BADANIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI. Spis treści

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BADANIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI. Spis treści"

Transkrypt

1 BADANIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI Spis treści 1. Przedmiot notowań 2. Organizacja notowań 3. Formularze notowań 4. Opis pól Załącznik nr 1: Formularz badania rynku komercyjnych (biura) Załącznik nr 2: Formularz badania rynku komercyjnych (e handlowe) Załącznik nr 3: Formularz badania rynku komercyjnych (magazyny) Warszawa 2014

2 Przekazywane przez respondentów informacje indywidualne będą traktowane zgodnie z wymogami tajemnicy statystycznej - nie będą udostępniane w postaci identyfikowalnej osobom trzecim. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących szczegółów wypełniania formularza jak i organizacji notowań prosimy kontaktować się z wyznaczonym przedstawicielem Oddziału Okręgowego NBP. 1. Przedmiot notowań 1. Przedmiotem notowań są informacje dotyczące ofert i transakcji najmu poszczególnych znajdujących się w ach komercyjnych oraz transakcje sprzedaży - kupna wybranych rodzajów komercyjnych. Badane są następujące rodzaje : Nieruchomości biurowe - notowane są e biurowe położone wyłącznie w budynkach biurowych, najczęściej wynajmowane typowe dla lokalnego rynku, o co najmniej 100 m kw. Nieruchomości handlowe - notowane są lokale: - będące częścią dużych handlowych położonych w aglomeracji, o ok. 100 m kw., położone na parterze i wykorzystywane w branży moda i dodatki. - handlowo-usługowe znajdujące się w budynkach mieszkalnych przy głównych ulicach handlowych, w biurowcach lub na osiedlach mieszkaniowych o co najmniej 50 m kw. Magazyny notowane są e magazynowe znajdujące się w ośrodkach stanowiących centra magazynowych województw. 2. Gromadzone dane obejmują ceny, czynsze oraz atrybuty czynszotwórcze lub cenotwórcze poszczególnych komercyjnych oraz/lub komercyjnych. Szczegółowy zakres danych przedstawiają formularze badania. Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Zespół ds. Rynku Nieruchomości 1

3 2. Organizacja notowań 1. Notowania prowadzone są przez Oddziały Okręgowe NBP. 2. Oddział Okręgowy NBP wyznacza przedstawicieli zajmujących się przeprowadzaniem notowań u respondentów. Przedstawiciele Oddziału Okręgowego NBP są odpowiedzialni za udzielanie respondentom informacji związanych z przebiegiem procesu notowań. 3. Dokładny sposób przeprowadzania notowań oraz przekazywania danych, jest uzgadniany z respondentem przez przedstawicieli Oddziału Okręgowego NBP na wstępnym etapie badania. 4. Dane gromadzone są na formularzach notowań NBP-NK-1, 2, 3 (porównaj załączniki nr 1, 2 i 3). 5. Formularze badania, w zależności od wstępnych ustaleń (porównaj punkt 3), przyjmują formę papierową lub elektroniczną (np.: plik w formacie MS Excel). 6. Formularze mogą być wypełniane przez respondenta lub przez przedstawiciela Oddziału Okręgowego NBP, w zależności od wstępnych ustaleń (porównaj punkt 3). 7. Notowania odbywają się półrocznie. Dniem notowania jest 31 grudnia ub.r. i 30 czerwca br. Celem badania jest zebranie danych za I i II półrocze roku kalendarzowego. 8. Okres, którego dotyczą notowane dane: - w zakresie dokonanych transakcji minione półrocze, - w zakresie ofert oferty aktualne w dniu notowania. Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Zespół ds. Rynku Nieruchomości 2

4 9. Dane powinny zostać udostępnione przedstawicielowi Oddziału Okręgowego NBP lub przekazane przedstawicielowi Oddziału Okręgowego NBP (porównaj punkt 3), w terminie do dwudziestego dnia marca oraz września. 10. Harmonogram przekazywania danych do Oddziału Okręgowego jest następujący: Termin przekazania: - do 20 marca 2014 r. z danymi transakcyjnymi za okres: lipiec-grudzień 2013 r. oraz ofertowymi na dzień 31 grudnia 2013 r., - do19 września 2014 r. z danymi transakcyjnymi za okres: styczeńczerwiec 2014 r. oraz ofertowymi na dzień 30 czerwca 2014 r. - do 20 marca 2015 r. z danymi transakcyjnymi za okres: lipiec-grudzień 2014 r. oraz ofertowymi na dzień 31 grudnia 2014 r. 3. Formularze notowań Formularze notowań podzielone są według rodzajów badanych. Formularz NBP-NK 1 służy do gromadzenia danych dotyczących cen, czynszów i atrybutów biurowych. Załącznik nr 1. Formularz NBP-NK 2 służy do gromadzenia danych dotyczących cen, czynszów i atrybutów handlowych. Załącznik nr 2. Formularz NBP-NK 3 służy do gromadzenia danych dotyczących cen, czynszów i atrybutów magazynów. Załącznik nr 3. Formularze mają układ tabelaryczny. Gdy nieruchomość komercyjna jest notowana po raz pierwszy, wypełniane są wszystkie pozycje formularza dotyczące poszczególnych znajdujących się w budynku oraz dane dotyczące budynku. W kolejnych notowaniach półrocznych wypełniane są wyłącznie pola, jeżeli zaszły zmiany dotyczące poszczególnych znajdujących się w budynku (zmiana oferty, wystawienie nowej Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Zespół ds. Rynku Nieruchomości 3

5 oferty, podpisanie transakcji najmu, waloryzacja czynszów etc.) lub pola dot. budynku, (sprzedaż/remont). UWAGA: Powyższe założenie oznacza, że zakres danych notowanych w kolejnym badaniu półrocznym jest znacznie mniejszy od zakresu pierwszego notowania. Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Zespół ds. Rynku Nieruchomości 4

6 LOKALIZACJA METRYCZKA Badanie Rynku Nieruchomości 4. Opis pól Poniższa tabela zawiera opis pól formularzy NBP-NK. Trzecia kolumna tabeli zawiera informację o tym, w którym formularzu NBP- NK występuje dana zmienna. Lp. Pole formularza Nr formularza Instrukcja wypełniania 1 Nr respondenta 1, 2, 3 Nr respondenta zostanie nadany przez oddział okręgowy NBP. 2 Numer 1,2,3 Proszę wpisać numer. Proszę nadać każdej unikalny numer i stosować ten numer w kolejnych edycjach notowania. 3 Gmina 1, 2, 3 Proszę wpisać nazwę gminy, w której zlokalizowana jest nieruchomość. 4 Miejscowość 1, 2, 3 Proszę wpisać nazwę miejscowości, w której zlokalizowana jest nieruchomość. 5 Dzielnica 1, 2, 3 Proszę wpisać nazwę dzielnicy, w której zlokalizowana jest nieruchomość. 6 Część miasta w dzielnicy 1, 2, 3 Proszę wpisać nazwę części miasta w dzielnicy, w której zlokalizowana jest nieruchomość. Częścią miasta w dzielnicy (potocznie zwaną subdzielnicą ) jest część wyodrębniona ze względów historycznych, urbanistycznych lub innych. Nazwy takich subdzielnic pochodzą zazwyczaj od nazw miast, wsi, folwarków, osad itp. tworzących kiedyś oddzielną jednostkę osadniczą, a na przestrzeni wieków włączanych w granice administracyjne miasta, czy wreszcie od nazw miejscowych. Przykład: Tarchomin część miasta w dzielnicy Białołęka, gminy miasta stołecznego Warszawy. 7 Ulica 1, 2, 3 Proszę wpisać nazwę ulicy, przy której zlokalizowana jest nieruchomość. 8 Nr budynku 1, 2, 3 Proszę wpisać numer adresowy budynku (lub numer nadany przez dewelopera). Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Zespół ds. Rynku Nieruchomości 5

7 OPIS BUDYNKU Badanie Rynku Nieruchomości 9 Nazwa budynku 1, 2, 3 Proszę wpisać nazwę przyjętą przez dewelopera/właściciela dla danego budynku. 10 Rok ukończenia budowy 1, 2, 3 Proszę podać rok ukończenia, format RRRR. 11 Stan techniczny (po modernizacji, bez modernizacji) 1, 2, 3 Proszę wpisać, czy nieruchomość od ukończenia budowy przeszła modernizację (po modernizacji/bez modernizacji). 12 Rok ostatniej modernizacji 1, 2, 3 W przypadku, gdy nieruchomość przeszła modernizację, proszę wpisać rok najnowszej modernizacji. Format RRRR. 13 Kluczowy najemca (nazwa) 1, 2, 3 Proszę wpisać nazwę kluczowego najemcy. 14 całkowita 1, 2 Proszę wpisać, jaka jest całkowita a budynku, w m kw. 15 do wynajęcia (m kw.) 1, 2, 3 Proszę wpisać, jaka jest a najmu brutto w m kw. najmu brutto to a najmu netto całego budynku powiększona o e wspólne, tj. e pomieszczeń pomocniczych danego najemcy, takich jak pomieszczenia administracyjne, socjalne, magazyny, recepcje oraz udział najemcy w eksploatacji wspólnych budynku, takich jak korytarze, klatki schodowe, ogólnodostępne toalety. 16 niewynajęta (m kw.) 17 Współczynnik wspólnej (%) najmu netto określa ę, którą dany najemca faktycznie wykorzystuje do bezpośredniego prowadzenia działalności gospodarczej. Przykładowo jest to a sali sklepowej lub punktu usługowego, biurowej etc., z wyłączeniem m.in. pomieszczeń socjalnych, administracyjnych, czy wspólnych. 1, 2, 3 Proszę wpisać wielkość obecnie niewynajętej netto oferowanej do wynajęcia w m kw. Przy ach biurowych z częścią usługowo-handlową proszę podać wyłącznie wskaźnik dotyczący biurowej. Przy ach handlowych proszę uwzględniać wyłącznie ę handlową, nie uwzględniając ew. biurowej. Przy ach magazynowych proszę uwzględniać wyłącznie ę magazynową, nie uwzględniając ew. biurowej. 1, 2 Współczynnik wspólnej stanowi udział wspólnych w najmu brutto całego budynku wyrażony w %. Do wspólnej zaliczamy wejścia do budynku, recepcję budynkową, halle windowe, korytarze, e toalet, palarni i inne pomieszczenia pomocnicze dostępne dla wszystkich lub części najemców. Lista ta nie jest zamknięta, należy podać współczynnik zgodnie ze specyfikacją budynku. Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Zespół ds. Rynku Nieruchomości 6

8 OPIS BUDYNKU Badanie Rynku Nieruchomości 18 Liczba miejsc parkingowych - podziemnych 19 Liczba miejsc parkingowych - nadziemnych 1, 2 Proszę wpisać liczbę miejsc parkingowych podziemnych należących do 1, 2 Proszę wpisać liczbę miejsc parkingowych nadziemnych należących do 20 Wysokość kondygnacji 1, 2 Proszę wpisać, jaka jest wysokość kondygnacji, w m., format X,XX. 21 Liczba kondygnacji nadziemnych 22 Monitoring lub/oraz recepcja (tak, nie) 1, 2 Proszę wpisać liczbę nadziemnych kondygnacji użytkowych budynku, np. dla budynku parterowego należy wpisać liczbę 1, dla budynku jednopiętrowego liczbę 2, itd. 1, 2 Proszę wpisać, czy w budynku jest recepcja lub/oraz monitoring. TAK/NIE. 23 Winda (tak, nie) 1, 2 Proszę wybrać z listy: TAK/NIE. 24 Klasa budynku (A,B, C) 1 Proszę wpisać klasę budynku. A - budynek nowoczesny (minęło mniej niż 10 lat od budowy lub generalnego remontu) o wysokiej jakości wyposażenia, położony w centrum miasta. B - budynek wybudowany lub zmodernizowany więcej niż 10 lat temu, o niższym standardzie niż budynek klasy A położony w centrum miasta oraz budynek o parametrach technicznych klasy A położony poza centrum miasta. C - budynek wybudowany lub zmodernizowany więcej niż 10 lat temu o niskiej jakości wyposażenia i położony poza centrum lub budynek wybudowany lub zmodernizowany więcej niż 20 lat temu o niskiej jakości wyposażenia położony w centrum miasta. 25 Udział usługowohandlowej % 26 Koszty operacyjne działalności za miesiąc 1 Proszę wpisać, jaki udział w do wynajęcia ma a usługowohandlowa, w %. 1, 2, 3 Proszę wpisać koszty operacyjne ponoszone przez właściciela za miesiąc w PLN lub EUR oraz wybrać walutę. Proszę podać średnią za badane półrocze dla całej. 27 Cena transakcyjna kupna/sprzedaży 28 Data transakcji kupna/sprzedaży Koszty operacyjne działalności obejmują utrzymanie stanu technicznego, remonty i modernizacje, zapewnienie bezpieczeństwa, prace dotyczące utrzymania czystości, podatki oraz inne opłaty związane z ą oraz ewentualnie koszty zarządu. Koszty stałe są niezależne od poziomu wynajęcia budynku. 1, 2, 3 Proszę wpisać cenę transakcyjną w PLN lub EUR (proszę podać walutę). 1, 2, 3 Proszę wpisać datę zawarcia transakcji kupna/sprzedaży (format DD-MM-RRRR). Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Zespół ds. Rynku Nieruchomości 7

9 CZYNSZE Badanie Rynku Nieruchomości 29 UWAGI 1, 2, 3 Proszę wpisać dodatkowe informacje dotyczące oferty / transakcji, które zdaniem respondenta należy uznać za szczególnie ważne. 30 Typ budynku (nowoczesna galeria, centrum handlowe, outlet, retail park, lokal usługowo-handlowy) 2 Proszę wpisać typ budynku: 1 - nowoczesna galeria handlowa (min m kw. i 10 sklepów), 2 - centrum handlowe, 3 - outlet, 4 - retail park, 5 - lokal usługowo-handlowy (w budynku mieszkalnym lub biurowym). 31 Liczba sklepów 2 Proszę wpisać liczbę wszystkich lokali usługowo-handlowych znajdujących się w budynku. 32 Minimalny moduł do wynajęcia 3 Proszę wpisać, wielkość minimalnego modułu do wynajęcia w m kw. 33 biurowa 3 Proszę wpisać, jaka jest a biurowa w całkowitej magazynu, w m kw. 34 Głębokość budynku (m) 3 Proszę wpisać głębokość budynku w m. 35 Wysokość wewnątrz (m) 3 Proszę wpisać wysokość wnętrz w m. 36 Doki rozładunkowe (liczba) 3 Proszę wpisać liczbę doków rozładunkowych. 37 Bramy wjazdowe (liczba) 3 Proszę wpisać liczbę bram wjazdowych. 38 Wytrzymałość posadzki (t na m 3 Proszę wpisać wytrzymałość posadzki w tonach na m kw. kw.) 39 Siatka słupów (m x m) 3 Proszę wpisać siatkę słupów w formacie m x m. 40 Magazyn przystosowany do produkcji (tak/nie) 3 Proszę wpisać, czy magazyn jest również przystosowany do produkcji, TAK/NIE. 41 Magazyn wykorzystywany do produkcji (tak/nie) 42 Nr z formularza NBP-NK biura 1, lub NBP-NK handlowe 1 lub NBP-NK magazyny 1 (z kol.1) 3 Proszę wpisać, czy magazyn jest wykorzystywany do produkcji, TAK/NIE. 1,2,3 Proszę wpisać numer, przepisując numer który został nadany w opisie budynku NBP-NK biura 1, lub NBP-NK handlowe 1 lub NBP-NK magazyny 1 (z kolumny 1). 43 Nr 1,2,3 Proszę wpisać numer, której ofert lub transakcja najmu dotyczy. Proszę nadać każdej unikalny numer i stosować ten numer w kolejnych edycjach notowania. 44 Wielkość poszczególnej wynajętej / do wynajęcia 1,2,3 Proszę podać wielkość poszczególnej wynajętej / do wynajęcia 45 Opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem za m 1,2,3 Proszę wpisać opłaty związane z eksploatacją, za m kw. za miesiąc w PLN lub EUR (proszę podać walutę). Proszę podać średnią wartość dla badanego półrocza. Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Zespół ds. Rynku Nieruchomości 8

10 kw. za miesiąc 46 Czynsz netto obowiązujący w dniu notowania / oferowany za m kw. za miesiąc 47 Warunki najmu - długość kontraktu (lata) 48 Warunki najmu - długość okresu wolnego od czynszu (miesiące) 49 Data wystawienia oferty najmu (DD-MM-RRRR) 50 Data zawarcia transakcji najmu (DD-MM-RRRR) 51 Waloryzacja czynszu najmu (tak, nie) 52 Status (wynajęta, do wynajęcia) Opłaty netto związane z eksploatacją za m kw. za miesiąc to opłaty za media, takie jak gaz, prąd, wodę, centralne ogrzewanie oraz remonty bieżące i konserwacje. Opłaty netto są ponoszone przez właściciela budynku i następnie albo bezpośrednio przenoszone na najemcę (wtedy mowa o czynszu netto) lub pokrywane przez właściciela budynku z przepływu pieniężnego, który otrzymuje od najemcy (wtedy mowa o czynsz brutto, np. w przypadku spółdzielni). 1,2,3 Proszę podać kwotę netto czynszu najmu (wynagrodzenie dla wynajmującego ę, po uwzględnieniu rozliczeń kosztów i opłat) za m kw. za miesiąc w PLN lub EUR (proszę podać walutę). Podawany jest czynsz umowny, to znaczy ten zapisany w umowie bez uwzględnienia okresu bezczynszowego oraz innych krótkookresowych upustów. Kwota ta nie powinna zawierać opłat, których wysokość nie zależy od wynajmującego ę, tj. związanych z eksploatacją budynku i użyciem mediów. Te koszty należy wpisać w kolumnę Opłaty netto związane z eksploatacją za m kw. za miesiąc. Dotyczy poszczególnych. Jeżeli w przypadku spółdzielni czynsz zawiera Opłaty netto związane z eksploatacją za m kw. za miesiąc, to proszę podać ten czynsz (wtedy mowa o czynszu brutto). 1,2,3 Proszę wpisać na ile lat został podpisany obecnie obowiązujący kontrakt najmu, a w przypadku oferty ile lat ma obowiązywać kontrakt. Proszę wpisać wartość dla poszczególnych. 1,2,3 Proszę wpisać, przez ile miesięcy najemca, przy obowiązujących obecnie kontraktach, jest zwolniony od płacenia czynszów. Proszę wpisać wartość dla poszczególnych. 1,2,3 Proszę wpisać datę wystawienia oferty najmu, format DD-MM-RRRR. 1,2,3 Proszę wpisać datę zawarcia transakcji najmu, format DD-MM-RRRR. 1,2,3 Proszę wpisać, czy czynsz najmu podlega waloryzacji. Jeżeli tak, proszę podać metodę w uwagach. 1,2,3 Proszę wpisać, czy a jest wynajęta czy niewynajęta. Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Zespół ds. Rynku Nieruchomości 9

11 Załącznik nr 1: Formularz badania rynku komercyjnych (biura) OBCIĄŻENIA RESPONDENTÓW Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnienia formularza Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza 1 2 NBP-NK 1 FORMULARZ DANYCH DO BADANIA RYNKU NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH - BIURA 1 Nr respondenta nie należy wypełniać, numer zostanie nadany przez badającego Nieruchomości biurowe - notowane są e biurowe położone wyłącznie w budynkach biurowych, najczęściej wynajmowane typowe dla lokalnego rynku, o co najmniej 100 m kw. LOKALIZACJA OPIS BUDYNKU Numer Gmina Miejscowoś ć Dzielnica Część miasta w dzielnicy Ulica Nr budynku Nazwa budynku Rok ukończenia budowy Stan techniczny (po Rok ostatniej modernizacji, modernizacji bez modernizacji) Kluczowy najemca (nazwa) całkowita do wynajęcia niewynajęta Współczynnik wspólnej (%) Liczba miejsc parkingowych - podziemnych Liczba miejsc parkingowych - nadziemnych l1 l2 l3 itd. Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Zespół ds. Rynku Nieruchomości 10

12 Wysokość kondygnacji od podłogi do stropu (m) Liczba kondygnacji nadziemnych Monitoring / recepcja (tak, nie) Winda (tak, nie) Klasa budynku (A,B,C) Udział usługowohandlowej Koszty operacyjne działalności za miesiąc Cena transakcyjna lub ofertowa kupna/sprzedaży Data wystawienia oferty kupna/sprzedaży Data transakcji kupna/sprzedaży UWAGI POWIERZCHNIE BIUROWE - CZYNSZE NAJMU - stan i oferowane Nr z formularza NBP- NK biura 1 (z kol.1) Nr Wielkość poszczególnej wynajętej / do wynajęcia (m kw.) Opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem za m kw. za miesiąc Czynsz netto obowiązujący w dniu notowania / oferowany za m kw. za miesiąc Warunki najmu - długość kontraktu (lata) Warunki najmu - długość okresu wolnego od czynszu (miesiące) Data wystawienia oferty najmu (DD-MM- RRRR) Data zawarcia transakcji najmu (DD- MM-RRRR) Waloryzacja czynszu najmu (tak, nie) Status (wynajęta, do wynajęcia ) Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Zespół ds. Rynku Nieruchomości 11

13 Załącznik nr 2: Formularz badania rynku komercyjnych (e handlowe) OBCIĄŻENIA RESPONDENTÓW Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnienia formularza Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza 1 2 NBP-NK 2 FORMULARZ DANYCH DO BADANIA RYNKU NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH - POWIERZCHNIE HANDLOWE 1 Nr respondent a nie należy wypełniać, numer zostanie nadany przez badającego Nieruchomości handlowe - notowane są lokale: - będące częścią dużych handlowych położonych w aglomeracji, o ok. 100 m kw., położone na parterze i wykorzystywane w branży moda i dodatki. - handlowo-usługowe znajdujące się w budynkach mieszkalnych przy głównych ulicach handlowych, w biurowcach lub na osiedlach mieszkaniowych o co najmniej 50 m kw. LOKALIZACJA OPIS BUDYNKU Numer Gmina Miejscowość Dzielnica Część miasta w dzielnicy Ulica Nr budynku Nazwa budynku Rok ukończenia budowy Stan techniczny (po modernizacji, bez modernizacji) Rok ostatniej modernizacji Kluczowy najemca (nazwa) całkowita do wynajęcia niewynajęta Współczynnik wspólnej (%) Liczba miejsc Liczba miejsc parkingowych - parkingowych - podziemnych nadziemnych l1 l2 l3 itd. Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Zespół ds. Rynku Nieruchomości 12

14 Wysokość kondygnacji od podłogi do stropu (m) Liczba kondygnacji nadziemnych Monitoring / recepcja (tak, nie) Winda (tak, nie) Typ budynku (nowoczesna galeria, centrum handlowe, outlet, retail park, lokal usługowohandlowy w budynku mieszkalnym, lokal usługowohandlowy w budynku biurowym) Liczba sklepów Koszty operacyjne działalności za miesiąc Cena transakcyjna lub ofertowa kupna/sprzedaży Data wystawienia oferty sprzedaży Data transakcji kupna/sprzedaży UWAGI POWIERZCHNIE HANDLOWE - CZYNSZE NAJMU - stan i oferowane Opłaty Wielkość związane z Nr Czynsz netto lokalu lub eksploatacją i Warunki nieruchomoś obowiązujący Status poszczególn utrzymaniem Warunki najmu - Data Data ci z w dniu Waloryzacj / Nr ej / najmu - długość wystawieni zawarcia formularza notowania / a czynszu lokalu usługowohandlowego lokalu długość okresu a oferty transakcji NBP-NK oferowany za najmu / lokalu wynajętych/ usługowohandlowego (lata) od czynszu MM-RRRR) MM-RRRR) kontraktu wolnego najmu (DD- najmu (DDe m kw. za (tak, nie) (wynajęta/y, do do handlowe 1 miesiąc wynajęcia ) wynajęcia za m kw. za (miesiące) (z kol.1) miesiąc Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Zespół ds. Rynku Nieruchomości 13

15 Załącznik nr 3: Formularz badania rynku komercyjnych (magazyny) OBCIĄŻENIA RESPONDENTÓW Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnienia formularza Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza 1 2 NBP-NK 3 FORMULARZ DANYCH DO BADANIA RYNKU NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH - MAGAZYNY 1 Nr respondent a nie należy wypełniać, numer zostanie nadany przez badającego Magazyny - e magazynowe znajdujace się w ośrodkach stanowiących centra magazynowych województw. LOKALIZACJA OPIS BUDYNKU Numer Gmina Miejscowość Dzielnica Część miasta w dzielnicy Ulica Nr budynku Nazwa budynku Rok ukończenia budowy Stan techniczny (po modernizacji, bez modernizacji) Rok ostatniej modernizacji Kluczowy najemca (nazwa) do wynajęcia niewynajęta Minimalny moduł do wynajęcia biurowa Wysokość Głębokość wewnątrz budynku (m) (m) l1 l2 l3 itd. Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Zespół ds. Rynku Nieruchomości 14

16 OPIS BUDYNKU Doki rozładunkowe (liczba) Bramy wjazdowe (liczba) Wytrzymałość posadzki (t na m kw.) Siatka słupów (m X m) Magazyn przystosowany do produkcji (tak/nie) Magazyn wykorzystywa ny do produkcji (tak/nie) Koszty operacyjne działalności za miesiąc Cena transakcyjna lub ofertowa kupna/sprzedaży Data wystawienia oferty sprzedaży Data transakcji kupna/sprzedaży UWAGI Nr z formularza NBP-NK e magazynowe 1 (z kol.1) Nr POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE - CZYNSZE NAJMU - stan i oferowane Wielkość Opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem za m kw. za miesiąc Czynsz netto obowiązując y w dniu notowania / oferowany za m kw. za miesiąc Warunki najmu - długość kontraktu (lata) Warunki najmu - długość okresu wolnego od czynszu (miesiące) Data wystawienia oferty najmu (DD-MM- RRRR) Data zawarcia transakcji najmu (DD- MM-RRRR) Waloryzacj a czynszu najmu (tak, nie) Status (wynajęta, do wynajęcia ) Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Zespół ds. Rynku Nieruchomości 15

NARODOWY BANK POLSKI Oddział okręgowy NBP

NARODOWY BANK POLSKI Oddział okręgowy NBP Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NARODOWY BANK POLSKI Oddział okręgowy NBP NBP-NK Ankieta dotycząca komercyjnych w.. Termin przekazania: - do9 września 204 r. z danymi transakcyjnymi za okres: styczeń-czerwiec

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI Oddział okręgowy NBP

NARODOWY BANK POLSKI Oddział okręgowy NBP Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NARODOWY BANK POLSKI Oddział okręgowy NBP w.. Ankieta dotycząca komercyjnych Termin przekazania: - do 20 września 2015 r. z danymi transakcyjnymi za okres: styczeń

Bardziej szczegółowo

Oddział okręgowy NBP. w.. Termin przekazania:

Oddział okręgowy NBP. w.. Termin przekazania: Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NARODOWY BANK POLSKI NBP-NK Ankieta dotycząca komercyjnych Oddział okręgowy NBP w.. Termin przekazania: Zgodny z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lutego 04

Bardziej szczegółowo

GUS1506160009. z dnia 26.05.2015 r.), Narodowy Bank Polski w ślad za pismem z dnia 03 marca 2015 r.

GUS1506160009. z dnia 26.05.2015 r.), Narodowy Bank Polski w ślad za pismem z dnia 03 marca 2015 r. Narodowy Bank Polski Piotr Wiesiołek Pierwszy Zastępca Prezesa GUS1506160009 DP-IAY-JL/MB-024-687/14/2 GUS1506160009 Pan Janusz WITKOWSKI Prezes Głównego Urzędu Statystycznego W odpowiedzi na Państwa pismo

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI Oddział okręgowy NBP

NARODOWY BANK POLSKI Oddział okręgowy NBP Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NARODOWY BANK POLSKI Oddział okręgowy NBP w.. NBP-NM/RW Ankieta dotycząca nieruchomości mieszkaniowych rynek wtórny Termin przekazania: -do 0 czerwca 04 r. z danymi:

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI Oddział okręgowy NBP

NARODOWY BANK POLSKI Oddział okręgowy NBP Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NARODOWY BANK POLSKI Oddział okręgowy NBP w.. NBP-NM/RW Ankieta dotycząca nieruchomości mieszkaniowych rynek wtórny Termin przekazania: - do 9 czerwca 05 r. z danymi:

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI

NARODOWY BANK POLSKI NARODOWY BANK POLSKI Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Oddział okręgowy NBP w.. NBP-NM/RW Ankieta dotycząca nieruchomości mieszkaniowych rynek wtórny Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. OBCIĄŻENIA

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI

NARODOWY BANK POLSKI Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NARODOWY BANK POLSKI Oddział okręgowy NBP w.. NBP-NM/RP Ankieta dotycząca nieruchomości mieszkaniowych rynek pierwotny Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 06 r. OBCIĄŻENIA

Bardziej szczegółowo

A&A powierzchnie biurowe, magazynowe i produkcyjne w województwie. łódzkim aktualizacja

A&A powierzchnie biurowe, magazynowe i produkcyjne w województwie. łódzkim aktualizacja A&A powierzchnie biurowe, magazynowe i produkcyjne w województwie łódzkim aktualizacja BIURA w Łodzi ŁÓDŹ Biurowe Centrum Biznesu Łagiewnicka 54/56 128 m,,4 pomieszczenia, recepcja cena 25 zł + media 11,27

Bardziej szczegółowo

Nowa hala magazyn produkcja

Nowa hala magazyn produkcja Data wydruku: 07.07.2016 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Kontakt z agentem: Piotr Pawlik tel: 426386041 mob: 601241761 piotr.pawlik@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA

PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA TEMIDA II UL. TĘCZOWA 13,53-602 WROCŁAW POWIERZCHNIA CAŁKOWITA : 2250 M2 770 M2 POWIERZCHNI BIUROWEJ DO WYNAJĘCIA MOŻLIWOŚĆ PODZIAŁU NA MODUŁY: I PIĘTRO-

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy do Państwa pełnej dyspozycji, jeśli pojawią się jakiekolwiek dodatkowe pytania.

Jesteśmy do Państwa pełnej dyspozycji, jeśli pojawią się jakiekolwiek dodatkowe pytania. Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy informację o możliwości ofertę najmu powierzchni handlowych i biurowych w nowoczesnym obiekcie, należącym do firmy Omega NMB Sp. z o.o., zlokalizowanym w Lublinie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 244/XXXI/2014 RADY GMINY IRZĄDZE. z dnia 11 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR 244/XXXI/2014 RADY GMINY IRZĄDZE. z dnia 11 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR 244/XXXI/2014 RADY GMINY IRZĄDZE z dnia 11 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Irządze w latach 2014-2019 Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA

PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA BUDYNEK B UL. BRANIBORSKA 52, 53-680 WROCŁAW POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA 25 M2 PARTER LOKAL I OKNA WIDOCZNE OD STRONY ULICY BRANIBORSKIEJ Właściciel/Zarządca:

Bardziej szczegółowo

Podstawowe warunki najmu powierzchni magazynowej

Podstawowe warunki najmu powierzchni magazynowej Podstawowe warunki najmu powierzchni magazynowej powierzchni socjalnej oraz powierzchni biurowej w NORBLIN INDUSTRIAL PARK ul. Palisadowa 20/22 Warszawa Wynajmujący: Norblin Industrial Park Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ SA POSIADA DO WYNAJĘCIA LOKALE W CENTRUM WROCŁAWIA PLAC SOLNY 14/14A. Lokale o powierzchni od 16 do 530 m2

AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ SA POSIADA DO WYNAJĘCIA LOKALE W CENTRUM WROCŁAWIA PLAC SOLNY 14/14A. Lokale o powierzchni od 16 do 530 m2 AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ SA POSIADA DO WYNAJĘCIA LOKALE W CENTRUM WROCŁAWIA PLAC SOLNY 14/14A Lokale o powierzchni od 16 do 530 m2 PROMOCYJNE CENY NAJMU* *przy umowie podpisanej do 30.04.2013

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI. Spis treści

BADANIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI. Spis treści BADANIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI Spis treści 1. Przedmiot notowań 2. Organizacja notowań 3. Formularze notowań 3.1. Opis pól 3.2 Słownik Załącznik nr 1: Formularz BaRN 1 Załącznik nr 2: Formularz BaRN 2 Załącznik

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE 01.09.2012 r.

OTWARCIE 01.09.2012 r. OTWARCIE 01.09.2012 r. Szanowni Państwo dziękuję za zainteresowanie naszą ofertą wynajmu powierzchni handlowych w nowopowstającym centrum handlowo-usługowym GALERIA PÓŁNOC zlokalizowanym w północnej części

Bardziej szczegółowo

Rada Gminy Mielec uchwala, co następuje:

Rada Gminy Mielec uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR.. RADY GMINY MIELEC z dnia 2014 roku. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mielec na lata 2014-2019. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII / 404 / 14 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LIII / 404 / 14 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LIII / 404 / 14 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chełmża na lata 2014-2018 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA

TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA UL. TĘCZOWA 11, 53-601 WROCŁAW POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA: MODUŁ 1 MODUŁ 2 MODUŁ 3,5 MODUŁ 4 MODUŁ 8 MODUŁ 7 MODUŁ 6 135M2 79M2 69M2

Bardziej szczegółowo

BUDŻET CENTRUM HANDLOWEGO I JEGO REALIZACJA

BUDŻET CENTRUM HANDLOWEGO I JEGO REALIZACJA BUDŻET CENTRUM HANDLOWEGO I JEGO REALIZACJA BUDŻET zestawienie prognozowanych przychodów i kosztów centrum handlowego; obejmuje wszystkie rodzaje kosztów i przychodów; tworzony z wyprzedzeniem na dany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY KŁOCZEW. z dnia 15 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY KŁOCZEW. z dnia 15 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY KŁOCZEW z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kłoczew na lata 2015 2019. Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA

TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA UL. TĘCZOWA 11, 53-601 WROCŁAW POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA: 247 M2 - II PIĘTRO 268 M2 - II PIĘTRO 524 M2 - II PIĘTRO Właściciel/Zarządca

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA

PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA BUDYNEK B UL. BRANIBORSKA 52, 53-680 WROCŁAW POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA 71 m2 PARTER Właściciel/Zarządca: Surfland Sp. z o.o. Sp.k Dane adresowe: Braniborska

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI. Spis treści

BADANIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI. Spis treści BADANIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI Spis treści 1. Przedmiot notowań 2. Organizacja notowań 3. Formularze notowań 3.1. Opis pól 3.2 Słownik Załącznik nr 1: Formularz BaRN 1 Załącznik nr 2: Formularz BaRN 2 Załącznik

Bardziej szczegółowo

TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA

TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA UL. TĘCZOWA 11, 53-601 WROCŁAW POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA: II PIĘTRO MODUŁ 1 MODUŁ 2 MODUŁ 3 MODUŁ 4 MODUŁ 5 MODUŁ 6 185M2 135M2 69M2

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr.. Jt..I2011 Starosty Nowodworskiego

Zarządzenie Nr.. Jt..I2011 Starosty Nowodworskiego Zarządzenie Nr.. Jt..I2011 Starosty Nowodworskiego z dnia.j~.jujw~~.j~v(l\. w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu za budynki i lokale użytkowe, stawek czynszu za lokale mieszkalne i stawek czynszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Koszty gospodarki zasobami obejmują wydatki ponoszone przez spółdzielnię w związku z:

REGULAMIN. 2. Koszty gospodarki zasobami obejmują wydatki ponoszone przez spółdzielnię w związku z: Załącznik do uchwały Nr 16/2015 Rady Nadzorczej z dnia 05.10.2015r. REGULAMIN Gospodarowania zasobami lokalowymi Spółdzielni Mieszkaniowej Wielkopolanka, rozliczania kosztów i ustalania wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 września 2014 r. Poz. 3970 UCHWAŁA NR XXIX/191/14 RADY GMINY PĘCŁAW. z dnia 24 września 2014 r.

Wrocław, dnia 29 września 2014 r. Poz. 3970 UCHWAŁA NR XXIX/191/14 RADY GMINY PĘCŁAW. z dnia 24 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 września 2014 r. Poz. 3970 UCHWAŁA NR XXIX/191/14 RADY GMINY PĘCŁAW z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Własność dwa budynki p.u m.kw. szkoła biura

Własność dwa budynki p.u m.kw. szkoła biura Data wydruku: 04.07.2016 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Kontakt z agentem: Gabriela Pawlik tel: 426386042 mob: 603307000 gabriela.pawlik@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Pomieszczenia biurowo - usługowe Olsztyn, ul. Towarowa 4 (gmina Olsztyn M., powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie) Przedmiot wynajmu: 1) pomieszczenie biurowe nr 2.4 o powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PRZYKONA NA LATA 2015 2019

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PRZYKONA NA LATA 2015 2019 Załącznik do Uchwały Nr 0007.314. 2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PRZYKONA NA LATA 2015 2019 SPIS TREŚCI Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Książ Wlkp. na lata 2014 2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻ ATRAKCYJNEGO LOKALU UŻYTKOWEGO NA ŻOLIBORZU. Warszawa, dzilenica Żoliborz, ul. Włościańska 15 lok. Nr. 98

SPRZEDAŻ ATRAKCYJNEGO LOKALU UŻYTKOWEGO NA ŻOLIBORZU. Warszawa, dzilenica Żoliborz, ul. Włościańska 15 lok. Nr. 98 SPRZEDAŻ ATRAKCYJNEGO LOKALU UŻYTKOWEGO NA ŻOLIBORZU Warszawa, dzilenica Żoliborz, ul. Włościańska 15 lok. Nr. 98 Cena 950.000 zł do negocjacji Tylko 7.000 za/m² KONTAKT Bank Spółdzielczy w Piasecznie

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Skierniewice ul. Henryka Sienkiewicza 2 POWIERZCHNIE BIUROWE I POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE Przedmiot wynajmu: Pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni użytkowej 145,20m 2 oraz pomieszczenie magazynowe

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: - Gryfino, ul.sprzymierzonych 2 LOKAL UŻYTKOWY Niewyodrębniony lokal użytkowy o łącznej powierzchni użytkowej 39,70 m 2. Na przedmiotowy lokal składają się trzy pomieszczenia o charakterze

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKALE UŻYTKOWE ul. Rynek 22 18-411 Śniadowo Przedmiot wynajmu: Lokal użytkowy położony na poddaszu budynku eksploatacyjnego o powierzchni użytkowej 47,19 m2, który składa się z czterech pomieszczeń: Pomieszczenie

Bardziej szczegółowo

Włodawa. GO EAST Lubelskie Centrum Logistyczne

Włodawa. GO EAST Lubelskie Centrum Logistyczne Włodawa GO EAST Lubelskie Centrum Logistyczne Włodawa GO EAST Lubelskie Centrum Logistyczne Nowe powierzchnie magazynowe, biurowe i ekspozycyjne w najwyższym standardzie (A+) DOSTĘPNA POWIERZCHNIA Powierzchnie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 2052 UCHWAŁA NR 40/XI/2015 RADY GMINY W STARYM DZIKOWIE. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 2052 UCHWAŁA NR 40/XI/2015 RADY GMINY W STARYM DZIKOWIE. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 2052 UCHWAŁA NR 40/XI/2015 RADY GMINY W STARYM DZIKOWIE z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

TEL +48 505 100 799 TEL +48 514 968 042 M.KUPREWICZ@SZAFARNIA10.PL BIURO@SZAFARNIA10.PL WWW.AMBERTOWER.PL. Specyfikacja Budynku

TEL +48 505 100 799 TEL +48 514 968 042 M.KUPREWICZ@SZAFARNIA10.PL BIURO@SZAFARNIA10.PL WWW.AMBERTOWER.PL. Specyfikacja Budynku TEL +48 505 100 799 TEL +48 514 968 042 M.KUPREWICZ@SZAFARNIA10.PL BIURO@SZAFARNIA10.PL WWW.AMBERTOWER.PL Specyfikacja Budynku Nazwa Adres Data oddania Liczba kondygnacji Pow. użytkowa Pow. biurowa Pow.

Bardziej szczegółowo

GUS1664140004. ','rezes/ GP03.0200.7.2016, znak pisma: GUS-GP03.0200.7.2016.3) dotyczące projektu

GUS1664140004. ','rezes/ GP03.0200.7.2016, znak pisma: GUS-GP03.0200.7.2016.3) dotyczące projektu Narodowy Bank Polski GUS1604140004 Piotr Wiesiołek Pierwszy Zastępca Prezesa DP-I/IY-JL/LP-024-672/15 GUS1664140004 Warszawa, 'Ą kwietnia 2016 r. Pani Halina DMOCHOWSKA p.o. Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ REGULAMIN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 7A/2011 Dyrektora Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych z dnia 01.02.2011 r. ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZASOBACH

Bardziej szczegółowo

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, serdecznie zapraszam do kontaktu. Zapraszamy do współpracy!

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, serdecznie zapraszam do kontaktu. Zapraszamy do współpracy! Warszawa, styczeń 2012 r. Szanowni Państwo, Devpol Sp. z o.o. to deweloper powierzchni produkcyjnych i magazynowych z siedzibą w Katowicach. Nasze międzynarodowe doświadczenie w branży nieruchomości przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu

Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVIII/1303/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 grudnia 2012 r. Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu 1. Miasto stołeczne Warszawa prowadzi

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: - Warszawa ul. Ratuszowa 7/9 LOKAL UŻYTKOWY POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Kliknij i zlokalizuj na mapie Lokal użytkowy o charakterze handlowo-usługowym o łącznej powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA

PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA TEMIDA II UL. TĘCZOWA 13,53-602 WROCŁAW POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA: 35M2 - I PIĘTRO 1 AKTUALNIE OFERUJEMY Szanowni Państwo, W ofercie Surfland Sp. z o.o. Sp.k

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY NA LATA 2014-2019.

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY NA LATA 2014-2019. Załącznik do uchwały Nr 226/XXIX/2014 Rady Gminy w Irządzach z dnia 4 czerwca 2014 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY NA LATA 2014-2019. 1. Prognoza dotycząca wielkości oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/83/2015 RADY GMINY SADKOWICE. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/83/2015 RADY GMINY SADKOWICE. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/83/2015 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sadkowice na lata 2016 2022 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO. z dnia 23 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO. z dnia 23 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kolsko na lata 2015-2019 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU NA OKRES DO 3 LAT W DRODZE NEGOCJACJI STAWEK CZYNSZU

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU NA OKRES DO 3 LAT W DRODZE NEGOCJACJI STAWEK CZYNSZU WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU NA OKRES DO 3 LAT W DRODZE NEGOCJACJI STAWEK CZYNSZU L.p. Adres lokalu użytkowego Powierzchnia w m2 1 Al. Niepodległości 88 16,6 2 3 Al. Niepodległości 131

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI HANDLOWEJ W CENTRUM BUDOWNICTWA OMEGA. w Lublinie przy ul. Głuskiej 86

OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI HANDLOWEJ W CENTRUM BUDOWNICTWA OMEGA. w Lublinie przy ul. Głuskiej 86 OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI HANDLOWEJ W CENTRUM BUDOWNICTWA OMEGA w Lublinie przy ul. Głuskiej 86 Informacje ogólne: to obiekt handlowo biurowy o powierzchni ponad 5000 m2. Rok budowy: 2009. Działają tu:

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE BIUROWE

POWIERZCHNIE BIUROWE POWIERZCHNIE BIUROWE Ankieta, do której chcieliśmy Państwa zaprosić stanowi część IV edycji badania najemców wybranych biur w Polsce, które Millward Brown niezależna firma zajmująca się badaniem rynku,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 stycznia 2015 r. Poz. 241 UCHWAŁA NR IV/18/15 RADY GMINY LUBOCHNIA z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY SOSNOWIEC

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY SOSNOWIEC Załącznik do Uchwały Nr 899/LIII/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2014 r. POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB GRANATOWYM DEKLARACJA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/189/2001 RADY GMINY PĘPOWO. z dnia 26 listopada 2001 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII/189/2001 RADY GMINY PĘPOWO. z dnia 26 listopada 2001 r. Wielk.02.6.235 UCHWAŁA Nr XXXIII/189/2001 RADY GMINY PĘPOWO z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Pępowo (Poznań, dnia 14 stycznia

Bardziej szczegółowo

PARTER BUDYNEK B (w budowie)

PARTER BUDYNEK B (w budowie) BIURA PARTER BUDYNEK B (w budowie) PARTER, powierzchnie biurowe lokal powierzchnia wynajem CAŁOŚĆ B.0 455,22 m² 45 PLN B.0.1 134,61 m² 49 PLN sprzedaż B.0.2 84,55 m² 49 PLN 7500 PLN B.0.3 104,84 m² 49

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz. 3220 UCHWAŁA NR XXII.171.2013 RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE KOMERCYJNE

INWESTYCJE KOMERCYJNE INWESTYCJE KOMERCYJNE PRZESTRZEŃ SKROJONA NA POTRZEBY TWOJEJ FIRMY GDAŃSK NORDIKA ul. Jabłoniowa Klasa B+ Kompleks biurowo-usługowy NORDIKA zlokalizowany jest w dynamicznie rozwijającej się, południowej

Bardziej szczegółowo

FABRYCZNA OFFICE PARK

FABRYCZNA OFFICE PARK Fotografia: styczeń 2014 Ultranet, od 8 lat specjalizujący się w realizacji biurowców, przedstawia ofertę wynajmu lub sprzedaży nowoczesnej powierzchni biurowo-usługowej. Jest to nowoczesny i funkcjonalny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE II.. ZAASSAADDYY OOGGÓÓLLNNEE 1 1. W celu zapewnienia prawidłowej gospodarki

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Łomża 18-400, Pl. Pocztowy 1 Przedmiot wynajmu: LOKALE UŻYTKOWE Cztery lokale użytkowe położone na II piętrze budynku głównego o łącznej powierzchni użytkowej 150,47 m 2,w tym: Lokal I powierzchnia 69,51

Bardziej szczegółowo

A&A WYKAZ WOLNYCH POWIERZCHNI Największy wybór lokali biurowych, magazynowych, produkcyjnych i handlowych

A&A WYKAZ WOLNYCH POWIERZCHNI Największy wybór lokali biurowych, magazynowych, produkcyjnych i handlowych A&A WYKAZ WOLNYCH POWIERZCHNI Największy wybór lokali biurowych, magazynowych, produkcyjnych i handlowych BIURA atrakcyjne powierzchnie biurowe standard i cena zróżnicowane lokalizacja w centrum miasta

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 22/2014 z dnia 19 listopada 2014r.

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 22/2014 z dnia 19 listopada 2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 22/2014 z dnia 19 listopada 2014r. Regulamin dotyczący zasad: instalowania reklam, wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych, garażu i miejsc postojowych pozostających

Bardziej szczegółowo

Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8. Wynajem powierzchni biurowych: Tel. 71 7812 205 Mob. 601 950 466

Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8. Wynajem powierzchni biurowych: Tel. 71 7812 205 Mob. 601 950 466 CUPRUM NOVUM Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8 Wynajem powierzchni biurowych: Tel. 71 7812 205 Mob. 601 950 466 Lokalizacja biurowca CUPRUM NOVUM Ulica: Gen. Wł. Sikorskiego 2-8, ul. Podwale 3-4 Miasto:

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ

ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA w Konstancinie-Jeziornie, ul. Sobieskiego 6, 05-520 Konstancin-Jeziorna Załącznik nr 1 do Uchwały 96/2013 RADY NADZORCZEJ SML-W z dnia 27.11.2013 roku

Bardziej szczegółowo

Powierzchnie biurowe do wynajęcia Poznań, ul. Murawa 12-18

Powierzchnie biurowe do wynajęcia Poznań, ul. Murawa 12-18 Powierzchnie biurowe do wynajęcia Poznań, ul. Murawa 12-18 Opis projektu 1 Murawa Office Park to jedyny tego rodzaju projekt w Poznaniu: to zespół pięciu niewysokich, eleganckich i nowoczesnych budynków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY ŻAGAŃ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań

UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY ŻAGAŃ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w

REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu Zmiany wprowadzone na mocy: Uchwały Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

TEMIDA I PREZENTACJA AKTUALNYCH PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA

TEMIDA I PREZENTACJA AKTUALNYCH PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA TEMIDA I PREZENTACJA AKTUALNYCH PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA UL. TĘCZOWA 11, 53-601 WROCŁAW POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA NA II PIĘTRZE : 13 M2 20 M2 (X2) 26 M2 ca 35 M2 (X3) 48 M2 MODUŁ1 65M2 (51M2+14M2)

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Wykaz lokali uŝytkowych do wynajęcia w konkursie ofert, z dnia 28 września 2011 r. maksymalny okres najmu 3 lata

Wykaz lokali uŝytkowych do wynajęcia w konkursie ofert, z dnia 28 września 2011 r. maksymalny okres najmu 3 lata Załącznik nr 1 do Zawiadomienia Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Wykaz lokali uŝytkowych do wynajęcia w konkursie ofert, z dnia 28 września 2011 r. maksymalny okres najmu 3 lata o ogłoszeniu konkursu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o konkursie ofert na najem pomieszczeń przeznaczonych na działalność gastronomiczną w Aquaparku Kutno

OGŁOSZENIE o konkursie ofert na najem pomieszczeń przeznaczonych na działalność gastronomiczną w Aquaparku Kutno OGŁOSZENIE o konkursie ofert na najem pomieszczeń przeznaczonych na działalność gastronomiczną w Aquaparku Kutno Wynajmujący Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie, ogłasza konkurs ofert na najem

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Poczty Polskiej S.A.

Nieruchomości Poczty Polskiej S.A. Przedmiot wynajmu: POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Kliknij Adres nieruchomości Bielsko-Biała ul. 1 Maja 4 Lokal użytkowy o łącznej pow. użytkowej 462,69 m 2 Stawka czynszu: 17,80 PLN/m 2 /miesięcznie

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKALE UŻYTKOWE KATOWICE UL. ROLNA 7 (gmina Katowice M., powiat Katowice M., województwie śląskim) Przedmiot wynajmu: 1. lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 31,28 m 2 2. lokal użytkowy o powierzchni

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 28 września 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 28 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE z dnia 28 września 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZASADY OGÓLNE. JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE

R E G U L A M I N ZASADY OGÓLNE. JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE R E G U L A M I N rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w celu ustalenia opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Westalka w Nakle nad Notecią 1 ZASADY OGÓLNE. 1. Stosownie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Protokół ustalający powierzchnie zajmowane przez Najemcę. Sporządzony dnia...w Katowicach na okoliczność przekazania powierzchni przedmiotu Najmu (Lokal nr 1 oraz Lokal nr 2) w budynku przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania przetargu na najem lokali użytkowych

REGULAMIN przeprowadzania przetargu na najem lokali użytkowych REGULAMIN przeprowadzania przetargu na najem lokali użytkowych Podstawa prawna: Ustawa Prawo spółdzielcze, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, Statut LWSM WRZESZCZ w Gdańsku I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Rozdział I Podstawa prawna. 1 1. Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: Adres nieruchomości Krynica Morska ul. Gdańska Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 57,10 m 2 - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Zdjęcie przedmiotu wynajmu Kliknij i zlokalizuj

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa

ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa PRAGA - DOSKONAŁE MIEJSCE DLA TWOJEJ FIRMY - Praga jest zlokalizowana bardzo blisko centrum Warszawy. - Praga to historyczna Warszawa z zachowanym porządkiem architektonicznym,

Bardziej szczegółowo

OPOLSKA CENTRUM OFERTA WYNAJMU LOKALI USŁUGOWYCH I BIUROWYCH KATOWICE, CENTRUM, UL. OPOLSKA WWW.INWESTORHM.PL

OPOLSKA CENTRUM OFERTA WYNAJMU LOKALI USŁUGOWYCH I BIUROWYCH KATOWICE, CENTRUM, UL. OPOLSKA WWW.INWESTORHM.PL OPOLSKA CENTRUM OFERTA WYNAJMU LOKALI USŁUGOWYCH I BIUROWYCH KATOWICE, CENTRUM, UL. OPOLSKA WWW.INWESTORHM.PL www.inwestorhm.pl DZIAŁ KOMERCJALIZACJI Bartłomiej Stuła tel. 660-678-382 bartek.stula@grupainwest.pl

Bardziej szczegółowo

OPOLSKA CENTRUM OFERTA WYNAJMU LOKALI USŁUGOWYCH I BIUROWYCH KATOWICE, CENTRUM, UL. OPOLSKA WWW.INWESTORHM.PL

OPOLSKA CENTRUM OFERTA WYNAJMU LOKALI USŁUGOWYCH I BIUROWYCH KATOWICE, CENTRUM, UL. OPOLSKA WWW.INWESTORHM.PL OPOLSKA CENTRUM OFERTA WYNAJMU LOKALI USŁUGOWYCH I BIUROWYCH KATOWICE, CENTRUM, UL. OPOLSKA WWW.INWESTORHM.PL www.inwestorhm.pl DZIAŁ KOMERCJALIZACJI Bartłomiej Stuła tel. 660-678-382 bartek.stula@grupainwest.pl

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ŻABIA WOLA LATA 2010 2015

GMINNY PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ŻABIA WOLA LATA 2010 2015 GMINNY PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ŻABIA WOLA LATA 010 015 Mieszkaniowy zasób gminy tworzą lokale mieszkaniowe mienia komunalnego gminy Żabia Wola. I. Prognoza dotycząca wielkości

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Warszawa ul. Świętokrzyska 31/33 Przedmiot wynajmu: LOKAL UŻYTKOWY POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Kliknij i zlokalizuj na mapie Lokal użytkowy o charakterze gastronomicznym o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 2181 UCHWAŁA NR XL/263/14 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 16 maja 2014 r.

Lublin, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 2181 UCHWAŁA NR XL/263/14 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 16 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 2181 UCHWAŁA NR XL/263/14 RADY GMINY ADAMÓW z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH W SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CZYN W SŁUPSKU

REGULAMIN WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH W SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CZYN W SŁUPSKU 1 SŁUPSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA C Z Y N 76-200 SŁUPSK, ul. S.Leszczyńskiego 7 tel. ( 0-59 ) 843-25-16 fax ( 0-59 ) 843-21-22 www.czyn.slupsk.pl ********************************************************************************

Bardziej szczegółowo

Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3

Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3 Oferta nr: 1278 Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3 Rodzaj nieruchomości Rodzaj zabudowy Powierzchnia użytkowa Powierzchnia działki Kamienica mieszkalno - usługowa

Bardziej szczegółowo

Protokół ustalający powierzchnie zajmowane przez Najemcę.

Protokół ustalający powierzchnie zajmowane przez Najemcę. Załącznik nr 4 Protokół ustalający powierzchnie zajmowane przez Najemcę. Sporządzony dnia...w Katowicach na okoliczność przekazania powierzchni przedmiotu Najmu (Lokal nr 1 oraz Lokal nr 2) w budynku przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12 /2011 Burmistrza Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy z dnia 15 czerwca 2011 r. AO M NR

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12 /2011 Burmistrza Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy z dnia 15 czerwca 2011 r. AO M NR Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12 /2011 Burmistrza Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy z dnia 1 czerwca 2011 r. OGŁOSZENIE BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC m. st. WARSZAWY zgodnie 4 ust. 1 zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Należy wypełniać jedynie jasne pola deklaracji, komputerowo lub ręcznie drukowanymi literami, niebieskim lub czarnym długopisem.

Uwaga! Należy wypełniać jedynie jasne pola deklaracji, komputerowo lub ręcznie drukowanymi literami, niebieskim lub czarnym długopisem. Załącznik do Uchwały Nr XXII/136/2012 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 18 grudnia 2012 Uwaga! Należy wypełniać jedynie jasne pola deklaracji, komputerowo lub ręcznie drukowanymi literami, niebieskim lub

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/70/2015 RADY GMINY DZWOLA. z dnia 20 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR X/70/2015 RADY GMINY DZWOLA. z dnia 20 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR X/70/2015 RADY GMINY DZWOLA z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dzwola na lata 2015-2019 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/189/04 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 28 czerwca 2004 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/189/04 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 28 czerwca 2004 r. Uchwała Nr XXVIII/189/04 w sprawie ustalenia zasad najmu lokali użytkowych i garaży stanowiących lokalowy zasób Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz uustalenia stawek czynszu najmu. Uchwała Nr XXVIII/189/04

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się:

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się: Załącznik nr 1 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 lutego 2013 r. Poz. 1223 UCHWAŁA NR XV/43/13 ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU CELOWEGO Z SIEDZIBĄ WE WŁODAWIE

Lublin, dnia 28 lutego 2013 r. Poz. 1223 UCHWAŁA NR XV/43/13 ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU CELOWEGO Z SIEDZIBĄ WE WŁODAWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 lutego 2013 r. Poz. 1223 UCHWAŁA NR XV/43/13 ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU CELOWEGO Z SIEDZIBĄ WE WŁODAWIE z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTY STOK W LATACH 2009 2013

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTY STOK W LATACH 2009 2013 UCHWAŁA RADY MIEJKSIEJ W ZŁOTYM STOKU NR XXIV/159/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Złoty Stok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

L Postanowienia ogólne.

L Postanowienia ogólne. Regulamin - rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce i lokalami stanowiącymi mienie innych osób oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali. L Postanowienia

Bardziej szczegółowo