Wsparcie rozwoju OZE przez NFOŚiGW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wsparcie rozwoju OZE przez NFOŚiGW"

Transkrypt

1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie rozwoju OZE przez NFOŚiGW Ryszard Ochwat Dyrektor Biura r. 1

2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1. Prosument 2.Dopłaty do kredytów na budowędomów energooszczędnych 3. Bocian 4. Kawka 2

3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 lat doświadczenia w finansowaniu projektów z obszaru ochrony środowiska powołany w okresie zmian ustrojowych 1989 roku państwowa osoba prawna unikatowy na skalę światową kluczowy element systemu funduszy ekologicznych i filar ochrony środowiska 3

4 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii 4

5 Prosument -Cel Efekt ekologiczny: ograniczenie lub uniknięcie emisji CO 2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł poprzez zakup i montaż małych lub mikroinstalacji oze do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. Wskaźniki realizacji Zwiększenie produkcji energii MWh/rok Ograniczenie emisji CO Mg/rok 5

6 Prosument -Beneficjenci Jednostki Samorządu Terytorialnego Część 4a) Osoby fizyczne Wspólnoty mieszkaniowe Część4b) Spółdzielnie mieszkaniowe 6

7 Prosument Koszt kwalifikowany Maksymalny koszt kwalifikowany instalacji objętej dofinansowaniem: dla osób fizycznych (bez mikrobiogazowni) oz jednym źródłem OZE oz kilkoma źródłami OZE 100 tys. zł 150 tys. zł dla spółdzielni/wspólnot mieszkaniowych (+ mikrobiogazownie) o z jednym źródłem OZE 300 tys. zł o z kilkoma źródłami OZE 450 tys. zł 7

8 Prosument -uwarunkowania Uwarunkowania wpływające na zmiany założeń programu: Konsultacje: ministerstwa, organizacje branżowe, banki o Parametry programu o Wymagania techniczne: maksymalne koszty jednostkowe jakość i sprawność urządzeń liczniki energii Oczekiwania rynku Brak nowelizacji ustawy POŚ 8

9 Prosument Sposób wdrażania Propozycje: Lata Budżet 600 mln zł, w tym dotacje: umowy %, umowy % Nie wymagające nowelizacji ustawy POŚ za pośrednictwem JST Za pośrednictwem banku wybranego zgodnie z PZP Wymagająca zmiany ustawy POŚ Za pośrednictwem wielu banków 9

10 Prosument -JST Lata Budżet : - transza pilotażowa 100 mln zł, -w tym dotacje 20-40% Instalacje OZE: Kotły na biomasę, pompy ciepła, kolektory słoneczne Systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, mikrokogeneracja Pożyczka: Minimalna kwota (wraz dotacją) 1000 tys. zł Oprocentowanie 1% Okres udzielenia 15 lat Okres karencji 6 m-cy Realizacja przedsięwzięcia 24 m-ce Dotacje Pożyczki ze środków NFOŚiGW dla JST Do 100% kosztów kwalifikowanych 10

11 Prosument -Bank Wybór banku zgodnie z ustawą PZP Kryterium wyboru - wysokość opłat i prowizji Instalacje OZE Kotły na biomasę, pompy ciepła, kolektory słoneczne Systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, mikrokogeneracja Kredyt ze środków NFOŚiGW: Oprocentowanie kredytu 1% Okres kredytowania 15 lat Okres karencji 6 m-cy Realizacja przedsięwzięcia 18 m-cy Lata Budżet : -transza pilotażowa 100 mln zł, - w tym dotacje 20 40% Dotacje Kredyty ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW dla banku Do 100% kosztów kwalifikowanych 11

12 Prosument -Korzyści Zwiększenie udziału energii z OZE dla gospodarstw domowych Obniżenie opłat za energię w budżetach domowych Kontynuacja dofinansowania mikroinstalacji OZE ze środków NFOŚiGW Ochrona utworzonych miejsc pracy w branży OZE Impuls do powstania do 2020 ponad 43 tys. nowych miejsc pracy Efekt edukacyjny 12

13 Prosument plan wdrożenia Przyjęcie programu przez Zarząd/Radę Nadzorczą Ogłoszenie naboru do programu dla JST - Część 4 a) II kw Ogłoszenie postępowania dotyczącego wyboru banku - Część 4 b) II kw Nabór wniosków - w trybie ciągłym JST Osoba fizyczna Wspólnota/Spółdzielnia mieszkaniowa NFOŚiGW Bank 13

14 Prosument warunki techniczne Dla wszystkich instalacji: Moc do 300 kwth lub 40 kwe Maksymalny koszt jednostkowy na 1 kw Katalog kosztów kwalifikowanych (urządzenia, magazyny paliwa, energii, liczniki energii, dokumentacja) Gwarancja 5 lat, rękojmia 3 lata Urządzenia fabrycznie nowe 14

15 Prosument warunki techniczne Kotły na biomasę: Automatyczne lub ręczne, dedykowane dla biomasy Paliwo: pochodzenia drzewnego, nie z drewna i odpadowe Zgodność z normą PN-EN 303-5, klasa 4 lub 5 Pompy ciepła: Różne rodzaje pomp 4 normy Wymagania dla COP i SCOP Instalacja niskotemperaturowa 15

16 Prosument warunki techniczne Kolektory słoneczne: Dla cwu i wspomagania innych odbiorników ciepła Zgodność z normą PN-EN Fotowoltaika: Zgodność z normą PN-EN lub Zwiększony koszt jednostkowy w przypadku akumulatorów 16

17 Prosument warunki techniczne Małe elektrownie wiatrowe: Zgodność z normą PN-EN Zwiększony koszt jednostkowy w przypadku akumulatorów Mikrokogeneracja: Paliwo: biogaz, biopłyny, biomasa Zgodność z normą PN-ISO

18 Prosument uprawnienia Projektowanie: uprawnienia projektowe w odpowiedniej specjalności Montaż: uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności świadectwo kwalifikacyjne typu D lub E przedstawiciel producenta certyfikat UDT 18

19 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 Dopłaty do kredytów lat na budowędomów energooszczędnych 19

20 Konsultacje eksperci zewnętrzni wielokryterialne analizy badanie opinii publicznej (ponad 50% zainteresowanych) prezentacje na forum EEŚ szerokie konsultacje na platformie internetowej 20

21 Cele Oszczędność energii ok MWh/rok Uniknięcie emisji CO 2 ok Mg/rok Ok.12 tys. domów i mieszkań Rozwój technologii energooszczędnych w Polsce Zgromadzenie kompetencji Edukacja 21

22 Założenia Budżet : 300 mln zł Dopłata do kapitału kredytu Kwota kredytu > dotacja Realizacja przedsięwzięcia < 3 lata Zakończone po zawarciu umowy kredytowej Dopłata po realizacji za osiągnięty standard 22

23 Banki Bank Zachodni WBK S.A. Getin Noble Bank S.A. Nordea Bank Polska S.A. Deutsche Bank PBC S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. SGB Bank S.A. Łącznie dysponują ok. 6,8 tyś placówek w Polsce 23

24 Beneficjenci Osoby fizyczne budujące nowe domy jednorodzinne Osoby fizyczne kupujące domy jednorodzinne i mieszkania w domach wielorodzinnych od deweloperów (spółdzielni mieszkaniowych) 24

25 Dopłata Domy NF40 - EUco 40 kwh/(m2*rok) zł brutto NF15 - EUco 15 kwh/(m2*rok) zł brutto Mieszkania NF40 - EUco 40 kwh/(m2*rok) zł brutto NF15 - EUco 15 kwh/(m2*rok) zł brutto 25

26 1. Osiągnięcie wymaganego zapotrzebowania na energię użytkową (EUco). 2. Spełnienie warunków z wytycznych (zał. do Programu): Minimalne wymagania techniczne Spełnienie wymagań w projekcie budowlanym Spełnienie wymagań przez zrealizowane przedsięwzięcie Zapewnienie jakości robót budowlanych 26

27 Podwyższona izolacyjność przegród Ograniczenie występowania mostków cieplnych Podwyższona szczelność Parametry wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła Parametry instalacji co i cwu 27

28 Podręcznik dobrych praktyk Podręcznik zawiera zalecenia w zakresie: materiałów izolacyjnych, parametrów okien, układów wentylacyjnych niskiego współczynnika kształtu A/V układów instalacji co i cwu okładów oświetleniowych i urządzeń elektrycznych ochrony przed przegrzewaniem zasad eliminacji mostków cieplnych posadowienia budynku i kształtowania przestrzeni stosowania Infrastruktury Sieci Domowych stosowania OZE 28

29 Procedura - dom Potwierdzenie spełnienia wytycznych Potwierdzenie standardu Projekt budowlany Umowa z wykonawcą Złożenie wniosku o kredyt z dotacją Realizacja przedsięwzięcia Odbiór przedsięwzięcia / Wystąpienie o dotację Częściowa spłata kredytu Umowa o współpracy Zawarcie umowy kredytu z dotacją Kontrola przedsięwzięcia/ Wystąpienie o dotację Przekazanie dotacji na rachunek kredytu Umowa o współpracy Kontrola wystąpienia Wypłata dotacji 29

30 Procedura - mieszkanie Potwierdzenie spełnienia wytycznych Potwierdzenie standardu Projekt budowlany Umowa z wykonawcą Umowa przedwstępna Realizacja przedsięwzięcia / Przekazanie przedsięwzięcia Umowa przedwstępna Złożenie wniosku o kredyt z dotacją Odbiór przedsięwzięcia / Wystąpienie o dotację Częściowa spłata kredytu Umowa o współpracy Zawarcie umowy kredytu z dotacją Kontrola przedsięwzięcia / Wystąpienie o dotację Przekazanie dotacji na rachunek kredytu Umowa o współpracy Informacja na stronie NFOŚiGW Kontrola wystąpienia Wypłata dotacji 30

31 Korzyści dla gospodarstw domowych dopłata za standard energetyczny ocena jakości projektu i osiągniętego standardu wartość budynku rachunki koszt kredytu 31

32 Efekty Zakończone budowy: 10 budynków jednorodzinnych NF 40 na dotację w wysokości: 300 tys. zł 50 złożonych wniosków o dofinansowanie w bankach (24 umowy) 4 pozytywnie zweryfikowane osiedla domów jednorodzinnych i wielorodzinnych stan na

33 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej BOCIAN programy priorytetowy NFOŚiGW wspierający rozwój OZE rozproszone, odnawialne źrodła energii 33

34 Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródełenergii. Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii Budżet programu: Pożyczka 420 mln zł(ure) Rodzaj przedsięwzięcia Moc minimalna Moc maksymalna Intensywność dofinansowania elektrownie wiatrowe 3MWe 30% systemy fotowoltaiczne 200 kwp 1 MWp 75% pozyskiwanie energii z wód geotermalnych 5 MWt 20 MWt 50% małe elektrownie wodne 5 MW 50% źródła ciepła opalane biomasą 20 MWt 30% biogazownie 300 kwe 2 MWe 75% instalacje wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę 5 MWe 75% CEL: Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji 34 wykorzystujących odnawialne źródła energii

35 Realizacja programu Okres wdrażania w latach Alokacja środków w latach Wydatkowanie środków: do 2020 r. 35

36 Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródełenergii. Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii Beneficjenci: Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43 (1) Kodeksu cywilnego Warunki dofinansowania, m.in.: kwota pożyczki: min. 2 mln zł max. 40 mln zł oprocentowanie pożyczki - WIBOR 3M pkt bazowych, nie mniej niż 2% w skali roku Nabór wniosków: w trybie ciągłym 36

37 Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródełenergii. Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii Maksymalny jednostkowy Rodzaj przedsięwzięcia koszt inwestycyjny (w mln zł/mw) elektrownie wiatrowe o zainstalowanej mocy elektrycznej nie wyższej niż 3 MWe 6,3 systemy fotowoltaiczne o zainstalowanej mocy elektrycznej od 200 kwp do 1 MWp 10,0 pozyskiwanie energii z wód geotermalnych od 5 MWt do 20 MWt 3,7 małe elektrownie wodne do 5 MWe 25,0 źródła ciepła opalane biomasą źródła rozproszone o mocy nie wyższej niż 20 MWt biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego 300 kw 2 MW oraz instalacje wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę do 5 MWe 8,6 16,0 7,5 mln zł /1 MWe dla ORC 20 mln /1 MWe (średnio 13,75) 37

38 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kawka Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii 38

39 Założenia budżet: 400 mln zł, forma dofinansowania: udostępnienie środków finansowych WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielenie dotacji okres wdrażania: (wydatkowanie do końca 2018) wnioski do wfośigw będą przyjmowane w terminie 60 dni roboczych od daty ogłoszenia naboru przez nfośigw (nabory będą powtarzane do wyczerpania środków) Łączna kwota dofinansowania z WFOŚ i NFOŚ wynosi do 90 % kosztów kwalifikowanych (Kk) przedsięwzięcia w tym do 45% ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW dotacja dla Beneficjenta będzie udzielana przez WFOŚiGW ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW 39

40 Cel programu Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza. Cel programu będzie osiągany, poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 Program wspiera realizację postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE). 40

41 Rola NFOŚiGW i WFOŚiGW WFOŚiGW ustalająindywidualnie regulaminy konkursów na terenie danego województwa, i prowadzą nabór wniosków WFOŚiGW zawiera umowy dotacji w imieniu własnym, ponosząc odpowiedzialność za ich prawidłową realizację, w tym w szczególności za rozliczenie finansowe, kwalifikowalność kosztów, weryfikację i rozliczenie efektu ekologicznego i rzeczowego 41

42 Beneficjenci Beneficjentem ostatecznym programu są podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięć wskazanych w programach ochrony powietrza. Kategorie podmiotów będących beneficjentami wskazują indywidualnie WFOŚiGW w ogłaszanych konkursach. Ostateczny odbiorca korzyści: podmioty wskazane w programach ochrony powietrza, korzystające z dofinansowania, wyłącznie za pośrednictwem beneficjenta ostatecznego. 42

43 Rodzaje przedsięwzięć likwidacja indywidualnych kotłowni, palenisk węglowych lub kotłowni osiedlowych. rozbudowa sieci ciepłowniczej, możliwość wykonania wewnętrznej instalacji co. i c.w.u. lub instalacji gazowej zastosowanie kolektorów słonecznych termomodernizacja budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej, wyłącznie jako element towarzyszący przebudowie węglowego źródła ciepła 43

44 Rodzaje przedsięwzięć c.d zmniejszenie emisji ze źródełkomunikacji miejskiej o wdrażanie systemów zarządzania ruchem w miastach o budowa stacji zasilania w CNG i/lub energię elektryczną miejskich środków transportu zbiorowego o wdrożenie innych przedsięwzięć ograniczających poziomy substancji w powietrzu powodowanych przez komunikację w centrach miast (z wyłączeniem wymiany taboru lub silników, budowy obwodnic) kampanie edukacyjne utworzenie baz danych pozwalających na inwentaryzację źródeł emisji Warunkiem uzyskania dofinansowania przedsięwzięć wymienionych w pkt 1 i 2 jest ich łączna realizacja z działaniami wymienionymi w pkt 3 i 4. 44

45 Kryteria wyboru / dostępu przedsięwzięcie ujęte jest w obowiązującym programie ochrony powietrza dla osiągnięcia celu długofalowego konieczna była koncentracja środków i zdefiniowanie priorytetowych obszarów wsparcia: Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w mieście powyżej mieszkańców (ograniczenie ilościowe nie dotyczy miejscowości o charakterze uzdrowiskowym), na terenie którego: w przynajmniej 2 latach w okresie ostatnich 4 lat, poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie, w ocenie rocznej jakości powietrza wykonanej przez WIOŚ zidentyfikowano co najmniej jeden obszar, na którym jednocześnie przekroczone zostały normy jakości powietrza w odniesieniu do: a) poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 10 określonego jako średnia 24-godzinna; b) poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM 10 45

46 Warunkowość udzielania pomocy W celu maksymalnego zagwarantowania trwałości efektu ekologicznego uznano za konieczne: wprowadzenie administracyjnych rozwiązań prawnych obejmujących zakaz stosowania paliw stałych wraz z jednoczesnym systemem kontroli albo innego planu działań systemowych. albo w przypadku braku możliwości wyeliminowania spalania paliw stałych zostanie zagwarantowane wdrożenie rozwiązań obligujących do stosowania wyłącznie źródeł ciepła opalanych paliwem stałym o określonych standardach emisyjnych i standaryzowanego paliwa wraz z systemem kontroli jego stosowania 46

47 Podsumowanie pierwszego naboru Okres pierwszego naboru r. Alokacja w ramach I naboru 200 mln zł. Wnioski złożyło 11 WFOŚiGW na kwotę ponad 121 mln zł. Podpisano umowy o udostępnienie środków Termin ogłoszenia II naboru planowany jest na przełom lutego/marca 2014 O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do NFOŚiGW, potwierdzona pieczęcią kancelaryjną wraz z informacją o dacie wpływu 47

48 Dziękujęza uwagę 48

Instrumenty wsparcia NFOŚiGW w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej

Instrumenty wsparcia NFOŚiGW w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instrumenty wsparcia NFOŚiGW w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej dr inż. Jan Wiater Ekspert w Narodowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4)

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

Działania NFOŚiGW na rzecz wsparcia projektów z zakresu efektywności energetycznej

Działania NFOŚiGW na rzecz wsparcia projektów z zakresu efektywności energetycznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Działania NFOŚiGW na rzecz wsparcia projektów z zakresu efektywności energetycznej Marcin Wiśniewski Kierownik Zespołu ds. Funduszy UE Spotkanie

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego ABC finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego PRZEDMOWA Gospodarka niskoemisyjna fanaberia czy konieczność? Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Perspektywy finansowania projektów z zakresu ochrony środowiska i OZE Justyna Przybysz Doradca Departament Ochrony Klimatu J.Przybysz@nfosigw.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY Załącznik 1 do uchwały PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery SPIS TREŚCI: Wstęp... 3 Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach... 6 1.2. Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych... 8 Racjonalne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT

PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT Załącznik nr 1 do Regulaminu Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii

PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii 1. Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2

Bardziej szczegółowo

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych Podtytuł prezentacji Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Styczeń 2013, Lublin Narodowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN Rozproszone, odnawialne źródła energii

PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN Rozproszone, odnawialne źródła energii PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN Rozproszone, odnawialne źródła energii Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez

Bardziej szczegółowo

Komponenty instalacji: System montażu na dach skośny

Komponenty instalacji: System montażu na dach skośny Komponenty instalacji: System montażu na dach skośny Komponenty instalacji: System montażu na dach skośny Komponenty instalacji: System montażu na dach skośny Mały Trójpak Ustawa OZE Obecne warunki prawne

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia OZE w ofercie NFOŚiGW

Instrumenty wsparcia OZE w ofercie NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instrumenty wsparcia OZE w ofercie NFOŚiGW Agnieszka Zagrodzka Dyrektor Departament Ochrony Klimatu Warszawa, 25.11.2014 Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Dofinansowano ze środków dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Aplikowanie

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programów priorytetowych NFOŚiGW w obszarze efektywności energetycznej w administracji publicznej

Prezentacja programów priorytetowych NFOŚiGW w obszarze efektywności energetycznej w administracji publicznej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w śr o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania projektów związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej i środowiskowej

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej Załącznik nr 1 do umowy nr.. z dnia... PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność

Bardziej szczegółowo

Koszt kwalifikowalny - koszty/wydatki, które mogą być pokryte z dotacji lub pożyczki.

Koszt kwalifikowalny - koszty/wydatki, które mogą być pokryte z dotacji lub pożyczki. INFORMACJA O PROGRAMIE I WARUNKI UCZESTNICTWA Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje program priorytetowy pn. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4)

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej 01-01-2015 r. PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub uniknięcie

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej

Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej Bank Ochrony Środowiska S.A. Katarzyna Balcerowicz Główny Ekolog Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej Regionalne Forum Energetyki

Bardziej szczegółowo

24 miesiące od daty zawarcia z WFOŚiGW umowy o dofinansowanie dla beneficjentów. końcowych wskazanych w ust.7.4 ppkt.1 3 Programu Prosument,

24 miesiące od daty zawarcia z WFOŚiGW umowy o dofinansowanie dla beneficjentów. końcowych wskazanych w ust.7.4 ppkt.1 3 Programu Prosument, Konieczne postanowienia umów pożyczek zawieranych łącznie z umowami dotacji pomiędzy WFOŚiGW a beneficjentami końcowymi 1. pożyczka wraz z dotacją na realizację przedsięwzięcia udzielana jest przez WFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Ocena programu priorytowego dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych NF-15 / NF-40 realizowanego przez NFOŚiGW (propozycja nowego tekstu) PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Tytuł programu: Poprawa

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projektów innowacyjnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii

Finansowanie energetycznych projektów innowacyjnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii Liberec, 27.03.2013r. Wrocław, 23.04.2013r. Finansowanie energetycznych projektów innowacyjnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii Prowadzący: Łukasz Trześniewski Organy

Bardziej szczegółowo