Problemy logistyczne związane z EURO 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Problemy logistyczne związane z EURO 2012"

Transkrypt

1 ZAMKOWSKA Stanisława 1 WIECZOREK Maciej 2 Problemy logistyczne związane z EURO 2012 WSTĘP Jednym z obszarów logistyki społecznej, który współcześnie stwarza zapotrzebowanie na wysoki poziom obsługi logistycznej, jest organizacja międzynarodowych imprez masowych, do których zaliczają się także międzynarodowe imprezy sportowe. Zarządzanie logistyką tego typu imprez masowych wymaga rozwiązania szeregu różnorodnych problemów, które z logistycznego punktu widzenia dotyczą głównie działań na rzecz transportu, bezpieczeństwa, łączności i przepływu informacji. Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO to impreza mega events, która była wielkim wyzwaniem logistycznym dla Polski oraz Ukrainy, jako państw - gospodarzy tej międzynarodowej imprezy sportowej, a także dla wytypowanych do jej obsługi miast oraz wielu podmiotów publicznych i innych interesariuszy. Przebieg Mistrzostw obejmował okres od 8 czerwca do 1 lipca, natomiast ich przygotowanie trwało 5 lat. Zorganizowanie międzynarodowej imprezy sportowej tego typu wymaga bardzo rozbudowanego projektu logistycznego, obejmującego fazę przygotowawczą, fazę trwania samej imprezy oraz działania po jej zakończeniu. Wstępny etap przygotowań jest najbardziej rozciągnięty w czasie, ponieważ dotyczy realizacji planów strategicznych, obejmujących ważne inwestycyjne związane z przygotowaniem niezbędnej infrastruktury stadionowej i infrastruktury transportowej oraz szeregu innych obiektów towarzyszących (np. bazy noclegowej, gastronomicznej). Wysoki poziom obsługi logistycznej, zwłaszcza w odniesieniu do międzynarodowych imprez sportowych, wymaga także znacznego zaangażowania środków materialnych, instytucji i ludzi na rzecz ich przygotowania i przebiegu. Szczególnie ważnym problemem było zapewnienie odpowiedniej obsługi transportowej, umożliwiającej swobodne przemieszczanie się uczestników EURO 2012 między miastami, w których rozgrywane były mecze, między miastami pobytowymi, w samych miastach gospodarzach oraz usprawnienie połączeń transgranicznych. Ponieważ wielkie imprezy nie odbywają się często, stąd też występują w krótkim czasie szybkie zmiany w zapotrzebowaniu na przewozy, co wymaga sprawnego sterowania potokami ruchu oraz przekazywania bieżących informacji o aktualnej sytuacji transportowej. Kolejnym, ważnym wyzwaniem logistycznym było zapewnienie bezpiecznego przebiegu samej imprezy sportowej, w której uczestniczyła duża liczba osób z kraju i z zagranicy, a także zapewnienie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych problemów i obszarów działań logistycznych związanych obsługą Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz przyjętych rozwiązań mających zapewnić sprawny przebieg tej międzynarodowej imprezy sportowej. Ze względu na ograniczenia edycyjne w niniejszym artykule omówione zostały w szczególności te problemy logistyczne, które odnoszą się do obsługi transportowej Turnieju oraz systemu bezpieczeństwa na obszarze Polski. 1 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki; Radom; ul. Malczewskiego 29. Tel: , 2 Uniwersytetu Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Mechaniczny ; Radom; ul. Krasickiego 54. Student III roku. kierunku Logistyka w motoryzacji, 7010

2 1. UWARUNKOWANIA WSTĘPNE ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ EURO Regulacje prawne Przygotowanie obsługi logistycznej dla każdego rodzaju imprezy masowej wymaga znajomości regulacji prawnych, określających warunki bezpiecznego i sprawnego przeprowadzenia imprezy oraz obowiązki i zasady odpowiedzialności jej uczestników. Przy organizacji imprezy o charakterze międzynarodowym mają zastosowanie zarówno przepisy prawa krajowego, jak też przepisy i ustalenia organizacji międzynarodowych. Do krajowych aktów prawnych w tym zakresie należy zaliczyć m.in: Ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych z dn r, która określa: zasady postępowania konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych; warunki bezpieczeństwa imprez masowych; zasady i tryb wydawania zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych; zasady gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych; zasady odpowiedzialności organizatorów za szkody wyrządzone w związku ze zorganizowaniem imprez masowych [7, art. 1]. Ustawę o przygotowaniu finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, która określiła zasady przygotowania finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, a w szczególności warunki realizacji: przedsięwzięć w zakresie projektowania, budowy, przebudowy lub remontu stadionów i innych obiektów budowlanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezbędnych do przeprowadzenia turnieju oraz innych przedsięwzięć niezbędnych do przeprowadzenia turnieju a także zasady tworzenia spółek celowych [8]. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012, w którym zawarta została lista inwestycji przygotowanych do obsługi EURO 2012, objętych zobowiązaniami i gwarancjami udzielonymi przez Rząd lub jednostki samorządu terytorialnego i zaakceptowanymi przez Europejską Centralę Piłkarską, co zapewniało ich realizację [4]. Ponadto, do samej organizacji Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 w odniesieniu do sposobów przeprowadzania kwalifikacji państw oraz drużyn, a także do procedur prowadzania samych rozgrywek piłkarskich, mają zastosowanie przepisy Unii Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA), w tym Regulamin UEFA. Wydanych było także szereg wytycznych w postaci regulaminów działań operacyjnych, w tym m.in. Regulaminy obsługi lotnisk na czas EURO 2012, a także specjalne procedury odpraw na granicy z Ukrainą, przyspieszające ich przebieg Wybór lokalizacji, wybór drużyn oraz miejsc oglądalności przebiegu rozgrywek piłkarskich EURO 2012 Uwarunkowaniem wstępnym dla organizowanych Mistrzostw Europy w piłce Nożnej UEFA EURO 2012 był wybór miejsca lokalizacji dla przebiegu rozgrywek Finału oraz wytypowanie drużyn. Wybór Polski i Ukrainy na EURO 2012 został dokonany zgodnie z Regulaminem UEFA, w którym wyznaczona została data 1 lutego 2004 r. dla rozpoczęcia procedury przyjmowania zgłoszeń poszczególnych państw, a następnie wytypowanie kandydatów. Na początku do finałów EURO 2012 zgłoszonych zostało 12 państw, ale w wyniku selekcji zgłoszonych kandydatur, podczas II fazy, przyjęta została wspólna oferta Polski i Ukrainy [3]. Ostateczna decyzja zapadła w 2007 roku. Natomiast w trakcie fazy eliminacyjnej drużyn do rozgrywek Finału UEFA EURO 2012 zakwalifikowanych zostało ostatecznie 16 drużyn piłkarskich, pochodzących z Polski, Grecji, Rosji, Czech, Holandii, Danii, z Niemiec, Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Irlandii, Chorwacji, Ukrainy, Szwecji, Francji i Anglii. W sumie rozegranych zostało 31 spotkań, w których średnia liczba widzów na meczu wynosiła Do przeprowadzenia rozgrywek piłkarskich, które odbyły się w dniach od 8 czerwca do 1 lipca 2014 r. wyznaczonych zostało 8 stadionów, w tym po cztery w miastach Polski i na Ukrainie. Wykaz stadionów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 przedstawia tabela

3 Tab.1. Stadiony Mistrzostw Europy w piłce Nożnej UEFA EURO 2012 [1] Lp Miasto Stadion Pojemność Rok otwarcia Mecze EURO Stadiony główne w Polsce 1 Warszawa Stadion Narodowy mecze grupowe (mecz otwarcia) ćwierćfinał, półfinał 2 Gdańsk PGE Arena Gdańsk mecze grupowe ćwierćfinał 3 Wrocław Stadion Miejski mecze grupowe 4 Poznań Stadion Miejski mecze grupowe Stadiony główne na Ukrainie 1 Kijów Stadion Olimpijski mecze grupowe, ćwierćfinał, finał 2 Donieck Donbas Arena mecze grupowe ćwierćfinał, półfinał 3 Dniepropetrowsk Dnipro Arena b.d. 3 mecze grupowe 4 Lwów Arena Lwów mecze grupowe Ogółem wszystkie mecze na stadionach obejrzało około 1,4 mln osób, w tym na polskich stadionach 650 tys. kibiców. Największa frekwencja była na meczu Szwecja-Anglia w Kijowie 64 tys. natomiast w Polsce na meczu otwarcia w Warszawie ponad 59 tys. kibiców. Niezależnie od oglądalności rozgrywek piłkarskich, przez kibiców przebywających na stadionach, znaczna część kibiców, w wielu miastach, udawała się do zorganizowanych stref kibica. Frekwencja we wszystkich strefach kibiców w Polsce i na Ukrainie wynosiła ponad 7 mln osób, w tym w Polsce 3 mln: w Warszawie ponad 1,4 mln mieszkańców, w Poznaniu i Wrocławiu po około 700 tys., w Gdańsku blisko 350 tys.[2]. Był to największy dotychczasowy rekord podczas rozgrywek piłkarskich EURO Organizacja i współpraca w realizacji zadań związanych z obsługą EURO 2012 Ponieważ organizacja międzynarodowej imprezy sportowej jest szeroko rozbudowanym projektem logistycznym, stąd też wymaga długiego okresu przygotowań, trwających nawet kilka lat, w czasie którego zbierane są informacje, opracowywane strategie działania, warianty rozwiązań i ich oceny, harmonogramy działań, w tym harmonogramy realizacji obiektów infrastrukturalnych, kształtowane są struktury organizacyjne i współpraca różnych podmiotów, analizowane są koszty i realizowane różne obszary zadaniowe. Dla sprawnego przebiegu Mistrzostw duże znaczenie ma organizacja, sposób zarządzania oraz koordynowania realizowanych zadań. Ponieważ o nominację do przeprowadzenia Mistrzostw ubiegają się różne państwa, dlatego w jej przygotowaniu i przeprowadzeniu zaangażowane są zarówno organy administracji publicznej (władze państwowe, władze miast i regionów), a także wiele innych podmiotów. Koordynacja realizowanych zadań związanych z EURO 2012 obejmowała w Polsce ścisłą współpracę m.in. z następującymi podmiotami: Ministerstwami, w tym: z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Skarbu Państwa, Administracji i Cyfryzacji, Obrony Narodowej, Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Finansów, Rozwoju Regionalnego, Zdrowia, Gospodarki, Spraw Zagranicznych, Edukacji Narodowej, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Sprawiedliwości, Pracy i Polityki Społecznej, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komendami Głównymi: Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Agencją Bezpieczeństwa Publicznego i Biurem Ochrony Rządu, Narodowym Centrum Sportu, Władzami i operatorami transportu oraz zarządami dróg (szerzej punkt 3), Władzami miast gospodarzy i innymi, które stanowiły centra pobytowe dla uczestników, Placówkami służby zdrowia, Podmiotami realizującymi inwestycje ujęte w terminie realizacji na EURO 2012, 7012

4 Wieloma władzami i podmiotami odpowiedzialnymi za organizację EURO 2012 na Ukrainie, Unią Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA), Innymi podmiotami. Po stronie publicznej, tak samo, jak po stronie sportowej, była pełna współpraca zarówno wszystkich ministerstw, jak i samorządów oraz wielu różnych instytucji. W sumie we współpracę na rzecz organizacji EURO 2012 zaangażowanych było ponad 170 instytucji rządowych i samorządowych, których praca koordynowana była przez Ministra Sportu i Turystyki, za pośrednictwem Spółki celowej PL2012 Sp. z o.o. Podjętych zostało ponad 250 koordynowanych projektów organizacyjnych, 25 tysięcy zadań nadzorowanych w ramach systemu przygotowań, a także przygotowanych zostało 114 planów operacyjnych [2, s.11]. Jedną z instytucji do obsługi Turnieju był Krajowy Sztab Operacyjny (KSO), powołany do koordynacji działań oraz przepływu informacji pomiędzy podmiotami oraz strukturami zarządczymi, związanymi z organizacją EURO 2012 w Polsce [6]. KSO miał swoją siedzibę w centrum Olimpijskim i składał się z: 1. Centrum Operacyjnego odpowiedzialnego za zbieranie, analizę oraz przetwarzanie danych i informacji na potrzeby Krajowego Sztabu Operacyjnego, 2. Centrum Medialnego obsługującego KSO, Komitet do Spraw Koordynacji Organizacji Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz radę Ministrów w zakresie komunikacji zewnętrznej (do środków masowego przekazu) związanej z Turniejem. 2. ZAKRES PODJĘTYCH DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ LOGISTYCZNĄ EURO 2012 Przygotowanie i przeprowadzenie imprezy, jaką są Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej, stanowi ogromne zadanie nie tylko w sferze sportu, lecz także w sferze transportu. Jest również, jak wspomniano wcześniej, poważnym zadaniem logistycznym, w którym na plan pierwszy wysuwają się zadania odnoszące się do rozwiązań w zakresie przewozu osób. Jednakże wcześniej, wymagane jest wykonanie na określony termin zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych, zarówno w infrastrukturze stadionowej, jak też w strukturze dróg i punktów transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i miejskiego. W procesie przygotowań Polski do UEFA EURO 2012 zaplanowano wykonanie 219 inwestycji, w tym 83 inwestycje określono, jako kluczowe. W wyniku ich realizacji powstały nowoczesne wielofunkcyjne stadiony, lotniska, dworce kolejowe, autostrady i drogi ekspresowe, które nie tylko mogły sprostać wymogom obsługi logistycznej nowoczesnej masowej imprezy międzynarodowej, ale stanowią obecnie znaczący wkład w rozbudowę i modernizację infrastruktury transportowej w Polsce, zmieniając wizerunek naszego kraju. Dzięki tym inwestycjom zostało zmodernizowanych i rozbudowanych 36 dworców kolejowych i 783,5 km zmodernizowanych linii kolejowych. Przebudowano i zmodernizowano m.in. następujące dworce kolejowe: Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, Warszawa Gdańska, Warszawa Stadion, Wrocław Główny, Wrocław Stadion, Poznań Główny, Poznań Stadion Expo, a także wiele stacji i przystanków kolejowych. Jedną z ważnych inwestycji kolejowych było oddanie przed Turniejem połączenia kolejowego z centrum Warszawy na Lotnisko Chopina, a także nowej stacji przy Lotnisku, na którą wjechały pociągi Kolei Mazowieckich. Oprócz inwestycji w zakresie infrastruktury poczynionych zostało szereg inwestycji w taborze, poprawiających jakość obsługi pasażerów. Spośród najważniejszych inwestycji drogowych zrealizowanych w ramach przygotowań do EURO 2012 należy wymienić zwiększenie i modernizację sieci dróg krajowych, co spowodowało zwiększenie komfortu jazdy, bezpieczeństwa oraz skrócenie czasu przejazdu. Drogi te stanowiły: Połączenia w obszarze całego kraju oraz połączenia międzynarodowe, tym: 7013

5 Autostrada A-2 wraz z drogą ekspresową S8 podróż pomiędzy Warszawą a Berlinem w całości przebiega autostradą, co umożliwiło skrócenie czasu przejazdu z ok. 7h do ok. 4,50h, Autostrada A-4 podróż pomiędzy Wrocławiem a Dreznem w całości przebiega autostradą, co spowodowało skrócenie czasu przejazdu z ok.3.05h do ok. 2.2h, Autostrada A-1 połączenie Warszawa Gdańsk i Poznań Gdańsk, na której nastąpiło skrócenie przejazdu o ok.1.20h, a wraz z drogą ekspresową S5 czas przejazdu na trasach Berlin Gdańsk i Wrocław Gdańsk uległ skróceniu o ok h. Połączenia obwodnicowe, umożliwiające bezkolizyjne ominięcie wielkich aglomeracji, m.in. aglomeracji śląskiej, wrocławskiej, poznańskiej, gdańskiej i innych. W porównaniu ze stanem wyjściowym z 2007 r. sieć dróg szybkiego ruchu uległa znacznemu wydłużeniu. Łączna długość sieci autostrad zwiększyła się w tym czasie o 72%, natomiast dróg ekspresowych o 14% [3, s.154]. Rys.1 Docelowy układ dróg na Euro 2012 [10]. W ramach intensywnych przygotowań na Euro 2012 ważnymi stawianymi celami były: rozwój sieci portów lotniczych i wzrost jakości obsługi pasażerów na lotniskach. Modernizacja i rozbudowa objęła wszystkie znaczące porty lotnicze, dzięki czemu wzrosła ich przepustowość. Liczba maksymalnych możliwych operacji przylotów na lotniskach miast gospodarzy zwiększyła się o 79%, natomiast operacji odlotów o 12%. Nowoczesna infrastruktura lotniskowa spowodowała, że zagraniczni przewoźnicy zapowiedzieli uruchomienie 154 nowych połączeń lotniczych do końca 2012 roku. Chociaż nie wszystkie projekty infrastrukturalne, zwłaszcza dotyczące sieci drogowej i niektórych obiektów dworcowych, zostały w całości zakończone, to jednak dzięki dużemu zaawansowaniu budów można było z nich korzystać. 3. ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ EURO 2012 W POLSCE Na EURO 2012 przybyło do Polski około 600 tysięcy gości ze 110 krajów świata. Również w czasie trwania Turnieju znacznie częściej podróżowali Polacy między polskimi miastami gospodarzami. 7014

6 W obsłudze transportowej EURO 2012 zaangażowany był transport kolejowy, drogowy, lotniczy, a także częściowo morski. Natomiast wewnątrz miast gospodarzy realizowane były podróże do stadionów, jak też do wydzielonych stref kibica. Ze względu na uwarunkowania lokalizacyjne krajów gospodarzy Mistrzostw oraz skład drużyn finałowych Turnieju, kluczowe znaczenie w rozwiązaniach logistycznych w relacjach krajowych i międzynarodowych miał jednak transport kolejowy i transport lotniczy. Ogromne trudności w przewidywaniu zapotrzebowania na przewóz wielu tysięcy kibiców miały terminy poszczególnych meczów, aktualne warunki pogody, możliwość śledzenia rozgrywek poprzez ogólnie dostępną telewizję i przez specjalnie ustawione wielkie ekrany w strefach kibica. Rozrzucenie rozgrywek sportowych w osiem miejsc, w dwóch krajach, stwarzało kolejne wielkie trudności w przewidywaniu, które z osób będą zainteresowane meczami odbywającymi się w Polsce, a które odbywającymi się na Ukrainie, korzystając z wolności poruszania się i swobody wykorzystania dostępnych środków transportu. Tylko dla pierwszej fazy rozgrywek Mistrzostw określone było, jakie drużyny spotkają się w określonym dniu i na danym stadionie. Natomiast pary drużyn, które spotkały się w następnych fazach mistrzostw, były dopiero wyłonione w wyniku wcześniej rozegranych meczów. A zatem, nie było wiadomo, jakie drużyny spotkają się później, wiadomo było natomiast, kiedy odbędzie się mecz potencjalnych zwycięzców. Znajomość dat i miejsc ma duże znaczenie dla organizatorów mistrzostw, a zwłaszcza dla organizacji transportu. Kibice poszczególnych reprezentacji i przypadkowi widzowie nie wiedzieli z góry, które drużyny przejdą do następnej fazy rozgrywek. Istniała więc konieczność przygotowania kilku wersji rozwiązań logistycznych, aby móc sprostać kształtowanym się na bieżąco wielkościom potrzeb przewozowym. Przygotowanie rozwiązań w zakresie obsługi transportowej EURO 2012 wymagało także ścisłej współpracy pomiędzy wieloma kluczowymi partnerami zaangażowanymi w obsługę transportową, w tym: z GDDKiA, PKP S.A., PKP PLK S.A, przewoźnikami kolejowymi (m.in. PKP Intercity S.A., Przewozy Regionalne sp. z o.o.) z Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Urzędem Transportu Kolejowego, portami lotniczymi, władzami miast gospodarzami UEFA EURO 2012, które były odpowiedzialne za organizację transportu publicznego w czasie trwania meczów piłkarskich. Obsługa zwiększonej liczby pasażerów wymagała zwiększenia częstotliwości połączeń oraz rozszerzenia i poprawy oferty usług przewozowych. Przygotowane zostały specjalne plany operacyjne w obszarze transportu kolejowego, obejmujące liczbę uruchomionych pociągów kursujących w trakcie Turnieju między miastami gospodarzami, a Krakowem. Dodatkowo uruchomionych zostało: Z Gdańska 1137 pociągów, Z Poznania 2523 pociągi, Z Warszawy 2532 pociągi, Z Wrocławia 1830 pociągów, Z Krakowa 1927 pociągów [3, s.9]. Łącznie, dworce w miastach gospodarzach i Krakowie podczas Mistrzostw obsłużyły ponad 10 tys. pociągów, z czego niecałe 12% miało spóźnienie do 30 minut, a zaledwie 3% nieco ponad 30 minut. Ciekawą alternatywą były uruchamiane dodatkowe połączenia kolejowe przez koleje zagraniczne. Największym powodzeniem cieszyły się pociągi dowożące kibiców z Czech w fazie grupowej do Wrocławia, gdzie nie było wcześniej połączeń rozkładowych oraz na ćwierćfinał w Warszawie. Koleje czeskie uruchomiły pociągi już na kilka miesięcy przed UEFA EURO 2012, prowadząc akcję promocyjną pod hasłem Vlakem na Euro" (pociągiem na Euro). Kluczową rolę w całym procesie obsługi logistycznej UEFA EURO 2012 spełniał transport lotniczy, zwłaszcza w obsłudze gości zagranicznych. Prowadzone wcześniej prace inwestycyjne i modernizacyjne w portach lotniczych w miastach gospodarzach miały na celu przygotowanie lotnisk do przyjęcia zwiększonego ruchu lotniczego na poziomie operacji na godzinę. Dodatkowo, przygotowane zostały na czas Turnieju lotniska wspomagające, które stanowiły odpowiednie 7015

7 zabezpieczenie przyjęcia i obsługi spodziewanej w kraju liczby samolotów i pasażerów. Były to lotniska w Bydgoszczy, Zielonej Górze Babimoście, Łodzi Lublinku, Modlinie, Katowicach Pyrzowicach i Szczecinie Goleniowie. Dzięki przeprowadzonym inwestycjom lotniskowym możliwe było zachowanie płynności ruchu na lotniskach, a przez to zagwarantowanie wysokiej jakości obsługi i bezpieczeństwa. Przeprowadzono łącznie na lotniskach ponad 30 tysięcy operacji lotniczych, w tym blisko 4 tysiące operacji dedykowanych specjalnie dla gości EURO Łączną liczbę operacji lotniczych podczas EURO 2012 w głównych miastach gospodarzach w Polsce przedstawia tabela 2. Tab.2. Łączna liczba operacji lotniczych podczas UEFA EURO 2012 w Polsce [3,s. 8] Liczba operacji Gdańsk Poznań Warszawa Wrocław Łączna liczba operacji lotniczych podczas Turnieju Łączna liczba operacji EURO Najwięcej operacji lotniczych obsłużyło Lotnisko Chopina w Warszawie ponad 17,7 tysiąca. Poza wymienionymi w tabeli portami, operacje lotnicze przeprowadzane były, jak wcześniej wspomniano, także w innych portach lotniczych w Polsce, przygotowanych do tej obsługi. W czasie UEFA EURO 2012 wykorzystywany był także transport morski, głównie obsługiwany przez porty Trójmiasta. Główne porty morskie, do których pływają promy to Gdańsk i Gdynia. Promy kursowały na trasach Gdańsk-Nynäshamn, Gdynia-Karlskrona, Gdynia-Rostock oraz Gdynia- Helsinki. Kolejnym obszarem zarządzania logistycznego był tzw. transport turniejowy, w ramach którego używane były samochody w kilku kategoriach; ponad 300 samochodów i 49 obrandowanych jednakowo autokarów. Logistyka transportu obejmowała także wiele rozwiązań w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie miast gospodarzy. Podobnie, jak w przypadku transportu na poziomie krajowym, również w miastach gospodarzach i w Krakowie przygotowane zostały specjalne Plany Operacyjne, które podlegały uzgodnieniu z podmiotami mającymi wpływ na funkcjonowanie transportu w czasie EURO Np. w Gdańsku jedna z przyjętych propozycji dotyczyła bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej (w tym SKM) od północy w dniu meczu, do godz następnego dnia, dla posiadaczy biletów na mecze. Ważnym zadaniem było także zapewnienie obsługi parkingowej, ponieważ każdy stadion miał od 4 do 7 wydzielonych parkingów, dla których należało zapewnić stewardów, którzy czuwali, żeby dobrze, właściwie, szybko wjechać, zaparkować i po meczu wyjechać. 4. SYSTEM ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS EURO 2012 W POLSCE Zapewnienie bezpieczeństwa Mistrzostwom Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 należało do strategicznych zadań organizacyjnych Polski, jako kraju gospodarza i miało na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom (kibicom. drużynom, działaczom, sędziom. VIP-om, dziennikarzom, sponsorom oraz turystom) w czasie ich pobytu na terenie Polski oraz zagwarantowanie niezakłóconego przebiegu imprezy, w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa, z minimalną ingerencją w wolność osobistą wszystkich uczestników UEFA EURO W tym celu Prezes Rady Ministrów powołał w 2010 r. Komitet ds. Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012, skupiający ponad 30 instytucji zaangażowanych w system zabezpieczenia, którego prace były kontynuowane w 2012 r. przez Komitet ds. Koordynacji Organizacji Turnieju Finałowego, w którym rolą kluczową spełniał Minister Spraw Wewnętrznych. Jednym z najważniejszych zadań, które zostały zrealizowane w ramach prac Komitetu, było opracowanie Zintegrowanej Koncepcji Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012 (dokument przyjęto w dniu 6 września 2010 r), określającej wszystkie obszary, zakres odpowiedzialności oraz działania 7016

8 poszczególnych podmiotów w celu zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa podczas Turnieju. Głównym jej założeniem było połączenie w jedną harmonijną całość: Przyjaznej przestrzeni publicznej, w tym niezbędnej infrastruktury, informacji i obsługi, Efektywnego i dostępnego systemu opieki medycznej i ratownictwa, opartej na najlepszych wzorcach i doświadczeniach strategii działania służb porządku publicznego. Istotnym celem przygotowań organów administracji publicznej w ramach zapewnienia bezpieczeństwa podczas UEFA EURO 2012 w Polsce i na Ukrainie było zminimalizowanie ryzyka zaistnienia sytuacji kryzysowej podczas rozgrywek, a także szybkie i skuteczne przeciwdziałanie niekorzystnemu rozwojowi wydarzeń. Cel ten uzyskano poprzez zidentyfikowanie zagrożeń, określenie szczegółowych zadań dla podmiotów reagujących, zapewnienie sprawnego obiegu informacji, przetestowanie procedur i planów postępowania oraz zapewnienie koordynacji polityki informacyjnej w sytuacji kryzysowej. W procesie przygotowań do Mistrzostw przeprowadzonych zostało szereg zmian legislacyjnych, gwarantujących bezpieczeństwo na UEFA EURO Kluczowa z nich to ustawa z dnia 31 sierpnia 201 l r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła rozwiązania, zapewniające sprawne i bezpieczne przeprowadzenie Turnieju oraz mające istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa na imprezach masowych, w szczególności na imprezach sportowych w przyszłości [9]. Liczby zaangażowanych funkcjonariuszy w dniu odbywania rozgrywek piłkarskich podane zostały w tabeli 3. Tab.3. Łączna liczba funkcjonariuszy policji w polskich miastach gospodarzach oraz w Krakowie [3, s.12) Liczba funkcjonariuszy policji Gdańsk Poznań Warszawa Wrocław Kraków Średnia liczba funkcjonariuszy w dzień meczowy Średnia liczba funkcjonariuszy policji w dzień bez meczów Jak wynika z danych zawartych w tabeli 3 nad zapewnieniem prawidłowego przebiegu Mistrzostw w ciągu dnia meczowego, we wszystkich miastach gospodarzach, zaangażowanych było ponad 9 tys. policjantów. Natomiast w dniach bez prowadzonych rozgrywek piłkarskich liczba była nieco mniejsza i wynosiła ponad 5 tys. funkcjonariuszy. Największa liczba policjantów zaangażowana była w ochronę Mistrzostw w Warszawie. 5. USPRAWNIENIE ODPRAW GRANICZNYCH W czasie trwania EURO 2012 musiała być również zapewniona płynność ruchu granicznego, aby z jednej strony skrócony został czas oczekiwania na przekraczane granicy, z drugiej zaś zapewniony był wysoki poziom kontroli granicznej, zapewniający bezpieczeństwo. Rozwiązano tę kwestię dzięki: Wzmocnieniu obsady kadrowej na przejściach granicznych, Zoptymalizowaniu systemu odprawy granicznej, zwłaszcza dzięki wprowadzeniu tzw. polskoukraińskiej odprawy granicznej i celnej w jednym miejscu na przejściach granicznych w Dorohusku, Hrebennem. Korczowej i Medyce, Otwarciu tymczasowego drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów-Uhrynow, Uruchomieniu tzw. Pasów EURO" dla podróżnych, którzy nie deklarowali niczego do oclenia, Wprowadzeniu mieszanych patroli funkcjonariuszy Służby Granicznej i Państwowej Słuzby Granicznej Ukrainy. W odprawach lotniczych przyjęto minimalny czas kontroli 70 osób na godzinę na jednego funkcjonariusza, a na przejściach lądowych mniej niż 15 minut na osobę. Służby Graniczne we współdziałaniu z innymi właściwymi służbami zapewniały priorytet dla uczestników Mistrzostw. W praktyce czas prowadzenia odprawy granicznej na przejściach lądowych me przekraczał 2 minut na osobę, a na lotniskach mieścił się w oczekiwanych normach. 7017

9 W czasie Mistrzostw, w dniach r., granicę państwową ogółem przekroczyło osób, w tym na kierunku do Polski l osób, a na kierunku z Polski osób. Najwięcej odprawiono cudzoziemców, którzy stanowili około 66.7% wszystkich odprawionych w tym okresie osób [2]. WNIOSKI Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 były trzecią pod względem wielkości imprezą sportową na świecie oraz największym i najbardziej złożonym pod względem organizacyjnym przedsięwzięciem zrealizowanym w Polsce. Była to także jedna z najbardziej kompleksowych operacji logistycznych, prowadzona wspólnie z Ukrainą. W ramach polskich przygotowań związanych z obsługą logistyczną Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 zostało podjętych i zrealizowanych szereg projektów technicznych i organizacyjnych, zapewniających sprawną organizację, a w szczególności sprawny przepływ ludzi, informacji oraz bezpieczeństwo i porządek publiczny. Mimo ogromnego katalogu zadań wyznaczonych dla różnych służb, dzięki sprawnemu zarzadzaniu projektami i pełnej koordynacji działań wielu osób i instytucji, począwszy od instytucji odpowiedzialnych za sprawy po stronie publicznej, za sprawy transportowe, bezpieczeństwa, serwisu, udało się przeprowadzić tę międzynarodową imprezę z zapewnieniem wymagań stawianych przez Unię Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) oraz wymagań stawianych przez jej uczestników oraz opinię społeczną. Był to projekt logistyczny wymagający wielu lat przygotowań. Dzięki organizacji EURO 2012 została w Polsce rozbudowana i zmodernizowana infrastruktura stadionowa i transportowa na niespotykaną dotychczas skalę. Transportowe projekty inwestycyjne miały na celu skrócenie czasu przejazdu między miastami gospodarzami oraz dojazdu do nich z miejsc przekroczenia granicy. Nastąpiła znaczna poprawa komfortu podróży, a przede wszystkim znacząco został skrócony czas przejazdu między największymi polskimi miastami oraz na trasach międzynarodowych. Jednocześnie podniesiony został poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Streszczenie Artykuł przedstawia wybrane problemy związane z obsługą logistyczną Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, które odbyły się w Polsce i na Ukrainie. Zarządzanie logistyczne międzynarodową imprezą sportową stanowi nie tylko integralną jej część, ale także warunkuje sprawny jej przebieg. Jednakże, ze względu na obszerność tematu, przedstawione zostały rozwiązania logistyczne odnoszące się głównie do obszaru Polski. W szczególności uwaga została zwrócona na wstępne uwarunkowania organizacji EURO 2012 oraz na zakres podjętych działań logistycznych, stanowiących obszary wsparcia dla przebiegu Mistrzostw. Analizą zostały objęte główne przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie infrastruktury stadionowej i transportowej, a także zakres obsługi transportowej, zapewniającej sprawne i płynne przemieszczenia wszystkim uczestnikom EURO Obsługa ta obejmuje krajowy transport lądowy, transport lotniczy oraz publiczny transport w miastach gospodarzach. Ponadto, zwrócona została również uwaga na kolejne zadanie logistyczne, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom Mistrzostw oraz z zapewnieniem porządku jej przebiegu. Logistical problems associated with EURO 2012 Abstract This article presents some selected problems associated with logistical support of the 2012 UEFA European Championship held Poland and Ukraine. Logistics management of an international sporting event not only constitutes its integral part, but also determines the smooth course of the event proceedings. However, because of the breadth of the subject, the presentation of logistic solutions has been limited to embrace only the solutions utilized in Poland. In particular, attention has been paid to the initial conditions for the organization of EURO 2012, as well as the scope of logistics activities undertaken to support the course of the Championships. Major investment projects in the field of stadium infrastructure and transport have been analyzed, as well as the range of transport services that ensured the smooth and seamless movement of all participants of EURO This support included national land transport, air transport and public transport 7018

10 in the host cities. In addition, attention has also been paid to the next logistics task that is the one related to ensuring the safety of all participants and the smooth course of the Championships. BIBLIOGRAFIA 1. Piłce Nożnej ( ) 2. Kancelaria Sejmu, Biuro Komisji Sejmowych, Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. (nr 38) z dnia 26 lipca 2012 r. 3. Ministerstwo Sportu i Turystyki, Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć EURO 2012 oraz wykonywanych działań dotyczących realizacji przygotowań Polski do Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO Warszawa, lipiec Regulamin UEFA. 5. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012.Dz. U. z 2010r. Nr 8, poz. 52, z póź. zm. 6. Uchwała Nr 4 Komitetu do Spraw Koordynacji Organizacji Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Dz.U nr 62 poz. 504, z póź. zm. 8. Ustawa z dnia 7 września 2007 r.o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO Dz.U z późn. zm. Dz.U.z 2010r. nr Ustawa z dnia 31 sierpnia 201 l r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw. Dz. U Nr 217. poz Załącznik do uchwały nr 163/2007 Rady Ministrów z dnia 25 września 2007 r. Program Budowy Dróg Krajowych na lata , październik,

Przygotowania do UEFA EURO 2012. 18 stycznia 2012 r.

Przygotowania do UEFA EURO 2012. 18 stycznia 2012 r. Przygotowania do UEFA EURO 2012 18 stycznia 2012 r. 8 CZERWCA 2012 r. GODZ. 18:00 MECZ OTWARCIA UEFA EURO 2012 TM STADION NARODOWY W WARSZAWIE do meczu otwarcia Polska- Grecja pozostało 142 dni MISTRZOSTWA

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego

Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego Główne obszary działań w zakresie EURO 2012 Organizacja przez Polskę turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 spowoduje

Bardziej szczegółowo

Organizacja zabezpieczenia podoperacji GDAŃSK UEFA EURO 2012. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Organizacja zabezpieczenia podoperacji GDAŃSK UEFA EURO 2012. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Organizacja zabezpieczenia podoperacji GDAŃSK UEFA EURO 2012 Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku EURO 2012 Final SF 1 SF 2 Grupa A Warszawa - Wrocław Grupa B Lwów - Charków Grupa C Gdańsk - Poznań Grupa

Bardziej szczegółowo

Transport w słuŝbie Euro 2012.

Transport w słuŝbie Euro 2012. Transport w słuŝbie Euro 2012. A co potem? Adrian Furgalski Zespół Doradców Gospodarczych TOR 25 listopada 2011 r. Kibice i turyści przyjadą do Polski na Euro, przede wszystkim wykorzystując transport

Bardziej szczegółowo

Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012]

Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012] Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012] Tytuł prezentacji Tytuł prezentacji Tytuł Tytuł prezentacji Miejscowość, DD MM RRRR Miejscowość, DD DD MM RRRR Na jakiej podstawie powstała

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie kolei do obsługi głównych potoków przewozów krajowych podczas EURO 2012

Przygotowanie kolei do obsługi głównych potoków przewozów krajowych podczas EURO 2012 MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Przygotowanie kolei do obsługi głównych potoków przewozów krajowych podczas EURO 2012 Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Kołobrzeg DANIA Gniewino

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SLD DS. MONITOROWANIA TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ UEFA EURO 2012 WARSZAWA, 2 LIPCA 2012

ZESPÓŁ SLD DS. MONITOROWANIA TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ UEFA EURO 2012 WARSZAWA, 2 LIPCA 2012 ZESPÓŁ SLD DS. MONITOROWANIA TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ UEFA EURO 2012 WARSZAWA, 2 LIPCA 2012 CEL: MONITORING STANU PRZYGOTOWAŃ I REALIZACJI PROJEKTU EURO 2012 SKŁAD ZESPOŁU: TOMASZ GARBOWSKI

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie działań służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych po turnieju EURO 2012

Podsumowanie działań służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych po turnieju EURO 2012 Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/10021,podsumowanie-dzialan-sluzb-podleglych-ministerstwu-spraw-wewnetrznychpo-turniej.html Wygenerowano: Czwartek, 4 lutego 2016, 04:42 Strona znajduje się w

Bardziej szczegółowo

SPOKOJNIE I BEZPIECZNIE PODCZAS MISTRZOSTW EUROPY UEFA EURO U21 POLSKA ATMOSFERA WSPANIAŁA

SPOKOJNIE I BEZPIECZNIE PODCZAS MISTRZOSTW EUROPY UEFA EURO U21 POLSKA ATMOSFERA WSPANIAŁA POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145240,spokojnie-i-bezpiecznie-podczas-mistrzostw-europy-uefa-euro-u21-polska-20 17-Atmo.html Wygenerowano: Sobota, 8 lipca 2017, 10:46 SPOKOJNIE

Bardziej szczegółowo

Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami

Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami Raport fot. Scanrail - fotolia.com Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami UEFA EURO 2012 mgr inż. Maciej Kaczorek, Biuro Strategii, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Bardziej szczegółowo

UEFA EURO 2012 200 dni do startu

UEFA EURO 2012 200 dni do startu UEFA EURO 2012 200 dni do startu Warszawa, 25.11.2011 r. Tytuł Tytuł prezentacji Marcin Herra Prezes Zarządu Miejscowość, Miejscowość, DD DD DD MM MM RRRR RRRR UEFA EURO 2012 skala imprezy 155 mln osób

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE TRANSPORTU SZYNOWEGO W OBSŁUDZE OBIEKTÓW GENERUJĄCYCH DUŻY RUCH NA PRZYKŁADZIE STADIONU PGE ARENA GDAŃSK

ZNACZENIE TRANSPORTU SZYNOWEGO W OBSŁUDZE OBIEKTÓW GENERUJĄCYCH DUŻY RUCH NA PRZYKŁADZIE STADIONU PGE ARENA GDAŃSK ZNACZENIE TRANSPORTU SZYNOWEGO W OBSŁUDZE OBIEKTÓW GENERUJĄCYCH DUŻY RUCH NA PRZYKŁADZIE STADIONU PGE ARENA GDAŃSK Estera Górecka Politechnika Gdańska, Koło Naukowe Inżynierii Drogowej i Kolejowej KoDiK

Bardziej szczegółowo

EURO 2012 IMPULS DLA POLSKIEJ GOSPODARKI I BIZNESU JOANNA MUCHA MINISTER SPORTU I TURYSTYKI SKALA WYZWAŃ 219 PROJEKY INFRASTRUKTURALNE

EURO 2012 IMPULS DLA POLSKIEJ GOSPODARKI I BIZNESU JOANNA MUCHA MINISTER SPORTU I TURYSTYKI SKALA WYZWAŃ 219 PROJEKY INFRASTRUKTURALNE GOTOWOŚĆ 2012 EURO 2012 IMPULS DLA POLSKIEJ GOSPODARKI I BIZNESU JOANNA MUCHA MINISTER SPORTU I TURYSTYKI 1 SKALA WYZWAŃ EURO 2012 INFRASTRUKTURA 219 PROJEKY INFRASTRUKTURALNE ORGANIZACJA 252 PROJEKTY

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana ustawa jest aktem normatywnym, który ma stworzyć warunki umożliwiające organizację finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012 (UEFA Euro 2012).

Bardziej szczegółowo

Krzysztof POGŁÓD Agnieszka DOMASIEWICZ ARUP. Mieczysław REKSNIS. Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawa

Krzysztof POGŁÓD Agnieszka DOMASIEWICZ ARUP. Mieczysław REKSNIS. Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawa Krzysztof POGŁÓD Agnieszka DOMASIEWICZ ARUP Mieczysław REKSNIS Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawa Opracowanie koncepcji transportowej w celu zarządzanie podróżami podczas imprezy masowej

Bardziej szczegółowo

Akcja transportowa na mecz UEFA EURO 2012 GRECJA ROSJA 16 czerwca 2012 r. Zespół ds. Przewozów w czasie EURO

Akcja transportowa na mecz UEFA EURO 2012 GRECJA ROSJA 16 czerwca 2012 r. Zespół ds. Przewozów w czasie EURO Akcja transportowa na mecz UEFA EURO 2012 GRECJA ROSJA 16 czerwca 2012 r. Zespół ds. Przewozów w czasie EURO DODATKOWY TRANSPORT W DNIU MECZU GRECJA - ROSJA AUTOBUSY TRAMWAJE METRO KOLEJ dodatkowe linie

Bardziej szczegółowo

Program budowy linii dużych prędkości

Program budowy linii dużych prędkości Program budowy linii dużych prędkości zachodnia część województwa łódzkiego Jan Raczyński Dyrektor Centrum Kolei Dużych Prędkości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warta, 12.11.2010 Program budowy linii

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 15 lutego 2011 r. Pan Paweł Adamowicz Prezydent Miasta Gdańska LGD-4101-035-01/2010 P/10/072 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

Działania administracji rządowej i służb w związku z mistrzostwami świata w piłce nożnej

Działania administracji rządowej i służb w związku z mistrzostwami świata w piłce nożnej Źródło: http://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/4010,dzialania-administracji-rzadowej-i-sluzb-w-zwiazku-z-mistrzostwami-swiata -w-pilc.html Wygenerowano: Poniedziałek, 4 stycznia 2016, 13:32 Strona znajduje

Bardziej szczegółowo

OFERTA CEV MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN POLSKA 2017

OFERTA CEV MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN POLSKA 2017 OFERTA CEV MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN POLSKA 2017 24 sierpnia 2017 r. Polska po raz kolejny zostanie siatkarską stolicą Europy! Po niebywałym sukcesie FIVB Mistrzostw Świata 2014, które

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Informacja o poszczególnych inwestycjach

Informacja o poszczególnych inwestycjach UZASADNIENIE Przedmiotowy projekt uchwały jest realizacją przepisu art. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PRZEBIEG EURO 2012 W OPINII KIBICÓW ZAGRANICZNYCH I POLAKÓW 29 PAŹDZIERNIKA 2012

ORGANIZACJA I PRZEBIEG EURO 2012 W OPINII KIBICÓW ZAGRANICZNYCH I POLAKÓW 29 PAŹDZIERNIKA 2012 ORGANIZACJA I PRZEBIEG EURO 2012 W OPINII KIBICÓW ZAGRANICZNYCH I POLAKÓW 29 PAŹDZIERNIKA 2012 MINĘŁO 120 DNI OD ZAKOŃCZENIA EURO 2012 EURO 2012 TRZECIA CO DO WIELKOŚCI IMPREZA SPORTOWA NA ŚWIECIE 652

Bardziej szczegółowo

Główne wyzwania organizacyjne Mistrzostw Europy w piłce noŝnej UEFA EURO Oficjalna Ceremonia Losowania Grup Eliminacyjnych UEFA EURO 2012

Główne wyzwania organizacyjne Mistrzostw Europy w piłce noŝnej UEFA EURO Oficjalna Ceremonia Losowania Grup Eliminacyjnych UEFA EURO 2012 Główne wyzwania organizacyjne Mistrzostw Europy w piłce noŝnej UEFA EURO 2012 STADION: Widzowie na stadionie: 53 tysiące osób. Rodzina UEFA : blisko 4 tysiące osób. KIBICE PRZYJEZDNI W dniu meczu: 85-100

Bardziej szczegółowo

Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji

Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji Centrum Unijnych Projektów Transportowych Legionowo, 16 lutego 2012 r. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

wspiera bezpieczeństwo energetyczne Zadania związane z zabezpieczeniem miejskiej infrastruktury Róża Różalska

wspiera bezpieczeństwo energetyczne Zadania związane z zabezpieczeniem miejskiej infrastruktury Róża Różalska PSE-Centrum wspiera bezpieczeństwo energetyczne EURO 2012 Róża Różalska PSE Centrum SA Grupa Kapitałowa PSE Operator Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 26 stycznia 2012 r. LWR-4101-25-01/2011 P/11/074 Pan Rafał Dutkiewicz Prezydent Wrocławia Tekst jednolity po uwzględnieniu zmian wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

42 dni do EURO 2012. Warszawa, 27 kwietnia 2012

42 dni do EURO 2012. Warszawa, 27 kwietnia 2012 42 dni do EURO 2012 Warszawa, 27 kwietnia 2012 Czasy przejazdów porównanie Czasy przejazdów pociągów PKP IC Euro 2012 relacja pociągi "EURO" czas jazdy pociągi stałego kursowania czas jazdy od do od do

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce. 16 listopada 2011 r.

Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce. 16 listopada 2011 r. Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce 16 listopada 2011 r. Wyzwania dla przewozów intercity Dla sprostania wymaganiom pasażera konieczne są: Radykalna poprawa jakości oferty

Bardziej szczegółowo

Okrągły Stół 112 - Kraków 18-11-2011

Okrągły Stół 112 - Kraków 18-11-2011 Organizacja Systemu Powiadamiania Ratunkowego w ramach przygotowań do Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 Okrągły Stół 112 - Kraków 18-11-2011 1 Agenda 1. Miasto-Gospodarz - Warszawa 2. System Powiadamiania

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI GŁÓWNY SZTAB POLICJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI GŁÓWNY SZTAB POLICJI 1 ZATWIERDZAM L. dz.gs-o-422/14/ap KOMENDA GŁÓWNA POLICJI GŁÓWNY SZTAB POLICJI RAPORT Bezpieczeństwo imprez masowych w 2013 roku Warszawa, styczeń 2014 roku 2 SPIS TREŚCI WSTĘP str. 1 1. IMPREZY MASOWE

Bardziej szczegółowo

15 CZERWCA 2012 OCENA PRZYGOTOWAŃ I ORGANIZACJI PIERWSZYCH DNI EURO 2012 W POLSCE BADANIA KIBICÓW ZAGRANICZNYCH W MIASTACH GOSPODARZACH

15 CZERWCA 2012 OCENA PRZYGOTOWAŃ I ORGANIZACJI PIERWSZYCH DNI EURO 2012 W POLSCE BADANIA KIBICÓW ZAGRANICZNYCH W MIASTACH GOSPODARZACH 15 CZERWCA 2012 OCENA PRZYGOTOWAŃ I ORGANIZACJI PIERWSZYCH DNI W POLSCE BADANIA KIBICÓW ZAGRANICZNYCH W MIASTACH GOSPODARZACH JAKIE SĄ OCZEKIWANIA KIBICÓW WOBEC OFEROWANYCH USŁUG Sprawny transport Poczucie

Bardziej szczegółowo

Program budowy linii dużych prędkości w Polsce

Program budowy linii dużych prędkości w Polsce Program budowy linii dużych prędkości w Polsce Poznań, 11.06.2010 r. Budowa nowych linii kolejowych o wysokich parametrach technicznych (prędkość maksymalna powyżej 300 km/h) jest dominującą tendencją

Bardziej szczegółowo

Grupa robocza Infrastruktura transportu

Grupa robocza Infrastruktura transportu Projekty związane z organizacją Mistrzostw Europy w piłce noŝnej EURO 2012 współfinansowane ze środków unijnych Grupa robocza Infrastruktura transportu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 maja

Bardziej szczegółowo

EURO 2012 - wyzwania i perspektywy. Port Lotniczy y Warszawa im. F. Chopina. Konferencja Airports 2008 Warszawa, 17-18

EURO 2012 - wyzwania i perspektywy. Port Lotniczy y Warszawa im. F. Chopina. Konferencja Airports 2008 Warszawa, 17-18 EURO 2012 - wyzwania i perspektywy Michał Marzec Naczelny Dyrektor P.P. Porty Lotnicze Dyrektor PL Warszawa im. F. Chopina Konferencja Airports 2008 Warszawa, 17-18 18 września 2008 Spis treści: 1. Stan

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 ORAZ Z WYKONANYCH DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO FINAŁOWEGO TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2012 BS/78/2012 KTO WYGRA EURO 2012 PRZEWIDYWANIA POLAKÓW

Warszawa, czerwiec 2012 BS/78/2012 KTO WYGRA EURO 2012 PRZEWIDYWANIA POLAKÓW Warszawa, czerwiec 2012 BS/78/2012 KTO WYGRA EURO 2012 PRZEWIDYWANIA POLAKÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego

Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury i Komunikacji Wydział Transportu i Infrastruktury Zielona

Bardziej szczegółowo

Przygotowania Polski do UEFA EURO 2012 TM po losowaniu grup turniejowych

Przygotowania Polski do UEFA EURO 2012 TM po losowaniu grup turniejowych Przygotowania Polski do UEFA EURO 2012 TM po losowaniu grup turniejowych Po losowaniu grup turniejowych w Kijowie znamy już finalny scenariusz Turnieju w Polsce. Ilu kibiców i turystów zagranicznych możemy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 3 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

USTAWA z dnia 3 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 3 kwietnia 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2009 r. Nr 68, poz. 575. o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo masowych imprez sportowych

Bezpieczeństwo masowych imprez sportowych Bezpieczeństwo masowych imprez sportowych Imprezy masowe w województwie lubuskim Rok 2011: 212 imprez masowych 133 masowe imprezy sportowe 11 masowych imprez sportowych podwyższonego ryzyka 8 zawody żużlowe

Bardziej szczegółowo

PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego. Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce

PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego. Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce Marian Łukasiak Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju PKP S.A. Łódź,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO Wizja rozwoju Krakowa KRAKÓW MIASTEM OBYWATELSKIM, ZAPEWNIAJĄCYM WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ-EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015

Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015 Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015 Warszawa, maj 2015 SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 GRUPA PKP W LICZBACH STRUKTURA I OTOCZENIE STRUKTURA RYNKU KOLEJOWEGO W POLSCE INWESTYCJE GRUPY PKP INFRASTRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Źródło: http://www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo-sdm/przygotowania-sluzb/14441,przygotowania-sluzb.html Wygenerowano: Sobota, 25 czerwca 2016, 01:05

Źródło: http://www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo-sdm/przygotowania-sluzb/14441,przygotowania-sluzb.html Wygenerowano: Sobota, 25 czerwca 2016, 01:05 Źródło: http://www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo-sdm/przygotowania-sluzb/14441,przygotowania-sluzb.html Wygenerowano: Sobota, 25 czerwca 2016, 01:05 Nad bezpieczeństwem uczestników Światowych Dni Młodzieży

Bardziej szczegółowo

Polish Guide - jeszcze bardziej przydatny dla obcokrajowców w trakcie EURO 2012 w Polsce

Polish Guide - jeszcze bardziej przydatny dla obcokrajowców w trakcie EURO 2012 w Polsce 20120601 15:43 Zlecone: Czujcie się jak u siebie! Aplikacje mobilne dla zagranicznych kibiców Dwie aplikacje mobilne i inne przydatne nowoczesne narzędzia ułatwią obcokrajowcom pobyt w Polsce w czasie

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT MONITORINGU

DEPARTAMENT MONITORINGU Mistrzostwa Europy w piłce nożnej EURO 2012. Widownia transmisji oraz udziały programów 1, 2, HD i od 8 czerwca do 1 lipca 2012 - podsumowanie DEPARTAMENT MONITORINGU WARSZAWA 2012 Mistrzostwa Europy w

Bardziej szczegółowo

Obsługa komunikacyjna Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 TM

Obsługa komunikacyjna Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 TM Obsługa komunikacyjna Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 TM Terminy rozgrywek Podstawowa zasada organizacji ruchu drogowego Trasa dojazdu z/do lotniska Oznakowanie ruchu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury Warszawa, 28.05.2008r..

Ministerstwo Infrastruktury Warszawa, 28.05.2008r.. Ministerstwo Infrastruktury Projekty rozporządze dzeń Ministra Infrastruktury dotyczące ce udzielania pomocy publicznej na rozwój portów lotniczych, transportu intermodalnego oraz inteligentnych systemów

Bardziej szczegółowo

Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku. inwestycje. Priorytety 2017

Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku. inwestycje. Priorytety 2017 Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku ZARZĄDZANIE inwestycje KLIENCI Priorytety 2017 ZARZĄDZANIE Organizacja przewozów podczas Światowych Dni Młodzieży 2500 pociągów rejsowych 400 pociągów specjalnych

Bardziej szczegółowo

Integracja transportu aglomeracyjnego w kontekście oferty handlowej przewoźnika

Integracja transportu aglomeracyjnego w kontekście oferty handlowej przewoźnika Integracja transportu aglomeracyjnego w kontekście oferty handlowej przewoźnika INTEGRACJA handlowa organizacyjna taryfowa z powodu braku odpowiednich ustaw nie ma możliwości prawnych stworzenia pełnej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 ORAZ Z WYKONANYCH DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO FINAŁOWEGO TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ LOTNISK KOMUNIKACYJNYCH AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ OGRANICZENIA I PERSPEKTYWY. mgr inż. Krzysztof Jaroszkiewicz r.

ROZWÓJ LOTNISK KOMUNIKACYJNYCH AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ OGRANICZENIA I PERSPEKTYWY. mgr inż. Krzysztof Jaroszkiewicz r. ROZWÓJ LOTNISK KOMUNIKACYJNYCH AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ OGRANICZENIA I PERSPEKTYWY mgr inż. Krzysztof Jaroszkiewicz 25.08.2017 r. LOTNISKO F.CHOPINA W WARSZAWIE Stan obecny Ruch: 12,8 mln pax/rok 2016

Bardziej szczegółowo

Obsługa transportowa EURO 2012 przez Spółkę PKP Intercity S.A. Warszawa, 22.03.2012

Obsługa transportowa EURO 2012 przez Spółkę PKP Intercity S.A. Warszawa, 22.03.2012 Obsługa transportowa EURO 0 przez Spółkę PKP Intercity S.A. Warszawa,.03.0 Cel PKP INTERCITY S.A. w trakcie Euro 0 PKP Intercity bezpieczny, sprawny i wygodny środek transportu w trakcie Euro 0. Przygotowania

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2010 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2010 r. Załącznik nr 1 Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2010 r. UWAGI METODOLOGICZNE W 2010 roku istotnym zmianom uległ układ prezentowanych danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach członków

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 ORAZ Z WYKONANYCH DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO FINAŁOWEGO TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy Na podstawie art. 17 ust. 4, ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Przygotowania Polskich Portów Lotniczych do UEFA EURO 2012 TM. Tytuł prezentacji Tomasz SZYMCZAK Krajowy Koordynator ds. lotnisk

Przygotowania Polskich Portów Lotniczych do UEFA EURO 2012 TM. Tytuł prezentacji Tomasz SZYMCZAK Krajowy Koordynator ds. lotnisk Przygotowania Polskich Portów Lotniczych do UEFA EURO 2012 TM Tytuł prezentacji Tytuł prezentacji Tomasz SZYMCZAK Krajowy Koordynator ds. lotnisk Miejscowość, Miejscowość, DD DD MM MM RRRR RRRR Podmiotowy

Bardziej szczegółowo

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA Koncepcja obsługi komunikacyjnej Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 w Warszawie Wykonawca: Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A. Umowa Nr: BD/B-I-2-5/B/U-46/08

Bardziej szczegółowo

Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Usprawnienie transportu kolejowego w aglomeracji poznańskiej poprzez uruchomienie

Bardziej szczegółowo

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja załącznik do Uchwały nr 41/XIII/016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 014-00 z dnia 0 maja 016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 7.1. Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

UEFA ogłosiła listę centrów pobytowych

UEFA ogłosiła listę centrów pobytowych UEFA ogłosiła listę centrów pobytowych Dwadzieścia jeden ośrodków w Polsce i siedemnaście ukraińskich znajduje się na rekomendowanej przez UEFA liście centrów pobytowych przeznaczonych dla drużyn zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Znaczenie projektu w Sopocie dla PKP S.A. w kontekście kolejowych inwestycji dworcowych

Znaczenie projektu w Sopocie dla PKP S.A. w kontekście kolejowych inwestycji dworcowych Znaczenie projektu w Sopocie dla PKP S.A. w kontekście kolejowych inwestycji dworcowych Paweł Olczyk Członek Zarządu PKP S.A. Dyrektor Zarządzania Nieruchomościami I Nadzoru Właścicielskiego Sopot, 2 luty

Bardziej szczegółowo

Poznańska Kolej Metropolitalna geneza, założenia, zrealizowane działania przygotowawcze, plany na przyszłość i dylematy rozwojowe

Poznańska Kolej Metropolitalna geneza, założenia, zrealizowane działania przygotowawcze, plany na przyszłość i dylematy rozwojowe Poznańska Kolej Metropolitalna geneza, założenia, zrealizowane działania przygotowawcze, plany na przyszłość i dylematy rozwojowe Stowarzyszenie Metropolia Poznań Linie kolejowe w obszarze aglomeracji

Bardziej szczegółowo

CO SIĘ DZIEJE W PROJEKCIE PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO UEFA EURO 2012? NEWSLETTER PROJEKTU PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO UEFA EURO 2012 LIPIEC 2011

CO SIĘ DZIEJE W PROJEKCIE PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO UEFA EURO 2012? NEWSLETTER PROJEKTU PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO UEFA EURO 2012 LIPIEC 2011 CO SIĘ DZIEJE W PROJEKCIE PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO UEFA EURO 2012? NEWSLETTER PROJEKTU PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO UEFA EURO 2012 LIPIEC 2011 Na niecały rok przed Euro 2012 Polska dysponuje dwoma z czterech budowanych

Bardziej szczegółowo

Jak polska kolej zmieni się w ciągu pięciu lat. Warszawa, 22 września 2017 r.

Jak polska kolej zmieni się w ciągu pięciu lat. Warszawa, 22 września 2017 r. Jak polska kolej zmieni się w ciągu pięciu lat Warszawa, 22 września 2017 r. Krajowy Program Kolejowy ponad 66 mld zł łączna wartość inwestycji ponad 220 projektów 9000 km torów objętych pracami Łączymy

Bardziej szczegółowo

bezpieczeństwa ruchu drogowego

bezpieczeństwa ruchu drogowego Gdańsk, 22-23 kwietnia 2010 Perspektywy integracji bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce według koncepcji ZEUS Joanna Żukowska Lech Michalski Politechnika Gdańska PROJEKT ZEUS - Zintegrowany System Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

Tytuł Tytuł prezentacji. Tytuł prezentacji. Tytuł prezentacji. Wolontariat 2012 tworzenie przyjaznej. przestrzeni publicznej

Tytuł Tytuł prezentacji. Tytuł prezentacji. Tytuł prezentacji. Wolontariat 2012 tworzenie przyjaznej. przestrzeni publicznej Wolontariat 2012 tworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej Współpraca Miast Gospodarzy UEFA Euro 2012 TM i Spółki PL.2012 Warszawa, 22 czerwca 2010 Tytuł prezentacji Tytuł prezentacji Tytuł Tytuł prezentacji

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Ryszard Świlski Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Kraków, 12 czerwca 2012 r. Zadania Samorządu Województwa Pomorskiego Organizowanie kolejowych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 ORAZ Z WYKONANYCH DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO FINAŁOWEGO TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

Dworce kolejowe na EURO 2012

Dworce kolejowe na EURO 2012 Dworce kolejowe na EURO 2012 Warszawa, luty 2009 1 Scenariusz spotkania Zarządu PKP S.A. z zarządami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP CARGO S.A. w dniu 13 lutego 2009 r. Aport nieruchomości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Regietów, 20 stycznia 2010

Regietów, 20 stycznia 2010 OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2030 2030 Regietów, 20 stycznia 2010 PLAN PREZENTACJI Część I: Rola Strategii Rozwoju Transportu w planowaniu systemu transportowego

Bardziej szczegółowo

- Województwo Śląskie to aglomeracja ściśle współpracujących ze sobą miast synergia i doświadczenie przy dużych projektach

- Województwo Śląskie to aglomeracja ściśle współpracujących ze sobą miast synergia i doświadczenie przy dużych projektach Ważne informacje o przygotowaniach EURO w Województwie Śląskim Mocne strony naszej kandydatury - Województwo Śląskie to aglomeracja ściśle współpracujących ze sobą miast synergia i doświadczenie przy dużych

Bardziej szczegółowo

Światowe dni kolei. Warszawa, 4 sierpnia 2016 r.

Światowe dni kolei. Warszawa, 4 sierpnia 2016 r. Warszawa, 4 sierpnia 2016 r. Światowe dni kolei Podsumowanie działań przewoźników kolejowych i zarządcy infrastruktury podczas Światowych Dni Młodzieży kolej na ŚDM KLUCZOWE DANE pasażerowie 1,1 mln pasażerów

Bardziej szczegółowo

Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP) i regionalnych

Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP) i regionalnych IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie oraz rozwój lotnictwa w regionach Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP)

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu wiedzy o mistrzostwach Europy w piłce nożnej dla uczniów szkół podstawowych Dzieje mistrzostw Europy 1960-2012

Regulamin konkursu wiedzy o mistrzostwach Europy w piłce nożnej dla uczniów szkół podstawowych Dzieje mistrzostw Europy 1960-2012 Regulamin konkursu wiedzy o mistrzostwach Europy w piłce nożnej 1. Konkurs wiedzy o mistrzostwach Europy w piłce nożnej Dzieje mistrzostw Europy 1960 2012 organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 86

Bardziej szczegółowo

Kampania TOALETA2012.pl edycja 2010

Kampania TOALETA2012.pl edycja 2010 Kampania TOALETA2012.pl edycja 2010 Idea kampanii Toaleta2012.pl Toaleta2012.pl to kampania edukacyjna prowadzona przez firmę CWS-boco Polska od 2008 r. Jej celem jest zwrócenie uwagi na problem liczby

Bardziej szczegółowo

SALON LOKALNEGO I REGIONALNEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO

SALON LOKALNEGO I REGIONALNEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO SALON LOKALNEGO I REGIONALNEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO Konferencja Publiczny transport zbiorowy priorytet dla publicznego transportu kolejowego w wymiarze lokalnym i regionalnym. Stan, zamierzenia i oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

VI, VII, VIII POIiŚ. Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 27 stycznia 2010

VI, VII, VIII POIiŚ. Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 27 stycznia 2010 Stan realizacji projektów w ramach priorytetów VI, VII, VIII POIiŚ Centrum Unijnych Projektów Transportowych 27 stycznia 2010 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Projekty

Bardziej szczegółowo

PPP w tworzeniu usług logistycznych w obrocie portowo - morskim. dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański

PPP w tworzeniu usług logistycznych w obrocie portowo - morskim. dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański PPP w tworzeniu usług logistycznych w obrocie portowo - morskim dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański Instytut Morski, Gdańsk, 16.05.2007 Główna teza prezentacji PPP choć atrakcyjne

Bardziej szczegółowo

Największa operacja służb od czasu papieskiej pielgrzymki

Największa operacja służb od czasu papieskiej pielgrzymki Źródło: http://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/12074,najwieksza-operacja-sluzb-od-czasu-papieskiej-pielgrzymki.html Wygenerowano: Czwartek, 7 stycznia 2016, 11:56 Strona znajduje się w archiwum. Czwartek, 05

Bardziej szczegółowo

Realizacja programu budowy linii dużych prędkości w Polsce

Realizacja programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Realizacja programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Konrad Gawłowski Z-ca Dyrektora PKP PLK S.A. Centrum Kolei Dużych Prędkości Wrocław, 4-5.10.2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008 o przyjęciu

Bardziej szczegółowo

Oferta 2015/2016. Warszawa, 29.09.2015r.

Oferta 2015/2016. Warszawa, 29.09.2015r. Oferta Warszawa, 29.09.2015r. 30 MLD ZŁ INWESTYCJI W KOMFORT 2 750 NOWYCH STACJI/PERONÓW, 600 DOPOSAŻONYCH I PODDANYCH ESTETYZACJI 25 MLD ZŁ 60 EZT, PONAD 260 WAGONÓW, 30 LOKOMOTYW SPALINOWYCH 4 MLD ZŁ

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w przyszłość Podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015

Inwestycja w przyszłość Podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015 www.pwc.com Inwestycja w przyszłość Podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015 kwiecień 2015 Prasa o Grupie PKP: sytuacja wyjściowa w 2011 roku * Źródła (od góry): Polska Dziennik Bałtycki, Głos

Bardziej szczegółowo

CEV MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN POLSKA

CEV MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN POLSKA OFERTA HOSPITALITY CEV MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN POLSKA 2017 WSTĘP Po trzyletniej przerwie oczy siatkarskiego świata ponownie będą zwrócone w kierunku Polski. Wielkimi krokami zbliża

Bardziej szczegółowo

Mecz Polska Anglia od kuchni, czyli jak zarządzać strefami VIP i Business dzień po dniu. Mikołaj Knop. Współwłaściciel agencji ELEMENT events

Mecz Polska Anglia od kuchni, czyli jak zarządzać strefami VIP i Business dzień po dniu. Mikołaj Knop. Współwłaściciel agencji ELEMENT events Mecz Polska Anglia od kuchni, czyli jak zarządzać strefami VIP i Business dzień po dniu Mikołaj Knop Współwłaściciel agencji ELEMENT events Agenda Event i jego ELEMENTY Sportfive Strefa Hospitality i jej

Bardziej szczegółowo

Maciej Musiał : Partnerstwo dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w kontekście Krajowej Polityki Miejskiej.

Maciej Musiał : Partnerstwo dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w kontekście Krajowej Polityki Miejskiej. Maciej Musiał : Partnerstwo dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w kontekście Krajowej Polityki Miejskiej. Partnerstwo dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Województwo Wielkopolskie Miasto Poznań Powiat

Bardziej szczegółowo

Rola i odpowiedzialność organizatora imprezy i zarządcy obiektu.

Rola i odpowiedzialność organizatora imprezy i zarządcy obiektu. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu Uczenie się przez całe życie. Rola i odpowiedzialność organizatora imprezy i zarządcy obiektu. Na przykładzie wizyty

Bardziej szczegółowo

Komunikacja kolejowa miast z portami lotniczymi w Polsce. Warszawa, 2 października 2013 r.

Komunikacja kolejowa miast z portami lotniczymi w Polsce. Warszawa, 2 października 2013 r. Komunikacja kolejowa miast z portami lotniczymi w Polsce Warszawa, 2 października 2013 r. Agenda: 1. Połączenia kolejowe z portami lotniczymi w Polsce 2. Charakterystyka i konkurencyjność istniejących

Bardziej szczegółowo

Transport miejski na trzy pierwsze mecze UEFA EURO 2012 w Warszawie:

Transport miejski na trzy pierwsze mecze UEFA EURO 2012 w Warszawie: Transport miejski na trzy pierwsze mecze UEFA EURO 2012 w Warszawie: 8 czerwca 2012 r.: Polska Grecja 12 czerwca 2012 r.: Polska Rosja 16 czerwca 2012r.: Grecja - Rosja Zespół ds. Przewozów w czasie EURO

Bardziej szczegółowo

Karpacki Oddział Straży Granicznej

Karpacki Oddział Straży Granicznej Karpacki Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.karpacki.strazgraniczna.pl/ko/aktualnosci/18194,ostatnie-przygotowania-kaosg-i-kowsg-do-swiatow ych-dni-mlodziezy.html Wygenerowano: Poniedziałek,

Bardziej szczegółowo

Zarząd Transportu Miejskiego na mecze UEFA EURO 2012 TM. Zespół ds. Przewozów w czasie EURO

Zarząd Transportu Miejskiego na mecze UEFA EURO 2012 TM. Zespół ds. Przewozów w czasie EURO Zarząd Transportu Miejskiego na mecze UEFA EURO 2012 TM Zespół ds. Przewozów w czasie EURO Zarząd Transportu Miejskiego na mecze UEFA EURO 2012 TM AUTOBUSY TRAMWAJE METRO KOLEJ 20 linii specjalnych wydłużone

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT ORGANIZACJI IMPREZ, BEZPIECZEŃSTWA I INFRASTRUKTURY

DEPARTAMENT ORGANIZACJI IMPREZ, BEZPIECZEŃSTWA I INFRASTRUKTURY Warsztaty Strona tytułowa proces podejmowania decyzji Warszawa-Rembertów, 18-19 sierpnia 2015 r. Warsztaty dla Dyrektorów / Kierowników ds. Bezpieczeństwa PROCES UZGODNIENIA PROJEKTU przez Wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach przygotowania do UEFA EURO 2012. Warszawa, 01.03.2012 r.

Działania w ramach przygotowania do UEFA EURO 2012. Warszawa, 01.03.2012 r. Działania w ramach przygotowania do UEFA EURO 2012 Warszawa, 01.03.2012 r. Już tylko cztery miesiące pozostało do rozpoczęcia trzeciej co do wielkości imprezy sportowej na świecie. Główną areną imprezy

Bardziej szczegółowo

EXPO 2022. Łódź, Polska 2015

EXPO 2022. Łódź, Polska 2015 EXPO 2022 Rzeczpospolita Polska ubiega się o prawo organizacji wystawy International EXPO w Łodzi w 2022 roku. Tematem wystawy będzie, szeroko rozumiana, rewitalizacja. 1751 pierwsza wystawa w Londynie

Bardziej szczegółowo

POLSKA CZECHY / 17.11.2015 / STADION Wrocław OFERTA PAKIETÓW BIZNESOWYCH

POLSKA CZECHY / 17.11.2015 / STADION Wrocław OFERTA PAKIETÓW BIZNESOWYCH / 17.11.2015 / STADION Wrocław WPROWADZENIE POLSKA CZECHY 11 października 2015 r. Polska pokonała Irlandię 2:1 i wywalczyła awans do Mistrzostw Europy 2016. Na fali sukcesu naszej Reprezentacji zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa 62 381 8 390 4 265 4 125 29 OBRONA NARODOWA I a. środki z budżetu państwa 62 381 8 390 4 265 4 125

Wartość kosztorysowa 62 381 8 390 4 265 4 125 29 OBRONA NARODOWA I a. środki z budżetu państwa 62 381 8 390 4 265 4 125 WYKAZ INWESTYCJI WIELOLETNICH W 2002 R. Załącznik nr 7 Przyrost zdolności 41 Wartość kosztorysowa 12 087 775 9 453 349 1 790 069 3 567 030 1 767 705 inwestycji wieloletnich jednostek a. środki z budżetu

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA

BROSZURA INFORMACYJNA BROSZURA INFORMACYJNA PAKIETY VIP CEV MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN POLSKA 2017 WSTĘP Po trzyletniej przerwie oczy siatkarskiego świata ponownie będą zwrócone w kierunku Polski. Wielkimi

Bardziej szczegółowo