PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI"

Transkrypt

1 PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Pismo Uniwersytetu Wrocławskiego Nr 7 (30) Rok IV lipiec sierpień 1998 Cena 1 zł ISSN X

2 2 PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Numer 7 NOMINACJE, HABILITACJE, DOKTORATY, WYRÓŻNIENIA Stanowisko profesora zwyczajnego otrzymali: 1 sierpnia 1998r. prof.dr hab. ROMUALD GELLES Z Instytutu Badań Niemcoznawczych i Europejskich, dziekan Wydziału Nauk Społecznych 1 września 1998r. prof.dr hab. JÓZEF KOSIŃSKI Z Instytutu Bibliotekoznawstwa Tytuł profesora 22 lipca 1998 r. otrzymali: prof.dr hab. BOGUSŁAW BANASZAK Z Katedry Prawa Konstytucyjnego prof.dr hab. ANDRZEJ ZAWADA Z Instytutu Filologii Polskiej Stopień doktora habilitowanego otrzymali: 23 lutego 1998 r. dr PIOTR JAN CHMIELEWSKI Z Wydziału Chemii dr habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii nieorganicznej, na podstawie pracy Badania wpływu modyfikacji centrum koordynacyjnego porfiryn oraz peryferii makrobicyklicznych ligandów cyklidenowych na strukturę i właściwości koordynacyjne ich kompleksów. 27 kwietnia 1998 r. dr IRENA MAJERZ Z Wydziału Chemii dr habilitowana nauk chemicznych w zakresie chemii, na podstawie pracy Stan molekularny i jonowy w kompleksach z wiązaniem wodorowym OHN. 25 maja 1998 r. dr RYSZARD JANUSZ RÓŻANOWSKI Z Instytutu Filozofii dr habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii - estetyki, na podstawie pracy Pasaże Waltera Benjamina. Studium myśli. 22 czerwca 1998 r. dr MAREK HAŁUB Z Instytutu Filologii Germańskiej dr habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, na podstawie pracy Johann Gustav Gottlieb Büsching ( ). Ein Beitrag zur Begründung der Schlesischen Kulturgeschichte. dr TERESA KOWALIK-JANKOWSKA Z Wydziału Chemii dr habilitowana nauk chemicznych w zakresie chemii nieorganicznej, na podstawie pracy Donor siarkowy w układach bionieorganicznych. dr EWA JOLANTA NOWACKA Z Wydziału Nauk Społecznych dr habilitowana nauk prawnych w zakresie prawa administracyjnego, na podstawie pracy Samorząd terytorialny w administracji publicznej. dr BOŻENA TERESA ROZWADOWSKA z Instytutu Filologii Angielskiej dr habilitowana nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa angielskiego, na podstawie pracy Towards a Unified Theory of Nominalizations, External and Internal Eventualities. dr RYSZARD SZEKLI Z Instytutu Matematycznego dr habilitowany nauk matematycznych w zakresie matematyki, na podstawie pracy Stochastyczne porządki i zależności procesów punktowych w modelach teorii niezawodności i teorii kolejek.

3 Numer 7 PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI 3 Stopień doktora otrzymali: 5 czerwca 1998 r. mgr ARKADIUSZ BŁAUT, doktorant z Instytutu Fizyki Teoretycznej dr nauk fizycznych w zakresie fizyki, na podstawie pracy Algebra więzów kwantowych i rozwiązania równania Wheelera - De Witta. Promotor: dr hab. Jerzy Kowalski-Glikman 9 czerwca 1998 r. mgr JOLANTA FLEJSZAR-OLSZEWSKA, doktorantka z Wydziału Chemii dr nauk humanistycznych w zakresie chemii fizycznej i teoretycznej, na podstawie pracy Dyspersja w podczerwieni sym-kolidyny i jej kompleksów z fenolami. Promotor: prof.dr hab. Jerzy Piotr Hawranek mgr AGNIESZKA MATUSIAK, doktorantka z Wydziału Filologicznego dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, na podstawie pracy Motyw snu w prozie starszych symbolistów rosyjskich (Fiodor Sologub). Promotor: prof.dr hab. Tadeusz Klimowicz 19 czerwca 1998 r. mgr MAJA PAWŁOWSKA z Instytutu Filologii Romańskiej dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, na podstawie pracy Topika francuskiej monofonicznej powieści epistolarnej XVII-XVIII wieku ("Listy portugalskie", "Listy Markizy de M...", "Listy Peruwianki"). Promotor: prof.dr hab. Krystyna Gabryjelska 23 czerwca 1998 r. mgr ROBERT BRYL Z Instytutu Fizyki Doświadczalnej dr nauk fizycznych w zakresie fizyki powierzchni, na podstawie pracy Oddziaływanie wody z powierzchnią emiterów polowych - dyfuzja powierzchniowa. Promotor: dr hab. Ryszard Błaszczyszyn, prof. UWr. mgr JACEK WOJACZYŃSKI z Wydziału Chemii dr nauk chemicznych w zakresie chemii nieorganicznej, na podstawie pracy Wpływ asymetrycznego podstawienia na strukturę molekularną, elektronową i reaktywność modyfikowanych metalotetrafenyloporfiryn. Promotor: prof.dr hab. Lechosław Latos-Grażyński mgr ANNA ZIĘBA, doktorantka z Wydziału Chemii dr nauk chemicznych w zakresie chemii, na podstawie pracy Anodowe właściwości wybranych metali w stopionych fluorkach organicznych. Promotor: doc.dr hab. Kazimierz Gatner 24 czerwca 1998 r. mgr KRZYSZTOF ALBIN Z Instytutu Psychologii dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii, na podstawie pracy Spójność formalna filmu reklamowego a efektywność jego odbioru. Promotor: dr hab. Michał Dąbek, prof. UWr. mgr IWONA KOCZANOWICZ-DEHNEL Z Instytutu Psychologii dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii, na podstawie pracy O roli i znaczeniu psychologii w badaniach humanistycznych. Na przykładzie wybranych koncepcji z przełomu XIX i XX wieku oraz ich współczesnych aplikacji. Promotor: prof.dr hab. Ryszard Stachowski z UAM w Poznaniu 26 czerwca 1998 r. mgr KRZYSZTOF SZEWIOR, doktorant z Instytutu Badań Niemcoznawczych i Europejskich dr nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, na podstawie pracy Polityka socjalna w Niemczech w latach Promotor: prof.dr hab. Jerzy Rymarczyk 29 czerwca 1998 r. mgr AGNIESZKA ABKOWICZ-BIEŃKO, doktorantka z Wydziału Chemii dr nauk chemicznych w zakresie chemii, na podstawie pracy Teoretyczne badania kompleksów pochodnych fenolu z amoniakiem. Promotor: prof.dr hab. Zdzisław Latajka

4 4 PRZEGLĄD UNIWERSYTECKINumer7 Numer 7 mgr TOMASZ POPEK, doktorant z Wydziału Chemii dr nauk chemicznych w zakresie chemii organicznej i krystalochemii, na podstawie pracy Badania strukturalne estrów siarczanowych. Promotor: prof.dr hab. Tadeusz Lis mgr MAŁGORZATA TRENDAK-WOLF Z Instytutu Filologii Słowiańskiej dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, na podstawie pracy Twórczość Jurija Kozakowa. Promotor: prof.dr hab. Bronisław Kodzis z Uniwersytetu Opolskiego 30 czerwca 1998 r. mgr AGNIESZKA KNYCHALSKA Z Instytutu Historycznego dr nauk humanistycznych w zakresie historii, na podstawie pracy Senat i prośby jego reformy w drugiej połowie XVIII wieku. Promotor: prof.dr hab. Jerzy Pietrzak 1 lipca 1998 r. mgr STANISŁAW ROSIK Z Instytutu Historycznego dr nauk humanistycznych w zakresie historii, na podstawie pracy Interpretacja chrześcijańska religii pogańskich Słowian w świetle kronik niemieckich XI-XII wieku (Thietmar.; Adam z Bremy, Helmold). Promotor: prof.dr hab. Lech Tyszkiewicz W skład Komisji do spraw Zagrożeń Wodnych w Podziemnych Zakładach Górniczych, stanowiącej organ opiniodawczy Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, powołana została prof. TATIANA BOCHEŃSKA z Instytutu Nauk Geologicznych UWr. W dowód uznania za osiągnięte wyniki badawcze i popularyzatorskie Fundacja Humboldta podarowała Instytutowi Filozofii UWr. sprzęt komputerowy i audiowizualny, serię słowników oraz zestaw kaset wideo, na których zarejestrowane zostały wykłady najwybitniejszych filozofów niemieckich. Wartość daru ocenia się na ok. 10 tys. DM. Podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność", które odbyło się w dniach czerwca br. w Toruniu-Bachotku, mgr JULIAN FERCZ, starszy dokumentalista dyplomowany z Biblioteki Uniwersyteckiej UWr., został wybrany na członka Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" na kadencję Profesor ADAM DZIEWOŃSKI wspólnie z profesorem Donem Andersonem (USA) odebrał 16 września w Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk Nagrodę Crafoorda z rąk króla Szwecji Karola Gustawa XVI. Ustanowiona w 1980 roku Nagroda Crafoorda obejmuje matematykę, astronomię, nauki o Ziemi oraz nauki biologiczne. Królewska Szwedzka Akademia Nauk przyznaje corocznie tę nagrodę (w tym roku USD) uczonym w jednej z wymienionych dziedzin nauki. Prestiż wyróżnienia porównywalny jest z Nagrodą Nobla, którą również - w różnych dyscyplinach naukowych przyznaje Królewska Szwedzka Akademia Nauk. Tegoroczna Nagroda Crafoorda została przyznana za fundamentalny wkład obu nagrodzonych w wiedzę o strukturze o procesach zachodzących we wnętrzu Ziemi. Obaj uczeni zajmowali się analizą trzęsień Ziemi. Profesor Adam Dziewoński jest geofizykiem, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, a od 1972 roku jest profesorem Uniwersytetu Harvarda w Camgridge. KRONIKA czerwca '98 w Uniwersytecie Lille III (Francja) z roboczą wizytą przebywał prorektor, prof. Władysław Dynak wraz z prof. Joanną Pyszny z Wydziału Filologicznego i dr. Janem Choroszym, prezesem Wydawnictwa Uniwersyteckiego. Celem wizyty było uzgodnienie treści zmian w umowie między uniwersytetami w zakresie dotyczącym rozszerzenia wymiany studentów, wręczenie prof. Edmondowi Gogolewskiemu, kierownikowi sekcji polskiejodchodzącemu na emeryturę- polskiego tłumaczenia jego książki "Szkolnictwo polskie we Francji", wydanej przez Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, przy współudziale naszej Uczelni oraz nawiązanie współpracy między Wydawnictwem Uni-

5 Numer 7 PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI 5 wersytetu Lille III a Wydawnictwem Uniwersytetu Wrocławskiego, polegającej na wydawaniu w Polsce autorów uniwersyteckich z Lille, a we Francji autorów wrocławskich po francusku. Rozważana jest także możliwość współpracy w zakresie wzajemnej dystrybucji niektórych publikacji obu wydawnictw. 3 lipca '98 obradowała Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich w Uniwersytecie Szczecińskim. Dyskutowano aktualne problemy szkolnictwa wyższego w Polsce, założenia wstępnego projektu ustawy o szkolnictwie wyższym autorstwa M. Seweryńskiego i J. Wojtyły oraz postęp prac Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Zaproszony na obrady wiceminister edukacji narodowej, prof. Jerzy Zdrada, poinformował o pracach resortu i parlamentu nad ustawą o kredytach i pożyczkach dla studentów, realizacji ustawy o wyższych szkołach zawodowych, inicjatywach tworzenia nowych ośrodków uniwersyteckich, wstępnym projekcie budżetu szkolnictwa wyższego na przyszły rok i o pracach nad projektem ustawy o szkolnictwie wyższym. Ustawa o kredytach i pożyczkach studenckich wejdzie w życie 1 października br. Znacznie opóźnił się proces tworzenia wyższych szkół zawodowych. Dotychczas powołane zostały szkoły w Tarnowie, Nowym Sączu, Elblągu, Legnicy, Koninie i Jeleniej Górze. Kolejne powstaną w Gorzowie i Jarosławiu. Ministerstwo Edukacji Narodowej reprezentuje pogląd, że na bazie uczelni o różnych profilach edukacyjnych mogłyby powstawać uniwersytety. Inicjatywa taka powstała w Olsztynie, gdzie trzy uczelnie, a mianowicie Akademia Rolniczo-Techniczna, Wyższa Szkoła Pedagogiczna i Warmiński Instytut Teologiczny zamierzają powołać uniwersytet. Minister poinformował także o wniosku Akademii Teologii Katolickiej o przekształcenie w Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego. W przyszłości przewiduje się włączenie do tego Uniwersytetu Papieskiej Akademii Teologicznej. W sprawach dotyczących przyszłorocznego budżetu na szkolnictwa wyższego wiceminister Zdrada poinformował o przewidywanym spadku wskaźnika udziału tych wydatków w PKB. O ile wskaźnik ten w roku 1998 miał wynieść 0,83%, a jego wykonanie wyniesie 0,80%, to w roku 1999 wskaźnik ten ma kształtować się na poziomie 0,47% (wykonanie 0,46%) i 0,44%. W liczbach absolutnych nastąpi niewielki wzrost nakładów na szkolnictwo wyższe i naukę w porównaniu do roku bieżącego. Wiceminister J. Zdrada stwierdził, że MEN podejmie kroki zmierzające do zwiększenia nakładów na froncie inwestycyjnym uczelni. Wiceminister Zdrada poinformował również rektorów o pracach nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym. Minister Edukacji Narodowej, po uzyskaniu krytycznych recenzji wstępnego Prawa o Szkolnictwie Wyższym autorstwa M. Seweryńskiego i J. Wojtyły, zdecydował o powołaniu zespołu ds. przygotowania nowej ustawy. Pracami zespołu kierować będzie wiceminister J. Zdrada. W jego skład wejdą autorzy projektu, recenzenci, doradcy i eksperci oraz pracownicy MEN, którzy podejmą się rozwiązania zagadnień związanych ze sprawą objęcia ustawą całości szkolnictwa wyższego, sprawą dostępności do studiów, problemem oceny jakości kształcenia i jego kontroli, sprawą odpłatności za studia i problemem odpowiedzialności karnej za nadużycia naukowe.lista głównych spraw do rozwiązania w tworzonej ustawie - zdaniem przewodniczącego KRUP - sprowadza się do autonomii szkół wyższych, finansowania szkół wyższych, w tym odpłatności za studia, statusu pracownika i jego płac oraz studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Współautor ustawy, rektor J. Wojtyła, przedstawił przesłanki, na jakich wspiera się projekt wstępny i dokonał jego prezentacji. Wyraził przekonanie, że pojęcie autonomii szkoły wyższej jest pochodną zakresu uprawnień do podejmowania decyzji odnośnie utworzenia szkoły wyższej, treści statutu, uruchomienia określonego kierunku studiów i gospodarowania własnym majątkiem. Omówił także znaczenie Krajowego Senatu Akademickiego i Akademickiej Komisji Akredytacyjnej dla autonomii szkół oraz wskazał na relacje pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a uczelnią, będące wyznacznikiem jej autonomii. Przy omawianiu problematyki finansowania rektor J. Wojtyła stwierdził, że z zasady publiczna szkoła wyższa uzyskuje środki z budżetu państwa, ale dodatkowo może je pozyskiwać z budżetów samorządów terytorialnych, darowizn i zapisów, odpłatnej działalności badawczej, opłat wnoszonych przez studentów, działalności gospodarczej itp. W sprawie odpłatności za studia przyjęto rozwiązanie, zgodnie z którym nauka w publicznej szkole wyższej jest bezpłatna w zakresie wyznaczonym przez limit środków finansowych, przyznanych szkole na działalność dydaktyczną przez Państwo lub samorząd terytorialny. Prof. Wojtyła podkreślił znaczenie związków szkoły z otoczeniem dla sprawy jej finansów oraz na rolę Rady Patronackiej w tym zakresie. W sferze regulującej zatrudnienie i status pracownika akademickiego przyjęto w projekcie zasadę wzmocnienia elementów kontraktowych w stosunku pracy. Stabilizacja poprzez instytucję mianowania następowałaby dopiero na stanowisku profesora i profesora zwyczajnego. Ponadto proponuje się odejście od instytucji pensum, wyznaczenie czasu pracy nauczyciela akademickiego zakresem i rozmiarem jego obowiązków, ustalonym przez kierownika danej jednostki organizacyjnej, ustawowe związanie wysokości wynagrodzenia nauczyciela akademickiego z poziomem średniego wynagrodzenia w podstawowych działach gospodarki, co miałoby być gwarancją stabilizacji materialnej pracowników nauki, możliwość przejścia na emeryturę w wieku 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. Rektor Wojtyła poruszył też problem stopni i tytułu naukowego, wskazując z jednej strony na potrzebę pełnej gwarancji jakości pracy naukowej, a z drugiej strony na możliwość relatywnie

6 6 PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Numer 7 szybkiego awansu zawodowego. Zamykając dyskusję przewodniczący KRUP oświadczył, że środowisko uniwersyteckie odniesie się do resortowego projektu ustawy wówczas, gdy zostanie on formalnie przedstawiony do dyskusji. Na zakończenie obrad uczestnicy przyjęli uchwałę w sprawie finansowania szkolnictwa wyższego w Polsce, która została przekazana rządowi i władzom parlamentarnym (p.str. 22) W obradach KRUP JM Rektora UWr. reprezentował Prorektor prof. Władysław Dynak. 5 lipca '98 pierwszy doktorat honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego otrzymał dr prawa Primo Nebiolo. Uroczysta promocja odbyła się w Auli Leopoldyńskiej. "... Nadajemy ten tytuł osobie jak najbardziej godnej, działaczowi sportowemu światowej klasy, który pozwolił przez swe zdolności organizatorskie i niezwykłe pomysły - na niebywały rozwój sportu w ogóle, lekkiej atletyki i sportu akademickiego w szczególności. Doktor Primo Nebiolo jest przecież twórcą Uniwersjad - sportowych spotkań studentów świata." - powiedział w czasie uroczystości rektor AWF, prof. Zdzisław Zagrobelny. 12 lipca - 8 sierpnia '98 odbył się na naszym Uniwersytecie 23. Letni Kurs Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców. W kursie wzięło udział ponad 90 cudzoziemców niemal z całego świata. Uczniami byli Anglicy, Francuzi, Hiszpanie, Włosi, Holendrzy, Niemcy, Amerykanie, Białorusini, Ukraińcy. Byli uczniowie z tak odległych krajów jak Indie, Maroko, RPA i Burundia. W Programie Letniego Kursu cudzoziemcy mają 110 godzin zajęć z języka polskiego, 30 godzin wykładów poświęconych kulturze polskiej, historii i aktualnym problemom naszego kraju oraz miasta. Stąd w programie jest między innymi wykład pt. "Co się dzieje w Polsce", oraz wykład "Przyjazne miasto: kształtowanie świadomości ekologicznej wrocławian". Podczas różnego typu zajęć kulturalnych uczestnikom Kursu pokazano Wrocław w taki sposób, aby uświadomić wszystkim skomplikowaną, wielokulturową przeszłość naszego miasta i Uniwersytetu, który ma być szansą i atutem dla Wrocławia i jego mieszkańców. Wykładowcami w czasie Kursu byli pracownicy naukowi Uniwersytetu: Instytutu Filologii Polskiej, Instytutu Historii, Historii Sztuki, Instytutu Zoologii oraz pracownicy różnych organizacji pracujących na rzecz współpracy międzynarodowej. Kim byli dotychczasowi uczniowie kursów? To bardzo ciekawa i różnorodna zbiorowość. Byli wśród nich profesorowie zagranicznych uczelni i studenci, którzy w swojej działalności naukowej podejmują tematykę związaną z naszym krajem. Bardzo dużo jest takich osób dla których znajomość języka polskiego jest pożądanym (a czasem wręcz wymaganym) warunkiem rozwoju kariery zawodowej. W ankiecie przeprowadzonej pod koniec tegorocznego kursu uczestnicy nie tylko wysoko ocenili przygotowany program, ale podkreślili, że z wielką satysfakcją dowiedzieli się, iż w Polsce poza Krakowem i Warszawą jest tak piękne uniwersyteckie miasto jak Wrocław. Dyrektorem Szkoły Języka Polskiego dla Cudzoziemców jest prof. Anna Dąbrowska sierpnia '98 w siedzibie Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, obchodzącego 50-tą rocznicę swego powstania, odbyło się 11 Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia Uniwersytetów Europejskich (CRE), w którym wzięło udział 320 uczestników, w tym 199 reprezentantów uczelni. Dyskutowano na temat "The Public Role of the University". Dokonano także wyboru władz statutowych, w wyniku których prezydentem CRE na okres został Dr Kenneth Edwards, Vice-Chancellor Uniwersytetu w Leicester i dotychczasowy członek Zarządu CRE, a członkami zarządu zostali: Alberto Asmdral (Portugalia), Paolo Blasi (Włochy), M. Daxner (Niemcy), Janina Jóźwiak (rektor SGH w Warszawie), H. Lamieq (Francja), A. Oosterlinck (Belgia), L. Smith (Norwegia) i L. Toplak (Słowenia). W obradach CRE uczestniczył JM Rektor, prof. Roman Duda. Uczestnicy tegorocznego 23. Letniego Kursu Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców podczas inauguracji nauki w Auli Leopoldyńskiej

7 Numer 7 PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI 7 NOWI PROFESOROWIE Prof.dr hab. BOGUSŁAW BANASZAK z Katedry Prawa Konsty tucyj nego Urodził się 3 lutego 1955 roku we Wrocławiu. Absolwent III Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu. Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego ukończył z wyróżnieniem w 1977 roku. W 1983 roku obronił rozprawę doktorską pt. Cechy ustrojowe państw socjalistycznych w Azji. Na podstawie monografii Sądownictwo konstytucyjne a podstawowe prawa obywatelskie. RFN, Austria, Szwajcaria w 1991 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Wrocławskiego mianowany został w 1994 roku. Zainteresowania naukowo-badawcze profesora Banaszaka to ochrona praw i wolności jednostki oraz ustroju Chin, a także innych azjatyckich państw socjalistycznych, problematyka sądownictwa konstytucyjnego, a także badania nad prawem parlamentarnym. Prof. Bogusław Banaszak jest autorem 97 prac naukowych, w tym m.in. 4 monografii, współautorem 1 podręcznika i dwóch wydawnictw o charakterze encyklopedycznym, redaktorem lub współredaktorem 6 prac zbiorowych, autorem 72 artykułów i studiów. Pobyty naukowe profesora za granicą w ramach stypendiów i konferencji stworzyły warunki do rozwoju współpracy z instytutami badawczymi w innych krajach, a zwłaszcza z instytutami Prawa Wschodniego w Kolonii i Hamburgu, Instytutem Badań nad Chinami im. Boltzmana w Wiedniu, Szwajcarskim Instytutem Prawa Porównawczego w Lozannie, Uniwersytetem w Greiswaldzie, Wydziałem Prawa Uniwersytetu Wiedeńskiego i Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Grazu oraz Euro - Fakultetem w Rydze. Za wyniki w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej prof. Banaszak był kilkakrotnie nagradzany przez JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1984 roku wraz z kilkoma pracownikami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymał nagrodę zespołową Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 1992r. profesor Banaszak uczestniczy jako delegat Ministerstwa Edukacji Narodowej w pracach związanych z Euro - Fakultetem powstałym w Rydze pod auspicjami Rady Bałtyckiej i Unii Europejskiej. Jego zadaniem jest pomoc krajom postsocjalistycznym, w tym przede wszystkim Litwie, Łotwie i Estonii, w dokonaniu reformy systemu kształcenia na poziomie uniwersyteckim w dziedzinie nauk ekonomicznych i prawnych. Od 1992 roku jest członkiem kolegium redakcyjnego ukazującego się w Berlinie dwumiesięcznika Recht in Ost und West, w którym publikowane są artykuły poświęcone systemom i instytucjom prawnym prawa krajów Europy Środkowej i Wschodniej. W 1995 roku został redaktorem kwartalnika Przegląd Prawa i Administracji wydawanego przez Wydawnictwo UWr. Od 1996 roku kieruje Studium Doktoranckim na Wydziale Prawa i Administracji UWr. W latach Profesor był członkiem senackiej Komisji ds. Kadr i Zatrudnienia. Od 1996 roku jest przewodniczącym wydziałowej Komisji ds. Młodej Kadry. W 1997 roku prof. Banaszak został wybrany na prezesa Stowarzyszenia Ekologicznego "Wrocław". Prof.dr hab. ANDRZEJ ZAWADA z Instytutu Filologii Polskiej Urodził się 28 września 1948 roku w Wieluniu. Naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu ukończył w 1966 roku i rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, otrzymując dyplom magistra filologii polskiej w 1971 roku. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych otrzymał w 1979 roku na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Nurt chłopski w prozie współczesnej a kultura ludowa. Stopień doktora habilitowanego uzyskał na podstawie rozprawy Jarosław Iwaszkiewicz w 1989 roku. Prof. Zawada ukończył ponadto w 1971 roku dwuletnie stacjonarne międzywydziałowe studium kulturalno-oświatowe na Uniwersytecie Wrocławskim i roczny kurs dla lektorów języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Warszawskim. W 1992 roku profesor Zawada został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w UWr.,

8 8 PRZEGLĄD UNIWERSYTECKINumer7 Numer 7 w 1997 roku otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego zatrudnionego w UWr. na stałe. W latach pracował jako lektor języka polskiego w Finlandii, inicjując polski lektorat na obydwu - fińsko i szwedzko języcznym - uniwersytetach w Turku. W roku 1993 przebywał na Uniwersytecie w Groningen (Holandia), prowadząc zajęcia na tamtejszej slawistyce. Domeną zainteresowań naukowych prof. Andrzeja Zawady jest literatura XX wieku: dwudziestolecie międzywojenne i okres po 1945 roku. Penetruje głównie prozę (choć zajmuje się także poezją) oraz obszary życia literackiego. Profesor Zawada jest przede wszystkim historykiem literatury XX wieku. Jest zarówno autorem przekrojowych syntez, monografii wybitnych autorów, jak i szeregu prac analitycznych, poświęconych zagadnieniom szczegółowym. Część prac prof. Zawady wykracza poza konteksty literaturoznawcze, uwzględniając tło i wiedzę historii kultury, folklorystyki i socjologii, a także tło polskiej literatury XIX wieku i literatury powszechnej. Prof. Zawada zaliczany jest do grupy znawców literatur skandynawskich, zwłaszcza literatury fińskiej. Jako historyk literatury współczesnej profesor łączy kompetencje naukowe z rozległą wiedzą krytyka literackiego, którym pozostaje od trzydziestu lat, współpracując z pismami literackimi "Twórczość", "Odra", "Tygodnik Powszechny", "Znak", "Nowe książki". Publikowany dorobek prof. Zawady to około 300 pozycji bibliograficznych, z których część ma charakter ściśle naukowy, część łączy walory opisu literaturoznawczego z krytycznoliterackim, część nosi cechy wspólne dla obydwu odmian, mając również adres popularyzatorski. Wśród naukowych przedsięwzięć profesora są również prace edytorskie i redakcyjne. Przez kilka lat prof. Zawada prowadził badania w tzw. problemie węzłowym Polska kultura narodowa, obecnie należy do interdyscyplinarnej pracowni, kierowanej przez Instytut Kulturoznawstwa UWr., przygotowującej wielotomową syntezę kultury powojennej Polski. Prof. Zawada opublikował 6 książek naukowych i eseistycznych, w tym Dwudziestolecie literackie jako pierwszą pozycję stworzonej przez Wydawnictwo Dolnośląskie serii "A to Polska właśnie" i pt. Miłosz pierwszą monografię życia i twórczości tego autora, oraz niewielką książkę pt.bresław, będącej kulturoznawczym esejem o wielonarodowej tradycji Dolnego Śląska. Jest także jednym z dwojga autorów leksykonu literatury polskiej XX wieku. Za dokonania naukowe prof. Zawada został wyróżniony w latach 1990, 1994, 1995, 1996 nagrodą naukową JM Rektora UWr. Prof. A. Zawada należy do polonistów zainteresowanych związkami kultury polskiej z kulturami obcymi, a także współpracą międzynarodową. Ten rodzaj działalności profesora zapoczątkował pobyt lektorski w Finlandii ( ), podobny charakter mają też związki z holenderskim uniwersytetem w Groningen oraz nawiązana niedawno współpraca z czeskimi uniwersytetami w Pradze i Ołomuńcu. Od 1996 roku prof. Zawada kieruje Studium Doktoranckim Bibliologii, Językoznawstwa i Literaturoznawstwa. W latach profesor należał do zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika naukowo-literackiego "Literatura Ludowa", obecnie jest stałym współpracownikiem "Nowych Książek". W latach osiemdziesiątych przewodniczył wrocławskiemu oddziałowi Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. W latach był prezesem wrocławskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W latach pełnił obowiązki sekretarza wydziału I Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Od 1996 roku jest członkiem Komisji Nauk Filologicznych oddziału wrocławskiego PAN. Od roku 1989 należy do PEN Clubu, a od 1996 roku do Association Internationale des Critiques Littéraires. Od roku 1996 profesor Zawada jest także redaktorem naukowym serii Biblioteka Narodowa (Ossolineum). WYWIAD Z PROFESOREM HENRYKIEM RATAJCZAKIEM - PRZEWODNICZĄCYM SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY NOWEJ BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ - Panie Profesorze, nieśmiało spytam, jak wygląda sytuacja w sprawie budowy gmachu dla Biblioteki Un i wersy teck iej? - Mamy zgodę Ministerstwa Edukacji Narodowej na rozpoczęcie budowy gmachu dla Biblioteki Uniwersyteckiej jednakże pod warunkiem, że część kosztów zostanie pokryta ze środków pozabudżetowych. Chciałbym dodać, że przez 10 lat Komitet zbierał pieniądze. Wpłaty wpłynęły od wielu sponsorów i osób prywatnych, w tym również od paryskiej "Kultury" i redakcji "Wieczoru Wrocławia", za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Dzięki temu wsparciu finansowemu możemy przystąpić w październiku br. do rozpisania konkursu na projekt architektoniczny obiektu oraz na opracowanie projektu technicznego w roku przyszłym. Budowa biblioteki rozpocznie się w roku 2000, a jej zakończenie przewidujemy w latach 2005/2006.

9 PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Numer Jaki jest koszt budowy nowej biblioteki 1? - Na dzień dzisiejszy wynosić on będzie ok. 160 min zł. - Jakie są źródła finansowania tej inwestycji? - Źródła finansowania pochodzą głównie z MEN przy udziale KBN, naszego Uniwersytetu (m.in. ze sprzedaży dwóch obiektów przy ul. Szajnochy), Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Fundacji Polsko-Niemieckiej, Fundacji Piaseckiej-Johnson, Fundacji Boscha, od sponsorów w kraju i za granicą oraz ze wsparcia naszej społeczności wrocławskiej. - Czy występują jakieś zagrożenia tej inwestycji? - Minister Mirosław Handke zapewnia nas, że MEN rozpocznie finansowanie naszej inwestycji po zakończeniu budowy gmachu dla Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego oraz po zakończeniu rozbudowy Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego, co ma nastąpić na przełomie lat 1998/99. Jednakże inne uczelnie, jak Uniwersytet w Białymstoku, WSP w Olsztynie, Politechnika Wrocławska (!) czynią starania o wprowadzenie do planów inwestycyjnych MEN-u budowy bibliotek. Jest to poważne zagrożenie dla nas. MEN nie jest w stanie finansować równocześnie kilku dużych inwestycji. - Co winniśmy zrobić w tej sprawie? - Na szczęście mamy silne zaangażowanie kierownictwa Uczelni, z rektorem Romanem Dudą na czele, w sprawie tej inwestycji. Mamy wsparcie Prezydenta Wrocławia, Pana Bogdana Zdrojewskiego, który traktuje tę inwestycję jako priorytetową w mieście. Mamy wreszcie duże wsparcie, w tym również finansowe, wielu wybitnych uczonych i intelektualistów w kraju i za granicą. Dla przykładu mogę wymienić: red. Jerzego Giedroycia, Panią Zofię Hertz z paryskiej "Kultury", prof. Piotra Słonimskiego, prof. Jerzego Hurwica, sir Aubrey'a Trotmana-Dickensona i jego małżonkę lady Danutę, prof. Krzysztofa Pomiana, prof. Andrzeja Tramera, prof. Witolda Karczewskiego, wieloletniego przewodniczącego KBN, prof. Mirosława Mossakowskiego, wiceprezesa PAN, i wielu, wielu innych. Myślę, że w tej konkurencji mamy większe szanse na realizację naszej inwestycji dzięki społecznemu poparciu naszych działań. - Bardzo dziękuję Panu Profesorowi za rozmowę. Rozmawiał prof. Zdzisław Latajka. Wrocław, 25 sierpień '98 WSZYSCY BUDUJEMY NOWĄ BIBLIOTEKĘ UNIWERSYTECKĄ Lista ofiarodawców w okresie od 1 maja 1997 r. do 31 sierpnia 1998 r. R. Adamski A.J. Barnes (Anglia) P. Bytom (Ruda Śl.) A. Chełmoński A. Cieński J.-C. Colinot (Francja) K. Complak J. Cygan N. Davydova (Ukraina) M. Domaradzka B. Engelen (Niemcy) S.P. Firsov (Białoruś) T. Gavrilko (Ukraina) A.Y. Guissani (Francja) J. Hurwic (Francja) M. Ilczyszyn M. Ingli A. Jerzmańska M. Jutisz (Francja) N. Kirov (Bułgaria) A. Koli, J. Kołodziej K. Korczala (Zabrze) P. Korczala (Francja) S. Korczala (Zabrze) M. Kornatowski J. Kosik H. Kozłowski I. Krąż (Sosnowiec) H.J. Kremisowie M. Książek (Radzionków) A. Kubicz Z. Latajka H.D. Lutz (Niemcy) J. Łukaszewicz E.R. Mastalscy N. Mazur (Ruda Śl.) M. Mazurkiewicz I.S. Mazurowie (Głuchołazy) A.K. Migoniowie M. Mossakowski (Warszawa) A.G. Naumovets (Ukraina) J. Niśkiewicz W.B. Person i K. Szczepaniak (USA) Ł. Piasecka-Bartocha (Ruda Śl.) S. Pietraszko J. Pilarczyk (Zabrze) M. Pilarczyk (Zabrze) G. Puchkovskaya (Ukraina) H.H.M. Ratajczakowie I. Ratajczak B. Silvi (Francja) J. Szladowski (Anglia) E. Sochowska (Siemianowice Śl.) W. Szychowiak A.M.Tonks (Anglia) J.A. Tramerowie (Francja) Lady D. Trotman-Dickenson (Anglia) P.M. Trybek (Kalisz) J. Trzciński A. Trzeciak L. Turko K. Urban-Florkowska J. Wiatr (Warszawa) L. Wiatrowski W. Wojciechowski A. M. Yaremko (Ukraina) R. Zhbankov (Białoruś) J.J. Ziółkowski R. Żukowski. Instytucje, przedsiębiorstwa, firmy prywatne: Katedra Etnologii Uniwersytetu Wrocławskiego Redakcja "Wieczoru Wrocławia" Stowarzyszenie Polskich Rolników - Koło "Walia" (Walia) Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r.

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę pracowników i studentów Politechniki Lubelskiej w celach naukowych, dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Celem studiów doktoranckich jest kształcenie w dziedzinach wymagających wzrostu wysokokwalifikowanej kadry.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Studia doktoranckie, jako studia trzeciego stopnia umożliwiają uzyskanie zaawansowanej

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu. Uchwała nr 315/2016 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu. Uchwała nr 215/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2007/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 marca 2007 roku

Uchwała Nr 3/2007/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 marca 2007 roku Uchwała Nr 3/2007/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Lubelskiej w

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Regulaminu stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK

KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK Załącznik nr 1 do uchwały Nr 13 Senatu UMK z dnia 27 lutego 2007 r. KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK 1 Do zajmowania stanowisk naukowo-dydaktycznych w Uniwersytecie niezbędne są udokumentowane osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dn. 27

Bardziej szczegółowo

OFERTA STYPENDIALNA BIURA UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ na rok akademicki 2012/20

OFERTA STYPENDIALNA BIURA UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ na rok akademicki 2012/20 Lp. OFERTA STYPENDIALNA BIURA UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ na rok akademicki 2012/20 Nazwa Programu Kraj Opis Termin zgłaszania kandydatów do BUWiWM przez uczelnie na stypendia

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Załącznik nr 1 do uchwały nr 102 Senatu UZ z dn. 18.04.2013 r. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu. Uchwała nr 45/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r.

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 66 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do uchwały nr 405 Senatu UZ z dn. 28.05.2008r. Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 1 1. Na studia doktoranckie może być przyjęta

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ od roku 2016

Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ od roku 2016 Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ od roku 2016 I. Wprowadzenie 1. Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ jest jednym

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Oferta stypendialna DAAD w roku akademickim 2017/2018

Oferta stypendialna DAAD w roku akademickim 2017/2018 Oferta stypendialna DAAD w roku akademickim 2017/2018 Oferta stypendialna DAAD dla Polaków DAAD DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) jest wspólną organizacją niemieckich szkół wyższych i reprezentuje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2011/2012 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9).

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9). Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Modelu regulaminu organizacyjnego instytutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-69/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Załącznik do zarządzenia nr 59/2013 Rektora PO Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Niniejszy dokument określa założenia i cele Systemu zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS

SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS Oferta Uczelnia oferuje Seminaria Doktorskie PLUS, w dwu wersjach językowych (polskiej i angielskiej), których efektem końcowym jest stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Art. 1. 1. Prawo do otrzymania pożyczek i kredytów, zwanych dalej pożyczkami studenckimi i kredytami studenckimi,

Bardziej szczegółowo

Podejmowanie i odbywanie studiów w Polsce przez cudzoziemców. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

Podejmowanie i odbywanie studiów w Polsce przez cudzoziemców. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Podejmowanie i odbywanie studiów w Polsce przez cudzoziemców. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Studenci zagraniczni (I,II stopień, j. mgr.) w polskich uczelniach dane za rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r. Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego 1. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny (zwany dalej Wydziałem), został utworzony przez Senat Uniwersytetu w Białymstoku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r.

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie: określenia zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 685)

Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 685) Data generacji: 2009-5-13 13:21 ID aktu: 25251 brzmienie od 2005-09-01 Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 685) Art. 1. [Prawo do otrzymania pożyczki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK z dnia 24 września 1996 roku znowelizowany uchwałami Rady: z dnia 12 października 1999 roku z dnia 8 października 2002 roku z dnia 11 grudnia 2007 roku (tekst

Bardziej szczegółowo

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 462/03/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2 Uchwała nr 128 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego dotyczących uchwalania planów

Bardziej szczegółowo

Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego W okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie Ustawy (Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455), na wniosek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 71/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. Zarządzenie Nr 71/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie: kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku

Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie: kierunków i zasad polityki zatrudniania w grupie nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1026, 1198. Art. 1. 1. Prawo do

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie Załącznik do Zarządzenia nr 36/2012/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Międzywydziałowego Studium Języków Obcych Akademii Ignatianum w Krakowie. Regulamin Międzywydziałowego

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Art. 1. 1. Prawo do otrzymania pożyczek i kredytów, zwanych dalej pożyczkami studenckimi i kredytami studenckimi,

Bardziej szczegółowo

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101 Senatu UŚ z dnia 27 maja 2008 r. Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Przygotował Uczelniany Zespół Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2012/2013. R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2012/2013. R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-12/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w dyscyplinie pedagogika

Bardziej szczegółowo

w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych

w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych ZARZĄDZENIE Nr 44/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego za granicę w celach naukowych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr 7/5 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 0 kwietnia 5 r. obowiązujące kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych trzeciego stopnia w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Maria Gałuszko m.galuszko@polsl.pl

Maria Gałuszko m.galuszko@polsl.pl REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI DLA NAUKOWCÓW Politechnika Śląska- GLIWICE Maria Gałuszko m.galuszko@polsl.pl Projekt finansowany przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Zadaniem

Bardziej szczegółowo

1 Rekrutacja na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2014/2015 odbywa się na następujących zasadach:

1 Rekrutacja na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2014/2015 odbywa się na następujących zasadach: Uchwała Nr 43/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową U Z A S A D N I E N I E 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową W dniu 22 marca 1990 r. została zawarta Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie 3 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W WYDZIALE ORIENTALISTYCZNYM W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W WYDZIALE ORIENTALISTYCZNYM W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W WYDZIALE ORIENTALISTYCZNYM W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES

REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES Załącznik do zarządzenia nr 55 Rektora UW z dnia 19 września 2012 r. w sprawie przekształcenia Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales w Wydział Artes Liberales REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie: zasad zatrudniania nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2014

ZARZĄDZENIE NR 23/2014 ZARZĄDZENIE NR 23/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni oraz zmiany Zarządzenia nr 22/2009

Bardziej szczegółowo

Sapere Auso Małopolska Fundacja Stypendialna

Sapere Auso Małopolska Fundacja Stypendialna Sapere Auso Małopolska Fundacja Stypendialna Kraków, 2005 r. 1 Sprawozdanie z działalności w roku 2004 Sapere Auso Małopolskiej Fundacji Stypendialnej W roku 2004 Sapere Auso Małopolska Fundacja Stypendialna

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ

Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ I. Wprowadzenie 1. Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ jest jednym z podstawowych

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A 2012/2013

R E K R U T A C J A 2012/2013 R E K R U T A C J A 2012/2013 S T U D I A D O K T O R A N C K I E n a Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie inżynieria środowiska

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Księga jakości kształcenia przygotowana przez Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia Zatwierdzona przez Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 I. Wstęp 1. Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ powołuje Rektor osobiście, natomiast Koordynatorów

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 307 ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Szkoły Języków Obcych Na podstawie 15 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

REGULAMIN STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr R-5/2007 z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów: Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki

Bardziej szczegółowo

1. Nawiązanie stosunku pracy w wymiarze większym niż pół etatu z nauczycielem akademickim musi nastąpić w drodze otwartego konkursu w przypadku

1. Nawiązanie stosunku pracy w wymiarze większym niż pół etatu z nauczycielem akademickim musi nastąpić w drodze otwartego konkursu w przypadku 1 Zarządzenie nr 2/2017 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie procedur związanych z zatrudnieniem i awansowaniem pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Informacje ogólne

Rozdział I Informacje ogólne R E G U L A M I N zasad i trybu przyznawania stypendiów doktorantom i młodym doktorom w ramach projektu Kwalifikacje dla rynku pracy - Politechnika Lubelska przyjazna dla pracodawcy Rozdział I Informacje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia R /DOP-014/53/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 77/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 77/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r. Zarządzenie Nr 77/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie 3 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 1 1. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (zwanej dalej w skrócie: ChAT ) może prowadzić

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 61/XIV R/2008 Rektora Akademii Medycznej z dnia 21sierpnia 2008 r.

Załącznik do zarządzenia nr 61/XIV R/2008 Rektora Akademii Medycznej z dnia 21sierpnia 2008 r. Załącznik do zarządzenia nr 61/XIV R/2008 Rektora Akademii Medycznej z dnia 21sierpnia 2008 r. Zasady realizacji Programu Erasmus w Akademii Medycznej we Wrocławiu (wymiana studentów, doktorantów, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

2 Złożenie rozprawy doktorskiej 3 Egzamin doktorski

2 Złożenie rozprawy doktorskiej 3 Egzamin doktorski Uchwała nr 1/2012 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie prowadzenia postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.1998.108.685 2000-07-15 zm. Dz.U.2000.48.550 art. 50 2004-07-01 zm. Dz.U.2004.146.1546 art. 314 2004-07-17 zm. Dz.U.2004.152.1598 art. 3 2005-02-24 zm. Dz.U.2005.23.187 art. 3 2005-09-01 zm. Dz.U.2005.164.1365

Bardziej szczegółowo

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 18/2015 Senatu WUM z dnia 23 lutego 2015 r. S T A T U T WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Przyjęty uchwałą Nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia

Bardziej szczegółowo

27 2014 2014/2015 (738/II/33)

27 2014 2014/2015 (738/II/33) Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2017 Senatu Akademii im Jana Długosza w Cz

UCHWAŁA NR 46/2017 Senatu Akademii im Jana Długosza w Cz UCHWAŁA NR 46/2017 Senatu Akademii im Jana Długosza w Częstochowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie i nie w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM Załącznik nr 1 do uchwały nr 59/o/06/2010 REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM 1 Rektor przyznaje nauczycielom akademickim nagrody za: 1. oryginalne i

Bardziej szczegółowo

Propozycje wykorzystania finansowania nauki

Propozycje wykorzystania finansowania nauki Propozycje wykorzystania finansowania nauki S t r o n a 2 Spis treści Doctoral Programme in Political and Social Sciences... 3 Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców 2017 r.... 4 LIDER VIII

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku Wydział Kierunek/specjalność studiów Kierownik studiów Adres studiów, numer telefonu Dni i godziny pracy sekretariatu SD Czas trwania studiów Forma studiów Opłata za studia doktoranckie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr /2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 czerwca 2012 roku

Uchwała nr /2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 czerwca 2012 roku PROJEKT ad pkt 9 Uchwała nr...2011/2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie: zasad i trybu rozliczania pensum dydaktycznego i godzin ponadwymiarowych w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Opis studiów doktoranckich. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Jednostka prowadząca studia doktoranckie

Opis studiów doktoranckich. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Jednostka prowadząca studia doktoranckie Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 50 Rektora UJ z 18 czerwca 2012 r. Opis studiów doktoranckich Wydział Jednostka prowadząca studia doktoranckie Nazwa studiów doktoranckich Określenie obszaru wiedzy, dziedziny

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 1-1. Na stanowisku profesora zwyczajnego może zostać zatrudniona osoba posiadająca:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales, zwany dalej Regulaminem, określa strukturę

Bardziej szczegółowo

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Załącznik nr. Liczba punktów przyznawanych za poszczególne elementy postępowania rekrutacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Tematem pierwszej części rozmowy

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku 75.0203.25.2015 Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 80/2014. Senatu AGH z dnia 3 lipca 2014r.

Uchwała nr 80/2014. Senatu AGH z dnia 3 lipca 2014r. Uchwała nr 80/2014 Senatu AGH z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA

Bardziej szczegółowo

REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015

REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 Zgodnie z 5 Zarządzenia Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Na podstawie art. 200a

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Art. 1. [1. Prawo do otrzymania pożyczek i kredytów, zwanych dalej pożyczkami studenckimi i kredytami studenckimi,

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Załącznik do Uchwały nr 138/2013 Senatu UKSW z dnia 26 września 2013 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo