MUZEUM MOTORYZACJI W SZEMUDZIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MUZEUM MOTORYZACJI W SZEMUDZIE"

Transkrypt

1 MUZEUM MOTORYZACJI W SZEMUDZIE Koncepcja Muzeum Motoryzacji w Szemudzie to w zamyśle Inwestora duży, nowoczesny budynek łączący w sobie funkcje wystawienniczą, produkcyjną, techniczną i mieszkalną, zlokalizowany w miejscu, gdzie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego powinno się budować domy jednorodzinne o niewielkiej skali i tradycyjnie formowanej architekturze. Działka jest nieduża, o małym możliwym procencie zabudowy, a Inwestor chciałby oprócz budynku muzeum docelowo postawić na niej hotel i restaurację. Dodatkowym warunkiem jest maksymalne wykorzystanie posiadanego przez Inwestora drewna do celów budowlanych i jak najniższy budżet, oczywiście przy najwyższej jakości architektury, funkcjonalności budynku i rzecz jasna - zachowaniu wszelkich przepisów technicznych, pożarowych, itp. Postanowiliśmy,że budynek musi w maksymalnym możliwym stopniu spełniać powyższe wytyczne, a w przypadku, gdy niektóre z nich są wzajemnie sprzeczne wybrać te, które zapewnią jak najwyższą architektoniczną jakość budynku. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego budynek o takiej funkcji nie powinien stać w obszarze przeznaczonym pod zabudowę jednorodzinną niskiej intensywności. Ideą planisty, którą możemy odczytać z zapisów planu miejscowego jest,aby w obszarze oznaczonym jako MN lokalizować stosunkowo nieduże budynki, wolnostojące, o funkcji mieszkalnej, zabudowujące działkę maksimum w 30%, a w 40% pokryte zielenią. Pomijając niezgodność funkcji z planem - budynek spełniający te wytyczne będzie zbyt mały dla wystawianych 40 samochodów. Wskaźnik powierzchni dla właściwej ekspozycji, umożliwiający wygodne obejrzenie auta z każdej strony to m2/samochód, co daje powierzchnię ekspozycji od 1400 do 1600 m2. Dodając powierzchnię produkcyjno biurową otrzymujemy powierzchnię ok m2. Przy rozbudowie kompleksu o hotel i gastronomię otrzymamy ok m2. Uważamy,że Inwestor dla zbudowania takiego zespołu powinien podjąć negocjacje w celu zmiany zapisów miejscowego planu przestrzennego. Aby umożliwić rozpoczęcie realizacji proponujemy budynek, który może być realizowany w etapach. Budynek przez nas zaprojektowany składa się z przylegających do siebie nieregularnych modułów przekrywanych każdorazowo dwuspadowymi dachami. Moduł nr 1, mieszczący cześć mieszkalną i biurową, a także część produkcyjno- techniczną wielkością odpowiada zapisom mpzp. Dodając moduł nr 2 mieszczący przestrzenie wystawiennicze mieścimy się wciąż w wielkości zabudowy dopuszczalnej przez mpzp Optymalną powierzchnię wystawienniczą uzyskujemy dokładając moduł nr 3. Tę właśnie wersję pokazujemy w naszym opracowaniu, przy czym należy cały czas pamiętać, że możliwe jest zmniejszenie powierzchni ekspozycyjnej np. przez rezygnację z trzeciego modułu. W ostatnim module mogą mieścić się hotel i restauracja. Przez podział budynku na moduły zmniejszamy jego skalę. Dwuspadowe dachy o dużym kącie nachylenia spełniają zapisy planu. Na elewacje i pokrycie dachów stosujemy deski - bejcowane na ciemny kolor..aby zapewnić dobrą widoczność kolekcji z zewnątrz, co podniesie atrakcyjność budynku elewacje ekspozycji są przeszklone ( szklenie pojedyncze, hartowane) Budynek jest nowoczesną interpretacją tradycyjnej, regionalnej architektury. Można również skojarzyć go z budynkami gospodarczymi, warsztatami w których pod koniec XIX w. wynalazcy- pasjonaci konstruowali pierwsze pojazdy samochodowe. Z drugiej strony dynamiczny układ przenikających się dachów jest odbiciem przeplatających się potoków ruchu samochodowego co znajduje swój wyraz również w aranżacji ekspozycji. Muzeum, w którym samochody stoją stłoczone jak na ciasnym parkingu nie miałoby sensu. W naszej koncepcji odnosimy się do dwóch naturalnych środowisk w których występują samochody. Stojący samochód w salonie, garażu czy w muzeum powinien być dostępny i widoczny z każdej strony z boku, przodu, tyłu, z góry. Z drugiej strony samochód na drodze, w ruchu tworzy dynamiczne, linearne kompozycje, uporządkowane tylko pasami ruchu i znakami drogowymi. Wspólne wejście do muzeum i do części biurowo-produkcyjnej leży w północno- wschodnim narożniku budynku. Z przestronnego hallu możemy przejść albo do części produkcyjnej, albo wejść na główną sale ekspozycyjną. Nasza ekspozycja to fragment drogi cztery pasma ruchu nachylone pod lekkim kątem do poziomu, pozwalające od razu po wejściu do muzeum ogarnąć wszystkie samochody jednym spojrzeniem. Samochody są ustawione swobodnie na poszczególnych pasmach ruchu, ze swobodnym dostępem do nich. Można oczywiście aranżować fragmenty ekspozycji jako niezależne scenografie związane z poszczególnymi samochodami, ale patrząc z antresoli zwiedzający i tak będzie widział całość wystawy. Schodząc pochylnią w dół docieramy do drugiej sali ekspozycyjnej leżącej w piwnicy. Wystawione są tam samochody rajdowe, samochody mniej atrakcyjne oraz samochody podlegające renowacji. Pomieszczenia lakiernicze, magazynowe, a także kotłownia i magazyn drewna tworzą wydzieloną, niedostępną dla zwiedzających strefę. Na piętrze, również dostępnym przez pochylnię biegnąca w drugim kierunku znajduje się kącik dla dzieci z samochodem wyposażonym w playstation, minibarek, pomieszczenia biurowe i pomocnicze muzeum, a także mieszkanie stróża. Konstrukcja i realizacja Fundamenty. System posadowienia budynków jest uzależniony od warunków gruntowo-wodnych panujących na terenie planowanej inwestycji. Na podstawie wstępnej opinii geotechnicznej budynek może być posadowiony bezpośrednio na skrzyni fundamentowej piwnicy. Płyta denna części ekspozycyjnej częściowo w spadku Opcjonalnie piwnica może być murowana na ławach fundamentowych. Główny ustrój konstrukcyjny. Zewnętrzne materiały wykończeniowe. Część nadziemna może być zrealizowana w konstrukcji mieszanej hala ekspozycyjna w konstrukcji drewnianej, natomiast część biurowo produkcyjna w konstrukcji murowanej,

2 prefabrykowanej lub monolitycznej. Stropy żelbetowe. Dachy w konstrukcji drewnianej krokwie jako kratownice stężane ściągami stalowymi. Pokrycie dachu z krawędziaków bejcowanych układanych ze szczelinami, izolacja schowana pod deskami folia EPDM. Ściany zewnętrzne warstwowe ściana nośna ( murowana lub żelbetowa), izolacja cieplna, ruszt, elewacja z krawędziaków bejcowanych. Sale ekspozycyjne mają elewacje z hartowanego szkła z uwagi na brak ogrzewania tej części można nie stosować zestawów termoizolacyjnych, natomiast od południa przewiduje się szkło zabezpieczające przed przegrzewaniem. Alternatywnie stałe żaluzje drewniane. Sztywność hali zapewniają ściągi połaciowe i ew. w płaszczyźnie elewacji, a także podpiwniczenie oraz oparcie o część biurowo produkcyjną. Sztywność części biurowo - produkcyjnej zapewniają stropy działające jak tarcze przenoszące siły poziome. Wewnętrzne materiały wykończeniowe Dominującym materiałem wystroju wnętrz holu jest surowy beton. Przewiduje się wykonanie betonowych ścian, stropów oraz posadzek betonowych. Jako standard podstawowy pomieszczeń biur przyjmujemy białe ściany i sufity podwieszone z gk kryjące instalacje oraz posadzki z gresu, podobnie w magazynach. W ogólnym klimacie budynku przewiduje się wyodrębnienie poszczególnych wnętrz o odmiennym charakterze. Lokalnie mogą pojawić się elementy koloru. Stolarka w części ogrzewanej drewniana, szklenie termoizolacyjne. Wyposażenie techniczne Przewiduje się wyposażenie budynku w komplet instalacji wod-kan, c.o., wentylacji z el. klimatyzacji, elektroenergetyczne i niskoprądowe. C. o. i c.w.u. z własnej kotłowni na drewno. Wentylacja mechaniczna - niezależna w pomieszczeniach lakierni i laboratorium. Instalacja tryskaczowa Generalnie zakłada się prowadzenie ciągów instalacyjnych w przestrzeniach podstropowych. Warunki ochrony przeciwpożarowej Dane ogólne Powierzchnia zabudowy : 1200 m² Powierzchnia wewnętrzna : 2200 m² Wysokość kondygnacji : 3,30-9,30 m Liczba kondygnacji : 2 nadziemne + piwnica Kubatura : m³ Parametry pożarowe występujących substancji palnych Nie występują. Przewidywana wielkość obciążenia ogniowego Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego w części magazynowej Q<500 MJ/ m³ Kategoria zagrożenia ludzi ZL, przewidywana liczba osób Część mieszkalna : ZL IV 5 osób Część produkcyjno - biurowa : kategoria PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/ m³ 25 osób Cześć ekspozycyjna : kategoria ZL III 3 osoby personelu, 45 osób zwiedzających Część magazynowa piwnica : kategoria PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/ m³ - 5 osób Kotłownia gazowa i rozdzielnia elektryczna : kategoria PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/ m³ Ocena zagrożenia wybuchem W projektowanym obiekcie oraz w jego strefie zewnętrznej nie wystąpią pomieszczenia i przestrzenie zagrożone wybuchem. Podział obiektu na strefy pożarowe Wydzielono następujące strefy pożarowe: - Piwnicę ścianami EI 120, strop REI 120, drzwi EI 60 - Część biurowo produkcyjna ścianami EI 60, stropami REI 60, drzwi EI 30 - Część mieszkalna ścianami EI 60, stropami REI 60, drzwi EI 30 - Kotłownia ścianami EI 60, strop REI 60, drzwi EI 30 - Skład drewna - ścianami EI 120, strop REI 120, drzwi EI 60 - Przejścia instalacyjne między strefami wykonać jako szczelne Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych Część mieszkalna powinna spełniać wymagania klasy D odporności pożarowej Główna konstrukcja nośna budynku R 30 : konstrukcja murowana Strop REI 30 : żelbetowy Konstrukcja dachu (-) : belki drewniane Ściany zewnętrzne : warstwowe, wełna mineralna i krawędziaki drewniane Ściany wewnętrzne ( - ): murowane ceramiczne lub działowe z płyt GK Przekrycie dachu ( - ) : folia EPDM na deskowaniu, krawędziaki drewniane Część produkcyjno - biurowa powinna spełniać wymagania klasy D odporności pożarowej Główna konstrukcja nośna budynku R 30 : konstrukcja murowana Strop REI 30 : żelbetowy Konstrukcja dachu (-) : belki drewniane Ściany zewnętrzne : warstwowe, wełna mineralna i krawędziaki drewniane Ściany wewnętrzne ( - ): murowane ceramiczne lub działowe z płyt GK Przekrycie dachu ( - ) : folia EPDM na deskowaniu, krawędziaki drewniane Uwaga ; jeżeli zastosujemy tryskacze również w tej części, to możemy obniżyć klasę odporności pożarowej do E Część magazynowa podziemna powinna spełniać wymagania klasy C odporności pożarowej

3 Główna konstrukcja nośna budynku R 60 : konstrukcja murowana Strop REI 60 : żelbetowy Ściany zewnętrzne EI 30 : żelbet Ściany wewnętrzne EI 15 : murowane ceramiczne lub działowe z płyt GK Uwaga ; jeżeli zastosujemy tryskacze również w tej części, to możemy obniżyć klasę odporności pożarowej do D Część ekspozycyjna, gdzie zastosujemy tryskacze powinna spełniać wymagania klasy E odporności pożarowej Nie stawia się wymagań elementom budynku, poza tym,że wszystkie elementy nie rozprzestrzeniają ognia ( NRO ). dźwigów przewidzianych do potrzeb ekip ratowniczych : nie wymaga się Wyposażenie w sprzęt gaśniczy i urządzenia ratownicze : Urządzenia ratownicze nie są wymagane. Przewidziano wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy - gaśnice proszkowe dla grup pożarów A,B,C 4 kg. Dla obiektu zostanie opracowana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru : wymagane dwa zewnętrzne hydranty Dn 80 usytuowane na rurociągu 110 min. 20 dm3/s Drogi pożarowe : Ulica Tuchomska spełnia wymagania dla drogi pożarowej i umożliwia dojazd i przejazd dla wozów PSP. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne ( bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe : a) Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami b) Długości przejść ewakuacyjnych nie przekraczają 40 m. przy dwóch kierunkach i 20 m. przy jednym kierunku dojścia. Przy zastosowaniu tryskaczy zwiększenie o 50% c) Wyjścia ewakuacyjne z sali ekspozycyjnej: 2 o szerokości 100 cm. d) Drzwi stanowiące wyjścia ewakuacyjne otwierane na zewnątrz, o szerokości 100 cm. e) Drzwi stanowiące granicę strefy pożarowej wykonać jako drzwi oddzielenia ppoż EI 30, w ścianie REI 60 oraz EI 60 w ścianie REI 120 f) Poziome drogi ewakuacyjne o szer i 2,00 m. o wys. > 2.20 m. g) Stosuje się oświetlenie ewakuacyjne jako oprawy z elektroinwerterami o czasie pracy 2 godz. h) Szerokości drzwi : min. 0.9 m. dla wszystkich pomieszczeń poza pom. gospodarczymi Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności : wentylacyjnej : z materiałów niepalnych ogrzewczej : wodna, niskoparametrowa z projektowanej kotłowni gazowej elektroenergetycznej : 230/400 V z gł. ppoż. wyłącznikiem prądu zlokalizowanym przy gł. wejściu do budynku odgromowej : ochrona podstawowa Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności : systemu sygnalizacji pożarowej : nie wymaga się stałych urządzeń gaśniczych : projektowane hydranty Dn 25 wyposażone w węże półsztywne w pomieszczeniach ZL oraz hydranty Dn52 w pomieszczeniach magazynowych. Instalacja zasilająca zaprojektowana będzie przy założeniu jednoczesnego działania 2 hydrantów (5dm3/s), z rur stalowych. Projektowana instalacja tryskaczowa w sali ekspozycyjnej dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych : nie wymaga się instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wewnętrznej : nie wymaga się urządzeń oddymiających : nie wymaga się

4 DANE LICZBOWE BILANS POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU Nazwa obszaru Powierzchnia w m2 Powierzchnia działki W tym: 1.Powierzchnia zabudowy Powierzchnia zieleni Chodniki / ciągi piesze / place Drogi / parkingi 400 Parkingi 14 m.p., w tym 2 m.p. dla osób niepełnosprawnych. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH PIĘTRO 1.1. Antresola Hall Stanowisko z playstation Kącik zabaw dla dzieci Minibufet Zaplecze bufetu Sanitariaty Biuro / księgowość Magazynek Mieszkanie stróża 69 suma 320 SUMA PIWNICA, PARTER I PIĘTRO = 2271 M2 PIWNICA P.1. Sala ekspozycyjna II 502 P.2. Część garażowa/stanowiska renowacji 85 P.3. Pomieszczenie lakiernicze 34 P.4. Magazyn części 28 P.5. Sanitariaty 9 P.6 Szatnie 33 P.7. Magazyn 40 P.8. Serwis 52 P.9. Kotłownia 68 P.10. Magazyn drewna z wrzutnią 54 suma 905 PARTER 0.1. Sala ekspozycyjna I Hall wejściowy Pomieszczenie gospodarcze Biuro / księgowość Biuro projektowo konstrukcyjne Laboratorium / hala produkcyjna Sanitariaty 10 suma 1046

5 ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW INWESTYCJI ZAGOSPODAROWANIE TERENU Elementy zagospodarowania Cena całkowita netto w zł Chodniki, place Drogi, parkingi Mała architektura, zieleń Suma WYTYCZNE DOTYCZĄCE DŁUGOŚĆI DREWNIANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH W projekcie przewiduje się wstępnie następujące elementy konstrukcyjne z drewna - słupy parteru o przekroju 30x30 lub 40x40 i wysokości ok. 4,5 m - krokwie o przekroju 25-30x10 i długości ok. 6,60 m - krokwie kratownicowe o wysokości 100 cm i rozpiętości ok. 7,20 8,50 m z prętów 10x10 - łaty elewacyjne 10x4 o długości ok. 7,20 8,50 m - murłaty 10x10 odcinki o długości ok.1,00-2,00 m ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW INWESTYCJI ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE Elementy obiektu Cena całkowita netto w zł Stan zerowy Stan surowy Stan wykończeniowy wewn Stan wykończeniowy zewn Instalacje elektryczne Instalacje sanitarne Instalacje HVAC Suma ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW INWESTYCJI PODSUMOWANIE Zagospodarowanie terenu zł netto Roboty budowlane i instalacyjne zł netto Suma netto zł Uwaga : Obliczenie kosztu inwestycji na etapie wstępnej koncepcji konkursowej odbywa się na podstawie wskaźników. Sugestie Inwestora dotyczące wykonywania części prac własnymi środkami i siłami spowodowały,że przyjęto współczynniki zmniejszające, oraz oparto się na cenach materiałów sugerowanych przez Inwestora. Dokładniejsze obliczenia kosztów są możliwe po zatwierdzenu koncepcji, uszczegółowieniu programu oraz ustaleniu z Inwestorem założeń do kosztorysowania.

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM 1 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM 2 OPIS KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNEJ ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI CENTRUM 1.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ INWESTOR: OPRACOWAŁ: LOKALIZACJA: TYP OBIEKTU: KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 41L, 31-864 KRAKÓW PORTICO PROJECT MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: nr rysunku nazwa rysunku skala A1 Rzut piwnic 1:100 A2 Rzut parteru 1:100 A3 Rzut piętra 1:100 A4 Rzut dachu 1:100 A5 Przekrój I I 1:100 A6 Przekrój

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA "WALDEMAR SZESZUŁA" UL. PODKOMORSKA 15, 60-326 POZNAŃ, TEL. 061 66 22 810, PRACOWNIA@SZESZULA.POZNAN.PL WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ ROZBUDOWY, NADBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO IIA. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE: 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1 Informacje ogólne. Głównym celem utworzenia Centrum Leczenia Oparzeń jest podjęcie skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Muzeum Historycznego m. st. Warszawy Rynek Starego Miasta 28/42, Warszawa Opracowali: 1. inż. Andrzej Magdziarz Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową

Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową Zamawiający: Chemtex Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 76 25-501 Kielce Firma "Chemtex" Sp. z o.o. w związku

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: działki nr 169/1, 170/1, 172/1, 173/1, 174/2, 321/1 w Kolonii Kuczki INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja,

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 1 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277 999

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277 999 miejsce/data Szczecin / 02.2010 tom / teczka I Jednostka projektowa: temat /obiekt /część : PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. :

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. : AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH STUDIO ROK ZAŁOŻENIA 1992 ` 45 064 OPOLE, ul. Kołłątaja 11/63 77 456 59 11 REGON: 530914497 http://www.arch-studio.net.pl fax 77 456 59 11 e-mail: arch-studio@list.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: INWESTOR: GENERALNY PROJEKTANT: 30-149 Kraków, ul. Balicka 134 tel. (12) 661 82

Bardziej szczegółowo

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SCENARIUSZ POŻAROWY

PROJEKT WYKONAWCZY SCENARIUSZ POŻAROWY OPRCOWANIE: Budynek B Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość oraz parking podziemny. Gdańsk ul. Siedlicka (działki nr 403 oraz 401/4, obręb 55). FAZA: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

Część 1 Architektura SPIS TREŚCI

Część 1 Architektura SPIS TREŚCI Część 1 Architektura SPIS TREŚCI 1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego... 3 2. Przeznaczenie, program użytkowy, charakterystyczne parametry techniczne... 4 3. Forma architektoniczna, funkcja, dostosowanie

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo