IT - zapotrzebowanie na większą specjalizację usług CORAZ WIĘCEJ KOMPLEKSOWYCH UMÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IT - zapotrzebowanie na większą specjalizację usług CORAZ WIĘCEJ KOMPLEKSOWYCH UMÓW"

Transkrypt

1 IT - zapotrzebowanie na większą specjalizację usług CORAZ WIĘCEJ KOMPLEKSOWYCH UMÓW Outsourcing IT ma się nieźle, a ma być jeszcze lepiej. W czasach spowolnienia gospodarczego może okazać się sposobem na optymalizację kosztów, czyli oszczędzanie. Niedawno zostały opublikowane dwa badania polskiego rynku outsourcingu. Pierwsze z nich wykonane przez Millward Brown SMG/ KRC dla Instytutu Outsourcingu prezentuje wartość usług powstających i sprzedawanych na polskim rynku. Drugie, badanie ABSL, opisuje rynek usług powstających w Polsce, ale sprzedawanych za granicą. Najprostsze zestawienie dwóch wartości wyliczonych przez Millward Brown SMG/KRC (blisko 4 mld zł) i ABSL (ponad 3 mld USD, czyli około 9 mld zł) pokazuje szacunkową wartość całego rynku - 13 mld złotych. Raporty starają się opisać całość usług (wyliczenia dotyczą obszarów: obieg dokumentów, call center, finanse i księgowość, HR, outsourcing sił sprzedaży, IT, kadry płace, logistyka, zakupy). Wartość samego rynku outsourcingu informatycznego jest więc niższa. I choć według I DC wartość całego rynku IT w Polsce w 2010 r. wyniosła około 27 mld złotych, to całkowita wartość rynku outsourcingu IT w Polsce (ITO - Information Technology Outsourcing) wynosi około 1,5 mld złotych. - Rynek usług outsourcingowych jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się segmentów IT w Polsce. Według 4F Wk i i-. # -9" -

2 Maciej Gawroński szef polskiego biura międzynarodowej kancelarii prawnej Bird&Bird, specjalizującej się m.in. w prawie IT i outsourcingu W okresach spowolnienia gospodarczego, kiedy firmy są zmuszone do szukania oszczędności, outsourcing jest atrakcyjnym rozwiązaniem. Ten model biznesowy, jeśli jest prowadzony we współpracy z dobrym partnerem outsourcingowym, skutkuje optymalizacją procesów, a więc efektywniejszą ich realizacją przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów. Firmy wydzielając na zewnątrz wybrane procesy, mogą skupić się na rozwijaniu swoich kluczowych kompetencji biznesowych i lepszym wykorzystaniu posiadanych zasobów. Procesy nieswoiste (generyczne) warto wydzielać, a tylko procesy decydujące o przewadze konkurencyjnej zaleca się zachowywać wewnątrz. O tym, że klienci doceniają zalety outsourcingu, mogą świadczyć chociażby badania z 2011 r. zrealizowane przez KPMG wśród globalnych liderów biznesowych i dostawców usług IT, które pokazały, że coraz więcej firm zwraca się ku outsourcingowi i usługom wspólnym, aby doskonalić swoje procesy i dzięki temu osiągać przewagę konkurencyjną. To znak, że rynek IT jest w fazie dynamicznego rozwoju i rosnącej konkurencyjności. Zmieniają się oczekiwania nabywców w stosunku do dostawców usług. Muszą więc oni stale uatrakcyjniać swoją ofertę, aby nie stracić dotychczasowych klientów. Firmy szukają dzisiaj usługodawców, którzy nie tylko będą dostarczać te same usługi informatyczne, ale będą to robić jeszcze taniej i efektywniej. Nabywcy zwracają coraz większą uwagę na odpowiedzialność ze strony dostawcy, transparentność, pewność oraz szybkość dostarczania usług. Dlatego firmy IT, jeśli chcą pozostać konkurencyjne, muszą realizować przemyślane strategie cenowe, które będą odpowiedzią na rosnące oczekiwania klientów i równolegle zmierzać w kierunku zwiększenia wartości swoich usług poprzez dostarczanie optymalizacyjnego konsultingu. Na ilość, jakość i efektywność kontraktów IT może również wpłynąć zwiększająca się świadomość najlepszych praktyk, jeśli chodzi o konstruowanie umów i zasad współpracy między klientem a vendorem outsourcingu. Coraz powszechniejszą praktyką staje się wpisywanie do umów IT wskaźników pokazujących, o ile rocznie powinna spadać cena za te same usługi. Widmo recesji może zaostrzyć procedury związane z konstruowaniem i podpisywaniem umów outsourcingowych, ale nie zniechęci firm do korzystania z usług zewnętrznych specjalistów. Przeciwnie, chęć szukania oszczędności może skutkować decyzją o powierzeniu części swoich procesów biznesowych komuś, kto wykonuje je efektywniej niż nasze wewnętrzne zasoby. firmy analitycznej IDC wzrost rynku outsourcingu IT w Polsce w roku 2oro wyniósł 7%, podczas gdy cały rynek IT wzrósł o 5,5%. Ten rok ma być równie udany - zapowiada Miłosz Brzozowski, konsultant z Business Unit Integracja Łr Outsourcing IT, Comarch. Wyniki badań IDC wskazują, że polski rynek usług IT w ciągu następnych 5 lat będzie rozwijał się w tempie ok. 4,6% rocznie. - Rozwój branży usług IT to także pochodna dobrej kondycji całego rynku informatycznego. W rankingu The Economist Intelligence Unit 2011 IT Industry Competitiveness Index" Polska awansowała o 5 pozycji na 30. miejsce. Nasz kraj jest jednym z 2 w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, które znalazły się w zestawieniu Top 30 i jednocześnie awansowały we wszystkich badanych obszarach takich jak otoczenie biznesowe, infrastruktura IT, zasoby ludzkie, zaplecze badawczo-rozwojowe, regulacje prawne, wsparcie dla rozwoju branży IT. Polskie przedsiębiorstwa są coraz bardziej otwarte na narzędzia informatyczne optymalizujące biznes i świadome korzyści, jakie przynosi współpraca z zewnętrznym dostawcą, ale również bardziej wymagające, jeśli chodzi o jakość usług, oczekują oferty na najwyższym poziomie, ale w niższej cenie. Odbiorcy szukają rozwiązań już nie tylko obniżających koszty, ale też zaawansowanych narzędzi zwiększających przewagę konkurencyjną - zauważa Krzysztof Chyliński, dyrektor technologii w firmie Holicon. Utrzymanie ciągłości Według Piotra Krzysztoporskiego, regionalnego dyrektora konsultingu na Polskę i Czechy w Epicor Software Poland, z pewnością aktualny stan

3 polskiego rynku outsourcingu IT, zarówno pod kątem dostawców, jak i zainteresowania klientów, można nazwać stabilnym. Firmy są bardziej świadome korzyści wynikających z takiego rozwiązania, a widoczne jeszcze do niedawna bariery, choćby te psychologiczne, związane z powierzeniem zewnętrznej firmie zarządzania danymi przedsiębiorstwa, przestają mieć tak duże znaczenie. Najczęściej wymieniane zalety outsourcingu to oszczędność oraz możliwość uwolnienia zasobów i skoncentrowania się na najważniejszym aktualnie obszarze biznesu. Taka motywacja wyboru sprawia, że paradoksalnie kryzys może być szansą dla usługodawców. Obecne prognozy rynkowe pokrywają się z tymi, które powstały w roku Wówczas z raportu "IT outsourcing in Central and Eastern Europe Countries' attractiveness and development forecasts" firmy konsultingowej PMR wynikało, że firmy postrzegają outsourcing IT jako sposób na optymalizację wydatków w kryzysie. - Wpływ kryzysu na mobilizację przedsiębiorców i wzrost popytu na usługi outsourcingowe jest dosyć naturalnym odruchem przedsiębiorców, którzy odnotowując niższą sprzedaż, szukają sposobów na utrzymanie ciągłości biznesowej. Warto jednak uświadamiać sobie, że outsourcing nie powinien być postrzegany w kategoriach panaceum na gorsze czasy, ale stanowić element przemyślanej strategii biznesowej polskich firm. Czerpanie korzyści z rozwiązania, jakim jest outsourcing w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstw, pozwoli nie tylko na lepsze zarządzanie budżetem, ale również większą elastyczność i dostęp do najwyższej jakości usług - przekonuje Piotr Krzysztoporski. Globalny kryzys ekonomiczny sprzyja fuzjom i przejęciom, spowodował także wzrost znaczenia outsourcingu IT jako narzędzia optymalizacji kosztów, zwiększenia elastyczności i poprawy efektywności firm. Zdaniem Konrada Rochalskiego, prezesa zarządu Outsourcing Experts, eksperta Instytutu Outsourcingu, outsourcing jest coraz powszechniej stosowanym modelem biznesowym w polskich firmach. W obliczu trudniejszej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy coraz częściej wybierają narzędzia, które umożliwiają elastyczne zarządzanie zasobami i wprowadzają do organizacji wyższy poziom stabilności procesów. - Paradoksalnie kryzys jest dobrym czasem dla firm świadczących usługi outsourcingu, gdyż jest to czas, kiedy przedsiębiorstwa szukają oszczędności i racjonalizują wydatki. Śmiało można powiedzieć, że kryzys jest motorem wzrostu tego segmentu rynku IT. Coraz częściej przedsiębiorstwa uświadamiają sobie również wymierne korzyści płynące z tego modelu świadczenia usług. Należy tutaj wymienić dostęp do specjalistów, organizację ładu informatycznego w przedsiębiorstwie, podniesienie poziomu usług. Argumentem przemawiającym za outsourcingiem jest również fakt skoncentrowania się firmy na podstawowej działalności - twierdzi Miłosz Brzozowski.

4 Marek Strzelczyk dyrektor IT i operacji, członek zarządu PayUp Polska Obecnie systemy zlokalizowane w Centrum Outsourcingowym BCC obsługują ok. 7 tys. terminali POS (ok. 4,5 tysiąca w Polsce i 2,5 tysiąca w Rumunii). W obydwu krajach terminale są rozmieszczone na całym ich terytorium. Od początku działalności PayUp koncepcja firmy zakładała outsourcing wielu usług, w tym usług hostingu systemów IT. Firma BCC została wybrana jako nasz partner ze względu na swój profesjonalizm oraz konkurencyjną ofertę cenową. Fakt, że zdecydowaliśmy się przenieść do BCC również systemy z Rumunii, które początkowo były obsługiwane przez lokalnego dostawcę, jest wyrazem naszego zaufania do kompetencji prezentowanych przez pracowników Centrum Outsourcingowego BCC oraz do jakości usług. Zespół IT PayUp Polska liczy sześć osób. ich kompetencje koncentrują się na znajomości terminali POS, ich aplikacji oraz aplikacji centralnych systemu Prepaid. Zagadnienia związane zzarządzaniem serwerami, systemami operacyjnymi oraz bazami danych pozostawiamy naszemu partnerowi. Zainteresowanie outsourcingiem IT jest wynikiem rosnącej presji na wzrost efektywności przedsiębiorstw. Firmy zazwyczaj podejmują współpracę outsourcingową stopniowo, w takim zakresie, jaki postrzegają za mało ryzykowny. Według Tomasza Wawrzonka, menedżera IT w Centrum Outsourcingowym BCC, to bardzo popularna strategia, przede wszystkim w przedsiębiorstwach, które dopiero zaczynają zdobywać doświadczenie w tego rodzaju współpracy. Najchętniej outsourcują wybrane usługi i kompetencje, pozostawiając sobie pełną kontrolę nad własnością rozwiązań czy infrastruktury. Z czasem obawy ustępują na rzecz dostrzeganych kolejnych korzyści, możliwych do osiągnięcia dzięki bliższej i pełniejszej współpracy. - Myślę, że to naturalny i obopólnie korzystny proces - firma outsourcingowa również zyskuje bezcenny czas, ucząc się" klienta i obniżając po swojej stronie ryzyko współpracy o większym zakresie i odpowiedzialności - zauważa Tomasz Wawrzonek. Zlecenie usługodawcy na początek mniejszego zadania jest sposobem na sprawdzenie jego kompetencji oraz wzajemnego zapoznania się ze specyfiką Piotr Krzysztoporski regionalny dyrektor konsultingu na Polskę i Czechy, Epicor Software Poland S<F* Ś Przyglądając się badaniom rynkowym i prognozom dla ryku outsourcingu na rok 2012 oraz uwzględniając czynnik kryzysowy", można przypuszczać, że kondycja sektora najprawdopodobniej będzie oscylowała pomiędzy stałym poziomem popytu a tendencją rosnącą. Na liczbę potencjalnych klientów oprócz aspektów finansowych z pewnością będzie miał wpływ dalszy proces uświadamiania klientów w sprawie korzyści z outsourcingu oraz potencjalne zmiany w zakresie barier prawnych. pracy obu firm. Takie selektywne podejście wynika również z obawy przed inwestycją w coś, co w rzeczywistości może się nie sprawdzić. W tym obszarze ważnym czynnikiem, który wpływa na decyzję firm, są referencje dotychczasowych klientów. Z problemem ich braku spotykają się mniejsi usługodawcy, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność na tym rynku. Nieco łatwiej jest polskim oddziałom międzynarodowych korporacji, które mają już sukcesy w tym zakresie na polu zagranicznym. - Najczęściej klienci decydują się na outsourcing pewnego obszaru infrastruktury IT, czyli tzw. outsourcing selektywny, np. wsparcie użytkowników, wsparcie serwisowe, Service Desk. Wybór częściowego outsourcingu ma miejsce przeważnie wtedy, kiedy firma rozwija się, a tym samym wymaga większego nakładu pracy ze strony działów IT. To powoduje przekazanie firmom zewnętrznym części obowiązków i skupienie się na konkretnym obszarze. Kompleksowe usługi wybierają klienci, którzy są nie zadowoleni z jakości usług dostarczanych przez własny dział IT lub chcą przekazać odpowiedzialność za utrzymanie i rozwój infrastruktury IT profesjonalnej firmie - wylicza Miłosz Brzozowski.

5 Rynek dojrzewa Według praktyków aktualny trend to zdecydowanie konsolidacja usług, co wynika przede wszystkim z rosnącej dojrzałości rynku, stabilności firm oferujących usługi oraz przekonania, popartego doświadczeniem, że można skutecznie i bezpiecznie korzystać z outsourcingu. - W sytuacji Xeroxa jako dostawcy konsolidacja usług pozwala uzyskiwać oszczędności zdecydowanie przekraczające sumę oszczędności częściowych. Przykładowo, jeżeli dostarczamy tylko usługę druku masowego dokumentów do klientów końcowych, to potencjalne oszczędności mogą sięgać kilku groszy miesięcznie w odniesieniu do pojedynczej przesyłki. Natomiast powierzenie całości procesu komunikacji z klientem i zgoda na daleko idące działania optymalizacyjne pozwoli zaoszczędzić ponad i zł na pojedynczym kliencie. Kompleksowy outsourcing powierzony zaufanemu partnerowi zdecydowanie mocniej wpływa na zmiany procesów wewnątrz każdej organizacji. Zewnętrzny partner, poprzez kształt umowy i codziennych relacji, często Przychody polskich firm outsourcingowych do od 1 do od 3 do od 5 powyżej odmowa 1 mln zł 3 mln zł 5 mln zł do 10 mln zł 10 mln zł odpowiedzi dyscyplinuje do porządkowania własnych procesów - przekonuje Dariusz Szwed, konsultant klientów strategicznych Xerox Polska. Jeszcze kilka lat temu z kompleksowych usług outsourcingowych, w skład których wchodzi zarówno outsourcing systemu, jak i jego utrzymanie w Data Źródło: Millward Brown SMG/KRCdla Instytutu Outsourcingu Center producenta obejmujące dzierżawę oprogramowania i urządzeń, usługi administracyjne, bazodanowe oraz help desk dla użytkowników ofert, korzystały głównie duże, międzynarodowe koncerny. - Obecnie na rozwiązania kompleksowego outsourcingu systemów emar Sokoło' dyrektor ds. usług IT Centrum Outsourcingowego BCC W tak krótkim czasie jak kilka miesięcy nie spodziewam się żadnych istotnych zmian. Szczególnie w przypadku usług strategicznych o stosunkowo długim okresie współpracy, jak to jest w przypadku outsourcingu. Natomiast w dłuższej perspektywie, roku lub kilku lat, spodziewam się zmian spowodowanych silnymi bodźcami zewnętrznymi. Po pierwsze nasilać się będzie zjawisko migracji specjalistów do krajów lepiej rozwiniętych, w tym przede wszystkim do Niemiec. Dzisiaj ten proces jest wolniejszy niż się spodziewano, głównie z powodu braku znajomości języka niemieckiego przez rodzimych informatyków. Świadomość tego stanu rzeczy jest jednak powszechna i pociąga za sobą zmiany w sposobie kształcenia czy samodoskonalenia, które tę barierę usuną. Odpływ znaczącej części kadry zmusi przedsiębiorstwa do szukania alternatywnych sposobów zarządzania systemami informatycznymi. Z drugiej strony utrzymująca się różnica potencjałów Polski i Europy Zachodniej, a co za tym idzie ciągle niższe koszty pracy w Polsce, nadal będą powodować, że korzystanie z usług polskich dostawców pozwoli obniżać koszty działalności firmom zagranicznym. Spodziewam się, że dobre doświadczenia pionierów spowodują istotne nasilenie się tego trendu. Rynek outsourcingu to więc ciągle dobre miejsce dla budowania biznesu.

6 Wojciech Darłowski dyrektor outsourcingu i usług IT w Itelligence Sp. z Na to, w jakiej kondycji jest rynek outsourcingu IT, należy spojrzeć w dwóch aspektach: rynku lokalnego polskiego i międzynarodowego. Itelligence jest firmą, która działa na rynku międzynarodowym. Widzimy, co się dzieje w związku z kryzysem w Polsce i Europie. Mechanizm jest zawsze taki sam i polega na szukaniu oszczędności. Zamyka to niestety rynek lokalny, gdzie firmy zaczynają realizować usługi przy wykorzystaniu własnych zasobów lub szukają tańszych dostawców niższej jakości. Obok otwiera się jednak rynek międzynarodowy i coraz częściej firmy np. z Europy decydują się na outsourcing z Polski. Czy kryzys to dobry czas dla outsourcerów, którzy zyskują na procesach optymalizacyjnych realizowanych przez firmy?trzeba spojrzeć na rozumienie pojęcia outsourcingu jako usługi. Ciągle jest tak, że firmy nie do końca zdają sobie sprawę, jaką usługę kupują i jaka jest różnica pomiędzy wynajęciem profesjonalnej firmy a własnymi zasobami. Działa tu zasada dotknij, a zrozumiesz". Niestety, kryzys nie pomaga w budowaniu tego zrozumienia - brak nam odwagi, żeby dotknąć. IT coraz częściej decydują się także i mniejsze przedsiębiorstwa. Wynika to m.in. z rosnących oczekiwań ich właścicieli związanych z zapewnieniem wysokiej dostępności, elastyczności i przewidywalności rozwoju rozwiązań biznesowych eksploatowanych w oparciu o infrastrukturę IT, a także z potrzeby obniżenia kosztów inwestycyjnych i operacyjnych w porównaniu z realizacją tej samej funkcjonalności w oparciu o własne zasoby osobowe oraz własną infrastrukturę - przekonuje Andrzej Miłosz, dyrektor Działu Rozwiązań Systemowych w Asseco Business Solutions SA. W mijającym roku rynek IT zdominowała tematyka cloud computingu. - To był kolejny rok pod chmurką". Obserwujemy, że producenci oprogramowania dotychczas oferowanego w formie klasycznej" pracują intensywnie nad udostępnieniem swoich produktów jako zasobów chmury. Równie intensywnie rozwijają się na naszym rynku usługi BPO i SSC - słyszymy o nowych inicjatywach, najczęściej budowanych na potrzeby dużych, międzynarodowych korporacji. Miniony rok zweryfikował również ofertę firm, które oferowały usługi hostingowe i outsourcingowe, choć nie miały własnej infrastruktury teleinformatycznej, w tym swojego centrum przetwarzania danych. Część z tych firm nie sprostała oczekiwaniom rynku i jednocześnie nie potrafiła utrzymać rentowności. Stało się tak, gdyż rynek jest na tyle dojrzały, że eliminuje pośredników Michał Kacprowicz dyrektor Departamentu Rozwoju i Rozwiązań Biznesowych Ricoh Polska Rynek outsourcingu IT rośnie, choć z uwagi na jego rozszerzający się zakres ten wzrost może się rozmywać na wiele kategorii. Kryzys to tradycyjnie dobry czas dla outsourcerów (i co ważne - również dla ich klientów), ponieważ wymusza niejako optymalizację funkcjonowania spółek. Rozwój rynku przynosi przy tym nową jakość. Na stanowiskach decyzyjnych zaczynają się pojawiać ludzie, dla których szeroko pojęta cyfrowość istniała od zawsze. Nie postrzegają oni oprogramowania, usługi, integracji jako czegoś będącego jedynie dodatkiem do zakupu sprzętu. Oczekują prawa do korzystania" w miejsce takiej czy innej własności. Stąd tak podatny grunt dla usług typu outsourcing, SAAS czy IAAS. Ricoh dostrzega te zmiany i dlatego skupia swoją działalność m.in. na usługach Managed Document Services, IT Services oraz na druku profesjonalnym. Moim zdaniem, największa dynamika wzrostu usług outsourcingowych jeszcze przed nami. Nastąpi ona wtedy, kiedy w Polsce ogólnie dostępne będą możliwości związane z cloud computing.

7 niewnoszących wartości dodanej dla klientów. Oczywiście, pojawili się też nowi gracze z własnymi centrami przetwarzania danych, co powoduje zaostrzenie konkurencji w obszarze tzw. twardego outsourcingu - zauważa Jakub Żurek, menedżer ds. sprzedaży usług outsourcingowych, Centrum Outsourcingowe BCC. Ponadto zauważalny jest zwrot rynku w kierunku outsourcingu określonej części aplikacji informatycznych eksploatowanych przez klientów biznesowych. Tego typu rozwiązania wpisują się w koncepcję określaną mianem chmury hybrydowej (ang. Hybrid Cloud), w której część rozwiązań IT przedsiębiorstwa jest eksploatowana poza jego lokalizacją w oparciu o usługę outsourcingową. - Jeżeli chodzi o typy systemów informatycznych wdrażanych w modelu pełnego outsourcingu, to bardzo popularne są mobilne systemy SFA (ang. Sales Force Automation) i systemy wymiany danych handlowych pomiędzy producentem a współpracującymi dystrybutorami. Coraz częściej realizowane w modelu pełnego outsourcingu są także projekty związane z wdrożeniami systemów klasy ERP (Enterprise Resource Planning) oraz systemów do obsługi transakcji faktoringowych i aplikacji HRM. W sektorze systemów mobilnych wspierających pracę przedstawicieli handlowych ponad 90% projektów realizowanych jest właśnie w modelu pełnego outsourcingu. Outsourcing nie jest już teoretycznym pojęciem lub wizją przyszłości, ale sposobem codziennej pracy firm z rozwiązaniami IT. To jedna z dziedzin, co do której zarówno teoria, jak i praktyka są zgodne. To się opłaca. Rosnące zaufanie klientów do firm outsourcingowych, wzrost ich kompetencji oraz jakości usług wpływają na postrzeganie tego typu modelu współpracy jako elementu długofalowej strategii, a jej wykonawców jako sprawdzonych partnerów biznesowych - twierdzi Andrzej Miłosz. Łukasz Kutnowski dyrektor Działu Rozwoju Produktu ARC Specjalizacja usług Według specjalistów outsourcing systemów jest i będzie popularny także dlatego, że przedsiębiorstwa kupując aplikacje w formie pełnego outsourcingu (w modelu SaaS), nie muszą inwestować we własne zasoby (zarówno techniczne, jak i osobowe) konieczne do jego uruchomienia i późniejszego utrzymania. Takie podejście znacznie obniża barierę wejścia i skraca czas wdrożenia rozwiązania. Co więcej, praktyka jednoznacznie wskazuje, że outsourcing systemów i aplikacji IT zdecydowanie podnosi poziom efektów biznesowych, jakie przedsiębiorstwa odnoszą z faktu wdrożenia w tym modelu. Dobrze skonstruowane oferty outsourcingowe zakładają, że projekty muszą być tak przeprowadzone, aby klient koncentrował się głównie na tym, jak poprzez system IT usprawnić Rynek outsourcingu urządzeń biurowych jest obecnie na etapie rozwoju i jest to rozwój dynamiczny. Coraz więcej podmiotów gospodarczych, zarówno z sektora prywatnego, jak i instytucji publicznych dostrzega zalety tej formy nabycia rozwiązań biurowych. Paradoksalnie kryzys jest czynnikiem, który zwiększa aktywność firm w obszarze poszukiwania oszczędności, a outsourcing jest właśnie sposobem na ich wygenerowanie. Usługi outsourcingowe, np. outsourcing druku w obszarze biura, po prostu stają się popularne, gdyż pozwalają na optymalizowanie kosztów funkcjonowania organizacji każdego typu. Dodatkowo jeśli firma skorzysta z programów optymalizacyjnych, może usprawnić swoją działalność, podwyższyć konkurencyjność i wzmocnić pozycję na rynku. Co ciekawe, liczba dostawców oferujących tego typu rozwiązania jest duża, ale jeśli uwzględnimy element posiadania kompleksowego rozwiązania, to ciągle jest ich na rynku niewielu. wybrane procesy biznesowe. Sprawy miejsca na serwerze, backupów, dzierżawy urządzeń, zabezpieczeń, komunikacji sieciowej i dostępności specjalistów baz danych oraz konsultantów help desk dostawcy systemów biorą na siebie. Wiele firm może wybierać tego typu rozwiązania w czasach gorszej koniunktury na rynku, chcąc zoptymalizować koszty i podnieść efektywność działania swojego biznesu. - W obszarze outsourcingu IT dostrzegamy zapotrzebowanie na większą specjalizację usług, zaś oczekiwany i wymagany przez klientów model współpracy musi być dostosowany do sposobu działania danej firmy. Outsourcing stanowi bowiem uzupełnienie jej strategii usługowej w obszarach, w których przedsiębiorstwo nie posiada kompetencji lub ich zdobycie jest drogie. Z tego powodu coraz trudniej jest **

8 Janusz Dziurzyński viceprezes ABSL, dyrektor Centrum Procter & Gamble Global Business Services w Warszawie Źródłem konkurencyjności firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych jest i będzie innowacyjność. Jeśli chcemy być liderami, musimy wpisać innowacyjność w DNA naszych organizacji. Na poziomie operacyjnym mogą być to innowacje technologiczne (takie jak wprowadzanie zaawansowanych systemów telekonferencji czy też usprawnianie procesów komunikacyjnych) lub procesowe (umożliwiające zarządzanie procesami oraz zapewniające menedżerom najwyższego szczebla uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji generowanych przy pomocy najwyższej jakości rozwiązań Business Intelligence). Dobrym przykładem jest też centralizowanie usług, które zjednej strony pozwala na znaczną redukcję kosztów, z drugiej - na lepsze zarządzanie danymi. Według danych ABSL, tego typu rozwiązania, oparte na zaawansowanej wiedzy tworzone są przede wszystkim w centrach typu Knowledge Process Outsourcing (KPO), których w Polsce jest z roku na rok coraz więcej. Na koniec 2010 r. istniały w Polsce 23 tego typu jednostki. W badaniu ABSL zdecydowana większość firm zadeklarowała również wprowadzenie do swojej działalności bardziej złożonych procesów związanych z konsultingiem czy analizami biznesowymi. To sygnał, że firmy pogłębiają swoją ekspertyzę tak, aby w kolejnych latach móc świadczyć bardziej zaawansowane usługi dla większej liczby klientów lub oddziałów swojej macierzystej korporacji. Jeśli jakieś centrum przejmuje coraz bardziej zaawansowane procesy i zaczyna świadczyć usługę utrzymania ich dla wszystkich oddziałów firmy na świecie czy też dla coraz większej liczby zewnętrznych klientów, to silą rzeczy oczy świata kierują się na tę firmę oraz na miejsce, gdzie jest zlokalizowana. Dlatego tak ważne jest i będzie umacnianie już zdobytej pozycji na rynku oraz pogłębianie swojej wiedzy tak, aby być zawsze o krok przed konkurencją. Innowacyjność jest i będzie źródłem wszelkich zmian. Firmy, regiony, kraje, jeśli chcą być numerem 1 na globalnej mapie outsourcingu, muszą oferować wartość dodaną w postaci unikatowych rozwiązań, zaawansowanej wiedzy czy warunków współpracy. Należy pamiętać, że poziom innowacyjności to najważniejsze kryterium służące ocenie najlepszych, globalnych dostawców outsourcingowych. wykorzystać efekt skali jako źródło oszczędności outsourcera, ponieważ wymagana jest większa specjalizacja usług. W przypadku usług IT ich standardowy zakres ma sens tylko w bardzo dużych, głównie międzynarodowych organizacjach. Dla większości firm prościej jest oddać na zewnątrz punktowe usługi IT, bo w takim modelu łatwiej jest zmierzyć i pokazać korzyści. Taki proces wdrażania" usług outsourcingu w organizacji w pewnym momencie będzie oczywiście skutkował jednorazowym oddaniem na zewnątrz dużej ich części w ujęciu procesowym, np. utrzymania sieci LAN/WAN w przedsiębiorstwie, czyli pełnym outsourcingiem informatycznym. Ale osiągnięcie takiej sytuacji zazwyczaj odbywa się poprzez etapy pośrednie, czyli oddanie w outsourcing usług punktowych - przekonuje Michał Grzech, dyrektor handlowy grupy produktowej services w Nextiraone Polska. Rynek outsourcingu stale się zmienia. Pewne obszary, takie jak chociażby stworzenie i utrzymanie strony WWW, stają się standardem, pojawiają się także nowe usługi, np. monitorowanie czy usługi związane z Data Center. To wymusza stałą ewolucję oferty. - Aktualnie dla polskich przedsiębiorstw realizujemy najczęściej dwa typy outsourcingu. Pierwszy model polega na zakupie licencji i zleceniu zewnętrznej firmie utrzymywania systemu na jej serwerze. Druga możliwość to SaaS (Software-as-a-Service) w tzw. modelu jeden do jednego. Wówczas sprzęt i aplikacja znajdują się u dostawcy, który ponosi koszty ich utrzymania. Usługą, którą chcielibyśmy w najbliższym czasie rozpowszechnić na polskim rynku, jest SaaS, ale w modelu jeden do wielu. Podstawowa różnica pomiędzy tymi dwoma rozwiązaniami polega na tym, że w SaaS-ie (jeden do wielu) to samo oprogramowanie jest udostępniane wielu klientom. Jego największą zaletą z punktu klienta jest dostęp do aplikacji na zasadzie gniazdka elektrycznego, z którego firma korzysta wtedy, kiedy tego potrzebuje i w rezultacie płaci jedynie za wykorzystane zasoby - zapowiada Piotr Krzysztoporski. Marcin Złoch

OUTSOURCING 2012-2013

OUTSOURCING 2012-2013 18 Klucz do efektywnego outsourcingu IT Outsourcing często jest odrzucany z powodu bądź to obaw o koszty, bądź przekonania, jakoby zewnętrzny wykonawca nie miał takiej wiedzy na temat danego klienta, jaką

Bardziej szczegółowo

Integralny element długookresowej strategii

Integralny element długookresowej strategii 22 Integralny element długookresowej strategii Rok 2014 był bardzo dobry dla przedsiębiorstw działających w branży outsourcingu. Wyraźnie wzrosło zarówno zainteresowanie usługami, jak i zaufanie do firm,

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY. 28 ADAM MIELCZAREK DROGA PRZEZ KONSULTACJĘ Firmy konsultingowe w procesie podpisywania umowy outsourcingowej.

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY. 28 ADAM MIELCZAREK DROGA PRZEZ KONSULTACJĘ Firmy konsultingowe w procesie podpisywania umowy outsourcingowej. KOSZYKI WEDŁUG POTRZEB: DYWERSYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI OUTSOURCINGOWEJ RYNEK USŁUG OUTSOURCINGU W OBSZARZE KADROWO PŁACOWYM W POLSCE OUTSOURCING CONTACT CENTER JAKO NARZĘDZIE BUDOWANIA BIZNESU NAJNOWSZE ARTYKUŁY,

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY 35 FIRMA DOBRA RADA (2013) NUMER IŚĆ W JEDNYM KIERUNKU, CZY W WIELU? REDUKCJA, KTÓRA NIE BOLI OUTSOURCING W BRANŻY E-COMMERCE

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY 35 FIRMA DOBRA RADA (2013) NUMER IŚĆ W JEDNYM KIERUNKU, CZY W WIELU? REDUKCJA, KTÓRA NIE BOLI OUTSOURCING W BRANŻY E-COMMERCE NUMER 04 (2013) IŚĆ W JEDNYM KIERUNKU, CZY W WIELU? REDUKCJA, KTÓRA NIE BOLI OUTSOURCING W BRANŻY E-COMMERCE NAJNOWSZE ARTYKUŁY, POGLĄDY I OPINIE DOTYCZĄCE OUTSOURCINGU ISBN 978-83-931740-3-4 NUMER 4 (2013)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 29.12.2009. 1. Centra usług i inwestycje zagraniczne. Polska stawia na wiedzę

Warszawa, 29.12.2009. 1. Centra usług i inwestycje zagraniczne. Polska stawia na wiedzę Warszawa, 29.12.2009 Rok 2010 w polskim outsourcingu: zdecydowany kurs na zaawansowane usługi. Podsumowanie roku 2010 w polskim outsourcingu, prognozy na 2011 r. Raport Instytutu Outsourcingu (IO) i Związku

Bardziej szczegółowo

Managed Services Nowy trend na rynku usług outsourcingowych

Managed Services Nowy trend na rynku usług outsourcingowych Managed Services Nowy trend na rynku usług outsourcingowych ort c-level raport c-level raport c-level raport c-level raport c-level r rynek o raporcie Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić pierwsze

Bardziej szczegółowo

Przewodnik obniż koszty w TrUdnYCH CzASACH

Przewodnik obniż koszty w TrUdnYCH CzASACH NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z GAZETĄ PRAWNĄ 23 LUTEGO 2009 Przewodnik obniż koszty w TrUdnYCH CzASACH outsourcing, usługi doradcze, rozwiązania IT 10-11 Co czeka polskie firmy

Bardziej szczegółowo

Kiedy zatem rozpoczyna się zarządzanie kontaktem outsourcingowym? Początek świadomego konstruowania zasad współpracy powinien nastąpić

Kiedy zatem rozpoczyna się zarządzanie kontaktem outsourcingowym? Początek świadomego konstruowania zasad współpracy powinien nastąpić 16 Zarządzanie kontraktem Kontrakt outsourcingowy to coś więcej niż umowa współpracy pomiędzy firmami. Wynika to m.in. ze specyfiki usługi, jaką jest outsourcing oraz ze zobowiązań, które biorą na siebie

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY 26 MISTRZOWIE 52 OSZCZĘDNOŚCI MILE. OGIEŃ z WODĄ (2012) Outsourcing w sektorze publicznym

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY 26 MISTRZOWIE 52 OSZCZĘDNOŚCI MILE. OGIEŃ z WODĄ (2012) Outsourcing w sektorze publicznym Numer 03 (2012) monitoring należności: jak zjeść ciastko i mieć ciastko Raport: Outsourcing w Polsce 2011-2012 NAJNOWSZE ARTYKUŁY, POGLĄDY I OPINIE DOTYCZĄCE OUTSOURCINGU ISBN 978-83-931740-2-7 NUMER 3

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera Cloud 2013 1 Spis treści Cloud 2013 weryfikacja Robert Jesionek Chmura po latach Ewa Zborowska, IDC Poland Integracja w chmurach wg Gartnera Barbara Mejssner, it-manager.pl Przejrzysta wspo łpraca i bezpieczne

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications 1 Spis treści Komunikaty zintegrowane Robert Jesionek Polski rynek otwarty na rozwiązania zunifikowanej komunikacji Barbara Mejssner Na czym polega koncepcja Unified Communications?

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY SEKTOR DORADCZY w poszukiwaniu nowej oferty wartości W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Badanie. analizy wnioski komentarze

Ogólnopolskie Badanie. analizy wnioski komentarze Ogólnopolskie Badanie Rynku 2012 Outsourcingu analizy wnioski komentarze Randstad Payroll Solutions Rozliczanie wynagrodzeń Prowadzenie teczek osobowych Specjaliści o wysokich kwalifikacjach Randstad Payroll

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju branży informatycznej plan działania 2010. Spis treści. Wstęp... 4. 1. Analiza rynku IT... 7

Strategia rozwoju branży informatycznej plan działania 2010. Spis treści. Wstęp... 4. 1. Analiza rynku IT... 7 Eko Marketing Strategia rozwoju branży informatycznej plan działania Dla województwa zachodniopomorskiego Bogdan Kępka 2010 1 Spis treści Wstęp... 4 1. Analiza rynku IT... 7 1.1. Obraz rynku w skali światowej...

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jarosz w rozmowie ze Stanisławem Bochnakiem oraz Robertem Jesionkiem

Krzysztof Jarosz w rozmowie ze Stanisławem Bochnakiem oraz Robertem Jesionkiem Optymalizacja IT 1 2 Spis treści Optymalizacja jest koniecznością 5 kroków budowania zespołu wg Łukasza Kruczka Barbara Mejssner, it-manager.pl Redukcja kosztów w IT Jak mierzyć efektywność IT Stanisław

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Dodatek promocyjny

RAPORT. Dodatek promocyjny RAPORT Dodatek promocyjny Dodatek promocyjny RAPORT PARTNER RAPORTU: Wspomagane zarządzanie Systemy ERP ułatwiają pracę zarządom i menedżerom liniowym, pośrednio obniżając koszty działalności przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

Partner merytoryczny. Więcej za mniej. Trendy IT 2012

Partner merytoryczny. Więcej za mniej. Trendy IT 2012 Partner merytoryczny Więcej za mniej Trendy IT 2012 1 UPROŚĆ zarządzanie centrum danych dzięki sile konwergencji. Infrastruktura konwergentna HP pozwala uprościć kolejny etap wdrażania prywatnej chmury

Bardziej szczegółowo

MUSISZ BIZNES ABC. Wszystko co. Fakty i mity. Zarządzanie. Cloud computing. benchmark magazyn #2 / 9 / 2013

MUSISZ BIZNES ABC. Wszystko co. Fakty i mity. Zarządzanie. Cloud computing. benchmark magazyn #2 / 9 / 2013 BIZNES benchmark magazyn #2 / 9 / 2013 ABC ekonomiki chmury obliczeniowej s. 6 Fakty i mity na temat Cloud computingu s.17 Zarządzanie cyklem życia produktu w chmurze s. 36 Cloud computing rozmowa z Jerzym

Bardziej szczegółowo

Outsourcing Płac w Europie

Outsourcing Płac w Europie Outsourcing Płac w Europie Publikacja ADP Outsourcing Płac w Europie SPIS TREŚCI WSTĘP 4 1 PŁACE: O CO CHODZI? Jak poradzić sobie z paradoksem płac? Czy marzyłeś kiedyś o harmonizacji przepisów w Europie?

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

III edycja poznaj wnioski i opinie specjalistów z sektora outsourcingu

III edycja poznaj wnioski i opinie specjalistów z sektora outsourcingu Ogólnopolskie Badanie Rynku 2013 Outsourcingu III edycja poznaj wnioski i opinie specjalistów z sektora outsourcingu Payroll consulting Administracja wynagrodzeniami Zarzàdzanie dokumentacjà personalnà

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Chmura napędzająca gospodarkę

Chmura napędzająca gospodarkę Cloud computing 2013 Chmura napędzająca gospodarkę AMERYKANIE JUZ DAWNO PRZEKONALI SI jak wielkie znaczenie dla biznesu i rozwoju gospodarki mają rozwiązania w chmurze. W tym samym kierunku zaczyna podążać

Bardziej szczegółowo

Magazyn Comarch ERP nr 1/2011 (15) ISSN 2082-1581 www.erp.comarch.pl

Magazyn Comarch ERP nr 1/2011 (15) ISSN 2082-1581 www.erp.comarch.pl Magazyn Comarch ERP nr 1/2011 (15) ISSN 2082-1581 www.erp.comarch.pl 3. Od redakcji 4. Aktualności z rynku 6. Reportaż: Co w praktyce oznacza fiskalizacja? Temat numeru: 8. Apps in the clouds, czyli jak

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH ORAZ ICH ZASTOSOWAŃ W SEKTORZE MSP Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Współpraca

Bardziej szczegółowo