samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia"

Transkrypt

1 issn miasto Nowa ruda gmina Nowa ruda miasto i gmina radków Numer 11 (11) Bezpłatny informator samorządowy 2 15 grudnia 2009 samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia BARBÓRKA 2009 Niech żyje nam Górniczy Stan miasto nowa ruda Mistrzyni świata z Radkowa Goście honorowi sesji RM» czyt. str. 2 Wystawa psów rasowych» czyt. str. 2 O puchar komendanta» czyt. str. 3 Spotkanie z Mikołajem» czyt. str. 3 Ogłoszenia burmistrza» czyt. str. 3 5 Dofinansowanie dla CTS-u» czyt. str. 5 Gmina nowa ruda Nowa droga w Bożkowie» czyt. str. 6 Skwer szachowy we Włodowicach» czyt. str. 6 miasto i Gmina radków Mali artyści nagrodzeni» czyt. str. 12 Radkowski maszynista» czyt. str. 12 Remont w filii nr 2» czyt. str. 12 Warsztaty plastyczne dla dzieci» czyt. str. 12 edukacja/biznes/praca agencja rozwoju regionalnego agroreg s.a. Porady kosmetyczne» czyt. str. 11 W MOK-u się dzieje» czyt. str. 13 Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza» czyt. str. 14 Agrotechnicy w Obernai» czyt. str. 14 Forum w Krzyżowej» czyt. str. 14 Mistrzyni świata w rozdawaniu żywności! - usłyszała Czesława Jarzyńska, prezes miejskiego oddziału TPD w Radkowie, otrzymując wyróżnienie za działalność społeczną, podczas regionalnej uroczystej gali z okazji 90-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, która odbyła się 16 listopada br. we wrocławskim Teatrze Lalek. czyt. str. 12

2 2 Urząd Miejski w Nowej Rudzie, Rynek Nowa Ruda, tel Kurier Noworudzko-Radkowski nr 11 (11) 2 15 grudnia 2009 Strona Urzędu Miasta Nowa Ruda Goście Honorowi Xxxviii Sesji Rady Miasta W dniu 25 listopada w sali uroczystości miejskiego ratusza, odbyła się XXXVIII sesja Rady Miejskiej. Wśród gości zaproszonych obecni byli: prof. Janusz Trzciński oraz Monika Wielichowska poseł na Sejm RP. Wizyta znamienitego noworudzianina, konstytucjonalisty, profesora nauk prawnych, związana była z otrzymaniem tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nowa Ruda. W przeszłości J. Trzciński stanowił władze Uniwersytetu Wrocławskiego, pełnił funkcję posła, a także obradował jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Obecnie piastuje stanowisko Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Efektywne życie zawodowe, niepodważalne osiągnięcia w dziedzinie nauki, a także zasługi na rzecz rozwoju gospodarczo - społecznego Nowej Rudy stały się asumptem do nadania tytułu honorowego mieszkańca. Nie kryjąc wzruszenia i satysfakcji z bycia szczególnym noworudzianinem, profesor podziękował włodarzom, a także wszystkim zgroma dzonym. Czło- Prof. Janusz Trzciński honorowy obywatel miasta Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w wystawie psów rasowych, która odbędzie się 5 i 6 grudnia w Hali Centrum Turystyczno-Sportowego. tegoroczna impreza tradycyjnie organizowa na jest przez Związek Kynologiczny w Polsce. Oddział w Wałbrzychu. Patronat honorowy sprawuje burmistrz miasta tomasz Kiliński. Prezentacje psów rasowych na stałe wpisały się w harmonogram imprez i cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Zawsze z początkiem grudnia mamy za- wiek musi mieć swoje korzenie, tymi słowami gość honorowy, zabrał wszystkich uczestników sesji w podróż sentymentalną pełną interesujących anegdot i prawdziwych wzruszeń. Ogromne upodobanie i przynależność do naszego regionu, emanowała z każdym słowem profesora. Korzystając z obecności wybitnego znawcy prawa Prezesa NSA zgromadzeni wysłuchali wykładu na temat sądownictwa administracyjnego. Drugim gościem zaproszonym na obrady sesji była Pani Monika Wielichowska poseł na Sejm RP. Wizyta parlamentarzystki związana była z podsumowaniem półmetka w pełnieniu funkcji posła przez noworudziankę. Burmistrz Tomasz Kiliński wraz z Przewodniczącym Andrzejem WYSTAWA PSÓW RASOWYCH szczyt gościć uczestników wraz z ich wspaniałymi podopiecznymi - dodaje włodarz miasta. Impreza ma charakter krajowy, realizowana jest na dużą skalę, co umożliwia widzowi zapoznanie się z rzadkimi rasami psów. Organizatorzy gwarantują wystawową atmosferę, świetną zabawę i niezapomniane wrażenia. Wszystkich miłośników czworonożnych przyjaciół zapraszamy 5-6 grudnia, początek o godz Wstęp: dorośli 10 zł dzieci 5 zł. Behanem podziękowali za dotychczasową współpracę, zaangażowanie na rzecz regionu oraz wspieranie inicjatyw władz lokalnych. Pani poseł słowa podziękowania skierowała do przedstawicieli władz Nowej Rudy wyższego i niższego szczebla, a także do wszystkich mieszkańców, dla których pełni powierzoną funkcję. Po cześci uroczystej, radni powrócili do realizacji porządku obrad. Listopadowa sesja dostarczyła szeregu dyskusji i głosowań nad projektami uchwał. Na początek ujednolicono wielokrotnie modyfikowany cennik opłat za korzystanie z obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16, a także wprowadzono zmiany dotyczące podatkow. Górne granice stawek od środków transportu i opłat lokalnych uległy zmianie w porównaniu do 2009 roku. Uchwałą zatwierdzono także wysokość podatków od nieruchomości na przyszły rok. Niemal jednogłośnie radni ustanowili ilość przyznanych na przyszły rok licencji, wymaganych do wykonywania transportu drogowego taksówką, w liczbie pięciu. W związku z likwidacją wysypiska śmieci przy ulicy Niepodległości (styczeń 2010) a co za tym idzie koniecznością transportu odpadów w inne dalsze miejsca- wzrasta należność za odbiór odpadów a także podniesiona Poseł Monika Wielichowska i burmistrz Tomasz KIliński zostaje opłata środowiskowa. W sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 zgodnie z ustawą- przesunięto środki na inne zadania określone programem. Z planowanych inwestycji uchwałami rady miasta rozstrzygnięto sposób realizacji zadań zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża Słupiec- Dębówka oraz rejonu ulic Górniczej i Świdnickiej. Pracowitą sesję dopełniły uchwały: w sprawie programu współpracy z oranizacjami pozarządowymi oraz wprowadzającą zmiany w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta. Radni odrzucili projekt uchwały zgłoszony przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska dotyczącej zmiany nazwy ulicy Martwej na Tadeusza Jasińskiego, jednocześnie nadając nazwę ul. Garażowej dla nieruchomości położonej w Nowej Rudzie w granicach działek oznaczonych geodezyjnie obr.7,am 14, dz.nr 64/5 64/1, 64/6, 52/3, 1/32.

