Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. AsAlarm Interaktywna analiza historycznych zdarzeń alarmowych aplikacji systemu asix

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. AsAlarm Interaktywna analiza historycznych zdarzeń alarmowych aplikacji systemu asix"

Transkrypt

1 Pomoc dla użytkowników systemu asix 6 AsAlarm Interaktywna analiza historycznych zdarzeń alarmowych aplikacji systemu asix Dok. Nr PLP6101 Wersja:

2 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe bądź towarowe są zastrzeżonymi znakami ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną lub inną powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. ASKOM Sp. z o. o. nie bierze żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z wykorzystywania zawartych w publikacji treści. Copyright 2010, ASKOM Sp. z o. o., Gliwice ASKOM Sp. z o. o., ul. Józefa Sowińskiego 13, Gliwice, tel. +48 (0) , fax +48 (0) ,

3 Spis treści Spis treści 1. Specyfikacja funkcjonalna programu AsAlarm Wymagania programu AsAlarm Baza definicji alarmów - konfiguracja Baza zdarzeń alarmów - konfiguracja Uruchomienie rejestracji zdarzeń alarmowych z konwersją plików binarnych do formatu bazy SQL Uruchamianie rejestracji on-line zdarzeń alarmowych Uruchamianie programu AsAlarm Deklarowanie baz danych dla wersji lokalnej AsAlarm Konfiguracja dostępu do baz dla internetowej wersji programu AsAlarm Obsługa programu Okno główne Menu główne Zarządzanie zakładkami Filtr zdarzeń Tabela Wykres Analiza dynamiczna Analiza statyczna Wydruki iii

4 AsAlarm - analiza zdarzeń alarmowych iv

5 1. Specyfikacja funkcjonalna programu AsAlarm 1. Specyfikacja funkcjonalna programu AsAlarm AsAlarm to program dostarczający narzędzi do szczegółowej analizy informacji o alarmach generowanych przez monitorowany obiekt oraz danych na temat pracy systemu alarmów. Program jest zgodny z wytycznymi organizacji EEMUA (The Engineering Equipment and Materials Users Association) nr 191. Dokument określa zasady prawidłowego projektowania i eksploatacji systemu alarmów. Głównym wnioskiem tej publikacji jest konieczność regularnej analizy systemu alarmów w celu uzyskania jego wysokiej wydajności i niezawodności. AsAlarm pozwala prowadzić analizę systemu alarmów w dwóch płaszczyznach: - oceny poprawności projektu struktury systemu alarmów w konkretnej aplikacji; - analizy alarmów zarejestrowanych na obiekcie. Zarządzanie informacjami alarmowymi realizowane jest przy użyciu: tabeli zdarzeń historycznych, wykresów przebiegów wybranych zdarzeń alarmowych, analizy dynamicznej służącej wyliczaniu różnego rodzaju statystyk dotyczących archiwum zdarzeń, analizy statycznej obrazującej strukturę bazy definicji alarmów. W programie AsAlarm zastosowano interfejs użytkownika wzorowany na modelu MDI (ang. Multi Document Interface), który umożliwia tworzenie wielu zakładek w obrębie głównego okna programu. Każda zakładka przechowuje własny zestaw filtrów, oraz własny obszar prezentacji danych (tabela, wykres, analiza). Ustawienia programu AsAlarm, w szczególności parametry dostępu do baz danych, wartości filtrów wraz z innymi opcjami zapamiętywane są w pliku projektu w formacie XML. Zestaw alarmów poddawanych analizie podlega wstępnie określanym kryteriom selekcji, definiowanym przez wspólny filtr zdarzeń. W ramach jednego projektu programu AsAlarm możliwe jest utworzenie w oknie głównym programu wielu zakładek przechowujących własny zestaw opcji filtrowania. Taki mechanizm umożliwia stworzenie jednego projektu pozwalającego na analizę alarmów za różne okresy czasu zdefiniowane na osobnych zakładkach, a zatem bez konieczności ciągłego przedefiniowywania warunków filtrowania w celu uzyskania wyników za dany okres. Program AsAlarm dostępny jest w dwóch wersjach: standardowej okienkowej oraz uruchamianej w oknie przeglądarki. Funkcjonalność obu wersji jest identyczna - jedyną różnicą jest możliwość swobodnego deklarowania baz zdarzeń i definicji alarmów w wersji okienkowej - w wersji przeglądarkowej parametry dostępu do wspomnianych baz są 'zaszyte' w kodzie stron programu AsAlarm (konfiguracji takiej dokonuje administrator na etapie przygotowania programu do pracy w przeglądarce; konfiguracji można dokonać za pomocą programu Architekt). Rysunek: AsAlarm - wersja przeglądarkowa - okno główne. 5

6 AsAlarm - analiza zdarzeń alarmowych Rysunek: AsAlarm - wersja okienkowa - okno główne. 6

7 Wymagania programu AsAlarm 2. Wymagania programu AsAlarm Definicje alarmów / Archiwum zdarzeń alarmowych Definicje alarmów poddawane analizie przez program AsAlarm muszą być przechowywane w bazie definicji zmiennych aplikacji systemu asix w formacie SQL lub MDB, natomiast archiwum zdarzeń alarmowych musi znajdować się na serwerze SQL. W tym zakresie istnieje możliwość przekonwertowania logów zdarzeń alarmowych systemu asix w formacie binarnym (pliki al??????.log) do formatu SQL przy wykorzystaniu programu AlarmLogConverter.exe, dostępnego w pakiecie asix. Możliwa jest też bieżąca rejestracja zdarzeń alarmowych w bazie SQL pod kątem późniejszej analizy przez program AsAlarm - rejestracja taka odbywa się równolegle z zapisywaniem zdarzeń alarmowych do archiwum w plikach al??????.log. AsAlarm wymaga baz danych serwera MS SQL Server Możliwa jest współpraca systemu asix zarówno z usługami Reporting Services wchodzącymi w skład darmowej wersji Express, jak i usługami udostępnianymi w płatnych wersjach serwera MS SQL Server AsAlarm w przeglądarce internetowej Dla wersji przeglądarkowej programu AsAlarm wymagana jest przeglądarka: Internet Explorer lub Firefox z doinstalowanym dodatkiem IE Tab. 7

8 AsAlarm - analiza zdarzeń alarmowych 8

9 3. Baza definicji alarmów - konfiguracja Definicje alarmów standardowo znajdują się w pliku tekstowym alarm.def. Możliwe jest użycie pliku o innej nazwie poprzez zdefiniowanie parametru Nazwy plików (konfiguracja pliku xml aplikacji przy użyciu programu Architekt: Architekt > Obszary i komputery > moduł System alarmów > zakładka Pliki przy założeniu, ze tryb pracy bazy definicji alarmów oparty jest na tekstowych plikach definicji alarmów - Architekt > Bazy danych > Baza definicji alarmów > zakładka Typ > opcja Tryb pracy bazy definicji alarmów). Opisy alarmów mogą się też znajdować w kilku plikach definicji. Wewnętrznie alarmy identyfikowane są przez numer. Można zdefiniować różnych alarmów. Nie istnieje konieczność sekwencyjnego numerowania alarmów. Na przykład, numeracja jednej grupy alarmów rozpoczyna się od numeru 1000, a drugiej (o innym pochodzeniu) od numeru Definicje grup alarmów standardowo znajdują się w pliku tekstowym group.def. Możliwe jest użycie pliku (plików) o innej nazwie poprzez zdefiniowanie parametru Nazwy plików (konfiguracja pliku xml aplikacji przy użyciu programu Architekt: Architekt > Obszary i komputery > moduł System alarmów > zakładka Pliki przy założeniu, ze tryb pracy bazy definicji alarmów oparty jest na tekstowych plikach definicji alarmów - Architekt > Bazy danych > Baza definicji alarmów > zakładka Typ > opcja Tryb pracy bazy definicji alarmów). Patrz więcej: 'Asix - funkcjonalność i zasady działania', rozdz. '12. System alarmów'; 'Moduł Architekt - Interaktywne środowisko konfigurowania aplikacji systemu asix. Obsługa baz definicji zmiennych VarDef', rozdz. '3.9. Konfiguracja systemu alarmów'. Na potrzeby programu AsAlarm wymagane jest pobieranie definicji alarmów z bazy definicji zmiennych w formacie MS SQL lub MDB. W praktyce wymaga to odpowiedniego skonfigurowania bazy definicji alarmów i dołączenia definicji alarmów do istniejącej bazy definicji zmiennych. Aby dołączyć definicje alarmów i definicje grup alarmów do bazy definicji zmiennych: 1. Przygotuj definicje alarmów w arkuszu Excel UWAGA: Przyłączenie definicji alarmów do bazy definicji zmiennych wymaga utworzenia arkusza programu Excel z definicjami alarmów oraz drugiego arkusza z definicjami grup alarmów. W przypadku posiadania definicji alarmów w plikach tekstowych - należy dokonać ich konwersji do arkusza Excel wg poniższych kroków: - uruchomić program Microsoft Excel, - wybrać menu Dane->Z tekstu, - zmienić pliki typu na wszystkie pliki, następnie otworzyć plik definicji (.adf lub.gdf), - wybrać typ pliku rozdzielny, pochodzenie pliku: 1250 Europa środkowa (Windows), przejść dalej, - z listy ograniczników wybrać przecinek i wybrać polecenie Zakończ. 2. Ustaw odpowiedni tryb pracy bazy definicji alarmów: Program Architekt > Bazy danych > Baza definicji alarmów > zakładka Typ > opcja Baza definicji alarmów jest generowana z arkusza kalkulacyjnego / Dodaj bazę definicji alarmów do bazy definicji zmiennych 3. Dodaj arkusze Excel z definicjami alarmów i definicjami grup alarmów do źródeł danych bazy definicji alarmów: Architekt > Bazy danych > Baza definicji alarmów > zakładka Źródła danych > opcje: Dodaj źródło danych: Excel 4. Wygeneruj bazę definicji alarmów (operacja ta dołącza definicje alarmów i grup alarmów do istniejącej definicji zmiennych): Program Architekt > Bazy danych > Baza definicji alarmów > zakładka Źródła danych > opcja Operacje: Generuj. 9

10 AsAlarm - analiza zdarzeń alarmowych UWAGA: Każda aktualizacja bazy definicji zmiennych (jej ponowna generacja) wymaga ponownego dogenerowania definicji alarmów i grup alarmów do bazy definicji zmiennych przy użyciu polecenia: Program Architekt > Bazy danych > Baza definicji alarmów > zakładka Źródła danych > opcja Operacje: Generuj Rysunek: Architekt - deklaracja dodania bazy definicji alarmów do bazy definicji zmiennych. 10

11 Baza definicji alarmów - konfiguracja Rysunek: Architekt - generator bazy definicji alarmów. 11

12 AsAlarm - analiza zdarzeń alarmowych 12

13 4. Baza zdarzeń alarmów - konfiguracja 4. Baza zdarzeń alarmów - konfiguracja Bieżący stan oraz historia alarmów systemu asix przechowywane są w plikach dyskowych. Pliki alarmowe przechowywane są w podkatalogu alarms katalogu startowego (jeśli nie zostanie zadeklarowana inna lokalizacja). W pliku o nazwie alarms.act przechowywane są wszystkie alarmy aktywne. Historia alarmów przechowywana jest w zestawie plików o nazwach wywodzących się ze wzorca al??????.log. W każdym takim pliku przechowywane są alarmy dotyczące jednego dnia. Data tego dnia kodowana jest w miejscu znaków??????, podając kolejno dzień, miesiąc i rok. Pliki historii alarmów mogą być przechowywane bezterminowo. Można też ograniczyć ilość pamiętanych dni. Na potrzeby programu AsAlarm wymagane jest archiwizowanie zdarzeń alarmowych w bazie danych typu SQL. Istnieje możliwość przekonwertowania plików binarnych z logami zdarzeń alarmowych systemu asix (pliki al??????.log) do formatu bazy SQL. Służy do tego programu AlarmLogConverter.exe dołączany do pakietu asix 6. Na potrzeby programu AsAlarm możliwa jest też bieżąca rejestracja zdarzeń alarmowych w bazie SQL. Wymaga to odpowiedniego skonfigurowania pliku XML aplikacji systemu asix przy jednoczesnym odblokowaniu zapisu do bazy SQL danych na temat zdarzeń alarmowych generowanych na bieżąco on-line. (patrz: Uruchomienie rejestracji zdarzeń alarmowych z konwersją plików binarnych - gdy istnieje potrzeba zachowania ciągłości w rejestracji zdarzeń alarmowych pomiędzy archiwum a bieżącą rejestracją Uruchamianie rejestracji zdarzeń alarmowych on-line - gdy nie ma archiwum alarmów a rejestracja zaczyna się od bieżącego momentu) 4.1. Uruchomienie rejestracji zdarzeń alarmowych z konwersją plików binarnych do formatu bazy SQL Konwersja plików binarnych archiwum alarmów systemu asix do formatu bazy SQL realizowana jest za pośrednictwem programu AlarmLogConverter.exe, który jest standardowo dołączany do pakietu asix 6. 13

