Forum Marketingu ramowy program

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Forum Marketingu ramowy program"

Transkrypt

1 Rejestracja (kawa/herbata, kanapki) Forum Marketingu ramowy program Sesja plenarna - Sala Senatu D202 Otwarcie Forum (Rektor ALK prof. dr hab. Witold Bielecki) Wprowadzenie do Forum (prof. dr hab. Lechosław Garbarski) Wystąpienie sponsora Thales pt. Copernicus Innovation Centre współpraca Thales w sektorze obronnym z wyższymi uczelniami i ośrodkami badawczo-naukowymi (Tomasz Zakrzewski) Prezentacja raportu KPMG Dojrzałość innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce (dr Jerzy Kalinowski) Przerwa Sesja 1A sala D310 Uwarunkowania rozwoju i nośniki innowacji (dr Robert Nowacki) Sesja 2A sala D311 Innowacje w dystrybucji i logistyce (prof. dr hab. Edyta Rudawska) Wystąpienie sponsora Dachser (Prezes Grzegorz Lichocik) Przerwa Sesja 1B sala D310 Rola marketingu w rozwoju innowacji (prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz) Sesja 2B sala D311 Innowacje w sferze komunikacji marketingowe (dr Anna Rogala) Przerwa obiadowa Sesja 1C sala D310 Przeobrażenia społeczne i konsumpcyjne jako czynnik kreowania innowacji (prof. dr hab. Grzegorz Maciejewski) Sesja 2C sala D 311 Innowacje w sferze produktu (prof. dr hab. Teresa Taranko) Wystąpienie sponsora OptiBuy (dr Tomasz Gonsior) Przerwa Sesja 3A sala D312 Innowacje w marketingu a wartość dla nabywców i przedsiębiorstw (dr Grzegorz Hajduk) Sesja 3B sala D312 Innowacje a społeczna odpowiedzialność organizacji (prof. dr hab. Ewa Frąckiewicz) Sesja 3C sala D312 Innowacyjna organizacja (prof. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik) Sesja plenarna - Sala Senatu D202 (Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek) Wystąpienia nt. Innowacje w dydaktyce (dr Marcin Wardaszko, dr Piotr Kaczmarek-Kurczak, dr Jolanta Tkaczyk) Zakończenie Forum

2 Forum Marketingu program sesji Sesja 1A - Uwarunkowania rozwoju i nośniki innowacji ( ) dr hab. E. Jadwiga Biesaga-Słomczewska, dr hab. Krystyna Iwińska-Knop Innowacje zarządcze w obszarze funkcji personalnej dr hab. Monika Boguszewicz-Kreft, dr Ewa Magier-Łakomy, dr Katarzyna Sokołowska Nowoczesność jako wymiar efektu kraju pochodzenia w usługach dr Bogumił Czerwiński Innowacje jako wyzwanie dla działań marketingowych banków komercyjnych dr Paweł de Pourbaix Bariery rozwoju innowacyjności i innowacji w marketingu dr Marcin Lipowski Uwarunkowania wykorzystania mobilnych kanałów sprzedaży usług dr Robert Nowacki, mgr Katarzyna Wasilik Stymulatory i bariery innowacji w działalności marketingowej przedsiębiorstw świadczących usługi biznesowe prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta Kapitał ludzki. Innowacje. Rozwój mgr Magdalena Rybicka, mgr inż. Wioletta Wieszczycka Innowacje w gospodarce Indii dr Justyna Starostka Myślenie projektowe jako sposób na tworzenie innowacji dr Sylwia Wiśniewska Innowacje marketingowe rozważania terminologiczno-definicyjne prof. dr hab. Leszek Żabiński Współczesne innowacje w zarządzaniu marketingowym Sesja 2A - Innowacje w dystrybucji i logistyce ( ) dr hab. Magdalena Ankiel-Homa Innowacje konstrukcyjno graficzne w zakresie opakowań jednostkowych produktów konsumpcyjnych dr Mirosław Antonowicz O innowacjach produktowych i marketingowych w usługach transportowo-logistycznych prof. dr hab. Radosław Baran Innowacje w zakresie sprzedaży sklepowej dr hab. Jacek Cypryjański, dr hab. Aleksandra Grzesiuk, dr hab. Edyta Rudawska Cechy aukcji internetowych a wielkość generowanej sprzedaży wyniki eksperymentu naturalnego dr Grażyna Golik-Górecka Rola liderów technologicznych i technologii marketingowych w tworzeniu modeli e- biznesowych dr Barbara Kucharska Źródła innowacji w handlu detalicznym. Miejsce i znaczenie klienta dr Michał Kucia Innowacje w kanałach dystrybucji jako konsekwencja wirtualizacji handlu dr hab. Grzegorz Mazurek Kanibalizacja kanałów dystrybucji jako konsekwencja innowacji technologicznych w handlu mgr Monika Nalewajek Innowacyjność opakowania w percepcji konsumentów dr Anetta Pukas Wykorzystanie innowacji w działaniach ecrm jako efekt synergii, technologii i marketingu dr Zbigniew Spyra Wykorzystanie wirtualnego doradcy we współczesnych procesach tworzenia i komunikowania wartości dla klienta

3 Sesja 3A - Innowacje w marketingu a wartość dla nabywców i przedsiębiorstw ( ) mgr Ilona Bondos Postrzeganie atrakcyjności cenowej pakietu usług dr Magdalena Dołhasz Postawy polskich przedsiębiorstw wobec wybranych instrumentów komunikacji marketingowej przedsiębiorstw dr Anna Dziadkiewicz Proces tworzenia założeń dla nowego produktu (brief zleceniodawcy) dr Grzegorz Hajduk Specyfika komunikacji marketingowej powiązań kooperacyjnych na przykładzie klastrów mgr Aneta Jaworska Kto ogląda dziś telewizję? Zarządzanie widownią telewizyjną w obliczu postępującej innowacji dr Renata Nestorowicz Wyzwania dla komunikacji marketingowej w procesie wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów żywnościowych dr Joanna Pikuła-Małachowska Działania inbound marketingu i mediów społecznościowych w kontekście zachowań konsumentów dr inż. Katarzyna Staniewska, dr Dominika Jakubowska Innowacje w warstwie informacyjnej opakowania do żywności w świetle zmian społecznych i legislacyjnych dr Izabela Sztangret Holistyczny model zarządzania wiedzą marketingową na przykładzie sektora produktów IT dr Joanna Wiechoczek Źródła innowacji produktowych w sektorze wytwórców dóbr zaawansowanych technicznie dr Lucyna Witek Implementacja Cause Related Marketing korzyści i warunki tworzenia skutecznych programów Sesja 1B - Rola marketingu w rozwoju innowacji ( ) dr hab. Dariusz Dąbrowski Rola marketingu w kształtowaniu innowacji produktowych prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz Zmiana roli marketingu w polskich przedsiębiorstwach dr Małgorzata Kieżel Produkty systemowe banków detalicznych jako przykład innowacji sprzężonych sektora bankowego i telekomunikacyjnego mgr Julita Kożuch Innowacyjność polskich przedsiębiorstw w zakresie innowacji organizacyjnych i marketingowych prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska, dr Magdalena Sobocińska Rola marketingu w procesie kreowania innowacji mgr Chrystyna Misiewicz Rola marketingu w kreowaniu innowacyjnych rozwiązań - analiza przypadku prof. dr hab. Janusz Olearnik Innowacje jako element koncepcji marketingowych przedsiębiorstwa prof. dr hab. Bogdan Sojkin Marketing w procesie komercjalizacji innowacji dr hab. Katarzyna Szalonka, dr Anna Krajewska-Smardz Rola marketingu w procesie wdrażania innowacyjnych produktów farmaceutycznych w Polsce prof. dr hab. Jan W. Wiktor O roli komunikacji marketingowej w rozwoju innowacji - strategia podwójnej koncentracji dr Tomasz Wierzejski, dr Dominika Jakubowska Internacjonalizacja sprzedaży jako czynnik wdrażania innowacji na przykładzie przedsiębiorstwa z sektora rolno-spożywczego

4 Sesja 2B - Innowacje w sferze komunikacji marketingowej ( ) dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka Postrzeganie niestandardowych form komunikacji marketingowej w Internecie przez młodych konsumentów dr Magdalena Brzozowska-Woś Wybrane aspekty zachowań internautów a skuteczny proces komunikacji marketingowej mgr Anna Drewniak Wykorzystanie glokalnego potencjału globalnej sieci w komunikacji marketingowej na przykładzie rutenu dr Tomasz Dryl Serwisy społecznościowe Web 2.0 jako przykład innowacji w marketingu prof. dr hab. Lechosław Garbarski Sukces rynkowy a porażki marketingowe dr hab. Hanna Górska-Warsewicz Identyfikatory marek przedsiębiorstw transportowych w branży turystycznej w opinii studentów dr Anna Jasiulewicz, mgr Mikołaj Wiaderny Aplikacje mobilne jako innowacyjne narzędzie promocji marki w opinii konsumentów dr Anna Niedzielska Nowe trendy w komunikacji marketingowej w Internecie w odbiorze młodych użytkowników na przykładzie wybranej grupy studentów dr Anna Rogala, dr Anna Wielicka-Regulska Ewolucja w komunikowaniu się z rynkiem jak pogodzić interesy organizacji z oczekiwaniami i preferencjami współczesnych odbiorców? dr Jacek Wójcik Profilowanie w komunikacji marketingowej dr Agnieszka Zduniak Event jako instrument budowania więzi emocjonalnej między konsumentem a marką w postmaterialistycznym społeczeństwie doznań Sesja 3B - Innowacje a społeczna odpowiedzialność organizacji ( ) dr Anna Bieganowska Jak wypromować akceptację niepełnosprawności? Środki masowego przekazu w tworzeniu i upowszechnianiu wizerunku osoby z niepełnosprawnością dr Magdalena Daszkiewicz Innowacje społeczne w kreowaniu atrakcyjności miast dr hab. Adam Figiel, dr Marek Michalski Prakseologiczne i etyczne ograniczenia wykorzystania CSR w przedsiębiorstwach dr hab. Ewa Frąckiewicz Innowacje marketingowe między maksymalizacją zysku a społeczną odpowiedzialnością mgr Joanna Gieraga Rola komunikacji wewnętrznej w propagowaniu idei CSR w obszarze funkcji personalnej dr hab. Wojciech Kozłowski, mgr Anna Rutkowska Marketing społecznie zaangażowany - szansa dla innowacji społecznych dr Dominika Mirońska Społeczne zaangażowanie konsumentów w Internecie innowacje czy gra pozorów? dr Tomasz Olejniczak Bariery rozwoju innowacji w segmencie konsumentów seniorów dr Tomasz Smoleń Rola innowacji w marketingu na rynku dóbr kultury dr Kinga Stopczyńska Wykorzystanie nowoczesnych mediów w komunikowaniu działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) dr Krzysztof Świeszczak, dr Marika Świeszczak Społeczna odpowiedzialność banków jako katalizator postaw innowacyjnych i przedsiębiorczych

5 Sesja 1C - Przeobrażenia społeczne i konsumpcyjne jako czynnik kreowania innowacji ( ) dr Marcin Awdziej Konsumenci jako źródło innowacji produktowych - uwagi krytyczne prof. dr hab. Agnieszka Izabela Baruk, dr Anna Iwanicka Poziom (nie)świadomości rynkowej nabywców finalnych w kontekście ich zachowań zakupowych dr Katarzyna Dziewanowska Wymiar relacyjny doświadczeń w edukacji wyższej w świetle badań ilościowych prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, Anna Olewnik-Mikołajewska, mgr Katarzyna Krośnicka, dr inż. Marlena Piekut Zachowania konsumentów wobec innowacyjnych produktów żywnościowych na przykładzie żywności funkcjonalnej prof. dr hab. Grzegorz Maciejewski Konsument wobec innowacji produktowych mgr Agnieszka Małecka, prof. UE dr hab. Maciej Mitręga Konsumpcja kolaboratywna jako innowacja w zachowaniach konsumenckich i bodziec innowacyjny dla przedsiębiorstw dr Dorota Mącik, dr hab. Radosław Mącik, mgr Jessica Kostrzewska Retail therapy? Style podejmowania decyzji zakupowych Polaków w kraju i na emigracji oraz ich korelaty dr Anna Murawska Współczesna konsumpcja usług - determinanty, trendy i kierunki przemian dr Kamila Peszko, dr Urszula Chrąchol-Barczyk Analiza potrzeb klientów za pomocą Marketing Automation dr Monika Płaziak, dr Anna Irena Szymańska Postawy ludzi młodych wobec innowacji a prosumeryzm. Na przykładzie studentów uczelni krakowskich dr hab. Robert Wolny Innowacje na rynku usług, a proces tworzenia wartości dla klientów Sesja 2C - Innowacje w sferze produktu ( ) dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz, dr Maciej Schultz Znaczenie cech produktów prozdrowotnych i przyjaznych dla środowiska w decyzjach zakupowych konsumentów mgr Krzysztof Chmielewski Rola marki korporacyjnej w portfelu marek dr Wioleta Dryl Internet jako innowacyjna przestrzeń realizacji strategii marketingowych dóbr luksusowych prof. dr hab. Stanisław Kaczmarczyk Badania marketingowe koncepcji nowego produktu w cyklu innowacyjnym dr Magdalena Krzyżanowska, dr Jolanta Tkaczyk Płać ile chcesz jako innowacyjny mechanizm kształtowania ceny stan badań dr Barbara Mróz-Gorgoń Marketing branży modowej innowacje i trendy dr Piotr Pilch Strategia marketingowa producenta klocków Lego imitacje czy innowacje? mgr Anna Przewoźna-Skowrońska Innowacyjność konsumentów na rynku dań gotowych wymogiem rozwoju rynku żywności mgr Wojciech Skoczylas Rola technologii cyfrowych w kształtowaniu innowacji marketingowych dr hab. Teresa Taranko Innowacje produktowe a strategie marki dr Łukasz Wściubiak Patenty jako instrument marketingowy innowacyjnych przedsiębiorstw

6 Sesja 3C - Innowacyjna organizacja ( ) dr hab. E. Jadwiga Biesaga-Słomczewska, mgr Barbara Szymocha Zmiana w wybranych obszarach funkcjonowania polskich uczelni wyższych w podwyższaniu ich innowacyjności dr Małgorzata Dąbrowska Kultura Innowacyjności koncept marketingowy? dr Janusz Dworak Konsolidacja kształcenia teorii i praktyki na wydziałach zarządzania w wyższych szkołach ekonomicznych dr hab. Szczepan Figiel, mgr inż. Robert Popiołek Marketingowe implikacje powstania i możliwości używania waluty cyfrowej Bitcoin dr Aleksandra Gąsior, dr hab. Iga Rudawska (w zastępstwie Magdalena Soboń) Biznes dla nauki - wykorzystanie studium przypadku w dydaktyce szkół wyższych o profilu ekonomicznym dr hab. Ryszard Kłeczek, mgr Marek Prokopowicz Dydaktyka na kierunku Zarządzanie, a rozwój wiedzy i kompetencji studentów dr hab. Robert Kozielski Zdolność do uczenia się organizacji jako warunek innowacyjności i sukcesu rynkowego dr Alicja Krzepicka Rola innowacyjności w budowaniu przewagi konkurencyjnej dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Rozwój technologii internetowej w usługach a równowaga sił między dostawcami usług a ich użytkownikami dr Marika Świeszczak, dr Krzysztof Świeszczak Pomiędzy grą a rywalizacją - zastosowanie grywalizacji do zmian zachowań klientów banków dr Anna Wielicka-Regulska, dr Anna Rogala Marketing a innowacyjność nowe podejście w zarządzaniu marketingowym Sponsorzy i partnerzy: Patroni:

IV KONFERENCJA NAUKOWA FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW NOWE TRENDY W ZARZĄDZANIU I MARKETINGU

IV KONFERENCJA NAUKOWA FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW NOWE TRENDY W ZARZĄDZANIU I MARKETINGU IV KONFERENCJA NAUKOWA FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW NOWE TRENDY W ZARZĄDZANIU I MARKETINGU PROGRAM KONFERENCJI Czwartek, 19 września 2013 Gdańsk, Hotel Radisson Blu, ul. Długi Targ 19/Powroźnicza,

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. F.44

Artykuły naukowe 1. F.44 Artykuły naukowe 1. F.44 Administracyjne tytuły wykonawcze w sądowym postępowaniu egzekucyjnym / Joanna Misztal-Konecka // Państwo i Prawo 2015, vol. 70, nr 3, s. 57-71. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE (PRAWO

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

1. Wideokonferencje wielopunktowe jako jedna z informacyjnych technologii multimedialnych Leszek Kiełtyka

1. Wideokonferencje wielopunktowe jako jedna z informacyjnych technologii multimedialnych Leszek Kiełtyka Multimedia w biznesie i zarządzaniu. redakcja naukowa Leszek Kiełtyka Książka została wydana z okazji VIII Międzynarodowej Konferencji Multimedia w zarządzaniu. Przedstawiono w niej najistotniejsze zagadnienia

Bardziej szczegółowo

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa AGROLOGISTYKA 2012 pt. Agrobiznes wyzwaniem dla logistyki Poznań, 25-26 września 2012

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa AGROLOGISTYKA 2012 pt. Agrobiznes wyzwaniem dla logistyki Poznań, 25-26 września 2012 I Ogólnopolska Konferencja Naukowa AGROLOGISTYKA 2012 pt. Agrobiznes wyzwaniem dla logistyki Poznań, 25-26 września 2012 Szczegółowy program konferencji: Dzień pierwszy 25.09.2012 (Aula 1 ), budynek BIOCENTRUM,

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko Kierunki działań strategicznych: rozwój sektora innowacyjnego uwzględnianie potrzeb firm finansowanie działalności innowacyjnej aktywizacja procesów innowacyjnych poprawa perspektyw ekspansji ograniczanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą w turystyce, a efektywność gospodarki turystycznej

Zarządzanie wiedzą w turystyce, a efektywność gospodarki turystycznej Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich PROGRES Al. Klonowa 16, Wilczyn, 55-120 Oborniki Śląskie ISBN 978-83-924078-8-1 9 7 8 8 3 9 2 4 0 7 8 81 Zarządzanie wiedzą w turystyce, a efektywność gospodarki

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 13 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl. Modele biznesowe. Redakcja Barbara Kożuch

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 13 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl. Modele biznesowe. Redakcja Barbara Kożuch PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 13 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Modele biznesowe Redakcja Barbara Kożuch Łódź 2013 Zeszyt recenzowany Całkowity koszt wydania Zeszytu 13, części II sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Hasło: 10 lat przedsiębiorczości bez granic www.kongresmsp.eu 22 września Rejestracja 10.30-11.30 Konferencja prasowa 12.00-12.10 Otwarcie i powitanie gości 12.10-12.30 Wystąpienia otwierające 12.30-14.30

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 1 (25)

EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 1 (25) U N I W E R S Y T E T S Z C Z E C I Ń S K I ZESZYTY NAUKOWE NR 805 EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 1 (25) PODSTAWY FUNKCJONOWANIA RYNKU TURYSTYCZNEGO SZCZECIN 2014 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRZYSZŁOŚCI

MARKETING PRZYSZŁOŚCI U N I W E R S Y T E T S Z C Z E C IŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 712 PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU NR 26 MARKETING PRZYSZŁOŚCI TRENDY. STRATEGIE. INSTRUMENTY Komunikacja marketingowa podmiotów

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI MARKETINGOWEJ INSTYTUCJI NAUKOWYCH I BADAWCZYCH

UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI MARKETINGOWEJ INSTYTUCJI NAUKOWYCH I BADAWCZYCH UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI MARKETINGOWEJ INSTYTUCJI NAUKOWYCH I BADAWCZYCH Open Access MINIB, 2015, Vol. 15, Issue 1, p. 19 32 UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI MARKETINGOWEJ INSTYTUCJI NAUKOWYCH I BADAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 2 Dokumenty zebrane oraz stworzone podczas dyskusji tematycznych i środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz tytułów prac dyplomowych

Wykaz tytułów prac dyplomowych Uniwersytet Szczeciński ul. Piastów 40B, 71-065 Szczecin Wykaz tytułów prac dyplomowych Humanistyczny, socjologia, 2006, absolwent Lp. Autor Tytuł pracy Promotor 1 Adamczyk Marlena 2 Adamiec Karolina Natalia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SESJI NAUKOWYCH

PROGRAM SESJI NAUKOWYCH 2 3. OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE CZŁOWIEK MEDIA EDUKACJA p o d h o n o r o w y m p a t r o n a t e m JM Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego Prof. zw. dr. hab. Michała Śliwy Patronat medialny: KRAKÓW

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2014/2015 www.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Rektor prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

Bardziej szczegółowo

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 6/8/15 1:56 PM Wyzwania bankowości detalicznej pod redakcją Zbigniewa Jagiełły Gdańsk 2015 Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Gibała Projekt graficzny: TOFU Studio

Bardziej szczegółowo

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NUMER 2(13)/2009, ISSN 1506-2635 Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne Tom 2 Zarz¹dzanie rozwojem organizacji

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zamiejscowym w Zduńskiej Woli Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2013/2014 Specjalność - Marketing i

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo