Transmisja danych binarnych w kanale o wąskim paśmie. Łączność radiowa (telemetria, zdalne sterowanie)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Transmisja danych binarnych w kanale o wąskim paśmie. Łączność radiowa (telemetria, zdalne sterowanie)"

Transkrypt

1 Modulacje cyfrowe - zastosowania Transmisja danych binarnych w kanale o wąskim paśmie Łączność modemowa, telefaksowa Łączność radiowa (telemetria, zdalne sterowanie) Systemy bezprzewodowe (ang. Wireless) Telefonia cyfrowa (GSM, UMTS, TETRA,...) Łączność satelitarna TSIM W9: Modulacje cyfrowe 1/40

2 Cyfrowy system modulacji Źródło informacji okresowo wysyła symbole m i, z okresem T. Alfabet symboli: m i {m 1, m 2, m 3,..., m M } Zazwyczaj M = 2 K, gdzie k-liczba bitów informacji przypadająca na jeden symbol modulacji. Dla M=2 - modulacja binarna (2-wartościowa). TSIM W9: Modulacje cyfrowe 2/40

3 T - przedział symbolowy T b = T K = - przedział bitowy T log 2 (M) Szybkość modulacji: R M = 1 T [symbol/s, Baud] Przepustowość łącza (szybkość przesyłania danych): R b = 1 T b [bit/s] Przykład: modulacja telefoniczna V.29: R b = 9600 bit/s R M = 2400 Baud - modulacja M = 16-wartościowa, - K=4 bity/symbol. TSIM W9: Modulacje cyfrowe 3/40

4 Kluczowanie fali nośnej Koder: x i y i = [y i1, y i2,..., y in ], gdzie y i - wektor parametrów sterujących modulatorem. Modulator: kluczowanie harmonicznej fali nośnej: ASK - kluczowanie amplitudy (Amplitude Shift Keying), FSK - kluczowanie częstotliwości (Frequency Shift Keying), PSK - kluczowanie fazy (Phase Shift Keying). TSIM W9: Modulacje cyfrowe 4/40

5 Zniekształcenia Sygnał zmodulowany jest przesyłany przez kanał transmisyjny do odbiornika. Podczas transmisji sygnał doznaje zniekształceń: - addytywny szum kanału, - obcięcie pasma sygnału, dyspersja, - wielodrogowość propagacji, - wahania amplitudy i zaniki sygnału, - interferencje międzysymbolowe, - zjawiska nieliniowe. TSIM W9: Modulacje cyfrowe 5/40

6 Szum kanału Zazwyczaj modelowany addytywnym szumem białym gaussowskim (tzw. kanał AWGN - Additive White Gaussian Noise): v(t) = y(t) + w(t), gdzie w(t) - próbki zmiennej losowej o rozkładzie N (0, σ 2 ). W rzeczywistości rozkład zakłóceń może znacząco odbiegać od rozkładu Gaussa, np. w kanałach radiowych - szum impulsowy. Jakość odebranego sygnału określa stosunek mocy sygnału do mocy szumu (SNR - Signal to Noise Radio): SNR=10 log E[y(t)2 ] E[w(t) 2 ] [db] TSIM W9: Modulacje cyfrowe 6/40

7 Dyspersja nieograniczone pasmo sygnału zmodulowanego ograniczona szerokość kanału transmisyjnego, np. 3,3 khz w telefonii analogowej, 25kHz w radiotelefonie UKF, 270 khz w systemie GSM nieidealna charakterystyka filtrów nadajnika i odbiornika błędy obcięcia pasma sygnału, silne tłumienie wysokich częstotliwości interferencje międzysymbolowe (ISI - Intersymbol Interference) TSIM W9: Modulacje cyfrowe 7/40

8 Powstawanie błędów na wejściu odbiornika - sygnał silnie zniekształcony, zadanie odbiornika: podjęcie decyzji (estymacja) w każdym przedziale T, który z symboli m i został przesłany, decyzja podejmowana na podstawie reguły decyzyjnej, estymacja powinna być optymalna w sensie ustalonego kryterium tak, aby minimalizować stopę błędów (ang. Bit Error Rate): Liczba błędnie odebranych bitów BER= Liczba przesłanych bitów TSIM W9: Modulacje cyfrowe 8/40

9 Właściwości sygnałów zmodulowanych cyfrowo transmisja koherentna lub niekoherentna, stała aplituda chwilowa sygnałów PSK, FSK (pożądana z punktu widzenia sprawności nadajnika), wrażliwość sygnałów ASK na zniekształcenia nieliniowe różne odmiany modulacji: OOK (ON OFF Keying), CPFSK (Continuous-Phase Frequency-Shift Keying), MSK (Minimum Shift Keying), DPSK (Differential Phase-Shift Keying), kwadraturowa modulacja amplitudy (QAM Quadrature Amplitude Modulation) TSIM W9: Modulacje cyfrowe 9/40

10 Geometryczna reprezentacja sygnałów zmodulowanych cyfrowo Sygnały y 1 (t),..., y M (t), transmitowane w kolejnych przedziałach symbolowych T, są reprezentowane wektorami w skończenie wymiarowej przestrzeni wektorowej. Sygnały y i (t) przedstawia się jako kombinacje liniowe standardowych, rzeczywistych sygnałów ϕ 1 (t),..., ϕ N (t): y 1 (t) = y 11 ϕ 1 (t) + y 12 ϕ 2 (t) y 1N ϕ N (t) y 2 (t) = y 21 ϕ 1 (t) + y 22 ϕ 2 (t) y 2N ϕ N (t)... y M (t) = y M1 ϕ 1 (t) + y M2 ϕ 2 (t) y MN ϕ N (t) TSIM W9: Modulacje cyfrowe 10/40

11 Sygnały bazowe ϕ 1 (t),..., ϕ N (t) są określone w przedziale czasu 0 t < T, oraz są w tym przedziale ortonormalne: T 0 ϕ 1 dla k = l k(t)ϕ l (t)dt = 0 dla k l Współczynniki y ij, i = 1, 2,..., M, j = 1, 2,..., N, są określone iloczynem skalarnym: y ij = T 0 y i(t)ϕ j (t)dt Sygnały y i (t) można zatem traktować jako zbiór M punktów: y i = (y i1, y i2,..., y in ) w N-wymiarowej przestrzeni funkcyjnej P rozpiętej na bazie ortonormalnej: {ϕ 1 (t),..., ϕ N (t)} TSIM W9: Modulacje cyfrowe 11/40

12 Konstelacja sygnałów -Przestrzeń P: przestrzeń sygnałów, -Zbiór punktów y i (i = 1...M) (transmitowane symbole): konstelacja sygnałów. Każdy sygnał x(t) należący do przestrzeni sygnałów można przedstawić w postaci skończonego szeregu: x(t) = N x j ϕ j (t) j=1 gdzie współczynniki x j są rzutem sygnału x(t) na sygnały bazowe ϕ t (t): x i = T 0 x(t)ϕ i (t)dt TSIM W9: Modulacje cyfrowe 12/40

13 Odległość między sygnałami Odległość ρ(x, y) między sygnałami x(t) i y(t) w przestrzeni P: T Odwzorowanie P R N : ρ(x, y) = 0 [x(t) y(t)] 2 dt x(t) x = [x 1,..., x N ] y(t) y = [y 1,..., y N ] Z właściwości zachowania norm w przestrzeniach P i R N : ρ(x, y) = ρ(x, y) = N (x j y j ) 2 j=1 TSIM W9: Modulacje cyfrowe 13/40

14 Detekcja sygnałów zmodulowanych cyfrowo Odbiornik odbiera sygnał zakłócony: v(t) = y i (t) + w(t) W każdej chwili T należy podjąć decyzję, minimalizując przy typ prawdopodobieństwo popełnienia błędu. Zakładamy kryterium oceny sygnałów, np. kryterium największej wiarygodności. Szukamy takiego wektora y k (k = 1...M), którego odległość od odebranego wektora v jest minimalna: ρ(v, y k ) min TSIM W9: Modulacje cyfrowe 14/40

15 Obszary decyzyjne Przestrzeń sygnałów z naniesionymi obszarami decyzyjnymi dla N = 2 - wymiarowej przestrzeni i M = 2 - wartościowej modulacji: W podobny sposób określa się obszary decyzyjne dla M > 2. TSIM W9: Modulacje cyfrowe 15/40

16 Modulacja 2-PSK (BPSK) Nadawane są dwa sygnały (i = 1, 2) o postaci: 2E y i (t) = Y 0 cos(ωt + φ i ) = b T b cos(ωt + φ i ), 0 t < T b gdzie: Y 0 - amplituda, Ω - pulsacja nośna, T b = T - przedział bitowy, φ i - faza chwilowa: 0, dla i = 1 φ i = π, dla i = 2 Zatem sygnały reprezentujące symbole binarne 1 oraz 0 mają postać: y 1 (t) = Y 0 cos(ωt) - symbol 1, y 2 (t) = Y 0 cos(ωt) - symbol 0 TSIM W9: Modulacje cyfrowe 16/40

17 Modulacja 2-PSK - konstelacja Przestrzeń sygnałów jest N = 1 - wymiarowa. Baza przestrzeni: 2 ϕ 1 (t) = T b cos Ωt, 0 t < T b Konstalacja sygnału 2-PSK: Współrzędne punktów: y 11 = y 21 = Tb 0 y 1 (t)ϕ 1 (t)dt = E b TSIM W9: Modulacje cyfrowe 17/40

18 Generacja i detekcja sygnałów 2-PSK TSIM W9: Modulacje cyfrowe 18/40

19 Modulacja 2-FSK Nadawane są sygnały (i = 1, 2): y i (t) = Y 0 cos(2πf i t) = 2E b T b cos(2πf i t), 0 t < T b Częstotliwość F 1 reprezentuje symbol 1, natomiast F 2 - symbol 0. Różnica F 2 F 1 - rozstaw częstotliwości. Dla zapewnienia ciągłości fazy sygnału dobiera się częstotliwości (tzw. modulacja Sunde a): Dla F 1 = 1 T b, F 2 = 1,5 T b F i = n 0+i T b, i = 1, 2 - modulacja MSK (Minimum Shift Keying) TSIM W9: Modulacje cyfrowe 19/40

20 Konstelacja 2-FSK Przestrzeń N = 2 - wymiarowa. Baza przestrzeni: 2 ϕ i (t) = T b cos 2πF i t, 0 t < T b, i = 1, 2 Sygnały y 1 (t) i y 2 (t) są reprezentowane wektorami: y 1 = [ E b, 0], y 2 = [0, E b ] TSIM W9: Modulacje cyfrowe 20/40

21 Generacja i detekcja sygnałów 2-FSK TSIM W9: Modulacje cyfrowe 21/40

22 Niekoherentna demodulacja 2-FSK TSIM W9: Modulacje cyfrowe 22/40

23 Modulacje M-PSK TSIM W9: Modulacje cyfrowe 23/40

24 Modulacja QAM - konstelacja 2 2 Baza (N = 2): ϕ 1 (t) = T b cos 2πF c t, ϕ 2 (t) = T b sin 2πF c t M - punktów konstelacji, np. dla M = 16: y 1 = [ 2, 2]; y 2 = [ 1, 2]; y 3 = [1, 2]; y 4 = [2, 2]; y 5 = [ 2, 1]; y 6 = [ 1, 1]; y 7 = [1, 1]; y 8 = [2, 1]; y 9 = [ 2, 1]; y 10 = [ 1, 1]; y 11 = [1, 1]; y 12 = [2, 1]; y 13 = [ 2, 2]; y 14 = [ 1, 2]; y 15 = [1, 2]; y 16 = [2, 2]; TSIM W9: Modulacje cyfrowe 24/40

25 Modulacje wyższego rzędu: M = 32, 64, 128, 256. Np. 128-QAM (V.17): TSIM W9: Modulacje cyfrowe 25/40

26 Modulator kwadraturowy TSIM W9: Modulacje cyfrowe 26/40

27 Odbiornik : demodulator kwadraturowy Przykład praktycznej realizacji odbiornika 64-QAM i 128-QAM (V.17): ustawianie fazy Gen. noœnej 1800 Hz I Q Fs=9600 Hz v(m) Obróbka wstêpna FDP FDP Fs=2400 Hz X(n) Filtr adaptacyjny Y(n) Uk³ad decyzyjny D(n) Dekoder Odzyskiw. zegara 2400 Hz Algorytm adaptacyjny E(n) Odebrane dane TSIM W9: Modulacje cyfrowe 27/40

28 Wrażliwość sygnału QAM na zakłócenia Wyniki badań symulacyjnych dla M=4, 16, 64: TSIM W9: Modulacje cyfrowe 28/40

29 Analiza widmowa sygnałów zmodulowanych cyfrowo Sygnał zmodulowany cyfrowo y(t) jako drganie uogólnione względem pulsacji Ω: y(t) = Re{Y (t)e j[ωt+ϕ(t)] } = Re{Y (t)e jωt } gdzie: Y (t) = Y (t)e jϕ(t) - obwiednia zespolona sygnału y(t). Ponieważ Re(z) = (z + z )/2, więc: y(t) = Y (t)ejωt +Y (t)e jωt 2 Korzystając z właściwości przekształcenia Fouriera, obliczamy: F [y(t)] = 1 2 [Y (ω Ω) + Y ( ω Ω)] gdzie Y (ω) = F [Y (t)] - widmo obwiedni zespolonej. TSIM W9: Modulacje cyfrowe 29/40

30 Widmo sygnału 2-PSK zmodulowanego falą prostokątną Sygnał zmodulowany: y(t) = Y 0 x(t) cos Ωt, funkcja modulująca x(t) (fala prostokątna)jest rzeczywista, więc: F [y(t)] = 1 [Y (ω Ω) + Y (ω + Ω)] 2 gdzie widmo Y (ω) obwiedni zespolonej jest określone wzorem: Y (ω) = 2πY 0 k=,k 0 Sa( kπ 2 )δ(ω k π T b ) TSIM W9: Modulacje cyfrowe 30/40

31 Widmo sygnału 2-FSK zmodulowanego falą prostokątną Sygnał zmodulowany jest równoważny sygnałowi FM o częstotliwości nośnej F = F 1+F 2 2 oraz dewiacji częstotliwości F = F 1 F 2 2. Widmo obwiedni zespolonej sygnału y(t) jest określone wzorem: Y (ω) = πy 0 k= {Sa[ π 2 (k l)] + ( 1)k Sa[ π 2 (k + l)]}δ(ω k π T b ) gdzie l = (F 2 F 1 )T b - unormowany rozstaw częstotliwości. TSIM W9: Modulacje cyfrowe 31/40

32 Przebiegi czasowe sygnałów 2PSK, 2FSK zmodulowanych falą prostokątną TSIM W9: Modulacje cyfrowe 32/40

33 Widma sygnałów 2PSK, 2FSK zmodulowanych falą prostokątną TSIM W9: Modulacje cyfrowe 33/40

34 Widmo mocy sygnału 2PSK zmodulowanego dowolnym sygnałem W przypadku sygnałów losowych posługujemy się pojęciem widma mocy: S y (ω) = 1 4 [S Y (ω Ω) + S Y (ω + Ω)] gdzie Ω jest pulsacją nośną, S y (ω) jest widmem mocy sygnału zmodulowanego, S Y (ω) jest widmem mocy jego obwiedni zespolonej. Jeśli znaki 1 i 0 przesyłane w poszczególnych przedziałach bitowych są niezależne i równoprawdopodobne, to widmo mocy obwiedni zespolonej sygnału 2PSK ma postać: S Y (ω) = 2E b Sa 2 ( ωt b 2 ) TSIM W9: Modulacje cyfrowe 34/40

35 Widmo mocy sygnału 2FSK zmodulowanego dowolnym sygnałem Podobnie wyznacza się widmo mocy obwiedni zespolonej sygnału 2FSK dla modulacji Sunde a (l = 1): S y (ω) = π E b T b [δ(ω π T b ) + δ(ω + π T b )] + 8π2 E b cos 2 ( ωtb (ω 2 T 2 b π2 ) 2 2 ) Części dystrybucyjne widma Części ciągłe widma TSIM W9: Modulacje cyfrowe 35/40

36 Widma mocy sygnałów 2FSK i 2PSK v = ωt b 2π - częstotliwość unormowana Widmo sygnału 2PSK jest skupione w paśmie Ω ± 2π T b, a sygnału 2FSK w paśmie Ω ± 3π T b. TSIM W9: Modulacje cyfrowe 36/40

37 Efektywność widmowa systemów 2FSK i 2PSK Miarą wykorzystania pasma w danym systemie modulacji jest efektywność widmowa: ρ = R b B [bit/s/hz] gdzie R b = 1/T b - bitowa szybkość transmisji, B - szerokość pasma zajętego przez sygnał. Znając szerokość pasma, w którym skupiona jest większość mocy sygnału 2-PSK i 2-FSK (Sunde a), możemy wyznaczyć: ρ 2P SK = 1 2 ρ 2F SK = 1 3 TSIM W9: Modulacje cyfrowe 37/40

38 Szerokość pasma sygnałów M-PSK i M-FSK Dla sygnałów M-PSK widmo obwiedni zespolonej ma postać: S Y (ω) = (we b log 2 M)Sa 2 [ ωt b log 2 M 2 ] Szerokość widma sygnału: B M P SK = 2 T = 2 T b log 2 M. Dla sygnałów M-FSK zakładamy: F i = F 0 + i 2T, i = 1...M. Rozstaw częstotliwości jest wówczas minimalny: F i+1 F i = 1 2T. Zasadnicza część mocy sygnału jest skupiona w paśmie o szerokości M-krotnie większej od rozstawu częstotliwości: B M F SK = M 2T = M 2T b log 2 M. TSIM W9: Modulacje cyfrowe 38/40

39 Efektywność widmowa systemów M-PSK i M-FSK Wykorzystując otrzymane wartości B M P SK i B M F SK, otrzymujemy: ρ M P SK = R b = log 2 M B M P SK 2 ρ M F SK = R b = 2 log 2 M B M F SK M TSIM W9: Modulacje cyfrowe 39/40

40 Podsumowanie Efektywność widmowa M-PSK rośnie wraz ze wzrostem wartościowości Efektywność widmowa M-FSK rośnie wraz ze wzrostem wartościowości Wzrost efektywności widmowej odbywa się kosztem efektywności energetycznej Dla uzyskania takiego samego poziomu BER wymagana jest większa moc sygnału M-PSK, w porównaniu z M-FSK TSIM W9: Modulacje cyfrowe 40/40

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 2 Wprowadzenie część 2 Treść wykładu modulacje cyfrowe kodowanie głosu i video sieci - wiadomości ogólne podstawowe techniki komutacyjne 1 Schemat blokowy Źródło informacji

Bardziej szczegółowo

MODULACJA. Definicje podstawowe, cel i przyczyny stosowania modulacji, rodzaje modulacji. dr inż. Janusz Dudczyk

MODULACJA. Definicje podstawowe, cel i przyczyny stosowania modulacji, rodzaje modulacji. dr inż. Janusz Dudczyk Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania MODULACJA Definicje podstawowe, cel i przyczyny stosowania modulacji, rodzaje modulacji dr inż. Janusz Dudczyk Cel wykładu Przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Laboratorium Podstaw Telekomunikacji Ćwiczenie nr 4 Temat: Modulacje analogowe

Bardziej szczegółowo

MODULACJE ANALOGOWE. Funkcja modulująca zależna od sygnału modulującego: m(t) = m(t) e

MODULACJE ANALOGOWE. Funkcja modulująca zależna od sygnału modulującego: m(t) = m(t) e Nośna: MODULACJE ANALOGOWE c(t) = Y 0 cos(ωt + ϕ 0 ) Sygnał analityczny sygnału zmodulowanego y(t): z y (t) = m(t)z c (t), z c (t) = Y 0 e jωt Funkcja modulująca zależna od sygnału modulującego: j arg

Bardziej szczegółowo

Sieci Bezprzewodowe. Charakterystyka fal radiowych i optycznych WSHE PŁ wshe.lodz.pl.

Sieci Bezprzewodowe. Charakterystyka fal radiowych i optycznych WSHE PŁ wshe.lodz.pl. dr inż. Krzysztof Hodyr 42 6315989 WSHE 42 6313166 PŁ khodyr @ wshe.lodz.pl Materiały z wykładów są umieszczane na: http:// sieci.wshe.lodz.pl hasło: ws123he Tematyka wykładu Charakterystyka fal radiowych

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA W EKSPERYMENCIE FIZYCZNYM

ELEKTRONIKA W EKSPERYMENCIE FIZYCZNYM ELEKTRONIKA W EKSPERYMENCIE FIZYCZNYM D. B. Tefelski Zakład VI Badań Wysokociśnieniowych Wydział Fizyki Politechnika Warszawska, Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, PL 28 marzec 2011 Modulacja i detekcja, rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Podstawy Transmisji Cyfrowej

Podstawy Transmisji Cyfrowej Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki I Technik Informacyjnych Instytut Telekomunikacji Podstawy Transmisji Cyfrowej laboratorium Ćwiczenie 4 Modulacje Cyfrowe semestr zimowy 2006/7 W ramach ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Transmisja cyfrowa Sygnały naturalne i zmodulowane

Transmisja cyfrowa Sygnały naturalne i zmodulowane Transmisja cyfrowa Sygnały naturalne i zmodulowane Krzysztof Włostowski e-mail: chrisk@tele.pw.edu.pl pok. 467 tel. 234 7896 1 System transmisyjny sygnał analog. R b [bit/s] R c [bit/s] R S [baud] Kodowanie

Bardziej szczegółowo

Modulacja i kodowanie - labolatorium. Modulacje cyfrowe. Kluczowane częstotliwości (FSK)

Modulacja i kodowanie - labolatorium. Modulacje cyfrowe. Kluczowane częstotliwości (FSK) Modulacja i kodowanie - labolatorium Modulacje cyfrowe Kluczowane częstotliwości (FSK) Celem ćwiczenia jest zbudowanie systemu modulacji: modulacji polegającej na kluczowaniu częstotliwości (FSK Frequency

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji

Przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji Przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji Prowadzący: Przemysław Dymarski, Inst. Telekomunikacji PW, gm. Elektroniki, pok. 461 dymarski@tele.pw.edu.pl Wykład: Wstęp: transmisja analogowa i cyfrowa, modulacja

Bardziej szczegółowo

1. Modulacja analogowa, 2. Modulacja cyfrowa

1. Modulacja analogowa, 2. Modulacja cyfrowa MODULACJA W16 SMK 2005-05-30 Jest operacja mnożenia. Jest procesem nakładania informacji w postaci sygnału informacyjnego m.(t) na inny przebieg o wyższej częstotliwości, nazywany falą nośną. Przyczyna

Bardziej szczegółowo

Lekcja 20. Temat: Detektory.

Lekcja 20. Temat: Detektory. Lekcja 20 Temat: Detektory. Modulacja amplitudy. (AM z ang. Amplitude Modulation) jeden z trzech podstawowych rodzajów modulacji, polegający na kodowaniu sygnału informacyjnego (szerokopasmowego o małej

Bardziej szczegółowo

Sygnał vs. szum. Bilans łącza satelitarnego. Bilans energetyczny łącza radiowego. Paweł Kułakowski. Zapewnienie wystarczającej wartości SNR :

Sygnał vs. szum. Bilans łącza satelitarnego. Bilans energetyczny łącza radiowego. Paweł Kułakowski. Zapewnienie wystarczającej wartości SNR : Sygnał vs. szum Bilans łącza satelitarnego Paweł Kułakowski Bilans energetyczny łącza radiowego Zapewnienie wystarczającej wartości SNR : 1 SNR i E b /N 0 moc sygnału (czasem określana jako: moc nośnej

Bardziej szczegółowo

Kanał telekomunikacyjny

Kanał telekomunikacyjny TELEKOMUNIKACJA Dr inż. Małgorzata Langer Pokój 310 budynek B9 (Lodex) Malgorzata.langer@p.lodz.pl Informacje na stronie internetowej www.tele.p.lodz.pl Kanał telekomunikacyjny Kanał to szeregowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Wpływ szumu na kluczowanie fazy (BPSK)

Wpływ szumu na kluczowanie fazy (BPSK) Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.9 Wpływ szumu na kluczowanie fazy () . Wpływ szumu na kluczowanie fazy () Ćwiczenie ma na celu wyjaśnienie wpływu

Bardziej szczegółowo

TEMAT: SYSTEMY CYFROWE: MODULACJA DEMODULACJA FSK, PSK, ASK

TEMAT: SYSTEMY CYFROWE: MODULACJA DEMODULACJA FSK, PSK, ASK SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 7 LAB 7 TEMAT: SYSTEMY CYFROWE: MODULACJA DEMODULACJA FSK, PSK, ASK SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE I. CEL ĆWICZENIA: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

Układy elektroniczne II. Modulatory i detektory

Układy elektroniczne II. Modulatory i detektory Układy elektroniczne II Modulatory i detektory Jerzy Witkowski Modulacja Przekształcenie sygnału informacyjnego do postaci dogodnej do transmisji w kanale telekomunikacyjnym Polega na zmianie, któregoś

Bardziej szczegółowo

Wpływ szumu na kluczowanie częstotliwości

Wpływ szumu na kluczowanie częstotliwości Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.15 Wpływ szumu na kluczowanie częstotliwości 15. Wpływ szumu na kluczowanie częstotliwości Ćwiczenie to ma na

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 4 Media transmisyjne część Program wykładu Widmo sygnałów w. cz. Modele i tryby propagacji Anteny Charakterystyka kanału radiowego zjawiska propagacyjne 1 Transmisja radiowa

Bardziej szczegółowo

Transmisja cyfrowa. (wprowadzenie do tematu)

Transmisja cyfrowa. (wprowadzenie do tematu) Transmisja cyfrowa (wprowadzenie do tematu) Jacek Jarnicki - Politechnika Wrocławska 1 Plan wykładu 1. Systemy transmisji danych ogólna charakterystyka 2. Zakłócenia jako źródło błędów w transmisji 3.

Bardziej szczegółowo

Instytut Telekomunikacji Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych. http://cygnus.tele.pw.edu.pl/potc

Instytut Telekomunikacji Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych. http://cygnus.tele.pw.edu.pl/potc Wykładowcy: A. Dąbrowski W1.Wprowadzenie, W8. Sygnały cyfrowe 4, W11. Odbiór sygnałów 3 A. Janicki W2.Kodowanie źródeł - sygnały audio M. Golański W3. Kodowanie źródeł- sygnały video S. Kula W4. Media

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY I ALGORYTMY PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW PROGRAM WYKŁADÓW PROGRAM WYKŁADÓW PROGRAM WYKŁADÓW

PODSTAWY I ALGORYTMY PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW PROGRAM WYKŁADÓW PROGRAM WYKŁADÓW PROGRAM WYKŁADÓW PODSTAWY I ALGORYTMY PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja sem. IV Prowadzący: dr inż. ARKADIUSZ ŁUKJANIUK PROGRAM WYKŁADÓW Pojęcie sygnału, sygnał a informacja, klasyfikacja sygnałów,

Bardziej szczegółowo

Systemy Bezprzewodowe. Paweł Kułakowski

Systemy Bezprzewodowe. Paweł Kułakowski Systemy Bezprzewodowe Paweł Kułakowski Tematyka kursu - dekada łączności bezprzewodowej Gwałtowny rozwój sieci bezprzewodowych w ostatniej dekadzie: popyt na usługi łączności radiowej rozwój technologii

Bardziej szczegółowo

Podstawy transmisji sygnałów

Podstawy transmisji sygnałów Podstawy transmisji sygnałów 1 Sygnał elektromagnetyczny Jest funkcją czasu Może być również wyrażony jako funkcja częstotliwości Sygnał składa się ze składowych o róznych częstotliwościach 2 Koncepcja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TELEKOMUNIKACJI Egzamin I - 2.02.2011 (za każde polecenie - 6 punktów)

PODSTAWY TELEKOMUNIKACJI Egzamin I - 2.02.2011 (za każde polecenie - 6 punktów) PODSTAWY TELEKOMUNIKACJI Egzamin I - 2.02.2011 (za każde polecenie - 6 punktów) 1. Dla ciągu danych: 1 1 0 1 0 narysuj przebiegi na wyjściu koderów kodów transmisyjnych: bipolarnego NRZ, unipolarnego RZ,

Bardziej szczegółowo

MODULACJE ANALOGOWE AM i FM

MODULACJE ANALOGOWE AM i FM dr inż. Karol Radecki MODULACJE ANALOGOWE AM i FM materiały do wykładu Teoria Sygnałów i Modulacji PODSTAWOWE POJĘCIA I ZALEŻNOŚCI Analogowy system telekomunikacyjny sygnał oryginalny sygnał zmodulowany

Bardziej szczegółowo

Krótki wstęp do transmisji szeregowej

Krótki wstęp do transmisji szeregowej Krótki wstęp do transmisji szeregowej Istnieją dwa możliwe rodzaje transmisji danych - transmisja szeregowa i równoległa. Transmisja szeregowa polega na przesłaniu sekwencyjnym (bit po bicie) danych. Urządzeniem

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z przedmiotu: Przetwarzanie i obróbka sygnałów

Rozkład materiału z przedmiotu: Przetwarzanie i obróbka sygnałów Rozkład materiału z przedmiotu: Przetwarzanie i obróbka sygnałów Dla klasy 3 i 4 technikum 1. Klasa 3 34 tyg. x 3 godz. = 102 godz. Szczegółowy rozkład materiału: I. Definicje sygnału: 1. Interpretacja

Bardziej szczegółowo

Kwantowanie sygnałów analogowych na przykładzie sygnału mowy

Kwantowanie sygnałów analogowych na przykładzie sygnału mowy Kwantowanie sygnałów analogowych na przykładzie sygnału mowy Treść wykładu: Sygnał mowy i jego właściwości Kwantowanie skalarne: kwantyzator równomierny, nierównomierny, adaptacyjny Zastosowanie w koderze

Bardziej szczegółowo

Filtry cyfrowe procesory sygnałowe

Filtry cyfrowe procesory sygnałowe Filtry cyfrowe procesory sygnałowe Rozwój wirtualnych przyrządów pomiarowych Algorytmy CPS działające na platformie TMX 320C5515e ZDSP USB STICK realizowane w laboratorium FCiPS Rozszerzenie ćwiczeń o

Bardziej szczegółowo

TELEKOMUNIKACJA ŚWIATŁOWODOWA

TELEKOMUNIKACJA ŚWIATŁOWODOWA TELEKOMUNIKACJA ŚWIATŁOWODOWA ETAPY ROZWOJU TS etap I (1975): światłowody pierwszej generacji: wielomodowe, źródło diody elektroluminescencyjne 0.87μm l etap II (1978): zastosowano światłowody jednomodowe

Bardziej szczegółowo

W KIERUNKU CYFROWEJ ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ. wprowadzenie do radiowej łączności dyspozytorskiej

W KIERUNKU CYFROWEJ ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ. wprowadzenie do radiowej łączności dyspozytorskiej W KIERUNKU CYFROWEJ ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ wprowadzenie do radiowej łączności dyspozytorskiej Przemysław Bylica Zakład Informatyki i Łączności Szkoła Główna SłuŜby PoŜarniczej 29 marca 2012 SEMINARIUM 2012

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu. 20 maja, 2016 R. Krenz 1

Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu. 20 maja, 2016 R. Krenz 1 Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu R. Krenz 1 Wstęp Celem projektu było opracowanie cyfrowego system łączności dla bezzałogowych statków latających średniego

Bardziej szczegółowo

Sposoby opisu i modelowania zakłóceń kanałowych

Sposoby opisu i modelowania zakłóceń kanałowych INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI ZAKŁAD RADIOKOMUNIKACJI Instrukcja laboratoryjna z przedmiotu Podstawy Telekomunikacji Sposoby opisu i modelowania zakłóceń kanałowych Warszawa 2010r. 1. Cel ćwiczeń: Celem ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe sieci komputerowe

Bezprzewodowe sieci komputerowe Bezprzewodowe sieci komputerowe Dr inż. Bartłomiej Zieliński Przesłanki stosowania transmisji bezprzewodowej Podział fal elektromagnetycznych Fale radiowe Fale optyczne Cyfrowy system transmisji bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE

SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE AiR 5r. Wykład 2 Telekomunikacja zajmuje się: - sygnałami (przetwarzanie informacji na sygnał i odwrotnie) - komutacją (technika łączenia) - transmisją (przesył sygnałów na odległość)

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.08 Zasady wytwarzania sygnałów zmodulowanych za pomocą modulacji AM 1. Zasady wytwarzania sygnałów zmodulowanych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH Laboratorium Podstaw Telekomunikacji WPŁYW SZUMÓW NA TRANSMISJĘ CYFROWĄ

ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH Laboratorium Podstaw Telekomunikacji WPŁYW SZUMÓW NA TRANSMISJĘ CYFROWĄ Laboratorium Podstaw Telekomunikacji Ćw. 4 WPŁYW SZUMÓW NA TRANSMISJĘ CYFROWĄ 1. Zapoznać się z zestawem do demonstracji wpływu zakłóceń na transmisję sygnałów cyfrowych. 2. Przy użyciu oscyloskopu cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Podstawy Transmisji Przewodowej Wykład 1

Podstawy Transmisji Przewodowej Wykład 1 Podstawy Transmisji Przewodowej Wykład 1 Grzegorz Stępniak Instytut Telekomunikacji, PW 24 lutego 2012 Instytut Telekomunikacji, PW 1 / 26 1 Informacje praktyczne 2 Wstęp do transmisji przewodowej 3 Multipleksacja

Bardziej szczegółowo

Przekształcenia sygnałów losowych w układach

Przekształcenia sygnałów losowych w układach INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI ZAKŁAD RADIOKOMUNIKACJI Instrukcja laboratoryjna z przedmiotu Sygnały i kodowanie Przekształcenia sygnałów losowych w układach Warszawa 010r. 1. Cel ćwiczenia: Ocena wpływu charakterystyk

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Laboratorium Podstaw Telekomunikacji Ćwiczenie nr 1 Temat: Pomiar widma częstotliwościowego

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2294738 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.06.2009 09785943.3

Bardziej szczegółowo

Strojenie i naprawa profesjonalnych radiotelefonów cyfrowych

Strojenie i naprawa profesjonalnych radiotelefonów cyfrowych The most important thing we build is trust ADVANCED ELECTRONIC SOLUTIONS AVIATION SERVICES COMMUNICATIONS AND CONNECTIVITY MISSION SYSTEMS Strojenie i naprawa profesjonalnych radiotelefonów cyfrowych Agenda

Bardziej szczegółowo

Układy transmisji bezprzewodowej w technice scalonej, wybrane zagadnienia

Układy transmisji bezprzewodowej w technice scalonej, wybrane zagadnienia Układy transmisji bezprzewodowej w technice scalonej, wybrane zagadnienia Evatronix S.A. 6 maja 2013 Tematyka wykładów Wprowadzenie Tor odbiorczy i nadawczy, funkcje, spotykane rozwiazania wady i zalety,

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie sygnałów

Przetwarzanie sygnałów Przetwarzanie sygnałów Jerzy Szabatin x[ n] 2 4 8 6 n 23 września 23 ii ii Spis treści Rozdział. Elementy ogólnej teorii sygnałów Lekcja. Sygnały deterministyczne 3.. Wprowadzenie............................

Bardziej szczegółowo

Fizyczne podstawy działania telefonii komórkowej

Fizyczne podstawy działania telefonii komórkowej Fizyczne podstawy działania telefonii komórkowej Tomasz Kawalec 12 maja 2010 Zakład Optyki Atomowej, Instytut Fizyki UJ www.coldatoms.com Tomasz Kawalec Festiwal Nauki, IF UJ 12 maja 2010 1 / 20 Podstawy

Bardziej szczegółowo

12. Demodulatory synchroniczne z fazową pętlą sprzężenia zwrotnego

12. Demodulatory synchroniczne z fazową pętlą sprzężenia zwrotnego 94 12. Demodulatory synchroniczne z fazową pętlą sprzężenia zwrotnego Cele ćwiczenia Badanie właściwości pętli fazowej. Badanie układu Costasa do odtwarzania nośnej sygnału AM-SC. Badanie układu Costasa

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.18 Binarne kluczowanie fazy (BPSK) 1 1. Binarne kluczowanie fazy (BPSK) Ćwiczenie to ma na celu ułatwienie zrozumienia

Bardziej szczegółowo

Systemy satelitarne Paweł Kułakowski

Systemy satelitarne Paweł Kułakowski Systemy satelitarne Paweł Kułakowski Kwestie organizacyjne Prowadzący wykłady: Paweł Kułakowski D5 pokój 122, telefon: 617 39 67 e-mail: kulakowski@kt.agh.edu.pl Wykłady: czwartki godz. 12:30 14:00 Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Podstawy Akustyki. Drgania normalne a fale stojące Składanie fal harmonicznych: Fale akustyczne w powietrzu Efekt Dopplera.

Podstawy Akustyki. Drgania normalne a fale stojące Składanie fal harmonicznych: Fale akustyczne w powietrzu Efekt Dopplera. W-1 (Jaroszewicz) 14 slajdów Podstawy Akustyki Drgania normalne a fale stojące Składanie fal harmonicznych: prędkość grupowa, dyspersja fal, superpozycja Fouriera, paczka falowa Fale akustyczne w powietrzu

Bardziej szczegółowo

Filtracja. Krzysztof Patan

Filtracja. Krzysztof Patan Filtracja Krzysztof Patan Wprowadzenie Działanie systemu polega na przetwarzaniu sygnału wejściowego x(t) na sygnał wyjściowy y(t) Równoważnie, system przetwarza widmo sygnału wejściowego X(jω) na widmo

Bardziej szczegółowo

Parametry i technologia światłowodowego systemu CTV

Parametry i technologia światłowodowego systemu CTV Parametry i technologia światłowodowego systemu CTV (Światłowodowe systemy szerokopasmowe) (c) Sergiusz Patela 1998-2002 Sieci optyczne - Parametry i technologia systemu CTV 1 Podstawy optyki swiatlowodowej:

Bardziej szczegółowo

Sondowanie jonosfery przy pomocy stacji radiowych DRM

Sondowanie jonosfery przy pomocy stacji radiowych DRM Obserwatorium Astronomiczne UJ Zakład Fizyki Wysokich Energii Instytut Fizyki UJ Zakład Doświadczalnej Fizyki Komputerowej Akademia Górniczo-Hutnicza Katedra Elektroniki Andrzej Kułak, Janusz Młynarczyk

Bardziej szczegółowo

Laboratorium TRP. Charakterystyki częstotliwościowe pętli abonenckich oraz symulacja modulacji wielotonowych (ADSL)

Laboratorium TRP. Charakterystyki częstotliwościowe pętli abonenckich oraz symulacja modulacji wielotonowych (ADSL) Laboratorium TRP Charakterystyki częstotliwościowe pętli abonenckich oraz symulacja modulacji wielotonowych (ADSL) 1. Wstęp Jeżeli w systemie z modulacją jednej nośnej szybkość symboli danych jest porównywalna

Bardziej szczegółowo

Random Binary Sequence Generator)

Random Binary Sequence Generator) Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.17 Tryb 2 modemu CCITT V.23 ( bodów) 1 1. Tryb 2 modemu CCITT V.23 ( bodów) Ćwiczenie to ma na celu wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

celowym rozpraszaniem widma (ang: Spread Spectrum System) (częstotliwościowe, czasowe, kodowe)

celowym rozpraszaniem widma (ang: Spread Spectrum System) (częstotliwościowe, czasowe, kodowe) 1. Deinicja systemu szerokopasmowego z celowym rozpraszaniem widma (ang: Spread Spectrum System) 2. Ogólne schematy nadajników i odbiorników 3. Najważniejsze modulacje (DS, FH, TH) 4. Najważniejsze własności

Bardziej szczegółowo

Jarosław Szóstka. WiMAX NOWY STANDARD DOSTĘPU RADIOWEGO

Jarosław Szóstka. WiMAX NOWY STANDARD DOSTĘPU RADIOWEGO Jarosław Szóstka WiMAX NOWY STANDARD DOSTĘPU RADIOWEGO Kabelkom Sp. z o.o. Biuro handlowe Adres: ul. Bukowa 30 43-300 Bielsko-Biała, POLSKA Tel.: (+48) 33 821 35 38 Tel.: (+48) 33 819 11 43 Tel.: (+48)

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Opracowanie na postawie: Frank Karlsen, Nordic VLSI, Zalecenia projektowe dla tanich systemów, bezprzewodowej transmisji danych cyfrowych, EP

Bardziej szczegółowo

Modelowanie wybranych. urządzeń mechatronicznych

Modelowanie wybranych. urządzeń mechatronicznych Modelowanie wybranych elementów torów pomiarowych urządzeń mechatronicznych Pomiary - element sterowania napędem mechatronicznym Układ napędowy - Zintegrowane czujniki Zewnetrzne sygnały sterujące Sprzężenia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA KATEDRA NAWIGACJI TECHNICZEJ

AKADEMIA MORSKA KATEDRA NAWIGACJI TECHNICZEJ AKADEMIA MORSKA KATEDRA NAWIGACJI TECHNICZEJ ELEMETY ELEKTRONIKI LABORATORIUM Kierunek NAWIGACJA Specjalność Transport orski Seestr II Ćw. 5 Modulacja AM i Wersja opracowania Marzec 5 Opracowanie: gr inż.

Bardziej szczegółowo

INFOSYSTEMY ELEKTRONICZNE. RFID Radio Frequency IDentification Identyfikacja radiowa

INFOSYSTEMY ELEKTRONICZNE. RFID Radio Frequency IDentification Identyfikacja radiowa INFOSYSTEMY ELEKTRONICZNE RFID Radio Frequency IDentification Identyfikacja radiowa Radio Frequency IDentification (RFID) jest ogólnym terminem używanym do określania systemów, w których dane identyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

Wykaz emisji przeznaczonych dla Służby Amatorskiej (poniedziaå ek, 14 sierpieå 2006) - - Ostatnia aktualizacja ()

Wykaz emisji przeznaczonych dla Służby Amatorskiej (poniedziaå ek, 14 sierpieå 2006) - - Ostatnia aktualizacja () Wykaz emisji przeznaczonych dla Służby Amatorskiej (poniedziaå ek, 14 sierpieå 2006) Ostatnia aktualizacja () Telegrafia i telefonia Do przekazywania wiadomości drogą radiową potrzebne są następujące elementy:

Bardziej szczegółowo

Zmiany fazy/okresu oscylacji Chandlera i rocznej we współrzędnych bieguna ziemskiego.

Zmiany fazy/okresu oscylacji Chandlera i rocznej we współrzędnych bieguna ziemskiego. Strona 1 z 38 Zmiany fazy/okresu oscylacji Chandlera i rocznej we współrzędnych bieguna ziemskiego. Alicja Rzeszótko alicja@cbk.waw.pl 2 czerwca 2006 1 Omówienie danych 3 Strona główna Strona 2 z 38 2

Bardziej szczegółowo

Badanie właściwości wysokorozdzielczych przetworników analogowo-cyfrowych w systemie programowalnym FPGA. Autor: Daniel Słowik

Badanie właściwości wysokorozdzielczych przetworników analogowo-cyfrowych w systemie programowalnym FPGA. Autor: Daniel Słowik Badanie właściwości wysokorozdzielczych przetworników analogowo-cyfrowych w systemie programowalnym FPGA Autor: Daniel Słowik Promotor: Dr inż. Daniel Kopiec Wrocław 016 Plan prezentacji Założenia i cel

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3,4. Analiza widmowa sygnałów czasowych: sinus, trójkąt, prostokąt, szum biały i szum różowy

Ćwiczenie 3,4. Analiza widmowa sygnałów czasowych: sinus, trójkąt, prostokąt, szum biały i szum różowy Ćwiczenie 3,4. Analiza widmowa sygnałów czasowych: sinus, trójkąt, prostokąt, szum biały i szum różowy Grupa: wtorek 18:3 Tomasz Niedziela I. CZĘŚĆ ĆWICZENIA 1. Cel i przebieg ćwiczenia. Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Jacek Jarnicki Politechnika Wrocławska

Jacek Jarnicki Politechnika Wrocławska Plan wykładu Wykład Prezentacja graficzna danych liczbowych. Cel i zastosowania graficznej prezentacji danych. Dane w postaci zbioru liczb 3. Funkcja jednej zmiennej 4. Funkcja dwóch zmiennych. Niektóre

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181873 (21) Numer zgłoszenia: 320737 (13) B 1 (22) Data zgłoszenia 07.10.1996 (5 1) IntCl7 (86) Data i numer

Bardziej szczegółowo

FDM - transmisja z podziałem częstotliwości

FDM - transmisja z podziałem częstotliwości FDM - transmisja z podziałem częstotliwości Model ten pozwala na demonstrację transmisji jednoczesnej dwóch kanałów po jednym światłowodzie z wykorzystaniem metody podziału częstotliwości FDM (frequency

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane algorytmy DSP

Zaawansowane algorytmy DSP Zastosowania Procesorów Sygnałowych dr inż. Grzegorz Szwoch greg@multimed.org p. 732 - Katedra Systemów Multimedialnych Zaawansowane algorytmy DSP Wstęp Cztery algorytmy wybrane spośród bardziej zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

Pomiary stopy błędów urządzeń cyfrowych linii radiowych

Pomiary stopy błędów urządzeń cyfrowych linii radiowych cyfrowych linii radiowych Jan Bogucki Rozpatrzono zagadnienie pomiaru cyfrowych urządzeń horyzontowych linii radiowych. Przedstawiono sposób pomiaru stopy błędów urządzeń, ze szczególnym zwróceniem uwagi

Bardziej szczegółowo

Jak działa telefonia komórkowa

Jak działa telefonia komórkowa Jak działa telefonia komórkowa Tomasz Kawalec 28 stycznia 2013 Zakład Optyki Atomowej, Instytut Fizyki UJ www.coldatoms.com Tomasz Kawalec ZOA, IF UJ 28 stycznia 2013 1 / 25 Jak przesłać głos i dane przy

Bardziej szczegółowo

Innowacje wzmacniające system ochrony i bezpieczeństwa granic RP

Innowacje wzmacniające system ochrony i bezpieczeństwa granic RP Warszawa, 12.05.2016 r. gen. bryg. rez. pilot Dariusz WROŃSKI Innowacje wzmacniające system ochrony i bezpieczeństwa granic RP Zastosowanie głowic rodziny WH Obserwacja obiektów statycznych i dynamicznych

Bardziej szczegółowo

Demodulowanie sygnału AM demodulator obwiedni

Demodulowanie sygnału AM demodulator obwiedni Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.12 Demodulowanie sygnału AM demodulator obwiedni 1. Demodulowanie sygnału AM demodulator obwiedni Ćwiczenie to

Bardziej szczegółowo

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Wstęp. Aby zrozumieć istotę EDGE, niezbędne jest zapoznanie się z technologią GPRS. General Packet Radio Service

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁU ELEKTRONIKI. GENERATOR FUNKCYJNY 6 szt.

WYDZIAŁU ELEKTRONIKI. GENERATOR FUNKCYJNY 6 szt. Załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu KAG. 2390-1/10 OPIS TECHNICZNY WYPOSAśENIA LABORATORIÓW WYDZIAŁU ELEKTRONIKI DANE TECHNICZNE: GENERATOR FUNKCYJNY 6 szt. Pasmo

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Eksploatacji Systemów Telekomunikacyjnych INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Badanie pracy urządzeo dostępowych (wariant IEEE 802.16)

Badanie pracy urządzeo dostępowych (wariant IEEE 802.16) ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Środowisko telekomunikacyjne ITS Badanie pracy urządzeo dostępowych

Bardziej szczegółowo

Transmisja przewodowa

Transmisja przewodowa Warszawa, 2.04.20 Transmisja przewodowa TRP Ćwiczenie laboratoryjne nr 3. Jakość transmisji optycznej Autorzy: Ł. Maksymiuk, G. Stępniak, E. Łukowiak . Teoria Do podstawowych metod oceny transmisji sygnałów

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAW TELEKOMUNIKACJI

LABORATORIUM PODSTAW TELEKOMUNIKACJI WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Wydział Elektroniki LABORATORIUM PODSTAW TELEKOMUNIKACJI Grupa Podgrupa Data wykonania ćwiczenia Ćwiczenie prowadził... Skład podgrupy:..............................

Bardziej szczegółowo

teoria informacji Entropia, informacja, kodowanie Mariusz Różycki 24 sierpnia 2015

teoria informacji Entropia, informacja, kodowanie Mariusz Różycki 24 sierpnia 2015 teoria informacji Entropia, informacja, kodowanie Mariusz Różycki 24 sierpnia 2015 1 zakres materiału zakres materiału 1. Czym jest teoria informacji? 2. Wprowadzenie matematyczne. 3. Entropia i informacja.

Bardziej szczegółowo

CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW

CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW Analiza widmowa sygnałów (2) dr inż. Robert

Bardziej szczegółowo

Analiza szeregów czasowych: 3. Filtr Wienera

Analiza szeregów czasowych: 3. Filtr Wienera Analiza szeregów czasowych: 3. Filtr Wienera P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letni 2006/07 Filtr Wienera ( filtr optymalny ) Przypuśćmy, że pewien układ (fizyczny, biologiczny,

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Specjalność - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW Kod przedmiotu TEM Nazwa przedmiotu Technika emisji i odbioru Wersja przedmiotu 2 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i tryb prowadzenia studiów Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej

CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej O autorach......................................................... 9 Wprowadzenie..................................................... 11 CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej 1. Komunikacja bezprzewodowa.....................................

Bardziej szczegółowo

Analiza właściwości filtra selektywnego

Analiza właściwości filtra selektywnego Ćwiczenie 2 Analiza właściwości filtra selektywnego Program ćwiczenia. Zapoznanie się z przykładową strukturą filtra selektywnego 2 rzędu i zakresami jego parametrów. 2. Analiza widma sygnału prostokątnego..

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 3 Media transmisyjne część 1 Program wykładu transmisja światłowodowa transmisja za pomocą kabli telekomunikacyjnych (DSL) transmisja przez sieć energetyczną transmisja radiowa

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TRANSMISJI DANYCH

LABORATORIUM TRANSMISJI DANYCH ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM TRANSMISJI DANYCH INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 1 Modulacja amplitudy

Bardziej szczegółowo

Przyjaciel Wrocławia. Infrastruktura w Projekcie AMI Smart City Wrocław

Przyjaciel Wrocławia. Infrastruktura w Projekcie AMI Smart City Wrocław Przyjaciel Wrocławia Infrastruktura w Projekcie AMI Smart City Wrocław A G E N D 1. Minimum teorii o Systemie AMI 2. Minimum teorii o PLC 3. Architektura referencyjna rozwiązania AMI 4. Urządzenia AMI

Bardziej szczegółowo

1. Kodowanie PCM 1.1 Informacje podstawowe

1. Kodowanie PCM 1.1 Informacje podstawowe 1. Kodowanie PCM 1.1 Informacje podstawowe Zdefiniowanie pojęcia sygnału należy poprzedzić określeniem samej informacji, która jest pojęciem pierwotnym, a więc nie wymagającym definiowania. Encyklopedia

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY RADIODYUZYJNE

SYSTEMY RADIODYUZYJNE POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Radioelektroniki Zakład Radiokomunikacji Materiały pomocnicze do wykładu SYSTEMY RADIODYUZYJNE (część radiofoniczna) Opracował: mgr inż. Henryk Chaciński Warszawa 2003

Bardziej szczegółowo

Metody wielodostępu do kanału. dynamiczny statyczny dynamiczny statyczny EDCF ALOHA. token. RALOHA w SALOHA z rezerwacją FDMA (opisane

Metody wielodostępu do kanału. dynamiczny statyczny dynamiczny statyczny EDCF ALOHA. token. RALOHA w SALOHA z rezerwacją FDMA (opisane 24 Metody wielodostępu podział, podstawowe własności pozwalające je porównać. Cztery własne przykłady metod wielodostępu w rożnych systemach telekomunikacyjnych Metody wielodostępu do kanału z możliwością

Bardziej szczegółowo

Własności światła laserowego

Własności światła laserowego Własności światła laserowego Cechy światła laserowego: rozbieżność (równoległość) wiązki, pasmo spektralne, gęstość mocy oraz spójność (koherencja). Równoległość wiązki Dyfrakcyjną rozbieżność kątową awkącie

Bardziej szczegółowo

Instytut Radioelektroniki Laboratorium Sygnałów i Modulacji. Ćwiczenie laboratoryjne M5 pt.: Badanie stopy błędu transmisji cyfrowej

Instytut Radioelektroniki Laboratorium Sygnałów i Modulacji. Ćwiczenie laboratoryjne M5 pt.: Badanie stopy błędu transmisji cyfrowej Instytut Radioelektroniki Laoratorium Sygnałów i Modulacji Ćwiczenie laoratoryjne M5 pt.: Badanie stopy łędu transmisji cyfrowej Cel i przeieg ćwiczenia: Ćwiczenie ma na celu zapoznanie z właściwościami

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI MULTIMEDIALNE

TECHNIKI MULTIMEDIALNE Studia Podyplomowe INFORMATYKA TECHNIKI MULTIMEDIALNE dr Artur Bartoszewski Karty dźwiękowe Karta dźwiękowa Rozwój kart dźwiękowych Covox Rozwój kart dźwiękowych AdLib Rozwój kart dźwiękowych Gravis Ultrasound

Bardziej szczegółowo

System trankingowy. Stacja wywołująca Kanał wolny Kanał zajęty

System trankingowy. Stacja wywołująca Kanał wolny Kanał zajęty SYSTEMY TRANKINGOWE Systemy trankingowe Tranking - automatyczny i dynamiczny przydział kanałów (spośród wspólnego i ograniczone do zbioru kanałów) do realizacji łączności pomiędzy dużą liczbę użytkowników

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS. Planowanie inwestycji drogowych w Małopolsce w latach 2007-2013 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe modulacje analogowe Modulacja amplitudy AM Modulacja częstotliwości FM

Podstawowe modulacje analogowe Modulacja amplitudy AM Modulacja częstotliwości FM ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Systemy łączności w transporcie INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI KATEDRA ELEKTRONIKI ROZPRAWA DOKTORSKA ANALIZA ZASTOSOWANIA TECHNIKI MIMO W

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[07]-01-141 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Przedmowa Wykaz oznaczeń Wykaz skrótów 1. Sygnały i ich parametry 1 1.1. Pojęcia podstawowe 1 1.2. Klasyfikacja sygnałów 2 1.3.

Przedmowa Wykaz oznaczeń Wykaz skrótów 1. Sygnały i ich parametry 1 1.1. Pojęcia podstawowe 1 1.2. Klasyfikacja sygnałów 2 1.3. Przedmowa Wykaz oznaczeń Wykaz skrótów 1. Sygnały i ich parametry 1 1.1. Pojęcia podstawowe 1 1.2. Klasyfikacja sygnałów 2 1.3. Sygnały deterministyczne 4 1.3.1. Parametry 4 1.3.2. Przykłady 7 1.3.3. Sygnały

Bardziej szczegółowo