PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH w budynku wielorodzinnym przy ul. Deotymy 46 w Warszawie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH w budynku wielorodzinnym przy ul. Deotymy 46 w Warszawie"

Transkrypt

1 Str.1/Projekt budowlany ocieplenia budynku wielorodzinnego, ul. Deotymy 46, Warszawa PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA EWY STOCKIEJ W A R S Z A W A A l. N i e p o d l e g ł o ś c i 6 4 / 6 8 l o k. 3 9 TEL.: tel.fax.:/0 22/ PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH w budynku wielorodzinnym przy ul. Deotymy 46 w Warszawie Inwestor: Obiekt: Umowa: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, Warszawa ul. Gen. Józefa Bema 70 Budynek wielorodzinny Warszawa ul. Deotymy 46 Nr 59/ZP/47/09 Projektował: Specjalność/funkcja Imię, nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Architektura/projektant mgr inŝ. arch. Ewa Stocka Wa-980/94 Architektura/współpraca Architektura/współpraca Architektura/współpraca inŝ. Michał Babkiewicz mgr inŝ. arch. Barbara Greszta inŝ. arch. Agnieszka Wieczorek Architektura/współpraca tech. arch. Katarzyna Umiastowska Warszawa, kwiecień 2009 _ 1

2 Str.2/Projekt budowlany ocieplenia budynku wielorodzinnego, ul. Deotymy 46, Warszawa ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I. Podstawa opracowania s. 3 II. Przedmiot i zakres opracowania s.3 III. Opis ogólny budynku s. 3 IV. Konstrukcja budynku, opis stanu technicznego s.4 V. Dane wymiarowe budynku s.6 VI. Wnioski do projektu s.6 VII. Dane o projektowanym zakresie robót i wnioski s.7 VIII. Prace remontowe s. 8 IX. Tynki, kolorystyka s.12 X. Bezpieczeństwo poŝarowe s.12 XI. Zagadnienia ochrony środowiska s.12 XII. Podstawy prawne i normatywne s.12 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA CZĘŚĆ RYSUNKOWA ARCHITEKTONICZNA 1 Plan sytuacyjny -skala 1:500 A-1 Elewacja wschodnia (frontowa) - kolorystyka wersja I skala 1:100 A-2 Elewacja zachodnia - kolorystyka wersja I skala 1:100 A-3 Elewacja północna i południowa - kolorystyka wersja I skala 1:100 A-4 Przekrój przez klatkę schodową skala 1:100 D-1 Detal ocieplenia w obrębie gzymsu - skala 1:10 D-2 Detal zabezpieczenia naroŝy otworów okiennych i drzwiowych -skala 1:10 D-3a Detal połączenia systemu ociepleniowego z ościeŝnicą -skala 1:10 D-3b Detal okna z parapetem aluminiowym lub z PCV -skala 1:10 D-4 Detal ocieplenia w obrębie cokołu -skala 1:10 D-5 Detal ocieplenia w obrębie naroŝnika budynku -skala 1:10 Dokumentacja fotograficzna CZĘŚĆ RYSUNKOWA INWENTARYZACYJNA A-1 Elewacja wschodnia (frontowa) - kolorystyka wersja I skala 1:100 A-2 Elewacja zachodnia - kolorystyka wersja I skala 1:100 A-3 Elewacja północna i południowa - kolorystyka wersja I skala 1:100 A-4 Przekrój przez klatkę schodową skala 1:100 Załączniki Załącznik nr 1-2 wyjątki z audytu energetycznego UPRAWNIENIA PROJEKTOWE, OŚWIADCZENIA 2

3 Str.3/Projekt budowlany ocieplenia budynku wielorodzinnego, ul. Deotymy 46, Warszawa OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I. Podstawa opracowania 1.1. Umowa z dnia roku Nr 59/ZP/47/09 zawarta z Inwestorem Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy przy ul. Bema Mapa sytuacyjno-wysokościowa z zasobów w skali 1: Audyt energetyczny budynku wykonany przez Aber Anna Sulajnis w grudniu 2006 roku Wizja lokalna Inwentaryzacja budowlana własna budynku objętego opracowaniem. II. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt ocieplenia ścian wraz z kolorystyką i remontem elewacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, znajdującego się na terenie posesji przy ul. Deotymy 46 w Warszawie. I. III. Opis ogólny budynku i terenu. Rys historyczny Obiekt będący przedmiotem niniejszego opracowania jest budynkiem niskim o II kondygnacjach nadziemnych, krytym stropodachem wentylowanym, podpiwniczonym. Zrealizowany został w roku Budynek posiada jedna klatkę schodową. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 178,00 m², pow. netto 370,00 m², a kubatura ok m³, w tym kubatura ogrzewana 809 m³. Wolnostojący budynek zlokalizowany jest na terenie osiedla mieszkaniowego Koło, wzdłuŝ ul. Deotymy i od otaczających III IV kondygnacyjnych obiektów, zamykających przestrzeń podwórka, na którym jest zlokalizowany, odróŝnia się wyraźnie mniejszymi gabarytami. Bliźniaczy obiekt jest połoŝony na przeciwległym zamknięciu podwórka. Teren jest płaski, zadrzewiony. Ulica Deotymy powstała w latach 30, podczas budowy osiedla Towarzystwa Osiedli Robotniczych i Banku Gospodarstwa Krajowego. Deotyma, pod swoim prawdziwym nazwiskiem, była patronką dzisiejszej ul. śmichowskiej, jednak zamieniono nazwy, a Łuszczyńska, juŝ jako Deotyma, wróciła na Wolę parę ulic dalej. Spółdzielnia Mieszkaniowa "KOŁO" z siedzibą w Warszawie, ul. Jana BroŜka 4 posiada 50-letnią historię wywodzącą swoje korzenie z przedwojennej Spółdzielni WSM, która po II wojnie światowej rozpoczęła inwestycje mieszkaniowe na warszawskim "Kole". Powstały wtedy pierwsze budynki, obecnie zwane "Stary Zasób" kolonii mieszkaniowej projektowanej przez Syrkusów. Bloki osiedla Koło powstały w latach wg proj. Heleny i Szymona Syrkusów, choć plany były juŝ w czasie wojny, w konspiracyjnej Pracowni Architektoniczno- Urbanistycznej prace projektowe trwały od roku 1944 do Osiedle było o tyle niezwykłe, Ŝe powstawało zgodnie z tradycją szkoły corbusierowskiej (tzw styl międzynarodowy) - nieco zmodyfikowanej i przystosowanej do naszych standardów, ale były tam galerie, a czterokondygnacyjne domy podwieszone są, co jakiś czas, na parterze, na 3

4 Str.4/Projekt budowlany ocieplenia budynku wielorodzinnego, ul. Deotymy 46, Warszawa słupach. Budynki charakteryzują się płaskimi dachami, duŝymi ciągami otworów okiennych. Klatki schodowe wyrzucone są na zewnątrz w formie pionu, oświetlonego przeszklonymi płaszczyznami umieszczonymi po bokach. Prostota formy sześcianu budynków, podstawowa kolorystyka, biel tak charakterystyczna dla stylu międzynarodowego, a takŝe szarość, przywodzą na myśl wiele światowych przedwojennych rozwiązań. 1 Ruch pieszy został oddzielony od ruchu kołowego, forma osiedla wynika z funkcji. Bloki ciągną się, załamując stopniowo wśród zieleni osiedla. Do budowy po raz pierwszy uŝyto prefabrykatów wykorzystano szalunkowe płytki ścian wylewanych betonem, jako ostateczne lico ścian.. 2 Osiedle to, pod nazwą Koło II, zostało wpisane do rejestru zabytków w roku Właśnie na to osiedle 3 września 1948 roku Syrkusowie zawieźli Picassa (budynki przy ulicy Deotymy). Pablo Picasso narysował w jednym z mieszkań swą Syrenkę, którą właściciele mieszkania, zmęczeni rozgłosem, zamalowali w W chwili obecnej, niektóre obiekty w najbliŝszym otoczeniu opracowywanego budynku, zostały poddane termomodernizacji. Przykładem jest dom mieszkalny pod numerem Czorsztyńska 12, uwidoczniony na zdjęciach w rozdziale Inwentaryzacja. Budynek został ocieplony i pokryty nowym tynkiem cienkowarstwowym. Zachowano pierwotny rysunek podziału elewacji na betonowe, prefabrykowane płytki elewacyjne, z tym, Ŝe jest to odtworzenie w warstwie ocieplenia. Na elewacji zastosowano jako kolor podstawowy kość słoniową, kolor towarzyszący gzymsów, cokołu, portalu wejściowego ciemny beŝ w odcieniu zgaszonej, rozbielonej czekolady. Pozostałe budynku zlokalizowane w przestrzeni wspólnego podwórka to budynek pod adresem Deotymy 48- elewacja równieŝ w kolorze kości słoniowej, prawdopodobnie odnowiona wyłącznie poprzez malowanie farbami elewacyjnymi, elewacyjne płytki betonowe w złym stanie technicznym liczne odspojenia, i bliźniaczy do opracowywanego budynek na posesji Ks.J.Sitnika 5. Obiekt, będący przedmiotem opracowania, podobnie, jak jego bliźniaczy odpowiednik, posiadają odremontowaną, w latach późniejszych, w stosunku do czasu realizacji osiedla, elewację. Remont polegał na połoŝeniu nowego tynku, mineralnego, w kolorze beŝowym. Podobnie, jak w przypadku Czorsztyńskiej 12, zachowano pierwotny rysunek podziału elewacji na betonowe, prefabrykowane płytki elewacyjne, z tym, Ŝe jest to odtworzenie w warstwie nałoŝonego tynku. W chwili obecnej trudno stwierdzić, czy płytki elewacyjne zostały zdemontowane, czy teŝ tylko pokryte zaprawą cementowo-wapienną, gdyŝ inwestor - ZGN Wola, nie wyraŝa zgody na skucie elewacji, obawiając się gwałtownej jej degradacji. Jest to o tyle uzasadnione, Ŝe stan techniczny elewacji nie jest najlepszy, a pozyskane od miasta środki umoŝliwiają jedynie wykonanie projektu. Jego realizacja jest prawdopodobna w roku przyszłym. Kwestia ta wówczas zostanie wyjaśniona. IV. Konstrukcja budynku, wystrój elewacji, opis stanu technicznego 4.1. Opis konstrukcji i elementów elewacyjnych Budynek powstał na planie prostokąta, z mieszanym - poprzecznym i podłuŝnym układem ścian nośnych. Konstrukcję budynku stanowią ściany murowane z cegły pełnej, nieocieplane od zewnątrz. Grubość ścian zewnętrznych piwnic i parteru, ze względu na niewielkie gabaryty wynosi 38 i 25 cm (na ścianach szczytowych), co powoduje ich przemarzanie i w konsekwencji postępującą degradację. Stropy ogniotrwałe, prawdopodobnie Ŝelbetowe lub Klein a z wypełnieniem Ŝelbetowym (brak wiarygodnych danych), cokół z cegły pełnej, rapowany. 1 Za Globalizacja w architekturze, styl międzynarodowy początki globalizacji architektury współczesnej, autor Anna Machaczka-Świadek 2 Za Globalizacja w architekturze, styl międzynarodowy początki globalizacji architektury współczesnej, autor Anna Machaczka-Świadek 4

5 Str.5/Projekt budowlany ocieplenia budynku wielorodzinnego, ul. Deotymy 46, Warszawa Dach w konstrukcji Ŝelbetowego stropodachu wentylowanego, o nachyleniu ok. 3, kopertowy, kryty papą Okna zostały wymieniona na okna w technologii PVC, za wyjątkiem okienek piwnicznych.. Drzwi wejściowe wymienione, ocieplone. Obiekt posiada prosty wystrój elewacji z uwypukleniem podziału poziomego, gzymsami i cokołem oraz pionowego środkowymi ryzalitami. Elewacja posiada wyraźny, wysunięty o ok. 35 cm poza lico ściany, gzyms wieńczący budynek, niewielki, typu portalu wejściem do klatki schodowej gzyms nad parterem, oraz obramienia pionowe i poziome poprzez wgłębione w stosunku do lica ściany pasy wokół okien. Budynek jest wyposaŝony w instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną, c.o Opis ogólny stanu technicznego elementów zewnętrznych Ogólny stan techniczny budynku jest zadawalający. Brak widocznych rys i pęknięć ścian zewnętrznych sięgających w głąb murów. Tynki zewnętrzne, w stanie średnim i złym. Pokrycie dachowego w stanie dobrym, częściowo wymagające naprawy. Obróbki blacharskie w stanie bardzo zróŝnicowanym złym, średnim i dobrym, częściowo wymagające wymiany. Kominy ponad połaciami dachowymi w stanie średnim Wykończenie i stan techniczny ścian zewnętrznych i elementów wystroju i wyposaŝenia elewacyjnego ściany zewnętrzne pokrywają tynki mineralne cementowo-wapienne III kategorii w średnim stanie, mocne zabrudzone i przebarwione, pokryte graffiti, liczne pęknięcia i ubytki oraz zacieki i ślady wyraźnego podsiąkania występują w ścianach przy cokole, przy rurach spustowych, naroŝnikach oraz gzymsach; częściowo prowizorycznie pokrytymi łatami cementowymi; cokoły i studzienki okienek piwnicznych z cegły pełnej rapowane, zatarte na gładko, w róŝnym stopniu zniszczenia, częściowo po naprawach łatami z zaprawy; nad oknami I piętra, pod okapem gzyms wieńczący budynek w średnim stanie, liczne pęknięcia i ubytki, szczególnie przy rurach spustowych; kominy w stanie średnim, czapki betonowe, posiadają prawidłowo załoŝone obróbki blacharskie wydry; obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej w stanie dość dobrym, podejścia rur spustowych do kanalizacji deszczowej z rur Ŝeliwnych; schodki zewnętrzne do klatki schodowej w stanie średnim lub złym wymagające naprawy; 4.4. Elementów zewnętrzne elewacji kolidujące z pracami ociepleniowymi (Inwentaryzacja obiektów kolidujących zgodnie z rys. 1/I, 2/I) Na elewacji występują lub do niej przylegają następujące elementy kolidujące z planowanymi pracami, których wymiana, demontaŝ i ponowny montaŝ lub obróbka i naprawa części wspólnych wchodzą w zakres robót remontowych: 5

6 Str.6/Projekt budowlany ocieplenia budynku wielorodzinnego, ul. Deotymy 46, Warszawa 1. Schody wejściowe zewnętrzne, na klatkę schodową, istniejące, rozebrać i wykonać nowe, Ŝelbetowe, wylewane wraz podjazdem dla niepełnosprawnych. Wykończenie lastryko wylewane. 2. Parapety istniejące zdemontować i zamontować nowe z blachy stalowej powlekanej. 3. Gzymsy - istniejący gzymsy zostaną (wg rys. detalu) częściowo pokryte warstwą ocieplenia. 4. Tablice reklamowe i informacyjne - naleŝy zdemontować na czas prac i po ich zakończeniu zamontować ponownie. 5. Kratki wentylacyjne naleŝy zamontować w nowym licu ściany nowe kratki i podłączyć je do starych kształtką z blachy o odpowiedniej średnicy. 6. Mocowanie flag - naleŝy zdemontować na czas prac i po ich zakończeniu zamontować ponownie lub wymienić na nowe. 7. Rury spustowe deszczowe zostaną zdemontowane, pas pod zdemontowaną rurą spustową naleŝy ocieplić płyta twardym styropianem i otynkować; naleŝy wykonać odsunięcie rur Ŝeliwnych instalacji deszczowej od ściany poprzez załoŝenie odsadzki i poprowadzić rury po licu ściany elewacyjnej po wykonaniu ocieplenia i tynku. Szczególna uwagę naleŝy zwrócić na przesunięcie rur spustowych prowadzonych przez gzyms naleŝy skorygować ich przebieg po wykonaniu przedłuŝenia rynny i kociołka pod gzymsem. Przed przystąpieniem do w/w robót skonsultować się z projektantem. Nowe rynny i rury spustowe; wykonać z blachy ocynkowanej systemowej (przykładowo Plastmo) 8. Osprzęt elektryczny / telefoniczny - naleŝy zdemontować na czas robót ociepleniowych i po ich zakończeniu zamontować ponownie np. alarmy, domofony. Przewody biegnące po elewacji naleŝy ukryć pod warstwą ocieplenia prowadząc je w peszlach; wymienić oprawy oświetleniowe 9. Złącze i tablice elektryczne naleŝy wymienić, ewentualnie przesunąć drzwiczki o grubość ocieplenia 10. Kraty w świetle okna w oknach na elewacji frontowej kraty naleŝy zdemontować na czas prowadzenia prac ociepleniowych, naleŝy wziąć pod uwagę wymagania dotyczące ochrony ppoŝ i ewentualnie wskazać kraty otwierane; kraty zdemontowane naleŝy poddać konserwacji i ponownie zamontować, po dospawaniu wąsów przedłuŝających z prętów stalowych, jak w kratach istniejących. 11. Kominy naprawić, wykonać nowe czapki betonowe, wykonać prawidłowe obróbki blacharskie na wytworzonych wydrach oraz otynkować; wywiewki wymienić. 12. Skrzynkę gazową redukcyjną wraz z omurowaniem, w porozumieniu z gazownią przesunąć na nowe lico ściany. V. Dane wymiarowe budynku Wysokość ~7,70 m Ilość kondygnacji nadziemnych 2 Pow. zabudowy 178,00 m² 6

7 Str.7/Projekt budowlany ocieplenia budynku wielorodzinnego, ul. Deotymy 46, Warszawa Kubatura budynku m³, w tym kubatura ogrzewana 809 m³. VI. Wnioski do projektu 6.1. Podstawowe projektowe przesłanki dla realizowanego remontu to: - poprawa izolacyjności cieplnej i akustycznej obiektu; - poprawa walorów estetycznych elewacji; - wyeliminowanie postępujących uszkodzeń elewacji - poprawa warunków i przedłuŝenie okresu uŝytkowania obiektu, w szczególności eliminacja występujących mostków cieplnych Wnioski płynące z inwentaryzacji budowlanej, audytu energetycznego i wizji lokalnej, a dotyczące lub odnoszące się do zakresu niniejszego projektu są następujące: - Kolorystyka tynków zewnętrznych została przyjęta jako zharmonizowana z otaczającymi obiektami, w szczególności do nowo-wyremontowanej elewacji budynku przy Czorsztyńskiej, która, jak naleŝy domniemywać, uzyskała akceptację Stołecznego Konserwatora Zabytków; przedstawiono II warianty rozwiązań kolorystycznych., - Naprawy tynków zewnętrznych przed przystąpieniem do prac ociepleniowych., - Konieczność ocieplenia ścian zewnętrznych budynku, płytami styropianowymi EPS Fasada (Ps-E FS 15) grubości 14 cm, metodą bezspoinową i wykończenie tynkiem - w zakresie opracowania. W audycie wskazano jako wystarczającą grubość ocieplenia płytami styropianowymi 13 cm. Ze względu na dostępność asortymentu w projekcie przyjęto 14 cm. Przyjmuje się, Ŝe zastosowanie styropianu grubości 13 cm jest równie prawidłowe. - Ocieplenie stropodachu metodą nadmuchu wełny mineralnej gr. 16 cm - w zakresie opracowania. - Wymiana okienek piwnicznych na nowe PVC. - remont schodków wejściowych i studzienek okienek piwnicznych.. Uwaga! Przed wykonaniem ocieplenia dachu naleŝy wykonać przegląd techniczny aktualnego stanu pokrycia i poszycia dachowego i zlikwidować ewentualne przecieki, a takŝe dokonać sprawdzenia konstrukcji dachowej ze względu na to, iŝ prace to pozostają poza zakresem niniejszego opracowania, nie zostało to ujęte w kosztorysie. VII. Dane o projektowanym zakresie robót 7.2. Projektowany zakres prac remontowych w kolejności wykonywania ( w ramach umownego zakresu prac projektowych): Przyjęto następujący zakres prac remontowych: 7

8 Str.8/Projekt budowlany ocieplenia budynku wielorodzinnego, ul. Deotymy 46, Warszawa - naprawa ścian zewnętrznych ściany i tynki w stanie zróŝnicowanym złym, dość dobrym i średnim uszkodzenie tynków przy gzymsach w rejonie rur spustowych, fragmentarycznie na cokołach - demontaŝ parapetów okiennych, obróbek blacharskich i innych elementów wyposaŝenia technicznego i wystroju elewacji (patrz pkt. IV.2. kolidujące elementy na elewacji); - wymiana okienek piwnicznych; - demontaŝ i ponowny montaŝ po konserwacji krat opisanych jw. wskazanych na rysunkach; - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wg opisu; - wykonanie odsadzki rur spustowych deszczowych (PVC) - montaŝ obróbek; - wykonanie tynków; - montaŝ rynien i rur spustowych - przeniesienie rur spustowych kanalizacji deszczowej na lico ściany po wykonaniu ocieplenia; - montaŝ innych elementów wystroju elewacji;; - wykonanie impregnacji antygraffiti do wysokości min. 2,50 m ponad poziom terenu od strony elewacji ulicznych (do wysokości poziomego podziału elewacji np. gzymsu, linia parapetów, podziały kolorystyczne elewacji itp.) VIII. Prace remontowe Uwaga! NaleŜy zastosować wyłącznie rozwiązania systemowe, posiadające wszelkie wymagane prawem aprobaty, atesty i dopuszczenia. Dobór materiałów i technologia wykonania ściśle wg wskazań producenta. VIII.1. Sposób wykonania ocieplenia dachu Przyjęto przykładowo ocieplenie stropodachu wentylowanego systemem Granrock Rockwool. Dopuszcza się zastosowanie systemu innego producenta pod warunkiem posiadania przez niego podobnych parametrów technologicznych i aktualnych atestów i aprobat. Sposób wykonanie podano w załącznikach. Kominy naprawić, wykonać nowe czapki betonowe, wykonać prawidłowe obróbki blacharskie na wytworzonych wydrach oraz otynkować; wywiewki wymienić. Uwaga: 1. Kable prowadzone wewnątrz przewodów kominowych naleŝy usunąć (przewody antenowe). 2. Istniejące blaszane nasady kominowe po zdemontowaniu wymienić na nowe i osadzić ponownie zgodnie z zaleceniami ekspertyzy kominiarskiej. VIII.2. Prace remontowe elewacji - sposób wykonania ocieplenia budynku i tynków Uwaga! NaleŜy zastosować wyłącznie rozwiązania systemowe, posiadające wszelkie wymagane prawem aprobaty, atesty i dopuszczenia. Dobór materiałów i technologia wykonania ściśle wg wskazań producenta. W projekcie przyjęto ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, płytami styropianowymi EPS Fasada (Ps-E FS 15) grubości 14 cm. 8

9 Str.9/Projekt budowlany ocieplenia budynku wielorodzinnego, ul. Deotymy 46, Warszawa Przed przystąpieniem do prac naleŝy oczyścić powierzchnię ścian, wyrównać ubytki, zdemontować obróbki blacharskie i elementy zewnętrzne. NaleŜy skuć zniszczone fragmenty odspojonych tynków na elewacjach. Istniejące ubytki w ścianach zewnętrznych, szczególnie przy obróbkach blacharskich na szczytach, oczyścić z elementów luźno związanych z podłoŝem, zagruntować i uzupełnić zaprawą renowacyjna do starych murów ceglanych. Rury spustowe naleŝy zdemontować. Nowe łączniki dla rur powinny zapewniać dystans dla warstwy ocieplenia. NaleŜy zdemontować wszelkie elementy umieszczone na elewacji - uchwyt dla flagi, oświetlenie wejścia. Instalacje prowadzone po elewacji (kable i instalacje w orurowaniu) - naleŝy ocenić przydatność i ułoŝyć zgodnie z warunkami technicznymi przewidzianymi dla prowadzenia instalacji. Oczyścić elewację z kurzu i pyłu. Uzupełnić brakujące fragmenty tynku, ewentualnie wyrównać masą tynkarską lub wyrównawczą. Po wykonaniu prac remontowych elewacji naleŝy zamontować wszystkie elementy zewnętrzne wystroju i wyposaŝenia. W projekcie przyjęto system dociepleń CAPAROL 3D SYSTEM, Dopuszcza się zastosowanie innego systemu posiadającego niezbędne aprobaty techniczne i spełniające wymagania technologiczne polecanego systemu. PodłoŜe dla montowania płyt docieplenia powinno być suche, czyste, stabilne. PodłoŜe nie moŝe zawierać materiału, którego wejście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do wykonania dociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub zmniejszy przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej. NaleŜy sprawdzić odchylenia krawędzi i powierzchni zgodnie z instrukcją producenta. Listwę startową docieplenia naleŝy usytuować nad opaską budynku.. Przyjęto montaŝ płyt na klej do zagruntowanego podłoŝa masą klejową Capatect 190S oraz na kołki z talerzykiem stosownie do rodzaju ściany zgodnie z instrukcją producenta. Przyjęto docieplenie płytami Ps-E FS 15 grubości 14 cm. Przestrzegać ściśle sposobu ułoŝenia płyt zalecanego w systemie (przesunięcie krawędzi płyt w poziomie min. 15 cm i ułoŝenie płyt w naroŝach otworów). Ocieplenie w glifach otworów z płyt grubości 3cm. UWAGA: 1. Zaleca się wykonanie próby na wyrywanie dla kołków. 2. Na listwie startowej ułoŝyć pierwszą warstwę płyt ze styropianu Ps-E FS 20 grubości wg rys. detali(cokół). Ponad cokołem na listwie startowej ułoŝyć pierwszą warstwę płyt ze styropianu Ps-E FS 15 grubości 14 cm, Sposób ułoŝenia płyt docieplenia i wykonanie warstwy zbrojonej według systemu. Wierzchnia warstwa - tynk wierzchni polikrzemianowy lub mineralny( baranek 1,5mm) Glify okienne i drzwiowe tynk gładki, drobnoziarnisty. Barwa tynków wierzchnich wg kolorystyki elewacji. Uwaga! Cokoły występują na elewacji, jako wystające poza lico (ok. 5-8 cm) Po skuciu zniszczonej wyprawy cokołu i wyrównaniu podłoŝa i, naleŝy przykleić płyty klejem do styropianu (Dysperbit, Izoplast KL itp). Listwa startowa dla ocieplenia cokołu poniŝej listwy dla ocieplenia wyŝszej części elewacji (od wysokości opaski wokół budynku). Wierzch płyt naleŝy przymocować kołkami do ściany zewnętrznej. Wierzchnia warstwa wykończeniowa - tynk dekoracyjny w kolorze przykładowym Gramaplastu U 30 systemu Terranowa lub podobny systemu Caparol lub innego. Dodatkowe prace remontowe, które naleŝy wykonać to: 9

10 Str.10/Projekt budowlany ocieplenia budynku wielorodzinnego, ul. Deotymy 46, Warszawa Istniejące ubytki w ścianach zewnętrznych, szczególnie przy obróbkach blacharskich na szczytach, przy budynku mieszkalnym, oczyścić z elementów luźno związanych z podłoŝem, zagruntować i uzupełnić zaprawą renowacyjna do starych murów ceglanych. Łączenie kolorów i tynków - występujące na elewacji projektowane łączenia naleŝy wykonać zgodnie z rysunkami elewacji i detalem przy systemowej listwy do boniowania 10 x 10 mm. Styropian naleŝy kołkować kołkami o długości = 12 cm ocieplenia + grubość tynku istniejącego (z natury) + 5 cm. Prace wykonywać zgodnie z technologią przyjętego systemu dostarczoną przez producenta. Po wykonaniu prac remontowych elewacji naleŝy zamontować wszystkie elementy zewnętrzne wystroju i wyposaŝenia. Przed przystąpieniem do robót naleŝy wykonać próby tynku na elewacji budynku i uzyskać akceptację projektanta Wymiana osprzętu elektrycznego Istniejące oprawy elektryczne, mocowane do fasady, naleŝy wymienić na nowe. Wybór producenta i oprawy uzgodnić z projektantem. Istniejące, zniszczone drzwiczki stalowe do skrzynek rewizyjnych i podłączeniowych wymienić na nowe stalowe powlekane w kolorze jasnoszarym Wymiana okienek piwnicznych Nie wymienione okienka piwniczne naleŝy wymienic na nowe z profili PCV Renowacja krat okiennych Zdemontować kraty stalowe, wg przyjętego wzornika, montowane w świetle otworu okiennego do glifów. Sposób wykonania krat uzgodnić z projektantem Wymiana rynien i rur spustowych Rury spustowe deszczowe zostaną zdemontowane, pas pod zdemontowaną rurą spustową naleŝy ocieplić płyta twardym styropianem i otynkować; naleŝy wykonać odsunięcie rur Ŝeliwnych instalacji deszczowej od ściany poprzez załoŝenie odsadzki i poprowadzić rury po licu ściany elewacyjnej po wykonaniu ocieplenia i tynku. Szczególna uwagę naleŝy zwrócić na przesunięcie rur spustowych prowadzonych przez gzyms naleŝy skorygować ich przebieg po wykonaniu przedłuŝenia rynny i kociołka pod gzymsem. Przed przystąpieniem do w/w robót skonsultować się z projektantem. Nowe rynny i rury spustowe; wykonać z blachy ocynkowanej systemowej (przykładowo Plastmo) VIII.3. Naprawa ścian zewnętrznych 10

11 Str.11/Projekt budowlany ocieplenia budynku wielorodzinnego, ul. Deotymy 46, Warszawa Przyjmuje się, Ŝe po wykonaniu w/w prac i ociepleniu ściany zewnętrznej istniejące niewielkie rysy zewnętrzne, jako nie stanowiące zagroŝenia konstrukcji zostaną zabezpieczone w sposób wystarczający. Zamknięcie naleŝy wykonać następująco: - - oczyścić szczotkami metalowymi rejon rysy i rozkuć ją na szerokość i głębokość ok. 15 mm - - powstały rowek wypełnić kilkuwarstwową zaprawą cementową klasy M5 (PN-B-03002:1999) z dodatkiem środka ograniczającego skurcz i zapewniającego penetrację,; pierwsza warstwa zaprawy musi zostać wtarta w wilgotne podłoŝe szczotką lub twardym pędzlem; - - zatrzeć całość taką samą zaprawą dla wyrównania powierzchni; Jako domieszkę do zaprawy cementowej moŝna uŝyć preparatu Hydrostop- Koncentrat (producent Hydrostop, Warszawa), ilość domieszki 5% wagi cementu. Dla sprawdzenia procesu rozszerzania się pęknięć, W wybranych miejscach zamknięte rysy pokryć cienka warstwą gipsu alabastrowego, dokumentując czas i miejsce załoŝenia plomby. Alternatywnie moŝna zastosować renowacyjny, polikrzemianowy system antyrysowy Przed przystąpieniem do robót naleŝy teren i ściany zabezpieczyć. Prace wykonywać ze szczególna starannością i zachowaniem zasad bhp, pod ciągłym nadzorem autorskim i inspektora nadzoru. VIII.4. Warunki wykonywania robót Roboty remontowe wykonywać jedynie przy bezdeszczowej pogodzie, temperatura 5ºC - 25ºC przy powierzchni ścian. Wykonywaną wyprawę naleŝy chronić przed bezpośrednim działaniem słońca i opadów atmosferycznych, aŝ do pełnego związania tynku. Czas wiązania, w przypadku wysokiej wilgotności powietrza i niskiej temperatury moŝe się przedłuŝyć do kilku dni. Prace powinny być prowadzone pod stałym nadzorem inwestorskim przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane. Roboty wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Robót Budowlano-montaŜowych oraz rozbiórkowych. W czasie prowadzenia robót naleŝy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. UWAGA: 1. Prace dociepleniowe na elewacji moŝna rozpocząć po zakończeniu prac związanych z ociepleniem stropodachu, wymianą stolarki i oświetlenia. 2. Zakończenie obróbek blacharskich dostosowanych do nowych rozwiązań naleŝy przewidzieć najpóźniej przed wykonaniem warstwy zbrojonej ocieplenia - zgodnie z zaleceniem producenta systemu. 3. Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze. 4. Wszystkie materiały budowlane i zestawy materiałów winny posiadać stosowne Aprobaty Techniczne. 5. W projekcie ujęto ocieplenie cokołu budynku w ramach niezbędnych prac remontowych dla elewacji. VIII.6. Obliczenia cieplno-wilgotnościowe Wg załącznika nr 1 i 2 z Audytu energetycznego 11

12 Str.12/Projekt budowlany ocieplenia budynku wielorodzinnego, ul. Deotymy 46, Warszawa IX. Tynki, kolorystyka Dach pokryty papą, w kolorze ciemnoszarym. Rynny i rury deszczowe systemowe - blacha ocynkowana. Przewiduje się zastosowanie tynków polikrzemianowych lub mineralnych produkcji firmy CAPAROL 3D SYSTEM, przy zastosowaniu systemu innej firmy naleŝy przyjąć odpowiedniki o tych samych kolorach oraz parametrach technicznych. Na ścianach, cokole oraz na kominach i gzymsach naleŝy zastosować : - tynk drobnoziarnisty - malowany farbami fasadowymi na kolor Palazzo 240 H 80 - tynk średnioziarnisty - kolor Siena 45 H 65 Kolory barwienia tynków podano zgodnie z systemem oznaczeń firmy Caparol. Kolor elementów dekoracyjnych - gzymsów- tynk zacierany na gładko, malowany farbami fasadowymi krzemianowymi, wg rys. kolorystyki Wypełnienie boni farba fasadowa krzemianowa, kolor Siena 45 H 65 Okna z PCV w kolorze białym, parapety w kolorze RAL 7040 szarym. Pełny zakres kolorystyki przedstawiono na rysunkach. Przed przystąpieniem do wykonywania tynków naleŝy wykonać próby kolorystyki i przedstawić do akceptacji projektanta. X Bezpieczeństwo poŝarowe Budynek niski zalicza się do kategorii ZL IV. Wymagana klasa odporności ogniowej określona na D. Dla ocieplenia ścian zewnętrznych zastosowany system musi spełniać warunek nierozprzestrzeniania ognia (NRO). XI Zagadnienia ochrony środowiska Przedsięwzięcie będące przedmiotem projektu nie zostało wymienione w rozporządzeniu RM Dz. U. Nr 257, poz XII Podstawy prawne i normatywne. Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane. (Zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz i Nr 247, poz. 1844; z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz i Nr 210, poz. 1321) Dz.U. z 2003 r. Nr 132, poz Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. Wzór protokołu obowiązkowej kontroli. Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz Rozporządzenie z dnia 3 lipca 2003 r. KsiąŜka obiektu budowlanego. Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz Rozporządzenie z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego. 12

13 Str.13/Projekt budowlany ocieplenia budynku wielorodzinnego, ul. Deotymy 46, Warszawa Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. Wzory: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz.U. z 2003 r. Nr 108, poz. 953 Rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2002 r. Dziennik budowy, montaŝu i rozbiórki, tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Dz.U. z 2001 r. Nr 138, poz Rozporządzenie z dnia 19 listopada 2001 r. Rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. Mon. Pol. z 1996 r. Nr 19, poz. 231 Zarządzenie z dnia 12 marca 1996 r. Dopuszczalne stęŝenia i natęŝenia czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielane przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposaŝenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Dz.U. z 2002 r. Nr 174, poz Rozporządzenie z dnia 16 października 2002 r. Nadanie pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Dz.U. z 2003 r. Nr 180, poz Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. Gwarancja zapłaty za roboty budowlane Warunki techniczne Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270; z 2004 r. Nr 109, poz oraz z 2008 r. Nr 201, poz. 1238) Dz.U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836 Rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 1999 r. Warunki techniczne uŝytkowania budynków mieszkalnych. Wyroby budowlane Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. Wyroby budowlane. Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz Rozporządzenie z dnia 14 maja 2004 r. Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz Rozporządzenie z dnia 14 maja 2004 r. Próbki wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r. Sposoby deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób znakowania ich znakiem budowlanym. Dz.U. z 2004 r. Nr 195, poz Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r. Systemy oceny zgodności, wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposób oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. Dz.U. z 2004 r. Nr 180, poz Rozporządzenie z dnia 29 lipca 2004 r. Sposób prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych. Dz.U. z 2004 r. Nr 237, poz Rozporządzenie z dnia 14 października 2004 r. Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne upowaŝnione do ich wydawania. Dz.U. z 2004 r. Nr 249, poz Rozporządzenie z dnia 8 listopada 2004 r. Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upowaŝnione do ich wydawania. Mon. Pol. Z 2004 r. Nr 48, poz. 829 Obwieszczenie z dnia 5 listopada 2004 r. Wykaz jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upowaŝnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykaz wytycznych do europejskich aprobat technicznych. Normy związane PN-EN-ISO 6946:1999. Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. PN-61/B Obróbki blacharskie Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Tekst pierwotny: Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz

14 Str.14/Projekt budowlany ocieplenia budynku wielorodzinnego, ul. Deotymy 46, Warszawa Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 Zmiany: Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717; z 1999 r. Nr 99, poz. 1152; z 2000 r. Nr 19, poz. 239; Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz i Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz i Nr 154, poz. 1805; z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz i Nr 200, poz. 1679; z 2003 r. Nr 166, poz i Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz i Nr 240, poz. 2407; z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398; z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz i Nr 221, poz. 1615; z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz i Nr 225, poz. 1672; z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 223, poz i Nr 237, poz oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33) Dz. U. Nr 89, poz. 589 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy Zmiany: Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33 Dz. u. z 2003 r. Nr 120,poz Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. z 2003 r Nr 169, poz Rozporządzenie z dnia 26 września 1997 r. Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330 oraz z 2008 r. Nr 108, poz. 690 Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 r. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. z 2002r. Nr 191, poz Rozporządzenie z dnia 30 października 2002 r. Minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie uŝytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz Rozporządzenie z dnia 20 września 2001 r. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 156 Rozporządzenie z dnia 14 stycznia 2004 r. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym. Dz. U. z 2002r. Nr 70, poz. 650 Rozporządzenie z dnia 10 maja 2002 r. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy uŝytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Dz.U. z 2004 r. Nr 200, poz Rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2004 r. Wykaz prac wzbronionych młodocianym i warunki ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Dz.U. z 2002 r. Nr 217, poz Rozporządzenie z dnia 29 listopada 2002 r. NajwyŜsze dopuszczalne stęŝenia i natęŝenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Ochrona przeciwpoŝarowa Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. Ochrona przeciwpoŝarowa. Tekst pierwotny: Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351 Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz (Zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1207; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 52, poz. 452; z 2004 r. Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836; z 2006 r. Nr 191, poz. 1410; z 2007 r. Nr 89, poz. 590; z 2008 r. Nr 163, poz oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59) 14

15 Str.15/Projekt budowlany ocieplenia budynku wielorodzinnego, ul. Deotymy 46, Warszawa Dz.U. z 2003 r. Nr 121, poz Rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2003 r. PrzeciwpoŜarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi poŝarowe. Dz.U. z 2006 r. Nr 50, poz. 563 Rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2006 r. Ochrona przeciwpoŝarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U. z 2003 r. Nr 121, poz Rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2003 r. Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpoŝarowej 15

16 Str.16/Projekt budowlany ocieplenia budynku wielorodzinnego, ul. Deotymy 46, Warszawa PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA EWY STOCKIEJ W A R S Z A W A A l. N i e p o d l e g ł o ś c i 6 4 / 6 8 l o k. 3 9 TEL.: tel.fax.:/0 22/ PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH w budynku wielorodzinnym przy ul. Deotymy 46 w Warszawie INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Inwestor: Obiekt: Umowa: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, Warszawa ul. Gen. Józefa Bema 70 Budynek wielorodzinny Warszawa ul. Deotymy 46 Nr 59/ZP/47/09 Projektował: Specjalność/funkcja Imię, nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Architektura/projektant mgr inŝ. arch. Ewa Stocka Wa-980/94 Architektura/współpraca Architektura/współpraca Architektura/współpraca Architektura/współpraca inŝ. Michał Babkiewicz mgr inŝ. arch. Barbara Greszta inŝ. arch. Agnieszka Wieczorek tech. arch. Katarzyna Umiastowska Warszawa, kwiecień

17 Str.17/Projekt budowlany ocieplenia budynku wielorodzinnego, ul. Deotymy 46, Warszawa ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA 1. Dane ogólne zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego 2. Przedmiot inwestycji 3. Istniejący plan zagospodarowania i wykaz istniejących obiektów budowlanych 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Eksploatacja górnicza 6. ZagroŜenia dla środowiska 7. ZagroŜenia występujące podczas realizacji robót i środki zapobiegające niebezpieczeństwom 8.InstruktaŜ pracowników 17

18 Str.18/Projekt budowlany ocieplenia budynku wielorodzinnego, ul. Deotymy 46, Warszawa INRORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OPIS I. Dane ogólne zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego I.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt ocieplenia ścian wraz z kolorystyką i remontem elewacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, znajdującego się na terenie posesji przy ul. Deotymy 46 w Warszawie. I.2. Inwestor, uŝytkownik Inwestorem jest Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy przy ul. Bema 70 I.3. Podstawy formalno-prawne opracowania: 1.1. Umowa z dnia roku Nr 59/ZP/47/09 zawarta z Inwestorem Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy przy ul. Bema Mapa sytuacyjno-wysokościowa z zasobów w skali 1: Audyt energetyczny budynku wykonany przez Aber Anna Sulajnis w grudniu 2006 roku Wizja lokalna Inwentaryzacja budowlana własna budynku objętego opracowaniem. 3.1 Podstawa prawna: Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane. (Zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz i Nr 247, poz. 1844; z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz i Nr 210, poz. 1321) Dz.U. z 2003 r. Nr 132, poz Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. Wzór protokołu obowiązkowej kontroli. Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz Rozporządzenie z dnia 3 lipca 2003 r. KsiąŜka obiektu budowlanego. Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz Rozporządzenie z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego. Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. Wzory: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz.U. z 2003 r. Nr 108, poz. 953 Rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2002 r. Dziennik budowy, montaŝu i rozbiórki, tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 18

19 Str.19/Projekt budowlany ocieplenia budynku wielorodzinnego, ul. Deotymy 46, Warszawa Dz.U. z 2001 r. Nr 138, poz Rozporządzenie z dnia 19 listopada 2001 r. Rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. Mon. Pol. z 1996 r. Nr 19, poz. 231 Zarządzenie z dnia 12 marca 1996 r. Dopuszczalne stęŝenia i natęŝenia czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielane przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposaŝenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Dz.U. z 2002 r. Nr 174, poz Rozporządzenie z dnia 16 października 2002 r. Nadanie pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Dz.U. z 2003 r. Nr 180, poz Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. Gwarancja zapłaty za roboty budowlane Warunki techniczne Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270; z 2004 r. Nr 109, poz oraz z 2008 r. Nr 201, poz. 1238) Dz.U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836 Rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 1999 r. Warunki techniczne uŝytkowania budynków mieszkalnych. Wyroby budowlane Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. Wyroby budowlane. Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz Rozporządzenie z dnia 14 maja 2004 r. Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz Rozporządzenie z dnia 14 maja 2004 r. Próbki wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r. Sposoby deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób znakowania ich znakiem budowlanym. Dz.U. z 2004 r. Nr 195, poz Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r. Systemy oceny zgodności, wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposób oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. Dz.U. z 2004 r. Nr 180, poz Rozporządzenie z dnia 29 lipca 2004 r. Sposób prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych. Dz.U. z 2004 r. Nr 237, poz Rozporządzenie z dnia 14 października 2004 r. Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne upowaŝnione do ich wydawania. Dz.U. z 2004 r. Nr 249, poz Rozporządzenie z dnia 8 listopada 2004 r. Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upowaŝnione do ich wydawania. Mon. Pol. Z 2004 r. Nr 48, poz. 829 Obwieszczenie z dnia 5 listopada 2004 r. Wykaz jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upowaŝnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykaz wytycznych do europejskich aprobat technicznych. Normy związane PN-EN-ISO 6946:1999. Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. PN-61/B Obróbki blacharskie Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Tekst pierwotny: Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141 Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 Zmiany: Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717; z 1999 r. Nr 99, poz. 1152; z 2000 r. Nr 19, poz. 239; Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz i Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz i Nr 154, poz. 1805; z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz i Nr 200, poz. 1679; z 2003 r. Nr 166, poz i Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz i Nr 240, poz. 2407; z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i 19

20 Str.20/Projekt budowlany ocieplenia budynku wielorodzinnego, ul. Deotymy 46, Warszawa Nr 167, poz. 1398; z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz i Nr 221, poz. 1615; z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz i Nr 225, poz. 1672; z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 223, poz i Nr 237, poz oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33) Dz. U. Nr 89, poz. 589 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy Zmiany: Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33 Dz. u. z 2003 r. Nr 120,poz Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. z 2003 r Nr 169, poz Rozporządzenie z dnia 26 września 1997 r. Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330 oraz z 2008 r. Nr 108, poz. 690 Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 r. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. z 2002r. Nr 191, poz Rozporządzenie z dnia 30 października 2002 r. Minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie uŝytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz Rozporządzenie z dnia 20 września 2001 r. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 156 Rozporządzenie z dnia 14 stycznia 2004 r. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym. Dz. U. z 2002r. Nr 70, poz. 650 Rozporządzenie z dnia 10 maja 2002 r. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy uŝytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Dz.U. z 2004 r. Nr 200, poz Rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2004 r. Wykaz prac wzbronionych młodocianym i warunki ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Dz.U. z 2002 r. Nr 217, poz Rozporządzenie z dnia 29 listopada 2002 r. NajwyŜsze dopuszczalne stęŝenia i natęŝenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Ochrona przeciwpoŝarowa Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. Ochrona przeciwpoŝarowa. Tekst pierwotny: Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351 Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz (Zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1207; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 52, poz. 452; z 2004 r. Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836; z 2006 r. Nr 191, poz. 1410; z 2007 r. Nr 89, poz. 590; z 2008 r. Nr 163, poz oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59) Dz.U. z 2003 r. Nr 121, poz Rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2003 r. PrzeciwpoŜarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi poŝarowe. Dz.U. z 2006 r. Nr 50, poz. 563 Rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2006 r. Ochrona przeciwpoŝarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 20

DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y EGZEMPLARZ NR 1 P R O J E K T B U D O W L A N Y Nazwa Obiektów: Remont mostu w ciągu drogi gminnej Przez Las nr 293648 K w miejscowości Olszana w km 0+000-0+023 Adres obiektu: dz. nr 188/8, 452, 409 w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT : Remont elewacji budynku Strazy Miejskiej W Bielsku-Białej przy ul. Kołłataja 10 LOKALIZACJA : Bielsko-Biała, ul. Kołłątaja działka nr 102/9,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO Z080/04-10 DATA : 04.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT WYKONAWCZY CPV: TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Roboty remontowe Lokalizacja: Piotrków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 3. PROJEKT TECHNICZNY Nazwa zadania: Remont elewacji budynku frontowego. Ocieplenie ścian. Kolorystyka elewacji. Wymiana pokrycia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI ArTop PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. J.H. Dabrowskiego 38-40 lok. 30; 70-100Szczecin tel./fax: 91 45-57-930 e mail : artop@artop.szczecin.pl PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 UL. PUŁASKIEGO W TARNOWIE BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU INWESTOR: URZĄD

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Kolorystyka elewacji i wymiana pokrycia dachowego

PROJEKT BUDOWLANY. Kolorystyka elewacji i wymiana pokrycia dachowego PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Kolorystyka elewacji i wymiana pokrycia dachowego OBIEKT: Budynek Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej z funkcją mieszkalną na wyższych kondygnacjach ADRES: INWESTOR: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE BRANśA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Uprawnienia projektantów.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. nr. 1 2. Opis techniczny wraz z planem BIOZ str. nr. 2-7 3) Oświadczenie autora projektu str. nr. 8-11 4.Rysunki: -Plan Sytuacyjny rys. nr - 1 str. nr. 12

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI ArTop PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. J.H. Dabrowskiego 38-40 lok. 30; 70-100Szczecin tel./fax: 91 45-57-930 e mail : artop@artop.szczecin.pl PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 120 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod. 2596/7 położonej

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Kraków, ul. Zakopiańska 9/407, tel/fax Pracownia NIP: /VI/12

Kraków, ul. Zakopiańska 9/407, tel/fax Pracownia NIP: /VI/12 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 9/407, tel/fax 269 27 71 Pracownia NIP: 679-006-43-38 1250/VI/12 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DACHU W BUDYNKU GŁÓWNYM DPS WRAZ Z JEGO DOCIEPENIEM, WYMIANĄ RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 3 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

obiekt: Budynek zespołu szkolno- przedszkolnego lokalizacja: Szczyrk Biła, ul. Górska 104 inwestor: Urząd Miasta Szczyrk

obiekt: Budynek zespołu szkolno- przedszkolnego lokalizacja: Szczyrk Biła, ul. Górska 104 inwestor: Urząd Miasta Szczyrk przemysław stawinoga pracownia projektowa pro.forma@wp.pl 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 60/7, tel. (0-33) 815-83-19 BRE BANK S.A. 45 1140 2004 0000 3602 3122 7180 NIP: 547-143-91-69 REGON:072827947

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA FIRMA PROJEKTOWA INST SAN BUD Romuald Kucy 32-300 Olkusz ul.k.k.wielkiego 71/7 tel/fax 032 64 33611 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Projekt : BUDOWLANO - WYKONAWCZY OCIEPLENIA BUDYNKU Obiekt : BUDYNEK DOMU KULTURY

Bardziej szczegółowo

Zakres prac remontowych - remont elewacji budynku wymiennikowni G-3 przy ul. Podwisłocze 22.

Zakres prac remontowych - remont elewacji budynku wymiennikowni G-3 przy ul. Podwisłocze 22. Załącznik nr 4 - Zmodyfikowany Znak sprawy: KZP-1/253/TT/22/16 Zakres prac remontowych - remont elewacji budynku wymiennikowni G-3 przy ul. Podwisłocze 22. I. Zakres ogólny 1. Ogrodzenie terenu budowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZACYJNO - WYKONAWCZY

PROJEKT REALIZACYJNO - WYKONAWCZY PR O J EK T O W A N IE KRZYSZTOF OZGA akwamel ul. Budowlanych 10/9 66-405 Gorzów Wlkp. tel. 95 720 45 48, 795 584 861 www.akwamel.pl email biuro@akwamel.pl PROJEKT REALIZACYJNO - WYKONAWCZY OBIEKT : WODOCIĄG

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 B AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 B AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 4 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 1

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 1 Załącznik nr 5/1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia P R Z E D M I A R R O B Ó T część 1 Opis robót : Docieplenie nowej części obiektu B u d o w a : GMINA WOŁCZYN O b i e k t : Budynek Urzędu

Bardziej szczegółowo

3 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

3 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 3 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA architekt Ewa Bielesza-Karolak 80 288 Gdańsk ul. Br. Czecha 7/3 tel. fax. 348 59 66 kom. 501 54 77 95 e-mail bielesza@interia.pl PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Remont dachu (w tym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU ELEWACJI

PROJEKT REMONTU ELEWACJI PROJEKT REMONTU ELEWACJI ŻMIGRÓD ul. Rybacka 13 OPRACOWAŁ: żmigród maj 2011 I DANE EWIDENCYJNE 1. Adres: ul. Rybacka 13, 55-140 Żmigród, 2. Właściciel: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rybacka 13,15, 3. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH

OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH Zadanie: Naprawa połaci dachowych i opierzeń na budynkach: SP ZOZ w Czersku, Zespołu Szkół w Łęgu, Zespołu Szkół w Rytlu oraz Ośrodka Kultury w Rytlu w ramach zachowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI OBIEKT : Budynek Gospodarstwa Pomocniczego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ADRES : Włocławek ulica Św. Antoniego 11 działka nr 134/2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI 1. Inwestor: GMINA UDANIN 2. Lokalizacja: Udanin 86b 3. Obiekt: Budynek biurowo-usługowy 4. Stadium: Projekt budowlany 5. Branża: budowlana Nazwa Opracowania Projektant

Bardziej szczegółowo

GMINA MIKOŁÓW ul. Rynek 16 43-190 Mikołów

GMINA MIKOŁÓW ul. Rynek 16 43-190 Mikołów Jednostka projektowa: Inwestor: GMINA MIKOŁÓW ul. Rynek 16 43-190 Mikołów Nazwa i adres obiektu: Budowa łączników drogowych ul. Bluszcza - Strzechy, ul. Strzechy - Długa, ul. Długa - Jodłowa w Mikołowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR I ZLECENIODAWCA Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 Starostwo Powiatowe w Górze Ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra GENERALNY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych OPIS TECHNICZNY do robót elewacyjnych budynku mieszkalnego przy ulicy Kutnowskiej nr14 w Krośniewicach Kosztorys wykonano na zlecenie MZGKiM Krośniewice ul. Paderewskiego 3 Remontowany obiekt jest budynkiem

Bardziej szczegółowo

Zakres prac remontowych - remont elewacji budynku wymiennikowni G-3 przy ul. Podwisłocze 22.

Zakres prac remontowych - remont elewacji budynku wymiennikowni G-3 przy ul. Podwisłocze 22. Załącznik nr 4 Znak sprawy: KZP1/253/TT/22/16 Zakres prac remontowych remont elewacji budynku wymiennikowni G3 przy ul. Podwisłocze 22. I. Zakres ogólny 1. Ogrodzenie terenu budowy i zabezpieczenie go

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowo-Kosztorysowe "K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel PROJEKT BUDOWLANY

Usługi Projektowo-Kosztorysowe K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel PROJEKT BUDOWLANY Usługi Projektowo-Kosztorysowe "K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel. 4876-004 0 600 484 481 PROJEKT BUDOWLANY Temat opracowania: OCIEPLENIE ŚCIANY FRONTOWEJ BUDYNKU OSP W ROZWADZY

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu Modernizacja dachu na budynku Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Gostyninie

Opis techniczny do projektu Modernizacja dachu na budynku Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Gostyninie Opis techniczny do projektu Modernizacja dachu na budynku Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Gostyninie 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Inwestora 2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Przedmiar robót Budowa: Budynek zespołu szkolno - przedszkolnego,szczyrk Biła, ul.górska 104 Obiekt: Termomodernizacja budynku zespołu szkolno - przedszkolnego - budynek główny Etap I Zamawiający: Urząd

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TERMOIZOLACJA ŚCIAN, DACHU, KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TERMOIZOLACJA ŚCIAN, DACHU, KOLORYSTYKA ELEWACJI WAW NAZWA: AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU BUDYNEK NR 2 (ZABIEGOWY) ADRES 87-800 WŁOCŁAWEK ul. Wieniecka 49 NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

2. SPIS RYSUNKÓW... 2

2. SPIS RYSUNKÓW... 2 1. SPIS TREŚCI. 1. SPIS TREŚCI.... 2 2. SPIS RYSUNKÓW.... 2 3. OPIS TECHNICZNY... 3 3.1 DANE OGÓLNE... 3 3.1.1 Przedmiot opracowania.... 3 3.1.2 Inwestor.... 3 3.1.3 Podstawa opracowania.... 3 3.1.4 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA AGBAST Biuro projektowe, pozyskiwanie funduszy unijnych, 42-218 Częstochowa, ul. Okulickiego 31A/37 e-mail : jacek@agbast.pl, http://www.agbast.pl tel. kom. 0 888 558 508, 0 888

Bardziej szczegółowo

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a 1 O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a OBIEKT: Zabezpieczenie zabytkowego budynku stacyjnego LOKALIZACJA: Łódź-Karolew, ul. Wróblewskiego 33 dz. nr 1/85 sekcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: PROJEKT TERMOMODERNIZACJ SZKOŁY PODSTAWO- WEJ W GŁUCHOWIE REMONT ATTYKI Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r.

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1 Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1. Szkoła Podstawowa Zdjęcie nr 1 Ściana wschodnia Niezgodna z projektem technologia termomodernizacji,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Przedmiot inwestycji Adres inwestycji Inwestor Adres Inwestora Przebudowa z rozbudową oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO OPIS TECHNICZNY DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem.

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiot opracowania obejmuje budynek użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Wilkowa. Jest to budynek dwukondygnacyjny o konstrukcji murowanej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE... 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4. STAN PROJEKTOWANY... 5. DANE DOTYCZĄCE WIELKOŚCI... 6. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Sąd Rejonowy w Siedlcach 1 Spis treści 1.0 PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE... 3 2.0 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... 3 3.0 ZAŚWIADCZENIE PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY... 4 4.0 KSEROKOPIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH... 5 5.0 OPIS TECHNICZNY... 6 5 1 CEL

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w Braniewie - miasto powiatowe najbardziej wysunięte na północ w województwie warmińsko-mazurskim

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w Braniewie - miasto powiatowe najbardziej wysunięte na północ w województwie warmińsko-mazurskim ZAŁĄCZNK NR 6 1.1. Opis lokalizacji/miejsca realizacji projektu Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w Braniewie - miasto powiatowe najbardziej wysunięte na północ w województwie warmińsko-mazurskim Źródło:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Remont budynku Szkoły Podstawowej w Ryńsku, gmina Wąbrzeźno.

PROJEKT BUDOWLANY. Remont budynku Szkoły Podstawowej w Ryńsku, gmina Wąbrzeźno. PROJEKT BUDOWLANY Remont budynku Szkoły Podstawowej w Ryńsku, gmina Wąbrzeźno. 1. Nazwa zadania: Remont budynku Szkoły Podstawowej 2. Adres inwestycji: Szkoła Podstawowa w Ryńsku, gmina Wąbrzeźno, działka

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI OKOPOWA 8 W GLIWICACH

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI OKOPOWA 8 W GLIWICACH PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ ADRES: GLIWICE UL. OKOPOWA 8 INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI OKOPOWA 8 W GLIWICACH BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA Pracownia Usług Projektowych i Inwestycyjnych KONSTRUKTOR inŝ. Rajmund Scheffler ul. Brodzińskiego 15 33-100 Tarnów PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA TEMAT: ADRES: INWESTOR: Projekt dostosowania budynku do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY w Żukowie, gm. Mokobody Branża: Budowlana Część: Remont budynku świetlicy Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Żuków

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA: DANE FORMALNO PRAWNE OPIS TECHNICZNY: A. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 1. Przedmiot opracowania. 2. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 3. Układ komunikacyjny.

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ INWESTOR: GMINA BŁAŻOWA PLAC JANA PAWŁA II 1 36-030 BŁAŻOWA NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 1189 ul. PARTYZANTÓW 1 36-030 BŁAŻOWA Lipiec 2014 r. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl

PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl 5/5 STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl PROJEKT ROZBIÓREK ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW _ HALA TRENINGOWO - SPORTOWA WRAZ Z INTERNATEM SPORTOWYM NA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY D O K U M E N T A C J A P R O J E K T O W O K O S Z T O R Y S O W A PROJEKT BUDOWLANOWYKONAWCZY REMONTU I MODERNIZACJI BASENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 INFORMACJA BIOZ NAZWA I ADRES OBIEKTU: Szkoła

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja Budynku Biurowo-Usługowego Obiekt : Budynek Adres : Poznań ul.zielona 8 Kod CPV : 45213150-9 Biurowce Inwestor :

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: REMONT OGRODZENIA DZIAŁKI W Z.S.P. w Złoczewie ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 98-270 Złoczew ul.

Bardziej szczegółowo

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Niedziałkowskiego 6,7; Poznań. obr. Wilda, ark.05, nr dz.26. ul. Narutowicza 10; Koło tel.

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Niedziałkowskiego 6,7; Poznań. obr. Wilda, ark.05, nr dz.26. ul. Narutowicza 10; Koło tel. PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DACHU W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W POZNANIU PRZY ULICY NIEDZIAŁKOWSKIEGO 6,7 PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Niedziałkowskiego 6,7;

Bardziej szczegółowo

II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Strona tytułowa - str. nr 1 II. Spis zawartości opracowania - str. nr 2 III.Opis techniczny - str. nr 3 1. Podstawa opracowania - str. nr 3 2. Przedmiot i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15

PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15 PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15 III. SPIS TREŚCI I. Strona tytułowa......1 II. Oświadczenie projektanta...2 III.Spis treści...3

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany rewitalizacji oraz remontu dachu kamienicy przy ul. Tuwima 4 w Słupsku

Projekt budowlany rewitalizacji oraz remontu dachu kamienicy przy ul. Tuwima 4 w Słupsku Pracownia Projektowo-Realizacyjna AR-KON KONSTANTY LEMAŃSKI 76 200 Słupsk ul. Starzyńskiego 11 tel. 059-84 26 706 e-mail: arkonslu@wp.pl NIP: 839-040-25-48 REGON:771591120 Projekt budowlany rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO S

ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO S PROBUD PROBUD Sp. z o.o. Opracowanie: Przedmiot: (Nazwa, adres, numery działek) BranŜa: Inwestor: (Nazwa, adres) Jednostka projektowa: (Nazwa, adres) PROJEKT WYKONAWCZY REMONT ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI BUDYNKU ZAMKU W POŁCZYNIE ZDROJU, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OBIEKT: BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 BRANśA: KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice INWENTARYZACJA TEMAT: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR, ADRES: Budynek zamieszkania zbiorowego - Dom Dziecka 48-250 Głogówek

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont dachu budynku szkoły Data: 2015-05-12 Obiekt: budynek szkoły Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałow 29, Gliwice Zbiór: zso11-v4-dach-szkola-przetarg-pdm

Bardziej szczegółowo

III INFORMACJA BIOZ. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

III INFORMACJA BIOZ. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów STRONA 12 TEKSTU W TOMIE PB PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY ELEKTRYCZNEJ III INFORMACJA BIOZ 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów W ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

ASP-96 ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE

ASP-96 ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE ASP-96 ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wrocławska 58/4 tel. 62 / 735 27 73 fax 62 / 735 92 83 tel. kom. 601 / 78 12 62 e-mail: asp-96@wp.pl NIP 622-109-16-36 REGON 250699463

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI BUDYNKU DOMU KULTURY. Spis zawartości opracowania: LP Wyszczególnienie Strona Skala:

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI BUDYNKU DOMU KULTURY. Spis zawartości opracowania: LP Wyszczególnienie Strona Skala: Inwestor:Gmina Węgliniec Ul. Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: W JAGODZINIE REMONT ELEWACJI BUDYNKU DOMU KULTURY Lokalizacja: Działka Nr 296; jagodzin Obręb:jAGODZINam-1;gmina: Węgliniec

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY RTOSZYCE Plac Zwycięstwa 2. dz. nr 59/10. Urząd Gminy Plac Zwycięstwa Bartoszyce

PROJEKT BUDOWLANY RTOSZYCE Plac Zwycięstwa 2. dz. nr 59/10. Urząd Gminy Plac Zwycięstwa Bartoszyce egz. nr 1 PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: REMONT DACHU BUDYNKU URZĘDU GMINY BARTOSZYCE ADRES: 11-200 RTOSZYCE Plac Zwycięstwa 2 dz. nr 59/10 INWESTOR: Urząd Gminy Plac Zwycięstwa 2 11-200 Bartoszyce Autor

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: Chlebówko Gmina Stara Dąbrowa

Adres inwestycji: Chlebówko Gmina Stara Dąbrowa Termomodernizacja budynku szkolnego z naprawą izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych. Adres inwestycji: Chlebówko Gmina Stara Dąbrowa Inwestor: Gmina Stara Dąbrowa 73-112 Stara Dąbrowa 20 Sporządził:

Bardziej szczegółowo

D. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONY ZDROWIA

D. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONY ZDROWIA D. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONY ZDROWIA 1. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH: Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji frontowej i bocznej budynku w Rudzie Śląskiej przy ulicy 1 Maja 282. Przewiduje

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ.

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ. imbudizol Sp. z o.o. 01-006 Warszawa ul. Nowolipki 23/103 tel./fax:(22)-8321990,kom: 0-602714290 imbudizol@op.pl DOKUMENTACJA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA ROBÓT BUDOWLANYCH W ZABYTKOWYM BUDYNKU PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja budynku gospodarczego Poznań, ul. Cegielskiego 1. Architektura. budynek gospodarczy. Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja budynku gospodarczego Poznań, ul. Cegielskiego 1. Architektura. budynek gospodarczy. Inwentaryzacja budowlana jednostka projektowa obiekt budowlany budynek gospodarczy stadium Inwentaryzacja budowlana data 07.2012 adres obiektu budowlanego nr działki 31/2, obr. 51, arkusz 35. inwestor Miasto Poznań Poznań, Pl.

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul. Prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel./fax (055) 235 47 25 REGON 170049655 e-mail: jankoperkiweicz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW NAZWA I ADRES OBIEKTU: ZESPÓŁ BUDYNKÓW HALI SPORTOWEJ ul. MICKIEWICZA 30 W PRZEMYŚLU, DZ. NR 1026, OBR. 207. INWESTOR: GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO Parkingu z małą architekturą w Krzeszowie DZIAŁKI Obręb; Krzeszów; działka nr : 650/14; 650/11; 648; 81/1 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU Specyfikacja / rys. oraz informacje są własnością firmy Projektowanie i Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas c. i nie mogą być bez pisemnej zgody powielane, kopiowane ani udostępniane stronie trzeciej. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA EKSPERTYZA WRAZ Z INWENTARYZACJĄ STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OFICYNY przy ul. Wesołej 38 w Kielcach 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. III. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA RYSUNKI - INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dariusz Harhala

PRZEDMIAR ROBÓT. Dariusz Harhala PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Budowa Inwestor Szkoła Podstawowa w Wydrzu, 37-110 Żołynia Wydrze259 Urząd Gminy w Rakszawie, Rakszawa 506, 37-111 Rakszawa, pow. Łańcucki, woj. podkarpackie, tel.: (017) 22 61 281,

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY Temat: Docieplenie elewacji budynków inspekcji weterynaryjnej - budynku lecznicy Stadium: PROJEKT TECHNICZNY Adres: 76-200 Słupsk, ul. Armii Krajowej 28-29 Inwestor: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Budynki ECL termomodernizacja działania związane z II iteracją programu PPE wykonanie ocieplenia budynku SUW Lublin, (Styczeń, 2014) Zawartość 1. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Proponowane postępowanie konserwatorskie

Proponowane postępowanie konserwatorskie Proponowane postępowanie konserwatorskie 1. Tynki Ze względu na zły stan wypraw tynkarskich, ich niejednorodność : tynki wapienne, tynki wapienno-cementowe i tynki wapienne z narzutem cementowym oraz znaczne

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie Adres obiektu budowlanego: Działka nr 198, Złotowo,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu termomodernizacji stropodachu

OPIS TECHNICZNY do projektu termomodernizacji stropodachu OPIS TECHNICZNY do projektu termomodernizacji stropodachu I. Dane ogólne 1.1. Obiekt : Szkoła Podstawowa w Długiem Gm. Koluszki 1.2. Lokalizacja : Długie Gm. Koluszki dz. Nr 235/4 1.3. Inwestor : Urząd

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt BranŜa: Budowlana Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy wymiany stolarki okiennej z profili aluminiowych na stolarkę

Bardziej szczegółowo