BADANIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI. Spis treści

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BADANIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI. Spis treści"

Transkrypt

1 BADANIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI Spis treści 1. Przedmiot notowań 2. Organizacja notowań 3. Formularze notowań 4. Opis pól Załącznik nr 1: Formularz badania rynku komercyjnych (biura) Załącznik nr 2: Formularz badania rynku komercyjnych (e handlowe) Załącznik nr 3: Formularz badania rynku komercyjnych (magazyny) Warszawa 2014

2 Przekazywane przez respondentów informacje indywidualne będą traktowane zgodnie z wymogami tajemnicy statystycznej - nie będą udostępniane w postaci identyfikowalnej osobom trzecim. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących szczegółów wypełniania formularza jak i organizacji notowań prosimy kontaktować się z wyznaczonym przedstawicielem Oddziału Okręgowego NBP. 1. Przedmiot notowań 1. Przedmiotem notowań są informacje dotyczące ofert i transakcji najmu poszczególnych znajdujących się w ach komercyjnych oraz transakcje sprzedaży - kupna wybranych rodzajów komercyjnych. Badane są następujące rodzaje : Nieruchomości biurowe - notowane są e biurowe położone wyłącznie w budynkach biurowych, najczęściej wynajmowane typowe dla lokalnego rynku, o co najmniej 100 m kw. Nieruchomości handlowe - notowane są lokale: - będące częścią dużych handlowych położonych w aglomeracji, o ok. 100 m kw., położone na parterze i wykorzystywane w branży moda i dodatki. - handlowo-usługowe znajdujące się w budynkach mieszkalnych przy głównych ulicach handlowych, w biurowcach lub na osiedlach mieszkaniowych o co najmniej 50 m kw. Magazyny notowane są e magazynowe znajdujące się w ośrodkach stanowiących centra magazynowych województw. 2. Gromadzone dane obejmują ceny, czynsze oraz atrybuty czynszotwórcze lub cenotwórcze poszczególnych komercyjnych oraz/lub komercyjnych. Szczegółowy zakres danych przedstawiają formularze badania. Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Zespół ds. Rynku Nieruchomości 1

3 2. Organizacja notowań 1. Notowania prowadzone są przez Oddziały Okręgowe NBP. 2. Oddział Okręgowy NBP wyznacza przedstawicieli zajmujących się przeprowadzaniem notowań u respondentów. Przedstawiciele Oddziału Okręgowego NBP są odpowiedzialni za udzielanie respondentom informacji związanych z przebiegiem procesu notowań. 3. Dokładny sposób przeprowadzania notowań oraz przekazywania danych, jest uzgadniany z respondentem przez przedstawicieli Oddziału Okręgowego NBP na wstępnym etapie badania. 4. Dane gromadzone są na formularzach notowań NBP-NK-1, 2, 3 (porównaj załączniki nr 1, 2 i 3). 5. Formularze badania, w zależności od wstępnych ustaleń (porównaj punkt 3), przyjmują formę papierową lub elektroniczną (np.: plik w formacie MS Excel). 6. Formularze mogą być wypełniane przez respondenta lub przez przedstawiciela Oddziału Okręgowego NBP, w zależności od wstępnych ustaleń (porównaj punkt 3). 7. Notowania odbywają się półrocznie. Dniem notowania jest 31 grudnia ub.r. i 30 czerwca br. Celem badania jest zebranie danych za I i II półrocze roku kalendarzowego. 8. Okres, którego dotyczą notowane dane: - w zakresie dokonanych transakcji minione półrocze, - w zakresie ofert oferty aktualne w dniu notowania. Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Zespół ds. Rynku Nieruchomości 2

4 9. Dane powinny zostać udostępnione przedstawicielowi Oddziału Okręgowego NBP lub przekazane przedstawicielowi Oddziału Okręgowego NBP (porównaj punkt 3), w terminie do dwudziestego dnia marca oraz września. 10. Harmonogram przekazywania danych do Oddziału Okręgowego jest następujący: Termin przekazania: - do 20 marca 2014 r. z danymi transakcyjnymi za okres: lipiec-grudzień 2013 r. oraz ofertowymi na dzień 31 grudnia 2013 r., - do19 września 2014 r. z danymi transakcyjnymi za okres: styczeńczerwiec 2014 r. oraz ofertowymi na dzień 30 czerwca 2014 r. - do 20 marca 2015 r. z danymi transakcyjnymi za okres: lipiec-grudzień 2014 r. oraz ofertowymi na dzień 31 grudnia 2014 r. 3. Formularze notowań Formularze notowań podzielone są według rodzajów badanych. Formularz NBP-NK 1 służy do gromadzenia danych dotyczących cen, czynszów i atrybutów biurowych. Załącznik nr 1. Formularz NBP-NK 2 służy do gromadzenia danych dotyczących cen, czynszów i atrybutów handlowych. Załącznik nr 2. Formularz NBP-NK 3 służy do gromadzenia danych dotyczących cen, czynszów i atrybutów magazynów. Załącznik nr 3. Formularze mają układ tabelaryczny. Gdy nieruchomość komercyjna jest notowana po raz pierwszy, wypełniane są wszystkie pozycje formularza dotyczące poszczególnych znajdujących się w budynku oraz dane dotyczące budynku. W kolejnych notowaniach półrocznych wypełniane są wyłącznie pola, jeżeli zaszły zmiany dotyczące poszczególnych znajdujących się w budynku (zmiana oferty, wystawienie nowej Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Zespół ds. Rynku Nieruchomości 3

5 oferty, podpisanie transakcji najmu, waloryzacja czynszów etc.) lub pola dot. budynku, (sprzedaż/remont). UWAGA: Powyższe założenie oznacza, że zakres danych notowanych w kolejnym badaniu półrocznym jest znacznie mniejszy od zakresu pierwszego notowania. Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Zespół ds. Rynku Nieruchomości 4

6 LOKALIZACJA METRYCZKA Badanie Rynku Nieruchomości 4. Opis pól Poniższa tabela zawiera opis pól formularzy NBP-NK. Trzecia kolumna tabeli zawiera informację o tym, w którym formularzu NBP- NK występuje dana zmienna. Lp. Pole formularza Nr formularza Instrukcja wypełniania 1 Nr respondenta 1, 2, 3 Nr respondenta zostanie nadany przez oddział okręgowy NBP. 2 Numer 1,2,3 Proszę wpisać numer. Proszę nadać każdej unikalny numer i stosować ten numer w kolejnych edycjach notowania. 3 Gmina 1, 2, 3 Proszę wpisać nazwę gminy, w której zlokalizowana jest nieruchomość. 4 Miejscowość 1, 2, 3 Proszę wpisać nazwę miejscowości, w której zlokalizowana jest nieruchomość. 5 Dzielnica 1, 2, 3 Proszę wpisać nazwę dzielnicy, w której zlokalizowana jest nieruchomość. 6 Część miasta w dzielnicy 1, 2, 3 Proszę wpisać nazwę części miasta w dzielnicy, w której zlokalizowana jest nieruchomość. Częścią miasta w dzielnicy (potocznie zwaną subdzielnicą ) jest część wyodrębniona ze względów historycznych, urbanistycznych lub innych. Nazwy takich subdzielnic pochodzą zazwyczaj od nazw miast, wsi, folwarków, osad itp. tworzących kiedyś oddzielną jednostkę osadniczą, a na przestrzeni wieków włączanych w granice administracyjne miasta, czy wreszcie od nazw miejscowych. Przykład: Tarchomin część miasta w dzielnicy Białołęka, gminy miasta stołecznego Warszawy. 7 Ulica 1, 2, 3 Proszę wpisać nazwę ulicy, przy której zlokalizowana jest nieruchomość. 8 Nr budynku 1, 2, 3 Proszę wpisać numer adresowy budynku (lub numer nadany przez dewelopera). Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Zespół ds. Rynku Nieruchomości 5

7 OPIS BUDYNKU Badanie Rynku Nieruchomości 9 Nazwa budynku 1, 2, 3 Proszę wpisać nazwę przyjętą przez dewelopera/właściciela dla danego budynku. 10 Rok ukończenia budowy 1, 2, 3 Proszę podać rok ukończenia, format RRRR. 11 Stan techniczny (po modernizacji, bez modernizacji) 1, 2, 3 Proszę wpisać, czy nieruchomość od ukończenia budowy przeszła modernizację (po modernizacji/bez modernizacji). 12 Rok ostatniej modernizacji 1, 2, 3 W przypadku, gdy nieruchomość przeszła modernizację, proszę wpisać rok najnowszej modernizacji. Format RRRR. 13 Kluczowy najemca (nazwa) 1, 2, 3 Proszę wpisać nazwę kluczowego najemcy. 14 całkowita 1, 2 Proszę wpisać, jaka jest całkowita a budynku, w m kw. 15 do wynajęcia (m kw.) 1, 2, 3 Proszę wpisać, jaka jest a najmu brutto w m kw. najmu brutto to a najmu netto całego budynku powiększona o e wspólne, tj. e pomieszczeń pomocniczych danego najemcy, takich jak pomieszczenia administracyjne, socjalne, magazyny, recepcje oraz udział najemcy w eksploatacji wspólnych budynku, takich jak korytarze, klatki schodowe, ogólnodostępne toalety. 16 niewynajęta (m kw.) 17 Współczynnik wspólnej (%) najmu netto określa ę, którą dany najemca faktycznie wykorzystuje do bezpośredniego prowadzenia działalności gospodarczej. Przykładowo jest to a sali sklepowej lub punktu usługowego, biurowej etc., z wyłączeniem m.in. pomieszczeń socjalnych, administracyjnych, czy wspólnych. 1, 2, 3 Proszę wpisać wielkość obecnie niewynajętej netto oferowanej do wynajęcia w m kw. Przy ach biurowych z częścią usługowo-handlową proszę podać wyłącznie wskaźnik dotyczący biurowej. Przy ach handlowych proszę uwzględniać wyłącznie ę handlową, nie uwzględniając ew. biurowej. Przy ach magazynowych proszę uwzględniać wyłącznie ę magazynową, nie uwzględniając ew. biurowej. 1, 2 Współczynnik wspólnej stanowi udział wspólnych w najmu brutto całego budynku wyrażony w %. Do wspólnej zaliczamy wejścia do budynku, recepcję budynkową, halle windowe, korytarze, e toalet, palarni i inne pomieszczenia pomocnicze dostępne dla wszystkich lub części najemców. Lista ta nie jest zamknięta, należy podać współczynnik zgodnie ze specyfikacją budynku. Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Zespół ds. Rynku Nieruchomości 6

8 OPIS BUDYNKU Badanie Rynku Nieruchomości 18 Liczba miejsc parkingowych - podziemnych 19 Liczba miejsc parkingowych - nadziemnych 1, 2 Proszę wpisać liczbę miejsc parkingowych podziemnych należących do 1, 2 Proszę wpisać liczbę miejsc parkingowych nadziemnych należących do 20 Wysokość kondygnacji 1, 2 Proszę wpisać, jaka jest wysokość kondygnacji, w m., format X,XX. 21 Liczba kondygnacji nadziemnych 22 Monitoring lub/oraz recepcja (tak, nie) 1, 2 Proszę wpisać liczbę nadziemnych kondygnacji użytkowych budynku, np. dla budynku parterowego należy wpisać liczbę 1, dla budynku jednopiętrowego liczbę 2, itd. 1, 2 Proszę wpisać, czy w budynku jest recepcja lub/oraz monitoring. TAK/NIE. 23 Winda (tak, nie) 1, 2 Proszę wybrać z listy: TAK/NIE. 24 Klasa budynku (A,B, C) 1 Proszę wpisać klasę budynku. A - budynek nowoczesny (minęło mniej niż 10 lat od budowy lub generalnego remontu) o wysokiej jakości wyposażenia, położony w centrum miasta. B - budynek wybudowany lub zmodernizowany więcej niż 10 lat temu, o niższym standardzie niż budynek klasy A położony w centrum miasta oraz budynek o parametrach technicznych klasy A położony poza centrum miasta. C - budynek wybudowany lub zmodernizowany więcej niż 10 lat temu o niskiej jakości wyposażenia i położony poza centrum lub budynek wybudowany lub zmodernizowany więcej niż 20 lat temu o niskiej jakości wyposażenia położony w centrum miasta. 25 Udział usługowohandlowej % 26 Koszty operacyjne działalności za miesiąc 1 Proszę wpisać, jaki udział w do wynajęcia ma a usługowohandlowa, w %. 1, 2, 3 Proszę wpisać koszty operacyjne ponoszone przez właściciela za miesiąc w PLN lub EUR oraz wybrać walutę. Proszę podać średnią za badane półrocze dla całej. 27 Cena transakcyjna kupna/sprzedaży 28 Data transakcji kupna/sprzedaży Koszty operacyjne działalności obejmują utrzymanie stanu technicznego, remonty i modernizacje, zapewnienie bezpieczeństwa, prace dotyczące utrzymania czystości, podatki oraz inne opłaty związane z ą oraz ewentualnie koszty zarządu. Koszty stałe są niezależne od poziomu wynajęcia budynku. 1, 2, 3 Proszę wpisać cenę transakcyjną w PLN lub EUR (proszę podać walutę). 1, 2, 3 Proszę wpisać datę zawarcia transakcji kupna/sprzedaży (format DD-MM-RRRR). Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Zespół ds. Rynku Nieruchomości 7

9 CZYNSZE Badanie Rynku Nieruchomości 29 UWAGI 1, 2, 3 Proszę wpisać dodatkowe informacje dotyczące oferty / transakcji, które zdaniem respondenta należy uznać za szczególnie ważne. 30 Typ budynku (nowoczesna galeria, centrum handlowe, outlet, retail park, lokal usługowo-handlowy) 2 Proszę wpisać typ budynku: 1 - nowoczesna galeria handlowa (min m kw. i 10 sklepów), 2 - centrum handlowe, 3 - outlet, 4 - retail park, 5 - lokal usługowo-handlowy (w budynku mieszkalnym lub biurowym). 31 Liczba sklepów 2 Proszę wpisać liczbę wszystkich lokali usługowo-handlowych znajdujących się w budynku. 32 Minimalny moduł do wynajęcia 3 Proszę wpisać, wielkość minimalnego modułu do wynajęcia w m kw. 33 biurowa 3 Proszę wpisać, jaka jest a biurowa w całkowitej magazynu, w m kw. 34 Głębokość budynku (m) 3 Proszę wpisać głębokość budynku w m. 35 Wysokość wewnątrz (m) 3 Proszę wpisać wysokość wnętrz w m. 36 Doki rozładunkowe (liczba) 3 Proszę wpisać liczbę doków rozładunkowych. 37 Bramy wjazdowe (liczba) 3 Proszę wpisać liczbę bram wjazdowych. 38 Wytrzymałość posadzki (t na m 3 Proszę wpisać wytrzymałość posadzki w tonach na m kw. kw.) 39 Siatka słupów (m x m) 3 Proszę wpisać siatkę słupów w formacie m x m. 40 Magazyn przystosowany do produkcji (tak/nie) 3 Proszę wpisać, czy magazyn jest również przystosowany do produkcji, TAK/NIE. 41 Magazyn wykorzystywany do produkcji (tak/nie) 42 Nr z formularza NBP-NK biura 1, lub NBP-NK handlowe 1 lub NBP-NK magazyny 1 (z kol.1) 3 Proszę wpisać, czy magazyn jest wykorzystywany do produkcji, TAK/NIE. 1,2,3 Proszę wpisać numer, przepisując numer który został nadany w opisie budynku NBP-NK biura 1, lub NBP-NK handlowe 1 lub NBP-NK magazyny 1 (z kolumny 1). 43 Nr 1,2,3 Proszę wpisać numer, której ofert lub transakcja najmu dotyczy. Proszę nadać każdej unikalny numer i stosować ten numer w kolejnych edycjach notowania. 44 Wielkość poszczególnej wynajętej / do wynajęcia 1,2,3 Proszę podać wielkość poszczególnej wynajętej / do wynajęcia 45 Opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem za m 1,2,3 Proszę wpisać opłaty związane z eksploatacją, za m kw. za miesiąc w PLN lub EUR (proszę podać walutę). Proszę podać średnią wartość dla badanego półrocza. Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Zespół ds. Rynku Nieruchomości 8

10 kw. za miesiąc 46 Czynsz netto obowiązujący w dniu notowania / oferowany za m kw. za miesiąc 47 Warunki najmu - długość kontraktu (lata) 48 Warunki najmu - długość okresu wolnego od czynszu (miesiące) 49 Data wystawienia oferty najmu (DD-MM-RRRR) 50 Data zawarcia transakcji najmu (DD-MM-RRRR) 51 Waloryzacja czynszu najmu (tak, nie) 52 Status (wynajęta, do wynajęcia) Opłaty netto związane z eksploatacją za m kw. za miesiąc to opłaty za media, takie jak gaz, prąd, wodę, centralne ogrzewanie oraz remonty bieżące i konserwacje. Opłaty netto są ponoszone przez właściciela budynku i następnie albo bezpośrednio przenoszone na najemcę (wtedy mowa o czynszu netto) lub pokrywane przez właściciela budynku z przepływu pieniężnego, który otrzymuje od najemcy (wtedy mowa o czynsz brutto, np. w przypadku spółdzielni). 1,2,3 Proszę podać kwotę netto czynszu najmu (wynagrodzenie dla wynajmującego ę, po uwzględnieniu rozliczeń kosztów i opłat) za m kw. za miesiąc w PLN lub EUR (proszę podać walutę). Podawany jest czynsz umowny, to znaczy ten zapisany w umowie bez uwzględnienia okresu bezczynszowego oraz innych krótkookresowych upustów. Kwota ta nie powinna zawierać opłat, których wysokość nie zależy od wynajmującego ę, tj. związanych z eksploatacją budynku i użyciem mediów. Te koszty należy wpisać w kolumnę Opłaty netto związane z eksploatacją za m kw. za miesiąc. Dotyczy poszczególnych. Jeżeli w przypadku spółdzielni czynsz zawiera Opłaty netto związane z eksploatacją za m kw. za miesiąc, to proszę podać ten czynsz (wtedy mowa o czynszu brutto). 1,2,3 Proszę wpisać na ile lat został podpisany obecnie obowiązujący kontrakt najmu, a w przypadku oferty ile lat ma obowiązywać kontrakt. Proszę wpisać wartość dla poszczególnych. 1,2,3 Proszę wpisać, przez ile miesięcy najemca, przy obowiązujących obecnie kontraktach, jest zwolniony od płacenia czynszów. Proszę wpisać wartość dla poszczególnych. 1,2,3 Proszę wpisać datę wystawienia oferty najmu, format DD-MM-RRRR. 1,2,3 Proszę wpisać datę zawarcia transakcji najmu, format DD-MM-RRRR. 1,2,3 Proszę wpisać, czy czynsz najmu podlega waloryzacji. Jeżeli tak, proszę podać metodę w uwagach. 1,2,3 Proszę wpisać, czy a jest wynajęta czy niewynajęta. Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Zespół ds. Rynku Nieruchomości 9

11 Załącznik nr 1: Formularz badania rynku komercyjnych (biura) OBCIĄŻENIA RESPONDENTÓW Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnienia formularza Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza 1 2 NBP-NK 1 FORMULARZ DANYCH DO BADANIA RYNKU NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH - BIURA 1 Nr respondenta nie należy wypełniać, numer zostanie nadany przez badającego Nieruchomości biurowe - notowane są e biurowe położone wyłącznie w budynkach biurowych, najczęściej wynajmowane typowe dla lokalnego rynku, o co najmniej 100 m kw. LOKALIZACJA OPIS BUDYNKU Numer Gmina Miejscowoś ć Dzielnica Część miasta w dzielnicy Ulica Nr budynku Nazwa budynku Rok ukończenia budowy Stan techniczny (po Rok ostatniej modernizacji, modernizacji bez modernizacji) Kluczowy najemca (nazwa) całkowita do wynajęcia niewynajęta Współczynnik wspólnej (%) Liczba miejsc parkingowych - podziemnych Liczba miejsc parkingowych - nadziemnych l1 l2 l3 itd. Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Zespół ds. Rynku Nieruchomości 10

12 Wysokość kondygnacji od podłogi do stropu (m) Liczba kondygnacji nadziemnych Monitoring / recepcja (tak, nie) Winda (tak, nie) Klasa budynku (A,B,C) Udział usługowohandlowej Koszty operacyjne działalności za miesiąc Cena transakcyjna lub ofertowa kupna/sprzedaży Data wystawienia oferty kupna/sprzedaży Data transakcji kupna/sprzedaży UWAGI POWIERZCHNIE BIUROWE - CZYNSZE NAJMU - stan i oferowane Nr z formularza NBP- NK biura 1 (z kol.1) Nr Wielkość poszczególnej wynajętej / do wynajęcia (m kw.) Opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem za m kw. za miesiąc Czynsz netto obowiązujący w dniu notowania / oferowany za m kw. za miesiąc Warunki najmu - długość kontraktu (lata) Warunki najmu - długość okresu wolnego od czynszu (miesiące) Data wystawienia oferty najmu (DD-MM- RRRR) Data zawarcia transakcji najmu (DD- MM-RRRR) Waloryzacja czynszu najmu (tak, nie) Status (wynajęta, do wynajęcia ) Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Zespół ds. Rynku Nieruchomości 11

13 Załącznik nr 2: Formularz badania rynku komercyjnych (e handlowe) OBCIĄŻENIA RESPONDENTÓW Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnienia formularza Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza 1 2 NBP-NK 2 FORMULARZ DANYCH DO BADANIA RYNKU NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH - POWIERZCHNIE HANDLOWE 1 Nr respondent a nie należy wypełniać, numer zostanie nadany przez badającego Nieruchomości handlowe - notowane są lokale: - będące częścią dużych handlowych położonych w aglomeracji, o ok. 100 m kw., położone na parterze i wykorzystywane w branży moda i dodatki. - handlowo-usługowe znajdujące się w budynkach mieszkalnych przy głównych ulicach handlowych, w biurowcach lub na osiedlach mieszkaniowych o co najmniej 50 m kw. LOKALIZACJA OPIS BUDYNKU Numer Gmina Miejscowość Dzielnica Część miasta w dzielnicy Ulica Nr budynku Nazwa budynku Rok ukończenia budowy Stan techniczny (po modernizacji, bez modernizacji) Rok ostatniej modernizacji Kluczowy najemca (nazwa) całkowita do wynajęcia niewynajęta Współczynnik wspólnej (%) Liczba miejsc Liczba miejsc parkingowych - parkingowych - podziemnych nadziemnych l1 l2 l3 itd. Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Zespół ds. Rynku Nieruchomości 12

14 Wysokość kondygnacji od podłogi do stropu (m) Liczba kondygnacji nadziemnych Monitoring / recepcja (tak, nie) Winda (tak, nie) Typ budynku (nowoczesna galeria, centrum handlowe, outlet, retail park, lokal usługowohandlowy w budynku mieszkalnym, lokal usługowohandlowy w budynku biurowym) Liczba sklepów Koszty operacyjne działalności za miesiąc Cena transakcyjna lub ofertowa kupna/sprzedaży Data wystawienia oferty sprzedaży Data transakcji kupna/sprzedaży UWAGI POWIERZCHNIE HANDLOWE - CZYNSZE NAJMU - stan i oferowane Opłaty Wielkość związane z Nr Czynsz netto lokalu lub eksploatacją i Warunki nieruchomoś obowiązujący Status poszczególn utrzymaniem Warunki najmu - Data Data ci z w dniu Waloryzacj / Nr ej / najmu - długość wystawieni zawarcia formularza notowania / a czynszu lokalu usługowohandlowego lokalu długość okresu a oferty transakcji NBP-NK oferowany za najmu / lokalu wynajętych/ usługowohandlowego (lata) od czynszu MM-RRRR) MM-RRRR) kontraktu wolnego najmu (DD- najmu (DDe m kw. za (tak, nie) (wynajęta/y, do do handlowe 1 miesiąc wynajęcia ) wynajęcia za m kw. za (miesiące) (z kol.1) miesiąc Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Zespół ds. Rynku Nieruchomości 13

15 Załącznik nr 3: Formularz badania rynku komercyjnych (magazyny) OBCIĄŻENIA RESPONDENTÓW Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnienia formularza Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza 1 2 NBP-NK 3 FORMULARZ DANYCH DO BADANIA RYNKU NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH - MAGAZYNY 1 Nr respondent a nie należy wypełniać, numer zostanie nadany przez badającego Magazyny - e magazynowe znajdujace się w ośrodkach stanowiących centra magazynowych województw. LOKALIZACJA OPIS BUDYNKU Numer Gmina Miejscowość Dzielnica Część miasta w dzielnicy Ulica Nr budynku Nazwa budynku Rok ukończenia budowy Stan techniczny (po modernizacji, bez modernizacji) Rok ostatniej modernizacji Kluczowy najemca (nazwa) do wynajęcia niewynajęta Minimalny moduł do wynajęcia biurowa Wysokość Głębokość wewnątrz budynku (m) (m) l1 l2 l3 itd. Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Zespół ds. Rynku Nieruchomości 14

16 OPIS BUDYNKU Doki rozładunkowe (liczba) Bramy wjazdowe (liczba) Wytrzymałość posadzki (t na m kw.) Siatka słupów (m X m) Magazyn przystosowany do produkcji (tak/nie) Magazyn wykorzystywa ny do produkcji (tak/nie) Koszty operacyjne działalności za miesiąc Cena transakcyjna lub ofertowa kupna/sprzedaży Data wystawienia oferty sprzedaży Data transakcji kupna/sprzedaży UWAGI Nr z formularza NBP-NK e magazynowe 1 (z kol.1) Nr POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE - CZYNSZE NAJMU - stan i oferowane Wielkość Opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem za m kw. za miesiąc Czynsz netto obowiązując y w dniu notowania / oferowany za m kw. za miesiąc Warunki najmu - długość kontraktu (lata) Warunki najmu - długość okresu wolnego od czynszu (miesiące) Data wystawienia oferty najmu (DD-MM- RRRR) Data zawarcia transakcji najmu (DD- MM-RRRR) Waloryzacj a czynszu najmu (tak, nie) Status (wynajęta, do wynajęcia ) Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Zespół ds. Rynku Nieruchomości 15

BADANIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI. Spis treści

BADANIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI. Spis treści BADANIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI Spis treści 1. Przedmiot notowań 2. Organizacja notowań 3. Formularze notowań 3.1. Opis pól 3.2 Słownik Załącznik nr 1: Formularz BaRN 1 Załącznik nr 2: Formularz BaRN 2 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne. dla prac geodezyjnych i kartograficznych

Warunki techniczne. dla prac geodezyjnych i kartograficznych Załącznik Nr 9 do SIWZ Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych PRZEDMIOT OPRACOWANIA Wykonanie czynności geodezyjno-kartograficznych, technicznych, organizacyjnych, administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Formularz PEFS 2007 składany jest jedynie w wersji elektronicznej.

Formularz PEFS 2007 składany jest jedynie w wersji elektronicznej. Wnioski o płatność Wniosek o płatność jest dokumentem składanym w celu monitorowania postępu finansowego i rzeczowego realizacji projektu, zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz

Bardziej szczegółowo

Wypełnia pracownik Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego.

Wypełnia pracownik Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zał. Nr 2 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Funduszu FAQ

Przewodnik po Funduszu FAQ Przewodnik po Funduszu FAQ Fundusz Mieszkań na Wynajem to inicjatywa podjęta przez Bank Gospodarstwa Krajowego, dzięki której poszerzy się oferta atrakcyjnych jakościowo i cenowo mieszkań do wynajęcia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAM FIRMĘ PORADNIK DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

ZAKŁADAM FIRMĘ PORADNIK DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZAKŁADAM FIRMĘ PORADNIK DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Zakładam firmę Poradnik dla osób rejestrujących

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY Z OSZACOWANIA WARTOŚCI

OPERAT SZACUNKOWY Z OSZACOWANIA WARTOŚCI T OPERAT SZACUNKOWY Z OSZACOWANIA WARTOŚCI SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU NR 95, I PIĘTRO, POŁOŻONEGO W PABIANICACH, PRZY ULICY WYSPIAŃSKIEGO 1, OBRĘB P-7, KW LD1P/00026372/3 AUTOR OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA KUPUJĄCYCH MIESZKANIE. czyli jak bezpiecznie kupić pierwsze M od dewelopera

PORADNIK DLA KUPUJĄCYCH MIESZKANIE. czyli jak bezpiecznie kupić pierwsze M od dewelopera PORADNIK DLA KUPUJĄCYCH MIESZKANIE czyli jak bezpiecznie kupić pierwsze M od dewelopera 1 2 Spis treści Wstęp EKSPERCI REKOMENDUJĄ...7 Rozdział 1 SZUKAMY MIESZKANIA OD CZEGO ZACZĄĆ?...9 Rozdział 2 PIERWSZA

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU IW_421_R Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Globalproperty.pl. System zarządzania nieruchomościami komercyjnymi

Globalproperty.pl. System zarządzania nieruchomościami komercyjnymi Globalproperty.pl System zarządzania nieruchomościami komercyjnymi System zarządzania nieruchomościami przez Internet, obejmujący całokształt procesów zachodzących w nieruchomościach komercyjnych i mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 do Informacji Prezesa URE Objaśnienia do formularzy nr 1 3

Załącznik 4 do Informacji Prezesa URE Objaśnienia do formularzy nr 1 3 Załącznik 4 do Informacji Prezesa URE Objaśnienia do formularzy nr 1 3 Formularz nr 1. Ankieta dotycząca zawartych/renegocjowanych umów, na podstawie których sprzedawana jest energia elektryczna na zasadach

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2013 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2013 r. Styczeń 214 r. Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 213 r. Jacek Łaszek Hanna Augustyniak Krzysztof Olszewski Marta Widłak

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5039/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 sierpnia 2014 WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013 DLA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2. Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.1, INFORMACJE OGÓLNE Generator wniosku o płatność Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do decyzji nr 2/2014/DPE/PRO dyrektora zarządzającego z dnia 10 lutego 2014 r.

Załącznik nr 3 do decyzji nr 2/2014/DPE/PRO dyrektora zarządzającego z dnia 10 lutego 2014 r. Załącznik nr 3 do decyzji nr 2/2014/DPE/PRO dyrektora zarządzającego z dnia 10 lutego 2014 r. Wytyczne do sporządzenia studium wykonalności dla Projektów Miejskich realizowanych ze środków Inicjatywy JESSICA

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ŚRÓDROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA OKRESY TRZECH I DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2014 R.

SKONSOLIDOWANY RAPORT ŚRÓDROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA OKRESY TRZECH I DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2014 R. SKONSOLIDOWANY RAPORT ŚRÓDROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA OKRESY TRZECH I DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA R. Miejsce i data publikacji: Warszawa 13 listopada r. 1 GLOBE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY

PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY Programu Publicznych i Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 6.000.000.000 PLN z s i e d z i b ą w W a r s z a w i e, Al. Armii Ludowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNO-SZKOLENIOWE. Wycena nieruchomości w podejściu dochodowym. Część 3. Zadania obliczeniowe. (wersja uaktualniona, z rozwiązaniami)

MATERIAŁY DYDAKTYCZNO-SZKOLENIOWE. Wycena nieruchomości w podejściu dochodowym. Część 3. Zadania obliczeniowe. (wersja uaktualniona, z rozwiązaniami) MATERIAŁY DYDAKTYCZNO-SZKOLENIOWE Wycena nieruchomości w podejściu dochodowym Część 3. Zadania obliczeniowe (wersja uaktualniona, z rozwiązaniami) Wrocław, 15 grudzień 2012 Wrocław, 15-12-2012 Szanowni

Bardziej szczegółowo

Opracowało konsorcjum firm:

Opracowało konsorcjum firm: Ekspertyza dotycząca możliwości adaptacji budynku położonego w Czaplinku przy ul.pławieńskiej 5, stanowiącego własność "INTEL" Sp. z o.o. z siedzibą w Czaplinku, na cele: mieszkaniowe, administracji publicznej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO BIAŁOSTOCKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO

REGULAMIN INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO BIAŁOSTOCKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO Załącznik Nr 1 do Opinii Nr I/06/12 Rady Programowej BPN-T z dnia 9 lutego 2012 r. REGULAMIN INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO BIAŁOSTOCKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO Białystok, Luty 2012 I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ Wspólnoty Mieszkaniowej Opracował: Warszawa, maj 2006 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. Podsumowanie dla kierownictwa... 1.2. Cele opracowania i oczekiwania właściciela...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. Definicje 1. Park Naukowo - Technologiczny w Opolu Spółka

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE

IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Leasing w praktyce ABC Leasingu

Leasing w praktyce ABC Leasingu Leasing w praktyce ABC Leasingu Poradnik leasingowy - Leasing w praktyce Szanowni Państwo, Finansowanie inwestycji za pomocą leasingu jest, zaraz obok kredytów, głównym narzędziem rozwoju biznesu. W dniu

Bardziej szczegółowo

www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej P-01 Sprawozdanie o produkcji za 2012 r.

www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej P-01 Sprawozdanie o produkcji za 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2012.04.25 14:07:00 +02'00' Dziennik Ustaw 556 Poz. 446 w. rcl.go v.p l GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo