Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia roku Siedziba: U.C.M Sp. z o.o. ul. Rumby Warszawa Zapytanie ofertowe nr 4/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie pierwszej na polskim rynku e-usługi wspierającej prawidłowe odżywianie umożliwiającej pozbycie się nadwagi lub otyłości i utrzymywanie prawidłowej wagi, przez zrównoważony dobór pokarmów oraz stosowanie dobrych nawyków żywieniowych. (Projekt) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 Umowa o dofinansowanie nr UDA- POIG /13-00 firma, U.C.M Sp. z o.o., ul. Rumby 9, Warszawa, NIP: zaprasza do składania ofert na realizację następujących elementów projektu: 1. Zakup aplikacji serwerowej - baza danych - 1 usługa 290 rbh 2. Zakup aplikacji serwerowej - moduł generator deklaracji użytkownika - 1 usługa 150 rbh 3. Zakup aplikacji serwerowej - moduł diagnostyczny (wyznaczania celu) - 1 usługa 330 rbh 4. Zakup aplikacji serwerowej - moduł generator dziennika żywieniowego - 1 usługa 400 rbh 5. Zakup aplikacji serwerowej - moduł symulator wizualizacji pozytywnego obrazu siebie 1 usługa 325 rbh 6. Zakup aplikacji serwerowej - moduł Wirtualny Asystent - 1 usługa 300 rbh 7. Zakup aplikacji serwerowej - moduł osobisty kreator ruchowy - 1 usługa rbh 8. Zakup aplikacji serwerowej - moduł generator dobrych nawyków - 1 usługa 375 rbh 9. Zakup aplikacji serwerowej - moduł ustawicznego samokształcenia - 1 usługa- 200 rbh 10. Zakup aplikacji serwerowej - moduł generator wydarzeń wsparcia - 1 usługa 225 rbh 11. Zakup aplikacji serwerowej - moduł symulator bodźców motywacyjnych - 1 usługa 140 rbh 12. Zakup aplikacji służącej do prezentacji usług w przeglądarkach www - 1 usługa 380 rbh 13. Zakup aplikacji służącej do udostępnienia e-usług na urządzeniach mobilnych - 1 usługa 280 rbh 14. Integracja aplikacji - 1 usługa 150 rbh Opis projektu: Realizacja Projektu będzie polegała na stworzeniu i wdrożeniu jednej innowacyjnej e-usługi e-klub Równowagi(e-KR), której nadrzędnym założeniem jest poprawa zdrowia osób z nadwaga i otyłych przez podniesienie poziomu wiedzy, umiejętności, motywacji oraz zapewnienie profesjonalnego wsparcia w zakresie osiągnięcia spadku wagi użytkownika (oraz utrzymywaniu właściwej wagi) przy jednoczesnym braku poczucia głodu oraz zapewniając prawidłowe odżywienie organizmu w zgodzie z najnowszymi wytycznymi IZZ i WHO. E-usługa będzie udostępniała szereg funkcjonalności, dopasowanych do specyficznych potrzeb grupy docelowej, do której jest kierowana. Powstanie zaawansowana oraz innowacyjna e-usługa, która umożliwi: sporządzenie i wsparcie w realizacji osobistego planu odchudzania i utrzymania właściwej wagi obejmującego: diagnozę sytuacji i określenie indywidualnego celu, ustawiczne samokształcenie, tworzenie kompleksowych dzienników żywieniowych uwzględniających niezbędna optymalizacje przyjmowanych pokarmów, zmianę nawyków żywieniowych, podnoszenie aktywności ruchowej, automotywacje i budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, generowanie wydarzeń zapewniających wspieranie użytkownika.

2 Opis oczekiwanych produktów: 1. Aplikacja serwerowa - baza danych Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Baza danych do systemu obsługującego e-usługę wspierającą prawidłowe odżywianie umożliwiającej pozbycie się nadwagi lub otyłości i utrzymywanie prawidłowej wagi, przez zrównoważony dobór pokarmów oraz stosowanie dobrych nawyków żywieniowych. Baza będzie obejmować informacje, na podstawie których będą działały poszczególne moduły aplikacji serwerowej obsługującej e-usługę nt. danych użytkowników korzystających z e-usługi, wskaźników IZZ i WHO, produktów spożywczych, przepisów kulinarnych, diet, wyników aktywności fizycznej. 2. Aplikacja serwerowa - moduł generator deklaracji użytkownika (deklaracji członka klubu) Jest pierwszą funkcjonalnością, po ustaleniu celu, która uruchamia się automatycznie po uruchomieniu aplikacji lub załadowaniu strony internetowej. Asystent wita użytkownika i sprawdza czy użytkownik jest zalogowany, jeśli nie to prosi o zalogowanie lub o zarejestrowanie w serwisie w celu skorzystania. Użytkownik loguje się podając ustalone w procesie rejestracji login (adres ) oraz hasło (lub rejestruje konto wprowadzając tylko swój adres i hasło, system wysyła na podany adres link aktywacyjny po kliknięciu którego użytkownik ma aktywowane konto i jest zalogowany). Po zalogowaniu, moduł generator sprawdza czy użytkownik jest członkiem Klubu Równowagi (jeśli tak system na podstawie identyfikatora użytkownika ściąga dane z modułu diagnostycznego ściągają się z bazy), jeśli nie odsyła do modułu diagnostycznego - określenia celu. Jeśli cel jest ustalony, to generuje formularz umożliwiający indywidualne określenie treści deklaracji Członka Klubu Równowagi i zaprasza do podpisania deklaracji, oraz uwiarygodnienia użytkownika przez jednorazowy przelew internetowy na ustaloną kwotę - koszty zawarcia umowy (pakiet startowy). Po zaewidencjonowaniu przelewu i potwierdzeniu zgodności danych użytkownika z danymi właściciela z rachunku bankowego, uznajemy dane osobowe użytkownika za zweryfikowane i włączamy mu zgodnie z regulaminem identyfikację elektroniczną w kontaktach z serwisem za pomocą kodu token (jednorazowy kod przesyłany drogą mail). Na koniec użytkownik podpisuje deklarację otrzymanym kodem i zatwierdza wszystkie parametry. (Później może zmienić parametry i zrezygnować z uczestnictwa w programie przez wypełnienie formularza i zatwierdzenie kodem). 3. Aplikacja serwerowa - moduł diagnostyczny (wyznaczania celu) Po zalogowaniu asystent sprawdza czy użytkownik ma utworzony własny profil oraz wypełnione wymagane dane profilu, jeśli nie to prosi o uzupełnienie brakujących danych i wyświetla interaktywny formularz do wprowadzenia danych. Użytkownik wprowadza do formularza wymagane do założenia osobistego profilu (lub jego uzupełnienia) dane i parametry fizyczne swojego ciała takie jak: płeć, wiek, wzrost, wagę aktualną, minimalną, maksymalną i w określonych odstępach czasu w przeszłości, wypełnia kwestionariusz dotyczący wybranych aspektów stanu zdrowia (tak/nie) i kwestionariusz dotyczący ilości i składu spożywanych dziennie posiłków i przekąsek (przez wybór z listy). Możliwe jest w każdym momencie wprowadzanie zmian w danych. Moduł diagnostyczny porównuje dane wprowadzone z kwestionariusza do profilu użytkownika z wewnętrzną bazą danych (utworzoną przez specjalistów w ramach realizacji projektu na podstawie harmonogramu metody zmiany nawyków) zawierającą prawidłową wagę, wzorce dla osoby o danych parametrach ciała, oraz sposoby bezpiecznego dochodzenia do prawidłowej wagi w przypadku odchyleń. W przypadku dużego odchylania od normy (określonej w wewnętrznej bazie danych) generowane są dodatkowe pytania, mające na celu urealnienie planów użytkownika i zapewnienie, że ich realizacja będzie przebiegać w zgodnie z wewnętrznymi potrzebami użytkownika, a cel będzie motywujący. Asystent określa nieprawidłowości oraz drogę dojścia do normy i przedstawia je wizualnie i opisowo użytkownikowi. Następnie Moduł Diagnostyczny na podstawie danych z wewnętrznej bazy (obejmujących charakterystykę poszczególnych możliwych dróg zdrowego i bezpiecznego dojścia do normy), działań stosowanych w profilaktyce zdrowotnej do osiągania określonych celów, wyznacza użytkownikowi jego indywidulane podstawowe cele do osiągnięcia w celu uzyskania wymarzonej sylwetki, poprawy stanu zdrowia polegające na zniwelowaniu odchyleń od normy. System prezentuje cele w postaci etapów i kroków listy priorytetów (ułożonej wg kolejności rekomendowanej na podstawie danych z wewnętrznej bazy) obejmującej: nazwę celu, wartość celu oraz czas realizacji na poszczególnych krokach. Metoda diagnozy stosowana w module, będzie uwzględniała wiele dodatkowych czynników, w tym historię wagi użytkownika i podejmowanych działań, fokusowanie na celu, fokusowanie na procesie, odległość od celu, planowanie zasobów, planowanie przyszłości, fokusowanie na pierwszym etapie i na kolejnych etapach, przewidywanie zagrożeń oraz

3 harmonogram metody "zmiany nawyków". Moduł diagnostyczny umożliwi ustalenie realnych i adekwatnych do indywidualnej sytuacji użytkownika celów, które będą możliwe do osiągnięcia i pomogą w procesie odzyskiwania sylwetki / utraty wagi, i będą nie tylko celem, ale jednym z głównych i najsilniejszych motywatorów. 4. Aplikacja serwerowa - moduł generator dziennika żywieniowego Generator dziennika żywieniowego umożliwia optymalizowanie pokarmów użytkownika wg METODY RÓWNOWAGI, aby zapewnić spadek wagi przy jednoczesnym braku poczucia głodu, jednocześnie zapewniając prawidłowe odżywienie organizmu w zgodzie z wytycznymi IŻŻ i WHO z bazy danych systemu. Generator bazuje na podziale wszystkich produktów żywnościowych na 3 duże grupy opisane w bazie danych. Pierwsza grupa obejmuje produkty, które można konsumować do woli, bez żadnych ograniczeń. Druga grupa produktów to produkty o wyższej koncentracji energii, których ilość system monitoruje poprzez wyznaczanie ilości porcji. I trzecia grupa, w podobny sposób monitorowana, to grupa produktów o niskiej odżywczości i wysokiej koncentracji energii. Użytkownik przystępuje do stosowania metody doboru pokarmów wg kryteriów: do woli / zdrowe extra / małe co nieco. Użytkownik wprowadza do aplikacji (wpisuje nazwę produktu lub pierwsze litery, system podstawia listę produktów zdefiniowanych w bazie, użytkownik wybiera z listy produkty spożywcze które chce użyć i określone parametry ich wykorzystania: w określonej porze dnia, dla określonej liczby osób, na ciepło/zimno, itp. i wybiera jedną z opcji: a) przeliczania wartości porcji, b) doboru porcji, c) wyszukania przepisu). System w zależności od wybranej opcji wyświetla odpowiedzi: a) wskazuje do jakiej grupy należy zaliczyć wybraną potrawę (uwzględniając sposób przyrządzenia), oraz jaka ilość danego produktu stanowi jedną porcję w danej grupie, jednocześnie wskazuje wizualizację potrawy, oraz porównania z innymi potrawami w danej grupie ułatwiające zapamiętywanie (np. sałatka grecka z 2 łyżkami oliwy = baton mars = 1 porcja małe co nieco); b) w zależności od zaszeregowania wskazanych przez użytkownika produktów spożywczych wybranych do jadłospisu na dany dzień system wylicza ile objętościowo każdego z produktów należy uwzględnić w jednym posiłku, oraz które produkty w którym posiłku w ciągu dnia; c) w zależności od wybranych produktów, wskazanego sposobu wykorzystania, oraz preferencji użytkownika zapisanych w jego profilu, system dobiera z bazy danych przepisy na potrawy i przedstawia użytkownikowi. 5. Aplikacja serwerowa - moduł symulator wizualizacji pozytywnego obrazu siebie Symulator wizualizacji obrazu samego siebie będzie spełniał istotną rolę w procesie realizacji e-usługi polegającą na wewnętrznym przyjęciu (utożsamieniu przez użytkownika) programu jako indywidualnego osobistego celu. Symulator będzie generował wizualizację celu (w postaci dynamicznej zmiany obrazu sylwetki użytkownika opartej na obróbce komputerowej rzeczywistego zdjęcia użytkownika, od momentu rejestracji przez kolejne miesiące korzystania z usługi, na podstawie zapisywanych wyników (zmiana wagi), oraz personalizował generowany obraz imieniem użytkownika. Obraz będzie dynamiczną symulacją zmian / efektów korzystania z programu RównoWagi. Drugim elementem oprócz obrazu będzie przekaz muzycznodźwiękowy budujący pozytywny nastrój użytkownika, bardzo ważny podczas realizacji programu. Imię użytkownika będzie automatycznie wkomponowywane w przekaz głosowy kierowany do użytkownika w dostępnych materiałach audio z wewnętrznej bazy materiałów", która zostanie wytworzona podczas realizacji projektu. Moduł będzie umożliwiał automatyczne wygenerowanie dla użytkownika indywidualnej wersji materiału dźwiękowego zawierającego imię, oraz aktualne dane użytkownika (stopień realizacji celu). Nagranie wizualizacyjne oraz wizualizacja obrazu, będą wysyłane do użytkownika w postaci delikatnych przypominaczy drogą e -mail - wytworzonego pożądanego obrazu siebie (np. zdjęcie sprzed lat w bikini) 6. Aplikacja serwerowa - moduł Wirtualny Asystent Jest elementem wspólnym wykorzystywanym przez inne moduły e-usługi w celu monitorowania wygenerowanych porad, oraz stymulowania postępu realizacji w określonym czasie. Użytkownik po skorzystaniu z poszczególnych funkcjonalności: moduł diagnostycznego, generatora dziennika żywieniowego, generatora dobrych nawyków, asystenta ruchowego, akceptuje propozycje wygenerowanych celów oraz działań. Asystent zapisuje rekomendacje w indywidualnym interaktywnym kalendarzu użytkownika, i rozpoczyna monitorowanie czasu wykonania poszczególnych działań i w wysyła użytkownikowi na jego urządzenie mobilne (po protokole internetowym) komunikaty przypominające. Asystent zaprasza użytkownika

4 do wspólnego zaplanowania działań, które pozwolą na zrealizowanie przyjętych celów ustalonych w module diagnostycznym. Asystent analizuje dane z innych modułów i zapisuje w postaci wirtualnego planu użytkownika w podziale na godziny i dni (wirtualny kalendarz) w postaci standardowego planu dnia. Asystent prowadzi także szacunkowy dzienny/tygodniowy poziom spalania kalorii (system nie wymaga przeliczania na kalorie spożywanych posiłków - wartość energetyczna posiłków analizowana jest w oparciu o ilość spożytych porcji w każdej z trzech grup). Następnie asystent automatycznie zaciągnie do kalendarza z bazy danych rekomendowane działania w określonych godzinach z podaniem dokładnego opisu realizacji zadań np. zbliża się pora drugiego śniadania - pamiętaj najpierw wypij szklankę wody :) lub "dziś pierwszy dzień nowego tygodnia sprawdź i podaj aktualną wagę", etc. + dodatkowo o ustalonej porze dnia komunikat: "Wracając do domu pamiętaj o zakupie produktów spożywczych na jutro: [+ lista zakupów, żeby moc przygotować zestaw posiłków wg dziennika na kolejny dzień]". Asystent rozpoczyna monitoring kalendarza i 15 min przed godziną rozpoczęcia zadania (np. przyjęcia posiłku lub aktywności ruchowej) użytkownik dostaje sygnał dźwiękowy z aplikacji zainstalowanej na swoim urządzeniu mobilnym, które stale ma przy sobie, np. ze powinien przygotować się do spożycia jedzenia lub wypicia wody. Użytkownik zatwierdza wykonanie zadania przez kliknięcie klawisza "Potwierdzam" na ekranie wyświetlonego komunikatu. W przypadku pominięcia ustalonej godziny użytkownik dostaje kolejne przypomnienie, ze nie wykonał planu. W czasie w którym zaplanowana jest realizacja określonego działania system zgłasza sygnałem dźwiękowym oraz graficznym żądanie potwierdzenia przez użytkownika zrealizowania działania. Na podstawie potwierdzeń system dokonuje przeliczeń i udostępnia informację ile elementów zostało użytkownikowi do osiągnięcia zaplanowanego konkretnego działania (ruch, posiłki, odpoczynek) oraz w szczegółach każdego komunikatu dostępna będzie wyliczona procentowo informacja o stanie realizacji do osiągnięcia w dniu dzisiejszym) Po każdym zaplanowanym zadaniu Asystent przetwarza uzyskane informacje i raportuje użytkownikowi wyniki kontroli postępów w trakcie, w tym wskazuje konieczność dokonania ewentualnych modyfikacji planu. 7. Aplikacja serwerowa - moduł osobisty kreator ruchowy System zaprasza użytkownika do wspólnego zaplanowania działań, które pozwolą na zrealizowanie przyjętych celów. System wyświetla formularz aktywności ruchowej, w którym użytkownik zaznacza dane dotyczące swojego stylu życia (czas snu, godzinę pobudki, wybiera z listy kolejne czynności w ciągu dnia (wraz z czasem ich trwania), cechy charakterystyczne środowiska (czy praca fizyczna, czy biurowa, czy są czynniki stresujące, czy żyje w pośpiechu, czy ma czas na odpoczynek (aktywny czy bierny, czy drzemka poobiednia). Kreator zapisuje wszystkie dane w postaci wirtualnego planu dnia użytkownika w podziale na godziny i dni (wirtualny kalendarz) w postaci standardowego planu dnia (praca fizyczna/biurowa, aktywność domowa i poza zawodowa. Kreator prowadzi licznik kalorii (dzienny, tygodniowy, miesięczny - przelicza wykonywane przez użytkownika aktywności na kalorie. Na podstawie wprowadzonych danych o stylu życia, uwzględniając przyjęte cele system określa indywidualny dla użytkownika program działania (przez wyznaczenie konkretnych czynności w konkretnych godzinach w wirtualnym kalendarzu użytkownika dostępnym w ramach serwisu/aplikacji) - dobrany na podstawie analizy danych zapisanych profilu, oraz odpowiednich danych z wewnętrznej bazy, - składający się z określonych aktywności ruchowych, wprowadzanie zmian w stylu życia użytkownika (np. wydłużenie snu i odpoczynku), użytkownik dostaje również zalecenia dotyczące sposobu wykonywania codziennych czynności (np. zamiast używać windy idź schodami, zamiast jechać samochodem pojedz rowerem). Aplikacja pobiera dane podstawowe wpisane przez użytkownika do swojego profilu zdrowotnego (w tym zaplanowane cele ogólnorozwojowe ) W oparciu o dane z wewnętrznej bazy ustala średnią ilość ruchu jaka powinna być wykonywana dziennie/ tygodniowo przez użytkownika, oraz aplikacja dokonuje wyliczeń i dobiera parametry aktywności (czas i rodzaj aktywności ruchowej -praca fizyczna, spacer, ćwiczenia) do indywidualnych możliwości użytkownika, wynikających z jego wagi i dotychczasowego stylu życia. Mobilna wersja aplikacji zainstalowana na urządzeniu użytkownika będzie umożliwiała pomiar ruchu użytkownika i zapisuje jego wykonywanie (m.in. czas realizacji, lub długość spaceru). Funkcjonalność wirtualnego trenera będzie umożliwiała stworzenie ruchowego planu dnia / tygodnia i po uruchomieniu, będzie monitorować jego realizację, oraz głosowo i graficznie przesyłać komunikaty informującej ile planu zostało jeszcze do realizacji w danym dniu, oraz zgłaszać żądania potwierdzenia stanu realizacji. Użytkownik rozpoczynając, kończąc lub przerywając realizację aktywności ruchowej wprowadza tą informację do aplikacji przez wybór odpowiedniej opcji w menu. Funkcjonalność umożliwi również wskazanie z listy poziomu samopoczucia użytkownika (dobre, lekkie zmęczenie, wyczerpanie) po realizacji aktywności ruchowej lub powodu nie zrealizowania zaplanowanych aktywności

5 (brak czasu, brak sił, nie chciało mi się). 1.Osobisty kreator ruchowy na podstawie zapisanych automatycznie lub wprowadzonych manualnie danych o realizacji aktywności, przelicza stopień realizacji założeń na dany okres czasu i informuje o tym użytkownika oraz przelicza założenia i wyświetla użytkownikowi dalsze rekomendacje dotyczące aktywności ruchowej. Proponowana funkcjonalność kreatora ruchowego zainstalowana w urządzeniu mobilnym, będzie monitorować codzienną aktywność ruchową użytkownika z nadwagą (taką jak ilość czasu w jakimkolwiek ruchu w ciągu dnia), i będzie udzielać zachęt do podejmowania podstawowych aktywności fizycznych podczas codziennych czynności, przez personalną komunikację. 2. Funkcjonalność na podstawie zbieranych danych przedstawia propozycje właściwego rodzaju aktywności ruchowej dobranej indywidualnie dla danego odbiorcy, oraz modyfikuje je w zależności od efektów uzyskiwanych przez Użytkownika w czasie aktywności. 3. Funkcjonalność zawiera zestaw różnorodnych prostych aktywności ruchowych na różne okoliczności dnia (co motywuje użytkownika do zwiększenia ilości ruchu, bez specjalnego wysiłku ani przygotowań). 8. Aplikacja serwerowa - moduł generator dobrych nawyków Pierwszym elementem modułu do skorygowania złych nawyków będzie ankieta, której celem będzie identyfikacja nawyków użytkownika. Po zidentyfikowaniu zostanie ustalana metoda zaradcza w formie nawyku alternatywnego (zastępczego), oraz sposób jego wdrożenia. Generator na podstawie elementów z bazy danych generuje w formie formularza pytania związane ze sposobem odżywania i trybem życia a Użytkownik wprowadza do interaktywnego formularza odpowiedzi, np. o której godzinie spożywasz pierwszy, a o której ostatni posiłek, czy regularnie min 5 x na tydzień spożywasz 3 główne posiłki w ciągu dnia, ile razy w ciągu dnia spożywasz jakiekolwiek produkty, czy stosujesz smażenie czy pieczenie produktów, etc. Na podstawie uzyskanych informacji system dopasowuje styl odżywiania użytkownika do jednego z kilkunastu styli, które są opisane w bazie danych systemu. Po zatwierdzeniu powiązania z wybranym stylem system, generuje propozycje zachowań charakterystycznych dla tego stylu odżywiania, a użytkownik wybiera te, które zdarzają mu się najczęściej. Następnie system generuje propozycje działań korygujących negatywne nawyki, oraz zachowań wspierających nawyki pozytywne (np. zamiast smażyć produkt, upiecz go lub uduś na parze, etc). Użytkownik dokonuje wyboru nawyku, który powinien zmienić, oraz zaproponowanej metody działania (uzupełniając określone parametry czas, sposób powiadomienia, liczbę powtórzeń, etc) i system rozpoczyna przesyłanie użytkownikowi drogą lub przez urządzania mobilne) komunikatów oraz przypomnień. 9. Aplikacja serwerowa - moduł ustawicznego samokształcenia Umożliwi poznanie i wybór najbardziej korzystanych rozwiązań przez: udostępnienie rzetelnych, aktualnych i kompletnych informacji nt. efektywności rekomendowanego sposobu i metody odchudzania. Moduł samokształcenia będzie zasilony w trakcie projektu w rzeczywiste rekomendacje osób stosujących z powodzeniem Metodę RównoWagi. Działanie funkcjonalności samokształcenia będzie uwzględniało kluczowe czynniki dla użytkownika m.in. parametry wielkości i czasu nadwagi, nabyte nawyków, stosowane diety, etc. i będzie dobierała właściwe dla użytkownika sposoby zachowań żywieniowych, oraz uzupełniała je przykładami opinii innych użytkowników, którzy stosowali to rekomendowane działanie. Funkcjonalność samokształcenia cyklicznie dobiera materiały edukacyjne z zakresu stosowania konkretnych zasad metody RównoWagi dla konkretnego użytkownika, i jednocześnie dobiera do tych materiałów opisy doświadczeń innych użytkowników stosujących daną zasadę (na podstawie parametrów). Użytkownik otrzymuje zestaw opisujący zasadę i sposób jej stosowania oraz pozytywne rekomendacje innych użytkowników, potwierdzające i wzbogacające otrzymane wskazówki. 10. Aplikacja serwerowa - moduł generator wydarzeń wsparcia Opiera się na Indywidualnym interaktywnym ale współdzielonym kalendarzu on-line, (będzie on bazą umożliwiającą realizację głównych funkcjonalności aplikacji: wirtualnego asystenta, kreatora ruchu, oraz generatora wydarzeń wsparcia). Dzięki kontrolowanemu dostępowi do zawartości kalendarza przez zastosowanie architektury wielowarstwowej, oraz automatycznej synchronizacji możliwe będzie współdzielenie określonych pozycji w kalendarzu, co będzie umożliwiało np. zapisanie w swoim kalendarzu terminu wydarzenia (np. spaceru, joggingu) i zaproszeniu na to wydarzenie osób, które są użytkownikami

6 systemu i zamieszkują w najbliższej okolicy. Użytkownik który jest w najbliższej okolicy otwartego wydarzenia zaproponowanego przez innego użytkownika będzie miał możliwość w przypadku sprawdzenia, ze termin wydarzenia jest da niego dostępny po prostu zapisać się na to wydarzenie, bez konieczności dzwonienia, pisania i, czy publikowania ogłoszeń. Użytkownik podczas korzystania z różnych funkcjonalności e-usługi w określonych sytuacjach otrzymuje rekomendację udziału w wydarzeniach. Gdy użytkownik potwierdzi chęć udziału w danym wydarzeniu, aplikacja sprawdza w kalendarzach innych użytkowników wybranych wg określonych kryteriów (wiek, płać, lokalizacja, itp) wybiera i wskazuje użytkownikowi konkretnych użytkowników, którzy również są zainteresowani udziałem o określonym typie wydarzeń wspierających (spacer, jogging, etc). Użytkownik może wybrać innych konkretnych użytkowników i zaproponować im termin wspólnego wydarzenia, inny użytkownik może zaakceptować termin i tym samym dokonuje potwierdzenia udziału, dane wydarzenia oraz cel wizyty zapisują się automatycznie w określonym terminie w kalendarzu poszczególnych zaproszonych uczestników (w tym określone elementy realizowanego planu działań wskazujące jaki jest wspólnego wydarzenia). W przypadku gdy zaproponowany automatycznie termin wizyty nie odpowiada użytkownikowi, może on przejrzeć inne dostępne terminy w kalendarzu użytkownika zapraszającego, lub dokonać wyszukiwania innych wydarzeń w określonym terminie proponowanych przez innych użytkowników - jeśli są dostępne. Wszystkie wpisane zadania w kalendarzu (niezależnie od tego czy zostały wygenerowane przez aplikację czy wpisane ręcznie przez użytkownika będą monitorowane przez wirtualnego Asystenta i przypadku modyfikacji wydarzenia współdzielonego przez kilku użytkowników np. potrzeby odwołania wydarzenia, czy wspólnego treningu kilku użytkowników) inteligentne skrypty wykonywalne po stronie użytkownika będą wprowadzały modyfikacje w kalendarzu innych użytkowników i uruchamiały powiadomienia o zmianie terminu przez wirtualnego asystenta. 11. Aplikacja serwerowa - moduł symulator bodźców motywacyjnych Będzie dostarczał użytkownikom elementów, które będą motywowały ich wewnętrznie do działania przypominając ustalone cele np. Swobodnie wejdziesz po schodach na trzecie piętro bez przystanków, oraz pokazując zbliżenie się do osiągnięcia tego celu i przyznając nagrody za każdy kolejny etap np. wirtualne medale za osiągnięte spadki kilogramów: o 2 kg o 4 kg o 6 kg itd, oraz np. za: 10% wagi wyjściowej, połowa drogi do celu, cel osiągnięty, cel utrzymany przez XX tygodni. Nagradzane będą też inne osiągnięcia np. Puchary za poziomy aktywności fizycznej (wg elementów określonych w bazie danych). 12. Aplikacja służąca do prezentacji usług w przeglądarkach www Udostępniająca następujące funkcjonalności za pośrednictwem przeglądarek WWW: - wyświetlanie wszystkich modułów serwisu edufinance.pl w zdefiniowanej szacie graficznej, - obsługa procesów umożliwiających świadczenie e-usługi. 13. Aplikacja służącej do udostępnienia e-usług na urządzeniach mobilnych Udostępniająca następujące funkcjonalności za pośrednictwem urządzeń mobilnych: - wyświetlanie zdefiniowanych modułów serwisu edufinance.pl w zdefiniowanej szacie graficznej, - obsługa procesów umożliwiających świadczenie e-usługi. 14. Integracja aplikacji Integracja wszystkich elementów aplikacji serwerowej, aby współpracowały ze sobą umożliwiając świadczenie e-usługi. Zastrzeżenia Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy U.C.M Sp. z o.o. do żadnego określonego działania: Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy U.C.M Sp. z o.o. do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy U.C.M Spółka z ograniczona odpowiedzialnością do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

7 U.C.M Sp. z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. U.C.M Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający nie rozpatruje ofert częściowych, oceniane będą tylko oferty kompletne. W przypadku, gdy ceny przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z Wykonawcą, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny. Kryteria wyboru: Kryteria obligatoryjne: 1. Wypełnienie formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania i złożenie oświadczeń wg wzoru: a) Posiadam niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia. b) Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. c) Potwierdzam gotowość wykonania powyższych zadań w terminach wskazanych w zapytaniu ofertowym. 2. Gotowość realizacji poszczególnych elementów projektu w terminach: od do : Zakup aplikacji serwerowej - baza danych Zakup aplikacji serwerowej - moduł generator deklaracji użytkownika Zakup aplikacji serwerowej - moduł diagnostyczny (wyznaczania celu) Zakup aplikacji serwerowej - moduł generator dziennika żywieniowego od do : Zakup aplikacji serwerowej - moduł symulator wizualizacji pozytywnego obrazu siebie Zakup aplikacji serwerowej - moduł Wirtualny Asystent Zakup aplikacji serwerowej - moduł osobisty kreator ruchowy Zakup aplikacji serwerowej - moduł generator dobrych nawyków Zakup aplikacji serwerowej - moduł ustawicznego samokształcenia od do : Zakup aplikacji serwerowej - moduł generator wydarzeń wsparcia Zakup aplikacji serwerowej - moduł symulator bodźców motywacyjnych Zakup aplikacji służącej do prezentacji usług w przeglądarkach www Zakup aplikacji służącej do udostępnienia e-usług na urządzeniach mobilnych od do : Integracja aplikacji

8 3. Podanie cen netto w PLN za każdy produkt z osobna oraz ceny łącznej. 4. Termin ważności oferty (minimum 2 miesiące od daty wystawienia). Kryteria punktowe: Kryteria wyboru A) Łączna cena netto za wszystkie produkty; B) Gwarancja liczona od dnia dostarczenia ostatniego produktu (w formie zapewnienia bezpłatnego usunięcia przez Wykonawcę ewentualnych nieprawidłowości - w zakresie prawidłowego i niezawodnego działania elementów określonych w ofercie - w określonym czasie dla każdego z dwóch przypadków: 1. problem krytyczny uniemożliwiający korzystanie z funkcjonalności max. 24h, 2. błąd powodujący działanie funkcjonalności niezgodnie ze specyfikacją - max. 72h); Sposób oceny i znaczenie Punkty w ramach kryterium cena - będą przyznawane od 0 do 60, według następujących zasad: Cmin Cena = x 100 x 60%, gdzie: Cr Cmin łączna cena oferty najtańszej Cr łączna cena oferty rozpatrywanej Waga kryterium: 60% Punkty w ramach kryterium gwarancji - będą przyznawane od 0 do 20, według następujących zasad: W r Liczba pkt = x 100 x 20% gdzie: W max W max liczba miesięcy gwarancji oferty zapewniającej najdłuższy okres gwarancji W r liczba miesięcy gwarancji oferty rozpatrywanej Waga kryterium:20% C) Doświadczenie Wykonawcy z wykonania: aplikacji serwerowych oraz interfejsów do prezentowania serwisów w przeglądarkach www i urządzeniach mobilnych umożliwiających: pobieranie danych z interaktywnych formularzy, zapisywanie i przetwarzanie tych danych online i prezentowanie wyników w przeglądarkach www oraz urządzeniach mobilnych Punkty w ramach kryterium doświadczenie - będą przyznawane od 0 do 20, według następujących zasad: brak doświadczenia wykonanych aplikacji 0 pkt.; za przedstawienie od 1 do 5 doświadczeń wykonanych aplikacji (nazwa lub adres internetowy wykonanej aplikacji oraz nazwa, adres i dane kontaktowe odbiorcy, który potwierdzi wykonanie aplikacji) - 10 pkt. za przedstawienie powyżej 5 doświadczeń wykonanych aplikacji (nazwa lub adres internetowy wykonanej aplikacji oraz nazwa, adres i dane kontaktowe odbiorcy, który potwierdzi wykonanie aplikacji) - 20 pkt. Waga kryterium:20% Miejsce / sposób składania ofert: 1. osobiście w siedzibie firmy U.C.M Sp. z o.o., ul. Rumby 9, Warszawa 2. przesłanie na adres korespondencyjny: U.C.M Sp. z o.o., ul. Rumby 9, Warszawa 3. drogą elektroniczną na adres: Termin dostarczania ofert upływa w dniu: r.

9 ZAŁĄCZNIK NR 1 do zapytania ofertowego nr 4/POIG 8.1/ formularz ofertowy Nazwa firmy i dane teleadresowe*...,dn... Miejscowość i data* Oferta dla U.C.M Sp. z o.o. ul. Rumby 9, Warszawa W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące: 1. Zakup aplikacji serwerowej - baza danych - 1 usługa 290 rbh 2. Zakup aplikacji serwerowej - moduł generator deklaracji użytkownika - 1 usługa 150 rbh 3. Zakup aplikacji serwerowej - moduł diagnostyczny (wyznaczania celu) - 1 usługa 330 rbh 4. Zakup aplikacji serwerowej - moduł generator dziennika żywieniowego - 1 usługa 400 rbh 5. Zakup aplikacji serwerowej - moduł symulator wizualizacji pozytywnego obrazu siebie 1 usługa 325 rbh 6. Zakup aplikacji serwerowej - moduł Wirtualny Asystent - 1 usługa 300 rbh 7. Zakup aplikacji serwerowej - moduł osobisty kreator ruchowy - 1 usługa 320 rbh 8. Zakup aplikacji serwerowej - moduł generator dobrych nawyków - 1 usługa 375 rbh 9. Zakup aplikacji serwerowej - moduł ustawicznego samokształcenia - 1 usługa- 200 rbh 10. Zakup aplikacji serwerowej - moduł generator wydarzeń wsparcia - 1 usługa 225 rbh 11. Zakup aplikacji serwerowej - moduł symulator bodźców motywacyjnych - 1 usługa 140 rbh 12. Zakup aplikacji służącej do prezentacji usług w przeglądarkach www - 1 usługa 380 rbh 13. Zakup aplikacji służącej do udostępnienia e-usług na urządzeniach mobilnych - 1 usługa 280 rbh 14. Integracja aplikacji - 1 usługa 150 rbh Przedkładam ofertę zgodną ze wskazanym przedmiotem zapytania: 1. Łączna cena netto:... PLN* Ceny netto poszczególnych produktów: Lp. Nazwa produktu 1 Aplikacji serwerowa - baza danych - 1 usługa 2 Aplikacji serwerowej - moduł generator deklaracji użytkownika - 1 usługa 3 Aplikacja serwerowa - moduł diagnostyczny (wyznaczania celu) - 1 usługa Cena netto w PLN*

10 4 Aplikacja serwerowa - moduł generator dziennika żywieniowego - 1 usługa 5 Aplikacja serwerowa - moduł symulator wizualizacji pozytywnego obrazu siebie - 1 usługa 6 Aplikacja serwerowa - moduł Wirtualny Asystent - 1 usługa 7 Aplikacja serwerowa - moduł osobisty kreator ruchowy - 1 usługa 8 Aplikacja serwerowa - moduł generator dobrych nawyków - 1 usługa 9 Aplikacja serwerowa - moduł ustawicznego samokształcenia - 1 usługa 10 Aplikacja serwerowa - moduł generator wydarzeń wsparcia - 1 usługa 11 Aplikacja serwerowa - moduł symulator bodźców motywacyjnych - 1 usługa 12 Aplikacja służąca do prezentacji usług w przeglądarkach www - 1 usługa 13 Aplikacja służąca do udostępnienia e-usług na urządzeniach mobilnych - 1 usługa 14 Integracja aplikacji - 1 usługa 2. Doświadczenie Wykonawcy z wykonania: aplikacji serwerowych oraz interfejsów do prezentowania serwisów w przeglądarkach www i urządzeniach mobilnych umożliwiających: pobieranie danych z interaktywnych formularzy, zapisywanie i przetwarzanie tych danych online i prezentowanie wyników w przeglądarkach www oraz urządzeniach mobilnych: Nazwa lub adres internetowy wykonanej aplikacji * Nazwa, adres i dane kontaktowe odbiorcy, który potwierdzi wykonanie aplikacji * 3. Gwarancja liczona od dnia dostarczenia ostatniego produktu zapewniająca bezpłatne usunięcia przez Wykonawcę ewentualnych nieprawidłowości, w zakresie prawidłowego i niezawodnego działania elementów określonych w ofercie, w określonym czasie dla każdego z dwóch przypadków: 1) problem krytyczny uniemożliwiający korzystanie z funkcjonalności max. 24h; 2) błąd powodujący działanie funkcjonalności niezgodnie ze specyfikacją - max. 72h. Liczba miesięcy gwarancji:. miesięcy*. Oferta jest ważna do... (minimum 2 miesiące od daty wystawienia)*

11 Jednocześnie składam następujące oświadczenia: 1. Posiadam niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia. Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki 2. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 3. Potwierdzam gotowość wykonania powyższych zadań w terminach wskazanych w zapytaniu ofertowym: od do : Zakup aplikacji serwerowej - baza danych Zakup aplikacji serwerowej - moduł generator deklaracji użytkownika Zakup aplikacji serwerowej - moduł diagnostyczny (wyznaczania celu) Zakup aplikacji serwerowej - moduł generator dziennika żywieniowego od do : Zakup aplikacji serwerowej - moduł symulator wizualizacji pozytywnego obrazu siebie Zakup aplikacji serwerowej - moduł Wirtualny Asystent Zakup aplikacji serwerowej - moduł osobisty kreator ruchowy Zakup aplikacji serwerowej - moduł generator dobrych nawyków Zakup aplikacji serwerowej - moduł ustawicznego samokształcenia od do : Zakup aplikacji serwerowej - moduł generator wydarzeń wsparcia Zakup aplikacji serwerowej - moduł symulator bodźców motywacyjnych Zakup aplikacji służącej do prezentacji usług w przeglądarkach www Zakup aplikacji służącej do udostępnienia e-usług na urządzeniach mobilnych od do : Integracja aplikacji - 1 usługa... Podpis wystawcy oferty* *informacje obligatoryjne

Zapytanie ofertowe nr 5/POIG 8.1/2014

Zapytanie ofertowe nr 5/POIG 8.1/2014 edufinance.pl Paweł Kardacz ul. Narutowicza 74 08-200 Łosice NIP: 496-021-92-02 Warszawa, dnia 05.09.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 5/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie pierwszej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania Zamawiający: Tytuł Projektu: Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.mbooking.pl

Regulamin serwisu www.mbooking.pl Regulamin serwisu www.mbooking.pl SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Informacje podstawowe. 2 Definicje. 3 Powiadomienia. ROZDZIAŁ II ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY 4 Utworzenie konta w Serwisie. RODZIAŁ

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG8.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG8.1/2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG8.1/2013 w związku z realizacją projektu Stworzenie platformy do

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Eureka Technology Park Sp. z o.o. Ul. Innowatorów 8, Dąbrowa 62-070 Dopiewo Dąbrowa, dnia 18.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją projektu pn. Automatyzacja procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH. Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH. Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Poznań, dnia 12-12-2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej:

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej: Jastrzębiec, 22. 08. 2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DAZ 2402/59/14 pn. Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego klasy ERP, wspierającego zarządzanie i rozliczanie badań (CSI). Do zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 5/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 5/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 5/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Stworzenie innowacyjnej platformy umożliwiającej zarządzanie relacjami z klientami i tworzenie kampanii marketingowych

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Urząd Transportu Kolejowego al. Jerozolimskie 134 02 305 Warszawa Warszawa, dnia 1 czerwca 2015 r. Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015 Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015 Udzielane w postępowaniu niepodlegającym Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy PZP 1. W związku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 84 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: I. Wstęp... 4 I.1. Słownik terminów i skrótów... 4 II. Opis Przedmiotu Zamówienia... 7 II.1. Wstęp... 7 II.2. Przedmiot Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROJ.ZO/Z- 1/ WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROJ.ZO/Z- 1/ WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROJ.ZO/Z- 1/ WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI ZAMAWIAJĄCY: Indeks Consulting Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 58 00-876 Warszawa ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM Organizacja

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/293/2013/POKL na wykonanie, dostawę i wdrożenie innowacyjnego narzędzia Diagnozy Kompetencji on-line DIAKON Podstawowym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O. Łowęcin, dnia 18-06-2013 Informacje o Zamawiającym: ALUDESIGN sp. z o.o. ul. Sarbinowska 11, Łowęcin 62-020 Swarzędz

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja przetargowa. w postępowaniu prowadzonym zgodnie

Dokumentacja przetargowa. w postępowaniu prowadzonym zgodnie Bank państwowy założony w 1924 roku Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego 00-955 Warszawa Al. Jerozolimskie 7 Dokumentacja przetargowa w postępowaniu prowadzonym zgodnie z procedurami Banku Światowego

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 2011 Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki UNIA

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOE na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBU S.A. w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI 1. Przedmiot zamówienia... 3 1.1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 4 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku

Bardziej szczegółowo