Można było zarobić nawet 27 procent... na obligacjach amerykańskich i australijskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Można było zarobić nawet 27 procent... na obligacjach amerykańskich i australijskich"

Transkrypt

1 W 2008 r. największe zyski można było osiągnąć na papierach skarbowych. Amerykańskie i australijskie 5-latki przyniosły po 27 proc. zysku, a ponad 20 proc. - szwedzkie 5-latki, Inwestorzy weszli w 2009 rok z nadzieją, że potężne straty rynków giełdowych z ostatnich 12 miesięcy w pełni odzwierciedliły negatywne zjawiska w gospodarkach, a pomoc ze strony rządów i banków centralnych okaże się skuteczna. Skoro jednak przyjmuje się powszechnie, że problemy ekonomiczne są największe w powojennej historii, to ich przezwyciężanie może się okazać znacznie trudniejsze, niż się dziś wydaje. Dla warszawskiego parkietu 2008 r. był najgorszy w historii. Nigdy wcześniej indeks WIG nie spadł o połowę. Na wartości straciły praktycznie wszystkie walory, z czego blisko jedna czwarta poszła w dół o 75 proc. i więcej. Najgorszą inwestycją okazały się papiery średnich spółek - indeks mwig40 zniżkował aż o przeszło 60 proc. Patrząc na poszczególne branże, zdecydowanie odstawali deweloperzy - indeks WIG-Deweloperzy obniżył się o ponad 70 proc. Oazą, w której dość bezboleśnie można było przeżyć 2008 r., okazały się papiery TP, które spadły o niewiele ponad jedną dziesiątą. Równie źle, jak na polskiej giełdzie, było na światowych rynkach. Amerykański S&P 500 poszedł w dół o 39 proc. Był to najgorszy rok w powojennej historii. Ostatni raz w podobnej skali notowania spadały w 1937 r., znacznie więcej, bo o 47,1 proc. - w 1931 r. Motorem napędowym przeceny były firmy finansowe, których notowania zniżkowały w 2008 r. o blisko 60 proc. O połowę mniej niż cały rynek straciły spółki z sektora dóbr konsumpcyjnych pierwszej potrzeby. W efekcie stały się one równie ważne dla koniunktury giełdowej, jak przedsiębiorstwa technologiczne, finansowe, koncerny paliwowe oraz spółki z sektora ochrony zdrowia. 1 / 9

2 Wyraźna zmiana struktury branżowej amerykańskiego parkietu to jedna z istotnych przesłanek rzutujących na koniunkturę w 2009 r. O ile na koniec 2007 r. dominujący wpływ na S&P 500 miały firmy finansowe i technologiczne (ich kapitalizacja sięgała odpowiednio 2,26 bln USD oraz 2,16 bln USD wobec 12,9 bln USD wszystkich spółek z tego indeksu), o tyle obecnie siły są bardziej wyrównane. Najbardziej znacząca jest branża technologiczna z wartością rynkową firm rzędu 1,19 bln USD. Drugą siłą są firmy z sektora ochrony zdrowia z kapitalizacją na poziomie 1,15 bln USD. Na kolejnych trzech miejscach znajdują się branże paliwowa, finansowa oraz dóbr konsumpcyjnych pierwszej potrzeby. Wartość rynkowa ich firm nieznacznie przekracza 1 bln USD. Kapitalizacja wszystkich przedsiębiorstw z indeksu S&P 500 to aktualnie 7,74 bln USD. Widać więc wyraźnie, że jego struktura branżowa stała się bardziej defensywna, czyli mniej wrażliwa na osłabienie koniunktury ekonomicznej. Jednocześnie jednak rynek jest teraz mniej podatny na sygnały ożywienia gospodarczego. Surowce cofnęły się o sześć lat Rok 2008 był najgorszy od dziesiątek lat dla surowców. Ich ceny poszły w dół o około 40 proc. i cofnęły się do poziomu sprzed ponad sześciu lat. Najbardziej traciły paliwa i metale przemysłowe, czyli towary z jednej strony najbardziej wrażliwe na wahania koniunktury, z drugiej będące w największym stopniu przedmiotem spekulacji rynkowych. Notowania benzyny obniżyły się aż o ponad dwie trzecie, nikiel stracił blisko dwie trzecie. Ropa naftowa i miedź potaniały o przeszło połowę. Przed zniżkami uchroniły się jedynie kakao, którego cena podniosła się o ponad jedną trzecią, oraz złoto, które zyskało ponad 2 proc. W przypadku tego drugiego zbilansowały się niekorzystnie oddziałujące umocnienie dolara i pozytywnie wpływające na cenę postrzeganie tego metalu jako bezpiecznej przystani na trudne czasy. 2 / 9

3 Bilans całego roku na rynku surowców nie oddaje jednak tego, co się na nim działo. Pierwsza połowa 2008 r. nie zapowiadała katastrofy. Gaz naturalny w tym okresie podrożał o prawie trzy czwarte, ropa naftowa o połowę, a miedź o blisko jedną trzecią. Widząc trudności gospodarcze i kłopoty rynków akcji, a przy tym utrzymujące się problemy z inflacją (zniechęcały do obligacji) inwestorzy w towarach szukali schronienia, windując ich ceny do niewidzianych od lat poziomów. To rodziło obawy o nadmuchiwanie spekulacyjnego balonu, które potwierdziły się w kolejnych miesiącach. Ceny surowców runęły w dół - każdy miesiąc w drugiej połowie 2008 r. zakończył się solidnym spadkiem. Zachowanie surowców, jak również dolara, dla których wyraźną cezurą okazała się połowa 2008 r., najlepiej chyba oddaje postrzeganie sytuacji gospodarczej przez globalnych inwestorów. Szybko zaczęli tracić nadzieję na to, że uda się uniknąć czarnego scenariusza. Polegał on z jednej strony na tym, że kłopoty amerykańskiego rynku nieruchomości rozlewają się na inne sektory niż tylko finansowy i spółki ściśle powiązane z koniunkturą w branży nieruchomościowej, a z drugiej strony na tym, że problemy Stanów Zjednoczonych pogrążają globalną gospodarkę. Okazało się, że nie tylko nie udało się uniknąć negatywnych zjawisk, ale osiągnęły one niespotykaną dotąd skalę. W IV kwartale 2008 r. oraz w I połowie 2009 r. spadek zysków amerykańskich przedsiębiorstw będą napędzać firmy spoza branży finansowej. Nie licząc ich, zyski spółek w USA mają spadać w tempie kilkunastu procent w skali rok do roku w dwóch pierwszych kwartałach 2009 r. oraz o ponad 9 proc. w III kwartale. Jednocześnie osłabienie koniunktury gospodarczej w Japonii czy strefie euro jest większe niż w Ameryce. Ma być lepiej W ostatnim czasie ukształtowało się przekonanie, które zresztą odzwierciedlają prognozy zysków dla amerykańskich spółek na 2009 r., że kolejne pół roku będzie jeszcze bardzo trudne dla gospodarek, ale po tym czasie zaczną wykazywać wyraźne oznaki odrodzenia. To ma 3 / 9

4 pomóc rynkom giełdowym w odzyskaniu sił i pozwolić zakończyć 2009 r. na plusie. Ten scenariusz ma jednak kilka słabych punktów. Trudno oczekiwać, by największe problemy gospodarcze w powojennej historii znalazły odbicie w cenach akcji i innych aktywów w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Ich dyskontowanie trwało tak naprawdę kilka tygodni - od połowy września do listopada. W tym czasie mieliśmy kulminację przesunięcia się oczekiwań makroekonomicznych z jednej skrajności, jaką były obawy inflacyjne, w stronę zagrożenia deflacją. Doprowadziło to do gwałtownej hossy na rynku obligacji skarbowych, która była dodatkowo napędzana strachem przed deponowaniem środków w bankach, w ogólnym odczuciu zagrożonych bankructwami. W efekcie w 2008 r. największe zyski można było osiągnąć właśnie na papierach skarbowych. Amerykańskie i australijskie 5-latki przyniosły po 27 proc. zysku. Ponad 20 proc. dały też zarobić szwedzkie 5-latki. Znacznie słabiej na ich tle wypadały obligacje z rynków wschodzących, w tym z Polski. W naszym przypadku wpływ na to miało też odsuwanie w czasie obniżek stóp procentowych oraz ich ograniczona skala na tle państw rozwiniętych. Zyski sięgały u nas kilku procent. Najgorszym wyborem okazały się papiery greckie i węgierskie, gdzie zyski były albo symboliczne, albo nawet można było ponieść niewielkie straty. Musimy mieć świadomość, że na rynkach akcji pierwsze miesiące bessy wiązały się przede wszystkim ze zjawiskami natury rynkowej. Chodziło głównie o ograniczenie płynności w sektorze finansowym i załamanie rynku nieruchomości, a także atrakcyjność bezpiecznych form inwestowania, wynikającą z wcześniejszych podwyżek kosztów pieniądza. W naszym przypadku dochodziły do tego przewartościowanie walorów i odpływy środków z TFI. Dopiero w połowie 2008 r. decydującymi o koniunkturze giełdowej czynnikami stały się zdarzenia gospodarcze, związane z pojawiającą się recesją, pogorszeniem wyników spółek oraz obawami przed nasileniem się bankructw przedsiębiorstw. 4 / 9

5 Wiara w to, że najgorsze już minęło, oznaczałaby przekonanie o uwzględnieniu w cenach akcji tych wszystkich niekorzystnych zjawisk w ciągu kilku tygodni notowań. Tymczasem skala jesiennej przeceny była raczej pochodną trwania inwestorów przez zbyt długi czas w nadziei na uniknięcie większych kłopotów. Wymowne przy tym jest spojrzenie na podstawowe współczynniki wyceny. Po największej od dziesięcioleci przecenie amerykańskich walorów, wskaźnik cena/zysk nadal przekracza 19. To wyższy poziom niż w szczycie hossy z jesieni 2007 r. Bessa kończy się w momencie, kiedy akcje cechuje wyraźne niedowartościowanie. W naszym przypadku sytuacja wygląda inaczej. Przez ostatni rok wskaźniki wyceny istotnie spadły. Cena/zysk dla indeksu WIG pod koniec 2007 r. wynosiła około 18, teraz jest to trochę ponad 7. Problem jednak w tym, że rezultaty finansowe spółek dopiero zaczynają się pogarszać, co będzie prowadzić przy stałych cenach akcji do wzrostu współczynnika wyceny. Zresztą ten proces jest już zauważalny. W początkach listopada, gdy kursy na giełdzie były trochę wyższe niż teraz, wskaźnik cena/zysk był niższy od obecnego i wynosił 6,6. Ta tendencja w kolejnych kwartałach, głównie w pierwszej połowie 2009 r., znacznie się nasili. Symptomatyczne jest również to, że dotychczasowy spadek zysków spółek w USA sprowadził je dopiero do poziomu sprzed dwóch lat, prognozowane dalsze zniżki spowodują, że cofną się do wartości sprzed trzech lat. Regres wydaje się jednak wciąż mały, jak na skalę bieżących problemów. Dlatego istnieje duże prawdopodobieństwo kolejnych rozczarowań - rzeczywiste zyski spółek będą zapewne niższe niż obecne szacunki analityków. Zresztą tak jest już od kilku kwartałów. 5 / 9

6 Dolar w górę czy w dół Oczekiwania dotyczące tegorocznej koniunktury na rynkach finansowych sprowadzają się do założenia, że odwrócą się tendencje z 2008 r. To oznacza, że obligacje będą tracić, surowce zyskiwać, stawki na rynku międzybankowym nieco się podnosić, waluty z rynków wschodzących zaczną zyskiwać. Spodziewany jest przy tym powrót słabości dolara. Według prognoz analityków zbieranych przez Bloomberga, rentowność amerykańskich 10-latek ma podnieść się z obecnych 2,1 proc. do 3,4 proc. na koniec 2009 r. W przypadku niemieckich 10-latek ma nastąpić wzrost z 2,95 proc. do 3,4 proc. Polskie papiery o takim terminie zapadalności mają dawać 5,52 proc. dochodu wobec 5,39 proc. obecnie. Cena ropy naftowej ma dotrzeć w IV kwartale 2009 r. do 74 USD za baryłkę Brent wobec ok. 45 USD teraz. Notowania tony miedzi w tym czasie osiągnąć mają 4500 USD wobec ok USD obecnie, a uncja złota z ok. 850 USD ma spaść do 825 USD. Praktyczne wyczerpanie możliwości obniżek stóp procentowych w Ameryce i potencjał ich dalszego spadku w strefie euro szkodzić będą kursowi wspólnej waluty, który ma spaść do 1,25 USD w I kwartale 2009 r. i pozostawać na zbliżonym poziomie przez resztę roku. Specjaliści liczą na wyraźne wzmocnienie się złotego. Euro ma tracić w relacji do naszej waluty od I kwartału 2009 r., by za 12 miesięcy kosztować 3,65 zł. Charakterystyczne dla prognoz na 2009 r. są jednak skrajne rozbieżności specjalistów. Dla kursu euro oczekiwania rozciągają się od 1 USD na koniec 2009 r. do 1,55 USD. W przypadku 6 / 9

7 ropy naftowej od 40 do 107,1 USD. Podobnie rozbieżne szacunki dotyczą złota czy miedzi. Dla pierwszego mieszczą się od 600 USD do 1432 USD, drugiego - od 3200 USD do 8200 USD. Przy tak niepewnych prognozach dotyczących zachowania rynków finansowych, ale też głównych wskaźników makroekonomicznych, trudno w tej chwili tworzyć strategię inwestowania na cały rok. Będzie się ona zapewne stopniowo wykuwać w miarę upływu czasu i weryfikowania głównych założeń. Ostatnie miesiące potwierdziły, że rynki finansowe trafnie przewidują zjawiska w gospodarkach, więc nie ma powodów, by im nie wierzyć także odnośnie do najbliższych miesięcy. Tak więc czekają nas trudności z poprawą koniunktury gospodarczej (sygnalizuje to płaska dotąd forma odbicia na rynkach akcji oraz jego brak na rynku surowców), znaczący wzrost liczby bankrutujących przedsiębiorstw (duże różnice między rentownością obligacji korporacyjnych i skarbowych, bardzo wysoka dochodowość papierów spółek najwyższego ryzyka), zjawiska deflacyjne (bardzo niska realna rentowność obligacji skarbowych), dalszy ciąg delewarowania rynków finansowych (słabość rynku towarów) oraz problemy z osiągnięciem korzyści z poluzowania polityki monetarnej (ponadprzeciętne różnice między stawkami na rynkach międzybankowych i oficjalnymi stopami procentowymi). Wiele z tych zapowiadanych przez rynki finansowe zjawisk powodować będzie dalsze kłopoty. Dlatego trudno z optymizmem spoglądać w przyszłość. Jeśli mądrość rynków ma dalej się sprawdzać, to zgodnie z zasadą, że większość nie ma racji, należy spodziewać się lepszej pierwszej połowy 2009 r. na rynkach akcji i gorszej drugiej z ujemnym bilansem roku. Konsekwentnie byłby więc to słaby rok dla surowców i walut z rynków wschodzących. Trudno przy niskich stopach procentowych na świecie liczyć na zyski z rynku pieniężnego, a przy małej rentowności na zadowalające dochody z obligacji. Nic nie wskazuje na to, by rynek nieruchomości zaczął się odradzać. O ile więc w 2008 r. były jeszcze miejsca na zarabianie sporych pieniędzy, o tyle w 2009 r. może okazać się to niemożliwe. 39 proc. 7 / 9

8 - o tyle w 2008 r. spadł indeks amerykańskiej giełdy S&P 500. Był to najgorszy rok od 77 lat. Najbardziej traciły spółki finansowe, które potaniały o blisko dwie trzecie. Najlepiej poradził sobie sektor dóbr konsumpcyjnych pierwszej potrzeby, w skład którego wchodzą spółki najbardziej odporne na pogorszenie koniunktury gospodarczej. Nasz WIG stracił połowę, najwięcej w historii. Ryzyko spadków w USA nie jest zażegnane Główną niewiadomą na amerykańskim rynku jest to, czy utrzyma się na indeksie S&P 500 dołek internetowej bessy, wypadający na wykresie tygodniowym na poziomie 800 pkt. Jego przełamanie zapowiadałoby dalszy ciąg gwałtownych zniżek. GPW nie wyczerpała potencjału zniżek Warszawska giełda spadła bardzo mocno w 2008 r., ale zniżka nie wyczerpała jeszcze swojego potencjału. Można oczekiwać dotarcia do przynajmniej 22,5 tys. pkt. Poziom ten wynika z 8 / 9

9 wysokości kanału spadkowego, jaki indeks opuścił w połowie października. Złoty nadal pod presją, ważny będzie kurs EUR/USD O ile w ostatnich miesiącach wystarczyło obstawić" spadek złotego i kupić jakąkolwiek walutę, by sporo zarobić, o tyle w 2009 r. takie podejście może już nie wystarczyć. Aby wypracować bardziej widoczne zyski z walut, trzeba będzie odgadnąć zachowanie EUR/USD. Większe szanse na zyski z dolara niż z euro Amerykańska waluta wydaje się być bardziej atrakcyjna w 2009 r. Rozpoczęty w połowie 2008 r. spadek EUR/USD jest początkiem odreagowania kilkuletniej zwyżki. Euro powinno spaść do 1,16 USD. Surowce mogą jeszcze sporo stracić Po przełamaniu 230 pkt. i wykonaniu ruchu powrotnego do wsparcia, indeks cen towarów CRB jest na dobrej drodze, by zejść w okolice 180 pkt. Przy tej wartości wyznaczył dołki w 1999 r. i 2001 r. Takiemu scenariuszowi sprzyjają zjawiska recesyjne i obawy deflacyjne. 9 / 9

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

17.01.2014. Jest co sprzedać, nie ma czego kupić

17.01.2014. Jest co sprzedać, nie ma czego kupić Jest co sprzedać, nie ma czego kupić Ostatnie dwa dni stanowią potwierdzenie dylematu, przed którym stoją w tym roku inwestorzy: którą walutę kupić? Pytanie niebagatelne, bo na rynku walutowym mamy zawsze

Bardziej szczegółowo

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik TFI Allianz Polska S.A. Portfele Allianz listopad Sytuacja na rynkach finansowych w październiku roku Artur Jusiński Główny Analityk TFI Allianz Polska S.A. Zmienny, jesienny październik Po udanym wrześniu,

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A NR 05 (27) 17 maja 2013 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Zawirowania na rynkach zawsze zmuszają do zastanowienia się, co dalej.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WALUTOWE NA 2015 ROK

PROGNOZY WALUTOWE NA 2015 ROK PROGNOZY WALUTOWE NA 2015 ROK USD EUR GBP JPY CHF AUD NZD CAD NOK SEK PLN W 2015 r. tematem wiodącym dla rynku walutowego pozostanie szerokie umocnienie dolara pod dyktando normalizacji polityki monetarnej

Bardziej szczegółowo

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU?

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? Oczekujemy, że głównym motorem wzrostu gospodarczego w USA będzie dalsza poprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym i rynku pracy. Czynnikiem ryzyka w USA będą przedłużające się

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji 2 kwietnia 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 53000 46000 39000 32000 25000 pkt BUX PX 18000 2008-03-27 2008-07-22 2008-11-13 2009-03-12 Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

Outlook 2014. Dokument ten przedstawia poglądy zarządzających i dyrektorów inwestycyjnych odnośnie perspektyw na 2014 rok.

Outlook 2014. Dokument ten przedstawia poglądy zarządzających i dyrektorów inwestycyjnych odnośnie perspektyw na 2014 rok. Niniejsze informacje przeznaczone są wyłącznie dla Klientów Profesjonalnych i nie powinny być przekazywane ani wykorzystywane przez inwestorów prywatnych. GRUDZIEŃ 2013 Outlook 2014 Fidelity Worldwide

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

W co inwestować w 2012 roku?

W co inwestować w 2012 roku? W co inwestować w 2012 roku? Patron medialny Strona2 Spis treści I. Kluczowe wnioski II. Analiza makroekonomiczna Strefa euro wyboista i kręta ścieżka w kierunku stabilności USA brak powodów do niepokoju

Bardziej szczegółowo

Polska. Styczeń 2015. Tańsze kredyty, ale też niższe odsetki z lokat. Ożywienie wróci w 2015 r.

Polska. Styczeń 2015. Tańsze kredyty, ale też niższe odsetki z lokat. Ożywienie wróci w 2015 r. Styczeń 2015 Polska Sankcje gospodarcze na linii Rosja USA i Unia Europejska, a także słaba koniunktura w strefie euro, sprawiły że większość ekonomistów oczekiwała silnego spowolnienia polskiego PKB w

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 12(46) 17 grudnia 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Na łamach bieżącego, jakby nie patrzeć,

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w trudnych czasach. Jak uniknąć strat?

Inwestowanie w trudnych czasach. Jak uniknąć strat? Inwestowanie w trudnych czasach Jak uniknąć strat? Załamanie na GPW i światowych giełdach spowodowało, że podejmowanie decyzji inwestycyjnych stało się bardzo trudne nie ma dziś prostej recepty na to,

Bardziej szczegółowo

NEW WORLD ALTERNATIVE INVESTMENTS OUTLOOK 2009. Batalia o literę V

NEW WORLD ALTERNATIVE INVESTMENTS OUTLOOK 2009. Batalia o literę V Batalia o literę V Prognozy na możliwie ogólnym poziomie stawiane pod koniec 2007 roku, po zakończeniu 2008 oficjalnie można uznać za słuszne. Nie zabrakło jednak zaskakujących sytuacji, których skala

Bardziej szczegółowo

Turbo-gloom and Anno Horribilis. Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis

Turbo-gloom and Anno Horribilis. Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis Witamy w naszej corocznej prognozie dla gospodarki globalnej W roku 2009 inwestorzy powinni być przygotowani na to, iż w dalszym ciągu będziemy mieli do czynienia

Bardziej szczegółowo

Czy burzę mamy już za sobą?

Czy burzę mamy już za sobą? Lipiec 2014 25 stron Czy burzę mamy już za sobą? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Pierwszą połowę tego roku inwestorzy zapamiętają jako nerwową i mocno wymagającą. Choć stopy zwrotu z

Bardziej szczegółowo

Perspektywa Euro. Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR

Perspektywa Euro. Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR KWARTALNA ANALIZA RYNKU Z PERSPEKTYWY POLSKIEGO ZŁOTEGO. TRAVELEX Tiffany Burk. European Market Analyst Publikacja: 06 kwietnia, 2010 Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR miesiąc: -0.33% kwartał: -4.45%

Bardziej szczegółowo

Komentarz miesięczny. Zarządzającego Funduszami Investors TFI. Jarosław Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwestycji

Komentarz miesięczny. Zarządzającego Funduszami Investors TFI. Jarosław Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwestycji Komentarz miesięczny Zarządzającego Funduszami Investors TFI Jarosław Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwestycji Październik 213 Podsumowanie Zgodnie ze schematem przerabianym w ostatnich kilku dziesięcioleciach,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU

PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU WYDARZENIA WIEDZA EDUKACJA PAŹDZIERNIK 2014 PIONEER Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU Japonia: reaktywacja TRZECIA GOSPODARKA ŚWIATA ROZWIJA SIĘ NAJSZYBCIEJ OD LAT Gdy spadają

Bardziej szczegółowo

PIONEER. O krok przed innymi. Indyjska gospodarka. Program Moja Perspektywa. Czy Rosji grozi bankructwo?

PIONEER. O krok przed innymi. Indyjska gospodarka. Program Moja Perspektywa. Czy Rosji grozi bankructwo? Wydarzenia Wiedza Edukacja lipiec 2015 PIONEER Indyjska gospodarka Z potencjałem, ale też słabościami Program Moja Perspektywa Nowy Portfel Globalny Czy Rosji grozi bankructwo? Felieton prof. Witolda Orłowskiego

Bardziej szczegółowo

EBC ZNÓW RATUJE EUROPĘ

EBC ZNÓW RATUJE EUROPĘ NR XC 215 MARZEC 3 MOIM ZDANIEM 14 ART BANKING 22 MOTO EBC ZNÓW RATUJE EUROPĘ Rozpoczynający się skup obligacji skarbowych państw strefy euro budzi więcej wątpliwości i obaw, niż nadziei na pozytywne efekty.

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji Wydarzenia Wiedza Edukacja LIPIEC 2013 PIONEER Tadeusz Sendzimir Polski Edison metalurgii Stopy w dół, akcje w górę? rekordowo niskie oprocentowanie lokat Akcje w akcji subfundusz pioneer dynamicznych

Bardziej szczegółowo

NIEOCZEKIWANE EFEKTY NISKICH STÓP

NIEOCZEKIWANE EFEKTY NISKICH STÓP NR XCII 215 MAJ 3 MOIM ZDANIEM 1 FIRMA 22 MOTO NIEOCZEKIWANE EFEKTY NISKICH STÓP Prowadzona od kilku lat przez główne banki centralne świata niestandardowa polityka pieniężna powoli obraca się przeciw

Bardziej szczegółowo

Polacy mają większy apetyt na ryzyko

Polacy mają większy apetyt na ryzyko Polacy mają większy apetyt na ryzyko Rośnie skłonność Polaków do podejmowania ryzyka to najwaŝniejszy wniosek płynący z badania preferencji inwestycyjnych, prowadzonego cyklicznie przez Expandera. W akcje

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 18 stycznia 2008 r.

Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 18 stycznia 2008 r. Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego 18 stycznia 2008 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z RYNKÓW Produkcja przemysłowa w grudniu wzrosła o 6,2 proc. (r/r) wobec oczekiwanych 8,6 proc. Deficyt na rachunku obrotów

Bardziej szczegółowo

Komentarz miesięczny. Zarządzającego Funduszami Investors TFI. Jarosław Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwestycji

Komentarz miesięczny. Zarządzającego Funduszami Investors TFI. Jarosław Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwestycji Komentarz miesięczny Zarządzającego Funduszami Investors TFI Jarosław Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwestycji Listopad 2012 Podsumowanie Przyzwyczajeni do ustanawiania przez indeksy kolejnych maksimów,

Bardziej szczegółowo

W tempie odrzutowym. BRE Bank Securities. 24 sierpnia 2009. Polska. BRE Bank Securities

W tempie odrzutowym. BRE Bank Securities. 24 sierpnia 2009. Polska. BRE Bank Securities 24 sierpnia 2009 Aktualizacja raportu BRE Bank Securities P/E 10 WIG Banki 6785 5908 5031 4154 3277 2400 08-08-18 08-12-14 09-04-11 09-08-07 24 sierpnia 2009 Banki Polska P/E 09 21,8 Kurs akcji WIG Banki

Bardziej szczegółowo