AsAlarm Interaktywna analiza historycznych zdarzeń alarmowych aplikacji systemu Asix

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AsAlarm Interaktywna analiza historycznych zdarzeń alarmowych aplikacji systemu Asix"

Transkrypt

1 Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 AsAlarm Interaktywna analiza historycznych zdarzeń alarmowych aplikacji systemu Asix Dok. Nr PLP7101 Wersja:

2 AsAlarm - analiza zdarzeń alarmowych ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe bądź towarowe są zastrzeżonymi znakami ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną lub inną powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. ASKOM Sp. z o. o. nie bierze żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z wykorzystywania zawartych w publikacji treści. Copyright 2013, ASKOM Sp. z o. o., Gliwice ASKOM Sp. z o. o., ul. Józefa Sowińskiego 13, Gliwice, tel , fax , ii

3 Spis treści Spis treści 1. Specyfikacja funkcjonalna programu AsAlarm Wymagania programu AsAlarm Baza definicji alarmów - konfiguracja Generowanie bazy definicji alarmów z arkusza kalkulacyjnego (Asix klasyczny) Zbiorcza baza definicji alarmów generowana z wielu aplikacji (Asix klasyczny) Baza definicji alarmów generowana z plików tekstowych (Asix klasyczny) Baza definicji alarmów generowana na podstawie alarmów SQL (Asix klasyczny i Evo) Baza zdarzeń alarmów - konfiguracja Uruchomienie rejestracji zdarzeń alarmowych z konwersją plików binarnych do formatu bazy SQL (Asix klasyczny) Uruchamianie rejestracji on-line zdarzeń alarmowych (Asix klasyczny) Konfigurowanie rejestracji zdarzeń alarmowych w bazie SQL (Asix.Evo) Uruchamianie programu AsAlarm Deklarowanie baz danych dla wersji lokalnej AsAlarm Konfiguracja dostępu do baz dla internetowej wersji programu AsAlarm Obsługa programu Okno główne Menu główne Zarządzanie zakładkami z filtrami Filtr alarmów Tabela Wykres Analiza dynamiczna Analiza statyczna Wydruki iii

4 AsAlarm - analiza zdarzeń alarmowych iv

5 1. Specyfikacja funkcjonalna programu AsAlarm 1. Specyfikacja funkcjonalna programu AsAlarm AsAlarm to program dostarczający narzędzi do szczegółowej analizy informacji o alarmach generowanych przez monitorowany obiekt oraz danych na temat pracy systemu alarmów. Program jest zgodny z wytycznymi organizacji EEMUA (The Engineering Equipment and Materials Users Association) nr 191. Dokument określa zasady prawidłowego projektowania i eksploatacji systemu alarmów. Głównym wnioskiem tej publikacji jest konieczność regularnej analizy systemu alarmów w celu uzyskania jego wysokiej wydajności i niezawodności. AsAlarm pozwala prowadzić analizę systemu alarmów w dwóch płaszczyznach: - oceny poprawności projektu struktury systemu alarmów w konkretnej aplikacji; - analizy alarmów zarejestrowanych na obiekcie. Zarządzanie informacjami alarmowymi realizowane jest przy użyciu: tabeli zdarzeń historycznych, wykresów przebiegów wybranych zdarzeń alarmowych, analizy dynamicznej służącej wyliczaniu różnego rodzaju statystyk dotyczących archiwum zdarzeń, analizy statycznej obrazującej strukturę bazy definicji alarmów. W programie AsAlarm zastosowano interfejs użytkownika wzorowany na modelu MDI (ang. Multi Document Interface), który umożliwia tworzenie wielu zakładek w obrębie głównego okna programu. Każda zakładka przechowuje własny zestaw filtrów, oraz własny obszar prezentacji danych (tabela, wykres, analiza). Ustawienia programu AsAlarm, w szczególności parametry dostępu do baz danych, wartości filtrów wraz z innymi opcjami zapamiętywane są w pliku projektu w formacie XML. Zestaw alarmów poddawanych analizie podlega wstępnie określanym kryteriom selekcji, definiowanym przez wspólny filtr zdarzeń. W ramach jednego projektu programu AsAlarm możliwe jest utworzenie w oknie głównym programu wielu zakładek przechowujących własny zestaw opcji filtrowania. Taki mechanizm umożliwia stworzenie jednego projektu pozwalającego na analizę alarmów za różne okresy czasu zdefiniowane na osobnych zakładkach, a zatem bez konieczności ciągłego przedefiniowywania warunków filtrowania w celu uzyskania wyników za dany okres. Program AsAlarm dostępny jest w dwóch wersjach: standardowej okienkowej oraz uruchamianej w oknie przeglądarki. Funkcjonalność obu wersji jest identyczna - jedyną różnicą jest możliwość swobodnego deklarowania baz zdarzeń i definicji alarmów w wersji okienkowej - w wersji przeglądarkowej parametry dostępu do wspomnianych baz są 'zaszyte' w kodzie stron programu AsAlarm (konfiguracji takiej dokonuje administrator na etapie przygotowania programu do pracy w przeglądarce; konfiguracji można dokonać za pomocą programu Architekt). 5

6 AsAlarm - analiza zdarzeń alarmowych Rysunek: AsAlarm - wersja okienkowa - okno główne. 6

7 Wymagania programu AsAlarm 2. Wymagania programu AsAlarm Definicje alarmów / Archiwum zdarzeń alarmowych Definicje alarmów poddawane analizie przez program AsAlarm muszą być przechowywane w bazie definicji zmiennych aplikacji systemu Asix w formacie SQL lub MDB, natomiast archiwum zdarzeń alarmowych musi znajdować się na serwerze SQL. W tym zakresie istnieje możliwość przekonwertowania logów zdarzeń alarmowych systemu Asix w formacie binarnym (pliki al??????.log) do formatu SQL przy wykorzystaniu programu AlarmLogConverter.exe, dostępnego w pakiecie Asix. Możliwa jest też bieżąca rejestracja zdarzeń alarmowych w bazie SQL pod kątem późniejszej analizy przez program AsAlarm - rejestracja taka odbywa się równolegle z zapisywaniem zdarzeń alarmowych do archiwum w plikach al??????.log. AsAlarm wymaga baz danych serwera MS SQL Server od wersji AsAlarm w przeglądarce internetowej Dla wersji przeglądarkowej programu AsAlarm wymagana jest przeglądarka: Internet Explorer lub Firefox z doinstalowanym dodatkiem IE Tab. 7

8 AsAlarm - analiza zdarzeń alarmowych 3. Baza definicji alarmów - konfiguracja Na potrzeby programu AsAlarm, AsTrend oraz środowiska projektowania raportów opartym na usługach Reporting Services firmy Microsoft (w systemie Asix nazywany systemem raportowania AsRaport) wymagane jest pobieranie definicji alarmów z bazy definicji zmiennych w formacie MS SQL lub MDB. W praktyce wymaga to odpowiedniego skonfigurowania bazy definicji alarmów i dołączenia definicji alarmów do istniejącej bazy definicji zmiennych. Dotyczy to zarówno aplikacji systemu Asix wersji klasycznej jak i wersji Evo. W kolejnych rozdziałach omówione zostaną sposoby przygotowania bazy definicji alarmów do współpracy z programem AsAlarm / AsTrend / środowiskiem AsRaport: dla wersji klasycznej oraz dla wersji Evo systemu Asix. Asix - wersja klasyczna Definicje alarmów standardowo znajdują się w pliku tekstowym alarm.def (lub <nazwa_pliku_xml_aplikacji>.adf). Możliwe jest użycie pliku o innej nazwie poprzez zdefiniowanie parametru Nazwy plików (konfiguracja pliku xml aplikacji przy użyciu programu Architekt: Architekt > Obszary i komputery > moduł System alarmów > zakładka Alarmy / Baza definicji alarmów przy założeniu, że tryb pracy bazy definicji alarmów oparty jest na tekstowych plikach definicji alarmów: Architekt > Bazy danych > Baza definicji alarmów > zakładka Typ > opcja Tryb pracy bazy definicji alarmów: Baza definicji alarmów jest generowana z tekstowych plików definicji alarmów). Opisy alarmów mogą się też znajdować w kilku plikach definicji. Wewnętrznie alarmy identyfikowane są przez numer. Można zdefiniować różnych alarmów. Nie istnieje konieczność sekwencyjnego numerowania alarmów. Na przykład, numeracja jednej grupy alarmów rozpoczyna się od numeru 1000, a drugiej (o innym pochodzeniu) od numeru Należy pamiętać o tym, że zmiana numeracji alarmów w już działającym systemie powoduje konieczność skasowania plików archiwalnych. Definicje grup alarmów standardowo znajdują się w pliku tekstowym group.def (lub <nazwa_pliku_xml_aplikacji>.gdf). Możliwe jest użycie pliku (plików) o innej nazwie poprzez zdefiniowanie parametru Nazwy plików (konfiguracja pliku xml aplikacji przy użyciu programu Architekt: Architekt > Obszary i komputery > moduł System alarmów > zakładka Alarmy / Baza definicji alarmów - grupy przy założeniu, ze tryb pracy bazy definicji alarmów oparty jest na tekstowych plikach definicji alarmów: Architekt > Bazy danych > Baza definicji alarmów > zakładka Typ > opcja Tryb pracy bazy definicji alarmów: Baza definicji alarmów jest generowana z tekstowych plików definicji alarmów). Patrz więcej: 'Asix - funkcjonalność i zasady działania', rozdz. '12. System alarmów'; 'Moduł Architekt - Interaktywne środowisko konfigurowania aplikacji systemu Asix. Obsługa baz definicji zmiennych VarDef', rozdz. '4.9. Konfiguracja systemu alarmów'. 8

9 3. Baza definicji alarmów - konfiguracja Asix - wersja Evo Informacje na temat definicji alarmów przechowywane są standardowo w pliku XML aplikacji. Patrz więcej: 'Asix.Evo - System alarmów' (PDF/CHM). 9

10 AsAlarm - analiza zdarzeń alarmowych 3.1. Generowanie bazy definicji alarmów z arkusza kalkulacyjnego (Asix klasyczny) Aby dołączyć definicje alarmów i definicje grup alarmów do bazy definicji zmiennych: 1. Przygotuj definicje alarmów w arkuszu Excel UWAGA: Przyłączenie definicji alarmów do bazy definicji zmiennych wymaga utworzenia arkusza programu Excel z definicjami alarmów oraz drugiego arkusza z definicjami grup alarmów. 2. Ustaw odpowiedni tryb pracy bazy definicji alarmów: Program Architekt > Bazy danych > Baza definicji alarmów > zakładka Typ > opcja Baza definicji alarmów jest generowana z arkuszy kalkulacyjnych Dodaj arkusze Excel z definicjami alarmów i definicjami grup alarmów do źródeł danych bazy definicji alarmów: Architekt > Bazy danych > Baza definicji alarmów > zakładka Źródła danych > opcje: Dodaj źródło danych: Excel 4. Określ, czy baza definicji alarmów ma zostać dołączona do istniejącej bazy definicji zmiennych Architekt > Bazy danych > Baza definicji alarmów > zakładka Źródła danych > opcja: Dodaj bazę definicji alarmów do bazy definicji zmiennych 5. Wygeneruj bazę definicji alarmów (operacja ta dołącza definicje alarmów i grup alarmów do istniejącej bazy definicji zmiennych): Program Architekt > Bazy danych > Baza definicji alarmów > zakładka Źródła danych > opcja Operacje: Generuj. 10

11 3. Baza definicji alarmów - konfiguracja Rysunek: Architekt - deklaracja dodania bazy definicji alarmów i grup alarmów do bazy definicji zmiennych. 11

12 AsAlarm - analiza zdarzeń alarmowych Rysunek: Architekt - generator bazy definicji alarmów i grup alarmów. UWAGA: Każda aktualizacja bazy definicji zmiennych (jej ponowna generacja) wymaga ponownego dogenerowania definicji alarmów i grup alarmów do bazy definicji zmiennych przy użyciu polecenia: Program Architekt > Bazy danych > Baza definicji alarmów > zakładka Źródła danych > opcja Operacje: Generuj 12

13 3. Baza definicji alarmów - konfiguracja 3.2. Zbiorcza baza definicji alarmów generowana z wielu aplikacji (Asix klasyczny) Generator zbiorczej bazy definicji alarmów i grup alarmów utworzy zbiorcza bazę definicji alarmów na podstawie źródeł zdefiniowanych we wskazanych aplikacjach. Wygenerowana baza zostanie dołączona do bazy definicji zmiennych aktualnie parametryzowanej aplikacji. Aby wygenerować zbiorczą bazę definicji alarmów z wielu aplikacji: 1. Ustaw odpowiedni tryb pracy bazy definicji alarmów: Program Architekt > Bazy danych > Baza definicji alarmów > zakładka Typ > opcja Zbiorcza baza definicji alarmów generowana z wielu wybranych aplikacji 2. Dodaj źródła danych: Architekt > Bazy danych > Baza definicji alarmów > zakładka Źródła danych > opcje: Dodaj źródło danych: pliki INI lub XML 3. Wygeneruj bazę definicji alarmów (operacja ta dołącza definicje alarmów i grup alarmów z wielu aplikacji do istniejącej bazy definicji zmiennych parametryzowanej aplikacji): Program Architekt > Bazy danych > Baza definicji alarmów > zakładka Źródła danych > opcja Operacje: Generuj. 13

14 AsAlarm - analiza zdarzeń alarmowych Rys. Rysunek: Architekt - generator zbiorczej bazy definicji alarmów i grup alarmów. 14

15 3. Baza definicji alarmów - konfiguracja 3.3. Baza definicji alarmów generowana z plików tekstowych (Asix klasyczny) Dla aplikacji Asixa klasycznego definicje alarmów standardowo przechowywane są w plikach tekstowych.adf (lub alarm.def), a definicje grup alarmów w plikach tekstowych.gdf (lub group.def). Aby dołączyć definicje alarmów i definicje grup alarmów z plików tekstowych do bazy definicji zmiennych: 1. Przygotuj definicje alarmów w plikach tekstowych. Informacje na temat tego, jak należy utworzyć takie pliki można znaleźć w podręczniku: Asix.PDF/CHM, 12. System alarmów. 2. Zadeklaruj nazwy plików, o których mowa w punkcie 1 w module: Architekt > Obszary i komputery > System alarmów > Alarmy > zakładki Baza definicji alarmów / Baza definicji alarmów - grupy 3. Ustaw odpowiedni tryb pracy bazy definicji alarmów: Program Architekt > Bazy danych > Baza definicji alarmów > zakładka Typ > opcja Tekstowe pliki definicji alarmów... Rysunek: Architekt - deklaracja trybu pracy bazy definicji alarmów. 15

16 AsAlarm - analiza zdarzeń alarmowych 3. Wybierz obszar/komputer, dla którego zostały zadeklarowane pliki tekstowe, o czym mowa w punkcie 2. Spowoduje to automatyczne załadowanie plików definicji alarmów i grup alarmów do okna generatora: Program Architekt > Bazy danych > Baza definicji alarmów > zakładka Źródła danych > opcja Obszar/komputer 5. Wygeneruj bazę definicji alarmów (operacja ta dołącza definicje alarmów i grup alarmów do istniejącej bazy definicji zmiennych): Program Architekt > Bazy danych > Baza definicji alarmów > zakładka Źródła danych > opcja Operacje: Generuj. Rysunek: Architekt - generator bazy definicji alarmów i grup alarmów. 16

17 3. Baza definicji alarmów - konfiguracja 3.4. Baza definicji alarmów generowana na podstawie alarmów SQL (Asix klasyczny i Evo) Generowanie bazy definicji alarmów na podstawie alarmów SQL aplikacji Asixa wersji Evo dotyczy przypadku, kiedy informacje o wszystkich zdarzeniach alarmowych przechowywane są nie tylko w logach alarmów historycznych, ale również jako uzupełnienie w archiwum alarmów typu SQL. Identycznie jest w przypadku aplikacji klasycznych - gdzie oprócz archiwów przechowywanych w plikach dyskowych może być prowadzona również archiwizacja w bazie MS SQL. Generator bazy definicji alarmów SQL w programie Architekt na podstawie archiwum zdarzeń przechowywanych w bazie SQL generuje bazę definicji alarmów dołączaną do bazy definicji zmiennych załadowanej w Architekcie aplikacji. Sposób konfigurowania rejestracji zdarzeń alarmowych w bazie SQL dla aplikacji klasycznej i Evo omawiają kolejne rozdziały. Aby dołączyć definicje alarmów SQL do bazy definicji zmiennych: 1. Określ źródło definicji alarmów: (może to być katalog aplikacji Asixa w wersji Evo, pliki xml aplikacji Asixa klasycznego, pliki ini aplikacji starszych wersji Asixa klasycznego lub bieżąca aplikacja): Architekt > Bazy danych > Baza definicji alarmów SQL > zakładka Źródła danych > opcja: Dodaj źródło danych 5. Wygeneruj bazę definicji alarmów (operacja ta dołącza definicje alarmów i grup alarmów do istniejącej bazy definicji zmiennych): Program Architekt > Bazy danych > Baza definicji alarmów > zakładka Źródła danych > opcja Operacje: Generuj. 17

18 AsAlarm - analiza zdarzeń alarmowych Rys. Architekt - Generator bazy definicji alarmów SQL na przykładzie alarmów z aplikacji Asix.Evo. 18

19 4. Baza zdarzeń alarmów - konfiguracja 4. Baza zdarzeń alarmów - konfiguracja UWAGA: Na potrzeby programu AsAlarm oraz środowiska AsRaport tworzenia raportów z wykorzystaniem usług Reporting Revices - wymagane jest archiwizowanie zdarzeń alarmowych w bazie danych typu SQL. Dotycz to aplikacji systemu Asix zarówno klasycznych jak i w wersji Evo. Asix klasyczny Bieżący stan oraz historia alarmów systemu Asix przechowywane są w plikach dyskowych. Pliki alarmowe przechowywane są w podkatalogu alarms katalogu startowego (jeśli nie zostanie zadeklarowana inna lokalizacja). W pliku o nazwie alarms.act przechowywane są wszystkie alarmy aktywne. Historia alarmów przechowywana jest w zestawie plików o nazwach wywodzących się ze wzorca al??????.log. W każdym takim pliku przechowywane są alarmy dotyczące jednego dnia. Data tego dnia kodowana jest w miejscu znaków??????, podając kolejno dzień, miesiąc i rok. Pliki historii alarmów mogą być przechowywane bezterminowo. Można też ograniczyć ilość pamiętanych dni. Istnieje możliwość przekonwertowania plików binarnych z logami zdarzeń alarmowych systemu Asix (pliki al??????.log) do formatu bazy SQL. Służy do tego programu AlarmLogConverter.exe dołączany do pakietu Asix. Możliwa jest też bieżąca rejestracja zdarzeń alarmowych w bazie SQL. Wymaga to odpowiedniego skonfigurowania pliku XML aplikacji systemu Asix przy jednoczesnym odblokowaniu zapisu do bazy SQL danych na temat zdarzeń alarmowych generowanych na bieżąco on-line. (patrz: Uruchomienie rejestracji zdarzeń alarmowych z konwersją plików binarnych - gdy istnieje potrzeba zachowania ciągłości w rejestracji zdarzeń alarmowych pomiędzy archiwum a bieżącą rejestracją Uruchamianie rejestracji zdarzeń alarmowych on-line - gdy nie ma archiwum alarmów a rejestracja zaczyna się od bieżącego momentu) Asix Evo Sposób konfigurowania rejestracji zdarzeń alarmowych w bazie SQL dla aplikacji Evo omawia rozdział 4.3. Archiwum alarmów SQL. 19

20 AsAlarm - analiza zdarzeń alarmowych 4.1. Uruchomienie rejestracji zdarzeń alarmowych z konwersją plików binarnych do formatu bazy SQL (Asix klasyczny) Konwersja plików binarnych archiwum alarmów systemu Asix do formatu bazy SQL realizowana jest za pośrednictwem programu AlarmLogConverter.exe, który jest standardowo dołączany do pakietu Asix. Rysunek: Okno główne programu AlarmLogKonwerter. 20

21 4. Baza zdarzeń alarmów - konfiguracja Poniżej zestawienie opcji wymaganych do uruchomienia rejestracji zdarzeń alarmowych i przeprowadzenia konwersji: Aplikacja Asix dotyczy źródła alarmów Plik konfiguracyjny wymaga podania pliku konfiguracyjnego aplikacji Asixa plik XML dla wersji Asix 5 6 oraz klasycznej wersji 7 Asixa lub pliku INI dla starszych wersji Asixa Wariant wariant aplikacji dedykowany konkretnemu komputerowi lub obszarowi obiektu (kilku komputerom pracującym pod daną aplikacją na obiekcie) Ustawienia bazy danych parametry dotyczące lokalizacji i nazwy docelowej bazy alarmów Nazwa serwera nazwa serwera MS SQL Server 2008 Nazwa bazy danych - nazwa bazy MS SQL zdarzeń alarmów Udostępnij anonimowy dostęp do bazy alarmów / Tylko autentyfikacja Windows określenie sposobu dostępu do bazy alarmów Administracja bazami danych obejmuje opcje i komendy związane z administrowaniem baz danych Tryb autoryzacji - określenie sposobu autoryzacji administratora bazy danych SQL Server poprzez Windows lub Windows i SQL Server (czyli wprost przez login i hasło) Sprawdź bazę służy do sprawdzenia czy baza istnieje i weryfikacji jej poprawności. Utwórz bazę - służy do utworzenia nowej bazy alarmów Usuń bazę służy do usunięcia bazy alarmów Wyczyść bazę służy do wyczyszczenia bazy w celu ponownej konwersji Operacje polecenia odnoszące się bezpośrednio do procedury konwersji Odblokowanie odblokowanie zapisu do bazy SQL danych na temat zdarzeń alarmowych generowanych na bieżąco on-line od momentu załączenia opcji EXPORT_CHANNEL, która uruchamia tworzenie przez Asixa plików buforujących zawierających dane na temat tych zdarzeń; odblokowanie powoduje zapis do bazy SQL danych nagromadzonych w plikach buforujących. Rozpocznij rozpoczyna konwersję plików al??????.log alarmów do formatu bazy danych MS SQL Server 2008 Przerwij powoduje przerwanie konwersji (konwersja w ogóle nie zostaje wykonana) Procedura uruchomienia rejestracji zdarzeń alarmowych z konwersją plików binarnych do formatu bazy SQL: Aby dokonać konwersji plików al??????.log do formatu bazy SQL i uruchomić bieżącą rejestrację zdarzeń alarmowych bez utraty danych dotyczących wystąpień alarmów w momencie wykonywania czynności związanych z konwersją - należy postępować ściśle wg poniższych kroków: 1. Tworzenie pustej bazy SQL przy użyciu konwertera AlarmLogKonwerter w tym celu: a. otwórz program AlarmLogKonwerter b. zadeklaruj plik XML aplikacji ze wskazaniem stacji komputerowej, z której będą pochodzić pliki archiwum alarmów c. podaj nazwę serwera SQL i docelową nazwę bazy alarmów 21

22 AsAlarm - analiza zdarzeń alarmowych d. określ tryb autoryzacji do funkcji użytkowych i administracyjnych e. kliknij przycisk Utwórz bazę 2. Deklaracja bieżącej rejestracji zdarzeń alarmowych (do momentu odblokowania zapisu do bazy MS SQL zdarzenia te zapisywane będą w plikach buforowych): a. otwórz plik konfiguracyjny pracującej aplikacji Asixa przy użyciu programu Architekt b. w kategorii System alarmów > zakładka Archiwum > zakładka Serwer Microsoft SQL zadeklaruj opcje: Nazwa serwera Microsoft SQL alarmów, Nazwa bazy - nazwa serwera MS SQL Server 2008 bazy zdarzeń - nazwa bazy MS SQL zdarzeń alarmów. c. Zapisz zmiany w pliku konfiguracyjnym aplikacji 3. Wykonaj restart aplikacji. Od tego momentu zdarzenia zapisywane są w plikach buforowych. 4. Przekonwertowanie plików al??????.log do formatu bazy danych SQL: a. przejdź do programu AlarmLogKonwerter i w kategorii Operacje kliknij na przycisk Rozpocznij. 5. Odblokowanie zapisu do bazy SQL zdarzeń alarmowych generowanych on-line: a. po zakończeniu konwersji przejdź w programie AlarmLogKonwerter do kategorii Operacje i kliknij na przycisk Odblokuj. Operacja ta spowoduje przepisanie zdarzeń alarmowych z plików buforowych do bazy SQL - zapisowi podlegają tylko te zdarzenia, których nie objęła operacja konwersja plików zdarzeń al??????.log. 22

23 4. Baza zdarzeń alarmów - konfiguracja 4.2. Uruchamianie rejestracji on-line zdarzeń alarmowych (Asix klasyczny) Uruchomienie rejestracji alarmów systemu Asix do bazy SQL realizowane jest za pośrednictwem programu AlarmLogConverter.exe, który jest standardowo dołączany do pakietu Asix. Rysunek: Okno główne programu AlarmLogKonwerter. 23

24 AsAlarm - analiza zdarzeń alarmowych Poniżej zestawienie opcji wymaganych do uruchomienia rejestracji zdarzeń alarmowych i przeprowadzenia konwersji: Aplikacja Asix dotyczy źródła alarmów Plik konfiguracyjny wymaga podania pliku konfiguracyjnego aplikacji Asixa plik XML dla wersji Asix 5 6 oraz klasycznej wersji 7 Asixa lub pliku INI dla starszych wersji Asixa Wariant wariant aplikacji dedykowany konkretnemu komputerowi lub obszarowi obiektu (kilku komputerom pracującym pod daną aplikacją na obiekcie) Ustawienia bazy danych parametry dotyczące lokalizacji i nazwy docelowej bazy alarmów Nazwa serwera nazwa serwera MS SQL Server 2008 Nazwa bazy danych - nazwa bazy MS SQL zdarzeń alarmów Udostępnij anonimowy dostęp do bazy alarmów / Tylko autentyfikacja Windows określenie sposobu dostępu do bazy alarmów Administracja bazami danych obejmuje opcje i komendy związane z administrowaniem baz danych Tryb autoryzacji - określenie sposobu autoryzacji administratora bazy danych SQL Server poprzez Windows lub Windows i SQL Server (czyli wprost przez login i hasło) Sprawdź bazę służy do sprawdzenia czy baza istnieje i weryfikacji jej poprawności. Utwórz bazę - służy do utworzenia nowej bazy alarmów Usuń bazę służy do usunięcia bazy alarmów Wyczyść bazę służy do wyczyszczenia bazy w celu ponownej konwersji Operacje polecenia odnoszące się bezpośrednio do procedury konwersji Odblokowanie odblokowanie zapisu do bazy SQL danych na temat zdarzeń alarmowych generowanych na bieżąco on-line od momentu załączenia opcji EXPORT_CHANNEL, która uruchamia tworzenie przez Asixa plików buforujących zawierających dane na temat tych zdarzeń; odblokowanie powoduje zapis do bazy SQL danych nagromadzonych w plikach buforujących. Rozpocznij rozpoczyna konwersję plików al??????.log alarmów do formatu bazy danych MS SQL Server 2008 Przerwij powoduje przerwanie konwersji (konwersja w ogóle nie zostaje wykonana) Procedura uruchomienia rejestracji zdarzeń alarmowych do formatu bazy SQL (bez konwersji plików binarnych): Aby uruchomić bieżącą rejestrację zdarzeń alarmowych - należy postępować wg poniższych kroków: 1. Tworzenie pustej bazy SQL przy użyciu konwertera AlarmLogKonwerter w tym celu: a. otwórz program AlarmLogKonwerter b. zadeklaruj plik XML aplikacji ze wskazaniem stacji komputerowej, z której będą pochodzić pliki archiwum alarmów c. podaj nazwę serwera SQL i docelową nazwę bazy alarmów d. określ tryb autoryzacji do funkcji użytkowych i administracyjnych 24

25 4. Baza zdarzeń alarmów - konfiguracja e. kliknij przycisk Utwórz bazę 2. Deklaracja bieżącej rejestracji zdarzeń alarmowych (do momentu odblokowania zapisu do bazy MS SQL zdarzenia te zapisywane będą w plikach buforowych): a. otwórz plik konfiguracyjny pracującej aplikacji Asixa przy użyciu programu Architekt b. w kategorii System alarmów > zakładka Archiwum > zakładka Serwer Microsoft SQL zadeklaruj opcje: Nazwa serwera Microsoft SQL alarmów, Nazwa bazy - nazwa serwera MS SQL Server 2008 bazy zdarzeń - nazwa bazy MS SQL zdarzeń alarmów. c. Zapisz zmiany w pliku konfiguracyjnym aplikacji 3. Wykonaj restart aplikacji. Od tego momentu zdarzenia zapisywane są w plikach buforowych. 4. Odblokowanie zapisu do bazy SQL zdarzeń alarmowych generowanych on-line: a. przejdź w programie AlarmLogKonwerter do kategorii Operacje i kliknij na przycisk Odblokuj. Operacja ta spowoduje przepisanie zdarzeń alarmowych z plików buforowych do bazy SQL. 25

26 AsAlarm - analiza zdarzeń alarmowych 4.3. Konfigurowanie rejestracji zdarzeń alarmowych w bazie SQL (Asix.Evo) Uzupełnieniem standardowego logu alarmów historycznych aplikacji Asix.Evo jest archiwum alarmów typu SQL. Archiwum to jest przeznaczone do analizy alarmów przy pomocy programu AsAlarm, a także w systemach raportowania AsRaport. W celu podniesienia niezawodności, można równolegle tworzyć archiwum na kilku serwerach. Jednak nawet w przypadku użycia pojedynczego serwera, Asix.Evo dysponuje mechanizmami buforowania danych pozwalającymi na pracę z chwilową utratą połączenia z serwerem SQL. Archiwum SQL należy identycznie parametryzować na wszystkich stanowiskach typu kontroler. Wynika to z faktu, że zapis do bazy SQL w danej chwili wykonuje tylko stanowisko kontrolera aktywnego. Rys. AsixEvo.exe / Konfiguracja systemu alarmów / Ustawienia / Bazy danych alarmów historycznych. Przed rozpoczęciem archiwizacji alarmowa baza danych SQL musi być utworzona. Służy do tego powyższe okno otwierane przyciskiem Zarządzanie bazami danych. Okno pozwala również na wykonywanie innych zadań administracyjnych. Poświadczenia z grupy Autoryzacja serwera bazy danych muszą zapewnić uzyskanie w serwerze SQL uprawnień wystarczających do wykonywania operacji tworzenia i usuwania baz danych. 26

27 5. Uruchamianie programu AsAlarm 5. Uruchamianie programu AsAlarm Wersja okienkowa programu AsAlarm AsAlarm w wersji okienkowej można uruchomić z poziomu menu Start > Programy > Asix lub bezpośrednio uruchamiając plik AsAlarm.exe znajdujący się domyślnie w głównej kartotece pakietu Asix. Rysunek: AsAlarm - wersja okienkowa. Wersja uruchamiana w oknie przeglądarki internetowej Program AsAlarm można uruchomić w przeglądarce Internet Explorer wpisując adres: W miejsce nazwy komputera należy podać nazwę lub adres serwera internetowego. AsAlarmNet to nazwa katalogu na serwerze, udostępnionego w sieci Web. Katalog z wersją internetową programu AsAlarm domyślnie umieszczany jest w trakcie instalacji pakietu Asix w katalogu głównym pakietu. Widok aplikacji jest bezstanowy. Oznacza to, że można uruchomić wiele okien przeglądarki z programem i pracować na nich niezależnie. Dla prawidłowej pracy programu AsAalrm wymagane jest odpowiednie skonfigurowanie zabezpieczeń przeglądarki i systemu operacyjnego. W tym celu należy uruchomić program BrowserConfigurator.exe deklarując adres, pod którym AsAlarm będzie uruchamiany, jako adres zaufany. BrowserConfigurator.exe do pobrania z aplikacji internetowej AsPortal. 27

28 AsAlarm - analiza zdarzeń alarmowych Rysunek: AsAlarm - wersja uruchamiana w oknie przeglądarki internetowej. 28

29 5. Uruchamianie programu AsAlarm 5.1. Deklarowanie baz danych dla wersji lokalnej AsAlarm Baza definicji alarmów deklarowana jest za pomocą okna Wybór bazy uruchamianego przyciskiem Otwórz z menu głównego programu AsAlarm. Rysunek: Okno deklaracji bazy definicji alarmów. Baza archiwum zdarzeń alarmowych pobierana jest automatycznie przez program na podstawie danych z bazy definicji zalarmów - wymaga to właściwego skonfigurowania bazy definicji alarmów w postaci pliku.mdb lub bazy w formacie SQL, o czym mowa w rozdziale 3. Baza definicji alarmów - konfiguracja. 29

30 AsAlarm - analiza zdarzeń alarmowych 5.2. Konfiguracja dostępu do baz dla internetowej wersji programu AsAlarm Program AsAlarm umożliwia analizę danych zawartych w bazie definicji zmiennych i bazie alarmów historycznych. Internetowa wersja programu AsAlarm odczytuje parametry dostępu do tych baz ze strony internetowej (np. index.htm) umieszczonej na serwerze. Informacje o lokalizacji bazy archiwum znajduje się w następujących elementach strony: <head> <meta name="alarmsarchiveservername" id="alarmsarchiveservername" content="(local)"> - nazwa instancji serwera Microsoft Sql Server 2008 w formacie: "nazwa_serwera\nazwa_instacji" <meta name="alarmsarchivedatabasename" id="alarmsarchivedatabasename" content="asalarm"> - nazwa bazy zawierającej archiwum alarmów </head> Parametry dostępu do bazy definicji alarmów zdefiniowane są w elemencie strony: <head> <meta name="alarmsdef" id="alarmsdef" content="baza_zmiennych.mdb"> - nazwa pliku bazy programu Microsoft Acces (plik mdb) lub parametry dostępu do bazy na serwerze Microsoft Sql Server w formacie: "nazwa_serwera\nazwa_instacji/nazwa_bazy" </head> Aby zmienić parametry dostępu do baz należy zmodyfikować zawartość atrybutów 'content' opisanych wyżej elementów. UWAGA: Możliwa jest konfiguracja dostępu do bazy definicji zmiennych i bazy alarmów historycznych za pośrednictwem konfiguratora dostępnego w programie Architekt. Umożliwia on aktualizację pliku konfiguracyjnego 'index.htm' na podstawie konfiguracji aplikacji systemu Asix. Konfigurator kopiuje plik bazy definicji zmiennych.mdb (w której mieszczą się definicje alarmów) do katalogu programu AsAlarm. Aby skonfigurować dostęp do baz danych dla internetowej wersji programu AsAlarm przy użyciu programu Architekt 1. Uruchom program Architekt i otwórz w nim plik konfiguracyjny aplikacji systemu Asix 2. Uruchom konfigurator aplikacji internetowych: Architekt > menu Aplikacja > Konfiguruj aplikacje internetowe... > zakładka AsAlarm/Konfiguracja 3. Kliknij na przycisk Konfiguruj 30

31 6. Obsługa programu 6. Obsługa programu 6.1. Okno główne Główne okno programu AsAlarm składa się z następujących części: paska narzędzi, listy zakładek, opcji filtrowania, obszaru prezentacji tabeli, wykresów i analizy. Nagłówek okna zawiera nazwę bieżącego pliku projektu. Rysunek: Okno główne programu AsAlarm. 31

32 AsAlarm - analiza zdarzeń alarmowych 6.2. Menu główne Menu główne programu ma nowoczesny wygląd wstęgi, charakterystyczny dla produktów firmy Microsoft. Wszystkie polecenia zorganizowane zostały w dwie główne kategorie: narzędzia, widok i pomoc. W ramach każdej kategorii przyciski pogrupowane są w logiczne grupy: Narzędzia Plik - grupa poleceń umożliwiających tworzenie, otwieranie i zapisywanie pliku projektu w formacie xml oraz tworzenie wydruków. Okna otwarcia i zapisu pliku posiadają ustawione filtry, dzięki czemu wyświetlają tylko pliki z rozszerzeniem *.xml. Filtry - polecenia umożliwiające zarządzanie zakładkami z ustawionymi filtrami Dane - kategoria zawiera polecenia służące do odświeżania danych (np. po zmianie warunków filtrowania) Wykres - polecenia związane z zakładką wykresu Baza definicji alarmów - kategoria aktywna dla lokalnej (okienkowej) wersji AsAlarm; umożliwia deklarowanie bazy definicji alarmów Rysunek: Polecenia z kategorii 'Narzędzia'. Widok Zakładka widok umożliwia zmianę wyglądu programu. Znajduje się na niej lista dostępnych stylów wizualnych aplikacji. Po dokonaniu wyboru, zmienia się układ kolorystyczny programu. Rysunek: Polecenia z kategorii 'Widok'. 32

33 6. Obsługa programu Pomoc Zakładka zawiera przycisk do uruchamiania okna pomocy i okna z informacją na temat wersji programu. Rysunek: Polecenia z kategorii 'Pomoc'. 33

34 AsAlarm - analiza zdarzeń alarmowych 6.3. Zarządzanie zakładkami z filtrami W aplikacji zastosowano interfejs użytkownika wzorowany na modelu MDI (ang. Multi Document Interface), który umożliwia tworzenie wielu zakładek w obrębie głównego okna programu. Każda zakładka przechowuje własny zestaw filtrów oraz własny obszar prezentacji danych (tabela, wykres, analiza). Wybranie polecenia Filtry > Nowy filtr spowoduje dodanie nowej zakładki, z wygenerowaną domyślnie nazwą. Domyślna nazwa ma stały przedrostek Filtr, do którego doklejana jest pierwsza wolna cyfra zaczynając od 1. Do zmiany nazwy aktywnej zakładki służy polecenie Filtry > Zmień nazwę, które otwiera okno do wprowadzenia tekstu. Możliwe jest również dowolne przestawianie zakładek metodą drag and drop. Do usuwania zakładki służy czerwony przycisk widoczny przy nazwie aktywnej zakładki. Rysunek: Okno AsAlarm z utworzonymi zakładkami filtrów. 34

35 6. Obsługa programu 6.4. Filtr alarmów Filtr alarmów jest stosowany do tabeli, wykresów oraz analizy dynamicznej. Posiada bardzo rozbudowane możliwości selekcji alarmów ze względu na: - domenę alarmów (z domen zdefiniowanych w bazie definicji alarmów), - identyfikatory (lista identyfikatorów lub wzorce identyfikatorów), - tekst, - grupy, - typy, - statusy (predefiniowane lub własne kombinacje), - czasy rozpoczęcia i zakończenia, - opcje potwierdzenia (czas, operator, stacja). Opcje filtrowania pozwalają na wprowadzanie bezwzględnego czasu dzięki zaimplementowanej obsłudze symbolicznych czasów w notacji OPC. Rysunek: Widok filtrów alarmów z rozwiniętą grupą 'Status'. 35

36 AsAlarm - analiza zdarzeń alarmowych 6.5. Tabela Tabela zdarzeń historycznych umożliwia wyświetlanie wszystkich informacji zawartych w bazie zdarzeń alarmowych. Kolumny w tabeli odpowiadają kolumnom istniejącym w tej bazie. Tabela prezentuje wszystkie zdarzenia, spełniające określone warunki filtru zdarzeń. Układ, kolejność i widoczność kolumn są w pełni konfigurowalne. Dodatkowo użytkownik ma do dyspozycji mechanizmy wbudowane w użyty komponent tabeli, czyli: grupowanie, dodatkowe filtrowanie i sortowanie. Rysunek poniżej przedstawia tabelę z użytymi mechanizmami grupowania (1) i sortowania, z otwartym oknem wyboru widocznych kolumn (2).W dolnej części tabeli znajduje się pasek statusu pokazujący następujące informacje: liczba wszystkich zdarzeń, liczba wybranych zdarzeń, czas trwania wybranych zdarzeń. Dodatkowo wszystkie kolumny typu data/czas mają dwie wersje: prezentujące czas lokalny i UTC. Rysunek 9. Tabela zdarzeń alarmowych Tabela posiada własne menu kontekstowe, działające na wybranych wierszach (zdarzeniach alarmowych), umożliwiające: wyświetlenie podglądu tabeli zawierającej tylko wystąpienia wybranych zdarzeń, dodanie zdarzeń do istniejącego wykresu, lub stworzenie nowego wykresu z wybranymi zdarzeniami. UWAGA: Tabela posiada ograniczenie na maksymalną liczbę wyświetlanych wierszy (100000). W przypadku próby wyświetlenia większej liczby danych pojawia się odpowiedni komunikat (pojawia się tylko raz na uruchomienie programu) i zostaje pobranych najnowszych zdarzeń alarmowych. W takiej sytuacji dodatkowo na pasku statusu widoczny jest żółty trójkąt ostrzegawczy. 36

37 6. Obsługa programu 6.6. Wykres Wykres umożliwia prezentację przebiegu zdarzeń alarmowych w postaci schodkowej. Składa się on z trzech części, panelu zakresu danych (1), obszaru prezentacji danych (2) i panelu legendy (3). Oba panele mogą zostać zwinięte, aby powiększyć obszar prezentacji danych. W ramach poszczególnych zakładek możliwe jest tworzenie wielu wykresów, wyświetlających różne zestawy danych. Kolejność i nazwy wykresów można dowolnie modyfikować - identycznie, jak ma to miejsce w przypadku głównych zakładek programu. Zdarzenia alarmowe można dodawać do wykresu na dwa sposobu. Legenda zawiera przyciski otwierający okno wyboru alarmu z bazy definicji alarmów. Można też dodawać zdarzenia z poziomu tabeli, zaznaczając kilka wierszy i wywołując menu podręczne. Również z poziomu legendy można usuwać serie z wykresu. Okres wykresu ustalany jest na podstawie pierwszego i ostatniego punktu, pobranego dla wybranych zdarzeń z uwzględnieniem warunków filtrowania. W obszarze okresu można się poruszać za pomocą panelu zakresu danych. Możliwe jest przybliżanie/oddalanie wykresu, przewijanie w przód/tył, przechodzenie po punktach wybranej serii. Można również sprecyzować własny zakres. Panel legendy prezentuje podstawowe informacje dotyczące zdarzeń. Kolory wierszy w legendzie odpowiadają kolorom serii na wykresie. Jeżeli legenda zostanie ukryta, to identyfikatory zdarzeń zostaną wyświetlone na wykresie. Po najechaniu kursorem na punkt wykresu wyświetlana jest etykieta z dokładnym stemplem czasu tego punktu. Tą funkcjonalność i obraz całego wykresu przestawia poniższy rysunek. Możliwe jest poruszanie się w obrębie wykresu tzn.: - przybliżanie/oddalanie (za pomocą przycisków lub przy pomocy lupy uruchamianej po najechaniu kursorem myszy w obszar wykresu przy wciśniętym klawiszu Shift / Ctrl), - przesuwanie w lewo/prawo (za pomocą przycisków ; ), - pozycjonowanie początku wykresu do kolejnych wystąpień danego zdarzenia wybranego w legendzie (za pomocą przycisków ), 37

38 AsAlarm - analiza zdarzeń alarmowych Rysunek: Wykres zdarzeń alarmowych. UWAGA: Podobanie jak tabela, wykres posiada ograniczenie na wyświetlaną liczbę danych 5000 punktów. W przypadku gdy sumaryczna liczba punktów wszystkich serii przekracza ten limit, żądana seria nie zostanie narysowana - pojawi się odpowiedni komunikat (komunikat pojawia się tylko raz na uruchomienie programu), a na pasku statusu zostanie wyświetlony żółty trójkąt ostrzegawczy. 38

39 6. Obsługa programu 6.7. Analiza dynamiczna Część analityczna podzielona jest na dwie zakładki, analizę statyczną i dynamiczną. Analiza dynamiczna prezentowana jest w postaci tabeli przestawnej. Oznacza to, że użytkownik sam może tworzyć potrzebny zestaw danych. Możliwe jest wybieranie kolumn, wierszy oraz zawartości obszaru danych. Analiza dynamiczna umożliwia przeglądanie następujących informacji statystycznych, wyliczanych na podstawie analizy archiwum zdarzeń alarmowych: rozkład wystąpień zdarzeń (liczbowy, procentowy), czas trwania zdarzeń, średni czas potwierdzenia, liczba alarmów zakończonych, liczba alarmów potwierdzonych, wykrycie zdarzenia występującego najczęściej, wykrycie zdarzeń trwających najdłużej. Wymienione statystyki mogą być wyliczane z podziałem na typy, grupy i identyfikatory alarmów. Możliwe jest dowolne organizowanie widoku tabeli, tj.: wybór widocznych pól i kolumn, zmiana organizacji całej tabeli. Połączenie tych możliwości z prostym mechanizmem sortowania pozwala na dogłębną analizę danych. Rysunek: Analiza dynamiczna. 39

40 AsAlarm - analiza zdarzeń alarmowych 6.8. Analiza statyczna Na zakładce analizy statycznej prezentowana jest analiza bazy definicji alarmów. Użytkownik otrzymuje informację o liczbie alarmów, procentowemu i liczbowemu rozkładowi definicji alarmów z podziałem na grupy i typy. Wyniki przedstawione są w postaci tabeli i wykresu. UWAGA: Istnieje możliwość sortowania wierszy wg kolumn, co przekłada się również na kolejność słupków na wykresie - słupki szeregowane są rosnąco lub malejąco względem rosnących lub malejących wartości kolumny, wg której zostały posortowane wiersze w tabeli. Rysunek: Analiza statyczna. 40

41 6. Obsługa programu 6.9. Wydruki Aplikacja umożliwia wydruk danych z tabeli, wykresu oraz analizy. Wybranie polecenia Drukuj spowoduje otwarcie okna podglądu wydruku. Sporządzony w ten sposób raport, przedstawiony na poniższym rysunku, jest wstępnie sformatowany, tzn. zawiera nagłówek(1), datę sporządzenia wydruku(2), numerację stron(3), oraz stopkę firmową(4). Nagłówek zawiera nazwę zakładki oraz tytuł wykresu. Wszystkie opisane parametry mogą być zmodyfikowane przez użytkownika w oknie podglądu wydruku. Raport zawiera również tekstowy opis aktywnych warunków filtrowania(5). W przypadku drukowania wykresu, domyślnie ustawiana jest orientacja pozioma strony. Rysunek. Wydruk wykresu. 41

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. AsAlarm Interaktywna analiza historycznych zdarzeń alarmowych aplikacji systemu asix

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. AsAlarm Interaktywna analiza historycznych zdarzeń alarmowych aplikacji systemu asix Pomoc dla użytkowników systemu asix 6 www.asix.com.pl AsAlarm Interaktywna analiza historycznych zdarzeń alarmowych aplikacji systemu asix Dok. Nr PLP6101 Wersja: 29-04-2010 ASKOM i asix to zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6 Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0016 Wersja:08-12-2010 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

ASKOM Sp. z o. o. nie bierze żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z wykorzystywania zawartych w publikacji treści.

ASKOM Sp. z o. o. nie bierze żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z wykorzystywania zawartych w publikacji treści. ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe bądź towarowe są zastrzeżonymi znakami ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane

Bardziej szczegółowo

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008)

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0018 Wersja: 2011-08-26 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW

Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW Pomoc dla użytkowników systemu Asix 8 www.asix.com.pl Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW Dok. Nr PLP8E014 Wersja: 2014-07-31 Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki firmy

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Wymagania programowe systemu asix 6.0.2. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Wymagania programowe systemu asix 6.0.2. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Wymagania programowe systemu asix 6.0.2 Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0114 Wersja: 05-11-2010 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice.

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarek do pracy z aplikacjami Asix.Evo Instalacja i konfiguracja dodatku IE Tab

Konfiguracja przeglądarek do pracy z aplikacjami Asix.Evo Instalacja i konfiguracja dodatku IE Tab NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Konfiguracja przeglądarek do pracy z aplikacjami Asix.Evo Instalacja i konfiguracja dodatku IE Tab Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0022 Wersja:05-06-2014 ASKOM i

Bardziej szczegółowo

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Asix Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0024 Wersja:2015-03-04 ASKOM i Asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. Asix.Evo. Przeglądarkowa wersja aplikacji Asix.Evo znane problemy. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. Asix.Evo. Przeglądarkowa wersja aplikacji Asix.Evo znane problemy. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Asix.Evo Przeglądarkowa wersja aplikacji Asix.Evo znane problemy Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0024 Wersja:11-06-2015 ASKOM i Asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM

Bardziej szczegółowo

Asix Konfiguracja systemu Asix dla usługi Pulpitu zdalnego Remote Desktop Services, (Terminal Services)

Asix Konfiguracja systemu Asix dla usługi Pulpitu zdalnego Remote Desktop Services, (Terminal Services) NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Asix Konfiguracja systemu Asix dla usługi Pulpitu zdalnego Remote Desktop Services, (Terminal Services) Pomoc techniczna (dla Asix od wersji 7 i systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA

Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. MSDE 2000 A Instrukcja instalacji. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. MSDE 2000 A Instrukcja instalacji. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI MSDE 2000 A Instrukcja instalacji Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0011 Wersja: 29-03-2006 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP5022 Wersja: 29-07-2007 Podręcznik użytkownika asix5 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

Serwer Sieci Web (IIS)

Serwer Sieci Web (IIS) NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Serwer Sieci Web (IIS) Instalacja składników Internetowych Usług Informacyjnych dla potrzeb system Asix Pomoc techniczna Dok. Nr 0021 Wersja:04-12-2014 ASKOM

Bardziej szczegółowo

Nowości w pakiecie asix 5.2

Nowości w pakiecie asix 5.2 Nowości w pakiecie asix 5.2 http://www.asix.com.pl Optymalizacja programu Architekt Nowości wprowadzone do wersji 5.2 pakietu asix dotyczą między innymi optymalizacji programu Architekt. Zaimplementowane

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Skrypty obsługi bazy danych. Przykład zastosowania do tworzenia własnego systemu receptur lub zdarzeniowego zapisu parametrów do bazy danych w systemie asix3.

Bardziej szczegółowo

Serwer Sieci Web (IIS)

Serwer Sieci Web (IIS) NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Serwer Sieci Web (IIS) Instalacja składników Internetowych Usług Informacyjnych dla potrzeb system Asix Pomoc techniczna Dok. Nr 0021 Wersja:14-05-2014 ASKOM

Bardziej szczegółowo

AsLogger - Rejestrator szybkozmiennych serii pomiarowych

AsLogger - Rejestrator szybkozmiennych serii pomiarowych Pomoc dla użytkowników systemu Asix 8 www.asix.com.pl AsLogger - Rejestrator szybkozmiennych serii pomiarowych Dok. Nr PLP8101 Wersja: 2014-10-06 UWAGA: Niniejszy podręcznik dedykowany jest zarówno aplikacjom

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

asix4 Podręcznik użytkownika Drajwer OPC Podręcznik użytkownika

asix4 Podręcznik użytkownika Drajwer OPC Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Drajwer OPC Podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP4048 Wersja: 13-12-2005 Podręcznik użytkownika asix4 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

asix4 Podręcznik użytkownika CtMus04 - drajwer do wymiany danych z urządzeniami sterującymi MUS-04 firmy ELEKTORMETAL S.A.

asix4 Podręcznik użytkownika CtMus04 - drajwer do wymiany danych z urządzeniami sterującymi MUS-04 firmy ELEKTORMETAL S.A. asix4 Podręcznik użytkownika CtMus04 - drajwer do wymiany danych z urządzeniami sterującymi MUS-04 firmy ELEKTORMETAL S.A. w Cieszynie Podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP4083 Wersja: 23-01-2007 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Comarch ERP Mobilny BI na platformę Android

Dokumentacja Użytkownika Comarch ERP Mobilny BI na platformę Android Dokumentacja Użytkownika Comarch ERP Mobilny BI na platformę Android Wersja 2.5 Wersja 5.0 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Co nowego w wersji pakietu asix

Co nowego w wersji pakietu asix ARCHITEKT INTERAKTYWNE ŚRODOWISKO KONFIGUROWANIA APLIKACJI Wprowadzenie modułu Architekt stanowi prawdziwy przełom w sposobie tworzenia aplikacji. Umożliwia on w pełni wizualne zaprojektowanie, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

asix4 Podręcznik użytkownika NetLink - drajwer protokołu MPI/Profibus dla SIMATIC S7 przy wykorzystaniu modułu NetLink Lite SYSTEME HELMHOLZ

asix4 Podręcznik użytkownika NetLink - drajwer protokołu MPI/Profibus dla SIMATIC S7 przy wykorzystaniu modułu NetLink Lite SYSTEME HELMHOLZ Podręcznik użytkownika NetLink - drajwer protokołu MPI/Profibus dla SIMATIC S7 przy wykorzystaniu modułu NetLink Lite SYSTEME HELMHOLZ Podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP4075 Wersja: 18-04-2006 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

5. Bazy danych Base Okno bazy danych

5. Bazy danych Base Okno bazy danych 5. Bazy danych Base 5.1. Okno bazy danych Podobnie jak inne aplikacje środowiska OpenOffice, program do tworzenia baz danych uruchamia się po wybraniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Połączenie sieciowe z wykorzystaniem VPN Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0014 Wersja: 16-04-2009 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice.

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

plansoft.org www.plansoft.org Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW

plansoft.org www.plansoft.org Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych... 1 Jak wyeksportować dane... 1 Eksportowanie planu studiów, zajęć, statystyk i danych słownikowych... 2 Dostosowywanie wyników eksportu... 4 Filtrowanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCHRONY ŚRODOWISKA. Pakiet ASEMIS

SYSTEMY OCHRONY ŚRODOWISKA. Pakiet ASEMIS SYSTEMY OCHRONY ŚRODOWISKA Pakiet ASEMIS Dok. Nr PLPN014 Wersja: 22-06-2006 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe bądź towarowe są zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1 Spis treści Spis treści... 1 Wstęp... 2 Przygotowanie certyfikatów wewnętrznych... 2 2.1. Przygotowanie karty pracownika... 2 2.2. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 3 2.3. Dodawanie certyfikatu pracownika...

Bardziej szczegółowo

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP7100 Wersja: 2013-09-17 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Zaawansowane analizy sprzedaży i zakupu

Moduł Handlowo-Magazynowy Zaawansowane analizy sprzedaży i zakupu Moduł Handlowo-Magazynowy Zaawansowane analizy sprzedaży i zakupu Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. W systemie Streamsoft Prestiż użytkownik ma możliwość samodzielnego tworzenia rozszerzonych analiz w zakresie

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3

Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3 Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5. Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS)

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5. Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS) Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5 Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS) Instrukcja do laboratorium V: I. Tworzenie raportów II. Migracja

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji

Migracja Business Intelligence do wersji Migracja Business Intelligence do wersji 2015.1 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

asix4 Podręcznik użytkownika Drajwer DDE Podręcznik użytkownika

asix4 Podręcznik użytkownika Drajwer DDE Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Drajwer DDE Podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP4017 Wersja: 04-10-2005 Podręcznik użytkownika asix4 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC Konsola MMC Aby maksymalnie, jak to tylko możliwe, ułatwić administrowanie systemem operacyjnym oraz aplikacjami i usługami w systemie Windows XP, wszystkie niezbędne czynności administracyjne można wykonać

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2013.1.0.0 Wydanie: 2013-01. Podpis cyfrowy

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2013.1.0.0 Wydanie: 2013-01. Podpis cyfrowy Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Przygotowanie certyfiaktów... 2 2.1. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 4 2.2. Dodawanie certyfikatu pracownika... 5 2.3. Informacje dodatkowe... 7 3. Podpisywanie dokumnetów...

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Strategia buforowa

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Strategia buforowa Pomoc dla użytkowników systemu asix 6 www.asix.com.pl Strategia buforowa Dok. Nr PLP6024 Wersja: 29-01-2010 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

enova Analizy Wielowymiarowe podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Analizy Wielowymiarowe podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

asix4 Podręcznik użytkownika Drajwer protokołu ADAM Podręcznik użytkownika

asix4 Podręcznik użytkownika Drajwer protokołu ADAM Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Drajwer protokołu ADAM Podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP4002 Wersja: 04-10-2005 Podręcznik użytkownika asix4 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji 11.0

Migracja Business Intelligence do wersji 11.0 Migracja Business Intelligence do wersji 11.0 Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

P&I Scout Pro Wygodne i proste tworzenie raportów

P&I Scout Pro Wygodne i proste tworzenie raportów P&I Scout Pro Wygodne i proste tworzenie raportów - opis funkcjonalny - Dmz-chemak sp. z o.o. dostawca rozwiązań informatycznych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Autoryzowany partner Personal &

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY WIZUALIZACJI. ASIX wspólna platforma wizualizacji paneli operatorskich (HMI) i systemów nadrzędnych (SCADA)

SYSTEMY WIZUALIZACJI. ASIX wspólna platforma wizualizacji paneli operatorskich (HMI) i systemów nadrzędnych (SCADA) SYSTEMY WIZUALIZACJI ASIX wspólna platforma wizualizacji paneli operatorskich (HMI) i systemów nadrzędnych (SCADA) Dok. Nr PLPN018 Wersja: 05-03-2008 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

www.automex.pl www.akademiatp.pl

www.automex.pl www.akademiatp.pl Instrukcja obsługi www.automex.pl www.akademiatp.pl Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść instrukcji obsługi nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec firmy Automex Sp.

Bardziej szczegółowo

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu).

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu). Spis treści Informacje ogólne...2 Tryby pracy...3 Wygląd interfejsu...4 Tryb użytkownika...5 Tryb administratora...6 Import kontrahentów z pliku XML...8 2 Informacje ogólne Aplikacja internetowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.2.1.173 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Dodatek. Instrukcja instalacji i konfiguracji. dla Subiekt nexo. Wersja:

Dodatek. Instrukcja instalacji i konfiguracji. dla Subiekt nexo. Wersja: Dodatek dla Subiekt nexo Instrukcja instalacji i konfiguracji Wersja: 1.0.1., ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 O programie... 3 Wymagania systemowe i sprzętowe...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Dodatek dla InsERT nexo

Dodatek dla InsERT nexo Dodatek dla InsERT nexo Instrukcja instalacji i konfiguracji Wersja: 1.0.0., ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa Spis treści Informacje ogólne... 3 O Programie... 3 Wymagania systemowe i sprzętowe...

Bardziej szczegółowo

asix4 Podręcznik użytkownika DMS500 - drajwer protokołu analizatorów DURAG DMS 500 Podręcznik użytkownika

asix4 Podręcznik użytkownika DMS500 - drajwer protokołu analizatorów DURAG DMS 500 Podręcznik użytkownika asix4 Podręcznik użytkownika DMS500 - drajwer protokołu analizatorów DURAG DMS 500 Podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP4021 Wersja: 04-10-2005 Podręcznik użytkownika asix4 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

4.2. Ustawienia programu

4.2. Ustawienia programu 4.2. Ustawienia programu Zmiana wielkości dokumentu Pracując w programie MS Excel 2010 niejednokrotnie doświadczysz sytuacji, w której otwarty przez Ciebie arkusz nie będzie mieścił się na ekranie monitora.

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji

Ulotka. Zmiany w wersji Ulotka Zmiany w wersji Data produkcji wersji: 12 stycznia 2017 Spis treści 1 Instalacja systemu... 3 1.1 Współpraca z przeglądarkami... 3 1.2 Współpraca z urządzeniami mobilnymi... 3 2 Ogólne... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI Konfiguracja 3 Ustawienie parametrów

Bardziej szczegółowo

efaktura Kärcher Instrukcja użytkownika

efaktura Kärcher Instrukcja użytkownika Pion Informatyzacji i Transakcji Elektronicznych efaktura Kärcher Wersja dokumentu 1.11 Warszawa, luty 2010r. SPIS TREŚCI 1 WPROWADZENIE... 3 2 ROZPOCZĘCIE PRACY Z SYSTEMEM... 3 3 PROCES LOGOWANIA I WYLOGOWANIA

Bardziej szczegółowo

asix4 Podręcznik użytkownika OMRON drajwer protokołu HOSTLINK dla sterowników OMRON Podręcznik użytkownika

asix4 Podręcznik użytkownika OMRON drajwer protokołu HOSTLINK dla sterowników OMRON Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika OMRON drajwer protokołu HOSTLINK dla sterowników OMRON Podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP4046 Wersja: 05-10-2005 Podręcznik użytkownika asix4 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy

Bardziej szczegółowo

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej Instrukcja obsługi aplikacji wspomagającej w ramach projektu Beneficjent: Urząd Miasta Krakowa Wersja: 1.00 Data wersji: 2015-02-24 Autor (rzy): Nazwa pliku: Zespół Pentacomp MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji

Bardziej szczegółowo

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja Wersja 2013.1.B Forte Zarządzanie Produkcją - Instalacja i konfiguracja Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1 Instalacja i konfiguracja Forte Zarządzanie Produkcją...

Bardziej szczegółowo