Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI I. WSPÓŁCZESNE TEORIE, KONCEPCJE ORAZ PROBLEMY MARKETINGU, HANDLU I KONSUMPCJI Krzysztof Andruszkiewicz, Lech Nieżurawski, Krzysztof Śmiatacz, Role i satysfakcja interesariuszy przedsiębiorstw w sytuacji kryzysowej 18 Marcin Awdziej, Temporalne aspekty zjawisk gospodarczych a marketing 25 Agnieszka Bieńkowska, Milleniusz W. Nowak, Anna Zgrzywa-Ziemak, Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) a inne metody zarządzania współwystępowanie i efekty stosowania 31 Magdalena Brzozowska-Woś, Inbound marketing a skuteczna komunikacja marketingowa 39 Paweł Brzustewicz, Rola współpracy z interesariuszami w realizacji koncepcji marketingu zrównoważonego 46 Agnieszka Dąbrowska-Leszczyńska, Marketing sensoryczny a urealnianie niematerialnego charakteru usług 53 Anna Drapińska, Marketing doświadczeń w przedsiębiorstwach usługowych 57 Lechosław Garbarski, Teoretycy i praktycy marketingu jeden czy dwa światy? 65 Marcin Gębarowski, Formuła współczesnych targów w kontekście koncepcji marketingu relacyjnego oraz marketingu sensorycznego 70 Grażyna Golik-Górecka, Przesłanki stosowania dashboard marketing a wstępne holistyczne ujęcie wskaźników marketingowych 75 Joanna Hernik, Refleksje nad rozwojem marketingu ujęcie historyczne 82 Stanisław Kaczmarczyk, Zarys metodyki badań naukowych w nauce o marketingu 91 Jacek Kamiński, Historyczne badania marketingu 98 Ryszard Kłeczek, Kategoria relacji z klientami i wyjaśnianie w marketingu 105 Witold Kowal, Emocjonalne aspekty działań marketingowych stare i nowe ujęcia problemu 110 Magdalena Krzyżanowska, Sieciowe kreowanie i podział wartości a marketing 115 Anna Maryniak, Marketing zrównoważony w kontekście CSR 121 Krystyna Mazurek-Łopacińska, Marketing 3.0 w kontekście rozwoju kreatywności 128 Maciej Mitręga, Pomiar w badaniach naukowych w marketingu standardy w Polsce i za granicą okiem recenzenta 135 Katarzyna Olejniczak, Zielony marketing jako wyraz odpowiedzialności współczesnego przedsiębiorstwa 139 Anna Olejniczuk-Merta, Marketing w innowacyjnej gospodarce 145 Joanna Petrykowska, Marketing społeczny a marketing społecznie zaangażowany 151 Joanna Pietrzak, Dobra luksusowe odwrócone reguły marketingu? 157 Robert Romanowski, Znaczenie marketingu terytorialnego w rozwoju lokalnych systemów innowacji 164 Edyta Rudawska, Koncepcja więzi relacyjnych w marketingu relacji 169 Wawrzyniec Rudolf, Marketing interesariuszy nowy wymiar marketingu relacji 174 Maria Sławińska, Marketing jako koncepcja zarządzania trendy rozwoju 179 Piotr Tarka, Ciągłość czy okresowość marketingowych projektów badawczych dylematy metodologiczne 187 Marketing i Rynek 8/2014 2

2 Jan W. Wiktor, Triangulacja podejść i metod w projektach badawczych marketingu międzynarodowego 193 Leszek Żabiński, Nauka o marketingu i rynkach. Argumenty za instytucjonalizacją dyscypliny naukowej raz jeszcze 201 II. WYZWANIA DYDAKTYKI MARKETINGU, HANDLU I KONSUMPCJI E. Jadwiga Biesaga-Słomczewska, Barbara Szymocha, Uwarunkowania i problemy funkcjonowania polskich uczelni w kontekście działań employer branding 208 Wiesław Ciechomski, Systemowe uwarunkowania podnoszenia jakości kształcenia menedżerów 214 Magdalena Daszkiewicz, Sylwia Wrona, Kształcenie ustawiczne szansa czy konieczność (implikacje marketingowe dla uczelni ekonomicznych) 223 Katarzyna Dziewanowska, Współtworzenie wartości w edukacji wyższej w świetle badań jakościowych 229 Ewa Frąckiewicz, Antoni Gwarek, Wioleta Samitowska, Kształcenie akademickie w synergii z biznesem marketingowe wyzwanie dla uczelni wyższych 235 Bogdan Gregor, Beata Gotwald, Wyzwania dla współczesnej dydaktyki marketingu w szkołach wyższych między teorią a oczekiwaniami pracodawców i studentów 241 Małgorzata Grzegorczyk, Budowanie relacji w procesach komercjalizacji innowacji naukowych 249 Hanna Hall, Modele ról studentów i ich satysfakcji ze studiów w aspekcie zarządzania relacjami uczelnia studenci 253 Robert Kozielski, Ewolucja dydaktyki marketingu w wymiarze akademickim proces, metody, wyzwania 260 Anna Krajewska-Smardz, Koncepcja zarządzania relacjami szkoły wyższej z absolwentami i korzyści z jej zastosowania dla uczelni o profilu turystycznym 266 Katarzyna Krot, Wymiary zaufania studentów do wykładowcy w świetle badania 273 Kamila Peszko, Sfera dydaktyki szkół wyższych obszary działania i poziom współpracy z otoczeniem 279 Zygmunt Waśkowski, Kształtowanie i zakres kompetencji menedżerów marketingu w przedsiębiorstwach działających na rynku business to business 287 Robert Wolny, Oczekiwania pracodawców wobec wiedzy, umiejętności i kompetencji absolwentów handlu i marketingu 293 Agnieszka Żbikowska, Etyka w nauczaniu marketingu refleksje nad opiniami studentów 299 III. PRAKTYCZNE ASPEKTY MARKETINGU Jan Adamczyk, Joanna Wiażewicz, Działania promocyjne gmin adresowane do inwestorów (na przykładzie gmin w województwie podkarpackim) 307 Magdalena Ankiel-Homa, Wyznaczniki wartości informacyjnej opakowań produktów mleczarskich 313 Sylwia Badowska, Istota i tożsamość marek lokalnych i globalnych 320 E. Jadwiga Biesaga-Słomczewska, Joanna Kaczorowska, Różnorodność pokoleniowa pracowników implikacje dla zarządzania ludźmi (na przykładzie wybranych organizacji) 326 Monika Boguszewicz-Kreft, Efekt kraju pochodzenia w usługach edukacyjnych 332 Ilona Bondos, Komunikacyjna rola ceny w procesie docierania z informacją do klienta 338 Krzysztof Chmielewski, Kreowanie wartości przez marki korporacyjne 344 Marketing i Rynek 8/2014 3

3 Monika Chodorek, Renoma przedsiębiorstwa jako rezultat Pozytywnego Potencjału Organizacji w świetle wyników badań 349 Kazimierz Cyran, Znaczenie dystrybucji bezpośredniej w zaspokajaniu popytu na żywność 355 Bogumił Czerwiński, Innowacje w działalności marketingowej instytucji finansowych na rynku polskim 364 Paweł de Pourbaix, Globalne i lokalne strategie marketingowe przedsiębiorstw 372 Wioleta Dryl, Kiedy zaczyna się luksus? Względność pojęcia produktu luksusowego 378 Anna Dziadkiewicz, Rola designu w procesie tworzenia nowego produktu 386 Iwona Escher, Polski rynek badań marketingowych stan, tendencje, aktualne problemy i wyzwania 394 Waldemar Glabiszewski, Proinnowacyjne kierunki kreowania wizerunku małych przedsiębiorstw 402 Ewa Glińska, Jarosław Kilon, Pożądane cechy osobowości marki miasta w opinii menedżerów do spraw promocji w urzędach miejskich w Polsce 408 Dorota Grego-Planer, Klienci polskich tajemniczych mistrzów w ujęciu globalnym 418 Bogdan Gregor, Magdalena Kalińska-Kula, Wsparcie informacyjne negocjacji biznesowych w praktyce polskich przedsiębiorstw 424 Magdalena Grębosz, Wizerunek marki w strategii co-brandingu 430 Wojciech Grzegorczyk, Innowacje produktowe w działalności marketingowej banków detalicznych w Polsce 437 Maria Grzybek, Zakres stosowania społecznej odpowiedzialności biznesu w firmach małej i średniej skali branży budowlanej 444 Marcin Haberla, Potencjalne działania promocyjne klastrów w Polsce 450 Piotr Hadrian, Organizacja marketingu jako obszar problemowy audytu 457 Barbara Iwankiewicz-Rak, Marketing społeczny w praktyce organizacji niebiznesowych 463 Lilianna Jabłońska, Krystian Leasing, Wybrane determinanty zróżnicowania cen na polskim rynku róż ciętych 469 Anna Jasiulewicz, Marketing społecznościowy na portalu Facebook jako forma komunikowania się firmy z rynkiem 474 Grzegorz Karasiewicz, Wydatki marketingowe polskich przedsiębiorstw 480 Małgorzata Kieżel, Innowacje w ofercie i obsłudze klientów banków detalicznych 486 Grażyna Koniorczyk, Joanna Wiechoczek, Nowe trendy w marketingu usług turystycznych 492 Wioletta Krawiec, Anna Sibińska, Strony WWW w kierunku budowania doświadczenia klienta 498 Sylwia Kuczamer-Kłopotowska, Współczesne formy komunikacji marketingowej 504 Alicja Kusińska, Segmentacja rynku i marketing lateralny jako czynniki kreatywnego zarządzania produktem 510 Justyna Łapińska, Kreowanie i wdrażanie ekoinnowacji produktowych i procesowych w przemyśle utylizacyjnym 517 Michał Makowski, Skuteczność komunikacji a skuteczność realizacji internetowych badań marketingowych 523 Beata Marciniak, Systemy normatywne regulujące sferę badań marketingowych w Polsce doniesienie z badania empirycznego 531 Justyna Matysiewicz, Sławomir Smyczek, Organizacja marketingu w sieciowych jednostkach usług profesjonalnych koncepcja, uwarunkowania 537 Grzegorz Mazurek, Sieciowe kreowanie wartości a organizacja działalności marketingowej 545 Marketing i Rynek 8/2014 4

4 Tomáń Meluzín, Marek Zinecker, Aspekty marketingowe procesu wchodzenia na giełdę: doświadczenia czeskiego i polskiego rynku kapitałowego (artykuł w języku angielskim) 550 Jacek Michalak, Wojciech Kozłowski, Klara Łachacz, Postrzeganie reklamy telewizyjnej przez dzieci 556 Eugeniusz Michalski, Strategie cenowe produktu 564 Mirosław Moroz, Przesłanki skuteczności pozyskania klienta metodą Lead Management Process na przykładzie przedsiębiorstwa internetowego 571 Barbara Mróz-Gorgoń, Marketingowe aspekty wykorzystania mediów społecznościowych przez marki modowe w Polsce 577 Renata Nestorowicz, Bogna Pilarczyk, Wyzwania wobec komunikacji marketingowej na rynku żywności ekologicznej w Polsce w świetle badań konsumentów 583 Roman Niestrój, Koniunkturalne uwarunkowania strategii marketingowych doświadczenia Polski w latach Robert Nowacki, Reklama etyczna czy kontrowersyjna? Walory informacyjne a wiarygodność przekazów reklamowych w opinii konsumentów 595 Mirosława Pluta-Olearnik, Marketing a internacjonalizacja usług podejścia badawcze 601 Robert Popiołek, Radosław Szulc, Kody Quick Response jako unikatowa technologia łączenia komunikacji offline i online 607 Iwona Posadzińska, Znaczenie informacji marketingowej w procesie umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw budowlanych 613 Aleksandra Radziszewska, Ocena skuteczności innowacyjnych form komunikacji marketingowej 619 Anna Rogala, Znaczenie porozumiewania się w organizacji dla działań z zakresu komunikacji marketingowej 625 Grażyna Rosa, Klasyczne i nowoczesne działania marketingowe na rynku usług transportowych 631 Iga Rudawska, Jakość obsługi klienta na przykładzie usług opieki zdrowotnej 638 Adam Rudzewicz, Rola i znaczenie zaufania w kreowaniu marki 644 Katarzyna Rupik, Model planowania marketingowego w przedsiębiorstwie 649 Ireneusz P. Rutkowski, Metody macierzowo-sieciowe pomiaru poziomu dojrzałości procesu innowacji i wprowadzania nowego produktu na rynek podejście badawcze 656 Adam Sagan, Wielowymiarowa analiza skal o sumie stałej w badaniach marketingowych 662 Maciej Schulz, Badania preferencji i opinii nabywcy na przykładzie przedsiębiorstw działających na terenie Polski 669 Katarzyna Sempruch-Krzemińska, Design jako skuteczne narzędzie rozwoju konkurencyjności produktu i marki 676 Agnieszka Smalec, System identyfikacji wizualnej jako element komunikacji marketingowej na przykładzie Szczecina 682 Magdalena Sobocińska, Postrzeganie marketingu i zakres jego stosowania w instytucjach kultury w świetle wyników badania ilościowego 688 Sylwia Sobolewska, Zarządzanie wiedzą o kliencie w świetle badań empirycznych 696 Kinga Stopczyńska, Wykorzystanie social media w działaniach online public relations 702 Agata Sudolska, Nowoczesne tendencje w pozyskiwaniu informacji od klientów a możliwości zwiększania innowacyjności ofert rynkowych 708 Dawid Szostek, Istota i przejawy zachowań kontrproduktywnych w organizacji 714 Izabela Sztangret, Badania i rozwój w firmach sektora IT w Polsce 722 Marketing i Rynek 8/2014 5

5 Joanna Szwacka-Mokrzycka, Wybrane aspekty zarządzania marką żywnościową 729 Monika Świątkowska, Innowacyjne formy promocji towarowej 736 Beata Tarczydło, Rola kolorów w kreowaniu wizerunku marki wybrane przykłady 741 Jolanta Tkaczyk, Komunikacja nieformalna metaanaliza 747 Jolanta Witek, Budowanie wspólnej marki klastra 755 Lucyna Witek, Budowanie wartości marki w oparciu o programy zaangażowane społecznie 761 Mariusz Woźniakowski, Google Plus w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw 768 Jarosław Woźniczka, Reklama jako narzędzie pozycjonowania w odniesieniu do globalnej kultury konsumenckiej 774 Maciej Zastempowski, Instrumenty marketingowe stosowane przez kujawsko-pomorskie przedsiębiorstwa i ich konkurentów w dobie kryzysu XXI wieku 779 Grzegorz Zasuwa, Motywy podejmowania kampanii marketingu społecznie zaangażowanego oraz ich konsekwencje 784 Agnieszka Zielińska, Znaczenie społecznej odpowiedzialności dla organizacji pozarządowych z województwa podkarpackiego 790 IV. HANDEL NA RYNKACH LOKALNYCH, REGIONALNYCH I GLOBALNYCH Marek Angowski, Marcin Lipowski, Przewagi konkurencyjne sklepów dyskontowych w ocenach nabywców artykułów żywnościowych 797 Radosław Baran, Rynkowe uwarunkowania prowadzenia sklepów internetowych przez duże sieci handlu detalicznego 804 Katarzyna Bilińska-Reformat, Rola CCR (Customer Centric Retailing) w kreowaniu wartości dla klientów sieci handlowych 810 Krzysztof Cybulski, Wpływ fluktuacji sprzedawców na jakość obsługi klientów 816 Piotr Cyrek, Decyzje rekrutacyjne w kreowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego 823 Marek Drzazga, Koncepcje w działalności marketingowej przedsiębiorstw handlu detalicznego na początku XXI wieku 830 Michał Gazdecki, Struktura i procesy konsolidacji handlu na rynku środków produkcji na przykładzie rynku chemicznych środków ochrony roślin 837 Aleksandra Grzesiuk, Marketing spersonalizowany w handlu detalicznym. Koncepcja i doświadczenia rynku brytyjskiego 844 Krystyna Iwińska-Knop, Dagmara Zając, Logistyka jako determinanta tworzenia wartości dla klienta w handlu elektronicznym 852 Dominika Kaczorowska-Spychalska, Zakupy grupowe w strategii marketingowej firm usługowych w województwie łódzkim w świetle badań własnych 859 Barbara Kucharska, Przedsiębiorstwa handlu detalicznego wobec zmian w zachowaniach konsumentów 867 Michał Kucia, Wirtualizacja działalności handlowej przedsiębiorstw 873 Marcin Lewicki, Architektura sklepu internetowego jako instrument kreowania wartości dla klienta 881 Paweł Nowodziński, Piotr Tomski, Obecność przedsiębiorstw handlowych w mediach społecznościowych jako wyzwanie przyszłości 891 Marek Rawski, Wykorzystanie metody refleksji strategicznej w procesie wyboru pośredników 900 Beata Reformat, Zmiany w procesach internacjonalizacji handlu detalicznego w Polsce 906 Marketing i Rynek 8/2014 6

6 Tomasz Smoleń, Możliwości wykorzystania narzędzi internetowych w sprzedaży na rynku dóbr kultury 912 Katarzyna Szalonka, Model funkcjonowania rynku aptecznego w świetle nowych uwarunkowań prawnych 918 Halina Szulce, Bogusław Śliwczyński, Rola controllingu operacyjnego w zarządzaniu sprzedażą 924 Andrzej Szymkowiak, E-kastomizacja produktów wykorzystanie narzędzi online w e-commerce 933 Mariusz Trojanowski, Sklepy internetowe i stacjonarne a kategorie produktowe wyniki badań preferencji konsumentów 939 Paweł Waniowski, Percepcja cenowych haseł promocyjnych sieci handlowych w świetle badań sondażowych 946 Halina Wojnarowska, Marki własne przedsiębiorstw handlowych w Polsce 953 V. KONSUMPCJA ZACHOWANIA, LOJALNOŚĆ, SATYSFAKCJA NABYWCÓW Grażyna Adamczyk, Wykorzystanie Internetu w komunikacji marketingowej w segmencie młodych konsumentów 961 Paweł Bartkowiak, Bogdan Sojkin, Determinanty zakupu towarów przez polskich konsumentów 968 Agnieszka I. Baruk, Nabywcy czy prosumenci rola rynkowa współczesnych odbiorców 977 Agnieszka I. Baruk, Anna Iwanicka, Tomasz M. Gruszecki, Zachowania rynkowe nabywców finalnych a pochodzenie produktu 982 Sebastian Białoskurski, Zachowania zakupowe nabywców finalnych w odniesieniu do nowych produktów spożywczych 988 Krzysztof Błoński, Emocje a satysfakcja klienta na przykładzie klientów JST 995 Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, Monika Jedynak, Kraj pochodzenia jako kryterium oceny oferty rynkowej przez młodych konsumentów (artykuł w języku angielskim) 1003 Aleksandra Burgiel, Wspólna konsumpcja (collaborative consumption) jako alternatywna opcja dla konsumenta XXI wieku 1009 Augustyna Burlita, Postawy i zachowania konsumentów wobec problemów z gospodarowaniem czasem 1015 Joanna Chudzian, Analiza procesu decyzyjnego konsumentów na rynku produktów mleczarskich 1021 Dariusz Dąbrowski, Zaufanie, satysfakcja i lojalność studentów wobec wydziałowego serwisu WWW wyniki badania eksploracyjnego 1029 Agnieszka Dejnaka, E-konsumenci jako użytkownicy mediów społecznościowych 1036 Tomasz Dryl, Zaufanie konsumenta do marki produktu na rynku konsumpcyjnym 1044 Sławomir Dybka, Wykorzystanie marketingu w kreowaniu satysfakcji i lojalności klientów 1052 Edyta Gołąb-Andrzejak, Wpływ jakości usług hotelarskich na satysfakcję i kształtowanie lojalności gości hotelowych 1060 Leszek Gracz, Oczekiwania młodych nabywców w stosunku do oferty sklepów internetowych 1068 Krystyna Gutkowska, Iwona Kowalczuk, Marta Sajdakowska, Sylwia Żakowska-Biemans, Innowacyjność konsumentów wobec produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego (na podstawie badań jakościowych) 1075 Magdalena Jaciow, Portret psychograficzny młodych konsumentów we Francji i w Rumunii 1082 Ewa Jerzyk, Nostalgie i reminiscencje starszych konsumentów w komunikacji marketingowej 1089 Marketing i Rynek 8/2014 7

7 Beata Kolny, Zachowania konsumentów na rynku usług zagospodarowujących czas wolny 1097 Wiesława Kuźniar, Wpływ wybranych zmian w postawach i zachowaniach konsumentów na rozwój turystyki XXI wieku 1104 Marzena Lemanowicz, Żywność ekologiczna innowacyjny trend w zachowaniu konsumentów 1110 Katarzyna Liczmańska, Kraj pochodzenia produktu jako determinanta wyborów konsumenckich na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego 1116 Anna Łaszkiewicz, Wolontariat konsumencki w dobie mediów społecznościowych 1123 Grzegorz Maciejewski, Zachowania konsumentów w dobie postmodernizmu 1129 Sylwester Makarski, Świadomość konsumentów a potrzeby ich dalszej edukacji 1136 Bogdan Mróz, Nowe trendy konsumenckie implikacje dla strategii biznesowych firm 1141 Marta Musiał, Zachowania oszczędnościowe Polaków na tle wybranych krajów Unii Europejskiej 1147 Agata Niemczyk, Hierarchizacja determinant wyboru miejsca docelowego podróży 1156 Anna M. Nikodemska-Wołowik, Michał Szajna, Wpływ kraju pochodzenia na decyzje nabywcze na rynku soczewek okularowych w Polsce 1164 Magdalena Olejniczak, Postrzeganie informacji żywieniowej przez polskich konsumentów na tle badań europejskich 1171 Tomasz Olejniczak, Cykl życia gospodarstw domowych jako wyznacznik zmian zachowań konsumentów 1178 Dawid Olewnicki, Wioleta Sobczak, Lidia Gunerka, Aktualne trendy w popycie na rynku roślin ozdobnych przykład Warszawy 1184 Izabela Ostrowska, Analiza przyczyn braku satysfakcji młodych dorosłych z zakupów dokonywanych w Internecie (badania własne) 1191 Irena Ozimek, Ochrona konsumentów na rynku usług turystycznych w świetle badań ankietowych 1198 Adriana Paliwoda-Matiolańska, Konsumeryzm świadomy społecznie w Polsce 1204 Dagmara Plata-Alf, Zarządzanie wiedzą konsumenta w wirtualnym środowisku 1211 Joanna Pomaskow, Wpływ marek koncernu Procter&Gamble na satysfakcję i lojalność nabywców 1218 Anita Proszowska, Zachowania konsumenckie towarzyszące nabywaniu przez młodych ludzi wybranych artykułów spożywczych 1223 Anetta Pukas, Produkty ekologiczne i społecznie odpowiedzialne nowe trendy w konsumpcji i ich marketingowe konsekwencje 1229 Anna Sibińska, Wioletta Krawiec, Badania zachowań konsumentów wyniki przeglądu systematycznego badań 1236 Dariusz Siemieniako, Patriotyzm lokalny a lojalność konsumentów piwa w budowie strategii marki 1242 Monika Skorek, Budowa grup konsumenckich wokół marki 1249 Wioleta Sobczak, Lilianna Jabłońska, Zmiany cen detalicznych owoców a poziom zamożności polskiego społeczeństwa 1255 Genowefa Sobczyk, Wpływ ograniczeń popytowych na konsumpcję indywidualną (przykład rynku polskiego) 1261 Magdalena Soboń, Zachowania konsumpcyjne Europejczyków na rynku napojów w świetle wyników badań 1268 Izabela Sowa, Nowe trendy w zachowaniach konsumpcyjnych współczesnej młodzieży 1279 Marketing i Rynek 8/2014 8

8 Ewa Świstak, Monika Świątkowska, Wykorzystanie mięsa i przetworów mięsnych w tradycyjnych produktach regionalnych jako przykład nowego trendu w konsumpcji 1286 Urszula Widelska, Budowanie relacji z klientem w sektorach kreatywnych i wrażliwych na przykładzie branży tekstylno-odzieżowej 1294 Małgorzata Wiścicka, Zmiany w konsumpcji gospodarstw domowych na przestrzeni lat 1299 Elżbieta Wolanin-Jarosz, Efekt kraju pochodzenia produktu w procesie podejmowania decyzji zakupowych nabywców polskich, słowackich i węgierskich wyniki badań empirycznych 1305 Marketing i Rynek 8/2014 9

9 CONTENTS I. CONTEMPORARY THEORIES, CONCEPTS AND PROBLEMS OF MARKETING, TRADE AND CONSUMPTION Krzysztof Andruszkiewicz, Lech Nieżurawski, Krzysztof Śmiatacz, Roles and satisfaction of stakeholders in crisis situation 18 Marcin Awdziej, Temporal aspects of market phenomena and marketing 25 Agnieszka Bieńkowska, Milleniusz W. Nowak, Anna Zgrzywa-Ziemak, Customer relationship management (CRM) and other management methods the co-occurrence and the effects of implementation 31 Magdalena Brzozowska-Woś, Inbound marketing and effective marketing communication 39 Paweł Brzustewicz, The role of stakeholder collaboration in implementation of sustainable marketing concept 46 Agnieszka Dąbrowska-Leszczyńska, Smelling and touching in marketing communication of services 53 Anna Drapińska, Experience marketing in services 57 Lechosław Garbarski, Marketing academicians and practitioners one or two worlds? 65 Marcin Gębarowski, The formula of contemporary trade fairs in the context of the concepts of relationship marketing and sensory marketing 70 Grażyna Golik-Górecka, Premises of application marketing dashboard but preliminary captivation holistic marketing index 75 Joanna Hernik, Reflections on marketing from the beginnings to the XXI century 82 Stanisław Kaczmarczyk, An outline of scientific research methodics in marketing science 91 Jacek Kamiński, Historical research in marketing 98 Ryszard Kłeczek, Category of buyer relations: problem of superficiality and tautology in empirical research in marketing 105 Witold Kowal, Emotional aspects of marketing old and new recognition of the problem 110 Magdalena Krzyżanowska, Marketing and net value creation and appropriation 115 Anna Maryniak, Sustainable marketing in reference to CSR 121 Krystyna Mazurek-Łopacińska, Marketing 3.0 in context of development of creativity 128 Maciej Mitręga, Measurament in scientific research in marketing standards in Poland and abroad from the perspective of reviewer 135 Katarzyna Olejniczak, Green marketing as an expression of the responsibility of the modern company 139 Anna Olejniczuk-Merta, Marketing in innovative economy 145 Joanna Petrykowska, Social marketing and cause related marketing 151 Joanna Pietrzak, Luxury goods reversed rules of marketing? 157 Robert Romanowski, Role of place-marketing in local innovation systems 164 Edyta Rudawska, The concept of relational bonds in relationship marketing 169 Wawrzyniec Rudolf, Stakeholders marketing the new dimension of the relational marketing 174 Maria Sławińska, Marketing as a management concept development trends 179 Piotr Tarka, The continuity and periodicity of marketing research methodological dilemmas 187 Marketing i Rynek 8/

10 Jan W. Wiktor, Triangulation approaches and methods in research projects of international marketing 193 Leszek Żabiński, Marketing and markets science. Arguments for institutionalization of discipline of science again 201 II. CHALLENGES IN DIDACTICS OF MARKETING, TRADE AND CONSUMPTION E. Jadwiga Biesaga-Słomczewska, Barbara Szymocha, Conditions and problems of the functioning of Polish universities in the context of employer branding 208 Wiesław Ciechomski, Conditions for improving the quality of the training system of managers 214 Magdalena Daszkiewicz, Sylwia Wrona, Lifelong Learning opportunity or necessity (marketing implications for universities of economics) 223 Katarzyna Dziewanowska, Co-creation of value in higher education in the light of qualitative research 229 Ewa Frąckiewicz, Antoni Gwarek, Wioleta Samitowska, Academic education in synergy with business as a marketing challenge for universities 235 Bogdan Gregor, Beata Gotwald, Challenges in contemporary marketing education in universities between theory and expectations of employers and students 241 Małgorzata Grzegorczyk, Building relationships in commercialization of science innovation 249 Hanna Hall, Models of roles of students and their satisfaction in the perspective of relationship management: the university students 253 Robert Kozielski, Evolution of marketing teaching in the academic dimension the process, methods, challenges 260 Anna Krajewska-Smardz, The concept of relationship management between university and graduates and benefits of its use by university of tourist profile 266 Katarzyna Krot, Dimensions of trust in student lecturer in the light of research 273 Kamila Peszko, The sphere of of teaching areas of activity and the level of cooperation with the environment 279 Zygmunt Waśkowski, The shaping and responsibilities of marketing managers in companies operating in the business to business market 287 Robert Wolny, Expectations of employers towards the knowledge, skills and competencies of graduates trade and marketing specializations 293 Agnieszka Żbikowska, Ethics in teaching of marketing reflections on students opinions 299 III. PRACTICAL ASPECTS OF MARKETING Jan Adamczyk, Joanna Wiażewicz, Promotional activities aimed at investors (on the example of communes in Podkarpackie Province) 307 Magdalena Ankiel-Homa, Determinants of information value of milk product s packages 313 Sylwia Badowska, Essence and identity of local and global brands 320 E. Jadwiga Biesaga-Słomczewska, Joanna Kaczorowska, Generational diversity of employees implications for human resources management (regard to chosen organizations) 326 Monika Boguszewicz-Kreft, Country image effects in education services 332 Ilona Bondos, Communication role of price in the process of reaching out with the information to the customer 338 Marketing i Rynek 8/

11 Krzysztof Chmielewski, Creation of value through corporate brands 344 Monika Chodorek, The company's reputation as a result of the Positive Organisational Potential in the light of the results of research 349 Kazimierz Cyran, The importance of direct distribution in fulfilling demand for food 355 Bogumił Czerwiński, Innovations in marketing activity of financial institutions on the Polish market 364 Paweł de Pourbaix, Global and local marketing strategies of companies 372 Wioleta Dryl, When the luxury begins? The relativity of the concept of luxury product 378 Anna Dziadkiewicz, The impact of design in new product development process 386 Iwona Escher, Polish market of marketing research actual condition, trends, current problems and challenges 394 Waldemar Glabiszewski, Pro-innovative directions of small enterprises' image creating 402 Ewa Glińska, Jarosław Kilon, Desirable features of the city brand personality in the opinion of managers for the promotion of the city government in Poland 408 Dorota Grego-Planer, Customers of Polish hidden champions in the global context 418 Bogdan Gregor, Magdalena Kalińska-Kula, Information support for business negotiation in the practice of Polish enterprises 424 Magdalena Grębosz, The brand image in co-branding strategy 430 Wojciech Grzegorczyk, Product innovations as instrument of marketing strategy of retail banks in Poland 437 Maria Grzybek, Scope of application of corporate social responsibility in small and medium scale companies 444 Marcin Haberla, Promotion activity of clusters in Poland 450 Piotr Hadrian, The marketing organization as a problem scope of audit 457 Barbara Iwankiewicz-Rak, Social marketing in non-business organization 463 Lilianna Jabłońska, Krystian Leasing, Selected determinants of price differentials on the Polish cut roses market 469 Anna Jasiulewicz, Social marketing on Facebook as a form of business communication with market 474 Grzegorz Karasiewicz, Marketing expenditures of Polish enterprises 480 Małgorzata Kieżel, Innovations in retail banks offer and customer service 486 Grażyna Koniorczyk, Joanna Wiechoczek, New trends in tourism marketing 492 Wioletta Krawiec, Anna Sibińska, Websites towards building a customer experience 498 Sylwia Kuczamer-Kłopotowska, Contemporary forms of marketing communication 504 Alicja Kusińska, Market segmentation and lateral marketing as factors of creative product management 510 Justyna Łapińska, The creation and implementation of product and process eco-innovation in the rendering industry 517 Michał Makowski, Communication effectiveness in comparison to effectiveness of online marketing research 523 Beata Marciniak, Normative systems for market research in Poland 531 Justyna Matysiewicz, Sławomir Smyczek, The organization of marketing in professional services network entities concepts, conditions 537 Grzegorz Mazurek, Network value creation in organization of marketing activities 545 Marketing i Rynek 8/

12 Tomáń Meluzín, Marek Zinecker, Marketing aspects of going public: Empirical evidence on the Czech and Polish capital markets 550 Jacek Michalak, Wojciech Kozłowski, Klara Łachacz, The perception of TV advertising by children 556 Eugeniusz Michalski, Product price strategies 564 Mirosław Moroz, Premise of efficacy of customer acquisition according to method of Lead Management Process a case study of online business 571 Barbara Mróz-Gorgoń, Marketing aspects of using social media on the Polish fashion market 577 Renata Nestorowicz, Bogna Pilarczyk, Challenges to the marketing communications on the organic food market in Poland in view of consumer research 583 Roman Niestrój, Cyclical determinants of marketing strategy Polish experiences in years Robert Nowacki, Ethical or controversial advertising? Information values and creditworthiness of advertising messages in consumers opinion 595 Mirosława Pluta-Olearnik, Marketing and services internationalization research approach 601 Robert Popiołek, Radosław Szulc, Quick Response Codes as a unique technology between offline and online communication 607 Iwona Posadzińska, Meaning of marketing information in process of internationalizing the Polish building enterprises 613 Aleksandra Radziszewska, Effectiveness assessment of innovative marketing communication s forms 619 Anna Rogala, The meaning of internal communication in marketing communications activities 625 Grażyna Rosa, Classical and modern marketing activities in the market of transport services 631 Iga Rudawska, Quality of customer service on the example of healthcare 638 Adam Rudzewicz, Brand trust its role and importance 644 Katarzyna Rupik, Marketing planning model in a company 649 Ireneusz P. Rutkowski, Matrix-network methods of level maturity measurement of the innovation process and introduction of a new product on the market research approach 656 Adam Sagan, Multidimensonal analysis of constant sum scale in marketing research 662 Maciej Schulz, Research of preferences and opinions of the buyers on the example of companies operating within Poland 669 Katarzyna Sempruch-Krzemińska, Design as an effective tool for the development of the product and brand competitiveness 676 Agnieszka Smalec, Corporate Identity System as a part of marketing communication on the example of Szczecin 682 Magdalena Sobocińska, The perception of marketing and its scope in cultural institutions in the light of quantitative research results 688 Sylwia Sobolewska, Knowledge about customers management in the light of the empirical research 696 Kinga Stopczyńska, The use of social media in online activities public relations 702 Agata Sudolska, Modern methods of acquiring information from the customers versus possibilities of creating more innovative market offers 708 Dawid Szostek, The essence and manifestations of counterproductive behaviors in organization 714 Marketing i Rynek 8/

13 Izabela Sztangret, R&D (Research & Development) in IT (Information Technologies) sector in Poland 722 Joanna Szwacka-Mokrzycka, Chosen aspects of food brand management 729 Monika Świątkowska, Innovative forms of commodity promotion 736 Beata Tarczydło, The role of colors in creating the brand image the selected examples 741 Jolanta Tkaczyk, Meta-analysis of word of mouth marketing publications 747 Jolanta Witek, Building a common brand cluster 755 Lucyna Witek, Creation value of the mark and corporate social responsibility 761 Mariusz Woźniakowski, Google Plus in enterprises marketing communication 768 Jarosław Woźniczka, Advertising as a tool of global consumer culture positioning 774 Maciej Zastempowski, Marketing instruments used by Kuyavian-Pomeranian companies and their competitors in the time of XXI century crisis 779 Grzegorz Zasuwa, Motives behind cause-related marketing campaigns and their consequences 784 Agnieszka Zielińska, The significance of social responsibility for NGOs in Podkarpackie Voivodeship 790 IV. TRADE ON LOCAL, REGIONAL AND GLOBAL MARKETS Marek Angowski, Marcin Lipowski, Competitive advantages of discount stores in opinion of food products buyers 797 Radosław Baran, The market conditions of the running of the internet shops by the large retailers 804 Katarzyna Bilińska-Reformat, The role of CCR (Customer Centric Retailing) in value creation for retail chains customers 810 Krzysztof Cybulski, The salespeople turnover impact on customer service quality 816 Piotr Cyrek, Recruitment decisions in creating competitive advantage of retail enterprises 823 Marek Drzazga, Conceptions of marketing activity in trade companies at the beginning of XXI century 830 Michał Gazdecki, Structure and trade concentration processes on the input market example of crop protection products 837 Aleksandra Grzesiuk, Customized marketing in retailing. The experiences of the UK market 844 Krystyna Iwińska-Knop, Dagmara Zając, Logistics as a determinant of value creation for the customer in electronic commerce 852 Dominika Kaczorowska-Spychalska, Group buying in service companies marketing strategy in Łódź Voivodeship based on own studies 859 Barbara Kucharska, Retailers towards changes in consumer behavior 867 Michał Kucia, Trade virtualization of enterprises 873 Marcin Lewicki, E-shop architecture as tool creating value for customer 881 Paweł Nowodziński, Piotr Tomski, Presence of trading companies in social media as a challenge of the future 891 Marek Rawski, The use of strategic reflection methods in the selection of distribution and traders 900 Beata Reformat, Changes in the process of internationalization of retailing in Poland 906 Tomasz Smoleń, The use of Internet tools in selling in the market of cultural goods 912 Katarzyna Szalonka, Model of functioning of the pharmacy market in the light of the new legal conditions 918 Marketing i Rynek 8/

14 Halina Szulce, Bogusław Śliwczyński, The significance of operation s controlling in sales management 924 Andrzej Szymkowiak, Products e-customization online tools in e-commerce 933 Mariusz Trojanowski, Online and offline stores versus product category results of the research of consumer preferences 939 Paweł Waniowski, The perception of retail chains price slogans in view of survey research 946 Halina Wojnarowska, Brands own sales companies in Poland 953 V. CONSUMPTION CONSUMERS' BEHAVIOR, LOYALTY, SATISFACTION Grażyna Adamczyk, Use of the Internet in marketing communication in the segment of young consumer 961 Paweł Bartkowiak, Bogdan Sojkin, Purchase determinants for individual consumers in Poland 968 Agnieszka I. Baruk, Buyers or prosumers the market role of contemporary customers 977 Agnieszka I. Baruk, Anna Iwanicka, Tomasz M. Gruszecki, Market behaviours of customers and origin of product 982 Sebastian Białoskurski, Buying behavior of final buyers in respect of new food products 988 Krzysztof Błoński, Emotions and customer satisfaction discussed on the example of LGU clients 995 Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, Monika Jedynak, Country of origin as the criterion for the product range assessment by young consumers 1003 Aleksandra Burgiel, Collaborative consumption as an alternative option for the consumer of the 21st century 1009 Augustyna Burlita, Attitudes and behavior of the consumers in a response towards the problems with time management 1015 Joanna Chudzian, Analysis of the decision-making process of consumers in the dairy products market 1021 Dariusz Dąbrowski, Trust, satisfaction and loyalty of students to faculty website the results of exploratory study 1029 Agnieszka Dejnaka, E-consumers as users of social media 1036 Tomasz Dryl, Trust in the brand of product on the consumer market 1044 Sławomir Dybka, The importance of marketing in the customer satisfaction and loyalty creation 1052 Edyta Gołąb-Andrzejak, The Influence of the hotel services quality for the guests satisfaction and loyalty shaping 1060 Leszek Gracz, Expectations of young buyers towards the offer of online stores 1068 Krystyna Gutkowska, Iwona Kowalczuk, Marta Sajdakowska, Sylwia Żakowska-Biemans, Consumers innovativeness to food products of animal origin (based on qualitative research) 1075 Magdalena Jaciow, Psychographic portrait of consumers from France and Romania 1082 Ewa Jerzyk, Nostalgia and reminiscences of older consumer in marketing communication 1089 Beata Kolny, Consumer behaviour on the leisure services market 1097 Wiesława Kuźniar, The impact of selected changes in the attitudes and behaviors of consumers on development of XXI century tourism 1104 Marzena Lemanowicz, Organic food innovative trend in consumer behavior 1110 Katarzyna Liczmańska, Country of origin as a determinant of consumer decisions on the example of kujawsko-pomorskie province 1116 Marketing i Rynek 8/

15 Anna Łaszkiewicz, Consumer volunteering in social media environment 1123 Grzegorz Maciejewski, Consumer behaviour in the era of postmodernism 1129 Sylwester Makarski, Consumer awarness and their needs for further education 1136 Bogdan Mróz, New consumer trends: Implications for business strategies 1141 Marta Musiał, Savings behavior in Poland as opposed to selected European Union countries 1147 Agata Niemczyk, Gradation of the determinants of the choice of tourist destination 1156 Anna M. Nikodemska-Wołowik, Michał Szajna, The country of origin effect and buyers behaviour on spectacles lens market in Poland 1164 Magdalena Olejniczak, Perception of nutrition information by Polish consumers on the background of European research 1171 Tomasz Olejniczak, The life cycle of the household as a determinant of changes in consumer behavior 1178 Dawid Olewnicki, Wioleta Sobczak, Lidia Gunerka, Current trends in demand on the market of ornamental plants example of Warsaw 1184 Izabela Ostrowska, The analysis of the reasons of "Young Adults " dissatisfaction from Internet shopping (own research) 1191 Irena Ozimek, Consumer protection on the market of tourist services according to questionnaire research 1198 Adriana Paliwoda-Matiolańska, Conscious consumerism in Poland 1204 Dagmara Plata-Alf, Consumer s knowledge management in the virtual environment 1211 Joanna Pomaskow, Influence of Procter&Gamble brands on their customers satisfaction and loyalty 1218 Anita Proszowska, Consumer behaviour associated with the acquisition of selected foods by young people 1223 Anetta Pukas, The organic products and social responsible products new trends in consumption and their marketing implications 1229 Anna Sibińska, Wioletta Krawiec, Studies of consumer behavior results of a systematic review of research 1236 Dariusz Siemieniako, Local patriotism versus loyalty of beer consumers for brand management 1242 Monika Skorek, The building of consumer groups around the brand 1249 Wioleta Sobczak, Lilianna Jabłońska, Changes in consumer fruit prices relative to Polish society affluence level 1255 Genowefa Sobczyk, The impact of demand restrictions on individual consumption (example of Polish market) 1261 Magdalena Soboń, Consumer behavior in the European beverage market 1268 Izabela Sowa, New trends in consumer behavior of contemporary youth 1279 Ewa Świstak, Monika Świątkowska, The use of meat and meat products in traditional regional products as an example of a new consumption trend 1286 Urszula Widelska, Building relationships with the customer in creative and sensitive sectors on the example of textile and clothing industry 1294 Małgorzata Wiścicka, Changes in household consumption patterns between 2000 and Elżbieta Wolanin-Jarosz, The country of origin effect in the purchasing decisions making process of Polish, Slovakian and Hungarian buyers the empirical studies results 1305 Marketing i Rynek 8/

Spis opracowań, które znajdą się w publikacji towarzyszącej konferencji. Rozdział 1: Istota i rodzaje niepewności w działaniach uczestników rynku

Spis opracowań, które znajdą się w publikacji towarzyszącej konferencji. Rozdział 1: Istota i rodzaje niepewności w działaniach uczestników rynku Spis opracowań, które znajdą się w publikacji towarzyszącej konferencji. Cześć I: NIEPEWNOŚĆ JAKO DETERMINANTA ZACHOWAŃ UCZESTNIKÓW RYNKU Rozdział 1: Istota i rodzaje niepewności w działaniach uczestników

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty

KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty UNIWERSYTET EKONOMIŁZNY W POZNANIU KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty 208 B 380910 Redaktor naukowy Bogna Pilarczyk Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu POZNAŃ 2011 SPIS TREŚCI Wstęp

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA RYNKOWA Kultura Perswazja Technologia

KOMUNIKACJA RYNKOWA Kultura Perswazja Technologia UNIWERSYTET EKONOMICZNY w POZNANIU KOMUNIKACJA RYNKOWA Kultura Perswazja Technologia 209 B 380896 Redaktor naukowy Zygmunt Waśkowski Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu POZNAŃ 2011 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA RYNKOWA Skuteczne narzędzia i obszary zastosowania

KOMUNIKACJA RYNKOWA Skuteczne narzędzia i obszary zastosowania UNIWERSYTET EKONOMICZNY w POZNANIU KOMUNIKACJA RYNKOWA Skuteczne narzędzia i obszary zastosowania 136 B 371899 Redaktorzy naukowi Bogna Pilarczyk Zygmunt Waśkowski Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Redaktor^, naukowi,.'~*i\*\- ::"?' '"''* --f'.'.';-.-v 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp. '... Część

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Marketing i Rynek 4/2014. Komunikacja rynkowa: Innowacje Media Design

Marketing i Rynek 4/2014. Komunikacja rynkowa: Innowacje Media Design Marketing i Rynek 4/2014 Komunikacja rynkowa: Redaktorzy: Ewa Jerzyk, Anna Rogala Recenzenci: Prof. dr hab. Lechosław Garbarski Dr hab. Ewa Jerzyk prof. nadzw. UEP Prof. dr hab. Henryk Mruk Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Część 2. Przedsiębiorstwa i instytucje usługowe współczesne warunki rozwoju

Część 2. Przedsiębiorstwa i instytucje usługowe współczesne warunki rozwoju Spis treści Wstęp... 9 Część 1. Klient na rynku usług adresat, partner, współtwórca usługi Edyta Gołąb-Andrzejak: Relacje jako element wartości dla klienta na przykładzie hoteli Grupy Hotelowej Orbis...

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac dyplomowych

Wybór promotorów prac dyplomowych Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE studia niestacjonarne I stopnia Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRZYSZŁOŚCI

MARKETING PRZYSZŁOŚCI UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 595 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 55 MARKETING PRZYSZŁOŚCI TRENDY. STRATEGIE. INSTRUMENTY ZACHOWANIA PODMIOTÓW NA KONKURENCYJNYM RYNKU SZCZECIN 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Forum Marketingu ramowy program

Forum Marketingu ramowy program Forum Marketingu ramowy program 8 maja 2015 8.15 9.00 Rejestracja (kawa/herbata, kanapki) 9.00 10.00 Rozpoczęcie Forum Sesja plenarna 10.00 10.15 Przerwa 10.15 11.30 Sesja 1A Uwarunkowania rozwoju i nośniki

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Jadwiga Biesaga-Słomczewska... 13 Negocjacje w budowaniu partnerstwa wewnętrznego

Jadwiga Biesaga-Słomczewska... 13 Negocjacje w budowaniu partnerstwa wewnętrznego Spis treści Wstęp... 9 Część I Ewolucja i formy relacji partnerskich Jadwiga Biesaga-Słomczewska... 13 Negocjacje w budowaniu partnerstwa wewnętrznego Monika Boguszewicz-Kreft... 21 Emocje w interakcjach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I. Przedsiębiorstwo turystyczne we współczesnej gospodarce rynkowej... 17 1.1. Współczesna gospodarka rynkowa i społeczeństwo konsumpcyjne jako środowiska przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PROGRAM V KONFERENCJI NAUKOWEJ Z CYKLU KONSUMENT GOSPODARSTWO DOMOWE RYNEK IM

PROGRAM V KONFERENCJI NAUKOWEJ Z CYKLU KONSUMENT GOSPODARSTWO DOMOWE RYNEK IM PROGRAM V KONFERENCJI NAUKOWEJ Z CYKLU KONSUMENT GOSPODARSTWO DOMOWE RYNEK IM. PROFESOR ZOFII KĘDZIOR" KONSUMENT W PRZESTRZENI HANDLU I USŁUG USTROŃ 16 19 WRZEŚNIA 2015 16 WRZEŚNIA 2015 ŚRODA od 14.00

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Rozdział II WYKORZYSTANIE KLASYCZNYCH KONCEPCJI WYNAGRADZANIA WE WSPÓŁCZESNEJ AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ Agnieszka Witwicka... 24

Rozdział II WYKORZYSTANIE KLASYCZNYCH KONCEPCJI WYNAGRADZANIA WE WSPÓŁCZESNEJ AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ Agnieszka Witwicka... 24 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I WYKORZYSTANIE KONCEPCJI B. BELLINGERA W OBSZARZE DECYZJI PERSONALNYCH Zbigniew Malara, Grzegorz Janikowski, Rafał Miśko, Magdalena Pawłowska... 11 Rozdział II WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

MARKETING I RYNEK R. 16-2009

MARKETING I RYNEK R. 16-2009 MARKETING I RYNEK R. 16-2009 SPIS TREŚCI nr 1 2 Marketing a inne sposoby budowania przewagi konkurencyjnej / Magdalena KrzyŜanowska 9 Outsourcing usług informatycznych / Lidia Danik 15 Deprecjacja marki

Bardziej szczegółowo

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 Wprowadzenie 9 Część I. Zarządzanie marketingowe 1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 1.1. Różne koncepcje roli marketingu w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych TERMIN KONFERENCJI: 24-25 kwietnia 2014 r. MIEJSCE KONFERENCJI: Sala Caritas,

Bardziej szczegółowo

HANDEL WEWNĘTRZNY W POLSCE 2006-2011

HANDEL WEWNĘTRZNY W POLSCE 2006-2011 ISSN 1899-7988 INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR HANDEL WEWNĘTRZNY W POLSCE 2006-2011 Redakcja naukowa i koordynacja Urszula Kłosiewicz-Górecka WARSZAWA 2011 Spis treści Część I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Zarządzanie Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Zarządzanie Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Zarządzanie Promotorzy prac dyplomowych Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku ZARZĄDZANIE (Wydział NE) Katedra

Bardziej szczegółowo

Część 2. Branżowy kontekst rozwoju usług w Polsce

Część 2. Branżowy kontekst rozwoju usług w Polsce Spis treści Wstęp... 9 Część 1. Usługi publiczne i społeczne Barbara Kożuch, Antoni Kożuch: Responsywność w zarządzaniu usługami publicznymi... 13 Barbara Iwankiewicz-Rak: Organizacje pozarządowe w Polsce

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Spis treści Wstęp... 9 Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska: Badania kodów kulturowych w tworzeniu marketingowych modeli biznesu... 11 Anna Olejniczuk-Merta: Rozwój innowacji społecznych a

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra Badan

Bardziej szczegółowo

Forum Marketingu ramowy program

Forum Marketingu ramowy program 8.15 9.00 Rejestracja (kawa/herbata, kanapki) Forum Marketingu ramowy program 9.00 10.00 Sesja plenarna - Sala Senatu D202 Otwarcie Forum (Rektor ALK prof. dr hab. Witold Bielecki) Wprowadzenie do Forum

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRZYSZŁOŚCI

MARKETING PRZYSZŁOŚCI U N I W E R S Y T E T S Z C Z E C I Ń S K I ZESZYTY NAUKOWE NR 662 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 74 MARKETING PRZYSZŁOŚCI TRENDY. STRATEGIE. INSTRUMENTY MARKETING W DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW RYNKOWYCH SZCZECIN

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 1 Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Monografia redakcja naukowa Oksana SEROKA-STOLKA Częstochowa 2014 2 Recenzenci: Prof. PCz dr hab. Agata

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRZYSZŁOŚCI.

MARKETING PRZYSZŁOŚCI. UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 594 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 54 MARKETING PRZYSZŁOŚCI. TRENDY. STRATEGIE. INSTRUMENTY ZACHOWANIA NABYWCÓW WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO SZCZECIN 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

- postępowaniem według zasady?jeden za wszystkich - wszyscy za jednego?,

- postępowaniem według zasady?jeden za wszystkich - wszyscy za jednego?, Tytuł: Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw. Formy - metody - koncepcje - trendy Autorzy: Tadeusz Falencikowski, Janusz Dworak (red.) Wydawnictwo: WSB Gdańsk Rok wydania: 2010 Opis: Nauka o zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Część 1. Podstawy kształtowania przewagi konkurencyjnej i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw... 13

Część 1. Podstawy kształtowania przewagi konkurencyjnej i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw... 13 Wstęp (Anna Adamik)... 11 Część 1. Podstawy kształtowania przewagi konkurencyjnej i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw... 13 Rozdział 1. Konkurencyjność i przewaga konkurencyjna MSP w teorii

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska

Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska 2016 Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRZYSZŁOŚCI

MARKETING PRZYSZŁOŚCI U N I W E R S Y T E T S Z C Z E C IŃ S K I ZESZYTY NAUKOWE NR 661 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 73 MARKETING PRZYSZŁOŚCI TRENDY. STRATEGIE. INSTRUMENTY PRZEDSIĘBIORSTWO I KONSUMENT W EWOLUUJĄCYM OTOCZENIU

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra Badan

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Zarządzanie Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Zarządzanie Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Zarządzanie Promotorzy prac dyplomowych KIERUNEK ZARZĄDZANIE Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Zarządzanie

Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Zarządzanie Rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Zarządzanie Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie Katedra Badan Marketingowych Katedra Ekonomiki i Organizacji

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Zarządzanie

Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Zarządzanie Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Zarządzanie Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie Katedra

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27 CZĘŚĆ I Spis treści Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie kryzysu Rozdział 1 STYMULOWANIE I ZARZĄDZANIE WITALNYM POTENCJAŁEM ZASOBÓW LUDZKICH W ORGANIZACJI Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17 1. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Zakres przedmiotowy Menedżer CSR Strategia CSR (Corporate Social Responsibility) Planowanie

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Zarządzanie

Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Zarządzanie Rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Zarządzanie Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie Katedra Badan Marketingowych Katedra Ekonomiki i Organizacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z XXV Zjazdu Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji pt. Marketing Handel Konsumpcja. Doświadczenia przeszłości i wyzwania przyszłości

Sprawozdanie z XXV Zjazdu Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji pt. Marketing Handel Konsumpcja. Doświadczenia przeszłości i wyzwania przyszłości KONSUMPCJA I ROZWÓJ 2014;3(8):89-93 89 IWONA ESCHER, JOANNA PETRYKOWSKA Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Sprawozdanie z XXV Zjazdu Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji pt. Marketing Handel Konsumpcja.

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku ZARZĄDZANIE

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku ZARZĄDZANIE Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku ZARZĄDZANIE Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra Badan

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 9

Spis treści. Wprowadzenie... 9 STUDIA POLITOLOGICZNE VOL. 16 Spis treści Wprowadzenie............................................. 9 STUDIA I ANALIZY Grażyna Ulicka Marketing polityczny a treści i postrzeganie polityki........... 11

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE I PERSPEKTYWICZNE KIERUNKI BADAŃ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI

WSPÓŁCZESNE I PERSPEKTYWICZNE KIERUNKI BADAŃ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI 1 WSPÓŁCZESNE I PERSPEKTYWICZNE KIERUNKI BADAŃ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Rokity, Wojciecha Czakona i Adama Samborskiego Katowice 2009 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA 9

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU W TURYSTYCE I REKREACJI

Spis treści CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU W TURYSTYCE I REKREACJI WSTĘP Aleksander Panasiuk... 11 CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY MARKETINGU USŁUG Aleksander Panasiuk. 17 1.1. Istota, zasady i cele marketingu... 17 1.2. Obszary badawcze marketingu

Bardziej szczegółowo

SW NA SEMESTR ZIMOWY

SW NA SEMESTR ZIMOWY PRZEDMIOTY SWOBODNEGO WYBORU NA KIERUNKACH ZARZĄDZANIE INFORMATYKA I EKONOMETRIA MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE LOGISTYKA GOSPODARKA TURYSTYCZNA informacje dot. sylabusów po adresem http://db.ae.katowice.pl/~sylabusys/?dziekanat

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku ZARZĄDZANIE

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku ZARZĄDZANIE Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku ZARZĄDZANIE Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra Badan

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Zarządzanie

Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Zarządzanie Rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Zarządzanie Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie Katedra Badan Marketingowych Katedra Ekonomiki i Organizacji

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zakres przedmiotowy Menedżer CSR Strategia CSR (Corporate Social Responsibility) Planowanie Organizowanie Wdrażanie Pomiar efektów Identyfikacja oczekiwań społecznych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI EKONOMIA. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zeszyt 391 TORUŃ 2009

ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI EKONOMIA. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zeszyt 391 TORUŃ 2009 ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI EKONOMIA XL Nauki Humanistyczno-Społeczne Zeszyt 391 TORUŃ 2009 SPIS TREŚCI Mirosław Chaberek, Grażyna Karwacka Logistyka jako praktyczne urzeczywistnienie prakseologicznych

Bardziej szczegółowo

1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13

1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13 Wprowadzenie 9 Część I Zagadnienia strategiczne w przedsiębiorstwach 1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13 1.1. Marketing terytorialny

Bardziej szczegółowo

Konsument. na rynku usług. Grażyna Rosa. Redakcja naukowa. Wydawnictwo C.H.Beck

Konsument. na rynku usług. Grażyna Rosa. Redakcja naukowa. Wydawnictwo C.H.Beck Konsument na rynku usług Redakcja naukowa Grażyna Rosa Wydawnictwo C.H.Beck KONSUMENT NA RYNKU USŁUG Autorzy Anna Bera Urszula Chrąchol-Barczyk Magdalena Małachowska Łukasz Marzantowicz Beata Meyer Izabela

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

rok akad. 2013/2014 Podstawowy Kierunkowy Ogólny 2 Makroekonomia* X Z/E 4 4 Prawo cywilne X E 4

rok akad. 2013/2014 Podstawowy Kierunkowy Ogólny 2 Makroekonomia* X Z/E 4 4 Prawo cywilne X E 4 Kierunek: Zarządzanie Studia: II stopnia, stacjonarne Specjalności: Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych Przedsiębiorczość Specjalność menedŝerska Zarządzanie finansowe Zarządzanie marketingowe

Bardziej szczegółowo

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT ON REGIONAL LABOUR MARICETS IN POLAND jt^l Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Zarządzanie Promotorzy prac magisterskich

Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Zarządzanie Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Zarządzanie Promotorzy prac magisterskich i niestacjonarne KIERUNEK ZARZĄDZANIE Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Tomasz Szopiński Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE Nr 1626 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Zeszyt dwudziesty czwarty SUB Gottingen 217 780 520 2005 A 3019 Gliwice 2004 SPIS TREŚCI I. WYZWANIA OTOCZENIA I ODPOWIEDZI STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE Profil Absolwenta - studenci są przygotowani do: pełnienia funkcji menedżerskich i budowania

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Zarządzanie

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Zarządzanie Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Zarządzanie Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku ZARZĄDZANIE (Wydział

Bardziej szczegółowo

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku L.p. Nazwa modułu Blok ECTS Specjalność

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku L.p. Nazwa modułu Blok ECTS Specjalność Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku L.p. Nazwa modułu Blok ECTS Specjalność 1. Matematyka A 6 wszystkie 2. Podstawy zarządzania A 6 wszystkie 3. Mikroekonomia A 3 wszystkie 4.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Autorzy... XIII Wstęp... XVII Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury... XXIX. Część I Internet rzeczy

Spis treści. Autorzy... XIII Wstęp... XVII Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury... XXIX. Część I Internet rzeczy Spis treści Autorzy... XIII Wstęp... XVII Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury... XXIX Część I Internet rzeczy Rozdział 1. Internet of Things. Systemy wbudowane Wacław Iszkowski... 3 Rozdział 2. Internet

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności:

ZARZĄDZANIE Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Giuseppe Cataldo... 15 A new way to understand marketing the Customer Relationship Management

Giuseppe Cataldo... 15 A new way to understand marketing the Customer Relationship Management Spis treści Wstęp... 11 Rozdział I Kierunki rozwoju działań marketingowych Giuseppe Cataldo... 15 A new way to understand marketing the Customer Relationship Management Stanisław Flejterski... 22 Zmiany

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Marketing w szkole wyższej. Istota i znaczenie marki

Marketing w szkole wyższej. Istota i znaczenie marki Marketing Istota i znaczenie marki Marketing Istota i znaczenie marki pod redakcją naukową Grażyny Nowaczyk i Dariusza Sobolewskiego Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Poznań 2013 Recenzenci

Bardziej szczegółowo

Część 1. Konsument jako kreator komunikatu społecznego współczesne paradygmaty i metody badań

Część 1. Konsument jako kreator komunikatu społecznego współczesne paradygmaty i metody badań Spis treści Wstęp... 9 Część 1. Konsument jako kreator komunikatu społecznego współczesne paradygmaty i metody badań Wanda Patrzałek: Komunikacyjne funkcje marki w percepcji konsumentów / Communication

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

International Business - studia licencjackie i magisterskie

International Business - studia licencjackie i magisterskie International Business - studia licencjackie i magisterskie Wydział Zarządzania Agenda 1. Trochęhistorii 2. Inspiracje i wzorce 3. Program studiów i sylwetka absolwenta 4. Formy prowadzenia i organizacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ A. DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I. Wiedza o mediach 1. Funkcje mediów.

Bardziej szczegółowo

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU Redakcja naukowa Jerzy Wyrzykowski Wrocław 2007 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 1. UWARUNKOWANIA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W REGIONIE 11 Teresa Zabińska

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Marketing w szkole wyższej. Przemiany w orientacji marketingowej

Marketing w szkole wyższej. Przemiany w orientacji marketingowej Marketing w szkole wyższej Przemiany w orientacji marketingowej 1 3 Marketing w szkole wyższej Przemiany w orientacji marketingowej Praca zbiorowa pod redakcją Grażyny Nowaczyk i Dariusza Sobolewskiego

Bardziej szczegółowo

1. Transgraniczne współdziałanie gospodarcze jako źródło różnorodności kulturowej - perspektywy badawcze - Agnieszka Połomska-Jasienowska 15

1. Transgraniczne współdziałanie gospodarcze jako źródło różnorodności kulturowej - perspektywy badawcze - Agnieszka Połomska-Jasienowska 15 Wprowadzenie 9 Część I. Wielokulturowość w zarządzaniu 1. Transgraniczne współdziałanie gospodarcze jako źródło różnorodności kulturowej - perspektywy badawcze - Agnieszka Połomska-Jasienowska 15 1.1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje Spis treści Przedmowa... 11 Część I Przedsiębiorczość i innowacje... 19 Rozdział 1. Monika Bartoszek Współczesne podejście do innowacji jako wartości dla klienta... 21 Wstęp... 21 1. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

III. Budowanie wizerunku marki poprzez public relations (Maciej Rydel)

III. Budowanie wizerunku marki poprzez public relations (Maciej Rydel) Komunikacja marketingowa. Red.: Maciej Rydel Wstęp I. Komunikacja jako element marketingu (Maciej Rydel) 1. Zasady marketingu partnerskiego (relationship marketing) 2. Kultura firmowa styl firmowy 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz

Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz Warszawa 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP...................... 7 Rozdział 1. Stanisław Kuśmierski, Danuta Dudkiewicz POJĘCIE, ZASADY I INSTRUMENTY MARKETINGU USŁUG TURYSTYCZNYCH..................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11 Spis treści Wstęp... 9 Introduction... 11 CZĘŚĆ I Obszar filozoficzno-antropologiczny... 13 Zuzana Chanasová Antropologické výzvy súčasného pedagóga primárneho vzdelávania........ 15 Grzegorz Hołub Od

Bardziej szczegółowo

Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red. Lesław H. Haber. Kraków, Spis treści

Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red. Lesław H. Haber. Kraków, Spis treści Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red.. Kraków, 2011 Spis treści Wprowadzenie 11 Część I KOMUNIKOWANIE W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM Rozdział 1. Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

1. Przedsiębiorstwo typu Startup a model biznesu...18

1. Przedsiębiorstwo typu Startup a model biznesu...18 WSTĘP... 11 MODELE I STRATEGIE BIZNESU JAKO FUNDAMENTY KREOWANIA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA...15 ROZDZIAŁ 1 Metoda lean startup a koncepcja modelu biznesu Marek Jabłoński... 17 Wstęp...17 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

MARKETING I RYNEK R. 16-2009

MARKETING I RYNEK R. 16-2009 MARKETING I RYNEK R. 16-2009 SPIS TREŚCI nr 1 2 Marketing a inne sposoby budowania przewagi konkurencyjnej / Magdalena Krzyżanowska 9 Outsourcing usług informatycznych / Lidia Danik 15 Deprecjacja marki

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 SPIS TREŚCI WSTĘP... 11 1. PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 1.1. Istota społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy (Celina

Bardziej szczegółowo