Radny Dariusz Tarnas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Radny Dariusz Tarnas"

Transkrypt

1 Dotyczy:. propozycji do budetu na 2015r. - Droszków. Priorytetowym zadaniem dla miejscowoci Droszków jest utrzymanie kursów MZK, w/w kursy wymagaj dofinansowania z gminy, na co naley przewidzie rodki finansowe. Równoczenie prosz o zabezpieczenie rodków na dofinansowanie kontynuacji poszerzenia pobocza przy ulicy Dbowej, a do tablicy koca miejscowoci jako wspó!finansowania z Powiatem Zielonogórskim. dalsza cz ul. Dbowej, aby mieszkacy nowych domów mieli owietlone, chocia skrzyowanie z ulic powiatow. Równie w oddalonych miejscach jak np. ul. S!oneczna mona zastosowa lampy solarne. Przed!uenie chodnika przy ulicy Zielonogórskiej nie zosta!o zrealizowane w br., na t inwestycj by!y przeznaczone rodki z funduszu so!eckiego w 2012 (pozosta!o z rozliczenia), dalsza realizacja mia!a si odby w kolejnym roku. Niestety Drogi Wojewódzkie nie zrealizowa!y przedsiwzicia ze wzgldu na nie ujcie kwoty dofinansowania w wczeniejszym budecie, wic warto powróci do niego w 2015 r. uleg!o degradacji (np. pobocze ulicy Ptasiej, S!onecznej) i ma!o jest wykonywanych nowych dróg na nowych osiedlach (planowana by!a ulica Akacjowa i Jesionowa) np. o. Ceglane, o. Winiowe. Mona zapewni rodki na wspó!finansowanie tych inwestycji w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W biecym roku na Zebraniu Wiejskim odnonie podzia!u Funduszu So!eckiego na 2015 zosta! przyjty mój wniosek o przeznaczeniu z! na dokumentacj Sali Gimnastycznej z funkcj Sali Wiejskiej jak równie zapleczem socjalnym. Sposób rozwizania i umiejscowienie naley uzgodni z mieszkacami przy opracowaniu za!oe do projektu. Koszt dokumentacji prawdopodobnie przekroczy t kwot. Aktualne umiejscowienie wietlicy Wiejskiej, czy w ramach wczeniejszej inwestycji Centrum Kultury Wiejskiej w Szkole, nie zabezpiecza potrzeb miejscowoci w tym wzgldzie. Skoro wydalimy ponad 1 mln z!oty na budow Sali w "azie, to w mojej ocenie powinny znale si rodki dla miejscowoci trzykrotnie wikszej. Prosz o rozwaenie przedstawionych propozycji.

2 Dotyczy:. propozycji do budetu na 2014r. - Droszków. Priorytetowym zadaniem dla miejscowoci Droszków jest utrzymanie kursów MZK, w/w kursy wymagaj dofinansowania z gminy, na co naley przewidzie rodki finansowe. Równoczenie prosz o zabezpieczenie rodków na dofinansowanie kontynuacji poszerzenia pobocza przy ulicy Dbowej, a do tablicy koca miejscowoci. dalsza cz ul. Dbowej, aby mieszkacy nowych domów mieli owietlone, chocia skrzyowanie z ulic powiatow. Przed!uenie chodnika przy ulicy Zielonogórskiej nie zosta!o zrealizowane w br., na t inwestycj by!y przeznaczone rodki z funduszu so!eckiego w 2012 (pozosta!o z roliczenia), dalsza realizacja mia!a si odby w kolejnym roku. Niestety Drogi Wojewódzkie nie zrealizowa!y przedsiwzicia, wic warto powróci do niego w 2014 r. uleg!o degradacji (np. pobocze ulicy Ptasiej, S!onecznej) i ma!o jest wykonywanych nowych dróg na nowych osiedlach (planowana by!a ulica Akacjowa i Jesionowa) np. o. Ceglane, o. Winiowe. W br. zosta! przekazany dla so!ectwa teren przed Kocio!em z przeznaczeniem na parking. Zgodnie z przyjtym funduszem so!ecki na 2014 r. kwota 14 tys. zosta!a przeznaczona na parking. Jest to zbyt ma!a kwot na realizacj ca!oci przedsiwzicia, wic naley przewidzie dofinansowanie, aby realizacj zamkn w przysz!ym roku. Prosz o rozwaenie przedstawionych propozycji.

3 Dotyczy:. propozycji do budetu na 2013r. W zwizku z rozpocztymi inwestycjami: chodnik przy ulicy Zielonogórskiej oraz poszerzenie ulicy Dbowej, prosz o zabezpieczenie kwoty w przysz!orocznym budecie na dofinansowanie w/w przedsiwzi. Z informacji pozyskanych ze Starostwa Powiatu Zielonogórskiego oraz Zarzdu Dróg Wojewódzkich wynika, e Powiat i Zarzd Dróg w pierwszym etapie bdzie realizowa! przedsiwzicia. które w czci bd dofinansowane przez rodki zewntrzne. Nadmieniam, e fundusz so!ecki w czci niewykorzystanej w 2012 roku na zebraniu wiejskim 1 czerwca 2012r. zosta! przekazany na dalsze dofinansowania rozbudowy chodnika. W zwizku z powyszym nalea!oby przewidzie dofinansowanie w przysz!orocznym budecie do tych inwestycji. Priorytetowym zadaniem dla miejscowoci Droszków jest utrzymanie kursów MZK, gdzie warto przyk!adem Gminy Zielona Góra (ostatnio uzyska!a warunki z 2010r) rozpocz wczeniej negocjacje by wymagany wk!ad by! jak najmniejszy. Równoczenie prosz o zabezpieczenie rodków na przed!uenie asfaltu na ulicy Lenej oraz postawienie tam dodatkowej lampy. Na kocu tej ulicy by!a ju sytuacja zakopania si mieciarki, jak równie problemy z przejezdnoci mimo uycia tam wyrówniarki. dalsza cz ul.dbowej, aby mieszkacy nowych domów mieli owietlone chocia skrzyowanie z ulic powiatow. uleg!o degradacji (np. pobocze ulicy Ptasiej) i ma!o jest wykonywanych nowych dróg na nowych osiedlach (planowana by!a ulica Akacjowa), których wci przybywa. Równie dobrze by!oby zweryfikowa kompleksowe rozwizaniem gospodarki ciekowej na terenie miejscowoci Droszków, ale nie opartej na oczyszczalniach przydomowych (temat od kilku lat), a kanalizacji zbiorczej. Przyk!ad Zaboru wykazuje, e jest to dobre rozwizanie. Duo zasadnych argumentów za tym rozwizaniem przedstawi!a na posiedzeniu w Urzdzie Gminy Pani prof. Sadecka z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prosz o zastanowienie si nad przedstawionymi propozycjami.

4

ZAàOĩENIA OSI PRIORYTETOWEJ 4 Programu Operacyjnego ZrównowaĪony rozwój sektora ryboáówstwa i nadbrzeīnych obszarów rybackich 2007-2013

ZAàOĩENIA OSI PRIORYTETOWEJ 4 Programu Operacyjnego ZrównowaĪony rozwój sektora ryboáówstwa i nadbrzeīnych obszarów rybackich 2007-2013 ZAOENIA OSI PRIORYTETOWEJ 4 Programu Operacyjnego Zrównowaony rozwój sektora ryboówstwa i nadbrzenych obszarów rybackich 2007-2013 1 ZRÓWNOWAONY ROZWÓJ OBSZARÓW ZALENYCH OD RYBACTWA O priorytetowa 4 Programu

Bardziej szczegółowo

Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu

Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Sytuacja osób niepełnosprawnych na wielkopolskim rynku pracy Raport z badania ankietowego 1 Spis treci WSTP... 3 RODZIAŁ I... 6 INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) OBECNIE: 722[03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej SPIS TRECI str. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizacj LSR 1) nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji i numer w Krajowym Rejestrze S dowym; 2)

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji Raport z konsultacji społecznych Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego, które odbyły się w dniach 06-20 marca 2014r. w Gorzowie Wlkp.,

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, marzec 2006 r. Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i

Bardziej szczegółowo

Odnowa wsi szansą na rozwój peryferyjnych obszarów wiejskich Pomorza

Odnowa wsi szansą na rozwój peryferyjnych obszarów wiejskich Pomorza Barometr Regionalny Nr 3(25) 2011 Odnowa wsi szansą na rozwój peryferyjnych obszarów wiejskich Pomorza Gabriela Czapiewska Akademia Pomorska w Słupsku Streszczenie Odnowa wsi jest propozycją programu rozwoju

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SYMBOL CYFROWY 343 [01] Akceptuj Zatwierdzam Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Samodzielna Pracownia Radiokomunikacji Morskiej w Gdasku (P-8) Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Etap 1 Praca nr 08300025 Gdask, grudzie 2005 1 Stan obecny i główne kierunki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZRÓNICOWANIA POTENCJAŁU ENERGETYCZNEGO BIOMASY Z WYKORZYSTANIEM TEORII ZBIORÓW ROZMYTYCH

ANALIZA ZRÓNICOWANIA POTENCJAŁU ENERGETYCZNEGO BIOMASY Z WYKORZYSTANIEM TEORII ZBIORÓW ROZMYTYCH Technica Agraria 2(2) 2003, 47-52 ANALIZA ZRÓNICOWANIA POTENCJAŁU ENERGETYCZNEGO BIOMASY Z WYKORZYSTANIEM TEORII ZBIORÓW ROZMYTYCH Małgorzata Trojanowska Streszczenie. W artykule przeanalizowano zrónicowanie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

UWAGA MIESZKAŃCY! Wybory Samorządowe 2014 w Gminie Wejherowo

UWAGA MIESZKAŃCY! Wybory Samorządowe 2014 w Gminie Wejherowo MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY WEJHEROWO Nr 9 (216) Rok XIX ISSN 14-26-1472 Październik 2014 Egz. bezpłatny Uroczysta Sesja Rady Gminy Wejherowo za nami! października w hali widowiskowo sportowej w Bolszewie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji KPOŚK w woj. warmińsko-mazurskim wyznaczanie aglomeracji, metodyka, problemy

Stan realizacji KPOŚK w woj. warmińsko-mazurskim wyznaczanie aglomeracji, metodyka, problemy Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Stan realizacji KPOŚK w woj. warmińsko-mazurskim wyznaczanie aglomeracji, metodyka, problemy W celu realizacji zadań w zakresie wyposażenia

Bardziej szczegółowo

KOBIETY O SWOJEJ PRACY W SUPERMARKETACH (Na podstawie raportu z badania: Sytuacja pracownic super- i hipermarketów )

KOBIETY O SWOJEJ PRACY W SUPERMARKETACH (Na podstawie raportu z badania: Sytuacja pracownic super- i hipermarketów ) KOBIETY O SWOJEJ PRACY W SUPERMARKETACH (Na podstawie raportu z badania: Sytuacja pracownic super- i hipermarketów ) W kwietniu 2008 roku Koalicja KARAT, realizujc dziaania nakierowane na wzmocnienie ochrony

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity)

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity) DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 115 POZ. 728 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 2011 Nazwa strona Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 Spis treści Strona 0 Spis tabel 2 Spis wykresów 4 I Część wstępna 5 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Biblioteki cyfrowe na wiecie powstanie i rozwój

Biblioteki cyfrowe na wiecie powstanie i rozwój 1 Wadysaw Marek Kolasa 1. Wstp Biblioteki cyfrowe na wiecie powstanie i rozwój Biblioteki cyfrowe, jakkolwiek s zjawiskiem stosunkowo modym, maj za sob dug i rozbudowan histori. Wprawdzie ich rozwój w

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Przewodniczcy Komitetu Bada Naukowych Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo