PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI"

Transkrypt

1 PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Pismo Uniwersytetu Wrocławskiego Nr 7 (30) Rok IV lipiec sierpień 1998 Cena 1 zł ISSN X

2 2 PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Numer 7 NOMINACJE, HABILITACJE, DOKTORATY, WYRÓŻNIENIA Stanowisko profesora zwyczajnego otrzymali: 1 sierpnia 1998r. prof.dr hab. ROMUALD GELLES Z Instytutu Badań Niemcoznawczych i Europejskich, dziekan Wydziału Nauk Społecznych 1 września 1998r. prof.dr hab. JÓZEF KOSIŃSKI Z Instytutu Bibliotekoznawstwa Tytuł profesora 22 lipca 1998 r. otrzymali: prof.dr hab. BOGUSŁAW BANASZAK Z Katedry Prawa Konstytucyjnego prof.dr hab. ANDRZEJ ZAWADA Z Instytutu Filologii Polskiej Stopień doktora habilitowanego otrzymali: 23 lutego 1998 r. dr PIOTR JAN CHMIELEWSKI Z Wydziału Chemii dr habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii nieorganicznej, na podstawie pracy Badania wpływu modyfikacji centrum koordynacyjnego porfiryn oraz peryferii makrobicyklicznych ligandów cyklidenowych na strukturę i właściwości koordynacyjne ich kompleksów. 27 kwietnia 1998 r. dr IRENA MAJERZ Z Wydziału Chemii dr habilitowana nauk chemicznych w zakresie chemii, na podstawie pracy Stan molekularny i jonowy w kompleksach z wiązaniem wodorowym OHN. 25 maja 1998 r. dr RYSZARD JANUSZ RÓŻANOWSKI Z Instytutu Filozofii dr habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii - estetyki, na podstawie pracy Pasaże Waltera Benjamina. Studium myśli. 22 czerwca 1998 r. dr MAREK HAŁUB Z Instytutu Filologii Germańskiej dr habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, na podstawie pracy Johann Gustav Gottlieb Büsching ( ). Ein Beitrag zur Begründung der Schlesischen Kulturgeschichte. dr TERESA KOWALIK-JANKOWSKA Z Wydziału Chemii dr habilitowana nauk chemicznych w zakresie chemii nieorganicznej, na podstawie pracy Donor siarkowy w układach bionieorganicznych. dr EWA JOLANTA NOWACKA Z Wydziału Nauk Społecznych dr habilitowana nauk prawnych w zakresie prawa administracyjnego, na podstawie pracy Samorząd terytorialny w administracji publicznej. dr BOŻENA TERESA ROZWADOWSKA z Instytutu Filologii Angielskiej dr habilitowana nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa angielskiego, na podstawie pracy Towards a Unified Theory of Nominalizations, External and Internal Eventualities. dr RYSZARD SZEKLI Z Instytutu Matematycznego dr habilitowany nauk matematycznych w zakresie matematyki, na podstawie pracy Stochastyczne porządki i zależności procesów punktowych w modelach teorii niezawodności i teorii kolejek.

3 Numer 7 PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI 3 Stopień doktora otrzymali: 5 czerwca 1998 r. mgr ARKADIUSZ BŁAUT, doktorant z Instytutu Fizyki Teoretycznej dr nauk fizycznych w zakresie fizyki, na podstawie pracy Algebra więzów kwantowych i rozwiązania równania Wheelera - De Witta. Promotor: dr hab. Jerzy Kowalski-Glikman 9 czerwca 1998 r. mgr JOLANTA FLEJSZAR-OLSZEWSKA, doktorantka z Wydziału Chemii dr nauk humanistycznych w zakresie chemii fizycznej i teoretycznej, na podstawie pracy Dyspersja w podczerwieni sym-kolidyny i jej kompleksów z fenolami. Promotor: prof.dr hab. Jerzy Piotr Hawranek mgr AGNIESZKA MATUSIAK, doktorantka z Wydziału Filologicznego dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, na podstawie pracy Motyw snu w prozie starszych symbolistów rosyjskich (Fiodor Sologub). Promotor: prof.dr hab. Tadeusz Klimowicz 19 czerwca 1998 r. mgr MAJA PAWŁOWSKA z Instytutu Filologii Romańskiej dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, na podstawie pracy Topika francuskiej monofonicznej powieści epistolarnej XVII-XVIII wieku ("Listy portugalskie", "Listy Markizy de M...", "Listy Peruwianki"). Promotor: prof.dr hab. Krystyna Gabryjelska 23 czerwca 1998 r. mgr ROBERT BRYL Z Instytutu Fizyki Doświadczalnej dr nauk fizycznych w zakresie fizyki powierzchni, na podstawie pracy Oddziaływanie wody z powierzchnią emiterów polowych - dyfuzja powierzchniowa. Promotor: dr hab. Ryszard Błaszczyszyn, prof. UWr. mgr JACEK WOJACZYŃSKI z Wydziału Chemii dr nauk chemicznych w zakresie chemii nieorganicznej, na podstawie pracy Wpływ asymetrycznego podstawienia na strukturę molekularną, elektronową i reaktywność modyfikowanych metalotetrafenyloporfiryn. Promotor: prof.dr hab. Lechosław Latos-Grażyński mgr ANNA ZIĘBA, doktorantka z Wydziału Chemii dr nauk chemicznych w zakresie chemii, na podstawie pracy Anodowe właściwości wybranych metali w stopionych fluorkach organicznych. Promotor: doc.dr hab. Kazimierz Gatner 24 czerwca 1998 r. mgr KRZYSZTOF ALBIN Z Instytutu Psychologii dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii, na podstawie pracy Spójność formalna filmu reklamowego a efektywność jego odbioru. Promotor: dr hab. Michał Dąbek, prof. UWr. mgr IWONA KOCZANOWICZ-DEHNEL Z Instytutu Psychologii dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii, na podstawie pracy O roli i znaczeniu psychologii w badaniach humanistycznych. Na przykładzie wybranych koncepcji z przełomu XIX i XX wieku oraz ich współczesnych aplikacji. Promotor: prof.dr hab. Ryszard Stachowski z UAM w Poznaniu 26 czerwca 1998 r. mgr KRZYSZTOF SZEWIOR, doktorant z Instytutu Badań Niemcoznawczych i Europejskich dr nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, na podstawie pracy Polityka socjalna w Niemczech w latach Promotor: prof.dr hab. Jerzy Rymarczyk 29 czerwca 1998 r. mgr AGNIESZKA ABKOWICZ-BIEŃKO, doktorantka z Wydziału Chemii dr nauk chemicznych w zakresie chemii, na podstawie pracy Teoretyczne badania kompleksów pochodnych fenolu z amoniakiem. Promotor: prof.dr hab. Zdzisław Latajka

4 4 PRZEGLĄD UNIWERSYTECKINumer7 Numer 7 mgr TOMASZ POPEK, doktorant z Wydziału Chemii dr nauk chemicznych w zakresie chemii organicznej i krystalochemii, na podstawie pracy Badania strukturalne estrów siarczanowych. Promotor: prof.dr hab. Tadeusz Lis mgr MAŁGORZATA TRENDAK-WOLF Z Instytutu Filologii Słowiańskiej dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, na podstawie pracy Twórczość Jurija Kozakowa. Promotor: prof.dr hab. Bronisław Kodzis z Uniwersytetu Opolskiego 30 czerwca 1998 r. mgr AGNIESZKA KNYCHALSKA Z Instytutu Historycznego dr nauk humanistycznych w zakresie historii, na podstawie pracy Senat i prośby jego reformy w drugiej połowie XVIII wieku. Promotor: prof.dr hab. Jerzy Pietrzak 1 lipca 1998 r. mgr STANISŁAW ROSIK Z Instytutu Historycznego dr nauk humanistycznych w zakresie historii, na podstawie pracy Interpretacja chrześcijańska religii pogańskich Słowian w świetle kronik niemieckich XI-XII wieku (Thietmar.; Adam z Bremy, Helmold). Promotor: prof.dr hab. Lech Tyszkiewicz W skład Komisji do spraw Zagrożeń Wodnych w Podziemnych Zakładach Górniczych, stanowiącej organ opiniodawczy Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, powołana została prof. TATIANA BOCHEŃSKA z Instytutu Nauk Geologicznych UWr. W dowód uznania za osiągnięte wyniki badawcze i popularyzatorskie Fundacja Humboldta podarowała Instytutowi Filozofii UWr. sprzęt komputerowy i audiowizualny, serię słowników oraz zestaw kaset wideo, na których zarejestrowane zostały wykłady najwybitniejszych filozofów niemieckich. Wartość daru ocenia się na ok. 10 tys. DM. Podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność", które odbyło się w dniach czerwca br. w Toruniu-Bachotku, mgr JULIAN FERCZ, starszy dokumentalista dyplomowany z Biblioteki Uniwersyteckiej UWr., został wybrany na członka Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" na kadencję Profesor ADAM DZIEWOŃSKI wspólnie z profesorem Donem Andersonem (USA) odebrał 16 września w Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk Nagrodę Crafoorda z rąk króla Szwecji Karola Gustawa XVI. Ustanowiona w 1980 roku Nagroda Crafoorda obejmuje matematykę, astronomię, nauki o Ziemi oraz nauki biologiczne. Królewska Szwedzka Akademia Nauk przyznaje corocznie tę nagrodę (w tym roku USD) uczonym w jednej z wymienionych dziedzin nauki. Prestiż wyróżnienia porównywalny jest z Nagrodą Nobla, którą również - w różnych dyscyplinach naukowych przyznaje Królewska Szwedzka Akademia Nauk. Tegoroczna Nagroda Crafoorda została przyznana za fundamentalny wkład obu nagrodzonych w wiedzę o strukturze o procesach zachodzących we wnętrzu Ziemi. Obaj uczeni zajmowali się analizą trzęsień Ziemi. Profesor Adam Dziewoński jest geofizykiem, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, a od 1972 roku jest profesorem Uniwersytetu Harvarda w Camgridge. KRONIKA czerwca '98 w Uniwersytecie Lille III (Francja) z roboczą wizytą przebywał prorektor, prof. Władysław Dynak wraz z prof. Joanną Pyszny z Wydziału Filologicznego i dr. Janem Choroszym, prezesem Wydawnictwa Uniwersyteckiego. Celem wizyty było uzgodnienie treści zmian w umowie między uniwersytetami w zakresie dotyczącym rozszerzenia wymiany studentów, wręczenie prof. Edmondowi Gogolewskiemu, kierownikowi sekcji polskiejodchodzącemu na emeryturę- polskiego tłumaczenia jego książki "Szkolnictwo polskie we Francji", wydanej przez Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, przy współudziale naszej Uczelni oraz nawiązanie współpracy między Wydawnictwem Uni-

5 Numer 7 PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI 5 wersytetu Lille III a Wydawnictwem Uniwersytetu Wrocławskiego, polegającej na wydawaniu w Polsce autorów uniwersyteckich z Lille, a we Francji autorów wrocławskich po francusku. Rozważana jest także możliwość współpracy w zakresie wzajemnej dystrybucji niektórych publikacji obu wydawnictw. 3 lipca '98 obradowała Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich w Uniwersytecie Szczecińskim. Dyskutowano aktualne problemy szkolnictwa wyższego w Polsce, założenia wstępnego projektu ustawy o szkolnictwie wyższym autorstwa M. Seweryńskiego i J. Wojtyły oraz postęp prac Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Zaproszony na obrady wiceminister edukacji narodowej, prof. Jerzy Zdrada, poinformował o pracach resortu i parlamentu nad ustawą o kredytach i pożyczkach dla studentów, realizacji ustawy o wyższych szkołach zawodowych, inicjatywach tworzenia nowych ośrodków uniwersyteckich, wstępnym projekcie budżetu szkolnictwa wyższego na przyszły rok i o pracach nad projektem ustawy o szkolnictwie wyższym. Ustawa o kredytach i pożyczkach studenckich wejdzie w życie 1 października br. Znacznie opóźnił się proces tworzenia wyższych szkół zawodowych. Dotychczas powołane zostały szkoły w Tarnowie, Nowym Sączu, Elblągu, Legnicy, Koninie i Jeleniej Górze. Kolejne powstaną w Gorzowie i Jarosławiu. Ministerstwo Edukacji Narodowej reprezentuje pogląd, że na bazie uczelni o różnych profilach edukacyjnych mogłyby powstawać uniwersytety. Inicjatywa taka powstała w Olsztynie, gdzie trzy uczelnie, a mianowicie Akademia Rolniczo-Techniczna, Wyższa Szkoła Pedagogiczna i Warmiński Instytut Teologiczny zamierzają powołać uniwersytet. Minister poinformował także o wniosku Akademii Teologii Katolickiej o przekształcenie w Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego. W przyszłości przewiduje się włączenie do tego Uniwersytetu Papieskiej Akademii Teologicznej. W sprawach dotyczących przyszłorocznego budżetu na szkolnictwa wyższego wiceminister Zdrada poinformował o przewidywanym spadku wskaźnika udziału tych wydatków w PKB. O ile wskaźnik ten w roku 1998 miał wynieść 0,83%, a jego wykonanie wyniesie 0,80%, to w roku 1999 wskaźnik ten ma kształtować się na poziomie 0,47% (wykonanie 0,46%) i 0,44%. W liczbach absolutnych nastąpi niewielki wzrost nakładów na szkolnictwo wyższe i naukę w porównaniu do roku bieżącego. Wiceminister J. Zdrada stwierdził, że MEN podejmie kroki zmierzające do zwiększenia nakładów na froncie inwestycyjnym uczelni. Wiceminister Zdrada poinformował również rektorów o pracach nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym. Minister Edukacji Narodowej, po uzyskaniu krytycznych recenzji wstępnego Prawa o Szkolnictwie Wyższym autorstwa M. Seweryńskiego i J. Wojtyły, zdecydował o powołaniu zespołu ds. przygotowania nowej ustawy. Pracami zespołu kierować będzie wiceminister J. Zdrada. W jego skład wejdą autorzy projektu, recenzenci, doradcy i eksperci oraz pracownicy MEN, którzy podejmą się rozwiązania zagadnień związanych ze sprawą objęcia ustawą całości szkolnictwa wyższego, sprawą dostępności do studiów, problemem oceny jakości kształcenia i jego kontroli, sprawą odpłatności za studia i problemem odpowiedzialności karnej za nadużycia naukowe.lista głównych spraw do rozwiązania w tworzonej ustawie - zdaniem przewodniczącego KRUP - sprowadza się do autonomii szkół wyższych, finansowania szkół wyższych, w tym odpłatności za studia, statusu pracownika i jego płac oraz studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Współautor ustawy, rektor J. Wojtyła, przedstawił przesłanki, na jakich wspiera się projekt wstępny i dokonał jego prezentacji. Wyraził przekonanie, że pojęcie autonomii szkoły wyższej jest pochodną zakresu uprawnień do podejmowania decyzji odnośnie utworzenia szkoły wyższej, treści statutu, uruchomienia określonego kierunku studiów i gospodarowania własnym majątkiem. Omówił także znaczenie Krajowego Senatu Akademickiego i Akademickiej Komisji Akredytacyjnej dla autonomii szkół oraz wskazał na relacje pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a uczelnią, będące wyznacznikiem jej autonomii. Przy omawianiu problematyki finansowania rektor J. Wojtyła stwierdził, że z zasady publiczna szkoła wyższa uzyskuje środki z budżetu państwa, ale dodatkowo może je pozyskiwać z budżetów samorządów terytorialnych, darowizn i zapisów, odpłatnej działalności badawczej, opłat wnoszonych przez studentów, działalności gospodarczej itp. W sprawie odpłatności za studia przyjęto rozwiązanie, zgodnie z którym nauka w publicznej szkole wyższej jest bezpłatna w zakresie wyznaczonym przez limit środków finansowych, przyznanych szkole na działalność dydaktyczną przez Państwo lub samorząd terytorialny. Prof. Wojtyła podkreślił znaczenie związków szkoły z otoczeniem dla sprawy jej finansów oraz na rolę Rady Patronackiej w tym zakresie. W sferze regulującej zatrudnienie i status pracownika akademickiego przyjęto w projekcie zasadę wzmocnienia elementów kontraktowych w stosunku pracy. Stabilizacja poprzez instytucję mianowania następowałaby dopiero na stanowisku profesora i profesora zwyczajnego. Ponadto proponuje się odejście od instytucji pensum, wyznaczenie czasu pracy nauczyciela akademickiego zakresem i rozmiarem jego obowiązków, ustalonym przez kierownika danej jednostki organizacyjnej, ustawowe związanie wysokości wynagrodzenia nauczyciela akademickiego z poziomem średniego wynagrodzenia w podstawowych działach gospodarki, co miałoby być gwarancją stabilizacji materialnej pracowników nauki, możliwość przejścia na emeryturę w wieku 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. Rektor Wojtyła poruszył też problem stopni i tytułu naukowego, wskazując z jednej strony na potrzebę pełnej gwarancji jakości pracy naukowej, a z drugiej strony na możliwość relatywnie

6 6 PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Numer 7 szybkiego awansu zawodowego. Zamykając dyskusję przewodniczący KRUP oświadczył, że środowisko uniwersyteckie odniesie się do resortowego projektu ustawy wówczas, gdy zostanie on formalnie przedstawiony do dyskusji. Na zakończenie obrad uczestnicy przyjęli uchwałę w sprawie finansowania szkolnictwa wyższego w Polsce, która została przekazana rządowi i władzom parlamentarnym (p.str. 22) W obradach KRUP JM Rektora UWr. reprezentował Prorektor prof. Władysław Dynak. 5 lipca '98 pierwszy doktorat honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego otrzymał dr prawa Primo Nebiolo. Uroczysta promocja odbyła się w Auli Leopoldyńskiej. "... Nadajemy ten tytuł osobie jak najbardziej godnej, działaczowi sportowemu światowej klasy, który pozwolił przez swe zdolności organizatorskie i niezwykłe pomysły - na niebywały rozwój sportu w ogóle, lekkiej atletyki i sportu akademickiego w szczególności. Doktor Primo Nebiolo jest przecież twórcą Uniwersjad - sportowych spotkań studentów świata." - powiedział w czasie uroczystości rektor AWF, prof. Zdzisław Zagrobelny. 12 lipca - 8 sierpnia '98 odbył się na naszym Uniwersytecie 23. Letni Kurs Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców. W kursie wzięło udział ponad 90 cudzoziemców niemal z całego świata. Uczniami byli Anglicy, Francuzi, Hiszpanie, Włosi, Holendrzy, Niemcy, Amerykanie, Białorusini, Ukraińcy. Byli uczniowie z tak odległych krajów jak Indie, Maroko, RPA i Burundia. W Programie Letniego Kursu cudzoziemcy mają 110 godzin zajęć z języka polskiego, 30 godzin wykładów poświęconych kulturze polskiej, historii i aktualnym problemom naszego kraju oraz miasta. Stąd w programie jest między innymi wykład pt. "Co się dzieje w Polsce", oraz wykład "Przyjazne miasto: kształtowanie świadomości ekologicznej wrocławian". Podczas różnego typu zajęć kulturalnych uczestnikom Kursu pokazano Wrocław w taki sposób, aby uświadomić wszystkim skomplikowaną, wielokulturową przeszłość naszego miasta i Uniwersytetu, który ma być szansą i atutem dla Wrocławia i jego mieszkańców. Wykładowcami w czasie Kursu byli pracownicy naukowi Uniwersytetu: Instytutu Filologii Polskiej, Instytutu Historii, Historii Sztuki, Instytutu Zoologii oraz pracownicy różnych organizacji pracujących na rzecz współpracy międzynarodowej. Kim byli dotychczasowi uczniowie kursów? To bardzo ciekawa i różnorodna zbiorowość. Byli wśród nich profesorowie zagranicznych uczelni i studenci, którzy w swojej działalności naukowej podejmują tematykę związaną z naszym krajem. Bardzo dużo jest takich osób dla których znajomość języka polskiego jest pożądanym (a czasem wręcz wymaganym) warunkiem rozwoju kariery zawodowej. W ankiecie przeprowadzonej pod koniec tegorocznego kursu uczestnicy nie tylko wysoko ocenili przygotowany program, ale podkreślili, że z wielką satysfakcją dowiedzieli się, iż w Polsce poza Krakowem i Warszawą jest tak piękne uniwersyteckie miasto jak Wrocław. Dyrektorem Szkoły Języka Polskiego dla Cudzoziemców jest prof. Anna Dąbrowska sierpnia '98 w siedzibie Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, obchodzącego 50-tą rocznicę swego powstania, odbyło się 11 Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia Uniwersytetów Europejskich (CRE), w którym wzięło udział 320 uczestników, w tym 199 reprezentantów uczelni. Dyskutowano na temat "The Public Role of the University". Dokonano także wyboru władz statutowych, w wyniku których prezydentem CRE na okres został Dr Kenneth Edwards, Vice-Chancellor Uniwersytetu w Leicester i dotychczasowy członek Zarządu CRE, a członkami zarządu zostali: Alberto Asmdral (Portugalia), Paolo Blasi (Włochy), M. Daxner (Niemcy), Janina Jóźwiak (rektor SGH w Warszawie), H. Lamieq (Francja), A. Oosterlinck (Belgia), L. Smith (Norwegia) i L. Toplak (Słowenia). W obradach CRE uczestniczył JM Rektor, prof. Roman Duda. Uczestnicy tegorocznego 23. Letniego Kursu Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców podczas inauguracji nauki w Auli Leopoldyńskiej

7 Numer 7 PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI 7 NOWI PROFESOROWIE Prof.dr hab. BOGUSŁAW BANASZAK z Katedry Prawa Konsty tucyj nego Urodził się 3 lutego 1955 roku we Wrocławiu. Absolwent III Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu. Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego ukończył z wyróżnieniem w 1977 roku. W 1983 roku obronił rozprawę doktorską pt. Cechy ustrojowe państw socjalistycznych w Azji. Na podstawie monografii Sądownictwo konstytucyjne a podstawowe prawa obywatelskie. RFN, Austria, Szwajcaria w 1991 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Wrocławskiego mianowany został w 1994 roku. Zainteresowania naukowo-badawcze profesora Banaszaka to ochrona praw i wolności jednostki oraz ustroju Chin, a także innych azjatyckich państw socjalistycznych, problematyka sądownictwa konstytucyjnego, a także badania nad prawem parlamentarnym. Prof. Bogusław Banaszak jest autorem 97 prac naukowych, w tym m.in. 4 monografii, współautorem 1 podręcznika i dwóch wydawnictw o charakterze encyklopedycznym, redaktorem lub współredaktorem 6 prac zbiorowych, autorem 72 artykułów i studiów. Pobyty naukowe profesora za granicą w ramach stypendiów i konferencji stworzyły warunki do rozwoju współpracy z instytutami badawczymi w innych krajach, a zwłaszcza z instytutami Prawa Wschodniego w Kolonii i Hamburgu, Instytutem Badań nad Chinami im. Boltzmana w Wiedniu, Szwajcarskim Instytutem Prawa Porównawczego w Lozannie, Uniwersytetem w Greiswaldzie, Wydziałem Prawa Uniwersytetu Wiedeńskiego i Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Grazu oraz Euro - Fakultetem w Rydze. Za wyniki w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej prof. Banaszak był kilkakrotnie nagradzany przez JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1984 roku wraz z kilkoma pracownikami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymał nagrodę zespołową Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 1992r. profesor Banaszak uczestniczy jako delegat Ministerstwa Edukacji Narodowej w pracach związanych z Euro - Fakultetem powstałym w Rydze pod auspicjami Rady Bałtyckiej i Unii Europejskiej. Jego zadaniem jest pomoc krajom postsocjalistycznym, w tym przede wszystkim Litwie, Łotwie i Estonii, w dokonaniu reformy systemu kształcenia na poziomie uniwersyteckim w dziedzinie nauk ekonomicznych i prawnych. Od 1992 roku jest członkiem kolegium redakcyjnego ukazującego się w Berlinie dwumiesięcznika Recht in Ost und West, w którym publikowane są artykuły poświęcone systemom i instytucjom prawnym prawa krajów Europy Środkowej i Wschodniej. W 1995 roku został redaktorem kwartalnika Przegląd Prawa i Administracji wydawanego przez Wydawnictwo UWr. Od 1996 roku kieruje Studium Doktoranckim na Wydziale Prawa i Administracji UWr. W latach Profesor był członkiem senackiej Komisji ds. Kadr i Zatrudnienia. Od 1996 roku jest przewodniczącym wydziałowej Komisji ds. Młodej Kadry. W 1997 roku prof. Banaszak został wybrany na prezesa Stowarzyszenia Ekologicznego "Wrocław". Prof.dr hab. ANDRZEJ ZAWADA z Instytutu Filologii Polskiej Urodził się 28 września 1948 roku w Wieluniu. Naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu ukończył w 1966 roku i rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, otrzymując dyplom magistra filologii polskiej w 1971 roku. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych otrzymał w 1979 roku na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Nurt chłopski w prozie współczesnej a kultura ludowa. Stopień doktora habilitowanego uzyskał na podstawie rozprawy Jarosław Iwaszkiewicz w 1989 roku. Prof. Zawada ukończył ponadto w 1971 roku dwuletnie stacjonarne międzywydziałowe studium kulturalno-oświatowe na Uniwersytecie Wrocławskim i roczny kurs dla lektorów języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Warszawskim. W 1992 roku profesor Zawada został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w UWr.,

8 8 PRZEGLĄD UNIWERSYTECKINumer7 Numer 7 w 1997 roku otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego zatrudnionego w UWr. na stałe. W latach pracował jako lektor języka polskiego w Finlandii, inicjując polski lektorat na obydwu - fińsko i szwedzko języcznym - uniwersytetach w Turku. W roku 1993 przebywał na Uniwersytecie w Groningen (Holandia), prowadząc zajęcia na tamtejszej slawistyce. Domeną zainteresowań naukowych prof. Andrzeja Zawady jest literatura XX wieku: dwudziestolecie międzywojenne i okres po 1945 roku. Penetruje głównie prozę (choć zajmuje się także poezją) oraz obszary życia literackiego. Profesor Zawada jest przede wszystkim historykiem literatury XX wieku. Jest zarówno autorem przekrojowych syntez, monografii wybitnych autorów, jak i szeregu prac analitycznych, poświęconych zagadnieniom szczegółowym. Część prac prof. Zawady wykracza poza konteksty literaturoznawcze, uwzględniając tło i wiedzę historii kultury, folklorystyki i socjologii, a także tło polskiej literatury XIX wieku i literatury powszechnej. Prof. Zawada zaliczany jest do grupy znawców literatur skandynawskich, zwłaszcza literatury fińskiej. Jako historyk literatury współczesnej profesor łączy kompetencje naukowe z rozległą wiedzą krytyka literackiego, którym pozostaje od trzydziestu lat, współpracując z pismami literackimi "Twórczość", "Odra", "Tygodnik Powszechny", "Znak", "Nowe książki". Publikowany dorobek prof. Zawady to około 300 pozycji bibliograficznych, z których część ma charakter ściśle naukowy, część łączy walory opisu literaturoznawczego z krytycznoliterackim, część nosi cechy wspólne dla obydwu odmian, mając również adres popularyzatorski. Wśród naukowych przedsięwzięć profesora są również prace edytorskie i redakcyjne. Przez kilka lat prof. Zawada prowadził badania w tzw. problemie węzłowym Polska kultura narodowa, obecnie należy do interdyscyplinarnej pracowni, kierowanej przez Instytut Kulturoznawstwa UWr., przygotowującej wielotomową syntezę kultury powojennej Polski. Prof. Zawada opublikował 6 książek naukowych i eseistycznych, w tym Dwudziestolecie literackie jako pierwszą pozycję stworzonej przez Wydawnictwo Dolnośląskie serii "A to Polska właśnie" i pt. Miłosz pierwszą monografię życia i twórczości tego autora, oraz niewielką książkę pt.bresław, będącej kulturoznawczym esejem o wielonarodowej tradycji Dolnego Śląska. Jest także jednym z dwojga autorów leksykonu literatury polskiej XX wieku. Za dokonania naukowe prof. Zawada został wyróżniony w latach 1990, 1994, 1995, 1996 nagrodą naukową JM Rektora UWr. Prof. A. Zawada należy do polonistów zainteresowanych związkami kultury polskiej z kulturami obcymi, a także współpracą międzynarodową. Ten rodzaj działalności profesora zapoczątkował pobyt lektorski w Finlandii ( ), podobny charakter mają też związki z holenderskim uniwersytetem w Groningen oraz nawiązana niedawno współpraca z czeskimi uniwersytetami w Pradze i Ołomuńcu. Od 1996 roku prof. Zawada kieruje Studium Doktoranckim Bibliologii, Językoznawstwa i Literaturoznawstwa. W latach profesor należał do zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika naukowo-literackiego "Literatura Ludowa", obecnie jest stałym współpracownikiem "Nowych Książek". W latach osiemdziesiątych przewodniczył wrocławskiemu oddziałowi Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. W latach był prezesem wrocławskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W latach pełnił obowiązki sekretarza wydziału I Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Od 1996 roku jest członkiem Komisji Nauk Filologicznych oddziału wrocławskiego PAN. Od roku 1989 należy do PEN Clubu, a od 1996 roku do Association Internationale des Critiques Littéraires. Od roku 1996 profesor Zawada jest także redaktorem naukowym serii Biblioteka Narodowa (Ossolineum). WYWIAD Z PROFESOREM HENRYKIEM RATAJCZAKIEM - PRZEWODNICZĄCYM SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY NOWEJ BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ - Panie Profesorze, nieśmiało spytam, jak wygląda sytuacja w sprawie budowy gmachu dla Biblioteki Un i wersy teck iej? - Mamy zgodę Ministerstwa Edukacji Narodowej na rozpoczęcie budowy gmachu dla Biblioteki Uniwersyteckiej jednakże pod warunkiem, że część kosztów zostanie pokryta ze środków pozabudżetowych. Chciałbym dodać, że przez 10 lat Komitet zbierał pieniądze. Wpłaty wpłynęły od wielu sponsorów i osób prywatnych, w tym również od paryskiej "Kultury" i redakcji "Wieczoru Wrocławia", za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Dzięki temu wsparciu finansowemu możemy przystąpić w październiku br. do rozpisania konkursu na projekt architektoniczny obiektu oraz na opracowanie projektu technicznego w roku przyszłym. Budowa biblioteki rozpocznie się w roku 2000, a jej zakończenie przewidujemy w latach 2005/2006.

9 PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Numer Jaki jest koszt budowy nowej biblioteki 1? - Na dzień dzisiejszy wynosić on będzie ok. 160 min zł. - Jakie są źródła finansowania tej inwestycji? - Źródła finansowania pochodzą głównie z MEN przy udziale KBN, naszego Uniwersytetu (m.in. ze sprzedaży dwóch obiektów przy ul. Szajnochy), Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Fundacji Polsko-Niemieckiej, Fundacji Piaseckiej-Johnson, Fundacji Boscha, od sponsorów w kraju i za granicą oraz ze wsparcia naszej społeczności wrocławskiej. - Czy występują jakieś zagrożenia tej inwestycji? - Minister Mirosław Handke zapewnia nas, że MEN rozpocznie finansowanie naszej inwestycji po zakończeniu budowy gmachu dla Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego oraz po zakończeniu rozbudowy Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego, co ma nastąpić na przełomie lat 1998/99. Jednakże inne uczelnie, jak Uniwersytet w Białymstoku, WSP w Olsztynie, Politechnika Wrocławska (!) czynią starania o wprowadzenie do planów inwestycyjnych MEN-u budowy bibliotek. Jest to poważne zagrożenie dla nas. MEN nie jest w stanie finansować równocześnie kilku dużych inwestycji. - Co winniśmy zrobić w tej sprawie? - Na szczęście mamy silne zaangażowanie kierownictwa Uczelni, z rektorem Romanem Dudą na czele, w sprawie tej inwestycji. Mamy wsparcie Prezydenta Wrocławia, Pana Bogdana Zdrojewskiego, który traktuje tę inwestycję jako priorytetową w mieście. Mamy wreszcie duże wsparcie, w tym również finansowe, wielu wybitnych uczonych i intelektualistów w kraju i za granicą. Dla przykładu mogę wymienić: red. Jerzego Giedroycia, Panią Zofię Hertz z paryskiej "Kultury", prof. Piotra Słonimskiego, prof. Jerzego Hurwica, sir Aubrey'a Trotmana-Dickensona i jego małżonkę lady Danutę, prof. Krzysztofa Pomiana, prof. Andrzeja Tramera, prof. Witolda Karczewskiego, wieloletniego przewodniczącego KBN, prof. Mirosława Mossakowskiego, wiceprezesa PAN, i wielu, wielu innych. Myślę, że w tej konkurencji mamy większe szanse na realizację naszej inwestycji dzięki społecznemu poparciu naszych działań. - Bardzo dziękuję Panu Profesorowi za rozmowę. Rozmawiał prof. Zdzisław Latajka. Wrocław, 25 sierpień '98 WSZYSCY BUDUJEMY NOWĄ BIBLIOTEKĘ UNIWERSYTECKĄ Lista ofiarodawców w okresie od 1 maja 1997 r. do 31 sierpnia 1998 r. R. Adamski A.J. Barnes (Anglia) P. Bytom (Ruda Śl.) A. Chełmoński A. Cieński J.-C. Colinot (Francja) K. Complak J. Cygan N. Davydova (Ukraina) M. Domaradzka B. Engelen (Niemcy) S.P. Firsov (Białoruś) T. Gavrilko (Ukraina) A.Y. Guissani (Francja) J. Hurwic (Francja) M. Ilczyszyn M. Ingli A. Jerzmańska M. Jutisz (Francja) N. Kirov (Bułgaria) A. Koli, J. Kołodziej K. Korczala (Zabrze) P. Korczala (Francja) S. Korczala (Zabrze) M. Kornatowski J. Kosik H. Kozłowski I. Krąż (Sosnowiec) H.J. Kremisowie M. Książek (Radzionków) A. Kubicz Z. Latajka H.D. Lutz (Niemcy) J. Łukaszewicz E.R. Mastalscy N. Mazur (Ruda Śl.) M. Mazurkiewicz I.S. Mazurowie (Głuchołazy) A.K. Migoniowie M. Mossakowski (Warszawa) A.G. Naumovets (Ukraina) J. Niśkiewicz W.B. Person i K. Szczepaniak (USA) Ł. Piasecka-Bartocha (Ruda Śl.) S. Pietraszko J. Pilarczyk (Zabrze) M. Pilarczyk (Zabrze) G. Puchkovskaya (Ukraina) H.H.M. Ratajczakowie I. Ratajczak B. Silvi (Francja) J. Szladowski (Anglia) E. Sochowska (Siemianowice Śl.) W. Szychowiak A.M.Tonks (Anglia) J.A. Tramerowie (Francja) Lady D. Trotman-Dickenson (Anglia) P.M. Trybek (Kalisz) J. Trzciński A. Trzeciak L. Turko K. Urban-Florkowska J. Wiatr (Warszawa) L. Wiatrowski W. Wojciechowski A. M. Yaremko (Ukraina) R. Zhbankov (Białoruś) J.J. Ziółkowski R. Żukowski. Instytucje, przedsiębiorstwa, firmy prywatne: Katedra Etnologii Uniwersytetu Wrocławskiego Redakcja "Wieczoru Wrocławia" Stowarzyszenie Polskich Rolników - Koło "Walia" (Walia) Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

o~.. D PANTA REI, czyli o powodzi w mieście s. l O W numerze iiiiędzy mnymi : D

o~.. D PANTA REI, czyli o powodzi w mieście s. l O W numerze iiiiędzy mnymi : D ( o~.. 1S W numerze iiiiędzy mnymi : D Prof. A.HaŁas o pracach Rady Głównej s. 6 O Prof. L.Jacak o rekrutacji 97198 s. 9 D PANTA REI, czyli o powodzi w mieście s. l O O Co robią nasi architekci w Egipcie.

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku S p r a w o z d a n i e z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego w 2003 roku Spis Treści I. Wprowadzenie 4 II. Finanse 4 III. Struktura organizacyjna 5 IV. Sprawy osobowe 10 V. Kształcenie kadry naukowej

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Pismo Uniwersytetu Wrocławskiego Nr 6 (20) Rok III 1997 Cena 1 zł ISSN 1425-798X 2 PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Numer 6 NOMINACJE, HABILITACJE, DOKTORATY, WYRÓŻNIENIA Stanowisko profesora

Bardziej szczegółowo

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 MAGAZYN PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE www.pwsz.konin.edu.pl fot. Robert Zawadziński Centrum Wykładowo-Dydaktyczne PWSZ w Koninie rys. Jan Markaczewski Drodzy

Bardziej szczegółowo

Wiadomosci KSN. Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 30 czerwiec 1998 r.

Wiadomosci KSN. Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 30 czerwiec 1998 r. Wiadomosci KSN Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 30 czerwiec 1998 r. Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Dnia 22 maja miało miejsce ostatnie w bieżącej kadencji,

Bardziej szczegółowo

Gazeta Uczelniana. Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 1 (147) październik 2009 ISSN 1429-5822

Gazeta Uczelniana. Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 1 (147) październik 2009 ISSN 1429-5822 Gazeta Uczelniana Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 1 (147) październik 2009 ISSN 1429-5822 Inauguracja roku akademickiego 2009/2010 W numerze: Uroczystość wmurowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

# 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień

# 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień # 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień PISMO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO ISSN 1427-4736 Inauguracja roku akademickiego 2012/13 stała się uroczystym ukoronowaniem aktu przejęcia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Jestem głęboko przekonany, że rozwój nauki służy przede wszystkim zaspokojeniu tęsknoty za czystą wiedzą. Albert Einstein Streszczenie W sensie ogólnym,

Bardziej szczegółowo

1(35)2014 ISSN 1428-4014. Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech

1(35)2014 ISSN 1428-4014. Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech 1(35)2014 ISSN 1428-4014 Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech Strategia gra o wartości i pieniądze Podwójny Jubileusz prof. Tadeusza Janowskiego Konferencja

Bardziej szczegółowo

zestawieniu szkół z najlepszymi wynikami na olimpiadach przedmiotowych. Niemal w tym samym czasie, gdy Liceum Akademickie ogłoszone zostało

zestawieniu szkół z najlepszymi wynikami na olimpiadach przedmiotowych. Niemal w tym samym czasie, gdy Liceum Akademickie ogłoszone zostało www. glos.umk.pl W numerze Znów na czele! Liceum Akademickie UMK po raz kolejny zostało uznane za najlepsze liceum w Polsce. Perspektywy opublikowały doroczny Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych. Wyniki tegorocznej

Bardziej szczegółowo

MARSZAŁKOWIE. Stypendia ministra. Główna nagroda. województwa na posiedzeniu Senatu PO i w II kampusie. dla studentów Politechniki Opolskiej

MARSZAŁKOWIE. Stypendia ministra. Główna nagroda. województwa na posiedzeniu Senatu PO i w II kampusie. dla studentów Politechniki Opolskiej marzec 2007 Nr 9(158) Politechnika Opolska ISSN 1427-809X P i s m o i n f o r m a c y j n e P o l i t e c h n i k i O p o l s k i e j MARSZAŁKOWIE województwa na posiedzeniu Senatu PO i w II kampusie Stypendia

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010 3 (25) / 2010 Nowy rok akademicki rozpoczęty ISSN 1428-4014 W NUMERZE m.in.: 45 lat Wydziału Budownictwa i Architektury Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej Nowy image Uczelni Kilka słów o wynalazkach

Bardziej szczegółowo

acdn...p Równoważenie wiosenne

acdn...p Równoważenie wiosenne e-mail: miesiecznikuz@uz.zgora.pl UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI R E D A K C J A ul. Podgórna 50 65-246 Zielona Góra tel. (0-68) 328 2479, ~2592, ~2354, ~2593... W numerze: miesię cznik społ ecznoś ci akademickiej

Bardziej szczegółowo

Siostra Angelica Pucciniego spektakl operowy. Spory instytutowe Basic a odchamiacze Kanclerz (na) otwarcie Polska Grupa Emerytalna SGH

Siostra Angelica Pucciniego spektakl operowy. Spory instytutowe Basic a odchamiacze Kanclerz (na) otwarcie Polska Grupa Emerytalna SGH publikacja bezpłatna numer 4/13 (292), kwiecień 2013 Siostra Angelica Pucciniego spektakl operowy W numerze: Spory instytutowe Basic a odchamiacze Kanclerz (na) otwarcie Polska Grupa Emerytalna SGH 20-lecie

Bardziej szczegółowo

B iulet yn. Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Współpraca UM w Łodzi i UŁ

B iulet yn. Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Współpraca UM w Łodzi i UŁ B iulet yn Uniwersytetu Medycznego w Łodzi www.umed.pl Współpraca UM w Łodzi i UŁ Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki Połączenie sił to początek,

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna wersja krajowego raportu dostępna jest na stronie www.emn.gov.pl pod zakładką Publikacje Krajowego Punktu Kontaktowego ESM.

Elektroniczna wersja krajowego raportu dostępna jest na stronie www.emn.gov.pl pod zakładką Publikacje Krajowego Punktu Kontaktowego ESM. Niniejszy raport krajowy został skompilowany i przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, pełniące funkcję koordynatora Krajowego Punktu Kontaktowego Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce (PL

Bardziej szczegółowo

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! C=B; HI= º /CF?HN HCABN IO=? HOCN /NCFF? *;=BN Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! Życie Uczelni 4/2010 2 Nagroda od rządu prowincji Shandong Profesor

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Priorytet V, Działanie. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt Akademia Liderów Samorządowych realizowany w partnerstwie przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Z Życia Politechniki Radomskiej. numer 4(31) LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2008 ISSN 1642-1256. W numerze:

Z Życia Politechniki Radomskiej. numer 4(31) LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2008 ISSN 1642-1256. W numerze: numer 4(31) ISSN 1642-1256 LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2008 W numerze: * Drugie prawo doktoryzowania na Mechanicznym * Wydział Transportu i Elektrotechniki * Biblioteka Liderem Regionu * Postacie plagatiu * Będzie

Bardziej szczegółowo

AMG GAZETA GDAŃSK ISSN 1506 9745. Rok 17 Maj 2007 nr 5 (197)

AMG GAZETA GDAŃSK ISSN 1506 9745. Rok 17 Maj 2007 nr 5 (197) GAZETA GDAŃSK ISSN 1506 9745 AMG Rok 17 Maj 2007 nr 5 (197) 2 Gazeta AMG nr 5/2007 Z życia Uczelni Pierwsze posiedzenie Senatu w nowej sali w Atheneum Gedanense Novum Doktor Maria Wszelaczyńska-Szaszkiewicz

Bardziej szczegółowo

Przegląd Uniwersytecki

Przegląd Uniwersytecki 12/2008 Przegląd Uniwersytecki PISMO INFORMACYJNE UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO Wydział Chemii UWr Stulecie urodzin prof. Bogusławy Jeżowskiej-Trzebiatowskiej prezentacje Wydział Chemii UWr WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Nr 3 4 (117 118) ISSN 1427 7506 marzec kwiecień 2011 Cena 3,15 z³ (w tym 5% VAT) Znowu wiosna! (okolice Głogówka na fotografii Tadeusza Parceja) W numerze m.in.: Bryll, Chlebda,

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Pismo informacyjne Uniwersytetu Wrocławskiego Nr 2 (83) luty 2003 Rok IX ISSN 1425 798X fot. K. Dąbrowska 2 PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Numer 2/2003 PERSONALIA Nowy zastępca dyrektora

Bardziej szczegółowo

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców Konkursy i programy dla młodych naukowców MŁODZI NAUKOWCY PRZED DOKTORATEM $ $ Europejskie studia doktoranckie ERASMUS MUNDUS $

Bardziej szczegółowo

Opole wzięte! (przez studentów) Finał Dziecięcej Politechniki Opolskiej. Mistrzostwa Polski w Szermierce. maj 2009. Nr7 (184)

Opole wzięte! (przez studentów) Finał Dziecięcej Politechniki Opolskiej. Mistrzostwa Polski w Szermierce. maj 2009. Nr7 (184) Nr7 (184) Politechnika Opolska ISSN 1427-809X Pismo informacyjne Politechniki Opolskiej maj 2009 Opole wzięte! (przez studentów) Finał Dziecięcej Politechniki Opolskiej Mistrzostwa Polski w Szermierce

Bardziej szczegółowo

Rozpoczyna się rekrutacja na studia

Rozpoczyna się rekrutacja na studia www. glos.umk.pl W numerze Rozpoczyna się rekrutacja na studia System Internetowej Rejestracji Kandydatów zostanie uruchomiony 23 kwietnia. Maturzyści będą mieć do wyboru 82 kierunki na studiach stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

PRAGMATYKA ZAWODOWA POLSKIEGO NAUCZYCIELA W PORÓWNANIU Z KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ

PRAGMATYKA ZAWODOWA POLSKIEGO NAUCZYCIELA W PORÓWNANIU Z KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ PRAGMATYKA ZAWODOWA POLSKIEGO NAUCZYCIELA W PORÓWNANIU Z KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ Autorzy pracy Mirosława Marszałek Katarzyna Olejniczak Spis treści: Wstęp... 3 1. Kwalifikacje i kompetencje nauczycieli...

Bardziej szczegółowo

Prawo i Życie. Vademecum studenta. Pytania i odpowiedzi. Poradnik dla każdego

Prawo i Życie. Vademecum studenta. Pytania i odpowiedzi. Poradnik dla każdego Prawo i Życie Poradnik dla każdego nr 194 (2064) www.gazetaprawna.pl Vademecum studenta A Dział I Prawa i obowiązki Statut i regulamin Statut uczelni i regulamin studiów to swego rodzaju konstytucja studenta.

Bardziej szczegółowo