Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia roku Siedziba: U.C.M Sp. z o.o. ul. Rumby Warszawa Zapytanie ofertowe nr 4/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie pierwszej na polskim rynku e-usługi wspierającej prawidłowe odżywianie umożliwiającej pozbycie się nadwagi lub otyłości i utrzymywanie prawidłowej wagi, przez zrównoważony dobór pokarmów oraz stosowanie dobrych nawyków żywieniowych. (Projekt) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 Umowa o dofinansowanie nr UDA- POIG /13-00 firma, U.C.M Sp. z o.o., ul. Rumby 9, Warszawa, NIP: zaprasza do składania ofert na realizację następujących elementów projektu: 1. Zakup aplikacji serwerowej - baza danych - 1 usługa 290 rbh 2. Zakup aplikacji serwerowej - moduł generator deklaracji użytkownika - 1 usługa 150 rbh 3. Zakup aplikacji serwerowej - moduł diagnostyczny (wyznaczania celu) - 1 usługa 330 rbh 4. Zakup aplikacji serwerowej - moduł generator dziennika żywieniowego - 1 usługa 400 rbh 5. Zakup aplikacji serwerowej - moduł symulator wizualizacji pozytywnego obrazu siebie 1 usługa 325 rbh 6. Zakup aplikacji serwerowej - moduł Wirtualny Asystent - 1 usługa 300 rbh 7. Zakup aplikacji serwerowej - moduł osobisty kreator ruchowy - 1 usługa rbh 8. Zakup aplikacji serwerowej - moduł generator dobrych nawyków - 1 usługa 375 rbh 9. Zakup aplikacji serwerowej - moduł ustawicznego samokształcenia - 1 usługa- 200 rbh 10. Zakup aplikacji serwerowej - moduł generator wydarzeń wsparcia - 1 usługa 225 rbh 11. Zakup aplikacji serwerowej - moduł symulator bodźców motywacyjnych - 1 usługa 140 rbh 12. Zakup aplikacji służącej do prezentacji usług w przeglądarkach www - 1 usługa 380 rbh 13. Zakup aplikacji służącej do udostępnienia e-usług na urządzeniach mobilnych - 1 usługa 280 rbh 14. Integracja aplikacji - 1 usługa 150 rbh Opis projektu: Realizacja Projektu będzie polegała na stworzeniu i wdrożeniu jednej innowacyjnej e-usługi e-klub Równowagi(e-KR), której nadrzędnym założeniem jest poprawa zdrowia osób z nadwaga i otyłych przez podniesienie poziomu wiedzy, umiejętności, motywacji oraz zapewnienie profesjonalnego wsparcia w zakresie osiągnięcia spadku wagi użytkownika (oraz utrzymywaniu właściwej wagi) przy jednoczesnym braku poczucia głodu oraz zapewniając prawidłowe odżywienie organizmu w zgodzie z najnowszymi wytycznymi IZZ i WHO. E-usługa będzie udostępniała szereg funkcjonalności, dopasowanych do specyficznych potrzeb grupy docelowej, do której jest kierowana. Powstanie zaawansowana oraz innowacyjna e-usługa, która umożliwi: sporządzenie i wsparcie w realizacji osobistego planu odchudzania i utrzymania właściwej wagi obejmującego: diagnozę sytuacji i określenie indywidualnego celu, ustawiczne samokształcenie, tworzenie kompleksowych dzienników żywieniowych uwzględniających niezbędna optymalizacje przyjmowanych pokarmów, zmianę nawyków żywieniowych, podnoszenie aktywności ruchowej, automotywacje i budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, generowanie wydarzeń zapewniających wspieranie użytkownika.

2 Opis oczekiwanych produktów: 1. Aplikacja serwerowa - baza danych Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Baza danych do systemu obsługującego e-usługę wspierającą prawidłowe odżywianie umożliwiającej pozbycie się nadwagi lub otyłości i utrzymywanie prawidłowej wagi, przez zrównoważony dobór pokarmów oraz stosowanie dobrych nawyków żywieniowych. Baza będzie obejmować informacje, na podstawie których będą działały poszczególne moduły aplikacji serwerowej obsługującej e-usługę nt. danych użytkowników korzystających z e-usługi, wskaźników IZZ i WHO, produktów spożywczych, przepisów kulinarnych, diet, wyników aktywności fizycznej. 2. Aplikacja serwerowa - moduł generator deklaracji użytkownika (deklaracji członka klubu) Jest pierwszą funkcjonalnością, po ustaleniu celu, która uruchamia się automatycznie po uruchomieniu aplikacji lub załadowaniu strony internetowej. Asystent wita użytkownika i sprawdza czy użytkownik jest zalogowany, jeśli nie to prosi o zalogowanie lub o zarejestrowanie w serwisie w celu skorzystania. Użytkownik loguje się podając ustalone w procesie rejestracji login (adres ) oraz hasło (lub rejestruje konto wprowadzając tylko swój adres i hasło, system wysyła na podany adres link aktywacyjny po kliknięciu którego użytkownik ma aktywowane konto i jest zalogowany). Po zalogowaniu, moduł generator sprawdza czy użytkownik jest członkiem Klubu Równowagi (jeśli tak system na podstawie identyfikatora użytkownika ściąga dane z modułu diagnostycznego ściągają się z bazy), jeśli nie odsyła do modułu diagnostycznego - określenia celu. Jeśli cel jest ustalony, to generuje formularz umożliwiający indywidualne określenie treści deklaracji Członka Klubu Równowagi i zaprasza do podpisania deklaracji, oraz uwiarygodnienia użytkownika przez jednorazowy przelew internetowy na ustaloną kwotę - koszty zawarcia umowy (pakiet startowy). Po zaewidencjonowaniu przelewu i potwierdzeniu zgodności danych użytkownika z danymi właściciela z rachunku bankowego, uznajemy dane osobowe użytkownika za zweryfikowane i włączamy mu zgodnie z regulaminem identyfikację elektroniczną w kontaktach z serwisem za pomocą kodu token (jednorazowy kod przesyłany drogą mail). Na koniec użytkownik podpisuje deklarację otrzymanym kodem i zatwierdza wszystkie parametry. (Później może zmienić parametry i zrezygnować z uczestnictwa w programie przez wypełnienie formularza i zatwierdzenie kodem). 3. Aplikacja serwerowa - moduł diagnostyczny (wyznaczania celu) Po zalogowaniu asystent sprawdza czy użytkownik ma utworzony własny profil oraz wypełnione wymagane dane profilu, jeśli nie to prosi o uzupełnienie brakujących danych i wyświetla interaktywny formularz do wprowadzenia danych. Użytkownik wprowadza do formularza wymagane do założenia osobistego profilu (lub jego uzupełnienia) dane i parametry fizyczne swojego ciała takie jak: płeć, wiek, wzrost, wagę aktualną, minimalną, maksymalną i w określonych odstępach czasu w przeszłości, wypełnia kwestionariusz dotyczący wybranych aspektów stanu zdrowia (tak/nie) i kwestionariusz dotyczący ilości i składu spożywanych dziennie posiłków i przekąsek (przez wybór z listy). Możliwe jest w każdym momencie wprowadzanie zmian w danych. Moduł diagnostyczny porównuje dane wprowadzone z kwestionariusza do profilu użytkownika z wewnętrzną bazą danych (utworzoną przez specjalistów w ramach realizacji projektu na podstawie harmonogramu metody zmiany nawyków) zawierającą prawidłową wagę, wzorce dla osoby o danych parametrach ciała, oraz sposoby bezpiecznego dochodzenia do prawidłowej wagi w przypadku odchyleń. W przypadku dużego odchylania od normy (określonej w wewnętrznej bazie danych) generowane są dodatkowe pytania, mające na celu urealnienie planów użytkownika i zapewnienie, że ich realizacja będzie przebiegać w zgodnie z wewnętrznymi potrzebami użytkownika, a cel będzie motywujący. Asystent określa nieprawidłowości oraz drogę dojścia do normy i przedstawia je wizualnie i opisowo użytkownikowi. Następnie Moduł Diagnostyczny na podstawie danych z wewnętrznej bazy (obejmujących charakterystykę poszczególnych możliwych dróg zdrowego i bezpiecznego dojścia do normy), działań stosowanych w profilaktyce zdrowotnej do osiągania określonych celów, wyznacza użytkownikowi jego indywidulane podstawowe cele do osiągnięcia w celu uzyskania wymarzonej sylwetki, poprawy stanu zdrowia polegające na zniwelowaniu odchyleń od normy. System prezentuje cele w postaci etapów i kroków listy priorytetów (ułożonej wg kolejności rekomendowanej na podstawie danych z wewnętrznej bazy) obejmującej: nazwę celu, wartość celu oraz czas realizacji na poszczególnych krokach. Metoda diagnozy stosowana w module, będzie uwzględniała wiele dodatkowych czynników, w tym historię wagi użytkownika i podejmowanych działań, fokusowanie na celu, fokusowanie na procesie, odległość od celu, planowanie zasobów, planowanie przyszłości, fokusowanie na pierwszym etapie i na kolejnych etapach, przewidywanie zagrożeń oraz

3 harmonogram metody "zmiany nawyków". Moduł diagnostyczny umożliwi ustalenie realnych i adekwatnych do indywidualnej sytuacji użytkownika celów, które będą możliwe do osiągnięcia i pomogą w procesie odzyskiwania sylwetki / utraty wagi, i będą nie tylko celem, ale jednym z głównych i najsilniejszych motywatorów. 4. Aplikacja serwerowa - moduł generator dziennika żywieniowego Generator dziennika żywieniowego umożliwia optymalizowanie pokarmów użytkownika wg METODY RÓWNOWAGI, aby zapewnić spadek wagi przy jednoczesnym braku poczucia głodu, jednocześnie zapewniając prawidłowe odżywienie organizmu w zgodzie z wytycznymi IŻŻ i WHO z bazy danych systemu. Generator bazuje na podziale wszystkich produktów żywnościowych na 3 duże grupy opisane w bazie danych. Pierwsza grupa obejmuje produkty, które można konsumować do woli, bez żadnych ograniczeń. Druga grupa produktów to produkty o wyższej koncentracji energii, których ilość system monitoruje poprzez wyznaczanie ilości porcji. I trzecia grupa, w podobny sposób monitorowana, to grupa produktów o niskiej odżywczości i wysokiej koncentracji energii. Użytkownik przystępuje do stosowania metody doboru pokarmów wg kryteriów: do woli / zdrowe extra / małe co nieco. Użytkownik wprowadza do aplikacji (wpisuje nazwę produktu lub pierwsze litery, system podstawia listę produktów zdefiniowanych w bazie, użytkownik wybiera z listy produkty spożywcze które chce użyć i określone parametry ich wykorzystania: w określonej porze dnia, dla określonej liczby osób, na ciepło/zimno, itp. i wybiera jedną z opcji: a) przeliczania wartości porcji, b) doboru porcji, c) wyszukania przepisu). System w zależności od wybranej opcji wyświetla odpowiedzi: a) wskazuje do jakiej grupy należy zaliczyć wybraną potrawę (uwzględniając sposób przyrządzenia), oraz jaka ilość danego produktu stanowi jedną porcję w danej grupie, jednocześnie wskazuje wizualizację potrawy, oraz porównania z innymi potrawami w danej grupie ułatwiające zapamiętywanie (np. sałatka grecka z 2 łyżkami oliwy = baton mars = 1 porcja małe co nieco); b) w zależności od zaszeregowania wskazanych przez użytkownika produktów spożywczych wybranych do jadłospisu na dany dzień system wylicza ile objętościowo każdego z produktów należy uwzględnić w jednym posiłku, oraz które produkty w którym posiłku w ciągu dnia; c) w zależności od wybranych produktów, wskazanego sposobu wykorzystania, oraz preferencji użytkownika zapisanych w jego profilu, system dobiera z bazy danych przepisy na potrawy i przedstawia użytkownikowi. 5. Aplikacja serwerowa - moduł symulator wizualizacji pozytywnego obrazu siebie Symulator wizualizacji obrazu samego siebie będzie spełniał istotną rolę w procesie realizacji e-usługi polegającą na wewnętrznym przyjęciu (utożsamieniu przez użytkownika) programu jako indywidualnego osobistego celu. Symulator będzie generował wizualizację celu (w postaci dynamicznej zmiany obrazu sylwetki użytkownika opartej na obróbce komputerowej rzeczywistego zdjęcia użytkownika, od momentu rejestracji przez kolejne miesiące korzystania z usługi, na podstawie zapisywanych wyników (zmiana wagi), oraz personalizował generowany obraz imieniem użytkownika. Obraz będzie dynamiczną symulacją zmian / efektów korzystania z programu RównoWagi. Drugim elementem oprócz obrazu będzie przekaz muzycznodźwiękowy budujący pozytywny nastrój użytkownika, bardzo ważny podczas realizacji programu. Imię użytkownika będzie automatycznie wkomponowywane w przekaz głosowy kierowany do użytkownika w dostępnych materiałach audio z wewnętrznej bazy materiałów", która zostanie wytworzona podczas realizacji projektu. Moduł będzie umożliwiał automatyczne wygenerowanie dla użytkownika indywidualnej wersji materiału dźwiękowego zawierającego imię, oraz aktualne dane użytkownika (stopień realizacji celu). Nagranie wizualizacyjne oraz wizualizacja obrazu, będą wysyłane do użytkownika w postaci delikatnych przypominaczy drogą e -mail - wytworzonego pożądanego obrazu siebie (np. zdjęcie sprzed lat w bikini) 6. Aplikacja serwerowa - moduł Wirtualny Asystent Jest elementem wspólnym wykorzystywanym przez inne moduły e-usługi w celu monitorowania wygenerowanych porad, oraz stymulowania postępu realizacji w określonym czasie. Użytkownik po skorzystaniu z poszczególnych funkcjonalności: moduł diagnostycznego, generatora dziennika żywieniowego, generatora dobrych nawyków, asystenta ruchowego, akceptuje propozycje wygenerowanych celów oraz działań. Asystent zapisuje rekomendacje w indywidualnym interaktywnym kalendarzu użytkownika, i rozpoczyna monitorowanie czasu wykonania poszczególnych działań i w wysyła użytkownikowi na jego urządzenie mobilne (po protokole internetowym) komunikaty przypominające. Asystent zaprasza użytkownika

4 do wspólnego zaplanowania działań, które pozwolą na zrealizowanie przyjętych celów ustalonych w module diagnostycznym. Asystent analizuje dane z innych modułów i zapisuje w postaci wirtualnego planu użytkownika w podziale na godziny i dni (wirtualny kalendarz) w postaci standardowego planu dnia. Asystent prowadzi także szacunkowy dzienny/tygodniowy poziom spalania kalorii (system nie wymaga przeliczania na kalorie spożywanych posiłków - wartość energetyczna posiłków analizowana jest w oparciu o ilość spożytych porcji w każdej z trzech grup). Następnie asystent automatycznie zaciągnie do kalendarza z bazy danych rekomendowane działania w określonych godzinach z podaniem dokładnego opisu realizacji zadań np. zbliża się pora drugiego śniadania - pamiętaj najpierw wypij szklankę wody :) lub "dziś pierwszy dzień nowego tygodnia sprawdź i podaj aktualną wagę", etc. + dodatkowo o ustalonej porze dnia komunikat: "Wracając do domu pamiętaj o zakupie produktów spożywczych na jutro: [+ lista zakupów, żeby moc przygotować zestaw posiłków wg dziennika na kolejny dzień]". Asystent rozpoczyna monitoring kalendarza i 15 min przed godziną rozpoczęcia zadania (np. przyjęcia posiłku lub aktywności ruchowej) użytkownik dostaje sygnał dźwiękowy z aplikacji zainstalowanej na swoim urządzeniu mobilnym, które stale ma przy sobie, np. ze powinien przygotować się do spożycia jedzenia lub wypicia wody. Użytkownik zatwierdza wykonanie zadania przez kliknięcie klawisza "Potwierdzam" na ekranie wyświetlonego komunikatu. W przypadku pominięcia ustalonej godziny użytkownik dostaje kolejne przypomnienie, ze nie wykonał planu. W czasie w którym zaplanowana jest realizacja określonego działania system zgłasza sygnałem dźwiękowym oraz graficznym żądanie potwierdzenia przez użytkownika zrealizowania działania. Na podstawie potwierdzeń system dokonuje przeliczeń i udostępnia informację ile elementów zostało użytkownikowi do osiągnięcia zaplanowanego konkretnego działania (ruch, posiłki, odpoczynek) oraz w szczegółach każdego komunikatu dostępna będzie wyliczona procentowo informacja o stanie realizacji do osiągnięcia w dniu dzisiejszym) Po każdym zaplanowanym zadaniu Asystent przetwarza uzyskane informacje i raportuje użytkownikowi wyniki kontroli postępów w trakcie, w tym wskazuje konieczność dokonania ewentualnych modyfikacji planu. 7. Aplikacja serwerowa - moduł osobisty kreator ruchowy System zaprasza użytkownika do wspólnego zaplanowania działań, które pozwolą na zrealizowanie przyjętych celów. System wyświetla formularz aktywności ruchowej, w którym użytkownik zaznacza dane dotyczące swojego stylu życia (czas snu, godzinę pobudki, wybiera z listy kolejne czynności w ciągu dnia (wraz z czasem ich trwania), cechy charakterystyczne środowiska (czy praca fizyczna, czy biurowa, czy są czynniki stresujące, czy żyje w pośpiechu, czy ma czas na odpoczynek (aktywny czy bierny, czy drzemka poobiednia). Kreator zapisuje wszystkie dane w postaci wirtualnego planu dnia użytkownika w podziale na godziny i dni (wirtualny kalendarz) w postaci standardowego planu dnia (praca fizyczna/biurowa, aktywność domowa i poza zawodowa. Kreator prowadzi licznik kalorii (dzienny, tygodniowy, miesięczny - przelicza wykonywane przez użytkownika aktywności na kalorie. Na podstawie wprowadzonych danych o stylu życia, uwzględniając przyjęte cele system określa indywidualny dla użytkownika program działania (przez wyznaczenie konkretnych czynności w konkretnych godzinach w wirtualnym kalendarzu użytkownika dostępnym w ramach serwisu/aplikacji) - dobrany na podstawie analizy danych zapisanych profilu, oraz odpowiednich danych z wewnętrznej bazy, - składający się z określonych aktywności ruchowych, wprowadzanie zmian w stylu życia użytkownika (np. wydłużenie snu i odpoczynku), użytkownik dostaje również zalecenia dotyczące sposobu wykonywania codziennych czynności (np. zamiast używać windy idź schodami, zamiast jechać samochodem pojedz rowerem). Aplikacja pobiera dane podstawowe wpisane przez użytkownika do swojego profilu zdrowotnego (w tym zaplanowane cele ogólnorozwojowe ) W oparciu o dane z wewnętrznej bazy ustala średnią ilość ruchu jaka powinna być wykonywana dziennie/ tygodniowo przez użytkownika, oraz aplikacja dokonuje wyliczeń i dobiera parametry aktywności (czas i rodzaj aktywności ruchowej -praca fizyczna, spacer, ćwiczenia) do indywidualnych możliwości użytkownika, wynikających z jego wagi i dotychczasowego stylu życia. Mobilna wersja aplikacji zainstalowana na urządzeniu użytkownika będzie umożliwiała pomiar ruchu użytkownika i zapisuje jego wykonywanie (m.in. czas realizacji, lub długość spaceru). Funkcjonalność wirtualnego trenera będzie umożliwiała stworzenie ruchowego planu dnia / tygodnia i po uruchomieniu, będzie monitorować jego realizację, oraz głosowo i graficznie przesyłać komunikaty informującej ile planu zostało jeszcze do realizacji w danym dniu, oraz zgłaszać żądania potwierdzenia stanu realizacji. Użytkownik rozpoczynając, kończąc lub przerywając realizację aktywności ruchowej wprowadza tą informację do aplikacji przez wybór odpowiedniej opcji w menu. Funkcjonalność umożliwi również wskazanie z listy poziomu samopoczucia użytkownika (dobre, lekkie zmęczenie, wyczerpanie) po realizacji aktywności ruchowej lub powodu nie zrealizowania zaplanowanych aktywności

5 (brak czasu, brak sił, nie chciało mi się). 1.Osobisty kreator ruchowy na podstawie zapisanych automatycznie lub wprowadzonych manualnie danych o realizacji aktywności, przelicza stopień realizacji założeń na dany okres czasu i informuje o tym użytkownika oraz przelicza założenia i wyświetla użytkownikowi dalsze rekomendacje dotyczące aktywności ruchowej. Proponowana funkcjonalność kreatora ruchowego zainstalowana w urządzeniu mobilnym, będzie monitorować codzienną aktywność ruchową użytkownika z nadwagą (taką jak ilość czasu w jakimkolwiek ruchu w ciągu dnia), i będzie udzielać zachęt do podejmowania podstawowych aktywności fizycznych podczas codziennych czynności, przez personalną komunikację. 2. Funkcjonalność na podstawie zbieranych danych przedstawia propozycje właściwego rodzaju aktywności ruchowej dobranej indywidualnie dla danego odbiorcy, oraz modyfikuje je w zależności od efektów uzyskiwanych przez Użytkownika w czasie aktywności. 3. Funkcjonalność zawiera zestaw różnorodnych prostych aktywności ruchowych na różne okoliczności dnia (co motywuje użytkownika do zwiększenia ilości ruchu, bez specjalnego wysiłku ani przygotowań). 8. Aplikacja serwerowa - moduł generator dobrych nawyków Pierwszym elementem modułu do skorygowania złych nawyków będzie ankieta, której celem będzie identyfikacja nawyków użytkownika. Po zidentyfikowaniu zostanie ustalana metoda zaradcza w formie nawyku alternatywnego (zastępczego), oraz sposób jego wdrożenia. Generator na podstawie elementów z bazy danych generuje w formie formularza pytania związane ze sposobem odżywania i trybem życia a Użytkownik wprowadza do interaktywnego formularza odpowiedzi, np. o której godzinie spożywasz pierwszy, a o której ostatni posiłek, czy regularnie min 5 x na tydzień spożywasz 3 główne posiłki w ciągu dnia, ile razy w ciągu dnia spożywasz jakiekolwiek produkty, czy stosujesz smażenie czy pieczenie produktów, etc. Na podstawie uzyskanych informacji system dopasowuje styl odżywiania użytkownika do jednego z kilkunastu styli, które są opisane w bazie danych systemu. Po zatwierdzeniu powiązania z wybranym stylem system, generuje propozycje zachowań charakterystycznych dla tego stylu odżywiania, a użytkownik wybiera te, które zdarzają mu się najczęściej. Następnie system generuje propozycje działań korygujących negatywne nawyki, oraz zachowań wspierających nawyki pozytywne (np. zamiast smażyć produkt, upiecz go lub uduś na parze, etc). Użytkownik dokonuje wyboru nawyku, który powinien zmienić, oraz zaproponowanej metody działania (uzupełniając określone parametry czas, sposób powiadomienia, liczbę powtórzeń, etc) i system rozpoczyna przesyłanie użytkownikowi drogą lub przez urządzania mobilne) komunikatów oraz przypomnień. 9. Aplikacja serwerowa - moduł ustawicznego samokształcenia Umożliwi poznanie i wybór najbardziej korzystanych rozwiązań przez: udostępnienie rzetelnych, aktualnych i kompletnych informacji nt. efektywności rekomendowanego sposobu i metody odchudzania. Moduł samokształcenia będzie zasilony w trakcie projektu w rzeczywiste rekomendacje osób stosujących z powodzeniem Metodę RównoWagi. Działanie funkcjonalności samokształcenia będzie uwzględniało kluczowe czynniki dla użytkownika m.in. parametry wielkości i czasu nadwagi, nabyte nawyków, stosowane diety, etc. i będzie dobierała właściwe dla użytkownika sposoby zachowań żywieniowych, oraz uzupełniała je przykładami opinii innych użytkowników, którzy stosowali to rekomendowane działanie. Funkcjonalność samokształcenia cyklicznie dobiera materiały edukacyjne z zakresu stosowania konkretnych zasad metody RównoWagi dla konkretnego użytkownika, i jednocześnie dobiera do tych materiałów opisy doświadczeń innych użytkowników stosujących daną zasadę (na podstawie parametrów). Użytkownik otrzymuje zestaw opisujący zasadę i sposób jej stosowania oraz pozytywne rekomendacje innych użytkowników, potwierdzające i wzbogacające otrzymane wskazówki. 10. Aplikacja serwerowa - moduł generator wydarzeń wsparcia Opiera się na Indywidualnym interaktywnym ale współdzielonym kalendarzu on-line, (będzie on bazą umożliwiającą realizację głównych funkcjonalności aplikacji: wirtualnego asystenta, kreatora ruchu, oraz generatora wydarzeń wsparcia). Dzięki kontrolowanemu dostępowi do zawartości kalendarza przez zastosowanie architektury wielowarstwowej, oraz automatycznej synchronizacji możliwe będzie współdzielenie określonych pozycji w kalendarzu, co będzie umożliwiało np. zapisanie w swoim kalendarzu terminu wydarzenia (np. spaceru, joggingu) i zaproszeniu na to wydarzenie osób, które są użytkownikami

6 systemu i zamieszkują w najbliższej okolicy. Użytkownik który jest w najbliższej okolicy otwartego wydarzenia zaproponowanego przez innego użytkownika będzie miał możliwość w przypadku sprawdzenia, ze termin wydarzenia jest da niego dostępny po prostu zapisać się na to wydarzenie, bez konieczności dzwonienia, pisania i, czy publikowania ogłoszeń. Użytkownik podczas korzystania z różnych funkcjonalności e-usługi w określonych sytuacjach otrzymuje rekomendację udziału w wydarzeniach. Gdy użytkownik potwierdzi chęć udziału w danym wydarzeniu, aplikacja sprawdza w kalendarzach innych użytkowników wybranych wg określonych kryteriów (wiek, płać, lokalizacja, itp) wybiera i wskazuje użytkownikowi konkretnych użytkowników, którzy również są zainteresowani udziałem o określonym typie wydarzeń wspierających (spacer, jogging, etc). Użytkownik może wybrać innych konkretnych użytkowników i zaproponować im termin wspólnego wydarzenia, inny użytkownik może zaakceptować termin i tym samym dokonuje potwierdzenia udziału, dane wydarzenia oraz cel wizyty zapisują się automatycznie w określonym terminie w kalendarzu poszczególnych zaproszonych uczestników (w tym określone elementy realizowanego planu działań wskazujące jaki jest wspólnego wydarzenia). W przypadku gdy zaproponowany automatycznie termin wizyty nie odpowiada użytkownikowi, może on przejrzeć inne dostępne terminy w kalendarzu użytkownika zapraszającego, lub dokonać wyszukiwania innych wydarzeń w określonym terminie proponowanych przez innych użytkowników - jeśli są dostępne. Wszystkie wpisane zadania w kalendarzu (niezależnie od tego czy zostały wygenerowane przez aplikację czy wpisane ręcznie przez użytkownika będą monitorowane przez wirtualnego Asystenta i przypadku modyfikacji wydarzenia współdzielonego przez kilku użytkowników np. potrzeby odwołania wydarzenia, czy wspólnego treningu kilku użytkowników) inteligentne skrypty wykonywalne po stronie użytkownika będą wprowadzały modyfikacje w kalendarzu innych użytkowników i uruchamiały powiadomienia o zmianie terminu przez wirtualnego asystenta. 11. Aplikacja serwerowa - moduł symulator bodźców motywacyjnych Będzie dostarczał użytkownikom elementów, które będą motywowały ich wewnętrznie do działania przypominając ustalone cele np. Swobodnie wejdziesz po schodach na trzecie piętro bez przystanków, oraz pokazując zbliżenie się do osiągnięcia tego celu i przyznając nagrody za każdy kolejny etap np. wirtualne medale za osiągnięte spadki kilogramów: o 2 kg o 4 kg o 6 kg itd, oraz np. za: 10% wagi wyjściowej, połowa drogi do celu, cel osiągnięty, cel utrzymany przez XX tygodni. Nagradzane będą też inne osiągnięcia np. Puchary za poziomy aktywności fizycznej (wg elementów określonych w bazie danych). 12. Aplikacja służąca do prezentacji usług w przeglądarkach www Udostępniająca następujące funkcjonalności za pośrednictwem przeglądarek WWW: - wyświetlanie wszystkich modułów serwisu edufinance.pl w zdefiniowanej szacie graficznej, - obsługa procesów umożliwiających świadczenie e-usługi. 13. Aplikacja służącej do udostępnienia e-usług na urządzeniach mobilnych Udostępniająca następujące funkcjonalności za pośrednictwem urządzeń mobilnych: - wyświetlanie zdefiniowanych modułów serwisu edufinance.pl w zdefiniowanej szacie graficznej, - obsługa procesów umożliwiających świadczenie e-usługi. 14. Integracja aplikacji Integracja wszystkich elementów aplikacji serwerowej, aby współpracowały ze sobą umożliwiając świadczenie e-usługi. Zastrzeżenia Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy U.C.M Sp. z o.o. do żadnego określonego działania: Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy U.C.M Sp. z o.o. do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy U.C.M Spółka z ograniczona odpowiedzialnością do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

7 U.C.M Sp. z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. U.C.M Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający nie rozpatruje ofert częściowych, oceniane będą tylko oferty kompletne. W przypadku, gdy ceny przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z Wykonawcą, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny. Kryteria wyboru: Kryteria obligatoryjne: 1. Wypełnienie formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania i złożenie oświadczeń wg wzoru: a) Posiadam niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia. b) Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. c) Potwierdzam gotowość wykonania powyższych zadań w terminach wskazanych w zapytaniu ofertowym. 2. Gotowość realizacji poszczególnych elementów projektu w terminach: od do : Zakup aplikacji serwerowej - baza danych Zakup aplikacji serwerowej - moduł generator deklaracji użytkownika Zakup aplikacji serwerowej - moduł diagnostyczny (wyznaczania celu) Zakup aplikacji serwerowej - moduł generator dziennika żywieniowego od do : Zakup aplikacji serwerowej - moduł symulator wizualizacji pozytywnego obrazu siebie Zakup aplikacji serwerowej - moduł Wirtualny Asystent Zakup aplikacji serwerowej - moduł osobisty kreator ruchowy Zakup aplikacji serwerowej - moduł generator dobrych nawyków Zakup aplikacji serwerowej - moduł ustawicznego samokształcenia od do : Zakup aplikacji serwerowej - moduł generator wydarzeń wsparcia Zakup aplikacji serwerowej - moduł symulator bodźców motywacyjnych Zakup aplikacji służącej do prezentacji usług w przeglądarkach www Zakup aplikacji służącej do udostępnienia e-usług na urządzeniach mobilnych od do : Integracja aplikacji

8 3. Podanie cen netto w PLN za każdy produkt z osobna oraz ceny łącznej. 4. Termin ważności oferty (minimum 2 miesiące od daty wystawienia). Kryteria punktowe: Kryteria wyboru A) Łączna cena netto za wszystkie produkty; B) Gwarancja liczona od dnia dostarczenia ostatniego produktu (w formie zapewnienia bezpłatnego usunięcia przez Wykonawcę ewentualnych nieprawidłowości - w zakresie prawidłowego i niezawodnego działania elementów określonych w ofercie - w określonym czasie dla każdego z dwóch przypadków: 1. problem krytyczny uniemożliwiający korzystanie z funkcjonalności max. 24h, 2. błąd powodujący działanie funkcjonalności niezgodnie ze specyfikacją - max. 72h); Sposób oceny i znaczenie Punkty w ramach kryterium cena - będą przyznawane od 0 do 60, według następujących zasad: Cmin Cena = x 100 x 60%, gdzie: Cr Cmin łączna cena oferty najtańszej Cr łączna cena oferty rozpatrywanej Waga kryterium: 60% Punkty w ramach kryterium gwarancji - będą przyznawane od 0 do 20, według następujących zasad: W r Liczba pkt = x 100 x 20% gdzie: W max W max liczba miesięcy gwarancji oferty zapewniającej najdłuższy okres gwarancji W r liczba miesięcy gwarancji oferty rozpatrywanej Waga kryterium:20% C) Doświadczenie Wykonawcy z wykonania: aplikacji serwerowych oraz interfejsów do prezentowania serwisów w przeglądarkach www i urządzeniach mobilnych umożliwiających: pobieranie danych z interaktywnych formularzy, zapisywanie i przetwarzanie tych danych online i prezentowanie wyników w przeglądarkach www oraz urządzeniach mobilnych Punkty w ramach kryterium doświadczenie - będą przyznawane od 0 do 20, według następujących zasad: brak doświadczenia wykonanych aplikacji 0 pkt.; za przedstawienie od 1 do 5 doświadczeń wykonanych aplikacji (nazwa lub adres internetowy wykonanej aplikacji oraz nazwa, adres i dane kontaktowe odbiorcy, który potwierdzi wykonanie aplikacji) - 10 pkt. za przedstawienie powyżej 5 doświadczeń wykonanych aplikacji (nazwa lub adres internetowy wykonanej aplikacji oraz nazwa, adres i dane kontaktowe odbiorcy, który potwierdzi wykonanie aplikacji) - 20 pkt. Waga kryterium:20% Miejsce / sposób składania ofert: 1. osobiście w siedzibie firmy U.C.M Sp. z o.o., ul. Rumby 9, Warszawa 2. przesłanie na adres korespondencyjny: U.C.M Sp. z o.o., ul. Rumby 9, Warszawa 3. drogą elektroniczną na adres: Termin dostarczania ofert upływa w dniu: r.

9 ZAŁĄCZNIK NR 1 do zapytania ofertowego nr 4/POIG 8.1/ formularz ofertowy Nazwa firmy i dane teleadresowe*...,dn... Miejscowość i data* Oferta dla U.C.M Sp. z o.o. ul. Rumby 9, Warszawa W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące: 1. Zakup aplikacji serwerowej - baza danych - 1 usługa 290 rbh 2. Zakup aplikacji serwerowej - moduł generator deklaracji użytkownika - 1 usługa 150 rbh 3. Zakup aplikacji serwerowej - moduł diagnostyczny (wyznaczania celu) - 1 usługa 330 rbh 4. Zakup aplikacji serwerowej - moduł generator dziennika żywieniowego - 1 usługa 400 rbh 5. Zakup aplikacji serwerowej - moduł symulator wizualizacji pozytywnego obrazu siebie 1 usługa 325 rbh 6. Zakup aplikacji serwerowej - moduł Wirtualny Asystent - 1 usługa 300 rbh 7. Zakup aplikacji serwerowej - moduł osobisty kreator ruchowy - 1 usługa 320 rbh 8. Zakup aplikacji serwerowej - moduł generator dobrych nawyków - 1 usługa 375 rbh 9. Zakup aplikacji serwerowej - moduł ustawicznego samokształcenia - 1 usługa- 200 rbh 10. Zakup aplikacji serwerowej - moduł generator wydarzeń wsparcia - 1 usługa 225 rbh 11. Zakup aplikacji serwerowej - moduł symulator bodźców motywacyjnych - 1 usługa 140 rbh 12. Zakup aplikacji służącej do prezentacji usług w przeglądarkach www - 1 usługa 380 rbh 13. Zakup aplikacji służącej do udostępnienia e-usług na urządzeniach mobilnych - 1 usługa 280 rbh 14. Integracja aplikacji - 1 usługa 150 rbh Przedkładam ofertę zgodną ze wskazanym przedmiotem zapytania: 1. Łączna cena netto:... PLN* Ceny netto poszczególnych produktów: Lp. Nazwa produktu 1 Aplikacji serwerowa - baza danych - 1 usługa 2 Aplikacji serwerowej - moduł generator deklaracji użytkownika - 1 usługa 3 Aplikacja serwerowa - moduł diagnostyczny (wyznaczania celu) - 1 usługa Cena netto w PLN*

10 4 Aplikacja serwerowa - moduł generator dziennika żywieniowego - 1 usługa 5 Aplikacja serwerowa - moduł symulator wizualizacji pozytywnego obrazu siebie - 1 usługa 6 Aplikacja serwerowa - moduł Wirtualny Asystent - 1 usługa 7 Aplikacja serwerowa - moduł osobisty kreator ruchowy - 1 usługa 8 Aplikacja serwerowa - moduł generator dobrych nawyków - 1 usługa 9 Aplikacja serwerowa - moduł ustawicznego samokształcenia - 1 usługa 10 Aplikacja serwerowa - moduł generator wydarzeń wsparcia - 1 usługa 11 Aplikacja serwerowa - moduł symulator bodźców motywacyjnych - 1 usługa 12 Aplikacja służąca do prezentacji usług w przeglądarkach www - 1 usługa 13 Aplikacja służąca do udostępnienia e-usług na urządzeniach mobilnych - 1 usługa 14 Integracja aplikacji - 1 usługa 2. Doświadczenie Wykonawcy z wykonania: aplikacji serwerowych oraz interfejsów do prezentowania serwisów w przeglądarkach www i urządzeniach mobilnych umożliwiających: pobieranie danych z interaktywnych formularzy, zapisywanie i przetwarzanie tych danych online i prezentowanie wyników w przeglądarkach www oraz urządzeniach mobilnych: Nazwa lub adres internetowy wykonanej aplikacji * Nazwa, adres i dane kontaktowe odbiorcy, który potwierdzi wykonanie aplikacji * 3. Gwarancja liczona od dnia dostarczenia ostatniego produktu zapewniająca bezpłatne usunięcia przez Wykonawcę ewentualnych nieprawidłowości, w zakresie prawidłowego i niezawodnego działania elementów określonych w ofercie, w określonym czasie dla każdego z dwóch przypadków: 1) problem krytyczny uniemożliwiający korzystanie z funkcjonalności max. 24h; 2) błąd powodujący działanie funkcjonalności niezgodnie ze specyfikacją - max. 72h. Liczba miesięcy gwarancji:. miesięcy*. Oferta jest ważna do... (minimum 2 miesiące od daty wystawienia)*

11 Jednocześnie składam następujące oświadczenia: 1. Posiadam niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia. Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki 2. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 3. Potwierdzam gotowość wykonania powyższych zadań w terminach wskazanych w zapytaniu ofertowym: od do : Zakup aplikacji serwerowej - baza danych Zakup aplikacji serwerowej - moduł generator deklaracji użytkownika Zakup aplikacji serwerowej - moduł diagnostyczny (wyznaczania celu) Zakup aplikacji serwerowej - moduł generator dziennika żywieniowego od do : Zakup aplikacji serwerowej - moduł symulator wizualizacji pozytywnego obrazu siebie Zakup aplikacji serwerowej - moduł Wirtualny Asystent Zakup aplikacji serwerowej - moduł osobisty kreator ruchowy Zakup aplikacji serwerowej - moduł generator dobrych nawyków Zakup aplikacji serwerowej - moduł ustawicznego samokształcenia od do : Zakup aplikacji serwerowej - moduł generator wydarzeń wsparcia Zakup aplikacji serwerowej - moduł symulator bodźców motywacyjnych Zakup aplikacji służącej do prezentacji usług w przeglądarkach www Zakup aplikacji służącej do udostępnienia e-usług na urządzeniach mobilnych od do : Integracja aplikacji - 1 usługa... Podpis wystawcy oferty* *informacje obligatoryjne

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.1/2014

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.1/2014 Warszawa, dnia 16.01.2014 roku Siedziba: edufinance.pl Paweł Kardacz ul. Narutowicza 74 08-200 Łosice Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie pierwszej na polskim

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.1/2015

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.1/2015 Siedziba: Warszawa, dnia 13.03.2015 r. U.C.M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Rumby 9 02-830 Warszawa Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.1/2015 W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie pierwszej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 7/POIG 8.1/2013

Zapytanie ofertowe nr 7/POIG 8.1/2013 Warszawa, dnia 13.09.2013 roku Siedziba: edufinance.pl Paweł Kardacz ul. Narutowicza 74 08-200 Łosice Zapytanie ofertowe nr 7/POIG 8.1/2013 W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie pierwszej na polskim

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.1/2014

Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.1/2014 Warszawa, dnia 31.07.2014 roku edufinance.pl Paweł Kardacz ul. Narutowicza 74 08-200 Łosice Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie pierwszej na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 5/POIG 8.1/2014

Zapytanie ofertowe nr 5/POIG 8.1/2014 edufinance.pl Paweł Kardacz ul. Narutowicza 74 08-200 Łosice NIP: 496-021-92-02 Warszawa, dnia 05.09.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 5/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie pierwszej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Kraków, dnia 25-01-2013 Centrum Technologii Mobilnych MOBILTEK S.A. TEL. 12 432 68 60 FAX. 12 432 69 00 E-MAIL: projekt@mobiltek.pl Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Informacje o Zamawiającym: Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp.z o.o. Pawłówek 35 62-800 Kalisz Kalisz, dnia 2.07.2014r. Z związku z realizacją projektu pt.: Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną SERWISU KLUBROWNOWAGI.PL

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną SERWISU KLUBROWNOWAGI.PL Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną SERWISU KLUBROWNOWAGI.PL 1 DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1. Agent rozliczeniowy - spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Empower Sp. z o.o.- Ul.Chmielna 10/23-00-020 Warszawa NIP 5252535482 Warszawa, dnia 02-02-2015 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie platformy Empower jako narzędzia do automatycznego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość FLODO Łukasz Nowakowski Bytkowo, Agrestowa 16 62-090 Rokietnica NIP: 7661394560 Rokietnica, dnia 01.04.2015. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. FLODO - innowacyjna e-usługa pozwalająca

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 11/POIG 8.2/2014 Mrowino, dnia 7 października 2014 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 11/POIG 8.2/2014 W związku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Zakupu specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do świadczenia usług w ośrodku doskonalenia techniki jazdy.

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Zakupu specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do świadczenia usług w ośrodku doskonalenia techniki jazdy. TEST & TRAINING SAFETY CENTRE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., Bednary 17, 62-010 Pobiedziska, tel./fax +48 61 81 56 001 Bednary, 01.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Zakupu specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2011

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2011 Jacek Trzeciak JTC" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Poznań, dnia 15-09-2011 TEL. 61 843 25 90 FAX. 61 843 29 37 E-MAIL: info@jtc.com.pl NIP: 7811115539 REGON: 630739714 Zapytanie ofertowe nr 1/POIG

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Łukasz Koszczoł WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ: MULTIMARE; 2net ul. Bliźniąt 11/4 61-244 Poznań, Poznań, dnia 03.12.2012 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Stworzenie innowacyjnej e - usługi

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość FLODO Łukasz Nowakowski Bytkowo, Agrestowa 16 62-090 Rokietnica NIP: 7661394560 Rokietnica, dnia 01.04.2015. Zapytanie ofertowe nr 2 W związku z realizacją projektu pn. FLODO - innowacyjna e-usługa pozwalająca

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość. Poznań, dnia 20.03.2015r

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość. Poznań, dnia 20.03.2015r SpeedUp IQbator Sp. z o.o. ul. Obornicka 330 60-689 Poznań NIP 7781461566 Poznań, dnia 20.03.2015r Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu. Kryteria wyboru punktowe:

Cechy systemu. Kryteria wyboru punktowe: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007 2013, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. ZAPYTANIE OFERTOWE Poznań, dnia 24.11.2014 Zamawiający: ECDF Sp. z o.o. ul. Promienista 83 60 141 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności powiązania kooperacyjnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy 1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy Po wejściu na stronę Serwisu KLIPER https://kliper.tvp.pl w celu rejestracji należy wybrać polecenie zaloguj się a po przejściu

Bardziej szczegółowo

LP. Wyszczególnienie działań w ramach etapu Harmonogram realizacji kwartał/rok

LP. Wyszczególnienie działań w ramach etapu Harmonogram realizacji kwartał/rok Kalisz 202012r Polcommerce Sp. z o.o., Pawłówek 35, 62-800 Kalisz Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pt. Zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu B2B szansą na dalszy dynamiczny rozwój firmy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 4/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 4/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 4/POIG 8.1/2014 Udzielane w postępowaniu niepodlegającym Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2014r. art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy PZP 1. W związku

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Poznań, dnia 7 marca 2014 r. Zamawiający: Poznańska Grupa Biznesu Paweł Korzyński ul. Składowa 5 61-888 Poznań Zapytanie ofertowe Zapytanie dotyczy zakupu usług informatycznych polegających na stworzeniu

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2015/POIG 8.2

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2015/POIG 8.2 TORA-LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MÓRKOWSKA 40a 64-100 Wilkowice NIP: PL 6972312026 UDA-POIG.08.02.00-30-194/12-00 Wilkowice, 12.06.2015 zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

1.2 Prawa dostępu - Role

1.2 Prawa dostępu - Role Portlet Użytkownik Login Uprawnienie Rola Kontekst podmiotu Okno w serwisie portalu, udostępniające konkretne usługi lub informacje, na przykład kalendarz lub wiadomości Jest to osoba korzystająca z funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 3/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 3/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 3/POIG 8.1/2014 Udzielane w postępowaniu niepodlegającym Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2014r. art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy PZP 1. W związku

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Piechowice, dnia 28.04.2014 r. Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne METAL Jerzy Siofer z siedzibą przy ul. Pakoszowskiej 1A,, Tel. (75) 754 81 59, NIP 611-000-96-37, REGON 230874732

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA DLA OSÓB ZAWIERAJACYCH UMOWĘ OD

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA DLA OSÓB ZAWIERAJACYCH UMOWĘ OD INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA DLA OSÓB ZAWIERAJACYCH UMOWĘ OD 01.08.2016 PRZYGOTUJ! - dokument tożsamości - zdjęcie - numer swojego indywidualnego konta bankowego, z którego wykonasz przelew

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014 Zamawiający: Szczecin, dnia 25/11/2014 RedSky Sp. z o.o. Aleja Piastów 22, 71-064 Szczecin KRS: 0000209107 NIP: 6422683651 REGON: 276822679 Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE: Licencje na moduły systemu B2B oraz usługi wdrożeniowe.

ZAPYTANIE OFERTOWE: Licencje na moduły systemu B2B oraz usługi wdrożeniowe. Kraków, 06.08.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE: Licencje na moduły systemu B2B oraz usługi wdrożeniowe. Zamawiający: Omni Rafał Olszowski, ul. Krowoderska 53/23, 31-142 Kraków, Tel/Fax: (12) 294 40 33, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014 Mrowino, dnia 17 grudnia 2014 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014 W związku z

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość SpeedUp IQbator Sp. z o.o. ul. Obornicka 330 60-689 Poznań NIP 7781461566 Poznań, dnia 10.09.2014r Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr: CRT/POIG 8.1/2013

Zapytanie ofertowe nr: CRT/POIG 8.1/2013 Gdańsk, 01.08.2013r. Zapytanie ofertowe nr: CRT/POIG 8.1/2013 W związku z realizacją projektu pt.: Stworzenie internetowej platformy GAMEREER usprawniającej proces zarządzania drogą rozwoju kariery przez:

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

E-BOK KPEC Sp. z o.o. Instrukcja użytkownika

E-BOK KPEC Sp. z o.o. Instrukcja użytkownika E-BOK KPEC Sp. z o.o. Instrukcja użytkownika E-BOK KPEC Sp. z o.o. Rejestracja nowego użytkownika E-BOK KPEC Sp. z o.o. Instrukcja użytkownika E-BOK KPEC Sp. z o.o. Jak się zarejestrować? Wejdź na stronę

Bardziej szczegółowo

MEBLOMEX Spółka Skawina, 10.06.2015 r. z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Piłsudskiego 75, 32-050 Skawina ZAPYTANIE OFERTOWE

MEBLOMEX Spółka Skawina, 10.06.2015 r. z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Piłsudskiego 75, 32-050 Skawina ZAPYTANIE OFERTOWE MEBLOMEX Spółka Skawina, 10.06.2015 r. z ograniczoną odpowiedzialnością ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu usługi polegającej na zorganizowaniu misji gospodarczej przedsiębiorców zagranicznych w siedzibie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZAMÓWIEŃ DO 30.000 EURO

MODUŁ ZAMÓWIEŃ DO 30.000 EURO MODUŁ ZAMÓWIEŃ DO 30.000 EURO INFORMACJE OGÓLNE: - Do prawidłowego działania platformy potrzebna jest przeglądarka internetowa: Firefox lub Chrome. - Po założeniu konta i zalogowaniu się wprowadzamy dane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task Portal Egzaminacyjny Spis treści Informacje ogólne... 2 Rejestracja i logowanie... 2 Strona główna... 4 Zapisy na egzamin...

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS

SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS PAKIET EDUKACYJNY SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS Kraków, grudzień 2014 r. Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS

SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS PAKIET EDUKACYJNY SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS Kraków, grudzień 2014 r. Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 1 z 5

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 1 z 5 Poznań, dnia 09.02.2015r. BioVentures Institute Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Promienista 83 60 141 Poznań Zapytanie ofertowe nr UOD-01/2015 dotyczące naboru na stanowisko Specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA PRZYGOTUJ: dokument tożsamości; zdjęcie; numer swojego indywidualnego konta bankowego, z którego wykonasz przelew weryfikacyjny. Zwróć szczególną uwagę na dane

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 032/WRPO 1.4.1/2016

Zapytanie ofertowe nr 032/WRPO 1.4.1/2016 SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO * ** ** Bapco Bartosz Piątkowski Serbska 14C/1 61-696 Poznań Poznań, 1 kwietnia 2016 Zapytanie ofertowe nr 032/WRPO 1.4.1/2016 W związku z realizacją projektu pn.,,kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Karty Kibica dla osób pełnoletnich dla umów zawieranych przed strona 1

Instrukcja dla Karty Kibica dla osób pełnoletnich dla umów zawieranych przed strona 1 Niniejszy dokument zawiera: Instrukcja dla Karty Kibica dla osób pełnoletnich dla umów zawieranych przed 01.08.2016 strona 1 Instrukcja dla Karty Kibica dla osób pełnoletnich dla umów zawieranych od 01.08.2016

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 1 z 5

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 1 z 5 Poznań, dnia 09.03.2015r. BioVentures Institute Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Promienista 83 60 141 Poznań Zapytanie ofertowe nr UOD-04/2015 dotyczące naboru na stanowisko Biolog molekularny

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/2016 Poznań, dnia 19 grudnia 2016 r. INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA ROBERT WASILEWICZ SPECJALISTA CHORÓB OCZU Ul. Krańcowa 83 NIP 973-033-46-52 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/2016 W związku z realizacją projektu pn.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 10/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 10/POIG 8.2/2014 Dotacje na Innowacje Mrowino, dnia 10 kwietnia 2014 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 10/POIG

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 Gdańsk, 23-05-2017 (data) ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu e-przychodnia i jego integracja z obecnie wykorzystywanym systemem informatycznym POZ i AOS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 WSPARCIE PROJEKTÓW CELOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA (dla

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH KROK 1: REJESTRACJA I LOGOWANIE DO SYSTEMU Strona główna Bazy Usług Rozwojowych znajduje się pod adresem https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl 1. W jej górnym prawym

Bardziej szczegółowo

Rejestracja. Ilustracja 1: Rejestracja

Rejestracja. Ilustracja 1: Rejestracja Spis treści Rejestracja...1 Logowanie...2 Moje konto...2 Tabele produktów...2 Dodawanie posiłków...3 Dodawanie wagi oraz treningów...6 Twoje produkty...8 Rejestracja Rejestrację można dokonać na dwa sposoby.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Polanów, dnia 2 marca 2015 roku MACED sp. z o.o. ul. Bobolicka 18 76-010 Polanów Kraj: Polska Tel. 94-31-88-410 Nr KRS: 0000140490 NIP: 4990403778 REGON: 331367780 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2016 Zakład Szklarski ARTDIAME Wylęga Artur Ul. Szeroka 30, Słupia pod Kępnem 63-604 Baranów NIP: 619-180-65-26 Słupia pod Kępnem, dnia 23.12.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2016 W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP o/kraków

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP o/kraków Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP o/kraków Instrukcja obsługi serwisu składkowego STREFA CZŁONKOWSKA obowiązuje do 01.06.2014 r. ZAPRASZAMY NA http://www.osps- bhp.krakow.pl ZAWOJA 30-31

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 1 Spis treści 1. Zakładanie skrzynki kontaktowej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015 Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015 Udzielane w postępowaniu niepodlegającym Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy PZP 1. W związku

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA I LOGOWANIE REJESTRACJA

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA I LOGOWANIE REJESTRACJA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA I LOGOWANIE REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie Usług Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera DHL24 - instrukcja Spis treści Wprowadzenie Rejestracja/logowanie Zmiana numeru konta klienta Zamówienie kuriera Tworzenie nowej przesyłki Zamawianie kuriera Wyliczenie ceny Wyliczanie ceny podczas zamawiania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2015

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez Białystok, dn. 13.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 I. Zamawiający ILLUMINATIO Łukasz Kierus Żelazna 9/5 15-297 Białystok II. Opis przedmiotu zamówienia W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw

Bardziej szczegółowo

www.projektor.org.pl Instrukcja obsługi internetowego systemu wsparcia programu Projektor

www.projektor.org.pl Instrukcja obsługi internetowego systemu wsparcia programu Projektor www.projektor.org.pl Instrukcja obsługi internetowego systemu wsparcia programu Projektor Spis treści 1. Ekran powitalny, logowanie 2. Rejestracja 3. Utworzenie nowego projektu 4. Zgłoszenie projektu 5.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/POIG 8.2/2014/HEBAN

Zapytanie ofertowe nr 01/POIG 8.2/2014/HEBAN Heban Sp. z o.o. Sp. k. ul. Kosocicka 7 30-694 Kraków Uczestnik Sieci Kontrahentów Miejsce, dnia 27.10.2014 _ (dane oferenta) Zapytanie ofertowe nr 01/POIG 8.2/2014/HEBAN W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PB ONLINE Sp. z o.o. KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PRZEWODNIK 1 Zawartość TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 OPERACJE NA ANKIECIE... 6 TWORZENIE LINKÓW DO ANKIETY... 8 WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja poruszania się po generatorze:

Instrukcja poruszania się po generatorze: Instrukcja poruszania się po generatorze: REJESTRACJA 1. Należy wejść na stronę www.pisop.org.pl/fio do zakładki KONKURS 2. Wybrać z menu po lewej stronie GENERATOR 3. Aby zalogować się, należy kliknąć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B LTC Sp. z o.o. ul. Narutowicza 2 98-300 Wieluń NIP 827-000-78-03 REGON 005267185 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup usług o charakterze analizy przedwdrożeniowej Zakup

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania

Zapytanie ofertowe nr 1/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania Zapytanie ofertowe nr 1/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania 1. Zamawiający SRTime sp. j. Pawłowski & Jelonek ul. Mickiewicza 59 40-085 Katowice NIP 9542474897 REGON 278229112 2. Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Internetowa Wymiana Dokumentów

Przewodnik Internetowa Wymiana Dokumentów Przewodnik Internetowa Wymiana Dokumentów Copyright @ 2013 icomarch24 S.A. Spis treści Wprowadzenie... 3 Założenie konta w Comarch ERP ifaktury24... 4 Procedura zgłaszania Klienta Comarch ERP ifaktury24

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Technika napędowa \ Automatyzacja napędów \ Integracja systemowa \ Usługi Skrócona instrukcja DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Wydanie 11/2014 20089333/PL SEW-EURODRIVE Driving

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Zielona Góra, dnia 24 lutego 2014r. Zamawiający: Kancelaria Finansowa Dariusz Orzechowski ul. Bohaterów Westerplatte 11 65-034 Zielona Góra Tel. 601 805 960 Fax.: 68 363 61 22 www.czyszczeniebik.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ E-LEARNINGOWEJ 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Zakładanie konta na platformie... 3 2. Logowanie... 5 3. Przypomnienie zapomnianego hasła... 5 4. Zmiana profilu... 5 5. Zapisy na szkolenie...6 6. Proces

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Spis treści Rejestracja na staż instrukcja dla Kandydatów...2

Bardziej szczegółowo

Zakup sprzętu IT 1 komplet

Zakup sprzętu IT 1 komplet Informacje o Zamawiającym: Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp.z o.o. Pawłówek 35 62-800 Kalisz NIP 968 093 3987 Kalisz, 26.08.2015r. Z związku z realizacją projektu pt.: Podniesienie konkurencyjności

Bardziej szczegółowo