NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. Asix.Evo. Przeglądarkowa wersja aplikacji Asix.Evo znane problemy. Pomoc techniczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. Asix.Evo. Przeglądarkowa wersja aplikacji Asix.Evo znane problemy. Pomoc techniczna"

Transkrypt

1 NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Asix.Evo Przeglądarkowa wersja aplikacji Asix.Evo znane problemy Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0024 Wersja:

2 ASKOM i Asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe bądź towarowe są zastrzeżonymi znakami ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną lub inną powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. ASKOM Sp. z o. o. nie bierze żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z wykorzystywania zawartych w publikacji treści. Copyright 2015, ASKOM Sp. z o. o., Gliwice ASKOM Sp. z o. o., ul. Józefa Sowińskiego 13, Gliwice, tel. +48 (0) , fax +48 (0) ,

3 Pomoc techniczna Przeglądarkowa wersja aplikacji Asix.Evo - znane problemy 1. BŁĄD INSTALACJI WEBOWEJ APLIKACJI ASIX.EVO TECHNOLOGII XBAP BŁĄD SKŁADNIKÓW WPF PODCZAS PRÓBY URUCHOMIENIA APLIKACJI ASIX.EVO BŁĄD URUCHOMIENIA APLIKACJI WWW ASIX.EVO, PRZEGLĄDARKA PROPONUJE ZAPISANIE PLIKU *.XBAP BŁĄD URUCHOMIENIA APLIKACJI WWW ASIX.EVO - PRESENTATIONHOST.EXE URUCHOMIENIE STRONY STARTOWEJ EVONET APLIKACJI ASIX.EVO NA KOMPUTERZE Z ZAINSTALOWANYM.NET FRAMEWORK TERMINAL APLIKACJI ASIX.EVO NIE MOŻE POŁĄCZYĆ SIĘ ZE ŹRÓDŁEM DANYCH KONFIGURACJA ZWIĘKSZONYCH ZABEZPIECZEŃ PROGRAMU INTERNET EXPLORER PULA APLIKACJI WWW SYSTEMU ASIX.EVO ASKOM, Gliwice czerwiec

4 Przeglądarkowa wersja aplikacji Asix.Evo - znane problemy Pomoc techniczna 1. Błąd instalacji webowej aplikacji Asix.Evo technologii XBAP W przypadku wystąpienia błędów podczas instalacji klienta przeglądarkowej wersji aplikacji Asix.Evo, opublikowanej w technologii XBAP, wskazane może być usunięcie zawartości katalogu c:\users\<użytkowniksystemuwindows>\appdata\local\apps\2.0\ Katalog ten znajduje się na komputerze klienta aplikacji Asix.Evo. Działanie tego typu może być pomocne w sytuacji, gdy: - na komputerze klienta aplikacji www wystąpi błąd informujący o nieznanym certyfikacie [ ] uruchamianej aplikacji; - jeżeli pojawia się komunikat informujący o niewłaściwej wersji manifestu [ ]. Opis błędu może znajdować się w dzienniku błędów przeglądarki Internet Explorer. 4 czerwiec 2015 ASKOM, Gliwice

5 Pomoc techniczna Przeglądarkowa wersja aplikacji Asix.Evo - znane problemy 2. Błąd składników WPF podczas próby uruchomienia aplikacji Asix.Evo Podczas próby uruchomienia przeglądarkowej aplikacji Asix.Evo wykonanej w technologii XBAP pojawi się komunikat błędu zawierający: [ ] A website wants to open web content using this program on your computer [...] [ ] Windows Presentation Foundation Host [ ]. Rozwiązanie problemu: nacisnąć przycisk Allow, na komputerze klienta aplikacji Asix.Evo uruchomić program BrowserConfigurator (dla strony serwera aplikacji Asix.Evo). Do prawidłowego uruchomienia programu potrzebne będą uprawnienia administratora. Po wykonaniu programu konieczne może być ponowne uruchomienie przeglądarki Internet Explorer. ASKOM, Gliwice czerwiec

6 Przeglądarkowa wersja aplikacji Asix.Evo - znane problemy Pomoc techniczna 3. Błąd uruchomienia aplikacji WWW Asix.Evo, przeglądarka proponuje zapisanie pliku *.xbap Próba uruchomienia przeglądarkowej wersji aplikacji Asix.Evo kończy się błędem: Rozwiązanie problemu: Problem tego typu spowodowany może być niewłaściwą konfiguracją klienta aplikacji Asix.Evo. Zalecane jest sprawdzenie i w razie potrzeby wykonanie poniższych czynności: a. zainstalować wymagane brakujące komponenty.net Framework zgodnie z wymaganiami używanego pakietu Asix; b. uruchomić program BrowserConfigurator (dla strony serwera aplikacji); c. uruchomić aplikacjię Asix.Evo za pośrednictwem przeglądarki Internet Explorer lub innej przeglądarki wykorzystującej komponent IE Tab. 6 czerwiec 2015 ASKOM, Gliwice

7 Pomoc techniczna Przeglądarkowa wersja aplikacji Asix.Evo - znane problemy 4. Błąd uruchomienia aplikacji WWW Asix.Evo - PresentationHost.exe Podczas próby uruchomienia aplikacji Asix.Evo, wyświetlany jest komunikat zawierający: [ ]An error occured in the application you were using[ ] [ ]This application type has been disabled.[ ] [ ]PresentationHost.exe[ ] Rozwiązanie problemu: Na komputerze Klienta aplikacji Asix.Evo, uruchomić program BrowserConfigurator (dla strony serwera aplikacji). Do prawidłowego uruchomienia programu potrzebne będą uprawnienia administratora. Po wykonaniu programu konieczne może być ponowne uruchomienie przeglądarki Internet Explorer. ASKOM, Gliwice czerwiec

8 Przeglądarkowa wersja aplikacji Asix.Evo - znane problemy Pomoc techniczna 5. Uruchomienie strony startowej EvoNet aplikacji Asix.Evo na komputerze z zainstalowanym.net Framework 4.0 Uruchomienie strony startowej (http://localhost/evonet/) aplikacji Asix.Evo na komputerze z zainstalowanym.net Framework 4.0 kończy się błędem: [ ] Could not load type 'System.ServiceModel.Activation.HttpModule' from assembly 'System.ServiceModel, Version= , Culture=neutral, [ ] W celu rozwiązanie problemu należy na komputerze, który jest serwerem webowej aplikacji Asix.Evo, sprawdzić jedno z poniższych rozwiązań: Metoda 1 a. Uruchomić linię poleceń systemu Windows jako administrator (CMD.EXE) b. Przejść do katalogu cd\windows\microsoft.net\framework64\v lub cd\windows\microsoft.net\framework\v c. Uruchomić polecenie: aspnet_regiis.exe iru d. Zresetować serwer IIS: iisreset Metoda 2 można zastosować, gdy nie wykorzystujemy komponentów.net Framework 3.0. a. Na komputerze serwera aplikacji www uruchomić Menadżera internetowych usług informacyjnych IIS b. Wybrać opcję IIS \ Moduły c. Usunąć składnik ServiceModel dla wersji d. Zresetować serwer IIS, np. za pomocą komendy: iisreset, uruchomionej jako administrator. 8 czerwiec 2015 ASKOM, Gliwice

9 Pomoc techniczna Przeglądarkowa wersja aplikacji Asix.Evo - znane problemy 6. Terminal aplikacji Asix.Evo nie może połączyć się ze źródłem danych Terminal aplikacji Asix.Evo nie może połączyć się ze źródłem danych oraz w logu aplikacji Asix.Evo pojawia się komunikat o treści: [ ]brak nasłuchującego punktu końcowego, który mógłby odebrać komunikat. Jest to często spowodowane niepoprawnym adresem lub akcją protokołu SOAP. Sprawdź właściwość InnerException (jeśli jest obecna), aby uzyskać więcej szczegółowych informacji[ ] W celu rozwiązania tego problemu konieczne może być wykonanie na serwerze aplikacji Asix.Evo poniższych czynności: a. Z menu [Ustawienia globalne] \ [Komunikacja] wybrać opcję Konfiguracja serwera Asix.Evo. b. Następnie należy zresetować usługę: NetTcpPortSharing - Usługa udostępniania portów Net.Tcp lub zresetować komputer. ASKOM, Gliwice czerwiec

10 Przeglądarkowa wersja aplikacji Asix.Evo - znane problemy Pomoc techniczna 7. Konfiguracja zwiększonych zabezpieczeń programu Internet Explorer Serwerowe systemy operacyjne wykorzystywane w roli klienta aplikacji www Asix.Evo mogą wymagać, oprócz standardowej konfiguracji za pomocą programu BrowserConfigurator.exe, wyłączenia obsługi Konfiguracji zwiększonych zabezpieczeń programu Internet Explorer. Wyłączenie opcji Konfiguracji zwiększonych zabezpieczeń programu Internet Explorer dla użytkowników należących do standardowych grup: Administratorzy i Użytkownicy. 10 czerwiec 2015 ASKOM, Gliwice

11 Pomoc techniczna Przeglądarkowa wersja aplikacji Asix.Evo - znane problemy Opcja ustawiania Konfiguracji zwiększonych zabezpieczeń programu Internet Explorer dostępna jest w: systemie Windows 2008 / 2008R2: Menadżer serwera \ Podsumowanie serwera \ Informacje o zabezpieczeniach systemie Windows 2012, 2012R2: Menedżer serwera\serwer lokalny ASKOM, Gliwice czerwiec

12 Przeglądarkowa wersja aplikacji Asix.Evo - znane problemy Pomoc techniczna 8. Pula aplikacji www systemu Asix.Evo Aplikacje www systemu Asix.Evo opublikowane na serwerze IIS wykorzystują nazwaną pulę serwera IIS o nazwie Askom. Dla systemów, aplikacji pakietu Asix.Evo 8 i nowszych pula Askom wykorzystuje środowisko.net CLR w wersji 4.0.xxxxx. Dla systemów, aplikacji pakietu Asix.Evo 7 lub starszych pula Askom wykorzystuje środowisko.net CLR w wersji 2.0.xxxxx. 12 czerwiec 2015 ASKOM, Gliwice

13 Pomoc techniczna Przeglądarkowa wersja aplikacji Asix.Evo - znane problemy W przypadku stwierdzenia braku puli Askom na serwerze IIS należy tą pulę dodać, uzupełniając wszystkie pola zgodnie z zainstalowaną wersją pakietu Asix. ASKOM, Gliwice czerwiec