Monitorowanie logów systemowych z wykorzystaniem programu Logcheck

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitorowanie logów systemowych z wykorzystaniem programu Logcheck"

Transkrypt

1 Jacek WOŁOSZYN Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Polska Monitorowanie logów systemowych z wykorzystaniem programu Logcheck Wstęp Klasyczny użytkownik systemów komputerowych zaczyna się interesować logami systemowymi przeważnie w sytuacji, kiedy pojawiają się błędy systemowe lub niestabilność pracy systemu czy usługi [Chirillo 2002b]. Inaczej wygląda sprawa w przypadku administratorów systemów. Zazwyczaj powinni oni na bieżąco śledzić pracę systemu [Rash 2008] i reagować na zachodzące sytuacje. Jednak codzienna duża ilość obowiązków i spraw, szczególnie tych niezaplanowanych i przypadkowych, nie pozwalają na rzetelne śledzenie wpisów w logach i monitorowanie systemu [Chirillo 2002a]. A właśnie nieustanne, rutynowe śledzenie i reagowanie na pojawiające się sytuacje pozwoli na uniknięcie wielu nieoczekiwanych sytuacji. Na maszynie serwerowej przeglądanie logów powinno następować bez przerwy. Korzystanie ze standardowych przeglądarek jest bardzo nużące i mało skuteczne. W wielkiej ilości wpisów łatwo jest przeoczyć ważne informacje. Dlatego warto skorzystać z oprogramowania Logcheck, które odpowiednio skonfigurowane samo kontroluje i analizuje wpisy otrzymane z demona rsyslog w /var/log/messages i przesyła użytkownikowi root list z informacją o podejrzanych wpisach celem ich wyjaśnienia. 1. Instalacja i konfiguracja Logcheck Zakładając, że zostało już wcześniej skonfigurowane repozytorium z paczkami debiana, bo akurat na tym systemie przeprowadzana jest instalacja, należy wydać polecenie apt-get install logcheck. Programu nie należy uruchamiać z konsoli roota, jeśli jednak aktualnie w niej odbywa się praca, to należy wydać polecenie: su s /bin/bash c /usr/sbin/logcheck logcheck lub sudo-u logcheck logcheck. Aby zdefiniować, które pliki mają podlegać monitoringowi w pliku konfiguracyjnym /etc/logcheck/logcheck.logfiles, należy wypisać ich nazwy. 431

2 Domyślnie znajdują się tam tylko syslog i auth.log, warto dodać logi kluczowych usług, jeśli nie piszą do sysloga, a do własnych logów. Np. aby monitorować także logi nginx, należy dopisać /var/log/nginx/error.log. Podobnie można dopisać logi bazy danych czy jakiegoś serwera aplikacji. Logcheck obsługuje wyłącznie wierszowe logi (tj. takie, w których każda informacja jest zapisana w pojedynczym wierszu). Rys. 1. Fragment pliku konfiguracyjnego logcheck.conf Źródło: opracowanie własne. Logchecka można skonfigurować do pracy w jednym z trzech trybów: paranoid, server i workstation. W zależności od użytej konfiguracji program będzie się wykazywał dużą lub umiarkowaną gadatliwością. Paranoid duża gadatliwość oznacza, że zastosowany został tylko minimalny zestaw filtrów w ignore.d.paranoid. Należy je stosować w urządzeniach o wysokim poziomie bezpieczeństwa, takich jak zapory ogniowe. Server oznacza, że ustawiony został środkowy zestaw filtrów, czyli taki który w większości przypadków reaguje na standardowe usługi. Logcheck wykorzystuje zestaw filtrów ignore.d.server, jak nazwa wskazuje, jest to przeznaczone do wycięcia rutynowych wpisów. Workstation w tym najmniej restrykcyjnym filtrze ignorowane są zarówno reguły paranoid, jak i server. Poziom filtrowania wybiera jeden z zestawów reguł odpowiednio: /etc/logcheck/ignore.d.paranoid, /etc/logcheck/ignore.d.server, albo /etc/logcheck/ignore.d.workstation. Są one po kolei łączone na poziomie server. Obowiązują zarówno reguły z katalogu ignore.d.server, jak 432

3 i z ignore.d.paranoid, a na poziomie workstation z wszystkich trzech katalogów. Ignore.d.server/postfix zawiera wyrażenia regularne opisujące wpisy z logów postfiksa, które nie wymagają alarmowania administratora, a ignore.d.server/maradns analogicznie traktuje wpisy MaraDNS. Przy czym i ten podział to tylko konwencja, logcheck zbiera reguły z wszystkich plików z odpowiedniego katalogu i analizuje pod ich względem każdy znaleziony wpis. Logcheck uwzględnia pliki o nazwach złożonych z liter, cyfr, podkreśleń i myślników. Szczególnie alarmowe wpisy definiują zaś reguły z katalogów cracking.d (maile Security Alert, sygnalizujące próby włamań) i violations.d (maile Security Event, sygnalizujące poważne zagrożenia). Rys. 2. Zawartośc katalogu /etc/logcheck Źródło: opracowanie własne. Strojenie reguł Konfigurując program, należy wyliczyć komunikaty, na które nie powinien reagować alarmem. Po niedługiej działalności logchecka, można łatwo zauważyć, które wpisy można zignorować umieszczając je w plikach. Należy jednak w tym względzie zastosować złoty środek i dokładnie przemyśleć konfigurację. Albowiem jeżeli program zostanie skonfigurowany mało restrykcyjnie, to będzie zalewał administratora olbrzymią ilością informacji, w morzu której łatwo jest przeoczyć tę akurat ważną dla pracy systemu. Z kolei duże restrykcje mogą spowodować, że ważne informacje mogą do administratora nie dotrzeć. Domyślne filtry są raczej ostrożne i wyłączają tylko najbardziej ewidentnie nieistotne wpisy, do tego czasem nie nadążają za zmianami w programach. Jeśli monitorowany log nietypowej aplikacji nie posiada reguł, wówczas rozwiązaniem jest uzupełnić reguły tak, by daną informację pomijały. Gdy list od logchecka zawiera zbędne wpisy, należy utworzyć nowy plik w /etc/logcheck/ignore. d.server i dodać w nim odpowiednie wyrażenie lub wyrażenia. Nawet gdy reguła dotyczy programu, który już swoje reguły ma, lepiej jest założyć nowy plik, a nieuwzględnione standardowo ostrzeżenia postfiksa dotyczące weryfikacji certyfikatów dopisać w ignore.d.server/postfix-my 433

4 (nazwa pliku jest oczywiście przykładowa i użytkownik może ją sobie dowolnie zmieniać). Powód jest prosty: przy aktualizacjach dystrybucji standardowe pliki reguł bardzo często głęboko się zmieniają, prościej mieć swoje konfiguracje zapisane oddzielnie i zaakceptować upgrade, niż dokonywać każdorazowo zmiany. Przykład: nginx wpisuje do logów informację o buforowaniu żądania i odpowiedzi. Nie jest to nic alarmującego, dlatego należy utworzyć sobie plik ignore.d.server/nginx o treści: ^[0-9]{4}/[0-9]{2}/[0-9]{2} [0-9:]{8} \[warn\] [0-9\#]+: [0-9\*]+ an upstream response is buffered ^[0-9]{4}/[0-9]{2}/[0-9]{2} [0-9:]{8} \[warn\] [0-9\#]+: [0-9\*]+ a client request body is buffered W wyrażeniach obowiązuje syntaks egrep. Warto zwrócić uwagę na wiodący ^. Podobnie ewentualny końcowy $ nakazuje dopasować cały napis. Ważne jest, że tworzony wpis zostanie uwzględniony przy pełnej analizie wszystkiego. Dlatego trzeba pisać dosyć rozbudowane, restrykcyjne wyrażenia, by przypadkowo nie wymaskować istotnych informacji innych programów. Tą samą metodą można rozszerzyć listę alarmów, dodając nowe elementy w cracking.d lub violations.d. Testowanie reguł Rzadko zdarza się napisać regexpa bez żadnej pomyłki, dlatego dopisaną regułkę warto od razu przetestować. Prosta metoda testowania: $ sudo -u logcheck logcheck -tdo -l /sciezka/testowanego/logu Znaczenie podanych flag: t powoduje wyłączenie aktualizowania znacznika dokąd przejrzano, o wypisanie wyników na standardowe wyjście zamiast wysyłania ich mailem, d wyświetlenie informacji debuggingowych. 2. Używanie Logcheck Program można uruchomić wydając polecenie: sudo-u logcheck logcheck -o-t Opcje: C CFG Unieważnić domyślny plik konfiguracyjny. D Trybie debugowania. H Pokaż informacje o użytkowaniu. H Użyj tego hosta ciąg w przedmiocie Logcheck mail. 434

5 L LOG Uruchom plik dziennika przez Logcheck. L CFG Unieważnić domyślny logów listę. M Raport mail odbiorcy. O Tryb STDOUT nie, wysyłanie poczty. P Ustawianie poziomu raportu do paranoikiem. DIR-r Unieważnić domyślne reguły katalogu. R Dodaje Reboot: w temacie wiadomości . S Ustawianie poziomu raportu do serwer. S DIR Unieważnić katalog domyślny stan. T Tryb testowania nie aktualizuje offset. T Nie wyjmuj tmpdir. U Włącz syslog-podsumowanie. V Wydrukuj bieżącą wersję. W Ustawianie poziomu raportu do stacji roboczej. Rys. 3. Mail od logcheck Źródło: opracowanie własne. Po uruchomieniu systemu logcheck przegląda dzienniki i w przypadku gdy nie znajdzie w nich żadnych podejrzanych informacji, kończy działanie bez podejmowania żadnej akcji. Jeśli stwierdzi wpisy, które nie są ujęte w logcheck.ignore, wyśle do administratora list zatytułowany system check zawierający wylistowane zdarzenia. Gdyby zaś w dzienniku były odnotowane zdarzenia ujęte w kategoriach zebranych w logcheck.haking lub logcheck.violations, tytuł listu do administratora użytkownika będzie miał tytuł Active system atack. Logcheck wykorzystuje logtail do odnotowa- 435

6 nia informacji o sprawdzonych przez siebie partiach dziennika. Dzięki temu nie są wyświetlane wielokrotnie te same fragmenty logów systemowych. Automatyzacji procesu dopełni wpis, który umieszony w crontabie co cztery godziny będzie uruchamiał logchecka: 0 */4 * * * sudo-u logcheck logcheck Podsumowanie Każde narzędzie [Fry, Nystrom 2010; Kennedy, O'Gorman, Kearns, Aharoni 2013] wspomagające pracę administratora jest cenne. Tym bardziej narzędzia, które wykonują uciążliwą i żmudną pracę, jaką jest ciągła analiza logów [Camou, Gorzen, Couvenberghe 2001], dlatego warto spróbować i wdrożyć do swojej pracy takie rozwiązanie, jakim jest Logcheck. Jednak należy tu wspomnieć o przemyślanej konfiguracji, aby to narzędzie nie stało się przyczyną kłopotów w przypadku błędów w konfiguracji, a tym samym nieotrzymania ważnej informacji. Literatura Camou M., Gorzen J., Couvenberghe A. (2001), Debian Linux. Księga eksperta, Gliwice. Chirillo J. (2002a), Hack Wars. Na tropie hakerów, Gliwice. Chirillo J. (2002b), Hack Wars. Administrator kontratakuje, Gliwice. Fry Ch., Nystrom M. (2010), Monitoring i bezpieczeństwo sieci, Gliwice. Kennedy D., O'Gorman J., Kearns D., Aharoni M. (2013). Metasploit. Przewodnik po testach penetracyjnych, Gliwice. Rash M. (2008), Bezpieczeństwo sieci w Linuksie. Wykrywanie ataków i obrona przed nimi za pomocą iptables, psad i fwsnort, Gliwice. Streszczenie Artykuł ten opisuje sposób działania, zastosowanie oraz elementy konfiguracji programu Logcheck, który będzie pomocny administratorowi sieci w bieżącym monitorowaniu logów systemowych. Słowa kluczowe: Logcheck, logi systemowe, bezpieczeństwo systemu. Monitoring system logs using the Logcheck Abstract This article describes a program Logcheck. Briefly presented the use, installation and the configuration elements. It is a helpful tool for network administrators to assist in the monitoring system logs. Key words: Logcheck, system logs, security system. 436

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami AdRem NetCrunch Wersja 4.x Podręcznik użytkownika System monitorowania i zarządzania sieciami 2006 AdRem Software sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Poranna: Tendencje w rozwoju informatyki i jej zastosowań Wpływ systemów wykrywania włamań na bezpieczeństwo informatyczne instytucji

Wszechnica Poranna: Tendencje w rozwoju informatyki i jej zastosowań Wpływ systemów wykrywania włamań na bezpieczeństwo informatyczne instytucji Wszechnica Poranna: Tendencje w rozwoju informatyki i jej zastosowań Wpływ systemów wykrywania włamań na bezpieczeństwo informatyczne instytucji Krzysztof Różanowski Wpływ systemów wykrywania włamań na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu ArcaVir 2010 Copyright 2004-2010 by ArcaBit Sp. z o.o. Zarówno program, jak i instrukcja korzystają z pełnej ochrony określonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Procedury migracji z systemu NetWare na platformę Linux

Procedury migracji z systemu NetWare na platformę Linux Przewodnik po migracji www.novell.pl SIECIOWE SYSTEMY OPERACYJNE Procedury migracji z systemu NetWare na platformę Linux Przygotowane dla użytkowników systemu Novell Open Enterprise Server 2 SP1 1 Spis

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise Server. Administracja us³ugami serwera. Ksiêga eksperta

SUSE Linux Enterprise Server. Administracja us³ugami serwera. Ksiêga eksperta SUSE Linux Enterprise Server. Administracja us³ugami serwera. Ksiêga eksperta Autor: Kazimierz Lal, Tomasz Rak, Seweryn Koœció³ek ISBN: 978-83-246-0582-8 Format: 172x245, stron: 528 Zawiera DVD Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PODSTAWOWYCH

PRZEWODNIK PODSTAWOWYCH PRZEWODNIK PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW BEZPIECZEŃSTWA KOMPUTERÓW PRACUJĄCYCH POD KONTROLĄ SYSTEMU MICROSOFT WINDOWS 7 SP1 Wersja 1.0 OPRACOWANIE POWSTAŁO W RAMACH SECURITY COOPERATION PROGRAM (SCP) Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SysLoger. SysLoger. Instrukcja obsługi. maj 2015 dla wersji aplikacji 1.0.3.0 (wersja dokumentu 1.

Instrukcja obsługi SysLoger. SysLoger. Instrukcja obsługi. maj 2015 dla wersji aplikacji 1.0.3.0 (wersja dokumentu 1. SysLoger Instrukcja obsługi maj 2015 dla wersji aplikacji 1.0.3.0 (wersja dokumentu 1.1) Strona 1 z 42 Spis treści: Wprowadzenie str. 3 Funkcjonalność str. 4 Wymagania str. 8 Instalacja str. 9 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Dokument powstał w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci programu SCP (Security Cooperation Program) Spis

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Personal Firewall ESET Antispam Nowa generacja technologii NOD32 Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X Instrukcja instalacji i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję niniejszego dokumentu ESET NOD32 Antivirus 4 Copyright 2011

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) PRACA DYPLOMOWA Maciej Korzeń MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

ESET FILE SECURITY. dla systemu Microsoft Windows Server. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILE SECURITY. dla systemu Microsoft Windows Server. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILE SECURITY dla systemu Microsoft Windows Server Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PODSTAWOWYCH

PRZEWODNIK PODSTAWOWYCH PRZEWODNIK PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW BEZPIECZEŃSTWA KOMPUTERÓW PRACUJĄCYCH POD KONTROLĄ SYSTEMU MICROSOFT WINDOWS 8 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeństwa Security Cooperation

Bardziej szczegółowo

GravityZone PRZEWODNIK ADMINISTRATORA

GravityZone PRZEWODNIK ADMINISTRATORA GravityZone PRZEWODNIK ADMINISTRATORA Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2015.08.20 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji

Bardziej szczegółowo

GravityZone PRZEWODNIK ADMINISTRATORA

GravityZone PRZEWODNIK ADMINISTRATORA GravityZone PRZEWODNIK ADMINISTRATORA Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2015.08.14 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Administracja Systemem Linux/Unix

Administracja Systemem Linux/Unix Administracja Systemem Linux/Unix Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Administracja Systemem Linux/Unix Bogdan Księżopolski, Damian Rusinek

Bardziej szczegółowo

Analiza sieci Wi-Fi za pomocą analizatora protokołów

Analiza sieci Wi-Fi za pomocą analizatora protokołów Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.30 Analiza sieci Wi-Fi za pomocą analizatora protokołów Spis treści: 1.Wstęp...3 2. Przeznaczenie analizatorów

Bardziej szczegółowo

System ochrony sieci lokalnej zbudowany na bazie routerów Cisco

System ochrony sieci lokalnej zbudowany na bazie routerów Cisco BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI NR 19, 2003 System ochrony sieci lokalnej zbudowany na bazie routerów Cisco Marek KWIATKOWSKI, Zbigniew ŚWIERCZYŃSKI Instytut Teleinformatyki i Automatyki WAT ul.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora TREND MICRO Smart Protection Server Podręcznik administratora Bezpiecze stwo jeszcze bardziej inteligentne Endpoint Security Messaging Security Protected Cloud Web Security Firma Trend Micro Incorporated

Bardziej szczegółowo

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego Maciej Klesiewicz Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego KRAKÓW 2003 O PRAWACH AUTORSKICH Niniejsza praca powstała w oparciu o dokumenty i opracowania, które są wymienione w Bibliografii

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Checkpoint FW1 i Firewall Builder porównanie zapór sieciowych z graficznym interfejsem użytkownika Twórcy reguł

Checkpoint FW1 i Firewall Builder porównanie zapór sieciowych z graficznym interfejsem użytkownika Twórcy reguł Checkpoint FW1 i Firewall Builder porównanie zapór sieciowych z graficznym interfejsem użytkownika Twórcy reguł Technologia zastosowana w zaporze sieciowej, umieszczona w jądrze Linuksa, już od jakiegoś

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo