Można było zarobić nawet 27 procent... na obligacjach amerykańskich i australijskich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Można było zarobić nawet 27 procent... na obligacjach amerykańskich i australijskich"

Transkrypt

1 W 2008 r. największe zyski można było osiągnąć na papierach skarbowych. Amerykańskie i australijskie 5-latki przyniosły po 27 proc. zysku, a ponad 20 proc. - szwedzkie 5-latki, Inwestorzy weszli w 2009 rok z nadzieją, że potężne straty rynków giełdowych z ostatnich 12 miesięcy w pełni odzwierciedliły negatywne zjawiska w gospodarkach, a pomoc ze strony rządów i banków centralnych okaże się skuteczna. Skoro jednak przyjmuje się powszechnie, że problemy ekonomiczne są największe w powojennej historii, to ich przezwyciężanie może się okazać znacznie trudniejsze, niż się dziś wydaje. Dla warszawskiego parkietu 2008 r. był najgorszy w historii. Nigdy wcześniej indeks WIG nie spadł o połowę. Na wartości straciły praktycznie wszystkie walory, z czego blisko jedna czwarta poszła w dół o 75 proc. i więcej. Najgorszą inwestycją okazały się papiery średnich spółek - indeks mwig40 zniżkował aż o przeszło 60 proc. Patrząc na poszczególne branże, zdecydowanie odstawali deweloperzy - indeks WIG-Deweloperzy obniżył się o ponad 70 proc. Oazą, w której dość bezboleśnie można było przeżyć 2008 r., okazały się papiery TP, które spadły o niewiele ponad jedną dziesiątą. Równie źle, jak na polskiej giełdzie, było na światowych rynkach. Amerykański S&P 500 poszedł w dół o 39 proc. Był to najgorszy rok w powojennej historii. Ostatni raz w podobnej skali notowania spadały w 1937 r., znacznie więcej, bo o 47,1 proc. - w 1931 r. Motorem napędowym przeceny były firmy finansowe, których notowania zniżkowały w 2008 r. o blisko 60 proc. O połowę mniej niż cały rynek straciły spółki z sektora dóbr konsumpcyjnych pierwszej potrzeby. W efekcie stały się one równie ważne dla koniunktury giełdowej, jak przedsiębiorstwa technologiczne, finansowe, koncerny paliwowe oraz spółki z sektora ochrony zdrowia. 1 / 9

2 Wyraźna zmiana struktury branżowej amerykańskiego parkietu to jedna z istotnych przesłanek rzutujących na koniunkturę w 2009 r. O ile na koniec 2007 r. dominujący wpływ na S&P 500 miały firmy finansowe i technologiczne (ich kapitalizacja sięgała odpowiednio 2,26 bln USD oraz 2,16 bln USD wobec 12,9 bln USD wszystkich spółek z tego indeksu), o tyle obecnie siły są bardziej wyrównane. Najbardziej znacząca jest branża technologiczna z wartością rynkową firm rzędu 1,19 bln USD. Drugą siłą są firmy z sektora ochrony zdrowia z kapitalizacją na poziomie 1,15 bln USD. Na kolejnych trzech miejscach znajdują się branże paliwowa, finansowa oraz dóbr konsumpcyjnych pierwszej potrzeby. Wartość rynkowa ich firm nieznacznie przekracza 1 bln USD. Kapitalizacja wszystkich przedsiębiorstw z indeksu S&P 500 to aktualnie 7,74 bln USD. Widać więc wyraźnie, że jego struktura branżowa stała się bardziej defensywna, czyli mniej wrażliwa na osłabienie koniunktury ekonomicznej. Jednocześnie jednak rynek jest teraz mniej podatny na sygnały ożywienia gospodarczego. Surowce cofnęły się o sześć lat Rok 2008 był najgorszy od dziesiątek lat dla surowców. Ich ceny poszły w dół o około 40 proc. i cofnęły się do poziomu sprzed ponad sześciu lat. Najbardziej traciły paliwa i metale przemysłowe, czyli towary z jednej strony najbardziej wrażliwe na wahania koniunktury, z drugiej będące w największym stopniu przedmiotem spekulacji rynkowych. Notowania benzyny obniżyły się aż o ponad dwie trzecie, nikiel stracił blisko dwie trzecie. Ropa naftowa i miedź potaniały o przeszło połowę. Przed zniżkami uchroniły się jedynie kakao, którego cena podniosła się o ponad jedną trzecią, oraz złoto, które zyskało ponad 2 proc. W przypadku tego drugiego zbilansowały się niekorzystnie oddziałujące umocnienie dolara i pozytywnie wpływające na cenę postrzeganie tego metalu jako bezpiecznej przystani na trudne czasy. 2 / 9

3 Bilans całego roku na rynku surowców nie oddaje jednak tego, co się na nim działo. Pierwsza połowa 2008 r. nie zapowiadała katastrofy. Gaz naturalny w tym okresie podrożał o prawie trzy czwarte, ropa naftowa o połowę, a miedź o blisko jedną trzecią. Widząc trudności gospodarcze i kłopoty rynków akcji, a przy tym utrzymujące się problemy z inflacją (zniechęcały do obligacji) inwestorzy w towarach szukali schronienia, windując ich ceny do niewidzianych od lat poziomów. To rodziło obawy o nadmuchiwanie spekulacyjnego balonu, które potwierdziły się w kolejnych miesiącach. Ceny surowców runęły w dół - każdy miesiąc w drugiej połowie 2008 r. zakończył się solidnym spadkiem. Zachowanie surowców, jak również dolara, dla których wyraźną cezurą okazała się połowa 2008 r., najlepiej chyba oddaje postrzeganie sytuacji gospodarczej przez globalnych inwestorów. Szybko zaczęli tracić nadzieję na to, że uda się uniknąć czarnego scenariusza. Polegał on z jednej strony na tym, że kłopoty amerykańskiego rynku nieruchomości rozlewają się na inne sektory niż tylko finansowy i spółki ściśle powiązane z koniunkturą w branży nieruchomościowej, a z drugiej strony na tym, że problemy Stanów Zjednoczonych pogrążają globalną gospodarkę. Okazało się, że nie tylko nie udało się uniknąć negatywnych zjawisk, ale osiągnęły one niespotykaną dotąd skalę. W IV kwartale 2008 r. oraz w I połowie 2009 r. spadek zysków amerykańskich przedsiębiorstw będą napędzać firmy spoza branży finansowej. Nie licząc ich, zyski spółek w USA mają spadać w tempie kilkunastu procent w skali rok do roku w dwóch pierwszych kwartałach 2009 r. oraz o ponad 9 proc. w III kwartale. Jednocześnie osłabienie koniunktury gospodarczej w Japonii czy strefie euro jest większe niż w Ameryce. Ma być lepiej W ostatnim czasie ukształtowało się przekonanie, które zresztą odzwierciedlają prognozy zysków dla amerykańskich spółek na 2009 r., że kolejne pół roku będzie jeszcze bardzo trudne dla gospodarek, ale po tym czasie zaczną wykazywać wyraźne oznaki odrodzenia. To ma 3 / 9

4 pomóc rynkom giełdowym w odzyskaniu sił i pozwolić zakończyć 2009 r. na plusie. Ten scenariusz ma jednak kilka słabych punktów. Trudno oczekiwać, by największe problemy gospodarcze w powojennej historii znalazły odbicie w cenach akcji i innych aktywów w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Ich dyskontowanie trwało tak naprawdę kilka tygodni - od połowy września do listopada. W tym czasie mieliśmy kulminację przesunięcia się oczekiwań makroekonomicznych z jednej skrajności, jaką były obawy inflacyjne, w stronę zagrożenia deflacją. Doprowadziło to do gwałtownej hossy na rynku obligacji skarbowych, która była dodatkowo napędzana strachem przed deponowaniem środków w bankach, w ogólnym odczuciu zagrożonych bankructwami. W efekcie w 2008 r. największe zyski można było osiągnąć właśnie na papierach skarbowych. Amerykańskie i australijskie 5-latki przyniosły po 27 proc. zysku. Ponad 20 proc. dały też zarobić szwedzkie 5-latki. Znacznie słabiej na ich tle wypadały obligacje z rynków wschodzących, w tym z Polski. W naszym przypadku wpływ na to miało też odsuwanie w czasie obniżek stóp procentowych oraz ich ograniczona skala na tle państw rozwiniętych. Zyski sięgały u nas kilku procent. Najgorszym wyborem okazały się papiery greckie i węgierskie, gdzie zyski były albo symboliczne, albo nawet można było ponieść niewielkie straty. Musimy mieć świadomość, że na rynkach akcji pierwsze miesiące bessy wiązały się przede wszystkim ze zjawiskami natury rynkowej. Chodziło głównie o ograniczenie płynności w sektorze finansowym i załamanie rynku nieruchomości, a także atrakcyjność bezpiecznych form inwestowania, wynikającą z wcześniejszych podwyżek kosztów pieniądza. W naszym przypadku dochodziły do tego przewartościowanie walorów i odpływy środków z TFI. Dopiero w połowie 2008 r. decydującymi o koniunkturze giełdowej czynnikami stały się zdarzenia gospodarcze, związane z pojawiającą się recesją, pogorszeniem wyników spółek oraz obawami przed nasileniem się bankructw przedsiębiorstw. 4 / 9

5 Wiara w to, że najgorsze już minęło, oznaczałaby przekonanie o uwzględnieniu w cenach akcji tych wszystkich niekorzystnych zjawisk w ciągu kilku tygodni notowań. Tymczasem skala jesiennej przeceny była raczej pochodną trwania inwestorów przez zbyt długi czas w nadziei na uniknięcie większych kłopotów. Wymowne przy tym jest spojrzenie na podstawowe współczynniki wyceny. Po największej od dziesięcioleci przecenie amerykańskich walorów, wskaźnik cena/zysk nadal przekracza 19. To wyższy poziom niż w szczycie hossy z jesieni 2007 r. Bessa kończy się w momencie, kiedy akcje cechuje wyraźne niedowartościowanie. W naszym przypadku sytuacja wygląda inaczej. Przez ostatni rok wskaźniki wyceny istotnie spadły. Cena/zysk dla indeksu WIG pod koniec 2007 r. wynosiła około 18, teraz jest to trochę ponad 7. Problem jednak w tym, że rezultaty finansowe spółek dopiero zaczynają się pogarszać, co będzie prowadzić przy stałych cenach akcji do wzrostu współczynnika wyceny. Zresztą ten proces jest już zauważalny. W początkach listopada, gdy kursy na giełdzie były trochę wyższe niż teraz, wskaźnik cena/zysk był niższy od obecnego i wynosił 6,6. Ta tendencja w kolejnych kwartałach, głównie w pierwszej połowie 2009 r., znacznie się nasili. Symptomatyczne jest również to, że dotychczasowy spadek zysków spółek w USA sprowadził je dopiero do poziomu sprzed dwóch lat, prognozowane dalsze zniżki spowodują, że cofną się do wartości sprzed trzech lat. Regres wydaje się jednak wciąż mały, jak na skalę bieżących problemów. Dlatego istnieje duże prawdopodobieństwo kolejnych rozczarowań - rzeczywiste zyski spółek będą zapewne niższe niż obecne szacunki analityków. Zresztą tak jest już od kilku kwartałów. 5 / 9

6 Dolar w górę czy w dół Oczekiwania dotyczące tegorocznej koniunktury na rynkach finansowych sprowadzają się do założenia, że odwrócą się tendencje z 2008 r. To oznacza, że obligacje będą tracić, surowce zyskiwać, stawki na rynku międzybankowym nieco się podnosić, waluty z rynków wschodzących zaczną zyskiwać. Spodziewany jest przy tym powrót słabości dolara. Według prognoz analityków zbieranych przez Bloomberga, rentowność amerykańskich 10-latek ma podnieść się z obecnych 2,1 proc. do 3,4 proc. na koniec 2009 r. W przypadku niemieckich 10-latek ma nastąpić wzrost z 2,95 proc. do 3,4 proc. Polskie papiery o takim terminie zapadalności mają dawać 5,52 proc. dochodu wobec 5,39 proc. obecnie. Cena ropy naftowej ma dotrzeć w IV kwartale 2009 r. do 74 USD za baryłkę Brent wobec ok. 45 USD teraz. Notowania tony miedzi w tym czasie osiągnąć mają 4500 USD wobec ok USD obecnie, a uncja złota z ok. 850 USD ma spaść do 825 USD. Praktyczne wyczerpanie możliwości obniżek stóp procentowych w Ameryce i potencjał ich dalszego spadku w strefie euro szkodzić będą kursowi wspólnej waluty, który ma spaść do 1,25 USD w I kwartale 2009 r. i pozostawać na zbliżonym poziomie przez resztę roku. Specjaliści liczą na wyraźne wzmocnienie się złotego. Euro ma tracić w relacji do naszej waluty od I kwartału 2009 r., by za 12 miesięcy kosztować 3,65 zł. Charakterystyczne dla prognoz na 2009 r. są jednak skrajne rozbieżności specjalistów. Dla kursu euro oczekiwania rozciągają się od 1 USD na koniec 2009 r. do 1,55 USD. W przypadku 6 / 9

7 ropy naftowej od 40 do 107,1 USD. Podobnie rozbieżne szacunki dotyczą złota czy miedzi. Dla pierwszego mieszczą się od 600 USD do 1432 USD, drugiego - od 3200 USD do 8200 USD. Przy tak niepewnych prognozach dotyczących zachowania rynków finansowych, ale też głównych wskaźników makroekonomicznych, trudno w tej chwili tworzyć strategię inwestowania na cały rok. Będzie się ona zapewne stopniowo wykuwać w miarę upływu czasu i weryfikowania głównych założeń. Ostatnie miesiące potwierdziły, że rynki finansowe trafnie przewidują zjawiska w gospodarkach, więc nie ma powodów, by im nie wierzyć także odnośnie do najbliższych miesięcy. Tak więc czekają nas trudności z poprawą koniunktury gospodarczej (sygnalizuje to płaska dotąd forma odbicia na rynkach akcji oraz jego brak na rynku surowców), znaczący wzrost liczby bankrutujących przedsiębiorstw (duże różnice między rentownością obligacji korporacyjnych i skarbowych, bardzo wysoka dochodowość papierów spółek najwyższego ryzyka), zjawiska deflacyjne (bardzo niska realna rentowność obligacji skarbowych), dalszy ciąg delewarowania rynków finansowych (słabość rynku towarów) oraz problemy z osiągnięciem korzyści z poluzowania polityki monetarnej (ponadprzeciętne różnice między stawkami na rynkach międzybankowych i oficjalnymi stopami procentowymi). Wiele z tych zapowiadanych przez rynki finansowe zjawisk powodować będzie dalsze kłopoty. Dlatego trudno z optymizmem spoglądać w przyszłość. Jeśli mądrość rynków ma dalej się sprawdzać, to zgodnie z zasadą, że większość nie ma racji, należy spodziewać się lepszej pierwszej połowy 2009 r. na rynkach akcji i gorszej drugiej z ujemnym bilansem roku. Konsekwentnie byłby więc to słaby rok dla surowców i walut z rynków wschodzących. Trudno przy niskich stopach procentowych na świecie liczyć na zyski z rynku pieniężnego, a przy małej rentowności na zadowalające dochody z obligacji. Nic nie wskazuje na to, by rynek nieruchomości zaczął się odradzać. O ile więc w 2008 r. były jeszcze miejsca na zarabianie sporych pieniędzy, o tyle w 2009 r. może okazać się to niemożliwe. 39 proc. 7 / 9

8 - o tyle w 2008 r. spadł indeks amerykańskiej giełdy S&P 500. Był to najgorszy rok od 77 lat. Najbardziej traciły spółki finansowe, które potaniały o blisko dwie trzecie. Najlepiej poradził sobie sektor dóbr konsumpcyjnych pierwszej potrzeby, w skład którego wchodzą spółki najbardziej odporne na pogorszenie koniunktury gospodarczej. Nasz WIG stracił połowę, najwięcej w historii. Ryzyko spadków w USA nie jest zażegnane Główną niewiadomą na amerykańskim rynku jest to, czy utrzyma się na indeksie S&P 500 dołek internetowej bessy, wypadający na wykresie tygodniowym na poziomie 800 pkt. Jego przełamanie zapowiadałoby dalszy ciąg gwałtownych zniżek. GPW nie wyczerpała potencjału zniżek Warszawska giełda spadła bardzo mocno w 2008 r., ale zniżka nie wyczerpała jeszcze swojego potencjału. Można oczekiwać dotarcia do przynajmniej 22,5 tys. pkt. Poziom ten wynika z 8 / 9

9 wysokości kanału spadkowego, jaki indeks opuścił w połowie października. Złoty nadal pod presją, ważny będzie kurs EUR/USD O ile w ostatnich miesiącach wystarczyło obstawić" spadek złotego i kupić jakąkolwiek walutę, by sporo zarobić, o tyle w 2009 r. takie podejście może już nie wystarczyć. Aby wypracować bardziej widoczne zyski z walut, trzeba będzie odgadnąć zachowanie EUR/USD. Większe szanse na zyski z dolara niż z euro Amerykańska waluta wydaje się być bardziej atrakcyjna w 2009 r. Rozpoczęty w połowie 2008 r. spadek EUR/USD jest początkiem odreagowania kilkuletniej zwyżki. Euro powinno spaść do 1,16 USD. Surowce mogą jeszcze sporo stracić Po przełamaniu 230 pkt. i wykonaniu ruchu powrotnego do wsparcia, indeks cen towarów CRB jest na dobrej drodze, by zejść w okolice 180 pkt. Przy tej wartości wyznaczył dołki w 1999 r. i 2001 r. Takiemu scenariuszowi sprzyjają zjawiska recesyjne i obawy deflacyjne. 9 / 9

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko niektórzy. Większość w maju straciła. Uczestnicy funduszy zyski notowali niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego.

Bardziej szczegółowo

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej.

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu wśród funduszy przynoszących największe zyski najwięcej było tych inwestujących w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Wątpliwości, w którą stronę zmierza światowa gospodarka, nie pozostawił raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Wątpliwości, w którą stronę zmierza światowa gospodarka, nie pozostawił raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Wątpliwości, w którą stronę zmierza światowa gospodarka, nie pozostawił raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Po serii ostatnich bardzo słabych danych makroekonomicznych z najważniejszych gospodarek

Bardziej szczegółowo

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 WIG Budownictwo oraz WIG Inaczej Warszawski Indeks Giełdowy. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia WIG na nowym tegorocznym szczycie, słaby dolar USA (kontrakty S&P500) początek tygodnia może przynieść odbicie pod opór w rejonie 1700-1705pkt. Potem oczekuję na kolejną falę spadków i to może zakończyć

Bardziej szczegółowo

Wojciech Białek, główny analityk CDM Pekao SA Zakopane, 12 czerwca I nigdy już nie będzie takiego lata?

Wojciech Białek, główny analityk CDM Pekao SA Zakopane, 12 czerwca I nigdy już nie będzie takiego lata? Wojciech Białek, główny analityk CDM Pekao SA Zakopane, 12 czerwca 2010 I nigdy już nie będzie takiego lata? O przewidywaniu krachów 2 Blog Wojciech Białka, 6 maja 2010, południe: Prawdopodobieństwo załamania

Bardziej szczegółowo

Nawet 4,5% można było w październiku zarobić na funduszach inwestujących w akcje spółek powiązanych z rynkiem nieruchomości.

Nawet 4,5% można było w październiku zarobić na funduszach inwestujących w akcje spółek powiązanych z rynkiem nieruchomości. Nawet 4,5% można było w październiku zarobić na funduszach inwestujących w akcje spółek powiązanych z rynkiem nieruchomości. Nawet 4,5% można było w październiku zarobić na funduszach inwestujących w akcje

Bardziej szczegółowo

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych.

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Wichura, która w pierwszych dniach sierpnia przetoczyła się nad światowymi rynkami akcji, przyczyniła się do

Bardziej szczegółowo

Indeks cen surowców może wkrótce osiągnąć szczyt swoich możliwości i wejść w spadkową korektę.

Indeks cen surowców może wkrótce osiągnąć szczyt swoich możliwości i wejść w spadkową korektę. Indeks cen surowców może wkrótce osiągnąć szczyt swoich możliwości i wejść w spadkową korektę. Obserwacja cykliczności zmian na rynkach pozwala przypuszczać, że indeks cen surowców wkrótce może osiągnąć

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.) Początek tygodnia przyniósł umocnienie amerykańskiej waluty. W zasadzie w przeważającej mierze wynikało to z sytuacji technicznej, która po dwóch ostatnich

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

FOREX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.)

FOREX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.) FOEX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.) Końcówka tygodnia na rynku walutowym przyniosła dosyć ciekawe zmiany. Na większości głównych par wyraźnie zyskiwał dolar. Impulsów do takiego ruchu dostarczyły

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 05.02.2015

Biuletyn dzienny 05.02.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - odbicie, ropa mocno w dół EUR/USD - W środę kurs euro spadał, przebite zostało ważne wsparcie na poziomie 1.14 USD, dzienne dno wypadło w końcówce sesji na poziomie zaledwie

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym przebiegał stosunkowo spokojnie. Przez większość dnia niewiele się działo. Dolar wciąż na głównych parach zachowywał się

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Złoty trend. Wszystko o rynku złota. Raport specjalny portalu Funduszowe.pl

Złoty trend. Wszystko o rynku złota. Raport specjalny portalu Funduszowe.pl Złoty trend Wszystko o rynku złota Raport specjalny portalu Funduszowe.pl Złoto w dzisiejszych czasach jest popularnym środkiem inwestycyjnym. Uważa się przy tym, że inwestowanie w kruszec (poprzez fundusze,

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) Środa na rynku walutowym stała pod znakiem umocnienia amerykańskiej waluty na większości par. Można przyjąć, że była to wypadkowa reakcji na sporą porcję

Bardziej szczegółowo

Fundamental Trade EURGBP

Fundamental Trade EURGBP Fundamental Trade EURGBP Euro to bez wątpienia jedna z najsłabszych walut w obecnym czasie, co z resztą widać po zachowaniu w stosunku do większości walut G10. EURUSD schodzi na coraz to niższe pułapy,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA Ogromne umocnienie franka po decyzji Banku Szwajcarii EUR/USD - W środę kurs spadł do nowego dna na poziomie 1.1730 USD, po godzinie 10-tej doszło do odbicia. Po powrocie powyżej dna

Bardziej szczegółowo

Analiza Fundamentalna. Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara.

Analiza Fundamentalna. Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara. Analiza Fundamentalna Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara. USA Agenda PKB rynek pracy inflacja Fed giełdy dolar główne wyzwania 2 Główne pytania dotyczące gospodarki

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Piątkowa sesja zakończyła się kolejnymi wzrostami. W dniu dzisiejszym miała miejsce publikacja rachunku obrotów bieżących w Eurolandzie, które wyniosły 2,7 mld EURO wobec prognozy 2,2 mld EURO. Miało to

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-07-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-07-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-07-2006r.) Wczorajszy dzień nie przyniósł na głównych parach jakichś większych zmian. Spokojne wahania zawdzięczamy w dużej mierze temu, iż nie przewidziano żadnych

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wydarzeniem dnia na rynku międzynarodowym były decyzje ECB oraz Banku Anglii odnośnie stóp procentowych. Decyzje władz monetarnych okazały się być zgodne z oczekiwaniami rynku i ECB pozostawił stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK Chorzów, 7 Kwiecień 2011 WIDZIMY WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK GLOBALNE CZYNNIKI RYZYKA Niestabilność polityczna w rejonie Afryki Północnej i krajów Bliskiego Wschodu Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansów osobistych

Planowanie finansów osobistych Planowanie finansów osobistych Osoby, które planują znaczne wydatki w perspektywie najbliższych kilku czy kilkunastu lat, osoby pragnące zabezpieczyć się na przyszłość, a także wszyscy, którzy dysponują

Bardziej szczegółowo

Czy polskie dane makro wpływają na notowania akcji?

Czy polskie dane makro wpływają na notowania akcji? Czy polskie dane makro wpływają na notowania akcji? Problem makroekonomicznych uwarunkowań koniunktury na rynku kapitałowym, czyli odpowiedź na pytanie w jakim stopniu dane makro wpływają na indeksy giełdowe,

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

List do Inwestorów Listopad 2015

List do Inwestorów Listopad 2015 List do Inwestorów Listopad 2015 Szanowni Inwestorzy Zgodnie z naszymi przewidywaniami, rynki akcji na całym świecie w drugiej połowie trzeciego i na początku czwartego kwartału wykonały istotną korektę

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.) Czwartek na rynku walutowym przyniósł pierwsze, poważniejsze umocnienie dolara od kilku dni. Przez większość minionego tygodnia dolar taniał, czemu pomagały

Bardziej szczegółowo

Złoto pod presją dolara

Złoto pod presją dolara Komentarze rynkowe 24.11.2016 Złoto pod presją dolara Ostatnie dwa tygodnie charakteryzowały się dużą zmiennością ceny złota, która ostatecznie przyniosła wyraźną przecenę wyceny kruszcu. W pierwszej reakcji

Bardziej szczegółowo

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r.

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. Michał Wojciechowski Analityk Rynków Finansowych tel. 071 79 59 026 e-mail: mwojciechowski@ambconsulting.pl Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. WYDARZENIA NA ŚWIECIE Rynek zagraniczny. W pierwszej części

Bardziej szczegółowo

Market Alert: Czarny poniedziałek

Market Alert: Czarny poniedziałek Market Alert: Czarny poniedziałek Spowalniająca gospodarka chińska Za powszechna przyczynę spadków na giełdach dzisiaj uznaje się spowalniająca gospodarkę chińską i dewaluacja chińskiej waluty. Niemniej

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (11-04-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (11-04-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (11-04-2007r.) Wtorkowa sesja na rynku walutowym przyniosła spore osłabienie amerykańskiej waluty. Ruch był dość niespodziewany, zwłaszcza po piątkowych, dobrych danych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia FED tnie program QE3 o kolejne 10 mld USD USA (kontrakty S&P500) Początek tygodnia może przynieść spadki, w ciągu kilku sesji możliwy powrót do wsparcia w rejonie 1830pkt. Przebicie tego wsparcia może

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych DAX

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych DAX DAX Na niemieckim parkiecie, w dniu dzisiejszym nadszedł czas dla byków, które od początku sesji przystąpiły do ataku. Sesja rozpoczęła się na poziomie 7437,8 i w czasie której kupujący systematycznie

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU

POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU Dr hab. Eryk Łon POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU sytuacja bieżąca i perspektywy 23 kwietnia 2014 r. Plan prezentacji: 1. Sytuacja bieżąca w świetle cyklu prezydenckiego w USA 2. WIG spożywczy jako barometr

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla polskiego rynku FX w dalszej części 2013 roku część analityków oczekuje trendu bocznego na EUR/PLN, część aprecjacji złotego

Perspektywy dla polskiego rynku FX w dalszej części 2013 roku część analityków oczekuje trendu bocznego na EUR/PLN, część aprecjacji złotego Perspektywy dla polskiego rynku FX w dalszej części 2013 roku część analityków oczekuje trendu bocznego na EUR/PLN, część aprecjacji złotego W I kwartale złoty w miarę stabilny wobec euro, słabnący wobec

Bardziej szczegółowo

Polacy mają większy apetyt na ryzyko

Polacy mają większy apetyt na ryzyko Polacy mają większy apetyt na ryzyko Rośnie skłonność Polaków do podejmowania ryzyka to najwaŝniejszy wniosek płynący z badania preferencji inwestycyjnych, prowadzonego cyklicznie przez Expandera. W akcje

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia Odreagowanie na rynku akcji, złoto dalej w dół USA (kontrakty S&P500) Początek tygodnia może przynieść niewielkie wzrosty. Potem w ciągu kilku sesji możliwy powrót do wsparcia w rejonie 1830pkt. Przebicie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (22-06-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (22-06-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (22-06-2006r.) Ostatnie godziny na rynku walutowym nadal stoją pod znakiem spokojnego spadku wartości dolara na głównych parach. Gwałtowniejszym ruchom nie sprzyja obecnie

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Decyzja w sprawie stóp procentowych Wskaźnik IX 2012 VIII 2013 IX 2013 Referencyjna stopa NBP 4,75 % 2,50 % 2,50 % Rada Polityki Pieniężnej utrzymała

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (09.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (09.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (09.09.2004r.) Wczorajsze przemówienie Alana Greenspana było punktem kulminacyjnym tego tygodnia, jeśli chodzi o wpływ na rynek walutowy. Szef FED sugerując, że odżywająca

Bardziej szczegółowo

Brazylijski rynek akcji

Brazylijski rynek akcji Brazylijski rynek akcji Komentarz rynkowy Jarosław Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwestycji Marzec 2012 Na rynku brazylijskim widzimy szansę na znaczący wzrost cen akcji ze względu na rozpoczęty cykl

Bardziej szczegółowo

Komentarz surowcowy. czwartek, 21 lutego 2013 r. Ostre zniżki cen surowców po komunikacie Fed. W centrum uwagi:

Komentarz surowcowy. czwartek, 21 lutego 2013 r. Ostre zniżki cen surowców po komunikacie Fed. W centrum uwagi: Komentarz surowcowy czwartek, 21 lutego 2013 r. Ostre zniżki cen surowców po komunikacie Fed W centrum uwagi: Dorota Sierakowska Analityk tel: (022)504-33-22 e-mail: d.sierakowska@bossa.pl Silny dolar

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2011 r.) oraz prognozy na lata 2011 2012 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Czas na akcje!? Cykle gospodarcze w Polsce

Czas na akcje!? Cykle gospodarcze w Polsce Czas na akcje!? W długim terminie akcje osiągają wyższe stopy zwrotu niż obligacje. Ostatnich kilka lat spowodowało, że coraz więcej osób wątpi w aktualność tej starej zasady inwestycyjnej. Czy rzeczywiście

Bardziej szczegółowo

Test wskaźnika C/Z (P/E)

Test wskaźnika C/Z (P/E) % Test wskaźnika C/Z (P/E) W poprzednim materiale przedstawiliśmy Państwu teoretyczny zarys informacji dotyczący wskaźnika Cena/Zysk. W tym artykule zwrócimy uwagę na praktyczne zastosowania tego wskaźnika,

Bardziej szczegółowo

Dzisiaj na rynek powrócili inwestorzy z zamkniętych wczoraj rynków w Wielkiej Brytanii oraz Niemczech. DAX

Dzisiaj na rynek powrócili inwestorzy z zamkniętych wczoraj rynków w Wielkiej Brytanii oraz Niemczech. DAX Dzisiaj na rynek powrócili inwestorzy z zamkniętych wczoraj rynków w Wielkiej Brytanii oraz Niemczech. DAX Pierwsza sesja tygodnia zakończyła się dla inwestorów posiadających długie pozycje pesymistycznie,

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ PORANNY

KOMENTARZ PORANNY 2011.01.14 - KOMENTARZ PORANNY Negowanie całości spadku, czy powrót do niego? Witam. Wykres 60 minutowy kontraktów FW20H11. Na wczorajszej sesje niewiele się działo na rynku akcji, poza jednym emocjonalnym

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-02-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-02-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-02-2007r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym stał przede wszystkim pod znakiem analizy technicznej. Od rana doszło bowiem do wygenerowania istotnych sygnałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny FX. czwartek, 12 grudnia 2013 r. Wyhamowanie wzrostu na EUR/USD. W centrum uwagi: 1,38 barierą dla EUR/USD

Raport dzienny FX. czwartek, 12 grudnia 2013 r. Wyhamowanie wzrostu na EUR/USD. W centrum uwagi: 1,38 barierą dla EUR/USD Raport dzienny FX czwartek, 12 grudnia 2013 r. Wyhamowanie wzrostu na EUR/USD W centrum uwagi: Dorota Sierakowska Analityk e-mail: d.sierakowska@bossa.pl 1,38 barierą dla EUR/USD Jen pozostaje słaby Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Waluty to nie wszystko Wykres 1. Korelacja między S&P500 i dolarem w latach 2001-2011 (6 miesięcy krocząco). Źródło:Bespoke Investment Group

Waluty to nie wszystko Wykres 1. Korelacja między S&P500 i dolarem w latach 2001-2011 (6 miesięcy krocząco). Źródło:Bespoke Investment Group ANALIZA NOBLE SECURITIES, 01.04.2011 r. Banki centralne popsuły rynki W ostatnim czasie zupełnie zaniknęła korelacja między kursem dolara a zachowaniem rynków akcji. Jednocześnie korelacja obligacje akcje

Bardziej szczegółowo

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich PERSPEKTYWY GOSPODARCZE DLA POLSKI Coface Country Risk Conference Warszawa, 27 marca 2014 r. Plan Sytuacja w gospodarce światowej Poprawa koniunktury

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na indeksy GPW pozostaje czwartym rynkiem w Europie

Kontrakty terminowe na indeksy GPW pozostaje czwartym rynkiem w Europie Rynek instrumentów pochodnych GPW w I półroczu 2012 roku na tle Europy GPW utrzymuje czwartą pozycję w Europie pod względem wolumenu obrotów indeksowymi kontraktami terminowymi Kontrakty terminowe na indeksy

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy Komentarz Rynkowy 12 września 2008

Tygodniowy Komentarz Rynkowy 12 września 2008 Tygodniowy Komentarz Rynkowy 12 września 2008 Zagraniczne rynki finansowe Rynek walutowy EURUSD W minionym tygodniu dolar kontynuował trend wzrostowy, osiągając najwyższy od roku kurs wobec euro i koszyka

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.) Końcówka wczorajszej sesji nie była zbyt udana dla krajowej waluty, która dosyć wyraźnie straciła na wartości. Dzisiejszy dzień co prawda stoi pod znakiem niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) Dzisiejszy dzień na krajowym rynku walutowym przebiega w miarę spokojnie, choć przeważa presja wzrostu wartości złotego, co jest niejako pochodną zachowania się

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - kolejne dno EUR/USD - W poniedziałek przed południem doszło do odbicia do 1.0905 USD. Potem rozpoczęła się kolejna fala spadków. Zamknięcie wypadło nisko na poziomie 1.0846

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

Jakie są zalety i wady tego rodzaju inwestycji?

Jakie są zalety i wady tego rodzaju inwestycji? Jakie są zalety i wady tego rodzaju inwestycji? Na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zadebiutował długo wyczekiwany na naszym rynku ETF. Ma on wiernie odwzorowywać zachowanie indeksu WIG20.

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w IPO ile można zarobić?

Inwestowanie w IPO ile można zarobić? Inwestowanie w IPO ile można zarobić? W poprzednich artykułach opisano w jaki sposób spółka przeprowadza ofertę publiczną oraz jakie może osiągnąć z tego korzyści. Teraz należy przyjąć punkt widzenia Inwestora

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.) Wtorek na krajowym rynku przyniósł stosunkowo wyraźne osłabienie złotego, na które z punktu widzenia sytuacji technicznej już od kilku dni coraz wyraźniej się

Bardziej szczegółowo

Otwarte fundusze emerytalne (OFE) w Polsce: perspektywy dla rynku w 2013 roku po mocnym roku 2012

Otwarte fundusze emerytalne (OFE) w Polsce: perspektywy dla rynku w 2013 roku po mocnym roku 2012 Otwarte fundusze emerytalne (OFE) w Polsce: perspektywy dla rynku w 2013 roku po mocnym roku 2012 Rok 2012 okazał się bardzo dobry dla polskich otwartych funduszy emerytalnych Polskie otwarte fundusze

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Johnson & Johnson (JNJ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Johnson & Johnson (JNJ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Johnson & Johnson (JNJ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Johnson & Johnson jest najbardziej wszechstronnym, obecnym na rynku międzynarodowym, wytwórcą produktów dla zdrowia i urody oraz

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik II kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 PKB, zmiana r./r. 2,3 % 0,5 % 0,8 % Popyt krajowy, zmiana r./r. Produkt Krajowy Brutto -0,4 % -0,9 % -1,9

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

WYCZEKIWANIE NA RYNKI WSCHODZĄCE

WYCZEKIWANIE NA RYNKI WSCHODZĄCE IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH WYCZEKIWANIE NA RYNKI WSCHODZĄCE IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH WYCZEKIWANIE NA RYNKI WSCHODZĄCE W połowie mijającego miesiąca zespół przeprowadził kolejną podróż inwestycyjną,

Bardziej szczegółowo

Newsletter TFI Allianz

Newsletter TFI Allianz Newsletter TFI Allianz 4 lipca 2016 Ujemne stopy procentowe - czy powinniśmy do nich przywyknąć? Szanowni Państwo, wynik referendum, w którym Brytyjczycy zdecydowali o wyjściu z Unii Europejskiej, miał

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Procter & Gamble Co. (PG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej.

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Procter & Gamble Co. (PG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej. Procter & Gamble Co. (PG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej. Procter & Gamble Co. (P&G, NYSE: PG) to globalna grupa kapitałowa mająca swoją siedzibę w Cincinnati, Ohio, USA. Wytwarza dobra konsumpcyjne,

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy Komentarz Rynkowy 18 lipca 2008

Tygodniowy Komentarz Rynkowy 18 lipca 2008 Tygodniowy Komentarz Rynkowy 18 lipca 2008 Zagraniczne rynki finansowe Rynek walutowy EURUSD Po blisko trzech miesiącach trendu bocznego w szerokim kanale 1.54-1.58, w końcu inwestorzy nabrali większego

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych Inwestycje alternatywne - cechy rozszerzają katalog możliwości inwestycyjnych dostępnych na GPW dla przeciętnego inwestora

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-06-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-06-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-06-2006r.) Wczorajszy dzień nie zmienił znacząco aktualnej sytuacji na głównych parach, choć w porównaniu z poprzednimi widać było już nieco więcej nerwowości. Dotychczas

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z Franzem Wenzelem z AXA Investment Managers Dziennik Parkiet dnia 10 marca 2012 r.

Rozmowa z Franzem Wenzelem z AXA Investment Managers Dziennik Parkiet dnia 10 marca 2012 r. Amerykański indeks S&P 500 przebił niedawno szczyt trwającej od marca 2009 r. hossy, ustanowiony w kwietniu ub.r. Wielu analityków wskazywało, że przebicie tego poziomu oporu będzie zwiastowało kontynuację

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 10-17.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto Według danych GUS, wzrost PKB w IV kwartale 2016 r. wyniósł 2,7 % r/r, wobec 2,5 % wzrostu w III kwartale 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Polski rynek funduszy inwestycyjnych TFI dobrze radziły sobie w 2012 roku, jak poradzą sobie w roku 2013?

Polski rynek funduszy inwestycyjnych TFI dobrze radziły sobie w 2012 roku, jak poradzą sobie w roku 2013? Polski rynek funduszy inwestycyjnych TFI dobrze radziły sobie w 2012 roku, jak poradzą sobie w roku 2013? 2012 roku przyniósł dobre stopy zwrotu: ponad 20 proc. dla funduszy polskich akcji i ponad 10 proc.

Bardziej szczegółowo

Investor Obligacji. ANALIZA RYNKOWA - styczeń 2015. Podsumowanie 2014 roku na rynku obligacji, perspektywy na 2015 r.

Investor Obligacji. ANALIZA RYNKOWA - styczeń 2015. Podsumowanie 2014 roku na rynku obligacji, perspektywy na 2015 r. Podsumowanie 2014 roku na rynku obligacji, perspektywy na 2015 r. Miniony rok należał do bardzo udanych dla inwestorów na rynku obligacji. Strategie oparte na tej klasie aktywów w skali globalnej pozwoliły

Bardziej szczegółowo

Przegląd wydarzeń. na rynku funduszy

Przegląd wydarzeń. na rynku funduszy Przegląd wydarzeń na rynku funduszy Nr 41, lipiec 2017 Rynek akcji Za nami kolejny już kwartał, który dostarczył inwestorom nie mniej emocji niż poprzedni. W ciągu ostatnich trzech miesięcy żyliśmy m.in.

Bardziej szczegółowo

Fundamental Trade USDCHF

Fundamental Trade USDCHF Fundamental Trade USDCHF W związku z ostatnimi bardzo burzliwymi wydarzeniami na rynku szwajcarskiej waluty warto poświęcić większą uwagę temu przypadkowi, gdyż mimo potężnej aprecjacji CHF w czwartek

Bardziej szczegółowo

ABONAMENT LISTA FUNKCJI / KONFIGURACJA

ABONAMENT LISTA FUNKCJI / KONFIGURACJA ABONAMENT PROFESJONALNY LISTA FUNKCJI / KONFIGURACJA INWESTOWANIE MOŻE BYĆ FASCYNUJĄCE GDY POSIADASZ ODPOWIEDNIE NARZĘDZIA Abonament Profesjonalny to rozwiązanie dla tych wszystkich, którzy na inwestowanie

Bardziej szczegółowo

Struktura rynku finansowego

Struktura rynku finansowego Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym Grzegorz Kowerda Uniwersytet w Białymstoku 21 listopada 2013 r. Struktura rynku finansowego rynek walutowy rynek pieniężny rynek

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie I półrocza na GPW na tle innych giełd regionu i świata.

Podsumowanie I półrocza na GPW na tle innych giełd regionu i świata. Data publikacji : 27.07.2012 Podsumowanie I półrocza na GPW na tle innych giełd regionu i świata. Indeks WIG wzrósł o 8,5 proc., a GPW utrzymała pozycję europejskiego lidera pod względem liczby IPO. I

Bardziej szczegółowo

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Polityka banków centralnych i dane gospodarcze, które rządzą zmiennością - bieżąca sytuacja na rynkach. Dlaczego decyzje banków centralnych są tak istotne?

Bardziej szczegółowo

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Piotr Popławski, Analityk walutowy Banku BGŻ Warszawa, 19 września 214 r. Kluczowe czynniki kształtujące kurs walutowy: Krajowe i zagraniczne stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC EUR/PLN W ŚWIETLE BIEŻĄCEJ POLITYKI EBC Luzowanie ilościowe w strefie euro jak dotąd sprzyjało aprecjacji złotego wobec wspólnej waluty. Pomimo chwilowego rozczarowania rynków finansowych skromną skalą

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny Quercus TFI S.A. z 25.08.2014 r. I. Tezy na rok 2014 Sebastian Buczek

Komentarz specjalny Quercus TFI S.A. z 25.08.2014 r. I. Tezy na rok 2014 Sebastian Buczek Komentarz specjalny Quercus TFI S.A. z 25.08.2014 r. I. Tezy na rok 2014 Sebastian Buczek II. Komentarz bieżący Tomasz Hońdo, qnews.pl, Starszy Analityk Quercus TFI S.A. Widać szanse na poprawę koniunktury

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - blisko ważnego wsparcia, możliwe spadki na ropie EUR/USD - Po piątkowej przecenie do poziomu 1.1311 USD w poniedziałek doszło do spadku do 1.1269 USD. Próba przebicia wsparcia

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (08.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (08.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (08.09.2004r.) Od początku tygodnia rynek eurodolara konsoliduje się w niewielkim zakresie wahań ok. 1.2050-1.2100. Mała zmienność wynika z braku ważniejszych danych makroekonomicznych.

Bardziej szczegółowo