ASKOM Sp. z o. o. nie bierze żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z wykorzystywania zawartych w publikacji treści.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ASKOM Sp. z o. o. nie bierze żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z wykorzystywania zawartych w publikacji treści."

Transkrypt

1

2 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe bądź towarowe są zastrzeżonymi znakami ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną lub inną powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. ASKOM Sp. z o. o. nie bierze żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z wykorzystywania zawartych w publikacji treści. Copyright 2011, ASKOM Sp. z o. o., Gliwice ASKOM Sp. z o. o., ul. Józefa Sowińskiego 13, Gliwice, tel , fax ,

3 AsAlarm Spis treści Wstęp... 4 Integracja z aplikacjami systemu asix... 6 Wersje programu... 6 Przykłady zastosowania... 8 Analiza zaistniałej awarii... 8 Eksport danych / Raporty...10 Monitorowanie stanu systemu alarmów po modyfikacjach aplikacji lub urządzeń. 11 Poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy... 12

4 Interaktywna analiza historycznych zdarzeń alarmowych Wstęp Program AsAlarm jest integralnym modułem systemu asix SCADA, dostarczającym narzędzi do szczegółowej analizy archiwum zdarzeń alarmowych zarejestrowanych na obiekcie oraz analizy bazy definicji alarmów w kontekście oceny poprawności projektu struktury systemu alarmów w konkretnej aplikacji. Prawidłowość parametryzacji systemu alarmów ma istotny wpływ na właściwą organizację pracy operatorów systemu sterowania i wizualizacji, a tym samym na ich wydajność i skuteczność prowadzenia ruchu instalacji technologicznej. Analiza alarmów zarejestrowanych na obiekcie stanowi z kolei źródło informacji do przeprowadzenia oceny prawidłowości zarządzania gospodarką remontową tych urządzeń - co ma z kolei znaczący wpływ na częstotliwość ich awarii, a tym samym na poziom kosztów związanych z nieplanowanymi postojami linii produkcyjnych. Program AsAlarm umożliwia zarządzanie informacjami alarmowymi przy użyciu: tabeli zdarzeń historycznych, wykresów przebiegów wybranych zdarzeń alarmowych, analizy dynamicznej służącej wyliczaniu różnego rodzaju statystyk dotyczących archiwum zdarzeń w postaci tabeli przestawnej, analizy statycznej obrazującej strukturę bazy definicji alarmów w postaci tabeli bądź wykresu. Dane z powyższych źródeł mogą posłużyć m.in. do tworzenia raportów z awarii urządzeń, czy oceny wydajności pracy operatorów. 4

5 AsAlarm 5

6 Interaktywna analiza historycznych zdarzeń alarmowych Integracja z aplikacjami systemu asix W chwili obecnej program AsAlarm przeznaczony jest do analizy alarmów pochodzących z systemu asix. Wymagane jest, aby alarmy archiwizowane były na serwerze Microsoft SQL Server 2008 (możliwa współpraca z darmową wersją Express). Taka archiwizacja dostępna jest od wersji pakietu asix 6.0, który pozwala na równoległe zapisywanie alarmów historycznych w dotychczasowym formacie plików binarnych i na serwerze SQL. Istnieje jednakże możliwość użycia programu AsAlarm również do analizy alarmów zarchiwizowanych w starszych wersjach pakietu asix. Dla takiego przypadku przygotowane zostało narzędzie umożliwiające konwersję archiwów ze starego formatu do formatu bazy SQL. Minusem takiego rozwiązania jest brak możliwości równoległej archiwizacji w obu formatach - oznacza to analizę zdarzeń do momentu przeprowadzenia konwersji. Wersje programu Program AsAlarm dostępny jest w wersji okienkowej i przeglądarkowej. Wersja okienkowa umożliwia analizę alarmów zarchiwizowanych w bazie na serwerze SQL znajdującym się w obrębie sieci lokalnej. Po zainstalowaniu program jest od razu gotowy do użycia, nie wymaga żadnej wstępnej konfiguracji. Podłączenie do baz archiwum i definicji alarmów jest bardzo proste i po paru minutach można rozpocząć pracę z programem. 6

7 AsAlarm Wersja przeglądarkowa AsAlarm umożliwia analizę alarmów z dowolnego miejsca. W tym celu należy wcześniej odpowiednio skonfigurować serwer alarmów. Cały proces przygotowania środowiska serwera przeprowadzany jest przez instalator. Pozostałe opcje można konfigurować z poziomu programu Architekt, będącego również składnikiem pakietu asix. Po stronie klienta wymagana jest przeglądarka internetowa (Internet Explorer lub inna z zainstalowanym dodatkiem IETab). Użytkownik zostanie jedynie poproszony o zainstalowanie komponentu ActiveX i środowisko będzie gotowe do pracy. Cały proces przygotowania programu AsAlarm do pracy w wersji przeglądarkowej jest szybki oraz intuicyjny. Ewentualne wątpliwości rozwieje dokumentacja użytkownika, dostępna bezpośrednio z menu programu. 7

8 Interaktywna analiza historycznych zdarzeń alarmowych Przykłady zastosowania Analiza zaistniałej awarii AsAlarm znakomicie nadaje się do analizy sytuacji awaryjnej, która wystąpiła na obiekcie. Dzięki rozbudowanym opcjom filtrowania umożliwia odfiltrowanie zdarzeń spoza okresu wystąpienia awarii. Możliwość nałożenia kryteriów na każdy atrybut alarmów pozwala zawęzić analizę do wybranego obszaru instalacji technologicznej, czy nawet konkretnego pojedynczego urządzenia. Przy pomocy Tabeli można wyświetlić zaistniałe podczas awarii alarmy. Posortowanie ich po czasie wystąpienia daje obraz o specyfice usterki, kolejności zadziałania zabezpieczeń, itp. Z kolei Wykres przedstawia informacje z tabeli w sposób bardziej czytelny, łatwiejszy do analizy - z grafu można odczytać, w jakiej kolejności i w jakim czasie alarmy pojawiały się i kończyły. 8

9 AsAlarm AsAlarm wylicza różnorodne statystyki, które również mogą być przydatne do analizy awarii. Liczba zdarzeń daje pewien obraz o rozległości awarii, natomiast liczba potwierdzonych zdarzeń i średni czas potwierdzenia umożliwiają wyciąganie wniosków na temat sprawności działania operatorów w krytycznej sytuacji. 9

10 Interaktywna analiza historycznych zdarzeń alarmowych Eksport danych / Raporty Podczas wykonywania prac związanych z analizą alarmów istotne jest przygotowywanie różnorodnych raportów: okresowych lub z konkretnej sytuacji. Program AsAlarm umożliwia wydruk wszystkich przygotowanych w nim danych za pomocą jednego kliknięcia. Domyślne okno wydruku jest wstępnie sformatowane, tj. zawiera m.in. : tytuł, datę wykonania, informacje o odfiltrowanych zdarzeniach. Z poziomu okna wydruku dostępna jest funkcja eksportu danych do kilku formatów plików. Obsługiwane są np. pliki graficzne oraz arkusze kalkulacyjne, co daje szerokie pole do późniejszego przechowywania i przetwarzania danych. Z kolei eksport do pliku HTML umożliwia publikację wyników w sieci. 10

11 AsAlarm Monitorowanie stanu systemu alarmów po modyfikacjach aplikacji lub urządzeń Wprowadzenie modyfikacji w aplikacji/urządzeniach, czy też zmiana nastaw limitów alarmowych może doprowadzić do niezauważalnego pogorszenia stanu systemu alarmów. Analiza statystyk sprzed i po modyfikacji pozwoli na wychwycenie różnic w ilości alarmów. Używając programu AsAlarm, można uzyskać takie statystyki jak: średnia ilość alarmów w jednostce czasu, czy sumaryczna liczba alarmów. Przeprowadzenie analizy na podstawie wspomnianych statystyk z różnych okresów czasu może dać pogląd na temat stabilności systemu alarmów. Wychwycenie różnic daje podstawę do odnalezienia przyczyn pogorszenia stanu systemu, które może być odbiciem pogorszenia parametryzacji aplikacji lub stanu urządzeń i aparatury obiektowej. Możliwość sprawdzenia stanu systemu alarmów jest bardzo przydatna także podczas normalnej, poprawnej pracy na obiekcie przemysłowym. AsAlarm wylicza statystki, które w połączeniu z funkcją tworzenia raportów czynią z niego narzędzie przydatne w przygotowaniach do audytów systemów automatyki przemysłowej lub całych linii produkcyjnych, czy innych instalacji technologicznych. 11

12 Interaktywna analiza historycznych zdarzeń alarmowych Poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy Program AsAlarm umożliwia wykrycie alarmów pojawiających się najczęściej oraz trwających najdłużej. Alarmy pojawiające się cyklicznie i regularnie są albo zbędne, albo wynikają z niewłaściwego działania urządzeń obiektowych. Taka analiza daje podstawy do przeprojektowania parametryzacji tych alarmów, zmiany limitów ostrzegawczych czy alarmowych, może też być powodem do poprawienia metod serwisu, czy też zmiany typów urządzeń lub do optymalizacji procedur zarządzania gospodarką remontową. Program umożliwia też sprawdzenie, jak często pojawiają się alarmy ważne (krytyczne) oraz jaki procent definicji alarmów to alarmy ważne. W sytuacji gdy takie zdarzenia alarmowe pojawiają się zbyt często, należy zmienić ich priorytet lub przeanalizować dokładniej przyczyny ich pojawiania się. Analiza częstości występowania zdarzeń alarmowych i średniego czasu ich obsługi daje konkretny obraz o obciążeniu operatorów systemu sterowania obsługą alarmów. 12

13 AsAlarm 13

14 Niezawodne Rozwiązania Systemów Automatyki Gliwice, ul. Józefa Sowińskiego 13, tel , fax ,

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. AsAlarm Interaktywna analiza historycznych zdarzeń alarmowych aplikacji systemu asix

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. AsAlarm Interaktywna analiza historycznych zdarzeń alarmowych aplikacji systemu asix Pomoc dla użytkowników systemu asix 6 www.asix.com.pl AsAlarm Interaktywna analiza historycznych zdarzeń alarmowych aplikacji systemu asix Dok. Nr PLP6101 Wersja: 29-04-2010 ASKOM i asix to zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

AsAlarm Interaktywna analiza historycznych zdarzeń alarmowych aplikacji systemu Asix

AsAlarm Interaktywna analiza historycznych zdarzeń alarmowych aplikacji systemu Asix Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl AsAlarm Interaktywna analiza historycznych zdarzeń alarmowych aplikacji systemu Asix Dok. Nr PLP7101 Wersja: 2013-07-16 AsAlarm - analiza zdarzeń alarmowych

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Wymagania programowe systemu asix 6.0.2. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Wymagania programowe systemu asix 6.0.2. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Wymagania programowe systemu asix 6.0.2 Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0114 Wersja: 05-11-2010 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice.

Bardziej szczegółowo

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP7100 Wersja: 2013-09-17 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

Asix.Evo - Pierwsze kroki

Asix.Evo - Pierwsze kroki Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Asix.Evo - Pierwsze kroki Dok. Nr PLP7E002 Wersja: 2013-09-19 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW

Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW Pomoc dla użytkowników systemu Asix 8 www.asix.com.pl Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW Dok. Nr PLP8E014 Wersja: 2014-07-31 Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki firmy

Bardziej szczegółowo

Serwer Sieci Web (IIS)

Serwer Sieci Web (IIS) NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Serwer Sieci Web (IIS) Instalacja składników Internetowych Usług Informacyjnych dla potrzeb system Asix Pomoc techniczna Dok. Nr 0021 Wersja:04-12-2014 ASKOM

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu asix 6 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP6100 Wersja: 29-09-2010 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

AsBase Środowisko recepturowania i śledzenia przepływu produkcji

AsBase Środowisko recepturowania i śledzenia przepływu produkcji Pomoc dla użytkowników systemu asix 5,6,7 www.asix.com.pl AsBase Środowisko recepturowania i śledzenia przepływu produkcji Dok. Nr PLP6070 Wersja: 2012-03-16 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM

Bardziej szczegółowo

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Asix Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0024 Wersja:2015-03-04 ASKOM i Asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

AsixConnect. Pakiet serwerów OPC, Automation,.NET, DDE, OLE DB rozszerzający możliwości zastosowań systemu asix. Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7

AsixConnect. Pakiet serwerów OPC, Automation,.NET, DDE, OLE DB rozszerzający możliwości zastosowań systemu asix. Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl AsixConnect - Pakiet serwerów OPC, Automation,.NET, DDE, OLE DB rozszerzający możliwości zastosowań systemu asix Dok. Nr PLP7072 Wersja: 2012-11-09

Bardziej szczegółowo

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008)

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0018 Wersja: 2011-08-26 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCHRONY ŚRODOWISKA

SYSTEMY OCHRONY ŚRODOWISKA SYSTEMY OCHRONY ŚRODOWISKA Dok. Nr PLPN004 Wersja: 21-06-2006 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe bądź towarowe są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. Windows XP Funkcja Pulpit zdalny (Remote desktop) Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. Windows XP Funkcja Pulpit zdalny (Remote desktop) Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Windows XP Funkcja Pulpit zdalny (Remote desktop) Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0001 Wersja: 21-11-2005 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice.

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. Praca asix3 na stanowiskach w sieci Internet. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. Praca asix3 na stanowiskach w sieci Internet. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Praca asix3 na stanowiskach w sieci Internet Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0008 Wersja: 24-11-2005 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Moduł AsAlert - System powiadamiania o ważnych zdarzeniach

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Moduł AsAlert - System powiadamiania o ważnych zdarzeniach Pomoc dla użytkowników systemu asix 6 www.asix.com.pl Moduł AsAlert - System powiadamiania o ważnych zdarzeniach Dok. Nr PLP6076 Wersja: 29-01-2010 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 4.x. Monitorowanie i zarządzanie siecią. Poradnik dla początkujących użytkowników NetCruncha

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 4.x. Monitorowanie i zarządzanie siecią. Poradnik dla początkujących użytkowników NetCruncha AdRem NetCrunch Wersja 4.x Pierwsze kroki Poradnik dla początkujących użytkowników NetCruncha Monitorowanie i zarządzanie siecią 2006 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami AdRem NetCrunch Wersja 4.x Podręcznik użytkownika System monitorowania i zarządzania sieciami 2006 AdRem Software sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY MES SGL CARBON POLSKA S.A. System monitoringu i śledzenia produkcji

SYSTEMY MES SGL CARBON POLSKA S.A. System monitoringu i śledzenia produkcji SYSTEMY MES SGL CARBON POLSKA S.A. System monitoringu i śledzenia produkcji Dok. Nr PLPN016 Wersja: 16-03-2007 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7. www.asix.com.pl. Asix.Evo - Obiekty. Dok. Nr PLP7E001 Wersja: 2012-05-18

Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7. www.asix.com.pl. Asix.Evo - Obiekty. Dok. Nr PLP7E001 Wersja: 2012-05-18 Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Asix.Evo - Obiekty Dok. Nr PLP7E001 Wersja: 2012-05-18 Printed Documentation ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami AdRem NetCrunch Wersja 6.x Pierwsze kroki Poradnik dla początkujących użytkowników edycji Premium oraz Premium XE programu NetCrunch Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Cennik nr 05/2014 Produkty Informacje handlowe. Ważny od 01.05.2014. Informacja handlowa 06/2012

Cennik nr 05/2014 Produkty Informacje handlowe. Ważny od 01.05.2014. Informacja handlowa 06/2012 Informacja handlowa 06/2012 Cennik nr 05/2014 Produkty Informacje handlowe Ważny od 01.05.2014 http://www.askom.com.pl ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Spółka z o.o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. Asix.Evo. Przeglądarkowa wersja aplikacji Asix.Evo znane problemy. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. Asix.Evo. Przeglądarkowa wersja aplikacji Asix.Evo znane problemy. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Asix.Evo Przeglądarkowa wersja aplikacji Asix.Evo znane problemy Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0024 Wersja:11-06-2015 ASKOM i Asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Środki Trwałe

Sage Symfonia Środki Trwałe Sage Symfonia Środki Trwałe Podręcznik użytkownika Wersja 2015.a Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI PROGRAMU

INSTRUKCJA INSTALACJI PROGRAMU KOMPUTEROWY SYSTEM INFO-EKSPERT INSTRUKCJA INSTALACJI PROGRAMU INFO-EKSPERT Spółka z o. o. ul. Kochanowskiego 47 lok. 43 01-864 Warszawa tel. 022 560 70 00 fax. 022 560 70 80 http://www.info-ekspert.com.pl

Bardziej szczegółowo

AKCYZAIB/MS. Program do obsługi systemu EMCS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

AKCYZAIB/MS. Program do obsługi systemu EMCS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AKCYZAIB/MS Program do obsługi systemu EMCS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, wrzesień 2013 WSTĘP... 5 Umowa licencyjna... 6 Wymagania programu... 6 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 7 AkcyzaIB instalacja...

Bardziej szczegółowo