TESE Tezaurus Europejskich Systemów Edukacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TESE Tezaurus Europejskich Systemów Edukacji"

Transkrypt

1 TESE Tezaurus Europejskich Systemów Edukacji Wersja polska Wydanie 2009 Komisja Europejska

2

3 PREZENTACJA TESE SPIS TREŚCI Wstęp...3 Charakterystyka TESE Zakres i cel tezaurusa Kontrola słownictwa Deskryptory i askryptory Deskryptory pomocnicze Askryptory Pre- i postkoordynacja Pisownia Uwagi uściślające i definicje Struktura tezaurusa Struktura zasadnicza Kategorie podstawowe (fasety) Mikrotezaurusy Listy jednopoziomowe...11 Lista jednopoziomowa...12 Zawartość listy jednopoziomowej Relacje hierarchiczne Relacje kojarzenia Relacje równoważności lingwistycznej Budowa tezaurusa Skróty i symbole Część alfabetyczno-hierarchiczna Hasło deskryptorowe Hasło askryptorowe Część systematyczna Indeks permutacyjny...17 Administracja i aktualizacja TESE...18 Jak korzystać z TESE Indeksowanie Wybór pojęć do indeksowania Selektywność Kompletność Wyrażanie pojęć za pomocą deskryptorów Formułowanie zapytań wyszukiwawczych...21 ANEKS - Lista słów o znaczeniu gramatycznym (nieleksykalnym) w polskiej wersji TESE...22

4

5 WSTĘP We wrześniu 2008 zarządzanie Siecią Eurydice na poziomie europejskim znalazło się w gestii Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego. Obecne wydanie tezaurusa z roku jest pierwszą jego aktualizacją dokonaną w nowej strukturze organizacyjnej. Zawiera ono nowe terminy, powstałe w wyniku rozwoju edukacji i polityki oświatowej i jest dostępne w 4 dodatkowych językach (greckim, litewskim, rumuńskim i tureckim). Głównym zadaniem sieci Eurydice jest tworzenie komparatystycznych publikacji i analiz dotyczących polityki oświatowej i systemów edukacji w Europie. W ramach tego zadania Sieć od ponad dwudziestu lat uczestniczy w tworzeniu tezaurusów edukacyjnych. Działalność Eurydice na tym polu datuje się od roku 1981, kiedy to Komisja Europejska podpisała umowę z Radą Europy na współfinansowanie i opracowanie tezaurusa dla sieci informacyjnej EUDISED (European Documentation and Information System of Education in Europe) w ramach projektu realizowanego od 1974 roku przez Radę Europy. Do zarządzania techniczną stroną tej umowy Komisja Europejska delegowała swoją agendę Europejskie Biuro Eurydice (EEU). W rezultacie obie instytucje opublikowały w 1984 roku drugie wydanie tezaurusa EUDISED w dziewięciu oficjalnych wówczas językach wspólnotowych. Współpraca, utrzymywana przez kolejne lata, doprowadziła do ukazania się w 1991 roku, pod zmienioną nazwą European Educational Thesaurus (EET), podobnej publikacji wydanej raz jeszcze w 1998 roku. Dwa lata później Rada Europy postanowiła wycofać się ze współpracy nad projektem EET. Znaczna liczba deskryptorów zawartych w EET, zwłaszcza dotyczących psychologii wychowawczej i badań naukowych, straciła na znaczeniu wobec zainteresowania dokumentalistów polityką oświatową i systemami edukacji. Ponadto w Eurydice brakowało wiedzy fachowej i zasobów koniecznych do systematycznej aktualizacji tak obszernego tezaurusa. W maju 2003 roku, po konsultacjach z Komisją Europejską oraz dyskusjach prowadzonych w ramach sieci, postanowiono w Eurydice opracować nowy tezaurus wielojęzyczny TESE Thesaurus for Education Systems in Europe (Tezaurus Europejskich Systemów Edukacji). Publikacja ta została dostosowana do potrzeb własnych Eurydice, przy czym jest na tyle ogólna, by służyć jako narzędzie archiwizacji dla innych ośrodków informacji o systemach edukacji i polityce oświatowej. W roku 2006 wydano TESE w jedenastu językach: angielskim, czeskim, estońskim, fińskim, francuskim, hiszpańskim, holenderskim, niemieckim, polskim, portugalskim i włoskim. Najważniejszym celem podczas kompilacji TESE było uzyskanie jego kompatybilności z European Training Thesaurus opracowanym przez Cedefop i European Learning Resource Thesaurus przygotowanym przez European Schoolnet. Obie instytucje stworzyły własne wielojęzyczne narzędzia indeksujące w dziedzinie edukacji Cedefop dla tekstów dotyczących kształcenia i szkolenia zawodowego, zaś European Schoolnet dla materiałów o treściach kształcenia. Ponieważ słownictwo i grupy docelowe tych opracowań zasadniczo nakładały się, podobnie jak wybór wersji językowych, w najlepszym interesie wszystkich trzech organizacji leżała ścisła współpraca. Organizowano okresowe spotkania w celu wypracowania wspólnej koncepcji struktury, terminologii i oprogramowania dla TESE. TESE - Tezaurus Europejskich Systemów Edukacji - Wydanie Wersja polska - Prezentacja TESE 3

6 Wśród innych tezaurusów istotnych dla prac nad TESE należy wymienić European Education Thesaurus, Eurovoc Thesaurus, ERIC Thesaurus i UNESCO/IBE Thesaurus. Nazewnictwo i struktura hierarchiczna języków w mikrotezaurusie Languages została oparta na publikacji: Gordon, Raymond G., Jr. (ed.), Ethnologue: Languages of the World, Fifteenth edition. Dallas, Tex.: SIL International. Wersja online: TESE - Tezaurus Europejskich Systemów Edukacji - Wydanie Wersja polska - Prezentacja TESE 4

7 CHARAKTERYSTYKA TESE Tezaurus Europejskich Systemów Edukacji (TESE) jest kontrolowanym słownikiem służącym indeksowaniu tekstów na temat polityki oświatowej i systemów edukacji w państwach europejskich. Został opracowany zgodnie z wytycznymi ISO oraz i opublikowany w portalu Eurydice (http://www.eurydice.org), gdzie dostępne są do wglądu i bezpłatnego ściągnięcia formy alfabetyczno-hierarchiczna i systematyczna tezaurusa oraz indeks permutacyjny w formacie PDF oraz XML. TESE jest także dostępny w postaci pliku tekstowego CSV, który umożliwia jego łatwe wykorzystanie w innych systemach. 1. Zakres i cel tezaurusa TESE został zaprojektowany z myślą o indeksowaniu dokumentów na potrzeby sieci Eurydice, która jest reprezentowana w każdym z krajów biorących udział w europejskim programie edukacyjnym Uczenie się przez całe życie. Tezaurus ma przede wszystkim służyć indeksowanianiu bibliograficznych i elektronicznych sieci baz danych, jak również informacji opublikowanych w portalu Eurydice administrowanym przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA). TESE ma także na celu stanowić użyteczne narzędzie dla organizacji spoza sieci, zajmujących się rozpowszechnianiem informacji na temat polityki oświatowej i systemów edukacji. Na przykład w Portugalii, TESE wykorzystywane jest przez wiele bibliotek uniwersyteckich, biblioteki Ministerstwa Edukacji oraz kilka ośrodków dokumentacji m.in. ośrodek związków zawodowych nauczycieli (FENPROF). We Włoszech Narodowa Agencja ds. Rozwoju Autonomii Szkół (uprzednio-indire) korzysta z TESE w celu indeksowania artykułów w bazie danych dla nauczycieli, uczniów i badaczy oświatowych. 2. Kontrola słownictwa 2.1. Deskryptory i askryptory Działaniami Eurydice podczas kompilowania listy terminów preferowanych dla TESE kierowała głównie konieczność indeksowania terminów dla sieci Eurydice. Hasła do tezaurusa wyselekcjonowano na podstawie dokładnych badań wszystkich źródeł informacji w publikacjach wewnętrznych i systemie zapytań używanym przez Eurydice. Po zidentyfikowaniu stosownych pojęć należało dopasować odpowiadające im deskryptory. Decyzja dotycząca statusu terminu, to znaczy jego umiejscowienia jako deskryptora lub askryptora, zależała od kilku czynników. Uwzględniono język ojczysty społeczności użytkowników, terminologię ustaloną przez sieć Eurydice i jej partnerów (Cedefop i European Schoolnet), występowanie terminu w European Education Thesaurus i częstotliwość występowania terminu w literaturze przedmiotu, informatorach oraz innych tezaurusach edukacyjnych. Dla deskryptorów w TESE dotyczących szkolnictwa specjalnego wykorzystano glosariusz opracowany przez Europejską Agencję ds. Rozwoju Edukacji Osób ze Specjalnymi Potrzebami, natomiast terminy odnoszące się do Unii Europejskiej skonfrontowano z tezaurusem Eurovoc. Ponieważ status wszystkich języków tezaurusa jest równy, każdy z deskryptorów w danym języku ma swój odpowiednik we wszystkich pozostałych językach. TESE - Tezaurus Europejskich Systemów Edukacji - Wydanie Wersja polska - Prezentacja TESE 5

8 Deskryptory pomocnicze Prekoordynacja (tj. tworzenie wyrażeń złożonych z wyrażeń elementarnych na etapie budowy tezaurusa) została w miarę możliwości ograniczona do słownictwa podstawowego, to jest terminów opisujących systemy edukacji i politykę oświatową. Aby nie osłabiać precyzji wyszukiwań w innych obszarach, postanowiono wprowadzić ograniczoną liczebnie grupę deskryptorów pomocniczych. Taki deskryptor podczas wyszukiwania lub indeksowania musi być połączony z co najmniej jednym deskryptorem TESE spoza grupy deskryptorów pomocniczych. Wszystkie deskryptory pomocnicze występują pod wspólną nazwą na tej samej liście jednopoziomowej (flat list) Askryptory Askryptor, zwany również niedeskryptorem lub nondeskryptorem, reprezentuje to samo pojęcie co deskryptor, ale nie służy indeksowaniu tego pojęcia. Symbol USE występujący po askryptorze kieruje użytkownika do terminu, który został wybrany jako deskryptor i który jako jedyny może dostarczyć informacji na temat pojęcia będącego przedmiotem zapytania. Związek równoważności semantycznej między deskryptorem a askryptorem (bądź askryptorami) jest zaznaczony za pomocą symbolu UF (ang. Use For - użyj dla) umieszczonego między deskryptorem a równoważnym mu askryptorem (bądź askryptorami). Askryptory występują w części alfabetyczno-hierarchicznej tezaurusa oraz w indeksie permutacyjnym, gdzie zapisane są kursywą. Oto sytuacje, w których mamy do czynienia z relacją równoważności: synonimy terminy o takim samym lub bardzo podobnym znaczeniu kształcenie artystyczne USE edukacja artystyczna quasi-synonimy terminy, których znaczenia na ogół uznaje się za różne, jednak dla celów TESE traktowane są jako synonimiczne doskonalenie pracowników USE doskonalenie zawodowe w toku pracy antonimy terminy o przeciwnych znaczeniach analfabetyzm USE alfabetyzacja Warianty leksykalne: różna pisownia terminów o tym samym znaczeniu Republika Mołdawii USE Republika Mołdowy TESE - Tezaurus Europejskich Systemów Edukacji - Wydanie Wersja polska - Prezentacja TESE 6

9 odsyłacz w górę nazwa klasy i nazwy jej reprezentantów traktowane są jako równoważne, przy czym termin ogólny traktuje się jako deskryptor ojciec USE rodzice Podobnie jak deskryptory askryptory mogą reprezentować tylko jedno pojęcie. Zatem każdy askryptor może odnosić się tylko do jednego deskryptora. Natomiast deskryptor może być skojarzony z więcej niż jednym askryptorem. kształcenie dorosłych USE edukacja dorosłych nauczanie dorosłych USE edukacja dorosłych edukacja dorosłych UF kształcenie dorosłych UF nauczanie dorosłych Na wybrany status terminów wpływ miały również wymogi ciągłości terminologicznej w stosunku do tezaurusa EET i kompatybilności z tezaurusami Cedefop i European Schoolnet. We wszystkich przypadkach, gdzie TESE zawierał to samo pojęcie co tezaurusy partnerskie, ale gdzie Eurydice nie była w stanie zaakceptować użytego tam deskryptora, termin konsekwentnie przenoszono do TESE jako askryptor. Sporadycznie terminy wielowyrazowe zostały rozdzielone, a poszczególnym wyrazom przypisano osobne hasła. W tych przypadkach termin wielowyrazowy występuje w części alfabetyczno-hierarchicznej, zaś użytkownik kierowany jest do wyszukiwania według pojedynczych haseł. nauczyciel szkoły podstawowej USE nauczyciel + szkolnictwo podstawowe W przeciwieństwie do deskryptorów askryptory niekoniecznie posiadają swoje odpowiedniki w każdym z języków TESE. Języki różnią się bogactwem słownictwa, co znajduje swoje odbicie w zmiennej liczbie askryptorów przypisanych do poszczególnych wersji językowych tezaurusa Pre- i postkoordynacja Pod pojęciem prekoordynacji rozumiemy tworzenie wyrażeń złożonych z wyrażeń elementarnych danego języka informacyjno-wyszukiwawczego na etapie budowania tego języka. Postkoordynacją nazwiemy tworzenie wyrażeń złożonych z wyrażeń elementarnych podczas indeksowania lub wyszukiwania informacji, a nie podczas budowy tego języka. Prekoordynację ograniczono w miarę możności do słownictwa podstawowego Eurydice. Ponadto strategię tę przyjęto z myślą o tezaurusie, który jest przyjazny dla użytkownika, pozwala na precyzyjne wyszukiwania, jest kompatybilny z narzędziami partnerów TESE - Tezaurus Europejskich Systemów Edukacji - Wydanie Wersja polska - Prezentacja TESE 7

10 Eurydice i zapewnia, co warto w tym miejscu podkreślić, możliwość tworzenia znaczących związków hierarchicznych w zakresie obszernego słownictwa TESE Pisownia W wersji polskojęzycznej TESE przyjęto pisownię zgodną z Wielkim Słownikiem Ortograficznym PWN, Edward Polański (red.), wydanie drugie poprawione, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2006 rok. Pisownia nazw geograficznych oraz nazw języków i grup językowych jest zgodna z wytycznymi Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej (według aktualizacji z ). Rozwiązania akronimów i skrótowców nazw instytucji unijnych i organizacji międzynarodowych podano za Glosariuszem Terminów i Pojęć Używanych w Europejskich Programach Współpracy w Dziedzinie Edukacji, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2004 rok Uwagi uściślające i definicje Uwagi uściślające i definicje objaśniają znaczenie deskryptorów i wskazują na sposób ich użycia. Są one istotną częścią każdego tezaurusa, a ich znaczenie wzrasta w przypadku aplikacji działającej w środowisku wielokulturowym i wielojęzycznym. Indeksowanie, wyszukiwanie i identyfikacja właściwych odpowiedników językowych są możliwe jedynie wtedy, gdy znaczenie każdego z pojęć jest jednoznaczne, a jego użycie precyzyjnie zdefiniowane. TESE zawiera znaczącą liczbę definicji, które zarówno wspierają pracę leksykografów i badaczy, jak również stanowią terminologiczną bazę danych dla wszystkich zainteresowanych polityką oświatową i systemami edukacji. Oprogramowanie TMS (TESE Management Software) użyte do kompilacji tezaurusa nie wprowadza wizualnego rozróżnienia między uwagami uściślającymi a definicjami. Obie formy poprzedzone są symbolem SN (Scope Note). Uwagi uściślające zostały włączone do części alfabetyczno-hierarchicznej, nie występują natomiast w części systematycznej ani w indeksie permutacyjnym. Jednak w części systematycznej terminy posiadające uwagę uściślającą/definicję zostały wyróżnione podkreśleniem. Aby odczytać definicję, użytkownik musi przejść do części alfabetyczno-hierarchicznej. Definicje pochodzą z różnych źródeł, przede wszystkim z glosariusza i tezaurusa Cedefop, Europejskiego Tezaurusa Edukacyjnego (EET), tezaurusa ERIC oraz tezaurusa UNESCO/ IBE. Wszystkie źródła inne niż Eurydice zostały podane w nawiasach na końcu każdej definicji. 3. Struktura tezaurusa 3.1. Struktura zasadnicza TESE organizuje deskryptory za pomocą dwupoziomowego systemu klasyfikacji. Poziom wyższy (makro) tworzony jest przez kategorie podstawowe (tzw. fasety), zaś poziom niższy przez mikrotezaurusy. Część deskryptorów umieszczono na listach jednopoziomowych (flat lists) dołączonych do tezaurusa. TESE - Tezaurus Europejskich Systemów Edukacji - Wydanie Wersja polska - Prezentacja TESE 8

11 Kategorie podstawowe (fasety) Te szeroko zdefiniowane kategorie pojęciowe reprezentują podstawowe cechy bądź właściwości charakteryzujące opisywaną dziedzinę. W dziedzinie polityki oświatowej i systemów edukacji Eurydice wyróżnia następujących sześć kategorii podstawowych: Pojęcia ogólne: pojęcia abstrakcyjne odnoszące się do edukacji i związanych z nią dyscyplin. W tej sferze zawierają się deklarowane cele systemów edukacji i rządzące nimi zasady. Opisano tu również pojęcia z zakresu pedagogiki. Podmioty i systemy: odniesienia zarówno do fizycznych, jak i umownych podmiotów oraz systemów. Dla celów TESE szkolnictwo specjalne uznano za system edukacji. Treści kształcenia rozumiane są jako suma (całość) tego, co jest nauczane. Procesy: działania prowadzące do uzyskania wykształcenia. Uczestnicy: jednostki, grupy osób, instytucje publiczne oraz prywatne zaangażowane w edukację. Narzędzia: instrumenty stosowane do wspierania i dokumentowania edukacji, z wyłączeniem tych służących do jej realizacji. Kontekst: środowiska, w których działalność edukacyjna ma miejsce, wpływające na proces kształcenia i jego wyniki Mikrotezaurusy Poziom niższy klasyfikacji reprezentują mikrotezaurusy. Są to zbiory uporządkowanych hierarchicznie terminów należących do tego samego obszaru tematycznego. Przedstawiona dalej tabela opisuje w skrócie zawartość 17 mikrotezaurusów TESE oraz ich związek z sześcioma kategoriami podstawowym (fasetami). TESE - Tezaurus Europejskich Systemów Edukacji - Wydanie Wersja polska - Prezentacja TESE 9

12 Tabela 1: Kategorie podstawowe i Mikrotezaurusy TESE Kategoria ID Mikrotezaurus Zawartość Mikrotezaurusa podstawowa (faseta) ( 1 ) Pojęcia ogólne 1 Teoria edukacji Terminy nawiązujące do zasad edukacji, które pozwalają władzom publicznym definiować politykę oświatową i zarządzać edukacją. Określenia z zakresu badań naukowych, nauk o wychowaniu oraz Podmioty systemy Procesy Uczestnicy i 2 Systemy edukacji 3 Kształcenie specjalne 4 Polityka i administracja edukacyjna 5 Finansowanie edukacji 6 Szkoły i placówki edukacyjne 7 Treści kształcenia 8 Nauczanie i uczenie się (procesy i metody) 9 Ewaluacja i poradnictwo 10 Zachowania i osobowość 11 Partnerzy w edukacji ekonomiki oświaty. Terminy opisujące różne etapy i poziomy kształcenia i szkolenia, również kształcenia nauczycieli. Uwaga: mikrotezaurus nie zawiera deskryptorów określających typy szkół, np. zawiera deskryptor szkolnictwo podstawowe, ale nie szkoła podstawowa. Terminy opisujące specjalne potrzeby edukacyjne, jak też działania odpowiadające na te potrzeby. Terminy definiujące działania w zakresie edukacji oraz ich organizację na różnych szczeblach administracyjnych. Uwzględniono tu pojęcia związane z mobilnością w ramach danego systemu, jak też między systemami lub poziomami edukacji. Terminy opisujące finansowanie edukacji oraz źródła tego finansowania. Terminy dotyczące bazy dydaktycznej (budynków i wyposażenia) oraz jej utrzymania. Terminy opisujące tworzenie programów nauczania oraz ich organizację, treści programowe, nazwy przedmiotów szkolnych i kierunków studiów. Terminy nawiązujące do całego procesu nauczania, zwłaszcza zaś metodyki, narzędzi nauczania oraz strategii uczenia się. Terminy dotyczące procedur, narzędzi i uczestników zaangażowanych w ewaluację polityki oświatowej, systemów edukacji, podmiotów i metod kształcenia. Terminy odnoszące się do uznania nabytej wiedzy i potwierdzających ją kwalifikacji oraz certyfikatów. Również terminy opisujące poradnictwo i doradztwo, traktowanych jako wypadkowe procesu ewaluacji. Terminy opisujące rozwój poznawczy i emocjonalny, jak również cechy osobowościowe, postawy, umiejętności i kompetencje. Terminy dotyczące wszystkich uczestników procesu edukacji: uczących się, nauczycieli, doradców, władz oświatowych i rodziny. Deskryptory nawiązują też do interakcji między ww. uczestnikami. 12 Unia Europejska Terminy odnoszące się do instytucji, ustawodawstwa i działań realizowanych w kontekście Unii Europejskiej. ( 1 ) ID = Numer porządkowy (Identification Number) TESE - Tezaurus Europejskich Systemów Edukacji - Wydanie Wersja polska - Prezentacja TESE 10

13 Tabela 1 (cd.): Kategorie podstawowe i Mikrotezaurusy TESE Kategoria podstawowa (faseta) ID ( 1 ) Mikrotezaurus Zawartość Mikrotezaurusa Narzędzia 13 Informacja, komunikacja, statystyka Kontekst 14 Polityka, ustawodawstwo, zarządzanie sektorem publicznym 15 Środowisko społeczne (społeczeństwo, kultura, język i religia) 16 Środowisko ekonomiczne (ekonomia, praca i zatrudnienie) Terminy opisujące procesy i systemy komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem środków elektronicznych. Terminy dotyczące organów władz publicznych oraz ich działań poza sferą edukacji. Terminy dotyczące obywatela, grup społecznych i społeczeństwa jako takiego. Deskryptory nawiązują także do kultury, języka i religii. Do wymiaru społecznego zaliczono tu zdrowie i bezpieczeństwo. Terminy dotyczące ekonomii, poszczególnych sektorów gospodarki, pracy i zatrudnienia. 17 Języki Terminy reprezentujące nazwy języków i grup języków ( 2 ). ( 1 ) ID = Numer porządkowy (Identification Number) ( 2 ) Struktura hierarchiczna języków w mikrotezaurusie Języki wg. Gordon, Raymond G., Jr. (ed.), Ethnologue: Languages of the World, 15th edition. Dallas, Tex.: SIL International. Wersja online: Związek między deskryptorem a mikrotezaurusem zaznaczono w części alfabetycznohierarchicznej symbolem MT (Microthesaurus) wraz z dwucyfrowym numerem porządkowym mikrotezaurusa. Oba oznaczenia pojawiają się w linijce pod deskryptorem. W części systematycznej każdy mikrotezaurus występuje pod swą pełną nazwą, którą poprzedza numer porządkowy Listy jednopoziomowe Tezaurus TESE uzupełniają cztery listy jednopoziomowe. Podobnie jak mikrotezaurusy zawierają one terminy należące do konkretnego pola tematycznego, podane jednak w prostym porządku alfabetycznym. Listy jednopoziomowe gromadzą grupy terminów z peryferii słownika Eurydice, które to grupy albo współużytkowane są przez inne społeczności informacyjne, albo nie dadzą się usystematyzować w znaczące struktury hierarchiczne. Do list jednopoziomowych przypisano następujące grupy terminów: nazwy geograficzne, źródła informacji, nazwy własne i deskryptory pomocnicze. Związek pomiędzy deskryptorem a listą jednopoziomową zaznaczono w części alfabetyczno-hierarchicznej za pomocą symbolu MT wraz z dwucyfrowym numerem porządkowym listy w nawiasie. Oba oznaczenia pojawiają się w linijce pod deskryptorem. TESE - Tezaurus Europejskich Systemów Edukacji - Wydanie Wersja polska - Prezentacja TESE 11

14 Tabela 2: Listy jednopoziomowe TESE ID Lista jednopoziomowa Zawartość listy jednopoziomowej ( 1 ) 18 Deskryptory pomocnicze Terminy, których znaczenie jest zbyt szerokie, aby mogły samodzielnie pełnić funkcję indeksującą. Muszą być użyte w połączeniu z innym deskryptorem TESE. 19 Nazwy geograficzne Terminy obejmują nazwy wszystkich krajów europejskich, krajów OECD i niektórych krajów pozaeuropejskich znaczących dla sieci Eurydice. Pisownia nazw krajów jest zgodna z ISO Terminy reprezentujące kontynenty i regiony. Jednostki regionalne w państwach europejskich uwzględniono jedynie wtedy, gdy posiadają własny, odrębny system edukacji. Terminy określające byłe podmioty polityczne/geograficzne, które nadal stanowią punkt odniesienia. Okres istnienia tych podmiotów zaznaczono w uwagach uściślających. 20 Nazwy własne Nazwy własne podano w pełnej formie lub jako akronimy. 21 Źródła informacji Terminy odnoszące się do wszystkich rodzajów materiałów mogących dostarczyć informacji. ( 1 ) ID = Numer porządkowy (Identification Number) 3.2. Relacje hierarchiczne Relacje hierarchiczne wyrażają stopień podrzędności lub nadrzędności między deskryptorami. Termin nadrzędny oznaczony jest prefiksem BT (Broader Term szerszy termin), termin podrzędny oznaczono prefiksem NT (Narrower Term węższy termin). laboratorium BT baza dydaktyczna baza dydaktyczna NT laboratorium Część alfabetyczno-hierarchiczna pokazuje dla każdego deskryptora tylko jeden poziom hierarchiczny w górę lub w dół. Reprezentacja hierarchiczna w części systematycznej nie pokazuje explicite związków nadrzędności, a jedynie wszystkie poziomy podrzędności. Numer obok prefiksu NT, np. NT1, odnosi się do liczby poziomów, które oddzielają termin podrzędny od terminu głównego. W TESE występują też relacje polihierarchiczne, co oznacza, że deskryptor może być skojarzony z więcej niż jednym terminem szerszym Relacje kojarzenia Relacje te tworzą pary terminów, które nie są związane ani relacją hierarchiczną, ani relacją równoważności, natomiast użytkownicy traktują je jako pokrewne. Jest prawdopodobne, że użytkownik zainteresowany pojęciem opisanym przez jeden z tych terminów będzie też zainteresowany pojęciem opisanym przez termin drugi. Tezaurus odnotowuje to, tworząc zwrotną relację kojarzenia, oznaczoną symbolem RT (Related Term termin skojarzony). TESE - Tezaurus Europejskich Systemów Edukacji - Wydanie Wersja polska - Prezentacja TESE 12

15 jakość kształcenia RT ewaluacja ewaluacja RT jakość kształcenia 3.4. Relacje równoważności lingwistycznej Każda wersja językowa tezaurusa podaje deskryptory w kolejności alfabetycznej dyktowanej przez reprezentowany język. Terminy połączone związkiem równoważności lingwistycznej (tzw. odpowiedniki w innych językach) wyszczególnione są kolejno w dół hasła i poprzedzone kodem języka, który reprezentują. 4. Budowa tezaurusa Każda wersja językowa TESE zawiera przedmowę i wstęp, a następnie część alfabetyczno-hierarchiczną, systematyczną oraz indeks permutacyjny. Ponieważ TESE 2006 zasadniczo przejął rolę EET jako narzędzia indeksowania w sieci Eurydice, postanowiono udostępnić użytkownikom listę deskryptorów EET, które zostały zaimportowane do TESE oraz tych, które zostały odrzucone. Użytkownicy mogą także skorzystać z tabeli prezentującej wszystkie zmiany w nowej wersji w stosunku do wersji z 2006r. Użytkownicy mogą ściągnąć TESE i wszystkie związane z nim materiały bezpłatnie poprzez stronę główną Eurydice Skróty i symbole We wszystkich wersjach językowych TESE użyto tych samych kodów i skrótów. BT MT NT RT SN UF USE Tabela 3: Skróty i symbole w TESE Broader Term; termin poprzedzony tym symbolem jest terminem nadrzędnym (szerszym). Microthesaurus/Flat List; liczba poprzedzona tym symbolem to numer porządkowy mikrotezaurusa lub listy jednopoziomowej. Narrower Term; termin poprzedzony tym symbolem jest terminem szczegółowym. Related Term; termin poprzedzony tym symbolem jest związany z innym terminem relacją kojarzenia. Scope Note/Definition; po symbolu podano zakres użycia terminu lub definicję terminu, którego symbol dotyczy. Use For; termin poprzedzony tym symbolem jest askryptorem. Use; termin poprzedzony tym symbolem jest deskryptorem, tzn. został wybrany spośród kilku terminów do oznaczenia danego pojęcia. TESE - Tezaurus Europejskich Systemów Edukacji - Wydanie Wersja polska - Prezentacja TESE 13

16 Bg Cs Da De El En Es Et Fi Fr Ga Hu Is It Lt Lv Mt Nl No Pl Pt Ro Sk Sl Sv Tr bułgarski czeski duński niemiecki grecki angielski hiszpański estoński fiński francuski irlandzki węgierski islandzki włoski litewski łotewski maltański holenderski norweski polski portugalski rumuński słowacki słoweński szwedzki turecki Tabela 3: Kody języków w TESE 4.2. Część alfabetyczno-hierarchiczna W tej części występują dwa rodzaje haseł deskryptory i askryptory. W TESE porządek alfabetyczny oparto na zasadzie następstwa pojedynczych słów, które zostały uporządkowane zgodzie z regułami alfabetu, przy czym spacja i myślnik poprzedzają litery w tym porządku. prawo cywilne USE ustawodawstwo prawo do edukacji MT (01) BT zasady polityki edukacyjnej prawo karne USE ustawodawstwo Hasło deskryptorowe W skład hasła deskryptorowego wchodzą: nazwa deskryptora zapisana czcionką pogrubioną TESE - Tezaurus Europejskich Systemów Edukacji - Wydanie Wersja polska - Prezentacja TESE 14

17 numer porządkowy mikrotezaurusa, do którego należy deskryptor, poprzedzony kodem MT odpowiedniki deskryptora w każdym z języków TESE. Każdy z odpowiedników poprzedzony jest kodem właściwego języka uwaga uściślająca (tam, gdzie to wskazane) poprzedzona kodem SN askryptor lub askryptory zapisane kursywą i poprzedzone kodem UF termin lub terminy złożone (compound terms) utworzone przy pomocy deskryptora. Termin złożony poprzedzony jest wówczas symbolem UF. W przykładzie poniżej, termin nauczyciel szkoły średniej nawiązuje zarówno do hasła szkolnictwo średnie, jak i hasła nauczyciel. Stąd zapis UF nauczyciel szkoły średniej wystąpi w obu hasłach deskryptorowych w części alfabetyczno-hierarchicznej. Oba deskryptory winny być użyte zarówno w fazie indeksowania, jak i wyszukiwania. szkolnictwo średnie MT (02) UF szkolnictwo ponadpodstawowe UF nauczyciel szkoły średniej nauczyciel MT (11) UF nauczyciel szkoły podstawowej UF nauczyciel szkoły średniej Deskryptory szersze na pierwszym poziomie nadrzędności, podane w kolejności alfabetycznej i poprzedzone kodem BT. Deskryptory szczegółowe na pierwszym poziomie podrzędności, podane w kolejności alfabetycznej i poprzedzone kodem NT. Deskryptory związane z hasłem przez relację kojarzenia, podane w kolejności alfabetycznej i poprzedzone kodem RT. zajęcia wyrównawcze MT (03) SN: Zajęcia przeznaczone dla uczniów z trudnościami w nauce w szkołach powszechnych UF nauczanie wyrównawcze BT kształcenie specjalne NT wsparcie językowe RT klasa wyrównawcza Hasło askryptorowe Pojedyncze askryptory zapisano pogrubioną kursywą, poniżej dodano instrukcję USE, która odsyła użytkownika do właściwego deskryptora. TESE - Tezaurus Europejskich Systemów Edukacji - Wydanie Wersja polska - Prezentacja TESE 15

18 nauczanie wyrównawcze USE zajęcia wyrównawcze Terminy złożone, utworzone z kilku deskryptorów, prezentowane są następująco: nauczyciel szkoły średniej USE nauczyciel + szkolnictwo średnie 4.3. Część systematyczna W tej części użytkownik znajdzie informacje o relacjach hierarchicznych i kojarzeniowych między poszczególnymi deskryptorami. Każdy z mikrotezaurusów opatrzony jest własnym tytułem zapisanym czcionką pogrubioną i poprzedzony numerem porządkowym. Na czele każdej hierarchii umieszczono deskryptor nadrzędny (top term). W obrębie mikrotezaurusa deskryptory nadrzędne prezentowane są w porządku alfabetycznym. Deskryptory podrzędne występują poniżej każdego deskryptora nadrzędnego, zaś poziom ich podrzędności określają poprzedzające je kropki (po dwie kropki na poziom), po których następuje symbol NT. W przypadku, gdy deskryptory połączone są przez więcej niż jeden poziom podrzędności, kod NT uzupełniony jest o numer określający ten poziom (NT1 określa pierwszy poziom podrzędności, NT2 poziom drugi, itd.). Terminy węższe pokazano w porządku hierarchicznym malejącym w stosunku do deskryptora nadrzędnego. Deskryptory na tym samym poziomie w hierarchii występują w porządku alfabetycznym. 06 Szkoły i placówki edukacyjne placówka edukacyjna.. NT1 szkoła... NT2 szkoła artystyczna... NT3 szkoła muzyczna... NT2 szkoła z internatem Terminy związane relacją kojarzenia (related terms) również następują (poprzedzone dwiema kropkami) po deskryptorze, z którym są skojarzone, w porządku alfabetycznym. Poprzedzone są kodem RT i jeśli występują też w innym mikrotezaurusie, oznakowane są numerem porządkowym tego mikrotezaurusa. 08 Nauczanie i uczenie się cele kształcenia.. RT tworzenie programów nauczania (07) 07 Treści kształcenia tworzenie programów nauczania.. RT cele kształcenia (08) Relacje polihierarchiczne zaznaczono strzałką obustronną. Jeśli dwa szersze terminy występują w tym samym mikrotezaurusie, na ich wzajemną relację wskazuje strzałka obustronna umieszczona z prawej strony każdego deskryptora. doradca jest NT1 dla poradni oraz NT1 dla personelu niepedagogicznego, przy czym obydwa terminy szersze występują w MT Partnerzy w edukacji TESE - Tezaurus Europejskich Systemów Edukacji - Wydanie Wersja polska - Prezentacja TESE 16

19 poradnia NT1 doradca personel niepedagogiczny NT1 doradca Jeżeli dwa szersze terminy zawarte są w różnych mikrotezaurusach, wtedy na ich związek wskazuje strzałka obustronna po prawej stronie deskryptora oraz występujący po niej numer porządkowy mikrotezaurusa podany w nawiasie. reforma jest NT1 dla polityki edukacyjnej w MT04 oraz NT1 dla polityki w MT Polityka i administracja edukacyjna polityka edukacyjna NT1 reforma (14) 14 Polityka, ustawodawstwo, zarządzanie sektorem publicznym polityka NT1 reforma (04) Nazwy deskryptorów uzupełnionych notą uściślającą zostały podkreślone. Aby przeczytać notę, użytkownik musi przejść do części alfabetyczno-hierarchicznej. informacja.. NT1 dokumentacja... RT klasyfikacja.. NT1 informacja dla rodziców (11).. RT technologia informacyjno-komunikacyjna.. RT ośrodek informacji (06) W części systematycznej tezaurusa nie pojawiają się askryptory Indeks permutacyjny Indeks permutacyjny zawiera deskryptory i askryptory zapisane w formacie KWIC (Key Words in Context), czyli uporządkowane alfabetycznie według tzw. słów kluczowych, tzn. znaczących jednostek leksykalnych tworzących wyrażenie deskryptorowe lub askryptorowe. Pominięto natomiast słowa o charakterze czysto gramatycznym (nieleksykalnym) jak i, w, między, przez, itp *. transfer transfer punktów zaliczeniowych transfer środków finansowych transfer wiedzy Europejski System Transferu Punktów Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów USE Europejski System Transferu Punktów Terminy złożone reprezentowane są w indeksie permutacyjnym następująco: nauczyciel szkoły podstawowej USE nauczyciel + szkolnictwo podstawowe * Pełną listę wyrazów pomijanych (stopwords) w polskiej wersji językowej TESE zawiera aneks do tej wersji. TESE - Tezaurus Europejskich Systemów Edukacji - Wydanie Wersja polska - Prezentacja TESE 17

20 ADMINISTRACJA I AKTUALIZACJA TESE Eurydice planuje systematycznie aktualizować TESE. Z tą myślą zapraszamy wszystkich użytkowników tezaurusa do zgłaszania ewentualnych propozycji zmian, wraz z uzasadnieniem, do EACEA P9 Eurydice przy użyciu formularza aktualizacyjnego dostępnego na stronie Eurydice pod adresem: EACEA Eurydice przeanalizuje każdą propozycję zmian oraz oceni jej wpływ na TESE. Propozycje wraz z oceną ich ewentualnych skutków zostaną skonsultowane zarówno przez Zespół Sterujący TESE (TESE Management Group), jak również Zespół ds. Równoważności Terminologicznej Wersji Językowych TESE (Group for Linguistic Equivalents). Ostateczną decyzję dotyczącą ewentualnego wprowadzenia zmiany podejmie Zespół Sterujący TESE. Użytkownicy TESE będą informowani o zmianach na stronie portalu Eurydice TESE - Tezaurus Europejskich Systemów Edukacji - Wydanie Wersja polska - Prezentacja TESE 18

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Polskie Biuro Eurydice. SIEĆ INFORMACJI O EDUKACJI W EUROPIE Magdalena Górowska-Fells

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Polskie Biuro Eurydice. SIEĆ INFORMACJI O EDUKACJI W EUROPIE Magdalena Górowska-Fells Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Polskie Biuro Eurydice SIEĆ INFORMACJI O EDUKACJI W EUROPIE Magdalena Górowska-Fells Sieć Eurydice EURYDICE, Sieć Informacji o Edukacji w Europie, istnieje od 1980 roku.

Bardziej szczegółowo

Języki deskryptorowe. Dr Marek Nahotko

Języki deskryptorowe. Dr Marek Nahotko Języki deskryptorowe Dr Marek Nahotko 1 Literatura: Języki deskryptorowe dla SINTO / Lucyna Bielicka, Joanna Tomasik-Beck. Warszawa, 1981; Zasady budowy tezaurusów / Kazimierz Leski. Warszawa, 1978; Języki

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe Ŝycie

Program Uczenie się przez całe Ŝycie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe Ŝycie Akcje zdecentralizowane w Polsce - przegląd, skala działania i oddziaływania oraz Synergia z innymi działaniami FRSE Tadeusz Wojciechowski

Bardziej szczegółowo

Kluczowe dane o kształceniu i innowacjach z zastosowaniem

Kluczowe dane o kształceniu i innowacjach z zastosowaniem EURYDICE Nowości Wydawnicze Sieci Eurydice Nr 21 lipiec 2011 Kluczowe dane o kształceniu i innowacjach z zastosowaniem technologii informacyjno- -komunikacyjnych w szkołach w Europie Wydanie 2011 Technologie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja zastosowania UKD w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego / Elżbieta Czarnecka, Maja Chocianowska-Sidoruk, Maria Macała

Prezentacja zastosowania UKD w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego / Elżbieta Czarnecka, Maja Chocianowska-Sidoruk, Maria Macała Prezentacja zastosowania UKD w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego / Elżbieta Czarnecka, Maja Chocianowska-Sidoruk, Maria Macała W roku 2012 został oddany do użytku nowy budynek Biblioteki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

URZĄD DOBORU KADR WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (EPSO)

URZĄD DOBORU KADR WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (EPSO) 20.5.2009 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 115 A/1 V (Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE URZĄD DOBORU KADR WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (EPSO) OGŁOSZENIE O KONKURSIE OTWARTYM (2009/C 115 A/01) Urząd

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSACH OTWARTYCH (2011/C 198 A/02)

OGŁOSZENIE O KONKURSACH OTWARTYCH (2011/C 198 A/02) C 198 A/6 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 6.7.2011 OGŁOSZENIE O KONKURSACH OTWARTYCH (2011/C 198 A/02) Jesteś zainteresowany pracą w naszych instytucjach? Twój profil odpowiada naszym kryteriom?

Bardziej szczegółowo

Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie

Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie Informacje prasowe sieci Eurydice Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie Ján Figel, komisarz UE ds. edukacji, kształcenia, kultury i młodzieży, powiedział: Chociaż obserwujemy pewne

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik Trading Central BReTRADER

Wskaźnik Trading Central BReTRADER Wskaźnik Trading Central BReTRADER Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Proces instalacji... 3 3. Funkcje i parametry... 6 4. Proces aktualizacji... 8 dibre.pl 2 1. Informacje ogólne TC.TechnicalAnalysis

Bardziej szczegółowo

Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB

Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej Zakopane wrzesień 2007 Biblioteka CIOP-PIB Biblioteka CIOP-PIB

Bardziej szczegółowo

AquaLingua PORADNIK UŻYTKOWNIKA

AquaLingua PORADNIK UŻYTKOWNIKA AquaLingua PORADNIK UŻYTKOWNIKA WPROWADZENIE DOSTĘP POPRZEZ LISTĘ TEMATÓW DOSTĘP POPRZEZ WYSZUKIWARKĘ (WYSZUKIWANIE) PRZEGLĄDANIE RYSUNKÓW 1/6 WPROWADZENIE Strona AQUALINGUA pozwala Użytkownikowi na przeglądanie

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE TŁUMACZENIA SUPLEMENTU DO ŚWIADECTWA WPROWADZENIE ZALECENIA OGÓLNE

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE TŁUMACZENIA SUPLEMENTU DO ŚWIADECTWA WPROWADZENIE ZALECENIA OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE TŁUMACZENIA SUPLEMENTU DO ŚWIADECTWA WPROWADZENIE CEL SUPLEMENTU DO ŚWIADECTWA Suplement do świadectwa nie zastępuje oryginalnego dokumentu określającego kwalifikacje zawodowe, lecz

Bardziej szczegółowo

Polityka językowa w Unii Europejskiej - kształcenie językowe na rzecz rynku pracy

Polityka językowa w Unii Europejskiej - kształcenie językowe na rzecz rynku pracy Polityka językowa w Unii Europejskiej - kształcenie językowe na rzecz rynku pracy Konferencja edukacyjna Poświadczanie Kompetencji Językowych w Akademickim Systemie Kształcenia UMCS, Lublin 28.02.2014

Bardziej szczegółowo

III Tablice skrócone i kartoteka wzorcowa UKD III.1 Tablice skrócone UKD

III Tablice skrócone i kartoteka wzorcowa UKD III.1 Tablice skrócone UKD III Tablice skrócone i kartoteka wzorcowa UKD III.1 Tablice skrócone UKD Biblioteka Narodowa publikuje cyklicznie skrócone wydania tablic UKD 1 dla potrzeb narodowej bibliografii bieżącej oraz bibliotek

Bardziej szczegółowo

O słowach kluczowych prawie wszystko

O słowach kluczowych prawie wszystko O słowach kluczowych prawie wszystko prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytet Warszawski Sulejówek, 13 listopada 2014 r. Rola języka i

Bardziej szczegółowo

Kluczowe dane o nauczaniu języków obcych w szkołach w Europie 2012

Kluczowe dane o nauczaniu języków obcych w szkołach w Europie 2012 Kluczowe dane o nauczaniu języków obcych w szkołach w Europie 2012 Publikacja Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012 ( Kluczowe dane o nauczaniu języków obcych w szkołach w Europie 2012

Bardziej szczegółowo

Poradnik na temat włączania substancji do załącznika XIV (Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń)

Poradnik na temat włączania substancji do załącznika XIV (Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń) Nr ref.: ECHA-09-GF-01-PL Data: 30/10/2009 Język: polski WŁĄCZANIE SUBSTANCJI DO ZAŁĄCZNIKA XIV Poradnik na temat włączania substancji do załącznika XIV (Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania

Bardziej szczegółowo

JĘZYKI INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZE. Zagadnienia do egzaminu. 1. Język informacyjno-wyszukiwawczy - charakterystyka ogólna. Definicja języka.

JĘZYKI INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZE. Zagadnienia do egzaminu. 1. Język informacyjno-wyszukiwawczy - charakterystyka ogólna. Definicja języka. Dr hab. Diana Pietruch-Reizes JĘZYKI INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZE Zagadnienia do egzaminu 1. Język informacyjno-wyszukiwawczy - charakterystyka ogólna. Definicja języka. Pojecie "znak". Własności znaków.

Bardziej szczegółowo

Systemy organizacji wiedzy i ich rola w integracji zasobów europejskich bibliotek cyfrowych

Systemy organizacji wiedzy i ich rola w integracji zasobów europejskich bibliotek cyfrowych Systemy organizacji wiedzy i ich rola w integracji zasobów europejskich bibliotek cyfrowych Adam Dudczak Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (maneo@man.poznan.pl) I Konferencja Polskie Biblioteki

Bardziej szczegółowo

EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale

EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale Prezentacja informacyjna o platformie EPALE, 28 lipca 2015 Czym jest EPALE? Wielojęzyczna ogólnoeuropejska platforma

Bardziej szczegółowo

RADY PROGRAMOWE - instrukcja

RADY PROGRAMOWE - instrukcja RADY PROGRAMOWE - instrukcja Spis treści: 1. Logowanie do systemu.... 2 2. Poruszanie się po systemie.... 4 3. Wpisywanie przedmiotów do bazy.... 6 4. Ustalenie punktacji przedmiotu.... 8 5. Wpisywanie

Bardziej szczegółowo

EPALE. Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

EPALE. Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie Korzyści z rejestracji na platformie: Dostęp do aktualnych informacji o najważniejszych wydarzeniach, osiągnięciach i trendach w sektorze

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI URZĄD DOBORU KADR (EPSO)

EUROPEJSKI URZĄD DOBORU KADR (EPSO) 1.12.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 350 A/1 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE EUROPEJSKI URZĄD DOBORU KADR (EPSO) OGŁOSZENIE O KONKURSIE OTWARTYM EPSO/AST/118/11 Asystenci (AST

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych

Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych Agnieszka Młodzka Stybel, CIOP PIB X KRAJOWE FORUM INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ BEZPIECZNA, INNOWACYJNA I DOSTĘPNA INFORMACJA PERSPEKTYWY

Bardziej szczegółowo

Metadane w zakresie geoinformacji

Metadane w zakresie geoinformacji Metadane w zakresie geoinformacji Informacja o zasobie danych przestrzennych Plan prezentacji 1. Co to są metadane i o czym nas informują? 2. Rola metadanych 3. Dla jakich zbiorów tworzone są metadane?

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Semestr zimowy 2016/2017 I SSA I stopnia

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Semestr zimowy 2016/2017 I SSA I stopnia TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI Semestr zimowy 2016/2017 I SSA I stopnia Zajęcia nr 5 Publiczne bazy orzeczeń Cz. 2: Portale orzeczeń sądów powszechnych * Bazy danych z informacjami o prawie europejskim

Bardziej szczegółowo

Plik wzorcowy Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej tłumaczenie czy adaptacja

Plik wzorcowy Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej tłumaczenie czy adaptacja Plik wzorcowy Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej tłumaczenie czy adaptacja dr Jolanta Hys Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zarządzanie informacją w nauce Katowice, 27-28 listopada 2014 r. Uniwersalna

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

Głównym celem konkursu ekologicznego placówki CREDCHEM Network jest przybliżenie kształcenia zawodowego do treści związanych z gospodarką.

Głównym celem konkursu ekologicznego placówki CREDCHEM Network jest przybliżenie kształcenia zawodowego do treści związanych z gospodarką. KONKURS EKOLOGICZNY CREDCHEM NETWORK PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY 2. INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI 2.1 Zamysł założenia metodyczno organizacyjne Głównym celem konkursu ekologicznego placówki CREDCHEM Network

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane publikacja obowiązkowa X Dostawy X publikacja nieobowiązkowa Usługi

Roboty budowlane publikacja obowiązkowa X Dostawy X publikacja nieobowiązkowa Usługi Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa X Dostawy

Bardziej szczegółowo

Ewa Lang Marzena Marcinek

Ewa Lang Marzena Marcinek Ewa Lang Marzena Marcinek Biblioteka Seminarium Politechniki Łódzkiej, Krakowskiej i Lwowskiej, Łódź, 27-28.03.2012 r. Bibliografia Publikacji Pracowników to dziedzinowa bibliograficzna baza danych obejmująca

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI URZĄD DOBORU KADR (EPSO)

EUROPEJSKI URZĄD DOBORU KADR (EPSO) 4.7.2013 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 193 A/1 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE EUROPEJSKI URZĄD DOBORU KADR (EPSO) OGŁOSZENIE O KONKURSACH OTWARTYCH Tłumacze konferencyjni języka

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Semestr zimowy 2016/2017 I SSA I stopnia

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Semestr zimowy 2016/2017 I SSA I stopnia TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI Semestr zimowy 2016/2017 I SSA I stopnia Zajęcia nr 2 Publiczne bazy tekstów aktów prawnych 2 Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) http://isap.sejm.gov.pl/ ; http://sejm.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA w WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OSTROWCU Św.

KSIĘGA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA w WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OSTROWCU Św. Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Jednostka: ul. Akademicka 1 Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Przygotowała: Pełnomocnik ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Uczelniana Komisja ds. Jakości

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 123. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 września 2013 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 123. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 września 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 123 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wytycznych tworzenia planów i programów studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Zawartość i możliwości wykorzystania Bazy Edukacyjnej Scenariusz warsztatów doskonalących

Zawartość i możliwości wykorzystania Bazy Edukacyjnej Scenariusz warsztatów doskonalących Zawartość i możliwości wykorzystania Bazy Edukacyjnej Scenariusz warsztatów doskonalących Czas trwania: 2 godz. Uczestnicy: studenci pierwszego roku różnych kierunków Cele ogólne: - zapoznanie studentów

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie założeń systemu ECVET w projektach mobilności edukacyjnej oraz w tworzeniu programów szkoleń zawodowych

Wykorzystanie założeń systemu ECVET w projektach mobilności edukacyjnej oraz w tworzeniu programów szkoleń zawodowych Wykorzystanie założeń systemu ECVET w projektach mobilności edukacyjnej oraz w tworzeniu programów szkoleń zawodowych Tarnobrzeg 24 maja 2016 r. Jednostki efektów uczenia się / efekty uczenia się wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania Departament Funduszy Strukturalnych Edukacja w okresie programowania 2014-2020 Plan prezentacji 1. Fundusze europejskie 2014-2020 i Umowa Partnerstwa 2. System edukacji a wsparcie funduszy unijnych 3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wyszukiwania w katalogach i bazach Biblioteki

Instrukcja wyszukiwania w katalogach i bazach Biblioteki Instrukcja wyszukiwania w katalogach i bazach Biblioteki http://aleph.dbp.wroc.pl:8991/f Informacje o zbiorach Biblioteki przechowywane są w systemie bibliotecznym Aleph. Interfejs www systemu podzielony

Bardziej szczegółowo

Polityka językowa Unii Europejskiej. Łódź 14 maja 2012

Polityka językowa Unii Europejskiej. Łódź 14 maja 2012 Polityka językowa Unii Europejskiej Łódź 14 maja 2012 Wielojęzyczna Europa od 1958 r. Pierwsze rozporządzenie Rady nr 1/58 stanowi, że oficjalnymi i roboczymi językami są języki państw członkowskich Traktat

Bardziej szczegółowo

Kompetencje informacyjne jako element założeń programowych KRK dla szkolnictwa wyższego oferta BGPW. Oddział Informacji Naukowej BG PW

Kompetencje informacyjne jako element założeń programowych KRK dla szkolnictwa wyższego oferta BGPW. Oddział Informacji Naukowej BG PW Kompetencje informacyjne jako element założeń programowych KRK dla szkolnictwa wyższego oferta BGPW Oddział Informacji Naukowej BG PW Krajowe Ramy Kwalifikacji - założenia dla studiów technicznych Projekt

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego Ramowy Program Studiów Podyplomowych w specjalności nauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

Kompetencje informacyjne, ich wdrożenia i rozwój.

Kompetencje informacyjne, ich wdrożenia i rozwój. Kompetencje informacyjne, ich wdrożenia i rozwój. Na przykładzie wybranych uczelni technicznych, medycznych, ekonomicznych i ogólnych Anna Tonakiewicz-Kołosowska Iwona Socik Krajowe Ramy Kwalifikacji dla

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne ćwiczenia przygotowawcze

1. Ogólne ćwiczenia przygotowawcze 1. Ogólne ćwiczenia przygotowawcze Poniższe ćwiczenia o charakterze ogólnym zostały opracowane do zastosowania we wszystkich dialogach i monologach IVY. Aby wykonać dodatkowe ćwiczenia, dotyczące danego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa ZASADY NAZEWNICTWA DOKUMENTÓW XML Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Słowniki i inne przydatne adresy. oprac. dr Aneta Drabek

Słowniki i inne przydatne adresy. oprac. dr Aneta Drabek Słowniki i inne przydatne adresy oprac. dr Aneta Drabek Encyklopedia PWN Internetowa encyklopedia PWN zawiera wybór 80 tysięcy haseł i 5tysięcy ilustracji ze stale aktualizowanej bazy encyklopedycznej

Bardziej szczegółowo

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )...

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )... KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH Patrz: Pouczenie na stronie 3 E 405 ( 1 ) ZAŚWIADCZE DOTYCZĄCE SUMOWANIA OKRESÓW UBEZPIECZENIA, ZATRUDNIENIA LUB PRACY NA

Bardziej szczegółowo

I. Opracowanie literatury z użyciem Deskryptorów BN (zagadnienia ogólne)

I. Opracowanie literatury z użyciem Deskryptorów BN (zagadnienia ogólne) Zaproszenie Pracownia Deskryptorów Biblioteki Narodowej zaprasza na cykl otwartych spotkań poświęconych zagadnieniom opracowania rzeczowego z zastosowaniem Deskryptorów BN. Harmonogram spotkań: I. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Rezultaty projektów transferu innowacji. Warszawa, 17 czerwca 2013

Rezultaty projektów transferu innowacji. Warszawa, 17 czerwca 2013 Rezultaty projektów transferu innowacji Warszawa, 17 czerwca 2013 Cel programu Uczenie się przez całe życie Włączenie uczenia się przez całe życie w kształtowanie Unii Europejskiej jako zaawansowanej,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Znak P/07/2006. Filmoteka Narodowa Adres pocztowy: Roboty budowlane X publikacja obowiązkowa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Znak P/07/2006. Filmoteka Narodowa Adres pocztowy: Roboty budowlane X publikacja obowiązkowa Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl Znak P/07/2006 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

Podejście do uczenia się osób starszych w polityce LLL w Europie i w Polsce

Podejście do uczenia się osób starszych w polityce LLL w Europie i w Polsce Podejście do uczenia się osób starszych w polityce LLL w Europie i w Polsce Konferencja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pn.: Kompetencja UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ w kontekście Europejskiego Roku Aktywności

Bardziej szczegółowo

Przeszukiwanie zasobów bibliotecznych za pomocą multiwyszukiwarki Primo

Przeszukiwanie zasobów bibliotecznych za pomocą multiwyszukiwarki Primo Przeszukiwanie zasobów bibliotecznych za pomocą multiwyszukiwarki Primo Serwis zintegrowanego wyszukiwania, który umożliwia jednoczesne przeszukiwanie wielu zasobów informacyjnych, m.in. czasopism i książek

Bardziej szczegółowo

Zasady Nazewnictwa. Dokumentów XML 2007-11-08. Strona 1 z 9

Zasady Nazewnictwa. Dokumentów XML 2007-11-08. Strona 1 z 9 Zasady Nazewnictwa Dokumentów 2007-11-08 Strona 1 z 9 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Znaczenie spójnych zasady nazewnictwa... 3 III. Zasady nazewnictwa wybrane zagadnienia... 3 1. Język oraz forma nazewnictwa...

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI 9.12.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 359 A/1 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE PARLAMENT EUROPEJSKI ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Pracownicy kontraktowi (grupy funkcyjne III i

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytet Warszawski prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytet Warszawski Rola języka i semantyki w procesach reprezentowania i wyszukiwania treści Możliwości

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. dr Katarzyna Wodniak

OPIS PRZEDMIOTU. dr Katarzyna Wodniak Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Obsługa użytkowników w bibliotece

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Bardziej szczegółowo

Ekran główny lista formularzy

Ekran główny lista formularzy Administracja modułem formularzy dynamicznych Konfigurator formularzy dynamicznych Funkcjonalność konfiguratora formularzy dynamicznych pozwala administratorowi systemu na stworzenie formularza, w którym

Bardziej szczegółowo

Biuletyn, Wydanie 3, Październik 2014. Advancing Vocational Competences in Foreign Languages for Paramedics -2013-1-PL1-LEO05-37769

Biuletyn, Wydanie 3, Październik 2014. Advancing Vocational Competences in Foreign Languages for Paramedics -2013-1-PL1-LEO05-37769 Biuletyn, Wydanie 3, Październik 2014 Advancing Vocational Competences in Foreign Languages for Paramedics -2013-1-PL1-LEO05-37769 Witamy! Projekt MEDILINGUA (2013-1-PL1-LEO05-37769) rozwija się z sukcesem.

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwarka Google w witrynie Technologia Google, która pozwala przeszukiwać witrynę Twojej firmy

Wyszukiwarka Google w witrynie Technologia Google, która pozwala przeszukiwać witrynę Twojej firmy Wyszukiwarka Google w witrynie Informacje o usłudze Wyszukiwarka Google w witrynie Technologia Google, która pozwala przeszukiwać witrynę Twojej firmy Wyszukiwarka Google w witrynie Więcej informacji znajdziesz

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

III Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2010/2011 Efektywność uczenia a ocena pracy szkoły 24 maja 2011 r., Warszawa

III Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2010/2011 Efektywność uczenia a ocena pracy szkoły 24 maja 2011 r., Warszawa Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie Beata Balińska III Zjazd AZDS, Efektywność

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie w Katalogu Bibliotek PW za pomocą multiwyszukiwarki Primo

Wyszukiwanie w Katalogu Bibliotek PW za pomocą multiwyszukiwarki Primo Wyszukiwanie w Katalogu Bibliotek PW za pomocą multiwyszukiwarki Primo Aby znaleźć potrzebne książki i czasopisma, skorzystaj ze wspólnego katalogu Biblioteki Głównej, jej filii oraz większości bibliotek

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programu Leonardo da Vinci

Prezentacja programu Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Prezentacja programu Leonardo da Vinci Europejski wymiar edukacji rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Rzeszów: TŁUMACZENIA PISEMNE TEKSTÓW Z JĘZYKÓW KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ I KRAJÓW STOWARZYSZONYCH Z UNIĄ EUROPEJSKĄ NA JĘZYK POLSKI ORAZ Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYKI TYCH KRAJÓW DLA POTRZEB REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego Plan nauczania Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWIZOWANIA W USOS TECZEK PRZEWODÓW DOKTORSKICH

INSTRUKCJA ARCHIWIZOWANIA W USOS TECZEK PRZEWODÓW DOKTORSKICH INSTRUKCJA ARCHIWIZOWANIA W USOS TECZEK PRZEWODÓW DOKTORSKICH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ WYDZIAŁY DO ARCHIWUM UW (maj 2013, Grażyna Kurzyna, Archiwum UW ) Teczki przewodów doktorskich zarejestrowanych w USOS,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Skorowidze 1

Rozdział 1 Skorowidze 1 Rozdział 1 Skorowidze 1 1.1 Co to jest skorowidz W tytule mojej pracy użyte zostało słowo skorowidz. Obecnie znacznie częściej w języku polskim jest używany jego synonim - indeks. W swojej pracy będę tych

Bardziej szczegółowo

Proces badawczy schemat i zasady realizacji

Proces badawczy schemat i zasady realizacji Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Zaoczne Studia Doktoranckie z Ekonomii Warszawa, 14 grudnia 2014 Metodologia i metoda badawcza Metodologia Zadania metodologii Metodologia nauka

Bardziej szczegółowo

Elementy procesu bolońskiego w doradztwie zawodowym. Monika Włudyka doradca zawodowy

Elementy procesu bolońskiego w doradztwie zawodowym. Monika Włudyka doradca zawodowy Elementy procesu bolońskiego w doradztwie zawodowym Monika Włudyka doradca zawodowy Plan prezentacji Czym jest proces boloński? Cele procesu bolońskiego kształtowanie społeczeństwa opartego na wiedzy (społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Projektowanie architektury informacji katalogu biblioteki w oparciu o badania użytkowników Analiza przypadku

Projektowanie architektury informacji katalogu biblioteki w oparciu o badania użytkowników Analiza przypadku Projektowanie architektury informacji katalogu biblioteki w oparciu o badania użytkowników Analiza przypadku dr Stanisław Skórka Biblioteka Główna Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo wyższe w Europie 2010: wpływ Procesu Bolońskiego. Seria FOCUS.

Szkolnictwo wyższe w Europie 2010: wpływ Procesu Bolońskiego. Seria FOCUS. Szkolnictwo wyższe w Europie 2010: wpływ Procesu Bolońskiego. Seria FOCUS. Nowy raport opracowany przez sieć Eurydice dla Komisji Europejskiej ukazuje postępy poczynione w zakresie reformowania szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Nr 1. Sierpień 2011 PREZENTACJA BIULETYNU

Biuletyn Nr 1. Sierpień 2011 PREZENTACJA BIULETYNU Biuletyn 01 Projekt finansowany przez hiszpańską Narodową Agencję dla Europejskich Programów Edukacyjnych (OAPEE) przy wsparciu programu Unii Europejskiej Lifelong Learning Biuletyn Nr 1 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

EBSCO Discovery Service - przewodnik

EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka... 1 O multiwyszukiwarce... 2 Przeszukiwane źródła... 2 Jak rozpocząć korzystanie?... 2 Wyszukiwanie zaawansowane... 3 Zawężanie

Bardziej szczegółowo

w praktyce Szkolnictwo wyższe Tarnów, 19 października 2015 r.

w praktyce Szkolnictwo wyższe Tarnów, 19 października 2015 r. w praktyce Szkolnictwo wyższe Tarnów, 19 października 2015 r. Mobilność w pigułce Mobilność studentów i pracowników Rodzaje mobilności: Wyjazdy studentów Na studia (3-12 miesięcy); Na praktykę (2-12 miesięcy),

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wyszukiwania w katalogach i bazach Biblioteki

Instrukcja wyszukiwania w katalogach i bazach Biblioteki Instrukcja wyszukiwania w katalogach i bazach Biblioteki www.dbp.wroc.pl/aleph Informacje o zbiorach Biblioteki przechowywane są w systemie bibliotecznym Aleph. Interfejs www systemu podzielony jest na

Bardziej szczegółowo

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece akademickiej Danuta Szewczyk-Kłos Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki Biblioteka

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 16 listopada 2011 r. Nr 9 Poz. 204 ZARZĄDZENIE NR 44 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task Portal Egzaminacyjny Spis treści Informacje ogólne... 2 Rejestracja i logowanie... 2 Strona główna... 4 Zapisy na egzamin...

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006r (poz. 609) Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów Numer sprawy nadany przez zamawiającego: GBR.3410/2/07 Załącznik nr 1 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582

Bardziej szczegółowo

Metadane. Przykry obowiązek czy przydatny zasób?

Metadane. Przykry obowiązek czy przydatny zasób? Metadane Przykry obowiązek czy przydatny zasób? A D A M I W A N I A K Administracja publiczna a ustawa o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej, Kielce, 13-14 października 2011 r. Problem nadmiaru informacji

Bardziej szczegółowo

ZNACZNIKI META. Znacznik META

ZNACZNIKI META. Znacznik META ZNACZNIKI META Znacznik META element dokumentu HTML dostarczający informacji niewidocznych dla użytkowników, lecz istotnych z punktu widzenia odbiorców dokumentu przeglądarek i serwisów wyszukiwawczych

Bardziej szczegółowo

Edukacja w okresie programowania

Edukacja w okresie programowania Departament Funduszy Strukturalnych Edukacja w okresie programowania 2014-2020 Katowice, 30 czerwca 2014 roku Plan prezentacji 1. Fundusze europejskie 2014-2020 i Umowa Partnerstwa 2. System edukacji a

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS)

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Wersja 1.3.5 INSTRUKCJA rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu (lub cyklu szkoleniowym)

Bardziej szczegółowo

Pilotaż szkoły ćwiczeń

Pilotaż szkoły ćwiczeń Kryteria wyboru szkoły na szkołę ćwiczeń Materiał do konsultacji społecznych Pilotaż szkoły ćwiczeń 1 Wprowadzenie Pilotaż szkoły ćwiczeń jest trzecim zadaniem realizowanym w ramach projektu pozakonkursowego

Bardziej szczegółowo

Doradztwo. zawodowe w systemie oświaty - wstępne założenia DKZU MEN. Konferencja Kierunki rozwoju całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Doradztwo. zawodowe w systemie oświaty - wstępne założenia DKZU MEN. Konferencja Kierunki rozwoju całożyciowego poradnictwa zawodowego. Doradztwo Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zawodowe w systemie oświaty - wstępne założenia Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru innowacyjnej wiedzy, umiejętności i kompetencji Konferencja

Bardziej szczegółowo

Często zadawane pytania. Adres, Logowanie, Hasło. Oferta

Często zadawane pytania. Adres, Logowanie, Hasło. Oferta Adres, Logowanie, Hasło Często zadawane pytania PYTANIE 1. Pod jakim adresem dostępny jest elektroniczny system rekrutacji do gimnazjów? Elektroniczny system rekrutacji do gimnazjów dostępny jest pod adresem:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Jednostka prowadząca kierunek studiów: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie 2014 2019 CELE: 1. Podniesienie umiejętności językowych całej kadry nauczycielskiej oraz kadry kierowniczej.

Bardziej szczegółowo

Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny.

Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny. PI-14 01/12 Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny.! Likwidacja lub znaczne ograniczenie redundancji (powtarzania się) danych! Integracja danych!

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na. Wydziale Turystyki i Rekreacji

Wytyczne Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na. Wydziale Turystyki i Rekreacji Wytyczne Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Turystyki i Rekreacji w sprawie dostosowania programów kształcenia dla kierunku studiów, poziomów i profili kształcenia prowadzonych w uczelni

Bardziej szczegółowo

Znaczenie poprawnego stosowania podstawowych narzędzi ECTS

Znaczenie poprawnego stosowania podstawowych narzędzi ECTS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Zespół Ekspertów Bolońskich Znaczenie poprawnego stosowania podstawowych narzędzi ECTS Beata Skibińska, FRSE Grotniki,

Bardziej szczegółowo

glosariusz terminów i pojęć

glosariusz terminów i pojęć angielsko-polski i polsko-angielski glosariusz terminów i pojęć używanych w europejskich programach współpracy w dziedzinie edukacji Warszawa 2010 angielsko-polski i polsko-angielski glosariusz terminów

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka EDS daje możliwość przeszukania większości baz udostępnianych przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Odnajdziesz publikacje na potrzebny Ci temat szybko, łatwo i

Bardziej szczegółowo

publikacja nieobowiązkowa

publikacja nieobowiązkowa Numer sprawy nadany przez zamawiającego: AMK.341-4/07 ZP-300 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Europejskie Ramy kwalifikacji a Polska Rama Kwalifikacji. Standardy Kompetencji Zawodowych.

Europejskie Ramy kwalifikacji a Polska Rama Kwalifikacji. Standardy Kompetencji Zawodowych. Europejskie Ramy kwalifikacji a Polska Rama Kwalifikacji. Standardy Kompetencji Zawodowych. System ECTS i ECVET. Kształcenie z udziałem różnych partnerów i podmiotów. Idea Europejskich Ram Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

M o d e r n i z a c j a k s z t a ł c e n i a z a w o d o w e g o w M a ł o p o l s c e Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

M o d e r n i z a c j a k s z t a ł c e n i a z a w o d o w e g o w M a ł o p o l s c e Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2007 2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kraków, dnia 22 maja 2014 r. Nasz znak: OR-X.272.46.2014 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie

Bardziej szczegółowo