PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH w budynku wielorodzinnym przy ul. Deotymy 46 w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH w budynku wielorodzinnym przy ul. Deotymy 46 w Warszawie"

Transkrypt

1 Str.1/Projekt budowlany ocieplenia budynku wielorodzinnego, ul. Deotymy 46, Warszawa PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA EWY STOCKIEJ W A R S Z A W A A l. N i e p o d l e g ł o ś c i 6 4 / 6 8 l o k. 3 9 TEL.: tel.fax.:/0 22/ PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH w budynku wielorodzinnym przy ul. Deotymy 46 w Warszawie Inwestor: Obiekt: Umowa: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, Warszawa ul. Gen. Józefa Bema 70 Budynek wielorodzinny Warszawa ul. Deotymy 46 Nr 59/ZP/47/09 Projektował: Specjalność/funkcja Imię, nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Architektura/projektant mgr inŝ. arch. Ewa Stocka Wa-980/94 Architektura/współpraca Architektura/współpraca Architektura/współpraca inŝ. Michał Babkiewicz mgr inŝ. arch. Barbara Greszta inŝ. arch. Agnieszka Wieczorek Architektura/współpraca tech. arch. Katarzyna Umiastowska Warszawa, kwiecień 2009 _ 1

2 Str.2/Projekt budowlany ocieplenia budynku wielorodzinnego, ul. Deotymy 46, Warszawa ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I. Podstawa opracowania s. 3 II. Przedmiot i zakres opracowania s.3 III. Opis ogólny budynku s. 3 IV. Konstrukcja budynku, opis stanu technicznego s.4 V. Dane wymiarowe budynku s.6 VI. Wnioski do projektu s.6 VII. Dane o projektowanym zakresie robót i wnioski s.7 VIII. Prace remontowe s. 8 IX. Tynki, kolorystyka s.12 X. Bezpieczeństwo poŝarowe s.12 XI. Zagadnienia ochrony środowiska s.12 XII. Podstawy prawne i normatywne s.12 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA CZĘŚĆ RYSUNKOWA ARCHITEKTONICZNA 1 Plan sytuacyjny -skala 1:500 A-1 Elewacja wschodnia (frontowa) - kolorystyka wersja I skala 1:100 A-2 Elewacja zachodnia - kolorystyka wersja I skala 1:100 A-3 Elewacja północna i południowa - kolorystyka wersja I skala 1:100 A-4 Przekrój przez klatkę schodową skala 1:100 D-1 Detal ocieplenia w obrębie gzymsu - skala 1:10 D-2 Detal zabezpieczenia naroŝy otworów okiennych i drzwiowych -skala 1:10 D-3a Detal połączenia systemu ociepleniowego z ościeŝnicą -skala 1:10 D-3b Detal okna z parapetem aluminiowym lub z PCV -skala 1:10 D-4 Detal ocieplenia w obrębie cokołu -skala 1:10 D-5 Detal ocieplenia w obrębie naroŝnika budynku -skala 1:10 Dokumentacja fotograficzna CZĘŚĆ RYSUNKOWA INWENTARYZACYJNA A-1 Elewacja wschodnia (frontowa) - kolorystyka wersja I skala 1:100 A-2 Elewacja zachodnia - kolorystyka wersja I skala 1:100 A-3 Elewacja północna i południowa - kolorystyka wersja I skala 1:100 A-4 Przekrój przez klatkę schodową skala 1:100 Załączniki Załącznik nr 1-2 wyjątki z audytu energetycznego UPRAWNIENIA PROJEKTOWE, OŚWIADCZENIA 2

3 Str.3/Projekt budowlany ocieplenia budynku wielorodzinnego, ul. Deotymy 46, Warszawa OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I. Podstawa opracowania 1.1. Umowa z dnia roku Nr 59/ZP/47/09 zawarta z Inwestorem Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy przy ul. Bema Mapa sytuacyjno-wysokościowa z zasobów w skali 1: Audyt energetyczny budynku wykonany przez Aber Anna Sulajnis w grudniu 2006 roku Wizja lokalna Inwentaryzacja budowlana własna budynku objętego opracowaniem. II. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt ocieplenia ścian wraz z kolorystyką i remontem elewacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, znajdującego się na terenie posesji przy ul. Deotymy 46 w Warszawie. I. III. Opis ogólny budynku i terenu. Rys historyczny Obiekt będący przedmiotem niniejszego opracowania jest budynkiem niskim o II kondygnacjach nadziemnych, krytym stropodachem wentylowanym, podpiwniczonym. Zrealizowany został w roku Budynek posiada jedna klatkę schodową. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 178,00 m², pow. netto 370,00 m², a kubatura ok m³, w tym kubatura ogrzewana 809 m³. Wolnostojący budynek zlokalizowany jest na terenie osiedla mieszkaniowego Koło, wzdłuŝ ul. Deotymy i od otaczających III IV kondygnacyjnych obiektów, zamykających przestrzeń podwórka, na którym jest zlokalizowany, odróŝnia się wyraźnie mniejszymi gabarytami. Bliźniaczy obiekt jest połoŝony na przeciwległym zamknięciu podwórka. Teren jest płaski, zadrzewiony. Ulica Deotymy powstała w latach 30, podczas budowy osiedla Towarzystwa Osiedli Robotniczych i Banku Gospodarstwa Krajowego. Deotyma, pod swoim prawdziwym nazwiskiem, była patronką dzisiejszej ul. śmichowskiej, jednak zamieniono nazwy, a Łuszczyńska, juŝ jako Deotyma, wróciła na Wolę parę ulic dalej. Spółdzielnia Mieszkaniowa "KOŁO" z siedzibą w Warszawie, ul. Jana BroŜka 4 posiada 50-letnią historię wywodzącą swoje korzenie z przedwojennej Spółdzielni WSM, która po II wojnie światowej rozpoczęła inwestycje mieszkaniowe na warszawskim "Kole". Powstały wtedy pierwsze budynki, obecnie zwane "Stary Zasób" kolonii mieszkaniowej projektowanej przez Syrkusów. Bloki osiedla Koło powstały w latach wg proj. Heleny i Szymona Syrkusów, choć plany były juŝ w czasie wojny, w konspiracyjnej Pracowni Architektoniczno- Urbanistycznej prace projektowe trwały od roku 1944 do Osiedle było o tyle niezwykłe, Ŝe powstawało zgodnie z tradycją szkoły corbusierowskiej (tzw styl międzynarodowy) - nieco zmodyfikowanej i przystosowanej do naszych standardów, ale były tam galerie, a czterokondygnacyjne domy podwieszone są, co jakiś czas, na parterze, na 3

4 Str.4/Projekt budowlany ocieplenia budynku wielorodzinnego, ul. Deotymy 46, Warszawa słupach. Budynki charakteryzują się płaskimi dachami, duŝymi ciągami otworów okiennych. Klatki schodowe wyrzucone są na zewnątrz w formie pionu, oświetlonego przeszklonymi płaszczyznami umieszczonymi po bokach. Prostota formy sześcianu budynków, podstawowa kolorystyka, biel tak charakterystyczna dla stylu międzynarodowego, a takŝe szarość, przywodzą na myśl wiele światowych przedwojennych rozwiązań. 1 Ruch pieszy został oddzielony od ruchu kołowego, forma osiedla wynika z funkcji. Bloki ciągną się, załamując stopniowo wśród zieleni osiedla. Do budowy po raz pierwszy uŝyto prefabrykatów wykorzystano szalunkowe płytki ścian wylewanych betonem, jako ostateczne lico ścian.. 2 Osiedle to, pod nazwą Koło II, zostało wpisane do rejestru zabytków w roku Właśnie na to osiedle 3 września 1948 roku Syrkusowie zawieźli Picassa (budynki przy ulicy Deotymy). Pablo Picasso narysował w jednym z mieszkań swą Syrenkę, którą właściciele mieszkania, zmęczeni rozgłosem, zamalowali w W chwili obecnej, niektóre obiekty w najbliŝszym otoczeniu opracowywanego budynku, zostały poddane termomodernizacji. Przykładem jest dom mieszkalny pod numerem Czorsztyńska 12, uwidoczniony na zdjęciach w rozdziale Inwentaryzacja. Budynek został ocieplony i pokryty nowym tynkiem cienkowarstwowym. Zachowano pierwotny rysunek podziału elewacji na betonowe, prefabrykowane płytki elewacyjne, z tym, Ŝe jest to odtworzenie w warstwie ocieplenia. Na elewacji zastosowano jako kolor podstawowy kość słoniową, kolor towarzyszący gzymsów, cokołu, portalu wejściowego ciemny beŝ w odcieniu zgaszonej, rozbielonej czekolady. Pozostałe budynku zlokalizowane w przestrzeni wspólnego podwórka to budynek pod adresem Deotymy 48- elewacja równieŝ w kolorze kości słoniowej, prawdopodobnie odnowiona wyłącznie poprzez malowanie farbami elewacyjnymi, elewacyjne płytki betonowe w złym stanie technicznym liczne odspojenia, i bliźniaczy do opracowywanego budynek na posesji Ks.J.Sitnika 5. Obiekt, będący przedmiotem opracowania, podobnie, jak jego bliźniaczy odpowiednik, posiadają odremontowaną, w latach późniejszych, w stosunku do czasu realizacji osiedla, elewację. Remont polegał na połoŝeniu nowego tynku, mineralnego, w kolorze beŝowym. Podobnie, jak w przypadku Czorsztyńskiej 12, zachowano pierwotny rysunek podziału elewacji na betonowe, prefabrykowane płytki elewacyjne, z tym, Ŝe jest to odtworzenie w warstwie nałoŝonego tynku. W chwili obecnej trudno stwierdzić, czy płytki elewacyjne zostały zdemontowane, czy teŝ tylko pokryte zaprawą cementowo-wapienną, gdyŝ inwestor - ZGN Wola, nie wyraŝa zgody na skucie elewacji, obawiając się gwałtownej jej degradacji. Jest to o tyle uzasadnione, Ŝe stan techniczny elewacji nie jest najlepszy, a pozyskane od miasta środki umoŝliwiają jedynie wykonanie projektu. Jego realizacja jest prawdopodobna w roku przyszłym. Kwestia ta wówczas zostanie wyjaśniona. IV. Konstrukcja budynku, wystrój elewacji, opis stanu technicznego 4.1. Opis konstrukcji i elementów elewacyjnych Budynek powstał na planie prostokąta, z mieszanym - poprzecznym i podłuŝnym układem ścian nośnych. Konstrukcję budynku stanowią ściany murowane z cegły pełnej, nieocieplane od zewnątrz. Grubość ścian zewnętrznych piwnic i parteru, ze względu na niewielkie gabaryty wynosi 38 i 25 cm (na ścianach szczytowych), co powoduje ich przemarzanie i w konsekwencji postępującą degradację. Stropy ogniotrwałe, prawdopodobnie Ŝelbetowe lub Klein a z wypełnieniem Ŝelbetowym (brak wiarygodnych danych), cokół z cegły pełnej, rapowany. 1 Za Globalizacja w architekturze, styl międzynarodowy początki globalizacji architektury współczesnej, autor Anna Machaczka-Świadek 2 Za Globalizacja w architekturze, styl międzynarodowy początki globalizacji architektury współczesnej, autor Anna Machaczka-Świadek 4

5 Str.5/Projekt budowlany ocieplenia budynku wielorodzinnego, ul. Deotymy 46, Warszawa Dach w konstrukcji Ŝelbetowego stropodachu wentylowanego, o nachyleniu ok. 3, kopertowy, kryty papą Okna zostały wymieniona na okna w technologii PVC, za wyjątkiem okienek piwnicznych.. Drzwi wejściowe wymienione, ocieplone. Obiekt posiada prosty wystrój elewacji z uwypukleniem podziału poziomego, gzymsami i cokołem oraz pionowego środkowymi ryzalitami. Elewacja posiada wyraźny, wysunięty o ok. 35 cm poza lico ściany, gzyms wieńczący budynek, niewielki, typu portalu wejściem do klatki schodowej gzyms nad parterem, oraz obramienia pionowe i poziome poprzez wgłębione w stosunku do lica ściany pasy wokół okien. Budynek jest wyposaŝony w instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną, c.o Opis ogólny stanu technicznego elementów zewnętrznych Ogólny stan techniczny budynku jest zadawalający. Brak widocznych rys i pęknięć ścian zewnętrznych sięgających w głąb murów. Tynki zewnętrzne, w stanie średnim i złym. Pokrycie dachowego w stanie dobrym, częściowo wymagające naprawy. Obróbki blacharskie w stanie bardzo zróŝnicowanym złym, średnim i dobrym, częściowo wymagające wymiany. Kominy ponad połaciami dachowymi w stanie średnim Wykończenie i stan techniczny ścian zewnętrznych i elementów wystroju i wyposaŝenia elewacyjnego ściany zewnętrzne pokrywają tynki mineralne cementowo-wapienne III kategorii w średnim stanie, mocne zabrudzone i przebarwione, pokryte graffiti, liczne pęknięcia i ubytki oraz zacieki i ślady wyraźnego podsiąkania występują w ścianach przy cokole, przy rurach spustowych, naroŝnikach oraz gzymsach; częściowo prowizorycznie pokrytymi łatami cementowymi; cokoły i studzienki okienek piwnicznych z cegły pełnej rapowane, zatarte na gładko, w róŝnym stopniu zniszczenia, częściowo po naprawach łatami z zaprawy; nad oknami I piętra, pod okapem gzyms wieńczący budynek w średnim stanie, liczne pęknięcia i ubytki, szczególnie przy rurach spustowych; kominy w stanie średnim, czapki betonowe, posiadają prawidłowo załoŝone obróbki blacharskie wydry; obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej w stanie dość dobrym, podejścia rur spustowych do kanalizacji deszczowej z rur Ŝeliwnych; schodki zewnętrzne do klatki schodowej w stanie średnim lub złym wymagające naprawy; 4.4. Elementów zewnętrzne elewacji kolidujące z pracami ociepleniowymi (Inwentaryzacja obiektów kolidujących zgodnie z rys. 1/I, 2/I) Na elewacji występują lub do niej przylegają następujące elementy kolidujące z planowanymi pracami, których wymiana, demontaŝ i ponowny montaŝ lub obróbka i naprawa części wspólnych wchodzą w zakres robót remontowych: 5

6 Str.6/Projekt budowlany ocieplenia budynku wielorodzinnego, ul. Deotymy 46, Warszawa 1. Schody wejściowe zewnętrzne, na klatkę schodową, istniejące, rozebrać i wykonać nowe, Ŝelbetowe, wylewane wraz podjazdem dla niepełnosprawnych. Wykończenie lastryko wylewane. 2. Parapety istniejące zdemontować i zamontować nowe z blachy stalowej powlekanej. 3. Gzymsy - istniejący gzymsy zostaną (wg rys. detalu) częściowo pokryte warstwą ocieplenia. 4. Tablice reklamowe i informacyjne - naleŝy zdemontować na czas prac i po ich zakończeniu zamontować ponownie. 5. Kratki wentylacyjne naleŝy zamontować w nowym licu ściany nowe kratki i podłączyć je do starych kształtką z blachy o odpowiedniej średnicy. 6. Mocowanie flag - naleŝy zdemontować na czas prac i po ich zakończeniu zamontować ponownie lub wymienić na nowe. 7. Rury spustowe deszczowe zostaną zdemontowane, pas pod zdemontowaną rurą spustową naleŝy ocieplić płyta twardym styropianem i otynkować; naleŝy wykonać odsunięcie rur Ŝeliwnych instalacji deszczowej od ściany poprzez załoŝenie odsadzki i poprowadzić rury po licu ściany elewacyjnej po wykonaniu ocieplenia i tynku. Szczególna uwagę naleŝy zwrócić na przesunięcie rur spustowych prowadzonych przez gzyms naleŝy skorygować ich przebieg po wykonaniu przedłuŝenia rynny i kociołka pod gzymsem. Przed przystąpieniem do w/w robót skonsultować się z projektantem. Nowe rynny i rury spustowe; wykonać z blachy ocynkowanej systemowej (przykładowo Plastmo) 8. Osprzęt elektryczny / telefoniczny - naleŝy zdemontować na czas robót ociepleniowych i po ich zakończeniu zamontować ponownie np. alarmy, domofony. Przewody biegnące po elewacji naleŝy ukryć pod warstwą ocieplenia prowadząc je w peszlach; wymienić oprawy oświetleniowe 9. Złącze i tablice elektryczne naleŝy wymienić, ewentualnie przesunąć drzwiczki o grubość ocieplenia 10. Kraty w świetle okna w oknach na elewacji frontowej kraty naleŝy zdemontować na czas prowadzenia prac ociepleniowych, naleŝy wziąć pod uwagę wymagania dotyczące ochrony ppoŝ i ewentualnie wskazać kraty otwierane; kraty zdemontowane naleŝy poddać konserwacji i ponownie zamontować, po dospawaniu wąsów przedłuŝających z prętów stalowych, jak w kratach istniejących. 11. Kominy naprawić, wykonać nowe czapki betonowe, wykonać prawidłowe obróbki blacharskie na wytworzonych wydrach oraz otynkować; wywiewki wymienić. 12. Skrzynkę gazową redukcyjną wraz z omurowaniem, w porozumieniu z gazownią przesunąć na nowe lico ściany. V. Dane wymiarowe budynku Wysokość ~7,70 m Ilość kondygnacji nadziemnych 2 Pow. zabudowy 178,00 m² 6

7 Str.7/Projekt budowlany ocieplenia budynku wielorodzinnego, ul. Deotymy 46, Warszawa Kubatura budynku m³, w tym kubatura ogrzewana 809 m³. VI. Wnioski do projektu 6.1. Podstawowe projektowe przesłanki dla realizowanego remontu to: - poprawa izolacyjności cieplnej i akustycznej obiektu; - poprawa walorów estetycznych elewacji; - wyeliminowanie postępujących uszkodzeń elewacji - poprawa warunków i przedłuŝenie okresu uŝytkowania obiektu, w szczególności eliminacja występujących mostków cieplnych Wnioski płynące z inwentaryzacji budowlanej, audytu energetycznego i wizji lokalnej, a dotyczące lub odnoszące się do zakresu niniejszego projektu są następujące: - Kolorystyka tynków zewnętrznych została przyjęta jako zharmonizowana z otaczającymi obiektami, w szczególności do nowo-wyremontowanej elewacji budynku przy Czorsztyńskiej, która, jak naleŝy domniemywać, uzyskała akceptację Stołecznego Konserwatora Zabytków; przedstawiono II warianty rozwiązań kolorystycznych., - Naprawy tynków zewnętrznych przed przystąpieniem do prac ociepleniowych., - Konieczność ocieplenia ścian zewnętrznych budynku, płytami styropianowymi EPS Fasada (Ps-E FS 15) grubości 14 cm, metodą bezspoinową i wykończenie tynkiem - w zakresie opracowania. W audycie wskazano jako wystarczającą grubość ocieplenia płytami styropianowymi 13 cm. Ze względu na dostępność asortymentu w projekcie przyjęto 14 cm. Przyjmuje się, Ŝe zastosowanie styropianu grubości 13 cm jest równie prawidłowe. - Ocieplenie stropodachu metodą nadmuchu wełny mineralnej gr. 16 cm - w zakresie opracowania. - Wymiana okienek piwnicznych na nowe PVC. - remont schodków wejściowych i studzienek okienek piwnicznych.. Uwaga! Przed wykonaniem ocieplenia dachu naleŝy wykonać przegląd techniczny aktualnego stanu pokrycia i poszycia dachowego i zlikwidować ewentualne przecieki, a takŝe dokonać sprawdzenia konstrukcji dachowej ze względu na to, iŝ prace to pozostają poza zakresem niniejszego opracowania, nie zostało to ujęte w kosztorysie. VII. Dane o projektowanym zakresie robót 7.2. Projektowany zakres prac remontowych w kolejności wykonywania ( w ramach umownego zakresu prac projektowych): Przyjęto następujący zakres prac remontowych: 7

8 Str.8/Projekt budowlany ocieplenia budynku wielorodzinnego, ul. Deotymy 46, Warszawa - naprawa ścian zewnętrznych ściany i tynki w stanie zróŝnicowanym złym, dość dobrym i średnim uszkodzenie tynków przy gzymsach w rejonie rur spustowych, fragmentarycznie na cokołach - demontaŝ parapetów okiennych, obróbek blacharskich i innych elementów wyposaŝenia technicznego i wystroju elewacji (patrz pkt. IV.2. kolidujące elementy na elewacji); - wymiana okienek piwnicznych; - demontaŝ i ponowny montaŝ po konserwacji krat opisanych jw. wskazanych na rysunkach; - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wg opisu; - wykonanie odsadzki rur spustowych deszczowych (PVC) - montaŝ obróbek; - wykonanie tynków; - montaŝ rynien i rur spustowych - przeniesienie rur spustowych kanalizacji deszczowej na lico ściany po wykonaniu ocieplenia; - montaŝ innych elementów wystroju elewacji;; - wykonanie impregnacji antygraffiti do wysokości min. 2,50 m ponad poziom terenu od strony elewacji ulicznych (do wysokości poziomego podziału elewacji np. gzymsu, linia parapetów, podziały kolorystyczne elewacji itp.) VIII. Prace remontowe Uwaga! NaleŜy zastosować wyłącznie rozwiązania systemowe, posiadające wszelkie wymagane prawem aprobaty, atesty i dopuszczenia. Dobór materiałów i technologia wykonania ściśle wg wskazań producenta. VIII.1. Sposób wykonania ocieplenia dachu Przyjęto przykładowo ocieplenie stropodachu wentylowanego systemem Granrock Rockwool. Dopuszcza się zastosowanie systemu innego producenta pod warunkiem posiadania przez niego podobnych parametrów technologicznych i aktualnych atestów i aprobat. Sposób wykonanie podano w załącznikach. Kominy naprawić, wykonać nowe czapki betonowe, wykonać prawidłowe obróbki blacharskie na wytworzonych wydrach oraz otynkować; wywiewki wymienić. Uwaga: 1. Kable prowadzone wewnątrz przewodów kominowych naleŝy usunąć (przewody antenowe). 2. Istniejące blaszane nasady kominowe po zdemontowaniu wymienić na nowe i osadzić ponownie zgodnie z zaleceniami ekspertyzy kominiarskiej. VIII.2. Prace remontowe elewacji - sposób wykonania ocieplenia budynku i tynków Uwaga! NaleŜy zastosować wyłącznie rozwiązania systemowe, posiadające wszelkie wymagane prawem aprobaty, atesty i dopuszczenia. Dobór materiałów i technologia wykonania ściśle wg wskazań producenta. W projekcie przyjęto ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, płytami styropianowymi EPS Fasada (Ps-E FS 15) grubości 14 cm. 8

9 Str.9/Projekt budowlany ocieplenia budynku wielorodzinnego, ul. Deotymy 46, Warszawa Przed przystąpieniem do prac naleŝy oczyścić powierzchnię ścian, wyrównać ubytki, zdemontować obróbki blacharskie i elementy zewnętrzne. NaleŜy skuć zniszczone fragmenty odspojonych tynków na elewacjach. Istniejące ubytki w ścianach zewnętrznych, szczególnie przy obróbkach blacharskich na szczytach, oczyścić z elementów luźno związanych z podłoŝem, zagruntować i uzupełnić zaprawą renowacyjna do starych murów ceglanych. Rury spustowe naleŝy zdemontować. Nowe łączniki dla rur powinny zapewniać dystans dla warstwy ocieplenia. NaleŜy zdemontować wszelkie elementy umieszczone na elewacji - uchwyt dla flagi, oświetlenie wejścia. Instalacje prowadzone po elewacji (kable i instalacje w orurowaniu) - naleŝy ocenić przydatność i ułoŝyć zgodnie z warunkami technicznymi przewidzianymi dla prowadzenia instalacji. Oczyścić elewację z kurzu i pyłu. Uzupełnić brakujące fragmenty tynku, ewentualnie wyrównać masą tynkarską lub wyrównawczą. Po wykonaniu prac remontowych elewacji naleŝy zamontować wszystkie elementy zewnętrzne wystroju i wyposaŝenia. W projekcie przyjęto system dociepleń CAPAROL 3D SYSTEM, Dopuszcza się zastosowanie innego systemu posiadającego niezbędne aprobaty techniczne i spełniające wymagania technologiczne polecanego systemu. PodłoŜe dla montowania płyt docieplenia powinno być suche, czyste, stabilne. PodłoŜe nie moŝe zawierać materiału, którego wejście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do wykonania dociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub zmniejszy przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej. NaleŜy sprawdzić odchylenia krawędzi i powierzchni zgodnie z instrukcją producenta. Listwę startową docieplenia naleŝy usytuować nad opaską budynku.. Przyjęto montaŝ płyt na klej do zagruntowanego podłoŝa masą klejową Capatect 190S oraz na kołki z talerzykiem stosownie do rodzaju ściany zgodnie z instrukcją producenta. Przyjęto docieplenie płytami Ps-E FS 15 grubości 14 cm. Przestrzegać ściśle sposobu ułoŝenia płyt zalecanego w systemie (przesunięcie krawędzi płyt w poziomie min. 15 cm i ułoŝenie płyt w naroŝach otworów). Ocieplenie w glifach otworów z płyt grubości 3cm. UWAGA: 1. Zaleca się wykonanie próby na wyrywanie dla kołków. 2. Na listwie startowej ułoŝyć pierwszą warstwę płyt ze styropianu Ps-E FS 20 grubości wg rys. detali(cokół). Ponad cokołem na listwie startowej ułoŝyć pierwszą warstwę płyt ze styropianu Ps-E FS 15 grubości 14 cm, Sposób ułoŝenia płyt docieplenia i wykonanie warstwy zbrojonej według systemu. Wierzchnia warstwa - tynk wierzchni polikrzemianowy lub mineralny( baranek 1,5mm) Glify okienne i drzwiowe tynk gładki, drobnoziarnisty. Barwa tynków wierzchnich wg kolorystyki elewacji. Uwaga! Cokoły występują na elewacji, jako wystające poza lico (ok. 5-8 cm) Po skuciu zniszczonej wyprawy cokołu i wyrównaniu podłoŝa i, naleŝy przykleić płyty klejem do styropianu (Dysperbit, Izoplast KL itp). Listwa startowa dla ocieplenia cokołu poniŝej listwy dla ocieplenia wyŝszej części elewacji (od wysokości opaski wokół budynku). Wierzch płyt naleŝy przymocować kołkami do ściany zewnętrznej. Wierzchnia warstwa wykończeniowa - tynk dekoracyjny w kolorze przykładowym Gramaplastu U 30 systemu Terranowa lub podobny systemu Caparol lub innego. Dodatkowe prace remontowe, które naleŝy wykonać to: 9

10 Str.10/Projekt budowlany ocieplenia budynku wielorodzinnego, ul. Deotymy 46, Warszawa Istniejące ubytki w ścianach zewnętrznych, szczególnie przy obróbkach blacharskich na szczytach, przy budynku mieszkalnym, oczyścić z elementów luźno związanych z podłoŝem, zagruntować i uzupełnić zaprawą renowacyjna do starych murów ceglanych. Łączenie kolorów i tynków - występujące na elewacji projektowane łączenia naleŝy wykonać zgodnie z rysunkami elewacji i detalem przy systemowej listwy do boniowania 10 x 10 mm. Styropian naleŝy kołkować kołkami o długości = 12 cm ocieplenia + grubość tynku istniejącego (z natury) + 5 cm. Prace wykonywać zgodnie z technologią przyjętego systemu dostarczoną przez producenta. Po wykonaniu prac remontowych elewacji naleŝy zamontować wszystkie elementy zewnętrzne wystroju i wyposaŝenia. Przed przystąpieniem do robót naleŝy wykonać próby tynku na elewacji budynku i uzyskać akceptację projektanta Wymiana osprzętu elektrycznego Istniejące oprawy elektryczne, mocowane do fasady, naleŝy wymienić na nowe. Wybór producenta i oprawy uzgodnić z projektantem. Istniejące, zniszczone drzwiczki stalowe do skrzynek rewizyjnych i podłączeniowych wymienić na nowe stalowe powlekane w kolorze jasnoszarym Wymiana okienek piwnicznych Nie wymienione okienka piwniczne naleŝy wymienic na nowe z profili PCV Renowacja krat okiennych Zdemontować kraty stalowe, wg przyjętego wzornika, montowane w świetle otworu okiennego do glifów. Sposób wykonania krat uzgodnić z projektantem Wymiana rynien i rur spustowych Rury spustowe deszczowe zostaną zdemontowane, pas pod zdemontowaną rurą spustową naleŝy ocieplić płyta twardym styropianem i otynkować; naleŝy wykonać odsunięcie rur Ŝeliwnych instalacji deszczowej od ściany poprzez załoŝenie odsadzki i poprowadzić rury po licu ściany elewacyjnej po wykonaniu ocieplenia i tynku. Szczególna uwagę naleŝy zwrócić na przesunięcie rur spustowych prowadzonych przez gzyms naleŝy skorygować ich przebieg po wykonaniu przedłuŝenia rynny i kociołka pod gzymsem. Przed przystąpieniem do w/w robót skonsultować się z projektantem. Nowe rynny i rury spustowe; wykonać z blachy ocynkowanej systemowej (przykładowo Plastmo) VIII.3. Naprawa ścian zewnętrznych 10

11 Str.11/Projekt budowlany ocieplenia budynku wielorodzinnego, ul. Deotymy 46, Warszawa Przyjmuje się, Ŝe po wykonaniu w/w prac i ociepleniu ściany zewnętrznej istniejące niewielkie rysy zewnętrzne, jako nie stanowiące zagroŝenia konstrukcji zostaną zabezpieczone w sposób wystarczający. Zamknięcie naleŝy wykonać następująco: - - oczyścić szczotkami metalowymi rejon rysy i rozkuć ją na szerokość i głębokość ok. 15 mm - - powstały rowek wypełnić kilkuwarstwową zaprawą cementową klasy M5 (PN-B-03002:1999) z dodatkiem środka ograniczającego skurcz i zapewniającego penetrację,; pierwsza warstwa zaprawy musi zostać wtarta w wilgotne podłoŝe szczotką lub twardym pędzlem; - - zatrzeć całość taką samą zaprawą dla wyrównania powierzchni; Jako domieszkę do zaprawy cementowej moŝna uŝyć preparatu Hydrostop- Koncentrat (producent Hydrostop, Warszawa), ilość domieszki 5% wagi cementu. Dla sprawdzenia procesu rozszerzania się pęknięć, W wybranych miejscach zamknięte rysy pokryć cienka warstwą gipsu alabastrowego, dokumentując czas i miejsce załoŝenia plomby. Alternatywnie moŝna zastosować renowacyjny, polikrzemianowy system antyrysowy Przed przystąpieniem do robót naleŝy teren i ściany zabezpieczyć. Prace wykonywać ze szczególna starannością i zachowaniem zasad bhp, pod ciągłym nadzorem autorskim i inspektora nadzoru. VIII.4. Warunki wykonywania robót Roboty remontowe wykonywać jedynie przy bezdeszczowej pogodzie, temperatura 5ºC - 25ºC przy powierzchni ścian. Wykonywaną wyprawę naleŝy chronić przed bezpośrednim działaniem słońca i opadów atmosferycznych, aŝ do pełnego związania tynku. Czas wiązania, w przypadku wysokiej wilgotności powietrza i niskiej temperatury moŝe się przedłuŝyć do kilku dni. Prace powinny być prowadzone pod stałym nadzorem inwestorskim przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane. Roboty wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Robót Budowlano-montaŜowych oraz rozbiórkowych. W czasie prowadzenia robót naleŝy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. UWAGA: 1. Prace dociepleniowe na elewacji moŝna rozpocząć po zakończeniu prac związanych z ociepleniem stropodachu, wymianą stolarki i oświetlenia. 2. Zakończenie obróbek blacharskich dostosowanych do nowych rozwiązań naleŝy przewidzieć najpóźniej przed wykonaniem warstwy zbrojonej ocieplenia - zgodnie z zaleceniem producenta systemu. 3. Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze. 4. Wszystkie materiały budowlane i zestawy materiałów winny posiadać stosowne Aprobaty Techniczne. 5. W projekcie ujęto ocieplenie cokołu budynku w ramach niezbędnych prac remontowych dla elewacji. VIII.6. Obliczenia cieplno-wilgotnościowe Wg załącznika nr 1 i 2 z Audytu energetycznego 11

12 Str.12/Projekt budowlany ocieplenia budynku wielorodzinnego, ul. Deotymy 46, Warszawa IX. Tynki, kolorystyka Dach pokryty papą, w kolorze ciemnoszarym. Rynny i rury deszczowe systemowe - blacha ocynkowana. Przewiduje się zastosowanie tynków polikrzemianowych lub mineralnych produkcji firmy CAPAROL 3D SYSTEM, przy zastosowaniu systemu innej firmy naleŝy przyjąć odpowiedniki o tych samych kolorach oraz parametrach technicznych. Na ścianach, cokole oraz na kominach i gzymsach naleŝy zastosować : - tynk drobnoziarnisty - malowany farbami fasadowymi na kolor Palazzo 240 H 80 - tynk średnioziarnisty - kolor Siena 45 H 65 Kolory barwienia tynków podano zgodnie z systemem oznaczeń firmy Caparol. Kolor elementów dekoracyjnych - gzymsów- tynk zacierany na gładko, malowany farbami fasadowymi krzemianowymi, wg rys. kolorystyki Wypełnienie boni farba fasadowa krzemianowa, kolor Siena 45 H 65 Okna z PCV w kolorze białym, parapety w kolorze RAL 7040 szarym. Pełny zakres kolorystyki przedstawiono na rysunkach. Przed przystąpieniem do wykonywania tynków naleŝy wykonać próby kolorystyki i przedstawić do akceptacji projektanta. X Bezpieczeństwo poŝarowe Budynek niski zalicza się do kategorii ZL IV. Wymagana klasa odporności ogniowej określona na D. Dla ocieplenia ścian zewnętrznych zastosowany system musi spełniać warunek nierozprzestrzeniania ognia (NRO). XI Zagadnienia ochrony środowiska Przedsięwzięcie będące przedmiotem projektu nie zostało wymienione w rozporządzeniu RM Dz. U. Nr 257, poz XII Podstawy prawne i normatywne. Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane. (Zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz i Nr 247, poz. 1844; z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz i Nr 210, poz. 1321) Dz.U. z 2003 r. Nr 132, poz Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. Wzór protokołu obowiązkowej kontroli. Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz Rozporządzenie z dnia 3 lipca 2003 r. KsiąŜka obiektu budowlanego. Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz Rozporządzenie z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego. 12

13 Str.13/Projekt budowlany ocieplenia budynku wielorodzinnego, ul. Deotymy 46, Warszawa Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. Wzory: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz.U. z 2003 r. Nr 108, poz. 953 Rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2002 r. Dziennik budowy, montaŝu i rozbiórki, tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Dz.U. z 2001 r. Nr 138, poz Rozporządzenie z dnia 19 listopada 2001 r. Rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. Mon. Pol. z 1996 r. Nr 19, poz. 231 Zarządzenie z dnia 12 marca 1996 r. Dopuszczalne stęŝenia i natęŝenia czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielane przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposaŝenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Dz.U. z 2002 r. Nr 174, poz Rozporządzenie z dnia 16 października 2002 r. Nadanie pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Dz.U. z 2003 r. Nr 180, poz Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. Gwarancja zapłaty za roboty budowlane Warunki techniczne Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270; z 2004 r. Nr 109, poz oraz z 2008 r. Nr 201, poz. 1238) Dz.U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836 Rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 1999 r. Warunki techniczne uŝytkowania budynków mieszkalnych. Wyroby budowlane Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. Wyroby budowlane. Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz Rozporządzenie z dnia 14 maja 2004 r. Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz Rozporządzenie z dnia 14 maja 2004 r. Próbki wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r. Sposoby deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób znakowania ich znakiem budowlanym. Dz.U. z 2004 r. Nr 195, poz Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r. Systemy oceny zgodności, wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposób oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. Dz.U. z 2004 r. Nr 180, poz Rozporządzenie z dnia 29 lipca 2004 r. Sposób prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych. Dz.U. z 2004 r. Nr 237, poz Rozporządzenie z dnia 14 października 2004 r. Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne upowaŝnione do ich wydawania. Dz.U. z 2004 r. Nr 249, poz Rozporządzenie z dnia 8 listopada 2004 r. Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upowaŝnione do ich wydawania. Mon. Pol. Z 2004 r. Nr 48, poz. 829 Obwieszczenie z dnia 5 listopada 2004 r. Wykaz jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upowaŝnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykaz wytycznych do europejskich aprobat technicznych. Normy związane PN-EN-ISO 6946:1999. Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. PN-61/B Obróbki blacharskie Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Tekst pierwotny: Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz

14 Str.14/Projekt budowlany ocieplenia budynku wielorodzinnego, ul. Deotymy 46, Warszawa Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 Zmiany: Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717; z 1999 r. Nr 99, poz. 1152; z 2000 r. Nr 19, poz. 239; Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz i Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz i Nr 154, poz. 1805; z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz i Nr 200, poz. 1679; z 2003 r. Nr 166, poz i Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz i Nr 240, poz. 2407; z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398; z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz i Nr 221, poz. 1615; z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz i Nr 225, poz. 1672; z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 223, poz i Nr 237, poz oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33) Dz. U. Nr 89, poz. 589 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy Zmiany: Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33 Dz. u. z 2003 r. Nr 120,poz Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. z 2003 r Nr 169, poz Rozporządzenie z dnia 26 września 1997 r. Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330 oraz z 2008 r. Nr 108, poz. 690 Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 r. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. z 2002r. Nr 191, poz Rozporządzenie z dnia 30 października 2002 r. Minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie uŝytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz Rozporządzenie z dnia 20 września 2001 r. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 156 Rozporządzenie z dnia 14 stycznia 2004 r. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym. Dz. U. z 2002r. Nr 70, poz. 650 Rozporządzenie z dnia 10 maja 2002 r. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy uŝytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Dz.U. z 2004 r. Nr 200, poz Rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2004 r. Wykaz prac wzbronionych młodocianym i warunki ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Dz.U. z 2002 r. Nr 217, poz Rozporządzenie z dnia 29 listopada 2002 r. NajwyŜsze dopuszczalne stęŝenia i natęŝenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Ochrona przeciwpoŝarowa Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. Ochrona przeciwpoŝarowa. Tekst pierwotny: Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351 Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz (Zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1207; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 52, poz. 452; z 2004 r. Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836; z 2006 r. Nr 191, poz. 1410; z 2007 r. Nr 89, poz. 590; z 2008 r. Nr 163, poz oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59) 14

15 Str.15/Projekt budowlany ocieplenia budynku wielorodzinnego, ul. Deotymy 46, Warszawa Dz.U. z 2003 r. Nr 121, poz Rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2003 r. PrzeciwpoŜarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi poŝarowe. Dz.U. z 2006 r. Nr 50, poz. 563 Rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2006 r. Ochrona przeciwpoŝarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U. z 2003 r. Nr 121, poz Rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2003 r. Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpoŝarowej 15

16 Str.16/Projekt budowlany ocieplenia budynku wielorodzinnego, ul. Deotymy 46, Warszawa PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA EWY STOCKIEJ W A R S Z A W A A l. N i e p o d l e g ł o ś c i 6 4 / 6 8 l o k. 3 9 TEL.: tel.fax.:/0 22/ PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH w budynku wielorodzinnym przy ul. Deotymy 46 w Warszawie INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Inwestor: Obiekt: Umowa: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, Warszawa ul. Gen. Józefa Bema 70 Budynek wielorodzinny Warszawa ul. Deotymy 46 Nr 59/ZP/47/09 Projektował: Specjalność/funkcja Imię, nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Architektura/projektant mgr inŝ. arch. Ewa Stocka Wa-980/94 Architektura/współpraca Architektura/współpraca Architektura/współpraca Architektura/współpraca inŝ. Michał Babkiewicz mgr inŝ. arch. Barbara Greszta inŝ. arch. Agnieszka Wieczorek tech. arch. Katarzyna Umiastowska Warszawa, kwiecień

17 Str.17/Projekt budowlany ocieplenia budynku wielorodzinnego, ul. Deotymy 46, Warszawa ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA 1. Dane ogólne zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego 2. Przedmiot inwestycji 3. Istniejący plan zagospodarowania i wykaz istniejących obiektów budowlanych 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Eksploatacja górnicza 6. ZagroŜenia dla środowiska 7. ZagroŜenia występujące podczas realizacji robót i środki zapobiegające niebezpieczeństwom 8.InstruktaŜ pracowników 17

18 Str.18/Projekt budowlany ocieplenia budynku wielorodzinnego, ul. Deotymy 46, Warszawa INRORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OPIS I. Dane ogólne zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego I.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt ocieplenia ścian wraz z kolorystyką i remontem elewacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, znajdującego się na terenie posesji przy ul. Deotymy 46 w Warszawie. I.2. Inwestor, uŝytkownik Inwestorem jest Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy przy ul. Bema 70 I.3. Podstawy formalno-prawne opracowania: 1.1. Umowa z dnia roku Nr 59/ZP/47/09 zawarta z Inwestorem Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy przy ul. Bema Mapa sytuacyjno-wysokościowa z zasobów w skali 1: Audyt energetyczny budynku wykonany przez Aber Anna Sulajnis w grudniu 2006 roku Wizja lokalna Inwentaryzacja budowlana własna budynku objętego opracowaniem. 3.1 Podstawa prawna: Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane. (Zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz i Nr 247, poz. 1844; z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz i Nr 210, poz. 1321) Dz.U. z 2003 r. Nr 132, poz Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. Wzór protokołu obowiązkowej kontroli. Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz Rozporządzenie z dnia 3 lipca 2003 r. KsiąŜka obiektu budowlanego. Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz Rozporządzenie z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego. Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. Wzory: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz.U. z 2003 r. Nr 108, poz. 953 Rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2002 r. Dziennik budowy, montaŝu i rozbiórki, tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 18

19 Str.19/Projekt budowlany ocieplenia budynku wielorodzinnego, ul. Deotymy 46, Warszawa Dz.U. z 2001 r. Nr 138, poz Rozporządzenie z dnia 19 listopada 2001 r. Rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. Mon. Pol. z 1996 r. Nr 19, poz. 231 Zarządzenie z dnia 12 marca 1996 r. Dopuszczalne stęŝenia i natęŝenia czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielane przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposaŝenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Dz.U. z 2002 r. Nr 174, poz Rozporządzenie z dnia 16 października 2002 r. Nadanie pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Dz.U. z 2003 r. Nr 180, poz Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. Gwarancja zapłaty za roboty budowlane Warunki techniczne Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270; z 2004 r. Nr 109, poz oraz z 2008 r. Nr 201, poz. 1238) Dz.U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836 Rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 1999 r. Warunki techniczne uŝytkowania budynków mieszkalnych. Wyroby budowlane Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. Wyroby budowlane. Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz Rozporządzenie z dnia 14 maja 2004 r. Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz Rozporządzenie z dnia 14 maja 2004 r. Próbki wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r. Sposoby deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób znakowania ich znakiem budowlanym. Dz.U. z 2004 r. Nr 195, poz Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r. Systemy oceny zgodności, wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposób oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. Dz.U. z 2004 r. Nr 180, poz Rozporządzenie z dnia 29 lipca 2004 r. Sposób prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych. Dz.U. z 2004 r. Nr 237, poz Rozporządzenie z dnia 14 października 2004 r. Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne upowaŝnione do ich wydawania. Dz.U. z 2004 r. Nr 249, poz Rozporządzenie z dnia 8 listopada 2004 r. Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upowaŝnione do ich wydawania. Mon. Pol. Z 2004 r. Nr 48, poz. 829 Obwieszczenie z dnia 5 listopada 2004 r. Wykaz jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upowaŝnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykaz wytycznych do europejskich aprobat technicznych. Normy związane PN-EN-ISO 6946:1999. Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. PN-61/B Obróbki blacharskie Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Tekst pierwotny: Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141 Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 Zmiany: Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717; z 1999 r. Nr 99, poz. 1152; z 2000 r. Nr 19, poz. 239; Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz i Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz i Nr 154, poz. 1805; z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz i Nr 200, poz. 1679; z 2003 r. Nr 166, poz i Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz i Nr 240, poz. 2407; z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i 19

20 Str.20/Projekt budowlany ocieplenia budynku wielorodzinnego, ul. Deotymy 46, Warszawa Nr 167, poz. 1398; z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz i Nr 221, poz. 1615; z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz i Nr 225, poz. 1672; z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 223, poz i Nr 237, poz oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33) Dz. U. Nr 89, poz. 589 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy Zmiany: Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33 Dz. u. z 2003 r. Nr 120,poz Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. z 2003 r Nr 169, poz Rozporządzenie z dnia 26 września 1997 r. Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330 oraz z 2008 r. Nr 108, poz. 690 Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 r. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. z 2002r. Nr 191, poz Rozporządzenie z dnia 30 października 2002 r. Minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie uŝytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz Rozporządzenie z dnia 20 września 2001 r. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 156 Rozporządzenie z dnia 14 stycznia 2004 r. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym. Dz. U. z 2002r. Nr 70, poz. 650 Rozporządzenie z dnia 10 maja 2002 r. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy uŝytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Dz.U. z 2004 r. Nr 200, poz Rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2004 r. Wykaz prac wzbronionych młodocianym i warunki ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Dz.U. z 2002 r. Nr 217, poz Rozporządzenie z dnia 29 listopada 2002 r. NajwyŜsze dopuszczalne stęŝenia i natęŝenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Ochrona przeciwpoŝarowa Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. Ochrona przeciwpoŝarowa. Tekst pierwotny: Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351 Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz (Zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1207; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 52, poz. 452; z 2004 r. Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836; z 2006 r. Nr 191, poz. 1410; z 2007 r. Nr 89, poz. 590; z 2008 r. Nr 163, poz oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59) Dz.U. z 2003 r. Nr 121, poz Rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2003 r. PrzeciwpoŜarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi poŝarowe. Dz.U. z 2006 r. Nr 50, poz. 563 Rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2006 r. Ochrona przeciwpoŝarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 20

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie artea@artea.com.pl PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie Inwestor: Obiekt: Umowa: Zakład Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STANISŁAWICACH GM. KOZIENICE Wspólny słownik zamówień 45321000-3 Izolacja cieplna;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU 1 USŁUGI BUDOWLANE mgr inŝ. Janusz Ejsmont 11-500 GiŜycko, ul. Daszyńskiego 7/8 tel 602286303 PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEOSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEOSTWA I OCHRONY ZDROWIA Informacja o BiOZ. Rozbiórka obiektu na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec. Wniosek nr DZP/03/A/09/2011. Strona 1 z 14 Rozbiórka budynku hotelu robotniczego nr inw. 78/16, na terenie Toru Wyścigów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna j e d n o s t k a p r o j e k t o w a TB-ARCHITEKT Tomasz Bednarek RODZAJ OPRACOWANIA: TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń ; N I P 7 7 9 1 1 1 5 6 0 1 ; R e g o n 6 3 4 5 6 8 7 1 2 ; n r. r a c h u n k u 0 9 1 0 5 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 5 4 4 7 0 0 1 P R O J E K T

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. REMONTU ELEWACJI KAMIENICY FRONTOWEJ przy ul.bednarskiej 23 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY. REMONTU ELEWACJI KAMIENICY FRONTOWEJ przy ul.bednarskiej 23 w Warszawie MIF PRACOWNIA PROJEKTOWA ELŻBIETA MISZTA 00-321 Warszawa, ul. Bednarska 23 m 47; tel/fax 22 828 55 28; 601 828 552 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI KAMIENICY FRONTOWEJ przy ul.bednarskiej 23 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Dokumenty formalno-prawne II. Opis techniczny III. Informacja do planu bioz ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA IV. Rysunki budowlane 1. Sytuacja B-1391.1 2. Rzut parteru B-1391.2 3. Rzut piętra B-1391.3 4. Rzut

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz nazwa i adres inwestycji PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO u. Źródlana 3, 60-642 Poznań inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Źródlana 3 w Poznaniu ul. Źródlana

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Pracownia Inwestycyjna Ryszard Wyszyński 01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej ul. Bielińskiego 26, Nowe Miasto nad Pilicą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie Zamawiający: SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa ZP/TA-240-13/2013 Zał. nr 1 B do SIWZ NAZWA OPRACOWANIA: EGZ. NR:......... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Egzemplarz nr 1 Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI str. 1-2

SPIS ZAWARTOŚCI str. 1-2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Część opisowa SPIS ZAWARTOŚCI str. 1-2 I. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne str. 3 2. Opis stanu istniejącego str. 3-7 3. Założenia projektowe str. 7-8 3. Opis technologii osuszania

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BRANŻA BUDOWLANA STADIUM PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY TEMAT WYMIANA STOLARKI OKIENEJ W BUDYNKU PATOMORFOLOGII I KUCHNI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA ADRES WOJEWÓDZKIEGO w Zamościu Zamość, Al. Jana

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP SPIS TREŚCI I. Wymagania ogólne 1. Wstęp 2. Materiały 3. Sprzęt 4. Transport 5. Wykonywanie robót 6. Kontrola jakości robót 7. Obmiar robót 8. Odbiór robót 9. Przepisy związane II. Roboty budowlane 1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektów: Ocieplenie budynku biurowego i magazynowego oraz renowacja tynku budynku magazynowo garażowego wraz z wykonaniem projektów

Bardziej szczegółowo