REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WATS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WATS"

Transkrypt

1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WATS 1. Sklep Internetowy działający pod adresem internetowym: i zwany dalej Sklepem, jest elektroniczną platformą komunikacji handlowej prowadzoną przez: Wats Sp. z o. o Mysłowice, ul. Obrzeżna Płn. 15 C, NIP: , KRS zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy zł; 2. Cena podana przy Produkcie w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta jest wiążąca przy realizacji tego Zamówienia. 3. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 4. Klienci zobowiązani są do nie zamieszczania w serwisie Sklepu treści o charakterze bezprawnym, wulgarnym lub obraźliwym. 5. Klient może założyć nieodpłatnie konto w Sklepie (dalej: Konto ). 6. Utworzenie Konta następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego w Sklepie (dalej: Rejestracja ). 7. Klient uzyskuje dostęp do Konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz hasła. Klient w przypadku utraty hasła, po prawidłowym wypełnieniu formularza odzyskiwania hasła i weryfikacji jego danych osobowych przez system teleinformatyczny WATS sp. z o.o., ma możliwość jego odzyskania. Klient otrzymuje na adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji wiadomość elektroniczną zawierającą informację o nowym haśle. Hasło może być następnie zmienione przez Klienta. 8. Klienci mogą składać zamówienia na Produkty za pośrednictwem formularza (dalej: Zamówienie ). 9. Po utworzeniu Konta Klient ma możliwość weryfikacji statusu Zamówień oraz przeglądania historii Zamówień. 10. W celu usunięcia Konta Klienta ze Sklepu Klient może wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie Konta Klienta na adres: UWAGA: INTERNETOWY SKLEP FRYZJERSKI WATS prowadzi sprzedaż profesjonalnych produktów przeznaczonych na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczej przez salony fryzjerskie i kosmetyczne. Nabywcami produktów znajdujących się w ofercie handlowej Internetowego Sklepu Fryzjerskiego WATS mogą być wyłącznie osoby fizyczne lub osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie fryzjerstwa lub kosmetyki profesjonalnej albo podmioty gospodarcze prowadzące działalność handlową w zakresie zaopatrywania salonów fryzjerskich lub kosmetycznych w artykuły profesjonalne. INTERNETOWY SKLEP FRYZJERSKI WATS nie prowadzi sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów) lub dokonujących zakupu na cele nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w wyżej określonym zakresie.

2 Dokonanie przez klienta rejestracji w sklepie internetowym WATS, będące warunkiem realizacji zamówień, jest jednoznaczne ze złożeniem przez klienta oświadczenia, iż jest on osobą prowadzącą działalność gospodarczą i spełnia warunki do dokonywania zakupów profesjonalnych artykułów oferowanych przez WATS. 1. Warunki realizacji zamówienia 1. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza akceptację regulaminu. 2. Zamówienia (dostawy towaru) mogą być realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane: 1. Telefonicznie lub em od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 16:00, tel. (32) ; 2. przez stronę Sklepu - 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu. 4. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje em wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu. 5. Realizacja zamówienia następuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-12:00 i rozpoczyna się po tym, jak Sklep sprawdzi poprawność danych Klienta i uzyska ewentualne brakujące dane. Zamówienie zostanie zrealizowane, jeśli towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany telefonicznie lub mailem o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, oczekiwanie na dostawę brakujących towarów i skompletowanie zamówienia albo anulowanie całości zamówienia). W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Klient jest informowany telefonicznie lub mailem o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (oczekiwanie na dostawę brakującego towaru i skompletowanie zamówienia albo anulowanie zamówienia). 6. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur VAT w postaci elektronicznej w rozumieniu 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur. Na życzenie Klienta faktura VAT może zostać przesłana klientowi w formie pisemnej (wydruk). 7. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie tylko i wyłącznie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Dane osobowe Klienta mogą być również wykorzystywane w celach marketingowych (wysyłka newslettera i konkursy) - jednak wyłącznie po wyrażeniu w tym zakresie zgody przez Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. 8. Informujemy, że dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz zgodnie z Ustawą z dn r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U r. nr 144 poz z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. 9. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, dostępne są na stronie internetowej Sklepu.

3 2. Ceny towarów 1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto) 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca dla stron w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu (przy czym zmiany cen nie dotyczą zamówień złożonych przez Klienta przed ich wprowadzeniem). Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu i przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach Sklepu. 3. Dostawa 1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. 2. Dostawy towaru realizowane są niezwłocznie, jednak nie późnej niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie towaru wynikłe z przyczyn leżących po stronie spedytora (poczta polska lub firma kurierska), której powierzona została przesyłka. 3. Dostawa przesyłek ze Sklepu jest realizowana przez firmę kurierską Siódemka. 4. Przesyłki realizowane przez kuriera są standardowo dostarczane w ciągu maksymalnie 3 (trzech) dni roboczych. 5. Kurierzy firmy Siódemka doręczają standardowo przesyłki w godzinach 8:00-16:00 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta. 7. Koszty dostawy: PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE (POBRANIE): o o kwota 17,90 zł przesyłka kurierska kwota 17,90 zł przesyłka pocztowa ekonomiczna. 8. Maksymalna waga jednej przesyłki nie może przekraczać 30 kg. Zamówienia towaru, którego łączna masa przekracza 30 kg realizowane są dwiema lub większą liczbą paczek przesyłek (a 30 kg każda), stosownie do masy zamówionego towaru i jego właściwości. 4. Płatność 1. Klient dokonuje zapłaty za zamówione towary z dostawą przy odbiorze: należność w gotówce pobiera kurier. 5. Reklamacje 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta (gwarancja dotyczy urządzeń elektrycznych). 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Towar może być reklamowany w przypadku niezgodności dostarczonego towaru z towarem wskazanym w zamówieniu oraz w przypadku wszelkich wad i uszkodzeń towaru, w tym: 1. wad fabrycznych, 2. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu

4 3. wad ujawnionych w trakcie użytkowania produktu. 3. W przypadku uszkodzenia lub ubytku przesyłki przedstawiciel Siódemki zobowiązany jest spisać protokół w obecności Klienta, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku przesyłki. Prawidłowo sporządzony protokół (podpisany przez Klienta i przedstawiciela Siódemki jest podstawą do zapłacenia odszkodowania). Wskutek przyjęcia przesyłki przez Klienta bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko Siódemce. Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki zgłoszonych Siódemce przez Klienta nie później niż po upływie 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki. O stwierdzeniu uszkodzeń przesyłki Klient winien poinformować Sklep w terminie 5 dni od dnia przejęcia przesyłki. 4. Roszczenia wynikające z tytułu reklamacji nie stanowią podstawy do wstrzymania płatności za dostarczony towar. 5. Reklamacje z innego tytułu, niż opisane w pkt.2 ( L.N.) rozpatrywane są w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem oraz z wypełnionym formularzem reklamacji (przy czym formularz ten nie jest dokumentem koniecznym do rozpatrzenia i uznania reklamacji i ma on charakter jedynie pomocniczy). Formularz reklamacji stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 6. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony albo wymieniony na nowy, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. 7. Dostawa towarów do Klienta po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji odbywa się kurierem, przy czym koszty przesyłki ponosi Sklep. 8. Wraz z reklamowanym towarem prosimy o dostarczenie dowodu zakupu: paragonu, potwierdzenia sprzedaży lub faktury VAT (przy czym dowód zakupu nie jest dokumentem koniecznym do rozpatrzenia i uznania reklamacji i ma on charakter jedynie pomocniczy). 9. Reklamowany towar należy odesłać na adres Sklepu: firmy: Wats Sp. z o.o Mysłowice, ul. Obrzeżna Płn. 15 C. 10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za towar użyty przez Kupującego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi, w którym powstały szkody w wyniku niezachowania zaleceń i instrukcji producenta/ dystrybutora. 11. Całkowita odpowiedzialność Sklepu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy nie może przekroczyć wartości sprzedanych towarów 12. Sklep nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek pośrednie czy następcze szkody, takie jak utrata zysków, wynagrodzenia, przewidywanych oszczędności. 6. Zwroty 1. Sklep dopuszcza zwrot towaru, który nie odpowiada oczekiwaniom Klienta, po uprzednim uzyskaniu akceptacji ze strony Sklepu. 2. Zwrot możliwy jest, o ile towar nie nosi znamion używania. 3. W przypadku chęci zwrotu towaru Klient w ciągu 5 dni od odbioru towaru winien zwrócić się do Sklepu w formie określonej w 1 ust. 3 regulaminu z wnioskiem o zwrot towaru. 4. Sklep w ciągu 7 dni od kontaktu z Klientem/ otrzymania wiadomości od Klienta podejmuje decyzje w zakresie akceptacji propozycji Klienta. Brak decyzji w w/w terminie oznacza brak akceptacji na zwrot towaru. 5. W przypadku akceptacji zwrotu przez Sklep, Klient zobowiązany jest w ciągu 7 dni do odesłania towaru na własny koszt na adres Sklepu. 6. Sklep zwraca cenę towaru na wskazane przez Klienta konto.

5 7. Gwarancje 1. Oferowane w Sklepie urządzenia elektryczne objęte są gwarancją producenta lub dystrybutora w Polsce. Okres gwarancji określony jest przez producenta lub dystrybutora towaru i jest on liczony od daty zakupu. 2. Podstawą do skorzystania przez Klienta z gwarancji jest karta gwarancyjna. 3. Reklamowany sprzęt elektryczny należy przesłać na adres Sklepu wraz z kartą gwarancyjną. 4. W ciągu 14 dni roboczych od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sklep zobowiązuje się do naprawy wadliwego towaru lub jego wymiany na nowy. Naprawiony lub nowy produkt jest objęty gwarancją, której okres biegnie od dnia doręczenia Klientowi naprawionego lub wymienionego towaru. 5. Koszt wysyłki naprawionego lub wymienionego towaru ponosi Sklep. 8. Postanowienia końcowe 1. Umowa sprzedaży, której przedmiotem jest realizacja zamówień składanych przez Klienta w odniesieniu do towaru oferowanego na stronie internetowej Sklepu, zawierana jest między Klientem oraz Spółką Wats Sp. z o.o. jako stronami umowy sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego. 3. Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu. 4. Nieważność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. Strony będą dążyły do zastąpienia nieważnego lub nieskutecznego postanowienia przez ważne i skuteczne postanowienie, które osiągnie w sposób najbardziej zbliżony taki sam lub podobny cel finansowy i gospodarczy, z zastrzeżeniem postanowień art kodeksu cywilnego. 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15 października 2013r. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie nie obejmują zamówień złożonych przez Klientów i będących w trakcie realizacji. Zmiany w regulaminie mają moc wiążącą dla stron najwcześniej od dnia następnego po dniu zamieszczenia tekstu jednolitego regulaminu, zawierającego wprowadzone zmiany, na stronie internetowej Sklepu. (-) WATS Sp. z o.o.

6 Załącznik do Regulaminu ZGŁOSZENIE REKLAMACJI TOWARU ZAKUPIONEGO W SKLEPIE INTERNETOWYM WATS Sporządzone dnia: Data zakupu: Nazwa towaru / towarów: Nr zamówienia: Szczegółowy opis wad i uszkodzeń: Data wykrycia wady / uszkodzenia : Imię i nazwisko reklamującego: Adres zamieszkania: Telefon: Termin rozpatrzenia: 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem... Podpis przyjmującego reklamację... Podpis reklamującego OPINIA RZECZOZNAWCY / UWAGI:...

7 Załącznik do Regulaminu ZGŁOSZENIE ZWROTU TOWARU ZAKUPIONEGO W SKLEPIE INTERNETOWYM WATS Sporządzone dnia: Oświadczam, że odstępuję od umowy kupna-sprzedaży zawartej w sklepie internetowym WATS. Niniejsze oświadczenie Kupujący może złożyć w ciągu 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru. Data zakupu: Nazwa towaru / towarów: Nr zamówienia: Imię i nazwisko dokonującego zwrot: Nr konta na które należy dokonać zwrotu: Telefon: Termin rozpatrzenia: 5 dni od otrzymania zwracanego towaru / towarów... Podpis przyjmującego zwrot... Podpis dokonującego zwrotu

8 Polityka prywatności Sklep Internetowy działający pod adresem: prowadzony przez Wats Sp. z o.o Mysłowice, ul. Obrzeżna Płn. 15 C, zwany dalej Sklepem, przestrzega zasad ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) z dnia 29 sierpnia 1997r.; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U r. nr 144 poz z późn. zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności odnoszących się do ochrony dóbr osobistych i danych osobowych. 1. Zakres zbieranych danych Zamówienia - składając zamówienie Klient zobowiązany jest podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres , jeśli jest osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej. W przypadku podmiotów gospodarczych wymagane jest: imię i nazwisko zamawiającego, nazwa firmy, NIP, adres siedziby, numer telefonu, adres . Dane są przetwarzane tylko podczas zamówienia, mogą też być używane używane w historii zamówień lub w trakcie postępowań reklamacyjnych prowadzonych na wniosek Klienta. 2. Użytkowanie danych Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie tylko i wyłącznie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Dane osobowe Klienta mogą być wykorzystywane w celach marketingowych (jak np. wysyłka newsletterów na podany adres mailowy) - jednak wyłącznie po wyrażeniu w tym zakresie zgody przez Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. 1. Newsletter - w przypadku dobrowolnego zapisania się na listę wysyłkową newsletter a adres Klienta jest wykorzystywany do wysyłania wiadomości informujących o specjalnych ofertach, promocjach i nowościach dostępnych w ofercie handlowej Sklepu. Klient w dowolnym momencie może zrezygnować z otrzymywania wiadomości od Sklepu w formie newsletter a. 2. Zamówienia - dane są używane jedynie w celu zrealizowania zamówienia oraz w postępowaniu reklamacyjnym. 3. Kontakt z Użytkownikami Sklepu 1. Klient dokonujący zakupu towaru po podaniu adresu może otrzymać od Sklepu wiadomości dotyczące transakcji. Sklep dopuszcza również możliwość kontaktu telefonicznego z Klientem. 2. Klienci, którzy zapisali się na listę wysyłkową newletter a będą otrzymywać wiadomości e- mail, dotyczące ofert Sklepu (oferty specjalne, promocje, nowości).

9 4. Modyfikowanie, usuwanie i dostęp do danych osobowych Użytkownik Sklepu ma prawo do dostępu, edycji i modyfikowania swoich danych osobowych w dowolnym momencie, oraz przysługuje mu prawo do zażądania usunięcia jego danych osobowych zbieranych przez Sklep. Wyjątek stanowią dane osobowe pozyskane przez Sklep w związku z realizacją zamówienia Klienta, które na życzenie Klienta również mogą być zmienione albo usunięte, jednak dopiero po upływie wymaganego ustawowego okresu przechowywania danych. 5. Wykorzystanie plików Cookies Sklep wykorzystuje pliki Cookies (ciasteczka) - dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki Cookies umożliwiają rozpoznanie urządzenia użytkownika (jednakże z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika) i dostosowanie strony internetowej do indywidualnych preferencji jego urządzenia. Pliki Cookies są wykorzystywane również do zbierania danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych obszarów serwisu. Dane te są zbierane przez zewnętrzne, powszechnie wykorzystywane na rynku systemy internetowe do gromadzenia statystyk odwiedzin stron internetowych. Informacje uzyskane w ten sposób pomagają zrozumieć sposób korzystania ze stron internetowych przez użytkownika, a w rezultacie - umożliwiają ulepszanie struktury i zawartości stron internetowych. Dane użytkowników gromadzone za pomocą plików Cookies zbierane są z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dane te zaszyfrowane są w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Każdy użytkownik Sklepu może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies w przeglądarce internetowej, służącej do przeglądania stron internetowych, w taki sposób, że zablokowana zostanie automatyczna obsługa plików Cookies lub użytkownik każdorazowo będzie informowany o ich przesyłaniu. Ograniczenie stosowania plików Cookies może mieć niekorzystny wpływ na niektóre funkcje strony internetowej Sklepu. Szczegółowe informacje o obsłudze plików Cookies znajdują się w ustawieniach dowolnej przeglądarki internetowej. 6. Przekazywanie danych podmiotom trzecim Sklep jest upoważniony do udostępnienia danych osobowych Klienta podmiotom trzecim jednie w takim zakresie jaki jest niezbędny do realizacji umowy sprzedaży w związku zamówieniem złożonym przez Klienta w odniesieniu do towaru oferowanego na stronie internetowej Sklepu. Pod pojęciem podmiotów (osób) trzecich rozumie się firmy spedycyjne lub przedsiębiorstwo Poczta Polska, którym zostało powierzone dostarczenie zamówionego towaru pod wskazany przez Klienta adres. W tym celu Sklep udostępnia podmiotom trzecim dane teleadresowe odbiorcy określone przez Klienta. 7. Bezpieczeństwo Wszystkie formularze służące do wpisywania informacji prywatnych, są chronione i umieszczone w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby nieuprawnione. Wszystkie dane osobowe Klientów są szyfrowane i niemożliwe do odczytania przez nieuprawnione osoby trzecie. 8. Postanowienia i informacje końcowe 1. Podmiotem zbierającym dane jest: Wats Sp. z o.o Mysłowice, ul. Obrzeżna Płn. 15 C, NIP: , KRS Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl www.babyinclouds.pl Sklep internetowy babyinclouds.pl jest prowadzony przez: Baby in clouds Ewa Machura z siedzibą w Czarnym Lesie, ul Częstochowska 180A,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY: Sklep internetowy CASU.pl działający pod adresem www.casu.pl, prowadzony jest przez:

REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY: Sklep internetowy CASU.pl działający pod adresem www.casu.pl, prowadzony jest przez: REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY: Sklep internetowy CASU.pl działający pod adresem www.casu.pl, prowadzony jest przez: Firmę Handlową ILSCY Sp. J. z siedzibą we Wschowie (67-400) przy ul. Towarowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. STRONY TRANSAKCJI

REGULAMIN I. STRONY TRANSAKCJI I. STRONY TRANSAKCJI REGULAMIN 1. Właścicielem sklepu internetowego MYCOVERSTORY.PL jest Emilia Wilczyńska Prowadząca działalność gospodarczą MY COVER STORY] Adres: Ul. Wileńska 6a/15a, 03-414 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY:

REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY: Regulamin REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY: Sklep internetowy CASU.pl działający pod adresem www.casu.pl, prowadzony jest przez: Firmę Handlową ILSCY Sp. J. z siedzibą we Wschowie (67-400) przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Regulamin sklepu. Definicje:

Regulamin sklepu. Regulamin sklepu. Definicje: Regulamin sklepu Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.amelis-colour.com

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.amelis-colour.com REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.amelis-colour.com Serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.amelis-colour.com stanowi własność DELTIM spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. 6) Strona produktowa strona w Sklepie Internetowym campandtrialer.pl, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu.

DEFINICJE. 6) Strona produktowa strona w Sklepie Internetowym campandtrialer.pl, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu. Regulamin Sklepu Internetowego campandtrailer.pl Sklep internetowy campandtrailer.pl jest prowadzony przez: Tomasza Bloch i Andrzeja Bloch prowadzących wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą Camp &

Bardziej szczegółowo

zwana także zamiennie Usługodawcą lub Sprzedającym lub Wydawcą.

zwana także zamiennie Usługodawcą lub Sprzedającym lub Wydawcą. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania oraz dokonywania zakupów w serwisie internetowym www.dossiernaturalnychterapii.pl Serwis jest prowadzony przez: Poczta Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CENZIN ONLINE TACICAL STORE www.protactic.pl Słowniczek: Spółka Spółka pod nazwą CENZIN sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-957), ul. Czerniakowska 81/83, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z

na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z Regulamin sklepu internetowego uru.pl na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art.

Bardziej szczegółowo

Administrator właściciel serwisu www.platon24.pl tj. Platon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

Administrator właściciel serwisu www.platon24.pl tj. Platon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Regulamin Sklep internetowy, działający pod adresem www.platon24.pl prowadzony jest przez spółkę pod firmą Platon Sp. z o.o. z siedzibą w Macierzyszu, 05-850 Ożarów Mazowiecki przy ul. Sławęcińskiej 16,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sklep internetowy, działający pod adresem www.platon24.pl prowadzony jest przez spółkę pod firmą Platon Sp. z o.o. z siedzibą w Macierzyszu, 05-850 Ożarów Mazowiecki przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego besmart

REGULAMIN sklepu internetowego besmart REGULAMIN sklepu internetowego besmart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego besmart. Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. Katalog produktu strona w Sklepie Internetowym sklep.neronpila.pl, na której przedstawione są oferty kategorii produktu.

DEFINICJE. Katalog produktu strona w Sklepie Internetowym sklep.neronpila.pl, na której przedstawione są oferty kategorii produktu. 1 DEFINICJE Sklep Internetowy sklep.neronpila.pl prowadzony przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Neron Iwona Nowak Maciejewska - sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową (zwany dalej: Firma)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sklep internetowy curattio.pl działający pod adresem www.curattio.pl prowadzony jest przez firmę Laureola Group Sp. z o.o. z siedzibą w Boglewicach, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym tajgun.pl. Sklep internetowy tajgun.pl działający pod adresem http://www.tajgun.pl (dalej: Sklep

Bardziej szczegółowo

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. I. Postanowienia ogólne 1. Dane Sprzedawcy 1.1 Sklep internetowy działający pod adresem www.tropharm.pl prowadzony jest przez Tropharm Marta Rajfur, NIP 6922308043, REGON 360216422 z siedzibą w 59-300

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru).

Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru). REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Buy4Kids.PL obowiązujący od dn. 2015/03/10 I. Słowniczek pojęć Dane kontaktowe Sprzedawcy Regulamin niniejszy regulamin. Możliwość dostępu do treści dokumentu, pobrania go

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl 1. DEFINICJE 1. GEOD Michał Wójcik, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą GEOD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Wójcik z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sklep Internetowy SONIA DRAGA (adres strony internetowej: www.soniadraga.pl). Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN-

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN- WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN- 1. Sklep internetowy KAGERO działający pod adresem http://www.sklep.kagero.pl (dalej: Sklep Internetowy KAGERO.PL ) jest platformą

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem www.modadziecieca.com.pl, prowadzony jest przez "Modniś" Tomasz Wesołowski z siedzibą w Łodzi, Gorkiego 27, 92-524 Łódź, wpisany do ewidencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPÓW [ obowiązuje od 07.11.2013 r. ]

REGULAMIN ZAKUPÓW [ obowiązuje od 07.11.2013 r. ] REGULAMIN ZAKUPÓW [ obowiązuje od 07.11.2013 r. ] Sklep internetowy Studia Realizacji Myśli Twórczych, działający pod adresem http://www.studiormt.net/oferta.html, prowadzony jest przez Studio Realizacji

Bardziej szczegółowo