PL B1. Sposób nadawania płaskim wyrobom włókienniczym właściwości antybakteryjnych i antygrzybicznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL B1. Sposób nadawania płaskim wyrobom włókienniczym właściwości antybakteryjnych i antygrzybicznych"

Transkrypt

1 PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: (51) Int.Cl. D06M 11/00 ( ) D06M 11/42 ( ) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: (54) Sposób nadawania płaskim wyrobom włókienniczym właściwości antybakteryjnych i antygrzybicznych (73) Uprawniony z patentu: POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA, Łódź, PL (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 18/09 (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 09/13 (72) Twórca(y) wynalazku: EDWARD RYBICKI, Łódź, PL BARBARA FILIPOWSKA, Łódź, PL ANETTA WALAWSKA, Łódź, PL MAREK KOZICKI, Dęblin, PL EDYTA MATYJAS-ZGONDEK, Łódź, PL (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Zbigniew Wojciech Bałczewski

2 2 PL B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku jest sposób nadawania płaskim wyrobom włókienniczym z włókien celulozowych lub ich mieszanek z włóknami syntetycznymi właściwości antybakteryjnych i antygrzybicznych, za pomocą związków srebra. W odróżnieniu od antybiotyku, bakterie nie nabywają odporności przy stosowaniu preparatów zawierających srebro. Cząstki srebra działają jak katalizator w procesie dezaktywacji enzymu, którego jednokomórkowe bakterie, wirusy i grzyby używają w metabolizmie tlenowym. Znany jest z opisu patentowego PL sposób nadawania włóknom poliestrowym właściwości antybakteryjnych, polegający na szczepieniu włókien monomerami winylowymi, a następnie napawaniu wodnym roztworem azotanu srebra o stężeniu 5-10% w temperaturze C w czasie minut. Z opisu patentowego US jest znany sposób nadawania właściwości antymikrobowych przędzy zawierającej włókna typu bawełna, len, jedwab, wełna, włókna syntetyczne w drodze uszlachetniania nanocząstkami srebra o rozmiarach w zakresie nm, polegający na zmieszaniu wodnego roztworu azotanu srebra z wodnym roztworem związku redukującego, na przykład witaminy C, glukozy lub wodzianu hydrazyny, nasączeniu przędzy roztworem zawierającym nanocząstki srebra, odżęciu i wysuszeniu przędzy w temperaturze C w czasie min. Znany jest, z opisu patentowego US sposób nadawania przędzom, wyrobom tekstylnym oraz błonom polimerowym właściwości antymikrobowych odpornych na procesy konserwacji, w drodze obróbki związkami metali. Sposób ten polega na nanoszeniu na włókna kompozycji zawierającej metale/sole, metale/tlenki metali lub różne ich kombinacje oraz związki redukujące (borowodorek sodu, cytrynian sodu, hydrosulfit), żywicę polimerową, zagęszczenie na bazie hydroksyetylocelulozy i wodę. Kompozycję tę nanosi się na włókno wieloma metodami, na przykład przez napawanie, powlekanie, natryskiwanie. Z publikacji w czasopiśmie Journal of Materiale Science vol. 38, (2003), jest znany sposób nadawania wyrobom tekstylnym (bawełnianym i poliestrowym) właściwości antymikrobowych poprzez napawanie ich roztworem koloidalnym srebra na bazie etanolu. Znane są przędze zawierające srebro, produkowane jako przędze rdzeniowe, których rdzeń stanowi cienkie włókno srebrne, a oplot stanowią włókna naturalne lub chemiczne. W tym przypadku brak bezpośredniego kontaktu ze srebrem osłabia jego właściwości antymikrobowe. W dalszym ciągu prowadzi się poszukiwania bardziej skutecznych i ekonomicznych sposobów nadawania wyrobom włókienniczym właściwości antybakteryjnych długotrwałych, nie powodujących alergii skóry, nie wywołujących zwiększonej skłonności do mikozy (zakażeń grzybicznych) i nie powodujących niebezpiecznych mutacji bakterii. Sposób nadawania płaskim wyrobom włókienniczym z włókien celulozowych lub ich mieszanek z włóknami syntetycznymi właściwości antybakteryjnych i antygrzybicznych, w drodze naniesienia na nie metalicznego srebra, według wynalazku polega na tym, że wyrób napawa się wodnym roztworem soli srebra o stężeniu 0, g/dm 3, następnie odżyma się za pomocą wałów wyżymających do uzyskania stopnia odżęcia %, suszy się w temperaturze 60 C, po czym napawa wodnym roztworem chlorku sodowego o stężeniu g/dm 3 lub wodnym roztworem kwasu solnego o stężeniu 0,1-30%, ponownie odżyma za pomocą wałów wyżymających do uzyskania stopnia odżęcia % i w końcu co najmniej jedną stronę wyrobu poddaje się działaniu światła, korzystnie ultrafioletowego i ewentualnie sterylizuje. W wyniku reakcji soli srebrowej z chlorkiem sodowym na powierzchni wyrobu powstaje chlorek srebra. Uzyskany in situ chlorek srebra ulega pod wpływem działania światła, korzystnie ultrafioletu, redukcji do srebra metalicznego w postaci nanocząstek o rozmiarach nm. Wyroby włókiennicze po obróbce sposobem według wynalazku, zawierające nanocząstki srebra o rozmiarach nm w ilości 0,01 do 10% wagowych, wykazują właściwości bakteriostatyczne, bakteriobójcze w stosunku do bakterii Gram-ujemnych i Gram-dodatnich, antygrzybiczne w stosunku do szczepu Aspergillus niger i mogą być z powodzeniem stosowane do celów medycznych w charakterze środków opatrunkowych oraz jako wkładki do butów, wszywki do ubrań oraz tam gdzie jest wymagana ochrona antygrzybiczna. Sposób według wynalazku umożliwia wprowadzenie zróżnicowanej ilości srebra na powierzchnie płaskiego wyrobu włókienniczego, niezależnie od jego konstrukcji. Sposób według wynalazku ilustrują bliżej podane przykłady.

3 PL B1 3 P r z y k ł a d I Tkaninę bawełnianą o splocie płóciennym napawano 0,5% roztworem wodnym azotanu srebra w napawarce dwuwałowej Svetema, stosując dwukrotny pasaż i stopień odżęcia 90%, po czym suszono w temperaturze 60 C w czasie 5 minut. Następnie tkaninę napawano w 0,4% roztworze wodnym chlorku sodowego i suszono jak po napawaniu roztworem azotanu srebra. Napawaną tkaninę poddano działaniu światła dziennego przez 24 godziny. Tkaninę po tej obróbce poddano testom in vitro na właściwości antybakteryjne w stosunku do mikroorganizmów Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa oraz na właściwości antygrzybiczne w stosunku do mikroorganizmu Aspergillus niger. Oceny dokonano w oparciu o standardy SN i SN Staphylococcus aureus - 2 mm - Escherichia coli - 1 mm - Aspergillus niger - 2 mm. P r z y k ł a d II Tkaninę bawełnianą o splocie płóciennym napawano 2% roztworem wodnym azotanu srebra w napawarce dwuwałowej Svetema, stosując dwukrotny pasaż i stopień odżęcia 80%, po czym suszono w temperaturze 60 C w czasie 5 minut. Następnie tkaninę napawano w 1,4% roztworze wodnym następnie działaniu światła ultrafioletowego za pomocą promiennika firmy Philips typu HOK 35/120 o mocy roboczej 2800 W w czasie 3 minuty. Tkaninę po tej obróbce poddano testom in vitro na właściwości antybakteryjne postępując jak - Staphylococcus aureus - 3 mm - Aspergillus niger - 3 mm. P r z y k ł a d III Tkaninę bawełnianą o splocie gazejskim napawano 4% roztworem wodnym azotanu srebra w temperaturze 60 C w czasie 5 minut. Następnie tkaninę napawano w 2,7% roztworze wodnym działaniu światła dziennego przez 36 godzin. Tkaninę po tej obróbce poddano testom in vitro na właściwości antybakteryjne postępując jak - Staphylococcus aureus - 3 mm - Aspergillus niger - 3 mm. P r z y k ł a d IV Tkaninę bawełnianą o splocie gazejskim napawano 8% roztworem wodnym azotanu srebra, w napawarce dwuwałowej Svetema, stosując dwukrotny pasaż i stopień odżęcia 60%, po czym suszono w temperaturze 60 C w czasie 5 minut. Następnie tkaninę napawano w 6% wodnym roztworze działaniu światła ultrafioletowego za pomocą promiennika firmy Philips typu HOK 35/120 o mocy roboczej 2800 W w czasie 2 minut. Tkaninę po tej obróbce poddano testom in vitro na właściwości antybakteryjne postępując jak

4 4 PL B1 - Staphylococcus aureus - 3 mm - Aspergillus niger - 3 mm. P r z y k ł a d V Tkaninę wiskozową o splocie gazejskim napawano 2% roztworem wodnym siarczanu srebra w temperaturze 60 C w czasie 5 minut. Następnie tkaninę napawano w 1,4% wodnym roztworze działaniu światła ultrafioletowego z promiennika firmy Philips typu HOK 35/120 o mocy roboczej 2000 W w ciągu 3 minut. - Staphylococcus aureus - 2,5 mm - Pseudomonas aeruginosa - 1,5 mm P r z y k ł a d VI Tkaninę wiskozową o splocie gazejskim napawano 3% wodnym roztworem siarczanu srebra w temperaturze 60 C w czasie 5 minut. Następnie tkaninę napawano w 1,8% wodnym roztworze działaniu światła ultrafioletowego za pomocą promiennika firmy Philips typu HOK 35/120 o mocy roboczej 1800 W w czasie 6 minut. - Staphylococcus aureus - 2,5 mm - Pseudomonas aeruginosa - 1,5 mm P r z y k ł a d VII Włókninę bawełnianą napawano 10% wodnym roztworem azotanu srebra w napawarce dwuwałowej Svetema stosując dwukrotny pasaż i stopień odżęcia 100%, po czym suszono w temperaturze 60 C w czasie 5 minut. Następnie tkaninę napawano w 7% wodnym roztworze chlorku sodowego i suszono jak po pierwszym napawaniu. Napawaną dwukrotnie włókninę poddano działaniu światła ultrafioletowego za pomocą promiennika firmy Philips typu HOK 35/120 o mocy roboczej 2000 W w czasie 2 minuty. - Staphylococcus aureus - 2,0 mm - Pseudomonas aeruginosa - 2,0 mm - Aspergillus niger - 3,0 mm. P r z y k ł a d VIII Tkaninę poliestrowo-bawełnianą (35/65) napawano 2% roztworem wodnym azotanu srebra w temperaturze 60 C w czasie 5 minut. Następnie tkaninę napawano w 5% roztworze wodnym kwasu solnego i suszono jak po pierwszym napawaniu. Napawaną dwukrotnie tkaninę poddano działaniu światła ultrafioletowego za pomocą promiennika firmy Philips typu HOK 35/120 o mocy roboczej 2000 W w czasie 2 minuty.

5 PL B1 5 - Staphylococcus aureus - 2,0 mm - Pseudomonas aeruginosa - 2,0 mm - Aspergillus niger - 3,0 mm. P r z y k ł a d IX Tkaninę lnianą o splocie płóciennym, bieloną chemicznie, napawano 2% roztworem wodnym azotanu srebra w napawarce dwuwałowej Svetema, stosując dwukrotny pasaż i stopień odżęcia 100%, po czym suszono w temperaturze 60 C w czasie 5 minut. Następnie tkaninę napawano w 1,5% wodnym roztworze chlorku sodowego i suszono jak po pierwszym napawaniu. Napawaną dwukrotnie tkaninę poddano obustronnie działaniu światła ultrafioletowego za pomocą promiennika firmy Philips typu HOK 35/120 o mocy roboczej 1800 W w czasie 5 minut. - Staphylococcus aureus - 2,0 mm - Escherichia coli - 2,0 mm - Pseudomonas aeruginosa - 1,5 mm P r z y k ł a d X Dzianinę poliestrowo-lnianą (35/65) napawano 3% roztworem wodnym azotanu srebra w napawarce dwuwałowej Svetema, stosując dwukrotny pasaż i stopień odżęcia 100%, po czym suszono w temperaturze 60 C w czasie 5 minut. Następnie tkaninę napawano w 5% roztworze wodnym kwasu solnego i suszono jak po pierwszym napawaniu. Napawaną dwukrotnie dzianinę poddano obustronnie działaniu światła ultrafioletowego za pomocą promiennika firmy Philips typu HOK 35/120 w czasie 2 minut. Dzianinę po obróbce poddano testom in vitro na właściwości antybakteryjne postępując jak - Staphylococcus aureus - 2,5 mm - Escherichia coli - 2,5 mm - Pseudomonas aeruginosa - 2,0 mm P r z y k ł a d XI Dzianinę wykonaną z włókien wiskozowych napawano 4% roztworem wodnym azotanu srebra w temperaturze 60 C w czasie 5 minut. Następnie tkaninę napawano w 6% roztworze wodnym kwasu solnego i suszono jak po pierwszym napawaniu. Napawaną dwukrotnie dzianinę poddano obustronnie działaniu światła ultrafioletowego za pomocą promiennika firmy Philips typu HOK 35/120 o mocy roboczej 2000 W w czasie 3 minut. Dzianinę po obróbce poddano testom in vitro na właściwości antybakteryjne postępując jak odpowiednio. - Staphylococcus aureus - 1,5 mm - Escherichia coli - 1,5 mm - Pseudomonas aeruginosa - 1,0 mm - Aspergillus niger - 2,0 mm.

6 6 PL B1 Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób nadawania płaskim wyrobom włókienniczym z włókien celulozowych lub ich mieszanek z włóknami syntetycznymi właściwości antybakteryjnych i antygrzybicznych, w drodze naniesienia na nie metalicznego srebra, znamienny tym, że wyrób napawa się wodnym roztworem soli srebra o stężeniu 0, g/dm 3, następnie odżyma się za pomocą wałów wyżymających do uzyskania stopnia odżęcia %, suszy się w temperaturze 60 C, po czym napawa wodnym roztworem chlorku sodowego o stężeniu g/dm 3 lub wodnym roztworem kwasu solnego o stężeniu 0,1-30%, ponownie odżyma za pomocą wałów wyżymających do uzyskania stopnia odżęcia % i w końcu co najmniej jedną stronę wyrobu poddaje się działaniu światła, korzystnie ultrafioletowego i ewentualnie sterylizuje. 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że jako wodny roztwór soli srebra korzystnie stosuje się roztwór azotanu srebra. Departament Wydawnictw UP RP Cena 2,46 zł (w tym 23% VAT)

PL B1. Sposób wytwarzania nanocząstek srebra oraz sposób antybakteryjnego wykończenia tekstyliów przy użyciu nanocząstek srebra

PL B1. Sposób wytwarzania nanocząstek srebra oraz sposób antybakteryjnego wykończenia tekstyliów przy użyciu nanocząstek srebra PL 214690 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214690 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 384485 (22) Data zgłoszenia: 18.02.2008 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób antybakteryjnego i antygrzybicznego wykończenia płaskich wyrobów włókienniczych

PL B1. Sposób antybakteryjnego i antygrzybicznego wykończenia płaskich wyrobów włókienniczych PL 215037 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215037 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390807 (51) Int.Cl. D06M 11/83 (2006.01) D06M 13/144 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 21/10

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 21/10 PL 215349 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215349 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387686 (22) Data zgłoszenia: 02.04.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, KRAKÓW, PL BUP 08/07

PL B1 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, KRAKÓW, PL BUP 08/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205765 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 377546 (51) Int.Cl. C25B 1/00 (2006.01) C01G 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178433 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 312817 (2 2 ) Data zgłoszenia: 13.02.1996 ( 5 1) IntCl6: D06M 15/19

Bardziej szczegółowo

Sposób wytwarzania poliestrowych nici chirurgicznych o właściwościach antybakteryjnych. (74) Pełnomocnik:

Sposób wytwarzania poliestrowych nici chirurgicznych o właściwościach antybakteryjnych. (74) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199715 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 347519 (51) Int.Cl. A61L 17/04 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 10.05.2001

Bardziej szczegółowo

Sposób nadawania właściwości przeciwkurczliwych wełnianym wyrobom włókienniczym

Sposób nadawania właściwości przeciwkurczliwych wełnianym wyrobom włókienniczym RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197663 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 332327 (22) Data zgłoszenia: 28.03.1999 (51) Int.Cl. D06M 3/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Możliwości nadawania tekstyliom cech antybakteryjnych w obróbce wykończalniczej poprzez zastosowanie cząstek nanosrebra

Możliwości nadawania tekstyliom cech antybakteryjnych w obróbce wykończalniczej poprzez zastosowanie cząstek nanosrebra Możliwości nadawania tekstyliom cech antybakteryjnych w obróbce wykończalniczej poprzez zastosowanie cząstek nanosrebra Suchedniów 22.09.-24.09.2010 r. Romualda Koźmińska Izabela Oleksiewicz Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 03/06

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 03/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205845 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 369320 (22) Data zgłoszenia: 28.07.2004 (51) Int.Cl. C25B 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Preparat o właściwościach przeciwutleniających oraz sposób otrzymywania tego preparatu. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL

PL B1. Preparat o właściwościach przeciwutleniających oraz sposób otrzymywania tego preparatu. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL PL 217050 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217050 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 388203 (22) Data zgłoszenia: 08.06.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. EKO-STYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leżajsk, PL BUP 16/13. ŁUKASZ RAJSKI, Leżajsk, PL

PL B1. EKO-STYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leżajsk, PL BUP 16/13. ŁUKASZ RAJSKI, Leżajsk, PL PL 220012 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 220012 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 397964 (51) Int.Cl. D06M 11/83 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Wykresy do badań nad oddziaůywaniem nanoczŕsteczek srebra (@Ag) na zahamowanie wzrostu: bakterii Gram-ujemnych, Gram-dodatnich, droýdýy i grzybów.

Wykresy do badań nad oddziaůywaniem nanoczŕsteczek srebra (@Ag) na zahamowanie wzrostu: bakterii Gram-ujemnych, Gram-dodatnich, droýdýy i grzybów. Wykresy do badań nad oddziaůywaniem nanoczŕsteczek srebra (@Ag) na zahamowanie wzrostu: bakterii Gram-ujemnych, Gram-dodatnich, droýdýy i grzybów. 3 3 3 3 3 3ppm 25 2ppm 2 5 5 8min. 3min.,3333 2,3333 2ppm

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wytwarzania tkaniny zdrowotnej i tkanina zdrowotna wytworzona tym sposobem

PL B1. Sposób wytwarzania tkaniny zdrowotnej i tkanina zdrowotna wytworzona tym sposobem PL 216690 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216690 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 391751 (22) Data zgłoszenia: 05.07.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH, Łódź, PL

PL B1. INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH, Łódź, PL PL 214380 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214380 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 385032 (51) Int.Cl. C08B 37/08 (2006.01) D01D 5/40 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Wyrób włókienniczy warstwowy o wymaganej remisji w podczerwieni oraz sposób jego wykonywania

Wyrób włókienniczy warstwowy o wymaganej remisji w podczerwieni oraz sposób jego wykonywania RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199230 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 344726 (22) Data zgłoszenia: 21.12.2000 (51) Int.Cl. F41H 3/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Antybakteryjne włókna celulozowe

Antybakteryjne włókna celulozowe Antybakteryjne włókna celulozowe Dr inż. Barbara Niekraszewicz Politechnika Łódzka Katedra Włókien Sztucznych ul. Żeromskiego 116 90-543 Łódź e-mail: bniekras@mail.p.lodz.pl Metody otrzymywania włókien

Bardziej szczegółowo

PL B1. Opatrunek przyspieszający ziarninowanie i sposób wytwarzania opatrunku przyspieszającego ziarninowanie

PL B1. Opatrunek przyspieszający ziarninowanie i sposób wytwarzania opatrunku przyspieszającego ziarninowanie PL 221886 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221886 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391310 (51) Int.Cl. A61L 15/18 (2006.01) A61L 15/28 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób nanoszenia warstwy uszczelniającej na rdzeń piankowy korka do zamykania butelek, zwłaszcza z winem

PL B1. Sposób nanoszenia warstwy uszczelniającej na rdzeń piankowy korka do zamykania butelek, zwłaszcza z winem RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210808 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 381821 (22) Data zgłoszenia: 22.02.2007 (51) Int.Cl. B29C 45/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 17/11. RADOSŁAW ROSIK, Łódź, PL WUP 08/12. rzecz. pat. Ewa Kaczur-Kaczyńska

PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 17/11. RADOSŁAW ROSIK, Łódź, PL WUP 08/12. rzecz. pat. Ewa Kaczur-Kaczyńska PL 212206 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212206 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390424 (51) Int.Cl. C07C 31/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. A-Z MEDICA Sp. z o.o.,gdańsk,pl BUP 10/02

PL B1. A-Z MEDICA Sp. z o.o.,gdańsk,pl BUP 10/02 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 196986 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 343647 (22) Data zgłoszenia: 30.10.2000 (51) Int.Cl. A61K 8/23 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06

PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198188 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 370289 (51) Int.Cl. C01B 33/00 (2006.01) C01B 33/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Fotochromowe kopolimery metakrylanu butylu zawierające pochodne 4-amino-N-(4-metylopirymidyn-2-ilo)benzenosulfonamidu i sposób ich otrzymywania

Fotochromowe kopolimery metakrylanu butylu zawierające pochodne 4-amino-N-(4-metylopirymidyn-2-ilo)benzenosulfonamidu i sposób ich otrzymywania PL 224153 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224153 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 411794 (22) Data zgłoszenia: 31.03.2015 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wytwarzania nanoproszków krzemionkowych o właściwościach biobójczych, zwłaszcza do kompozytów polimerowych

PL B1. Sposób wytwarzania nanoproszków krzemionkowych o właściwościach biobójczych, zwłaszcza do kompozytów polimerowych PL 217617 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217617 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 390296 (22) Data zgłoszenia: 27.01.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177253 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 311595 (22) Data zgłoszenia: 29.11.1995 (51) IntCl6: D03D 15/00 (54)

Bardziej szczegółowo

BAKTERIO- I GRZYBOBÓJCOŚĆ

BAKTERIO- I GRZYBOBÓJCOŚĆ BAKTERIO- I GRZYBOBÓJCOŚĆ ochrona przed patogenami Nanosrebro: nanoag Bakteriobójcze działanie nanosrebra jest znane od kilku tysięcy lat. Ludzie korzystali z naczyń i wyrobów srebrnych, gdyż zaobserwowano

Bardziej szczegółowo

PL 213904 B1. Elektrolityczna, nanostrukturalna powłoka kompozytowa o małym współczynniku tarcia, zużyciu ściernym i korozji

PL 213904 B1. Elektrolityczna, nanostrukturalna powłoka kompozytowa o małym współczynniku tarcia, zużyciu ściernym i korozji PL 213904 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213904 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390004 (51) Int.Cl. C25D 3/12 (2006.01) C25D 15/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL 214744 B1. INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX, Łódź, PL

PL 214744 B1. INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX, Łódź, PL PL 214744 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214744 (21) Numer zgłoszenia: 386405 (22) Data zgłoszenia: 16.09.2008 (13) B1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Kompozycja przyprawowa do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu i sposób wytwarzania kompozycji przyprawowej do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu

Kompozycja przyprawowa do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu i sposób wytwarzania kompozycji przyprawowej do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206451 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 371452 (51) Int.Cl. A23L 1/221 (2006.01) A23L 1/0522 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ IM. ALEKSANDRA KRUPKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL

PL B1. INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ IM. ALEKSANDRA KRUPKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211075 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 382853 (51) Int.Cl. C22C 5/08 (2006.01) B21D 26/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób usuwania zanieczyszczeń z instalacji produkcyjnych zawierających membrany filtracyjne stosowane w przemyśle spożywczym

PL B1. Sposób usuwania zanieczyszczeń z instalacji produkcyjnych zawierających membrany filtracyjne stosowane w przemyśle spożywczym PL 214736 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214736 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 388142 (51) Int.Cl. B01D 65/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188279 ( 2 1) Numer zgłoszenia: 320904 (22) Data zgłoszenia: 30.06.1997 (13) B1 (51) IntCl7: C07D 219/08

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wytwarzania tkaniny prozdrowotnej oraz tkanina prozdrowotna otrzymana tym sposobem

PL B1. Sposób wytwarzania tkaniny prozdrowotnej oraz tkanina prozdrowotna otrzymana tym sposobem PL 217711 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217711 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 390591 (22) Data zgłoszenia: 02.03.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKZO NOBEL COATINGS Sp. z o.o., Włocławek,PL BUP 11/ WUP 07/08. Marek Pawlicki,Włocławek,PL

PL B1. AKZO NOBEL COATINGS Sp. z o.o., Włocławek,PL BUP 11/ WUP 07/08. Marek Pawlicki,Włocławek,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198634 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 363728 (22) Data zgłoszenia: 26.11.2003 (51) Int.Cl. C09D 167/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207732 (21) Numer zgłoszenia: 378818 (22) Data zgłoszenia: 18.12.2003 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA, Łódź, PL POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 20/12

PL B1. INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA, Łódź, PL POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 20/12 PL 218075 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218075 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 394185 (51) Int.Cl. D06M 13/358 (2006.01) C07D 403/14 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Nowe preparaty biobójcze o dużej skuteczności wobec bakterii z rodzaju Leuconostoc jako alternatywa dla coraz bardziej kontrowersyjnej formaliny.

Nowe preparaty biobójcze o dużej skuteczności wobec bakterii z rodzaju Leuconostoc jako alternatywa dla coraz bardziej kontrowersyjnej formaliny. Nowe preparaty biobójcze o dużej skuteczności wobec bakterii z rodzaju Leuconostoc jako alternatywa dla coraz bardziej kontrowersyjnej formaliny. Formaldehyd (formalina jest ok. 40% r-rem formaldehydu)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,Kraków,PL BUP 14/02. Irena Harańczyk,Kraków,PL Stanisława Gacek,Kraków,PL

PL B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,Kraków,PL BUP 14/02. Irena Harańczyk,Kraków,PL Stanisława Gacek,Kraków,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)195686 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 344720 (22) Data zgłoszenia: 19.12.2000 (51) Int.Cl. B22F 9/18 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 21/09. DARIA WIECZOREK, Poznań, PL RYSZARD ZIELIŃSKI, Poznań, PL

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 21/09. DARIA WIECZOREK, Poznań, PL RYSZARD ZIELIŃSKI, Poznań, PL PL 215965 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215965 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384841 (51) Int.Cl. C07D 265/30 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL BUP 06/14

PL B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL BUP 06/14 PL 222179 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222179 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 400696 (22) Data zgłoszenia: 10.09.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. SIWIEC ANNA, Krosno, PL BUP 05/12. ANNA SIWIEC, Krosno, PL WUP 02/14. rzecz. pat. Grażyna Tomaszewska

PL B1. SIWIEC ANNA, Krosno, PL BUP 05/12. ANNA SIWIEC, Krosno, PL WUP 02/14. rzecz. pat. Grażyna Tomaszewska PL 215889 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215889 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 392212 (22) Data zgłoszenia: 24.08.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL BUP 25/06

PL B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL BUP 25/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209495 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 375424 (22) Data zgłoszenia: 30.05.2005 (51) Int.Cl. G01N 21/05 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL 215770 B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL 23.05.2011 BUP 11/11

PL 215770 B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL 23.05.2011 BUP 11/11 PL 215770 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215770 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 389528 (22) Data zgłoszenia: 10.11.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. Kwasy α-hydroksymetylofosfonowe pochodne 2-azanorbornanu i sposób ich wytwarzania. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL

PL B1. Kwasy α-hydroksymetylofosfonowe pochodne 2-azanorbornanu i sposób ich wytwarzania. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL PL 223370 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223370 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 407598 (51) Int.Cl. C07D 471/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Sposób ciągłego przepływowego uzdatniania wody basenowej i system do ciągłego przepływowego uzdatniania wody basenowej według tego sposobu

Sposób ciągłego przepływowego uzdatniania wody basenowej i system do ciągłego przepływowego uzdatniania wody basenowej według tego sposobu PL 216808 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216808 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389028 (51) Int.Cl. C02F 1/50 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 12/14

PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 12/14 PL 221845 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221845 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 401751 (22) Data zgłoszenia: 26.11.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Ochronne okrycie dla zwierząt kopytnych i udomowionych oraz sposób wytwarzania ochronnego okrycia dla zwierząt kopytnych i udomowionych

Ochronne okrycie dla zwierząt kopytnych i udomowionych oraz sposób wytwarzania ochronnego okrycia dla zwierząt kopytnych i udomowionych PL 216694 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216694 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 397194 (22) Data zgłoszenia: 30.11.2011 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 26/15. RENATA DOBRUCKA, Poznań, PL JOLANTA DŁUGASZEWSKA, Poznań, PL

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 26/15. RENATA DOBRUCKA, Poznań, PL JOLANTA DŁUGASZEWSKA, Poznań, PL PL 224647 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224647 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 408574 (22) Data zgłoszenia: 16.06.2014 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. HIKISZ BARTOSZ, Łódź, PL BUP 05/07. BARTOSZ HIKISZ, Łódź, PL WUP 01/16. rzecz. pat.

PL B1. HIKISZ BARTOSZ, Łódź, PL BUP 05/07. BARTOSZ HIKISZ, Łódź, PL WUP 01/16. rzecz. pat. PL 220905 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 220905 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 376878 (51) Int.Cl. F16H 7/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 162995 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 283854 (22) Data zgłoszenia: 16.02.1990 (51) IntCl5: C05D 9/02 C05G

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób przerobu zasolonych wód odpadowych z procesu syntezy tlenku etylenu

(54) Sposób przerobu zasolonych wód odpadowych z procesu syntezy tlenku etylenu RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186722 (21) Numer zgłoszenia: 327212 (22) Data zgłoszenia: 03.07.1998 (13) B1 (51) IntCl7 C07C 31/20 C07C

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło, PL BUP 21/12. IZABELA ROBAK, Chorzów, PL GRZEGORZ KUBOSZ, Czechowice-Dziedzice, PL

PL B1. POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło, PL BUP 21/12. IZABELA ROBAK, Chorzów, PL GRZEGORZ KUBOSZ, Czechowice-Dziedzice, PL PL 214177 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214177 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 394360 (51) Int.Cl. B22C 1/02 (2006.01) C08L 91/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bukowno, PL BUP 19/07

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bukowno, PL BUP 19/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212850 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379103 (51) Int.Cl. C01B 19/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 06.03.2006

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. SPYRA PRIMO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikołów, PL BUP 23/

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. SPYRA PRIMO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikołów, PL BUP 23/ RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 118993 (22) Data zgłoszenia: 30.04.2010 (19) PL (11) 66329 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Właściwości biobójcze nanocząstek srebra

Właściwości biobójcze nanocząstek srebra P Właściwości biobójcze nanocząstek srebra Marta Kujda, Magdalena ćwieja, Zbigniew damczyk Projekt nr PIG.01.01.02-12-028/09 unkcjonalne nano i mikrocząstki - synteza oraz zastosowania w innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

(21) Numer zgłoszenia: (54) Sposób wytwarzania preparatu barwników czerwonych buraka ćwikłowego

(21) Numer zgłoszenia: (54) Sposób wytwarzania preparatu barwników czerwonych buraka ćwikłowego RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)167526 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 292733 (22) Data zgłoszenia: 10.12.1991 (51) IntCl6: C12P 1/00 C12N

Bardziej szczegółowo

PL B1. Instytut Nawozów Sztucznych,Puławy,PL BUP 14/05

PL B1. Instytut Nawozów Sztucznych,Puławy,PL BUP 14/05 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199584 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 364285 (51) Int.Cl. B01J 23/96 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 31.12.2003

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 25/09. ANDRZEJ KOLONKO, Wrocław, PL ANNA KOLONKO, Wrocław, PL

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 25/09. ANDRZEJ KOLONKO, Wrocław, PL ANNA KOLONKO, Wrocław, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209351 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 385341 (51) Int.Cl. F16L 55/165 (2006.01) F16L 58/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób lutowania beztopnikowego miedzi ze stalami lutami twardymi zawierającymi fosfor. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL

PL B1. Sposób lutowania beztopnikowego miedzi ze stalami lutami twardymi zawierającymi fosfor. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL PL 215756 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215756 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 386907 (51) Int.Cl. B23K 1/20 (2006.01) B23K 1/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wytwarzania opakowań do ziół w doniczkach oraz opakowanie do ziół w doniczkach

PL B1. Sposób wytwarzania opakowań do ziół w doniczkach oraz opakowanie do ziół w doniczkach PL 216977 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216977 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 391752 (22) Data zgłoszenia: 06.07.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL BUP 09/13

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL BUP 09/13 PL 222738 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222738 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 396706 (22) Data zgłoszenia: 19.10.2011 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

LAKMA STREFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ BUP 10/10 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,

LAKMA STREFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ BUP 10/10 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211586 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 386359 (22) Data zgłoszenia: 27.10.2008 (51) Int.Cl. A01N 59/16 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1782818 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.03.06 0642217.4

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE PROMIENIOWANIA UV W PROCESACH WYKOŃCZALNICZYCH WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH *)

WYKORZYSTANIE PROMIENIOWANIA UV W PROCESACH WYKOŃCZALNICZYCH WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH *) Barbara FILIPOWSKA Marcin KUDZIN WYKORZYSTANIE PROMIENIOWANIA UV W PROCESACH WYKOŃCZALNICZYCH WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH *) STRESZCZENIE W pracy zastosowano promieniowanie UV w jednym z etapów wykończenia,

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 D04B 23/16. (54) Sposób wytwarzania dzianiny ażurowej

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 D04B 23/16. (54) Sposób wytwarzania dzianiny ażurowej RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 163244 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 286064 (22) Data zgłoszenia: 13.07.1990 (51) IntCl5: D04B 23/16 (54)

Bardziej szczegółowo

Sposób oczyszczania wody ze ścieków fenolowych w fotokatalitycznym reaktorze przepływowym oraz wkład fotokatalityczny do reaktora przepływowego

Sposób oczyszczania wody ze ścieków fenolowych w fotokatalitycznym reaktorze przepływowym oraz wkład fotokatalityczny do reaktora przepływowego PL 213675 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213675 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 382362 (22) Data zgłoszenia: 04.05.2007 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wytwarzania kompozytów włóknistych z osnową polimerową, o podwyższonej odporności mechanicznej na zginanie

PL B1. Sposób wytwarzania kompozytów włóknistych z osnową polimerową, o podwyższonej odporności mechanicznej na zginanie RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210460 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387681 (22) Data zgłoszenia: 02.04.2009 (51) Int.Cl. C08J 3/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Stanowisko do zautomatyzowanego spawania elementów metalowych o dużych i zmiennych gabarytach

PL B1. Stanowisko do zautomatyzowanego spawania elementów metalowych o dużych i zmiennych gabarytach PL 217454 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217454 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 393858 (51) Int.Cl. B23K 37/00 (2006.01) B23K 37/04 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Sposób otrzymywania dwutlenku tytanu oraz tytanianów litu i baru z czterochlorku tytanu

Sposób otrzymywania dwutlenku tytanu oraz tytanianów litu i baru z czterochlorku tytanu RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198039 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 350109 (51) Int.Cl. C01G 23/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 12.10.2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH Nr 20005/11858/09

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH Nr 20005/11858/09 SPRAWOZDANIE MOŻE BYĆ POWIELANE TYLKO W CAŁOŚCI. INNA FORMA KOPIOWANIA WYMAGA PISEMNEJ ZGODY LABORATORIUM. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH Nr 20005/11858/09 BADANIA WŁASNOŚCI PRZECIWDROBNOUSTROJOWYCH

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187268 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21 ) Numer zgłoszenia: 325613 (22) Data zgłoszenia: 27.03.1998 (51) IntCl7 D06N 7/06 B32B

Bardziej szczegółowo

PL B1. WIJAS PAWEŁ, Kielce, PL BUP 26/06. PAWEŁ WIJAS, Kielce, PL WUP 09/12. rzecz. pat. Wit Flis RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1. WIJAS PAWEŁ, Kielce, PL BUP 26/06. PAWEŁ WIJAS, Kielce, PL WUP 09/12. rzecz. pat. Wit Flis RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 212307 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212307 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 375676 (51) Int.Cl. F24H 9/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób zasilania silników wysokoprężnych mieszanką paliwa gazowego z olejem napędowym. KARŁYK ROMUALD, Tarnowo Podgórne, PL

PL B1. Sposób zasilania silników wysokoprężnych mieszanką paliwa gazowego z olejem napędowym. KARŁYK ROMUALD, Tarnowo Podgórne, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212194 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 378146 (51) Int.Cl. F02B 7/06 (2006.01) F02M 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Wielowarstwowy termoizolacyjny wyrób włókienniczy przeznaczony zwłaszcza na antyelektrostatyczną odzież ochronną

PL B1. Wielowarstwowy termoizolacyjny wyrób włókienniczy przeznaczony zwłaszcza na antyelektrostatyczną odzież ochronną PL 217037 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217037 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 388061 (51) Int.Cl. A41D 31/02 (2006.01) D04B 1/14 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL B1. WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ, Warszawa, PL BUP 23/13

PL B1. WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ, Warszawa, PL BUP 23/13 PL 222455 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222455 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 399143 (51) Int.Cl. H02M 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO BRANŻOWE GAZOWNIA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO BRANŻOWE GAZOWNIA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207948 (21) Numer zgłoszenia: 375282 (22) Data zgłoszenia: 23.05.2005 (13) B1 (51) Int.Cl. F23D 14/30 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL 203790 B1. Uniwersytet Śląski w Katowicach,Katowice,PL 03.10.2005 BUP 20/05. Andrzej Posmyk,Katowice,PL 30.11.2009 WUP 11/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL 203790 B1. Uniwersytet Śląski w Katowicach,Katowice,PL 03.10.2005 BUP 20/05. Andrzej Posmyk,Katowice,PL 30.11.2009 WUP 11/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203790 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 366689 (51) Int.Cl. C25D 5/18 (2006.01) C25D 11/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób oznaczania stężenia koncentratu syntetycznego w świeżych emulsjach chłodząco-smarujących

PL B1. Sposób oznaczania stężenia koncentratu syntetycznego w świeżych emulsjach chłodząco-smarujących PL 214125 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214125 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389756 (51) Int.Cl. G01N 33/30 (2006.01) G01N 33/26 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

STASTNIK POLSKA Sp. z o.o., (43) Zgłoszenie ogłoszono: Niepołomice, PL

STASTNIK POLSKA Sp. z o.o., (43) Zgłoszenie ogłoszono: Niepołomice, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182704 (2 1) Numer zgłoszenia: 316108 (22) Data zgłoszenia: 16.09.1996 (13) B1 (51) Int.Cl.7 A23L 1/317

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL BUP 11/09

PL B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL BUP 11/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208829 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383802 (51) Int.Cl. G01N 31/20 (2006.01) G01N 31/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP96/05837

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP96/05837 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)186469 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 327637 (22) Data zgłoszenia: 24.12.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178553 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 306278 (2 2 ) Data zgłoszenia: 13.12.1994 (51) IntCl6: B01D 29/03

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/AT01/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/AT01/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206658 (21) Numer zgłoszenia: 355294 (22) Data zgłoszenia: 05.10.2001 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

PL 208214 B1. DZIŻA SŁAWOMIR-PRACOWNIA PLASTYCZNA REKLAMA, Szadkowice, PL 12.12.2005 BUP 25/05. SŁAWOMIR DZIŻA, Szadkowice, PL 31.03.

PL 208214 B1. DZIŻA SŁAWOMIR-PRACOWNIA PLASTYCZNA REKLAMA, Szadkowice, PL 12.12.2005 BUP 25/05. SŁAWOMIR DZIŻA, Szadkowice, PL 31.03. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208214 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 368426 (51) Int.Cl. G09F 13/22 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 07.06.2004

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wykończenia tekstyliów z włókien celulozowych syntetycznych oraz ich mieszanek. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL

PL B1. Sposób wykończenia tekstyliów z włókien celulozowych syntetycznych oraz ich mieszanek. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL PL 215910 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215910 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 392144 (22) Data zgłoszenia: 16.08.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Fürth, DE , DE, STEFAN BRÜCK, Nürnberg, DE BUP 19/

PL B1. UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Fürth, DE , DE, STEFAN BRÜCK, Nürnberg, DE BUP 19/ PL 212472 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212472 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 359123 (22) Data zgłoszenia: 12.03.2003 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. Uszczelnienie nadbandażowe stopnia przepływowej maszyny wirnikowej, zwłaszcza z bandażem płaskim. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL

PL B1. Uszczelnienie nadbandażowe stopnia przepływowej maszyny wirnikowej, zwłaszcza z bandażem płaskim. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212669 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 381571 (51) Int.Cl. B23Q 17/12 (2006.01) F04D 29/66 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1. W.C. Heraeus GmbH,Hanau,DE ,DE, Martin Weigert,Hanau,DE Josef Heindel,Hainburg,DE Uwe Konietzka,Gieselbach,DE

PL B1. W.C. Heraeus GmbH,Hanau,DE ,DE, Martin Weigert,Hanau,DE Josef Heindel,Hainburg,DE Uwe Konietzka,Gieselbach,DE RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204234 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 363401 (51) Int.Cl. C23C 14/34 (2006.01) B22D 23/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym i sposób otrzymywania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym. (74) Pełnomocnik:

Biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym i sposób otrzymywania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym. (74) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197375 (21) Numer zgłoszenia: 356573 (22) Data zgłoszenia: 10.10.2002 (13) B1 (51) Int.Cl. C10L 1/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.09.2005 05789871.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.09.2005 05789871. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1791422 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.09.2005 05789871.0 (51) Int. Cl. A01N1/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL BUP 13/12. WOJCIECH SADKOWSKI, Kielce, PL KRZYSZTOF LUDWINEK, Kostomłoty, PL

PL B1. POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL BUP 13/12. WOJCIECH SADKOWSKI, Kielce, PL KRZYSZTOF LUDWINEK, Kostomłoty, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212854 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 397384 (51) Int.Cl. F02G 1/043 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 13.12.2011

Bardziej szczegółowo

PL B1. Układ do zasilania silnika elektrycznego w pojazdach i urządzeniach z napędem hybrydowym spalinowo-elektrycznym

PL B1. Układ do zasilania silnika elektrycznego w pojazdach i urządzeniach z napędem hybrydowym spalinowo-elektrycznym RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211702 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 382097 (51) Int.Cl. B60K 6/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 30.03.2007

Bardziej szczegółowo

... ...J CD CD. N "f"'" Sposób i filtr do usuwania amoniaku z powietrza. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 09.11.2009 BUP 23/09

... ...J CD CD. N f' Sposób i filtr do usuwania amoniaku z powietrza. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 09.11.2009 BUP 23/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)212766 (13) 81 (21) Numer zgłoszenia 385072 (51) Int.CI 801D 53/04 (2006.01) C01C 1/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 17/16

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 17/16 PL 225356 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 225356 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 413407 (51) Int.Cl. B21D 7/08 (2006.01) B21D 7/16 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL B1. BRIDGESTONE/FIRESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.p.A., Rzym, IT , IT, TO2001A001155

PL B1. BRIDGESTONE/FIRESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.p.A., Rzym, IT , IT, TO2001A001155 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208257 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 357658 (22) Data zgłoszenia: 10.12.2002 (51) Int.Cl. B60C 3/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 02/17. TOMASZ KLEPKA, Lublin, PL MACIEJ NOWICKI, Lublin, PL

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 02/17. TOMASZ KLEPKA, Lublin, PL MACIEJ NOWICKI, Lublin, PL PL 226979 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 226979 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 413084 (22) Data zgłoszenia: 10.07.2015 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA,

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, PL 216377 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216377 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384643 (51) Int.Cl. B62K 21/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. DOROS TEODORA D. A. GLASS, Rzeszów, PL BUP 26/07. WIESŁAW DOROS, Rzeszów, PL ANGIE DOROS-ABRAMCZYK, Warszawa, PL

PL B1. DOROS TEODORA D. A. GLASS, Rzeszów, PL BUP 26/07. WIESŁAW DOROS, Rzeszów, PL ANGIE DOROS-ABRAMCZYK, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209383 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379970 (51) Int.Cl. A47B 11/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 19.06.2006

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie i konserwacja rękawic, obuwia i odzieży ochronnej impregnowanej preparatem biobójczym o właściwościach bakterio- i grzybobójczych

Użytkowanie i konserwacja rękawic, obuwia i odzieży ochronnej impregnowanej preparatem biobójczym o właściwościach bakterio- i grzybobójczych Użytkowanie i konserwacja rękawic, obuwia i odzieży ochronnej impregnowanej preparatem biobójczym o właściwościach bakterio- i grzybobójczych 1. Wprowadzenie opis rozwiązania Opracowany preparat przeznaczony

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 176000

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 176000 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 176000 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 306106 (22) Data zgłoszenia: 01.12.1994 (51) IntCl6: A61L 27/00 (54)Sposób

Bardziej szczegółowo

PL B1. Układ przeniesienia napędu do hybrydowych pojazdów roboczych dużej mocy zwłaszcza wózków widłowych o dużym udźwigu

PL B1. Układ przeniesienia napędu do hybrydowych pojazdów roboczych dużej mocy zwłaszcza wózków widłowych o dużym udźwigu PL 219224 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219224 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 394214 (22) Data zgłoszenia: 15.03.2011 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo