Part A administrative information

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Part A administrative information"

Transkrypt

1 LIFE+ Nature TECHNICAL APPLICATION FORMS Part A administrative information Page 1 of 199

2 LIFE13 NAT/PL/ LIFE FOR ADMINISTRATION USE ONLY LIFE13 NAT/PL/ LIFE+ Nature project application Language of the proposal: Polski (pl) Project title: Conservation of nest zone protected birds in the selected Natura 2000 sites in Lubelszczyzna region Project acronym: LIFEZONE The project will be implemented in the following Member State(s): Poland All regions Expected start date: 01/09/2014 Expected end date: 31/08/2018 LIST OF BENEFICIARIES Name of the coordinating beneficiary: Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne Name of the associated beneficiary: Natura International Polska LIST OF CO-FINANCIERS Name of the co-financier: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej PROJECT BUDGET AND REQUESTED EU FUNDING Total project budget: Total eligible project budget: EU financial contribution requested: 703,653 Euro 703,653 Euro 351,826 Euro (= 50.00% of total eligible budget) Page 2 of 199

3 LIFE13 NAT/PL/ A2 Coordinating Beneficiary Profile Information Legal Name Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne Short Name LTO VAT No Legal Registration No Registration Date Legal address of the Coordinating Beneficiary Street Name and No ul. Akademicka 13 Post Code Town / City Lublin Member State Poland Coordinating Beneficiary contact person information Title Mr Function Surname First Name Szewczyk Paweł address Legal Status Public body Private commercial Private non- commercial PO Box Przewodniczący Zarządu X Department / Service Street Name and No ul. Mieszka I 12 Post Code Town / City Kraśnik Member State Poland Telephone No Website of the Coordinating Beneficiary Website PO Box Fax No Brief description of the Coordinating Beneficiary's activities and experience in the area of the proposal Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne powstało w 1992 roku i obecnie skupia około 150 aktywnych członków. Celem działań Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego jest poznanie rozmieszczenia i liczebności ptaków na terenie Lubelszczyzny, monitoring zmian awifauny na tle przeobrażeń środowiska, prowadzenie inwentaryzacji walorów przyrodniczych regionu, rozbudzanie w społeczeństwie zainteresowań przyrodniczych, edukacja ekologiczna oraz realizacja wszelkich działań na rzecz ochrony przyrody. Monitoring strefowych gatunków ptaków to jedno z najważniejszych działań realizowanych przez członków LTO na terenie Lubelszczyzny. Program monitoringu wystartował praktycznie od początku powstania Towarzystwa tj. od roku 1992, choć już w latach poprzednich przyszli członkowie LTO wyszukiwali w regionie stanowiska rzadkich gatunków ptaków drapieżnych. Monitoringiem kieruje Janusz Wójciak, który jest regionalnym koordynatorem KOO. Każdego roku, co najmniej dwukrotnie odwiedzamy znane stanowiska lęgowe ptaków, a także wyszukujemy nowe. Pierwszą wiosenną kontrolę przeprowadza się w celu stwierdzenia obecności ptaków i kontroli gniazd. Druga kontrola latem, ma na celu sprawdzenie efektów lęgów. Standardowo zimą wyszukujemy gniazda w rewirach, w których wiosną i latem nie udało się zlokalizować gniazd. Należy podkreślić, że działania LTO w zakresie monitoringu rzadkich gatunków zwierząt w województwie lubelskim nie mają sobie równych w kraju i to zarówno ze względu na rozmach prowadzonych corocznie prac, ich efekty ekologiczne (tworzenie stref ochronnych), ale również ze względu na społeczne zaangażowanie członków LTO. Dla porównania w województwie wielkopolskim pierwsze 2 strefy wokół gniazd bociana czarnego pojawiły się dopiero w roku 2000, podczas gdy w województwie lubelskim istniało ich już ponad 50. Page 3 of 199

4 LIFE13 NAT/PL/ A2 W wyniku naszej pracy powołano kilkaset stref ochronnych, w samym tylko roku 2012/2013 w województwie lubelskim istnieje > 300 stref ochornnych wokół gniazd rzadkich ptaków. Page 4 of 199

5 LIFE13 NAT/PL/ A5 Associated Beneficiary profile information ASSOCIATED BENEFICIARY PROFILE Legal Name Natura International Polska Short Name VAT No Legal Registration No Registration Date NATURA null Legal address of the Coordinating Beneficiary Street Name and No ul. Tartaczna 3/4 Post Code Town / City Elbląg Member State Poland Legal address of the Associated Beneficiary Website Legal Status Public body Private commercial Private non- commercial X PO Box null Brief description of the Associated Beneficiary's activities and experience in the area of the proposal Natura International Polska podejmuje konkretne inicjatywy ochrony przyrody przez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań zmierzających do utrzymania bogactwa i integralności siedlisk i gatunków na skalę krajobrazu. Zajmujemy się ekologią stosowaną i podejmowaniem kompleksowych inwentaryzacji przyrodniczych w celu wypracowania najlepszych strategii ochrony. Kształcimy i angażujemy lokalne społeczności w ochronę przyrody, promujemy poczucie odpowiedzialności i szacunku dla środowiska naturalnego. NATURA bierze udział jako współbeneficjent w projekcie Czynna ochrona dubelta Gallina media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi (LIFE11NAT/PL/000436), który jest realizowany w latach Beneficjent Główny: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w Białymstoku. Całkowity budżet projektu: 2,113,851 EUR. Dofinansowanie UE: 1,056,926 EUR (50%). Dofinansowanie NFOŚiGW: 951,232 EUR. Dofinansowanie beneficjentów: 105,693 EUR. W ramach tego projektu, NATURA przeprowadza zadania badawcze polegające na określeniu wielkości przemieszczeń, wybiórczości siedliskowej, wielkości rewirów oraz sposobów ochrony dubelta, przy użyciu klasycznej telemetrii VHF, loggerów GPS oraz geolokatorów. Już po pierwszym sezonie badań wykazaliśmy, że dubelty przemieszczają się na znacznie większe niż literaturowo podane odległości oraz wskazaliśmy na kluczową rolę wypasu dla tego gatunku. W ramach projektu, NATURA wypracowuje również Krajowy Program Ochrony Dubelta, w zakres czego wchodzi przygotowanie i koordynacja badań siedliskowych na wszystkich stanowiskach w Polsce, współpraca z OTOP w zakresie krajowego monitoringu dubelta i odpowiednimi jednostkami RDOŚ, oraz przygotowanie programu przy konsultacjach społecznych, z GDOŚ, RDOŚ i środowiskiem naukowym i ochroniarskim. Zalecenia programu będą również wkomponowane w zapisy PZO dla poszczególnych obszarów Natura Page 6 of 199

6 LIFE13 NAT/PL/ A7 OTHER PROPOSALS SUBMITTED FOR EUROPEAN UNION FUNDING Please answer each of the following questions: Have you or any of your associated beneficiaries already benefited from previous LIFE cofinancing? (please cite LIFE project reference number, title, year, amount of the co-financing, duration, name(s) of coordinating beneficiary and/or partners involved): LTO nie korzystało dotychczas z Funduszu LIFE. NATURA bierze udział jako współbeneficjent w projekcie Czynna ochrona dubelta Gallina media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi (LIFE11NAT/PL/000436), który jest realizowany w latach Beneficjent Główny: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w Białymstoku. Całkowity budżet projektu: 2,113,851 EUR. Dofinansowanie UE: 1,056,926 EUR (50%). Dofinansowanie NFOŚiGW: 951,232 EUR. Dofinansowanie beneficjentów: 105,693 EUR. Have you or any of the associated beneficiaries submitted any actions related directly or indirectly to this project to other European Union financial instruments? To whom? When and with what results? Żadne z zadań przewidywanych w projekcie nie jest w zakresie innych wspólnotowych instrumentów finansowych. For those actions which fall within the eligibility criteria for financing through other European Union financial instruments, please explain in full detail why you consider that those actions nevertheless do not fall within the main scope of the instrument(s) in question and are therefore included in the current project. Programy rolno-środowiskowe, choć służą utrzymaniu żerowisk ptaków drapieżnych, nie zakładają kosztownego odtwarzania łąk i mogą służyć jedynie podtrzymaniu efektów zaplanowanych działań. Page 9 of 199

7 LIFE13 NAT/PL/ TECHNICAL APPLICATION FORMS Part B - technical summary and overall context of the project Page 22 of 199

8 LIFE13 NAT/PL/ B1 SUMMARY DESCRIPTION OF THE PROJECT (Max. 3 pages; to be completed in English) Project title: Conservation of nest zone protected birds in the selected Natura 2000 sites in Lubelszczyzna region Project objectives: The main objective of the project is to improve the nesting and foraging conditions for rare birds species in selected Natura 2000 areas in the Lubelszczyzna region, SE Poland. Lubelszczyzna is one of the most diversified regions in Europe, with a highly fragmented mosaic of crops and habitats. The project will cover six bird species: the lesser spotted eagle, short-toed eagle, golden eagle, eagle owl, black stork and Tengmalm s owl, occurring in 16 Natura 2000 sites: Forest Janowskie Solska, mites, Forest Sandomierz, refuge Tyszowiecka, Sołokiji Valley, Valley Szyszły, refuge Nielicka, shooting Forests, Forest Parczew, Uroczysko Bridges-Zahajki, Polesia, Forest Lukowski, Valley of the Lower Bug Tyśmienica Valley and the Upper catchment Huczwa. The main objective of the project will be achieved by minimizing the following threats: disturbing birds on nests, degradation of the suitable foraging areas for the lesser spotted eagle and short-toed eagle, mortality as a result of electric shock, lack of nesting trees and predation, lack of nesting hollows and nest predation of Tengmalm s owl, poisoning, uncontrolled development of infrastructure and the lack of a strategy to protect species zone. Actions and means involved: The above-mentioned threats will be offset by applying the following conservation measures: 1 A1 - Evaluation of the habitat preferences, quality of foraging areas (including the presence and availability of prey items) and threats of lesser spotted eagle and short-toed eagle with the use of precise GPS telemetry. 2 A2 - Detailed assessment of the population size and population parameters (number of nesting birds, productivity per breeding pair, survival of chicks) of all selected species through the inventory of existing and detection of new nests. 3 A3 - Based on the results of A1 and A2, the development of the conservation strategy for all the selected species in the Lubelszczyzna region, with particular emphasis on the location of wind turbines and other infrastructure projects. 5 C1 - Installation of 75 nesting platforms for the eagle owl, lesser spotted eagle and black stork. 6 C2 - Moving the younger chick of lesser spotted eagle to the occupied territories of pairs with the breeding failure. As a result of a process called cainism, the younger chick is almost always killed by an older sibling. In the case of pairs with a failed breeding attempt, the younger chick from a nearby nest will be moved to the nest of the pair with a breeding loss. 7 C3 - Restoration of 100 hectares of abandoned and overgrown meadows for the lesser spotted eagle. 8 C4 Installation of insulators on 100 electric transformers within the foraging areas of birds of prey. 9 C5 - Installation of 80 nest boxes and predation guards against the european pine marten for Tengmalm s owl. 10 C6 - Updating the information on existing and creating new nesting zones. 11 D1 - Monitoring of the ecological effects of the project. 12 D2 - Monitoring the effects of the project on the local community. Page 23 of 199

9 LIFE13 NAT/PL/ B1 13 E1 - Promotion of the project. 14 E2 - Educational activities with farmers and children. 15 E3 - The final seminar of the project. 16 F1 - Coordination and monitoring of the project. 17 F2 - Audit Project 18 F3 - Project Management LTO; F4 - Project Management - NATURA 19 F5 - Networking with other LIFE projects. 20 F6 - After-LIFE Conservation Plan and F7 - Layman report. Expected results (outputs and quantified achievements): 1 The telemetry data from the 18 lesser spotted eagles and two short-toad eagles. 2 Inventory 200 nests zones. 3 A comprehensive strategy for the target species in the Lubelszczyzna region platforms for eagle owls (40), lesser spotted eagles (20) and black storks (15). 6 Restoration of 100 hectares of abandoned meadows. 7 Installation of insulators on 100 electrical transformers of low and medium voltage breeding boxes and predations guards for Tengmalm s owls. 9 Monitoring of 200 known nests. Approx. 30 new nests found per year. 10 Monitoring of the monitoring impact on local communities and public awareness 2 field studies. 11 Promotion of the project - website, stickers (2000), brochures (2000) posters (1000), standing posters (4), T (1000), calendars (1000), diaporama (1), notice boards (5) meetings with farmers, 200 sessions in schools. 13 Minimum 40 participants of the final project seminar of the project meetings of the Project s Steering Committee trips abroad to share experiences with other Life projects. 16 After-LIFE conservation plan 17 Layman report. Can the project be considered to be a climate change adaptation project? Yes No X N/A Page 24 of 199

10 LIFE13 NAT/PL/ B1 SUMMARY DESCRIPTION OF THE PROJECT (Max. 3 pages; to be completed in national language) Project title: Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie Project objectives: Głównym celem przedsięwzięcia jest polepszenie warunków gniazdowych i żerowiskowych gatunków rzadkich ptaków strefowych na wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie. Lubelszczyzna jest jednym z najbardziej zróżnicowanych regionów w Europie, z dużym rozdrobnieniem upraw i mozaiką siedlisk. Projekt dotyczyć będzie sześciu gatunków ptaków: orlika krzykliwego, gadożera, bielika, puchacza, włochatki i bociana czarnego występujących na 16 obszarach Natura 2000: Lasy Janowskie, Puszcza Solska, Roztocze, Puszcza Sandomierska, Ostoja Tyszowiecka, Dolina Sołokiji, Dolina Szyszły, Ostoja Nielicka, Lasy Strzeleckie, Lasy Parczewskie, Uroczysko Mosty-Zahajki, Polesie, Lasy Łukowskie, Dolina Dolnego Bugu, Dolina Tyśmienicy i Zlewnia Górnej Huczwy. Główny cel projektu zostanie zrealizowany poprzez zminimalizowanie następujących zagrożeń: płoszenie ptaków przy gniazdach, zanikanie żerowisk orlika krzykliwego i gadożera, śmiertelność ptaków w wyniku porażenia prądem, brak miejsc gniazdowania i drapieżnictwo, zmniejszenie liczby potencjalnych miejsc lęgowych włochatki i śmiertelność ptaków w dziuplach, śmiertelność ptaków drapieżnych w wyniku otrucia, niekontrolowany rozwój infrastruktury i zabudowy oraz brak strategii ochrony gatunków strefowych. Actions and means involved: Zagrożenia będą zniwelowane przy użyciu następujących zabiegów ochronnych: 1. A1 Rozpoznanie wybiórczości siedliskowej, zasięgu areału żerowiskowego i zagrożeń orlika krzykliwego i gadożera przy użyciu precyzyjnej telemetrii. 2. A2 Szczegółowe rozpoznanie stanu populacji i parametrów populacyjnych ptaków poprzez inwentaryzację i szukanie nowych gniazd. 3. A3 Bazując na wynikach A1 i A2, wypracowanie strategii ochrony ptaków strefowych na Lubelszczyźnie, ze szczególnym naciskiem na lokalizację siłowni wiatrowych i innych projektów infrastruktury 5. C1 Instalacja 75 platform gniazdowych dla puchacza, orlika krzykliwego i bociana czarnego. 6. C2 Przemieszczanie młodszego pisklęcia orlika krzykliwego do gniazd ze stratą lęgu. W wyniku procesu zwanego kainizmem, młodsze pisklę prawie zawsze zostaje zabite przez starsze rodzeństwo. W przypadku ptaków ze stratą, młodsze pisklę zostanie oddane pod opiekę terytorialnym ptakom ze stratą. 7. C3 Przywrócenie dogodnych warunków siedliskowych dla orlika krzykliwego na 100 ha porzuconych łąk. 8. C4 Instalacja izolatorów na 100 transformatorach w obrębie żerowisk ptaków drapieżnych. 9. C5 Instalacja 80 budek i osłon przeciwko kunie dla włochatki. 10. C6 Aktualizacja i tworzenie nowych stref gniazdowych. 11. D1 Monitoring efektów ekologicznych projektu. 12. D2 Monitoring efektów projektu na lokalne społeczności. Page 25 of 199

11 LIFE13 NAT/PL/ B1 13. E1 Promocja projektu. 14. E2 Działania edukacyjne z rolnikami i dziećmi. 15. E3 Końcowe seminarium projektu. 16. F1 Koordynacja i monitoring realizacji projektu. 17. F2 Audyt projektu 18. F3 Zarządzenie projektu LTO, F4 Zarządzanie projektu NATURA 19. F5 Tworzenie sieci z innymi projektami LIFE. 20. F6 After-LIFE Conservation Plan i F7 Layman report. Expected results (outputs and quantified achievements): 1. Dane telemetryczne z 18 orlików krzykliwych i 2 gadożerów. 2. Kontrola ok. 200 gniazd ptaków strefowych 3. Kompleksowa strategia ochrony ptaków strefowych na Lubelszczyźnie platform dla puchacza (40), orlika krzykliwego (20) i bocian czarnego (15). 6. Odtworzenie 100 ha łąk 7. Instalacja 100 izolatorów na transformatorach linii niskiego i średniego napięcia budek i osłon przeciwko drapieżnikom naziemnym dla włochatki. 9. Monitoring 200 gniazd i aktualizacja stref gniazdowych. Ok. 30 nowych gniazd rocznie. 10. Monitoring świadomości i opinii społecznej 2 badania. 11. Promocja projektu strona internetowa, naklejki (2000), foldery (2000), plakaty (1000), wolnostojące postery (4), koszulki (1000), kalendarze (1000), diaporama (1), tablice informacyjne (5) spotkań z rolnikami, 200 sesji w szkołach uczestników końcowego seminarium projektu spotkań Komitetu Sterującego wyjazdy zagraniczne w celu wymiany doświadczeń. 16. After-LIFE conservation plan 17. Raport Laika. Can the project be considered to be a climate change adaptation project? Yes No X Nie dotyczy Page 26 of 199

12 LIFE13 NAT/PL/ B2a GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT Name of the project area: Roztocze Surface area (ha): 103, Surface description: null EU protection status: SPA X NATURA 2000 Code : PLB psci NATURA 2000 Code : Other protection status according to national or regional legislation: Roztoczański Park Narodowy,rezerwaty przyrody: Debry Święty Roch ), Nowiny, Szum, Zarośle, Minokąt, Źródła Tanwi, Sołokija, Wieprzec, Hubale, Jalinka, Krasnobrodzki Park Krajobrazowy, Południoworoztoczański PK, Roztocze Środkowe (PLH060017), Debry (PLH060003), Święty Roch (PLH060022), Zarośle (PLH060028), Hubale (PLH060008), Kąty (PLH060019), Sztolnie w Senderkach (PLH060020), Minokąt (PLH060089), Uroczyska Roztocza Wschodniego (PLH060093), Uroczyska Lasów Adamowskich (PLH060094). Main land uses and ownership status of the project area: Lasy i zadrzewienia 60%, łąki i pastwiska 4%, inne tereny rolne 32%, zbiorniki wodne i cieki 2%, inne 2% Scientific description of project area: Ostoja położona jest w obrębie 3 mezoregionów: Roztocze Środkowe, Roztocze Wschodnie i Padół Zamojski. Obejmuje pas łagodnych wzniesień ciągnących się z północnego zachodu na południowy wschód. Pod względem geomorfologicznym teren ten nie jest jednorodny. Część to fragment długiego wału Roztocza, łączącego Wyżynę Lubelską z Wyżyną Podolską. Powierzchnia terenu wyniesiona jest tu na wysokość m, a ponad nią wznoszą się kulminacje czterech szczytów polskiego Roztocza: Wapielni, Wielkiego Działu oraz Długiego i Krągłego Goraja, nieprzekraczające 400 m n.p.m. Północna część ostoi znajduje się w rozległym obniżeniu denudacyjnym tzw. Padole Zamojskim. Największą rzeką przepływającą przez ostoję jest Wieprz, dopływ Wisły. Południowy skłon Roztocza odwadniają spływające do Sanu liczne potoki i małe rzeki: Rata, Papiernia, Świdnica, Tanew, Sopot, Szum i Czarna Łada. Przez obszar ostoi przebiega również dział wodny między Sanem a Bugiem. Roztocze jest obszarem ważnym z geobotanicznego punktu. Jest to wschodni kraniec zasięgu buka, jodły, modrzewia i świerka, tu znajduje się również granica lasów mieszanych i roślinności leśnostepowej Europy Wschodniej i dąbrów świetlistych z zachodu kontynentu. Ponad połowę powierzchni ostoi pokrywają lasy, mozaikowo występujące z użytkami antropogenicznymi polami uprawnymi oraz terenami zabudowanymi. Pola to niewielkie, wąskie smugi porozdzielane miedzami, na których rosną pojedyncze drzewa oraz krzewy. Ten układ krajobrazu kulturowego jest unikalny w Europie. Znaczna część lasów ma charakter zbliżony do naturalnego, a ich Page 27 of 199

13 LIFE13 NAT/PL/ B2a trzon stanowią lasy Roztoczańskiego Parku Narodowego, gdzie średnia wieku przekracza 100 lat, a płaty starodrzewów osiągają wiek 250 lat. W strukturze drzewostanów dominują: buczyny, grądy i bory sosnowe, duży udział mają również mieszane bory jodłowe. W dolinach Wieprza, Sołokiji i Topornicy zlokalizowane są stawy rybne, na których prowadzona jest intensywna i ekstensywna gospodarka rybacka. Największe znajdują się w dolinie górnego Wieprza w Tarnawatce oraz w Topornicy. Zabudowa w ostoi jest rozproszona w całym jej obszarze (z głównymi miejscowościami: Zwierzyńcem, Krasnobrodem i Józefowem), jednakże obszary zalesione Roztoczańskiego parku Narodowego oraz Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego są bardzo słabo zaludnione. Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted at regional, national and EU level (give quantitative information if possible): W ostoi stwierdzono 265 gatunków ptaków (166 lęgowych), z czego 70 wymienionych jest w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej (37 lęgowych), zaś 54 wpisane są do Polskiej czerwonej księgi zwierząt (14 lęgowych). Trzonem ostoi są gatunki leśne oraz wodne i błotne, z których populacje lęgowe 10 osiągają rangę kwalifikujących: podgorzałki, bociana czarnego, trzmielojada, derkacza, puszczyka uralskiego, dzięcioła zielonosiwego, dzięcioła czarnego, dzięcioła białogrzbietego, jarzębatki, muchołówki małej i muchołówki białoszyjej. Ponadto, ważny w skali kraju obszar występowania: bączka, orlika krzykliwego, bielika, zielonki, sóweczki, puchacza, dzięcioła zielonosiwego, lerki. W Roztoczu (oraz sąsiadującej Puszczy Solskiej) występuje również wyspowa populacja pliszki górskiej. Z ciekawych gatunków widziano w ostoi: kormorana małego, kanię rudą, błotniaka stepowego, orlika grubodziobego, orła przedniego, gadożera, kurhannika, szablodzioba, szczudłaka, pliszkę cytrynową, wójcika. W ostoi występuje 19 typów siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, w tym cztery w randze priorytetowych murawy kserotermiczne z wieloma gatunkami roślin rzadkich (np. storczykiem purpurowym i obuwikiem pospolitym, licznymi zarazowatymi), torfowiska wysokie, bory bagienne oraz łęgi. Z innych ciekawych gatunków flory, w ostoi występuje dzwonecznik wonny, kruszczyk ostropłatkowy i najważniejsze w Polsce stanowisko ciemiężycy czarnej. Ponadto, stwierdzono tu 24 gatunki zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, w tym: bezkręgowce lasów pierwotnych (zagłębka bruzdkowanego i jelonka rogacza), ważki (zalotkę większą, iglicę małą, miedziopierś arktyczną), kumaka nizinnego, traszkę grzebieniastą, żółwia błotnego, wilka, rysia, bobra europejskiego, wydrę oraz nietoperze (3 gatunki nocków i mopka). Roztocze stanowi razem z Puszczą Solską najważniejszą ostoję wilka i rysia w Polsce oraz jest kluczowym korytarzem migracji tych ssaków pomiędzy Polską a wschodem kontynentu. Zaplanowane w projekcie działania w obszarze dotyczą następujących gatunków, w następującym zakresie: Puchacz (1 rewir) działania: A2-A3, C1, C6, D1 - Wszystkie tylko w granicach obszaru, C1 potencjalnie. C4 - Potencjalnie także poza granicami obszaru Bielik (2 rewiry) działania: A2-A3, C1, C6, D1 - Wszystkie tylko w granicach obszaru, C1 potencjalnie. C4 - Potencjalnie także poza granicami obszaru Orlik krzykliwy (33 rewiry) działania: A1-A3, C1-C3, C6, D1 - Wszystkie tylko w granicach obszaru. C1- C3 potencjalnie. C4 - Potencjalnie także poza granicami obszaru. Page 28 of 199

14 LIFE13 NAT/PL/ B2b MAP OF THE COUNTRY LOCATION OF THE PROJECT AREA SCALE 1: Page 94 of 199

15 LIFE13 NAT/PL/ B2b MAP OF THE REGION LOCATION OF THE PROJECT AREA SCALE 1: Page 95 of 199

16 LIFE13 NAT/PL/ B2c DESCRIPTION OF SPECIES / HABITATS ISSUES TARGETED BY THE PROJECT Bielik (Haliaeetus albicilla) Załącznik I Dyrektywy Ptasiej. Gatunek z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt kategoria LC (najmniejszej troski). Status zagrożenia w Europie (wg. BirdLife International 2004) R (rzadki). Kategoria SPEC (Species of European Concern): SPEC 1. % populacji światowej występujący w Europie: % populacji europejskiej występujący w Polsce: 13,2 % populacji UE 27 występujący w Polsce: 45,1 W Polsce objęty ochroną gatunkową ścisłą. Wokół gniazd bielików obowiązuje strefa ochronna: przez cały rok w promieniu do 200 m, a okresowo (od 1 stycznia do 31 lipca) w promieniu do 500 m od gniazda. Lęgowy i zimujący w obrębie obszarów wytypowanych do projektu. Status w kraju: bardzo nieliczny: par (Komitet Ochrony Orłów KOO ). Status w regionie: bardzo nieliczny: par (Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski ARPLP ). Gadożer (Circaetus gallicus) Załącznik I Dyrektywy Ptasiej. Gatunek z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt kategoria CR (krytycznie zagrożony). Status zagrożenia w Europie (wg. BirdLife International 2004) (R) (rzadki, status tymczasowy). Kategoria SPEC (Species of European Concern): SPEC 3. % populacji światowej występujący w Europie: % populacji europejskiej występujący w Polsce: 0,0 % populacji UE 27 występujący w Polsce: 0,0 W Polsce objęty ochroną gatunkową ścisłą. Wokół gniazd gadożerów obowiązuje strefa ochronna: przez cały rok w promieniu do 200 m, a okresowo (od 1 marca do 30 września) - w promieniu do 500 m od gniazda. Lęgowy w obrębie obszarów wytypowanych do projektu. Status w kraju: skrajnie nieliczny: ok. 10 par ( KOO ). Status w regionie: skrajnie nieliczny: 3-4 par ( ARPLP ). Orlik krzykliwy (Aquila pomarina) Załącznik I Dyrektywy Ptasiej. Page 96 of 199

17 Gatunek z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt kategoria LC (najmniejszej troski). LIFE13 NAT/PL/ B2c Status zagrożenia w Europie (wg. BirdLife International 2004) (D) (zmniejszający liczebność, status tymczasowy). Kategoria SPEC (Species of European Concern): SPEC 2. % populacji światowej występujący w Europie: >95 % populacji europejskiej występujący w Polsce: 11,9 % populacji UE 27 występujący w Polsce: 17,1 W Polsce objęty ochroną gatunkową ścisłą. Wokół gniazd orlików krzykliwych obowiązuje strefa ochronna: przez cały rok w promieniu do 100 m, a okresowo (od 1.03 do 31.08) w promieniu do 500 m od gniazda. Lęgowy w obrębie obszarów wytypowanych do projektu. Status w kraju: bardzo nieliczny: ok par ( KOO ). Status w regionie: nieliczny: par ( ARPLP ). Bocian czarny (Ciconia nigra) Załącznik I Dyrektywy Ptasiej. Status zagrożenia w Europie (wg. BirdLife International 2004) R (bezpieczny, status tymczasowy). Kategoria SPEC (Species of European Concern): SPEC 2. % populacji światowej występujący w Europie: % populacji europejskiej występujący w Polsce: 12,2 % populacji UE 27 występujący w Polsce: 21,5 W Polsce objęty ochroną gatunkową ścisłą. Wokół gniazd bocianów czarnych obowiązuje strefa ochronna przez cały rok w promieniu do 100 m, a okresowo (od 15 marca do 31 sierpnia) w promieniu do 500 m od gniazda. Lęgowy w obrębie obszarów wytypowanych do projektu. Status w kraju: bardzo nieliczny: par ( ARPLP ). Status w regionie: bardzo nieliczny: ok par ( ARPLP ). Puchacz (Bubo bubo) Załącznik I Dyrektywy Ptasiej. Gatunek z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt kategoria NT (bliski zagrożenia). Status zagrożenia w Europie (wg. BirdLife International 2004) (H) (oszczuplona populacja, status tymczasowy). Kategoria SPEC (Species of European Concern): SPEC 3. % populacji światowej występujący w Europie: 5-24 Page 97 of 199

18 LIFE13 NAT/PL/ B2c % populacji europejskiej występujący w Polsce: 1,0 % populacji UE 27 występujący w Polsce: 1,9 W Polsce objęty ochroną gatunkową ścisłą. Wokół gniazd puchaczy obowiązuje strefa ochronna: przez cały rok w promieniu do 200 m, a okresowo (od 1 stycznia do 31 lipca) w promieniu do 500 m od gniazda. Lęgowy i zimujący w obrębie obszarów wytypowanych do projektu. Status w kraju: skrajnie nieliczny: par ( ARPLP ). Status w regionie: bardzo nieliczny: ok. 60 par ( ARPLP ). Włochatka (Aegolius funereus) Załącznik I Dyrektywy Ptasiej. Gatunek z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt kategoria LC (najmniejszej troski). Status zagrożenia w Europie (wg. BirdLife International 2004) (S) (bezpieczny, status tymczasowy). Kategoria SPEC (Species of European Concern): Non-SPEC. % populacji światowej występujący w Europie: 5-24 % populacji europejskiej występujący w Polsce: 0,7 % populacji UE 27 występujący w Polsce: 3,1 W Polsce objęty ochroną gatunkową ścisłą. Wokół dziupli włochatek obowiązuje całoroczna strefa ochronna o promieniu 50 metrów. Lęgowa i zimująca w obrębie obszarów wytypowanych do projektu. Status w kraju: bardzo nieliczny: par ( ARPLP ). Status w regionie: skrajnie nieliczny: ok par ( ARPLP ). Page 98 of 199

19 LIFE13 NAT/PL/ B2d CONSERVATION PROBLEMS AND THREATS Provide this information for those species and habitat types directly targeted by the project 1. Płoszenie ptaków Tworzenie stref ochrony całorocznej i okresowej wokół gniazd gatunków strefowych zabezpiecza ich lęgi oraz siedliska przed płoszeniem związanym głównie z gospodarką leśną, łowiecką oraz turystyką. W chwili obecnej na terenie województwa lubelskiego funkcjonuje > 300 ptasich stref ochronnych powołanych decyzją Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Lublinie i Rzeszowie. Gros z nich znajduje się na terenie administrowanym przez Lasy Państwowe. Skuteczna ochrona strefowa może funkcjonować tylko pod warunkiem corocznej inwentaryzacji znanych oraz wyszukiwaniu nowych gniazd. Specyficzna biologia lęgowa tych ptaków, które w dużym procencie przypadków (np. w przypadku orlika 40-50% par buduje nowe gniazdo), co roku budują nowe gniazdo w obrębie swego rewiru, zmusza ornitologów do permanentnej penetracji lasów. Duży obszar działania, brak środków finansowych sprawiają, że nie odkryte gniazda nie zostają objęte ochroną strefową, co w wielu przypadkach przyczynia się do niepowodzenia w lęgach w wyniku prowadzonych tam (często nieświadomie) prac leśnych. Z drugiej strony, strefy z gniazdami niekontrolowane przez ornitologów, a nie zajmowane przez ptaki przez kilka sezonów, kwalifikują się do likwidacji strefy, co jednak musi zostać zweryfikowane przez specjalistę ornitologa. Wydłuża to niepotrzebnie proces administracyjny i sprawia, że gospodarka leśna nie może funkcjonować normalnie w takich nieczynnych strefach. Warto zaznaczyć, że prawo dopuszcza prowadzenie prac leśnych w pewnym zakresie w strefach ochronnych. Decyzję tę podejmuje RDOŚ, który bez aktualnego raportu z inwentaryzacji stref ochronnych, nie ma podstawy do weryfikacji i uzgadniania tego typu prac. Jest to bardzo istotne ze względu na utrzymanie dobrego klimatu na linii gospodarka leśna człowieka ochrona ptaków. Inwentaryzację planujemy prowadzić w obrębie ptasich obszarów Natura 2000 w województwie lubelski oraz północnej części województwa podkarpackiego. 2. Zanikanie żerowisk orlika krzykliwego i gadożera. W obrębie stanowisk lęgowych orlika krzykliwego i gadożera znajdują się użytki zielone łąki i pastwiska, które stanowią główne żerowiska tych ptaków. Kiedyś corocznie koszone lub/i wypasane, obecnie od kilku, kilkunastu lat nie użytkowane. Na części z nich doszło do sukcesji trzciny, nawłoci, krzewów, co uniemożliwia ptakom dostrzeżenie ofiary. Ma to duże znaczenie szczególnie w okresie karmienia młodych i złych warunków pogodowych, gdzie dostęp do pożywienia jest kluczowy dla przetrwania młodych. Na niektórych oostojach Natura 2000 obserwujemy bardzo niekorzystny trend do zakładania plantacji borówki amerykańskiej, któe degradują odpowiednie dla ptaków siedliska. W celu przywrócenia prawidłowych warunków żerowiskowych wytypujemy do odtworzenia nieużytkowanie działki na użytkach zielonych w obrębie ptasich obszarów Natura Ważnym narzędziem w poznaniu kluczowych siedlisk orlika i gadożera będą loggery GPS-GSM, które pozwolą na poznanie kluczowych żerowisk tych ptaków. 3. Śmiertelność ptaków w wyniku porażenia prądem. W obrębie wytypowanych obszarów Natura 2000 znajduje się sieć trakcji elektrycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia. W wielu przypadkach transformatory oraz niektóre niebezpieczne dla ptaków izolatory nie są izolowane, co prowadzi do śmiertelnych porażeń prądem. Ma to szczególne znaczenie dla ptaków drapieżnych, puchacza oraz bociana czarnego. Ptaki, zwłaszcza młode, wykorzystują takie miejsca jako potencjalne czatownie lub miejsca odpoczynku. Ze względu na dość duży areał łowiecki ptaków drapieżnych przyjęto wokół granic obszaru Natura 2000 bufor 4 km, w obrębie którego zostaną wytypowane newralgiczne punkty do zabezpieczenia. Takie rozwiązanie jest konieczne również dlatego, że granica części obszarów Natura 2000 biegnie po granicy lasu, a główne żerowiska znajdują się wokół i poza obszarem. Zabezpieczona sieć elektryczna zmniejszy śmiertelność dorosłych ptaków oraz zwiększy przeżywalność młodych. 4. Brak miejsc gniazdowania i drapieżnictwo Gniazdowanie puchacza, bociana czarnego i orlika krzykliwego na platformach lęgowych zwiększa sukces lęgowy tych ptaków. Ma to szczególne znaczenie dla puchacza, który często składa jaja na Page 99 of 199

20 LIFE13 NAT/PL/ B2d ziemi, co z kolei przekłada się na niski sukces lęgowy (tylko ok. 38 % versus sukces lęgowy na platformach ok. 73 %). Lęgi na ziemi często niszczone są przez dziki lub inne drapieżniki. Z kolei cześć gniazd bociana czarnego i orlika krzykliwego jest budowanych na wątłych drzewach, w efekcie czego wiele z nich spada w okresie lęgowym powodując straty w lęgach, inne zaś ulegają uszkodzeniu zimą, co zmusza ptaki do budowania kolejnych bardzo często z braku solidniejszych drzew, ponownie wybierają w tym celu nieodpowiednie drzewa. Platforma lęgowa pozwala zabezpieczyć lęg przed stratą, a ze względu na rozmiary zwiększa przeżywalność większej liczbie podrastających piskląt (bocian czarny, puchacz). Platformy zostaną zbudowane w pobliżu wszystkich rewirów puchacza, a także w wytypowanych rewirach bociana czarnego oraz orlika krzykliwego (słaby drzewostan, znane z historii przypadki uszkodzonych w wyniku upadku gniazd). 5. Zmniejszenie liczby potencjalnych miejsc lęgowych dla włochatki oraz śmiertelność ptaków w dziuplach. Na Lubelszczyźnie w ostojach Lasy Janowskie i Puszcza Solska gniazduje największa populacji włochatki w Polsce południowo-wschodniej. Niestety od kilku lat obserwuje się w drzewostanach gospodarczych zanik optymalnych siedlisk starych, ponad 120 letnich drzewostanów sosnowych z dziuplami po dzięciole czarnym. Bazując na doświadczeniach ornitologów ze Skandynawii planujemy wywiesić w rewirach włochatki budki lęgowe (po 2 budki lęgowe w rewirze). Z literatury wynika, że sowy te bardzo chętnie zajmują budki lęgowe, co ciekawe odnotowują w nich większy sukces lęgowy niż w naturalnych dziuplach. Ponadto planujemy zabezpieczyć je przed kuną leśną montując do pnia kołnierz cienkiej blachy, który uniemożliwi zniszczenie lęgu przez drapieżnika. 6. Śmiertelność ptaków drapieżnych w wyniku otrucia. Od kilku lat na południu regionu, na terenie i w pobliżu obszarów Natura 2000 Puszcza Solska i Lasy Janowskie odnotowujemy przypadki trucia ptaków drapieżnych. Zjawisko trucia ma miejsce najczęściej zimą, kiedy na pola wykładana jest przez miejscową ludność zatruta padlina (najczęściej używany jest furadan - wycofany z użytko silnie toksyczny pestycyd używany w uprawie tytoniu). Najprawdopodobniej głównym celem takiego działania jest walka z lisem, tymczasem zwabione zimujące na tym terenie ptaki drapieżne (bieliki, myszołowy) po spożyciu takiego mięsa szybko zdychają. Co roku odnotowujemy co najmniej kilka takich przypadków, gdzie w pobliżu zatrutej padliny odnajdujemy np. 1-3 martwych bielików. Czasem udaje się uratować pojedyncze osobniki tych niezwykłych ptaków. Konieczna jest pilna akcja o charakterze edukacyjno-informacyjnym skierowana do rolników z tamtych okolic. Z naszych doświadczeń wynika, że bardzo dobre skutki przynosi edukacji dzieci i młodzieży, które informacje przekazane przez ornitologa na nietypowych zajęciach w szkole, "przynoszą" do domu przekazując je w rozmowach z dorosłymi. 7. Niekontrolowany rozwój infrastruktury i zabudowy 8. Brak strategii ochrony gatunków strefowych PREVIOUS CONSERVATION EFFORTS IN THE PROJECT AREA AND/OR FOR THE HABITATS / SPECIES TARGETED BY THE PROJECT Page 100 of 199

BUDŻET PROJEKTU: Kwota całkowita: 2 920 160 zł (703 653 Euro) % współfinansowania KE: 1 460 080 zł (351 826 Euro)

BUDŻET PROJEKTU: Kwota całkowita: 2 920 160 zł (703 653 Euro) % współfinansowania KE: 1 460 080 zł (351 826 Euro) Tytuł projektu i/lub akronim: Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie LIFE13 NAT/PL/000060, LIFEZONE LOKALIZACJA PROJEKTU: SE Polska, woj. lubelskie BUDŻET

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PROJEKT OBSZAR PRIORYTETOWY 1.2 Przyroda i Różnorodność biologiczna

PRZYKŁADOWY PROJEKT OBSZAR PRIORYTETOWY 1.2 Przyroda i Różnorodność biologiczna Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o PRZYKŁADOWY PROJEKT OBSZAR PRIORYTETOWY 1.2 Przyroda i Różnorodność biologiczna Ireneusz Mirowski Wydział ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Grzywaczewski i zespół ptaki

Grzegorz Grzywaczewski i zespół ptaki PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW PLANÓW ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARÓW NATURA 2000: SOO DOLINA BIEBRZY I OSO OSTOJA BIEBRZAŃSKA ZAGROŻENIA I ZADANIA OCHRONNE DLA GATUNKÓW PTAKÓW PRZEDMOTÓW I POTENCJALNYCH PRZEDMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

Występowanie i biologia wybranych gatunków ptaków gnieżdżących się w Bieszczadach Zachodnich

Występowanie i biologia wybranych gatunków ptaków gnieżdżących się w Bieszczadach Zachodnich Występowanie i biologia wybranych gatunków ptaków gnieżdżących się w Bieszczadach Zachodnich Orelec, 23.05.2015 Ptaki polskich Bieszczadów W polskich Bieszczadach stwierdzono występowanie przeszło 200

Bardziej szczegółowo

Opis zagrożenia. Przedmiot ochrony istniejące. Lp. potencjalne

Opis zagrożenia. Przedmiot ochrony istniejące. Lp. potencjalne Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków ptaków będących przedmiotami ochrony oraz ich siedlisk Lp. Przedmiot ochrony istniejące Zagrożenia potencjalne

Bardziej szczegółowo

LIFE13 NAT/PL/000032 ZAŁOŻENIA PROJEKTU

LIFE13 NAT/PL/000032 ZAŁOŻENIA PROJEKTU W zgodzie z naturą LIFE+ dla Lasów Janowskich LIFE13 NAT/PL/000032 ZAŁOŻENIA PROJEKTU Spotkanie otwierające projekt Janów Lubelski 28.09.2015 Beneficjent: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Opinia ornitologiczna dotycząca planowanej budowy elektrowni wiatrowych w gminie Osiek Jasielski.

Opinia ornitologiczna dotycząca planowanej budowy elektrowni wiatrowych w gminie Osiek Jasielski. PARUS PRACOWNIA EKSPERTYZ ŚRODOWISKOWYCH ul. Heweliusza3/35 60-281 Poznań NIP: 781-175-36-42 REGON: 301577956 Tel. +48 607-781-904 Opinia ornitologiczna dotycząca planowanej budowy elektrowni wiatrowych

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja i kontrola zasiedlenia gniazd ptaków drapieŝnych i rzadkich na obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego w sezonie 2010

Inwentaryzacja i kontrola zasiedlenia gniazd ptaków drapieŝnych i rzadkich na obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego w sezonie 2010 Inwentaryzacja i kontrola zasiedlenia gniazd ptaków drapieŝnych i rzadkich na obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego w sezonie 2010 Opracowanie, prace terenowe: Pirga Bartosz B.Pirga 2010. UŜytkowane

Bardziej szczegółowo

Propozycja monitoringu i badań ptaków. Grzegorz Grzywaczewski, Piotr Marczakiewicz. Lublin-Osowiec-Warszawa, maj 2013 r.

Propozycja monitoringu i badań ptaków. Grzegorz Grzywaczewski, Piotr Marczakiewicz. Lublin-Osowiec-Warszawa, maj 2013 r. PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW PLANÓW ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARÓW NATURA 2000: SOO DOLINA BIEBRZY I OSO OSTOJA BIEBRZAŃSKA, WŁĄCZNIE Z PRZEPROWADZENIEM INWENTARYZACJI PRZEDMIOTÓW OCHRONY Propozycja monitoringu

Bardziej szczegółowo

Natura 2000. Fundacja EkoRozwoju. Krzysztof Smolnicki Sabina Lubaczewska

Natura 2000. Fundacja EkoRozwoju. Krzysztof Smolnicki Sabina Lubaczewska Natura 2000 Fundacja EkoRozwoju Krzysztof Smolnicki Sabina Lubaczewska W prezentacji wykorzystano materiały: z arch. dr Krzysztofa Świerkosza, Uniwersytet Wroclawski, prezentację Marzeny Zblewskiej Europejska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁANIA. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2015 rok.

PROGRAM DZIAŁANIA. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2015 rok. PROGRAM DZIAŁANIA Załącznik do uchwały Nr X/134/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 8 stycznia 2015 r. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2015 rok. L. p. Nazwa zadania Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Przemysław Wylegała. Farmy wiatrowe a ochrona ptaków

Przemysław Wylegała. Farmy wiatrowe a ochrona ptaków Przemysław Wylegała Farmy wiatrowe a ochrona ptaków Oddziaływanie na ptaki Śmiertelność na skutek kolizji z siłowniami oraz elementami infrastruktury towarzyszącej Utrata i fragmentacja siedlisk Zaburzenia

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE ŻUBRÓW ZACHODNIOPOMORSICH DLA CAŁEJ POPULACJI ŻUBRÓW

ZNACZENIE ŻUBRÓW ZACHODNIOPOMORSICH DLA CAŁEJ POPULACJI ŻUBRÓW ZNACZENIE ŻUBRÓW ZACHODNIOPOMORSICH DLA CAŁEJ POPULACJI ŻUBRÓW Populacja żyjąca w Polsce północno-zachodniej o liczebności 110 osobników - to wielkość minimalna, uznawana za gwarantującą stabilne funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH ZWALCZANIE GATUNKÓW INWAZYJNYCH. 14 października 2015 r.

FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH ZWALCZANIE GATUNKÓW INWAZYJNYCH. 14 października 2015 r. FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZWALCZANIE GATUNKÓW INWAZYJNYCH 14 października 2015 r. Finansowanie projektów Możliwe finansowanie ze środków unijnych w ramach: Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Państwowy monitoring ptaków szponiastych metodyka oceny liczebności i rozpowszechnienia na rozległych powierzchniach próbnych

Państwowy monitoring ptaków szponiastych metodyka oceny liczebności i rozpowszechnienia na rozległych powierzchniach próbnych Państwowy monitoring ptaków szponiastych metodyka oceny liczebności i rozpowszechnienia na rozległych powierzchniach próbnych Zdzisław Cenian Komitet Ochrony Orłów GIOŚ Wyniki projektu realizowanego na

Bardziej szczegółowo

Obszary N2000 w Gorcach. Jan Loch Pracownia Naukowo-Edukacyjna GPN

Obszary N2000 w Gorcach. Jan Loch Pracownia Naukowo-Edukacyjna GPN Obszary N2000 w Gorcach Jan Loch Pracownia Naukowo-Edukacyjna GPN Natura 2000 w Małopolsce Płożenie obszarów Natura 2000 w Gorcach (PLB 120001, PLH 20018) na tle obszarów leśnych. OSO Gorce PLB 120001

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Towarzystwo dla Natury i Człowieka, ul. Głęboka 8A, 20-612 Lublin, tel.: 081 743 71 04, e-mail: oikos@eko.lublin.pl, www.ekolublin.

Wydawca: Towarzystwo dla Natury i Człowieka, ul. Głęboka 8A, 20-612 Lublin, tel.: 081 743 71 04, e-mail: oikos@eko.lublin.pl, www.ekolublin. Dolina dolnego Wieprza jest położona w północno-zachodniej części województwa lubelskiego, w powiatach lubartowskim, puławskim, ryckim. Pod względem przyrodniczym i krajobrazowym to jeden z najciekawszych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁANIA. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2014 rok.

PROGRAM DZIAŁANIA. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2014 rok. PROGRAM DZIAŁANIA Załącznik do uchwały Nr CCXX/4446/2013 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 24 grudnia 2013 r. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2014 rok. L. p. Nazwa zadania Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Ekoportal.eu - ochrona środowiska ekologia ochrona przyrody recykling biopaliwa GMO odpady Natura 2000 a polski system ochrony przyrody

Ekoportal.eu - ochrona środowiska ekologia ochrona przyrody recykling biopaliwa GMO odpady Natura 2000 a polski system ochrony przyrody Ochrona przyrody ma w Polsce długie tradycje. Według niektórych źródeł pierwsze decyzje związane z nią pochodzą z X wieku - np. w sprawie ochrony bobrów. W kolejnych wiekach zaczęto chronić nadmiernie

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Prawie wszystko o Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Na Mazowszu

Prawie wszystko o Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Na Mazowszu Prawie wszystko o Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 Na Mazowszu Natura 2000 Stworzenie takiej sieci jest obowiązkiem każdego kraju członkowskiego UE, gdyż dyrektywy unijne maja charakter tzw.

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE PRAKTYKI W ZAKRESIE OCHRONY NIETOPERZY W POLSCE

NAJLEPSZE PRAKTYKI W ZAKRESIE OCHRONY NIETOPERZY W POLSCE NAJLEPSZE PRAKTYKI W ZAKRESIE OCHRONY NIETOPERZY W POLSCE Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 promocja najlepszych praktyk Okres realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

ochrona przyrody 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU

ochrona przyrody 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU 6 ochrona przyrody Na tle ukształtowania powierzchni kraju małopolskie jest województwem najbardziej zróżnicowanym wysokościowo, mając

Bardziej szczegółowo

Program priorytetowy NFOŚiGW Współfinansowanie programu LIFE

Program priorytetowy NFOŚiGW Współfinansowanie programu LIFE Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Program priorytetowy NFOŚiGW Współfinansowanie programu LIFE Andrzej Muter Wydział ds. Programu LIFE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000. www.ek-kom.pl. Janusz Bohatkiewicz. EKKOM Sp. z o.o. Regietów, 21 stycznia 2010

NATURA 2000. www.ek-kom.pl. Janusz Bohatkiewicz. EKKOM Sp. z o.o. Regietów, 21 stycznia 2010 DROGI SAMORZĄDOWE X LAT AKTUALNE PROBLEMY ZWIĄZANE Z OBSZARAMI NATURA 2000 Janusz Bohatkiewicz EKKOM Sp. z o.o. www.ek-kom.pl Regietów, 21 stycznia 2010 Krótka informacja nt. obszarów NATURA 2000 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa Siedliskowa NATURA 2000. Dyrektywa Ptasia N2K - UE. N2K w Polsce. N2K w Polsce

Dyrektywa Siedliskowa NATURA 2000. Dyrektywa Ptasia N2K - UE. N2K w Polsce. N2K w Polsce NATURA 2000 Dyrektywa Siedliskowa Sieć obszarów chronionych na terenie Unii Europejskiej Celem wyznaczania jest ochrona cennych, pod względem przyrodniczym i zagrożonych, składników różnorodności biologicznej.

Bardziej szczegółowo

Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012

Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012 Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012 Ewa Szymborska, MRiRW Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Kluczbork 11-12.04.2012

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja i optymalizacja zarządzania siedliskami i ostojami NATURA 2000 w transgranicznym obszarze przyrodniczym Doliny Dolnej Odry

Harmonizacja i optymalizacja zarządzania siedliskami i ostojami NATURA 2000 w transgranicznym obszarze przyrodniczym Doliny Dolnej Odry Lebus 26.10.2009 Harmonizacja i optymalizacja zarządzania siedliskami i ostojami NATURA 2000 w transgranicznym obszarze przyrodniczym Doliny Dolnej Odry W ramach Progamu Operacyjnego Celu 3 EFRR Stan obszaru

Bardziej szczegółowo

Polityka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wobec inwestycji infrastrukturalnych

Polityka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wobec inwestycji infrastrukturalnych Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie Maria Mellin Polityka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wobec inwestycji infrastrukturalnych Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Dolnośląskie PLB020005

PROJEKT. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Dolnośląskie PLB020005 PROJEKT Uzasadnienie do Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia w sprawie ustanowienia planu zadań

Bardziej szczegółowo

Fauna Rudniańskiego Parku Krajobrazowego: Podsumowanie inwentaryzacji Zagrożenia Działania ochronne. Karolina Wieczorek

Fauna Rudniańskiego Parku Krajobrazowego: Podsumowanie inwentaryzacji Zagrożenia Działania ochronne. Karolina Wieczorek Fauna Rudniańskiego Parku Krajobrazowego: Podsumowanie inwentaryzacji Zagrożenia Działania ochronne Karolina Wieczorek Wyniki inwentaryzacji i waloryzacji fauny Rudniańskiego PK Grupa liczba gatunków:

Bardziej szczegółowo

żerowania z całą gamą gatunków ptaków towarzyszących, charakterystycznych dla

żerowania z całą gamą gatunków ptaków towarzyszących, charakterystycznych dla Uzasadnienie Polska, zgodnie z Traktatem Akcesyjnym podpisanym w 2003 roku w Atenach zobowiązana była wyznaczyć obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (OSO) na podstawie: 1) Dyrektywy Rady 79/409/EWG

Bardziej szczegółowo

Natura 2000 w terenie

Natura 2000 w terenie Antoni Marczewski Natura 2000 w terenie Fot. W. Stepaniuk Doświadczenia Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków OTOP Założone w 1991 Prawie 1000 ha rezerwatów, w których prowadzona jest czynna ochrona

Bardziej szczegółowo

Analiza zagrożeń. Główne zagrożenia istniejące i potencjalne. w odniesieniu do przedmiotów ochrony objętych Planem

Analiza zagrożeń. Główne zagrożenia istniejące i potencjalne. w odniesieniu do przedmiotów ochrony objętych Planem Analiza zagrożeń Główne zagrożenia istniejące i potencjalne w odniesieniu do przedmiotów ochrony objętych Planem Fot. Edyta Karpierz A021 Bąk Botaurus stellaris 965 drapieżnictwo norka amer., lis 954 inwazja

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE UWAG WNIESIONYCH

ZESTAWIENIE UWAG WNIESIONYCH ZESTAWIENIE UWAG WNIESIONYCH w ramach konsultacji społecznych projektu planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010 z informacją o sposobie rozpatrzenia Lp. 1. 2. 3. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach

Bardziej szczegółowo

Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu parkach narodowych odtwarzanie siedlisk i ograniczanie wpływu inwazyjnych gatunków. Polskie Ostoje Ptaków

Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu parkach narodowych odtwarzanie siedlisk i ograniczanie wpływu inwazyjnych gatunków. Polskie Ostoje Ptaków NARODOWY SŁOWIŃSKI PARK Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu parkach narodowych odtwarzanie siedlisk i ograniczanie wpływu inwazyjnych gatunków Polskie Ostoje Ptaków Władysław Jankow Dzień Informacyjny

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie łąk i pastwisk a ochrona obszarów Natura 2000 na Dolnym Śląsku

Użytkowanie łąk i pastwisk a ochrona obszarów Natura 2000 na Dolnym Śląsku Użytkowanie łąk i pastwisk a ochrona obszarów Natura 2000 na Dolnym Śląsku Seminarium Perspektywy rozwoju chowu ekologicznego małych przeżuwaczy Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Wrocław, 5 grudnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przeprowadzenie monitoringu przedinwestycyjnego 23 powierzchni w gminie Ostrowice woj. zachodniopomorskie wskazanych do oceny pod kątem możliwości

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków Projekt KIK/25 - Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim Bernadetta Wołczuk

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie obszarów Natura 2000

Wyznaczanie obszarów Natura 2000 Wyznaczanie obszarów Natura 2000 Europejskie Dyrektywy Przyrodnicze Dyrektywa Ptasia 79/409/EWG z 1979 r. o ochronie dziko żyjących ptaków Dyrektywa Siedliskowa 92/43/EWG z 1992 r w sprawie ochrony siedlisk

Bardziej szczegółowo

MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI

MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI PRAWNE I SPOŁECZNO- GOSPODARCZE UWARUNKOWANIA OCHRONY PRZYRODY NA OBSZARACH NATURA 2000 Zdzisław Cichocki, Małgorzata Hajto, Agnieszka Kuśmierz FORMY PRAWNEJ

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z PZO obszarów ptasich

Doświadczenia z PZO obszarów ptasich Doświadczenia z PZO obszarów ptasich Przemysław Chylarecki Muzeum i Instytut Zoologii PAN Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków Co ja tutaj robię? Moje związki z PZO PZO dla OSO Puszcza Białowieska

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Fauna Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego. Wyniki inwentaryzacji, zagrożenia i działania ochronne. mgr Katarzyna Zembaczyńska

Fauna Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego. Wyniki inwentaryzacji, zagrożenia i działania ochronne. mgr Katarzyna Zembaczyńska Fauna Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego Wyniki inwentaryzacji, zagrożenia i działania ochronne mgr Katarzyna Zembaczyńska Wyniki inwentaryzacji fauny Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego Grupa liczba

Bardziej szczegółowo

"Cudze chwalicie swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie" pisał Stanisław Jachowicz.

Cudze chwalicie swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie pisał Stanisław Jachowicz. "Cudze chwalicie swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie" pisał Stanisław Jachowicz. Gmina Czemierniki to nasza Mała Ojczyzna, w której mieszkamy, uczymy się i pracujemy znajduje się w bardzo

Bardziej szczegółowo

Przedmiot ochrony w OSO i SOO Natura 2000. Łukasz Rejt Muzeum i Instytut Zoologii PAN

Przedmiot ochrony w OSO i SOO Natura 2000. Łukasz Rejt Muzeum i Instytut Zoologii PAN Przedmiot ochrony w OSO i SOO Natura 2000 Łukasz Rejt Muzeum i Instytut Zoologii PAN obszary specjalnej ochrony ptaków gatunki wymienione w zał. I i II Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: POIS.05.03.00-00-186/09

Projekt nr: POIS.05.03.00-00-186/09 Projekt nr: POIS.05.03.00-00-186/09 Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000. przyciąga pieniądze - doświadczenia Polski

NATURA 2000. przyciąga pieniądze - doświadczenia Polski NATURA 2000 przyciąga pieniądze - doświadczenia Polski Agnieszka Rusinowicz Wydział ds. Projektów UE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Finansowanie N2000 w Polsce Fundusze

Bardziej szczegółowo

Jeziora Brodzkie. Kod obszaru: PLH080052. Forma ochr0ony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Jeziora Brodzkie. Kod obszaru: PLH080052. Forma ochr0ony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa) Jeziora Brodzkie Kod obszaru: PLH080052 Forma ochr0ony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa) 0000000 Powierzchnia: 829,2 ha Status formalny: Obszar zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Zakres działań ochronnych wg Planu Zadań Ochronnych dla ostoi ptasiej, ogólne waunki użytkowania gruntów

Zakres działań ochronnych wg Planu Zadań Ochronnych dla ostoi ptasiej, ogólne waunki użytkowania gruntów Ińsko Ciemnik PLB320008 Ostoja Ińska Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH FORMULARZ DANYCH 1 NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH DLA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OBSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OBSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW) I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Mienia m.st. Warszawy. Instrument finansowy Life +

Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Mienia m.st. Warszawy. Instrument finansowy Life + Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Mienia m.st. Warszawy Instrument finansowy Life + PTAKIi LUDZIE czyli OCHRONA SIEDLISK KLUCZOWYCH GATUNKÓW PTAKÓW DOLINY ŚRODKOWEJ WISŁY W WARUNKACH INTENSYWNEJ PRESJI

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH FORMULARZ DANYCH 1 NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH DLA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OBSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OBSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW) I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Wyzwania sieci Natura 2000

Wyzwania sieci Natura 2000 Grażyna Zielińska Seminarium realizowane jest w ramach projektu pn. Natura 2000 naszą szansą realizowanego przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku dofinansowanego przez Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

Ochrona siedlisk w ramach działań przyrodniczych

Ochrona siedlisk w ramach działań przyrodniczych Ochrona siedlisk w ramach działań przyrodniczych 4-5 listopada 2010 r. Leszno MRiRW, Departament Płatności Bezpośrednich Wydział Środowiska i Działań Rolnośrodowiskowych Zakres prezentacji Ogólne informacje

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Państwowy Monitoring Środowiska w Roztoczańskim Parku Narodowym

Państwowy Monitoring Środowiska w Roztoczańskim Parku Narodowym Państwowy Monitoring Środowiska w Roztoczańskim Parku Narodowym Przemysław Stachyra Roztoczański Park Narodowy, Stacja Bazowa ZMŚP Roztocze Tadeusz Grabowski Roztoczański Park Narodowy Andrzej Kostrzewski

Bardziej szczegółowo

Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych

Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych Beskidy Zachodnie walory przyrodnicze, kulturowe, krajobrazowe Nieleśne zbiorowiska roślinne efektem

Bardziej szczegółowo

Wątpliwości i problemy we wdrażaniu Natury 2000 w Kampinoskim Parku Narodowym

Wątpliwości i problemy we wdrażaniu Natury 2000 w Kampinoskim Parku Narodowym Wątpliwości i problemy we wdrażaniu Natury 2000 w Kampinoskim Parku Narodowym Anna Kębłowska Anna Otręba Anna Siwak Kampinoski Park Narodowy II Ogólnopolskie Sympozjum Parków Narodowych pt. Sieć Natura

Bardziej szczegółowo

Instrument finansowy LIFE+ na rzecz innowacji w ochronie środowisku. Radosław Domagała Wydział ds. projektów UE NFOŚiGW

Instrument finansowy LIFE+ na rzecz innowacji w ochronie środowisku. Radosław Domagała Wydział ds. projektów UE NFOŚiGW Instrument finansowy LIFE+ na rzecz innowacji w ochronie środowisku Radosław Domagała Wydział ds. projektów UE NFOŚiGW Początki programu LIFE Jednolity Akt Europejski (1986) + V Program Działań na Rzecz

Bardziej szczegółowo

Orlik grubodzioby (Aquila clanga)

Orlik grubodzioby (Aquila clanga) Orlik grubodzioby (Aquila clanga) Plan działań ochronnych po zakończeniu projektu LIFE+ - After-LIFE conservation plan LIFE08 NAT/PL/000511 Opracowanie: Krzysztof Jurczak, Paweł Mirski, Grzegorz Maciorowski

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU OCHRONY OBSZARU NATURA 2000

PROJEKT PLANU OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 PROJEKT PLANU OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 TORFOWISKA ORAWSKO-NOWOTARSKIE Grzegorz Cierlik, Joanna Perzanowska Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków Obowiązek sporządzenia planu ochrony: Ustawa o ochronie

Bardziej szczegółowo

BESKID NISKI PLB180002

BESKID NISKI PLB180002 BESKID NISKI PLB180002 Krajobraz w okolicach wysiedlonej wsi Ciechania w Beskidzie Niskim Fot. Grzegorz i Tomasz Kłosowscy Obszar Beskid Niski, należący do największych obszarów Natura 2000 w kraju, obejmuje

Bardziej szczegółowo

Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą

Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą 190 279 ha Gm. Dobiegniew, Drezdenko, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Krzyż Wielkopolski, Bierzwnik, Drawno, Krzęcin, Pełczyce, Człopa, Trzcianka,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 kwietnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 kwietnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 77 6591 Poz. 510 510 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a

Bardziej szczegółowo

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego PLAN OCHRONY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO z uwzględnieniem zakresu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Łysogóry Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Dziennik Ustaw Nr 64 5546 Poz. 401 401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Na podstawie art. 29 ust. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 Opracowanie: Agnieszka Daca

NATURA 2000 Opracowanie: Agnieszka Daca http://natura2000.gdos.gov.pl/ NATURA 2000 Opracowanie: Agnieszka Daca NATURA 2000 W EUROPIE środowisko przyrodnicze Europy ulega ciągłym zmianom; ubocznym skutkiem rozwoju cywilizacyjnego jest m.in.:

Bardziej szczegółowo

Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne na Obszarach Natura 2000 znajdujących się na obszarze Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny

Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne na Obszarach Natura 2000 znajdujących się na obszarze Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne na Obszarach Natura 2000 znajdujących się na obszarze Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny 1 FORMY OCHRONY PRZYRODY w Polsce (Podstawa prawna -

Bardziej szczegółowo

1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Doliny Omulwi i Płodownicy PLB140005, zwanego dalej obszarem Natura 2000.

1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Doliny Omulwi i Płodownicy PLB140005, zwanego dalej obszarem Natura 2000. ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE i REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru

Bardziej szczegółowo

Zielona infrastruktura w Polsce. Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Zielona infrastruktura w Polsce. Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Zielona infrastruktura w Polsce Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Zielona infrastruktura priorytet nowej strategii Realizacja Strategii UE ochrony różnorodności biologicznej na lata 2020

Bardziej szczegółowo

Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM

Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM Jest to obszar chroniony ze względu na swoje walory, głównie przyrodnicze. W Polsce obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi,

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan wiedzy na temat przedmiotów ochrony OSO Ostoja Warmińska PLB280015

Aktualny stan wiedzy na temat przedmiotów ochrony OSO Ostoja Warmińska PLB280015 Aktualny stan wiedzy na temat przedmiotów ochrony OSO Ostoja Warmińska PLB280015 Skąd mamy dane o przedmiotach ochrony? Bocian biały: inwentaryzacja - PTOP, 4 powierzchnie losowe - Arkadiusz Sikora (Stacja

Bardziej szczegółowo

Krok 3: Przeszukiwanie baz projektów europejskich

Krok 3: Przeszukiwanie baz projektów europejskich Zbadaj innowacyjność swojego pomysłu badawczego Krok 3: Przeszukiwanie baz projektów europejskich Angelika Łysiak Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Bardziej szczegółowo

Andrzej Muter Wydział ds. Projektów UE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Andrzej Muter Wydział ds. Projektów UE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej LIFE+ na rzecz różnorodności biologicznej Andrzej Muter Wydział ds. Projektów UE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Schemat prezentacji LIFE+ Informacje ogólne Komponent I LIFE+ Przyroda

Bardziej szczegółowo

Natura 2000 co to takiego?

Natura 2000 co to takiego? Natura 2000 co to takiego? 1 2 Czy wiecie co to...? zespół organizmów o podobnej budowie gatunek podstawowa jednostka systematyczna wspólne pochodzenie (przodek) GATUNEK płodne potomstwo, podobne do rodziców

Bardziej szczegółowo

Historia Utworzony został w 1960 r. Wtedy zajmował obszar 4844 ha. Przez włączenie w 1996 r. do obszaru parku wód morskich i wód Zalewu

Historia Utworzony został w 1960 r. Wtedy zajmował obszar 4844 ha. Przez włączenie w 1996 r. do obszaru parku wód morskich i wód Zalewu Historia Utworzony został w 1960 r. Wtedy zajmował obszar 4844 ha. Przez włączenie w 1996 r. do obszaru parku wód morskich i wód Zalewu Szczecińskiego oraz archipelagu przybrzeżnych wysp stał się pierwszym

Bardziej szczegółowo

Znaczenie monitoringu populacji ssaków kopytnych w ochronie dużych drapieżników

Znaczenie monitoringu populacji ssaków kopytnych w ochronie dużych drapieżników Znaczenie monitoringu populacji ssaków kopytnych w ochronie dużych drapieżników Krzysztof Schmidt Instytut Biologii Ssaków PAN, Białowieża Duże ssaki drapieżne występujące w Polsce Fot. H. Schmidt Fot.

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

CZ.II S/T Scientific and/or technological excellence Naukowa i/lub technologiczna doskonałość formularz B

CZ.II S/T Scientific and/or technological excellence Naukowa i/lub technologiczna doskonałość formularz B Szkolenie SGGW, 03.11.2009 CZ.II S/T Scientific and/or technological excellence Naukowa i/lub technologiczna doskonałość formularz B Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut

Bardziej szczegółowo

Działania NFOŚiGW dla ochrony bioróżnorodności na przykładzie wybranych projektów z zakresu ochrony przyrody

Działania NFOŚiGW dla ochrony bioróżnorodności na przykładzie wybranych projektów z zakresu ochrony przyrody Działania NFOŚiGW dla ochrony bioróżnorodności na przykładzie wybranych projektów z zakresu ochrony przyrody Leszek Jóskowiak p.o. dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody Poznań, 25 listopada 2010 r. Różnorodność

Bardziej szczegółowo

Ocena skutków regulacji

Ocena skutków regulacji Ocena skutków regulacji 1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny Projekt rozporządzenia ma znaczenie dla właścicieli i użytkowników gruntów objętych granicami obszarów specjalnej ochrony ptaków

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

ANEKS do PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ANEKS do PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Grzegórzki, Bartoszki, Waszulki gmina Nidzica Wykonawca: Zbigniew Zaprzelski.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór.

UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór. UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór. Na podstawie art. 44 ust. 1, 2 i 3a oraz art. 45 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla MŚP w 7 Programie Ramowym UE

Fundusze dla MŚP w 7 Programie Ramowym UE Fundusze dla MŚP w 7 Programie Ramowym UE Gdynia, 29.03.2007 Dlaczego? MŚP stanowią 99% firm działających na terenie Europy wytwarzają 67% PKB w Europie generują 55% miejsc pracy w sektorze prywatnym i

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Na podstawie art. 28 ust. 13 ustawy z dnia 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Part A administrative information

Part A administrative information LIFE + Nature TECHNICAL APPLICATION FORMS Part A administrative information Page 1 of 105 LIFE+ Nature 2011 - A1 LIFE+ 2011 FOR ADMINISTRATION USE ONLY LIFE11 NAT/PL/ LIFE+ Nature project application Language

Bardziej szczegółowo

MoŜliwa do uzyskania liczba punktów w ocenie tego kryterium wynosi od 1 do 5. Punktujemy: 1) miejsce projektu: - obszary Natura 2000

MoŜliwa do uzyskania liczba punktów w ocenie tego kryterium wynosi od 1 do 5. Punktujemy: 1) miejsce projektu: - obszary Natura 2000 KARTA MERYTORYCZNEJ OCENY WNIOSKU O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH RPOWL KRYTERIA STRATEGICZNE Numer i nazwa Osi Priorytetowej: VI Środowisko

Bardziej szczegółowo

Sieć Natura 2000. Departament Obszarów w Natura 2000 Ministerstwo Środowiska

Sieć Natura 2000. Departament Obszarów w Natura 2000 Ministerstwo Środowiska Sieć Natura 2000 Departament Obszarów w Natura 2000 Ministerstwo Środowiska Sieć Natura 2000 480 obszarów Natura 2000 18,27% całkowitej powierzchni Polski 364 SOO - 8,95% 124 OSO - 15,62% Status wyznaczenia

Bardziej szczegółowo