3 Kurier Noworudzko-Radkowski nr 11 (11) 2 15 grudnia Strona Urzędu Miasta Nowa Ruda Urząd Miejski w Nowej Rudzie, Rynek Nowa Ruda, tel O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 11, dnia 2 listopada 2009 r. został wywieszony wykaz niżej wymienionych nieruchomości lokalowych, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, będący załącznikiem od nr 1 do nr 2 Zarządzenia Nr 169/09 Burmistrza miasta Nowa Ruda z dnia 2 listopada 2009 r. ul. Kościuszki nr 15/3 ul. Kolejowa nr 14/6 Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2004 r., Dz.U. Nr 261, poz z późniejszymi zmianami/ mogą składać wnioski o nabycie w terminie do dnia 14 grudnia 2009 r. do Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 1. O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 11, dnia 2 listopada 2009 r. został wywieszony wykaz niżej wymienionej nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej cześci gruntu, będący załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 168/09 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 2 listopada 2009 r. os. Piastowskie nr 15/3/5 Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2004 r., Dz.U. Nr 261, poz z późniejszymi zmianami/ mogą składać wnioski o nabycie w terminie do dnia 14 grudnia 2009 r. do Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 1. O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 11, dnia 2 listopada 2009 r. został wywieszony wykaz niżej wymienionej nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, będący załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 170/09 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 2 listopada 2009 r. ul. E. Kwiatkowskiego nr 1/7 Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2004 r., Dz.U. Nr 261, poz z późniejszymi zmianami/ mogą składać wnioski o nabycie w terminie do dnia 14 grudnia 2009 r. do Urzędu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 1. Telefony Alarmowe Turniej halowej piłki nożnej W sobotę 21 listopada na parkiecie Centrum Turystyczno-Sportowego, odbył się turniej Halowej Piłki Nożnej.Sześć drużyn rywalizowało o Puchar Komendanta Komisariatu Policji w Nowej Rudzie ekipy służb mundurowych z naszego miasta, Kłodzka i Polanicy-Zdroju oraz reprezentacja Urzędu Miasta. Drużyna w składzie: tomasz Kiliński, arkadiusz Szmigiero, Piotr Górnicki, Wojciech Kołodziej oraz Piotr Szukiełowicz wywalczyła wysokie drugie miejsce. Nic nie zapowiadało tak dobrego startu urzędników, gdyż pierwsze starcie w fazie grupowej przegrali z drużyną JRG Nowa Ruda w stosunku 3:2. Z meczu na mecz gra UM NOWA RUDA nabierała rumieńców, akcje zazębiały się a piłka precyzyjnie krążyła pomiędzy zawodnikami. Ogranie i umiejętne czytanie gry zaowocowało wygranymi z drużyną K2 (2:0) i w fazie playoff (1:0) z Komisariatem Policji w Polanicy Zdr. Wyśmienita predyspozycja w danym dniu, doprowadziła urzędników do finału, gdzie spotkali się ze składem KPP Kłodzko. Zacięty pełen emocji finał zakończył się w regulaminowym czasie gry wynikiem 4:4 i rozstrzygać musiały rzuty karne, w których lepsi okazali sie policjanci. W zwycięskiej drużynie na uwagę zasługuje gra Jarosława Macura, który z dorobkiem 8 bramek zwyciężył w kwalifikacji na króla strzelców. Trzecie miejsce przypadło noworudzkiej policji, która w meczu o 3 miejsce pokonała pracowników K2 (3:2). Puchary wręczył Komendant Komisariatu w Nowej Rudzie nadkom. Andrzej Czerniatowicz. Turniej zaspokoił oczekiwania zgromadzonej publiczności, która głośno dopingowała swoje zespoły. Nas cieszy wysokie miejsce pracowników magistratu, które dobrze rokuje na przyszłość. TELEFON ALARMOWY POLICJA Komisariat Policji w Nowej Rudzie STRAŻ MIEJSKA , STRAŻ POŻARNA Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Nowej Rudzie POGOTOWIE RATUNKOWE Baza pogotowia w Nowej Rudzie POGOTOWIE GAZOWE Nowa Ruda POGOTOWIE ENERGETYCZNE Nowa Ruda POGOTOWIE WODOCIĄGOWE Nowa Ruda Awarie związane z oświetleniem ulicznym należy zgłaszać: - do godz do Urzędu Miasta pod numerem po godz do Straży Miejskiej pod numerem PRZYPOMINAMY Burmistrz Tomasz Kiliński przyjmuje mieszkańców Nowej Rudy w każdy poniedziałek w godzinach w Ratuszu - II piętro, pok. nr 13 Sekretarz Miasta Małgorzata Łazorko - Jańska jest do Państwa dyspozycji w każdy wtorek w godzinach w Ratuszu - I piętro, pokój nr 5 Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Behan przyjmuje interesantów w każdą środę w godzinach w Ratuszu - II piętro, pok. nr 15 oraz we wtorki w godzinach w Miejskim Zespole Szkół nr 1 przy ul. Stara Droga 39 Wszystkie jednostki Urzędu Miasta są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach Biuro Obsługi Klienta jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach Biuro znajduje się na parterze budynku Rynek 11. Telefony do Urzędu Miasta (centrala): Fax: Strony internetowe: CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ Rynek 11 (parter) Czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach Telefon/fax: brum

4 4 Kurier Noworudzko-Radkowski nr 11 (11) 2 15 grudnia 2009 Urząd Miejski w Nowej Rudzie, Rynek Nowa Ruda, tel Strona Urzędu Miasta Nowa Ruda O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz Uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie w sprawie Programu Współpracy Miasta Nowa Ruda z organizacjami pozarządowymi, ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn: PROWADZENIE JADŁODAJNI DLA UBOGICH MIESZKAŃCÓW MIASTA NOWA RUDA W 2010 r. 1. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2010 r. 2. Na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie ,-zł. 3. Na realizację zadania publicznego tego samego rodzaju w 2009 r. przekazana została dotacja w wysokości ,-zł. 4. Warunki realizacji zadania: organizacja wyżywienia przez 5 dni w tygodniu w okresie trwania zadania, nieodpłatne posiłki, zapewnienie minimum jednego posiłku jednodaniowego dziennie dla 150 osób, zapewnienie lokalu, posiadanie doświadczenia i uprawnień do organizacji tego rodzaju zadania, posiadanie wykwalifikowanych pracowników, zapewnienie zgodnych z zasadami BHP i innymi właściwymi przepisami warunków realizacji zadania. 5. Kryteria i tryb stosowany przy wyborze ofert: ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot przy uwzględnieniu podanych informacji, wartość merytoryczna projektu (celowość, zakres rzeczowy zadania), doświadczenie i kwalifikacje oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu, budżet projektu szczegółowe i precyzyjne wyliczenie kosztów, możliwość pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł, udział finansowy, kadrowy i rzeczowy środków własnych oferenta, liczba uczestników objętych zadaniem oraz koszty ponoszone na jednego uczestnika. Oceny przedstawionych ofert dokona powołana w tym celu przez Burmistrza Komisja Konkursowa, wyboru oferty dokona Burmistrz Miasta Nowa Ruda. 6. Miejsce i termin złożenia dokumentów: kompletne oferty należy składać w terminie do dnia 28 grudnia 2009 r. do godziny w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie, ul. Rynek 1, pokój nr 13, II piętro, 7. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 8 stycznia 2010 r. Pełna treść ogłoszenia udostępniona jest na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie ul. Rynek 1 i 11 oraz opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie www. um.nowaruda.bip.info.pl. Burmistrz Miasta Nowa Ruda Tomasz Kiliński O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn: ORGANIZACJA REHABILITACJI FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ KOBIET PO ZABIEGU MASTEKTOMII 1. Termin realizacji zadania: od momentu podpisania umowy do 31 grudnia 2010 r. 2. Na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie 6.000,-zł. Kwota przeznaczona na realizację zadania może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie to można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Miasta w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu. 3. Na realizację zadania publicznego tego samego rodzaju w 2009 r. przekazana została dotacja w wysokości 6.000,-zł. 4. Warunki realizacji zadania: udział w zajęciach minimum 5 mieszkanek miasta Nowa Ruda, organizacja zajęć gimnastycznych ogólnousprawniających, udział w zajęciach aerobicu i zajęciach relaksacyjnych, zapewnienie udziału kobiet w zajęciach basenowych, posiadanie uprawnień do organizacji tego rodzaju zadania, posiadanie wykwalifikowanej kadry, zapewnienie zgodnych z zasadami BHP i innymi właściwymi przepisami warunków realizacji zadania. 5. Kryteria i tryb stosowany przy wyborze ofert: ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot przy uwzględnieniu podanych informacji, wartość merytoryczna projektu (celowość, zakres rzeczowy zadania), ocena przedstawionego programu profilaktycznego i wychowawczego, doświadczenie i kwalifikacje oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu, budżet projektu szczegółowe i precyzyjne wyliczenie kosztów, możliwość pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł, udział finansowy, kadrowy i rzeczowy środków własnych oferenta, liczba uczestników objętych zadaniem oraz koszty ponoszone na jednego uczestnika. Oceny przedstawionych ofert dokona powołana w tym celu przez Burmistrza Komisja Konkursowa, wyboru oferty dokona Burmistrz Miasta Nowa Ruda. 6. Miejsce i termin złożenia dokumentów: kompletne oferty należy składać w terminie do dnia 28 grudnia 2009 r. do godziny w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie, ul. Rynek 1, pokój nr 13, II piętro, 7. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 8 stycznia 2010 r. Pełna treść ogłoszenia udostępniona jest na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie ul. Rynek 1 i 11 oraz opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie info.pl. Burmistrz Miasta Nowa Ruda Tomasz Kiliński O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn: ZAPEWNIENIE WARUNKÓW ORGANIZACYJNYCH ORAZ PRZYGOTOWANIE OBIEKTÓW PRZY UL. SPORTOWEJ 1 W NOWEJ RUDZIE W CELU UDOSTĘPNIENIA DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W 2010 r. 1. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2010 r. 2. Na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie ,-zł. 3. Na realizację zadania publicznego tego samego rodzaju w 2009 r. przekazana została dotacja w wysokości ,-zł. 4. Warunki realizacji zadania: utrzymanie w stanie sprawności technicznej i ciągłej gotowości udostępniania klubom i stowarzyszeniom z terenu Nowej Rudy domku klubowego, boiska jak i terenów zielonych, zapewnienie zgodnych z zasadami BHP warunków realizacji zadania. nieodpłatny udział dzieci i młodzieży w zawodach i treningach, posiadanie doświadczenia i uprawnień do organizacji tego rodzaju zadania, posiadanie wykwalifikowanej kadry. 5. Kryteria i tryb stosowany przy wyborze ofert: ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot przy uwzględnieniu podanych informacji, wartość merytoryczna projektu (celowość, zakres rzeczowy zadania), doświadczenie i kwalifikacje oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu, budżet projektu szczegółowe i precyzyjne wyliczenie kosztów, możliwość pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł, udział finansowy, kadrowy i rzeczowy środków własnych oferenta, liczba uczestników objętych zadaniem oraz koszty ponoszone na jednego uczestnika. Oceny przedstawionych ofert dokona powołana w tym celu przez Burmistrza Komisja Konkursowa, wyboru oferty dokona Burmistrz Miasta Nowa Ruda.. 6. Miejsce i termin złożenia dokumentów: kompletne oferty należy składać w terminie do dnia 28 grudnia 2009 r. do godziny w Sekre- tariacie Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie, ul. Rynek 1, pokój nr 13, II piętro, 7. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 8 stycznia 2010 r. Pełna treść ogłoszenia udostępniona jest na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie ul. Rynek 1 i 11 oraz opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie info.pl. Burmistrz Miasta Nowa Ruda Tomasz Kiliński O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn: PROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNO WY- CHOWAWCZO-OPIEKUŃCZYCH W DZIELNICY SŁUPIEC 1. Termin realizacji zadania: od stycznia 2010 r. do 20 grudnia 2010 r. z przerwą wakacyjną w lipcu i sierpniu Na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie ,00 zł. 3. Na realizację zadania publicznego tego samego rodzaju w 2009 r. przeznaczono dotację w wysokości 6 000zł. 4. Warunki realizacji zadania: organizacja zajęć przez minimum 3 dni w tygodniu, nieodpłatny udział w zajęciach grupy dzieci w wieku od 3 do 5 lat, organizacja zajęć i zapewnienie opieki minimum 3 godziny dziennie, zapewnienie lokalu, realizacja programu edukacyjno - wychowawczego, posiadanie doświadczenia i uprawnień do organizacji tego rodzaju zadania, posiadanie wykwalifikowanej kadry wychowawczej, zapewnienie zgodnych z zasadami BHP i innymi właściwymi przepisami warunków realizacji zadania. 5. Kryteria i tryb stosowany przy wyborze ofert: ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot przy uwzględnieniu podanych informacji, wartość merytoryczna projektu (celowość, zakres rzeczowy zadania), ocena przedstawionego programu wychowawczego, doświadczenie i kwalifikacje oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu, budżet projektu szczegółowe i precyzyjne wyliczenie kosztów, możliwość pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł, udział finansowy, kadrowy i rzeczowy środków własnych oferenta, liczba uczestników objętych zadaniem. Oceny przedstawionych ofert dokona powołana w tym celu przez Burmistrza Komisja Konkursowa, wyboru oferty dokona Burmistrz Miasta Nowa Ruda. 6. Miejsce i termin złożenia dokumentów: kompletne oferty należy składać w terminie do dnia 28 grudnia 2009 r. do godziny w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie, ul. Rynek 1, pokój nr 13, II piętro, 7. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 8 stycznia 2010 r. Pełna treść ogłoszenia udostępniona jest na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie ul. Rynek 1 i 11 oraz opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie Burmistrz Miasta Nowa Ruda Tomasz Kiliński O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn: Prowadzenie środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w dzielnicy Centrum 1. Termin realizacji zadania: od 4 stycznia do 17 grudnia 2010 r. 2. Na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie ,00 zł. 3. Na realizację zadania publicznego tego samego rodzaju w 2009 r. przekazana została dotacja w wysokości ,00 zł.

5 Kurier Noworudzko-Radkowski nr 11 (11) 2 15 grudnia Strona Urzędu Miasta Nowa Ruda Urząd Miejski w Nowej Rudzie, Rynek Nowa Ruda, tel Warunki realizacji zadania: organizacja zajęć przez minimum 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), nieodpłatny udział w zajęciach grupy dzieci pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo i grup ryzyka, organizacja zajęć i zapewnienie opieki minimum 4 godzinny dziennie (w godzinach popołudniowych), zapewnienie minimum jednego posiłku dziennie, zapewnienie lokalu, realizacja programu profilaktycznego i opiekuńczo-wychowawczego, posiadanie doświadczenia i uprawnień do organizacji tego rodzaju zadania, posiadanie wykwalifikowanej kadry wychowawczej, zapewnienie zgodnych z zasadami BHP i innymi właściwymi przepisami warunków realizacji zadania. 5. Kryteria i tryb stosowany przy wyborze ofert: ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot przy uwzględnieniu podanych informacji, wartość merytoryczna projektu (celowość, zakres rzeczowy zadania), ocena przedstawionego programu profilaktycznego i wychowawczego, doświadczenie i kwalifikacje oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu, budżet projektu szczegółowe i precyzyjne wyliczenie kosztów, możliwość pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł, udział finansowy, kadrowy i rzeczowy środków własnych oferenta, liczba uczestników objętych zadaniem. Oceny przedstawionych ofert dokona powołana w tym celu przez Burmistrza Komisja Konkursowa, wyboru oferty dokona Burmistrz Miasta Nowa Ruda. 6. Miejsce i termin złożenia dokumentów: kompletne oferty należy składać w terminie do dnia 28 grudnia 2009 r. do godziny w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie, ul. Rynek 1, pokój nr 13, II piętro 7. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2009 r. Pełna treść ogłoszenia udostępniona jest na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie ul. Rynek 11 oraz opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie info.pl. Burmistrz Miasta Nowa Ruda Tomasz Kiliński O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn: Prowadzenie środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w dzielnicy Słupiec 1. Termin realizacji zadania: od 4 stycznia do 17 grudnia 2010 r. 2. Na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie ,00 zł. 3. Na realizację zadania publicznego tego samego rodzaju w 2009 r. przekazana została dotacja w wysokości ,00 zł. 4. Warunki realizacji zadania: organizacja zajęć przez minimum 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), nieodpłatny udział w zajęciach grupy dzieci pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo i grup ryzyka, organizacja zajęć i zapewnienie opieki minimum 4 godzinny dziennie (w godzinach popołudniowych), zapewnienie minimum jednego posiłku dziennie, zapewnienie lokalu, realizacja programu profilaktycznego i opiekuńczo-wychowawczego, posiadanie doświadczenia i uprawnień do organizacji tego rodzaju zadania, posiadanie wykwalifikowanej kadry wychowawczej, zapewnienie zgodnych z zasadami BHP i innymi właściwymi przepisami warunków realizacji zadania. 5. Kryteria i tryb stosowany przy wyborze ofert: ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot przy uwzględnieniu podanych informacji, wartość merytoryczna projektu (celowość, zakres rzeczowy zadania), ocena przedstawionego programu profilaktycznego i wychowawczego, doświadczenie i kwalifikacje oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu, budżet projektu szczegółowe i precyzyjne wyliczenie kosztów, możliwość pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł udział finansowy, kadrowy i rzeczowy środków własnych oferenta, liczba uczestników objętych zadaniem. Oceny przedstawionych ofert dokona powołana w tym celu przez Burmistrza Komisja Konkursowa, wyboru oferty dokona Burmistrz Miasta Nowa Ruda. 6. Miejsce i termin złożenia dokumentów: kompletne oferty należy składać w terminie do dnia 28 grudnia 2009 r. do godziny w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie, ul. Rynek 1, pokój nr 13, II piętro 7. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2009 r. Pełna treść ogłoszenia udostępniona jest na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie ul. Rynek 11 oraz opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie info.pl. Burmistrz Miasta Nowa Ruda Tomasz Kiliński O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn: ORGANIZACJA ZAJĘĆ Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2010 r. 1. Termin realizacji zadań : od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2009 r. 2. Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2010 roku przeznacza się dotację w kwocie ,-zł. 3. Na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2009 r. przekazana została dotacja w wysokości ,-zł. 4. Warunki realizacji zadania: organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z Nowej Rudy, nieodpłatny udział w zajęciach uczestników zadania, zapewnienie odpowiedniej opieki instruktorsko trenerskiej, udział uczestników zadania w różnego rodzaju zawodach i turniejach organizowanych na różnych szczeblach, posiadanie doświadczenia i uprawnień do organizacji tego rodzaju zadania, zapewnienie warunków organizacyjnych do udziału w treningach zawodach i turniejach zapewnienie zgodnych z zasadami BHP i innymi właściwymi przepisami warunków realizacji zadania. 5. Kryteria i tryb stosowany przy wyborze ofert: ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot przy uwzględnieniu podanych informacji, wartość merytoryczna projektu (celowość, zakres rzeczowy zadania), doświadczenie i kwalifikacje oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu, budżet projektu szczegółowe i precyzyjne wyliczenie kosztów, możliwość pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł, udział finansowy, kadrowy i rzeczowy środków własnych oferenta, liczba uczestników objętych zadaniem oraz koszty ponoszone na jednego uczestnika. Oceny przedstawionych ofert dokona powołana w tym celu przez Burmistrza Komisja Konkursowa, wyboru oferty dokona Burmistrz Miasta Nowa Ruda. 6. Miejsce i termin złożenia dokumentów: kompletne oferty należy składać w terminie do dnia 28 grudnia 2009 r. do godziny w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie, ul. Rynek 1, pokój nr 13, II piętro, 7. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 8 stycznia 2010 r. Pełna treść ogłoszenia udostępniona jest na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie ul. Rynek 1 i 11 oraz opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie info.pl. Burmistrz Miasta Nowa Ruda Tomasz Kiliński Dofinansowano 19 projektów Ponad 73 miliony zł unijnych dotacji rozdzielił Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Dofinansowano 19 projektów, których realizacja uatrakcyjni turystycznie Dolny Śląsk i zapewni, tak mieszkańcom regionu, jak i jego gościom, wiele niezapomnianych atrakcji. Dotacje przyznano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , Działanie 6.2 Turystyka aktywna, Priorytet VI Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (nabór nr 9/K/6.2/2009). O dofinansowanie walczyły 53 projekty, na które pozyskać chciano w sumie 224 mln zł. Ogromne zainteresowanie konkursem pokazuje, jak duże jest zapotrzebowanie na obiekty i miejsca, w których Dolnoślązacy oraz turyści będą mogli aktywnie spędzać czas. Cieszy mnie taki stan rzeczy - świadczy bowiem o tym, że chcemy troszczyć się o własne zdrowie i kondycję fizyczną powiedział przewodniczący obradom Zarządu Województwa Marszałek Marek Łapiński. Najwyższą, bo sięgającą aż 8,3 mln zł dotację przyznano na rzecz Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne AQUA-ZDRÓJ Sp. z o.o. Za przyznane pieniądze w Wałbrzychu powstanie 9 torowy basen z ofertą SPA (zaplecze odnowy biologicznej, krioterapia, saunarium, fitness, etc.) oraz atrakcjami wodnymi takimi jak m.in.: jacuzzi, leżanki wodno-powietrzne, stanowiska masażu podwodnego, gejzery podwodne, armatki wodne. Kryta pływalnia będzie jednym z elementów całego kompleksu sportowego, w ramach którego powstanie także hala widowiskowosportowa oraz hotel. Miasto Nowa Ruda otrzyma ok. 1,6 mln zł dotacji na modernizację obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 oraz budowę tam boiska. Zakres projektu obejmuje m.in. wymianę istniejącej nawierzchni płyty boiska do piłki nożnej na nawierzchnię sztuczną z trawy syntetycznej, budowę bieżni, montaż urządzeń lekkoatletycznych (do pchnięcia kulą, do skoku w dal, do skoku wzwyż), wykonanie dwóch boisk do piłki plażowej, modernizację trybun, oświetlenie boiska, budowę parkingu oraz budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej o wymiarach 20x40 m. opr. na podst.

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia issn 2080 6132 miasto Nowa ruda gmina Nowa ruda miasto i gmina radków Numer 8 (8) Bezpłatny informator samorządowy 21 października-3 listopada 2009 samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia issn 2080 6132 miasto Nowa ruda gmina Nowa ruda miasto i gmina radków Numer 10 (23) Bożków wita proboszcza» czyt. str. 4 Projekt polsko-czeski» czyt. str. 4 Bezpłatny informator samorządowy 19 maja 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

E-wydanie: www.nowa-ruda.com www.nowaruda.info www.agroreg.com.pl www.nowaruda.pl www.bibliorad.blox.pl. Bezpłatny informator samorządowy

E-wydanie: www.nowa-ruda.com www.nowaruda.info www.agroreg.com.pl www.nowaruda.pl www.bibliorad.blox.pl. Bezpłatny informator samorządowy issn 2080 6132 miasto Nowa ruda miasto i gmina radków arr AGROREG S.A. E-wydanie: www.nowa-ruda.com www.nowaruda.info www.agroreg.com.pl www.nowaruda.pl www.bibliorad.blox.pl Numer 11 (50) Bezpłatny informator

Bardziej szczegółowo

Gmina Radków na szczycie muzycznego podium

Gmina Radków na szczycie muzycznego podium issn 2080 6132 miasto Nowa ruda gmina Nowa ruda miasto i gmina radków Numer 14 (27) Bezpłatny informator samorządowy 14 27 lipca 2010 samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia w numerze:

Bardziej szczegółowo

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia issn 2080 6132 miasto Nowa ruda gmina Nowa ruda miasto i gmina radków Numer 17 (30) Bezpłatny informator samorządowy 25 sierpnia 7 września 2010 samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

E-wydanie: www.nowa-ruda.com www.nowaruda.info www.agroreg.com.pl www.nowaruda.pl www.bibliorad.blox.pl. Bezpłatny informator samorządowy

E-wydanie: www.nowa-ruda.com www.nowaruda.info www.agroreg.com.pl www.nowaruda.pl www.bibliorad.blox.pl. Bezpłatny informator samorządowy issn 2080 6132 miasto Nowa ruda miasto i gmina radków arr AGROREG S.A. E-wydanie: www.nowa-ruda.com www.nowaruda.info www.agroreg.com.pl www.nowaruda.pl www.bibliorad.blox.pl Numer 8 (47) Bezpłatny informator

Bardziej szczegółowo

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia issn 2080 6132 miasto Nowa ruda gmina Nowa ruda miasto i gmina radków Numer 4 (43) Bezpłatny informator samorządowy 23 lutego 8 marca 2011 samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia w numerze:

Bardziej szczegółowo

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia issn 2080 6132 miasto Nowa ruda miasto i gmina radków arr AGROREG S.A. E-wydanie: www.nowa-ruda.com www.nowaruda.info www.agroreg.com.pl www.nowaruda.pl Numer 19 (84) Bezpłatny informator samorządowy 19

Bardziej szczegółowo

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia issn 2080 6132 miasto Nowa ruda miasto i gmina radków arr AGROREG S.A. E-wydanie: www.nowa-ruda.com www.nowaruda.info www.agroreg.com.pl www.nowaruda.pl Numer 26 (91) Bezpłatny informator samorządowy 26

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Dwa wnioski Powiatu Jaworskiego uzyskały dotację Termomodernizacje szkół za unijne pieniądze

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Dwa wnioski Powiatu Jaworskiego uzyskały dotację Termomodernizacje szkół za unijne pieniądze Jawor - STR. 2-10 Podwójny sukces Burmistrz odebrał promesę na 1,3 mln zł na modernizację gospodarki wodno-ściekowej Kolejne blisko 30 mln zł zapewnione na lata 2015-2020 Sukcesem zakończyły się prace

Bardziej szczegółowo

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach Jawor - STR. 2-12 W trosce o dzieci i jaworskich akrobatów Za dwa lata nowa sala gminastyczna w Szkole Podstawowej nr 5 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 nabierze niebawem rozmachu.

Bardziej szczegółowo

bezpłatny! Aktywizacja rynku pracy na Dolnym Śląsku czyt. str. 23 Konkurs Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich

bezpłatny! Aktywizacja rynku pracy na Dolnym Śląsku czyt. str. 23 Konkurs Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich Informacje Informacje Informacje Muzeum Historii Słupca. Poszukujemy: wiedzy o osobach, ciekawych wydarzeniach, wspomnień, zdjęć, pocztówek, map, starych dokumentów, listów, plakatów, gazet, odznaczeń,

Bardziej szczegółowo

KARETKA W KÓRNIKU WIELKA ORKIESTRA OTWARCIE WIEŻY WIDOKOWEJ. W gazowni stacjonuje Zespół Ratownictwa Medycznego

KARETKA W KÓRNIKU WIELKA ORKIESTRA OTWARCIE WIEŻY WIDOKOWEJ. W gazowni stacjonuje Zespół Ratownictwa Medycznego DWUTYGODNIK * ROK XXII * 23 STYCZNIA 2009 * NR 2 (310) * ISSN 0867-3225 * CENA 1,50 ZŁ Fot. ŁG Okładka została wylicytowana podczas finału WOŚP. Zwycięzca licytacji pozostawił redakcji wolną rękę co do

Bardziej szczegółowo

s. 3 s. 5 s. 13 Framo Morat informator samorządowy

s. 3 s. 5 s. 13 Framo Morat informator samorządowy Informacje Informacje Informacje 15.04 na Zamku Książ w Wałbrzychu odbył się finał plebiscytu gospodarczego MU- FLONY 2014. Kapituła pod przewodnictwem Prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja, wskazała

Bardziej szczegółowo

16 2 - STR. 11 - STR.

16 2 - STR. 11 - STR. Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom - mieszkankom Jawora oraz Powiatu Jaworskiego składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości, szczęścia i uśmiechu. Niech każdy dzień będzie powodem do zadowolenia

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Uroczyste otwarcie drogi relacji Targoszyn-Marcinowice

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Uroczyste otwarcie drogi relacji Targoszyn-Marcinowice Jawor - STR. 2-10 Inwestycje ze wsparciem unijnym nabierają tempa W ramach wykorzystania pozyskanych przez Gminę Jawor środków unijnych z okresu programowania 2007-2013, miasto przystępuje do realizacji

Bardziej szczegółowo

IV 29 23 6 3 2012 3. 90 XX

IV 29 23 6 3 2012 3. 90 XX INFORMATOR Strzelecki Nr 13 (128) 3-23 lipca 2014 Wielkie święto w Żłobku BEZPŁATNY DWUTYGODNIK KULTURALNO-INFORMACYJNY Poniedziałek, 23 czerwca, był wyjątkowym dniem dla społeczności strzeleckiego Żłobka.

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

Powrót do tradycji. Informator Samorządowy Nr 3(86)/2010 Marzec 2010 ISSN 1730-8585. Wieœci Skoczowskie Nr 3(86) marzec 2010

Powrót do tradycji. Informator Samorządowy Nr 3(86)/2010 Marzec 2010 ISSN 1730-8585. Wieœci Skoczowskie Nr 3(86) marzec 2010 Informator Samorządowy Nr 3(86)/2010 Marzec 2010 ISSN 1730-8585 1 Powrót do tradycji Mieszkañcy Ochab pokazali dawne obrzêdy weselne. Zdjêcie Archiwum so³ectwa. Jubileuszowe, piąte spotkanie Powrót do

Bardziej szczegółowo

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5)

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) 20 sierpnia 2011 r. Nr 176 Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) Bieg Jagiełły (str. 21) Mamy mistrzynię świata (str. 22) Jarmark Piastowski 2011 (str. 22) INFORMACJE UMiG Sprawozdanie Burmistrza z pracy

Bardziej szczegółowo

Gdzie te chłopy - s. XV

Gdzie te chłopy - s. XV ISSN 1640-257X Nr 02 (74) Luty 2006 tel. 278 36 01, 602 698 229 e-mail: mkolnenski@kolno.home.pl GRABOWO* KOLNO* MAŁY PŁOCK* STAWISKI* TUROŚL Gdzie te chłopy - s. XV Kto daje i odbiera... czyli dalsza

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek!

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 24, 10.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 24.09.2013 r. w numerze: STRZEGOM Inwestycje dla naszych sołectw Jak zmieniają się strzegomskie

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny issn 1731-7959 / miesięcznik informacyjno - publicystyczny Ruszyła rewitalizacja osiedla przy ulicy Fabrycznej / str. 4 Opolska Karta Rodzinna / str. 5 Akcja Szybki PIT / str. 5 Po dwóch latach powrócił

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI GCI - z naszej oferty szkoleniowej skorzystał już co dziesiąty mieszkaniec gminy str. 8 Wiele szumu i bezpodstawnych oskarżeń wywiad z Wojciechem Horbotem, prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w Mszczonowie

Bardziej szczegółowo

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa www.bip.tczew.pl www. tczew.pl NR 9/236 Październik NR 1/228 2010 r. ISSN: Styczeń 1234-5911 2010 r. ISSN: 1234-5911 W NUMERZE Tczew 2006-2010 CZAS INWESTOWANIA Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny

Egzemplarz bezpłatny Egzemplarz bezpłatny Marzec 2009 r. Nowiny - www.wejherowo.pl Str. 3 Procedura zatrudniania wynika z przepisów mówi Bogusław Suwara - sekretarz Miasta Wejherowo - W związku z licznymi pytaniami skierowanymi

Bardziej szczegółowo

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren.

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren. kł a d 19 ty się cy eg z. R0962/14 na ISSN: 17300878 Nakład: 19 000 egzemplarzy reklama świdnica 7 listopada 2014, nr 531 (159) Złoto dla schroniska Nowe mieszkania wydarzenia str. 2 Rusza budowa nowych

Bardziej szczegółowo

bezpłatny! SUKCES NOWORUDZKICH FIRM

bezpłatny! SUKCES NOWORUDZKICH FIRM Informacje Informacje Informacje 7 maja w Drogosławiu. W najbliższych tygodniach burmistrz Tomasz Kiliński, Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Behan, radni oraz zaproszeni goście odwiedzą kolejne dzielnice

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo