Wybór promotorów prac dyplomowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybór promotorów prac dyplomowych"

Transkrypt

1 Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE studia niestacjonarne I stopnia

2 Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra Badań Marketingowych Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa Katedra Podstaw Marketingu Katedra Socjologii i Polityki Społecznej Katedra Zarządzania Marketingowego Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Katedra Zarządzania Strategicznego

3 Katedra Badań Marketingowych Lista proponowanych promotorów prac dyplomowych: prof. zw. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska Prof. zw. dr hab. Grażyna Światowy dr Paweł Waniowski

4 Prof. zw. dr hab. Krystyna Mazurek- Łopacińska Tworzenie projektów badań marketingowych Wykorzystanie badań w tworzeniu strategii marketingowej przedsiębiorstwa, Marketing w tworzeniu wartości dla klienta nowe koncepcje Strategie marketingowe przedsiębiorstw różnych typów na rynkach: krajowym i międzynarodowym Zarządzanie relacjami z klientem Zachowania nabywców na różnych rynkach Wewnętrzne i kulturowe uwarunkowania zachowań nabywców Reakcje konsumentów na działania marketingowe, - marketing doświadczeń Nowe trendy w zachowaniach konsumentów Komunikacja interaktywna, rola social media, marketing społecznościowy Skuteczność reklamy i promocji sprzedaży w oddziaływaniu na klientów programy lojalnościowe Rola public relations i innych form promocji w kreowaniu wizerunku firmy Komunikacja międzykulturowa w organizacjach Zakres i warunki stosowania marketingu w instytucjach kultury

5 Prof. zw. dr hab. Grażyna Światowy Zachowania podmiotów rynku Marketingowe strategie rozwoju wybranych przedsiębiorstw Wprowadzanie na rynek nowych produktów / firm Kreowanie wizerunku firmy / marki Skuteczność promocji / komunikacji marketingowej Marketing relacji - Budowanie relacji z klientami firmy Zarządzanie finansami w gospodarstwach domowych

6 Dr Paweł Waniowski Marketing, zarządzanie marketingowe Kształtowanie strategii marketingowej firmy, instytucji, organizacji non profit Badania rynkowe i marketingowe i ich wykorzystanie w procesie zarządzania przedsiębiorstwem Zarządzanie produktem, asortymentem, marką Zarządzanie dystrybucją, procesem sprzedaży, sprzedawcami Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym Nowoczesne techniki sprzedaży Zarządzanie logistyką marketingową w firmie Strategie cenowe Zarządzanie promocją. Strategie reklamowe, sprzedaży bezpośredniej, promocji uzupełniającej Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa i organizacji. Public relations Marketing terytorialny. Kreowanie wizerunku kraju, regionu, miasta Zarządzanie relacjami z klientem. Zachowania nabywców. Procesy zakupowe na różnych rynkach Skuteczność i efektywność działań marketingowych

7 Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa Lista proponowanych promotorów prac dyplomowych: dr Mirosław Moroz dr inż. Dominika Bąk-Grabowska dr Dorota Teneta-Skwiercz

8 dr Mirosław Moroz [wstawić zdjęcie] Zarządzanie przedsiębiorstwem - analiza i ocena wybranych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa (zaopatrzenie, marketing, logistyka, gospodarowanie zasobami ludzkimi, finanse, produkcja i usługi). Wykorzystanie Internetu w przedsiębiorstwie: e-marketing, płatności elektroniczne, handel internetowy (e-commerce), serwisy społecznościowe, itp. E-biznes - przedsięwzięcia funkcjonujące wyłącznie w przestrzeni wirtualnej - problematyka zakładania i funkcjonowania 4. Systemy zarządzania jakością - TQM, normy ISO, percepcja jakości, itp. W współdziałanie przedsiębiorstw- analiza i ocena różnorodnych powiązań przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce Przedsiębiorczość i innowacyjność - warunki powstania i rozwoju firmy, kreatywność i wdrażanie pomysłów w życie. Konkurencyjność przedsiębiorstw - budowanie przewagi konkurencyjnej, instrumenty konkurowania, strategie konkurencji.

9 dr inż. Dominika Bąk-Grabowska [wstawić zdjęcie] Metodyka pisania prac licencjackich i prowadzenia badań empirycznych Zarządzanie przedsiębiorstwami i organizacjami publicznymi aspekty społeczne Zarządzanie publiczne koncepcje i metody Zarządzanie zasobami ludzkimi koncepcje i metody Zastosowanie wybranych metod i narzędzi zarządzania Kształtowanie zatrudnienia formy tradycyjne i atypowe

10 dr Dorota Teneta-Skwiercz Gospodarowanie kapitałem intelektualnym Organizacja wirtualna, sieciowa, klastry Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie Społeczna odpowiedzialność biznesu Etyka w biznesie Outsourcing Benchmarking

11 Katedra Podstaw Marketingu Lista proponowanych promotorów prac dyplomowych: prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz Rak dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik, prof. UE dr hab. Ryszard Kłeczek, prof. UE dr Anetta Pukas

12 prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz Rak Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwach i organizacjach non profit ( na wybranych przykładach) Marketing w handlu i usługach ( dowolne przykłady kultura, banki, turystyka, szkoła, zdrowie, gmina, gastronomia itd.) Marketing społeczny siła perswazji Fundraising zachowania darczyńców Nowe technologie komunikacyjne w handlu i usługach (sklepy internetowe) Społeczności internetowe znaczenie społeczne i komercyjne

13 dr hab. Mirosława Pluta- Olearnik, prof. UE [wstawić zdjęcie] Marketing firmy usługowej na wybranym przykładzie: bank, biuro podróży, uczelnia, firma prawnicza, firma szkoleniowa itp.. Marketing w handlu (różne branże i formaty) Rozwój sektora usług dla biznesu w Polsce Narzędzia marketingu niekonwencjonalnego (wirusowy, partyzancki, ambientowy, ), Marketing relacji na przykładzie firm usługowych Internetowe strategie firm usługowych Międzynarodowe strategie firm usługowych

14 dr hab. Ryszard Kłeczek, prof. UE [wstawić zdjęcie] Zarządzanie marketingowe Zarządzanie sprzedażą Zarządzanie marką Reklama Marketing b2b Employer branding Relacje inwestorskie Case study research

15 dr Anetta Pukas Marketing i zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwieanaliza strategii marketingowych Instrumenty marketingowe produkt, cena, dystrybucja, promocja Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) nowe trendy w marketingu Marketing usług finansowych na przykładach instytucji finansowych Marketing w przedsiębiorstwach turystycznych, marketing terytorialny - na przykładzie kraju, regionu, miasta, Merchandising zarządzanie asortymentem i salą sprzedażową w handlu detalicznym Zarządzanie jakością usług

16 Katedra Zarządzania Marketingowego Lista proponowanych promotorów prac dyplomowych: prof. dr hab. Urszula Kałążna-Drewińska dr hab. Jarosław Woźniczka, prof. UE dr hab. Witold Kowal, prof. UE

17 prof. dr hab. Urszula Kałążna-Drewińska Zakres tematyczny seminarium zarządzanie i marketing w przedsiębiorstwie marketing międzynarodowy, negocjacje w biznesie, negocjacje międzynarodowe, marketing terytorialny, marketing polityczny, merchandising, zachowania nabywców, strategie marketingowe, segmentacja rynku, komunikacja marketingowa, zarządzanie instrumentami marketingowymi, logistyka marketingowa, marketing relacji, internet w działalności marketingowej

18 dr hab. Jarosław Woźniczka, prof. UE Zakres tematyczny seminarium Zarządzanie marketingowe, w tym m.in.: marketingowa analiza sytuacji przedsiębiorstwa, strategia marketingowa przedsiębiorstwa, pozycjonowanie marki, zarządzanie funkcjami marketingowymi: produktem, marką, ceną, dystrybucją i sprzedażą Komunikacja marketingowa, w tym m.in.: zintegrowana komunikacja marketingowa organizacji, reklama, kreacja w reklamie, media komunikacyjne, ocena efektów komunikacji Obszary zarządzania marketingowego, w tym m.in.: marketing dóbr konsumpcyjnych, marketing usług, marketing na rynkach organizacyjnych, marketing w handlu, marketing organizacji niedochodowych, marketing terytorialny

19 dr hab. Witold Kowal, prof. UE Zakres tematyczny seminarium Zarządzanie instrumentami marketingowymi, czyli zarządzanie produktem (w tym rozwojem nowego produktu), sprzedażą, promocją itp., Zarządzanie działem marketingu, czyli planowanie, organizacja i kontrola marketingu przedsiębiorstwa Strategie marketingowe przedsiębiorstw, czyli cele przedsiębiorstwa a wybory marketingowe (rynki docelowe, pozycjonowanie, modele wartości dla klienta) Marketing w ujęciu branżowym, czyli marketing produktów i usług na rynkach konsumpcyjnych i inwestycyjnych, Informacja w marketingu, czyli analizy i badania w marketingu

20 Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Lista proponowanych promotorów prac dyplomowych: dr Renata Brajer-Marczak dr Anna Marciszewska

21 dr Renata Brajer-Marczak Zarządzanie szeroko rozumianym przedsiębiorstwem Podejście procesowe w koncepcjach zarządzania przedsiębiorstwem Zastosowanie outsourcingu w funkcjonowaniu przedsiębiorstw Zastosowanie koncepcji lean" w zarządzaniu przedsiębiorstwem Procesy logistyczne w zaopatrzeniu przedsiębiorstw Procesy logistyczne w dystrybucji przedsiębiorstw Logistyczna obsługa klienta w przedsiębiorstwach Zarządzanie jakością w organizacjach Doskonalenie systemów zarządzania jakością (filozofia kazein)

22 dr Anna Marciszewska Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami unijnymi Podejście procesowe w organizacjach Zarządzanie logistyczne w małej firmie Zarządzanie małą firmą Zarządzanie organizacjami

23 Katedra Zarządzania Strategicznego Lista proponowanych promotorów prac dyplomowych: dr hab. Andrzej Kaleta, prof. UE dr hab. Krystyna Moszkowicz, prof. UE dr hab. Leon Jakubów, prof. UE dr inż. Letycja Sołoducho-Pelc dr Anna Witek-Crabb dr Jarosław Ignacy dr Przemysław Wołczek dr Joanna Radomska

24 dr hab. Andrzej Kaleta, prof. UE Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie Koncepcje rozwoju małych przedsiębiorstw Projekt strategii rozwoju własnej firmy Strategie rozwoju gmin, innych jednostek lokalnych, organizacji non profit Problemy zarządzania przedsiębiorstwem i innymi organizacjami: restrukturyzacja prywatyzacja globalizacja, ekspansja zagraniczna strategia personalna strategia marketingowa alianse, fuzje, strategie konkurencji Strategie rozwoju banków i innych instytucji finansowych

25 dr hab. Krystyna Moszkowicz, prof. UE Strategie przedsiębiorstw oraz innych organizacji Strategie funkcjonalne (marketing, zasoby ludzkie, innowacje itp.) Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie Tworzenie biznes planu organizacji Przedsiębiorczość i zarządzanie małą i średnią firmą Wspieranie przedsiębiorczości w Polsce i Unii Europejskiej Tożsamość i kultura firmy Alianse strategiczne Analiza strategiczna otoczenia firmy Inwestycje zagraniczne w Polsce i innych krajach Gospodarka oparta na wiedzy Nowe tendencje i kierunki zarządzania Prywatyzacja w Polsce i innych krajach Problemy konkurencyjności

26 dr hab. Leon Jakubów, prof. UE Zarządzanie strategiczne Strategia firmy Przedsiębiorczość i zarządzanie własną firmą Biznes plan Społeczne warunki rozwoju firmy Public relations (Kształtowanie wizerunku organizacji) Społeczna odpowiedzialność biznesu Zarządzanie zasobami ludzkimi Szkolenie i rozwój pracowników

27 dr inż. Letycja Sołoducho-Pelc 1. Rynek globalny Strategie firm na rynku globalnym Fuzje i alianse przedsiębiorstw Strategie sukcesu przedsiębiorstw Zarządzanie strategiczne organizacją Nowe trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem 2. Małe i średnie przedsiębiorstwa Specyfika zarządzania msp Strategie msp Warunki funkcjonowania sektora msp w Polsce i na świecie Źródła finansowania działalności firmy Instytucje wspierające przedsiębiorców Biznes plan w działalności msp Konkurencyjność msp

28 dr Anna Witek-Crabb 1. Zarządzanie strategiczne: strategie rozwoju przedsiębiorstw strategie rozwoju organizacji non-profit zarządzanie organizacjami non-profit diagnoza organizacji strategie MSP przedsiębiorczość 2. Społeczne aspekty rozwoju organizacji: zarządzenie partycypacyjne społeczna odpowiedzialność biznesu przywództwo

29 dr Przemysław Wołczek Zarządzanie strategiczne w organizacjach. Strategie przedsiębiorstw oraz innych organizacji. Organizacja i jej otoczenie. Metody zarządzania wykorzystywane w organizacjach. Kierowanie ludźmi. Role i umiejętności menedżerskie. Przywództwo w organizacji. Współczesne koncepcje zarządzania organizacją. Kultura organizacji. Zmiany i zarządzanie zmianami w organizacjach. Społeczna odpowiedzialność biznesu.

30 dr Jarosław Ignacy Strategie firm i innych organizacji Strategie rozwoju gmin i innych jednostek samorządu terytorialnego Strategie rozwoju własnej firmy - projekt

31 dr Joanna Radomska Zakres tematyczny seminarium Zarządzanie projektami. Zarządzanie MSP, biznes plan. Zarządzanie zasobami ludzkimi, partycypacja pracowników w zarządzaniu. Funkcja motywowania, przywództwo w organizacjach. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwem. Strategie rozwoju organizacji. Proces zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach. Kompetencje współczesnego managera. Kultura organizacyjna. Zachowania organizacyjne.

32 Do zobaczenia na zajęciach

Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Zarządzanie

Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Zarządzanie Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Zarządzanie Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie Katedra

Bardziej szczegółowo

Lista seminariów licencjackich na kierunku Zarządzanie, specjalność: Inwestycje i Nieruchomości

Lista seminariów licencjackich na kierunku Zarządzanie, specjalność: Inwestycje i Nieruchomości Lista seminariów licencjackich na kierunku Zarządzanie, specjalność: Inwestycje i Nieruchomości prof. UG, dr hab. Teresa Inwestycje finansowe i ryzyko 1 Czerwińska inwestycyjne 2 dr inż. Małgorzata Rymarzak

Bardziej szczegółowo

OBSZARY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

OBSZARY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL OBSZARY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL dr Anna Arent 220 81 538 4471 prof. dr hab. inż. Tadeusz Banek Dr inż. Jakub Bis Pokój / nr telefonu Katedra Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac dyplomowych złożone do dnia 15.05.2014 r.

Propozycje tematów prac dyplomowych złożone do dnia 15.05.2014 r. Propozycje tematów prac dyplomowych złożone do dnia 15.05.2014 r. 1. Poziom i struktura popytu globalnego w Polsce. Dr Andrzej Jędruchniewicz 2. Wielkość i struktura inwestycji w gospodarce. Dr Andrzej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO Dr inŝ. Agnieszka Wrzochalska Warszawa 28.02.2011 PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1. Metody zarządzania personelem (w firmie X) 2. Relacje pomiędzy strategią

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza produkcyjności przedsiębiorstwa.. z wykorzystaniem funkcji produkcji. 2. Wykorzystanie współczynnika elastyczności w analizie popytu na... 3. Wpływ funduszy

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI

PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI 1. INSTYTUT ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI: - Katedra Badań Operacyjnych Modelowanie procesów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

dr hab. Agnieszka Alińska

dr hab. Agnieszka Alińska dr hab. Agnieszka Alińska specjalności: Bankowość Finanse publiczne 1. Restrukturyzacja polskiego sektora bankowego 2. Funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej 3. Banki lokalne w systemie bankowym

Bardziej szczegółowo

Dr Ireneusz Badowski

Dr Ireneusz Badowski Dr Ireneusz Badowski Rola, miejsce i znaczenie sektora bankowego w systemie finansowym w gospodarce rynkowej Charakterystyka sektora bankowego w Polsce przemiany jakościowe w ujęciu historycznym Rozwój

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zamiejscowym w Zduńskiej Woli Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2013/2014 Specjalność - Marketing i

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy Katedra: Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Motywacja,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

Giuseppe Cataldo... 15 A new way to understand marketing the Customer Relationship Management

Giuseppe Cataldo... 15 A new way to understand marketing the Customer Relationship Management Spis treści Wstęp... 11 Rozdział I Kierunki rozwoju działań marketingowych Giuseppe Cataldo... 15 A new way to understand marketing the Customer Relationship Management Stanisław Flejterski... 22 Zmiany

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH

LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH L.p. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 13 Administracja publiczna 978-83-01-14995-6 2 93673 Aksjologia życia publicznego 978-83-7405-582-6 3 96021 Aksjomaty prawa

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematyczne

Propozycje tematyczne Oferta tematyki seminaryjnej przedstawiona przez prowadzących seminaria dyplomowe na 2 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2014/2015 EKONOMIA Nazwisko i imię prowadzącego seminaria

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl STUDIA PODYPLOMOWE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego www.wzieu.pl KRAKOWSKA Kontakt: mgr Kinga Cieślicka Dziekanat WZiEU(pokój 014) ul. Cukrowa 8, 71-004 Zapraszamy do elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia 1. Mierzenie gospodarki w skali makro. 2. Determinanty dochodu narodowego. 3. Budżet państwa i polityka fiskalna. 4. Główne teorie bezrobocia - przyczyny bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA DLA BIZNESU

POLITECHNIKA DLA BIZNESU POLITECHNIKA DLA BIZNESU Lublin 2014 Zespół redakcyjny: Dziekani, Prodziekani i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Politechniki Lubelskiej Przewodniczący Zespołu redakcyjnego: Paweł Chrapowicki Korekta:

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ KOMUNIKACJA MARKETINGOWA KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ KOMUNIKACJA MARKETINGOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA MARKETINGOWA ZAKRES PRZEDMIOTOWY MENEDŻER D.S. KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ ZINTEGROWANY SYSTEM KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJE SPECJALNOŚCI- MAJ 2014. Studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunek Zarządzanie (S1_Z)

PREZENTACJE SPECJALNOŚCI- MAJ 2014. Studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunek Zarządzanie (S1_Z) Nazwa specjalności: ANALITYKA GOSPODARCZA Nazwa Jednostki: Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii Kierownik specjalności: Prof. dr hab. Jan Zawadzki W trakcie studiów student zdobędzie wiedzę specjalistyczną

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

FINANSE I INWESTYCJE EKONOMIKA TRANSPORTU GOSPODAROWANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

FINANSE I INWESTYCJE EKONOMIKA TRANSPORTU GOSPODAROWANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Lp. Nazwisko, imię Specjalnośd, której dotyczy seminarium Zakres tematyki prac magisterskich 1. Osioska Magdalena, prof. dr hab. FINANSE I INWESTYCJE 1. Charakterystyka procesów zachodzących na rynku pieniężnym,

Bardziej szczegółowo