FIZJOLOGIA SPORTU WYDZIAŁ WYCHOWANIE FIZYCZNE Studia stacjonarne II stopnia I rok/2semestr. Tematyka ćwiczeń:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FIZJOLOGIA SPORTU WYDZIAŁ WYCHOWANIE FIZYCZNE Studia stacjonarne II stopnia I rok/2semestr. Tematyka ćwiczeń:"

Transkrypt

1 FIZJOLOGIA SPORTU WYDZIAŁ WYCHOWANIE FIZYCZNE Studia stacjonarne II stopnia I rok/2semestr Tematyka ćwiczeń: 1. Metody oceny kosztu energetycznego pracy mięśniowej. Metabolizm głównych substratów energetycznych podczas wysiłku fizycznego i w okresie restytucji powysiłkowej u osób o wysokim poziomie wydolności fizycznej. Fizjologiczna kontrola bilansu energetycznego organizmu podczas wysiłku fizycznego o różnej intensywności i czasie trwania. Ocena intensywności pracy fizycznej na podstawie pomiaru wydatku energetycznego, maksymalnego poboru tlenu. Oszacowanie kosztu pracy fizycznej na podstawie kosztu kalorycznego oraz równoważnika metabolicznego. Analiza porównawcza wielkości pracy i mocy podczas testów wysiłkowych na bieżni i ergometrze rowerowym. 2. Wpływ treningu fizycznego na zdolność generowania siły oraz szybkość skurczu mięśni szkieletowych. Ocena zależności pomiędzy długością mięśnia a siłą skurczu oraz szybkością skurczu a siłą wytwarzaną przez mięsień. Fizjologiczna rola rozgrzewki w różnych dyscyplinach sportowych. Wpływ wstępnego obciążenia mięśni na zdolność generowania mocy maksymalnej w 15 sek. wysiłku supramaksymalnym. Próg reagowania motorycznego w wysiłku progresywnym. 3. Wydolność beztlenowa sportowców. Fizjologiczne aspekty treningu zwiększającego wydolność beztlenową. Metody oceny wydolności beztlenowej sportowców. Ocena mocy maksymalnej w powtarzalnym wysiłku supramaksymalnym (3 serie 10 sekundowe). Interpretacja wskaźników determinujących wydolność beztlenową w różnych kategoriach, wiekowych, sportowych oraz różnych dyscyplinach szybkościowych. 4. Fizjologiczne uwarunkowania treningu siłowego i oporowego. Trening zwiększający siłę i moc. Rola ćwiczeń rozciągających oraz proprioceptywnego nerwowo-mięśniowego torowania ruchu w treningu siłowym. Pomiar siły i mocy w wysiłku siłowym. Ocena wielkości obciążenia układu sercowo-naczyniowego w wysiłku siłowym o stopniowanej intensywności (30% RM, 50% RM, 70% RM). 5. Wydolność tlenowa w treningu wytrzymałościowym sportowców. Metody oceny wydolności tlenowej wysoko kwalifikowanych sportowców. Interpretacja i przydatność pomiarów maksymalnego poboru tlenu u zawodników i zawodniczek o wysokim poziomie wytrenowania. Znaczenie progów metabolicznych w indywidualizacji obciążeń treningowych. Porównanie wielkości maksymalnego poboru tlenu w teście bezpośrednim, pośrednim i terenowym. Ocena różnic w poziomie wydolności fizycznej kobiet i mężczyzn próba Harwardzka.

2 6. Zastosowanie pośrednich metod szacowania maksymalnego poboru tlenu w ocenie wydolności w sporcie wyczynowym. Ocena przydatności pośrednich metod oceny wydolności tlenowej w kontroli efektywności treningu wytrzymałościowego. Zasady planowania treningu z pulsometrem. Ocena wydolności tlenowej w próbach pośrednich. Test submaksymalnym Foxa. Test Åstranda na bieżni. Terenowe testy oceny wydolności fizycznej- test Balke a 7. Fizjologiczne i biomedyczne uwarunkowania wydolności młodych sportowców. Próby czynnościowe oceny wydolności fizycznej dzieci i młodzieży Zastosowanie i interpretacja wyników prób wysiłkowych dzieci i młodzieży. Wykorzystanie wskaźników fizjologicznych w planowaniu obciążeń treningowych młodocianych sportowców oraz szacowaniu wieku osiągani mistrzowskich wyników sportowych Ocena rezerwy oddechowej, sercowej, saturacji krwi tlenem w adaptacji do wysiłku o stopniowo wzrastającej intensywności. Wyznaczanie rezerwy tętna i tętna maksymalnego u dzieci i młodzieży. 8. Adaptacja do wysiłku fizycznego w specyficznych wysiłkach obciążających kończyny górne i dolne. Reakcja układu krążenia do wysiłku obciążającego kończyny górne Różnice w czynności układu oddechowego. Reakcje metaboliczne na specyficzne wysiłki o różnym charakterze pracy mięśniowej kończyn górnych i dolnych. Test Wingate przy obciążeniu kończyn dolnych. Test wioślarski. Ocena mocy maksymalnej w progresywnym teście kończyn górnych. 9. Pomiary somatyczne w kontroli efektów treningowych. Pomiary somatometryczne ciała w ocenie należnej masy i składu ciała. Typ budowy ciała w selekcji do wybranych dyscyplin sportowych. Pomiar składu ciała z uwzględnieniem głównych komponentów (LBM, FBM, TBW) Ocena zależności pomiędzy składem ciała a wydolnością tlenowa, beztlenowa i siła mięśni w badaniu dynamometrycznym. Skutki stosowania dopingu w sporcie- film 10. Zastosowanie badań fizjologicznych w kontroli efektów treningowych w wybranych dyscyplinach sportu. Fizjologiczna ocena efektów treningowych w grach zespołowych. Badania fizjologiczne w kontroli efektów treningowych pływaków. Badania fizjologiczne w kontroli efektów sportach walki. Testy biegowe w ocenie wydolności tlenowej. Biegowy test wytrzymałości beztlenowej-rast. Wyznaczanie progu przemian anaerobowych w teście pływackim. Test pływacki szybkościowy. Ocena potencjału glikolitycznego w teście pulsacyjnym. 11. Zastosowanie badań fizjologicznych w kontroli efektów treningowych w rekreacji ruchowej i ćwiczeniach fitness. Ocena adaptacji czynnościowej organizmu w treningu fitness. Metody oceny wydolności fizycznej treningu fitness i zdrowotnym. Metody wyznaczania maksymalnego poboru tlenu na podstawie wartości spoczynkowych. Skala aktywności fizycznej.

3 Ocena reakcji układu krążenia i wielkości wykonanej pracy w wysiłku na o stałej i narastającej intensywności (test step-up). Testy wahadłowe w ocenie wydolności tlenowej. Interpretacja wydolności fizycznej w testach stopnia - Step test wg. Canadian Public Heath Association 12. Repetytorium 13. Zaliczenie Tematyka wykładów: 1. Fizjologiczne podstawy treningu sportowego Podstawowe pojęcia fizjologiczne w treningu sportowym Klasyfikacja wysiłków fizycznych Metody wyznaczania intensywności wysiłku i obciążeń wysiłkowych Praca i moc w badaniach wysiłkowych Wydatek energetyczny jako kryterium intensywności wysiłku fizycznego 2. Klasyfikacja różnych faz wysiłku fizycznego zawodników o wysokim poziomie wytrenowania Faza deficytu tlenowego Faza równowagi czynnościowej (steady state) Próg przemian anaerobowych Maksymalny pobór tlenu Punkt zmiany w poborze tlenu 3. Funkcja różnych typów włókien mięśniowych w treningu sportowym Morfologiczne i funkcjonalne zróżnicowanie włókien mięśniowych pod wpływem treningu sprinterskiego, siłowego i wytrzymałościowego Metody oceny ilości włókien mięśniowych i ich zastosowanie w preselekcji i monitorowaniu treningu fizycznego 4. Zmiany adaptacyjne w czynności układu ruchu u wysoko kwalifikowanych sportowców Nerwowa kontrola skurczu i relaksacji mięśni szkieletowych Czynniki determinujące wielkość generowanej mocy w układzie mięśniowym. Bezwzględna i względna siła mięśni Hipertrofia włókien mięśniowych Neurofizjologiczne uwarunkowania szybkości reagowania w spoczynku i wysiłku fizycznym. Rekrutacja jednostek motorycznych Funkcja tkanki łącznej Powysiłkowa bolesność mięsni 5. Zmiany adaptacyjne w układzie sercowo naczyniowym u sportowców o wysokim poziomie wytrenowania Morfofunkcjonalna charakterystyka serca sportowca Reakcja układu sercowo naczyniowego na wysiłki o różnej intensywności u zawodników o wysokim poziomie wydolności fizycznej Problemy kardiologiczne w sporcie 6. Reakcje układu oddechowego na wysiłek fizyczny w treningu sportowym Charakterystyka siły mięśni oddechowych u wysoce wytrenowanych zawodników i zawodniczek Reakcje układu oddechowego na trening o różnej intensywności Znaczenie badań spirometrycznych w ocenie ryzyka niewydolności oddechowej u sportowców 7. Wpływ treningu fizycznego na zmiany objętości krwi i wartość wskaźników hematologicznych Monitorowanie treningu sportowego a składu i objętości krwi Wpływ wysiłku fizycznego na wskaźniki reologiczne krwi Zastosowanie wskaźników hematologicznych w diagnostyce efektów treningowych 8. Różnice w adaptacji krążeniowo oddechowej i metabolicznej w zmiennych warunkach środowiska zewnętrznego Kontrola równowagi cieplnej podczas wysiłku fizycznego u osób wysoce wytrenowanych Termoregulacja podczas wysiłków fizycznych w gorącym i wilgotnym środowisku Fizjologiczne reakcje na wysiłek w środowisku zimnym. Aklimatyzacja w sporcie

4 9. Trening fizyczny w zmiennych warunkach ciśnienia barometrycznego Ocena adaptacji do wysiłku fizycznego w warunkach hipoksji Fizjologiczne aspekty treningu wysokościowego Reakcje fizjologiczne organizmu podczas zanurzenia w wodzie 10. Rola mechanizmów fizjologicznych w kontroli równowagi kwasowo zasadowej i elektrolitowej w treningu sportowym Typy zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej Ocena pojemności buforowej w diagnostyce efektów treningowych Wpływ wysiłku fizycznego na zmiany równowagi elektrolitowej organizmu 11. Fizjologiczne aspekty procesów zmęczenia i wypoczynku w sporcie Pojęcie i przyczyny zmęczenia obwodowe i ośrodkowe Wskaźniki zmęczenia w wysiłkach szybkościowych i wytrzymałościowych Desynchronizacja rytmów biologicznych i ich znaczenie w zaburzeniach równowagi elektrolitowej i zdolności do wysiłku fizycznego sportowców Przebieg procesów wypoczynku i sposoby jego aktywacji w sporcie 12. Współczesna diagnostyka i zasady monitorowania przetrenowania w sporcie Fizjologiczne wskaźniki przetrenowania Ocena wielkości generowanej mocy i spadku mocy w wysiłkach szybkościowych Zmienność rytmu serca a stan przetrenowania Przetrenowanie sympatykotoniczne i parasympatykotoniczne Dynamika zmian poboru tlenu jako wskaźnik zmęczenia w wysiłkach długotrwałych Elektromiografia w diagnostyce zmęczenia i przetrenowania mięśni Wykorzystanie współczesnych technik kompleksowej diagnostyki klinicznej w zapobieganiu stanom przetrenowania w sporcie-wskazówki dla trenera 13. Kontrola efektów treningowych w sporcie Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w kontroli efektów treningu Wybrane zagadnienia zastosowania badan genetycznych w treningu sportowym Literatura podstawowa: Birch K., MacLaren D., George K. Fizjologia sportu. PWN, Warszawa M. Zatoń, A. Jastrzębska. Testy fizjologiczne w ocenie wydolności fizycznej. PWN Warszawa Traczyk W.: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. PZWL Warszawa 1989, 2004 Górski J. Podstawy fizjologii wysiłku fizycznych. PZWL, Warszawa 2001 Jaskólski A. Podstawy fizjologii wysiłku z zarysem fizjologii człowieka. AWF Wrocław Literatura uzupełniająca: Richardson S. Andersen M., Morris T. Overtraining Athletes. Human Kinetics 2008 Petibois C., Cazorla G., Poortmans JR., Deleries G. Biochemical aspects of overtraining in endurance sports. Sports Med. 2002, 32: Kreider RB., Fry AC., O Toole ML. Overtraining in sport. Human Kinetics Mędraś M. Endokrynologia wysiłku fizycznego sportowców. MedPharm Zając A., Waśkiewicz Z. Nauka w służbie sportu wyczynowego AWF Katowice, 2007.

5 FIZJOLOGIA SPORTU WYDZIAŁ WYCHOWANIE FIZYCZNE Studia niestacjonarne II stopnia I rok/2semestr Tematyka ćwiczeń: 1. Metody oceny kosztu energetycznego pracy mięśniowej. Metabolizm głównych substratów energetycznych podczas wysiłku fizycznego i w okresie restytucji powysiłkowej u osób o wysokim poziomie wydolności fizycznej. Fizjologiczna kontrola bilansu energetycznego organizmu podczas wysiłku fizycznego o różnej intensywności i czasie trwania. Ocena intensywności pracy fizycznej na podstawie pomiaru wydatku energetycznego, maksymalnego poboru tlenu. Oszacowanie kosztu pracy fizycznej na podstawie kosztu kalorycznego oraz równoważnika metabolicznego. Analiza porównawcza wielkości pracy i mocy podczas testów wysiłkowych na bieżni i ergometrze rowerowym. 2. Wpływ treningu fizycznego na zdolność generowania siły oraz szybkość skurczu mięśni szkieletowych. Ocena zależności pomiędzy długością mięśnia a siłą skurczu oraz szybkością skurczu a siłą wytwarzaną przez mięsień. Fizjologiczna rola rozgrzewki w różnych dyscyplinach sportowych. Wpływ wstępnego obciążenia mięśni na zdolność generowania mocy maksymalnej w 15 sek. wysiłku supramaksymalnym. Próg reagowania motorycznego w wysiłku progresywnym. 3. Wydolność beztlenowa sportowców. Fizjologiczne aspekty treningu zwiększającego wydolność beztlenową. Metody oceny wydolności beztlenowej sportowców. Ocena mocy maksymalnej w powtarzalnym wysiłku supramaksymalnym (3 serie 10 sekundowe). Interpretacja wskaźników determinujących wydolność beztlenową w różnych kategoriach, wiekowych, sportowych oraz różnych dyscyplinach szybkościowych. 4. Fizjologiczne uwarunkowania treningu siłowego i oporowego. Trening zwiększający siłę i moc. Rola ćwiczeń rozciągających oraz proprioceptywnego nerwowo-mięśniowego torowania ruchu w treningu siłowym. Pomiar siły i mocy w wysiłku siłowym. Ocena wielkości obciążenia układu sercowo-naczyniowego w wysiłku siłowym o stopniowanej intensywności (30% RM, 50% RM, 70% RM). 5. Wydolność tlenowa w treningu wytrzymałościowym sportowców. Metody oceny wydolności tlenowej wysoko kwalifikowanych sportowców. Interpretacja i przydatność pomiarów maksymalnego poboru tlenu u zawodników i zawodniczek o wysokim poziomie wytrenowania. Znaczenie progów metabolicznych w indywidualizacji obciążeń treningowych. Porównanie wielkości maksymalnego poboru tlenu w teście bezpośrednim, pośrednim i terenowym. Ocena różnic w poziomie wydolności fizycznej kobiet i mężczyzn próba Harwardzka.

6 6. Zastosowanie pośrednich metod szacowania maksymalnego poboru tlenu w ocenie wydolności w sporcie wyczynowym. Ocena przydatności pośrednich metod oceny wydolności tlenowej w kontroli efektywności treningu wytrzymałościowego. Zasady planowania treningu z pulsometrem. Ocena wydolności tlenowej w próbach pośrednich. Test submaksymalnym Foxa. Test Åstranda na bieżni. Terenowe testy oceny wydolności fizycznej- test Balke a 7. Fizjologiczne i biomedyczne uwarunkowania wydolności młodych sportowców. Próby czynnościowe oceny wydolności fizycznej dzieci i młodzieży Zastosowanie i interpretacja wyników prób wysiłkowych dzieci i młodzieży. Wykorzystanie wskaźników fizjologicznych w planowaniu obciążeń treningowych młodocianych sportowców oraz szacowaniu wieku osiągani mistrzowskich wyników sportowych Ocena rezerwy oddechowej, sercowej, saturacji krwi tlenem w adaptacji do wysiłku o stopniowo wzrastającej intensywności. Wyznaczanie rezerwy tętna i tętna maksymalnego u dzieci i młodzieży. 8. Adaptacja do wysiłku fizycznego w specyficznych wysiłkach obciążających kończyny górne i dolne. Reakcja układu krążenia do wysiłku obciążającego kończyny górne Różnice w czynności układu oddechowego. Reakcje metaboliczne na specyficzne wysiłki o różnym charakterze pracy mięśniowej kończyn górnych i dolnych. Test Wingate przy obciążeniu kończyn dolnych. Test wioślarski. Ocena mocy maksymalnej w progresywnym teście kończyn górnych. 9. Pomiary somatyczne w kontroli efektów treningowych. Pomiary somatometryczne ciała w ocenie należnej masy i składu ciała. Typ budowy ciała w selekcji do wybranych dyscyplin sportowych. Pomiar składu ciała z uwzględnieniem głównych komponentów (LBM, FBM, TBW) Ocena zależności pomiędzy składem ciała a wydolnością tlenowa, beztlenowa i siła mięśni w badaniu dynamometrycznym. Skutki stosowania dopingu w sporcie- film 10. Zastosowanie badań fizjologicznych w kontroli efektów treningowych w wybranych dyscyplinach sportu. Fizjologiczna ocena efektów treningowych w grach zespołowych. Badania fizjologiczne w kontroli efektów treningowych pływaków. Badania fizjologiczne w kontroli efektów sportach walki. Testy biegowe w ocenie wydolności tlenowej. Biegowy test wytrzymałości beztlenowej-rast. Wyznaczanie progu przemian anaerobowych w teście pływackim. Test pływacki szybkościowy. Ocena potencjału glikolitycznego w teście pulsacyjnym. 11. Zastosowanie badań fizjologicznych w kontroli efektów treningowych w rekreacji ruchowej i ćwiczeniach fitness. Ocena adaptacji czynnościowej organizmu w treningu fitness. Metody oceny wydolności fizycznej treningu fitness i zdrowotnym. Metody wyznaczania maksymalnego poboru tlenu na podstawie wartości spoczynkowych. Skala aktywności fizycznej.

7 Ocena reakcji układu krążenia i wielkości wykonanej pracy w wysiłku na o stałej i narastającej intensywności (test step-up). Testy wahadłowe w ocenie wydolności tlenowej. Interpretacja wydolności fizycznej w testach stopnia - Step test wg. Canadian Public Heath Association 12. Repetytorium. 13. Zaliczenie Tematyka wykładów: 1. Fizjologiczne podstawy treningu sportowego. Klasyfikacja różnych faz wysiłku fizycznego zawodników o wysokim poziomie wytrenowania Podstawowe pojęcia fizjologiczne w treningu sportowym Klasyfikacja wysiłków fizycznych Metody wyznaczania intensywności wysiłku i obciążeń wysiłkowych Praca i moc w badaniach wysiłkowych Wydatek energetyczny jako kryterium intensywności wysiłku fizycznego Faza deficytu tlenowego. Faza równowagi czynnościowej (steady state). Próg przemian anaerobowych. Maksymalny pobór tlenu.punkt zmiany w poborze tlenu. 2. Funkcja różnych typów włókien mięśniowych w treningu sportowym. Zmiany adaptacyjne w czynności układu ruchu u wysoko kwalifikowanych sportowców Morfologiczne i funkcjonalne zróżnicowanie włókien mięśniowych pod wpływem treningu sprinterskiego, siłowego i wytrzymałościowego Metody oceny ilości włókien mięśniowych i ich zastosowanie w preselekcji i monitorowaniu treningu fizycznego. Nerwowa kontrola skurczu i relaksacji mięśni szkieletowych. Czynniki determinujące wielkość generowanej mocy w układzie mięśniowym. Bezwzględna i względna siła mięśni. Hipertrofia włókien mięśniowych Neurofizjologiczne uwarunkowania szybkości reagowania w spoczynku i wysiłku fizycznym. 3. Zmiany adaptacyjne w układzie sercowo naczyniowym i oddechowym sportowców o wysokim poziomie wytrenowania Morfofunkcjonalna charakterystyka serca sportowca Reakcja układu sercowo naczyniowego na wysiłki o różnej intensywności u zawodników o wysokim poziomie wydolności fizycznej. Problemy kardiologiczne w sporcie Charakterystyka siły mięśni oddechowych u wysoce wytrenowanych zawodników i zawodniczek. Reakcje układu oddechowego na trening o różnej intensywności. Znaczenie badań spirometrycznych w ocenie ryzyka niewydolności oddechowej u sportowców Wpływ treningu fizycznego na zmiany objętości krwi i wartość wskaźników hematologicznych 4. Różnice w adaptacji krążeniowo oddechowej i metabolicznej w zmiennych warunkach środowiska zewnętrznego Kontrola równowagi cieplnej podczas wysiłku fizycznego u osób wysoce wytrenowanych Termoregulacja podczas wysiłków fizycznych w gorącym i wilgotnym środowisku Fizjologiczne reakcje na wysiłek w środowisku zimnym Aklimatyzacja w sporcie Trening fizyczny w zmiennych warunkach ciśnienia barometrycznego Ocena adaptacji do wysiłku fizycznego w warunkach hipoksji Fizjologiczne aspekty treningu wysokościowego Reakcje fizjologiczne organizmu podczas zanurzenia w wodzie 5. Fizjologiczne aspekty procesów zmęczenia i wypoczynku w sporcie Pojęcie i przyczyny zmęczenia obwodowe i ośrodkowe Wskaźniki zmęczenia w wysiłkach szybkościowych i wytrzymałościowych Typy zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej Ocena pojemności buforowej w diagnostyce efektów treningowych Wpływ wysiłku fizycznego na zmiany równowagi elektrolitowej organizmu Desynchronizacja rytmów biologicznych i ich znaczenie w zaburzeniach równowagi elektrolitowej i zdolności do wysiłku fizycznego sportowców Przebieg procesów wypoczynku i sposoby jego aktywacji w sporcie

8 6. Współczesna diagnostyka i zasady monitorowania przetrenowania w sporcie Fizjologiczne wskaźniki przetrenowania Ocena wielkości generowanej mocy i spadku mocy w wysiłkach szybkościowych Zmienność rytmu serca a stan przetrenowania Przetrenowanie sympatykotoniczne i parasympatykotoniczne Dynamika zmian poboru tlenu jako wskaźnik zmęczenia w wysiłkach długotrwałych Elektromiografia w diagnostyce zmęczenia i przetrenowania mięśni 7. Kontrola efektów treningowych w sporcie Wykorzystanie współczesnych technik kompleksowej diagnostyki klinicznej w zapobieganiu stanom przetrenowania w sporcie-wskazówki dla trenera Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w kontroli efektów treningu Wybrane zagadnienia zastosowania badan genetycznych w treningu sportowym Literatura podstawowa: Birch K., MacLaren D., George K. Fizjologia sportu. PWN, Warszawa M. Zatoń, A. Jastrzębska. Testy fizjologiczne w ocenie wydolności fizycznej. PWN Warszawa Traczyk W.: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. PZWL Warszawa 1989, 2004 Górski J. Podstawy fizjologii wysiłku fizycznych. PZWL, Warszawa 2001 Jaskólski A. Podstawy fizjologii wysiłku z zarysem fizjologii człowieka. AWF Wrocław Literatura uzupełniająca: Richardson S. Andersen M., Morris T. Overtraining Athletes. Human Kinetics 2008 Petibois C., Cazorla G., Poortmans JR., Deleries G. Biochemical aspects of overtraining in endurance sports. Sports Med. 2002, 32: Kreider RB., Fry AC., O Toole ML. Overtraining in sport. Human Kinetics Mędraś M. Endokrynologia wysiłku fizycznego sportowców. MedPharm Zając A., Waśkiewicz Z. Nauka w służbie sportu wyczynowego AWF Katowice, 2007.

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Fizjologia KOD S/I/st/4

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Fizjologia KOD S/I/st/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Fizjologia KOD S/I/st/4 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej Kierunek: Wychowanie Fizyczne SYLABUS Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE II rok semestr 4 / studia stacjonarne. Specjalności: wf i gimnastyka korekcyjna, wf i edukacja dla bezpieczeństwa, wf i przyroda

WYCHOWANIE FIZYCZNE II rok semestr 4 / studia stacjonarne. Specjalności: wf i gimnastyka korekcyjna, wf i edukacja dla bezpieczeństwa, wf i przyroda Fizjologia WYCHOWANIE FIZYCZNE II rok semestr 4 / studia stacjonarne Specjalności: wf i gimnastyka korekcyjna, wf i edukacja dla bezpieczeństwa, wf i przyroda Tematyka ćwiczeń ( zajęcia 2 godz.) 1. Fizjologia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizjologia pracy i wypoczynku

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizjologia Kod przedmiotu FII_03_SS_2012

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Gdańsku ĆWICZENIE III. AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA, A METABOLIZM WYSIŁKOWY tlenowy

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Gdańsku ĆWICZENIE III. AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA, A METABOLIZM WYSIŁKOWY tlenowy Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Gdańsku ĆWICZENIE III AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA, A METABOLIZM WYSIŁKOWY tlenowy AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA W ujęciu fizjologicznym jest to: każda

Bardziej szczegółowo

wykłady 30, ćwiczenia - 60 wykłady 20, ćwiczenia - 40 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

wykłady 30, ćwiczenia - 60 wykłady 20, ćwiczenia - 40 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Fizjologia Wysiłku Fizycznego I, II 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ F_03 Kierunek, kierunek: Fizjoterapia 5 specjalność, specjalność: poziom i profil poziom

Bardziej szczegółowo

Fizjologia człowieka - opis przedmiotu

Fizjologia człowieka - opis przedmiotu Fizjologia człowieka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizjologia człowieka Kod przedmiotu 16.1-WL-WF-FCz Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Wychowanie fizyczne Profil

Bardziej szczegółowo

Trening indywidualny w róŝnych etapach ontogenezy

Trening indywidualny w róŝnych etapach ontogenezy Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Katedra: Sportu Powszechnego Zakład: Fitness i Sportów Siłowych Trening indywidualny w róŝnych etapach ontogenezy Osoby prowadzące przedmiot: 1. Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 9. Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego

Ćwiczenie 9. Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego Ćwiczenie 9 Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego Zagadnienia teoretyczne 1. Kryteria oceny wydolności fizycznej organizmu. 2. Bezpośredni pomiar pochłoniętego tlenu - spirometr Krogha. 3. Pułap tlenowy

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań: Imię i Nazwisko: Piotr Krakowiak. na podstawie badań wydolnościowych wykonanych dnia w Warszawie.

Wyniki badań: Imię i Nazwisko: Piotr Krakowiak. na podstawie badań wydolnościowych wykonanych dnia w Warszawie. Wyniki badań: Imię i Nazwisko: Piotr Krakowiak na podstawie badań wydolnościowych wykonanych dnia 14.03.2014 w Warszawie. 1 2 S t r o n a WSTĘP Realizacja założeń treningowych wymaga pracy organizmu na

Bardziej szczegółowo

Plan i program Kursu Instruktorów Rekreacji Ruchowej część ogólna

Plan i program Kursu Instruktorów Rekreacji Ruchowej część ogólna Plan i program Kursu Instruktorów Rekreacji Ruchowej część ogólna Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin 1 Anatomia dr Jarosław Domaradzki 8 2 Antropomotoryka dr Marek Konefał 8 3 Teoria sportu Mgr Leszek

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań: Imię i Nazwisko: Paweł Kownacki. na podstawie badań wydolnościowych wykonanych dnia 20.05.2014 w Warszawie.

Wyniki badań: Imię i Nazwisko: Paweł Kownacki. na podstawie badań wydolnościowych wykonanych dnia 20.05.2014 w Warszawie. Wyniki badań: Imię i Nazwisko: Paweł Kownacki na podstawie badań wydolnościowych wykonanych dnia 20.05.2014 w Warszawie. 1 2 S t r o n a WSTĘP Realizacja założeń treningowych wymaga pracy organizmu na

Bardziej szczegółowo

Fizjologia wysiłku fizycznego ćwiczenia cz.1. Wpływ wysiłku fizycznego na wybrane parametry fizjologiczne

Fizjologia wysiłku fizycznego ćwiczenia cz.1. Wpływ wysiłku fizycznego na wybrane parametry fizjologiczne Fizjologia wysiłku fizycznego ćwiczenia cz.1 Wpływ wysiłku fizycznego na wybrane parametry fizjologiczne Wysiłek fizyczny dynamiczny vs. statyczny Wpływ wysiłku fizycznego dynamicznego na RR, HR, SV, CO

Bardziej szczegółowo

ZARYS FIZJOLOGII WYSIŁKU FIZYCZNEGO Podręcznik dla studentów

ZARYS FIZJOLOGII WYSIŁKU FIZYCZNEGO Podręcznik dla studentów ZARYS FIZJOLOGII WYSIŁKU FIZYCZNEGO Podręcznik dla studentów ZARYS FIZJOLOGII WYSIŁKU FIZYCIKIES Podręcznik dla studentów Pod redakcją dr n. med. Bożeny Czarkowskiej-Pączek prof. dr. hab. n. med. Jacka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PZBad TRENER BADMINTONA

PROGRAM KURSU PZBad TRENER BADMINTONA Lp. PROGRAM KURSU PZBad TRENER BADMINTONA Liczba godzin - 40 (część ogólna i specjalistyczna) + 0 (praktyki) + egzamin Przedmiot CZĘŚĆ OGÓLNA Anatomia funkcjonalna z elementami antropologii 4 Teoria Liczba

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka funkcjonalna człowieka

Diagnostyka funkcjonalna człowieka Agnieszka Oponowicz, Radosław Koczkodan, Aleksander Ronikier Diagnostyka funkcjonalna człowieka Przewodnik do ćwiczeń z fizjoterapii Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego Olsztyn 2010 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Fizjologia, biochemia

Fizjologia, biochemia 50 Fizjologia, biochemia sportu Krioterapia powoduje lepszą krążeniową i metaboliczną tolerancję oraz opóźnia narastanie zmęczenia w trakcie wykonywania pracy mięśniowej przez zawodników sportów wytrzymałościowych.

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań: Imię i Nazwisko: Piotr Krakowiak. na podstawie badań wydolnościowych wykonanych dnia w Warszawie.

Wyniki badań: Imię i Nazwisko: Piotr Krakowiak. na podstawie badań wydolnościowych wykonanych dnia w Warszawie. Wyniki badań: Imię i Nazwisko: Piotr Krakowiak na podstawie badań wydolnościowych wykonanych dnia 08.05.2014 w Warszawie. 1 2 S t r o n a WSTĘP Realizacja założeń treningowych wymaga pracy organizmu na

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Fizjoterapia Praktyczny Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Fizjologia człowieka Rok akademicki: 2030/2031 Kod: BTR-1-105-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Turystyka i Rekreacja Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie nr 6. Temat: Trening fizyczny jako proces adaptacji fizjologicznej. Wpływ treningu na sprawność zaopatrzenia tlenowego ustroju.

Sprawozdanie nr 6. Temat: Trening fizyczny jako proces adaptacji fizjologicznej. Wpływ treningu na sprawność zaopatrzenia tlenowego ustroju. Imię i nazwisko. Data:.. Sprawozdanie nr 6 Temat: Trening fizyczny jako proces adaptacji fizjologicznej. Wpływ treningu na sprawność zaopatrzenia tlenowego ustroju. I Wprowadzenie Wyjaśnij pojęcia: Wydolność

Bardziej szczegółowo

ruchowej. 4 dr R. Firak Rozwój sportów indywidualnych i

ruchowej. 4 dr R. Firak Rozwój sportów indywidualnych i Katedra Sportów Indywidualnych Lp. Promotor Problematyka 1 dr Magdalena Głowacka Zakład Gimnastyki i Fitnessu 1. Współczesne kierunki rozwoju fitnessu. 2. Ocena oraz kształtowanie sportu, głównie w sportach

Bardziej szczegółowo

Tabela 1-1. Warunki środowiska zewnętrznego podczas badania i charakterystyka osoby badanej

Tabela 1-1. Warunki środowiska zewnętrznego podczas badania i charakterystyka osoby badanej Ćwiczenie 3 Klasyfikacja wysiłków fizycznych. Sprawność zaopatrzenia tlenowego podczas wysiłków fizycznych I Analiza zmian wybranych wskaźników układu krążenia i oddychania podczas wysiłku o stałej intensywności

Bardziej szczegółowo

Wydolność fizyczna to zdolność do wykonywania aktywności fizycznej, którą jest każda aktywność ruchowa ciała z udziałem mięśni szkieletowych

Wydolność fizyczna to zdolność do wykonywania aktywności fizycznej, którą jest każda aktywność ruchowa ciała z udziałem mięśni szkieletowych Wydolność fizyczna to zdolność do wykonywania aktywności fizycznej, którą jest każda aktywność ruchowa ciała z udziałem mięśni szkieletowych powodująca wydatek energetyczny wyższy niż w spoczynku. Wydolność

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Fizjologia wysiłku fizycznego KOD WF/II/st/17

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Fizjologia wysiłku fizycznego KOD WF/II/st/17 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Fizjologia wysiłku fizycznego KOD WF/II/st/17 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu. Fizjoterapia Studia I stopnia Profil praktyczny Studia stacjonarne 2016/2017. Fizjologia wysiłku fizycznego. II rok.

Sylabus przedmiotu. Fizjoterapia Studia I stopnia Profil praktyczny Studia stacjonarne 2016/2017. Fizjologia wysiłku fizycznego. II rok. Sylabus przedmiotu 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia (kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, forma studiów, np. Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne):

Bardziej szczegółowo

FIINNmk01Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS) W CYKLU KSZTAŁCENIA

FIINNmk01Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS) W CYKLU KSZTAŁCENIA FIINNmk01Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS) W CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2016 Jednostka Organizacyjna: Katedra Nauk Przyrodniczych Zakład Fizjologii Kierunek: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

Medycyna sportu. udział w ćwiczeniach 3*3 h. konsultacje 1*2 h - 32 h 20 h Bilans nakładu pracy studenta: RAZEM: przygotowanie do - h.

Medycyna sportu. udział w ćwiczeniach 3*3 h. konsultacje 1*2 h - 32 h 20 h Bilans nakładu pracy studenta: RAZEM: przygotowanie do - h. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Koordynator, osoby

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Fizjologia wysiłku fizycznego KOD WF/II/st/17

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Fizjologia wysiłku fizycznego KOD WF/II/st/17 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Fizjologia wysiłku fizycznego KOD WF/II/st/17 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii

Bardziej szczegółowo

ObciąŜenie treningowe wyraŝa wysiłek wykonywany przez sportowca w

ObciąŜenie treningowe wyraŝa wysiłek wykonywany przez sportowca w WYKŁAD III Struktura obciąŝeń treningowych Aby kierować treningiem sportowym naleŝy poznać relację pomiędzy przyczynami, a skutkami, pomiędzy treningiem, a jego efektami. Przez wiele lat trenerzy i teoretycy

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej Kierunek: Wychowanie Fizyczne SYLABUS Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Fizjologia człowieka

Fizjologia człowieka Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Katedra: Promocji Zdrowia Zakład: Biomedycznych Podstaw Zdrowia Fizjologia człowieka Osoby prowadzące przedmiot: Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Jastrzębski

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Katedra: Sportu Powszechnego Zakład: Fitness i Sportów siłowych Trening indywidualny w róŝnych etapach ontogenezy Osoby prowadzące przedmiot: 1. Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie motoryczne w treningu dzieci i młodzieży

Przygotowanie motoryczne w treningu dzieci i młodzieży Przygotowanie motoryczne w treningu dzieci i młodzieży Michał Wilk Katedra Teorii i Praktyki Sportu AWF Katowice Wilk Sport Team Etapy szkolenia sportowego 0 1 2 3 4 Przedwstępny Wszechstronny Ukierunkowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA INSTRUKTORÓW

PROGRAM KSZTAŁCENIA INSTRUKTORÓW PROGRAM KSZTAŁCENIA INSTRUKTORÓW w dyscyplinie UNIHOKEJ Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Lipiec 2014 l. Cele i zadania; - zapoznanie uczestników z teoretycznymi, metodycznymi i

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. Kod przedmiotu

Nazwa przedmiotu. Kod przedmiotu PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej Kierunek: Wychowanie Fizyczne Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA IX. 3. Zaproponuj metodykę, która pozwoli na wyznaczenie wskaźnika VO nmax w sposób bezpośredni. POŚREDNIE METODY WYZNACZANIA VO 2MAX

ĆWICZENIA IX. 3. Zaproponuj metodykę, która pozwoli na wyznaczenie wskaźnika VO nmax w sposób bezpośredni. POŚREDNIE METODY WYZNACZANIA VO 2MAX ĆWICZENIA IX 1. Wydolność aerobowa tlenowa, zależy od wielu wskaźników fizjologicznych, biochemicznych i innych. Parametry fizjologiczne opisujące wydolność tlenową to: a) Pobór (zużycie) tlenu VO 2 b)

Bardziej szczegółowo

powodują większe przyrosty ilości wydatkowanej energii przy relatywnie tej samej intensywności pracy. Dotyczy to wysiłków zarówno o umiarkowanej, jak

powodują większe przyrosty ilości wydatkowanej energii przy relatywnie tej samej intensywności pracy. Dotyczy to wysiłków zarówno o umiarkowanej, jak WSTĘP Wysiłek fi zyczny jest formą aktywności człowieka, wymagającą istotnych zmian czynności wszystkich niemal narządów, których funkcje dostosowywane są na bieżąco do zmiennych warunków środowiska wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia tematyczne na obrony w roku akademickim 2012/2013. Uwaga!

Zagadnienia tematyczne na obrony w roku akademickim 2012/2013. Uwaga! Zagadnienia tematyczne na obrony w roku akademickim 2012/2013 Uwaga! Na egzaminie dyplomowym w roku akademickim 2012/2013 student otrzymuje co najmniej 3 pytania z bloku przedmiotów kierunkowych tj.: co

Bardziej szczegółowo

DIETETYKA W SPORCIE I ODNOWIE BIOLOGICZNEJ

DIETETYKA W SPORCIE I ODNOWIE BIOLOGICZNEJ OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Umiejscowienie w obszarach kształcenia: studia podyplomowe w zakresie Dietetyki w sporcie i odnowie biologicznej lokują się w obszarze nauk medycznych nauk o zdrowiu i nauk o kulturze

Bardziej szczegółowo

Fizjologia człowieka

Fizjologia człowieka Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Katedra: Promocji Zdrowia Zakład: Biomedycznych Podstaw Zdrowia Fizjologia człowieka Osoby prowadzące przedmiot: Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Jastrzębski

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: trening zdrowotny

Specjalizacja: trening zdrowotny Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS w Cyklu Kształcenia 2014-2016 Katedra Fizjoterapii Jednostka Organizacyjna: Zakład Fizjoterapii Klinicznej i Praktyk Zawodowych Kierunek: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: trening zdrowotny

Specjalizacja: trening zdrowotny Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W CYKLU Kształcenia 2014-2016 Katedra Fizjoterapii Jednostka Organizacyjna: Rodzaj studiów i profil : Nazwa przedmiotu: Tryb studiów Rok Zakład

Bardziej szczegółowo

Przydatność najprostszych wskaźników fizjologicznych. w ocenie wytrenowania zawodnika.

Przydatność najprostszych wskaźników fizjologicznych. w ocenie wytrenowania zawodnika. Przydatność najprostszych wskaźników fizjologicznych w ocenie wytrenowania zawodnika. Przemysław Kubala Wykres orientacyjnych wartości tętna i stref pracy w zależności od wieku. W oparciu o ten wykres

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZYGOTOWANIA FIZYCZNEGO. pomagamy osiągnąć Twoje sportowe cele

LABORATORIUM PRZYGOTOWANIA FIZYCZNEGO. pomagamy osiągnąć Twoje sportowe cele LABORATORIUM PRZYGOTOWANIA FIZYCZNEGO pomagamy osiągnąć Twoje sportowe cele WYNIKI BADAŃ Imię i nazwisko: Katarzyna Wesołowska Na podstawie badań wydolnościowych wykonanych 24.02.2016 w Warszawie Katarzyna

Bardziej szczegółowo

TEST ^izjologiczne ^^H

TEST ^izjologiczne ^^H TEST ^izjologiczne ^^H Redakcja naukowa Marek Zatoń Agnieszka Jastrzębska OiJPWN Spis treści O d A u t o r ó w... V W y d o ln o ść fizyczna Agnieszka Jastrzębska... 1 1.1. W stęp... 1 Piśmiennictwo...

Bardziej szczegółowo

Fizjologia człowieka

Fizjologia człowieka Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Katedra Promocji Zdrowia Zakład Biomedycznych Podstaw Zdrowia Fizjologia człowieka Osoby prowadzące przedmiot: Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Jastrzębski

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK SPORT. Przedmioty do wyboru do realizacji w roku akademickim 2016/2017. Odnowa w sporcie zagadnienia podstawowe

KIERUNEK SPORT. Przedmioty do wyboru do realizacji w roku akademickim 2016/2017. Odnowa w sporcie zagadnienia podstawowe Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20/2015/2016 z dnia 5 maja 2016 r. KIERUNEK SPORT Przedmioty do wyboru do realizacji w roku akademickim 2016/2017 Lp. Umiejscowienie u w ramowym programie studiów 1. I stopień

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZYGOTOWANIA FIZYCZNEGO. pomagamy osiągnąć Twoje sportowe cele

LABORATORIUM PRZYGOTOWANIA FIZYCZNEGO. pomagamy osiągnąć Twoje sportowe cele LABORATORIUM PRZYGOTOWANIA FIZYCZNEGO pomagamy osiągnąć Twoje sportowe cele WYNIKI BADAŃ Imię i nazwisko: Marcin Bugowski Na podstawie badań wydolnościowych wykonanych 24.02.2016 w Warszawie Marcin Bugowski

Bardziej szczegółowo

Test stopniowany przeprowadzony dnia: 2015-02-27 w Warszawie

Test stopniowany przeprowadzony dnia: 2015-02-27 w Warszawie tel. 602 349 181 e-mail: szczepan.wiecha@sportslab.pl www.sportslab.pl Imię Nazwisko: Bartłomiej Trela Test stopniowany przeprowadzony dnia: 2015-02-27 w Warszawie (bieżnia mechaniczna) SŁOWNICZEK POJĘĆ

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZYGOTOWANIA FIZYCZNEGO. pomagamy osiągnąć Twoje sportowe cele

LABORATORIUM PRZYGOTOWANIA FIZYCZNEGO. pomagamy osiągnąć Twoje sportowe cele LABORATORIUM PRZYGOTOWANIA FIZYCZNEGO pomagamy osiągnąć Twoje sportowe cele WYNIKI BADAŃ Imię i nazwisko: Maciej Bąk Na podstawie badań wydolnościowych wykonanych 24.02.2016 w Warszawie Maciej Bąk jest

Bardziej szczegółowo

Streszczenie projektu badawczego

Streszczenie projektu badawczego Streszczenie projektu badawczego Dotyczy umowy nr 2014.030/40/BP/DWM Określenie wartości predykcyjnej całkowitej masy hemoglobiny w ocenie wydolności fizycznej zawodników dyscyplin wytrzymałościowych Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW ŻYWIENIE W SPORCIE

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW ŻYWIENIE W SPORCIE Podstawy żywienia w sporcie Antropometria Pracownia dietetyczna I, II Fizjologia sportu Wybrane zagadnienia z metabolizmu wysiłku Diagnostyka laboratoryjna w sporcie Genetyka dietetyce i sporcie Żywienie

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Fizjoterapia Praktyczny Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Czynniki warunkujące mistrzostwo sportowe

Czynniki warunkujące mistrzostwo sportowe WYKŁAD II Zasady i metody treningu sportowego Jedno z podstawowych praw przyrody, prawo adaptacji, decyduje o tym, Ŝe moŝna sformułować ogólne zasady treningu sportowego. Wprawdzie kaŝdy sportowiec jest

Bardziej szczegółowo

Program nauczania w roku akademickim 2014/2015. Kierunek Sport. Specjalność: Trener przygotowania motorycznego. Studia stacjonarne i niestacjonarne.

Program nauczania w roku akademickim 2014/2015. Kierunek Sport. Specjalność: Trener przygotowania motorycznego. Studia stacjonarne i niestacjonarne. Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy ze sportowcami wyczynowymi. Jest fachowcem w dziedzinie specjalistycznego przygotowania zawodnika, szczególnie pod kątem wymagań stawianych przez konkretną

Bardziej szczegółowo

BADANIE: JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE ORGANIZACJI I PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH I KURSACH ANKIETA EWALUACYJNA

BADANIE: JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE ORGANIZACJI I PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH I KURSACH ANKIETA EWALUACYJNA ANKIETA EWALUACYJNA STUDIA PODYPLOMOWE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA NAUCZYCIELI POSIADAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, której celem jest

Bardziej szczegółowo

Turystyka i Rekreacja

Turystyka i Rekreacja Wydział Zarządzania Nazwa programu kształcenia (kierunku) Turystyka i Rekreacja Poziom i forma studiów Studia I stopnia stacjonarne Specjalność: Ścieżka dyplomowania: Nazwa przedmiotu: Fizjologia człowieka

Bardziej szczegółowo

Temat: Charakterystyka wysiłków dynamicznych o średnim i długim czasie trwania. I Wprowadzenie Wyjaśnij pojęcia: tolerancja wysiłku

Temat: Charakterystyka wysiłków dynamicznych o średnim i długim czasie trwania. I Wprowadzenie Wyjaśnij pojęcia: tolerancja wysiłku Imię i nazwisko. Data:.. Sprawozdanie nr 4 Temat: Charakterystyka wysiłków dynamicznych o średnim i długim czasie trwania. I Wprowadzenie Wyjaśnij pojęcia: tolerancja wysiłku próg beztlenowy I Cel: Ocena

Bardziej szczegółowo

MŁODYCH ZAWODNIKÓW KSZTAŁTOWANIE CECH MOTORYCZNYCH. Wydolność, siła, szybkość, koordynacja

MŁODYCH ZAWODNIKÓW KSZTAŁTOWANIE CECH MOTORYCZNYCH. Wydolność, siła, szybkość, koordynacja KSZTAŁTOWANIE CECH MOTORYCZNYCH MŁODYCH ZAWODNIKÓW Wydolność, siła, szybkość, koordynacja Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2015 zadań związanych ze szkoleniem

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu Kod modułu Język Efekty dla modułu Wychowanie fizyczne Zakład Fizjologii, Katedra Nauk Fizjologiczno- Medycznych Fizjologiczne podstawy treningu

Bardziej szczegółowo

Podstawy. kardiolosicznej. kompleksowej rehabilitacji PZWL. Zbigniew Nowak

Podstawy. kardiolosicznej. kompleksowej rehabilitacji PZWL. Zbigniew Nowak PATRONAT M ERYTO RYC ZNY K o m it e t R e h a b il it a c j i, K u l t u r y F iz y c z n e j i In t e g r a c j i S p o ł e c z n e j P A N Podstawy kompleksowej rehabilitacji kardiolosicznej Zbigniew

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2014 r. o przyznanych środkach finansowych na realizację projektów

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2014 r. o przyznanych środkach finansowych na realizację projektów KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2014 r. o przyznanych środkach finansowych na realizację projektów w ramach programu pod nazwą Rozwój Sportu Akademickiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WYTRZYMAŁOŚCI Z WYKORZYSTANIEM GIER. Kamil Michniewicz LZPN Zielona Góra

KSZTAŁTOWANIE WYTRZYMAŁOŚCI Z WYKORZYSTANIEM GIER. Kamil Michniewicz LZPN Zielona Góra SŁUBICE 03.08.2014 KSZTAŁTOWANIE WYTRZYMAŁOŚCI Z WYKORZYSTANIEM GIER Kamil Michniewicz LZPN Zielona Góra DEFINICJE: Wytrzymałość jest to zdolność organizmu do długotrwałego wysiłku fizycznego i zachowanie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach II stopnia. Studia Stacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014. Kierunek Sport

Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach II stopnia. Studia Stacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014. Kierunek Sport Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach II stopnia. Studia Stacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014. Kierunek Sport Załącznik nr 3 ROK I, SEMESTR 1 Symbol Liczba godzin Liczba Forma Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Patofizjologia - opis przedmiotu

Patofizjologia - opis przedmiotu Patofizjologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Patofizjologia Kod przedmiotu 12.9-WL-Lek-Pato Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów

Bardziej szczegółowo

Trening plyometryczny piłkarzy. na etapie szkolenia specjalnego. Zbigniew Jastrzębski

Trening plyometryczny piłkarzy. na etapie szkolenia specjalnego. Zbigniew Jastrzębski Trening plyometryczny piłkarzy na etapie szkolenia specjalnego Zbigniew Jastrzębski Piłka nożna jest grą, która stawia coraz większe wymagania w zakresie przygotowania motorycznego. Około 40-50 lat temu

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Wychowanie fizyczne Zakład Fizjologii, Katedra Nauk Fizjologiczno-

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia. Studia Podyplomowe Fizjoterapii i Medycyny Sportowej /nazwa studiów podyplomowych/

Opis efektów kształcenia. Studia Podyplomowe Fizjoterapii i Medycyny Sportowej /nazwa studiów podyplomowych/ Załącznik nr 2 do Uchwała NrAR001-2 - V/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26 maja 2015r.w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Wydolność fizyczna. Złoty okres motoryczności

Wydolność fizyczna. Złoty okres motoryczności Wydolność fizyczna wydolność tlenowa (aerobowa) wydolność beztlenowa (anaerobowa) Fosfagenowa (ATP+fosfokreatyna) Glikolityczna (glikoliza beztlenowa) Złoty okres motoryczności Wiek 9-12 lat stanowi optymalny

Bardziej szczegółowo

Fizjologia człowieka

Fizjologia człowieka Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Katedra: Promocji Zdrowia Zakład: Biomedycznych Podstaw Zdrowia Fizjologia człowieka Osoby prowadzące przedmiot: Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Jastrzębski

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Fizjologia człowieka Rok akademicki: 2033/2034 Kod: BTR-1-105-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Turystyka i Rekreacja Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie treningu plajometrycznego w piłce nożnej

Zastosowanie treningu plajometrycznego w piłce nożnej Zastosowanie treningu plajometrycznego w piłce nożnej Prezentacja wykonana na potrzeby Szkoły Trenerów PZPN Autor Piotr Kwiatkowski Plajometryka - definicje Plajometryka jest rodzajem (ćwiczenia) treningu

Bardziej szczegółowo

Trener Marcin Węglewski ROZGRZEWKA PRZEDMECZOWA W PIŁCE NOŻNEJ

Trener Marcin Węglewski ROZGRZEWKA PRZEDMECZOWA W PIŁCE NOŻNEJ ROZGRZEWKA PRZEDMECZOWA W PIŁCE NOŻNEJ Na optymalne przygotowanie zawodników do wysiłku meczowego składa się wiele czynników. Jednym z nich jest dobrze przeprowadzona rozgrzewka. (Chmura 2001) Definicja

Bardziej szczegółowo

Wysiłek krótkotrwały o wysokiej intensywności Wyczerpanie substratów energetycznych:

Wysiłek krótkotrwały o wysokiej intensywności Wyczerpanie substratów energetycznych: Zmęczenie Zmęczenie jako jednorodne zjawisko biologiczne o jednym podłożu i jednym mechanizmie rozwoju nie istnieje. Zmęczeniem nie jest! Zmęczenie po dniu ciężkiej pracy Zmęczenie wielogodzinną rozmową

Bardziej szczegółowo

PSYCHO-HORMONALNE PRZEJAWY PRZETRENOWANIA U WYCZYNOWYCH SPORTOWCÓW. dr Zbigniew Obmiński Instytut Sportu Zakład Endokrynologii

PSYCHO-HORMONALNE PRZEJAWY PRZETRENOWANIA U WYCZYNOWYCH SPORTOWCÓW. dr Zbigniew Obmiński Instytut Sportu Zakład Endokrynologii PSYCHO-HORMONALNE PRZEJAWY PRZETRENOWANIA U WYCZYNOWYCH SPORTOWCÓW dr Zbigniew Obmiński Instytut Sportu Zakład Endokrynologii Chroniczne zmęczenie - objaw choroby lub przepracowania u zdrowych osób Zmęczenie

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Gdańsku ĆWICZENIE V BILANS ENERGETYCZNY

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Gdańsku ĆWICZENIE V BILANS ENERGETYCZNY Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Gdańsku ĆWICZENIE V BILANS ENERGETYCZNY Zagadnienia : 1.Bilans energetyczny - pojęcie 2.Komponenty masy ciała, 3.Regulacja metabolizmu

Bardziej szczegółowo

Badanie profilu sportowego Fit Sport

Badanie profilu sportowego Fit Sport Badanie profilu sportowego Fit Sport Talent sportowca to jedna strona medalu, Druga to ciężka praca, oparta na ocenie indywidualnych uwarunkowań organizmu. Fit Sport określa predyspozycje genetyczne niezbędne

Bardziej szczegółowo

Instytut Sportu. Biochemiczne wskaźniki przetrenowania. Zakład Biochemii. mgr Konrad Witek

Instytut Sportu. Biochemiczne wskaźniki przetrenowania. Zakład Biochemii. mgr Konrad Witek Instytut Sportu Zakład Biochemii Biochemiczne wskaźniki przetrenowania Przetrenowanie (overtraining)- długotrwałe pogorszenie się dyspozycji sportowej zawodnika, na skutek kumulowania się skutków stosowania

Bardziej szczegółowo

Subiektywne objawy zmęczenia. Zmęczenie. Ból mięśni. Objawy obiektywne 2016-04-07

Subiektywne objawy zmęczenia. Zmęczenie. Ból mięśni. Objawy obiektywne 2016-04-07 Zmęczenie to mechanizm obronny, chroniący przed załamaniem funkcji fizjologicznych (wyczerpaniem) Subiektywne objawy zmęczenia bóle mięśni, uczucie osłabienia i wyczerpania, duszność, senność, nudności,

Bardziej szczegółowo

KLINICZNE ZASADY PROWADZENIA TESTÓW WYSIŁKOWYCH Konspekt

KLINICZNE ZASADY PROWADZENIA TESTÓW WYSIŁKOWYCH Konspekt Prof. dr hab. med. Tomasz Kostka KLINICZNE ZASADY PROWADZENIA TESTÓW WYSIŁKOWYCH Konspekt Sprawność fizyczna (fitness) 1. Siła, moc i wytrzymałość mięśniowa (muscular fitness) 2. Szybkość 3. Wytrzymałość

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Fizjologia (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego

SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Fizjologia (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Fizjologia (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Załącznik nr 1 Politechnika Opolska do Księgi Jakości Kształcenia Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Kierunek studiów Wychowanie fizyczne Profil kształcenia Ogólnoakademicki Poziom studiów Studia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wykład monograficzny z nauk biologicznych KOD WF/II/st/31

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wykład monograficzny z nauk biologicznych KOD WF/II/st/31 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wykład monograficzny z nauk biologicznych KOD WF/II/st/31 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

BADANIE BIOFIZYCZNE WYDOLNOŚCI UKŁADU KRĄŻENIA MŁODZIEŻY LICEALNEJ

BADANIE BIOFIZYCZNE WYDOLNOŚCI UKŁADU KRĄŻENIA MŁODZIEŻY LICEALNEJ BADANIE BIOFIZYCZNE WYDOLNOŚCI UKŁADU KRĄŻENIA MŁODZIEŻY LICEALNEJ Katarzyna Gliniewicz, VI Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie Opiekunowie: mgr Piotr Chmiel, dr Aneta Mika Plan prezentacji Biofizyka

Bardziej szczegółowo

Struktura rzeczowa treningu sportowego

Struktura rzeczowa treningu sportowego Selekcja sportowa Struktura rzeczowa treningu sportowego zbiór informacji o zawodniku, planowanie, kształtowanie sprawności motorycznej, kształtowanie techniki, kształtowanie taktyki, przygotowanie psychiczne

Bardziej szczegółowo

Synergia aktywności fizycznej i odżywiania w rozwoju dzieci i młodzieży

Synergia aktywności fizycznej i odżywiania w rozwoju dzieci i młodzieży Synergia aktywności fizycznej i odżywiania w rozwoju dzieci i młodzieży dr Dariusz Szymczuk Wprowadzenie organizm obciążony wysiłkiem fizycznym ma większe zapotrzebowanie na pożywienie organizm dobrze

Bardziej szczegółowo

Hasła występujące w terminologii treningu

Hasła występujące w terminologii treningu Jerzy Chrzanowski, Jerzy Rudzik Hasła występujące w terminologii treningu Bez ciągłego wzbogacania i urozmaicania treningów, stają się one mało skuteczne, nawet nudne. Przedstawione poniżej kompendium

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałLekarski i Nauk o Zdrowiu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałLekarski i Nauk o Zdrowiu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

Teoria sportu - opis przedmiotu

Teoria sportu - opis przedmiotu Teoria sportu - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Teoria sportu Kod przedmiotu 16.1-WP-WFP-TS-C_pNadGen18A3I Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Wychowanie fizyczne Profil

Bardziej szczegółowo

Komponenty masy ciała, szybkość, równowaga i wydolność fizyczna tenisistów w wieku rozwojowym.

Komponenty masy ciała, szybkość, równowaga i wydolność fizyczna tenisistów w wieku rozwojowym. XXXII Konferencja SKN AWFiS Gdaosk 2010 Komponenty masy ciała, szybkość, równowaga i wydolność fizyczna tenisistów w wieku rozwojowym. Mateusz Karnia III rok TiR AWFiS Gdańsk Kierownik Zakładu Fizjologii:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Fizjologia Wydział Lekarski I Lekarski magisterski stacjonarne polski. obowiązkowy. 155, w tym: 35 - wykłady, 48 seminaria, 72 ćwiczenia

SYLABUS. Fizjologia Wydział Lekarski I Lekarski magisterski stacjonarne polski. obowiązkowy. 155, w tym: 35 - wykłady, 48 seminaria, 72 ćwiczenia SYLABUS Nazwa przedmiotu/modułu Wydział Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Forma studiów Język przedmiotu Rodzaj przedmiotu Fizjologia Wydział Lekarski I Lekarski magisterski stacjonarne polski

Bardziej szczegółowo

Diagnoza zdolności kondycyjnych. Metodyka pomiarów. Diagnoza siły i mocy mięśniowej Diagnostyka i kontrola motoryczna

Diagnoza zdolności kondycyjnych. Metodyka pomiarów. Diagnoza siły i mocy mięśniowej Diagnostyka i kontrola motoryczna Diagnoza zdolności kondycyjnych Diagnostyka i kontrola motoryczna Metodyka pomiarów zapewnienie stałych warunków pomiarowych, stałe pozycje do pomiarów, ten sam sprzęt, identyczny stan fizjologiczny organizmu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: zaliczenie z biologicznych podstaw człowieka

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: zaliczenie z biologicznych podstaw człowieka Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Fizjologia człowieka 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/III 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Służby Pożarniczej Zakład Ratownictwa Technicznego i Medycznego. Laboratorium Bezpieczeństwa Ratownictwa.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej Zakład Ratownictwa Technicznego i Medycznego. Laboratorium Bezpieczeństwa Ratownictwa. Szkoła Główna Służby Pożarniczej Zakład Ratownictwa Technicznego i Medycznego Laboratorium Bezpieczeństwa Ratownictwa Ćwiczenie nr 4 Temat: Badanie wpływu obciążenia (wysiłku fizycznego) na parametry fizjologiczne

Bardziej szczegółowo

Program kursu fitness ze specjalnością ćwiczenia siłowe.

Program kursu fitness ze specjalnością ćwiczenia siłowe. Program kursu fitness ze specjalnością ćwiczenia siłowe. PROGRAM REALIZOWANY NA POTRZEBY KSZTAŁCENIA PRZYSZŁYCH INSTRUKTORÓW FITNESS Program zawiera 5 jednostek tematycznych o różnym wymiarze czasowym

Bardziej szczegółowo

TRENING. kolarski PLANOWANIE I REALIZACJA

TRENING. kolarski PLANOWANIE I REALIZACJA TRENING kolarski PLANOWANIE I REALIZACJA Trening proces polegający na poddawaniu organizmu stopniowo rosnącym obciążeniom, w wyniku czego następuje adaptacja i wzrost poziomu poszczególnych cech motorycznych.

Bardziej szczegółowo