Budowanie systemów GIS za pomocą narzędzi. Poznań 2008 GISDay

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowanie systemów GIS za pomocą narzędzi. Poznań 2008 GISDay"

Transkrypt

1 Budowanie systemów GIS za pomocą narzędzi Poznań 2008 GISDay

2 Działalność IMAGIS S.A Dystrybutor oprogramowania GIS Producent wektorowych map cyfrowych Integrator rozwiązań GIS Systemy nawigacji samochodowej Dostawca technologii i map cyfrowych Dostawca rozwiązań geomarketingowych Partnerzy:

3 MapInfo czas przemian w GIS Business Insight

4 Misja Pitney Bowes Business Insight Dostarczenie zawansowanych rozwiązań umoŝliwiających wykorzystanie potencjału analiz lokalizacyjnych w kaŝdej działalności biznesowej oraz jednostkach administracji publicznej

5 GIS.., czy moŝe LIC LIC Location Intelligence Component Location Intelligence: zespół środków zespalających informację o lokalizacji, technologię dane i usługi, umoŝliwiający organizacjom mierzenie, porównywanie wizualizowanie i analizę danych w oparciu o wykorzystanie informacji. UmoŜliwia uŝycie informacji przestrzennej w celu podejmowania lepszych decyzji, sprawniejszego zarządzania oraz optymalizowania działań dla uzyskania większej efektywności funkcjonowania i osiągania wymiernych korzyści.

6 Business Intelligence dla lepszego zrozumienia biznesu Dane Strukura Informacja Zintegrowana Zagregowana Magazynowana Dane firmy Wiedza Analizowanie Raportowanie Wykorzystanie Location Intelligence Wizualizacja wydajności Analiza przestrzenna Dane BI zintegrowane z LI Konkurencyjność Zalety, Zysk Lepsze zrozumienie rynku Właściwsze decyzje Efektywne zarządzanie Wydajne planowanie Dane rynkowe Dane rynkowe Un-structured Demo grafia GIS Wzbogacenie danych Wzmocnienie analiz uŝytkowników Ulepszenie prezentacji

7 MapInfo Professional 9.5

8 MapInfo Professional 9.5 intuicyjne rozwiązania Intuicyjne wybieranie symboli, kolorów i stylów

9 MapInfo Professional 9.5 nowy lepszy wygląd map Inteligentny algorytm etykietowania dla punktów

10 MapInfo Professional 9.5 nowy lepszy wygląd map Inteligentny algorytm etykietowania dla regionów

11 MapInfo Professional 9.5 nowy lepszy wygląd map Większa kontrola uŝytkownika na zakrzywionymi etykietami

12 MapInfo Professional 9.5 nowy lepszy wygląd map Nowy zestaw symboli

13 MapInfo Professional 9.5 nowy lepszy wygląd map Przezroczyste i wygładzone obiekty wektorowe

14 MapInfo Professional 9.5 nowy lepszy wygląd map Przezroczyste i wygładzone obiekty wektorowe

15 Zawansowane narzędzia edycyjne Set Target Combine Buffer Enclose Driving Regions Erase Polyline Split Overlay Nodes Clean Smooth Offset Convert to Regions Convert to Rectangle Move Dupl. Nodes in Different Layers Split to Selections Clear Target Disaggregate Enclose Voronoi Split Erase Outside Split at Node Check Regions Snap and Thin Unsmooth Rotate Convert to Polyline Convert Polylines to Lines Split to Lines Reverse Line Direction

16 MapCAD- Zawansowane narzędzia kreślarskie i edycyjne Copy Object to stamp Replace object from stamp Paste Style Calculate Angle Split Region Snap to Lines Add Nodes Mirror Vertically Move Measurement Align Vertically Fillet/Chamfer Polar Append Perpendicular Circle from three points Create lines from database Circle from Center and R or D Help Paste object from stamp Copy style Select Objects By Style Create Parallel Calculate Direction Settings for Snap to Lines Mirror Horizontally Create Line / Polyline Rotate Align Horizontally Line Intersection Intersect Arcs Right Angle Text in Table Arc from three points Create polylines from database Settings Exit MapCAD

17 MapCAD -Tworzenie linii i wielolini z kolumn w tabelach Create Lines from Table Create Polylines from Table

18 MapCAD -Tworzenie okręgów ze współrzędnych w tabeli Create Circles

19 MapCAD Kopiowanie stylów obiektów Copy Style Paste Style

20 MapCAD Wybieranie obiektów według stylów Select objects by style

21 Rodzina produktów Encom

22 Encom Discover Suite Encom Discover Encom Discover 3D Encom Discover Mobile

23 Encom Discover Został stworzony dla: Geologów, geochemików, wszystko Geo Specjalistów ds. wydobycia surowców Specjalistów ds. GIS InŜynierów środowiska Kartografów Specjalistów ds. baz danych

24 Encom Discover - opracowania geologiczne UmoŜliwia Standaryzowane tworzenie opracowań geologicznych Proste przygotowanie layout u mapy geologicznej UŜycie odpowiednich elementów redakcyjnych Budowanie geologicznych zestawów danych Dodawanie symboli i stylów geologicznych

25 Encom Discover - opracowania geologiczne Bogata biblioteka standaryzowanych symboli geologicznych z moŝliwością dodawania własnych symboli

26 Encom Discover praca z rastrami W zakresie pracy z rastrami umoŝliwia: Przeprowadzenie rektyfikacji rastra i jego rejestracji Reprojekcje skalibrowanego rastra Dobranie parametrów obrazu: kontrast, rozciągnięcie Zastosowanie filtrów wygładzających Obracanie obrazu zadany kąt Konwersja formatu

27 Encom Discover moduł odwiertu Moduł umoŝliwia: Tworzenie i zarządzanie projektami odwiertów Dodawanie i integracja danych inŝynierskich: geologicznych, topograficznych itp. Tworzenie siatek rastrowych dla odwiertów Tworzenie lub importowanie stylów i kolorów Tworzenie interaktywnych modeli 3D

28 Encom Discover tworzenie siatek rastrowych Moduł Grid oferuje: RóŜne modele interpolacji Narzędzia do analizy odległości i gęstości Obliczenia arytmetyczne i analizy statystyczne Obsługę linii nieciągłości breakline Zawansowane narzędzia do manipulowania właściwościami siatek rastrowych

29 Encom Discover 3D

30 Encom Discover Discover Mobile Zaprojektowany w środowisku MapX Mobile UmoŜliwia przechowywanie aplikacji Discover na PDA Zapewnia moŝliwość wprowadzania danych w terenie: próbki z terenu, granice geologiczne, atrybuty

31 Encom Engage

32 Encom Engage - tworzenie opracowań mapowych w zakresie opracowań umoŝliwia: Stworzenie layout u mapy za pomocą kreatora Tworzenie własnych elementów redakcyjnych Wstawienie siatki mapy w wybranym układzie Stworzenie legendy do mapy UŜycie gotowych kolorów i stylów odpowiednich dla tematyki tworzonej mapy

33 Encom Engage - wydajna kontrola geoprzestrzeni Zawansowana selekcja Wybór obiektów według zadanego: stylu, koloru, rozmiaru Selekcjonowanie po dostępnych atrybutach Tworzenie zapytań atrybutowo-przestrzennych MenadŜer warstw Grupowanie warstw Zarządzanie właściwościami warstw Wybieranie kolejności wyświetlania warstw

34 Encom Engage - narzędzia edycyjne i topologiczne Engage PolyBuilder słuŝy do tworzenia poligonów na podstawie obiektów liniowych. UmoŜliwia on: Kontrolę i naprawę topologii obiektów liniowych Tworzenie poligonów na bazie obiektów liniowych Dodawanie atrybutów do poligonów Zarządzanie właściwościami obiektów Edycję i manipulowanie geometrią Podczytywanie współrzędnych z plików.txt Klonowanie stylów z wybranych obiektów Transformacje obiektów: przesuwanie, obrót, przeskalowanie, wyrównanie

35 Encom Engage - narzędzia uŝytkowe Narzędzia uŝytkowe umoŝliwiają: Podział jednej tabeli na kilka Zarządzanie strukturą muti- tabelaryczną Zarządzanie folderem Ulubione Wykazywanie i określenie skali zachodzących zmian na podstawie porównania kilku map Automatyczne odświeŝanie DBMS podczas pacy Wybranie kolorów dla warstw z palety RGB Importowanie i eksportowanie danych z tabel

36 Encom Engage- wizualizowanie i analizowanie Interaktywne wizualizowanie 2 i 3D połączone z analizami statystycznymi przeprowadzanymi w locie GraphMap umoŝliwia wyświetlanie Wykresów rozrzutu 2 i 3D Wykresów liniowego Wykresu trójkątnego Mapy Histogramu Wykres kołowego Wykresu róŝy

37 Encom Engage 3D

38 Przykłady zastosowań Business Insight

39 Location Intelligence w sektorze bankowym

40 MoŜliwości integracyjne MapInfo Professional Mapy cyfrowe Dane rynkowe Dane wewnętrzne

41 MapInfo Professional Geokodowanie danych Geokodowanie na poziomie adresu umoŝliwia określenie lokalizacji obiektów w przestrzeni na podstawie ich danych adresowych. Adresowy plan miasta Zewnętrzna baza danych o klientach

42 Analiza sfery socjo-ekonomicznej otoczenia banku GfK IMAGIS Address Points Cyfrowy adresowy plan miasta Gdzie mieszkają klienci? Jak wygląda przestrzeń rynkowa? Gdzie są główne kanały komunikacji? Gdzie jest najwięcej gospodarstw domowych? Siła nabywcza GFK Polonia Jakie dochody mają mieszkańcy regionu? Gdzie mieszkańcy dysponują największymi dochodami? Dane Pesel z bazy MSWiA Gdzie mieszkają klienci z grupy docelowej? Jaka jest struktura demograficzna? Jaka jest kategoria zabudowy?

43 Analiza obszaru w sferze socjo socjo--ekonomicznej GfK IMAGIS Address Points Kryteria analizy: Rodzaj zabudowy jednorodzinna Grupa docelowa lat Określone dochody netto xyz zł Główne kanały komunikacji główna ulica

44 Tworzenie modelu atrakcyjności rynku Gęstość liczby ludności GfK- IMAGIS Address Points Wartość skumulowanych zakupów

45 Badanie atrakcyjności otoczenia placówki banku Generatory ruchu - Points Of Interest (POI) Analizowanie atrakcyjności miejsca Gdzie są miejsca szczególnej atrakcyjności? Jakie jest zagęszczenie generatorów ruchu? Jakie atraktory znajdują się na danym obszarze?

46 Analizowanie działalności konkurencyjnych banków Lokalizacja placówki banku konkurencji Atrakcyjność połoŝenia konkurencji Sąsiedztwo konkurencji

47 Wskazanie lokalizacji dla nowej placówki banku Fundament dobrej lokalizacji banku Z dala od placówek konkurencji W strefie obecności grupy docelowej W otoczeniu generatorów ruchu W pobliŝu głównych węzłów komunikacji

48 Strategia funkcjonowania i rozwoju banku analiza potencjału rynkowego monitorowanie ekspansji ograniczanie kanibalizmu działania konsolidacyjne

49 Planowanie kampanii marketingowej Informowanie o otwarciu nowej placówki banku Zlokalizowanie klientów Wskazanie nowej placówki Określenie grupy docelowej Wskazanie obszary kampanii Analiza rezultatów kampanii

GEODANE GfK: WIESZ, GDZIE

GEODANE GfK: WIESZ, GDZIE Geomarketing GEODANE GfK: WIESZ, GDZIE WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ LOKALIZACJI ZA POMOCĄ GEODANYCH GfK Czym są geodane? Geodane stanowią dowolne informacje odnoszące się do lokalizacji, na przykład kod pocztowy,

Bardziej szczegółowo

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu WARUNKI TECHNICZNE

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu WARUNKI TECHNICZNE BKZ.342-00007/07 Kołobrzeg, 14 wrzesień 2007r. OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu WARUNKI TECHNICZNE I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Michał Wiącek

Projekt okładki: Michał Wiącek powstało z myślą wykorzystania wolnego i otwartego oprogramowania w administracji geodezyjnej i z załoŝenia nie pokrywa pełnej funkcjonalności programu. Celem tego opracowania jest nie tylko zapoznanie

Bardziej szczegółowo

OPZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Izba Celna w Rzepinie OPZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wersja: 0.1 Dotyczy zakupu i wdrożenia oprogramowanie związanego z prezentacją przestrzenną GIS dla potrzeb wsparcia analizy kryminalnej w SC. Metryka

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność ArcView 9.1

Funkcjonalność ArcView 9.1 Funkcjonalność ArcView 9.1 Mapa - 2 - Interakcja z Mapą - 2 - Wyświetlanie Mapy - 2 - Kompozycja i drukowanie strony - 3 - Tekst na mapie - 4 - Dopasowywanie adresów - 5 - Obsługa danych i interoperacyjność

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: AD-262-5/2013. Załącznik nr 2.4

Znak sprawy: AD-262-5/2013. Załącznik nr 2.4 Formularz wymaganych warunków technicznych, dla dostaw objętych Pakietem 4 pn. Dostawa oprogramowania do zaawansowanych analiz i wizualizacji danych (w tym chmur punktów pochodzących z naziemnego skaningu

Bardziej szczegółowo

Opis Potencjału Lokalizacji

Opis Potencjału Lokalizacji Opis Potencjału Lokalizacji Statystyczna baza budynków mieszkalnych Warszawa, 2012 Opis Potencjału Lokalizacji w zarządzaniu siecią sprzedaży DataWise wprowadza na rynek nowy produkt o nazwie Opis Potencjału

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność ArcEditor 9.3.1

Funkcjonalność ArcEditor 9.3.1 Funkcjonalność ArcEditor 9.3.1 Mapa...2 Interakcja z Mapą...2 Wyświetlanie Mapy...3 Kompozycja i drukowanie strony...5 Publikowanie i współdzielenie map...6 Tekst na mapie...6 Etykietowanie zaawansowane...6

Bardziej szczegółowo

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz ArcGIS 10.1 Tutorial Podstawy działania i obsługi programu Adam Potapowicz Spis treści 1. Pierwsze kroki w programie... 3 2. Układy współrzędnych... 9 3. Organizacja danych... 13 4. Warstwy... 17 5. Tabela

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Obsługa programów systemu informacji przestrzennej ArcGIS i Geomedia

Program szkolenia Obsługa programów systemu informacji przestrzennej ArcGIS i Geomedia 2 Program szkolenia Obsługa programów systemu informacji przestrzennej ArcGIS i Geomedia Zagadnienie Wprowadzenie do programu GeoMedia Charakterystyka systemu Tworzenie geoprzestrzeni Podłączanie istniejących

Bardziej szczegółowo

Oracle Spatial. Platforma aplikacyjna i integracyjna GIS. Krzysztof Kazubski. Centrum Kompetencyjne ORACLE Spatial

Oracle Spatial. Platforma aplikacyjna i integracyjna GIS. Krzysztof Kazubski. Centrum Kompetencyjne ORACLE Spatial Oracle Spatial Platforma aplikacyjna i integracyjna GIS Krzysztof Kazubski Oracle : kompletna linia produktowa Wymagania Oracle10g Express Edition Oracle10g Personal Edition Oracle10g Standard Edition

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał. nr 5 do SIWZ/ zał. do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ArcGIS for Server Enterprise Standard - oprogramowanie geoinformatyczne, licencja bezterminowa 1 szt. 1. Umożliwianie publikacji

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność ArcView 9.3.1

Funkcjonalność ArcView 9.3.1 Funkcjonalność ArcView 9.3.1 Mapa...2 Interakcja z Mapą...2 Wyświetlanie Mapy...3 Kompozycja i drukowanie strony...5 Publikowanie i współdzielenie map...6 Tekst na mapie...6 Dopasowywanie adresów...6 Obsługa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 22/BAF-VI/PN/08 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa systemu do zbierania i przetwarzania informacji oraz zobrazowania sytuacji

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka i funkcjonalność systemu

Charakterystyka i funkcjonalność systemu Charakterystyka i funkcjonalność systemu GEOLISP Katowice, styczeń 2012 autor: Marian Poniewiera Zakład Geodezji i Ochrony Terenów Górniczych Politechniki Śląskiej www.geolisp.pl geolisp@geolisp.pl Krótki

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 45/DI/PN/2011 Słownik pojęć... 3 Rozdział 1. Wstęp... 5 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr 02 30 001 1 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA. Wydział Geodezji i Kartografii. Praca dyplomowa magisterska

WARSZAWSKA. Wydział Geodezji i Kartografii. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii Praca dyplomowa magisterska Analiza funkcjonalności ci oprogramowania QuantumGIS w zakresie analiz przestrzennych na przykładzie danych topograficznych.

Bardziej szczegółowo

ArcGISd. Rozszerzenia

ArcGISd. Rozszerzenia ArcGISd Rozszerzenia Rozszerzenia ArcGIS Specjalistyczne narzędzia GIS do realizacji zaawansowanych analiz i profesjonalnego tworzenia map Esri oferuje wiele rozszerzeń wzbogacających możliwości oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Nowa, otwarta platforma oprogramowania przemysłowego w najnowszych technologiach

Nowa, otwarta platforma oprogramowania przemysłowego w najnowszych technologiach Nowa, otwarta platforma oprogramowania przemysłowego w najnowszych technologiach I punti di forza della moderna ed innovativa tecnologia di Automation Platform.NExT PROGEA prezentuje Automation Platform.NExT,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie

Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie S t r o n a 1 S t r o n a 2 Tabela 1 - Karta produktu (wymagania GIS) Zadanie 12 Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI ROWERU MIEJSKIEGO W LUBLINIE Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI ROWERU MIEJSKIEGO W LUBLINIE Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Inżynierii Produkcji Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja rolna i wycena nieruchomości PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Piszczek WEBGIS I WEBMAPPING TECHNOLOGIE DLA GLOBALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Krzysztof Piszczek WEBGIS I WEBMAPPING TECHNOLOGIE DLA GLOBALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Krzysztof Piszczek WEBGIS I WEBMAPPING TECHNOLOGIE DLA GLOBALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ studia dzienne

Bardziej szczegółowo

Avocent Trellis System Zarządzania Infrastrukturą Data Center (DCIM)

Avocent Trellis System Zarządzania Infrastrukturą Data Center (DCIM) Avocent Trellis System Zarządzania Infrastrukturą Data Center (DCIM) Alstor 1. Inteligentna architektura Trellis Niniejsza grafika przedstawia architekturę rozwiązania DCIM klasy Enterprise, stworzoną

Bardziej szczegółowo

Graficzna prezentacja danych statystycznych

Graficzna prezentacja danych statystycznych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Graficzna prezentacja danych statystycznych Wykresy, mapy, GIS WARSZAWA 2014 Opracowanie publikacji Główny Urząd Statystyczny Departament Badań Regionalnych i Środowiska Zespół

Bardziej szczegółowo

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie Studia Podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej.

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie Studia Podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie Studia Podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej Program Studiów 1. Sylwetka absolwenta Studia podyplomowe są adresowane

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server Reporting Services

Microsoft SQL Server Reporting Services Stacia Misner Microsoft SQL Server Reporting Services 2012 Przekład: Natalia Chounlamany, Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Skrócony spis treści Tom 1 Część I Usługi raportowania podstawy 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYMAGAŃ MINIMALNYCH SYSTEMU

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYMAGAŃ MINIMALNYCH SYSTEMU IN-II.272.46.2013 Załącznik nr 10 do SIWZ. wykonawca.. data OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYMAGAŃ MINIMALNYCH SYSTEMU Ze względu na planowany bardzo krótki okres realizacji i związane z tym ryzyko wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo