BADANIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI. Spis treści

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BADANIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI. Spis treści"

Transkrypt

1 BADANIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI Spis treści 1. Przedmiot notowań 2. Organizacja notowań 3. Formularze notowań 4. Opis pól Załącznik nr 1: Formularz badania rynku komercyjnych (biura) Załącznik nr 2: Formularz badania rynku komercyjnych (e handlowe) Załącznik nr 3: Formularz badania rynku komercyjnych (magazyny) Warszawa 2014

2 Przekazywane przez respondentów informacje indywidualne będą traktowane zgodnie z wymogami tajemnicy statystycznej - nie będą udostępniane w postaci identyfikowalnej osobom trzecim. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących szczegółów wypełniania formularza jak i organizacji notowań prosimy kontaktować się z wyznaczonym przedstawicielem Oddziału Okręgowego NBP. 1. Przedmiot notowań 1. Przedmiotem notowań są informacje dotyczące ofert i transakcji najmu poszczególnych znajdujących się w ach komercyjnych oraz transakcje sprzedaży - kupna wybranych rodzajów komercyjnych. Badane są następujące rodzaje : Nieruchomości biurowe - notowane są e biurowe położone wyłącznie w budynkach biurowych, najczęściej wynajmowane typowe dla lokalnego rynku, o co najmniej 100 m kw. Nieruchomości handlowe - notowane są lokale: - będące częścią dużych handlowych położonych w aglomeracji, o ok. 100 m kw., położone na parterze i wykorzystywane w branży moda i dodatki. - handlowo-usługowe znajdujące się w budynkach mieszkalnych przy głównych ulicach handlowych, w biurowcach lub na osiedlach mieszkaniowych o co najmniej 50 m kw. Magazyny notowane są e magazynowe znajdujące się w ośrodkach stanowiących centra magazynowych województw. 2. Gromadzone dane obejmują ceny, czynsze oraz atrybuty czynszotwórcze lub cenotwórcze poszczególnych komercyjnych oraz/lub komercyjnych. Szczegółowy zakres danych przedstawiają formularze badania. Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Zespół ds. Rynku Nieruchomości 1

3 2. Organizacja notowań 1. Notowania prowadzone są przez Oddziały Okręgowe NBP. 2. Oddział Okręgowy NBP wyznacza przedstawicieli zajmujących się przeprowadzaniem notowań u respondentów. Przedstawiciele Oddziału Okręgowego NBP są odpowiedzialni za udzielanie respondentom informacji związanych z przebiegiem procesu notowań. 3. Dokładny sposób przeprowadzania notowań oraz przekazywania danych, jest uzgadniany z respondentem przez przedstawicieli Oddziału Okręgowego NBP na wstępnym etapie badania. 4. Dane gromadzone są na formularzach notowań NBP-NK-1, 2, 3 (porównaj załączniki nr 1, 2 i 3). 5. Formularze badania, w zależności od wstępnych ustaleń (porównaj punkt 3), przyjmują formę papierową lub elektroniczną (np.: plik w formacie MS Excel). 6. Formularze mogą być wypełniane przez respondenta lub przez przedstawiciela Oddziału Okręgowego NBP, w zależności od wstępnych ustaleń (porównaj punkt 3). 7. Notowania odbywają się półrocznie. Dniem notowania jest 31 grudnia ub.r. i 30 czerwca br. Celem badania jest zebranie danych za I i II półrocze roku kalendarzowego. 8. Okres, którego dotyczą notowane dane: - w zakresie dokonanych transakcji minione półrocze, - w zakresie ofert oferty aktualne w dniu notowania. Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Zespół ds. Rynku Nieruchomości 2

4 9. Dane powinny zostać udostępnione przedstawicielowi Oddziału Okręgowego NBP lub przekazane przedstawicielowi Oddziału Okręgowego NBP (porównaj punkt 3), w terminie do dwudziestego dnia marca oraz września. 10. Harmonogram przekazywania danych do Oddziału Okręgowego jest następujący: Termin przekazania: - do 20 marca 2014 r. z danymi transakcyjnymi za okres: lipiec-grudzień 2013 r. oraz ofertowymi na dzień 31 grudnia 2013 r., - do19 września 2014 r. z danymi transakcyjnymi za okres: styczeńczerwiec 2014 r. oraz ofertowymi na dzień 30 czerwca 2014 r. - do 20 marca 2015 r. z danymi transakcyjnymi za okres: lipiec-grudzień 2014 r. oraz ofertowymi na dzień 31 grudnia 2014 r. 3. Formularze notowań Formularze notowań podzielone są według rodzajów badanych. Formularz NBP-NK 1 służy do gromadzenia danych dotyczących cen, czynszów i atrybutów biurowych. Załącznik nr 1. Formularz NBP-NK 2 służy do gromadzenia danych dotyczących cen, czynszów i atrybutów handlowych. Załącznik nr 2. Formularz NBP-NK 3 służy do gromadzenia danych dotyczących cen, czynszów i atrybutów magazynów. Załącznik nr 3. Formularze mają układ tabelaryczny. Gdy nieruchomość komercyjna jest notowana po raz pierwszy, wypełniane są wszystkie pozycje formularza dotyczące poszczególnych znajdujących się w budynku oraz dane dotyczące budynku. W kolejnych notowaniach półrocznych wypełniane są wyłącznie pola, jeżeli zaszły zmiany dotyczące poszczególnych znajdujących się w budynku (zmiana oferty, wystawienie nowej Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Zespół ds. Rynku Nieruchomości 3

5 oferty, podpisanie transakcji najmu, waloryzacja czynszów etc.) lub pola dot. budynku, (sprzedaż/remont). UWAGA: Powyższe założenie oznacza, że zakres danych notowanych w kolejnym badaniu półrocznym jest znacznie mniejszy od zakresu pierwszego notowania. Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Zespół ds. Rynku Nieruchomości 4

6 LOKALIZACJA METRYCZKA Badanie Rynku Nieruchomości 4. Opis pól Poniższa tabela zawiera opis pól formularzy NBP-NK. Trzecia kolumna tabeli zawiera informację o tym, w którym formularzu NBP- NK występuje dana zmienna. Lp. Pole formularza Nr formularza Instrukcja wypełniania 1 Nr respondenta 1, 2, 3 Nr respondenta zostanie nadany przez oddział okręgowy NBP. 2 Numer 1,2,3 Proszę wpisać numer. Proszę nadać każdej unikalny numer i stosować ten numer w kolejnych edycjach notowania. 3 Gmina 1, 2, 3 Proszę wpisać nazwę gminy, w której zlokalizowana jest nieruchomość. 4 Miejscowość 1, 2, 3 Proszę wpisać nazwę miejscowości, w której zlokalizowana jest nieruchomość. 5 Dzielnica 1, 2, 3 Proszę wpisać nazwę dzielnicy, w której zlokalizowana jest nieruchomość. 6 Część miasta w dzielnicy 1, 2, 3 Proszę wpisać nazwę części miasta w dzielnicy, w której zlokalizowana jest nieruchomość. Częścią miasta w dzielnicy (potocznie zwaną subdzielnicą ) jest część wyodrębniona ze względów historycznych, urbanistycznych lub innych. Nazwy takich subdzielnic pochodzą zazwyczaj od nazw miast, wsi, folwarków, osad itp. tworzących kiedyś oddzielną jednostkę osadniczą, a na przestrzeni wieków włączanych w granice administracyjne miasta, czy wreszcie od nazw miejscowych. Przykład: Tarchomin część miasta w dzielnicy Białołęka, gminy miasta stołecznego Warszawy. 7 Ulica 1, 2, 3 Proszę wpisać nazwę ulicy, przy której zlokalizowana jest nieruchomość. 8 Nr budynku 1, 2, 3 Proszę wpisać numer adresowy budynku (lub numer nadany przez dewelopera). Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Zespół ds. Rynku Nieruchomości 5

7 OPIS BUDYNKU Badanie Rynku Nieruchomości 9 Nazwa budynku 1, 2, 3 Proszę wpisać nazwę przyjętą przez dewelopera/właściciela dla danego budynku. 10 Rok ukończenia budowy 1, 2, 3 Proszę podać rok ukończenia, format RRRR. 11 Stan techniczny (po modernizacji, bez modernizacji) 1, 2, 3 Proszę wpisać, czy nieruchomość od ukończenia budowy przeszła modernizację (po modernizacji/bez modernizacji). 12 Rok ostatniej modernizacji 1, 2, 3 W przypadku, gdy nieruchomość przeszła modernizację, proszę wpisać rok najnowszej modernizacji. Format RRRR. 13 Kluczowy najemca (nazwa) 1, 2, 3 Proszę wpisać nazwę kluczowego najemcy. 14 całkowita 1, 2 Proszę wpisać, jaka jest całkowita a budynku, w m kw. 15 do wynajęcia (m kw.) 1, 2, 3 Proszę wpisać, jaka jest a najmu brutto w m kw. najmu brutto to a najmu netto całego budynku powiększona o e wspólne, tj. e pomieszczeń pomocniczych danego najemcy, takich jak pomieszczenia administracyjne, socjalne, magazyny, recepcje oraz udział najemcy w eksploatacji wspólnych budynku, takich jak korytarze, klatki schodowe, ogólnodostępne toalety. 16 niewynajęta (m kw.) 17 Współczynnik wspólnej (%) najmu netto określa ę, którą dany najemca faktycznie wykorzystuje do bezpośredniego prowadzenia działalności gospodarczej. Przykładowo jest to a sali sklepowej lub punktu usługowego, biurowej etc., z wyłączeniem m.in. pomieszczeń socjalnych, administracyjnych, czy wspólnych. 1, 2, 3 Proszę wpisać wielkość obecnie niewynajętej netto oferowanej do wynajęcia w m kw. Przy ach biurowych z częścią usługowo-handlową proszę podać wyłącznie wskaźnik dotyczący biurowej. Przy ach handlowych proszę uwzględniać wyłącznie ę handlową, nie uwzględniając ew. biurowej. Przy ach magazynowych proszę uwzględniać wyłącznie ę magazynową, nie uwzględniając ew. biurowej. 1, 2 Współczynnik wspólnej stanowi udział wspólnych w najmu brutto całego budynku wyrażony w %. Do wspólnej zaliczamy wejścia do budynku, recepcję budynkową, halle windowe, korytarze, e toalet, palarni i inne pomieszczenia pomocnicze dostępne dla wszystkich lub części najemców. Lista ta nie jest zamknięta, należy podać współczynnik zgodnie ze specyfikacją budynku. Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Zespół ds. Rynku Nieruchomości 6

8 OPIS BUDYNKU Badanie Rynku Nieruchomości 18 Liczba miejsc parkingowych - podziemnych 19 Liczba miejsc parkingowych - nadziemnych 1, 2 Proszę wpisać liczbę miejsc parkingowych podziemnych należących do 1, 2 Proszę wpisać liczbę miejsc parkingowych nadziemnych należących do 20 Wysokość kondygnacji 1, 2 Proszę wpisać, jaka jest wysokość kondygnacji, w m., format X,XX. 21 Liczba kondygnacji nadziemnych 22 Monitoring lub/oraz recepcja (tak, nie) 1, 2 Proszę wpisać liczbę nadziemnych kondygnacji użytkowych budynku, np. dla budynku parterowego należy wpisać liczbę 1, dla budynku jednopiętrowego liczbę 2, itd. 1, 2 Proszę wpisać, czy w budynku jest recepcja lub/oraz monitoring. TAK/NIE. 23 Winda (tak, nie) 1, 2 Proszę wybrać z listy: TAK/NIE. 24 Klasa budynku (A,B, C) 1 Proszę wpisać klasę budynku. A - budynek nowoczesny (minęło mniej niż 10 lat od budowy lub generalnego remontu) o wysokiej jakości wyposażenia, położony w centrum miasta. B - budynek wybudowany lub zmodernizowany więcej niż 10 lat temu, o niższym standardzie niż budynek klasy A położony w centrum miasta oraz budynek o parametrach technicznych klasy A położony poza centrum miasta. C - budynek wybudowany lub zmodernizowany więcej niż 10 lat temu o niskiej jakości wyposażenia i położony poza centrum lub budynek wybudowany lub zmodernizowany więcej niż 20 lat temu o niskiej jakości wyposażenia położony w centrum miasta. 25 Udział usługowohandlowej % 26 Koszty operacyjne działalności za miesiąc 1 Proszę wpisać, jaki udział w do wynajęcia ma a usługowohandlowa, w %. 1, 2, 3 Proszę wpisać koszty operacyjne ponoszone przez właściciela za miesiąc w PLN lub EUR oraz wybrać walutę. Proszę podać średnią za badane półrocze dla całej. 27 Cena transakcyjna kupna/sprzedaży 28 Data transakcji kupna/sprzedaży Koszty operacyjne działalności obejmują utrzymanie stanu technicznego, remonty i modernizacje, zapewnienie bezpieczeństwa, prace dotyczące utrzymania czystości, podatki oraz inne opłaty związane z ą oraz ewentualnie koszty zarządu. Koszty stałe są niezależne od poziomu wynajęcia budynku. 1, 2, 3 Proszę wpisać cenę transakcyjną w PLN lub EUR (proszę podać walutę). 1, 2, 3 Proszę wpisać datę zawarcia transakcji kupna/sprzedaży (format DD-MM-RRRR). Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Zespół ds. Rynku Nieruchomości 7

9 CZYNSZE Badanie Rynku Nieruchomości 29 UWAGI 1, 2, 3 Proszę wpisać dodatkowe informacje dotyczące oferty / transakcji, które zdaniem respondenta należy uznać za szczególnie ważne. 30 Typ budynku (nowoczesna galeria, centrum handlowe, outlet, retail park, lokal usługowo-handlowy) 2 Proszę wpisać typ budynku: 1 - nowoczesna galeria handlowa (min m kw. i 10 sklepów), 2 - centrum handlowe, 3 - outlet, 4 - retail park, 5 - lokal usługowo-handlowy (w budynku mieszkalnym lub biurowym). 31 Liczba sklepów 2 Proszę wpisać liczbę wszystkich lokali usługowo-handlowych znajdujących się w budynku. 32 Minimalny moduł do wynajęcia 3 Proszę wpisać, wielkość minimalnego modułu do wynajęcia w m kw. 33 biurowa 3 Proszę wpisać, jaka jest a biurowa w całkowitej magazynu, w m kw. 34 Głębokość budynku (m) 3 Proszę wpisać głębokość budynku w m. 35 Wysokość wewnątrz (m) 3 Proszę wpisać wysokość wnętrz w m. 36 Doki rozładunkowe (liczba) 3 Proszę wpisać liczbę doków rozładunkowych. 37 Bramy wjazdowe (liczba) 3 Proszę wpisać liczbę bram wjazdowych. 38 Wytrzymałość posadzki (t na m 3 Proszę wpisać wytrzymałość posadzki w tonach na m kw. kw.) 39 Siatka słupów (m x m) 3 Proszę wpisać siatkę słupów w formacie m x m. 40 Magazyn przystosowany do produkcji (tak/nie) 3 Proszę wpisać, czy magazyn jest również przystosowany do produkcji, TAK/NIE. 41 Magazyn wykorzystywany do produkcji (tak/nie) 42 Nr z formularza NBP-NK biura 1, lub NBP-NK handlowe 1 lub NBP-NK magazyny 1 (z kol.1) 3 Proszę wpisać, czy magazyn jest wykorzystywany do produkcji, TAK/NIE. 1,2,3 Proszę wpisać numer, przepisując numer który został nadany w opisie budynku NBP-NK biura 1, lub NBP-NK handlowe 1 lub NBP-NK magazyny 1 (z kolumny 1). 43 Nr 1,2,3 Proszę wpisać numer, której ofert lub transakcja najmu dotyczy. Proszę nadać każdej unikalny numer i stosować ten numer w kolejnych edycjach notowania. 44 Wielkość poszczególnej wynajętej / do wynajęcia 1,2,3 Proszę podać wielkość poszczególnej wynajętej / do wynajęcia 45 Opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem za m 1,2,3 Proszę wpisać opłaty związane z eksploatacją, za m kw. za miesiąc w PLN lub EUR (proszę podać walutę). Proszę podać średnią wartość dla badanego półrocza. Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Zespół ds. Rynku Nieruchomości 8

10 kw. za miesiąc 46 Czynsz netto obowiązujący w dniu notowania / oferowany za m kw. za miesiąc 47 Warunki najmu - długość kontraktu (lata) 48 Warunki najmu - długość okresu wolnego od czynszu (miesiące) 49 Data wystawienia oferty najmu (DD-MM-RRRR) 50 Data zawarcia transakcji najmu (DD-MM-RRRR) 51 Waloryzacja czynszu najmu (tak, nie) 52 Status (wynajęta, do wynajęcia) Opłaty netto związane z eksploatacją za m kw. za miesiąc to opłaty za media, takie jak gaz, prąd, wodę, centralne ogrzewanie oraz remonty bieżące i konserwacje. Opłaty netto są ponoszone przez właściciela budynku i następnie albo bezpośrednio przenoszone na najemcę (wtedy mowa o czynszu netto) lub pokrywane przez właściciela budynku z przepływu pieniężnego, który otrzymuje od najemcy (wtedy mowa o czynsz brutto, np. w przypadku spółdzielni). 1,2,3 Proszę podać kwotę netto czynszu najmu (wynagrodzenie dla wynajmującego ę, po uwzględnieniu rozliczeń kosztów i opłat) za m kw. za miesiąc w PLN lub EUR (proszę podać walutę). Podawany jest czynsz umowny, to znaczy ten zapisany w umowie bez uwzględnienia okresu bezczynszowego oraz innych krótkookresowych upustów. Kwota ta nie powinna zawierać opłat, których wysokość nie zależy od wynajmującego ę, tj. związanych z eksploatacją budynku i użyciem mediów. Te koszty należy wpisać w kolumnę Opłaty netto związane z eksploatacją za m kw. za miesiąc. Dotyczy poszczególnych. Jeżeli w przypadku spółdzielni czynsz zawiera Opłaty netto związane z eksploatacją za m kw. za miesiąc, to proszę podać ten czynsz (wtedy mowa o czynszu brutto). 1,2,3 Proszę wpisać na ile lat został podpisany obecnie obowiązujący kontrakt najmu, a w przypadku oferty ile lat ma obowiązywać kontrakt. Proszę wpisać wartość dla poszczególnych. 1,2,3 Proszę wpisać, przez ile miesięcy najemca, przy obowiązujących obecnie kontraktach, jest zwolniony od płacenia czynszów. Proszę wpisać wartość dla poszczególnych. 1,2,3 Proszę wpisać datę wystawienia oferty najmu, format DD-MM-RRRR. 1,2,3 Proszę wpisać datę zawarcia transakcji najmu, format DD-MM-RRRR. 1,2,3 Proszę wpisać, czy czynsz najmu podlega waloryzacji. Jeżeli tak, proszę podać metodę w uwagach. 1,2,3 Proszę wpisać, czy a jest wynajęta czy niewynajęta. Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Zespół ds. Rynku Nieruchomości 9

11 Załącznik nr 1: Formularz badania rynku komercyjnych (biura) OBCIĄŻENIA RESPONDENTÓW Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnienia formularza Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza 1 2 NBP-NK 1 FORMULARZ DANYCH DO BADANIA RYNKU NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH - BIURA 1 Nr respondenta nie należy wypełniać, numer zostanie nadany przez badającego Nieruchomości biurowe - notowane są e biurowe położone wyłącznie w budynkach biurowych, najczęściej wynajmowane typowe dla lokalnego rynku, o co najmniej 100 m kw. LOKALIZACJA OPIS BUDYNKU Numer Gmina Miejscowoś ć Dzielnica Część miasta w dzielnicy Ulica Nr budynku Nazwa budynku Rok ukończenia budowy Stan techniczny (po Rok ostatniej modernizacji, modernizacji bez modernizacji) Kluczowy najemca (nazwa) całkowita do wynajęcia niewynajęta Współczynnik wspólnej (%) Liczba miejsc parkingowych - podziemnych Liczba miejsc parkingowych - nadziemnych l1 l2 l3 itd. Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Zespół ds. Rynku Nieruchomości 10

12 Wysokość kondygnacji od podłogi do stropu (m) Liczba kondygnacji nadziemnych Monitoring / recepcja (tak, nie) Winda (tak, nie) Klasa budynku (A,B,C) Udział usługowohandlowej Koszty operacyjne działalności za miesiąc Cena transakcyjna lub ofertowa kupna/sprzedaży Data wystawienia oferty kupna/sprzedaży Data transakcji kupna/sprzedaży UWAGI POWIERZCHNIE BIUROWE - CZYNSZE NAJMU - stan i oferowane Nr z formularza NBP- NK biura 1 (z kol.1) Nr Wielkość poszczególnej wynajętej / do wynajęcia (m kw.) Opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem za m kw. za miesiąc Czynsz netto obowiązujący w dniu notowania / oferowany za m kw. za miesiąc Warunki najmu - długość kontraktu (lata) Warunki najmu - długość okresu wolnego od czynszu (miesiące) Data wystawienia oferty najmu (DD-MM- RRRR) Data zawarcia transakcji najmu (DD- MM-RRRR) Waloryzacja czynszu najmu (tak, nie) Status (wynajęta, do wynajęcia ) Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Zespół ds. Rynku Nieruchomości 11

13 Załącznik nr 2: Formularz badania rynku komercyjnych (e handlowe) OBCIĄŻENIA RESPONDENTÓW Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnienia formularza Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza 1 2 NBP-NK 2 FORMULARZ DANYCH DO BADANIA RYNKU NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH - POWIERZCHNIE HANDLOWE 1 Nr respondent a nie należy wypełniać, numer zostanie nadany przez badającego Nieruchomości handlowe - notowane są lokale: - będące częścią dużych handlowych położonych w aglomeracji, o ok. 100 m kw., położone na parterze i wykorzystywane w branży moda i dodatki. - handlowo-usługowe znajdujące się w budynkach mieszkalnych przy głównych ulicach handlowych, w biurowcach lub na osiedlach mieszkaniowych o co najmniej 50 m kw. LOKALIZACJA OPIS BUDYNKU Numer Gmina Miejscowość Dzielnica Część miasta w dzielnicy Ulica Nr budynku Nazwa budynku Rok ukończenia budowy Stan techniczny (po modernizacji, bez modernizacji) Rok ostatniej modernizacji Kluczowy najemca (nazwa) całkowita do wynajęcia niewynajęta Współczynnik wspólnej (%) Liczba miejsc Liczba miejsc parkingowych - parkingowych - podziemnych nadziemnych l1 l2 l3 itd. Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Zespół ds. Rynku Nieruchomości 12

14 Wysokość kondygnacji od podłogi do stropu (m) Liczba kondygnacji nadziemnych Monitoring / recepcja (tak, nie) Winda (tak, nie) Typ budynku (nowoczesna galeria, centrum handlowe, outlet, retail park, lokal usługowohandlowy w budynku mieszkalnym, lokal usługowohandlowy w budynku biurowym) Liczba sklepów Koszty operacyjne działalności za miesiąc Cena transakcyjna lub ofertowa kupna/sprzedaży Data wystawienia oferty sprzedaży Data transakcji kupna/sprzedaży UWAGI POWIERZCHNIE HANDLOWE - CZYNSZE NAJMU - stan i oferowane Opłaty Wielkość związane z Nr Czynsz netto lokalu lub eksploatacją i Warunki nieruchomoś obowiązujący Status poszczególn utrzymaniem Warunki najmu - Data Data ci z w dniu Waloryzacj / Nr ej / najmu - długość wystawieni zawarcia formularza notowania / a czynszu lokalu usługowohandlowego lokalu długość okresu a oferty transakcji NBP-NK oferowany za najmu / lokalu wynajętych/ usługowohandlowego (lata) od czynszu MM-RRRR) MM-RRRR) kontraktu wolnego najmu (DD- najmu (DDe m kw. za (tak, nie) (wynajęta/y, do do handlowe 1 miesiąc wynajęcia ) wynajęcia za m kw. za (miesiące) (z kol.1) miesiąc Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Zespół ds. Rynku Nieruchomości 13

15 Załącznik nr 3: Formularz badania rynku komercyjnych (magazyny) OBCIĄŻENIA RESPONDENTÓW Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnienia formularza Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza 1 2 NBP-NK 3 FORMULARZ DANYCH DO BADANIA RYNKU NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH - MAGAZYNY 1 Nr respondent a nie należy wypełniać, numer zostanie nadany przez badającego Magazyny - e magazynowe znajdujace się w ośrodkach stanowiących centra magazynowych województw. LOKALIZACJA OPIS BUDYNKU Numer Gmina Miejscowość Dzielnica Część miasta w dzielnicy Ulica Nr budynku Nazwa budynku Rok ukończenia budowy Stan techniczny (po modernizacji, bez modernizacji) Rok ostatniej modernizacji Kluczowy najemca (nazwa) do wynajęcia niewynajęta Minimalny moduł do wynajęcia biurowa Wysokość Głębokość wewnątrz budynku (m) (m) l1 l2 l3 itd. Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Zespół ds. Rynku Nieruchomości 14

16 OPIS BUDYNKU Doki rozładunkowe (liczba) Bramy wjazdowe (liczba) Wytrzymałość posadzki (t na m kw.) Siatka słupów (m X m) Magazyn przystosowany do produkcji (tak/nie) Magazyn wykorzystywa ny do produkcji (tak/nie) Koszty operacyjne działalności za miesiąc Cena transakcyjna lub ofertowa kupna/sprzedaży Data wystawienia oferty sprzedaży Data transakcji kupna/sprzedaży UWAGI Nr z formularza NBP-NK e magazynowe 1 (z kol.1) Nr POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE - CZYNSZE NAJMU - stan i oferowane Wielkość Opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem za m kw. za miesiąc Czynsz netto obowiązując y w dniu notowania / oferowany za m kw. za miesiąc Warunki najmu - długość kontraktu (lata) Warunki najmu - długość okresu wolnego od czynszu (miesiące) Data wystawienia oferty najmu (DD-MM- RRRR) Data zawarcia transakcji najmu (DD- MM-RRRR) Waloryzacj a czynszu najmu (tak, nie) Status (wynajęta, do wynajęcia ) Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Zespół ds. Rynku Nieruchomości 15

NARODOWY BANK POLSKI Oddział okręgowy NBP

NARODOWY BANK POLSKI Oddział okręgowy NBP Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NARODOWY BANK POLSKI Oddział okręgowy NBP NBP-NK Ankieta dotycząca komercyjnych w.. Termin przekazania: - do9 września 204 r. z danymi transakcyjnymi za okres: styczeń-czerwiec

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI Oddział okręgowy NBP

NARODOWY BANK POLSKI Oddział okręgowy NBP Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NARODOWY BANK POLSKI Oddział okręgowy NBP w.. Ankieta dotycząca komercyjnych Termin przekazania: - do 20 września 2015 r. z danymi transakcyjnymi za okres: styczeń

Bardziej szczegółowo

Oddział okręgowy NBP. w.. Termin przekazania:

Oddział okręgowy NBP. w.. Termin przekazania: Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NARODOWY BANK POLSKI NBP-NK Ankieta dotycząca komercyjnych Oddział okręgowy NBP w.. Termin przekazania: Zgodny z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lutego 04

Bardziej szczegółowo

GUS1506160009. z dnia 26.05.2015 r.), Narodowy Bank Polski w ślad za pismem z dnia 03 marca 2015 r.

GUS1506160009. z dnia 26.05.2015 r.), Narodowy Bank Polski w ślad za pismem z dnia 03 marca 2015 r. Narodowy Bank Polski Piotr Wiesiołek Pierwszy Zastępca Prezesa GUS1506160009 DP-IAY-JL/MB-024-687/14/2 GUS1506160009 Pan Janusz WITKOWSKI Prezes Głównego Urzędu Statystycznego W odpowiedzi na Państwa pismo

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI Oddział okręgowy NBP

NARODOWY BANK POLSKI Oddział okręgowy NBP Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NARODOWY BANK POLSKI Oddział okręgowy NBP w.. NBP-NM/RW Ankieta dotycząca nieruchomości mieszkaniowych rynek wtórny Termin przekazania: -do 0 czerwca 04 r. z danymi:

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI Oddział okręgowy NBP

NARODOWY BANK POLSKI Oddział okręgowy NBP Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NARODOWY BANK POLSKI Oddział okręgowy NBP w.. NBP-NM/RW Ankieta dotycząca nieruchomości mieszkaniowych rynek wtórny Termin przekazania: - do 9 czerwca 05 r. z danymi:

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI

NARODOWY BANK POLSKI NARODOWY BANK POLSKI Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Oddział okręgowy NBP w.. NBP-NM/RW Ankieta dotycząca nieruchomości mieszkaniowych rynek wtórny Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. OBCIĄŻENIA

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI

NARODOWY BANK POLSKI Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NARODOWY BANK POLSKI Oddział okręgowy NBP w.. NBP-NM/RP Ankieta dotycząca nieruchomości mieszkaniowych rynek pierwotny Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 06 r. OBCIĄŻENIA

Bardziej szczegółowo

Oddział okręgowy NBP. Stan techniczny (po modernizacji, bez modernizacji, nowy - nie wymaga modernizacji) Rok modernizacji.

Oddział okręgowy NBP. Stan techniczny (po modernizacji, bez modernizacji, nowy - nie wymaga modernizacji) Rok modernizacji. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NARODOWY BANK POLSKI NBP-NM/RW Ankieta dotycząca nieruchomości mieszkaniowych rynek wtórny Oddział okręgowy NBP w.. Prosimy przekazać zgodnie z zapisami PBSSP 2017

Bardziej szczegółowo

Oferta wynajmu. lokalu biurowego o powierzchni 468,80 m² położonego w Płocku. przy ul. Padlewskiego 18 C

Oferta wynajmu. lokalu biurowego o powierzchni 468,80 m² położonego w Płocku. przy ul. Padlewskiego 18 C Oferta wynajmu lokalu biurowego o powierzchni 468,80 m² położonego w Płocku przy ul. Padlewskiego 18 C Płock dnia, 5 grudnia 2016 roku Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego

Bardziej szczegółowo

A&A powierzchnie biurowe, magazynowe i produkcyjne w województwie. łódzkim aktualizacja

A&A powierzchnie biurowe, magazynowe i produkcyjne w województwie. łódzkim aktualizacja A&A powierzchnie biurowe, magazynowe i produkcyjne w województwie łódzkim aktualizacja BIURA w Łodzi ŁÓDŹ Biurowe Centrum Biznesu Łagiewnicka 54/56 128 m,,4 pomieszczenia, recepcja cena 25 zł + media 11,27

Bardziej szczegółowo

Nowa hala magazyn produkcja

Nowa hala magazyn produkcja Data wydruku: 07.07.2016 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Kontakt z agentem: Piotr Pawlik tel: 426386041 mob: 601241761 piotr.pawlik@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA

PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA TEMIDA II UL. TĘCZOWA 13,53-602 WROCŁAW POWIERZCHNIA CAŁKOWITA : 2250 M2 770 M2 POWIERZCHNI BIUROWEJ DO WYNAJĘCIA MOŻLIWOŚĆ PODZIAŁU NA MODUŁY: I PIĘTRO-

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy do Państwa pełnej dyspozycji, jeśli pojawią się jakiekolwiek dodatkowe pytania.

Jesteśmy do Państwa pełnej dyspozycji, jeśli pojawią się jakiekolwiek dodatkowe pytania. Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy informację o możliwości ofertę najmu powierzchni handlowych i biurowych w nowoczesnym obiekcie, należącym do firmy Omega NMB Sp. z o.o., zlokalizowanym w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Nowy budynek, klimatyzacja, podłoga tech,

Nowy budynek, klimatyzacja, podłoga tech, Data wydruku: 20.02.2017 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Kontakt z agentem: Gabriela Pawlik tel: 426386042 mob: 603307000 gabriela.pawlik@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 244/XXXI/2014 RADY GMINY IRZĄDZE. z dnia 11 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR 244/XXXI/2014 RADY GMINY IRZĄDZE. z dnia 11 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR 244/XXXI/2014 RADY GMINY IRZĄDZE z dnia 11 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Irządze w latach 2014-2019 Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Dwie sąsiadujące kondygnacje kl A

Dwie sąsiadujące kondygnacje kl A Oferta nr.: 4908 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Data wydruku: 06.01.2017 Kontakt z agentem: Gabriela Pawlik tel: 426386042 mob: 603307000 gabriela.pawlik@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA

PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA BUDYNEK B UL. BRANIBORSKA 52, 53-680 WROCŁAW POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA 25 M2 PARTER LOKAL I OKNA WIDOCZNE OD STRONY ULICY BRANIBORSKIEJ Właściciel/Zarządca:

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI. Spis treści

BADANIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI. Spis treści BADANIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI Spis treści 1. Przedmiot notowań 2. Organizacja notowań 3. Formularze notowań 3.1. Opis pól 3.2 Słownik Załącznik nr 1: Formularz BaRN 1 Załącznik nr 2: Formularz BaRN 2 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Samodzielna powierzchnia wszystkie koszty w cenie

Samodzielna powierzchnia wszystkie koszty w cenie Data wydruku: 31.12.2016 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Kontakt z agentem: Gabriela Pawlik tel: 426386042 mob: 603307000 gabriela.pawlik@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

Cała niezależna kondygnacja

Cała niezależna kondygnacja Data wydruku: 08.01.2017 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Kontakt z agentem: Piotr Pawlik tel: 426386041 mob: 601241761 piotr.pawlik@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

Podstawowe warunki najmu powierzchni magazynowej

Podstawowe warunki najmu powierzchni magazynowej Podstawowe warunki najmu powierzchni magazynowej powierzchni socjalnej oraz powierzchni biurowej w NORBLIN INDUSTRIAL PARK ul. Palisadowa 20/22 Warszawa Wynajmujący: Norblin Industrial Park Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA

TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA UL. TĘCZOWA 11, 53-601 WROCŁAW POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA: MODUŁ 1 MODUŁ 2 MODUŁ 3,5 MODUŁ 4 MODUŁ 8 MODUŁ 7 MODUŁ 6 135M2 79M2 69M2

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ SA POSIADA DO WYNAJĘCIA LOKALE W CENTRUM WROCŁAWIA PLAC SOLNY 14/14A. Lokale o powierzchni od 16 do 530 m2

AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ SA POSIADA DO WYNAJĘCIA LOKALE W CENTRUM WROCŁAWIA PLAC SOLNY 14/14A. Lokale o powierzchni od 16 do 530 m2 AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ SA POSIADA DO WYNAJĘCIA LOKALE W CENTRUM WROCŁAWIA PLAC SOLNY 14/14A Lokale o powierzchni od 16 do 530 m2 PROMOCYJNE CENY NAJMU* *przy umowie podpisanej do 30.04.2013

Bardziej szczegółowo

Diamond Business Park Łódź, Hala produkcyjna

Diamond Business Park Łódź, Hala produkcyjna Data wydruku: 09.07.2016 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Kontakt z agentem: Piotr Pawlik tel: 426386041 mob: 601241761 piotr.pawlik@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII / 404 / 14 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LIII / 404 / 14 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LIII / 404 / 14 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chełmża na lata 2014-2018 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

budynek 560 m2 do adaptacji

budynek 560 m2 do adaptacji Data wydruku: 16.03.2017 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Kontakt z agentem: Karolina Majewska tel: +48426386040 mob: +48603307036 karolina.majewska@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

Kameralny budynek biurowy klasy A

Kameralny budynek biurowy klasy A Oferta nr.: 4952 Data wydruku: 28.01.2017 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Kontakt z agentem: Piotr Pawlik tel: 426386041 mob: 601241761 piotr.pawlik@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA

TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA UL. TĘCZOWA 11, 53-601 WROCŁAW POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA: 247 M2 - II PIĘTRO 268 M2 - II PIĘTRO 524 M2 - II PIĘTRO Właściciel/Zarządca

Bardziej szczegółowo

OBIEKT HANDLOWO-USŁUGOWY Z GARAŻEM, PLACEM ORAZ MIESZKANIEM - LEŚNA

OBIEKT HANDLOWO-USŁUGOWY Z GARAŻEM, PLACEM ORAZ MIESZKANIEM - LEŚNA OBIEKT HANDLOWO-USŁUGOWY Z GARAŻEM, PLACEM ORAZ MIESZKANIEM - LEŚNA Idealny obiekt dla przedsiębiorczej i aktywnej osoby. Obiekt handlowy wraz z mieszkaniem, dużym garażem i wybrukowanym podjazdem/miejscem

Bardziej szczegółowo

Wynajem powierzchni biurowych w Chorzowie przy ul. J. Maronia 44

Wynajem powierzchni biurowych w Chorzowie przy ul. J. Maronia 44 Wynajem powierzchni biurowych w przy Chorzów, dnia 17 listopada 2016 roku Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Strona 1 z 7 Szanowni Państwo, Pragnę zaprosić Państwa

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE 01.09.2012 r.

OTWARCIE 01.09.2012 r. OTWARCIE 01.09.2012 r. Szanowni Państwo dziękuję za zainteresowanie naszą ofertą wynajmu powierzchni handlowych w nowopowstającym centrum handlowo-usługowym GALERIA PÓŁNOC zlokalizowanym w północnej części

Bardziej szczegółowo

BUDŻET CENTRUM HANDLOWEGO I JEGO REALIZACJA

BUDŻET CENTRUM HANDLOWEGO I JEGO REALIZACJA BUDŻET CENTRUM HANDLOWEGO I JEGO REALIZACJA BUDŻET zestawienie prognozowanych przychodów i kosztów centrum handlowego; obejmuje wszystkie rodzaje kosztów i przychodów; tworzony z wyprzedzeniem na dany

Bardziej szczegółowo

Ładny budynek kl A ścisłe centrum Łodzi

Ładny budynek kl A ścisłe centrum Łodzi Data wydruku: 21.12.2016 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Kontakt z agentem: Gabriela Pawlik tel: 426386042 mob: 603307000 gabriela.pawlik@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY KŁOCZEW. z dnia 15 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY KŁOCZEW. z dnia 15 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY KŁOCZEW z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kłoczew na lata 2015 2019. Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Niezależny lokal biurowiec kl.a

Niezależny lokal biurowiec kl.a Data wydruku: 21.12.2016 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Kontakt z agentem: Gabriela Pawlik tel: 426386042 mob: 603307000 gabriela.pawlik@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI. Spis treści

BADANIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI. Spis treści BADANIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI Spis treści 1. Przedmiot notowań 2. Organizacja notowań 3. Formularze notowań 3.1. Opis pól 3.2 Słownik Załącznik nr 1: Formularz BaRN 1 Załącznik nr 2: Formularz BaRN 2 Załącznik

Bardziej szczegółowo

TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA

TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA UL. TĘCZOWA 11, 53-601 WROCŁAW POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA: II PIĘTRO MODUŁ 1 MODUŁ 2 MODUŁ 3 MODUŁ 4 MODUŁ 5 MODUŁ 6 185M2 135M2 69M2

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKALE UŻYTKOWE Wysokie Mazowieckie, ul. Jagiellońska 55 (gmina Wysokie Mazowieckie, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie) Przedmiot wynajmu: lokale użytkowe zlokalizowane w budynkach Poczty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się:

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się: Załącznik nr 1 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. (zawiera zmiany wynikające z uch. RN: nr 75/2011 z 14.11.2011 r. 46/2012 z 18.04.2012 r. Tekst jednolity REGULAMIN Rozliczania

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY. ŁÓDŹ UL. ŻWIRKI 1B m. 6. Zdjęcie przedmiotu wynajmuj na mapie

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY. ŁÓDŹ UL. ŻWIRKI 1B m. 6. Zdjęcie przedmiotu wynajmuj na mapie LOKAL MIESZKALNY ŁÓDŹ UL. ŻWIRKI 1B m. 6 (gmina Łódź, powiat Łódzki, województwo łódzkie) Przedmiot najmu: Lokal mieszkalny nr 6 położony na III piętrze budynku, o powierzchni użytkowej 48,93 m2 wraz z

Bardziej szczegółowo

Cała kondygnacja wysoki standard

Cała kondygnacja wysoki standard Data wydruku: 21.12.2016 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Kontakt z agentem: Gabriela Pawlik tel: 426386042 mob: 603307000 gabriela.pawlik@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKALE UŻYTKOWE Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 4 66-400 Gorzów Wlkp. (gmina Gorzów, powiat gorzowski, woj. lubuskie) Przedmiot wynajmu: Lokale użytkowe o łącznej powierzchni użytkowej 720,08m 2 POWIERZCHNIE

Bardziej szczegółowo

Rada Gminy Mielec uchwala, co następuje:

Rada Gminy Mielec uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR.. RADY GMINY MIELEC z dnia 2014 roku. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mielec na lata 2014-2019. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA

PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA BUDYNEK B UL. BRANIBORSKA 52, 53-680 WROCŁAW POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA 71 m2 PARTER Właściciel/Zarządca: Surfland Sp. z o.o. Sp.k Dane adresowe: Braniborska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Koszty gospodarki zasobami obejmują wydatki ponoszone przez spółdzielnię w związku z:

REGULAMIN. 2. Koszty gospodarki zasobami obejmują wydatki ponoszone przez spółdzielnię w związku z: Załącznik do uchwały Nr 16/2015 Rady Nadzorczej z dnia 05.10.2015r. REGULAMIN Gospodarowania zasobami lokalowymi Spółdzielni Mieszkaniowej Wielkopolanka, rozliczania kosztów i ustalania wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL UŻYTKOWY. - Kliknij STĄPORKÓW UL. PIŁSUDSKIEGO 137. Zdjęcie przedmiotu najmu

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL UŻYTKOWY. - Kliknij STĄPORKÓW UL. PIŁSUDSKIEGO 137. Zdjęcie przedmiotu najmu POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Kliknij LOKAL UŻYTKOWY Zdjęcie przedmiotu najmu STĄPORKÓW UL. PIŁSUDSKIEGO 137 (gmina Stąporków, powiat konecki, województwo świętokrzyskie) Przedmiot wynajmu: 1)

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKALE UŻYTKOWE Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 4 66-400 Gorzów Wlkp. (gmina Gorzów, powiat gorzowski, woj. lubuskie) Przedmiot wynajmu: lokale użytkowe o łącznej powierzchni użytkowej 720,08m 2, 1.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 czerwca 2016 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR XX/121/2016 RADY GMINY GOMUNICE z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

LOKALE MIESZKALNE WARSZAWA UL. RYNEK STAREGO MIASTA 15 (gmina Centrum, powiat warszawski, województwo mazowieckie)

LOKALE MIESZKALNE WARSZAWA UL. RYNEK STAREGO MIASTA 15 (gmina Centrum, powiat warszawski, województwo mazowieckie) LOKALE MIESZKALNE WARSZAWA UL. RYNEK STAREGO MIASTA 15 (gmina Centrum, powiat warszawski, województwo mazowieckie) Przedmiot najmu: - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA NAJEM Zdjęcie Kliknij przedmiotu wynajmu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr.. Jt..I2011 Starosty Nowodworskiego

Zarządzenie Nr.. Jt..I2011 Starosty Nowodworskiego Zarządzenie Nr.. Jt..I2011 Starosty Nowodworskiego z dnia.j~.jujw~~.j~v(l\. w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu za budynki i lokale użytkowe, stawek czynszu za lokale mieszkalne i stawek czynszu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Gryfów Śląski na lata

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Pomieszczenia biurowo - usługowe Olsztyn, ul. Towarowa 4 (gmina Olsztyn M., powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie) Przedmiot wynajmu: 1) pomieszczenie biurowe nr 2.4 o powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA PRZEZNACZONA NA WYNAJEM POMIESZCZENIA USŁUGOWE BUKOWINA TATRZAŃSKA UL. KOŚCIUSZKI 140

POWIERZCHNIA PRZEZNACZONA NA WYNAJEM POMIESZCZENIA USŁUGOWE BUKOWINA TATRZAŃSKA UL. KOŚCIUSZKI 140 - POMIESZCZENIA USŁUGOWE BUKOWINA TATRZAŃSKA UL. KOŚCIUSZKI 140 (powiat tatrzański, województwo małopolskie) POWIERZCHNIA PRZEZNACZONA NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: pomieszczenie w przyziemiu o powierzchni

Bardziej szczegółowo

Magazyn, warsztat z salą szkoleniową

Magazyn, warsztat z salą szkoleniową Data wydruku: 29.09.2016 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Kontakt z agentem: Joanna Bendkowska tel: 426386043 mob: 603307086 joanna.bendkowska@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni.

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni. Załącznik do Uchwały nr 2013/15/VI Regulamin zasad rozdziału kosztów eksploatacyjnych i ustalania należności opłat za lokale mieszkalne w Mieszkaniowej Spółdzielni Własnościowej Pałac w Legnicy. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Skierniewice ul. Henryka Sienkiewicza 2 POWIERZCHNIE BIUROWE I POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE Przedmiot wynajmu: Pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni użytkowej 145,20m 2 oraz pomieszczenie magazynowe

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM. LOKALE UŻYTKOWE KOLNO UL. MARII KONOPNICKIEJ 2 (gmina Kolno, powiat kolneński, województwo podlaskie)

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM. LOKALE UŻYTKOWE KOLNO UL. MARII KONOPNICKIEJ 2 (gmina Kolno, powiat kolneński, województwo podlaskie) LOKALE UŻYTKOWE KOLNO UL. MARII KONOPNICKIEJ 2 (gmina Kolno, powiat kolneński, województwo podlaskie) Przedmiot wynajmu: lokale użytkowe zlokalizowane w budynkach Poczty Polskiej S.A. w Kolnie przy ul.

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻ ATRAKCYJNEGO LOKALU UŻYTKOWEGO NA ŻOLIBORZU. Warszawa, dzilenica Żoliborz, ul. Włościańska 15 lok. Nr. 98

SPRZEDAŻ ATRAKCYJNEGO LOKALU UŻYTKOWEGO NA ŻOLIBORZU. Warszawa, dzilenica Żoliborz, ul. Włościańska 15 lok. Nr. 98 SPRZEDAŻ ATRAKCYJNEGO LOKALU UŻYTKOWEGO NA ŻOLIBORZU Warszawa, dzilenica Żoliborz, ul. Włościańska 15 lok. Nr. 98 Cena 950.000 zł do negocjacji Tylko 7.000 za/m² KONTAKT Bank Spółdzielczy w Piasecznie

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. Położenie, stan prawny i ewidencyjny nieruchomości. 68,16 m 2. Opis nieruchomości

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. Położenie, stan prawny i ewidencyjny nieruchomości. 68,16 m 2. Opis nieruchomości WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Położenie, stan prawny i ewidencyjny nieruchomości Lokalizacja Powierzchnia lokalu Stan prawny Województwo małopolskie, powiat M. Kraków, Miasto Kraków, Dzielnica Śródmieście,

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKALE UŻYTKOWE ul. Rynek 22 18-411 Śniadowo Przedmiot wynajmu: Lokal użytkowy położony na poddaszu budynku eksploatacyjnego o powierzchni użytkowej 47,19 m2, który składa się z czterech pomieszczeń: Pomieszczenie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 września 2014 r. Poz. 3970 UCHWAŁA NR XXIX/191/14 RADY GMINY PĘCŁAW. z dnia 24 września 2014 r.

Wrocław, dnia 29 września 2014 r. Poz. 3970 UCHWAŁA NR XXIX/191/14 RADY GMINY PĘCŁAW. z dnia 24 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 września 2014 r. Poz. 3970 UCHWAŁA NR XXIX/191/14 RADY GMINY PĘCŁAW z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

GARAŻ POWIERZCHNIA PRZEZNACZONA NA WYNAJEM ZAKOPANE UL. ZARUSKIEGO 1. Przedmiot wynajmu: lokal użytkowy garaż o pow. użytkowej 31,24 m 2,

GARAŻ POWIERZCHNIA PRZEZNACZONA NA WYNAJEM ZAKOPANE UL. ZARUSKIEGO 1. Przedmiot wynajmu: lokal użytkowy garaż o pow. użytkowej 31,24 m 2, POWIERZCHNIA PRZEZNACZONA NA WYNAJEM GARAŻ ZAKOPANE UL. ZARUSKIEGO 1 (powiat tatrzański, województwo małopolskie) - Przedmiot wynajmu: lokal użytkowy garaż o pow. użytkowej 31,24 m 2, Okres najmu: 3 lata

Bardziej szczegółowo

Własność dwa budynki p.u m.kw. szkoła biura

Własność dwa budynki p.u m.kw. szkoła biura Data wydruku: 04.07.2016 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Kontakt z agentem: Gabriela Pawlik tel: 426386042 mob: 603307000 gabriela.pawlik@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

Usytuowanie. piwnica, hala garażowa. piwnica, hala garażowa. piwnica, hala garażowa. piwnica, hala garażowa. piwnica, hala garażowa

Usytuowanie. piwnica, hala garażowa. piwnica, hala garażowa. piwnica, hala garażowa. piwnica, hala garażowa. piwnica, hala garażowa WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH (GARAŻY, STANOWISK POSTOJOWYCH W HALACH GARAŻOWYCH ORAZ BOKSÓW MOTOCYKLOWYCH) PRZEZNACZONYCH DO NAJMU NA OKRES DO 3 LAT W DRODZE NEGOCJACJI STAWKI CZYNSZU L.p. Adres obiektu Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: - Gryfino, ul.sprzymierzonych 2 LOKAL UŻYTKOWY Niewyodrębniony lokal użytkowy o łącznej powierzchni użytkowej 39,70 m 2. Na przedmiotowy lokal składają się trzy pomieszczenia o charakterze

Bardziej szczegółowo

Diamond Business Park Łódź, Hala produkcyjna

Diamond Business Park Łódź, Hala produkcyjna Oferta nr.: 4807 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Data wydruku: 26.01.2017 Kontakt z agentem: Piotr Pawlik tel: 426386041 mob: 601241761 piotr.pawlik@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKAL UŻYTKOWY JASIENICA ul. STRUMIEŃSKA 894 Przedmiot wynajmu: (gmina Jasienica, powiat bielski, województwo śląskie) POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Lokal użytkowy o pow. użytkowej 112,91 m2 Kliknij

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKAL MIESZKALNY Żychlin ul. Łukasińskiego 11 (gmina Żychlin, powiat kutnowski, województwo łódzkie) POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 marca 2013 r. Poz. 1586 UCHWAŁA NR 143/XXIII/2013 RADY GMINY GÓRA ŚW. MAŁGORZATY z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu

Bardziej szczegółowo

Cała kondygnacja, parter, centrum biurowe

Cała kondygnacja, parter, centrum biurowe Oferta nr.: 4862 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Data wydruku: 30.12.2016 Kontakt z agentem: Gabriela Pawlik tel: 426386042 mob: 603307000 gabriela.pawlik@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE UCHWAŁA Nr XXXVI/202/2009 RADY GMINY ŁUKTA z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2010 2014 oraz zaspokajania potrzeb

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKALE UŻYTKOWE BIAŁA PODLASKA PLAC WOLNOŚCI 9 (województwo lubelskie) Przedmiot wynajmu: Przedmiotem wynajmu są następujące lokale użytkowe, usytuowane w budynku biurowo-usługowym: 1. lokal użytkowy o

Bardziej szczegółowo

TEMIDA I PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA DOSTĘPNE OD 04`2017

TEMIDA I PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA DOSTĘPNE OD 04`2017 TEMIDA I PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA DOSTĘPNE OD 04`2017 UL. TĘCZOWA 11, 53-601 WROCŁAW POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA: I PIĘTRO 172 M2 Właściciel/Zarządca Surfland Sp. z o.o. Sp.k Dane adresowe:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/157/13 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE. z dnia 27 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIII/157/13 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE. z dnia 27 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXIII/57/3 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE z dnia 27 czerwca 203 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szepietowo w latach 203-207. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: - Warszawa ul. Ratuszowa 7/9 LOKAL UŻYTKOWY POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Kliknij i zlokalizuj na mapie Lokal użytkowy o charakterze handlowo-usługowym o łącznej powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

LOKAL UZYTKOWY PUSZCZA MARIAŃSKA ul. KONSTYTUCJI 3 MAJA 8 (gmina Puszcza Mariańska, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie)

LOKAL UZYTKOWY PUSZCZA MARIAŃSKA ul. KONSTYTUCJI 3 MAJA 8 (gmina Puszcza Mariańska, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie) LOKAL UZYTKOWY PUSZCZA MARIAŃSKA ul. KONSTYTUCJI 3 MAJA 8 (gmina Puszcza Mariańska, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie) Przedmiot wynajmu: Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 47,0 m 2 - POWIERZCHNIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 4 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 4 marca 2014 r. Projekt do pkt 5 UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE z dnia 4 marca 04 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sierakowice na lata 04 08 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

9) lokal mieszkalny nr 10 składający się z dwóch pomieszczeń o pow. 32,12 m² wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną.

9) lokal mieszkalny nr 10 składający się z dwóch pomieszczeń o pow. 32,12 m² wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Załącznik do Uchwały Nr IX/53/2011 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 czerwca 2011r. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rozdrażew na lata 2011 2016 Program reguluje zasady, prognozy

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKAL MIESZKALNY LUBLIN UL. ŁOPACIŃSKIEGO 5 (województwo lubelskie) Przedmiot wynajmu Lokal mieszkalny nr 58 o powierzchni użytkowej 47,00 m 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnica) o powierzchni

Bardziej szczegółowo

LOKAL MIESZKALNY WARSZAWA UL. WOLSKA 56 (gmina Wola, powiat warszawski, województwo mazowieckie)

LOKAL MIESZKALNY WARSZAWA UL. WOLSKA 56 (gmina Wola, powiat warszawski, województwo mazowieckie) LOKAL MIESZKALNY WARSZAWA UL. WOLSKA 56 (gmina Wola, powiat warszawski, województwo mazowieckie) Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny nr 14 o powierzchni użytkowej 67,50 m 2 - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE

Bardziej szczegółowo

Samodzielny, nowy magazyn wysokiego składowania

Samodzielny, nowy magazyn wysokiego składowania Oferta nr.: 5061 Data wydruku: 07.02.2017 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Kontakt z agentem: Piotr Pawlik tel: 426386041 mob: 601241761 piotr.pawlik@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA

PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA TEMIDA II UL. TĘCZOWA 13,53-602 WROCŁAW POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA: 35M2 - I PIĘTRO 1 AKTUALNIE OFERUJEMY Szanowni Państwo, W ofercie Surfland Sp. z o.o. Sp.k

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PRZYKONA NA LATA 2015 2019

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PRZYKONA NA LATA 2015 2019 Załącznik do Uchwały Nr 0007.314. 2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PRZYKONA NA LATA 2015 2019 SPIS TREŚCI Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL UŻYTKOWY DĘBE WIELKIE UL. STRAŻACKA 3. Kliknij i zlokalizuj na mapie

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL UŻYTKOWY DĘBE WIELKIE UL. STRAŻACKA 3. Kliknij i zlokalizuj na mapie LOKAL UŻYTKOWY DĘBE WIELKIE UL. STRAŻACKA 3 (gmina Dębe Wielkie, powiat miński, województwo mazowieckie) Przedmiot wynajmu: 1. Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 27,0 m², 2. Lokal użytkowy o powierzchni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ REGULAMIN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 7A/2011 Dyrektora Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych z dnia 01.02.2011 r. ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZASOBACH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Książ Wlkp. na lata 2014 2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/225/2013 RADY GMINY ZARSZYN. z dnia 7 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI/225/2013 RADY GMINY ZARSZYN. z dnia 7 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI/225/2013 RADY GMINY ZARSZYN z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zarszyn w latach 2013-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKAL UŻYTKOWY Włocławek, ul. Polna 7/9 (gmina Włocławek M., powiat m. Włocławek, województwo kujawsko pomorskie) Przedmiot wynajmu: POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM. Kliknij i zlokalizuj na mapie

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM POWIERZCHNIE UŻYTKOWE PISZ, UL. GIZEWIUSZA 6, (gmina Pisz, powiat piski, woj. warmińsko-mazurskie) Przedmioty najmu: lokal i pomieszczenia użytkowe zlokalizowane w budynkach Poczty Polskiej S.A. w Piszu

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKALE UŻYTKOWE ŻARY UL. POCZTOWA 3. Kliknij i zlokalizuj na mapie. Lokal użytkowy. Przedmiot wynajmu:

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKALE UŻYTKOWE ŻARY UL. POCZTOWA 3. Kliknij i zlokalizuj na mapie. Lokal użytkowy. Przedmiot wynajmu: Przedmiot wynajmu: LOKALE UŻYTKOWE ŻARY UL. POCZTOWA 3 Lokal użytkowy nr 1 o powierzchni 131,40 m 2 Lokal użytkowy nr 2 o powierzchni 99,70 m 2 Lokal użytkowy nr 3 o powierzchni 131,40 m 2 - POWIERZCHNIE

Bardziej szczegółowo

Włodawa. GO EAST Lubelskie Centrum Logistyczne

Włodawa. GO EAST Lubelskie Centrum Logistyczne Włodawa GO EAST Lubelskie Centrum Logistyczne Włodawa GO EAST Lubelskie Centrum Logistyczne Nowe powierzchnie magazynowe, biurowe i ekspozycyjne w najwyższym standardzie (A+) DOSTĘPNA POWIERZCHNIA Powierzchnie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 2052 UCHWAŁA NR 40/XI/2015 RADY GMINY W STARYM DZIKOWIE. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 2052 UCHWAŁA NR 40/XI/2015 RADY GMINY W STARYM DZIKOWIE. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 2052 UCHWAŁA NR 40/XI/2015 RADY GMINY W STARYM DZIKOWIE z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

TEL +48 505 100 799 TEL +48 514 968 042 M.KUPREWICZ@SZAFARNIA10.PL BIURO@SZAFARNIA10.PL WWW.AMBERTOWER.PL. Specyfikacja Budynku

TEL +48 505 100 799 TEL +48 514 968 042 M.KUPREWICZ@SZAFARNIA10.PL BIURO@SZAFARNIA10.PL WWW.AMBERTOWER.PL. Specyfikacja Budynku TEL +48 505 100 799 TEL +48 514 968 042 M.KUPREWICZ@SZAFARNIA10.PL BIURO@SZAFARNIA10.PL WWW.AMBERTOWER.PL Specyfikacja Budynku Nazwa Adres Data oddania Liczba kondygnacji Pow. użytkowa Pow. biurowa Pow.

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKALE MIESZKALNE WARSZAWA PL. PIOTRA SZEMBEKA 1 (gmina m.st. Warszawa, powiat m. Warszawa, województwo mazowieckie) Przedmiot wynajmu: 1. Lokal mieszkalny nr 22 o powierzchni użytkowej 65,12 m², 2.

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Łomża 18-400, Pl. Pocztowy 1 Przedmiot wynajmu: LOKALE UŻYTKOWE Cztery lokale użytkowe położone na II piętrze budynku głównego o łącznej powierzchni użytkowej 150,47 m 2,w tym: Lokal I powierzchnia 69,51

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/493/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 sierpnia 2001 r.

UCHWAŁA Nr XXXVI/493/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 sierpnia 2001 r. UCHWAŁA Nr XXXVI/493/2001 w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późn. zm ) oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 354/2014 Burmistrza Brzeska z dnia 29 grudnia 2014r.

Zarządzenie Nr 354/2014 Burmistrza Brzeska z dnia 29 grudnia 2014r. Zarządzenie Nr 354/2014 Burmistrza Brzeska z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: przeznaczenia do wynajmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Brzesko Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 12 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR LIX/371/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 29 października 2013 r.

Rzeszów, dnia 12 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR LIX/371/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 29 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 12 listopada 2013 r. Poz. 3593 UCHWAŁA NR LIX/371/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 października 2013 r. w sprawie programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY Świętajno ul. Dworcowa 17 (gmina Świętajno, powiat szczycieński, województwo warmińsko - mazurskie) Przedmiot wynajmu: - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Kliknij i zlokalizuj na mapie

Bardziej szczegółowo