GUS z dnia r.), Narodowy Bank Polski w ślad za pismem z dnia 03 marca 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GUS1506160009. z dnia 26.05.2015 r.), Narodowy Bank Polski w ślad za pismem z dnia 03 marca 2015 r."

Transkrypt

1 Narodowy Bank Polski Piotr Wiesiołek Pierwszy Zastępca Prezesa GUS DP-IAY-JL/MB /14/2 GUS Pan Janusz WITKOWSKI Prezes Głównego Urzędu Statystycznego W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 27 maja 2015 r. (znak: GUS- GP ) dotyczące projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (projekt z dnia r.), Narodowy Bank Polski w ślad za pismem z dnia 03 marca 2015 r. (znak: DP-IV-MB /14/2), ponownie informuje, że ankieta dotycząca nieruchomości komercyjnych (NBP-NK), ze względów praktycznych, została podzielona na trzy odrębne ankiety, z których każda jest poświęcona innemu rodzajowi nieruchomości komercyjnych, tj.: - NBP-NK/B - Ankieta dotycząca nieruchomości komercyjnych - biura, - NBP-NK/H - Ankieta dotycząca nieruchomości komercyjnych - e handlowe, - NBP-NK/M - Ankieta dotycząca nieruchomości komercyjnych - magazyny. W związku z powyższym, w 2 ust. 20 pkt 1) projektowanego rozporządzenia zamiast ankiety oznaczonej NBP-NK należy wprowadzić następujące ankiety: NBP-NK/B, NBP-NK/H, NBP-NK/M, a wzór formularza NBP-NK, zawarty w załączniku do opiniowanego rozporządzenia, powinien w związku z tym, zostać odpowiednio zmieniony. 1/2 Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/ Warszawa teł

2 NBP Narodowy Bank Polski Nadmieniam, że ww. ankiety znalazły się w opisie źródeł danych w badaniu własnym Narodowego Banku Polskiego nr (079) Badanie cen nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, umieszczonym w Programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok wersja maj 2015 r. W załączeniu przekazuję wersję trzech ankiet zastępujących ankietę NBP-NK. 2/2

3 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NARODOWY BANK POLSKI NBP-NK/B Ankieta dotycząca nieruchom ości kom ercyjnych - biura O d d ział okręgowy NBP w... Termin przekazania: do 20 września 2016 r. z danymi transakcyjnymi za okres: styczeń-czerwiec 2016 r. oraz ofertowymi na dzień 30 czerwca 2016 r. do 20 marca 2017 r. z danymi transakcyjnymi za okres: lipiec-grudzień 2016 r. oraz ofertowymi na dzień 31 grudnia 2016 r. O B C IĄ jtn IA R ESPONDENTÓW Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) pizeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb 1 wypełnienia formulaiza Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza 2... NBP-NK/B 1 FORMULARZ DANYCH DO BADANIA RYNKU NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH - BIURA Nr nie należy wypełniać, numer zostanie nadany Nieruchomości biurowe - notowane są e biurowe położone wyłącznie w budynkach biurowych, respondenta przez badającego najczęściej wynajmowane - o co najmniej 50 m kw.

4 Proszę podać dane dla poszczególnych znajdujących się w poszczególnych nieruchomościach biurowych. Proszę podać stan na dzień notowania (dniem notowania jest 31 grudnia ub.r. i 30 czerwca br.). POWIERZCHNIE BIUROWE - CZYNSZE NAJMU - stan I oferowane Nr nieruchomości z formularza NBP- Nr NK biura 1 (z kol. 1) Wielkość poszczególnej wynajętej / do wynajęcia (m kw.) Opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem za m kw. za Czynsz netto obowiązujący w dniu notowania / oferowany za m kw. za najmu - długość kontraktu (lata) najmu - długość okresu wolnego od (e) Data wystawienia oferty najmu (DD-MM- RRRR) Data zawarcia transakcji najmu (DD- MM-RRRR) Waloryzacja najmu (tak, nie) Status (wynajęta, do wynajęcia)

5 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NARODOWY BANK POLSKI NBP-NK/H A nkieta dotycząca nieruchom ości kom ercyjnych - pow ierzchnie handlow e Oddział okręgowy NBP w... Termin przekazania: * do 20 września 2016 r. z danymi transakcyjnymi za okres: styczeń-czerwiec 2016 r. oraz ofertowymi na dzień 30 czerwca 2016 r. «do 20 marca 2017 r. z danymi transakcyjnymi za okres: lipiec-grudzień 2016 r. oraz ofertowymi na dzień 31 grudnia 2016 r. OBCIĄŻHNlA RESPONDENTÓW Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnienia formularza Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza 1 I NBP-NK/H 2 FORMULARZ DANYCH DO BADANIA RYNKU NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH - POWIERZCHNIE HANDLOWE Nr nie należy wypełniać, numer zostanie nadany respondenta przez badającego Nieruchomości handlowe - notowane są lokale: - będące częścią dużych handlowych położonych w aglomeracji, o co najmniej 100 m kw. - handlowo-usługowe znajdujące się w budynkach mieszkalnych przy głównych ulicach handlowych, w biurowcach lub na osiedlach mieszkaniowych o co najmniej 50 m kw.

6 Proszę podać dane dla poszczególnych znajdujących się w poszczególnych nieruchomościach handlowych. Proszę podać stan na dzień notowania (dniem notowania jest 31 grudnia ub.r. i 30 czerwca br.). POWIERZCHNIE HANDLOWE - CZYNSZE NAJMU - stan i oferowane Opłaty związane z Czynsz netto Wielkość eksploatacją i Status obowiązujący Nr nieruchomości lokalu lub utrzymaniem najmu - Data Data / w dniu Waloryzacja z formularza NBP- Nr poszczególnej / najmu - długość wystawienia zawarcia lokalu notowania / NK e lokalu długość okresu oferty najmu transakcji usługowooferowany za najmu (tak, handlowe 1 / lokalu wynajętych/do usługowo- kontraktu wolnego od (DD-MM- najmu (DD- handlowego m kw. za nie) (z kol. 1) wynajęcia handlowego (lata) RRRR) MM-RRRR) (wynajęta/y, (m kw.) za m kw. za (e) do wynajęcia)

7 Nazwa 1adres jednostki sprawozdawczej NARODOWY BANK POLSKI O d d ział ckręgow y N B P NBP-NK/M Ankieta dotycząca nieruchomości komercyjnych - magazyny w... Termin przekazania: do 20 września 2016 r. z danymi transakcyjnymi za okres: styczeń-czerwiec 2016 r. oraz ofertowymi na dzień 30 czerwca 2016 r. do 20 marca 2017 r. z danymi transakcyjnymi za okres: lipiec-grudzień 2016 r. oraz ofertowymi na dzień 31 grudnia 2016 r. I OBCIĄŻENIA RESPONDENTÓW Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb 1 wypełnienia formularza Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza 2 NBP-NK/M 3 FORMULARZ DANYCH DO BADANIA RYNKU NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH - MAGAZYNY Nr nie należy wypełniać, numer zostanie Magazyny - e magazynowe znajdujące się w ośrodkach stanowiących centra magazynowych respondenta nadany przez badającego województw.

8 Proszę podać dane dla poszczególnych znajdujących się w poszczególnych nieruchomościach magazynowych. Proszę podać stan na dzień notowania (dniem notowania jest 31 grudnia ub.r. i 30 czerwca br.). POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE - CZYNSZE NAJMU - stan i oferowane1 Nr nieruchomości z formularza NBP- Nr NK e magazynowe 1 (z kol.1) Wielkość (m kw.) Opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem za m kw. za Czynsz netto obowiązujący w dniu notowania / oferowany za m kw. za najmu - długość kontraktu (lata) najmu - długość okresu wolnego od (e) Data wystawienia oferty najmu (DD-MM- RRRR) Data zawarcia transakcji najmu (DD- MM-RRRR) Waloryzacja najmu (tak, nie) Status (wynajęta, do wynajęcia)

BADANIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI. Spis treści

BADANIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI. Spis treści BADANIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI Spis treści 1. Przedmiot notowań 2. Organizacja notowań 3. Formularze notowań 3.1. Opis pól 3.2 Słownik Załącznik nr 1: Formularz BaRN 1 Załącznik nr 2: Formularz BaRN 2 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w I kwartale 2014 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w I kwartale 2014 r. Maj 214 Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w I kwartale 214 r. Jacek Łaszek Hanna Augustyniak Krzysztof Olszewski Krzysztof Gajewski Biuro

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2014 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2014 r. Grudzień 214 Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 214 r. Jacek Łaszek Hanna Augustyniak Krzysztof Olszewski Joanna Waszczuk

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2013 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2013 r. Styczeń 214 r. Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 213 r. Jacek Łaszek Hanna Augustyniak Krzysztof Olszewski Marta Widłak

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 do Informacji Prezesa URE Objaśnienia do formularzy nr 1 3

Załącznik 4 do Informacji Prezesa URE Objaśnienia do formularzy nr 1 3 Załącznik 4 do Informacji Prezesa URE Objaśnienia do formularzy nr 1 3 Formularz nr 1. Ankieta dotycząca zawartych/renegocjowanych umów, na podstawie których sprzedawana jest energia elektryczna na zasadach

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

RF-01. Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych. sporządzone na koniec..kwartału 2014 r.

RF-01. Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych. sporządzone na koniec..kwartału 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON RF-01 Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych

Bardziej szczegółowo

SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa

SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2014 Portal

Bardziej szczegółowo

TFI Sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych

TFI Sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON TFI Sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) PROJEKT WSTĘPNY z dnia ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) w sprawie określenia dodatkowych warunków, jakie musi spełnić podmiot, który może być ustanowiony przedstawicielem podatkowym, trybu ustanawiania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1130 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1130 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1130 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. Definicje 1. Park Naukowo - Technologiczny w Opolu Spółka

Bardziej szczegółowo

MZ/Szp-11 karta statystyczna szpitalna ogólna

MZ/Szp-11 karta statystyczna szpitalna ogólna MZ/Szp-11 karta statystyczna szpitalna ogólna Części systemu resortowych kodów Regon (I) Kod ident. jedn. org. (V) Kod położenia jednostki organizacyjnej TERYT Księga Główna Data wystawienia skierowania

Bardziej szczegółowo

miejscowość Nr programu pomocowego, decyzji lub umowy Okres, na jaki została udzielona pomoc

miejscowość Nr programu pomocowego, decyzji lub umowy Okres, na jaki została udzielona pomoc INFORMACJA O POMOCY PUBLICZNEJ OTRZYMANEJ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ W OKRESIE TRZECH KOLEJNYCH LAT POPRZEDZAJACYCH DZIEŃ ZŁOŻENIA WNIOSKU O UDZIELENIE POMOCY DE MINIMIS A.INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCY

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r.

Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. GP-OR.0050.5923.2014 Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Regulamin świadczenia usług bankowości. Gospodarki Żywnościowej S.A.

Spis treści. Regulamin świadczenia usług bankowości. Gospodarki Żywnościowej S.A. Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Spis treści Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 02 Rozdział 2. DEFINICJE... 02 Rozdział 3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej P-01 Sprawozdanie o produkcji za 2012 r.

www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej P-01 Sprawozdanie o produkcji za 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2012.04.25 14:07:00 +02'00' Dziennik Ustaw 556 Poz. 446 w. rcl.go v.p l GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE

DZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON IF Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA DLA WYTWÓRCÓW I INNYCH PODMIOTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUP KAPITAŁOWYCH O SZCZEGÓŁOWYM ZAKRESIE I SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA INFORMACJI I DANYCH NIEZBĘDNYCH DO

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 marca 2014 r. Poz. 737 UCHWAŁA NR LI/398/2014 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH. z dnia 20 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 marca 2014 r. Poz. 737 UCHWAŁA NR LI/398/2014 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 26 marca 2014 r. Poz. 737 UCHWAŁA NR LI/398/2014 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zwolnień przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

pożyczek ze środków własnych za 2009 r.

pożyczek ze środków własnych za 2009 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Nazwa i adres jednostki l sprawozdawczej PK Sprawozdanie dotyczące działalności przedsiębiorstw finansowych prowadzących działalność pośrednictwa kredytowego oraz przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Dostawa licencji i subskrypcji oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy

Dostawa licencji i subskrypcji oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Barska 28/30 02-315 Warszawa tel. 223918213 fax. 223918214 strona www www.pip.gov.pl NIP 5261026544 REGON - 007021519 Numer sprawy: GOZ-591-2210-3/15

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 października 2013 r. Poz. 1277 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 20 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 31 października 2013 r. Poz. 1277 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 20 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 października 2013 r. Poz. 1277 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE

UMOWA O DOFINANSOWANIE UMOWA O DOFINANSOWANIE nr. w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013 zawarta w dniu..w..,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE

UMOWA O DOFINANSOWANIE UMOWA O DOFINANSOWANIE nr. w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013 zawarta w dniu..w..,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:...... Zarejestrowany adres Wykonawcy :....Adres do korespondencji:... Numer telefonu :...

FORMULARZ OFERTOWY. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:...... Zarejestrowany adres Wykonawcy :....Adres do korespondencji:... Numer telefonu :... Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Wykonawca* : Zarejestrowana nazwa Zarejestrowany adres Wykonawcy : Adres do korespondencji: Numer telefonu : Numer faxu : NIP : Nr konta bankowego: * w przypadku

Bardziej szczegółowo

JAK WYPEŁNIĆ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE. Informacje wstępne

JAK WYPEŁNIĆ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE. Informacje wstępne JAK WYPEŁNIĆ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Informacje wstępne I Podstawa prawna: - art. 24h i następne ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), - art. 25c

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: GT/449/2015.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: GT/449/2015. Chorzów, dnia 28.07.2015 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: GT/449/2015. W związku z pytaniami Wykonawców do postępowania sektorowego prowadzonego w formie przetargu

Bardziej szczegółowo