14 AsAlarm - analiza zdarzeń alarmowych Rysunek: Okno główne programu AlarmLogKonwerter. Poniżej zestawienie opcji wymaganych do uruchomienia rejestarcji zdarzeń alarmowych i przeprowadzenia konwersji: Aplikacja asix dotyczy źródła alarmów Plik konfiguracyjny wymaga podania pliku konfiguracyjnego aplikacji asixa plik XML dla wersji asix 5 6 lub pliku INI dla starszych wersji asixa Wariant wariant aplikacji dedykowany konkretnemu komputerowi lub obszarowi obiektu (kilku komputerom pracującym pod daną aplikacją na obiekcie) Ustawienia bazy danych parametry dotyczące lokalizacji i nazwy docelowej bazy alarmów Nazwa serwera nazwa serwera MS SQL Server 2008 Nazwa bazy danych - nazwa bazy MS SQL zdarzeń alarmów 14

15 4. Baza zdarzeń alarmów - konfiguracja Tryb autoryzacji określenie sposobu autoryzacji użytkownika bazy danych SQL Server poprzez Windows lub Windows i SQL Server (czyli wprost przez login i hasło) Administracja bazami danych obejmuje opcje i komendy związane z administrowaniem baz danych Tryb autoryzacji - określenie sposobu autoryzacji administratora bazy danych SQL Server poprzez Windows lub Windows i SQL Server (czyli wprost przez login i hasło) Sprawdź bazę służy do sprawdzenia czy baza istnieje i weryfikacji jej poprawności. Utwórz bazę - służy do utworzenia nowej bazy alarmów Usuń bazę służy do usunięcia bazy alarmów Wyczyść bazę służy do wyczyszczenia bazy w celu ponownej konwersji Operacje polecenia odnoszące się bezpośrednio do procedury konwersji Odblokowanie odblokowanie zapisu do bazy SQL danych na temat zdarzeń alarmowych generowanych na bieżąco on-line od momentu załączenia opcji EXPORT_CHANNEL, która uruchamia tworzenie przez asixa plików buforujących zawierających dane na temat tych zdarzeń; odblokowanie powoduje zapis do bazy SQL danych nagromadzonych w plikach buforujących. Rozpocznij rozpoczyna konwersję plików al??????.log alarmów do formatu bazy danych MS SQL Server 2008 Przerwij powoduje przerwanie konwersji (konwersja w ogóle nie zostaje wykonana) Procedura uruchomienia rejestracji zdarzeń alarmowych z konwersją plików binarnych do formatu bazy SQL: Aby dokonać konwersji plików al??????.log do formatu bazy SQL i uruchomić bieżącą rejestrację zdarzeń alarmowych bez utraty danych dotyczących wystąpień alarmów w momencie wykonywania czynności związanych z konwersją - należy postępować ściśle wg poniższych kroków: 1. Tworzenie pustej bazy SQL przy użyciu konwertera AlarmLogKonwerter w tym celu: a. otwórz program AlarmLogKonwerter b. zadeklaruj plik XML aplikacji ze wskazaniem stacji komputerowej, z której będą pochodzić pliki archiwum alarmów c. podaj nazwę serwera SQL i docelową nazwę bazy alarmów d. określ tryb autoryzacji do funkcji użytkowych i administracyjnych e. kliknij przycisk Utwórz bazę 2. Deklaracja bieżącej rejestracji zdarzeń alarmowych - do momentu odblokowania zapisu do bazy MS SQL zdarzenia te zapisywane są w plikach buforowych: a. otwórz plik konfiguracyjny pracującej aplikacji asixa przy użyciu programu Architekt b. w kategorii System alarmów > zakładka Archiwum > zakładka Serwer Microsoft SQL zadeklaruj opcje: Nazwa serwera Microsoft SQL Nazwa bazy - nazwa serwera MS SQL Server 2008 bazy zdarzeń alarmów, - nazwa bazy MS SQL zdarzeń alarmów. c. Zapisz zmiany w pliku konfiguracyjnym aplikacji 3. Wykonaj restart aplikacji. 4. Przekonwertowanie plików al??????.log do formatu bazy danych SQL: a. przejdź do programu AlarmLogKonwerter i w kategorii Operacje kliknij na przycisk Rozpocznij. 15

16 AsAlarm - analiza zdarzeń alarmowych 5. Odblokowanie zapisu do bazy SQL zdarzeń alarmowych generowanych on-line: a. po zakończeniu konwersji przejdź w programie AlarmLogKonwerter do kategorii Operacje i kliknij na przycisk Odblokuj Uruchamianie rejestracji on-line zdarzeń alarmowych Deklaracja bieżącej rejestracji zdarzeń alarmowych przebiega następująco: (Do momentu odblokowania zapisu do bazy MS SQL zdarzenia te zapisywane są w plikach buforowych) a. otwórz plik konfiguracyjny pracującej aplikacji asixa przy użyciu programu Architekt b. w kategorii System alarmów > zakładka Archiwum > zakładka Serwer Microsoft SQL zadeklaruj opcje: Nazwa serwera Microsoft SQL Nazwa bazy - nazwa serwera MS SQL Server 2008 bazy zdarzeń alarmów, - nazwa bazy MS SQL zdarzeń alarmów. c. Zapisz zmiany w pliku konfiguracyjnym aplikacji d. Wykonaj restart aplikacji. Odblokuj zapis do bazy MS SQL zdarzeń alarmowych generowanych on-line: W tym celu otwórz w programie AlarmLogKonwerter bazę, do której będzie realizowany zapis zdarzeń alarmowych, przejdź do kategorii Operacje i kliknij na przycisk Odblokuj. 16

17 5. Uruchamianie programu AsAlarm 5. Uruchamianie programu AsAlarm Wersja okienkowa programu AsAlarm AsAlarm w wersji okienkowej można uruchomić z poziomu menu Start > Programy > Asix lub bezpośrednio uruchamiając plik AsAlarm.exe znajdujący się domyślnie w głównej kartotece pakietu asix. Rysunek: AsAlarm - wersja okienkowa. Wersja uruchamiana w oknie przeglądarki internetowej Program AsAlarm można uruchomić w przeglądarce Internet Explorer wpisując adres: W miejsce nazwy komputera należy podać nazwę lub adres serwera internetowego. AsAlarmNet to nazwa katalogu na serwerze, udostępnionego w sieci Web. Katalog z wersją internetową programu AsAlarm domyślnie umieszczany jest w trakcie instalacji pakietu asix w katalogu głównym pakietu. Widok aplikacji jest bezstanowy. Oznacza to, że można uruchomić wiele okien przeglądarki z programem i pracować na nich niezależnie. Dla prawidłowej pracy programu AsAalrm wymagane jest odpowiednie skonfigurowanie zabezpieczeń przeglądarki i systemu operacyjnego. W tym celu należy uruchomić program BrowserConfigurator.exe deklarując adres, pod którym AsAlarm będzie uruchamiany, jako adres zaufany. BrowserConfigurator.exe do pobrania z aplikacji internetowej AsPortal. 17

18 AsAlarm - analiza zdarzeń alarmowych Rysunek: AsAlarm - wersja uruchamiana w oknie przeglądarki internetowej Deklarowanie baz danych dla wersji lokalnej AsAlarm Baza archiwum zdarzeń alarmowych deklarowana jest za pomocą okna Wybór bazy uruchamianego przyciskiem Otwórz z menu głównego programu AsAlarm. Rysunek: Okno deklaracji bazy MS SQL archiwum zdarzeń alarmów. 18

19 5. Uruchamianie programu AsAlarm Baza definicji alarmów deklarowana jest za pomocą okna Wybór bazy uruchamianego przyciskiem Otwórz z menu głównego programu AsAlarm. Rysunek: Okno deklaracji bazy definicji alarmów Konfiguracja dostępu do baz dla internetowej wersji programu AsAlarm Program AsAlarm umożliwia analizę danych zawartych w bazie definicji zmiennych i bazie alarmów historycznych. Internetowa wersja programu AsAlarm odczytuje parametry dostępu do tych baz ze strony internetowej (np. index.htm) umieszczonej na serwerze. Informacje o lokalizacji bazy archiwum znajduje się w następujących elementach strony: <head> <meta name="alarmsarchiveservername" id="alarmsarchiveservername" content="(local)"> - nazwa instancji serwera Microsoft Sql Server 2008 w formacie: "nazwa_serwera\nazwa_instacji" <meta name="alarmsarchivedatabasename" id="alarmsarchivedatabasename" content="asalarm"> - nazwa bazy zawierającej archiwum alarmów </head> Parametry dostępu do bazy definicji alarmów zdefiniowane są w elemencie strony: <head> <meta name="alarmsdef" id="alarmsdef" content="baza_zmiennych.mdb"> - nazwa pliku bazy programu Microsoft Acces (plik mdb) lub parametry dostępu do bazy na serwerze Microsoft Sql Server w formacie: "nazwa_serwera\nazwa_instacji/nazwa_bazy" </head> Aby zmienić parametry dostępu do baz należy zmodyfikować zawartość atrybutów 'content' opisanych wyżej elementów. 19

20 AsAlarm - analiza zdarzeń alarmowych UWAGA: Możliwa jest konfiguracja dostępu do bazy definicji zmiennych i bazy alarmów historycznych za pośrednictwem konfiguratora dostępnego w programie Architekt. Umożliwia on aktualizację pliku konfiguracyjnego 'index.htm' na podstawie konfiguracji aplikacji systemu asix. Konfigurator kopiuje plik bazy definicji zmiennych (w której mieszczą się definicje alarmów) do katalogu programu AsAlarm. Aby skonfigurować dostęp do baz danych dla internetowej wersji programu AsAlarm przy użyciu programu Architekt 1. Uruchom program Architekt i otwórz w nim plik konfiguracyjny aplikacji systemu asix 2. Uruchom konfigurator aplikacji internetowych: Architekt > menu Aplikacja > Konfiguruj aplikacje internetowe... > zakładka AsAlarm/Konfiguracja 3. Kliknij na przycisk Konfiguruj 20

21 6. Obsługa programu 6. Obsługa programu 6.1. Okno główne Główne okno programu AsAlarm składa się z następujących części: paska narzędzi, listy zakładek, opcji filtrowania, obszaru prezentacji tabeli, wykresów i analizy. Nagłówek okna zawiera nazwę bieżącego pliku projektu. Rysunek: Okno główne programu AsAlarm Menu główne Menu główne programu ma nowoczesny wygląd wstęgi, charakterystyczny dla produktów firmy Microsoft. Wszystkie polecenia zorganizowane zostały w dwie główne kategorie: narzędzia i widok. W ramach każdej kategorii przyciski pogrupowane są w logiczne grupy: Narzędzia Plik grupa poleceń umożliwiających tworzenie, otwieranie i zapisywanie pliku projektu w formacie xml. Okna otwarcia i zapisu pliku posiadają ustawione filtry, dzięki czemu wyświetlają tylko pliki z rozszerzeniem *.xml. Dane - kategoria zawiera polecenia służące do odświeżania danych (np. po zmianie warunków filtrowania) i tworzenia wydruków Zakładki polecenia umożliwiające zarządzanie zakładkami Wykres - polecenia związane z zakładką wykresu Archiwum zdarzeń alarmowych - kategoria dostępna dla lokalnej wersji AsAlarm; umożliwia deklarowanie bazy archiwum alarmów 21

22 AsAlarm - analiza zdarzeń alarmowych Baza definicji alarmów - kategoria dostępna dla lokalnej wersji AsAlarm; umożliwia deklarowanie bazy definicji alarmów Rysunek: Polecenia z kategorii 'Narzędzia'. Widok Zakładka widok umożliwia zmianę wyglądu programu. Znajduje się na niej lista dostępnych stylów wizualnych aplikacji. Po dokonaniu wyboru, zmienia się układ kolorystyczny programu. Rysunek: Polecenia z kategorii 'Widok' Zarządzanie zakładkami W aplikacji zastosowano interfejs użytkownika wzorowany na modelu MDI (ang. Multi Document Interface), który umożliwia tworzenie wielu zakładek w obrębie głównego okna programu. Każda zakładka przechowuje własny zestaw filtrów, oraz własny obszar prezentacji danych (tabela, wykres, analiza). Wybranie polecenia Zakładki > Dodaj zakładkę spowoduje dodanie nowej zakładki, z wygenerowaną domyślnie nazwą. Domyślna nazwa ma stały przedrostek Zakładka, do którego doklejana jest pierwsza wolna cyfra zaczynając od 1. Do zmiany nazwy aktywnej zakładki służy polecenie Zakładki > Zmień nazwę, które otwiera okno do wprowadzenia tekstu. Możliwe jest również dowolne przestawianie zakładek metodą drag and drop. Do usuwania zakładki służy czerwony przycisk widoczny przy nazwie aktywnej zakładki. 22

23 6. Obsługa programu Rysunek: Okno AsAlarm z utworzonymi zakładkami Filtr zdarzeń Filtr zdarzeń jest stosowany do tabeli, wykresów oraz analizy dynamicznej. Posiada bardzo rozbudowane możliwości selekcji alarmów ze względu na: - identyfikatory (lista identyfikatorów lub zakresy), - tekst, - grupy, - typy, - statusy (predefiniowane lub własne kombinacje), - czasy rozpoczęcia i zakończenia, - opcje potwierdzenia (czas, operator, stacja). Opcje filtrowania pozwalają na wprowadzanie bezwzględnego czasu dzięki zaimplementowanej obsłudze symbolicznych czasów w notacji OPC. 23

24 AsAlarm - analiza zdarzeń alarmowych Rysunek: Widok filrtu zdarzeń z rozwiniętymi grupami 'Status' i 'Czas zdarzenia' Tabela Tabela zdarzeń historycznych umożliwia wyświetlanie wszystkich informacji zawartych w bazie zdarzeń alarmowych. Kolumny w tabeli odpowiadają kolumnom istniejącym w tej bazie. Tabela prezentuje wszystkie zdarzenia, spełniające określone warunki filtru zdarzeń. Układ, kolejność i widoczność kolumn są w pełni konfigurowalne. Dodatkowo użytkownik ma do dyspozycji mechanizmy wbudowane w użyty komponent tabeli, czyli: grupowanie, dodatkowe filtrowanie i sortowanie. Rysunek poniżej przedstawia tabelę z użytymi mechanizmami grupowania (1) i sortowania, z otwartym oknem wyboru widocznych kolumn (2).W dolnej części tabeli znajduje się pasek statusu pokazujący następujące informacje: liczba wszystkich zdarzeń, liczba wybranych zdarzeń, czas trwania wybranych zdarzeń. Dodatkowo wszystkie kolumny typu data/czas mają dwie wersje: prezentujące czas lokalny i UTC. 24

25 6. Obsługa programu Rysunek 9. Tabela zdarzeń alarmowych Tabela posiada własne menu kontekstowe, działające na wybranych wierszach (zdarzeniach alarmowych), umożliwiające: wyświetlenie podglądu tabeli zawierającej tylko wystąpienia wybranych zdarzeń, dodanie zdarzeń do istniejącego wykresu, lub stworzenie nowego wykresu z wybranymi zdarzeniami. UWAGA: Tabela posiada ograniczenie na maksymalną liczbę wyświetlanych wierszy (100000). W przypadku próby wyświetlenia większej liczby danych pojawia się odpowiedni komunikat (pojawia się tylko raz na uruchomienie programu) i zostaje pobranych najnowszych zdarzeń alarmowych. W takiej sytuacji dodatkowo na pasku statusu widoczny jest żółty trójkąt ostrzegawczy Wykres Wykres umożliwia prezentację przebiegu zdarzeń alarmowych w postaci schodkowej. Składa się on z trzech części, panelu zakresu danych (1), obszaru prezentacji danych (2) i panelu legendy (3). Oba panele mogą zostać zwinięte, aby powiększyć obszar prezentacji danych. W ramach poszczególnych zakładek możliwe jest tworzenie wielu wykresów, wyświetlających różne zestawy danych. Kolejność i nazwy wykresów można dowolnie modyfikować - identycznie, jak ma to miejsce w przypadku głównych zakładek programu. Zdarzenia alarmowe można dodawać do wykresu na dwa sposobu. Legenda zawiera przyciski otwierający okno wyboru alarmu z bazy definicji alarmów. Można też dodawać zdarzenia z poziomu tabeli, zaznaczając kilka wierszy i wywołując menu podręczne. Również z poziomu legendy można usuwać serie z wykresu. Okres wykresu ustalany jest na podstawie pierwszego i ostatniego punktu, pobranego dla wybranych zdarzeń z uwzględnieniem warunków filtrowania. W obszarze okresu można się poruszać za pomocą panelu zakresu danych. Możliwe jest przybliżanie/oddalanie wykresu, przewijanie w przód/tył, przechodzenie po punktach wybranej serii. Można również sprecyzować własny zakres. 25

26 AsAlarm - analiza zdarzeń alarmowych Panel legendy prezentuje podstawowe informacje dotyczące zdarzeń. Kolory wierszy w legendzie odpowiadają kolorom serii na wykresie. Jeżeli legenda zostanie ukryta, to identyfikatory zdarzeń zostaną wyświetlone na wykresie. Po najechaniu kursorem na punkt wykresu wyświetlana jest etykieta z dokładnym stemplem czasu tego punktu. Tą funkcjonalność i obraz całego wykresu przestawia poniższy rysunek. Możliwe jest poruszanie się w obrębie wykresu tzn.: - przybliżanie/oddalanie (za pomocą przycisków lub przy pomocy lupy uruchamianej po najechaniu kursorem myszy w obszar wykresu przy wciśniętym klawiszu Shift / Ctrl), - przesuwanie w lewo/prawo (za pomocą przycisków ; ), - pozycjonowanie początku wykresu do kolejnych wystąpień danego zdarzenia wybranego w legendzie (za pomocą przycisków ), Rysunek: Wykres zdarzeń alarmowych. UWAGA: Podobanie jak tabela, wykres posiada ograniczenie na wyświetlaną liczbę danych 5000 punktów. W przypadku gdy sumaryczna liczba punktów wszystkich serii przekracza ten limit, żądana seria nie zostanie narysowana - pojawi się odpowiedni komunikat (komunikat pojawia się tylko raz na uruchomienie programu), a na pasku statusu zostanie wyświetlony żółty trójkąt ostrzegawczy. 26

27 6. Obsługa programu 6.7. Analiza dynamiczna Część analityczna podzielona jest na dwie zakładki, analizę statyczną i dynamiczną. Analiza dynamiczna prezentowana jest w postaci tabeli przestawnej. Oznacza to, że użytkownik sam może tworzyć potrzebny zestaw danych. Możliwe jest wybieranie kolumn, wierszy oraz zawartości obszaru danych. Analiza dynamiczna umożliwia przeglądanie następujących informacji statystycznych, wyliczanych na podstawie analizy archiwum zdarzeń alarmowych: rozkład wystąpień zdarzeń (liczbowy, procentowy), czas trwania zdarzeń, średni czas potwierdzenia, liczba alarmów zakończonych, liczba alarmów potwierdzonych, wykrycie zdarzenia występującego najczęściej, wykrycie zdarzeń trwających najdłużej. Wymienione statystyki mogą być wyliczane z podziałem na typy, grupy i identyfikatory alarmów. Możliwe jest dowolne organizowanie widoku tabeli, tj.: wybór widocznych pól i kolumn, zmiana organizacji całej tabeli. Połączenie tych możliwości z prostym mechanizmem sortowania pozwala na dogłębną analizę danych. Rysunek: Analiza dynamiczna. 27

28 AsAlarm - analiza zdarzeń alarmowych 6.8. Analiza statyczna Na zakładce analizy statycznej prezentowana jest analiza bazy definicji alarmów. Użytkownik otrzymuje informację o liczbie alarmów, procentowemu i liczbowemu rozkładowi definicji alarmów z podziałem na grupy i typy. Wyniki przedstawione są w postaci tabeli i wykresu. UWAGA: Istnieje możliwość sortowania wierszy wg kolumn, co przekłada się również na kolejność słupków na wykresie - słupki szeregowane są rosnąco lub malejąco względem rosnących lub malejących wartości kolumny, wg której zostały posortowane wiersze w tabeli. Rysunek: Analiza statyczna. 28

29 6. Obsługa programu 6.9. Wydruki Aplikacja umożliwia wydruk danych z tabeli, wykresu oraz analizy. Wybranie polecenia Drukuj spowoduje otwarcie okna podglądu wydruku. Sporządzony w ten sposób raport, przedstawiony na poniższym rysunku, jest wstępnie sformatowany, tzn. zawiera nagłówek(1), datę sporządzenia wydruku(2), numerację stron(3), oraz stopkę firmową(4). Nagłówek zawiera nazwę zakładki oraz tytuł wykresu. Wszystkie opisane parametry mogą być zmodyfikowane przez użytkownika w oknie podglądu wydruku. Raport zawiera również tekstowy opis aktywnych warunków filtrowania(5). W przypadku drukowania wykresu, domyślnie ustawiana jest orientacja pozioma strony. Rysunek. Wydruk wykresu 29

AsAlarm Interaktywna analiza historycznych zdarzeń alarmowych aplikacji systemu Asix

AsAlarm Interaktywna analiza historycznych zdarzeń alarmowych aplikacji systemu Asix Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl AsAlarm Interaktywna analiza historycznych zdarzeń alarmowych aplikacji systemu Asix Dok. Nr PLP7101 Wersja: 2013-07-16 AsAlarm - analiza zdarzeń alarmowych

Bardziej szczegółowo

ASKOM Sp. z o. o. nie bierze żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z wykorzystywania zawartych w publikacji treści.

ASKOM Sp. z o. o. nie bierze żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z wykorzystywania zawartych w publikacji treści. ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe bądź towarowe są zastrzeżonymi znakami ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6 Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0016 Wersja:08-12-2010 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008)

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0018 Wersja: 2011-08-26 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z

Bardziej szczegółowo

Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW

Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW Pomoc dla użytkowników systemu Asix 8 www.asix.com.pl Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW Dok. Nr PLP8E014 Wersja: 2014-07-31 Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki firmy

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Wymagania programowe systemu asix 6.0.2. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Wymagania programowe systemu asix 6.0.2. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Wymagania programowe systemu asix 6.0.2 Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0114 Wersja: 05-11-2010 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarek do pracy z aplikacjami Asix.Evo Instalacja i konfiguracja dodatku IE Tab

Konfiguracja przeglądarek do pracy z aplikacjami Asix.Evo Instalacja i konfiguracja dodatku IE Tab NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Konfiguracja przeglądarek do pracy z aplikacjami Asix.Evo Instalacja i konfiguracja dodatku IE Tab Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0022 Wersja:05-06-2014 ASKOM i

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Asix Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0024 Wersja:2015-03-04 ASKOM i Asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. Asix.Evo. Przeglądarkowa wersja aplikacji Asix.Evo znane problemy. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. Asix.Evo. Przeglądarkowa wersja aplikacji Asix.Evo znane problemy. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Asix.Evo Przeglądarkowa wersja aplikacji Asix.Evo znane problemy Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0024 Wersja:11-06-2015 ASKOM i Asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. MSDE 2000 A Instrukcja instalacji. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. MSDE 2000 A Instrukcja instalacji. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI MSDE 2000 A Instrukcja instalacji Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0011 Wersja: 29-03-2006 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP5022 Wersja: 29-07-2007 Podręcznik użytkownika asix5 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA

Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Asix Konfiguracja systemu Asix dla usługi Pulpitu zdalnego Remote Desktop Services, (Terminal Services)

Asix Konfiguracja systemu Asix dla usługi Pulpitu zdalnego Remote Desktop Services, (Terminal Services) NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Asix Konfiguracja systemu Asix dla usługi Pulpitu zdalnego Remote Desktop Services, (Terminal Services) Pomoc techniczna (dla Asix od wersji 7 i systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

Serwer Sieci Web (IIS)

Serwer Sieci Web (IIS) NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Serwer Sieci Web (IIS) Instalacja składników Internetowych Usług Informacyjnych dla potrzeb system Asix Pomoc techniczna Dok. Nr 0021 Wersja:04-12-2014 ASKOM

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Skrypty obsługi bazy danych. Przykład zastosowania do tworzenia własnego systemu receptur lub zdarzeniowego zapisu parametrów do bazy danych w systemie asix3.

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Serwer Sieci Web (IIS)

Serwer Sieci Web (IIS) NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Serwer Sieci Web (IIS) Instalacja składników Internetowych Usług Informacyjnych dla potrzeb system Asix Pomoc techniczna Dok. Nr 0021 Wersja:14-05-2014 ASKOM

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Comarch ERP Mobilny BI na platformę Android

Dokumentacja Użytkownika Comarch ERP Mobilny BI na platformę Android Dokumentacja Użytkownika Comarch ERP Mobilny BI na platformę Android Wersja 2.5 Wersja 5.0 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

plansoft.org www.plansoft.org Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW

plansoft.org www.plansoft.org Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych... 1 Jak wyeksportować dane... 1 Eksportowanie planu studiów, zajęć, statystyk i danych słownikowych... 2 Dostosowywanie wyników eksportu... 4 Filtrowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

AsLogger - Rejestrator szybkozmiennych serii pomiarowych

AsLogger - Rejestrator szybkozmiennych serii pomiarowych Pomoc dla użytkowników systemu Asix 8 www.asix.com.pl AsLogger - Rejestrator szybkozmiennych serii pomiarowych Dok. Nr PLP8101 Wersja: 2014-10-06 UWAGA: Niniejszy podręcznik dedykowany jest zarówno aplikacjom

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

asix4 Podręcznik użytkownika Drajwer OPC Podręcznik użytkownika

asix4 Podręcznik użytkownika Drajwer OPC Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Drajwer OPC Podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP4048 Wersja: 13-12-2005 Podręcznik użytkownika asix4 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

Co nowego w wersji pakietu asix

Co nowego w wersji pakietu asix ARCHITEKT INTERAKTYWNE ŚRODOWISKO KONFIGUROWANIA APLIKACJI Wprowadzenie modułu Architekt stanowi prawdziwy przełom w sposobie tworzenia aplikacji. Umożliwia on w pełni wizualne zaprojektowanie, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo

asix4 Podręcznik użytkownika NetLink - drajwer protokołu MPI/Profibus dla SIMATIC S7 przy wykorzystaniu modułu NetLink Lite SYSTEME HELMHOLZ

asix4 Podręcznik użytkownika NetLink - drajwer protokołu MPI/Profibus dla SIMATIC S7 przy wykorzystaniu modułu NetLink Lite SYSTEME HELMHOLZ Podręcznik użytkownika NetLink - drajwer protokołu MPI/Profibus dla SIMATIC S7 przy wykorzystaniu modułu NetLink Lite SYSTEME HELMHOLZ Podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP4075 Wersja: 18-04-2006 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

asix4 Podręcznik użytkownika Drajwer DDE Podręcznik użytkownika

asix4 Podręcznik użytkownika Drajwer DDE Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Drajwer DDE Podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP4017 Wersja: 04-10-2005 Podręcznik użytkownika asix4 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCHRONY ŚRODOWISKA. Pakiet ASEMIS

SYSTEMY OCHRONY ŚRODOWISKA. Pakiet ASEMIS SYSTEMY OCHRONY ŚRODOWISKA Pakiet ASEMIS Dok. Nr PLPN014 Wersja: 22-06-2006 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe bądź towarowe są zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

5. Bazy danych Base Okno bazy danych

5. Bazy danych Base Okno bazy danych 5. Bazy danych Base 5.1. Okno bazy danych Podobnie jak inne aplikacje środowiska OpenOffice, program do tworzenia baz danych uruchamia się po wybraniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1 Spis treści Spis treści... 1 Wstęp... 2 Przygotowanie certyfikatów wewnętrznych... 2 2.1. Przygotowanie karty pracownika... 2 2.2. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 3 2.3. Dodawanie certyfikatu pracownika...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

P&I Scout Pro Wygodne i proste tworzenie raportów

P&I Scout Pro Wygodne i proste tworzenie raportów P&I Scout Pro Wygodne i proste tworzenie raportów - opis funkcjonalny - Dmz-chemak sp. z o.o. dostawca rozwiązań informatycznych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Autoryzowany partner Personal &

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

asix4 Podręcznik użytkownika CtMus04 - drajwer do wymiany danych z urządzeniami sterującymi MUS-04 firmy ELEKTORMETAL S.A.

asix4 Podręcznik użytkownika CtMus04 - drajwer do wymiany danych z urządzeniami sterującymi MUS-04 firmy ELEKTORMETAL S.A. asix4 Podręcznik użytkownika CtMus04 - drajwer do wymiany danych z urządzeniami sterującymi MUS-04 firmy ELEKTORMETAL S.A. w Cieszynie Podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP4083 Wersja: 23-01-2007 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC Konsola MMC Aby maksymalnie, jak to tylko możliwe, ułatwić administrowanie systemem operacyjnym oraz aplikacjami i usługami w systemie Windows XP, wszystkie niezbędne czynności administracyjne można wykonać

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Połączenie sieciowe z wykorzystaniem VPN Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0014 Wersja: 16-04-2009 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice.

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3

Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3 Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2013.1.0.0 Wydanie: 2013-01. Podpis cyfrowy

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2013.1.0.0 Wydanie: 2013-01. Podpis cyfrowy Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Przygotowanie certyfiaktów... 2 2.1. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 4 2.2. Dodawanie certyfikatu pracownika... 5 2.3. Informacje dodatkowe... 7 3. Podpisywanie dokumnetów...

Bardziej szczegółowo

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej Instrukcja obsługi aplikacji wspomagającej w ramach projektu Beneficjent: Urząd Miasta Krakowa Wersja: 1.00 Data wersji: 2015-02-24 Autor (rzy): Nazwa pliku: Zespół Pentacomp MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Strategia buforowa

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Strategia buforowa Pomoc dla użytkowników systemu asix 6 www.asix.com.pl Strategia buforowa Dok. Nr PLP6024 Wersja: 29-01-2010 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji

Migracja Business Intelligence do wersji Migracja Business Intelligence do wersji 2015.1 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP7100 Wersja: 2013-09-17 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 2 Tabele przestawne, wykresy przestawne i formatowanie warunkowe 11 Co to

Bardziej szczegółowo

asix4 Podręcznik użytkownika Drajwer protokołu ADAM Podręcznik użytkownika

asix4 Podręcznik użytkownika Drajwer protokołu ADAM Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Drajwer protokołu ADAM Podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP4002 Wersja: 04-10-2005 Podręcznik użytkownika asix4 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice.

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu mam wersja 1.02.

Instrukcja programu mam wersja 1.02. Strona programu: http://www.mietla.dobr.pl Proszowice, 17.02.2011r. Instrukcja programu mam wersja 1.02. Spis treści: 1. Wstęp. 2. Rejestracja -> 04 Wyszukanie właściciela rachunku bankowego. 3. Wymiar

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP XL Business Intelligence Start. Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013

Comarch ERP XL Business Intelligence Start. Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013 Business Intelligence Start Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5. Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS)

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5. Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS) Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5 Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS) Instrukcja do laboratorium V: I. Tworzenie raportów II. Migracja

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEBowego/Secure

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEBowego/Secure Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEBowego/Secure Viewer-a do aplikacji Wonderware InTouch Machine Edition Informator Techniczny Wonderware nr 164 27.06.2017 r. INSTALACJA MICROSOFT INTERNET

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji 11.0

Migracja Business Intelligence do wersji 11.0 Migracja Business Intelligence do wersji 11.0 Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu 1. Edytor grafiki Draw 1.1. Okno programu Draw W bezpłatnym pakiecie OpenOffice zawarty jest program graficzny Draw (rysunek 1.1), wyposażony w liczne narzędzia do obróbki obiektów. Program możesz uruchomić,

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę? Mapa

Jak rozpocząć pracę? Mapa Jak rozpocząć pracę? SWDE Manager jest aplikacją służącą do przeglądania graficznych i opisowych danych ewidencji gruntów i budynków zapisanych w formacie SWDE (.swd,.swg,.swde). Pracując w SWDE Managerze,

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zarządzanie projektami. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

enova Analizy Wielowymiarowe podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Analizy Wielowymiarowe podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

www.automex.pl www.akademiatp.pl

www.automex.pl www.akademiatp.pl Instrukcja obsługi www.automex.pl www.akademiatp.pl Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść instrukcji obsługi nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec firmy Automex Sp.

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

asix4 Podręcznik użytkownika S7_TCPIP - drajwer do wymiany danych ze sterownikami SIMATIC poprzez Ethernet

asix4 Podręcznik użytkownika S7_TCPIP - drajwer do wymiany danych ze sterownikami SIMATIC poprzez Ethernet Podręcznik użytkownika S7_TCPIP - drajwer do wymiany danych ze sterownikami SIMATIC poprzez Ethernet Podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP4081 Wersja: 04-01-2007 Podręcznik użytkownika asix4 ASKOM i asix

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

W oknie konfiguratora Importu/Exportu należy wprowadzić odpowiednie ustawienia poprzez zaznaczenie pól kursorem myszki przy poszczególnych opcjach.

W oknie konfiguratora Importu/Exportu należy wprowadzić odpowiednie ustawienia poprzez zaznaczenie pól kursorem myszki przy poszczególnych opcjach. Instrukcja korzystania z modułu Export/Import z poziomu programu Carwert Zawartość dokumentu: Dokument zawiera skróconą instrukcje obsługi modułu EXPORT/IMPORT w programie Carwert. Pierwsza część tego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.2.1.173 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Dodatek dla InsERT nexo

Dodatek dla InsERT nexo Dodatek dla InsERT nexo Instrukcja instalacji i konfiguracji Wersja: 1.0.0., ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa Spis treści Informacje ogólne... 3 O Programie... 3 Wymagania systemowe i sprzętowe...

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu asix 6 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP6100 Wersja: 29-09-2010 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja Wersja 2013.1.B Forte Zarządzanie Produkcją - Instalacja i konfiguracja Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1 Instalacja i konfiguracja Forte Zarządzanie Produkcją...

Bardziej szczegółowo

SAPL instrukcja obsługi. SAPL instrukcja obsługi

SAPL instrukcja obsługi. SAPL instrukcja obsługi SAPL instrukcja obsługi SAPL instrukcja obsługi Kluczowe właściwości programu Obsługa do 4 niezależnych autoklawów Ochrona dostępu do programu za pomocą logowania Możliwość definiowania różnych poziomów

Bardziej szczegółowo