Część 2. Przedsiębiorstwa i instytucje usługowe współczesne warunki rozwoju

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część 2. Przedsiębiorstwa i instytucje usługowe współczesne warunki rozwoju"

Transkrypt

1 Spis treści Wstęp... 9 Część 1. Klient na rynku usług adresat, partner, współtwórca usługi Edyta Gołąb-Andrzejak: Relacje jako element wartości dla klienta na przykładzie hoteli Grupy Hotelowej Orbis Agata Jonas: Postrzeganie przez klienta jego udziału w procesie kształtowania jakości usług Katarzyna Kawaliło-Cześniak: Wpływ lojalnych klientów na rentowność przedsiębiorstwa Jan Kreft: Crowdsourcing darmowe źródło usług w mediach Joanna Macalik: Współczesny odbiorca masowy jako wyzwanie dla usług muzealnych Kazimierz Rogoziński: Service design czworako ujęty Wiesław Urban: Kształtowanie jakości współtworzonej z klientem w usługach Część 2. Przedsiębiorstwa i instytucje usługowe współczesne warunki rozwoju Anna Drapińska: Sektor usług we współczesnej gospodarce w Polsce i na świecie Marek Gnusowski: Franczyza w perspektywie usług profesjonalnych Izabela Kowalik: Zastosowanie koncepcji CRM w samorządzie terytorialnym a koprodukcja usług publicznych Dariusz Oczachowski: Personel małej organizacji usługowej. Szanse i zagrożenia w budowie relacji z dostawcami Aleksander Panasiuk: Fundusze europejskie jako determinanta rozwoju przedsiębiorstw turystycznych Krzysztof Rutkiewicz: Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym w świetle polityki konkurencji Unii Europejskiej w latach Elżbieta Skąpska: Znaczenie innowacji produktowych w usługach

2 6 Spis treści Rafał Szymański: Wdrożenie strategii CSR w małej firmie wyzwania i dobre praktyki Andrzej Szymkowiak: Promocja usług na portalach zakupów grupowych studium przypadku Monika Wawer: Kształcenie pracowników w realizacji koncepcji zarządzania różnorodnością Część 3. Usługi edukacji na poziomie wyższym wyzwania dla polskich uczelni Aleksandra Całka, Ryszard Kłeczek: Postrzegane efekty kształcenia na uniwersytecie i ich przyczyny: jakościowe badanie eksploracyjne Magdalena Daszkiewicz, Sylwia Wrona: Usługi szkoleniowe uczelni ekonomicznych możliwości i wyzwania rynkowe Dorota Kwiatkowska-Ciotucha, Urszula Załuska: Rozwój uczelni poprzez wzrost aktywności w obszarze kształcenia ustawicznego Hanna Mackiewicz: Odpowiedzialność nauczyciela akademickiego w pracy dydaktycznej Ewa Malinowska, Małgorzata Wiśniewska, Piotr Grudowski: Pomiar jakości usług edukacyjnych z wykorzystaniem metody Kano Anita Proszowska: Elektroniczne otwarte usługi edukacyjne szansa czy zagrożenie dla współczesnej edukacji Agata Szkiel: Integracja systemu zarządzania jakością oraz kontroli zarządczej w Akademii Morskiej w Gdyni Małgorzata Wiśniewska, Małgorzata Szymańska-Brałkowska, Grzegorz Zieliński: Determinanty jakości usług edukacyjnych Joanna Wierzowiecka: Postrzeganie przez studentów Akademii Morskiej w Gdyni certyfikatów kompetencji z zakresu systemów zarządzania Summaries Part 1. Client on services market addressee, partner, co-creator of the service Edyta Gołąb-Andrzejak: Relationships as a part of value for a hotel customer on the example of the Orbis Group Hotels Agata Jonas: The customer perception of their participation in the process of creation of the quality of services Katarzyna Kawaliło-Cześniak: Effect of loyal customers profitability of the company... 42

3 Spis treści 7 Jan Kreft: Crowdsourcing free source of services in media Joanna Macalik: Contemporary mass recipient as a challenge for museum services Kazimierz Rogoziński: Service design fourfold conceived Wiesław Urban: Service quality formation during co-creation with the customer Part 2. Enterprises and service companies modern development conditions Anna Drapińska: Services sector in the contemporary economy in Poland and in the world Marek Gnusowski: Differences between franchise and professional service businesses Izabela Kowalik: CRM concept implementation in the local government and co-production of public services Dariusz Oczachowski: Personnel of small service organization. Chances and constraints in the creation of relations with suppliers Aleksander Panasiuk: European funds as a determinant of development of tourist enterprises Krzysztof Rutkiewicz: Services of General Economic Interest in the light of the European Union competition policy in the years Elżbieta Skąpska: Importance of product innovation in services Rafał Szymański: Implementation of CSR strategy in a small company challenges and good practices Andrzej Szymkowiak: Services promotion on group buying portals case study Monika Wawer: Education of employees in the realization of diversity management concept Part 3. Education services at a higher level challanges for Polish universities Aleksandra Całka, Ryszard Kłeczek: Perceived teaching effects at the university and their causes. Quality exploration research Magdalena Daszkiewicz, Sylwia Wrona: Training services offered by universities of economics opportunities and market challenges Dorota Kwiatkowska-Ciotucha, Urszula Załuska: Development of universities resulting from engagement in lifelong learning

4 8 Spis treści Hanna Mackiewicz: Social responsibility of an academic teacher in educational work Ewa Malinowska, Małgorzata Wiśniewska, Piotr Grudowski: The measurement of quality of educational services with the use of Kano method Anita Proszowska: Open online educational services an opportunity or a threat to the modern education? Agata Szkiel: Integration of quality management system and management control system in Gdynia Maritime University Małgorzata Wiśniewska, Małgorzata Szymańska-Brałkowska, Grzegorz Zieliński: The determinants of the quality of educational services Joanna Wierzowiecka: Perception of certificates of competence in the field of management systems by the students of Gdynia Maritime University

5 Wstęp Publikacja, którą mają Państwo przed sobą, obejmuje zbiór artykułów przygotowanych przez uczestników V Jubileuszowej Konferencji Naukowej USŁUGI 2014, zorganizowanej przez Katedrę Podstaw Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dyskusja nad problemami związanymi z funkcjonowaniem sektora usług w jego różnych ujęciach miała miejsce maja 2014 roku we Wrocławiu. Prezentowany tom jest jedną z trzech zwartych publikacji towarzyszących konferencji, w których umieszczono efekty prac badaczy sektora usług w Polsce. Artykuły w niniejszym tomie uporządkowano wokół trzech obszarów badawczych; należą do nich: zmiany w postrzeganiu roli konsumentów na rynku usług, nowe wyzwania rynkowe dla podmiotów zarówno komercyjnych, jak i publicznych oferujących usługi, a także warunki funkcjonowania polskich uczelni w zmieniającym się otoczeniu rynkowym. Trzy rozdziały publikacji prezentują wyniki badań teoretycznych i empirycznych autorów zajmujących się wyróżnioną problematyką, reprezentujących różne ośrodki naukowe w Polsce. Część 1, zatytułowana Klient na rynku usług adresat, partner, współtwórca usług, zawiera siedem artykułów, w których podjęto kwestie złożoności ról odgrywanych współcześnie przez konsumenta usług. Role te omawiane są w kontekście projektowania usługi (service design), kształtowania ich jakości, budowania relacji w usługach oraz dostarczania wartości oczekiwanej przez klienta. Część 2 Przedsiębiorstwa i instytucje usługowe współczesne warunki rozwoju, ukazuje wyzwania te o charakterze zarówno strategicznym, jak i operacyjnym, przed jakimi aktualnie stoją przedsiębiorstwa świadczące usługi komercyjne oraz instytucje publiczne. Zakres prowadzonych w tym obszarze badań jest szeroki, czego przykładem może być problematyka artykułów nawiązująca kolejno do: tendencji do zmian w sektorze usług, wpływu funduszy unijnych na rozwój podmiotów świadczących usługi, wyboru strategii zarządzania personelem w usługach, decyzji marketingowych związanych z produktem, ze sprzedażą i z promocją usług, a także kwestii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Część 3, zatytułowana Usługi edukacji na poziomie wyższym wyzwania dla polskich uczelni, została poświęcona aktualnym problemom kształcenia w polskich szkołach wyższych. Autorzy zamieszczonych tu artykułów rozważają takie kwestie, jak: pomiar jakości usług edukacyjnych oraz uzyskiwane efekty dydaktyczne, potrzeba rozwoju oferty szkoleń i innych form kształcenia ustawicznego, pojawienie się nowych możliwości w zakresie edukacji, czyli tzw. otwartych elektronicznych usług edukacyjnych.

6 10 Wstęp Zakres omawianych w tomie problemów związanych z działalnością usługową jest szeroki, a prezentowane wyniki badań dobrze ukazują aktualny stan wiedzy teoretycznej oraz praktyczne implikacje dla różnych uczestników sektora usług. Redaktorzy niniejszego tomu składają podziękowania wszystkim autorom artykułów za podjęcie współpracy i wysiłku w przygotowaniu oryginalnych opracowań naukowych wzbogacających dorobek badań w zakresie usług. Mirosława Pluta-Olearnik, Sylwia Wrona

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 354 Usługi 2014 Wybrane uwarunkowania rozwoju usług Redaktorzy naukowi Mirosława Pluta-Olearnik

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 354 Usługi 2014 Wybrane uwarunkowania rozwoju usług Redaktorzy naukowi Mirosława Pluta-Olearnik

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 354 Usługi 2014 Wybrane uwarunkowania rozwoju usług Redaktorzy naukowi Mirosława Pluta-Olearnik

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. WSPÓŁCZESNE TEORIE, KONCEPCJE ORAZ PROBLEMY MARKETINGU, HANDLU I KONSUMPCJI Krzysztof Andruszkiewicz, Lech Nieżurawski, Krzysztof Śmiatacz, Role i satysfakcja interesariuszy przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11. Część 1. Rynek TSL i outsourcing usług logistycznych

Spis treści. Wstęp... 11. Część 1. Rynek TSL i outsourcing usług logistycznych Spis treści Wstęp... 11 Część 1. Rynek TSL i outsourcing usług logistycznych Maciej Urbaniak: Międzynarodowe standardy zarządzania w łańcuchu dostaw... 16 Jerzy Kubicki: Logistyka w transporcie koncepcje,

Bardziej szczegółowo

Część 2. Branżowy kontekst rozwoju usług w Polsce

Część 2. Branżowy kontekst rozwoju usług w Polsce Spis treści Wstęp... 9 Część 1. Usługi publiczne i społeczne Barbara Kożuch, Antoni Kożuch: Responsywność w zarządzaniu usługami publicznymi... 13 Barbara Iwankiewicz-Rak: Organizacje pozarządowe w Polsce

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 17. Część I Przedsiębiorstwo turystyczne na rynku

Wstęp... 17. Część I Przedsiębiorstwo turystyczne na rynku Spis treści Wstęp... 17 Część I Przedsiębiorstwo turystyczne na rynku Olga Adach, Joanna Ryszkiewicz: Strona internetowa stacji narciarskiej jako źródło informacji dla potencjalnych klientów... 21 Marlena

Bardziej szczegółowo

Anna Adamik: Problemy rozwoju organizacji i ich potencjału zasobowego w praktyce branży usług badawczo-rozwojowych sektora wysokich technologii...

Anna Adamik: Problemy rozwoju organizacji i ich potencjału zasobowego w praktyce branży usług badawczo-rozwojowych sektora wysokich technologii... Spis treści Wstęp... 13 Anna Adamik: Problemy rozwoju organizacji i ich potencjału zasobowego w praktyce branży usług badawczo-rozwojowych sektora wysokich technologii... 15 Grażyna Aniszewska: Kultura

Bardziej szczegółowo

Gospodarka turystyczna w regionie

Gospodarka turystyczna w regionie PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 303 Gospodarka turystyczna w regionie Wybrane problemy funkcjonowania regionów, gmin i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 353 Usługi 2014 Sektor usług uwarunkowania i tendencje rozwoju Redaktorzy naukowi Ryszard Kłeczek

Bardziej szczegółowo

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 298 Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia Redaktorzy naukowi Mieczysław

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 366 Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce Redaktorzy naukowi Andrzej Kaleta Krystyna Moszkowicz

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. Magdalena Rękas Jerzy Sokołowski. PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics

Ekonomia. Magdalena Rękas Jerzy Sokołowski. PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 305 Ekonomia Redaktorzy naukowi Magdalena Rękas Jerzy Sokołowski Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Spis treści Anna Balcerek-Wieszala, Liliana Hawrysz, Bartosz Bartniczak, Tadeusz Borys, Renata Brajer-Marczak, Eugenia Czernyszewicz,

Spis treści Anna Balcerek-Wieszala, Liliana Hawrysz, Bartosz Bartniczak, Tadeusz Borys, Renata Brajer-Marczak, Eugenia Czernyszewicz, Spis treści Wstęp... 9 Anna Balcerek-Wieszala, Liliana Hawrysz, Zaangażowanie organizacyjne istota, pomiar i wdrożenie... 11 Bartosz Bartniczak, Sposoby badania satysfakcji użytkowników Banku Danych Lokalnych...

Bardziej szczegółowo

Część I. Systemy informatyczne w dydaktyce

Część I. Systemy informatyczne w dydaktyce Spis treści Wstęp... 9 Iwona Chomiak-Orsa, Artur Rot, Najważniejsze wydarzenia z 15-letniej działalności Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej... 11 Iwona Chomiak-Orsa, Artur Rot, Aktywność konferencyjna

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 380 Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu Redaktorzy naukowi Ewa Pancer-Cybulska

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 366 Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce Redaktorzy naukowi Andrzej Kaleta Krystyna Moszkowicz

Bardziej szczegółowo

Gospodarka turystyczna w regionie

Gospodarka turystyczna w regionie PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 303 Gospodarka turystyczna w regionie Wybrane problemy funkcjonowania regionów, gmin i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 378 Zrównoważony rozwój organizacji aspekty społeczne Redaktorzy naukowi Tadeusz Borys Tomasz

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014. Wyzwania biznesowe XXI wieku

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014. Wyzwania biznesowe XXI wieku 1 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014 Wyzwania biznesowe XXI wieku 2 The Wroclaw School of Banking Research Journal No. 5(43)/2014 Business Challenges of the 21 st Century

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 349 Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim podejścia, metody,

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 366 Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce Redaktorzy naukowi Andrzej Kaleta Krystyna Moszkowicz

Bardziej szczegółowo

Polityka ekonomiczna. Jerzy Sokołowski Grażyna Węgrzyn

Polityka ekonomiczna. Jerzy Sokołowski Grażyna Węgrzyn PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 307 Polityka ekonomiczna Redaktorzy naukowi Jerzy Sokołowski Grażyna Węgrzyn Wydawnictwo Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 376 Zrównoważony rozwój organizacji odpowiedzialne zarządzanie Redaktorzy naukowi Tadeusz Borys

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 366 Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce Redaktorzy naukowi Andrzej Kaleta Krystyna Moszkowicz

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 366 Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce Redaktorzy naukowi Andrzej Kaleta Krystyna Moszkowicz

Bardziej szczegółowo

Gospodarka turystyczna w regionie

Gospodarka turystyczna w regionie PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 303 Gospodarka turystyczna w regionie Wybrane problemy funkcjonowania regionów, gmin i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 298 Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia Redaktorzy naukowi Mieczysław

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 355 Usługi 2014 Branżowe i menedżerskie aspekty rozwoju usług Redaktorzy naukowi Barbara Iwankiewicz-Rak

Bardziej szczegółowo

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 298 Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia Redaktorzy naukowi Mieczysław

Bardziej szczegółowo