albuminuria, postural intraventricular aberration albuminuria

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "albuminuria, postural intraventricular aberration albuminuria"

Transkrypt

1 Aa A aberracja aberration, aberrancy, abberatio aberracja chromatyczna chromatic aberration aberracja chromosomalna chromosome aberration aberracja przewodzenia śródkomorowego intraventricular aberration aborcja feticide, abortion abrazja abrasion absorbować absorb abstynencja abstinence acefalia acephaly aceton acetone achondrogeneza achondrogenesis achondroplazja achondroplasia ACTH (hormon adrenokortykotropowy) ACTH (adrenocorticotropic hormone) acydemia acidaemia adaptacja adaptation adopcja adoption adrenalina adrenaline (US: epinephrine) aeroembolizm air embolism aferentny afferent afibrynogenemia afibrinogenaemia AFP AFP agenitalizm agenitalism aglutynacja agglutination aglutynina agglutinin aglutynogen agglutinogen agranulocyt agranulocyte AIDS AIDS akredytacja accreditation aktyniczność actinism aktywna faza porodu acceleration phase, active labour aktywne słuchanie active listening akupunktura acupuncture, stylostixis akuszer accoucheur albinizm albinism albumina albumin albumina surowicy serum albumin albuminuria albuminuria, proteinuria albuminuria młodzieńcza adolescent albuminuria albuminuria ortostatyczna orthostatic albuminuria, postural albuminuria albuminuria wysiłkowa albuminuria of athletes aldosteron aldosterone alergen allergen alergia allergy, allergia alergiczny allergic alfafetoproteina alphafetoprotein, AFP alkalia alkali alkaliczność alkalinity alkaloidy alkaloids alkaloza alkalosis alkohol alcohol alkoholowy zespół płodowy fetal alcohol syndrome amelia amelia aminokwas amino acids amitoza amitosis amnezja amnesia amniocenteza amniocentesis amnioinfuzja amnioinfusion amnioskopia amnioscopy amniotomia amniotomy anafilaksja anaphylaxis analgezja analgesia analiza analysis analiza moczu urinalysis, urine analysis analizować scan, analyse anestezjolog anaesthetist anatoksyna tetanus toxoid anatomia anatomy anatomiczna płeć osobnika gender androgen androgen 263

2 androidalny androidalny android androsteron androsterone anemia anaemia aneuploid aneuploid angiogram angiogram angiotensyna angiotensin ankyloglosja ankyloglossia anoksemia anoxaemia anomalia anomaly anomalia rozwojowa developmental anomaly anorgazmia anorgasmy, anorgazmia antagonista antagonist antagoniści receptorów opioidowych narcotic antagonist antidotum antidote antropoidalny anthropoid antropologia anthropology antybiotyk antibiotic antybiotyk o szerokim działaniu broad spectrum antibiotic antydepresanty antidepressants antygen antigen antykoncepcja contraception antyseptyczny antiseptic antytoksyna antitoxin anuria anuria aorta aorta aparat apparatus, unit, system, device apatia apathia, apathy aplastyczny aplastic aplazja aplasia aplikator applicator apraksja apraxia apteka pharmacy, chemist s artretyzm arthritis aseksualny asexual aseptyka asepsis asertywność assertiveness aspermia aspermia aspiracja aspiration aspiracja smółki meconium aspiration aspirator aspirator aspiryna aspirin astma asthma astmatyk asthmatic asymetria asymmetry asymetryczny asymmetric asynklityzm asynclitism atak paniki panic attack atak paroxysm, attack, fit, seizure, spell, bout atonia atony, atonia, atonicity atonia macicy uterine atonia atopia atopy atopowy atopic atrezja atresia atrezja cewki moczowej urethral atresia atrezja macicy uterine atresia atrezja nozdrzy tylnych choanal atresia atrezja odbytnicza rectal atresia atrezja pochwy vaginal atresia atrezja przełyku oesophageal atresia atrezja szyjki macicy cervical atresia atrofia atrophy atrofia pochwy vaginal atrophy atropina atropine atypowy atypical augmentacja augmentation aura aura autentyczny authentic autohipnoza autohypnosis autoklaw autoclave autoliza autolysis autonomia autonomy autonomiczny autonomic autonomiczny system nerwowy autonomic nervous system autopsja postmortem, autopsy autozygota autozygote autyzm autism awersja aversion awersja do dzieci misopedia, misopedy awersja do kobiet misogyny awersja do ludzi misanthropy awersja do małżeństwa misogamy awersja do mężczyzn misandria awitaminoza avitaminosis, hypovitaminosis azot nitrogen azotan srebra silver nitrate 264

3 Bb B badacz investigator, research worker badać examine, study, investigate, test, explore badania ilościowe quantitative research badania jakościowe qualitative research badanie ginekologiczne wewnętrzne (tzw. dwuręczne) bimanual palpation of the pelvic organs badanie brzucha abdominal badanie cukru we krwi random blood sugar test badanie cytologiczne cytological badanie diagnostyczne diagnostic badanie endoskopowe endoscopic badanie genetyczne genetic screening badanie grup krwi blood group determination badanie histologiczne histological badanie histologiczne śródoperacyjne intra-operative histological badanie histopatologiczne histological, histopathological badanie, research,, testing, study badanie kohortowe cohort study badanie krwi włośniczkowej pobranej ze skalpu płodu fetal blood sampling badanie laboratoryjne laboratory badanie moczu urine analysis badanie na nosicielstwo carrier state testing badanie narządów miednicy/badanie wewnętrzne pelvic badanie naukowe research badanie ojcostwa paternity determination badanie palpacyjne brzucha abdominal palpation badanie przesiewowe screening badanie przez pochwę (badanie wewnętrzne) vaginal badanie randomizowane z podwójną ślepą próbą doubleblind trial badanie z randomizacją randomized controlled trial bakterie bacteria bakteriemia bacteraemia bakteriobójczy germicide bakteriologia bacteriology bakteriomocz bacteriuria bakteriostatyczny bacteriostatic bakteryjna flora flora, bacterial flora balotowanie ballottement bank krwi blood bank bańka ampulla barbiturany barbiturates bariera łożyskowa placental barrier barkowy acromial barkowy brachial barwienie metodą Grama Gram staining barwnik pigment baza danych Cochrane Cochrane Database bazofil basophil, basophile betametazon betamethasone bez gorączki apyrexia, afebrile state bez jajeczkowania anovular bezbarwny achromatic bezdech apnoea 265

4 bezimienny bezimienny innominate bezmleczność agalactia bezmózgowie anencephalia, anencephalus bezowulacyjny cykl miesiączkowy anovular menstruation bezpieczny sex safe sex bezpłodność infertility bezpłodny sterile bezsenność insomnia bezstronny objective beztlenowiec anaerobe bezwładność inertia biała wydzielina (odchody) alba białe upławy leucorrhoea białko protein białko hemoglobiny globin białkomocz proteinuria, albuminuria biały albicans bidet bidet biegły świadek expert witness biegunka diarrhoea, flux biegunowość polarity bielnik biały candida bierny passive bilans płynów fluid balance bilirubina bilirubin bilirubinemia bilirubinaemia bilirubinometr bilirubinometer biochemia biochemistry biodrowo-guziczny iliococcygeal biodrowo-łonowy iliopectineal biodrowy iliac biologia biology biopsja biopsy biorca recipient biseksualny bisexual blady pallid, pale blastocysta blastocyst blastula blastula blastulacja blastulation blaszka kosmówki chorionic plate bliznowiec keloid bliźniak bezsercowy holoacardius acephalus bliźnięta twins bliźnięta dwujajowe dizygotic twins bliźnięta symetryczne diplopagus bliźnięta zrośnięte conjoined twins, locked twins, Siamese twins blok operacyjny operating suite blokada block blokada nerwu nerve block blokada nerwu sromowego pudendal block błąd w sztuce lekarskiej malpractice błędnik labirynth błędny (nerw) vagus błędny vagal błona biaława tunica albuginea błona dziewicza hymen błona membrane błona surowicza serous membrane błona śluzowa mucosa, mucous membrane błona, otoczka, osłona tunica błoniasty przyczep pępowiny velamentous insertion of the cord błoniasty velamentous błonica diphtheria błony łożyskowe placental membranes boczny lateral bodziec stimulus bok flank, side bolesne miesiączkowanie dysmenorrhoea ból pain ból brzuszny abdominal pain, bellyache ból macicy metralgia ból międzymiesiączkowy intramenstrual pain, mittelschmerz ból nadbrzusza epigastric pain ból owulacyjny mittelschmerz ból pleców backache ból pochwy colpalgia ból porodowy pain in labour, travail ból poporodowy post partum pain, after-pains ból sutka/piersi mastalgia bradykardia bradycardia, fetal bradycardia brak koordynacji ruchów incoordinate brak miesiączki amenorrhoea, menostasis brak postępu porodu obstructed labour 266

5 bramkowa teoria bólu pain gate theory bramkowa teoria kontroli bólu gate control theory of pain brodawczak papilloma brodawka papilla, verruca, wart brodawka płciowa genital wart brodawka sutkowa nipple brodawka wciągnięta retracted nipple budka tlenowa bromokryptyna bromocriptine bródka mentum bródkowo-przedni mentoanterior bruzda sulcus brzeg odbytu anal verge brzuch abdomen brzuszny abdominal budka tlenowa head box B 267

Angielski słownik psychologii

Angielski słownik psychologii Wojciech J. Imielski Bogumiła Z. Wesołowska Angielski słownik psychologii i innych nauk społecznych Wojciech J. Imielski Bogumiła Z. Wesołowska Angielski słownik psychologii i innych nauk społecznych

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ MAREK LASKOWSKI

ANDRZEJ MAREK LASKOWSKI ANDRZEJ MAREK LASKOWSKI POLSKO-NORWESKI SŁOWNIK MEDYCZNY (zawiera prawie 8000 haseł) OSLO 2015 ISBN 978-82-999950-2 A abazja - abasi aberracja - villfarelse, aberrasjon aberracja chromatyczna - kromatisk

Bardziej szczegółowo

COMMON TESTS WITH DESCRIPTIONS NAJCZE ŚCIEJ WYKONYWANE BADANIA I ICH OPIS

COMMON TESTS WITH DESCRIPTIONS NAJCZE ŚCIEJ WYKONYWANE BADANIA I ICH OPIS COMMON TESTS WITH DESCRIPTIONS Najczęściej wykonywane badania i ich opis Abdominal aorta sonogram; ultrasonography Badanie ultrasonograficzne aorty brzusznej Acid-fast bacilli (AFB) Pałeczki kwasooporne

Bardziej szczegółowo

www.babycentre.co.uk/midwives Translated keywords in Polish

www.babycentre.co.uk/midwives Translated keywords in Polish Translated keywords in Polish abdominal pain ból brzuszny abnormality nieprawidłowość alcohol alkohol allergies alergie amniocentesis amniopunkcja amniotic fluid płyn owodniowy anaemia anemia anaesthetic

Bardziej szczegółowo

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2011

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2011 LEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Rozpoznanie cukrzycowej choroby nerek stawia się na podstawie: A. zwiększonego wydalania albumin w moczu. B. zwiększonej liczby leukocytów w moczu. C. zwiększonej liczby erytrocytów

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka dla ginekologów

Diagnostyka dla ginekologów Diagnostyka dla ginekologów Szanowni Państwo Oddajemy w Państwa ręce opracowanie zawierające wybór badań diagnostycznych, oferowanych w ogólnopolskiej sieci laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA, przydatnych

Bardziej szczegółowo

GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO. Michu Wrocław 2011 wersja 1.1

GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO. Michu Wrocław 2011 wersja 1.1 GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO Michu Wrocław 2011 wersja 1.1 2 SPIS TREŚCI 1. C. o przebiegu prawidłowym zapłodnienie, płód i popłód, imm. aspekty c., zmiany ustrojowe w przebiegu c., rozpoznanie c. i TP, organizacja

Bardziej szczegółowo

CENNIK ODPŁATNYCH BADAŃ I USŁUG MEDYCZNYCH

CENNIK ODPŁATNYCH BADAŃ I USŁUG MEDYCZNYCH Podstawą do odbioru wyników badań jest dowód KP [rachunek]. W przypadku odbioru wyniku przez osobę trzecią, Pacjent podaje imię i nazwisko, PESEL oraz numer dowodu osoby, którą upoważnia do odbioru wyniku.

Bardziej szczegółowo

PAKIET MEDYCZNY BĄDŹ ZDRÓW. WYKAZ USŁUG MEDYCZNYCH. LISTA PLACÓWEK MEDYCZNYCH. INFORMACJA O PROGRAMIE ASSISTANCE.

PAKIET MEDYCZNY BĄDŹ ZDRÓW. WYKAZ USŁUG MEDYCZNYCH. LISTA PLACÓWEK MEDYCZNYCH. INFORMACJA O PROGRAMIE ASSISTANCE. PAKIET MEDYCZNY BĄDŹ ZDRÓW. WYKAZ USŁUG MEDYCZNYCH. LISTA PLACÓWEK MEDYCZNYCH. INFORMACJA O PROGRAMIE ASSISTANCE. WARIANT PODSTAWOWY WARIANT ROZSZERZONY WARIANT PLATYNOWY 1. Internista/specjalista medycyny

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG SZPITALA PROFILAKTYKA, ZACHOWANIE, RATOWANIE, PRZYWRACANIE I POPRAWA ZDROWIA*

CENNIK USŁUG SZPITALA PROFILAKTYKA, ZACHOWANIE, RATOWANIE, PRZYWRACANIE I POPRAWA ZDROWIA* L.p. Kod badania SZPITAL KLINICZNY IM. H. ŚWIĘCICKIEGO UM IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU CENNIK USŁUG SZPITALA PROFILAKTYKA, ZACHOWANIE, RATOWANIE, PRZYWRACANIE I POPRAWA ZDROWIA* Rodzaj usługi F3-DSRiSUM

Bardziej szczegółowo

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2012

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2012 LEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Zespół HELLP jest jednym z objawów ciężkiego stanu przedrzucawkowego i obejmuje następujące elementy: A. hemolizę, obniżone stężenie enzymów wątrobowych, niskie stężenie płytek.

Bardziej szczegółowo

KATALOG ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH I TERAPEUTYCZNYCH

KATALOG ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH I TERAPEUTYCZNYCH KATALOG ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH I TERAPEUTYCZNYCH Lp. Wyszczególnienie kwalifikacja do typu porady ANALITYKA 1. badanie kału w kierunku jaj pasożytów I 2. badanie ogólne kału I 3. badanie w kierunku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI MEDYCZNEJ "ZDROWIE EXTRA" - ZAKRES USŁUG

PROGRAM OPIEKI MEDYCZNEJ ZDROWIE EXTRA - ZAKRES USŁUG Poniżej wymienione usługi udzielane są w Placówkach Medycznych Medicover. HOT LINE MEDICOVER Porady medyczne w nagłych wypadkach (24h). POGOTOWIE RATUNKOWE Usługi Pogotowia Ratunkowego są świadczone w

Bardziej szczegółowo

CENNIK PROCEDUR MEDYCZNYCH

CENNIK PROCEDUR MEDYCZNYCH www.wss.olsztyn.pl CENNIK PROCEDUR MEDYCZNYCH INFORMATOR 2009 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W OLSZTYNIE ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn 1 Kapituła Konkursu POWYŻEJ 400 ŁÓŻEK Henryka Bochniarz Europa

Bardziej szczegółowo

Badania Rentgenowskie

Badania Rentgenowskie Badania Rentgenowskie Cena badania obejmuje: wykonanie badania, opis badania, płytkę CD Lp Rodzaj usługi Cena 1. Zdjęcie płuc PA 30,00 2. Zdjęcie płuc PA /dzieci do lat 6/ 25,00 3. Zdjęcie płuc boczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI MEDYCZNEJ "ZDROWIE SENIOR" - ZAKRES USŁUG

PROGRAM OPIEKI MEDYCZNEJ ZDROWIE SENIOR - ZAKRES USŁUG Poniżej wymienione usługi udzielane są w Placówkach Medycznych Medicover. HOT LINE MEDICOVER Porady medyczne w nagłych wypadkach (24h). POGOTOWIE RATUNKOWE Usługi Pogotowia Ratunkowego są świadczone w

Bardziej szczegółowo

KOD BADANIA LABORATORYJNE CENA

KOD BADANIA LABORATORYJNE CENA KOD BADANIA LABORATORYJNE CENA 001 1,25 OH2 Witamina D3 330,00 002 17 ketosterydy 34,00 003 17-OH - kortykosteroidy 40,50 004 17-OH progesteron 32,00 005 25OH Witamina D3 145,00 006 a-amylaza (diastaza)

Bardziej szczegółowo

Różny obraz kliniczny celiakii wśród dzieci. Different clinical picture of coeliac disease in children

Różny obraz kliniczny celiakii wśród dzieci. Different clinical picture of coeliac disease in children 193 Wydawnictwo UR 2012 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2012, 2, 193 199 Paulina Krawiec 1, Elżbieta Pac-Kożuchowska 2 Different

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CENNIK USŁUG OFERTA KOMERCYJNA

SPIS TREŚCI CENNIK USŁUG OFERTA KOMERCYJNA SPIS TREŚCI RADIOLOGIA... 2 REZONANS MAGNETYCZNY... 2 TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA... 2 RTG... 3 PRACOWNIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH... 5 DIAGNOSTYKA OGÓLNA Z USG... 5 DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA... 5 DIAGNOSTYKA

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i tolerancja nowego żelu dopochwowego na bazie chlorheksydyny w leczeniu zakażeń pochwy

Skuteczność i tolerancja nowego żelu dopochwowego na bazie chlorheksydyny w leczeniu zakażeń pochwy Skuteczność i tolerancja nowego żelu dopochwowego na bazie chlorheksydyny w leczeniu zakażeń pochwy Bruno Molteni, Antonietta D Antuono, Patrizia Bandini, Giuseppe Sintini, Eliana Barcellona, Antonella

Bardziej szczegółowo

GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY NIP: 781-16-21-484 SZPITAL KLINICZNY REGON: 000288840 UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO KRS: 0000002866

GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY NIP: 781-16-21-484 SZPITAL KLINICZNY REGON: 000288840 UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO KRS: 0000002866 SPIS TREŚCI: STR. 1. BADANIA LABORATORYJNE 2-8 2. BADANIA USG, KTG, EKG 9 3. BADANIA RTG 10-11 4. BADANIA DENSYTOMETRYCZNE 12 5. BADANIA URODYNAMICZNE 12 6. BADANIA ANDROLOGICZNE 13 7. BADANIA W PRACOWNI

Bardziej szczegółowo

Program Opieki Medycznej ilife EXTRA (opcja z dopłatami)

Program Opieki Medycznej ilife EXTRA (opcja z dopłatami) W ramach programu ilife Extra przysługują następujące usługi: I. HOT LINE Porady medyczne w nagłych wypadkach (24h). VI. KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW - POZIOM ZAAWANSOWANY (Opcja z dopłatami) Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Program Pojedynczy: Senior Korporacyjny do 85 ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE

Załącznik nr 3 Program Pojedynczy: Senior Korporacyjny do 85 ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE Załącznik nr 3 ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE Świadczenia objęte zakresem Pogotowie Ratunkowe udzielane są przez Centra Medicover. W ramach zakresu Pogotowie Ratunkowe udzielane są wyłącznie wymienione poniżej

Bardziej szczegółowo

Badania Rentgenowskie

Badania Rentgenowskie Badania Rentgenowskie Cena badania obejmuje: wykonanie badania, opis badania, płytkę CD Lp Rodzaj usługi Cena 1. Zdjęcie płuc PA 30,00 2. Zdjęcie płuc PA /dzieci do lat 6/ 25,00 3. Zdjęcie płuc boczne

Bardziej szczegółowo

Cennik procedur medycznych

Cennik procedur medycznych www.wss.olsztyn.pl Cennik procedur medycznych INFORMATOR 2011 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W OLSZTYNIE ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn 1 ul. Grunwaldzka RATUSZ ul. 1-go Maja ul. Pieniężnego ul.

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu Aktualizacja na dzień 11.08.2015. Lp. Kod Diagnostyka Laboratoryjna Cena * Uwagi 1 554 17-ketosterydy w moczu

Bardziej szczegółowo

CENNIK KOMERCYJNY. 20 luty 2012 roku. Szpital Wojewódzki. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego

CENNIK KOMERCYJNY. 20 luty 2012 roku. Szpital Wojewódzki. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego Strona 1 z 20 CENNIK KOMERCYJNY Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26 tel ( 068 ) 329-62 - 00 fax ( 068 ) 327-02

Bardziej szczegółowo

p o d y p l o m i e n r 1 k w a r t a l n i k s p e c j a l i s t y c z n y

p o d y p l o m i e n r 1 k w a r t a l n i k s p e c j a l i s t y c z n y p o d y p l o m i e k w a r t a l n i k s p e c j a l i s t y c z n y 2 0 1 2 n r 1 c z e r w i e c Zaburzenia seksualne w uzależnieniach narkotykowych Sexual Disorders in Drug Addiction Sławomir Jakima

Bardziej szczegółowo

S ownik terminologiczny biotechnologii ywno ci i rolnictwa PUBLIKACJA DZIA U BADA I TECHNOLOGII

S ownik terminologiczny biotechnologii ywno ci i rolnictwa PUBLIKACJA DZIA U BADA I TECHNOLOGII S ownik terminologiczny biotechnologii ywno ci i rolnictwa PUBLIKACJA DZIA U BADA I TECHNOLOGII 9 S ownik terminologiczny biotechnologii ywno ci i rolnictwa PUBLIKACJA DZIA U BADA I TECHNOLOGII 9 Poprawione

Bardziej szczegółowo

HEART II SERCE II C25

HEART II SERCE II C25 HEART II SERCE II C25 LOWER LIMB IV KOŃCZYNA DOLNA IV C58 angiohyalinosis 103 angiomatosis Normal fluorescein angiogram Prawidłowy angiogram fluoresceinowy: w fazie żylnej (po 15 sekundach) jednakowo wyraźnie

Bardziej szczegółowo