PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA przy ulicy Wyzwolenia 1A nr.dz w Łomży

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA przy ulicy Wyzwolenia 1A nr.dz. 21010 w Łomży"

Transkrypt

1 PRO-TECH USŁUGI PROJEKTOWO TECHNICZNE Łomża ul. Przykoszarowa 21 m 13 tel : OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA przy ulicy Wyzwolenia 1A nr.dz w Łomży INWESTOR: Przedszkole Publiczne nr Łomża ul.wyzwolenia 1 A Autor opracowania : Łomża lipiec r. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU:

2 I. OPIS TECHNICZNY. 1. Opis budynku, lokalizacja oraz miejsce włączenia do sieci gazowej. 2. Przedmiot inwestycji. 3. Obliczenia do projektu. 4. Próby szczelności instalacji gazowej. 5. Instalacja przeciwwybuchowa w kotłowni 6. Uwagi dla Inwestora. 7. Zestawienie podstawowych materiałów. II. ZAŁĄCZNIKI. 1. Warunki przyłączenia M.S.G. Sp. z o.o. Oddział Gazownia Białostocka. III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Xero z mapy z przyłączem gazu rys.nr Rzut piwnic rys.nr Rzut piętra rys.nr Rozwinięcie instalacji gazowej rys.nr Węzeł redukcyjno-pomiarowy z głowicą szybkozamykającą rys.nr Szczegół przejscia przez przegrodę rys.nr 6 7. Rysunek komina rys.nr 7 8. Kanał nawiewny typu Z rys.nr 8 I. OPIS TECHNICZNY.

3 1. Dane wstępne. Opis budynku, lokalizacja oraz miejsce włączenia do sieci gazowej. Przyłączany do sieci gazowej budynek jest obiektem zlokalizowanym w Łomży przy ul. Wyzwolenia 1A. Budynek zrealizowany jest w technologii tradycyjnej, podpiwniczony dwukondygnacyjny,.obiekt posiada przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne, projektuje się instalację gazową zasilającą budynek w gaz ziemny wysokometanowy który docelowo będzie służył do ogrzewania budynku, przygotowania ciepłej wody oraz gorących posiłków.powierzchnia zabudowy wynosi 828 m 2 a jego powierzchnia użytkowa 1009 m 2. Zasilany będzie z istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia PE Ø63 SDR 11 w ul. Wyzwolenia poprzez projektowane przyłącze S.C. fi 32 PR SDR 11. Miejscem odbioru paliwa gazowego będzie kurek główny zlokalizowany na ścianie budynku. Zgodnie z warunkami przyłączenia dostarczenie i montaż gazomierza i reduktora zastrzega sobie MOSD Sp z o.o. Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się w granicach wpływów eksploatacji górniczej, nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2. Przedmiot inwestycji. Przedmiotem inwestycji jest instalacja gazowa składająca się ze scieżki gazowej do kotłowni zlokalizowanej w piwnicy budynku z zamontowanym zaworem odcinającym (o parametrach nie gorszych niż MAG 3) oraz odrębnej scieżki gazowej do kuchni przedszkolnej zasilającej urządzenia do przygotowania ciepłych posiłków. Instalację gazową projektuje się dla gazu ziemnego wg PN-C grupa E i ciśnieniu roboczym przed dowolnym odbiornikiem + gazowym 2 0,5 kpa. Max ciśnienie projektowe ( MOP ) = 2,5 kpa. 0,4 Zakres robót: - montaż węzła redukcyjno-pomiarowego, wykonanego na gazomierzu miechowym G-10 oraz MIX-25 wraz zaworem odcinającym. - wykonanie instalacji gazowej spawanej wraz z podłączeniem do urządzeń grzewczych i technologicznych oraz próbami szczelności, - mocowanie i malowanie instalacji gazowej, - oznakowanie węzła redukcyjno-pomiarowego zgodnie z wymogami ppoż. ( oznakowanie tablicami: Kurek główny gazu ) oraz urządzenie punktu p-poż., - odbiór instalacji nawiewnej, wywiewnej i przewodów spalinowych urządzeń W zakres robót wchodzi również montaż instalacji alarmowej, zabezpieczającej wypływem gazu składającej się z: przed

4 - detektora gazu ziemnego - modułu sterującego - zaworu odcinającego DN50, - zespolonej lampy-syreny Instalację gazową w budynku wykonać z: - rura stal. b /szwu cz. D1-CZ-A1-DN 40 - rura stal. b /szwu cz. D1-CZ-A1- DN 50 -rura stal. b /szwu cz. D1-CZ-A1- DN 25 - kurek DN15 wg PN/H-74219, łączonych przez spawanie gazowe.: Dopuszczam podłączenia sztywne. Kurki winny posiadać certyfikat B. Przejście przez ścianę wykonać w tulei ochronnej Instalację mocować co 1,5-2m oraz max 1m od kotła. Do połączeń gwintowanych używać taśmy teflonowej P.T.F.E. GAZ ( przeznaczonej do instalacji gazowych ) o grubości 0,10mm i 12mm szerokości lub pakuł z konopi ( atest higieniczny HK/B/ 2465/12/99 ) razem z pastą doszczelniającą Gebatout 2(atest /GU/2002 IGNiG Kraków). Kołnierze DN50 w węźle redukcyjno-pomiarowym do mocowania głowicy MAG-3 należy spawać z rurami metodą elektryczną łukową w osłonie gazów obojętnych. Spawanie wykonać w zakładzie posiadającym certyfikat zakładów prowadzących procesy spawalnicze, np. ROLSTAL zaświadczenie dla zakładów spawalniczych I klasy Nr 111/337/III/ Obliczenia do projektu. 3,1. Zużycie gazu. Przyjęto, że do scieżki gazowej do kotłowni zostaną podłączone dwa kotły gazowe kondensacyjne o mocy 65 kw każdy w układzie kaskadowym przy czym jeden traktowany będzie jako rezerwa pracująca przemiennie i okresowo przy znacznym spadku temperatury zewnętrznej (poniżej -20*C),natomiast odrębna scieżka gazowa zasilać będzie kuchnie przedszkolną do której podłączony będzie taboret gazowy o mocy 34 kw oraz dwie KG-4P kw B max = 16 m 3 /h. 9,5 kw/m³ x 90% Moc umowna B, przy obciążeniu pracą ca 80 85% B max : B = 14, m 3 /h x 0,85 14 m 3 /h. Dobrano gazomierz G-10 (Q max = 16 m 3 /h, Q min = 0,10 m 3 /h, Q nom = 10 m 3 /h) p nom =120 Pa. Reduktor MIX 25. Dostarczenie i montaż gazomierza i reduktora dokona M.O.S.D. Sp. z o.o Wymagania kubaturowe pomieszczeń. Minimalna kubatura kotłowni gazowej powinna wynosić 8m 3 i być większa od dopuszczalnego

5 obciążenia cieplnego pomieszczenia W c = 4650 W/m 3 przy sprawności η = 90%: P V min = = 20 m 3. W c 4650 x 0,9 Kotłownia posiada kubaturę ca 80 m Wentylacja i odprowadzenie spalin. W pomieszczeniu kotłowni istnieje wentylacja grawitacyjna. Przekrój nawiewu w kotłowni powinien wynosić minimum 5cm 2 na 1kW mocy kotła. Stąd: 5cm 2 x 84kW= 440 cm 2. Wówczas kanał nawiewny min a x b =20x22cm. Ilość potrzebnego powietrza nawiewanego L n przy zakładanym wskaźniku L w = 0,5 m 3 /h 1kW = 42 m³/h oraz L n =2,1m 3 /h 1kW = 273m 3 /h ( tj. 1,6 palnik oraz 0,5 wentylacja wywiewna ). Stwierdzam, że istniejący metalowy kanał nawiewny: 30x50cm w kotłowni spełnia wymagania ilości napływu powietrza. Komin. Kocioł podłączony jest do komina spalinowego z rury kwasowej Ø=80mm H=10m. Długość czopucha L cz = 2,1m. Ciąg spoczynkowy komina: p= H (γ pow. γ spalin ) x 9,81 = 10,0 x (1,24 0,793) x 9,81 43 Pa. Komin spalinowy winien posiadać drzwiczki rewizyjne z wyczystką oraz możliwość odprowadzenia kondensatu.. UWAGA: Istniejący luft wentylacyjny i komin spalinowy powinny być przeczyszczone i poddane inspekcji stwierdzającej: drożność, szczelność, ciągłość, ciąg i ilość wywiewanego powietrza. Kanały obsługujące kotłownię nie mogą być otwarte na inne pomieszczenia Obliczenia kotłowni na wypadek zagrożenia wybuchem. Strefa 2 wokół szafki gazowej. Wymagana minimalna krotność wentylacji, dla której przyrost ciśnienia p < 5000 Pa obliczony na podstawie - Dz. U. Nr 121 poz z 2003r. przy dopuszczalnym stężeniu gazu ziemnego E= 0,35%, przy którym pomieszczenia mogą być traktowane jako niezagrożone wybuchem, oraz ciśnieniu pracy instalacji gazowej p = 0,0025 MPa i kubaturze kotłowni V=80m³ wynosi: Q gazu dop. x 3600 x x 10-3 x p x 3600 x 100 n min = = 0,6 x/h. C gazu dop. x V 0,35 x 80

6 Przy wysokości komina wentylacyjnego w kotłowni H=8,5 m i t=8ºc oraz przekroju F (14x14) = 0,0196 m² strumień wentylowanego powietrza w pomieszczeniu z kotłem gazowym wyniesie ca 60 m³/h. Przy kubaturze kotłowni gazowej ca 80m³ krotność wentylacji n=0,6 x/h i n faktyczne n min na podstawie Dz. U. Nr 121 poz z 2003r można stwierdzić, że: pomieszczenie kotła gazowego nie zalicza się do pomieszczeń zagrożonych wybuchem, zapewnia bezpieczeństwo i ochronę ppoż. przy w/w wymianie powietrza. UWAGA: Ilość wywiewanego powietrza musi być potwierdzona pomiarami praktycznymi W celu pełnego zabezpieczenia kotłowni przed zagrożeniem wybuchem projektuje się aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej (o parametrach nie gorszych niż GX-2 firmy GAZEX.) Strefa 2 zagrożenia wybuchem wokół szafki gazowe ( wg ZN-G-8101:1998r. dla p = 0,5MPa Potencjalne uchodzenie gazu: Q max = 5,3 x 10-4 ( p + 0,1 ) = 5,3 x 10-4 ( 0,5 + 0,1 ) = 0, m 3 /s. Zasięg strefy 2 zagrożenia wybuchem wokół szafki gazowej: R = 3,84 x Q 0,55 = 3,84 x 0, ,55 = 0,46m Wymagana pojemność kumulacyjna instalacji gazowej. Wymagana minimalna pojemność kumulacyjna instalacji gazowej w kotlowni ( przy B max = 8.4, m 3 /h ): - dla zapasu i obciążenia 0 100%: V 100% = B max gazu p 360 x (1+ ) dla zapasu i obciążenia 0 50%: V 50% = B max gazu p 575 x (1+ ) = = 0,0322 m³. = = 0,0188 m³. W celu stworzenia bufora gazowego projektuje się kolektor gazowy DN100. Dla rur wg PN/H DN100 ( Ø w =100mm ) L=2,0m, DN50 ( Ø w =50mm ) L=10m oraz DN25 (Ø w = 15mm ) L=5,0 m rzeczywista pojemność instalacji wyniesie: - rura stal. b /szwu cz. D1-CZ-A12 DN 50, L = 15 m, - rura stal. b /szwu cz. D1-CZ-A1 DN 25, L = 5,0 m, - gazomierza BK G10 o pojemność komór V = 4 dm³,

7 sumaryczna pojemność instalacji gazowej wynosi: П d 2 DN15 П d 2 DN 50 П d 2 DN 25 V = x 2,0m + x 10 m + x 5 m + V gazomierza V = 0,0866 m 3. co stanowi zapas regulacji w zakresie ponad 200% i jest wystarczający dla projektowanego reduktora MIX25 4. Główna próba szczelności instalacji gazowej. Na podstawie PN-M oraz Dz. U. Nr 74 poz. 836 z 1999r. wykonawca instalacji gazowej powinien wykonać, w obecności Inwestora, główną próbę szczelności - STP. Przed próbą instalację przedmuchać sprężonym powietrzem w stronę na zewnątrz budynku. Następnie nie pomalowaną ( z odłączonymi odbiornikami gazu oraz otwartym i zaślepionym kurkiem gazu przed odbiornikiem gazu ) instalację w budynku poddać sprawdzeniu na szczelność czynnikiem próbnym o nadciśnieniu 100kPa (1atm.) w czasie min 0,5godz. Sprawdzić szczelność na manometrze tarczowym wg PN-88/M-42304, dokładnym, o dużej tarczy M160, klasy 0,6%, zakres 0 160kPa, ze świadectwem legalizacji. Przed napełnieniem instalacji paliwem gazowym wykonać próbę przydatności do użytkowania z zamontowanymi urządzeniami: reduktorem i gazomierzem. Stosować manometr tarczowy M160 zakres 0-10kPa, klasy 0,6% i nadciśnienie powietrza p = 5kPa w czasie 30min. Z prób należy sporządzić protokoły. SPADEK CIŚNIENIA PODCZAS PRÓB NIEDOPUSZCZALNY. 5. Instalacja elektryczne Instalacja przeciwwybuchowa w kotłowni Wykonawstwo instalacji zabezpieczającej należy zlecić elektrykowi z uprawnieniami. Projektuje się Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej (o parametrach nie gorszych niż GX-2 firmy GAZEX) - zawór odcinający - 1 szt, - zespolona lampa-syrena - 1 szt. Z wolnego pola ( za oddzielnym bezpiecznikiem ) w rozdzielni NN należy wyprowadzić obwód YDY 3x1,5 do zasilania modułu alarmowego który należy zainstalować na ścianie w pomieszczeniu kotłowni gazowej. Moduł alarmowy montować na wysokości ca 1,7m od podłogi i 0,3m od drzwi wejściowych. Moduł współdziała z detektorem gazu zainstalowanym pionowo max 30cm od sufitu, w miejscu pokazanym na rysunku ( w pionie nad palnikiem kotła, z wlotem pionowo w dół ). Syrenę montować ponad modułem - 10cm od sufitu. Przewody układać w rurkach RL-20 z zastosowaniem kolan giętkich. Całość mocowana na uchwytach. Zasada działania. Po wykryciu gazu przez detektor gazu moduł zasygnalizuje awarię instalacji gazowej przez syrenę-lampę błyskową próg I [ALARM1]. W przypadku zwiększenia się koncentra-cji gazu moduł spowoduje zamknięcie głowicy odcinającej gaz w skrzynce węzła redukcyjnopomiarowego przed budynkiem próg II [ALARM2].

8 Stany instalacji: Alarm I: stężenie 5 10% DGW ( dolnej granicy wybuchowości ), Alarm II: stężenie 20 40% DGW. Instalacje elektryczne wykonać przewodami miedzianymi: - połączenie do głowicy - YDY 2x4, - połączenie detektora - YDY 4x1 tylko okrągły!, - syrena lampa - YDY 3x2x0,5, - zasilanie 220 V(opcja 12V) - YDY 3x1,5 ( dobór nie krytyczny ). Podłączenie głowicy wykonać poza strefą 2 w puszce o klasie szczelności IP-55 ( wewnątrz budynku, w kotłowni). Przewód od głowicy przeprowadzić pomiędzy tuleją ochronną instalacji gazowej i rurą instalacji gazowej - do wewnątrz. UWAGA: Należy przestrzegać kolejności podłączenia). Jako system ochrony przed porażeniem stosować istniejący system zerowania. Wszelkie dane systemu należy umieścić w tabeli dołączonej do wyrobu oraz sprawdzić i zakończyć protokołem ( wzór w załączeniu ). Zabronione jest mocowanie przewodu do rury gazowej! Instalacja uziemiająca. Instalację gazową należy połączyć do przewodu uziemiającego. Połączenia ekwipotencjalne ( wyrównawcze ) należy wykonać wg PN-ICE 364. Można też połączyć rury instalacji gazowej do uziemionych, pozostałych metalicznych rurociągów budynku, zbrojeń lub fundamentów. Należy stosować taśmy-obejmy metalowe 3-4, skręcane na śruby oraz jednożyłowy przewód miedziany YDY 6 mm 2 x1 w izolacji żółto-zielonej z PCW. Stopień ochrony instalacja elektryczna w kotłowni IP 65 wg PN-EN Rezystancja uziemienia - mniej niż 4 5Ω. 6. Uwagi dla Inwestora. Przed przystąpieniem do budowy należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę instalacji gazowej, ustanowić kierownika robót oraz na siedem dni przed rozpoczęciem robót zawiadomić urząd nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót i pobrać dziennik budowy. Po zakończeniu robót przy instalacji gazowej należy zgłosić zakończenie robót do inspektoratu budowlanego na co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania. Wykonawca instalacji gazowej powinien posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie ( uprawnienia budowlane oraz członkostwo w izbie inżynierów budownictwa ) lub uprawnienia mistrza w zawodzie branży sanitarnej i być obeznany ze sztuka gazowniczą. Kierownikiem budowy przy instalacji gazowej może być tylko osoba posiadająca uprawnienia budowlane i członkostwo w izbie inżynierów budownictwa. Po skończeniu robót należy zgłosić przewody wentylacyjne i spalinowe do kontroli poprawności działania. Odbiór robót przy instalacji gazowej polega na sprawdzeniu: aktualnych certyfikatów na materiały, armaturę, wyroby, legalizacji użytych manometrów,

9 prawidłowości działania przewodów wentylacyjnych i spalinowych ( wymagana jest opinia o kominach stwierdzająca poprawności montażu kratek, drożności, szczelności i odpo-wiednie ciągi przewodów spalinowych i wentylacyjnych ), zgodności wykonawstwa z projektem ( akceptowane są tylko zasadne zmiany, które musi uzgodnić projektant i zaakceptować urząd wydający pozwolenia na budowę ), trwałości mocowania instalacji i rozstawy uchwytów, wykonawstwa przejść w tulejach ochronnych przez przegrody budowlane, odległości od innych instalacji ( tj. 0,1m przy równoległym prowadzeniu przewodów gazowych i 0,02m przy ich krzyżowaniu z innymi, głównej próbie szczelności ( bez palnika gazu ), poprawności malowania instalacji ( dopiero po próbach szczelności ), działania instalacji zabezpieczającej oraz uziemienie instalacji gazowej. Po próbach szczelności rury należy zabezpieczyć: oczyścić do 3. st. czystości, tj. bardziej gruntowne czyszczenie ręczne, powierzchnia pozbawiona słabo przylegającej zgorzeliny walcowniczej, rdzy i przylegającej starej powłoki malarskiej. Instalację malować przy wilgotności powietrza max 75% i temperaturze min +5ºC ( max 40ºC ): 1x farbą podkładową żółtą oraz nawierzchniową żółtą - 2x co 24h. Pokrycia malarskie powinny wykazywać przyczepności oraz odporność na agresywność korozyjną środowiska w stopniu co najmniej U wg PN-H Sprawdzenie przylegania powłok malarskich ( i metalicznych ) należy wykonać po 14. dniowym sezonowaniu pokryć poprzez nacięcie powłoki ochronnej wzdłuż linii wzajemnie prostopadłych co 1mm, tak aby powstało około 100 pól kwadratowych. Do tak utworzonej siatki przykleić taśmę samoprzylepną, a następnie zerwać ją gwałtownym pociągnięciem. Wynik sprawdzenia przylegania powłok uznaje się za pozytywny, jeśli na taśmie nie znajduje się żaden z kawałków warstwy malarskiej. Wyniki sprawdzenia należy wpisać w dziennik budowy. Więcej informacji na temat gazu ziemnego w tym Dyrektywę gazową 2003/55/WE można uzyskać na stronie oraz PN-C i PN-C wg grupy E. Okresowe kontrole instalacji gazowej należy wykonywać zgodnie z: - PN-M Instalacja gazowa. Kontrola okresowa - PrPN-M 34506* - Instalacje gazowe. Próby wytrzymałości i szczelności. INSTALACJA GAZOWA powinna być poddana RAZ NA ROK próbie szczelności. Próbę szczelności całej instalacji gazowej z odbiornikami należy wykonywać czynnikiem próbnym o ciśnieniu TP = 130%x MOP = 3,75kPa ( co odpowiada min 375 i max 500 mmh 2 O dla U- rurki ). Jeżeli po upływie min 5min od ustabilizowania się ciśnienia nie zanotowano spadku ciśnienia, wynik próby należy uznać za pozytywny. Należy stosować manometr tarczowy M160, zakres 0 10kPa; 0,6% SPADEK CIŚNIENIA NIEDOPUSZCZALNY. Połączenia rozłączne instalacji gazowej ( kurki, korki, śrubunki, kolana ) można sprawdzać płynem do wykrywania nieszczelności poprzez opianowanie lub detektorem gazu ziemnego o czułości min 100ppm. Wynik próby uznaje się za pozytywny w przypadku braku wskazań wypływu paliwa gazowego. Stwierdzone nieszczelności muszą być usunięte przez osoby ze stosownymi uprawnieniami (D i E gazowe). Uwaga: Kontrola zewnętrzna nie gwarantuje sprawdzenia szczelności całej instalacji (

10 jedynie kontrolna próbą ciśnieniową ). PRZEWODY SPALINOWE i WENTYLACYJNE NALEŻY KONTROLOWAĆ - DWA RAZY w ROKU. Wykonawca instalacji gazowej ma obowiązek używania materiałów, wyrobów i narzędzi posiadających dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r., a także zgodnie z ustawą o systemie zgodności Dz. U. Nr 166 poz.1360 z 2002r. z późniejszymi zmianami. Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe P.K.T.San.,Grz.,Gaz., i Klim., W-wa, 1995 r. oraz - PN-B Kotłownie budowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1. Pozostałe ustalenia i wytyczne. Punkt redukcyjno-pomiarowy i kurek główny oznaczyć zgodnie z przepisami ppoż. Należy wyposażyć kotłownię w oświetlenie sztuczne, bezpieczne zainstalowane zgodnie z wymogami stopnia ochrony IP-65. Kotłownię wyposażyć w awaryjny wyłącznik prądu i oznaczyć zgodnie z przepisami. W kotłowni zainstalować oświetlenie sztuczne o natężeniu 150 lx. Kotłownię gazową należy wyposażyć w instrukcję BHP i techniczno-ruchową wraz z niezbędnymi schematami i postępowaniem na wypadek pożaru wraz z telefonami alarmowymi. Ściany, stropy powinny mieć odporność ogniową co najmniej EI-60, drzwi kotłowni otwierane na zewnątrz powinny posiadać odporność ogniową co najmniej EI Przy wejściu do kotłowni urządzić punkt ppoż.: gaśnicą ładunku co najmniej 5 kg typu GS-5X oraz koc gaśniczy z tkaniny szklanej TS w futerale. Uwaga: Przyłącze gazu Dn.32, kurek główny, są własnością dostawcy gazu i są przez niego eksploatowane. Natomiast szafka na węzeł redukcyjno pomiarowy, ASBIG wewnętrzna instalacja gazowa wraz z przyłączonymi do niej urządzeniami jak również kanały wentylacyjne i spalinowe są własnością władającego budynkiem i są przez niego eksploatowane

11 Oświadczam że dokumentacja projektowa instalacji gazowej składająca się z częsci opisowej,załączników i rysunków jest wykonana zgodnie z : Zawartą umową Przepisami techniczno budowlanymi Zasadami wiedzy technicznej Opracowanie nie wymaga sporządzenia planu BIOZ Dokumentacja została sprawdzona i uznana za sporządzoną prawidłowo, posiada niezbędne uzgodnienia i jest kompletna z punktu widzenia ia celu któremu ma służyć Sprawdził: Projektant :

12 Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Łomża,dnia Przedszkole Publiczne nr Łomża ul. Wyzwolenia 1a NIP: RG-12/011/2007 Termin ważności: WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ DLA PODMIOTU PRZEWIDUJĄCEGO ODBIÓR PALIWA GAZOWEGO W ILOŚCI NIE WIĘKSZEJ NIŻ 10 m 3 /h GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO GRUPY E W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia r., Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazownia Białostocka stwierdza możliwość przyłączenia do sieci gazowej budynku przedszkolnego w celu dostarczania paliwa gazowego dla potrzeb: przygotowania posiłków, ciepłej wody użytkowej i ogrzania pomieszczeń do następujących odbiorników: Kocioł Gazowy CO szt. 1 każdy o poborze 9,5 m 3 /h Moc umowna wynosi: 9,5 m 3 /h Roczny pobór paliwa gazowego: m 3 /rok Przewidywany termin rozpoczęcia poboru paliwa gazowego: IV. kwartał 2007 r. I. Adres przyłączanego obiektu: Miejscowość : Łomża Ulica: Wyzwolenia 1 a działka nr :21010 Gmina / Dzielnica:... II. Rodzaj i parametry paliwa gazowego: 1. gaz ziemny wysokometanowy grupy E 2. zawartość siarkowodoru do 7,0 mg/m3; 3. zawartość siarki do 40,0 mg/m3; 4. zawartość par rtęci do 30,0 ug/m3; 5. intensywność zapachu gazu wyczuwalna w powietrzu po osiągnięciu stężenia: 1,0% V/V dla nominalnej liczby Wobbego wynoszącej 41,5-50 MJ/m 3 ; 6. ciepło spalania powinno wynosić nie mniej niż 34 MJ/m 3 dla nominalnej liczby Wobbego 50 MJ/m ciśnienie paliwa gazowego w sieci dystrybucyjnej od 100 do 500 kpa 8. ciśnienie paliwa gazowego na wejściu do instalacji gazowej 2,0 (+0,5;-0,4)kPa III. Przyłączenie do sieci gazowej nastąpi po zawarciu z Przedsiębiorstwem gazowniczym umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia prac projektowych i budowlanych, w skład których wchodzą w szczególności: 1. sporządzenie projektu technicznego przyłącza gazowego zgodnie z Warunkami

13 przyłączenia do sieci gazowej" zawierającego rysunki, dokumenty i uzgodnienia wymienione w art. 30 ust 2, 3 i 4 Ustawy Prawo Budowlane, 2. uzgodnienie projektu technicznego przyłącza gazowego, o którym mowa w lit. a) z Przedsiębiorstwem gazowniczym, 3. dokonanie zgłoszenia zamiaru budowy przyłącza gazowego, 4. wybudowanie przyłącza gazowego w celu przyłączenia obiektu do istniejącej sieci Przedsiębiorstwa gazowniczego, zgodnie z Warunkami przyłączenia do sieci gazowej", projektem technicznym, o którym mowa w lit a), oraz dokumentem wymienionym w lit c). IV. Zakres prac budowlanych w celu przyłączenia obiektu do sieci gazowej obejmować będzie wykonanie: 1. przyłącza gazowego średniego ciśnienia DN 32 mm długości ok. 54,50 m, 2. punktu redukcyjno-pomiarowego o przepustowości 10 m 3 /h, 3. instalacji gazowej, 4. inne. Bazę do gazyfikacji stanowić będzie gazociąg średniego ciśnienia DN 63 PE w ulicy Wyzwolenia w Łomży V. Wymagania dotyczące pomiaru, kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego: 1. miejsce usytuowania gazomierza - w punkcie redukcyjno - pomiarowym usytuowanym w szafce gazowej zlokalizowanej w linii rozgraniczenia posesji 2. reduktor typ MIX gazomierz miechowy typu G 10 VI. Miejsce rozgraniczenia własności sieci gazowej Przedsiębiorstwa gazowniczego i instalacji gazowej Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie stanowić będzie: kurek główny odcinający dopływ paliwa gazowego do instalacji gazowej, usytuowany na przyłączu gazowym w punkcie redukcyjnym w szafce w linii rozgraniczenia posesji VII. Projektowany koszt wykonania przyłączenia: w zakresie, o którym mowa w rozdziale IV. pkt. 1 i 2 wyniesie około 7694,10 zł. Opłata za przyłączenie, którą poniesie Podmiot ubiegający się o przyłączenie, zgodnie z obowiązującą na dzień wydania warunków przyłączenia Taryfą dla paliw gazowych, wynosi około 4806,00 zł plus 22% VAT. Powyższy koszt wykonania oraz wysokość opłaty za przyłączenie należy traktować jako wstępny. Uszczegółowienie kosztu nastąpi w umowie o przyłączenie do sieci gazowej natomiast opłata za przyłączenie zostanie wyliczona w oparciu o obowiązującą w dniu zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej Taryfę dla paliw gazowych. VIII. Rozpoczęcie procesu przyłączenia do sieci gazowej Przedsiębiorstwa gazowniczego nastąpi w oparciu o niniejsze warunki przyłączenia po: 1. uzyskaniu dla całego przebiegu sieci gazowej tytułu prawnego, mającego postać: - oświadczenia właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na budowę i eksploatację przyłącza gazowego przebiegającego po terenie nieruchomości, na której usytuowany jest przyłączany obiekt, - w przypadku przebiegu sieci gazowej przez tereny publiczne (w szczególności drogi publiczne oraz nieruchomości będące własnością jednostek samorządu terytorialnego lub skarbu państwa), dopuszcza się uzyskanie tytułu prawnego w formie innej niż określonej w pkt. 1 powyżej, 2. zapewnieniu miejsca na punkt redukcyjno-pomiarowy zgodnie z wymogami Przedsiębiorstwa Gazowniczego określonymi w rozdz. V pkt. 1 i obowiązującymi przepisami. IX. Niniejsze warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią podstawę do zawarcia, na pisemny wniosek Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie, umowy o przyłączenie do sieci

14 gazowej Przedsiębiorstwa gazowniczego, o której mowa w rozdziale III, określającej obowiązki stron. Informacje ogólne: 1. Przedsiębiorstwo gazownicze nie ponosi odpowiedzialności finansowej za działania związane z przyłączeniem, podjęte przez Podmiot ubiegający się o przyłączenie przed zawarciem umowy o przyłączenie do sieci gazowej. 2. Projektowanie, budowę i użytkowanie sieci gazowej na terenie działania Przedsiębiorstwa gazowniczego należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo Energetyczne oraz wydanymi na ich podstawie aktami wykonawczymi a także zasadami wiedzy technicznej. Zalecane jest stosowanie w tym zakresie procedur i instrukcji technicznych Systemu Zarządzania Jakością obowiązujących w Przedsiębiorstwie gazowniczym, w tym dotyczących: - sieci gazowych stalowych i z tworzyw sztucznych, - kwalifikacji wyrobów, - kwalifikacji dostawców usług. 3. Klient zobowiązany jest do opracowania projektu budowlanego iuzyskania pozwolenia na budowę instalacji gazowej zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz uzgodnienia z Przedsiębiorstwem gazowniczym wielkości i lokalizacji punktu redukcyjno - pomiarowego 4. Klient zobowiązany jest do wybudowania instalacji gazowej zgodnie z projektem budowlanym i decyzją o pozwoleniu na budowę oraz do zapewnienia jej prawidłowego użytkowania, a w szczególności użytkowania odcinka ziemnego instalacji gazowej, który podlega przepisom dla sieci gazowych. UWAGA: a. Okres ważności warunków przyłączenia do sieci gazowej wynosi rok od daty ich wystawienia, przy czym może on być przedłużony jednorazowo na kolejny rok w oparciu o pisemny wniosek Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie, złożony na 30 dni przed upływem terminu ich ważności. b. W przypadku rezygnacji, przed upływem roku, z ubiegania się o przyłączenie do sieci gazowej Podmiot ubiegający się o przyłączenie niezwłocznie informuje o tym Przedsiębiorstwo gazownicze. c. Orientacyjny okres realizacji przyłączenia wynosi: - 6 miesięcy od daty zawarcia umowy o przyłączenie - w przypadku budowy przyłącza gazowego; - 12 miesięcy od daty zawarcia umowy o przyłączenie - w przypadku budowy gazociągu i przyłącza gazowego. Jednocześnie zawracamy uwagę na to, że powyższe terminy mogą ulec wydłużeniu między innymi z uwagi na: - utrudnienia w realizacji przyłączenia spowodowane warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlano-montażowych; - niezależne od Przedsiębiorstwa gazowniczego opóźnienia w uzyskaniu zgód, uzgodnień, decyzji i pozwoleń administracyjnych lub też prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i eksploatacyjne do nieruchomości, po których przebiegać będzie trasa sieci gazowej. opracował: Mariusz Myśliński PRACOWNIK TECHNICZNY

15 Masa stale plastyczna Sznur konopny czesany smołowany Przegroda budowlana Tuleja stalowa ocynkowana wg tabeli poniżej D n D 1 D N D N 1 5, 2 0, U W A G A : Przed doszczelnieniem tulei stalowej instalację gazową należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Spawy i luty instalacji wewnątrz tulei niedopuszczalne. Obiekt: Budynek przedszkola w Łomży przy ul. Wyzwolenia 1 A Przedmiot: P.B. Instalacji gazu Szczegół przejścia przez ścianę Projektant: mgr inż. Wiesław Gliński upr. LOM-81, LOM-32 Nr rys: 6 Skala:1:20 Data: Podpis:

16 L p N a z w a o z n a c z e n i a 1 Kratka wentylacyjna bez zastawek 2 Kolano z blachy stalowej, ocynkowanej 3 Strop nad pomieszczeniem technicznym / kotłownią / 4 Uchwyt / obejma / z blachy do zamocowania w ścianie 5 Kanał z blachy stal., ocynkowanej 300x500 6 Posadzka piwnicy 7 Ściana zewnętrzna budynku iekt: Budynek przedszkola w Łomży przy ul. Wyzwolenia 1 A Nr rys: 8 Przedmiot: KANAŁ NAWIEWNY Data: Projektant: mgr inż. Wiesław Gliński upr. LOM-81, LOM-32 Podpis:

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO BUDYNEK C

Projekt Wykonawczy PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO BUDYNEK C ul. Kościuszki 25/ IVp, 05-300 Mińsk Mazowiecki tel. (25) 758 54 75, fax. (25) 758 54 36 Projekt Wykonawczy Obiekt: PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO BUDYNEK C Lokalizacja ul. Puscha

Bardziej szczegółowo

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: Obiekt: Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego, zasilająca kuchnię i dwa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, maj 2013r

Dąbrowa Górnicza, maj 2013r BWP SP. Z O.O. ul. Strzemieszycka 248 42-530 Dąbrowa Górnicza NIP: 629-239-31-84 ; REGON: 240898529 www.e-bwp.pl e-mail: sekretariat@e-bwp.pl tel/fax. 32 260 17 19 ; 662 135 701 ; 662 134 997 Obiekt: Temat:

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

453-1; 453-2; 453-3; 453-4; 453-5

453-1; 453-2; 453-3; 453-4; 453-5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 453-1; 453-2; 453-3; 453-4; 453-5 BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, KOTŁOWNI GAZOWEJ I INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ INSTALACJI WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ W KOTŁOWNI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Str. nr 1/25 EGZ. 1/2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Inwestor : MIASTO ŁÓDŹ Zamawiający : Administracja Nieruchomościami Łódź Śródmieście Kamińskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji gazowej

PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji gazowej PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji gazowej Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem dobudowa do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Obiekt : Szkoła Podstawowa w m. Markuszowa Adres : Markuszowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE " J U W A " Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski 15-084 BIAŁYSTOK ul. E.Orzeszkowej 32 tel.(085) 740 87 80, fax (085) 740 87 81 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNO LABORATORYJNYCH NR 306 A, 306B WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WOD KAN, CO, GAZ

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

Sanitarna - instalacja c.o. i gazowa (na gaz płynny propan) Fijewo 73 14-260 Lubawa

Sanitarna - instalacja c.o. i gazowa (na gaz płynny propan) Fijewo 73 14-260 Lubawa Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno-budowlany Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy w Omulu wraz z wykonaniem instalacji c.o. i instalacji gazowej (na gaz płynny propan) Branża: Sanitarna

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH pn. ROBOTY BUDOWLANE W NIERUCHOMOŚCIACH POWIATOWEGO ZAKŁADU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI Inwestor: Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. INSTALACJA GAZU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. INSTALACJA GAZU 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. INSTALACJA GAZU 1.1. WSTĘP 1.2. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość: Biuro Usług Projektowo Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 512-122-869 Egz. nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR - Kotłownia na olej opałowy na potrzeby ogrzewania budynków oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Rzeźnicza 1, 59-300Lubin SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-453.5.10 ROBOTY TECHNOLOGICZNE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-453.5.10 ROBOTY TECHNOLOGICZNE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-453.5.10 ROBOTY TECHNOLOGICZNE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ Kod CPV Opis robót 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 45231112-3 Instalacja rurociągów 45231220-3 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo