wspiera bezpieczeństwo energetyczne Zadania związane z zabezpieczeniem miejskiej infrastruktury Róża Różalska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wspiera bezpieczeństwo energetyczne Zadania związane z zabezpieczeniem miejskiej infrastruktury Róża Różalska"

Transkrypt

1 PSE-Centrum wspiera bezpieczeństwo energetyczne EURO 2012 Róża Różalska PSE Centrum SA Grupa Kapitałowa PSE Operator Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Turniej EURO 2012 to nie tylko wielkie sportowe emocje. Dla firm energetycznych to wydarzenie oznacza przede wszystkim odpowiedzialność za prawidłową eksploatację i pracę obiektów elektroenergetycznych oraz za pewność i bezpieczeństwo zasilania w energię elektryczną w trakcie imprezy. Polskie Sieci Elektroenergetyczne Centrum reprezentują Operatora Systemu Przesyłowego, PSE Operator, przy realizacji opracowanego i koordynowanego przez Biuro Infrastruktury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy planu operacyjnego ds. zabezpieczenia infrastrukturalnego miasta podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Uczestniczą też w uruchomionym przez PSE Operator podprojekcie Zarządzanie kryzysowe EURO 2012, stanowiącym część zbieżnego z celem strategicznym OSP projektu pod nazwą Zapewnienie bezpieczeństwa pracy KSE (Krajowego Systemu Energetycznego). Zadania związane z zabezpieczeniem miejskiej infrastruktury Polskie Sieci Elektroenergetyczne Centrum (PSE-Centrum) biorą udział w pracach powołanego przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy zespołu zabezpieczenia technicznego. W jego ramach współdziałają ze sobą podmioty odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie stołecznej infrastruktury podczas EURO 2012 (RWE Stoen Operator Sp. z o.o., Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA, Dalkia Polska SA, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Zarząd Oczyszczania Miasta). Zadaniem zespołu jest właściwe przygotowanie infrastruktury komunalnej miasta oraz sprawnej współpracy służb odpowiedzialnych za jej działanie w czasie rozgrywek, a także identyfikacja, analiza i eliminacja wszelkich ryzyk związanych z funkcjonowaniem stolicy podczas turnieju. Kluczowe znaczenie dla władz samorządowych ma zapewnienie zasilania miasta w energię elektryczną, ze szczególnym uwzględnieniem Stadionu Narodowego i wydzielonych Stref Kibica. PSE-Centrum jako reprezentant Operatora Systemu Przesyłowego odpowiada w zespole zabezpieczenia technicznego za bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie eksploatowanych przez siebie obiektów elektroenergetycznych należących do sieci przesyłowej i zapewniających nr 1-2 (11-12)

2 zasilanie aglomeracji warszawskiej (stacje elektroenergetyczne 400/220/110 kv Miłosna, 400/110 kv Mościska, 220/110 kv Mory i 220/110 kv Piaseczno oraz linie 400 kv Kozienice-Miłosna, Rogowiec-Mościska-Miłosna, linie 220 kv Kozienice-Mory, Kozienice- Piaseczno-Mory, Janów-Mory, Miłosna-Ostrołęka, Miłosna-Mory), a także za współpracę elementów systemu przesyłowego ze swojego obszaru działania z elektrowniami systemowymi (ze szczególnym uwzględnieniem Elektrowni Bełchatów, Elektrowni Kozienice i Elektrowni Ostrołęka), z siecią dystrybucyjną (eksploatowaną przez właścicieli: RWE Stoen Operator Sp. z o.o. i PGE Dystrybucja SA - Oddział Warszawa) oraz z lokalnymi źródłami wytwórczymi (Elektrociepłownie Siekierki i Żerań). Zadania z obszaru ruchowego Wykonywane przez PSE-Centrum zadania związane z podniesieniem bezpieczeństwa infrastruktury elektroenergetycznej dotyczą obszaru ruchowego i organizacyjnego, a także eksploatacji obiektów. Wśród rozwiązań odnoszących się do prowadzenia ruchu, na czas turnieju PSE-Centrum zorganizowało rezerwowy punkt dla Obszarowej Dyspozycji Mocy Warszawa i Regionalnego Centrum Nadzoru Warszawa. W tym okresie służby ruchowe PSE Centrum wykonują zadania przy wzmocnionych obsadach stanowisk dyżurnych i dyspozytorów. Również obsługa dyspozytorska ODM Warszawa została uzupełniona o stanowisko do prowadzenia bieżących analiz bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. PSE-Centrum wystąpiło z wnioskiem o wprowadzenie wzmożonej gotowości ruchowej do partnerów z sektora dystrybucyjnego i wytwórczego. Poczynione z nimi ustalenia obejmowały możliwość świadczenia generacji wymuszonej w obiektach PGNiG TERMIKA (zgodnie z umową pomiędzy PGNiG Termika a PSE Operator) oraz rezygnację z planowania postoju bloków w Elektrowni Ostrołęka. Z udziałem specjalistów PSE-Centrum została też przygotowana próba systemowa podania napięcia i mocy rozruchowej z Elektrowni Ostrołęka do Elektrociepłowni Siekierki. Jej celem było potwierdzenie możliwości rozruchu źródeł lokalnych i przyspieszenie odbudowy zasilania odbiorców w aglomeracji warszawskiej w przypadku awarii systemowej. Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Zadania eksploatacyjne i organizacyjne Rozwiązania eksploatacyjne i organizacyjne wdrożone przez PSE-Centrum obejmowały szeroki zakres: od przeglądu i realizacji zadań remontowych i modernizacyjnych mogących mieć wpływ na funkcjonowanie obiektów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zasilania EURO 2012, przez wprowadzenie dodatkowych dyżurów służb odpowiedzialnych za eksploatację, opracowanie i wdrożenie dodatkowych procedur działania, wzmocnienie ochrony obiektów energetycznych, aktualizację umów zawartych z podwykonawcami na usuwanie awarii (wprowadzenie stałej gotowości i znaczne skrócenie dotychczasowego dopuszczalnego czasu reakcji), po nawiązanie kontaktów z centrami zarządzania kryzysowego zorganizowanymi przez inne podmioty z branży. Wśród działań związanych z Euro 2012 nie zabrakło także gier i ćwiczeń praktycznych, których celem było sprawdzenie znajomości procedur i poprawności reakcji służb technicznych na zagrożenia, które mogą się pojawić w czasie rozgrywek. Przeprowadzono też szkolenie całej załogi z zakresu radzenia sobie z możliwymi zagrożeniami, ewakuacją obiektów i zasadami udzielania pierwszej pomocy. Zarządzanie kryzysowe EURO 2012 w Grupie Kapitałowej PSE Operator Celem podprojektu Zarządzanie kryzysowe Euro 2012 uruchomionego przez PSE Operator we współpracy z podmiotami z Grupy Kapitałowej PSE Operator, w tym PSE-Centrum, jest realizacja zadań określonych w ramach Zintegrowanej Koncepcji Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012 w Polsce. Obejmuje ona zapewnienie uczestnikom turnieju maksymalnego bezpieczeństwa w czasie ich pobytu w Polsce i zagwarantowanie niezakłóconego przebiegu imprezy, a także połączenie najwyższych standardów bezpieczeństwa z minimalną ingerencją w wolność osobistą wszystkich uczestników i kibiców. PSE Operator jako Operator Systemu Przesyłowego odpowiada za zarządzanie szóstym zagrożeniem spośród 15 zidentyfikowanych to jest ryzykiem wystąpienia awarii systemów elektroenergetycznych. W ramach współpracy i wymiany informacji w sytuacjach kryzysowych z Wojewódzkimi Centrami Zarządzania Kryzysowego zostały 106

3 Fot. 1. Fragment linii 220 kv relacji Miłosna-Mory przebudowanej na potrzeby usunięcia kolizji z budową warszawskiego Mostu Północnego jednej z ważniejszych inwestycji infrastrukturalnych związanych z Euro (fot. K. Falkowski)

4 Fot. 2. Fragment linii 220 kv relacji Miłosna-Mory przebudowanej na potrzeby usunięcia kolizji z budową warszawskiego Mostu Północnego jednej z ważniejszych inwestycji infrastrukturalnych związanych z Euro (fot. K. Falkowski)

5 podpisane porozumienia w sprawie zasad i zakresu wymiany informacji o awariach energetycznych (z Wojewodą Łódzkim, Wojewodą Mazowieckim i z Wojewodą Podlaskim). PSE-Centrum uzyskało także w imieniu PSE Operator możliwość korzystania przez służby techniczne z uprawnień dla pojazdów uprzywilejowanych, umożliwiające szybsze usunięcie ewentualnych awarii oraz zostało wyposażone w dodatkowe środki łączności: telefony satelitarne i radiotelefony, pracujące w sieci zarządzania Wojewody Mazowieckiego. Polskie Sieci Elektroenergetyczne Centrum włączyły się również w działania związane z podprojektem, częściowo pokrywające się z planem operacyjnym ds. zabezpieczenia infrastrukturalnego miasta. Ich częścią było ćwiczenie pod kryptonimem Libero mające na celu doskonalenie współdziałania struktur kierujących i decyzyjnych w wypracowaniu rozwiązań sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczestników imprezy masowej i sprawdzanie wariantów zawartych w planach zarządzania kryzysowego. Realizacja zadań określonych w Zintegrowanej Koncepcji Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012 w Polsce wymagała od podmiotów z Grupy Kapitałowej PSE Operator szeregu działań związanych z oceną gotowości służb dyspozytorskich i eksploatacyjnych do likwidacji potencjalnych stanów zakłóceniowych, niezawodności systemów współpracy z podmiotami zewnętrznymi, komunikacji, systemów teleinformatycznych, stanu bezpieczeństwa fizycznego obiektów elektroenergetycznych, niezawodności urządzeń sieci przesyłowej pod kątem spełnienia warunków zasilania w okresie rozgrywek, a także zapewnienia gotowości magazynu centralnego do dostarczenia urządzeń na potrzeby likwidacji ewentualnych awarii. Poprzedził je przegląd procedur dotyczących likwidacji potencjalnych stanów zakłóceniowych i awarii. Wnioski końcowe z tych analiz i przeglądu pomogły w identyfikacji procedur niezbędnych do opracowania lub wymagających modyfikacji, a także działań eksploatacyjnych, remontowych i inwestycyjnych, które należało wykonać przed rozpoczęciem turnieju. Pracę zespołu odpowiedzialnego za zarządzanie kryzysowe EURO 2012 zakończy oficjalne podsumowanie efektów po finale mistrzostw i ich prezentacja zarządowi Operatora Systemu Przesyłowego. nr 1-2 (11-12)

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Raport Roczny 2012 Polskie Sieci Elektroenergetyczne - narodowy Operator Systemu Przesyłowego w Polsce Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m. St. Warszawy z

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 ORAZ Z WYKONANYCH DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO FINAŁOWEGO TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 ORAZ Z WYKONANYCH DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO FINAŁOWEGO TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE R A P O R T Zespołu ds. Zbadania Przyczyn i Skutków Katastrofy Energetycznej powołanego zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej

Nowe wyzwania w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej Nowe wyzwania w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej Dr Henryk Majchrzak Tomasz Tarwacki Grzegorz Tomasik Jacenty Węgliński PSE Operator SA Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kv

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kv Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kv Płock FOLDer informacyjny Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 40 pomiędzy SE Piła Krzewina SE Bydgo Na pasku na dole: Wykonawca: Konsorcjum Firm:

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...5 Rozdział 2. Definicje...5 Rozdział 3. Wykaz dokumentów związanych...8 Rozdział 4. Rozdział 5. Sposób realizacji wymagań dotyczących Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG

Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG Konstancin Jeziorna, marzec 2010 Plan Rozwoju w zakresie zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne dla energetyki Broszura informacyjna

Fundusze Unijne dla energetyki Broszura informacyjna Fundusze Unijne dla energetyki Broszura informacyjna Projekt realizowany w ramach konkursu dotacji na przeprowadzenie działań informacyjno promocyjnych, dotyczących Funduszy Europejskich, organizowanego

Bardziej szczegółowo

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 WYDZIAŁ ANALIZ RCB GRUDZIEŃ 2013 1 SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE RAPORTU... 3 II. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE W SEZONIE ZIMOWYM... 4 III. PROGNOZOWANE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

poszerzamy horyzonty...

poszerzamy horyzonty... poszerzamy horyzonty... raport roczny 2006/2007 Raport Roczny 2006/2007 Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Spis treści Raport Roczny 2006/2007 Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 5 OBWIESZCZENIE PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO. z dnia 14 stycznia 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 5 OBWIESZCZENIE PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO. z dnia 14 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 5 OBWIESZCZENIE PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia rocznego

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROCZ Y. Suplement I GAZ-SYSTEM S.A. JAKO ZAANGAŻOWANY PRACODAWCA

ZINTEGROWANY ROCZ Y. Suplement I GAZ-SYSTEM S.A. JAKO ZAANGAŻOWANY PRACODAWCA ZINTEGROWANY APOR ROCZ Y Suplement I JAKO ZAANGAŻOWANY PRACODAWCA Suplement I JAKO ZAANGAŻOWANY PRACODAWCA Inicjatorami szkoleń często są pracownicy. Dobrym przykładem w tym zakresie jest organizacja szkoleń

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURY KRYTYCZNE w elektroenergetyce. Adam KLimpel Krzysztof Lipko

INFRASTRUKTURY KRYTYCZNE w elektroenergetyce. Adam KLimpel Krzysztof Lipko INFRASTRUKTURY KRYTYCZNE w elektroenergetyce Adam KLimpel Krzysztof Lipko USTAWA 590 z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Ustawa definiuje Infrastrukturę krytyczną jako cyt: - należy przez

Bardziej szczegółowo

ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce

ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce Raport2010 RWE Polska ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00-347 Warszawa T +48 22 821 41 31 F +48 22 821 33 29 RAPORT 2010 01 SPIS TREŚCI Prezes Zarządu RWE Polska o odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Etap II: Ogólny model rynku opomiarowania

Etap II: Ogólny model rynku opomiarowania Zbudowanie i uzgodnienie modelu rynku opomiarowania i stosowania mechanizmów zarządzania popytem wraz z opracowaniem modeli biznesowych Opracowanie wykonane na zlecenie przedsiębiorstwa Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i rozwój

Bezpieczeństwo i rozwój KLIENT DYSTRYBUCJA PRZESY Elektryczna ISSN 1897-3833 Biuletyn Branżowy 6/2014 Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Z działalności Towarzystwa Paragraf w sieci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa PL.2.10-001-25 Wydanie 2 Trębaczew, lipiec 2011 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3

Bardziej szczegółowo

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Grudziądz Węgrowo Inwestycja liniowa kto jest kim w inwestycji Inwestor Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY I MIASTA GRÓJEC - OPRACOWANE NA LATA 2012-2027 (PROJEKT)

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY I MIASTA GRÓJEC - OPRACOWANE NA LATA 2012-2027 (PROJEKT) ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY I MIASTA GRÓJEC - OPRACOWANE NA LATA 2012-2027 (PROJEKT) Grójec 2012 Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

most do twojego sukcesu Profil firmy

most do twojego sukcesu Profil firmy most do twojego sukcesu Profil firmy Profil firmy 5 7 11 17 19 23 27 Portret spółki System przesyłowy Współpraca z klientami Aktywność międzynarodowa Informacje finansowe Inwestycje Wyzwania 3 4 most do

Bardziej szczegółowo

Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG

Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Grudzień 2013 roku Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Spis treści Strona 3 Strona 6 Strona 9 Strona 12 Strona 13 DIALOG

Bardziej szczegółowo

ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce

ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce Raport2012 ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce Raport2012 ŚRODOWISKO RWE Polska i RWE Stoen Operator - fakty i liczby SPOŁECZNOŚĆ PROFIL ORGANIZACJI Zarządzanie zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnym biznesem

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ENEA Raportowanie CSR za 2013 r. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Kapitałowej ENEA 2013

Grupa Kapitałowa ENEA Raportowanie CSR za 2013 r. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Kapitałowej ENEA 2013 Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Kapitałowej ENEA 2013 1 Spis treści raportu Kalendarium 2013 O raporcie Indeks treści GRI Oświadczenie Global Compact Interesariusze Mapa interesariuszy

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2013 r. WARSZAWA GRUDZIEŃ 2013 Spis

Bardziej szczegółowo