CD 42 Czerwiec 2008 WPROWADZENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CD 42 Czerwiec 2008 WPROWADZENIE"

Transkrypt

1 MAG CD 42 Czerwiec 2008 Magazyn z informacjami o przyrządzie diagnostycznym Citroën WPROWADZENIE Wreszcie zaczęła się piękna pogoda! Wraz z nadejściem nowej pory roku firma Citroën opracowała "Portal LEXIA", który zawiera zestawienie i uzupełnienie wielu funkcji związanych z użytkowaniem przyrządu. Prezentujemy nową płytę DVD ze Schemateką "SEDRE BACKUP", zasady autoryzacji dostępu do "SERAV" oraz nową "Metodę z naprowadzaniem". UWAGA Niniejszy magazyn powinien być przekazany specjalistom-technikom, specjalistom-mechanikom oraz technikom firmy Citroën. Miłej lektury i pomyślnej diagnostyki! Zespół Dyrekcji ds. Obsługi Posprzedażnej SPIS TREŚ CI NOWOŚCI Nowe funkcje przyrządu LEXIA Autoryzacja dostępu do SERAV "Nowa metoda z naprowadzaniem" Citroën DVD ze schemateką SEDRE Backup STR.2 STR.3 STR.4 STR.5 Zapraszamy do zapoznania się z wersją Lexia CD 42 dostępną on-line na stronie internetowej Citroën Service - zakładka Dokumentacja https://networkservice.citroen.com LEXIA mag - CZERWIEC 2008 wydanie CD 42 nr kat. 0072D5 - PL

2 NOWOŚ CI SAMOCHODOWE Nowe funkcje przyrządu LEXIA 2 Dostępna jest nowa aplikacja: "Portal LEXIA". Zapewnia ona dostęp do aplikacji LEXIA i łączy w sobie różne funkcje, takie jak: zestawione aktualizacje, pasek informacji, itd. Podczas dokonywania aktualizacji, wybranie wersji najnowszej powoduje automatyczne pobranie wersji poprzednich (starszych), jeśli nie zostały one wcześniej zainstalowane. W tym celu wystarczy wyłączyć Portal, a następnie ponownie go uruchomić. W momencie uruchomienia Portalu wyświetli się informacja, że zostanie przeprowadzona aktualizacja aplikacji. Po kliknięciu na "więcej informacji", można uzyskać wskazówki dotyczące niezbędnego postępowania. Gdy strefa pobierania danych zmieni kolor na czerwony, oznacza to, że wprowadzanie danych zostało przerwane. Będzie to w głównej mierze spowodowane utratą połączenia z internetem w czasie trwania aktualizacji. Od tej pory identyfikacja pojazdu będzie się odbywać za pośrednictwem tego portalu, który wykorzystuje informacje zebrane podczas całej sesji, w związku z czym nie jest konieczne wprowadzanie ich po raz drugi (np. wprowadzanie numeru VIN podczas zdalnego pobierania danych modułu elektronicznego). Podczas takiej identyfi kacji pojazdu i w przypadku niektórych samochodów Portal zapewnia możliwość automatycznego uzyskania numeru VIN. W pozostałych przypadkach VIN należy wprowadzić ręcznie. Aktualizacja Aktualizacje są możliwe przy pomocy ikony lub z menu "Zarządzanie aplikacjami". Za każdym razem przy pierwszym uruchomieniu Portalu w danym dniu wyświetla się komunikat z propozycją wyszukania nowych aktualizacji. W celu pobrania aktualizacji konieczne jest połączenie z internetem. Narzędzie pozostaje dostępne w trakcie trwania aktualizacji, jednak zaktualizowane wersje będą działać dopiero po zakończeniu ich pobierania i ponownym uruchomieniu Portalu. Gdy aktualizacje są dostępne, wyświetla się ekran z ich wykazem. Najnowsze aktualizacje znajdują się na górze listy. Na górnym pasku postępu jest widoczny ogólny stan zaawansowania podczas pobierania aktualizacji. Dolny pasek postępu wskazuje stan zaawansowania podczas pobierania jednej, aktualnie wprowadzanej wersji. Aktualizacje będą pobierane kolejno, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności przez użytkownika. Gdy strefa pobierania danych zmieni kolor na zielony, oznacza to, że wszystkie aktualizacje są gotowe do zainstalowania. Można wtedy kliknąć na "więcej informacji", aby uzyskać wskazówki dotyczące postępowania umożliwiającego kontynuowanie pobierania danych. Informacje dotyczące punktu sprzedaży Ekran dostępny przy pomocy przycisku F1 (menu "Zarządzanie aplikacjami") umożliwia wprowadzenie informacji dotyczących punktu sprzedaży. UWAGA: kod RAC (kod SAGAI), wprowadzony obecnie w przyrządzie LEXIA, należy wpisać w polu kodu RRDI.

3 Konfiguracja serwerów "Proxy" Jeżeli podczas połączenia z siecią jest wykorzystywany serwer "Proxy", z menu "Zarządzanie aplikacjami" można uzyskać dostęp do specjalnego ekranu, który pozwala na skonfi gurowanie parametrów związanych z serwerem Proxy. Citroën Service i Schematy elektryczne Witryny Citroën Service i Sedre są dostępne z menu "Witryna internetowa" (F12). UWAGA: Sedre zawiera obecnie część schematów elektrycznych pojazdu. C1, C CROSSER i Berlingo B9. alarmowych oraz zapewnia dostęp do instrukcji z wyjaśnieniami. Ustawienie kursora myszy na pasku powoduje zatrzymanie przewijania, aby zapewnić użytkownikowi maksymalny komfort podczas lektury. Instrukcja z wyjaśnieniem otwiera się w niezależnym oknie Portalu i może służyć jako pomoc w czasie korzystania z aplikacji. Pomoc techniczna Aplikacja Diag jest dostępna z menu "Pomoc" (przycisk F10) i umożliwia zwrócenie się o pomoc do platformy pomocy technicznej fi rmy Citroën. Pomoc na odległość dzięki WEBEX Aplikacja ta umożliwia platformie pomocy technicznej Citroën udzielenie pomocy na odległość, poprzez zdalny dostęp do danego stanowiska i możliwość uzyskania wszystkich informacji niezbędnych do rozwiązania problemu. Aplikacja WEBEX jest dostępna z menu "Pomoc" lub z pulpitu Windows, przy pomocy następującej ikony: LEXIA MAG- CD 42 Pomiar fizyczny Pomiar fizyczny jest możliwy bezpośrednio przy pomocy przycisku "F2". Wybór języka Parametry języka narzędzia są ustawiane na ekranie wyboru języka (F11), a język wybrany w Portalu będzie zastosowany w przypadku aplikacji Lexia i diag. Pasek informacji Pasek ten znajduje się w górnej części Portalu i umożliwia wyświetlanie komunikatów informacyjnych lub Autoryzacja dostępu do SERAV Począwszy od CD 42, uzyskanie dostępu do SERAV (Serwer obsługi posprzedażnej) będzie wiązało się z koniecznością otrzymania autoryzacji. Wprowadzenie identyfi katora i hasła będzie konieczne w przypadku następujących czynności: - zdalne kodowanie automatyczne, - zdalne, automatyczne pobieranie danych. Użytkownicy narzędzi diagnostycznych otrzymają automatycznie niezbędne uprawnienia. Jednak w przypadku napotkania problemów z dostępem do tych funkcji, należy skontaktować się z fi lią lub importerem. 3

4 "Nowa metoda z naprowadzaniem" Citroën 4 Zasada Od chwili zdalnej aktualizacji nr 5 CD41, zmieniła się metoda z naprowadzaniem powiązana z przyrządem diagnostycznym. Zmiany te odzwierciedlają potrzebę skuteczności postępowania diagnostycznego, uwzględniając logiczny i naturalny przebieg diagnostyki z podziałem na 3 etapy: Czy w obsłudze posprzedażnej odnotowano już podobne przypadki? Etap 1: Diagnostyka na podstawie znanych przypadków odnotowanych w sieci obsługi posprzedażnej Czy w module lub modułach elektronicznych powiązanych z daną funkcją jest obecna jedna lub wiele usterek? Etap 2: Diagnostyka na podstawie kodów usterek Nie ma informacji o odnotowanych, podobnych przypadkach ani kodu usterki dla danej funkcji, jakie części należy skontrolować? Etap 3: Diagnostyka na podstawie uwag klienta Wprowadzenie tej zmiany umożliwiło również technikowi lepsze zrozumienie diagnostyki, poprzez wyświetlanie, w miarę jej wykonywania, informacji na temat części przeznaczonych do kontroli, części wykluczonych jako przyczyna usterki oraz powiązanych testów. 3 wymienione etapy składają się na kompletny cykl diagnostyczny i wzajemnie się uzupełniają (np. wykonanie diagnostyki na podstawie uwag klienta pozwala przypuszczać, że została przeprowadzona diagnostyka na podstawie kodu usterki). poduszki powietrzne w modelach Citroën C3, C3 Pluriel, C2, C8, C5, C6 i Jumpy. W przyszłości kolejne wersje będą opracowywane w oparciu o wzór nowej metody. Dostęp do nowej metody Uruchomienie nowej metody odbywa się w następujący sposób: - wybór pojazdu, - test ogólny / Test według funkcji, - wciśnięcie przycisku F5, - wybór funkcji. Zależnie od dokonanego wyboru, przyrząd proponuje zastosowanie starej lub nowej metody. Nowa metoda, w przeciwieństwie do starej, ogranicza się do wyboru funkcji, eliminując konieczność wprowadzania zbyt dokładnych uwag klienta. Należy również zwrócić uwagę na różne ukierunkowanie na ekranach z przyciskami F1 "etap poprzedni" i F6 "etap następny", ponieważ przycisk zatwierdzania służy przede wszystkim do przeglądania wyświetlanych dokumentów. Szczegółowy opis etapów Przed rozpoczęciem etapu 1, przyrząd wyświetla schemat instalacji znajdującej się w pojeździe, wraz z informacją typu "moduł elektroniczny powiązany z wybraną funkcją", "brak komunikacji z modułem elektronicznym", "usterka modułu elektronicznego", itd. Zasada wyświetlania tych informacji jest identyczna jak w przypadku "starej metody". Etap 2: Diagnostyka na podstawie kodów usterek Etap ten polega na wyświetleniu kodów usterek obecnych w pojeździe i dotyczących wybranej funkcji. Usterki są uporządkowane według rodziny modułu elektronicznego. Dla każdej usterki jest dostępne drzewko diagnostyczne, które można wyświetlić przy pomocy przycisku "Zatwierdzenia". Etap 3:Diagnostyka na podstawie uwag klienta Etap ten polega na wyświetleniu metody z naprowadzaniem odnoszącej się do określonej uwagi klienta, w sytuacji, gdy żadne podobne przypadki nie zostały odnotowane i nie jest dostępny kod odpowiedniej usterki. Gdy zostanie wybrana uwaga klienta, przyrząd wyświetla zakres objęty usterką. Na zakres składają się różnego typu obszary podlegające testom (części, grupy części, konfi guracja, itd.). Ekran jest podzielony na 2 strefy: - W górnej części ekranu przedstawiony jest jeden lub kilka testów zwykłych (jeśli są dostępne), które umożliwiają szybkie potwierdzenie lub wykluczenie występowania usterki w całej strefi e przeznaczonej do kontroli lub w jej części. Przycisk "Zatwierdzenia" umożliwia wykonanie testu. - W dolnej części ekranu przedstawiony jest zakres kontroli podzielony na 2 części: "Zakres pozostały" i "Zakres wykluczony jako przyczyna usterki". Zakres kontroli może być różny, zależnie od wyniku uzyskanego w przeprowadzonych poprzednio testach zwykłych. Zakres stosowania w pojazdach / objęte funkcje Nowa metoda obejmuje następujące funkcje : zespół elektropompy (układ kierowniczy ze wspomaganiem) w modelu Citroën C4, 5 / 6 Etap 1:Diagnostyka na podstawie znanych przypadków odnotowanych w sieci obsługi posprzedażnej Etap ten polega na określeniu i wyświetleniu znanych przypadków odnotowanych w przypadku wybranej funkcji. Chodzi o wykorzystanie w ramach tego etapu przypadków CBR. Przycisk "zatwierdzenia" umożliwia wyświetlenie przypadku.

5 dla wybranej funkcji, przyrząd wyświetla na całej stronie zakres kontroli. Na "zakres pozostały" składają się wtedy pozostałe do sprawdzenia strefy podlegające testom. Dla każdej strefy podlegającej testom jest dostępne drzewko diagnostyczne, które można wyświetlić przy pomocy przycisku "Zatwierdzenia". Gdy zostaną przeprowadzone wszystkie testy zwykłe, albo w przypadku ich braku UWAGA: testy zwykłe oraz strefy podlegające testom są uporządkowane w taki sposób, aby ograniczyć czas realizacji diagnostyki. Należy sprawdzić wszystkie strefy podlegające testom, jeżeli przyczyna usterki nie została określona. DVD ze schemateką SEDRE Backup Aby zaradzić zawsze możliwym problemom z internetem, do sieci serwisów zostanie przesłane rozwiązanie w postaci schematów "usuwania usterek", które będzie można przeglądać w sposób niezależny na serwerze, na stanowisku klienta lub z użyciem narzędzi diagnostycznych LEXIA 3. Ta nowa płyta DVD będzie nosić nazwę: "DVD ze schemateką SEDRE Back up" Zawartość DVD DVD zawiera wszystkie schematy elektryczne znajdujące się w witrynie SEDRE Web, albo dotyczące pierwszej wersji: C1, C CROSSER i BERLINGO B9. Zawartość płyty zostanie wzbogacona również o inne schematy dostępne obecnie w Citroën Service, przeniesienie tej funkcji na SEDRE Web przewidziano w 2. półroczu 2008 r. Instalacja na stanowisku diagnostycznym W przypadku pierwszej instalacji należy zapoznać się z instrukcją, do której dostęp jest możliwy poprzez ikonę znajdującą się na pulpicie. W przypadku kolejnych aktualizacji procedura instalacji obejmuje następujące etapy: sprawdzenie, czy jest dostępna aktualizacja, porównanie dwóch wersji i upewnienie się, czy DVD z aktualizacją zawiera nowszą wersję niż wersja dostępna na przyrządzie, anulowanie i zastąpienie poprzedniej wersji. Pierwsze użycie schematyki SEDRE w trybie Backup Należy koniecznie zainstalować "Viewer SVG". Ten program użytkowy umożliwia wyświetlanie schematów elektrycznych podczas nawigacji. Instalację może wykonać tylko administrator danego stanowiska komputerowego. Należy kliknąć na link znajdujący się w dolnej części, z lewej strony okna SEDRE, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami widocznymi w oknie wyświetlonym na ekranie (patrz przedstawiona ilustracja). LEXIA MAG- CD 42 Samochody Citroën RCS PARIS "Prawa autorskie dotyczące informacji technicznych zawartych w niniejszym dokumencie należą wyłącznie do Producenta. Jakikolwiek przedruk i/lub rozpowszechnianie całości lub części tych informacji są zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody Producenta." "Informacje techniczne zawarte w niniejszej dokumentacji są przeznaczone wyłącznie dla osób zawodowo zajmujących się naprawą samochodów. W niektórych przypadkach, informacje te mogą dotyczyć bezpieczeństwa pojazdów. Będą one wykorzystywane przez te osoby zajmujące się naprawą pojazdów, dla których zostały przeznaczone." Informacje techniczne znajdujące się w niniejszym dokumencie mogą być przedmiotem aktualizacji, w zależności od zmian parametrów technicznych modeli w każdej gamie pojazdów. Zapraszamy do okresowego kontaktowania się z Producentem, w celu uzyskania niezbędnych aktualizacji." Projekt i Zdjęcia DAV/PRME/PIMS - Zdjęcia: S. FOULON/Citroën Communication Teksty: DAV/PRME/MTEE - PAO JOUVE. 5

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone WSCAD 5.5 Instalacja Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright 1990-2010 by WSCAD electronic GmbH D-85232 Bergkirchen Internet: Dystrybucja w Polsce Sigma CE Sp. z

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Copyright 2015

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare. Wersja 2.8.4

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare. Wersja 2.8.4 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare Wersja 2.8.4 Audatex Polska Sp. z o.o. 2009 Spis Treści 1. WPROWADZENIE... 4 1.1. SPOSÓB DZIAŁANIA... 4 1.2. ADMINISTRACJA I KONFIGURACJA PROGRAMEM... 4 1.3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2

Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Październik 2012 Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 1 / 43 Spis treści 1. O systemie RWD-2... 2 2. Przygotowanie środowiska pracy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.3 2009-02-03 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 Rodos 2010 Instalacja i aktualizacja Wydanie VI, 6.8.14.0 2011 KOPRIN Sp. z o.o. KOPRIN Sp. z o.o. 75-062 Koszalin, ul. Wyszyńskiego 1 tel. 94 717 35 00, 347

Bardziej szczegółowo

SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON

SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON Podręcznik Użytkownika Szybki Internet, Lepszy Telefon Modem Pirelli DRG A223G Spis treści Wymagania techniczne 3 Zawartość pakietu 4 Instalacja modemu 5 1. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.0. Konfiguracja systemu. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.0. Konfiguracja systemu. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.0 Konfiguracja systemu 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM MSM Spółka z o.o., Warszawa 2006 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

AMX 530 AMX 530RS AMX 530USB AMX 530BT. Czytnik OBD II / EOBD. www.automex.pl

AMX 530 AMX 530RS AMX 530USB AMX 530BT. Czytnik OBD II / EOBD. www.automex.pl AMX 530 AMX 530RS AMX 530USB AMX 530BT Czytnik OBD II / EOBD www.automex.pl Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść instrukcji obsługi nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowa dokumentacja dotycząca działania programu Outpost Firewall Pro. Aby uzyskać pomoc w

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Microsoft Windows Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008

Podręcznik użytkownika. Microsoft Windows Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe... 4 2. Instalacja...5 2.1 Instalacja typowa...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.5

System CDN OPT!MA v. 15.5 System CDN OPT!MA v. 15.5 Konfiguracja systemu 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes PRODUKCJA

Aplikacja Ramzes PRODUKCJA Aplikacja Ramzes PRODUKCJA podręcznik użytkownika RAMZES Sp. z o.o. ul. Fasolowa 31A 02-482 Warszawa NIP: 527-10-30-866 www.ramzes.pl tel.: 22 460 5 460, 460 5 470 faks: 22 465 1 465 sprzedaz@ramzes.pl

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Personal Firewall ESET Antispam Nowa generacja technologii NOD32 Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

CAD Decor Paradyż v. 2.2 instrukcja instalacji. wszechstronny program do projektowania różnego typu wnętrz

CAD Decor Paradyż v. 2.2 instrukcja instalacji. wszechstronny program do projektowania różnego typu wnętrz CAD Decor Paradyż v. 2.2 instrukcja instalacji wszechstronny program do projektowania różnego typu wnętrz Dziękujemy za dokonanie zakupu programu CAD Decor Paradyż! Jest nam niezwykle miło, że zdecydowali

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja użytkownika

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja użytkownika Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja użytkownika Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja użytkownika Wersja: 5.3 Data wydania: 2015-04-23 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo