UBEZPIECZENIE MAJĄTKU MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ W OKRESIE OD r. DO r. ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UBEZPIECZENIE MAJĄTKU MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ W OKRESIE OD 1.03.2015 r. DO 29.02.2016 r. ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Umowy zostaną zawarte i będą wykonywane przy udziale brokera PWS KONSTANTA S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 153, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa WARUNKI UBEZPIECZENIA 1. W skład zamówienia wchodzą następujące ryzyka ubezpieczeniowe: Zadanie 1 ubezpieczenie majątkowe I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie pełnym II. Ubezpieczenie szyb od stłuczenia III. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku z rozszerzeniem o wandalizm/dewastację IV. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności, posiadania i użytkowania mienia oraz administrowania mieniem, w tym zarządzania i administrowania drogami V. Nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej oraz kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności, posiadanego i użytkowanego mienia, administrowania mienia VI. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk z rozszerzeniem o kradzież z włamaniem i rabunek oraz dewastację Zadanie 2 ubezpieczenie komunikacyjne VII. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów VIII. Ubezpieczenie Auto-Casco IX. Ubezpieczenie NNW X. Ubezpieczenie assistance 2. Zamawiający: Miasto Bielsko Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku - Białej Bielsko-Biała ul. Grażyńskiego 10 NIP: REGON: Termin realizacji zamówienia 12 miesięcy: 3.1 Okres ubezpieczenia dla zadania 1 ubezpieczenie majątkowe r. do r.; 3.2. Okres ubezpieczenia dla zadania 2 ubezpieczenia komunikacyjne termin zawarcia umów ubezpieczenia komunikacyjnego dla wszystkich pojazdów znajduje się przy danych technicznych każdego z pojazdów (terminy nie są wyrównane). 4. Płatność składki: 4.1 Dla zadania 1 ubezpieczenia majątkowe - we wszystkich rodzajach umów ubezpieczeń płatność składki ubezpieczeniowej dokonywana będzie przelewem na wskazane przez ubezpieczyciela konto, w trzech ratach: pierwsza rata płatna do dnia r. 1

2 druga rata płatna do dnia r. trzecia rata płatna do dnia r. UWAGA! Suma rat pierwszej i drugiej nie może przekroczyć 80% wartości ubezpieczenia. 4.2 Dla zadania 2 ubezpieczenia komunikacyjne we wszystkich rodzajach umów ubezpieczeń komunikacyjnych płatność składki ubezpieczeniowej dokonana zostanie przelewem na wskazane przez ubezpieczyciela konto jednorazowo w terminie do 14 dni od daty wystawienia kompletu 5. Miejsce ubezpieczenia: Bielsko-Biała ul. Grażyńskiego 10 siedziba główna zamawiającego 5.2 pozostałe mienie będące przedmiotem ubezpieczenia znajdujące się na terenie miasta Bielsko- Biała. 5.3 dla elektronicznego sprzętu przenośnego miejscem ubezpieczenia jest terytorium Europy. 6. Postanowienia dodatkowe: 6.1 Ubezpieczyciel zobowiązuje się do kompleksowej obsługi wszystkich umów w tym także zgłaszanych szkód oraz do wyznaczenia indywidualnego koordynatora realizacji zawartych umów, który będzie współpracował z Zamawiającym/poszkodowanym i z którym Zamawiający/poszkodowany w razie potrzeby będzie miał możliwość kontaktu bezpośredniego (poza infolinią/kontaktem online). 6.2 Ubezpieczyciel zobowiązuje się zapewnić obsługę na odpowiednim poziomie, w szczególności w zakresie likwidacji szkód majątkowych, komunikacyjnych oraz bezpośredniego kontaktu od poniedziałku do piątku (od ) poza kontaktem z infolinią lub online. Ponadto oświadcza, iż spełni warunki klauzuli likwidacji szkód w ubezpieczeniu majątkowym oraz klauzuli szczegółowe zasady likwidacji szkód w ubezpieczeniu komunikacyjnym. 6.3 Ubezpieczyciel zobowiązuje się w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy do spotkania w siedzibie Zamawiającego z szczególnym uwzględnieniem omówienia i ustalenia procedur likwidacji szkód, obiegu dokumentów, wymogów ze strony ubezpieczyciela oraz oczekiwań i wymogów ze strony Zamawiającego z uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia. 6.4 Treść umowy ubezpieczenia stanowić będą również klauzule załączone do niniejszego SIWZ na zastosowanie, których wyraził zgodę ubezpieczyciel pod warunkiem że ich postanowienia są korzystniejsze dla Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub poszkodowanego, niż zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia lub postanowienia umowy ubezpieczenia w pozostałej części oraz nie zawężają odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 6.5 W przypadku, w którym niemożliwa jest ocena, czy warunek, o którym mowa w pkt został spełniony, Ubezpieczający, Ubezpieczony lub poszkodowany jest uprawniony do dokonania wyboru pomiędzy treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia, postanowieniami umowy ubezpieczenia w pozostałej części, a treścią klauzul załączonych do SIWZ 6.6 W przypadku, w którym poniższe klauzule spełniają warunek, o którym mowa w pkt jedynie co do części swojej treści, część ta stanowi treść umowy ubezpieczenia. W pozostałym zakresie obowiązują zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia lub postanowienia umowy ubezpieczenia w pozostałej części, które nie są z nimi sprzeczne ZADANIE 1 UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE I. UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH W ZAKRESIE PEŁNYM 2

3 1. Przedmiot ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia System ubezpieczenia Typ wartości z VAT Suma ubezpieczenia Budynki i budowle* Sumy stałe Odtworzeniowa ,00 PLN Budowle w tym mienie zamontowane na terenie miasta Bielska-Białej: ekrany akustyczne z wypełnieniem szklanym, dźwigi osobowe windy zainstalowane na zewnątrz, zadaszenia i konstrukcje z tworzyw sztucznych i szklanych, ** Maszyny, urządzenia, wyposażenie z włączeniem sprzętu elektronicznego pow. 5 lat Sumy stałe Odtworzeniowa ,00 PLN Sumy stałe Księgowa brutto ,89 PLN Mienie pracownicze Sumy stałe 60 x1 000,00 zł ,00 PLN Gotówka w schowku Pierwsze ryzyko Nominalna ,00 PLN Przedmioty niskocenne Pierwsze ryzyko Odtworzeniowa ,00 PLN Zamontowane na zewnątrz całodobowe oświetlenie mostów i innych budowli, infrastruktury administrowanych przez MZD w Bielsku-Białej Sumy stałe Odtworzeniowa ,00 PLN * suma ubezpieczenia: 1) wartość budynków określono w następujący sposób: powierzchnię całkowitą przemnożono przez koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni tego typu budynków administracyjnych (na podstawie dokumentacji likwidacji szkód mienia o podobnych charakterze i standardzie) i przyjęto wartość zł brutto za 1m2; ogrodzenie, bramy itp. znajdujące się przy siedzibie głównej MZD przy ul. Grażyńskiego 10 2) obejmuje wartości budynków i budowli (w tym ogrodzenia, bramy itp.), nakładów adaptacyjnych, wartości instalacji, urządzeń i elementów zamontowanych na zewnątrz budynku lub budowli (między innymi: szyldy, reklamy itp.), w tym także elementy elektroniczne będące częścią składową budynku lub budowli; ** Ekrany akustyczne z wypełnieniem szklanym: 1. Ekran nr 10 dł ok. 42m z wypełnieniem szklanym (2m wysokości szklanej) lokalizacja przy ul. Andersa (Michałowicza koszt PLN brutto) 2. Ekran nr 11 wypełnieniem szklane tylko 3 przęsła od strony ekran nr 10 lokalizacja Andersa (Michałowicza koszt PLN brutto) 3. Ekran nr 9 dł 136 m wypełnienie szklane na całej długości o wysokości 1,5 m lokalizacja zjazd z ul. Andersa do ul. Babiogórskiej na wysokości ekranu 10 tylko po prawej stronie koszt PLN brutto 3

4 4. Ekrany akustyczne od węzła Hulanka (przy blokach) w kierunku ul. Mireckiego częściowo z wypełnieniem szklanym ok. 180m, koszt ok PLN brutto szkło klejone 5. Kontynuacja ekranów akustycznych z wypełnieniem szklanym przy blokach w kier. Ul. Mireckiego dł ok. 110 m do ul. Mireckiego, koszt wypełnień ze szkła klejonego, zabezpieczeniem antygraffiti PLN brutto 6. Ekran akustyczne nr 6 i 7 ok. 80 m od ul. Mireckiego w stronę ul. Babiogórskiej, koszt wypełnienie szklanego ok PLN brutto wraz z zabezpieczeniem antygraffiti. 7. Ekrany z wypełnieniem szklanym EA2 i EA3 dł ok. 136 mb i wys. 6m. Lokalizacja ul. Andersa na wysokości ul. Twardej 23,33,35 koszt wypełnień szklanych PLN brutto 8. Ekrany z wypełnieniem szklanym ul. Andersa na wysokości posesji Andersa 408 z zabezpieczeniem antygraffiti koszt wypełnień szklanych PLN brutto 9. Ekrany akustyczne z wypełnieniem szklany przy inwestycji budowy DK52 lokalizacja ul. Wyzwolenia koszt ok PLN brutto 10. Wypełnienie ekranów akustycznych na wiadukcie w ciągu Al. Gen. Andersa nad ul. Nad Potokiem w B-B, ok. 80 m długości wartość PLN brutto 11. Wypełnienie ekranów akustycznych w ciągu Al. Generała Andersa w rejonie ul. Nad Potokiem (na murze oporowym T-Wall), ok. 90 m długości wartość PLN brutto Przejście podziemne pod ul. 3 Maja (Ul. Matejki Dworzec PKP): zadaszenie szklane od ul. Matejki ok. 180 m2 wartość PLN brutto; zadaszenie szklane od Dworca PKP ok. 10 m2 wartość PLN brutto Przejście podziemne pod ul. Piastowską: kabina windy od strony Mickiewicza wartość PLN brutto; kabina windy od strony Traugutta wartość PLN brutto Dźwig osobowy Plac Chrobrego: szklana konstrukcja nadszybia wraz z przedsionkiem wartość PLN; kabina z wyposażeniem wraz z kompletem drzwi wartość PLN brutto Dźwig osobowy przy przejściu podziemnym pod ul. Żywiecka (obok Magury): 2 szt. Dźwigów (2x kabina z wyposażeniem+4 szt. Drzwi +2 przedsionki od strony poziomu jezdni wartość PLN brutto 5 sztuk automatycznych napędów otwierania i zamykania drzwi przy przedsionkach do wind osobowych przejście podziemne pod ul. Piastowska łączna wartość PLN brutto UWAGA Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej w 2013 roku dokonał generalnego remontu poszycia dachowego wraz z wymianą papy na nową. Informacje dodatkowe o lokalizacji Bielsko-Biała ul. Grażyńskiego 10 (siedziba MZD B-B) Budynek A 1 Konstrukcja ścian budynku beton / żelbeton x cegła x blach stalowa panele stalowe płyty warstwowe (jakie wypełnienie?) inne (jakie?) pustak 2 Pokrycie dachu papa x 4

5 dachówka blach inne (jakie?) 3 Ogrzewanie budynku miejskie elektryczne własne kotłownia czym opalane 4 Instalacja w budynkach elektryczna x gazowa wodociągowa x amoniakalna odgromowa x 5 Zaopatrzenie w wodę własne Miejskie x 6 Kondygnacje liczba kondygnacji 2 7 Podpiwniczenie TAK/NIE nie przeznaczenie pomieszczeń 8 Zagrożenie powodziowe odległość od najbliższej rzeki 10 m (rzeka uregulowana brak szkód) 9 Czy są aktualne badania instalacja kominowa Tak/rok instalacja elektryczna 3 lata temu 10 Zabezpieczenia p. kradzieżowe instalacja gazowa Ochrona zewnętrzna Teren ogrodzony Teren oświetlony brak Tak od do ochroniarz tak tak 2. Zakres ubezpieczenia: zakres ubezpieczenia obejmuje wszelkie szkody w ubezpieczonym mieniu będące następstwem: 2.1. pożaru/ognia, dymu, sadzy, 2.2. bezpośredniego uderzenia pioruna, 2.3. przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym i pośredniego uderzenia pioruna upadku statku powietrznego, 2.4. wybuchu/eksplozji, implozji, 2.5. wiatru o prędkości nie mniejszej niż 17,1 m/sek., 2.6. powodzi, spływu wód po zboczach, 2.7. gradu, deszczu nawalnego, 2.8. pękanie mrozowe - uszkodzenia spowodowane mrozem, polegające na pęknięciu, uszkodzeniu, rozerwaniu: przewodów, zbiorników, spłuczek, syfonów, wodomierzy, kotłów, bojlerów; wszelkiego typu instalacji rur dopływowych lub odpływowych (kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych), instalacji grzewczych, instalacji tryskaczowej i/lub gaśniczej, urządzeń wodociągowych. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 PLN i dotyczy instalacji należących do budynków naporu śniegu lub lodu, osunięcia i zapadania się ziemi, trzęsienia ziemi, lawiny, szkód wodociągowych, w tym także powstałych wskutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych etc., szkód spowodowanych awarią urządzeń tryskaczowych, uderzenia pojazdu 5

6 2.13. upadku drzew, budynków lub budowli, masztów i innych obiektów również należących do ubezpieczającego lub znajdujących się na jego terenie katastrofy budowlanej (limit poniżej pkt. 5.5) huku ponaddźwiękowego, graffiti, wandalizmu (dewastacja) (limit poniżej pkt. 5.4) zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku powyższych zdarzeń. 3. System ubezpieczenia: 3.1. Środki trwałe: sumy stałe 3.2. Niskocenne składniki mienia oraz gotówka: pierwsze ryzyko 4. Udziały własne: 4.1. Franszyza integralna: zniesiona 4.2. Franszyza redukcyjna: 200 PLN 5. Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają: 5.1 Szkody powstałe wskutek działania silnego wiatru / huraganu. Poprzez huragan rozumie się wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,1 m/sek., chyba że ogólne warunki ubezpieczenia przewidują prędkość niższą. Prędkość wiatru ustala się na podstawie potwierdzenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a w przypadku braku takiej możliwości - na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ubezpieczenia lub w bezpośrednim sąsiedztwie. Ubezpieczyciel nie odmówi wypłaty odszkodowania gdy huragan nie wyrządzi masowych szkód. W ramach ryzyka huraganu pokryte zostaną również szkody spowodowane przez drzewa, krzewy, maszty inne budowle i przedmioty, linie napowietrzne, które uszkodzą ubezpieczone mienie (w tym mienie znajdujące się na zewnątrz budynków i budowli) na skutek działania huraganu/ wiatru 5.2 Szkody powstałe wskutek oddziaływania ciężaru śniegu/lodu na przedmiot ubezpieczenia, ale również szkody będące następstwem zawalenia się budynków, budowli, masztów, drzew itp. na ubezpieczone mienie w wyniku działania śniegu/lodu oraz szkody będące następstwem zalania mienia na skutek topnienia śniegu i lodu zalegającego na dachach. W zakresie ryzyka szkód wodnokanalizacyjnych ubezpieczeniem objęte będą szkody wynikające z pękania (w tym mrozowego) uszkodzenia jak również awarii urządzeń wod-kan i innych posiadających płyny, których wydostanie się spowodowało szkodę 5.3 Szkody powstałe wskutek uderzenia pojazdu w ubezpieczone mienie, za które uważa się również uderzenie pojazdu kierowanego lub eksploatowanego przez Ubezpieczającego lub osobę, za którą ponosi odpowiedzialność. Odpowiedzialnością objęte będą również szkody wyrządzone w samych pojazdach oraz ładunku przewożonym na środku transportu wewnętrznego o ile stanowią przedmiot ubezpieczenia. 5.4 Szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uważa się rozmyślne / nierozmyślne (świadome lub nieświadome) zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie w tym pracowników nie będące w związku przyczynowym z kradzieżą, rabunkiem. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie środki trwałe w tym sprzęt elektroniczny i inny bez względu na to w jakim ubezpieczeniu został zgłoszony. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni. Limit odpowiedzialności: PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z podlimitem: PLN dla szkód powstałych wskutek pomalowania (w tym graffiti), 5.5 Szkody powstałe wskutek ryzyka katastrofy budowlanej - pod pojęciem katastrofy budowlanej należy rozumieć szkodę powstałą w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, w rozumieniu prawa budowlanego. Poza pozostałymi niezmienionymi niniejszą klauzulą włączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach: 6

7 1. nieposiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego 2. tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania 3. użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem Limit odpowiedzialności: ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 5.6 Szkody powstałe w urządzeniach, instalacjach i sieciach elektrycznych (elektroenergetycznych) lub elektronicznych będących własnością ubezpieczającego. 5.7 Szkody powstałe w podziemnej infrastrukturze zasilającej (elektroenergetycznej w tym linie kablowe umiejscowione w ziemi, kanałach kablowych oraz innych wraz z niezbędną aparaturą) będące własnością ubezpieczającego. 5.8 Szkody powstałe w parkingach, drogach dojazdowych, podjazdach, chodnikach, ogrodzeniach, bramach znajdujących się w obrębie ubezpieczonej lokalizacji 5.9 Szkody wodociągowe pokryte będą również szkody wynikające z cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń, instalacji niepublicznej sieci kanalizacyjnej Wszelkiego typu szkody zalaniowe - Wymóg składowania mienia na wysokości 10cm i wyżej od posadzki obejmuje jedynie mienie składowane w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu W zakresie ryzyka szkód wodociągowych ubezpieczeniem objęte będą szkody wynikające z pękania (w tym pękania mrozowego) uszkodzenia jak również awarii urządzeń wod-kan i innych posiadających płyny, których wydostanie się spowodowało szkodę 5.12 Szkody powstałe wskutek akcji gaśniczej, wyburzania, odgruzowania lub innych czynności ratowniczych, porządkowych prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia 5.13 Szkody powstałe podczas huraganu o parametrze o którym mowa w pkt. 5.1 w przedmiotach zamontowanych na zewnątrz budynku limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ,00 PLN 6. Klauzule dodatkowe klauzule obligatoryjne: 6.1. Klauzula reprezentantów Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyrządził szkodę umyślnie. W przypadku wyrządzenia szkody wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego odszkodowanie należy się, a Ubezpieczyciel nie może powoływać tej okoliczności jako podstawy całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania. Zmniejszenie wypłaty odszkodowania może nastąpić tylko w takim zakresie, w jakim umyślne zachowanie przyczyniło się do powstania szkody lub zwiększenia rozmiaru szkody. Za zachowanie Ubezpieczonego/Ubezpieczającego uznaje się działania Dyrektora Klauzula automatycznego pokrycia 1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: a) nowo nabyte środki trwałe, b) wzrost wartości środków trwałych wskutek dokonanych inwestycji, zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową od chwili przejścia ryzyka ich posiadania na Ubezpieczającego. Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Przejście ryzyka związanego z posiadaniem nowych środków trwałych na Ubezpieczającego powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo odbiorczym. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów). 2. Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia. 7

8 3. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych zadeklarowanych w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. 4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Analogiczne zasady obowiązują, jeżeli w okresie ubezpieczenia łączna suma ubezpieczenia nowo nabytego mienia oraz inwestycji przekroczy przyjęty w klauzuli limit. 5. Rozliczenie składki wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w terminie 30 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia w oparciu o następującą formułę: ¾ przyjętej stawki rocznej w umowie ubezpieczenia x wzrost sum ubezpieczenia w pierwszym półroczu i ¼ przyjętej stawki rocznej w umowie ubezpieczenia x wzrost sum ubezpieczenia w drugim półroczu. 6. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadach analogicznych Klauzula odkupienia urządzeń Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkody na urządzeniu, którego nie można odkupić ze względu na zakończenie jego produkcji, odszkodowanie wypłacone będzie w wysokości ceny urządzenia o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych; jeżeli wartość nowego urządzenia nie będzie wyższa od sumy ubezpieczenia odszkodowanie takie nie będzie traktowane, jako modernizacja 6.4. Klauzula wartości przedmiotu ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: środki trwałe (w tym mienie administrowane nie będące na wykazie środków trwałych) są ubezpieczone i objęte ochroną ubezpieczeniową według wartości zadeklarowanej do ubezpieczenia i na zasadach (w tym dotyczących ustalenia wysokości szkody i wypłaty odszkodowania) obowiązujących dla danego rodzaju wartości zadeklarowanej do ubezpieczenia, bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i zużycia technicznego, a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane do wartości deklarowanej uszkodzonego mienia Klauzula ograniczenia zasady proporcji przy likwidacji szkody W przypadku ubezpieczenia mienia w systemie sum stałych według wartości księgowej brutto / wartości deklarowanej nie będzie miała zastosowania zasada proporcji i z tym związane niedoubezpieczenie Klauzula niezachowania parametrów prądu elektrycznego Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, pozostałe mienie w tym sprzęt elektroniczny, instalacje elektryczne od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku zwarcia uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia, przegrzania, okopcenia, itp. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody: a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej, b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy, c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i przeglądami), d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach, e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp., 8

9 f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji, g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: ,00 PLN 6.7. Klauzula ubezpieczenia ryzyka pośredniego uderzenia pioruna Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku pośredniego uderzenia pioruna. Za pośrednie uderzenie pioruna uważa się pośrednie działanie wyładowania atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia, powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek indukcji prądu elektrycznego wywołanej wyładowaniem atmosferycznym 1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe w wyniku nagłego wzrostu napięcia w sieci elektrycznej spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi. 2. Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń istnieje o ile w miejscu ubezpieczenia zainstalowane były wymagane zabezpieczenia odgromowe i/lub przepięciowe, przy czym warunkiem ochrony jest posiadanie jednego z nich. 3. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach; Limit odpowiedzialności ,00 PLN 6.8. Klauzula kosztów dodatkowych Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo wymienione poniżej koszty: akcji gaśniczej, wyburzania, odgruzowania oraz inne koszty związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia, w tym także wynagrodzenie straży pożarnej, na podstawie otrzymanych i opłaconych przez Ubezpieczającego rachunków, koszty ewakuacji oraz koszty zużycia materiałów gaśniczych, przeciwpożarowych, stanowiących własność Ubezpieczonego, wynagrodzenie służ specjalnych, podmiotów zajmujących się restytucją mienia oraz koszty zabezpieczenia miejsca zdarzenia szkodowego poniesione przez Ubezpieczonego, ochroną ubezpieczeniową objęte będą również szkody spowodowane interwencją upoważnionych służb w sytuacji, gdy zdarzenie objęte ubezpieczeniem nie wystąpiło, a interwencja była uzasadniona, koszty wynikające ze zniszczenia i utraty mienia, powstałe na skutek akcji ratowniczej, koszty poszukiwania miejsca wycieku wody i innych mediów, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami usunięcia zanieczyszczeń z powietrza, wody i gruntu (w tym koszty wymiany i rekultywacji), kosztami rozbiórki i demontażu (w tym koszty usunięcia fundamentów, poza tymi, które muszą być usunięte w celu odbudowy lub naprawy dotkniętych szkodą ubezpieczonych obiektów), koszty środków użytych w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, chociażby środki te okazały się bezskuteczne, bez względu na to, czy szkoda w ubezpieczonym mieniu zaistniała, koszty związane ze złomowaniem, usunięciem rumowiska, usunięciem, rozmontowaniem, rozłożeniem, rozebraniem, składowaniem lub utylizacją ubezpieczonego mienia, oszalowaniem lub umocnieniem ubezpieczonego mienia, demontażem i montażem, koszty transportu, cła i innych tego typu opłat, zwiększone koszty odtworzenia maszyn, wykonanych na specjalne zamówienie, powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą lub montażem a także koszty poniesione w związku z uzyskaniem wymaganych prawem zezwoleń, zaświadczeń itp., które są niezbędne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do przywrócenia danego 9

10 składnika mienia do pracy (np. legalizacja wag i innych urządzeń) oraz wszelkie tego typu inne wydatki, koszty wynagrodzenia należnego ekspertom zewnętrznym: np. architektom, inspektorom, inżynierom, konsultantom, które Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia dotkniętego szkodą, za którą Ubezpieczyciel zobowiązał się wypłacić odszkodowanie na mocy powyższych warunków; z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczającego; z tytułu ubezpieczenia powyższych kosztów Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości średnich stawek rynkowych, koszty napraw ekspresowych - wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego (z włączeniem frachtu lotniczego), koszty przejazdu techników i ekspertów. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela (dodatkowa suma ubezpieczenia w stosunku do sumy wynikającej z umowy ubezpieczenia) w wysokości ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (w tym dla ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku ,00 PLN) Klauzula ubezpieczenia kosztów odtworzenia dokumentacji Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji produkcyjnej lub zakładowej (aktów, planów, dokumentów, danych w formie papierowej) uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej; ochrona obejmuje wyłącznie koszty robocizny poniesione na takie odtworzenie dokumentacji z włączeniem przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz oraz koszty odtworzenia nośników, na których dokumentacja była zawarta. Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż PLN w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia Klauzula ubezpieczenia robót budowalnych, montażowych i instalacyjnych Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia: - robót ziemnych, - prac remontowo - konserwacyjnych, montażowych, naprawczych, modernizacyjnych oraz robót budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę, pod warunkiem, że w. w. nie wiążą się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu oraz prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego w obiektach oddanych do użytkowania/ eksploatacji. Ochrona dla mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia oraz mienia będącego przedmiotem w. w. robót/ prac do PLN na jedno wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Klauzula przewłaszczenia mienia W razie przeniesienia własności przedmiotu ubezpieczenia na bank lub instytucję finansową, w szczególności w przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie lub umowy faktoringu, prawa z umowy ubezpieczenia przechodzą na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, bez konieczności uzyskania zgody Ubezpieczyciela, a ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa, lecz jest kontynuowana na warunkach i w zakresie wynikającym z zawartej umowy ubezpieczenia, chyba że Ubezpieczający lub nabywca powiadomi Ubezpieczyciela o woli rozwiązania umowy ubezpieczenia, które następuje z chwilą otrzymania zawiadomienia przez Ubezpieczyciela. Obowiązki wynikające w zawartej umowy 10

11 ubezpieczenia nie przechodzą na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, ale obciążają Ubezpieczającego Klauzula rozliczenia składki Wszelkie rozliczenia płatności wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności związane z dopłatą oraz zwrotem składek, dokonywane będą proporcjonalnie tj. za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, o ile nie zostaną rozliczone na mocy klauzuli automatycznego pokrycia Klauzula warunków i taryf Ustala się, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe obowiązujące w umowie ubezpieczenia w dniu dokonywania zmiany Klauzula czasu ochrony Okres ochrony jest tożsamy z okresem ubezpieczenia mimo opłacenia składki lub jej raty w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem postanowień klauzuli prolongacyjnej Klauzula przelewu bankowego Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę złożenia dyspozycji realizacji polecenia przelewu bankowego bez względu na formę (pisemna lub elektroniczna), o ile w terminie jej realizacji na rachunku Ubezpieczającego była dostępna wystarczająca do wykonania operacji ilość środków płatniczych Klauzula płatności rat W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych na dzień wypłaty odszkodowania lub żądania zapłaty pozostałych rat; Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych Ubezpieczyciel uznaje, we wszystkich funkcjonujących oraz nowych lokalizacjach, istniejące u Ubezpieczonego zabezpieczenia przeciwpożarowe za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania. Ubezpieczycielowi przysługuje prawo do przeprowadzenia lustracji ryzyka. W odniesieniu do ubezpieczonego mienia zainstalowanego na stałe na zewnątrz budynku, nie mają zastosowania postanowienia dotyczące zabezpieczenia mienia przed szkodą kradzieżową Klauzula pokrycia kosztów skażenia i zanieczyszczenia Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na zniszczeniu lub skażeniu ubezpieczonego mienia wskutek zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia Klauzula likwidacji szkody Ubezpieczający może niezwłocznie przystąpić do likwidacji szkody w przypadku, gdy likwidacja tej szkody jest niezbędnym warunkiem zabezpieczenia mienia przed dalszą szkodą lub jest niezbędna do normalnego funkcjonowania jednostki Klauzula podatku VAT Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że odszkodowanie będzie wypłacane łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT, jeśli Ubezpieczający nie może tego podatku odliczyć. Rozstrzygającym będzie pisemne oświadczenie złożone przez Ubezpieczającego Klauzula likwidacyjna w środkach niskocennych 1. Bez względu na wiek, stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka niskocennego odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, tj. bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego. 2. Górną granicą odpowiedzialności za dany środek jest wartość według ceny zakupu lub ceny zastąpienia. Wymienione zasady obliczania odszkodowania obowiązują również w przypadku, gdy 11

12 Ubezpieczający/ Ubezpieczony odstąpi od naprawy lub odbudowy zniszczonego mienia lub odbudowa/ naprawa nastąpi w innej lokalizacji. 3. Nie ma zastosowania instytucja niedoubezpieczenia i zasada proporcji Klauzula przechowywania/składowania mienia Ochroną ubezpieczeniową objęty jest majątek Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego niezależnie od miejsca i sposobu jego przechowywania lub składowania, nie wyłączając majątku przechowywanego lub składowanego bezpośrednio na podłodze, jak również w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu gruntu (w tym na podłodze), o ile jest to uzasadnione rodzajem lub charakterem, czy właściwościami mienia Klauzula wyłączenia regresu wobec zatrudnionych Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom fizycznym zatrudnionym przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o świadczenie usług. Nie przechodzą na Ubezpieczyciela również roszczenia przeciwko osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego (samozatrudnienie). Wyłączenie prawa do regresu nie ma zastosowania w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie Klauzula wartości księgowej brutto W przypadku zadeklarowania przez Ubezpieczającego do ubezpieczenia środków trwałych w wartości księgowych brutto (wartość księgowa początkowa) Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane wartości bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczanego mienia a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane do wartości księgowej brutto uszkodzonego mienia. Zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania stosowana będzie tylko w przypadku niezgodności wartości księgowej brutto zadeklarowanej przez Ubezpieczonego Klauzula prolongacyjna Ustala się, że brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub którejkolwiek z rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i nie może być podstawą do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji braku opłaty składki lub raty składki ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składki (raty). W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie Ustala się, że zapisane w umowie ubezpieczenia skutki niezawiadomienia ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowania tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela lub ustalenie wysokości odszkodowania Klauzula - wartości zadeklarowanej do ubezpieczenia W przypadku zadeklarowania przez Ubezpieczającego do ubezpieczenia środków trwałych wg wartości odtworzeniowej (dotyczy budynków i budowli w tym budowli na zewnątrz), Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane wartości bez względu na wiek, stopień umorzenia technicznego, (amortyzacji) i lub faktycznego zużycia ubezpieczanego mienia, a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane do wartości deklarowanej uszkodzonego mienia. Zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania oraz potrącenia zużycia nie będzie mieć zastosowania Klauzula wyrównania sumy ubezpieczenia suma prewencyjna Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, iż w ramach klauzuli prewencyjnej roczny limit ,00 PLN, podwyższy sumę ubezpieczenia danego składnika / składników majątku. 12

13 6.29. Klauzula przeniesienia mienia Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu również w przypadku jego przeniesienia do innej ubezpieczonej lokalizacji, w tym także pomiędzy jednostkami organizacyjnymi objętymi ochroną. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontażowych/ budowlanomontażowych (w tym podczas prób i testów). W przypadku szkody, Ubezpieczający zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia. Maksymalny limit odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji wynosi PLN sumy ubezpieczenia w danej lokalizacji. Odpowiedzialność jest warunkowana, wyposażeniem lokalizacji zgodnie z wymogami przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowych Klauzula kosztów dostosowania się do zaleceń organów państwowych Jeśli po powstaniu szkody jakakolwiek instytucja państwowa zabroni odtworzenia mienia, zezwoli na jego odtworzenie w formie mniej korzystnej dla Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub zażąda pewnych honorariów, czy składek jako wstępny warunek odtworzenia mienia, wówczas Ubezpieczyciel zobowiązuje się ponadto zapłacić Ubezpieczonemu/ Ubezpieczającemu: różnicę między kosztem odtworzenia mienia, takim jaki Ubezpieczający/ Ubezpieczony poniósłby, gdyby odtwarzał mienie według stanu sprzed szkody, a kosztem faktycznie poniesionym na odbudowę, kosztów i strat związanych z dodatkowym przestojem lub zwiększeniem szkody, którego przyczyną jest decyzja organów państwowych lub przepis, do stosowania którego Ubezpieczający/ Ubezpieczony będzie zobowiązany, a który uniemożliwi lub utrudni odtwarzanie mienia bez zbędnej zwłoki, wszelkie honoraria i inne opłaty niezbędne do uzyskania zgody na odbudowę ubezpieczonego mienia, inne koszty poniesione przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego na dokonanie zmian w specyfikacji lub poniesione w związku ze zmianą planów. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości ,00 zł ponad sumę ubezpieczenia, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 7. Zamawiający wnioskuje o zastosowanie w ofercie ubezpieczenia następujących klauzul dodatkowych, które będą brane pod uwagę w ocenie kryterium warunki ubezpieczenia Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia po szkodzie. Ustala się że w przypadku gdy Ubezpieczający zrezygnuje z odtworzenia mienia po szkodzie ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie na takich zasadach jakby odtworzenie mienia nastąpiło tzn. mienie zostało naprawione 7.2. Klauzula lokalizacji Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej umowy objęte są wszystkie lokalizacje na terenie Polski, w których znajduje się mienie stanowiące własność Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, znajdujące się pod jego kontrolą lub w pieczy, a także wszystkie miejsca, gdzie Ubezpieczający/ Ubezpieczony prowadzi działalność Klauzula aktów terroryzmu, sabotażu, rozruchów, strajków itp. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje szkody spowodowane działaniem osób trzecich, powstałe wskutek sabotażu, a także strajków, rozruchów, zamieszek, demonstracji, blokad, niepokojów społecznych w tym m. in. wszelkiego rodzaju szkody będące następstwem akcji (indywidualnych czy grupowych) organizowanych z pobudek ideologicznych, politycznych, ekonomicznych, socjalnych, ekologicznych i innych skierowanych przeciwko osobom lub obiektom w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego bądź zdezorganizowania pracy transportu publicznego, zakładów usługowych, wytwórczych i innych 13

14 prowadzących działalność gospodarczą i innych tego typu zdarzeń włącznie z aktami terroryzmu. Limit odpowiedzialności: ,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia Klauzula likwidacji drobnych szkód W przypadku szkody, której szacowana przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego wysokość na dzień powstania nie przekracza 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) PLN, Ubezpieczający/Ubezpieczony ma prawo, po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela i za jego zgodą, do samodzielnej likwidacji szkody, sporządzając protokół oraz dokumentację fotograficzną. Protokół powinien zawierać co najmniej: datę szkody i sporządzenia protokołu, dane osób sporządzających protokół, przyczynę powstania szkody (jeśli jest znana), krótki opis zdarzenia, wykaz uszkodzonego mienia. II. UBEZPIECZENIE SZYB OD STŁUCZENIA 1. Przedmiot ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Instalacje oświetleniowe i iluminacyjne wewnątrz budynku oraz na zewnątrz (np. Sygnalizatory świetlne itp.) Szyby i inne przedmioty szklane, z tworzyw sztucznych lub metali, wykładziny ścienne itp; elementy zamontowane wewnątrz i na zewnątrz budynków i budowli (w tym także ekrany, zadaszenia, konstrukcje szklane i tworzyw sztucznych, kabiny dźwigów osobowych, oraz elementy szklane lub z tworzyw sztucznych całodobowego oświetlenia mostów i innych obiektów infrastruktury administrowanych przez MZD na terenie Bielska-Białej Uzasadnione i udokumentowane koszty wynajęcia i ustawienia rusztowań, drabin lub innego specjalistycznego sprzętu, w tym koszty ich transportu poniesione w celu dokonania wymiany mienia, które uległo szkodzie System ubezpieczenia Typ wartości Suma ubezpieczenia Pierwsze ryzyko odtworzeniowa ,00 PLN Pierwsze ryzyko odtworzeniowa ,00 PLN Pierwsze ryzyko odtworzeniowa 5.000,00 PLN 14

15 2. Zakres ubezpieczenia: Zakres pełny - Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową między innymi od ryzyka stłuczenia (rozbicia) szyby i inne przedmioty szklane należące do Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub będące w ich posiadaniu i stanowiące wyposażenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych; zamontowanych na zewnątrz oraz wewnątrz obiektów, w tym także instalacje oświetleniowe i iluminacyjne oraz szkła (oszklenia) stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) oraz osprzęt wszelkiego rodzaju instalacji. Ubezpieczenie nie obejmuje: szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych, szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym, szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia, szyb w pojazdach i środkach transportowych. Ponadto Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu, powstałe wskutek zadrapania, poplamienia bądź zmiany barwy. 3. Udziały własne: 3.1. Franszyza integralna: 100,00 PLN 3.2. Franszyza redukcyjna: zniesiona 4. Klauzule dodatkowe obligatoryjne: 4.1.Klauzula reprezentantów Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyrządził szkodę umyślnie. W przypadku wyrządzenia szkody wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego odszkodowanie należy się, a Ubezpieczyciel nie może powoływać tej okoliczności jako podstawy całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania. Zmniejszenie wypłaty odszkodowania może nastąpić tylko w takim zakresie, w jakim umyślne zachowanie przyczyniło się do powstania szkody lub zwiększenia rozmiaru szkody. Za zachowanie Ubezpieczonego/Ubezpieczającego uznaje się działania Dyrektora Klauzula rozliczenia składki Wszelkie rozliczenia płatności wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności związane z dopłatą oraz zwrotem składek, dokonywane będą proporcjonalnie tj. za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, o ile nie zostaną rozliczone na mocy klauzuli automatycznego pokrycia Klauzula warunków i taryf Ustala się, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe obowiązujące w umowie ubezpieczenia w dniu dokonywania zmiany Klauzula czasu ochrony Okres ochrony jest tożsamy z okresem ubezpieczenia mimo opłacenia składki lub jej raty w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem postanowień klauzuli prolongacyjnej Klauzula przelewu bankowego Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę złożenia dyspozycji realizacji polecenia przelewu bankowego bez względu na formę (pisemna lub elektroniczna), o ile w terminie jej realizacji na rachunku Ubezpieczającego była dostępna wystarczająca do wykonania operacji ilość środków płatniczych Klauzula płatności rat W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych na dzień wypłaty odszkodowania lub żądania zapłaty pozostałych rat; 4.7. Klauzula likwidacji szkody 15

16 Ubezpieczający może niezwłocznie przystąpić do likwidacji szkody w przypadku, gdy likwidacja tej szkody jest niezbędnym warunkiem zabezpieczenia mienia przed dalszą szkodą lub jest niezbędna do normalnego funkcjonowania jednostki Klauzula podatku VAT Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że odszkodowanie będzie wypłacane łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT, jeśli Ubezpieczający nie może tego podatku odliczyć. Rozstrzygającym będzie pisemne oświadczenie złożone przez Ubezpieczającego. 4.9 Klauzula prolongacyjna Ustala się, że brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub którejkolwiek z rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i nie może być podstawą do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji braku opłaty składki lub raty składki ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składki (raty). W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie Ustala się, że zapisane w umowie ubezpieczenia skutki niezawiadomienia ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowania tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela lub ustalenie wysokości odszkodowania. 5. Zamawiający wnioskuje o zastosowanie w ofercie ubezpieczenia następujących klauzul dodatkowych, które będą brane pod uwagę w ocenie kryterium warunki ubezpieczenia Klauzula lokalizacji Ubezpieczenie powinno obejmować mienie znajdujące się we wszystkich lokalizacjach na terenie miasta Bielsko-Biała bez konieczności przypisania do określonej lokalizacji (szczególnie dotyczy to ekranów dźwiękochłonnych). W odniesieniu do budowli, maszyn i urządzeń przenośnych ochroną objęte jest mienie w miejscu użytkowania na terenie miasta Bielsko-Biała (mienie będące własnością MZD lub pod jego administracją zarządzaniem). Dotyczy również wszystkich nowych lokalizacji w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. III. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU Z ROZSZERZENIEM O WANDALIZM / DEWASTACJĘ 1. Przedmiot ubezpieczenia: Przedmiot ubezpieczenia Maszyny i urządzenia (w tym także zamontowane na zewnątrz, między innymi elementy całodobowego oświetlenia mostów i innych obiektów infrastruktury administrowanych przez MZD na terenie System Konsumpcja sumy Suma ubezpieczenia ubezpieczenia ubezpieczenia Pierwsze ryzyko Tak ,00 PLN 16

17 Bielska-Białej) Gotówka od kradzieży z włamaniem w Pierwsze ryzyko Tak 8 000,00 PLN lokalu Gotówka od rabunku w lokalu Pierwsze ryzyko Tak ,00 PLN Gotówka w transporcie na terenie miasta Bielska-Białej Pierwsze ryzyko Tak ,00 PLN 2. Zakres ubezpieczenia - winien obejmować między innymi następujące ryzyka i koszty: Za szkody spowodowane przez: 1) kradzież z włamaniem - uważa się: a) zabór mienia, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać z zamkniętego lokalu po usunięciu przy użyciu siły i narzędzi istniejących zabezpieczeń lub otworzeniu zabezpieczenia kluczem oryginalnym, który zdobył przez kradzież z włamaniem z innego lokalu lub w wyniku rabunku, b) zabór mienia dokonany przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem, jeżeli pozostawił ślady, które mogą być użyte jako dowód potajemnego ukrycia, 2) rabunek - uważa się zabór ubezpieczonego mienia: a) z zastosowaniem przemocy fizycznej wobec ubezpieczającego lub osób u niego zatrudnionych bądź groźby natychmiastowego użycia przemocy albo z doprowadzeniem do nieprzytomności lub bezbronności - dla pokonania ich oporu przed wydaniem ubezpieczonego mienia, b) przez sprawcę, który z zastosowaniem przemocy fizycznej bądź groźby natychmiastowego użycia przemocy doprowadził do objętego ubezpieczeniem lokalu lub/i urządzenia bądź pomieszczenia do przechowywania wartości pieniężnych osobę posiadającą klucze i zmusił ją do ich otworzenia albo sam je otworzył kluczami zrabowanymi. 3) Wandalizm celowe zniszczenie - za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie, które uzyskały do niego dostęp w sposób określony w ust. 1, 2. 4) Ubezpieczyciel pokrywa, w ramach sumy ubezpieczenia, udokumentowane przez ubezpieczającego koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń lokalu, łącznie z kosztami usunięcia uszkodzeń ścian, stropów, dachów, okien i drzwi - w kwocie nie większej niż równowartość ,00 PLN 3. System ubezpieczenia: na I ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia 4. Udziały własne: 4.1. Franszyza integralna zniesiona, 4.2. Franszyza redukcyjna zniesiona, 5. Klauzule dodatkowe obligatoryjne: 5.1. Klauzula odkupienia urządzeń Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkody na urządzeniu, którego nie można odkupić ze względu na zakończenie jego produkcji, odszkodowanie wypłacone będzie w wysokości ceny urządzenia o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych; jeżeli wartość nowego urządzenia nie będzie wyższa od sumy ubezpieczenia odszkodowanie takie nie będzie traktowane, jako modernizacja 5.2. Klauzula wartości przedmiotu ubezpieczenia 17

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ W OKRESIE OD 01.03.2014 r. DO 28.02.2015 r. ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ W OKRESIE OD 01.03.2014 r. DO 28.02.2015 r. ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej Ul. Grażyńskiego 10 43-300 Bielsko-Biała na usługi ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do siwz i umowy A. INFORMACJE O ZAMWIAJĄCYM: 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis prowadzonej działalności: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej administruje budynkami mieszkalnymi i użytkowymi,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są Usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika

Bardziej szczegółowo

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego Załącznik nr 5 Przedmiot i zakres ubezpieczeń: Przedmiotem zamówienia jest Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania mienia oraz w związku z udzielaniem świadczeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługi w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej wartość zamówienia poniżej 206.000 EURO dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. CZĘŚĆ I Przedmiotem części I zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Miejski Zakład Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Nr klauzuli Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli 1 Automatycznego pokrycia konsumpcji ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,

Bardziej szczegółowo

Usługi ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Usługi ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są Usługi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach obejmujące ryzyka zaistniałe u Zamawiającego w okresie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - warunki i zakres ubezpieczenia po zmianie

Opis przedmiotu zamówienia - warunki i zakres ubezpieczenia po zmianie Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - warunki i zakres ubezpieczenia po zmianie Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Gmina Miejska Tychy - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Hali Kraków Arena

Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Hali Kraków Arena Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej I. Zasady ogólne (dotyczą wszystkich części zamówienia tj. zadania nr 1 i 2). 1. Zakres opisany w niniejszym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji...

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji... pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:...... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji...... 3. Oferujemy ubezpieczenie w terminie wskazanym

Bardziej szczegółowo

nr sprawy WP.3211.46.2014 ZADANIE B UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

nr sprawy WP.3211.46.2014 ZADANIE B UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH nr sprawy WP.3211.46.2014 ZADANIE B UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH WNIOSEK UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA i INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Ubezpieczający, Ubezpieczony ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

Bardziej szczegółowo

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Dokładny adres, siedziba ul. Czarlińskiego 16 87-100 Toruń Miejsce prowadzenia działalności

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Dokładny adres, siedziba ul. Czarlińskiego 16 87-100 Toruń Miejsce prowadzenia działalności ZAŁACZNIK NR 1 DO REGULAMINU ZAPYTANIE OFERTOWE WRAZ Z WYKAZEM BUDYNKÓW ORAZ SZKODOWOŚCIĄ Nazwa Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Dokładny adres, siedziba ul. Czarlińskiego 16 87-100

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ AZ-8/2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA Przedmiotem zmówienia jest usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Muzeum Narodowego w Poznaniu w następującym

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty

Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty Załącznik nr 1 do SIWZ warunki i zakres ubezpieczenia Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz NIP: 618-004-29-76 REGON:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia Obowiązuje od 1.04.2014 r. generali.pl Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia mienia....................................................... 4 Postanowienia ogólne...............................................................

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A Załącznik nr 1 do SIWZ O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A Przedmiot główny: CPV: 66.51.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Numer REGON: 000288840

I. Informacje ogólne. Numer REGON: 000288840 I. Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Zakres działalności: udzielanie świadczeń zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI I ZAKRES UBEZPIECZENIA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI I ZAKRES UBEZPIECZENIA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU załącznik nr 3 do ogłoszenia nr K-DZP.362.2.136.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI I ZAKRES UBEZPIECZENIA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający: Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo