PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA przy ulicy Wyzwolenia 1A nr.dz w Łomży

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA przy ulicy Wyzwolenia 1A nr.dz. 21010 w Łomży"

Transkrypt

1 PRO-TECH USŁUGI PROJEKTOWO TECHNICZNE Łomża ul. Przykoszarowa 21 m 13 tel : OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA przy ulicy Wyzwolenia 1A nr.dz w Łomży INWESTOR: Przedszkole Publiczne nr Łomża ul.wyzwolenia 1 A Autor opracowania : Łomża lipiec r. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU:

2 I. OPIS TECHNICZNY. 1. Opis budynku, lokalizacja oraz miejsce włączenia do sieci gazowej. 2. Przedmiot inwestycji. 3. Obliczenia do projektu. 4. Próby szczelności instalacji gazowej. 5. Instalacja przeciwwybuchowa w kotłowni 6. Uwagi dla Inwestora. 7. Zestawienie podstawowych materiałów. II. ZAŁĄCZNIKI. 1. Warunki przyłączenia M.S.G. Sp. z o.o. Oddział Gazownia Białostocka. III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Xero z mapy z przyłączem gazu rys.nr Rzut piwnic rys.nr Rzut piętra rys.nr Rozwinięcie instalacji gazowej rys.nr Węzeł redukcyjno-pomiarowy z głowicą szybkozamykającą rys.nr Szczegół przejscia przez przegrodę rys.nr 6 7. Rysunek komina rys.nr 7 8. Kanał nawiewny typu Z rys.nr 8 I. OPIS TECHNICZNY.

3 1. Dane wstępne. Opis budynku, lokalizacja oraz miejsce włączenia do sieci gazowej. Przyłączany do sieci gazowej budynek jest obiektem zlokalizowanym w Łomży przy ul. Wyzwolenia 1A. Budynek zrealizowany jest w technologii tradycyjnej, podpiwniczony dwukondygnacyjny,.obiekt posiada przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne, projektuje się instalację gazową zasilającą budynek w gaz ziemny wysokometanowy który docelowo będzie służył do ogrzewania budynku, przygotowania ciepłej wody oraz gorących posiłków.powierzchnia zabudowy wynosi 828 m 2 a jego powierzchnia użytkowa 1009 m 2. Zasilany będzie z istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia PE Ø63 SDR 11 w ul. Wyzwolenia poprzez projektowane przyłącze S.C. fi 32 PR SDR 11. Miejscem odbioru paliwa gazowego będzie kurek główny zlokalizowany na ścianie budynku. Zgodnie z warunkami przyłączenia dostarczenie i montaż gazomierza i reduktora zastrzega sobie MOSD Sp z o.o. Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się w granicach wpływów eksploatacji górniczej, nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2. Przedmiot inwestycji. Przedmiotem inwestycji jest instalacja gazowa składająca się ze scieżki gazowej do kotłowni zlokalizowanej w piwnicy budynku z zamontowanym zaworem odcinającym (o parametrach nie gorszych niż MAG 3) oraz odrębnej scieżki gazowej do kuchni przedszkolnej zasilającej urządzenia do przygotowania ciepłych posiłków. Instalację gazową projektuje się dla gazu ziemnego wg PN-C grupa E i ciśnieniu roboczym przed dowolnym odbiornikiem + gazowym 2 0,5 kpa. Max ciśnienie projektowe ( MOP ) = 2,5 kpa. 0,4 Zakres robót: - montaż węzła redukcyjno-pomiarowego, wykonanego na gazomierzu miechowym G-10 oraz MIX-25 wraz zaworem odcinającym. - wykonanie instalacji gazowej spawanej wraz z podłączeniem do urządzeń grzewczych i technologicznych oraz próbami szczelności, - mocowanie i malowanie instalacji gazowej, - oznakowanie węzła redukcyjno-pomiarowego zgodnie z wymogami ppoż. ( oznakowanie tablicami: Kurek główny gazu ) oraz urządzenie punktu p-poż., - odbiór instalacji nawiewnej, wywiewnej i przewodów spalinowych urządzeń W zakres robót wchodzi również montaż instalacji alarmowej, zabezpieczającej wypływem gazu składającej się z: przed

4 - detektora gazu ziemnego - modułu sterującego - zaworu odcinającego DN50, - zespolonej lampy-syreny Instalację gazową w budynku wykonać z: - rura stal. b /szwu cz. D1-CZ-A1-DN 40 - rura stal. b /szwu cz. D1-CZ-A1- DN 50 -rura stal. b /szwu cz. D1-CZ-A1- DN 25 - kurek DN15 wg PN/H-74219, łączonych przez spawanie gazowe.: Dopuszczam podłączenia sztywne. Kurki winny posiadać certyfikat B. Przejście przez ścianę wykonać w tulei ochronnej Instalację mocować co 1,5-2m oraz max 1m od kotła. Do połączeń gwintowanych używać taśmy teflonowej P.T.F.E. GAZ ( przeznaczonej do instalacji gazowych ) o grubości 0,10mm i 12mm szerokości lub pakuł z konopi ( atest higieniczny HK/B/ 2465/12/99 ) razem z pastą doszczelniającą Gebatout 2(atest /GU/2002 IGNiG Kraków). Kołnierze DN50 w węźle redukcyjno-pomiarowym do mocowania głowicy MAG-3 należy spawać z rurami metodą elektryczną łukową w osłonie gazów obojętnych. Spawanie wykonać w zakładzie posiadającym certyfikat zakładów prowadzących procesy spawalnicze, np. ROLSTAL zaświadczenie dla zakładów spawalniczych I klasy Nr 111/337/III/ Obliczenia do projektu. 3,1. Zużycie gazu. Przyjęto, że do scieżki gazowej do kotłowni zostaną podłączone dwa kotły gazowe kondensacyjne o mocy 65 kw każdy w układzie kaskadowym przy czym jeden traktowany będzie jako rezerwa pracująca przemiennie i okresowo przy znacznym spadku temperatury zewnętrznej (poniżej -20*C),natomiast odrębna scieżka gazowa zasilać będzie kuchnie przedszkolną do której podłączony będzie taboret gazowy o mocy 34 kw oraz dwie KG-4P kw B max = 16 m 3 /h. 9,5 kw/m³ x 90% Moc umowna B, przy obciążeniu pracą ca 80 85% B max : B = 14, m 3 /h x 0,85 14 m 3 /h. Dobrano gazomierz G-10 (Q max = 16 m 3 /h, Q min = 0,10 m 3 /h, Q nom = 10 m 3 /h) p nom =120 Pa. Reduktor MIX 25. Dostarczenie i montaż gazomierza i reduktora dokona M.O.S.D. Sp. z o.o Wymagania kubaturowe pomieszczeń. Minimalna kubatura kotłowni gazowej powinna wynosić 8m 3 i być większa od dopuszczalnego

5 obciążenia cieplnego pomieszczenia W c = 4650 W/m 3 przy sprawności η = 90%: P V min = = 20 m 3. W c 4650 x 0,9 Kotłownia posiada kubaturę ca 80 m Wentylacja i odprowadzenie spalin. W pomieszczeniu kotłowni istnieje wentylacja grawitacyjna. Przekrój nawiewu w kotłowni powinien wynosić minimum 5cm 2 na 1kW mocy kotła. Stąd: 5cm 2 x 84kW= 440 cm 2. Wówczas kanał nawiewny min a x b =20x22cm. Ilość potrzebnego powietrza nawiewanego L n przy zakładanym wskaźniku L w = 0,5 m 3 /h 1kW = 42 m³/h oraz L n =2,1m 3 /h 1kW = 273m 3 /h ( tj. 1,6 palnik oraz 0,5 wentylacja wywiewna ). Stwierdzam, że istniejący metalowy kanał nawiewny: 30x50cm w kotłowni spełnia wymagania ilości napływu powietrza. Komin. Kocioł podłączony jest do komina spalinowego z rury kwasowej Ø=80mm H=10m. Długość czopucha L cz = 2,1m. Ciąg spoczynkowy komina: p= H (γ pow. γ spalin ) x 9,81 = 10,0 x (1,24 0,793) x 9,81 43 Pa. Komin spalinowy winien posiadać drzwiczki rewizyjne z wyczystką oraz możliwość odprowadzenia kondensatu.. UWAGA: Istniejący luft wentylacyjny i komin spalinowy powinny być przeczyszczone i poddane inspekcji stwierdzającej: drożność, szczelność, ciągłość, ciąg i ilość wywiewanego powietrza. Kanały obsługujące kotłownię nie mogą być otwarte na inne pomieszczenia Obliczenia kotłowni na wypadek zagrożenia wybuchem. Strefa 2 wokół szafki gazowej. Wymagana minimalna krotność wentylacji, dla której przyrost ciśnienia p < 5000 Pa obliczony na podstawie - Dz. U. Nr 121 poz z 2003r. przy dopuszczalnym stężeniu gazu ziemnego E= 0,35%, przy którym pomieszczenia mogą być traktowane jako niezagrożone wybuchem, oraz ciśnieniu pracy instalacji gazowej p = 0,0025 MPa i kubaturze kotłowni V=80m³ wynosi: Q gazu dop. x 3600 x x 10-3 x p x 3600 x 100 n min = = 0,6 x/h. C gazu dop. x V 0,35 x 80

6 Przy wysokości komina wentylacyjnego w kotłowni H=8,5 m i t=8ºc oraz przekroju F (14x14) = 0,0196 m² strumień wentylowanego powietrza w pomieszczeniu z kotłem gazowym wyniesie ca 60 m³/h. Przy kubaturze kotłowni gazowej ca 80m³ krotność wentylacji n=0,6 x/h i n faktyczne n min na podstawie Dz. U. Nr 121 poz z 2003r można stwierdzić, że: pomieszczenie kotła gazowego nie zalicza się do pomieszczeń zagrożonych wybuchem, zapewnia bezpieczeństwo i ochronę ppoż. przy w/w wymianie powietrza. UWAGA: Ilość wywiewanego powietrza musi być potwierdzona pomiarami praktycznymi W celu pełnego zabezpieczenia kotłowni przed zagrożeniem wybuchem projektuje się aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej (o parametrach nie gorszych niż GX-2 firmy GAZEX.) Strefa 2 zagrożenia wybuchem wokół szafki gazowe ( wg ZN-G-8101:1998r. dla p = 0,5MPa Potencjalne uchodzenie gazu: Q max = 5,3 x 10-4 ( p + 0,1 ) = 5,3 x 10-4 ( 0,5 + 0,1 ) = 0, m 3 /s. Zasięg strefy 2 zagrożenia wybuchem wokół szafki gazowej: R = 3,84 x Q 0,55 = 3,84 x 0, ,55 = 0,46m Wymagana pojemność kumulacyjna instalacji gazowej. Wymagana minimalna pojemność kumulacyjna instalacji gazowej w kotlowni ( przy B max = 8.4, m 3 /h ): - dla zapasu i obciążenia 0 100%: V 100% = B max gazu p 360 x (1+ ) dla zapasu i obciążenia 0 50%: V 50% = B max gazu p 575 x (1+ ) = = 0,0322 m³. = = 0,0188 m³. W celu stworzenia bufora gazowego projektuje się kolektor gazowy DN100. Dla rur wg PN/H DN100 ( Ø w =100mm ) L=2,0m, DN50 ( Ø w =50mm ) L=10m oraz DN25 (Ø w = 15mm ) L=5,0 m rzeczywista pojemność instalacji wyniesie: - rura stal. b /szwu cz. D1-CZ-A12 DN 50, L = 15 m, - rura stal. b /szwu cz. D1-CZ-A1 DN 25, L = 5,0 m, - gazomierza BK G10 o pojemność komór V = 4 dm³,

7 sumaryczna pojemność instalacji gazowej wynosi: П d 2 DN15 П d 2 DN 50 П d 2 DN 25 V = x 2,0m + x 10 m + x 5 m + V gazomierza V = 0,0866 m 3. co stanowi zapas regulacji w zakresie ponad 200% i jest wystarczający dla projektowanego reduktora MIX25 4. Główna próba szczelności instalacji gazowej. Na podstawie PN-M oraz Dz. U. Nr 74 poz. 836 z 1999r. wykonawca instalacji gazowej powinien wykonać, w obecności Inwestora, główną próbę szczelności - STP. Przed próbą instalację przedmuchać sprężonym powietrzem w stronę na zewnątrz budynku. Następnie nie pomalowaną ( z odłączonymi odbiornikami gazu oraz otwartym i zaślepionym kurkiem gazu przed odbiornikiem gazu ) instalację w budynku poddać sprawdzeniu na szczelność czynnikiem próbnym o nadciśnieniu 100kPa (1atm.) w czasie min 0,5godz. Sprawdzić szczelność na manometrze tarczowym wg PN-88/M-42304, dokładnym, o dużej tarczy M160, klasy 0,6%, zakres 0 160kPa, ze świadectwem legalizacji. Przed napełnieniem instalacji paliwem gazowym wykonać próbę przydatności do użytkowania z zamontowanymi urządzeniami: reduktorem i gazomierzem. Stosować manometr tarczowy M160 zakres 0-10kPa, klasy 0,6% i nadciśnienie powietrza p = 5kPa w czasie 30min. Z prób należy sporządzić protokoły. SPADEK CIŚNIENIA PODCZAS PRÓB NIEDOPUSZCZALNY. 5. Instalacja elektryczne Instalacja przeciwwybuchowa w kotłowni Wykonawstwo instalacji zabezpieczającej należy zlecić elektrykowi z uprawnieniami. Projektuje się Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej (o parametrach nie gorszych niż GX-2 firmy GAZEX) - zawór odcinający - 1 szt, - zespolona lampa-syrena - 1 szt. Z wolnego pola ( za oddzielnym bezpiecznikiem ) w rozdzielni NN należy wyprowadzić obwód YDY 3x1,5 do zasilania modułu alarmowego który należy zainstalować na ścianie w pomieszczeniu kotłowni gazowej. Moduł alarmowy montować na wysokości ca 1,7m od podłogi i 0,3m od drzwi wejściowych. Moduł współdziała z detektorem gazu zainstalowanym pionowo max 30cm od sufitu, w miejscu pokazanym na rysunku ( w pionie nad palnikiem kotła, z wlotem pionowo w dół ). Syrenę montować ponad modułem - 10cm od sufitu. Przewody układać w rurkach RL-20 z zastosowaniem kolan giętkich. Całość mocowana na uchwytach. Zasada działania. Po wykryciu gazu przez detektor gazu moduł zasygnalizuje awarię instalacji gazowej przez syrenę-lampę błyskową próg I [ALARM1]. W przypadku zwiększenia się koncentra-cji gazu moduł spowoduje zamknięcie głowicy odcinającej gaz w skrzynce węzła redukcyjnopomiarowego przed budynkiem próg II [ALARM2].

8 Stany instalacji: Alarm I: stężenie 5 10% DGW ( dolnej granicy wybuchowości ), Alarm II: stężenie 20 40% DGW. Instalacje elektryczne wykonać przewodami miedzianymi: - połączenie do głowicy - YDY 2x4, - połączenie detektora - YDY 4x1 tylko okrągły!, - syrena lampa - YDY 3x2x0,5, - zasilanie 220 V(opcja 12V) - YDY 3x1,5 ( dobór nie krytyczny ). Podłączenie głowicy wykonać poza strefą 2 w puszce o klasie szczelności IP-55 ( wewnątrz budynku, w kotłowni). Przewód od głowicy przeprowadzić pomiędzy tuleją ochronną instalacji gazowej i rurą instalacji gazowej - do wewnątrz. UWAGA: Należy przestrzegać kolejności podłączenia). Jako system ochrony przed porażeniem stosować istniejący system zerowania. Wszelkie dane systemu należy umieścić w tabeli dołączonej do wyrobu oraz sprawdzić i zakończyć protokołem ( wzór w załączeniu ). Zabronione jest mocowanie przewodu do rury gazowej! Instalacja uziemiająca. Instalację gazową należy połączyć do przewodu uziemiającego. Połączenia ekwipotencjalne ( wyrównawcze ) należy wykonać wg PN-ICE 364. Można też połączyć rury instalacji gazowej do uziemionych, pozostałych metalicznych rurociągów budynku, zbrojeń lub fundamentów. Należy stosować taśmy-obejmy metalowe 3-4, skręcane na śruby oraz jednożyłowy przewód miedziany YDY 6 mm 2 x1 w izolacji żółto-zielonej z PCW. Stopień ochrony instalacja elektryczna w kotłowni IP 65 wg PN-EN Rezystancja uziemienia - mniej niż 4 5Ω. 6. Uwagi dla Inwestora. Przed przystąpieniem do budowy należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę instalacji gazowej, ustanowić kierownika robót oraz na siedem dni przed rozpoczęciem robót zawiadomić urząd nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót i pobrać dziennik budowy. Po zakończeniu robót przy instalacji gazowej należy zgłosić zakończenie robót do inspektoratu budowlanego na co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania. Wykonawca instalacji gazowej powinien posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie ( uprawnienia budowlane oraz członkostwo w izbie inżynierów budownictwa ) lub uprawnienia mistrza w zawodzie branży sanitarnej i być obeznany ze sztuka gazowniczą. Kierownikiem budowy przy instalacji gazowej może być tylko osoba posiadająca uprawnienia budowlane i członkostwo w izbie inżynierów budownictwa. Po skończeniu robót należy zgłosić przewody wentylacyjne i spalinowe do kontroli poprawności działania. Odbiór robót przy instalacji gazowej polega na sprawdzeniu: aktualnych certyfikatów na materiały, armaturę, wyroby, legalizacji użytych manometrów,

9 prawidłowości działania przewodów wentylacyjnych i spalinowych ( wymagana jest opinia o kominach stwierdzająca poprawności montażu kratek, drożności, szczelności i odpo-wiednie ciągi przewodów spalinowych i wentylacyjnych ), zgodności wykonawstwa z projektem ( akceptowane są tylko zasadne zmiany, które musi uzgodnić projektant i zaakceptować urząd wydający pozwolenia na budowę ), trwałości mocowania instalacji i rozstawy uchwytów, wykonawstwa przejść w tulejach ochronnych przez przegrody budowlane, odległości od innych instalacji ( tj. 0,1m przy równoległym prowadzeniu przewodów gazowych i 0,02m przy ich krzyżowaniu z innymi, głównej próbie szczelności ( bez palnika gazu ), poprawności malowania instalacji ( dopiero po próbach szczelności ), działania instalacji zabezpieczającej oraz uziemienie instalacji gazowej. Po próbach szczelności rury należy zabezpieczyć: oczyścić do 3. st. czystości, tj. bardziej gruntowne czyszczenie ręczne, powierzchnia pozbawiona słabo przylegającej zgorzeliny walcowniczej, rdzy i przylegającej starej powłoki malarskiej. Instalację malować przy wilgotności powietrza max 75% i temperaturze min +5ºC ( max 40ºC ): 1x farbą podkładową żółtą oraz nawierzchniową żółtą - 2x co 24h. Pokrycia malarskie powinny wykazywać przyczepności oraz odporność na agresywność korozyjną środowiska w stopniu co najmniej U wg PN-H Sprawdzenie przylegania powłok malarskich ( i metalicznych ) należy wykonać po 14. dniowym sezonowaniu pokryć poprzez nacięcie powłoki ochronnej wzdłuż linii wzajemnie prostopadłych co 1mm, tak aby powstało około 100 pól kwadratowych. Do tak utworzonej siatki przykleić taśmę samoprzylepną, a następnie zerwać ją gwałtownym pociągnięciem. Wynik sprawdzenia przylegania powłok uznaje się za pozytywny, jeśli na taśmie nie znajduje się żaden z kawałków warstwy malarskiej. Wyniki sprawdzenia należy wpisać w dziennik budowy. Więcej informacji na temat gazu ziemnego w tym Dyrektywę gazową 2003/55/WE można uzyskać na stronie oraz PN-C i PN-C wg grupy E. Okresowe kontrole instalacji gazowej należy wykonywać zgodnie z: - PN-M Instalacja gazowa. Kontrola okresowa - PrPN-M 34506* - Instalacje gazowe. Próby wytrzymałości i szczelności. INSTALACJA GAZOWA powinna być poddana RAZ NA ROK próbie szczelności. Próbę szczelności całej instalacji gazowej z odbiornikami należy wykonywać czynnikiem próbnym o ciśnieniu TP = 130%x MOP = 3,75kPa ( co odpowiada min 375 i max 500 mmh 2 O dla U- rurki ). Jeżeli po upływie min 5min od ustabilizowania się ciśnienia nie zanotowano spadku ciśnienia, wynik próby należy uznać za pozytywny. Należy stosować manometr tarczowy M160, zakres 0 10kPa; 0,6% SPADEK CIŚNIENIA NIEDOPUSZCZALNY. Połączenia rozłączne instalacji gazowej ( kurki, korki, śrubunki, kolana ) można sprawdzać płynem do wykrywania nieszczelności poprzez opianowanie lub detektorem gazu ziemnego o czułości min 100ppm. Wynik próby uznaje się za pozytywny w przypadku braku wskazań wypływu paliwa gazowego. Stwierdzone nieszczelności muszą być usunięte przez osoby ze stosownymi uprawnieniami (D i E gazowe). Uwaga: Kontrola zewnętrzna nie gwarantuje sprawdzenia szczelności całej instalacji (

10 jedynie kontrolna próbą ciśnieniową ). PRZEWODY SPALINOWE i WENTYLACYJNE NALEŻY KONTROLOWAĆ - DWA RAZY w ROKU. Wykonawca instalacji gazowej ma obowiązek używania materiałów, wyrobów i narzędzi posiadających dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r., a także zgodnie z ustawą o systemie zgodności Dz. U. Nr 166 poz.1360 z 2002r. z późniejszymi zmianami. Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe P.K.T.San.,Grz.,Gaz., i Klim., W-wa, 1995 r. oraz - PN-B Kotłownie budowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1. Pozostałe ustalenia i wytyczne. Punkt redukcyjno-pomiarowy i kurek główny oznaczyć zgodnie z przepisami ppoż. Należy wyposażyć kotłownię w oświetlenie sztuczne, bezpieczne zainstalowane zgodnie z wymogami stopnia ochrony IP-65. Kotłownię wyposażyć w awaryjny wyłącznik prądu i oznaczyć zgodnie z przepisami. W kotłowni zainstalować oświetlenie sztuczne o natężeniu 150 lx. Kotłownię gazową należy wyposażyć w instrukcję BHP i techniczno-ruchową wraz z niezbędnymi schematami i postępowaniem na wypadek pożaru wraz z telefonami alarmowymi. Ściany, stropy powinny mieć odporność ogniową co najmniej EI-60, drzwi kotłowni otwierane na zewnątrz powinny posiadać odporność ogniową co najmniej EI Przy wejściu do kotłowni urządzić punkt ppoż.: gaśnicą ładunku co najmniej 5 kg typu GS-5X oraz koc gaśniczy z tkaniny szklanej TS w futerale. Uwaga: Przyłącze gazu Dn.32, kurek główny, są własnością dostawcy gazu i są przez niego eksploatowane. Natomiast szafka na węzeł redukcyjno pomiarowy, ASBIG wewnętrzna instalacja gazowa wraz z przyłączonymi do niej urządzeniami jak również kanały wentylacyjne i spalinowe są własnością władającego budynkiem i są przez niego eksploatowane

11 Oświadczam że dokumentacja projektowa instalacji gazowej składająca się z częsci opisowej,załączników i rysunków jest wykonana zgodnie z : Zawartą umową Przepisami techniczno budowlanymi Zasadami wiedzy technicznej Opracowanie nie wymaga sporządzenia planu BIOZ Dokumentacja została sprawdzona i uznana za sporządzoną prawidłowo, posiada niezbędne uzgodnienia i jest kompletna z punktu widzenia ia celu któremu ma służyć Sprawdził: Projektant :

12 Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Łomża,dnia Przedszkole Publiczne nr Łomża ul. Wyzwolenia 1a NIP: RG-12/011/2007 Termin ważności: WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ DLA PODMIOTU PRZEWIDUJĄCEGO ODBIÓR PALIWA GAZOWEGO W ILOŚCI NIE WIĘKSZEJ NIŻ 10 m 3 /h GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO GRUPY E W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia r., Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazownia Białostocka stwierdza możliwość przyłączenia do sieci gazowej budynku przedszkolnego w celu dostarczania paliwa gazowego dla potrzeb: przygotowania posiłków, ciepłej wody użytkowej i ogrzania pomieszczeń do następujących odbiorników: Kocioł Gazowy CO szt. 1 każdy o poborze 9,5 m 3 /h Moc umowna wynosi: 9,5 m 3 /h Roczny pobór paliwa gazowego: m 3 /rok Przewidywany termin rozpoczęcia poboru paliwa gazowego: IV. kwartał 2007 r. I. Adres przyłączanego obiektu: Miejscowość : Łomża Ulica: Wyzwolenia 1 a działka nr :21010 Gmina / Dzielnica:... II. Rodzaj i parametry paliwa gazowego: 1. gaz ziemny wysokometanowy grupy E 2. zawartość siarkowodoru do 7,0 mg/m3; 3. zawartość siarki do 40,0 mg/m3; 4. zawartość par rtęci do 30,0 ug/m3; 5. intensywność zapachu gazu wyczuwalna w powietrzu po osiągnięciu stężenia: 1,0% V/V dla nominalnej liczby Wobbego wynoszącej 41,5-50 MJ/m 3 ; 6. ciepło spalania powinno wynosić nie mniej niż 34 MJ/m 3 dla nominalnej liczby Wobbego 50 MJ/m ciśnienie paliwa gazowego w sieci dystrybucyjnej od 100 do 500 kpa 8. ciśnienie paliwa gazowego na wejściu do instalacji gazowej 2,0 (+0,5;-0,4)kPa III. Przyłączenie do sieci gazowej nastąpi po zawarciu z Przedsiębiorstwem gazowniczym umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia prac projektowych i budowlanych, w skład których wchodzą w szczególności: 1. sporządzenie projektu technicznego przyłącza gazowego zgodnie z Warunkami

13 przyłączenia do sieci gazowej" zawierającego rysunki, dokumenty i uzgodnienia wymienione w art. 30 ust 2, 3 i 4 Ustawy Prawo Budowlane, 2. uzgodnienie projektu technicznego przyłącza gazowego, o którym mowa w lit. a) z Przedsiębiorstwem gazowniczym, 3. dokonanie zgłoszenia zamiaru budowy przyłącza gazowego, 4. wybudowanie przyłącza gazowego w celu przyłączenia obiektu do istniejącej sieci Przedsiębiorstwa gazowniczego, zgodnie z Warunkami przyłączenia do sieci gazowej", projektem technicznym, o którym mowa w lit a), oraz dokumentem wymienionym w lit c). IV. Zakres prac budowlanych w celu przyłączenia obiektu do sieci gazowej obejmować będzie wykonanie: 1. przyłącza gazowego średniego ciśnienia DN 32 mm długości ok. 54,50 m, 2. punktu redukcyjno-pomiarowego o przepustowości 10 m 3 /h, 3. instalacji gazowej, 4. inne. Bazę do gazyfikacji stanowić będzie gazociąg średniego ciśnienia DN 63 PE w ulicy Wyzwolenia w Łomży V. Wymagania dotyczące pomiaru, kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego: 1. miejsce usytuowania gazomierza - w punkcie redukcyjno - pomiarowym usytuowanym w szafce gazowej zlokalizowanej w linii rozgraniczenia posesji 2. reduktor typ MIX gazomierz miechowy typu G 10 VI. Miejsce rozgraniczenia własności sieci gazowej Przedsiębiorstwa gazowniczego i instalacji gazowej Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie stanowić będzie: kurek główny odcinający dopływ paliwa gazowego do instalacji gazowej, usytuowany na przyłączu gazowym w punkcie redukcyjnym w szafce w linii rozgraniczenia posesji VII. Projektowany koszt wykonania przyłączenia: w zakresie, o którym mowa w rozdziale IV. pkt. 1 i 2 wyniesie około 7694,10 zł. Opłata za przyłączenie, którą poniesie Podmiot ubiegający się o przyłączenie, zgodnie z obowiązującą na dzień wydania warunków przyłączenia Taryfą dla paliw gazowych, wynosi około 4806,00 zł plus 22% VAT. Powyższy koszt wykonania oraz wysokość opłaty za przyłączenie należy traktować jako wstępny. Uszczegółowienie kosztu nastąpi w umowie o przyłączenie do sieci gazowej natomiast opłata za przyłączenie zostanie wyliczona w oparciu o obowiązującą w dniu zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej Taryfę dla paliw gazowych. VIII. Rozpoczęcie procesu przyłączenia do sieci gazowej Przedsiębiorstwa gazowniczego nastąpi w oparciu o niniejsze warunki przyłączenia po: 1. uzyskaniu dla całego przebiegu sieci gazowej tytułu prawnego, mającego postać: - oświadczenia właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na budowę i eksploatację przyłącza gazowego przebiegającego po terenie nieruchomości, na której usytuowany jest przyłączany obiekt, - w przypadku przebiegu sieci gazowej przez tereny publiczne (w szczególności drogi publiczne oraz nieruchomości będące własnością jednostek samorządu terytorialnego lub skarbu państwa), dopuszcza się uzyskanie tytułu prawnego w formie innej niż określonej w pkt. 1 powyżej, 2. zapewnieniu miejsca na punkt redukcyjno-pomiarowy zgodnie z wymogami Przedsiębiorstwa Gazowniczego określonymi w rozdz. V pkt. 1 i obowiązującymi przepisami. IX. Niniejsze warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią podstawę do zawarcia, na pisemny wniosek Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie, umowy o przyłączenie do sieci

14 gazowej Przedsiębiorstwa gazowniczego, o której mowa w rozdziale III, określającej obowiązki stron. Informacje ogólne: 1. Przedsiębiorstwo gazownicze nie ponosi odpowiedzialności finansowej za działania związane z przyłączeniem, podjęte przez Podmiot ubiegający się o przyłączenie przed zawarciem umowy o przyłączenie do sieci gazowej. 2. Projektowanie, budowę i użytkowanie sieci gazowej na terenie działania Przedsiębiorstwa gazowniczego należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo Energetyczne oraz wydanymi na ich podstawie aktami wykonawczymi a także zasadami wiedzy technicznej. Zalecane jest stosowanie w tym zakresie procedur i instrukcji technicznych Systemu Zarządzania Jakością obowiązujących w Przedsiębiorstwie gazowniczym, w tym dotyczących: - sieci gazowych stalowych i z tworzyw sztucznych, - kwalifikacji wyrobów, - kwalifikacji dostawców usług. 3. Klient zobowiązany jest do opracowania projektu budowlanego iuzyskania pozwolenia na budowę instalacji gazowej zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz uzgodnienia z Przedsiębiorstwem gazowniczym wielkości i lokalizacji punktu redukcyjno - pomiarowego 4. Klient zobowiązany jest do wybudowania instalacji gazowej zgodnie z projektem budowlanym i decyzją o pozwoleniu na budowę oraz do zapewnienia jej prawidłowego użytkowania, a w szczególności użytkowania odcinka ziemnego instalacji gazowej, który podlega przepisom dla sieci gazowych. UWAGA: a. Okres ważności warunków przyłączenia do sieci gazowej wynosi rok od daty ich wystawienia, przy czym może on być przedłużony jednorazowo na kolejny rok w oparciu o pisemny wniosek Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie, złożony na 30 dni przed upływem terminu ich ważności. b. W przypadku rezygnacji, przed upływem roku, z ubiegania się o przyłączenie do sieci gazowej Podmiot ubiegający się o przyłączenie niezwłocznie informuje o tym Przedsiębiorstwo gazownicze. c. Orientacyjny okres realizacji przyłączenia wynosi: - 6 miesięcy od daty zawarcia umowy o przyłączenie - w przypadku budowy przyłącza gazowego; - 12 miesięcy od daty zawarcia umowy o przyłączenie - w przypadku budowy gazociągu i przyłącza gazowego. Jednocześnie zawracamy uwagę na to, że powyższe terminy mogą ulec wydłużeniu między innymi z uwagi na: - utrudnienia w realizacji przyłączenia spowodowane warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlano-montażowych; - niezależne od Przedsiębiorstwa gazowniczego opóźnienia w uzyskaniu zgód, uzgodnień, decyzji i pozwoleń administracyjnych lub też prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i eksploatacyjne do nieruchomości, po których przebiegać będzie trasa sieci gazowej. opracował: Mariusz Myśliński PRACOWNIK TECHNICZNY

15 Masa stale plastyczna Sznur konopny czesany smołowany Przegroda budowlana Tuleja stalowa ocynkowana wg tabeli poniżej D n D 1 D N D N 1 5, 2 0, U W A G A : Przed doszczelnieniem tulei stalowej instalację gazową należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Spawy i luty instalacji wewnątrz tulei niedopuszczalne. Obiekt: Budynek przedszkola w Łomży przy ul. Wyzwolenia 1 A Przedmiot: P.B. Instalacji gazu Szczegół przejścia przez ścianę Projektant: mgr inż. Wiesław Gliński upr. LOM-81, LOM-32 Nr rys: 6 Skala:1:20 Data: Podpis:

16 L p N a z w a o z n a c z e n i a 1 Kratka wentylacyjna bez zastawek 2 Kolano z blachy stalowej, ocynkowanej 3 Strop nad pomieszczeniem technicznym / kotłownią / 4 Uchwyt / obejma / z blachy do zamocowania w ścianie 5 Kanał z blachy stal., ocynkowanej 300x500 6 Posadzka piwnicy 7 Ściana zewnętrzna budynku iekt: Budynek przedszkola w Łomży przy ul. Wyzwolenia 1 A Nr rys: 8 Przedmiot: KANAŁ NAWIEWNY Data: Projektant: mgr inż. Wiesław Gliński upr. LOM-81, LOM-32 Podpis:

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

PUPiG Arkadiusz Łojewski Ostrów Mazowiecka, ul. Sielska 57 WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA WRAZ Z DOBOREM KOTŁÓW C.O.

PUPiG Arkadiusz Łojewski Ostrów Mazowiecka, ul. Sielska 57 WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA WRAZ Z DOBOREM KOTŁÓW C.O. Projektowany kanał wentylacyjny - nawiewny typu "Z" 50 x 40 cm 0,70 m Vitocell 300-V 200 l VITOPLEX 100 MOC 151-200 kw ø 180 VITOPLEX 100 MOC 151-200 kw ø 180 Istniejacy kanał wenylacyjny - wywiewny 14

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 SPIS TREŚCI: Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3 Uprawnienia budowlane projektanta 4 Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 6 Zaświadczenie o opłaceniu

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys.

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys. EGZ.4 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK URZĘDU GMINY INSTALACJA GAZOWA Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor: GMINA SKOŁYSZYN. Adres : SKOŁYSZYN 12 Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... Uprawnienia nr: 110S/01

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, Sieroszewice

INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, Sieroszewice OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wewn. instalacji gazowej w ramach Modernizacji Budynku Sali wiejskiej w Parczewie dz. nr 4/9, gmina Sieroszewice INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, 6-405

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ NAZWA I ADRES INWESTYCJI: REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. PRAŁATA STANISŁAWA SUDOŁA W DZIKOWCU DZIKOWIEC, DZ. NR 1229, 1230. INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis Techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis projektowanej instalacji. 3.1. Projektowane wyposażenie w przybory gazowe. 3.2. Zużycie gazu. 3.3. Rozprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi Projekt budowlany przebudowy istniejącej kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum Publicznego na działce nr ew. 1235/17, przy ul. Reymonta 13, 26 800 Białobrzegi Tom II instalacja gazu Inwestor: Gmina Białobrzegi

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Fontany 24 w Warszawie.

Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Fontany 24 w Warszawie. inpro- projektowanie, nadzory, wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom. 0602-190-624 e-mail: inpro52@go2.pl NIP 527-015-66-83 Projekt budowlano-wykonawczy wymiany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej.

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej. P r o j e k t o w a n i e N a d z ó r K i e r o w a n i e robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PIOTR PASZENDA Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: tel PROJEKT

PIOTR PASZENDA Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: tel PROJEKT PIOTR PASZENDA 41-710 Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: 641-210-98-73 e-mail: paszenda.piotr@wp.pl tel. 697 562 960 maj 2014 r. PROJEKT Temat: Część: Projekt termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA

TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA FAZA BRANŻA INWESTOR PROJEKT WYKONAWCZY SANITARNA ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Paweł Jankowski 55-002 Kamieniec Wrocławski ul. Szkolna 12, tel 0-71 318-56-27, kom 606-249-467 NIP 697-132-57-07 REGON 932935410 PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

1. ZAKRES OPRACOWANIA.

1. ZAKRES OPRACOWANIA. 15 O P I S T E C H N I C Z N Y INSTALACJI GAZOWEJ DLA BUDYNKU ZIPR, NA TERENIE INSTYTUTU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO W KŁUDZIENKU DZ.EW.NR 1/78 ORAZ DZ.EW.NR 1/79 1. ZAKRES OPRACOWANIA. Niniejszy projekt

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT BUDOWLANY -

- PROJEKT BUDOWLANY - - PROJEKT BUDOWLANY - OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY wielorodzinny ADRES OBIEKTU: Leszno ul. Nowy Rynek 3/2 INWESTOR: MZBK Leszno ul. Dekana 10 TEMAT OPRACOWANIA: Projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazu.

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE II. OPIS SZCZEGÓŁOWY. 1. Instalacja gazowa

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE II. OPIS SZCZEGÓŁOWY. 1. Instalacja gazowa 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji gazowej realizacji stanu wykończeniowego budynku administracyjno - gastronomicznego PZŁ Olsztyn zlokalizowanego przy ulicy Leśnej 3N działka nr. 1/110 w Olsztynie.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

OPIS TECHNICZNY DO WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ OPACOWANIE ZAWIERA: OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ RYSUNKOWA - RZUT FRAGMENTU PARTERU skala 1:100 rys. 1 - RZUT FRAGMENTU I PIĘTRA skala 1:100 rys. 2 - RZUT FRAGMENTU II PIĘTRA skala 1:100 rys. 3 - RZUT DACHU CZĘŚCI

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Zarząd Mienia m. st. Warszawa, Warszawa ul. Jana Kazimierza.

Inwestor: Zarząd Mienia m. st. Warszawa, Warszawa ul. Jana Kazimierza. A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Przyłącz gazu 4.2. Instalacja gazowa 4.. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4.

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Spis rysunków Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Rzut pomieszczenia kotłowni instalacja gazowa. Rozwinięcie instalacji gazowej. Mapa ewidencji gruntów. 1:100 1:100

Bardziej szczegółowo

II DOKUMENTY FORMALNE Załącznik 1 Warunki techniczne podłączenia do sieci gazowej Załącznik 2 Opinia kominiarska

II DOKUMENTY FORMALNE Załącznik 1 Warunki techniczne podłączenia do sieci gazowej Załącznik 2 Opinia kominiarska SPIS TREŚCI I OPIS TECHNICZNY 1. Podstawy opracowania 2. Zakres projektu 3. Cel inwestycji 4. Opis ogólny 5. Projektowane rozwiązania techniczne 5. Uwagi końcowe 6. Zestawienie urządzeń i armatury na instalacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY instalacji gazowej budynku mieszkalnego Kolbudy, ul. Osiedle Leśników 10, działka nr 64/17

OPIS TECHNICZNY instalacji gazowej budynku mieszkalnego Kolbudy, ul. Osiedle Leśników 10, działka nr 64/17 1 OPIS TECHNICZNY instalacji gazowej budynku mieszkalnego Kolbudy, ul. Osiedle Leśników 10, działka nr 64/17 a. Podstawy do projektowania: - Zlecenie Inwestora - Dokumentacja techniczna budynku - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: W109/ /00001/2016/00000 Gliwice,

Nasz znak: W109/ /00001/2016/00000 Gliwice, P1. Z9 ver. 01.08.2015 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. Oddział w Zabrzu ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze Rejon Dystrybucji Gazu w Gliwicach ul. Na Piasku 12, 44-100 Gliwice tel. 32 331 49 96, faks

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 1. Opis techniczny 2. Rysunki : 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr 1. 2.2. Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. 3. Umowa nr 11193/3087/2006 4. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA 4 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław tel.71 364 94 00, faks 71 336 78 17 Wpl ~-( r '*'*^**' Nr. j ll~7 3 Dział Przyłączeń

Bardziej szczegółowo

b r a n ż a s a n i t a r n a

b r a n ż a s a n i t a r n a 0511 Projektowanie i Nadzór Sieci i Instalacji Sanitarnych Krzysztof Dybicz 88-100 Inowrocław, ul. Wachowiaka 7/28 z siedzibą przy ul. Gen. Kleeberga 1 w Inowrocławiu tel. / fax (052) 352-19-40, e-mail:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.0. Podstawa opracowania 2.0 Zakres opracowania 3.0 Opis stanu istniejącego

OPIS TECHNICZNY 1.0. Podstawa opracowania 2.0 Zakres opracowania 3.0 Opis stanu istniejącego OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano wykonawczego wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Bukowskiej 328 w Poznaniu, działka nr 148, arkusz 04, obręb Ławica. 1.0. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wewnętrznej gazu niskiego ciśnienia Budynek zaplecza socjalno technicznego Warszawa ul.

OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wewnętrznej gazu niskiego ciśnienia Budynek zaplecza socjalno technicznego Warszawa ul. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wewnętrznej gazu niskiego ciśnienia Budynek zaplecza socjalno technicznego Warszawa ul. Kawęczyńska 44 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora - Warunki podłączenia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

ZAWATROŚĆ OPRACOWANIA

ZAWATROŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWATROŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECZNICZNY do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Kładki nr 24. Podstawa opracowania. Zakres opracowania.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NA DZ. NR 2704/1 W MROWLI I ETAP

Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NA DZ. NR 2704/1 W MROWLI I ETAP P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Inwestor: Powiat Rzeszów Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Nazwa projektu: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NA DZ. NR 2704/1 W MROWLI

Bardziej szczegółowo

MGR INś. ANDRZEJ KRAJEWSKI 25-214 Kielce, ul. Jana Karskiego 1, tel./fax (041) 361-82-68 e-mail: cieplotechnika.kielce@interia.pl

MGR INś. ANDRZEJ KRAJEWSKI 25-214 Kielce, ul. Jana Karskiego 1, tel./fax (041) 361-82-68 e-mail: cieplotechnika.kielce@interia.pl EGZ. NR1 P r z e d s i ę b i o r s t w o T e c h n i c z n o -H a n d l o w e CIEPŁOTECHNIKA MGR INś. ANDRZEJ KRAJEWSKI 25-214 Kielce, ul. Jana Karskiego 1, tel./fax (041) 361-82-68 e-mail: cieplotechnika.kielce@interia.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAŁ: OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAŁ: OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym LOKALIZACJA: Gaj Wielki, ul. Nowa 4, dz. nr 77/7, gm. Kaźmierz INWESTOR: LTD Nieruchomości sp. z o.o. ADRES ZAMIESZKANIA:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Budynek Skarbu Państwa 81-820 Sopot, ul. 23 Marca 110 działki nr : 5 jedn. ewid. Sopot

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Budynek Skarbu Państwa 81-820 Sopot, ul. 23 Marca 110 działki nr : 5 jedn. ewid. Sopot BESSKO Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe 80-204 Gdańsk, ul. Dębowa 22 058 558 47 92 Nr umowy: /2013 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Obiekt: Budynek Skarbu Państwa 81-820 Sopot, ul. 23 Marca 110 działki nr

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Zmiana warunków przyłączenia do sieci znak: CRD/I/165/2010. WYKAZ RYSUNKÓW:

SPIS TREŚCI: Zmiana warunków przyłączenia do sieci znak: CRD/I/165/2010. WYKAZ RYSUNKÓW: SPIS TREŚCI: 1.0. Podstawa opracowania:... 2 2.1.Uwagi wstępne:... 2 2.2. Cel opracowania:... 2 3.0. Budowa instalacji:... 3 3.1. Punkt pomiarowy:... 3 3.2. Budowa instalacji prowadzonej w gruncie:...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0 INWESTYCJA : ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 im. Emilii Plater 05-501 PIASECZNO, UL. Al. BRZÓZ 26, INWESTOR : POWIAT

Bardziej szczegółowo

Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A

Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A Temat opracowania: Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Zakres opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy Branża: IS - instalacyjna Lokalizacja obiektu:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU EGZEMPLARZ NR...

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU EGZEMPLARZ NR... TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU EGZEMPLARZ NR... OBIEKT: KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR: BUDYNEK PARAFIALNY ul. Kościelna, działka nr 330 Wysocko Wielkie JEDNOSTKA EWID.: 301704-2,

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA GAZOWA (G)

INSTALACJA GAZOWA (G) INSTALACJA GAZOWA (G) listopad 2012 G1 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY STR. G3-G7 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 2. RYS. NR. 1 RZUT PARTERU STR. G8 3. RYS. NR. 2 RZUT PIĘTRA STR. G9 4. RYS.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ i CENTRALNEGO OGRZEWANIA

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ i CENTRALNEGO OGRZEWANIA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Paweł Jankowski 55-002 Kamieniec Wrocławski ul. Szkolna 12, tel 0-71 318-56-27, kom 606-249-467 NIP 697-132-57-07 REGON 932935410 PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE

BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE OBIEKT: RODZAJ INWESTYCJI: Budynek mieszkalny wielorodzinny Szczecin, ul. Budziszyńska 42/2 dz. 18/2,Obr:76-1076 Remont lokalu mieszkalnego z przebudową oraz ogrzewanie elektryczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO 43-155 BIERUŃ, UL.MIESZKA I 118, TEL. 032 216 31 41, FAX. 032 216 30 47 www.iglobud.com, e-mail:biuro@iglobud.com PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT: Budowa Sali Sportowej przy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZOWEJ.

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZOWEJ. - 1 - ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A: CZĘŚĆ OGÓLNA. 1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Podstawa opracowania. B: OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZOWEJ. 1. MontaŜ i prowadzenie przewodów. 2. Roboty

Bardziej szczegółowo

3. Projektowana wewnętrzna instalacja gazowa.

3. Projektowana wewnętrzna instalacja gazowa. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano wykonawczego wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni c.o. + c.w.u. w budynku szkoły z salą gimnastyczną Zespołu Szkół Nr 6 w Lubyczy Królewskiej 1. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Instalacja gazu KOD CPV 45333000-0 1.1. Wstęp -Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INWESTYCJI BUDOWLANYCH CENTRBUD EGZEMPLARZ NR 1 WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA - PROJEKT ZAMIENNY -

CENTRUM INWESTYCJI BUDOWLANYCH CENTRBUD EGZEMPLARZ NR 1 WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA - PROJEKT ZAMIENNY - CENTRUM INWESTYCJI BUDOWLANYCH CENTRBUD e-mail: centrbud@cyberia.pl tel/fax 0324531824 tel.kom.0604994047 NIP 647 208 22 73 REGON 273764131 44-370 PSZÓW UL. ŚLĄSKA 69B EGZEMPLARZ NR 1 WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

I N W E S T O R : MATEUSZ KOTECKI. A D R E S INWESTYCJI : ul. Willowa Poznań

I N W E S T O R : MATEUSZ KOTECKI. A D R E S INWESTYCJI : ul. Willowa Poznań P R O J E K T B U D O W L A N Y I N W E S T O R : MATEUSZ KOTECKI A D R E S INWESTYCJI : ul. Willowa 13 60-480 Poznań O B I E K T : Wewnętrzna instalacja gazowa PROJEKTOWAŁ : mgr inż. Zuzanna Kaczmarek

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Kosztorysowanie Nadzór i Wykonawstwo instalacji C O i gazu. Alicja Genderka Gostyń, ul. Agrestowa 1. Nazwa opracowania:

Projektowanie Kosztorysowanie Nadzór i Wykonawstwo instalacji C O i gazu. Alicja Genderka Gostyń, ul. Agrestowa 1. Nazwa opracowania: Projektowanie Kosztorysowanie Nadzór i Wykonawstwo instalacji C O i gazu. PKN i WIS Alicja Genderka 63-800 Gostyń, ul. Agrestowa 1. Nazwa opracowania: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny str. 3-5 4. Obliczenia i zestawienie podstawowych materiałów str. 6 5. Załączniki : warunki techniczne ZG Lublin oświadczenie

Bardziej szczegółowo

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/1 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/1 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/1 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ADRES : LUBIN, UL. KUKUCZKI 39 INWESTOR : STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków. 1. Rzut piwnicy. 1:50 2. Rzut parteru. 1:50 3. Rzut I piętra. 1:50 4. Rzut II piętra. 1:50 5. Aksonometria instalacji gazowej 1:50

Spis rysunków. 1. Rzut piwnicy. 1:50 2. Rzut parteru. 1:50 3. Rzut I piętra. 1:50 4. Rzut II piętra. 1:50 5. Aksonometria instalacji gazowej 1:50 Spis rysunków. 1. Rzut piwnicy. 1:50 2. Rzut parteru. 1:50 3. Rzut I piętra. 1:50 4. Rzut II piętra. 1:50 5. Aksonometria instalacji gazowej 1:50 OPIS TECHNICZNY Przebudowy instalacji gazowej dla budynku

Bardziej szczegółowo

BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ DLA POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA GAZOWA. Zespół Szkół w Lubianie Lubiana 6, 73-260 Pełczyce

BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ DLA POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA GAZOWA. Zespół Szkół w Lubianie Lubiana 6, 73-260 Pełczyce Biuro Projektów SAN-Technika mgr inż. JOLANTA SKOWRON ul. Kręta 11a 74-320 Barlinek Tel. 95 746 10 24; e-mail: san-technika@wp.pl TYTUŁ: BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ DLA POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBIANIE PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU. Ochotnicza Straż Pożarna w Tyliczu Tylicz Rynek 1

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU. Ochotnicza Straż Pożarna w Tyliczu Tylicz Rynek 1 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU OBIEKT: Ochotnicza Straż Pożarna w Tyliczu 33-383 Tylicz Rynek 1 INWESTOR: UM w Krynicy Zdroju 33-380 Krynica Zdrój ul. Kraszewskiego 7 PROJEKTANT: mgr

Bardziej szczegółowo

tel./fax (048) RADOM, ul.przechodnia 7/1 BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

tel./fax (048) RADOM, ul.przechodnia 7/1   BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ OBIEKT: LOKALIZACJA: BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ŁĄCZANY gmina Wierzbica, dz. nr 708 i 709 TEMAT: INWESTOR: ADAPTACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ PROJEKT INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO BUDYNEK C

Projekt Wykonawczy PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO BUDYNEK C ul. Kościuszki 25/ IVp, 05-300 Mińsk Mazowiecki tel. (25) 758 54 75, fax. (25) 758 54 36 Projekt Wykonawczy Obiekt: PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO BUDYNEK C Lokalizacja ul. Puscha

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach Temat opracowania: Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Publicznego w Bobrownikach Lokalizacja obiektu: Przedszkole Publiczne w Bobrownikach ul. 1-go Maja 73a Stadium dokumentacji:

Bardziej szczegółowo

ZSPiG w Szczyrku Przebudowa Wewnętrznej Instalacji Gazowej

ZSPiG w Szczyrku Przebudowa Wewnętrznej Instalacji Gazowej 1. Wprowadzenie, warunki ogólne 1. Zadanie Termomodernizacja budynku ZSPiG w Szczyrku ul. Szkolna 9. 1. Remont Źródła Ciepła i Instalacji Grzewczej 2. Niniejsze Opracowanie Projekt Budowlany Przebudowy

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA PROJEKT BUDOWLANY Kotlin ul. Powstańców Wielkopolskich 3

PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA PROJEKT BUDOWLANY Kotlin ul. Powstańców Wielkopolskich 3 PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Raszkowska 12 tel. 062/736-83-14 fax. 062/736-83-14 tel. kom. 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Koszalin lipiec 2008r. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OBIEKT: Przebudowa wnętrz stołówki z zapleczem kuchennym INWESTOR: Szkoła Podstawowa w Karlinie, ul. Traugutta 2 78-230 Karlino ADRES: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o.

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. 42 201 CZĘSTOCHOWA, UL. SZYMANOWSKIEGO 15 tel./fax. (034) 324 57 58, e-mail: miastoprojekt@apl.pl Faza opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Adres obiektu: CZĘSTOCHOWA,

Bardziej szczegółowo

Projektowała: mgr inż. Zuzanna Maleska

Projektowała: mgr inż. Zuzanna Maleska E D M A R Ul. Bema 26, 42-660 Kalety tel. 602 397 150, e-mail: edmar.biuro@gmail.com NIP: 5751229616 REGON: 150402943 Certyfikaty Energetyczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Dla obiektu: Budynek gimnazjum Jasienica ul. Szkolna dz. ew. nr 829 gm. Tłuszcz Budowa instalacji gazowych Inwestor: Gmina Tłuszcz 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10 IMIĘ I

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Spis rysunków:

Spis treści: Spis rysunków: Spis treści: Spis treści:... 2 Spis rysunków:... 2 1. Podstawa opracowania.... 3 2. Zakres opracowania... 3 3.Opis stanu istniejącego.... 3 4. Opis projektowanego rozwiązania... 4 5. Próba szczelności....

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2 Opis techniczny Zapotrzebowanie gazu 2.2. Projektowana instalacja 2.3. Instalacja uziemienia szafki gazowej

Spis treści. 2 Opis techniczny Zapotrzebowanie gazu 2.2. Projektowana instalacja 2.3. Instalacja uziemienia szafki gazowej 2 Spis treści 1 Wstęp 3 1.1 Zakres opracowania 1.2 Podstawa opracowania 2 Opis techniczny 4 2.1. Zapotrzebowanie gazu 2.2. Projektowana instalacja 2.3. Instalacja uziemienia szafki gazowej 3. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Załączniki Zestawienie rysunków

Spis treści Załączniki Zestawienie rysunków Spis treści 1. Dane ogólne... 2 1.1. Przedmiot opracowania... 2 1.2. Podstawa opracowania... 2 1.3. Zakres opracowania... 2 2. Opis stanu istniejącego... 2 3. Stan projektowany... 2 3.1. Wewnętrzna instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji gazowej

PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji gazowej PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji gazowej Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem dobudowa do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Obiekt : Szkoła Podstawowa w m. Markuszowa Adres : Markuszowa

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE Rozdział 2. OPIS TECHNICZNY Rozdział 3. SPRAWDZENIE INSTALACJI I JEJ URUCHOMIENIE Rozdział 4. UWAGI KOŃCOWE Rozdział

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. PROJEKTANT INST. SANITARNYCH: mgr inŝ. Małgorzata Świtkiewicz upr. bud. nr GP-III-7342/8/93

OŚWIADCZENIE. PROJEKTANT INST. SANITARNYCH: mgr inŝ. Małgorzata Świtkiewicz upr. bud. nr GP-III-7342/8/93 OŚWIADCZENIE Zgodnie z art.20 ust.4 - Prawa Budowlanego (Dz.U. 207/2003 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczamy jako projektant / sprawdzający, Ŝe projekt budowlany obiektu: Instalacja gazu i punkt

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny str.1-5 2. Warunki techniczne Zakładu Gazowniczego str.6-10 II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 1a. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 str.11a 1. Rzut

Bardziej szczegółowo

I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014

I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. ZAŁĄCZNIKI I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014 I. B Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POZIOMÓW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POZIOMÓW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POZIOMÓW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM Adres inwestycji: 35-047 Rzeszów, ul. Lenartowicza 41 Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYNIESIENIA KURKA GŁÓWNEGO GAZU NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU PRZY ULICY KRZYŻANOWSKIEGO 44 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANY WYNIESIENIA KURKA GŁÓWNEGO GAZU NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU PRZY ULICY KRZYŻANOWSKIEGO 44 W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY WYNIESIENIA KURKA GŁÓWNEGO GAZU NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU PRZY ULICY KRZYŻANOWSKIEGO 44 W WARSZAWIE INWESTOR: ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M ST. WARSZAWY ul. J.BEMA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Normy i rozporządzenia. 2. Parametry techniczne. 3. Przewody gazowe. 4. Kształtki i armatura. 5. Szafka gazowa z kurkiem głównym

SPIS TREŚCI. 1. Normy i rozporządzenia. 2. Parametry techniczne. 3. Przewody gazowe. 4. Kształtki i armatura. 5. Szafka gazowa z kurkiem głównym SPIS TREŚCI 1. Normy i rozporządzenia 2. Parametry techniczne 3. Przewody gazowe 4. Kształtki i armatura 5. Szafka gazowa z kurkiem głównym 6. Montaż rurociągów i kształtek 7. Warunki prowadzenia robót

Bardziej szczegółowo

LP NAZWA Skala Nr rysunku

LP NAZWA Skala Nr rysunku SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Skala Nr rysunku I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny. III CZĘŚĆ RYSUNKOWA Mapa zagospodarowania terenu. Profil CO2. Profil azotu. 1:500 1:100/100 1:100/100 S-GZ.01 S-GZ.02

Bardziej szczegółowo

Warszawa Hoża 72/33 tel kom NIP

Warszawa Hoża 72/33 tel kom NIP inpro-- projektowanie, nadzory, wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa Hoża 72/33 tel. 625-40-85 kom. 0602-190-624 e-mail: inpro52@go2.pl NIP 527-015-66-83 Projekt budowlano-wykonawczy wymiany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH Temat: Przebudowa i nadbudowa części budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego z przeznaczeniem na komunikację oraz pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Inwestycja : Kotłownia gazowa dla Szkoły Podstawowej w Iskrzyni. Gmina Korczyna, 38-420 Korczyna ul. Rynek 18a

Inwestycja : Kotłownia gazowa dla Szkoły Podstawowej w Iskrzyni. Gmina Korczyna, 38-420 Korczyna ul. Rynek 18a INSTAL - KOBO Bogusław Kowalski 38-500 Sanok, Daszyńskiego 7/20, tel. 013 4634305 Nr ew. 1905, Regon: 370151005, NIP 687-111-08-06 Konto: P B S w Sanoku ul. Kościuszki 22 Inwestor : Gmina Korczyna, 38-420

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki:

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki: SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II. Rysunki: 1 Plan sytuacyjny przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 2 Profil podłużny instalacji gazu prowadzonej na zewnątrz budynku do istniejącej

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTO-BUD Sp. z o.o.

PROJEKTO-BUD Sp. z o.o. Inwestor: Obiekt, adres: Stadium: PROJEKTO-BUD Sp. z o.o. Gmina Wiązownica 37-522 Wiązownica 208 Świetlica Wiejska Manasterz 59 37-522 Wiązownica Działka nr 316/3, obręb Manasterz PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTO-BUD

Bardziej szczegółowo

Sanitarna BRANŻA. PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Teresa Świetlikowska-Pupiałło, Gdańsk ul. Pilotów 10C/31

Sanitarna BRANŻA. PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Teresa Świetlikowska-Pupiałło, Gdańsk ul. Pilotów 10C/31 PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Teresa Świetlikowska-Pupiałło, 80-460 Gdańsk ul. Pilotów 10C/31 TYTUŁ: Instalacje wod-kan i gazowa w modernizowanych laboratoriach nr 3, 6 i 104 LOKALIZACJA: WYDZIAŁ CHEMII

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

SPIS TOMÓW: TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE

SPIS TOMÓW: TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE SPIS TOMÓW: TOM I - PRZYŁĄCZ WODY ZIMNEJ TOM I - PRZYŁĄCZ CIEPLNY C.O. TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE SPIS ZAWARTOŚCI TOMU III INSTALACJA ELEKTRYCZNA - ZASILANIE CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE 1. 2. 3. 3. 1. 3. 2. 3. 3. 4. 5.

SPIS TRE 1. 2. 3. 3. 1. 3. 2. 3. 3. 4. 5. SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis przyjętych rozwiązań. 3.1. Opis obiektu 3.2. Instalacja gazowa. 3.3. Wentylacja i odprowadzenie spalin. 4. Informacja dotycząca planu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZOWEJ, I WYNIESIENIA KURKA GŁÓWNEGO DO

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZOWEJ, I WYNIESIENIA KURKA GŁÓWNEGO DO USŁUGI PROJEKTOWE Aleksander Kania 01 708 Warszawa ul. Słodowiec 5a/39 tel./fax 834 79 04 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZOWEJ, I WYNIESIENIA KURKA GŁÓWNEGO DO PRZEBUDOWY BLOKU śywieniowego ADRES OBIEKTU

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. OPIS TECHNICZNY Str. 2 II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Str. 5 III. ZAŁĄCZNIKI Str. 7 Z-1- Zaświadczenie opracowującego o przynależności do Lubuskiej

Bardziej szczegółowo

Tomasz Paszczak USŁUGI PROJEKTOWE Szczecin ul. Jasna 51/29 tel kom

Tomasz Paszczak USŁUGI PROJEKTOWE Szczecin ul. Jasna 51/29 tel kom Tomasz Paszczak USŁUGI PROJEKTOWE 70-777 Szczecin ul. Jasna 1/29 tel. 91-464-24-86 kom. 02-097- 329 Zadanie: Remont lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym Inwestor: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE. LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE. LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna RODZAJ OPRACOWANIA Instalacje sanitarne wewnętrzne INWESTOR: Gmina Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1,

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE C.O. i GAZ

INSTALACJE C.O. i GAZ INSTALACJE C.O. i GAZ Obiekt: Adres: ul. Tysiąclecia 29, 24-103 Żyrzyn Inwestor: Gminna Biblioteka w Żyrzynie Ul. Tysiąclecia 29 24-103 Żyrzyn Branża: Sanitarna Funkcja Tytuł Imię i nazwisko Nr uprawnień

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 1.1 Zakres projektu 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Przebudowa przyłącza wody 1.4 Uwagi końcowe 2. Załączniki: - uprawnienia budowlane - zaświadczenie ŚIIB - Warunki

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego III etap PRZEDMIAR ROBÓT (S3-ST)

Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego III etap PRZEDMIAR ROBÓT (S3-ST) Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego III etap PRZEDMIAR ROBÓT (S3-ST) WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA INWESTYCJA: Budowa budynku Hali

Bardziej szczegółowo