PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA przy ulicy Wyzwolenia 1A nr.dz w Łomży

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA przy ulicy Wyzwolenia 1A nr.dz. 21010 w Łomży"

Transkrypt

1 PRO-TECH USŁUGI PROJEKTOWO TECHNICZNE Łomża ul. Przykoszarowa 21 m 13 tel : OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA przy ulicy Wyzwolenia 1A nr.dz w Łomży INWESTOR: Przedszkole Publiczne nr Łomża ul.wyzwolenia 1 A Autor opracowania : Łomża lipiec r. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU:

2 I. OPIS TECHNICZNY. 1. Opis budynku, lokalizacja oraz miejsce włączenia do sieci gazowej. 2. Przedmiot inwestycji. 3. Obliczenia do projektu. 4. Próby szczelności instalacji gazowej. 5. Instalacja przeciwwybuchowa w kotłowni 6. Uwagi dla Inwestora. 7. Zestawienie podstawowych materiałów. II. ZAŁĄCZNIKI. 1. Warunki przyłączenia M.S.G. Sp. z o.o. Oddział Gazownia Białostocka. III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Xero z mapy z przyłączem gazu rys.nr Rzut piwnic rys.nr Rzut piętra rys.nr Rozwinięcie instalacji gazowej rys.nr Węzeł redukcyjno-pomiarowy z głowicą szybkozamykającą rys.nr Szczegół przejscia przez przegrodę rys.nr 6 7. Rysunek komina rys.nr 7 8. Kanał nawiewny typu Z rys.nr 8 I. OPIS TECHNICZNY.

3 1. Dane wstępne. Opis budynku, lokalizacja oraz miejsce włączenia do sieci gazowej. Przyłączany do sieci gazowej budynek jest obiektem zlokalizowanym w Łomży przy ul. Wyzwolenia 1A. Budynek zrealizowany jest w technologii tradycyjnej, podpiwniczony dwukondygnacyjny,.obiekt posiada przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne, projektuje się instalację gazową zasilającą budynek w gaz ziemny wysokometanowy który docelowo będzie służył do ogrzewania budynku, przygotowania ciepłej wody oraz gorących posiłków.powierzchnia zabudowy wynosi 828 m 2 a jego powierzchnia użytkowa 1009 m 2. Zasilany będzie z istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia PE Ø63 SDR 11 w ul. Wyzwolenia poprzez projektowane przyłącze S.C. fi 32 PR SDR 11. Miejscem odbioru paliwa gazowego będzie kurek główny zlokalizowany na ścianie budynku. Zgodnie z warunkami przyłączenia dostarczenie i montaż gazomierza i reduktora zastrzega sobie MOSD Sp z o.o. Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się w granicach wpływów eksploatacji górniczej, nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2. Przedmiot inwestycji. Przedmiotem inwestycji jest instalacja gazowa składająca się ze scieżki gazowej do kotłowni zlokalizowanej w piwnicy budynku z zamontowanym zaworem odcinającym (o parametrach nie gorszych niż MAG 3) oraz odrębnej scieżki gazowej do kuchni przedszkolnej zasilającej urządzenia do przygotowania ciepłych posiłków. Instalację gazową projektuje się dla gazu ziemnego wg PN-C grupa E i ciśnieniu roboczym przed dowolnym odbiornikiem + gazowym 2 0,5 kpa. Max ciśnienie projektowe ( MOP ) = 2,5 kpa. 0,4 Zakres robót: - montaż węzła redukcyjno-pomiarowego, wykonanego na gazomierzu miechowym G-10 oraz MIX-25 wraz zaworem odcinającym. - wykonanie instalacji gazowej spawanej wraz z podłączeniem do urządzeń grzewczych i technologicznych oraz próbami szczelności, - mocowanie i malowanie instalacji gazowej, - oznakowanie węzła redukcyjno-pomiarowego zgodnie z wymogami ppoż. ( oznakowanie tablicami: Kurek główny gazu ) oraz urządzenie punktu p-poż., - odbiór instalacji nawiewnej, wywiewnej i przewodów spalinowych urządzeń W zakres robót wchodzi również montaż instalacji alarmowej, zabezpieczającej wypływem gazu składającej się z: przed

4 - detektora gazu ziemnego - modułu sterującego - zaworu odcinającego DN50, - zespolonej lampy-syreny Instalację gazową w budynku wykonać z: - rura stal. b /szwu cz. D1-CZ-A1-DN 40 - rura stal. b /szwu cz. D1-CZ-A1- DN 50 -rura stal. b /szwu cz. D1-CZ-A1- DN 25 - kurek DN15 wg PN/H-74219, łączonych przez spawanie gazowe.: Dopuszczam podłączenia sztywne. Kurki winny posiadać certyfikat B. Przejście przez ścianę wykonać w tulei ochronnej Instalację mocować co 1,5-2m oraz max 1m od kotła. Do połączeń gwintowanych używać taśmy teflonowej P.T.F.E. GAZ ( przeznaczonej do instalacji gazowych ) o grubości 0,10mm i 12mm szerokości lub pakuł z konopi ( atest higieniczny HK/B/ 2465/12/99 ) razem z pastą doszczelniającą Gebatout 2(atest /GU/2002 IGNiG Kraków). Kołnierze DN50 w węźle redukcyjno-pomiarowym do mocowania głowicy MAG-3 należy spawać z rurami metodą elektryczną łukową w osłonie gazów obojętnych. Spawanie wykonać w zakładzie posiadającym certyfikat zakładów prowadzących procesy spawalnicze, np. ROLSTAL zaświadczenie dla zakładów spawalniczych I klasy Nr 111/337/III/ Obliczenia do projektu. 3,1. Zużycie gazu. Przyjęto, że do scieżki gazowej do kotłowni zostaną podłączone dwa kotły gazowe kondensacyjne o mocy 65 kw każdy w układzie kaskadowym przy czym jeden traktowany będzie jako rezerwa pracująca przemiennie i okresowo przy znacznym spadku temperatury zewnętrznej (poniżej -20*C),natomiast odrębna scieżka gazowa zasilać będzie kuchnie przedszkolną do której podłączony będzie taboret gazowy o mocy 34 kw oraz dwie KG-4P kw B max = 16 m 3 /h. 9,5 kw/m³ x 90% Moc umowna B, przy obciążeniu pracą ca 80 85% B max : B = 14, m 3 /h x 0,85 14 m 3 /h. Dobrano gazomierz G-10 (Q max = 16 m 3 /h, Q min = 0,10 m 3 /h, Q nom = 10 m 3 /h) p nom =120 Pa. Reduktor MIX 25. Dostarczenie i montaż gazomierza i reduktora dokona M.O.S.D. Sp. z o.o Wymagania kubaturowe pomieszczeń. Minimalna kubatura kotłowni gazowej powinna wynosić 8m 3 i być większa od dopuszczalnego

5 obciążenia cieplnego pomieszczenia W c = 4650 W/m 3 przy sprawności η = 90%: P V min = = 20 m 3. W c 4650 x 0,9 Kotłownia posiada kubaturę ca 80 m Wentylacja i odprowadzenie spalin. W pomieszczeniu kotłowni istnieje wentylacja grawitacyjna. Przekrój nawiewu w kotłowni powinien wynosić minimum 5cm 2 na 1kW mocy kotła. Stąd: 5cm 2 x 84kW= 440 cm 2. Wówczas kanał nawiewny min a x b =20x22cm. Ilość potrzebnego powietrza nawiewanego L n przy zakładanym wskaźniku L w = 0,5 m 3 /h 1kW = 42 m³/h oraz L n =2,1m 3 /h 1kW = 273m 3 /h ( tj. 1,6 palnik oraz 0,5 wentylacja wywiewna ). Stwierdzam, że istniejący metalowy kanał nawiewny: 30x50cm w kotłowni spełnia wymagania ilości napływu powietrza. Komin. Kocioł podłączony jest do komina spalinowego z rury kwasowej Ø=80mm H=10m. Długość czopucha L cz = 2,1m. Ciąg spoczynkowy komina: p= H (γ pow. γ spalin ) x 9,81 = 10,0 x (1,24 0,793) x 9,81 43 Pa. Komin spalinowy winien posiadać drzwiczki rewizyjne z wyczystką oraz możliwość odprowadzenia kondensatu.. UWAGA: Istniejący luft wentylacyjny i komin spalinowy powinny być przeczyszczone i poddane inspekcji stwierdzającej: drożność, szczelność, ciągłość, ciąg i ilość wywiewanego powietrza. Kanały obsługujące kotłownię nie mogą być otwarte na inne pomieszczenia Obliczenia kotłowni na wypadek zagrożenia wybuchem. Strefa 2 wokół szafki gazowej. Wymagana minimalna krotność wentylacji, dla której przyrost ciśnienia p < 5000 Pa obliczony na podstawie - Dz. U. Nr 121 poz z 2003r. przy dopuszczalnym stężeniu gazu ziemnego E= 0,35%, przy którym pomieszczenia mogą być traktowane jako niezagrożone wybuchem, oraz ciśnieniu pracy instalacji gazowej p = 0,0025 MPa i kubaturze kotłowni V=80m³ wynosi: Q gazu dop. x 3600 x x 10-3 x p x 3600 x 100 n min = = 0,6 x/h. C gazu dop. x V 0,35 x 80

6 Przy wysokości komina wentylacyjnego w kotłowni H=8,5 m i t=8ºc oraz przekroju F (14x14) = 0,0196 m² strumień wentylowanego powietrza w pomieszczeniu z kotłem gazowym wyniesie ca 60 m³/h. Przy kubaturze kotłowni gazowej ca 80m³ krotność wentylacji n=0,6 x/h i n faktyczne n min na podstawie Dz. U. Nr 121 poz z 2003r można stwierdzić, że: pomieszczenie kotła gazowego nie zalicza się do pomieszczeń zagrożonych wybuchem, zapewnia bezpieczeństwo i ochronę ppoż. przy w/w wymianie powietrza. UWAGA: Ilość wywiewanego powietrza musi być potwierdzona pomiarami praktycznymi W celu pełnego zabezpieczenia kotłowni przed zagrożeniem wybuchem projektuje się aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej (o parametrach nie gorszych niż GX-2 firmy GAZEX.) Strefa 2 zagrożenia wybuchem wokół szafki gazowe ( wg ZN-G-8101:1998r. dla p = 0,5MPa Potencjalne uchodzenie gazu: Q max = 5,3 x 10-4 ( p + 0,1 ) = 5,3 x 10-4 ( 0,5 + 0,1 ) = 0, m 3 /s. Zasięg strefy 2 zagrożenia wybuchem wokół szafki gazowej: R = 3,84 x Q 0,55 = 3,84 x 0, ,55 = 0,46m Wymagana pojemność kumulacyjna instalacji gazowej. Wymagana minimalna pojemność kumulacyjna instalacji gazowej w kotlowni ( przy B max = 8.4, m 3 /h ): - dla zapasu i obciążenia 0 100%: V 100% = B max gazu p 360 x (1+ ) dla zapasu i obciążenia 0 50%: V 50% = B max gazu p 575 x (1+ ) = = 0,0322 m³. = = 0,0188 m³. W celu stworzenia bufora gazowego projektuje się kolektor gazowy DN100. Dla rur wg PN/H DN100 ( Ø w =100mm ) L=2,0m, DN50 ( Ø w =50mm ) L=10m oraz DN25 (Ø w = 15mm ) L=5,0 m rzeczywista pojemność instalacji wyniesie: - rura stal. b /szwu cz. D1-CZ-A12 DN 50, L = 15 m, - rura stal. b /szwu cz. D1-CZ-A1 DN 25, L = 5,0 m, - gazomierza BK G10 o pojemność komór V = 4 dm³,

7 sumaryczna pojemność instalacji gazowej wynosi: П d 2 DN15 П d 2 DN 50 П d 2 DN 25 V = x 2,0m + x 10 m + x 5 m + V gazomierza V = 0,0866 m 3. co stanowi zapas regulacji w zakresie ponad 200% i jest wystarczający dla projektowanego reduktora MIX25 4. Główna próba szczelności instalacji gazowej. Na podstawie PN-M oraz Dz. U. Nr 74 poz. 836 z 1999r. wykonawca instalacji gazowej powinien wykonać, w obecności Inwestora, główną próbę szczelności - STP. Przed próbą instalację przedmuchać sprężonym powietrzem w stronę na zewnątrz budynku. Następnie nie pomalowaną ( z odłączonymi odbiornikami gazu oraz otwartym i zaślepionym kurkiem gazu przed odbiornikiem gazu ) instalację w budynku poddać sprawdzeniu na szczelność czynnikiem próbnym o nadciśnieniu 100kPa (1atm.) w czasie min 0,5godz. Sprawdzić szczelność na manometrze tarczowym wg PN-88/M-42304, dokładnym, o dużej tarczy M160, klasy 0,6%, zakres 0 160kPa, ze świadectwem legalizacji. Przed napełnieniem instalacji paliwem gazowym wykonać próbę przydatności do użytkowania z zamontowanymi urządzeniami: reduktorem i gazomierzem. Stosować manometr tarczowy M160 zakres 0-10kPa, klasy 0,6% i nadciśnienie powietrza p = 5kPa w czasie 30min. Z prób należy sporządzić protokoły. SPADEK CIŚNIENIA PODCZAS PRÓB NIEDOPUSZCZALNY. 5. Instalacja elektryczne Instalacja przeciwwybuchowa w kotłowni Wykonawstwo instalacji zabezpieczającej należy zlecić elektrykowi z uprawnieniami. Projektuje się Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej (o parametrach nie gorszych niż GX-2 firmy GAZEX) - zawór odcinający - 1 szt, - zespolona lampa-syrena - 1 szt. Z wolnego pola ( za oddzielnym bezpiecznikiem ) w rozdzielni NN należy wyprowadzić obwód YDY 3x1,5 do zasilania modułu alarmowego który należy zainstalować na ścianie w pomieszczeniu kotłowni gazowej. Moduł alarmowy montować na wysokości ca 1,7m od podłogi i 0,3m od drzwi wejściowych. Moduł współdziała z detektorem gazu zainstalowanym pionowo max 30cm od sufitu, w miejscu pokazanym na rysunku ( w pionie nad palnikiem kotła, z wlotem pionowo w dół ). Syrenę montować ponad modułem - 10cm od sufitu. Przewody układać w rurkach RL-20 z zastosowaniem kolan giętkich. Całość mocowana na uchwytach. Zasada działania. Po wykryciu gazu przez detektor gazu moduł zasygnalizuje awarię instalacji gazowej przez syrenę-lampę błyskową próg I [ALARM1]. W przypadku zwiększenia się koncentra-cji gazu moduł spowoduje zamknięcie głowicy odcinającej gaz w skrzynce węzła redukcyjnopomiarowego przed budynkiem próg II [ALARM2].

8 Stany instalacji: Alarm I: stężenie 5 10% DGW ( dolnej granicy wybuchowości ), Alarm II: stężenie 20 40% DGW. Instalacje elektryczne wykonać przewodami miedzianymi: - połączenie do głowicy - YDY 2x4, - połączenie detektora - YDY 4x1 tylko okrągły!, - syrena lampa - YDY 3x2x0,5, - zasilanie 220 V(opcja 12V) - YDY 3x1,5 ( dobór nie krytyczny ). Podłączenie głowicy wykonać poza strefą 2 w puszce o klasie szczelności IP-55 ( wewnątrz budynku, w kotłowni). Przewód od głowicy przeprowadzić pomiędzy tuleją ochronną instalacji gazowej i rurą instalacji gazowej - do wewnątrz. UWAGA: Należy przestrzegać kolejności podłączenia). Jako system ochrony przed porażeniem stosować istniejący system zerowania. Wszelkie dane systemu należy umieścić w tabeli dołączonej do wyrobu oraz sprawdzić i zakończyć protokołem ( wzór w załączeniu ). Zabronione jest mocowanie przewodu do rury gazowej! Instalacja uziemiająca. Instalację gazową należy połączyć do przewodu uziemiającego. Połączenia ekwipotencjalne ( wyrównawcze ) należy wykonać wg PN-ICE 364. Można też połączyć rury instalacji gazowej do uziemionych, pozostałych metalicznych rurociągów budynku, zbrojeń lub fundamentów. Należy stosować taśmy-obejmy metalowe 3-4, skręcane na śruby oraz jednożyłowy przewód miedziany YDY 6 mm 2 x1 w izolacji żółto-zielonej z PCW. Stopień ochrony instalacja elektryczna w kotłowni IP 65 wg PN-EN Rezystancja uziemienia - mniej niż 4 5Ω. 6. Uwagi dla Inwestora. Przed przystąpieniem do budowy należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę instalacji gazowej, ustanowić kierownika robót oraz na siedem dni przed rozpoczęciem robót zawiadomić urząd nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót i pobrać dziennik budowy. Po zakończeniu robót przy instalacji gazowej należy zgłosić zakończenie robót do inspektoratu budowlanego na co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania. Wykonawca instalacji gazowej powinien posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie ( uprawnienia budowlane oraz członkostwo w izbie inżynierów budownictwa ) lub uprawnienia mistrza w zawodzie branży sanitarnej i być obeznany ze sztuka gazowniczą. Kierownikiem budowy przy instalacji gazowej może być tylko osoba posiadająca uprawnienia budowlane i członkostwo w izbie inżynierów budownictwa. Po skończeniu robót należy zgłosić przewody wentylacyjne i spalinowe do kontroli poprawności działania. Odbiór robót przy instalacji gazowej polega na sprawdzeniu: aktualnych certyfikatów na materiały, armaturę, wyroby, legalizacji użytych manometrów,

9 prawidłowości działania przewodów wentylacyjnych i spalinowych ( wymagana jest opinia o kominach stwierdzająca poprawności montażu kratek, drożności, szczelności i odpo-wiednie ciągi przewodów spalinowych i wentylacyjnych ), zgodności wykonawstwa z projektem ( akceptowane są tylko zasadne zmiany, które musi uzgodnić projektant i zaakceptować urząd wydający pozwolenia na budowę ), trwałości mocowania instalacji i rozstawy uchwytów, wykonawstwa przejść w tulejach ochronnych przez przegrody budowlane, odległości od innych instalacji ( tj. 0,1m przy równoległym prowadzeniu przewodów gazowych i 0,02m przy ich krzyżowaniu z innymi, głównej próbie szczelności ( bez palnika gazu ), poprawności malowania instalacji ( dopiero po próbach szczelności ), działania instalacji zabezpieczającej oraz uziemienie instalacji gazowej. Po próbach szczelności rury należy zabezpieczyć: oczyścić do 3. st. czystości, tj. bardziej gruntowne czyszczenie ręczne, powierzchnia pozbawiona słabo przylegającej zgorzeliny walcowniczej, rdzy i przylegającej starej powłoki malarskiej. Instalację malować przy wilgotności powietrza max 75% i temperaturze min +5ºC ( max 40ºC ): 1x farbą podkładową żółtą oraz nawierzchniową żółtą - 2x co 24h. Pokrycia malarskie powinny wykazywać przyczepności oraz odporność na agresywność korozyjną środowiska w stopniu co najmniej U wg PN-H Sprawdzenie przylegania powłok malarskich ( i metalicznych ) należy wykonać po 14. dniowym sezonowaniu pokryć poprzez nacięcie powłoki ochronnej wzdłuż linii wzajemnie prostopadłych co 1mm, tak aby powstało około 100 pól kwadratowych. Do tak utworzonej siatki przykleić taśmę samoprzylepną, a następnie zerwać ją gwałtownym pociągnięciem. Wynik sprawdzenia przylegania powłok uznaje się za pozytywny, jeśli na taśmie nie znajduje się żaden z kawałków warstwy malarskiej. Wyniki sprawdzenia należy wpisać w dziennik budowy. Więcej informacji na temat gazu ziemnego w tym Dyrektywę gazową 2003/55/WE można uzyskać na stronie oraz PN-C i PN-C wg grupy E. Okresowe kontrole instalacji gazowej należy wykonywać zgodnie z: - PN-M Instalacja gazowa. Kontrola okresowa - PrPN-M 34506* - Instalacje gazowe. Próby wytrzymałości i szczelności. INSTALACJA GAZOWA powinna być poddana RAZ NA ROK próbie szczelności. Próbę szczelności całej instalacji gazowej z odbiornikami należy wykonywać czynnikiem próbnym o ciśnieniu TP = 130%x MOP = 3,75kPa ( co odpowiada min 375 i max 500 mmh 2 O dla U- rurki ). Jeżeli po upływie min 5min od ustabilizowania się ciśnienia nie zanotowano spadku ciśnienia, wynik próby należy uznać za pozytywny. Należy stosować manometr tarczowy M160, zakres 0 10kPa; 0,6% SPADEK CIŚNIENIA NIEDOPUSZCZALNY. Połączenia rozłączne instalacji gazowej ( kurki, korki, śrubunki, kolana ) można sprawdzać płynem do wykrywania nieszczelności poprzez opianowanie lub detektorem gazu ziemnego o czułości min 100ppm. Wynik próby uznaje się za pozytywny w przypadku braku wskazań wypływu paliwa gazowego. Stwierdzone nieszczelności muszą być usunięte przez osoby ze stosownymi uprawnieniami (D i E gazowe). Uwaga: Kontrola zewnętrzna nie gwarantuje sprawdzenia szczelności całej instalacji (

10 jedynie kontrolna próbą ciśnieniową ). PRZEWODY SPALINOWE i WENTYLACYJNE NALEŻY KONTROLOWAĆ - DWA RAZY w ROKU. Wykonawca instalacji gazowej ma obowiązek używania materiałów, wyrobów i narzędzi posiadających dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r., a także zgodnie z ustawą o systemie zgodności Dz. U. Nr 166 poz.1360 z 2002r. z późniejszymi zmianami. Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe P.K.T.San.,Grz.,Gaz., i Klim., W-wa, 1995 r. oraz - PN-B Kotłownie budowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1. Pozostałe ustalenia i wytyczne. Punkt redukcyjno-pomiarowy i kurek główny oznaczyć zgodnie z przepisami ppoż. Należy wyposażyć kotłownię w oświetlenie sztuczne, bezpieczne zainstalowane zgodnie z wymogami stopnia ochrony IP-65. Kotłownię wyposażyć w awaryjny wyłącznik prądu i oznaczyć zgodnie z przepisami. W kotłowni zainstalować oświetlenie sztuczne o natężeniu 150 lx. Kotłownię gazową należy wyposażyć w instrukcję BHP i techniczno-ruchową wraz z niezbędnymi schematami i postępowaniem na wypadek pożaru wraz z telefonami alarmowymi. Ściany, stropy powinny mieć odporność ogniową co najmniej EI-60, drzwi kotłowni otwierane na zewnątrz powinny posiadać odporność ogniową co najmniej EI Przy wejściu do kotłowni urządzić punkt ppoż.: gaśnicą ładunku co najmniej 5 kg typu GS-5X oraz koc gaśniczy z tkaniny szklanej TS w futerale. Uwaga: Przyłącze gazu Dn.32, kurek główny, są własnością dostawcy gazu i są przez niego eksploatowane. Natomiast szafka na węzeł redukcyjno pomiarowy, ASBIG wewnętrzna instalacja gazowa wraz z przyłączonymi do niej urządzeniami jak również kanały wentylacyjne i spalinowe są własnością władającego budynkiem i są przez niego eksploatowane

11 Oświadczam że dokumentacja projektowa instalacji gazowej składająca się z częsci opisowej,załączników i rysunków jest wykonana zgodnie z : Zawartą umową Przepisami techniczno budowlanymi Zasadami wiedzy technicznej Opracowanie nie wymaga sporządzenia planu BIOZ Dokumentacja została sprawdzona i uznana za sporządzoną prawidłowo, posiada niezbędne uzgodnienia i jest kompletna z punktu widzenia ia celu któremu ma służyć Sprawdził: Projektant :

12 Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Łomża,dnia Przedszkole Publiczne nr Łomża ul. Wyzwolenia 1a NIP: RG-12/011/2007 Termin ważności: WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ DLA PODMIOTU PRZEWIDUJĄCEGO ODBIÓR PALIWA GAZOWEGO W ILOŚCI NIE WIĘKSZEJ NIŻ 10 m 3 /h GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO GRUPY E W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia r., Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazownia Białostocka stwierdza możliwość przyłączenia do sieci gazowej budynku przedszkolnego w celu dostarczania paliwa gazowego dla potrzeb: przygotowania posiłków, ciepłej wody użytkowej i ogrzania pomieszczeń do następujących odbiorników: Kocioł Gazowy CO szt. 1 każdy o poborze 9,5 m 3 /h Moc umowna wynosi: 9,5 m 3 /h Roczny pobór paliwa gazowego: m 3 /rok Przewidywany termin rozpoczęcia poboru paliwa gazowego: IV. kwartał 2007 r. I. Adres przyłączanego obiektu: Miejscowość : Łomża Ulica: Wyzwolenia 1 a działka nr :21010 Gmina / Dzielnica:... II. Rodzaj i parametry paliwa gazowego: 1. gaz ziemny wysokometanowy grupy E 2. zawartość siarkowodoru do 7,0 mg/m3; 3. zawartość siarki do 40,0 mg/m3; 4. zawartość par rtęci do 30,0 ug/m3; 5. intensywność zapachu gazu wyczuwalna w powietrzu po osiągnięciu stężenia: 1,0% V/V dla nominalnej liczby Wobbego wynoszącej 41,5-50 MJ/m 3 ; 6. ciepło spalania powinno wynosić nie mniej niż 34 MJ/m 3 dla nominalnej liczby Wobbego 50 MJ/m ciśnienie paliwa gazowego w sieci dystrybucyjnej od 100 do 500 kpa 8. ciśnienie paliwa gazowego na wejściu do instalacji gazowej 2,0 (+0,5;-0,4)kPa III. Przyłączenie do sieci gazowej nastąpi po zawarciu z Przedsiębiorstwem gazowniczym umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia prac projektowych i budowlanych, w skład których wchodzą w szczególności: 1. sporządzenie projektu technicznego przyłącza gazowego zgodnie z Warunkami

13 przyłączenia do sieci gazowej" zawierającego rysunki, dokumenty i uzgodnienia wymienione w art. 30 ust 2, 3 i 4 Ustawy Prawo Budowlane, 2. uzgodnienie projektu technicznego przyłącza gazowego, o którym mowa w lit. a) z Przedsiębiorstwem gazowniczym, 3. dokonanie zgłoszenia zamiaru budowy przyłącza gazowego, 4. wybudowanie przyłącza gazowego w celu przyłączenia obiektu do istniejącej sieci Przedsiębiorstwa gazowniczego, zgodnie z Warunkami przyłączenia do sieci gazowej", projektem technicznym, o którym mowa w lit a), oraz dokumentem wymienionym w lit c). IV. Zakres prac budowlanych w celu przyłączenia obiektu do sieci gazowej obejmować będzie wykonanie: 1. przyłącza gazowego średniego ciśnienia DN 32 mm długości ok. 54,50 m, 2. punktu redukcyjno-pomiarowego o przepustowości 10 m 3 /h, 3. instalacji gazowej, 4. inne. Bazę do gazyfikacji stanowić będzie gazociąg średniego ciśnienia DN 63 PE w ulicy Wyzwolenia w Łomży V. Wymagania dotyczące pomiaru, kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego: 1. miejsce usytuowania gazomierza - w punkcie redukcyjno - pomiarowym usytuowanym w szafce gazowej zlokalizowanej w linii rozgraniczenia posesji 2. reduktor typ MIX gazomierz miechowy typu G 10 VI. Miejsce rozgraniczenia własności sieci gazowej Przedsiębiorstwa gazowniczego i instalacji gazowej Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie stanowić będzie: kurek główny odcinający dopływ paliwa gazowego do instalacji gazowej, usytuowany na przyłączu gazowym w punkcie redukcyjnym w szafce w linii rozgraniczenia posesji VII. Projektowany koszt wykonania przyłączenia: w zakresie, o którym mowa w rozdziale IV. pkt. 1 i 2 wyniesie około 7694,10 zł. Opłata za przyłączenie, którą poniesie Podmiot ubiegający się o przyłączenie, zgodnie z obowiązującą na dzień wydania warunków przyłączenia Taryfą dla paliw gazowych, wynosi około 4806,00 zł plus 22% VAT. Powyższy koszt wykonania oraz wysokość opłaty za przyłączenie należy traktować jako wstępny. Uszczegółowienie kosztu nastąpi w umowie o przyłączenie do sieci gazowej natomiast opłata za przyłączenie zostanie wyliczona w oparciu o obowiązującą w dniu zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej Taryfę dla paliw gazowych. VIII. Rozpoczęcie procesu przyłączenia do sieci gazowej Przedsiębiorstwa gazowniczego nastąpi w oparciu o niniejsze warunki przyłączenia po: 1. uzyskaniu dla całego przebiegu sieci gazowej tytułu prawnego, mającego postać: - oświadczenia właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na budowę i eksploatację przyłącza gazowego przebiegającego po terenie nieruchomości, na której usytuowany jest przyłączany obiekt, - w przypadku przebiegu sieci gazowej przez tereny publiczne (w szczególności drogi publiczne oraz nieruchomości będące własnością jednostek samorządu terytorialnego lub skarbu państwa), dopuszcza się uzyskanie tytułu prawnego w formie innej niż określonej w pkt. 1 powyżej, 2. zapewnieniu miejsca na punkt redukcyjno-pomiarowy zgodnie z wymogami Przedsiębiorstwa Gazowniczego określonymi w rozdz. V pkt. 1 i obowiązującymi przepisami. IX. Niniejsze warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią podstawę do zawarcia, na pisemny wniosek Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie, umowy o przyłączenie do sieci

14 gazowej Przedsiębiorstwa gazowniczego, o której mowa w rozdziale III, określającej obowiązki stron. Informacje ogólne: 1. Przedsiębiorstwo gazownicze nie ponosi odpowiedzialności finansowej za działania związane z przyłączeniem, podjęte przez Podmiot ubiegający się o przyłączenie przed zawarciem umowy o przyłączenie do sieci gazowej. 2. Projektowanie, budowę i użytkowanie sieci gazowej na terenie działania Przedsiębiorstwa gazowniczego należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo Energetyczne oraz wydanymi na ich podstawie aktami wykonawczymi a także zasadami wiedzy technicznej. Zalecane jest stosowanie w tym zakresie procedur i instrukcji technicznych Systemu Zarządzania Jakością obowiązujących w Przedsiębiorstwie gazowniczym, w tym dotyczących: - sieci gazowych stalowych i z tworzyw sztucznych, - kwalifikacji wyrobów, - kwalifikacji dostawców usług. 3. Klient zobowiązany jest do opracowania projektu budowlanego iuzyskania pozwolenia na budowę instalacji gazowej zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz uzgodnienia z Przedsiębiorstwem gazowniczym wielkości i lokalizacji punktu redukcyjno - pomiarowego 4. Klient zobowiązany jest do wybudowania instalacji gazowej zgodnie z projektem budowlanym i decyzją o pozwoleniu na budowę oraz do zapewnienia jej prawidłowego użytkowania, a w szczególności użytkowania odcinka ziemnego instalacji gazowej, który podlega przepisom dla sieci gazowych. UWAGA: a. Okres ważności warunków przyłączenia do sieci gazowej wynosi rok od daty ich wystawienia, przy czym może on być przedłużony jednorazowo na kolejny rok w oparciu o pisemny wniosek Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie, złożony na 30 dni przed upływem terminu ich ważności. b. W przypadku rezygnacji, przed upływem roku, z ubiegania się o przyłączenie do sieci gazowej Podmiot ubiegający się o przyłączenie niezwłocznie informuje o tym Przedsiębiorstwo gazownicze. c. Orientacyjny okres realizacji przyłączenia wynosi: - 6 miesięcy od daty zawarcia umowy o przyłączenie - w przypadku budowy przyłącza gazowego; - 12 miesięcy od daty zawarcia umowy o przyłączenie - w przypadku budowy gazociągu i przyłącza gazowego. Jednocześnie zawracamy uwagę na to, że powyższe terminy mogą ulec wydłużeniu między innymi z uwagi na: - utrudnienia w realizacji przyłączenia spowodowane warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlano-montażowych; - niezależne od Przedsiębiorstwa gazowniczego opóźnienia w uzyskaniu zgód, uzgodnień, decyzji i pozwoleń administracyjnych lub też prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i eksploatacyjne do nieruchomości, po których przebiegać będzie trasa sieci gazowej. opracował: Mariusz Myśliński PRACOWNIK TECHNICZNY

15 Masa stale plastyczna Sznur konopny czesany smołowany Przegroda budowlana Tuleja stalowa ocynkowana wg tabeli poniżej D n D 1 D N D N 1 5, 2 0, U W A G A : Przed doszczelnieniem tulei stalowej instalację gazową należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Spawy i luty instalacji wewnątrz tulei niedopuszczalne. Obiekt: Budynek przedszkola w Łomży przy ul. Wyzwolenia 1 A Przedmiot: P.B. Instalacji gazu Szczegół przejścia przez ścianę Projektant: mgr inż. Wiesław Gliński upr. LOM-81, LOM-32 Nr rys: 6 Skala:1:20 Data: Podpis:

16 L p N a z w a o z n a c z e n i a 1 Kratka wentylacyjna bez zastawek 2 Kolano z blachy stalowej, ocynkowanej 3 Strop nad pomieszczeniem technicznym / kotłownią / 4 Uchwyt / obejma / z blachy do zamocowania w ścianie 5 Kanał z blachy stal., ocynkowanej 300x500 6 Posadzka piwnicy 7 Ściana zewnętrzna budynku iekt: Budynek przedszkola w Łomży przy ul. Wyzwolenia 1 A Nr rys: 8 Przedmiot: KANAŁ NAWIEWNY Data: Projektant: mgr inż. Wiesław Gliński upr. LOM-81, LOM-32 Podpis:

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

PUPiG Arkadiusz Łojewski Ostrów Mazowiecka, ul. Sielska 57 WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA WRAZ Z DOBOREM KOTŁÓW C.O.

PUPiG Arkadiusz Łojewski Ostrów Mazowiecka, ul. Sielska 57 WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA WRAZ Z DOBOREM KOTŁÓW C.O. Projektowany kanał wentylacyjny - nawiewny typu "Z" 50 x 40 cm 0,70 m Vitocell 300-V 200 l VITOPLEX 100 MOC 151-200 kw ø 180 VITOPLEX 100 MOC 151-200 kw ø 180 Istniejacy kanał wenylacyjny - wywiewny 14

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi Projekt budowlany przebudowy istniejącej kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum Publicznego na działce nr ew. 1235/17, przy ul. Reymonta 13, 26 800 Białobrzegi Tom II instalacja gazu Inwestor: Gmina Białobrzegi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej.

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej. P r o j e k t o w a n i e N a d z ó r K i e r o w a n i e robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Paweł Jankowski 55-002 Kamieniec Wrocławski ul. Szkolna 12, tel 0-71 318-56-27, kom 606-249-467 NIP 697-132-57-07 REGON 932935410 PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4.

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Spis rysunków Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Rzut pomieszczenia kotłowni instalacja gazowa. Rozwinięcie instalacji gazowej. Mapa ewidencji gruntów. 1:100 1:100

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY instalacji gazowej budynku mieszkalnego Kolbudy, ul. Osiedle Leśników 10, działka nr 64/17

OPIS TECHNICZNY instalacji gazowej budynku mieszkalnego Kolbudy, ul. Osiedle Leśników 10, działka nr 64/17 1 OPIS TECHNICZNY instalacji gazowej budynku mieszkalnego Kolbudy, ul. Osiedle Leśników 10, działka nr 64/17 a. Podstawy do projektowania: - Zlecenie Inwestora - Dokumentacja techniczna budynku - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

II DOKUMENTY FORMALNE Załącznik 1 Warunki techniczne podłączenia do sieci gazowej Załącznik 2 Opinia kominiarska

II DOKUMENTY FORMALNE Załącznik 1 Warunki techniczne podłączenia do sieci gazowej Załącznik 2 Opinia kominiarska SPIS TREŚCI I OPIS TECHNICZNY 1. Podstawy opracowania 2. Zakres projektu 3. Cel inwestycji 4. Opis ogólny 5. Projektowane rozwiązania techniczne 5. Uwagi końcowe 6. Zestawienie urządzeń i armatury na instalacji

Bardziej szczegółowo

b r a n ż a s a n i t a r n a

b r a n ż a s a n i t a r n a 0511 Projektowanie i Nadzór Sieci i Instalacji Sanitarnych Krzysztof Dybicz 88-100 Inowrocław, ul. Wachowiaka 7/28 z siedzibą przy ul. Gen. Kleeberga 1 w Inowrocławiu tel. / fax (052) 352-19-40, e-mail:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wewnętrznej gazu niskiego ciśnienia Budynek zaplecza socjalno technicznego Warszawa ul.

OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wewnętrznej gazu niskiego ciśnienia Budynek zaplecza socjalno technicznego Warszawa ul. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wewnętrznej gazu niskiego ciśnienia Budynek zaplecza socjalno technicznego Warszawa ul. Kawęczyńska 44 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora - Warunki podłączenia

Bardziej szczegółowo

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA 4 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław tel.71 364 94 00, faks 71 336 78 17 Wpl ~-( r '*'*^**' Nr. j ll~7 3 Dział Przyłączeń

Bardziej szczegółowo

Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NA DZ. NR 2704/1 W MROWLI I ETAP

Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NA DZ. NR 2704/1 W MROWLI I ETAP P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Inwestor: Powiat Rzeszów Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Nazwa projektu: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NA DZ. NR 2704/1 W MROWLI

Bardziej szczegółowo

MGR INś. ANDRZEJ KRAJEWSKI 25-214 Kielce, ul. Jana Karskiego 1, tel./fax (041) 361-82-68 e-mail: cieplotechnika.kielce@interia.pl

MGR INś. ANDRZEJ KRAJEWSKI 25-214 Kielce, ul. Jana Karskiego 1, tel./fax (041) 361-82-68 e-mail: cieplotechnika.kielce@interia.pl EGZ. NR1 P r z e d s i ę b i o r s t w o T e c h n i c z n o -H a n d l o w e CIEPŁOTECHNIKA MGR INś. ANDRZEJ KRAJEWSKI 25-214 Kielce, ul. Jana Karskiego 1, tel./fax (041) 361-82-68 e-mail: cieplotechnika.kielce@interia.pl

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

ZAWATROŚĆ OPRACOWANIA

ZAWATROŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWATROŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECZNICZNY do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Kładki nr 24. Podstawa opracowania. Zakres opracowania.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0 INWESTYCJA : ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 im. Emilii Plater 05-501 PIASECZNO, UL. Al. BRZÓZ 26, INWESTOR : POWIAT

Bardziej szczegółowo

Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A

Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A Temat opracowania: Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Zakres opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy Branża: IS - instalacyjna Lokalizacja obiektu:

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Budynek Skarbu Państwa 81-820 Sopot, ul. 23 Marca 110 działki nr : 5 jedn. ewid. Sopot

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Budynek Skarbu Państwa 81-820 Sopot, ul. 23 Marca 110 działki nr : 5 jedn. ewid. Sopot BESSKO Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe 80-204 Gdańsk, ul. Dębowa 22 058 558 47 92 Nr umowy: /2013 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Obiekt: Budynek Skarbu Państwa 81-820 Sopot, ul. 23 Marca 110 działki nr

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZOWEJ.

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZOWEJ. - 1 - ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A: CZĘŚĆ OGÓLNA. 1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Podstawa opracowania. B: OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZOWEJ. 1. MontaŜ i prowadzenie przewodów. 2. Roboty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Instalacja gazu KOD CPV 45333000-0 1.1. Wstęp -Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków. 1. Rzut piwnicy. 1:50 2. Rzut parteru. 1:50 3. Rzut I piętra. 1:50 4. Rzut II piętra. 1:50 5. Aksonometria instalacji gazowej 1:50

Spis rysunków. 1. Rzut piwnicy. 1:50 2. Rzut parteru. 1:50 3. Rzut I piętra. 1:50 4. Rzut II piętra. 1:50 5. Aksonometria instalacji gazowej 1:50 Spis rysunków. 1. Rzut piwnicy. 1:50 2. Rzut parteru. 1:50 3. Rzut I piętra. 1:50 4. Rzut II piętra. 1:50 5. Aksonometria instalacji gazowej 1:50 OPIS TECHNICZNY Przebudowy instalacji gazowej dla budynku

Bardziej szczegółowo

3. Projektowana wewnętrzna instalacja gazowa.

3. Projektowana wewnętrzna instalacja gazowa. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano wykonawczego wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni c.o. + c.w.u. w budynku szkoły z salą gimnastyczną Zespołu Szkół Nr 6 w Lubyczy Królewskiej 1. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/1 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/1 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/1 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ADRES : LUBIN, UL. KUKUCZKI 39 INWESTOR : STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ DLA POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA GAZOWA. Zespół Szkół w Lubianie Lubiana 6, 73-260 Pełczyce

BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ DLA POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA GAZOWA. Zespół Szkół w Lubianie Lubiana 6, 73-260 Pełczyce Biuro Projektów SAN-Technika mgr inż. JOLANTA SKOWRON ul. Kręta 11a 74-320 Barlinek Tel. 95 746 10 24; e-mail: san-technika@wp.pl TYTUŁ: BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ DLA POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny str. 3-5 4. Obliczenia i zestawienie podstawowych materiałów str. 6 5. Załączniki : warunki techniczne ZG Lublin oświadczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Dla obiektu: Budynek gimnazjum Jasienica ul. Szkolna dz. ew. nr 829 gm. Tłuszcz Budowa instalacji gazowych Inwestor: Gmina Tłuszcz 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10 IMIĘ I

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO BUDYNEK C

Projekt Wykonawczy PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO BUDYNEK C ul. Kościuszki 25/ IVp, 05-300 Mińsk Mazowiecki tel. (25) 758 54 75, fax. (25) 758 54 36 Projekt Wykonawczy Obiekt: PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO BUDYNEK C Lokalizacja ul. Puscha

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

ZSPiG w Szczyrku Przebudowa Wewnętrznej Instalacji Gazowej

ZSPiG w Szczyrku Przebudowa Wewnętrznej Instalacji Gazowej 1. Wprowadzenie, warunki ogólne 1. Zadanie Termomodernizacja budynku ZSPiG w Szczyrku ul. Szkolna 9. 1. Remont Źródła Ciepła i Instalacji Grzewczej 2. Niniejsze Opracowanie Projekt Budowlany Przebudowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji gazowej

PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji gazowej PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji gazowej Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem dobudowa do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Obiekt : Szkoła Podstawowa w m. Markuszowa Adres : Markuszowa

Bardziej szczegółowo

I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014

I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. ZAŁĄCZNIKI I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014 I. B Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Inwestycja : Kotłownia gazowa dla Szkoły Podstawowej w Iskrzyni. Gmina Korczyna, 38-420 Korczyna ul. Rynek 18a

Inwestycja : Kotłownia gazowa dla Szkoły Podstawowej w Iskrzyni. Gmina Korczyna, 38-420 Korczyna ul. Rynek 18a INSTAL - KOBO Bogusław Kowalski 38-500 Sanok, Daszyńskiego 7/20, tel. 013 4634305 Nr ew. 1905, Regon: 370151005, NIP 687-111-08-06 Konto: P B S w Sanoku ul. Kościuszki 22 Inwestor : Gmina Korczyna, 38-420

Bardziej szczegółowo

LP NAZWA Skala Nr rysunku

LP NAZWA Skala Nr rysunku SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Skala Nr rysunku I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny. III CZĘŚĆ RYSUNKOWA Mapa zagospodarowania terenu. Profil CO2. Profil azotu. 1:500 1:100/100 1:100/100 S-GZ.01 S-GZ.02

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki:

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki: SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II. Rysunki: 1 Plan sytuacyjny przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 2 Profil podłużny instalacji gazu prowadzonej na zewnątrz budynku do istniejącej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. OPIS TECHNICZNY Str. 2 II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Str. 5 III. ZAŁĄCZNIKI Str. 7 Z-1- Zaświadczenie opracowującego o przynależności do Lubuskiej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE 1. 2. 3. 3. 1. 3. 2. 3. 3. 4. 5.

SPIS TRE 1. 2. 3. 3. 1. 3. 2. 3. 3. 4. 5. SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis przyjętych rozwiązań. 3.1. Opis obiektu 3.2. Instalacja gazowa. 3.3. Wentylacja i odprowadzenie spalin. 4. Informacja dotycząca planu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTO-BUD Sp. z o.o.

PROJEKTO-BUD Sp. z o.o. Inwestor: Obiekt, adres: Stadium: PROJEKTO-BUD Sp. z o.o. Gmina Wiązownica 37-522 Wiązownica 208 Świetlica Wiejska Manasterz 59 37-522 Wiązownica Działka nr 316/3, obręb Manasterz PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTO-BUD

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

CP-60343. 05. 2013 r. upr. bud. Nr LOD/0309/POWS/05 Asystent: Techn. Janina Olczak

CP-60343. 05. 2013 r. upr. bud. Nr LOD/0309/POWS/05 Asystent: Techn. Janina Olczak bipro-bumar sp. z o. o. rok założenia 198 IN -272 Inwestor PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI SP. Z O.O. ul. Nawrot 11, 90-029 Łódź Tel: 10-21-, 10-21-6, 2-67-1-8, 2-676-10-70 Tel./Fax

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZOWEJ, I WYNIESIENIA KURKA GŁÓWNEGO DO

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZOWEJ, I WYNIESIENIA KURKA GŁÓWNEGO DO USŁUGI PROJEKTOWE Aleksander Kania 01 708 Warszawa ul. Słodowiec 5a/39 tel./fax 834 79 04 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZOWEJ, I WYNIESIENIA KURKA GŁÓWNEGO DO PRZEBUDOWY BLOKU śywieniowego ADRES OBIEKTU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ATW - Technika Sanitarna spółka cywilna T. Kozłowski, W. Paluch 24-100 Puławy, ul. Dęblińska 2 tel., fax.: (81) 888 52 41; e-mail: atw@op.pl PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Remont instalacji gazu n.c. Inwestycja:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE " J U W A " Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE  J U W A  Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE " J U W A " Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski 15-084 BIAŁYSTOK ul. E.Orzeszkowej 32 tel.(085) 740 87 80, fax (085) 740 87 81 PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem BRANśA ELEKTRYCZNA OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu wraz z Kotłownią i zapleczem Al. Jana Pawła II 1, 38-600 Lesko

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO 7 USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE PAWEŁ PIETRZAK 43-267 Suszec, ul. Modrzewiowa 4 tel. 662 017 146, e-mail: pietrzak.pawel@wp.pl NIP:651-116-17-01 REGON: 240728247 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEJ

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PROJEKT WYKONAWCZY WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU ORAZ OGRZEWANIA

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PROJEKT WYKONAWCZY WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU ORAZ OGRZEWANIA ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PROJEKT WYKONAWCZY WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU ORAZ OGRZEWANIA INWESTYCJA: OBIEKT: Budowa budynku Hali nr 2 wraz z niezbędną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Wentylacja garaży 4.1.1. Wentylacja

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy. A. KOTŁOWNIA GAZOWA I. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano - wykonawczego kotłowni lokalnej gazowej w budynku użytkowym w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 248, nr ewid. działki 3/2, arkusz 38, obręb Junikowo.

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ Inwestor: LTG NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. dotyczy: ul. Marcelińska 34 / Niecała 1, 3, 3A, 5 w Poznaniu Opracował: Przemysław Wasielewski (upr. bud. nr 202/90/PW)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ PIWNICY NA WĘZEŁ C.O. i CCWU W BUDYNKU MIESZKALNYM przy ul. Broniewskiego 28a w Rzeszowie

PROJEKT WYKONAWCZY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ PIWNICY NA WĘZEŁ C.O. i CCWU W BUDYNKU MIESZKALNYM przy ul. Broniewskiego 28a w Rzeszowie M Z B M RZESZÓW MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Sp. z o.o. 35-025 RZESZÓW ul. płk. L. Lisa-Kuli 13a KONTO: BANK PEKAO S.A. II 0/RZESZÓW, Nr 18 1240 2614 1111 0000 3959 6343, NIP 813-00-16-044 Sąd

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 055-10/ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Nazwa obiektu Projekt instalacji gazowej dla kotłowni gazowej Adres: Budynek Administracyjny ul. Waryńskiego 32-36, dz. nr 12/ 34 Branża: SANITARNA wewnętrzna instalacja

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ UL. KONSTRUKTORSKA 3A 02-673 WARSZAWA

METRYKA PROJEKTU NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ UL. KONSTRUKTORSKA 3A 02-673 WARSZAWA COREMATIC 44-100 Gliwice ul. Lipowa 12 tel./fax 0 (prefix) 32-2311626 e-mail: biuro@corematic.net www.corematic.net METRYKA PROJEKTU INWESTOR: INWESTYCJA: NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania

Projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania EUROSYSTEM Zakład Instalacyjny Projektowania, Nadzoru i Wykonawstwa 55-120 Oborniki Śląskie ul. Paderewskiego 21 tel. (071) 310-20-62, kom. 0692448145 REGON: 932096754 NIP: 915-152-45-10 Projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA ELEKTROPLAN ul. Królowej Korony Polskiej 25 70-486 Szczecin, tel./fax: 91 4553854 biuro@elektroplan.szczecin.pl PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Budynek Mieszkalny Wielorodzinny Instalacja

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

III INSTALACJE SANITARNE

III INSTALACJE SANITARNE WILLA OKSZA Remont willi Oksza wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na Galerię Sztuki XX wieku III INSTALACJE SANITARNE Projektował: mgr inż. Maria Raczko nr upraw. 551/94 Opracował: mgr inż. Monika

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI GAZOWEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI GAZOWEJ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Opis techniczny 1.PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2.PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 3.CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU...3 4.ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE...3 4.1.Punkt

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MODERNIZACJI INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MODERNIZACJI INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ Przedsiębiorstwo Projektowo - Handlowo - Usługowe "J u W a " Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski 15-084 BIAŁYSTOK ul. Orzeszkowej 32 tel. (085) 740 87 80 fax. (085) 740 87 81 e-mail: juwa@neostrada.pl

Bardziej szczegółowo

O P R A C O W A N I E Z A W I E R A

O P R A C O W A N I E Z A W I E R A O P R A C O W A N I E Z A W I E R A A. OPIS TACHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Lokalizacja i stan istniejący 4. Opis projektowanej przebudowy sieci c.o. 4.1. Zasilanie 4.2.

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO

PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO . PODSTAWA OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA Zlecenie Inwestora. Warunki techniczne podłączenia i zapewnienia gazu. Dokumentacja budowlana nieruchomości Inwestora. Wymogi szczegółowe dostawcy gazu oparte o aktualne

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SST WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 1 Instalacje Sanitarne wewnętrzna instalacja gazowa

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SST WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 1 Instalacje Sanitarne wewnętrzna instalacja gazowa Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I SST WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 2 I. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA GAZOWEGO

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA GAZOWEGO PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA GAZOWEGO Obiekt: Świetlica Wiejska (Dom Ludowy) Adres: Łany, 24-173 MARKUSZÓW Działka: Inwestor: Urząd gminy w Markuszowie 24-173 MARKUSZÓW Branża: INSTALACYJNA Funkcja Tytuł

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji wod-kan

Projekt instalacji wod-kan Stadium dokumentacji Projekt budowlany Branża Sanitarna Temat Projekt instalacji wod-kan Obiekt Remont budynku nr 1/3962 z przeznaczeniem na potrzeby Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku Łask, ul. 9

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

NR DZ : 25/5, obręb 70 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI

NR DZ : 25/5, obręb 70 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA AGNIESZKA ROMANOWSKA-TARCZYNSKA 44-100, GLIWICE, UL.BEDNARSKA 4/4 T E L > 0 3 2 2 3 8 9 6 8 5 F A X < 0 3 2 2 3 0 9 6 9 2 K O M : 0 6 0 1 0 6 4 8 9 9 3 D g l i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Wymiany instalacji gazowej OBIEKT: ADRES: INWESTOR: Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Koszalińska 4, 76-200 Słupsk Spółdzielnia Mieszkaniowa Kolejarz ul. Braci Gierymskich

Bardziej szczegółowo

7. OBMIAR ROBÓT Ogólne zasady podano w S.T. Wymagania ogólne. Jednostkami obmiaru wykonanych robót są :

7. OBMIAR ROBÓT Ogólne zasady podano w S.T. Wymagania ogólne. Jednostkami obmiaru wykonanych robót są : PN-93/M-35350 Kotły grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i średniotemperaturowe. Wymagania i badania. PN-92/M.-54832/01 Gazomierze. Ogólne wymagania i badania. PN-92/M.-54832/02 Gazomierze miechowe.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OŚWIADCZENIE + UPRAWNIENIA II. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot opracowania..... 9 2. Podstawa opracowania.... 9 3. Zakres opracowania... 9 4. Rozwiązania projektowe... 9 4.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo