Transmisja danych binarnych w kanale o wąskim paśmie. Łączność radiowa (telemetria, zdalne sterowanie)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Transmisja danych binarnych w kanale o wąskim paśmie. Łączność radiowa (telemetria, zdalne sterowanie)"

Transkrypt

1 Modulacje cyfrowe - zastosowania Transmisja danych binarnych w kanale o wąskim paśmie Łączność modemowa, telefaksowa Łączność radiowa (telemetria, zdalne sterowanie) Systemy bezprzewodowe (ang. Wireless) Telefonia cyfrowa (GSM, UMTS, TETRA,...) Łączność satelitarna TSIM W9: Modulacje cyfrowe 1/40

2 Cyfrowy system modulacji Źródło informacji okresowo wysyła symbole m i, z okresem T. Alfabet symboli: m i {m 1, m 2, m 3,..., m M } Zazwyczaj M = 2 K, gdzie k-liczba bitów informacji przypadająca na jeden symbol modulacji. Dla M=2 - modulacja binarna (2-wartościowa). TSIM W9: Modulacje cyfrowe 2/40

3 T - przedział symbolowy T b = T K = - przedział bitowy T log 2 (M) Szybkość modulacji: R M = 1 T [symbol/s, Baud] Przepustowość łącza (szybkość przesyłania danych): R b = 1 T b [bit/s] Przykład: modulacja telefoniczna V.29: R b = 9600 bit/s R M = 2400 Baud - modulacja M = 16-wartościowa, - K=4 bity/symbol. TSIM W9: Modulacje cyfrowe 3/40

4 Kluczowanie fali nośnej Koder: x i y i = [y i1, y i2,..., y in ], gdzie y i - wektor parametrów sterujących modulatorem. Modulator: kluczowanie harmonicznej fali nośnej: ASK - kluczowanie amplitudy (Amplitude Shift Keying), FSK - kluczowanie częstotliwości (Frequency Shift Keying), PSK - kluczowanie fazy (Phase Shift Keying). TSIM W9: Modulacje cyfrowe 4/40

5 Zniekształcenia Sygnał zmodulowany jest przesyłany przez kanał transmisyjny do odbiornika. Podczas transmisji sygnał doznaje zniekształceń: - addytywny szum kanału, - obcięcie pasma sygnału, dyspersja, - wielodrogowość propagacji, - wahania amplitudy i zaniki sygnału, - interferencje międzysymbolowe, - zjawiska nieliniowe. TSIM W9: Modulacje cyfrowe 5/40

6 Szum kanału Zazwyczaj modelowany addytywnym szumem białym gaussowskim (tzw. kanał AWGN - Additive White Gaussian Noise): v(t) = y(t) + w(t), gdzie w(t) - próbki zmiennej losowej o rozkładzie N (0, σ 2 ). W rzeczywistości rozkład zakłóceń może znacząco odbiegać od rozkładu Gaussa, np. w kanałach radiowych - szum impulsowy. Jakość odebranego sygnału określa stosunek mocy sygnału do mocy szumu (SNR - Signal to Noise Radio): SNR=10 log E[y(t)2 ] E[w(t) 2 ] [db] TSIM W9: Modulacje cyfrowe 6/40

7 Dyspersja nieograniczone pasmo sygnału zmodulowanego ograniczona szerokość kanału transmisyjnego, np. 3,3 khz w telefonii analogowej, 25kHz w radiotelefonie UKF, 270 khz w systemie GSM nieidealna charakterystyka filtrów nadajnika i odbiornika błędy obcięcia pasma sygnału, silne tłumienie wysokich częstotliwości interferencje międzysymbolowe (ISI - Intersymbol Interference) TSIM W9: Modulacje cyfrowe 7/40

8 Powstawanie błędów na wejściu odbiornika - sygnał silnie zniekształcony, zadanie odbiornika: podjęcie decyzji (estymacja) w każdym przedziale T, który z symboli m i został przesłany, decyzja podejmowana na podstawie reguły decyzyjnej, estymacja powinna być optymalna w sensie ustalonego kryterium tak, aby minimalizować stopę błędów (ang. Bit Error Rate): Liczba błędnie odebranych bitów BER= Liczba przesłanych bitów TSIM W9: Modulacje cyfrowe 8/40

9 Właściwości sygnałów zmodulowanych cyfrowo transmisja koherentna lub niekoherentna, stała aplituda chwilowa sygnałów PSK, FSK (pożądana z punktu widzenia sprawności nadajnika), wrażliwość sygnałów ASK na zniekształcenia nieliniowe różne odmiany modulacji: OOK (ON OFF Keying), CPFSK (Continuous-Phase Frequency-Shift Keying), MSK (Minimum Shift Keying), DPSK (Differential Phase-Shift Keying), kwadraturowa modulacja amplitudy (QAM Quadrature Amplitude Modulation) TSIM W9: Modulacje cyfrowe 9/40

10 Geometryczna reprezentacja sygnałów zmodulowanych cyfrowo Sygnały y 1 (t),..., y M (t), transmitowane w kolejnych przedziałach symbolowych T, są reprezentowane wektorami w skończenie wymiarowej przestrzeni wektorowej. Sygnały y i (t) przedstawia się jako kombinacje liniowe standardowych, rzeczywistych sygnałów ϕ 1 (t),..., ϕ N (t): y 1 (t) = y 11 ϕ 1 (t) + y 12 ϕ 2 (t) y 1N ϕ N (t) y 2 (t) = y 21 ϕ 1 (t) + y 22 ϕ 2 (t) y 2N ϕ N (t)... y M (t) = y M1 ϕ 1 (t) + y M2 ϕ 2 (t) y MN ϕ N (t) TSIM W9: Modulacje cyfrowe 10/40

11 Sygnały bazowe ϕ 1 (t),..., ϕ N (t) są określone w przedziale czasu 0 t < T, oraz są w tym przedziale ortonormalne: T 0 ϕ 1 dla k = l k(t)ϕ l (t)dt = 0 dla k l Współczynniki y ij, i = 1, 2,..., M, j = 1, 2,..., N, są określone iloczynem skalarnym: y ij = T 0 y i(t)ϕ j (t)dt Sygnały y i (t) można zatem traktować jako zbiór M punktów: y i = (y i1, y i2,..., y in ) w N-wymiarowej przestrzeni funkcyjnej P rozpiętej na bazie ortonormalnej: {ϕ 1 (t),..., ϕ N (t)} TSIM W9: Modulacje cyfrowe 11/40

12 Konstelacja sygnałów -Przestrzeń P: przestrzeń sygnałów, -Zbiór punktów y i (i = 1...M) (transmitowane symbole): konstelacja sygnałów. Każdy sygnał x(t) należący do przestrzeni sygnałów można przedstawić w postaci skończonego szeregu: x(t) = N x j ϕ j (t) j=1 gdzie współczynniki x j są rzutem sygnału x(t) na sygnały bazowe ϕ t (t): x i = T 0 x(t)ϕ i (t)dt TSIM W9: Modulacje cyfrowe 12/40

13 Odległość między sygnałami Odległość ρ(x, y) między sygnałami x(t) i y(t) w przestrzeni P: T Odwzorowanie P R N : ρ(x, y) = 0 [x(t) y(t)] 2 dt x(t) x = [x 1,..., x N ] y(t) y = [y 1,..., y N ] Z właściwości zachowania norm w przestrzeniach P i R N : ρ(x, y) = ρ(x, y) = N (x j y j ) 2 j=1 TSIM W9: Modulacje cyfrowe 13/40

14 Detekcja sygnałów zmodulowanych cyfrowo Odbiornik odbiera sygnał zakłócony: v(t) = y i (t) + w(t) W każdej chwili T należy podjąć decyzję, minimalizując przy typ prawdopodobieństwo popełnienia błędu. Zakładamy kryterium oceny sygnałów, np. kryterium największej wiarygodności. Szukamy takiego wektora y k (k = 1...M), którego odległość od odebranego wektora v jest minimalna: ρ(v, y k ) min TSIM W9: Modulacje cyfrowe 14/40

15 Obszary decyzyjne Przestrzeń sygnałów z naniesionymi obszarami decyzyjnymi dla N = 2 - wymiarowej przestrzeni i M = 2 - wartościowej modulacji: W podobny sposób określa się obszary decyzyjne dla M > 2. TSIM W9: Modulacje cyfrowe 15/40

16 Modulacja 2-PSK (BPSK) Nadawane są dwa sygnały (i = 1, 2) o postaci: 2E y i (t) = Y 0 cos(ωt + φ i ) = b T b cos(ωt + φ i ), 0 t < T b gdzie: Y 0 - amplituda, Ω - pulsacja nośna, T b = T - przedział bitowy, φ i - faza chwilowa: 0, dla i = 1 φ i = π, dla i = 2 Zatem sygnały reprezentujące symbole binarne 1 oraz 0 mają postać: y 1 (t) = Y 0 cos(ωt) - symbol 1, y 2 (t) = Y 0 cos(ωt) - symbol 0 TSIM W9: Modulacje cyfrowe 16/40

17 Modulacja 2-PSK - konstelacja Przestrzeń sygnałów jest N = 1 - wymiarowa. Baza przestrzeni: 2 ϕ 1 (t) = T b cos Ωt, 0 t < T b Konstalacja sygnału 2-PSK: Współrzędne punktów: y 11 = y 21 = Tb 0 y 1 (t)ϕ 1 (t)dt = E b TSIM W9: Modulacje cyfrowe 17/40

18 Generacja i detekcja sygnałów 2-PSK TSIM W9: Modulacje cyfrowe 18/40

19 Modulacja 2-FSK Nadawane są sygnały (i = 1, 2): y i (t) = Y 0 cos(2πf i t) = 2E b T b cos(2πf i t), 0 t < T b Częstotliwość F 1 reprezentuje symbol 1, natomiast F 2 - symbol 0. Różnica F 2 F 1 - rozstaw częstotliwości. Dla zapewnienia ciągłości fazy sygnału dobiera się częstotliwości (tzw. modulacja Sunde a): Dla F 1 = 1 T b, F 2 = 1,5 T b F i = n 0+i T b, i = 1, 2 - modulacja MSK (Minimum Shift Keying) TSIM W9: Modulacje cyfrowe 19/40

20 Konstelacja 2-FSK Przestrzeń N = 2 - wymiarowa. Baza przestrzeni: 2 ϕ i (t) = T b cos 2πF i t, 0 t < T b, i = 1, 2 Sygnały y 1 (t) i y 2 (t) są reprezentowane wektorami: y 1 = [ E b, 0], y 2 = [0, E b ] TSIM W9: Modulacje cyfrowe 20/40

21 Generacja i detekcja sygnałów 2-FSK TSIM W9: Modulacje cyfrowe 21/40

22 Niekoherentna demodulacja 2-FSK TSIM W9: Modulacje cyfrowe 22/40

23 Modulacje M-PSK TSIM W9: Modulacje cyfrowe 23/40

24 Modulacja QAM - konstelacja 2 2 Baza (N = 2): ϕ 1 (t) = T b cos 2πF c t, ϕ 2 (t) = T b sin 2πF c t M - punktów konstelacji, np. dla M = 16: y 1 = [ 2, 2]; y 2 = [ 1, 2]; y 3 = [1, 2]; y 4 = [2, 2]; y 5 = [ 2, 1]; y 6 = [ 1, 1]; y 7 = [1, 1]; y 8 = [2, 1]; y 9 = [ 2, 1]; y 10 = [ 1, 1]; y 11 = [1, 1]; y 12 = [2, 1]; y 13 = [ 2, 2]; y 14 = [ 1, 2]; y 15 = [1, 2]; y 16 = [2, 2]; TSIM W9: Modulacje cyfrowe 24/40

25 Modulacje wyższego rzędu: M = 32, 64, 128, 256. Np. 128-QAM (V.17): TSIM W9: Modulacje cyfrowe 25/40

26 Modulator kwadraturowy TSIM W9: Modulacje cyfrowe 26/40

27 Odbiornik : demodulator kwadraturowy Przykład praktycznej realizacji odbiornika 64-QAM i 128-QAM (V.17): ustawianie fazy Gen. noœnej 1800 Hz I Q Fs=9600 Hz v(m) Obróbka wstêpna FDP FDP Fs=2400 Hz X(n) Filtr adaptacyjny Y(n) Uk³ad decyzyjny D(n) Dekoder Odzyskiw. zegara 2400 Hz Algorytm adaptacyjny E(n) Odebrane dane TSIM W9: Modulacje cyfrowe 27/40

28 Wrażliwość sygnału QAM na zakłócenia Wyniki badań symulacyjnych dla M=4, 16, 64: TSIM W9: Modulacje cyfrowe 28/40

29 Analiza widmowa sygnałów zmodulowanych cyfrowo Sygnał zmodulowany cyfrowo y(t) jako drganie uogólnione względem pulsacji Ω: y(t) = Re{Y (t)e j[ωt+ϕ(t)] } = Re{Y (t)e jωt } gdzie: Y (t) = Y (t)e jϕ(t) - obwiednia zespolona sygnału y(t). Ponieważ Re(z) = (z + z )/2, więc: y(t) = Y (t)ejωt +Y (t)e jωt 2 Korzystając z właściwości przekształcenia Fouriera, obliczamy: F [y(t)] = 1 2 [Y (ω Ω) + Y ( ω Ω)] gdzie Y (ω) = F [Y (t)] - widmo obwiedni zespolonej. TSIM W9: Modulacje cyfrowe 29/40

30 Widmo sygnału 2-PSK zmodulowanego falą prostokątną Sygnał zmodulowany: y(t) = Y 0 x(t) cos Ωt, funkcja modulująca x(t) (fala prostokątna)jest rzeczywista, więc: F [y(t)] = 1 [Y (ω Ω) + Y (ω + Ω)] 2 gdzie widmo Y (ω) obwiedni zespolonej jest określone wzorem: Y (ω) = 2πY 0 k=,k 0 Sa( kπ 2 )δ(ω k π T b ) TSIM W9: Modulacje cyfrowe 30/40

31 Widmo sygnału 2-FSK zmodulowanego falą prostokątną Sygnał zmodulowany jest równoważny sygnałowi FM o częstotliwości nośnej F = F 1+F 2 2 oraz dewiacji częstotliwości F = F 1 F 2 2. Widmo obwiedni zespolonej sygnału y(t) jest określone wzorem: Y (ω) = πy 0 k= {Sa[ π 2 (k l)] + ( 1)k Sa[ π 2 (k + l)]}δ(ω k π T b ) gdzie l = (F 2 F 1 )T b - unormowany rozstaw częstotliwości. TSIM W9: Modulacje cyfrowe 31/40

32 Przebiegi czasowe sygnałów 2PSK, 2FSK zmodulowanych falą prostokątną TSIM W9: Modulacje cyfrowe 32/40

33 Widma sygnałów 2PSK, 2FSK zmodulowanych falą prostokątną TSIM W9: Modulacje cyfrowe 33/40

34 Widmo mocy sygnału 2PSK zmodulowanego dowolnym sygnałem W przypadku sygnałów losowych posługujemy się pojęciem widma mocy: S y (ω) = 1 4 [S Y (ω Ω) + S Y (ω + Ω)] gdzie Ω jest pulsacją nośną, S y (ω) jest widmem mocy sygnału zmodulowanego, S Y (ω) jest widmem mocy jego obwiedni zespolonej. Jeśli znaki 1 i 0 przesyłane w poszczególnych przedziałach bitowych są niezależne i równoprawdopodobne, to widmo mocy obwiedni zespolonej sygnału 2PSK ma postać: S Y (ω) = 2E b Sa 2 ( ωt b 2 ) TSIM W9: Modulacje cyfrowe 34/40

35 Widmo mocy sygnału 2FSK zmodulowanego dowolnym sygnałem Podobnie wyznacza się widmo mocy obwiedni zespolonej sygnału 2FSK dla modulacji Sunde a (l = 1): S y (ω) = π E b T b [δ(ω π T b ) + δ(ω + π T b )] + 8π2 E b cos 2 ( ωtb (ω 2 T 2 b π2 ) 2 2 ) Części dystrybucyjne widma Części ciągłe widma TSIM W9: Modulacje cyfrowe 35/40

36 Widma mocy sygnałów 2FSK i 2PSK v = ωt b 2π - częstotliwość unormowana Widmo sygnału 2PSK jest skupione w paśmie Ω ± 2π T b, a sygnału 2FSK w paśmie Ω ± 3π T b. TSIM W9: Modulacje cyfrowe 36/40

37 Efektywność widmowa systemów 2FSK i 2PSK Miarą wykorzystania pasma w danym systemie modulacji jest efektywność widmowa: ρ = R b B [bit/s/hz] gdzie R b = 1/T b - bitowa szybkość transmisji, B - szerokość pasma zajętego przez sygnał. Znając szerokość pasma, w którym skupiona jest większość mocy sygnału 2-PSK i 2-FSK (Sunde a), możemy wyznaczyć: ρ 2P SK = 1 2 ρ 2F SK = 1 3 TSIM W9: Modulacje cyfrowe 37/40

38 Szerokość pasma sygnałów M-PSK i M-FSK Dla sygnałów M-PSK widmo obwiedni zespolonej ma postać: S Y (ω) = (we b log 2 M)Sa 2 [ ωt b log 2 M 2 ] Szerokość widma sygnału: B M P SK = 2 T = 2 T b log 2 M. Dla sygnałów M-FSK zakładamy: F i = F 0 + i 2T, i = 1...M. Rozstaw częstotliwości jest wówczas minimalny: F i+1 F i = 1 2T. Zasadnicza część mocy sygnału jest skupiona w paśmie o szerokości M-krotnie większej od rozstawu częstotliwości: B M F SK = M 2T = M 2T b log 2 M. TSIM W9: Modulacje cyfrowe 38/40

39 Efektywność widmowa systemów M-PSK i M-FSK Wykorzystując otrzymane wartości B M P SK i B M F SK, otrzymujemy: ρ M P SK = R b = log 2 M B M P SK 2 ρ M F SK = R b = 2 log 2 M B M F SK M TSIM W9: Modulacje cyfrowe 39/40

40 Podsumowanie Efektywność widmowa M-PSK rośnie wraz ze wzrostem wartościowości Efektywność widmowa M-FSK rośnie wraz ze wzrostem wartościowości Wzrost efektywności widmowej odbywa się kosztem efektywności energetycznej Dla uzyskania takiego samego poziomu BER wymagana jest większa moc sygnału M-PSK, w porównaniu z M-FSK TSIM W9: Modulacje cyfrowe 40/40

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 2 Wprowadzenie część 2 Treść wykładu modulacje cyfrowe kodowanie głosu i video sieci - wiadomości ogólne podstawowe techniki komutacyjne 1 Schemat blokowy Źródło informacji

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I APARATURY ELEKTRONICZNEJ. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych. Numer ćwiczenia: 5

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I APARATURY ELEKTRONICZNEJ. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych. Numer ćwiczenia: 5 Politechnika Białostocka WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I APARATURY ELEKTRONICZNEJ Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Cyfrowa transmisja pasmowa. Numer ćwiczenia: 5 Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Rozwinięcie funkcji modulującej m(t) w szereg potęgowy: B PM 2f m

Rozwinięcie funkcji modulującej m(t) w szereg potęgowy: B PM 2f m Wąskopasmowa modulacja fazy (przypadek k p x(t) max 1) Rozwinięcie funkcji modulującej m(t) w szereg potęgowy: m(t) = e jk px(t) = 1 + jk p x(t) +... Sygnały zmodulowane: z PM (t) Y 0 [1 + jk p x(t)]e

Bardziej szczegółowo

MODULACJA. Definicje podstawowe, cel i przyczyny stosowania modulacji, rodzaje modulacji. dr inż. Janusz Dudczyk

MODULACJA. Definicje podstawowe, cel i przyczyny stosowania modulacji, rodzaje modulacji. dr inż. Janusz Dudczyk Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania MODULACJA Definicje podstawowe, cel i przyczyny stosowania modulacji, rodzaje modulacji dr inż. Janusz Dudczyk Cel wykładu Przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Sygnały cyfrowe naturalne i zmodulowane

Sygnały cyfrowe naturalne i zmodulowane Sygnały cyfrowe naturalne i zmodulowane Krzysztof Włostowski e-mail: chrisk@tele.pw.edu.pl pok. 467 tel. 234 7896 1 Sygnały cyfrowe Sygnały naturalne (baseband) Sygnały zmodulowane 1 0 0 1 0 0 1 1 przepływność

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Laboratorium Podstaw Telekomunikacji Ćwiczenie nr 4 Temat: Modulacje analogowe

Bardziej szczegółowo

ADAPTACYJNE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW LABORATORIUM. Ćwiczenie 4. Wybrane telekomunikacyjne zastosowania algorytmów adaptacyjnych

ADAPTACYJNE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW LABORATORIUM. Ćwiczenie 4. Wybrane telekomunikacyjne zastosowania algorytmów adaptacyjnych ADAPTACYJNE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW LABORATORIUM Ćwiczenie 4 Wybrane telekomunikacyjne zastosowania algorytmów adaptacyjnych 1. CEL ĆWICZENIA Celem niniejszego ćwiczenia jest zapoznanie studentów z dwoma

Bardziej szczegółowo

MODULACJE ANALOGOWE. Funkcja modulująca zależna od sygnału modulującego: m(t) = m(t) e

MODULACJE ANALOGOWE. Funkcja modulująca zależna od sygnału modulującego: m(t) = m(t) e Nośna: MODULACJE ANALOGOWE c(t) = Y 0 cos(ωt + ϕ 0 ) Sygnał analityczny sygnału zmodulowanego y(t): z y (t) = m(t)z c (t), z c (t) = Y 0 e jωt Funkcja modulująca zależna od sygnału modulującego: j arg

Bardziej szczegółowo

Sieci Bezprzewodowe. Charakterystyka fal radiowych i optycznych WSHE PŁ wshe.lodz.pl.

Sieci Bezprzewodowe. Charakterystyka fal radiowych i optycznych WSHE PŁ wshe.lodz.pl. dr inż. Krzysztof Hodyr 42 6315989 WSHE 42 6313166 PŁ khodyr @ wshe.lodz.pl Materiały z wykładów są umieszczane na: http:// sieci.wshe.lodz.pl hasło: ws123he Tematyka wykładu Charakterystyka fal radiowych

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Opracowanie na postawie: Islam S. K., Haider M. R.: Sensor and low power signal processing, Springer 2010 http://en.wikipedia.org/wiki/modulation

Bardziej szczegółowo

- Quadrature Amplitude Modulation

- Quadrature Amplitude Modulation Modulacje cyfrowe Podstawowe modulacje cyfrowe ASK - Amplitude Shift Keying FSK - Frequency Shift Keying PSK - Phase Shift Keying QAM - Quadrature Amplitude Modulation Modulacje cyfrowe Efekywność widmowa

Bardziej szczegółowo

2. STRUKTURA RADIOFONICZNYCH SYGNAŁÓW CYFROWYCH

2. STRUKTURA RADIOFONICZNYCH SYGNAŁÓW CYFROWYCH 1. WSTĘP Radiofonię cyfrową cechują strumienie danych o dużych przepływnościach danych. Do przesyłania strumienia danych o dużych przepływnościach stosuje się transmisję z wykorzystaniem wielu sygnałów

Bardziej szczegółowo

Modulacja i kodowanie laboratorium. Modulacje Cyfrowe: Kluczowanie Amplitudy (ASK) i kluczowanie Fazy (PSK)

Modulacja i kodowanie laboratorium. Modulacje Cyfrowe: Kluczowanie Amplitudy (ASK) i kluczowanie Fazy (PSK) Modulacja i kodowanie laboratorium Modulacje Cyfrowe: Kluczowanie Amplitudy (ASK) i kluczowanie Fazy (PSK) Celem ćwiczenia jest opracowanie algorytmów modulacji i dekodowania dla dwóch rodzajów modulacji

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA W EKSPERYMENCIE FIZYCZNYM

ELEKTRONIKA W EKSPERYMENCIE FIZYCZNYM ELEKTRONIKA W EKSPERYMENCIE FIZYCZNYM D. B. Tefelski Zakład VI Badań Wysokociśnieniowych Wydział Fizyki Politechnika Warszawska, Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, PL 28 marzec 2011 Modulacja i detekcja, rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Podstawy Transmisji Cyfrowej

Podstawy Transmisji Cyfrowej Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki I Technik Informacyjnych Instytut Telekomunikacji Podstawy Transmisji Cyfrowej laboratorium Ćwiczenie 4 Modulacje Cyfrowe semestr zimowy 2006/7 W ramach ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Transmisja cyfrowa Sygnały naturalne i zmodulowane

Transmisja cyfrowa Sygnały naturalne i zmodulowane Transmisja cyfrowa Sygnały naturalne i zmodulowane Krzysztof Włostowski e-mail: chrisk@tele.pw.edu.pl pok. 467 tel. 234 7896 1 System transmisyjny sygnał analog. R b [bit/s] R c [bit/s] R S [baud] Kodowanie

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Włostowski. pok. 467 tel PTC -wykład 5,6,7

Krzysztof Włostowski. pok. 467 tel PTC -wykład 5,6,7 Krzysztof Włostowski e-mail: chrisk@tele.pw.edu.pl pok. 467 tel. 2347896 PTC -wykład 5,6,7 Transmisja cyfrowa Rodzaje transmisji asychroniczna (start-stopowa) synchroniczna Tryby transmisji transmisja

Bardziej szczegółowo

Modulacja i kodowanie - labolatorium. Modulacje cyfrowe. Kluczowane częstotliwości (FSK)

Modulacja i kodowanie - labolatorium. Modulacje cyfrowe. Kluczowane częstotliwości (FSK) Modulacja i kodowanie - labolatorium Modulacje cyfrowe Kluczowane częstotliwości (FSK) Celem ćwiczenia jest zbudowanie systemu modulacji: modulacji polegającej na kluczowaniu częstotliwości (FSK Frequency

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji

Przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji Przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji Prowadzący: Przemysław Dymarski, Inst. Telekomunikacji PW, gm. Elektroniki, pok. 461 dymarski@tele.pw.edu.pl Wykład: Wstęp: transmisja analogowa i cyfrowa, modulacja

Bardziej szczegółowo

Niezawodność i diagnostyka systemów cyfrowych projekt 2015

Niezawodność i diagnostyka systemów cyfrowych projekt 2015 Niezawodność i diagnostyka systemów cyfrowych projekt 2015 Jacek Jarnicki jacek.jarnicki@pwr.edu.pl Zajęcia wprowadzające 1. Cel zajęć projektowych 2. Etapy realizacji projektu 3. Tematy zadań do rozwiązania

Bardziej szczegółowo

f = 2 śr MODULACJE

f = 2 śr MODULACJE 5. MODULACJE 5.1. Wstęp Modulacja polega na odzwierciedleniu przebiegu sygnału oryginalnego przez zmianę jednego z parametrów fali nośnej. Przyczyny stosowania modulacji: 1. Umożliwienie wydajnego wypromieniowania

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Laboratorium Podstaw Telekomunikacji Ćwiczenie nr 4 Temat: Modulacje analogowe

Bardziej szczegółowo

Modulacja i kodowanie laboratorium. Modulacje Cyfrowe: Kluczowanie Amplitudy (ASK)

Modulacja i kodowanie laboratorium. Modulacje Cyfrowe: Kluczowanie Amplitudy (ASK) Modulacja i kodowanie laboratorium Modulacje Cyfrowe: Kluczowanie Amplitudy (ASK) Celem ćwiczenia jest opracowanie algorytmu modulacji i dekodowania dla metody kluczowania amplitudy Amplitude Shift Keying

Bardziej szczegółowo

1. Modulacja analogowa, 2. Modulacja cyfrowa

1. Modulacja analogowa, 2. Modulacja cyfrowa MODULACJA W16 SMK 2005-05-30 Jest operacja mnożenia. Jest procesem nakładania informacji w postaci sygnału informacyjnego m.(t) na inny przebieg o wyższej częstotliwości, nazywany falą nośną. Przyczyna

Bardziej szczegółowo

(1.1) gdzie: - f = f 2 f 1 - bezwzględna szerokość pasma, f śr = (f 2 + f 1 )/2 częstotliwość środkowa.

(1.1) gdzie: - f = f 2 f 1 - bezwzględna szerokość pasma, f śr = (f 2 + f 1 )/2 częstotliwość środkowa. MODULACJE ANALOGOWE 1. Wstęp Do przesyłania sygnału drogą radiową stosuje się modulację. Modulacja polega na odzwierciedleniu przebiegu sygnału oryginalnego przez zmianę jednego z parametrów fali nośnej.

Bardziej szczegółowo

Lekcja 20. Temat: Detektory.

Lekcja 20. Temat: Detektory. Lekcja 20 Temat: Detektory. Modulacja amplitudy. (AM z ang. Amplitude Modulation) jeden z trzech podstawowych rodzajów modulacji, polegający na kodowaniu sygnału informacyjnego (szerokopasmowego o małej

Bardziej szczegółowo

Sygnał vs. szum. Bilans łącza satelitarnego. Bilans energetyczny łącza radiowego. Paweł Kułakowski. Zapewnienie wystarczającej wartości SNR :

Sygnał vs. szum. Bilans łącza satelitarnego. Bilans energetyczny łącza radiowego. Paweł Kułakowski. Zapewnienie wystarczającej wartości SNR : Sygnał vs. szum Bilans łącza satelitarnego Paweł Kułakowski Bilans energetyczny łącza radiowego Zapewnienie wystarczającej wartości SNR : 1 SNR i E b /N 0 moc sygnału (czasem określana jako: moc nośnej

Bardziej szczegółowo

BER = f(e b. /N o. Transmisja satelitarna. Wskaźniki jakości. Transmisja cyfrowa

BER = f(e b. /N o. Transmisja satelitarna. Wskaźniki jakości. Transmisja cyfrowa Transmisja satelitarna Wskaźniki jakości Transmisja cyfrowa Elementowa stopa błędów (Bit Error Rate) BER = f(e b /N o ) Dostępność łącza Dla żądanej wartości BER. % czasu w roku, w którym założona jakość

Bardziej szczegółowo

Wpływ szumu na kluczowanie fazy (BPSK)

Wpływ szumu na kluczowanie fazy (BPSK) Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.9 Wpływ szumu na kluczowanie fazy () . Wpływ szumu na kluczowanie fazy () Ćwiczenie ma na celu wyjaśnienie wpływu

Bardziej szczegółowo

Kanał telekomunikacyjny

Kanał telekomunikacyjny TELEKOMUNIKACJA Dr inż. Małgorzata Langer Pokój 310 budynek B9 (Lodex) Malgorzata.langer@p.lodz.pl Informacje na stronie internetowej www.tele.p.lodz.pl Kanał telekomunikacyjny Kanał to szeregowe połączenie

Bardziej szczegółowo

TEMAT: SYSTEMY CYFROWE: MODULACJA DEMODULACJA FSK, PSK, ASK

TEMAT: SYSTEMY CYFROWE: MODULACJA DEMODULACJA FSK, PSK, ASK SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 7 LAB 7 TEMAT: SYSTEMY CYFROWE: MODULACJA DEMODULACJA FSK, PSK, ASK SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE I. CEL ĆWICZENIA: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

Układy elektroniczne II. Modulatory i detektory

Układy elektroniczne II. Modulatory i detektory Układy elektroniczne II Modulatory i detektory Jerzy Witkowski Modulacja Przekształcenie sygnału informacyjnego do postaci dogodnej do transmisji w kanale telekomunikacyjnym Polega na zmianie, któregoś

Bardziej szczegółowo

Wpływ szumu na kluczowanie częstotliwości

Wpływ szumu na kluczowanie częstotliwości Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.15 Wpływ szumu na kluczowanie częstotliwości 15. Wpływ szumu na kluczowanie częstotliwości Ćwiczenie to ma na

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 4 Media transmisyjne część Program wykładu Widmo sygnałów w. cz. Modele i tryby propagacji Anteny Charakterystyka kanału radiowego zjawiska propagacyjne 1 Transmisja radiowa

Bardziej szczegółowo

Transmisja cyfrowa. (wprowadzenie do tematu)

Transmisja cyfrowa. (wprowadzenie do tematu) Transmisja cyfrowa (wprowadzenie do tematu) Jacek Jarnicki - Politechnika Wrocławska 1 Plan wykładu 1. Systemy transmisji danych ogólna charakterystyka 2. Zakłócenia jako źródło błędów w transmisji 3.

Bardziej szczegółowo

Instytut Telekomunikacji Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych. http://cygnus.tele.pw.edu.pl/potc

Instytut Telekomunikacji Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych. http://cygnus.tele.pw.edu.pl/potc Wykładowcy: A. Dąbrowski W1.Wprowadzenie, W8. Sygnały cyfrowe 4, W11. Odbiór sygnałów 3 A. Janicki W2.Kodowanie źródeł - sygnały audio M. Golański W3. Kodowanie źródeł- sygnały video S. Kula W4. Media

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY I ALGORYTMY PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW PROGRAM WYKŁADÓW PROGRAM WYKŁADÓW PROGRAM WYKŁADÓW

PODSTAWY I ALGORYTMY PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW PROGRAM WYKŁADÓW PROGRAM WYKŁADÓW PROGRAM WYKŁADÓW PODSTAWY I ALGORYTMY PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja sem. IV Prowadzący: dr inż. ARKADIUSZ ŁUKJANIUK PROGRAM WYKŁADÓW Pojęcie sygnału, sygnał a informacja, klasyfikacja sygnałów,

Bardziej szczegółowo

Systemy Bezprzewodowe. Paweł Kułakowski

Systemy Bezprzewodowe. Paweł Kułakowski Systemy Bezprzewodowe Paweł Kułakowski Tematyka kursu - dekada łączności bezprzewodowej Gwałtowny rozwój sieci bezprzewodowych w ostatniej dekadzie: popyt na usługi łączności radiowej rozwój technologii

Bardziej szczegółowo

Podstawy transmisji sygnałów

Podstawy transmisji sygnałów Podstawy transmisji sygnałów 1 Sygnał elektromagnetyczny Jest funkcją czasu Może być również wyrażony jako funkcja częstotliwości Sygnał składa się ze składowych o róznych częstotliwościach 2 Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Sieci Bezprzewodowe. Systemy modulacji z widmem rozproszonym. DSSS Direct Sequence. DSSS Direct Sequence. FHSS Frequency Hopping

Sieci Bezprzewodowe. Systemy modulacji z widmem rozproszonym. DSSS Direct Sequence. DSSS Direct Sequence. FHSS Frequency Hopping dr inż. Krzysztof Hodyr Sieci Bezprzewodowe Część 2 Systemy modulacji z widmem rozproszonym (spread spectrum) Parametry warunkujące wybór metody modulacji Systemy modulacji z widmem rozproszonym Zjawiska

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TELEKOMUNIKACJI Egzamin I - 2.02.2011 (za każde polecenie - 6 punktów)

PODSTAWY TELEKOMUNIKACJI Egzamin I - 2.02.2011 (za każde polecenie - 6 punktów) PODSTAWY TELEKOMUNIKACJI Egzamin I - 2.02.2011 (za każde polecenie - 6 punktów) 1. Dla ciągu danych: 1 1 0 1 0 narysuj przebiegi na wyjściu koderów kodów transmisyjnych: bipolarnego NRZ, unipolarnego RZ,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe modele kanałów telekomunikacyjnych. Przepustowości kanałów ciągłych i dyskretnych

Podstawowe modele kanałów telekomunikacyjnych. Przepustowości kanałów ciągłych i dyskretnych INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI ZAKŁAD RADIOKOMUNIKACJI Instrukcja laboratoryjna z przedmiotu Podstawy Telekomunikacji Podstawowe modele kanałów telekomunikacyjnych Przepustowości kanałów ciągłych i dyskretnych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.03 Podstawowe zasady modulacji amlitudy na przykładzie modulacji DSB 1. Podstawowe zasady modulacji amplitudy

Bardziej szczegółowo

Sygnały, media, kodowanie

Sygnały, media, kodowanie Sygnały, media, kodowanie Warstwa fizyczna Częstotliwość, widma, pasmo Pojemności kanałów komunikacyjnych Rodzaje danych i sygnałów Zagrożenia transmisji Rodzaje i charakterystyka mediów Techniki kodowania

Bardziej szczegółowo

Krótki wstęp do transmisji szeregowej

Krótki wstęp do transmisji szeregowej Krótki wstęp do transmisji szeregowej Istnieją dwa możliwe rodzaje transmisji danych - transmisja szeregowa i równoległa. Transmisja szeregowa polega na przesłaniu sekwencyjnym (bit po bicie) danych. Urządzeniem

Bardziej szczegółowo

MODULACJE ANALOGOWE AM i FM

MODULACJE ANALOGOWE AM i FM dr inż. Karol Radecki MODULACJE ANALOGOWE AM i FM materiały do wykładu Teoria Sygnałów i Modulacji PODSTAWOWE POJĘCIA I ZALEŻNOŚCI Analogowy system telekomunikacyjny sygnał oryginalny sygnał zmodulowany

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z przedmiotu: Przetwarzanie i obróbka sygnałów

Rozkład materiału z przedmiotu: Przetwarzanie i obróbka sygnałów Rozkład materiału z przedmiotu: Przetwarzanie i obróbka sygnałów Dla klasy 3 i 4 technikum 1. Klasa 3 34 tyg. x 3 godz. = 102 godz. Szczegółowy rozkład materiału: I. Definicje sygnału: 1. Interpretacja

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 01/015 Kierunek studiów: Transport Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

Filtry cyfrowe procesory sygnałowe

Filtry cyfrowe procesory sygnałowe Filtry cyfrowe procesory sygnałowe Rozwój wirtualnych przyrządów pomiarowych Algorytmy CPS działające na platformie TMX 320C5515e ZDSP USB STICK realizowane w laboratorium FCiPS Rozszerzenie ćwiczeń o

Bardziej szczegółowo

Kwantowanie sygnałów analogowych na przykładzie sygnału mowy

Kwantowanie sygnałów analogowych na przykładzie sygnału mowy Kwantowanie sygnałów analogowych na przykładzie sygnału mowy Treść wykładu: Sygnał mowy i jego właściwości Kwantowanie skalarne: kwantyzator równomierny, nierównomierny, adaptacyjny Zastosowanie w koderze

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Włostowski pok. 467 tel

Krzysztof Włostowski   pok. 467 tel Systemy z widmem rozproszonym ( (Spread Spectrum) Krzysztof Włostowski e-mail: chrisk@tele tele.pw.edu.pl pok. 467 tel. 234 7896 1 Systemy SS - Spread Spectrum (z widmem rozproszonym) CDMA Code Division

Bardziej szczegółowo

TELEKOMUNIKACJA ŚWIATŁOWODOWA

TELEKOMUNIKACJA ŚWIATŁOWODOWA TELEKOMUNIKACJA ŚWIATŁOWODOWA ETAPY ROZWOJU TS etap I (1975): światłowody pierwszej generacji: wielomodowe, źródło diody elektroluminescencyjne 0.87μm l etap II (1978): zastosowano światłowody jednomodowe

Bardziej szczegółowo

W KIERUNKU CYFROWEJ ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ. wprowadzenie do radiowej łączności dyspozytorskiej

W KIERUNKU CYFROWEJ ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ. wprowadzenie do radiowej łączności dyspozytorskiej W KIERUNKU CYFROWEJ ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ wprowadzenie do radiowej łączności dyspozytorskiej Przemysław Bylica Zakład Informatyki i Łączności Szkoła Główna SłuŜby PoŜarniczej 29 marca 2012 SEMINARIUM 2012

Bardziej szczegółowo

Techniki diversity i systemy wieloantenowe. Paweł Kułakowski

Techniki diversity i systemy wieloantenowe. Paweł Kułakowski Tecniki diversity i systemy wieloantenowe Paweł Kułakowski Tecniki diversity Robocza definicja: Tecnika jednoczesnego odbioru kilku sygnałów lub wyboru najlepszego z nic stosowana w celu uniknięcia zaników

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu. 20 maja, 2016 R. Krenz 1

Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu. 20 maja, 2016 R. Krenz 1 Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu R. Krenz 1 Wstęp Celem projektu było opracowanie cyfrowego system łączności dla bezzałogowych statków latających średniego

Bardziej szczegółowo

06 Tor pośredniej częstotliwości, demodulatory AM i FM Pytania sprawdzające Wiadomości podstawowe Budowa wzmacniaczy pośredniej częstotliwości

06 Tor pośredniej częstotliwości, demodulatory AM i FM Pytania sprawdzające Wiadomości podstawowe Budowa wzmacniaczy pośredniej częstotliwości 06 Tor pośredniej częstotliwości, demodulatory AM i FM Pytania sprawdzające 1. Jakie są wymagania stawiane wzmacniaczom p.cz.? 2. Jaka jest szerokość pasma sygnału AM i FM? 3. Ile wynosi częstotliwość

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Sygnałów, Modulacji i Systemów ĆWICZENIE 2: Modulacje analogowe

LABORATORIUM Sygnałów, Modulacji i Systemów ĆWICZENIE 2: Modulacje analogowe Protokół ćwiczenia 2 LABORATORIUM Sygnałów, Modulacji i Systemów Zespół data: ĆWICZENIE 2: Modulacje analogowe Imię i Nazwisko: 1.... 2.... ocena: Modulacja AM 1. Zestawić układ pomiarowy do badań modulacji

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe sieci komputerowe

Bezprzewodowe sieci komputerowe Bezprzewodowe sieci komputerowe Dr inż. Bartłomiej Zieliński Przesłanki stosowania transmisji bezprzewodowej Podział fal elektromagnetycznych Fale radiowe Fale optyczne Cyfrowy system transmisji bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Sposoby opisu i modelowania zakłóceń kanałowych

Sposoby opisu i modelowania zakłóceń kanałowych INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI ZAKŁAD RADIOKOMUNIKACJI Instrukcja laboratoryjna z przedmiotu Podstawy Telekomunikacji Sposoby opisu i modelowania zakłóceń kanałowych Warszawa 2010r. 1. Cel ćwiczeń: Celem ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY POMIAROWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY POMIAROWE KOMPUTEROWE SYSTEMY POMIAROWE Dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Prezentacja do wykładu dla EMST - ITwE Semestr zimowy Wykład nr 12 Prawo autorskie Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Jak działa telefon komórkowy

Jak działa telefon komórkowy FOTON 137, Lato 2017 17 Jak działa telefon komórkowy Tomasz Kawalec Instytut Fizyki UJ Codziennie korzysta z nich niemal każdy. Większość nie wie jednak, jak działają i jakie zjawiska fizyczne stanowią

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki

Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.09 Określenie procentu modulacji sygnału zmodulowanego AM 1. Określenie procentu modulacji sygnału zmodulowanego

Bardziej szczegółowo

Przekształcenia sygnałów losowych w układach

Przekształcenia sygnałów losowych w układach INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI ZAKŁAD RADIOKOMUNIKACJI Instrukcja laboratoryjna z przedmiotu Sygnały i kodowanie Przekształcenia sygnałów losowych w układach Warszawa 010r. 1. Cel ćwiczenia: Ocena wpływu charakterystyk

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE

SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE AiR 5r. Wykład 2 Telekomunikacja zajmuje się: - sygnałami (przetwarzanie informacji na sygnał i odwrotnie) - komutacją (technika łączenia) - transmisją (przesył sygnałów na odległość)

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.08 Zasady wytwarzania sygnałów zmodulowanych za pomocą modulacji AM 1. Zasady wytwarzania sygnałów zmodulowanych

Bardziej szczegółowo

Algorytmy detekcji częstotliwości podstawowej

Algorytmy detekcji częstotliwości podstawowej Algorytmy detekcji częstotliwości podstawowej Plan Definicja częstotliwości podstawowej Wybór ramki sygnału do analizy Błędy oktawowe i dokładnej estymacji Metody detekcji częstotliwości podstawowej czasowe

Bardziej szczegółowo

Podstawy Transmisji Przewodowej Wykład 1

Podstawy Transmisji Przewodowej Wykład 1 Podstawy Transmisji Przewodowej Wykład 1 Grzegorz Stępniak Instytut Telekomunikacji, PW 24 lutego 2012 Instytut Telekomunikacji, PW 1 / 26 1 Informacje praktyczne 2 Wstęp do transmisji przewodowej 3 Multipleksacja

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Laboratorium Podstaw Telekomunikacji Ćwiczenie nr 1 Temat: Pomiar widma częstotliwościowego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH Laboratorium Podstaw Telekomunikacji WPŁYW SZUMÓW NA TRANSMISJĘ CYFROWĄ

ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH Laboratorium Podstaw Telekomunikacji WPŁYW SZUMÓW NA TRANSMISJĘ CYFROWĄ Laboratorium Podstaw Telekomunikacji Ćw. 4 WPŁYW SZUMÓW NA TRANSMISJĘ CYFROWĄ 1. Zapoznać się z zestawem do demonstracji wpływu zakłóceń na transmisję sygnałów cyfrowych. 2. Przy użyciu oscyloskopu cyfrowego

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2294738 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.06.2009 09785943.3

Bardziej szczegółowo

Strojenie i naprawa profesjonalnych radiotelefonów cyfrowych

Strojenie i naprawa profesjonalnych radiotelefonów cyfrowych The most important thing we build is trust ADVANCED ELECTRONIC SOLUTIONS AVIATION SERVICES COMMUNICATIONS AND CONNECTIVITY MISSION SYSTEMS Strojenie i naprawa profesjonalnych radiotelefonów cyfrowych Agenda

Bardziej szczegółowo

Układy transmisji bezprzewodowej w technice scalonej, wybrane zagadnienia

Układy transmisji bezprzewodowej w technice scalonej, wybrane zagadnienia Układy transmisji bezprzewodowej w technice scalonej, wybrane zagadnienia Evatronix S.A. 6 maja 2013 Tematyka wykładów Wprowadzenie Tor odbiorczy i nadawczy, funkcje, spotykane rozwiazania wady i zalety,

Bardziej szczegółowo

Fizyczne podstawy działania telefonii komórkowej

Fizyczne podstawy działania telefonii komórkowej Fizyczne podstawy działania telefonii komórkowej Tomasz Kawalec 12 maja 2010 Zakład Optyki Atomowej, Instytut Fizyki UJ www.coldatoms.com Tomasz Kawalec Festiwal Nauki, IF UJ 12 maja 2010 1 / 20 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie sygnałów

Przetwarzanie sygnałów Przetwarzanie sygnałów Jerzy Szabatin x[ n] 2 4 8 6 n 23 września 23 Spis treści Rozdział. Elementy ogólnej teorii sygnałów Lekcja. Sygnały deterministyczne 2.. Wprowadzenie............................

Bardziej szczegółowo

W11 Kody nadmiarowe, zastosowania w transmisji danych

W11 Kody nadmiarowe, zastosowania w transmisji danych W11 Kody nadmiarowe, zastosowania w transmisji danych Henryk Maciejewski Jacek Jarnicki Marek Woda www.zsk.iiar.pwr.edu.pl Plan wykładu 1. Kody nadmiarowe w systemach transmisji cyfrowej 2. Typy kodów,

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie sygnałów

Przetwarzanie sygnałów Przetwarzanie sygnałów Jerzy Szabatin x[ n] 2 4 8 6 n 23 września 23 ii ii Spis treści Rozdział. Elementy ogólnej teorii sygnałów Lekcja. Sygnały deterministyczne 3.. Wprowadzenie............................

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe II. Uniwersytet Warszawski Podanie notatek

Sieci komputerowe II. Uniwersytet Warszawski Podanie notatek Sieci komputerowe II Notatki Uniwersytet Warszawski Podanie notatek 03-01-2005 Wykład nr 1: 03-01-2005 Temat: Transmisja danych łączami 1 Podstawowe pojęcia Dla uporządkowania przypomnijmy podstawowe używane

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.18 Binarne kluczowanie fazy (BPSK) 1 1. Binarne kluczowanie fazy (BPSK) Ćwiczenie to ma na celu ułatwienie zrozumienia

Bardziej szczegółowo

12. Demodulatory synchroniczne z fazową pętlą sprzężenia zwrotnego

12. Demodulatory synchroniczne z fazową pętlą sprzężenia zwrotnego 94 12. Demodulatory synchroniczne z fazową pętlą sprzężenia zwrotnego Cele ćwiczenia Badanie właściwości pętli fazowej. Badanie układu Costasa do odtwarzania nośnej sygnału AM-SC. Badanie układu Costasa

Bardziej szczegółowo

Systemy satelitarne Paweł Kułakowski

Systemy satelitarne Paweł Kułakowski Systemy satelitarne Paweł Kułakowski Kwestie organizacyjne Prowadzący wykłady: Paweł Kułakowski D5 pokój 122, telefon: 617 39 67 e-mail: kulakowski@kt.agh.edu.pl Wykłady: czwartki godz. 12:30 14:00 Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Symulacja sygnału czujnika z wyjściem częstotliwościowym w stanach dynamicznych

Symulacja sygnału czujnika z wyjściem częstotliwościowym w stanach dynamicznych XXXVIII MIĘDZYUCZELNIANIA KONFERENCJA METROLOGÓW MKM 06 Warszawa Białobrzegi, 4-6 września 2006 r. Symulacja sygnału czujnika z wyjściem częstotliwościowym w stanach dynamicznych Eligiusz PAWŁOWSKI Politechnika

Bardziej szczegółowo

Filtracja. Krzysztof Patan

Filtracja. Krzysztof Patan Filtracja Krzysztof Patan Wprowadzenie Działanie systemu polega na przetwarzaniu sygnału wejściowego x(t) na sygnał wyjściowy y(t) Równoważnie, system przetwarza widmo sygnału wejściowego X(jω) na widmo

Bardziej szczegółowo

CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW

CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW Analiza korelacyjna sygnałów dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Sondowanie jonosfery przy pomocy stacji radiowych DRM

Sondowanie jonosfery przy pomocy stacji radiowych DRM Obserwatorium Astronomiczne UJ Zakład Fizyki Wysokich Energii Instytut Fizyki UJ Zakład Doświadczalnej Fizyki Komputerowej Akademia Górniczo-Hutnicza Katedra Elektroniki Andrzej Kułak, Janusz Młynarczyk

Bardziej szczegółowo

Parametry i technologia światłowodowego systemu CTV

Parametry i technologia światłowodowego systemu CTV Parametry i technologia światłowodowego systemu CTV (Światłowodowe systemy szerokopasmowe) (c) Sergiusz Patela 1998-2002 Sieci optyczne - Parametry i technologia systemu CTV 1 Podstawy optyki swiatlowodowej:

Bardziej szczegółowo

Jarosław Szóstka. WiMAX NOWY STANDARD DOSTĘPU RADIOWEGO

Jarosław Szóstka. WiMAX NOWY STANDARD DOSTĘPU RADIOWEGO Jarosław Szóstka WiMAX NOWY STANDARD DOSTĘPU RADIOWEGO Kabelkom Sp. z o.o. Biuro handlowe Adres: ul. Bukowa 30 43-300 Bielsko-Biała, POLSKA Tel.: (+48) 33 821 35 38 Tel.: (+48) 33 819 11 43 Tel.: (+48)

Bardziej szczegółowo

Propagacja wielodrogowa sygnału radiowego

Propagacja wielodrogowa sygnału radiowego Propagacja wielodrogowa sygnału radiowego Paweł Kułakowski Linie radiowe 2006 www.kt.ag.edu.pl/~brus/linie_radiowe Plan wykładu. Wprowadzenie zjawisko propagacji wielodrogowej, modele kanału radiowego

Bardziej szczegółowo

SYGNAŁY SZEROKOPASMOWE

SYGNAŁY SZEROKOPASMOWE Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania SYGNAŁY SZEROKOPASMOWE dr inż. Janusz DUDCZYK ZAGADNIENIA Cel stosowania modulacji szerokopasmowych; Rodzaje modulacji szerokopasmowych; Wykrywanie i

Bardziej szczegółowo

Podstawy Akustyki. Drgania normalne a fale stojące Składanie fal harmonicznych: Fale akustyczne w powietrzu Efekt Dopplera.

Podstawy Akustyki. Drgania normalne a fale stojące Składanie fal harmonicznych: Fale akustyczne w powietrzu Efekt Dopplera. W-1 (Jaroszewicz) 14 slajdów Podstawy Akustyki Drgania normalne a fale stojące Składanie fal harmonicznych: prędkość grupowa, dyspersja fal, superpozycja Fouriera, paczka falowa Fale akustyczne w powietrzu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3,4. Analiza widmowa sygnałów czasowych: sinus, trójkąt, prostokąt, szum biały i szum różowy

Ćwiczenie 3,4. Analiza widmowa sygnałów czasowych: sinus, trójkąt, prostokąt, szum biały i szum różowy Ćwiczenie 3,4. Analiza widmowa sygnałów czasowych: sinus, trójkąt, prostokąt, szum biały i szum różowy Grupa: wtorek 18:3 Tomasz Niedziela I. CZĘŚĆ ĆWICZENIA 1. Cel i przebieg ćwiczenia. Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

celowym rozpraszaniem widma (ang: Spread Spectrum System) (częstotliwościowe, czasowe, kodowe)

celowym rozpraszaniem widma (ang: Spread Spectrum System) (częstotliwościowe, czasowe, kodowe) 1. Deinicja systemu szerokopasmowego z celowym rozpraszaniem widma (ang: Spread Spectrum System) 2. Ogólne schematy nadajników i odbiorników 3. Najważniejsze modulacje (DS, FH, TH) 4. Najważniejsze własności

Bardziej szczegółowo

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2013/2014. Zadania z teleinformatyki na zawody II stopnia

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2013/2014. Zadania z teleinformatyki na zawody II stopnia EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 013/014 Zadania z teleinformatyki na zawody II stopnia Lp. Zadanie 1. Na wejściu układu odbiornika SNR (stosunek sygnał

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLIECHNIKA POZNAŃSKA INSYU ELEKROECHNIKI I ELEKRONIKI PRZEMYSŁOWEJ Zakład Elektrotechniki eoretycznej i Stosowanej Laboratorium Podstaw elekomunikacji Ćwiczenie nr 1 emat: Pomiar widma częstotliwościowego

Bardziej szczegółowo

Planowanie sieci bezprzewodowych - bilans łącza radiowego

Planowanie sieci bezprzewodowych - bilans łącza radiowego Planowanie sieci bezprzewodowych - bilans łącza radiowego Paweł Kułakowski Bilans energetyczny łącza radiowego Zapewnienie wystarczającej wartości SNR (SINR, SIR) : lub wystarczającej wartości E b /N 0

Bardziej szczegółowo

Wykaz emisji przeznaczonych dla Służby Amatorskiej (poniedziaå ek, 14 sierpieå 2006) - - Ostatnia aktualizacja ()

Wykaz emisji przeznaczonych dla Służby Amatorskiej (poniedziaå ek, 14 sierpieå 2006) - - Ostatnia aktualizacja () Wykaz emisji przeznaczonych dla Służby Amatorskiej (poniedziaå ek, 14 sierpieå 2006) Ostatnia aktualizacja () Telegrafia i telefonia Do przekazywania wiadomości drogą radiową potrzebne są następujące elementy:

Bardziej szczegółowo

Modelowanie wybranych. urządzeń mechatronicznych

Modelowanie wybranych. urządzeń mechatronicznych Modelowanie wybranych elementów torów pomiarowych urządzeń mechatronicznych Pomiary - element sterowania napędem mechatronicznym Układ napędowy - Zintegrowane czujniki Zewnetrzne sygnały sterujące Sprzężenia

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181873 (21) Numer zgłoszenia: 320737 (13) B 1 (22) Data zgłoszenia 07.10.1996 (5 1) IntCl7 (86) Data i numer

Bardziej szczegółowo

Random Binary Sequence Generator)

Random Binary Sequence Generator) Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.17 Tryb 2 modemu CCITT V.23 ( bodów) 1 1. Tryb 2 modemu CCITT V.23 ( bodów) Ćwiczenie to ma na celu wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

INFOSYSTEMY ELEKTRONICZNE. RFID Radio Frequency IDentification Identyfikacja radiowa

INFOSYSTEMY ELEKTRONICZNE. RFID Radio Frequency IDentification Identyfikacja radiowa INFOSYSTEMY ELEKTRONICZNE RFID Radio Frequency IDentification Identyfikacja radiowa Radio Frequency IDentification (RFID) jest ogólnym terminem używanym do określania systemów, w których dane identyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

FDM - transmisja z podziałem częstotliwości

FDM - transmisja z podziałem częstotliwości FDM - transmisja z podziałem częstotliwości Model ten pozwala na demonstrację transmisji jednoczesnej dwóch kanałów po jednym światłowodzie z wykorzystaniem metody podziału częstotliwości FDM (frequency

Bardziej szczegółowo