MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 ORAZ Z WYKONANYCH DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO FINAŁOWEGO TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ UEFA EURO 2012 (marzec 2011 r. styczeń 2012 r.) Warszawa, marzec 2012 r.

2 Spis treści 1 Wprowadzenie Strategiczne informacje dotyczące przygotowań Polski do UEFA EURO 2012 w 2011 r Status przygotowań do Turnieju w styczniu 2012 r Infrastruktura Stadiony na UEFA EURO Porty lotnicze Transport lądowy Organizacja Bezpieczeństwo i opieka medyczna jeden z najistotniejszych obszarów organizacyjnych Sprawna organizacja transportu istotny element sukcesu Turnieju Obsługa gości i kibiców kluczowy element wpływający na wizerunek kraju Współpraca z kluczowymi partnerami - współorganizatorami UEFA EURO PROGRAM - koordynacji współpracy z Ukrainą PROGRAM - koordynacji profesjonalnego partnerstwa z UEFA (Union of European Football Associations) oraz spółkami zależnymi UEFA PROGRAM - koordynacji przygotowań i realizacji jednolitego planu działań promocyjnych przed Turniejem wpływających na postrzeganie kraju Gotowość operacyjna Szczegółowy status realizacji projektów organizacyjnych Mapy Drogowej w 2011 r. wraz z informacją o działaniach spółki PL.2012 w tym zakresie PROGRAM nr 2 - koordynacji, zarządzania i kontroli procesów obsługi na lotniskach PROGRAM nr 3 - koordynacji, zarządzania i kontroli procesów przewozu z użyciem transportu lądowego (drogowy i kolejowy) PROGRAM nr 4 - koordynacji zapewnienia bezpiecznych warunków dla przeprowadzenia Turnieju (bezpieczeństwo prywatne i publiczne / opieka medyczna i ratownictwo) PROGRAM nr 5 - koordynacji jakości obsługi gości i kibiców PROGRAM nr 6 - koordynacji współpracy z Ukrainą PROGRAM nr 7 - koordynacji profesjonalnego partnerstwa z UEFA (Union of European Football Associations) oraz spółkami zależnymi UEFA PROGRAM nr 8 - koordynacji przygotowań i realizacji jednolitego planu działań promocyjnych przed Turniejem wpływających na postrzeganie kraju Porównanie statystyczne oceny ryzyka dla przedsięwzięć w 2011 r Szczegółowy status realizacji projektów infrastrukturalnych Mapy Drogowej w 2011 r. wraz z informacją o działaniach spółki PL.2012 w tym zakresie PROGRAM nr 1 - koordynacji, zarządzania i kontroli przygotowań infrastrukturalnych (lotniska, stadiony, koleje, infrastruktura miejska) Status realizacji przedsięwzięć kluczowych Status realizacji przedsięwzięć ważnych

3 7.1.3 Status realizacji przedsięwzięć pozostałych Działania podejmowane przez organy administracji publicznej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Ministerstwo Finansów Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Środowiska Podsumowanie Załącznik 1 - Informacja PL.2012 Sp. z o.o. na temat realizacji gwarancji złożonych przez stronę polską na rzecz UEFA. 3

4 1 Wprowadzenie Niniejszy dokument zawiera szczegółowe informacje na temat statusu polskich przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO Sprawozdanie precyzuje zadania realizowane w poszczególnych projektach infrastrukturalnych i organizacyjnych w 2011 r. oraz definiuje cele zaplanowane na 2012 r. Opracowanie i przekazanie niniejszego dokumentu jest realizacją art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz. 133 i Nr 127, poz. 857). Rozdział pierwszy stanowi wprowadzenie do dokumentu. Rozdział drugi zawiera strategiczne informacje dotyczące statusu przygotowań Polski do UEFA EURO 2012 w 2011 r. z uwzględnieniem kluczowych zadań, zrealizowanych na początku 2012 r. Rozdział trzeci prezentuje status kluczowych projektów infrastrukturalnych oraz organizacyjnych w styczniu 2012 r. W rozdziale czwartym opisano gotowość operacyjną najważniejszy etap przygotowań do Turnieju. W rozdziale piątym opisano szczegółowe działania spółki PL.2012 Sp. z o. o. (zwanej dalej PL.2012 ), realizowane w projektach zawartych w planie działań (Mapa Drogowa) oraz status realizacji przedsięwzięć UEFA EURO Rozdział ten przedstawia karty wszystkich projektów realizowanych w ramach poszczególnych 7 programów strategicznych polskich przygotowań (programy 2-8) z uwzględnieniem informacji dotyczących zadań realizowanych w 2011 r., zadań planowanych do realizacji w 2012 r., a także celu przedsięwzięcia, jego budżetu, stopnia realizacji przedsięwzięcia w układzie procentowym oraz poziomu ryzyka, nadawanego zgodnie z Systemem Identyfikacji Ryzyk, związanego z realizacją każdego projektu. Informacje na temat przedsięwzięć są aktualne na dzień 31 stycznia 2012 r., z wyjątkiem danych dotyczących projektów GDDKiA oraz hoteli i centrów pobytowych, które są aktualne na dzień 31 grudnia 2011 r. W rozdziale szóstym znajduje się porównanie statystyczne oceny ryzyka dla poszczególnych przedsięwzięć w 2011 r. Rozdział siódmym zawiera szczegółowe informacje o statusie realizacji koordynowanych projektów infrastrukturalnych w przygotowaniach do Turnieju UEFA EURO Rozdział ósmy opisuje działania podejmowane przez organy administracji publicznej w zakresie przygotowań do UEFA EURO W ostatnim rozdziale dziewiątym znajduje się podsumowanie niniejszego dokumentu. Do sprawozdania w formie załącznika dołączona została Informacja PL.2012 Sp. z o. o. 4

5 na temat realizacji gwarancji złożonych przez stronę polską na rzecz UEFA. Koordynacja zadań realizowanych w 2011 r. obejmowała ścisłą współpracę z następującymi kluczowymi interesariuszami: Parlament RP, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Zdrowia; Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Główna Policji (KGP), Komenda Główna Straży Granicznej, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), Biuro Ochrony Rządu (BOR), Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), Narodowe Centrum Sportu (NCS), PKP Intercity, PKP PLK S.A., PKP S.A., Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP), Polska Organizacja Turystyczna, Służba na RP, Urząd Lotnictwa Cywilnego; Urząd Miasta St. Warszawy, Urząd Miasta Gdańska, Urząd Miasta Poznania, Urząd Miasta Wrocławia, Biuro ds. EURO 2012 Gdańsk, Biuro ds. EURO 2012 Poznań, Biuro ds. EURO 2012 Warszawa, Biuro ds. EURO 2012 Wrocław, Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o. o. (BIEG 2012 sp. z o. o.), EURO Poznań 2012 Sp. z o. o., Gdańskie Inwestycje Komunalne Spółka z o. o. (GIK Sp. z o. o.), Infrastruktura Euro Poznań 2012 Sp. z o. o., Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o. o., Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina, Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o. o., Port Lotniczy Wrocław S.A., Spółka Infrastruktura EURO Poznań 2012, Wrocław 2012 Sp. z o. o., Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o., Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych (ZMID) w Warszawie, Szpitale Referencyjne (26); UEFA, EURO 2012 Polska Sp. z o. o., Polski Związek Piłki Nożnej, EURO 2012 Ukraina, Narodowa Agencja ds. Przygotowania oraz Przeprowadzenia na Ukrainie Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku oraz Organizacji Projektów Infrastrukturalnych. 5

6 2 Strategiczne informacje dotyczące przygotowań Polski do UEFA EURO 2012 w 2011 r. Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 to największe pod względem organizacyjnym przedsięwzięcie realizowane dotychczas w Polsce oraz trzecia pod względem wielkości impreza sportowa na świecie. Finały Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej odbędą się w Polsce i na Ukrainie między 8 czerwca a 1 lipca 2012 roku. W ciągu 23 dni w rozgrywkach zmierzy się 16 drużyn narodowych z całej Europy. Sukces Turnieju zależy w równej mierze od wrażeń kibiców zagranicznych odwiedzających Polskę, jak również od ocen mieszkańców Polski. Zarówno w miastach gospodarzach Euro 2012, jak i w innych regionach, efektywna organizacja i odpowiedniej jakości informacja podczas rozgrywek umożliwi z jednej strony sprawne i komfortowe funkcjonowanie mieszkańców (np. w ramach tymczasowych rozwiązań transportowych), a z drugiej strony stanowi szansę na maksymalizację zysków dla przedsiębiorców we wszystkich branżach oraz przeżycie pozytywnych emocji sportowych. Równolegle do mieszkańców czterech miast gospodarzy Euro 2012, również mieszkańcy pozostałych regionów chcą i będą aktywnie uczestniczyć w Turnieju, czego dowodem są wyniki zgłoszeń na wolontariuszy z ponad 1300 różnych miejscowości oraz wybór centrów pobytowych w Polsce przez 13 spośród wszystkich 16 drużyn narodowych uczestniczących w Mistrzostwach przy czym 7 z tych centrów leży poza miastami gospodarzami. Obok oficjalnych centrów pobytowych również inne miasta i regiony mogą osiągnąć korzyści z organizacji Turnieju, czego przykładem może być wykorzystanie Bydgoszczy i Torunia w zakresie zakwaterowania zwykłych kibiców drużyn rozgrywających mecze w Gdańsku i Poznaniu. Kolejnym ważnym aspektem, w kontekście zaangażowania mieszkańców będzie sprawna i atrakcyjna organizacja miejsc publicznego oglądania meczów poza czterema oficjalnymi strefami kibica - zarówno w miastach gospodarzach Euro 2012, jak i w innych regionach kraju. Dodatkowym i ważnym elementem pozytywnie angażującym społeczeństwo będą działania związane z projektem Wszyscy jesteśmy gospodarzami. Kluczowe znaczenie dla sukcesu Turnieju będzie miało zapewnienie sprawnych procesów transportowych i bezpieczeństwo kibiców. Równie ważna będzie efektywna obsługa kibiców oraz pozytywne zaangażowanie mieszkańców miast i regionów uczestniczących w organizacji Mistrzostw. Realizacja tych celów będzie możliwa przede wszystkim dzięki dobrze zaplanowanej i efektywnie realizowanej polityce informacyjnej, wykorzystującej najbardziej nowoczesne środki komunikacji. W tym zakresie istotna będzie jakość informowania zarówno kibiców, jak i mieszkańców tak, żeby umożliwić obu tym grupom pozytywne emocje i minimalizować zagrożenia podczas organizacji meczów. Na czas trwania Turnieju strona internetowa PL.2012 zostanie przekształcona w praktyczny informator dotyczący organizacji Turnieju zarówno dla kibiców, jak i dla mieszkańców kraju. 6

7 W listopadzie 2011 r. wyłonione zostały wszystkie drużyny narodowe biorące udział w rozgrywkach finałowych. Losowanie grup turniejowych, które odbyło się w dniu 2 grudnia 2011 r. w Kijowie, określiło finalny terminarz Turnieju w Polsce i na Ukrainie. Tabela 1 Terminarz Turnieju UEFA EURO 2012 w Polsce wraz z możliwymi wariantami fazy pucharowej. Kalendarz rozgrywek w Polsce jest kluczowym elementem operacyjnego zaplanowania fazy grupowej i stanowi podstawę do przygotowania się do fazy pucharowej. Szczególnie istotne będzie samo rozpoczęcie Mistrzostw: 8 czerwca 2012 r., godz Mecz otwarcia na Stadionie Narodowym w Warszawie pomiędzy reprezentacjami Polski i Grecji; 8 czerwca 2012 r., godz Mecz Rosja - Czechy na Stadionie we Wrocławiu; 10 czerwca 2012 r., godz Mecz Hiszpania - Włochy na PGE Arena w Gdańsku; 10 czerwca 2012 r., godz Mecz Irlandia Chorwacja na Stadionie Miejskim w Poznaniu. 7

8 Faza Grupowa Mistrzostw w Polsce, z punktu widzenia wylosowanych drużyn oraz aktywności grup kibiców w zakresie bezpieczeństwa w aktualnej analizie, jest obarczona niskim poziomem ryzyka. Na początku 2012 r. UEFA zatwierdziła oficjalnie centra pobytowe i ośrodki treningowe wybrane przez narodowe federacje piłkarskie krajów uczestniczących w finałowym turnieju Mistrzostw UEFA EURO Trzynaście drużyn zamieszka w Polsce, trzy na Ukrainie. Współgospodarze mistrzostw - Polska i Ukraina będą zakwaterowane w stolicach swych krajów w Warszawie i Kijowie. W Warszawie i okolicach zamieszkają, obok Polaków, także piłkarze Rosji, Grecji i Chorwacji. Dodatkowo w warszawskim hotelu Hilton ulokowani będą sędziowie meczów piłkarskich Turnieju. W Kijowie, poza gospodarzami, zamieszkają również Szwedzi. Aż cztery reprezentacje wybrały na swą bazę polskie Wybrzeże. Zamieszkają tam mistrzowie świata i Europy - Hiszpanie, a także Irlandczycy, Duńczycy i Niemcy. Dwie ostatnie drużyny mecze grupowe rozgrywać będą w Charkowie oraz Lwowie. Trzy zespoły - Anglia, Holandia i Włochy wybrały na swoją bazę Kraków, który nie znalazł się w gronie miast gospodarzy. Pierwsze dwie drużyny spotkania grupowe rozgrywać będą na Ukrainie, Włosi grać będą w Gdańsku i Poznaniu. 8

9 Rysunek 1 Centra pobytowe drużyn trenujących w Polsce. Opracowywany scenariusz operacyjny Mistrzostw w Polsce bazuje na następujących założeniach: Finalny kalendarz Turnieju; Geograficzna mapa Mistrzostw; Urealnione szacunki liczby kibiców poszczególnych drużyn, których należy spodziewać się w Polsce od ok tys. w fazie grupowej, do łącznie ok. 0,7-1,5 mln z uwzględnieniem fazy pucharowej (wskazane liczby bazują na wstępnych szacunkach przedstawionych w Tabeli 2, jednak w marcu 2012 r. będzie prowadzona dynamiczna ich analiza i aktualizacja); 9

10 Główne środki transportu i kierunki dotarcia do Polski: o Kluczowa rola ruchu lotniczego i lotnisk szczególnie kibice Irlandii, Grecji, Włoch, Hiszpanii i Rosji; o Ważne lądowe szlaki dojazdowe: zachodni od strony Niemiec (m.in. Chorwaci i Włosi mieszkający w Niemczech), północny od strony okręgu kaliningradzkiego i południowy od strony Czech; Miejsca masowego przebywania gości i kibiców 4 miasta gospodarze i rejony wokół nich oraz okolice centrów pobytowych (szczególna rola Krakowa); W miastach gospodarzach szczególna rola transportu publicznego; w komunikacji międzymiastowej - transportu kolejowego. Obecnie wdrażane są scenariusze operacyjne tak, aby zapewnić osiągnięcie ustalonych parametrów jakości w trakcie Turnieju. Przedstawiona w Tabeli 2 analiza możliwych wariantów meczów ćwierć- i półfinałowych rozgrywanych w Polsce nie rozstrzyga wszystkich teoretycznych możliwości uzależnionych od wyników fazy grupowej. Poza wymienionymi wcześniej znanymi już czynnikami logistycznymi wpływającymi na plan organizacji imprezy w Polsce oraz obok zarysowanych możliwych wariantów rozgrywek fazy pucharowej, pozostaje do określenia kilka dodatkowych elementów, które zostaną uwzględnione w trakcie ostatnich miesięcy przygotowań. Należą do nich: Finalny wynik losowania / podziału puli biletów na mecze i jego analiza pod kątem narodowościowym uczestników; Przygotowanie oszacowania liczby oraz narodowości kibiców, których należy spodziewać się w poszczególnych miastach, w konkretne dni turniejowe, pomiędzy nimi, zarówno na stadionach, jak i w przestrzeniach miejskich (tzw. fan zones); Lista miejsc publicznego oglądania meczów turniejowych (tzw. public viewing) i oszacowanie ich pojemności; Analiza wyników rezerwacji i sprzedaży usług transportowych i noclegowych związanych z okresem Mistrzostw. 10

11 Tabela 2 - Szacowana liczba kibiców odwiedzających Polskę podczas Turnieju; skrajne scenariusze biorą pod uwagę liczbę kibiców. Przedstawiona w Tabeli 2 szacunkowa liczba kibiców zagranicznych w Polsce podczas Mistrzostw została określona zgodnie ze stanem wiedzy w styczniu 2012 r., na bazie źródeł dostępnych w Spółce PL Wskazane dane szacunkowe stanowią istotny element przygotowań operacyjnych i w związku z tym mogą ulegać zmianie. W okresie do maja 2012 r. będą regularnie weryfikowane zgodnie z takimi czynnikami jak: Ostateczne zakończenie sprzedaży biletów na mecze (marzec 2012 r.) i określona na tej podstawie struktura poszczególnych grup kibiców z biletami i bez biletów, którzy odwiedzą poszczególne miasta; Jakość informacji skierowanej do kibiców zagranicznych, ze szczególnym 11

12 uwzględnieniem działań promocyjnych kraju i miast gospodarzy; Stopień przygotowania organizacyjnego imprezy; Dostępne poziomy cen zakwaterowania i pozostałych aspektów logistycznych dla kibiców zagranicznych. W dalszej części dokumentu przedstawiono status realizacji przygotowań na dzień 31 stycznia 2012 r. z uwzględnieniem najważniejszych informacji dostępnych do dnia 16 lutego 2012 r. 12

13 3 Status przygotowań do Turnieju w styczniu 2012 r. Przygotowania do UEFA EURO 2012 prowadzone są przez: Stronę piłkarską reprezentowaną przez UEFA, federacje piłkarskie w Polsce i na Ukrainie oraz specjalnie powołane Lokalne Komitety Organizacyjne (w skrócie LOC) po jednym w każdym kraju gospodarzu (EURO 2012 Ukraina i EURO 2012 Polska); Stronę publiczną. Schemat 1 Organizatorzy Turnieju i przygotowań do Turnieju - strona piłkarska i strona publiczna. Strona publiczna prowadzi z UEFA oraz z LOC bieżącą i efektywną współpracę, opartą o klarowny podział ról i odpowiedzialności. Termin strona publiczna obejmuje wszystkie instytucje zaangażowane w przygotowania do Turnieju po stronie samorządowej, Rządu RP oraz inne podmioty, w których właścicielami są Skarb Państwa bądź struktury samorządów miast. UEFA realizuje działania związane bezpośrednio z organizacją Turnieju (dystrybucja biletów, organizacja meczów, obsada sędziów, promocja Turnieju, organizacja zakwaterowania dla grupy UEFA i drużyn, wolontariat na stadionach, etc.); Strona publiczna realizuje działania w obszarze budowy infrastruktury turniejowej, transportowej i stref kibica, zapewnienie bezpieczeństwa przestrzeni publicznej oraz działań promocji kraju i dodatkowych usług dla kibiców (Polish Pass, Polish Guide, wolontariat przestrzeni publicznej, szkolenia w ramach Akademii Euro). 13

14 W celu realizacji przygotowań strony publicznej zostały powołane i działają zintegrowane struktury administracji rządowej oraz samorządowej, wspierane przez komisję Sejmową tj.: Komitet Organizacyjny Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 przy Prezesie Rady Ministrów; W strukturze Parlamentu RP funkcjonuje stała Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, w ramach której działa Podkomisja stała do spraw przygotowań Polski do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 ; W ramach współpracy z Ukrainą odbyło się posiedzenie Polsko Ukraińskiego Komitetu Organizacyjnego; Komitet ds. Bezpieczeństwa Euro 2012 powołany zarządzeniem Prezesa RM w maju 2010 r. zakończył swoją działalność w dniu 6 lutego 2012 r. odpowiedzialny za koordynację działań wszystkich instytucji i służb zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa podczas Mistrzostw; W ramach kontynuacji prac Komitetu ds. Bezpieczeństwa oraz w celu zapewnienia największej możliwej integracji działań w okresie osiągania gotowości i w trakcie zarządzania Turniejem, powołany został zarządzeniem Prezesa RM z dnia 10 lutego 2012 r. Komitet ds. Koordynacji Organizacji Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 wraz z Krajowym Sztabem Operacyjnym; Dedykowana struktura koordynacyjna i kontrolna całości przygotowań polskiej strony publicznej w ramach Ministerstwa Sportu i Turystyki (Biuro do Spraw EURO 2012), z uwzględnieniem ścisłej współpracy ze spółkami celowymi powołanymi przez Ministra Sportu i Turystyki: o PL.2012 Sp. z o.o. Spółka koordynująca / monitorująca przygotowania w imieniu MSiT; o Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. Spółka odpowiedzialna za budowę i zarządzanie Stadionem Narodowym w Warszawie; Komitet Decyzyjny Miast Gospodarzy Euro 2012 z udziałem przedstawiciela Spółki PL.2012 odpowiedzialny za koordynację działań wspólnych miast gospodarzy; Lokalne Komitety Organizacyjne w każdym z czterech miast gospodarzy Turnieju wraz z odpowiednią strukturą zarządzania przygotowaniami w urzędach miast (Biura Euro) oraz miejskimi Spółkami celowymi (tj. BIEG, EURO Poznań 2012, Wrocław 2012 Sp. z o.o.) - odpowiadające za przygotowania na terenie miast gospodarzy; Komitet Medyczny UEFA EURO 2012 koordynujący przygotowania w obszarze opieki medycznej i ratownictwa; Współpraca z właściwymi organami UEFA, PZPN, EURO 2012 Polska Sp. z o.o. realizowana jest efektywnie i w trybie bieżącym m.in. poprzez: o Udział Ministra Sportu i Turystyki oraz prezesa PL.2012 w cyklicznych posiedzeniach Komitetu Sterującego UEFA EURO Przedstawianie 14

15 informacji o stanie przygotowań Polski do Turnieju, zgłaszanie propozycji 15

16 związanych z organizacją imprezy, uczestniczenie w dyskusji i uzyskiwanie informacji o charakterze strategicznym; o Zainicjowanie i udział przedstawicieli MSiT oraz PL.2012 w cyklicznych spotkaniach Współorganizatorów UEFA EURO 2012 z udziałem miast gospodarzy oraz regionalnych oddziałów PZPN. Przegląd kluczowych elementów przygotowań do Mistrzostw ze strony rządowej, miejskiej oraz futbolowej; o Zainicjowanie i udział kierownictwa PL.2012 oraz EURO 2012 POLSKA w cyklicznych, kwartalnych przeglądach najważniejszych projektów związanych z UEFA EURO 2012, dyskusja i podejmowanie decyzji w bieżących sprawach organizacyjnych; o Realizacja comiesięcznych spotkań koordynatorów obszarów merytorycznych PL.2012 oraz EURO 2012 POLSKA celem zapewnienia bieżącego przepływu informacji oraz koordynacji wspólnych działań eksperckich. W 2012 r. kluczowy jest proces przygotowań, zapewniający osiągnięcie gotowości przed rozpoczęciem Turnieju. Status realizacji prac w obszarze infrastruktury i organizacji w połączeniu z terminarzem rozgrywek, potwierdza możliwość osiągnięcia założeń opracowanych w 2010 r. w raporcie Impact. Głównym celem prowadzonych działań jest osiągnięcie właściwych standardów i jakości Turnieju, wypromowanie pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej i zrealizowanie gwarancji złożonych przez Polskę na rzecz UEFA. Najważniejsze działania Sejmu RP w 2011 r. w kontekście organizacji Turnieju Na efekty publicznych przygotowań do UEFA EURO 2012 duży wpływ mają efektywnie przeprowadzane poszczególne procesy legislacyjne, jak również realizacja przez parlament innych jego funkcji w tym tej kontrolnej. W działalności odpowiednich podmiotów związanych z przygotowaniami do Turnieju wykorzystywano rozwiązania, które zostały przyjęte przez Sejm i Senat w latach wcześniejszych, w szczególności ustawę z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 wraz z nowelizacjami. Szczegółowe informacje na temat stanu przygotowań w poszczególnych obszarach były przekazywane parlamentarzystom przez przedstawicieli Ministerstwa Sportu i Turystyki, PL.2012, EURO 2012 Polska i inne podmioty zaangażowane w ramach odpowiednich posiedzeń sejmowej podkomisji stałej ds. przygotowań Polski do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, sejmowej Komisji Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki, jak również w odpowiedziach na interpelacje poselskie. Z prowadzonych prac i analiz, między innymi przygotowywanej przez PL.2012 Informacji na temat realizacji gwarancji złożonych przez stronę polską na rzecz UEFA wraz z analizą 16

17 i oceną przepisów prawa z określeniem obszarów zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowe przygotowanie i organizację UEFA EURO 2012 wynika, że kluczowe działania legislacyjne, w tym realizujące gwarancje rządowe związane z Turniejem zostały efektywnie wykonane. Jedyną kwestią jaką zajmować się będzie jeszcze zapewne Parlament w pierwszym kwartale 2012 r. dotyczy zniesienia na czas Turnieju ograniczeń lotów nocnych nad wybranymi polskimi lotniskami. Dopiero dane uzyskane po losowani turniejowych grup, ogłoszone na początku lutego 2012 r., decyzje aż 13 z 16 drużyn o zlokalizowaniu swoich centrów pobytowych w Polsce, jak również informacje spływające od podmiotu koordynującego loty nad Polską na czas UEFA EURO 2012, pozwoliły na podjęcie decyzji co do zasadności procedowania odpowiednich zmian legislacyjnych. Należy zaznaczyć, że np. w Szwajcarii tamtejszy Bundesrat procedował odpowiednie decyzje w kwietniu 2008 r. czyli na dwa miesiące przed Turniejem. W 2012 r. kluczowa będzie również rola Parlamentu w zakresie przyjęcia sprawozdania Ministra Sportu i Turystyki podsumowującego odbycie się w Polsce UEFA EURO Mapa Drogowa, czyli Długoterminowy harmonogram działań Spółki PL.2012 Ministerstwo Sportu i Turystyki za pośrednictwem spółki celowej PL.2012 realizuje Mapę Drogową, czyli kompleksowy oraz zintegrowany plan pt.: Długoterminowy harmonogram działań Spółki PL.2012 (Mapa Drogowa) na okres Plan jest wspierany narzędziowo przez system PPM Clarity w zakresie ośmiu Programów Strategicznych Przygotowań Polski do UEFA EURO 2012 : 1. Program koordynacji, zarządzania i kontroli przygotowań infrastrukturalnych. 2. Program koordynacji, zarządzania i kontroli procesów obsługi na lotniskach. 3. Program koordynacji, zarządzania i kontroli procesów przewozu z użyciem transportu lądowego (drogowy i kolejowy). 4. Program koordynacji zapewnienia bezpiecznych warunków dla przeprowadzenia turnieju (bezpieczeństwo prywatne i publiczne / opieka medyczna i ratownictwo). 5. Program koordynacji jakości obsługi gości i kibiców. 6. Program koordynacji współpracy z Ukrainą. 7. Program koordynacji profesjonalnego partnerstwa z UEFA oraz spółkami zależnymi. 8. Program koordynacji przygotowań i realizacji jednolitego planu działań promocyjnych przed turniejem wpływających na postrzeganie kraju. Mapa Drogowa koresponduje w swojej formie z wzorcem Mapy Drogowej UEFA dla przygotowań turniejowych od strony piłkarskiej, stosowanej przez Europejską Federację Piłkarską w ramach prac komitetu sterującego ds. EURO Wypracowane podejście zapewnia kompatybilność i standaryzację działań wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces przygotowań do UEFA EURO 2012, podnosi jakość w procesach koordynacyjnych oraz wspiera niezbędną i oczekiwaną spójność komunikacyjną. 17

18 Ocena ryzyk dla programów przygotowań określonych w Mapie Drogowej Zgodnie ze stosowanym systemem identyfikacji i analizy ryzyk w przygotowaniach do Turnieju, obowiązuje ujednolicony format zgodny z definicjami ryzyk używanymi przez UEFA. System identyfikacji ryzyk bazuje na przyjętej przez Ministra Sportu i Turystyki Mapie Drogowej. W ocenie poziomów ryzyk, pożądane jest dążenie do uzyskania oceny ryzyka, jako zgodnie z planem kolor zielony lub ryzyko niskie kolor żółty, a finalnie status zakończony kolor niebieski. Rysunek 2 przedstawia poziom ryzyk na dzień 31 grudnia 2011 r. we wszystkich Programach Mapy Drogowej oraz jego całościowe podsumowanie. Rysunek 2 - Ocena ryzyk w 8 Programach przygotowań do UEFA EURO 2012 Na początku 2012 r. całościowe ryzyko Polski jest oceniane jako niskie. Wśród projektów organizacyjnych procent działań realizowanych zgodnie z planem, przy niskim poziomie ryzyka lub o statusie zakończonych wzrósł z 79% na 91% w porównaniu do analiz prowadzonych w pierwszym półroczu 2011 r. Obecnie wśród projektów organizacyjnych nie ma sytuacji związanej z ryzykiem krytycznym pomimo napiętych harmonogramów oraz kwestii finansowych. 18

19 Projekty organizacyjne za II połowę 2011 r. zakończony 2 zgodnie z planem 13 ryzyko niskie 19 ryzyko wysokie ryzyko krytyczne brak realizacji przed UEFA EURO 2012 nie rozpoczęty Rysunek 3 Liczba projektów organizacyjnych z przypisanym ryzykiem (Programy nr 2-8 oraz jeden projekt organizacyjny z Programu nr 1). W oparciu o omówione dane, proces przygotowań od UEFA EURO 2012 ma stabilne i dobre zaawansowanie w przygotowaniach infrastrukturalnych oraz odpowiednie zaawansowanie w zakresie działań organizacyjnych. Jednocześnie zwracają uwagę harmonogramy realizacji inwestycji oraz działań organizacyjnych, które w 2012 r. muszą być w pełni zintegrowane. Poprawa statusu realizacji poszczególnych programów przygotowań wynikała przede wszystkim ze zmian poziomu ryzyka z ryzyka wysokiego na ryzyko niskie dla projektów: Koordynacja utworzenia krajowego systemu Punkt Informacji dla Kibiców; Koordynacja podstawowej i ambulatoryjnej specjalistycznej opieki medycznej; Koordynacja przygotowania na wypadek wystąpienia zdarzenia masowego; Koordynacja standaryzacji przygotowania stref kibiców i miejsc publicznego oglądania meczów. 19

20 3.1 Infrastruktura Kluczowe i ważne projekty infrastrukturalne związane z UEFA EURO 2012 Przygotowania infrastrukturalne w I połowie 2012 r. są intensywnie realizowane pomimo szeregu ryzyk. W grupie najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych 70% inwestycji kluczowych jest realizowanych zgodnie z planem i przy niskim poziomie ryzyka, a w przypadku inwestycji ważnych ten wskaźnik wynosi 49%. Wszystkie inwestycje w kategoriach kluczowych i ważnych pozostają pod kontrolą i są w większości realizowane zgodnie z planem pomimo napiętych harmonogramów dla części z nich. Obecnie 23 spośród nich są już zakończone. Rysunki nr 4 i 5 przedstawiają status i prognozę przekazywania do użytkowania 83 inwestycji kluczowych i ważnych dla Turnieju. Informację tę opracowano na bazie aktualnego statusu inwestycji kluczowych i ważnych oraz na podstawie oceny ryzyka Spółki PL Rysunek 4 wskazuje liczbę inwestycji przekazywanych w poszczególnych okresach procesu przygotowań. Rysunek 5 w analogicznych okresach wskazuje na budżety zaangażowane w realizację tych inwestycji. brak realizacji przed zgodne z planem ryzyko niskie ryzyko wysokie ryzyko krytyczne zakończony UEFA EURO 2012 Rysunek 4 - Liczba kluczowych i ważnych inwestycji Euro 2012 w podziale na okresy ich planowanego zakończenia 20

21 brak realizacji przed zgodne z planem ryzyko niskie ryzyko wysokie ryzyko krytyczne zakończony UEFA EURO 2012 Rysunek 5 - Budżet kluczowych i ważnych inwestycji Euro 2012 w podziale na okresy ich planowanego zakończenia. Zakładając realizację scenariusza, w którym wszystkie pewne, jak również te obarczone ryzykiem w sumie 65 inwestycji kluczowych i ważnych będą zrealizowane przed Turniejem, to wartość wszystkich tych inwestycji zrealizowanych do UEFA EURO 2012 wyniesie 59,3 mld zł. Powyższa analiza pozwala również na zidentyfikowanie 18 inwestycji, które zostaną zakończone po Turnieju, o łącznej wartości 34,72 mld zł. Powyższe analizy prowadzą bezpośrednio do następujących wniosków: W procesie przygotowań Polski realizowane są 83 inwestycje kluczowe i ważne dla sprawnej organizacji Turnieju o łącznej wartości 94 mld zł; W sumie 65 inwestycji kluczowych i ważnych będzie zrealizowanych przed Turniejem (ok. 80%), wartość wszystkich tych inwestycji zrealizowanych do UEFA EURO 2012 wyniesie 59,3 mld zł, co stanowi dobry wskaźnik procesu przygotowań; W zakresie inwestycji pozostałych przed Turniejem zrealizowanych zostanie 92 inwestycje (ok. 70 %) spośród 136 zaplanowanych; Łącznie do maja 2012 r. zrealizowanych zostanie 157 inwestycji spośród wszystkich 21

22 219 przedsięwzięć monitorowanych w kontekście Turnieju, które w 2008 r. w zdecydowanej większości były w fazie planowania, a realizacja części z nich przed rozpoczęciem Mistrzostw była obarczona ryzykiem krytycznym; 23 inwestycje spośród wyżej wymienionych tj. 28% na rok przed Turniejem zostały już zrealizowane, stanowią one łączną wartość 22 mld zł co stanowi 23,5% wartości ogólnej; 18 inwestycji spośród ustalonych pierwotnie jako kluczowe i ważne w powiązaniu z UEFA EURO 2012, nie zostanie zrealizowanych do dnia rozpoczęcia Turnieju. Stanowią one 21% wszystkich inwestycji o wartości 34,72 mld zł (37% budżetu ogółem). Nazwa projektu 22 Budżet Planowana data zakończenia Autostrada A4 Rzeszów Korczowa 88,2 km lipca 2012 r. Autostrada A4 Tarnów Rzeszów, Krzyż Rzeszów Wsch. 78,4 km sierpnia 2012 r. Droga ekspresowa S2, Konotopa Puławska wraz z odcinkiem Lotnisko Marynarska 20 km sierpnia 2012 r. Autostrada A1 Toruń Stryków 144,1 km września 2012 r. Droga ekspresowa S5, Poznań Wrocław, odc. Kaczkowo Korzeńsko 29,3 km października 2012 r. Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu grudnia 2012 r. Autostrada A4 Kraków Tarnów, Szarów Krzyż 56,8 km stycznia 2013 r. Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego na stacji Poznań Główny wraz z budową dworca kolejowego Poznań Główny IV kwartał 2013 Budowa linii kablowej 110 kv relacji Główny Punkt Zasilający Towarowa - Rozdzielczy Punkt Zasilania Centrum - Rozdzielczy Punkt Zasilania Muranów - Rozdzielczy Punkt Zasilania Powiśle Rozbudowa laboratorium mikrobiologii i parazytologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w celu stworzenia możliwości diagnostyki czynników biologicznych szczególnie niebezpiecznych Budowa nowego dworca autobusowego komunikacji międzymiastowej wraz z przebudową infrastruktury wokół terenu dworca Autostrada A1 Stryków - Częstochowa (węzeł Rząsawa) km Zachodnia obwodnica Poznania w ciągu drogi ekspresowej S11 Złotkowo A2 (węzeł Głuchowo), z wyjątkiem etapu I zadania, dla którego uzyskana zostanie przejezdność (w ramach etapu I odcinek węzeł Swadzim węzeł Dąbrówka został oddany do ruchu r.) 13,1 km Budowa linii kolejowej na odcinku Wrocław Żerniki - Nowy Port Lotniczy Budowa parkingów i zieleni urządzonej zlokalizowanych między ulicami Marynarki Polskiej, Żaglową i terenem stadionu, obsługujących stadion Arena Bałtycka w Gdańsku-Letnicy Budowa Al. Stabłowickiej łączącej Port Lotniczy ze stadionem piłkarskim Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście Rozbudowa ul. Obornickiej (etap I od ronda Obornickiego do ul. Kurpińskiego i etap II od ul. Kurpińskiego do wiaduktu) Brak danych Brak realizacji przed UEFA EURO 2012 Brak realizacji przed UEFA EURO 2012 Brak realizacji przed UEFA EURO 2012 Brak realizacji przed UEFA Euro 2012 Brak realizacji przed UEFA EURO 2012 Brak realizacji przed UEFA EURO 2012 Brak realizacji przed UEFA EURO 2012 Brak realizacji przed UEFA EURO 2012 Brak realizacji przed UEFA EURO 2012 Brak realizacji przed UEFA EURO 2012 Tabela 3 Projekty, które nie zostaną zrealizowane przed rozpoczęciem UEFA EURO 2012

23 Na poniższym rysunku 6 przedstawiona została analiza średniego procentu zaawansowania 65 inwestycji kluczowych i ważnych, które planowane są do realizacji do rozpoczęcia Turnieju w podziale na grupy inwestycji w porównaniu do 2010 r.: Miasta gospodarze (wraz z Lotniskami i dworcami kolejowymi); Linie kolejowe; Autostrady i drogi ekspresowe. 83% 94% 79% 91% 81% 92% Autostrady + drogi ekspresowe 86% 95% 88% 96% Średni % zaawansowania na koniec 2010 r. Linie kolejowe 90% 95% Średni % zaawansowania na koniec 2011 r. Rysunek 6 - Średni procent zaawansowania grup inwestycji w 2010 r. i 2011 r. Dane zagregowane i uśrednione na podstawie procentu zaawansowania fazy realizacji inwestycji infrastrukturalnych, które planowane są do zakończenia przed Turniejem UEFA EURO 2012 (dane dotyczące zaawansowania fazy realizacji poszczególnych inwestycji infrastrukturalnych otrzymane od inwestorów). Powyższe analizy prowadzą bezpośrednio do następujących wniosków: W porównaniu do 2010 r. średnio o 9 punktów procentowych wzrósł średni procent zaawansowania projektów infrastrukturalnych; Obecnie procent zaawansowania inwestycji w większości kluczowych kategorii przekracza 90%. Szczegółowy opis, w formie tabelarycznej z uwzględnieniem informacji o ryzykach wszystkich 219 inwestycji realizowanych w kontekście Turnieju, znajduje się w rozdziale 7 niniejszego sprawozdania. 23

24 3.1.1 Stadiony na UEFA EURO 2012 Do stycznia 2012 r., wszystkie stadiony w miastach gospodarzach zostały odebrane, zorganizowano na nich także pierwsze imprezy. Tym samym, pomimo stwierdzonych opóźnień, został zrealizowany kluczowy etap strategicznego projektu stworzenia nowoczesnych, wielofunkcyjnych aren sportowych w Polsce, które wykorzystane zostaną podczas Turnieju UEFA EURO Pomimo wielu wyzwań, charakterystycznych dla inwestycji o tak dużej skali, nastąpiła jakościowa zmiana infrastruktury sportowej w Polsce. Dziś w Polsce gotowe są cztery stadiony wybudowane z myślą o Turnieju UEFA EURO areny wielofunkcyjne, będące jednymi z najnowocześniejszych tego typu w Europie. Jednocześnie, w tym okresie zostały wybudowane inne stadiony m.in. w Krakowie, w Warszawie, a prace na stadionie w Chorzowie są na zaawansowanym poziomie. Na osiągnięcie nowej jakości aren sportowych w Polsce składa się: Wybudowanie nowych stadionów, które spełniają wymogi tzw. Green Guide podręcznika wymogów i rekomendacji stadionowych, z których korzysta UEFA; Nowa Ustawa z dnia r. o zmianie Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych; Bieżąca optymalizacja procedur i planów w ramach komercyjnego funkcjonowania stadionów w szczególności w dłuższym okresie po Turnieju w celu dobrego zarządzania środkami publicznymi; Wdrażanie podwyższonych wymogów i standardów rekomendowanych przez UEFA, dotyczących bezpośrednio organizacji UEFA EURO 2012 doświadczenia organizacyjne zostaną wykorzystane w przyszłości przez operatorów stadionów. Żadna z czterech aren piłkarskich nie stwarza istotnych zagrożeń dla osiągnięcia zintegrowanej gotowości przed Turniejem. Zarządzanie projektowe realizacja założeń budżetowych i terminowych Z punktu widzenia zarządzania projektowego, na uwagę zasługuje realizacja założeń budżetowych i terminowych. Jednoczesne utrzymanie budżetów inwestycji, planowanych na początku 2009 r. lub ich kilkuprocentowe przekroczenie oraz nieznaczne przesunięcie terminów realizacji w stosunku do skali projektów, w kategorii zarządzania projektowego tego typu inwestycji można uznać za dobry standard. W chwili obecnej prowadzone są uzgodnienia pomiędzy inwestorami a generalnymi wykonawcami nt. rozliczeń finansowych w ramach robót dodatkowych i kar umownych, natomiast ewentualna zmiana nakładów finansowych powinna być nieznaczna. Data otwarcia stadionu w Gdańsku w stosunku do umowy między Właścicielem a Inwestorem, została przesunięta o 1 miesiąc. 24

25 Harmonogram stadionu w Poznaniu został przesunięty o 3 miesiące. Data uzyskania pozwolenia na użytkowanie Stadionu Narodowego została przesunięta o 6 miesięcy. Otwarcie stadionu we Wrocławiu zostało przesunięte o 2 miesiące, w stosunku do daty kontraktowej z obowiązującej umowy z generalnym wykonawcą - Max Boegl. W celu zapewnienia optymalnego poziomu jakości stadionów, od 2008 r. ich realizacja była szczegółowo weryfikowana zarówno przez odpowiednie instytucje strony publicznej, jak i ekspertów UEFA. Stadiony były regularnie wizytowane i szczegółowo weryfikowane przez delegacje UEFA w kontekście najważniejszych zagadnień: Zgodności projektów i budowy z dobrymi praktykami; Rekomendacjami zawartymi w podręczniku Green Guide; Wymogami UEFA na Turniej; Przygotowaniem planów zarządzania arenami po Turnieju; Dostosowaniem i wdrażaniem podwyższonych wymogów w kontekście przygotowań stadionów do Turnieju. Projekty stadionów były analizowane i weryfikowane z ekspertami UEFA pod kątem spełnienia wymogów od 2008 r. - Przepisy UEFA dotyczące infrastruktury stadionowej (dla klasy Elite, obecnie IV klasa), przygotowane w oparciu o wymogi PZPN, jak również weryfikowane z UEFA pod kątem wymogów organizacji Ligi Mistrzów. Wszystkie 4 stadiony są odebrane i oddane do użytkowania. Na niektórych stadionach finalizowane są jeszcze prace na powierzchniach komercyjnych, których pełne wykorzystanie nastąpi po UEFA EURO Nie ma to jednak większego wpływu na przygotowania do Turnieju. Nie wpływa też na możliwość organizacji imprez masowych na stadionach, co zostało potwierdzone poprzez przeprowadzanie wielu rodzajów imprez na arenach. Realizacja prac na stadionach w 2011 r. była weryfikowana przez PL.2012, tak jak w 2010 r., w ramach procesu kontroli przedsięwzięć Euro Plan kontroli obszaru stadionowego na 2011 r. został w pełni zrealizowany. Dodatkowo, na wniosek PL.2012 zostały przeprowadzone kontrole doraźne realizacji budowy Stadionu Narodowego ze względu na kluczowy charakter inwestycji oraz zdefiniowane ryzyka. Oprócz realizacji zadań związanych z infrastrukturą stadionową i przygotowaniem jej do Turnieju, realizowane były również założenia związane z kwestiami komercyjnego funkcjonowania aren. Właściciele stadionów wybrali operatorów stadionowych, którzy odpowiadają za zarządzanie obiektami. Na bardzo zaawansowanym poziomie jest również proces szkoleń służb informacyjnych i porządkowych, będących kluczowym elementem organizacji imprez masowych oraz ich bezpieczeństwa. Niektóre elementy profesjonalnego zarządzania stadionami, takie jak sprzedaż praw do nazwy stadionu w Gdańsku, czy znaczna frekwencja na meczach na stadionie we Wrocławiu w 2011 r., zostały zrealizowane z pozytywnym efektem. Niemniej jednak, w chwili obecnej kluczowym wyzwaniem obszaru 25

26 stadionowego jest optymalizacja komercyjnego funkcjonowania aren oraz procedur na wszystkich poziomach (Miasto, operator, organizator, służby, kluby i federacje). Kolejnymi kluczowymi zadaniami w okresie przed Turniejem jest: Zakończenie rozmów z UEFA nt. otwartych kwestii, dotyczących przygotowania infrastruktury tymczasowej na czas Turnieju oraz kwestii organizacyjnych. Wdrożenie i optymalizacja sprawnego modelu zarządzania obiektami po zakończeniu Turnieju. Dalsza weryfikacja kluczowych elementów stadionów podczas testów. Przygotowanie stadionów do Turnieju jest częścią Zintegrowanego Planu Organizacji i Zarządzania działaniami organów, inspekcji i służb administracji publicznej podczas Finałowego Turnieju UEFA EURO 2012 w Polsce. Działania związane z przygotowaniem planów funkcjonowania aren podczas UEFA EURO 2012 zapewnią, że zarządzanie operacyjne stadionami podczas Turnieju będzie w pełni zintegrowane z pozostałymi procesami realizowanymi w miastach gospodarzach tj. transport, bezpieczeństwo, współpraca z organizatorem i zaangażowanymi służbami, informacja dla kibiców i mieszkańców etc. Przygotowanie stadionów do Turnieju - Venue Management; projekt prowadzony przez UEFA, przy współpracy z miastami gospodarzami Euro 2012, służbami i PL.2012, polega na przygotowaniu stadionów do organizacji meczów UEFA EURO Od dnia 9 maja 2012 r. stadiony zostają przejęte przez UEFA w celu realizacji zadań turniejowych. Stadiony pozostaną w gestii UEFA do dnia 16 lipca 2012 r. Na ten okres stadiony będą spełniały jeszcze bardziej restrykcyjne wymogi UEFA, które obowiązują jedynie na czas Mistrzostw. Weryfikacja przygotowania stadionów na czas Turnieju w ramach projektu Venue Management zarówno infrastruktury, jak i organizacji, realizowana jest od 2009 r. Za realizację tego projektu opracowanie i zweryfikowanie wymogów, zamontowanie i usunięcie infrastruktury tymczasowej, odpowiedzialny jest organizator Turnieju. Przygotowanie dodatkowej infrastruktury tymczasowej dla potrzeb UEFA EURO 2012 jest w bardzo zaawansowanej fazie realizacji. UEFA na czas Turnieju przejmuje stadiony, dlatego jest również odpowiedzialna za dostarczenie infrastruktury tymczasowej tzw. Overlay, która nie jest potrzebna do bieżącej działalności stadionów, w związku z czym po Turnieju zostanie zdemontowana. W 2011 r. w ramach projektu Venue Management zrealizowano poniższe zadania: Opracowanie koncepcji transportowych dla ruchu wokół stadionów; Opracowanie i uszczegółowienie zakresu Overlay z rozmieszczeniem poszczególnych służb, obszarów i infrastruktury tymczasowej; Opracowanie i wdrożenie planów zabezpieczenia medycznego i ratowniczego stadionów, wyznaczenie stadionowego oficera medycznego; 26

27 Powołanie koordynatorów stadionowych na czas UEFA EURO 2012 z ramienia UEFA (Venue manager). Po losowaniu drużyn na UEFA EURO 2012, plany i mapy przygotowania stadionów do meczów zostały uszczegółowione bądź zweryfikowane. W chwili obecnej finalizowane jest zatwierdzanie rozlokowania poszczególnych elementów infrastruktury tymczasowej. Powyższe prace zostały zrealizowane podczas cyklicznych warsztatów Venue Management Working Group w miastach gospodarzach Euro 2012 z udziałem Urzędów Miast, służb, PL.2012 i pozostałych interesariuszy oraz bieżącej współpracy ekspertów UEFA na stadionach. W związku z rozmowami, prowadzonymi z UEFA, nt. przekazania stadionów na czas Turnieju organizatorowi, spółka PL.2012 razem z 4 miastami gospodarzami w ramach grupy G5 zainicjowała proces negocjacji z UEFA, EURO 2012 Polska i PZPN. em negocjacji jest opracowanie i omówienie formalnych kwestii przekazania stadionów organizatorowi, zatwierdzenie podziału ról i obowiązków między stronę publiczną a organizatora na stadionach oraz koszty wynikające z ww. podziału. Dotychczasowym efektem negocjacji jest potwierdzenie przez UEFA m.in.: możliwości uzyskania przedpłat, pokrycie kosztu ochrony, stewardów, zużycia mediów w dniach niemeczowych okresu dostępności stadionów (od dnia 11 maja do dnia 2 lipca 2012 r.). Podpisanie porozumień powinno nastąpić w kwieniu 2012r. Ocena ryzyka w trakcie realizacji projektów budowy stadionów UEFA Ocena realizacji projektów budowy stadionów na początku 2008 r., dokonana przez ekspertów UEFA była bardzo krytyczna. Dzięki postępom w budowie oraz wprowadzeniu zarządzania projektowego w ramach bieżącej współpracy miast i PL.2012, poziom ryzyka był zmniejszany, a ocena UEFA ulegała znacznej poprawie w kolejnych latach. Miasto Raport Raport Komitet Sterujący UEFA 2011 WARSZAWA Bardzo wysokie Wysokie Średnie GDAŃSK Wysokie Średnie Niskie POZNAŃ Wysokie Niskie Niskie WROCŁAW Wysokie Średnie Średnie CHORZÓW Bardzo wysokie Wysokie Nd. KRAKÓW Średnie Niskie Nd. Tabela 4 - Ocena ryzyka przy realizacji budowy Stadionów 27

28 Obecnie 5 z 6 stadionów, ocenianych w 2008 r. przez UEFA (wliczając Kraków i Chorzów) jest nowoczesnymi, otwartymi i funkcjonującymi arenami sportowymi. Zbudowane stadiony w czterech miastach gospodarzach Turnieju będą w pełni przygotowane do przeprowadzenia rozgrywek podczas Mistrzostw, a stadion w Krakowie zostanie wykorzystany jako centrum treningowe dla reprezentacji Holandii. Miasto WARSZAWA GDAŃSK POZNAŃ WROCŁAW Status Stadion otwarty i funkcjonujący Stadion otwarty i funkcjonujący Stadion otwarty i funkcjonujący Stadion otwarty i funkcjonujący Tabela 5 Status realizacji budowy Stadionów na UEFA EURO 2012 Poniżej przestawiono uszczegółowioną ocenę ryzyka, uwzględniającą przygotowanie aren do meczów UEFA EURO 2012 według statusu na styczeń 2012 r. Infrastruktura/ Budowa Organizacja * Boisko/Murawa ** Finanse*** Wrocław Gdańsk Poznań Warszawa Tabela 6 - Ocena ryzyka ekspertów PL.2012 (z uwzględnieniem analizy ryzyka UEFA) dla obszaru Stadionów styczeń 2012 r. * Organizacja oznacza przygotowanie operacyjne obiektu, zapewniające osiągnięcie przez podmioty Zarządzające stadionem pełnej gotowości do przeprowadzenia meczów podczas Turnieju; ** Boisko dotyczy przygotowania murawy o właściwych parametrach jakościowych, niezbędnych do przeprowadzenia meczów podczas Turnieju; *** Finanse budżet gwarantujący realizację zaplanowanego zakresu prac przed Turniejem. Rozliczenie końcowe inwestycji pomiędzy Inwestorem, Generalnym Wykonawcą i pozostałymi wykonawcami prac. PGE Arena Gdańsk obiekt gotowy i funkcjonujący od lipca 2011r. Operatorem stadionu jest spółka Lechia Operator. Budżet całkowity (brutto): 862,3 mln zł* Najważniejsze daty o Rozpoczęcie prac ziemnych: r. o Pozwolenie na użytkowanie: r. o Łączny czas realizacji: 31 miesięcy 28

29 o Impreza inauguracyjna: r. (mecz Ekstraklasy Lechia Gdańsk- Cracovia Kraków) o Testy gotowości: mecz towarzyski Polska Niemcy (w dniu 6 września 2011 r., program obserwacyjny PL.2012, MSWiA, UM Gdańsk, Komitetu ds. Bezpieczeństwa EURO 2012); regularnie rozgrywane mecze Lechii Gdańsk; o Na PGE Arena przeprowadzono 14 imprez na osób Dodatkowa infrastruktura dla bieżącej działalności: obiekt w pełni gotowy i funkcjonujący Infrastruktura tymczasowa na UEFA EURO w realizacji: o Stadia Media Centre centrum dla mediów o Przebudowa trybuny medialnej o Zasilanie elektryczne na potrzeby stref UEFA Ryzyka: Strategia zarządzania stadionem optymalizacja i wdrożenie. Optymalne wykorzystanie wielofunkcyjnego charakteru areny. * Obecnie trwają finalne uzgodnienia pomiędzy inwestorem a generalnym wykonawcą nt. rozliczeń finansowych w ramach robót dodatkowych i kar umownych. Stadion w Poznaniu - Stadion gotowy i funkcjonujący. Pozwolenie na użytkowanie uzyskane w dniu 17 września 2010 r. Od dnia 26 września 2011 r. stadionem zarządza operator konsorcjum Marcelin Management i KKS Lech Poznań. Budżet Całkowity brutto: 675,56 mln zł Najważniejsze daty: o Rozpoczęcie prac ziemnych: r. o Pozwolenie na użytkowanie: r. o Łączny czas realizacji: 23 miesiące o Impreza inauguracyjna: r. (Sting i London Royal Philharmonic Orchestra) Testy gotowości: mecze towarzyskie reprezentacji Polski; mecz towarzyski Polska Węgry (w dniu 15 listopada 2011 r., program obserwacyjny Komitetu ds. Bezpieczeństwa EURO 2012); regularnie rozgrywane mecze Lecha Poznań i Warty Poznań oraz organizowane inne wydarzenia masowe (np. koncerty); Łącznie przeprowadzono na stadionie 54 imprezy osób o Dodatkowa infrastruktura dla bieżącej działalności: w realizacji projekt strefy gastronomicznej (kioski gastronomiczne) do dnia 30 kwietnia 2012 r. o Infrastruktura tymczasowa na UEFA EURO 2012 w realizacji: Konstrukcja rusztowania pod studia TV; Kładka dla kibiców nad fosą pobliskiego fortu; Przyłącza wodno-kanalizacyjne i elektryczne wokół stadionu (dla stref UEFA); Dostosowanie instalacji elektrycznych dla potrzeb UEFA; 29

30 Trasy kablowe; Demontaż wygrodzeń dla kibiców przyjezdnych. o Ryzyka: Wykonanie prac dodatkowych na stadionie (m.in. zaplecze gastronomiczne) prace będą realizowane do dnia 30 kwietnia 2012 r., bardzo napięty harmonogram prac; Zapewnienie odpowiedniej jakości murawy do rozgrywania meczów Turnieju; Spełnienie wszystkich wytycznych UEFA (głównie poziom bezpieczeństwa infrastrukturalnego i organizacji imprez); Budowa kładki nad fosą uzyskanie zgody właściciela terenu na budowę; Strategia zarządzania stadionem optymalizacja i wdrożenie. Stadion Narodowy w Warszawie obiekt gotowy, od dnia 5 sierpnia 2010 r. zarządza nim operator Narodowe Centrum Sportu. Budżet Całkowity brutto: mln zł* Najważniejsze daty: o Rozpoczęcie prac ziemnych: r. o Pozwolenie na użytkowanie: r. (przed montażem murawy) o Łączny czas realizacji: 38 miesięcy (6 m-cy palowanie, 32 m-ce roboty główne) o Impreza inauguracyjna: r. 15 grudnia 2011 r. - pozwolenie na użytkowanie Stadionu Narodowego w Warszawie wraz z towarzyszącą infrastrukturą zostało wydane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie; 29 stycznia 2012 r. 75 tys. osób uczestniczyło w imprezie inaugurującej obiekt. Testy gotowości: planowany w dniu 29 lutego 2012 r. - mecz towarzyski Polska Portugalia; o Dodatkowa infrastruktura dla bieżącej działalności o Łączność GSM, łączność dla służb o Centrum konferencyjne o Infrastruktura tymczasowa na UEFA EURO 2012, realizacja: Zaopatrzenie w media stref VIP i broadcast compound; Most kablowy; Wykonanie namiotów dla Staff Bistro i Centrum Wolontariatu; Przebudowa centrum akredytacji; o Ryzyka: Zakończenie wszystkich prac wykończeniowych i wyposażeniowych, w tym łączność dla służb porządku publicznego i ratownictwa oraz telekomunikacji publicznej poprzez sieci komórkowe; Przeprowadzenie imprez testowych; Strategia zarządzania stadionem skuteczne wdrożenie. * W chwili obecnej trwają uzgodnienia z Generalnym Wykonawcą nt. kar, zaniechań i roszczeń. 30

31 Stadion Miejski we Wrocławiu Stadion gotowy i funkcjonujący, w dniu 8 lutego 2012 r. spółka Wrocław 2012 przejęła obowiązki zarządzania Stadionem we Wrocławiu od konsorcjum SMG. Dotychczasowy operator będzie wspierał Stadion Wrocław w organizacji imprez. Budżet Całkowity brutto: 901,254 mln zł* Najważniejsze daty: o Rozpoczęcie prac ziemnych: r. o Pozwolenie na użytkowanie: r. o Łączny czas realizacji: 36 miesięcy o Impreza otwarcia 17 września 2011 r. (Symphonica Concert George Michael) 8 września 2011 r. - uzyskanie częściowego pozwolenia na użytkowanie (pomimo opóźnień w stosunku do pierwotnie planowanego terminu realizacji); 11 listopada 2011 r. - Testy gotowości obiektu podczas meczu towarzyskiego reprezentacji Polski z Włochami (program obserwacyjny Komitetu ds. Bezpieczeństwa EURO 2012) i podczas regularnie rozgrywanych meczów Śląska Wrocław; o Dodatkowa infrastruktura do bieżącej działalności stadionu: Kioski gastronomiczne Powierzchnie komercyjne o Infrastruktura tymczasowa na UEFA EURO 2012, w realizacji: Stadium Media Centre, Centrum Wolontariatu; Przebudowa trybuny medialnej; Trasy kablowe; o Ryzyka: Trwające prace wokół stadionu, (drogi dojścia, parkingi, plac budowy na północ od stadionu); Strategia zarządzania stadionem skuteczne wdrożenie. *901,254 mln zł zwiększenie budżetu z 854,423 mln zł wynika ze zwiększenia kwoty rozliczeń z Generalnym Wykonawcą. Dodatkowe środki są pokryte z kredytu spółki Wrocław Porty lotnicze Ostatnie inwestycje realizowane w kontekście Turnieju w portach lotniczych (zarówno jeśli chodzi o infrastrukturę lotniczą, jak i terminale) zostaną zakończone do końca kwietnia 2012 r. tak, aby wszystkie porty były w pełni gotowe przed rozpoczęciem Turnieju. Ryzyko stanowią procedury odbiorowe oraz testy sprawdzające funkcjonowanie nowych terminali we Wrocławiu, Gdańsku i Poznaniu. 31

32 Inwestycja infrastrukturalna lub połączenie Wrocław Gdańsk Poznań Warszawa Przepustowość części lotniczej Przekazanie terminala do użytkowania Tabela 7 - Ocena ryzyka ekspertów PL.2012 (z uwzględnieniem analizy ryzyka UEFA) dla infrastruktury lotnisk styczeń 2012 r. Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie 100% gotowości na UEFA EURO 2012 Osiągnięcia: o 8 sierpnia 2011 r. - Zakończenie prac i oddanie do użytku nowego terminala; o 27 sierpnia 2011 r. Oddanie do użytku remontowanej od lipca 2010 r. drogi startowej DS-1; o 27 sierpnia 2011 r. Zakończenie projektu rozbudowy lotniska Chopina (nie uwzględnia stacji kolejowej opisanej w raporcie w części dotyczącej kolei). Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy Stan zaawansowania: 95% Osiągnięcia: o 8 grudnia 2011 r. - uruchomienie przedterminalowej płyty postojowej, drogi kołowania i stanowiska do odladzania samolotów (w okresie letnim płyty postojowej samolotów); o 31 grudnia 2011 r. - zakończenie zasadniczych prac budowlanych nowego terminala. Aktualnie trwają prace wykończeniowe. Stan wykonania to 95%, do zrealizowania pozostaje wyposażanie obiektu oraz próby instalacji. Zakończenie wszystkich prac budowlanych planowane na 24 lutego 2012 r. Uruchomienie terminala dla pasażerów to początek kwietnia 2012 r. Planowana data realizacji - kwiecień 2012 r. Port Lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego Stan zaawansowania: 87% (nowy terminal), 99% (rozbudowa płaszczyzny postoju samolotów i budowa równoległej drogi kołowania) Osiągnięcia: o 28 lutego 2011 r. - decyzja środowiskowa, umożliwiająca rozpoczęcie realizacji programu rozbudowy i modernizacji lotniska; o 27 stycznia 2012 r. zakończenie robót budowlanych w zakresie nowej części obejmującej halę przylotów. Wyzwania: o Luty 2012 r. zakończenie robót budowlanych w zakresie budowy drogi kołowania; o 9 marca 2012 r. - kontraktowy termin pozwolenia na użytkowanie terminala; 32

33 o 9 kwietnia 2012 r. termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie drogi kołowania; o 16 kwietnia 2012 r. - rozpoczęcie użytkowania nowej części przylotowej obiektu terminala. Planowana data realizacji - kwiecień 2012 r. Port Lotniczy Wrocław-Strachowice im. Mikołaja Kopernika Stan zaawansowania: 100% terminal, 80% budowa płyty postojowej samolotów (ETAP II). Osiągnięcia: o Maj 2011 r. Wybór wykonawcy budowy płyty postojowej samolotów; o 2 sierpnia 2011 r. - Południowa płyta postojowa otwarta i oddana do użytku dla samolotów kodu A i B; Budowa nowego terminala została zakończona, trwają odbiory inwestycji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Odbiór przez Sanepid zakończony; o 14 lutego 2012 r. Decyzja Straży Pożarnej i złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Wyzwania: o Luty 2012 r. - zadanie 2.1 płyta samolotów przed terminalem oraz droga Bravo - udostępnienie do użytkowania; o 30 marca 2012 r. - Zakończenie prac budowlanych (Etap II pozostała część płyty postojowej samolotów); o 30 kwietnia 2012 r. - rozpoczęcie użytkowania. Planowana data realizacji 30 kwietnia 2012 r. Ryzyka: Generalnym ryzykiem dla infrastruktury lotnisk w 2012 r. są procedury odbiorowe oraz testy sprawdzające funkcjonowanie terminali we Wrocławiu, Gdańsku i Poznaniu Transport lądowy Wrocław Gdańsk Poznań Warszawa Rozwiązania transportowe w mieście podczas Turnieju Dojazd koleją z lotniska do stadionu* Nie dotyczy Nie dotyczy Dojazd z centrum miasta do stadionu Gotowość taboru komunikacji publicznej *Inwestycje realizowane przez PKP PLK, ale istotne dla organizacji transportu w mieście Tabela 8 - Ocena ryzyka ekspertów PL.2012 (z uwzględnieniem analizy ryzyka UEFA) dla infrastruktury transportowej styczeń 2012 r. Krajowe inwestycje drogowe: Autostrada A1 do maja 2012 r. zostaną ukończone kolejne dwa kluczowe z punktu widzenia obsługi transportowej Turnieju odcinki: Świerklany Gorzyczki 33

34 (połączenie z czeską siecią autostrad) oraz Piekary Pyrzowice (w przypadku drugiego wspomnianego odcinka istnieje ryzyko przesunięcia terminu zakończenia prac na czerwiec 2012 r. z jednoczesnym zapewnieniem przejezdności do końca maja 2012 r.). Dwa odcinki Łódź Północ (Stryków) Kowal oraz Zabrze Północ Piekary uzyskają przejezdność do końca maja 2012 r., podczas gdy odcinek Kowal Czerniewice nie zostanie oddany do użytkowania w tym terminie. Autostrada A2 uzyskanie pełnej przejezdności przed Turniejem na odcinku Stryków Konotopa jest obarczone bardzo wysokim ryzykiem. Autostrada A4 w terminie do UEFA EURO 2012 zostanie oddany do ruchu tylko jeden odcinek z tzw. obwodnicy Rzeszowa tj. Rzeszów Centralny Rzeszów Wschód, większość ruchu w osi Szarów granica z Ukrainą będzie odbywać się po istniejących drogach krajowych. Autostrada A8 w użytkowaniu od dnia 31 sierpnia 2011 r. Najpoważniejsze ryzyko, oprócz prac budowlanych, stanowią procedury odbiorowe. MTBiGM prowadzi działania w celu wprowadzenia odpowiednich zmian prawnych, umożliwiających udostępnienie inwestycji do ruchu odpowiednio wcześnie przed rozpoczęciem Turnieju. Rysunek 7 przedstawia zestawienie porównawcze liczby kilometrów autostrad i dróg ekspresowych realizowanych w grudniu 2010 r. wobec danych z grudnia 2011 r. dla odcinków monitorowanych w ramch przygotowań do Turnieju. Rysunek 7 - Autostrady i drogi ekspresowe (tylko odcinki monitorowane w kontekście przygotowań do Turnieju) w budowie, oddane i planowane. Porównanie na koniec 2010 r. i 2011 r. 34

35 Powyższe analizy rysunku 7 prowadzą bezpośrednio do następujących wniosków: W porównaniu do 2010 r. liczba kilometrów oddanych dróg ekspresowych i autostrad (tylko tych odcinków, które są monitorowane w kontekście Turnieju) wzrosła z 74 do 288,2 km; W 2012 r. oddane zostaną kolejne 236,3 km spośród tych inwestycji (przy czym część z nich będzie zakończona po Turnieju). (w poszczególnych latach) Rysunek 8 - Autostrady i drogi ekspresowe ogółem na terenie całego kraju - w budowie i oddane w kolejnych latach. Porównanie na koniec 2008, 2009, 2010 i 2011 r. Analizy prowadzone na podstawie powyższego rysunku nr 8 prowadzą bezpośrednio do następujących wniosków: W grudniu 2007 r. w Polsce było dostępnych dla użytkowników 1131 kilometrów autostrad i dróg ekspresowych; Według stanu na koniec stycznia 2012 r. w całym kraju dostępnych jest 1846 kilometrów tego typu dróg; W grudniu 2012 r. liczba kilometrów autostrad i dróg ekspresowych udostępnionych do użytkowania wyniesie (wg. planów GDDKiA) 2894 km; To oznacza wzrost liczby kilometrów tych dróg w 2012 r. o ponad 60% w stosunku do stanu z 2007 r. Inwestycje transportowe miast gospodarzy: Wrocław zrealizowano lub oddano do ruchu zdecydowaną większość zadań, w tym m.in.: Budowę infrastruktury drogowej w otoczeniu Stadionu piłkarskiego UEFA EURO 2012 we Wrocławiu, Przebudowę ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 35

36 we Wrocławiu - etap II (pozwolenia na użytkowanie 14 października 2011 r.), Przebudowę ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 - etap I (700 m) we Wrocławiu, Budowę połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym etap III, Budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu we Wrocławiu, Budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKS-PKP, zakup taboru tramwajowego. Pozostałe do wykonania zadania bez zagrożeń w tym: dwa zadania w ramach Zintegrowanego Systemu Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I oraz Inteligentny System Transportu ITS-Wrocław. Gdańsk zrealizowano lub oddano do ruchu zdecydowaną większość zadań, w tym: Budowa Trasy W-Z (odcinek Kartuska-Otomińska), Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk Trasa Słowackiego zad. 1. Trwa realizacja Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk Trasa Słowackiego zad. 2 i 3 pomimo istotnego postępu prac nadal istnieje ryzyko braku przejezdności przed Turniejem. Poznań zrealizowano inwestycję Przebudowa ulicy Bukowskiej (DW 307), od planowanego skrzyżowania z III ramą komunikacyjną (ul. Prosta) do granicy miasta, trwa realizacja pozostałych zadań, w tym Odnowy infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją UEFA EURO 2012 w Poznaniu - Etap I i Etap II. Niestety zarówno Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu, jak i Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera nie zostaną ukończone w pełnym zakresie do maja 2012 r. (w przypadku Ronda Kaponiera przed UEFA EURO 2012 zostanie zrealizowany ograniczony zakres prac w ramach Etapu I). Warszawa trwają prace przy Modernizacji trasy tramwajowej Dworzec Wileński - Stadion Narodowy - Rondo Waszyngtona w terminie do maja 2012 r. zostanie uzyskana przejezdność. Trwają roboty przy budowie Trasy Mostu Północnego, oddanie do ruchu nastąpi I/II kwartał 2012 r. Najważniejsze inwestycje kolejowe, obsługujące transport w miastach gospodarzach zostały opisane w sekcji Inwestycje kolejowe na następnej stronie. 36

37 Inwestycje kolejowe Rysunek 9 - Infrastruktura kolejowa na UEFA EURO 2012 Linia nr 8: Warszawa Zachodnia Warszawa Okęcie i budowa łącznicy Warszawa Służewiec lotnisko Okęcie najważniejsza z punktu widzenia obsługi transportowej inwestycja w Warszawie stanowiąca bezpośrednie połączenie portu lotniczego ze stadionem. Inwestycja opóźniona i zagrożona krytycznie. Możliwy termin rozpoczęcia eksploatacji to II połowa maja 2012 r. Termin ten jednak jest obarczony wysokim ryzykiem. Połączenie Gdańsk Główny Stadion PGE Arena najważniejsza z punktu widzenia obsługi transportowej inwestycja w Gdańsku stanowiąca bezpośrednie połączenie dworca głównego ze stadionem. Prace budowlane trwają. Zakończenie planowane na kwiecień 2012 r. Połączenie kolejowe Poznań Gdańsk kluczowe dla obsługi transportowej pary miast gospodarzy prace remontowe zaplanowane na 2011 r. w obrębie linii 353 i 131 zostały zakończone. Dworce: o Warszawa Centralna ostateczne zakończenie prac planowane jest w I kwartale 2012 r. Zakończono już roboty zasadnicze, obecnie trwają odbiory techniczne i usuwanie usterek; o Warszawa Wschodnia, Wrocław Główny prace zaawansowane, a ich zakończenie planowane jest w maju 2012 r.; o Budowa nowego dworca kolejowego w Poznaniu w części stacyjnej zostanie zrealizowana w I kwartale 2012 r. budowa nowego budynku dworca 37

38 nie zostanie zakończona do UEFA EURO 2012, do obsługi kibiców podczas Turnieju użyta zostanie istniejąca infrastruktura dworcowa. Przystanek Warszawa Stadion zakończenie planowane w I kwartale 2012 r. Nazwa projektu % zaawans owania 2011 % zaawans owania 2010 Przebudowa dworca kolejowego Wars zawa Ws chodnia 88,61% 58,00% Remont dworca kolejowego Wars zawa Centralna 88,82% 72,00% Odtworzenie Zabytkowego His torycznego Kompleks u Dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej 93,20% 76,00% infras truktury technicznej Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego na s tacji Poznań Główny wraz z budową dworca kolejowego 90,82% 56,00% Poznań Główny Budowa dworca kolejowego Kraków Główny zintegrowanego z miejs kim trans portem publicznym 74,00% 58,00% Budowa Wielofunkcyjnego Zintegrowanego Centrum Komunikacyjno-Handlowego na s tacji Katowice Os obowa wraz z budową dworca kolejowego Katowice Os obowa 88,00% 81,00% Przebudowa kompleks u Dworcowego Gdynia Główna 91,00% 75,00% Tabela 9 - Zaawansowanie budowy dworców kolejowych na UEFA EURO

39 Podsumowanie 4 lat przygotowań infrastrukturalnych: Rysunek 10 - Etapy przygotowań infrastrukturalnych do Turnieju Rysunek 11 - Oszacowany przez Spółkę MSiT PL.2012 poziom ryzyka dla poszczególnych obszarów na dzień 30 kwietnia 2008 r. oraz 18 lutego 2012 r. Bazując na ocenie ryzyka dokonywanej przez Spółkę PL.2012 w latach nastąpił znaczący postęp zarówno w obszarze zaawansowania realizacji inwestycji, jak również w zakresie poziomu ryzyka w monitorowanych przedsięwzięciach. Inwestycje we wskazanych obszarach dotyczyły nie tylko czterech miast gospodarzy, ale także innych regionów kraju ze szczególnym uwzględnieniem zrealizowanych centrów pobytowych dla drużyn narodowych. Postęp był możliwy dzięki wspólnym działaniom generalnych wykonawców budów, miast gospodarzy Euro 2012 oraz Rządu RP, w ramach którego ówczesne Ministerstwo Infrastruktury (obecne MTBiGM) nadzorowało realizację inwestycji transportowych w całym kraju. Całość koordynowana i kontrolowana przez MSiT (za pośrednictwem Spółki PL.2012). Zbudowana infrastruktura pozostanie po Turnieju jako wymierna korzyść dla Polski i gospodarki na przyszłość zewnętrzni eksperci oceniają wpływ organizacji UEFA 39

40 EURO 2012 na polską gospodarkę jako dodatkowe przychody PKB w latach (raport IMPACT) na poziomie 20 mld zł. Istotnym elementem zrealizowanej infrastruktury pozostaną inwestycje hotelowe i centra pobytowe, które zarówno w miastach gospodarzach, jak też w innych regionach kraju będą stanowiły znacznie zwiększoną bazę hotelową dla turystów w przyszłości. Porównanie kluczowych wskaźników zaawansowania przygotowań i oceny ryzyka inwestycji infrastrukturalnych w latach Kwiecień 2008 Styczeń 2012 Ryzyko krytyczne projekty w fazie Projekty realizowane zgodnie z planowania planem i ryzyko niskie 18% zaawansowania 94% zaawansowania Środki zaangażowane na poziomie 5 mld PLN Środki zaangażowane na poziomie 81 mld PLN Tabela 10 - Porównanie kluczowych wskaźników zaawansowania przygotowań i oceny ryzyka inwestycji infrastrukturalnych w latach Zaawansowanie inwestycji kluczowych i ważnych w kwietniu 2008 r. wynosiło 18% natomiast wg stanu na styczeń 2012 r. zaawansowanie wynosi 94% (wskaźnik dotyczy 65 inwestycji zrealizowanych i planowanych do realizacji przed Turniejem). W kwietniu 2008 r. środki zaangażowane w realizację 219 inwestycji na Turniej wynosiły 5 mld zł, natomiast w styczniu 2012 r. wartość ta wynosi 81 mld zł. Znaczna część tej kwoty pochodzi z funduszy uzyskanych z Unii Europejskiej. 40

41 3.2 Organizacja W 2011 r. kluczowe projekty organizacyjne zostały zakończone lub osiągnęły wysokim poziom zaawansowania. Wszystkie projekty organizacyjne są prowadzone zgodnie z przyjętym harmonogramem i przy dobrej współpracy podmiotów zaangażowanych, zaś osiągane pierwsze wymierne efekty, np. rekrutacja wolontariuszy, uruchomione serwisy Polish Guide i Polish Pass, czy liczba uczestników szkoleń Akademii Euro potwierdzają efektywne zmierzanie do osiągnięcia gotowości Polski w tym względzie na czas UEFA EURO Bezpieczeństwo i opieka medyczna jeden z najistotniejszych obszarów organizacyjnych programu: Stworzenie lepszej infrastruktury bezpieczeństwa stadionów, udoskonalenie procedur zarządzania bezpieczeństwem na imprezach sportowych, podniesienie kwalifikacji organów porządku publicznego oraz służb informacyjnych i porządkowych, zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprez masowych. Poziom ryzyka programu - Niskie ryzyko - program realizowany zgodnie z harmonogramem, kluczowe projekty w zaawansowanej fazie realizacji. Bezpieczeństwo Zadania zrealizowane w 2011 r. i na początku 2012 r.: Obszar pierwszy - Prawodawstwo W dniu 31 sierpnia 2011 r. Sejm RP przyjął ustawę o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 12 października 2011 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1280). Ustawa zawiera przepisy, które będą obowiązywały wyłącznie w czasie Turnieju, przepisy niezbędne do sprawnego przeprowadzenia Turnieju, a także przepisy, które wprowadzone zostały do polskiego systemu prawa na stałe. Ustawa zmienia łącznie 10 ustaw, w tym 5 kodeksów: ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych, Kodeks wykroczeń, ustawę o Policji, ustawę o ochronie granicy państwowej, Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks karny wykonawczy, ustawę o broni i amunicji, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawę o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. W dniu 30 sierpnia 2011 r. przyjęte zostało rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (Dz. U. Nr 183 poz. 1087). 41

42 Obszar drugi - System sądownictwa Opracowany został projekt zmian legislacyjnych uwzględniony w przyjętej nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Opracowana została koncepcja warsztatów dla sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów i urzędników sądowych w związku ze zmianami przepisów prawa dotyczących przeprowadzenia turnieju finałowego UEFA EURO 2012, a także w zakresie stosowania trybu przyspieszonego. W związku z przewidywanym wzrostem liczby spraw Prezesi Sądów Okręgowych realizują zadania zmierzające do zapewnienia warunków do zapewnienia odpowiedniej liczby sal sądowych, zaplanowaniu właściwej polityki urlopowej oraz dyżurów sędziów i pracowników administracyjnych zarówno w sądach pierwszej instancji, jak i odwoławczych, rozważeniu ewentualnych potrzeb kadrowych pod kątem delegowania orzeczników do sądów w celu ich wzmocnienia kadrowego. Gromadzone są dane dotyczące informacji o liczbie miejsc w schroniskach dla nieletnich, co umożliwi Sądom Rodzinnym i Nieletnich właściwą pracę w sytuacji naruszania prawa przez nieletnich. Istotne są również dalsze przygotowania związane z określeniem liczby adwokatów jacy winni pełnić dyżury m. in. w celu realizacji uprawnień oskarżonych, których sprawy rozpoznawane będą w trybie przyspieszonym oraz związane z zapewnieniem pozostawania w gotowości przez tłumaczy przysięgłych w ramach obowiązujących uregulowań prawnych. W działania związane z zapewnieniem prawidłowej organizacji funkcjonowania sądownictwa w czasie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 włączeni zostali Prezesi Sądów Apelacyjnych w związku z nowelizacją Prawa o ustroju sądów powszechnych, od dnia 28 marca 2012 r. Prezesi Sądów Okręgowych tracą uprawnienia do delegowania sędziów rejonowych do pełnienia obowiązków sędziego w równorzędnym sądzie, a takie uprawienia oprócz Ministra Sprawiedliwości będą posiadać jedynie Prezesi Sądów Apelacyjnych, a także w związku z planowanym utworzeniem stref publicznego oglądania meczów w 65 miastach na terenie całej Polski, działania organizacyjne będą dotyczyć obszarów właściwości wielu sądów rejonowych położonych w różnych rejonach okręgów sądów okręgowych. Obszar trzeci - Współpraca międzynarodowa Przyjęte zostało w dniu 17 czerwca 2011 r. Wspólne Oświadczenie MSWiA RP (dziś MSW) oraz Narodowej Agencji ds. Przygotowania i Przeprowadzenia na Ukrainie Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku oraz Realizacji Projektów Infrastrukturalnych o współpracy w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas przygotowania i przeprowadzenia Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO Przeprowadzone zostały Konferencje Uzgodnieniowe państw uczestniczących w Turnieju Finałowym Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, państw tranzytowych oraz sąsiadujących. W dniach czerwca 2011 r. przeprowadzona została Międzynarodowa Konferencja Uzgodnieniowa 42

43 Bezpieczeństwo imprez sportowych w aspekcie priorytetu polskiej Prezydencji oraz Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, w ramach której odbyło się również Spotkanie ekspertów ds. bezpieczeństwa imprez sportowych grupy Think- Tank oraz konferencja dotycząca bezpieczeństwa UEFA EURO 2012, przygotowane przez Komendę Główną Policji. W dniu 16 lutego 2012 r. w Kijowie przeprowadzona została II Konferencja Uzgodnieniowa państw uczestniczących w Turnieju Finałowym Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz krajów sąsiadujących, współorganizowana przez Komendę Główną Policji. Rezultatem prowadzonych uzgodnień będą Wspólne Deklaracje w sprawie współpracy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w związku z Turniejem Finałowym Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 z krajami uczestnikami Turnieju Finałowego oraz krajami graniczącymi terytorialnie z RP w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas UEFA EURO Obszar czwarty - Bezpieczeństwo stadionów i innych miejsc oficjalnych Przeprowadzone zostały serie uzgodnień zmierzających do opracowania porozumienia pomiędzy stroną prywatną reprezentowaną przez UEFA i stronę publiczną, reprezentowaną przez Komitet ds. Bezpieczeństwa w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków przeprowadzenia Turnieju Finałowego UEFA EURO W związku z przejęciem zadań Komitetu ds. Bezpieczeństwa przez Komitet ds. Koordynacji Organizacji Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, powołany Zarządzeniem Nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2012 r., prace nad opracowaniem porozumienia w zakresie ról i obowiązków strony prywatnej i strony publicznej będą kontynuowane przez Komitet ds. Koordynacji Organizacji Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO W 2011 r. Spółka EURO 2012 Polska przeprowadziła serię szkoleń doskonalenia zawodowego w ramach programu Stewarding najwyższa jakość organizacji imprez. Efektem jest przeszkolenie i wydanie certyfikatów dla 130 trenerów i 4800 członków służby porządkowej i informacyjnej. Obszar piąty - Miejsca publicznego oglądania meczów Przyjęta została w dniu 6 lutego 2012 r. uchwałą Komitetu ds. Bezpieczeństwa Koncepcja zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznego oglądania przekazu telewizyjnego meczów UEFA EURO 2012 (oficjalne strefy kibica/ publiczne strefy transmisji). Sprecyzowano zapisy dotyczące organizacji miejsc publicznego oglądania meczów, zasad uzyskiwania zezwoleń, definicji imprezy jako imprezy masowej w przyjętej nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. W grudniu 2011 r. opracowany został Podręcznik dla organizatorów miejsc publicznego oglądania meczów pt.: Standardy organizacji miejsc publicznego oglądania meczów. Podręcznik dla podmiotów i miast zainteresowanych 43

44 przygotowaniem miejsc publicznego oglądania meczów w trakcie Turnieju UEFA EURO 2012 w Polsce. W okresie od września do listopada 2011 r. poszczególne miasta gospodarze ogłosiły przetargi na operatorów oficjalnych stref kibica. Status postępowań przetargowych w poszczególnych miastach przedstawia się następująco: o Warszawa - przetarg rozstrzygnięty, operatorem strefy wybrana została firma ARS Comunications; o Poznań przetarg został rozstrzygnięty, operatorem strefy zostało konsorcjum Innovations& My Music Group; o Wrocław przetarg został rozstrzygnięty, obecnie trwa procedura odwoławcza przed KIO; o Gdańsk operatorem oficjalnej strefy kibica będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W trakcie realizacji są postępowania przetargowe na wyłonienie firm odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek na terenie stref kibica w czasie Turnieju. Obszar szósty - Opieka medyczna i ratownictwo medyczne Przyjęta została Polsko-Ukraińska Mapa Drogowa Opieki Medycznej i Ratownictwa Medycznego. Przyjęte i opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. Nr 34, poz. 181). Przygotowane i zatwierdzone przez Komitet Medyczny zostały plany zabezpieczenia medycznego i ratowniczego czterech stadionów w Polsce (plan stadionu w Poznaniu r., Gdańsku r., Warszawie r. i we Wrocławiu r.). Wyznaczono placówki w zakresie podstawowej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w miastach gospodarzach. Obszarowi Opieka medyczna i ratownictwo medyczne poświęcony został osobny rozdział dokumentu. Obszar siódmy - Przyjazna granica Przeprowadzone zostały w okresie od dnia 20 września do dnia 3 grudnia 2011 r. na największych przejściach na granicy z Ukrainą ćwiczenia z zakresu prowadzenia kontroli granicznej i celnej (służb polskich i ukraińskich) w jednym miejscu zgodnie z zapisami Koncepcji funkcjonowania granicy polsko-ukraińskiej podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, przyjętej przez Zespół ds. Zagospodarowania Granicy Państwowej w dniu 17 maja 2011 r. Przeprowadzone zostały w dniu 7 grudnia 2011 r. ćwiczenia elementów ewentualnego przywrócenia kontroli granicznej na granicach wewnętrznych UE na czas UEFA 2011 r. ćwiczeniach z zakresu tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na 43

45 EURO 2012 na odcinku granicy polsko-niemieckiej oraz w dniu 19 września 2011 r. ćwiczeniach z zakresu tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na 44

46 granicy ze Słowacją. em przeprowadzonych ćwiczeń było sprawdzenie systemu współdziałania oraz organizacji ruchu drogowego pod kątem funkcjonalności, jak również bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i funkcjonariuszy. W ramach przygotowań do operacji, opracowano Założenia Wspólnej Operacji EUROCUP 2012 z Europejską Agencją Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej Frontex, w tym Koncepcja włączenia funkcjonariuszy służb granicznych państw UE do udziału w zabezpieczeniu EURO 2012, zatwierdzone przez Komendanta Głównego SG w dniu 20 stycznia 2011 r. W 2011 r. Komenda Główna Straży Granicznej uzgodniła z przedstawicielami Żandarmerii Wojskowej zasady skierowania żołnierzy tej służby (z pojazdami służbowymi) do wsparcia funkcjonariuszy SG, m.in. przy patrolowaniu strefy nadgranicznej zarówno na granicy zewnętrznej, jak wewnętrznej. Wypracowany został w ramach Polsko Ukraińskiej międzyrządowej Grupy roboczej ds. koordynacji bezpieczeństwa EURO 2012 Wspólny raport analityczny na temat oceny zagrożeń i ryzyka w ramach przygotowania i przeprowadzenia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku. Dokument przedstawia najważniejsze zagadnienia dotyczące m.in. bezpieczeństwa w kontekście zwiększonego ruchu granicznego na wspólnym odcinku granicy, a także zagrożeń i ryzyk mogących mieć wpływ na zachowanie płynności ruchu granicznego podczas UEFA EURO W 2011 r. wprowadzone zostały do systemu ochrony granicy państwowej mieszane patrole funkcjonariuszy SG i PSGU. Wzmocni to nie tylko bezpieczeństwo i szczelność granicy polsko-ukraińskiej, lecz także pozwoli na zwiększenie liczby patroli przy tych samych zasobach kadrowych. Mieszane patrole funkcjonariuszy SG i PSGU funkcjonują na mocy podpisanego w dniu 8 grudnia 2010 r. we Lwowie przez szefów służb granicznych Polski i Ukrainy Porozumienia o wspólnych patrolach. Służby Ministerstwa Spraw Zagranicznych wdrażają Koncepcję funkcjonowania urzędów konsularnych RP w trakcie poprzedzającym oraz podczas trwania Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 z dnia 23 lipca 2010 r. Zgodnie z nią zostaną wzmocnione niektóre konsulaty w okresie bezpośrednio poprzedzającym rozgrywki, jak i w trakcie Turnieju. Wydawanie wiz będzie ułatwione poprzez wykorzystanie systemu e-konsulat oraz zlecanie przyjmowania wniosków podmiotom zewnętrznym. Fala wniosków wizowych może być także złagodzona poprzez mechanizm stosowania wielokrotnych wiz turystycznych dla cudzoziemców z tzw. czystą historią wizową. Przeprowadzone zostało w dniach 3-4 października 2011 r. seminarium poświęcone projektowi wspólnych punktów konsularnych podczas UEFA EURO 2012, zorganizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych z udziałem przedstawicieli Ministerstw Spraw Zagranicznych i placówek państw członkowskich Unii Europejskiej. W dniach czerwca 2011 r. w Odessie oraz w dniach 3-6 października 2011 r. we Lwowie na Ukrainie odbyły się spotkania rzeczników prasowych Straży Granicznej i Służby nej Polski i Ukrainy oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy, zorganizowane przez EUBAM, dotyczące m.in. wypracowania wspólnej polityki medialnej służb granicznych i celnych Polski i Ukrainy podczas Turnieju, 44

47 wypracowaniu modelu komunikacji społecznej, opracowaniu pakietu niezbędnych informacji celnych oraz związanych z przekraczaniem granicy, form informowania kibiców przekraczających granicę w drogowych przejściach granicznych. Obszar ósmy - Bezpieczny transport Opracowano krajową koncepcję transportową, przygotowano plany zarządzania ruchem dla podstawowych wariantów ruchu kibiców. Opracowano wstępny plan rozmieszczenia oznakowania w ramach koncepcji jednolitego oznakowania na czas Mistrzostw. Zidentyfikowano niezbędne decyzje dotyczące oznakowania dróg podczas Turnieju. Obszarowi Transportu poświęcony został osobny rozdział dokumentu. Obszar dziewiąty - Wolontariat przestrzeni publicznej Wdrożona została i jest rozwijana strona internetowa Rozpoczęta została rekrutacja on-line wolontariuszy, zakończył się etap zgłoszeń, których wpłynęło ponad Rozstrzygnięty został przetarg na produkcję strojów dla wolontariuszy. Obszarowi Wolontariat przestrzeni publicznej poświęcony został osobny rozdział dokumentu. Obszar dziesiąty - Współpraca z kibicami Przeprowadzono dwukrotne testy działania Ambasad Kibiców. Stacjonarne i mobilne ambasady zorganizowano w dniu 6 września 2011 r. podczas meczu Polska Niemcy na PGE Arena Gdańsk oraz w dniu 11 października 2011 r. podczas meczu Polska - Włochy na stadionie we Wrocławiu; Uzgodniono umowę pomiędzy Europejską Federacją Kibiców (FSE) a miastami gospodarzami i PL.2012; Obszarowi Współpraca z kibicami poświęcony został osobny rozdział dokumentu. Obszar jedenasty - Bezpieczeństwo i porządek publiczny Zakończono projekt inwestycyjny dotyczący przygotowania w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie - Centrum Dowodzenia Operacją, w tym Centrum Wymiany Informacji na potrzeby realizacji zadań przez Centrum Dowodzenia Operacją, w tym Centrum Wymiany Informacji w Legionowie sztabu dowódcy operacji policyjnej pod krypt. MISTRZOSTWA EUROPY Zakończono ustalenia z UEFA w zakresie współpracy w ramach police screening, będącego jednym z etapów procedury wydawania przez UEFA akredytacji związanych z UEFA EURO Stosowne przepisy uprawniające Policję do udzielania opinii o osobach ubiegających się o akredytację UEFA tzw. police screaning, zostały zawarte w nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych w formie przepisów tymczasowych, które będą stosowane wyłącznie w związku z UEFA EURO

48 Policja uczestniczyła w przygotowaniu projektu i procesie procedowania Ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw oraz aktów wykonawczych do ustawy. Przeprowadzono szkolenia policjantów do utworzonej w 2011 r. grupy policjantów, którzy stanowią Spotters Team Polska (policjanci-spottersi polskiej reprezentacji narodowej w piłce nożnej). Do końca 2011 r. przeszkolonych zostało łącznie 264 policjantów. Spotters Team Polska będzie uczestniczył w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas Turnieju, w szczególności podczas meczów polskiej reprezentacji. Przygotowanie policjantów w charakterze opiekunów reprezentacji narodowych do pełnienia funkcji oficera łącznikowego przebywających na terenie naszego kraju drużyn piłkarskich państw biorących udział w UEFA EURO W celu optymalnego i profesjonalnego przygotowania policjantów do pełnienia funkcji TSLO opracowano dokument pt. Plan przygotowania i pracy policjantów delegowanych do pełnienia funkcji oficerów łącznikowych (TSLO) akredytowanych przy reprezentacjach piłkarskich, które będą przebywać na terytorium Polski podczas UEFA EURO W postępowaniu kwalifikacyjnym wyłonionych zostało 14 funkcjonariuszy Policji do pełnienia funkcji oficera łącznikowego. W 2011 r. kontynuowano wdrożenie filozofii działania polskiej Policji podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 r. w ramach procesu szkolenia oraz doskonalenia zawodowego dla policjantów w całym kraju, na podstawie wprowadzonego programu doskonalenia zawodowego przygotowującego policjantów do realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w trakcie imprez masowych, w tym podczas Turnieju Finałowego UEFA EURO W ramach procesu szkolenia oraz doskonalenia zawodowego dla policjantów w całym kraju przeszkolono około 1000 trenerów i 50 tys. policjantów. Policja realizuje zakupy sprzętu i wyposażenia, które również będą wykorzystywane podczas realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa Turnieju Finałowego UEFA EURO W ostatnim czasie dokonano zakupu sprzętu transportowego dla Oddziałów Prewencji Policji i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji w całym kraju, łącznie 600 oznakowanych pojazdów służbowych. Ponadto dokonano zakupu 24 sanitarek oraz 13 Ruchomych Stanowisk Dowodzenia, uzbrojenia i wyposażenia indywidualnego PZ. W komendach wojewódzkich Policji w: Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Lublinie, Poznaniu, Gdańsku i w Komendzie Stołecznej Policji, realizowane są kursy językowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. W kursach uczestniczy około 6200 policjantów. Policjanci biorący udział w kursie w 2012 r. realizować będą zadania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa podczas Turnieju Finałowego. Przygotowywana jest dokumentacja planistyczna operacji policyjnej pod krypt. ME

49 Obszar dwunasty - Ratownictwo i sytuacje nadzwyczajne Przeprowadzone zostało ćwiczenie WYDARZENIA 2011 w dniach czerwca 2011 r. z udziałem sił Centralnego Odwodu Operacyjnego z woj. dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego oraz grupy z Niemiec. em ćwiczeń było sprawdzenie przygotowania wybranych sił i środków PSP do zabezpieczenia UEFA EURO 2012 w zakresie: ewakuacji stadionu, katastrofy samolotu, masowego wypadku komunikacyjnego oraz ataku terrorystów w podpoznańskich zakładach chemicznych. Przeprowadzone zostały we wrześniu 2011 r. międzynarodowe ćwiczenia grup ratowniczych pod kryptonimem EU CARPATHEX Uczestnikami ćwiczeń byli ratownicy ze specjalistycznych grup ratowniczych z Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Ukrainy, a także część pododdziałów centralnego odwodu operacyjnego z województw sąsiadujących. Uczestniczyły w nich także zespoły medyczne Polskiego Czerwonego Krzyża oraz śmigłowce sił zbrojnych, policji i straży granicznej. W ramach ćwiczeń i testów przeprowadzono zabezpieczenie ppoż. I CBRN meczów piłki nożnej Polska Niemcy w dniu 6 września 2011 r., Polska - Włochy w dniu 11 listopada 2011 r. we Wrocławiu oraz Polska - Węgry w dniu 15 listopada 2011 r. w Poznaniu według założeń, jakie mają obowiązywać w czasie UEFA EURO Zrealizowane zostały czynności sprawdzające sposób zabezpieczenia UEFA EURO 2012 polegające na zrealizowaniu zadań kontrolno rozpoznawczych w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz rozpoznawania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych w obiektach. Realizacja tych działań dotyczy zarówno obiektów bezpośrednio związanych z organizacją UEFA EURO 2012 (stadiony, centra pobytowe drużyn), jak również pośrednio (hotele, obiekty użyteczności publicznej). Obszar trzynasty - Przeciwdziałanie terroryzmowi Udział funkcjonariuszy ABW w organizowanych przez SBU (Ukraina) ćwiczeniach antyterrorystycznych "Donbass Aniterror" - w ramach zadania "Budowa platformy współpracy z ATC Ukrainą. Powołany został w dniu 14 lipca 2011 r. w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Zespół ds. Zabezpieczenia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, którego zakres realizowanych zadań oparty został na strukturze jedenastu obszarów zadaniowych: zagrożenia ze strony ekstremistów religijnych i politycznych, zagrożenia konwencjonalne, zagrożenia CBRN, zagrożenia cyberterrorystyczne, wsparcie techniczne, szkolenia, polityka informacyjna, fizyczne zwalczanie terroryzmu, łączność, współpraca krajowa, współpraca międzynarodowa. W lipcu 2011 r. w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego opracowano niejawną Koncepcję ABW w zakresie zabezpieczenia Turnieju przed zagrożeniami o charakterze terrorystycznym. W ramach Grupy Roboczej UE ds. Terroryzmu (WPT) ABW przekazało do państw członkowskich UE projekt aneksu do Podręcznika współpracy podczas ważnych imprez międzynarodowych przeznaczonego dla policji i organów bezpieczeństwa. 47

50 W marcu 2011 r. przeprowadzono cztery seminaria regionalne z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i zarządzania kryzysowego w miastach gospodarzach Euro 2012 oraz w maju 2011 r. zorganizowano Międzynarodową Konferencję w Warszawie z udziałem krajowych i zagranicznych ekspertów. Przeprowadzone konferencje stanowiły część realizacji projektu unijnego Działania antyterrorystyczne podczas międzynarodowych imprez sportowych - rola krajowych centrów antyterrorystycznych w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Bezpieczeństwo i ochrona wolności. W ramach projektu w październiku 2010 r. odbyły się ćwiczenia antyterrorystyczne OFFSIDE 2010 z udziałem służb krajowych oraz partnerów zagranicznych. Zorganizowana została w styczniu 2011 r. we współpracy ABW z Centrum Broni Masowego Rażenia (Weapons of Mass Destruction Non-proliferation Centre) NATO międzynarodowa konferencja ekspertów ds. zwalczania terroryzmu poświęconej zabezpieczeniu imprez masowych przed użyciem broni masowego rażenia, ze szczególnym uwzględnieniem UEFA EURO ABW uczestniczyło w Programach Obserwacyjnych meczów reprezentacji Polski w miastach gospodarzach na stadionach UEFA EURO W ramach organizacji Centrum Antyterrorystycznego ABW jako platformy wymiany informacji pomiędzy służbami i instytucjami uczestniczącymi w systemie ochrony antyterrorystycznej kraju zakończono podłączenie kilkunastu terminali zewnętrznych w ramach budowy Systemu IT CAT. Obszar czternasty - Zarządzanie kryzysowe W I kwartale 2011 r. w RCB przygotowano i uzgodniono z prezydentami miast gospodarzy, wojewodami i zainteresowanymi ministrami siatkę bezpieczeństwa, zawierająca katalog zagrożeń mogących spowodować sytuacje kryzysowe, ich skutki oraz podmioty właściwe w procesie reagowania wraz z określeniem ich zakresu kompetencji. Zidentyfikowano 15 możliwych rodzajów zagrożeń, uszeregowanych w kategoriach prawdopodobieństwa i skutków dla ludzi, mienia i środowiska. Opracowany został scenariusz i instrukcja ćwiczenia, przeprowadzone zostały w okresie listopad 2011 r. styczeń 2012 r. wszystkie moduły fazy przygotowawczej ćwiczenia zgrywającego podmioty systemu zarządzania kryzysowego przed rozgrywkami UEFA EURO 2012 pk. LIBERO. Uzgodnione zostały i przekazane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa właściwym ministrom, wojewodom i prezydentom miast wskazówki do przygotowania aneksów do planów zarządzania kryzysowego ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów i prezydentów miast gospodarzy. Aneks ma określać m.in. sposoby i środki reagowania na zagrożenia związane z przebiegiem UEFA EURO Obszar piętnasty - Gotowość Przeprowadzone zostały Programy Obserwacyjne podczas meczów reprezentacji narodowej RP w miastach gospodarzach na arenach UEFA EURO Opracowane i rozdystrybuowane zostały raporty z przeprowadzonych Programów. 48

51 Programy zostały przeprowadzone w dniu 6 września 2011 r. w dniu meczu Polska- Niemcy w Gdańsku, w dniu 11 listopada 2011 r. w dniu meczu Polska-Włochy we Wrocławiu, w dniu 15 listopada 2011 r. w dniu meczu Polska-Węgry w Poznaniu. Obszarowi Gotowość realizowanemu przez Komitet ds. Koordynacji Organizacji Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 poświęcony został osobny rozdział dokumentu. Eksperckie Zespoły Projektowe powołane przez Komitet ds. Bezpieczeństwa Przyjęta została uchwałą numer 10 Komitetu ds. Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012 w dniu 28 lipca 2011 r. jednolita metodologia oraz harmonogram analizy ryzyka w obszarach Programu Bezpieczeństwa opracowane i realizowane przez Zespół do spraw Analizy Ryzyka, powołany decyzją Przewodniczącego Komitetu ds. Bezpieczeństwa z dnia 9 marca 2011 r. Przyjęta została uchwałą numer 11 Komitetu ds. Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012 w dniu 7 października 2011 r. Koncepcja zabezpieczenia pod względem zagrożeń CBRN pn.: Wytyczne w zakresie zabezpieczenia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 w odniesieniu do zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych (CBRN) oraz dekontaminacji, opracowana przez Zespół do spraw zagrożeń chemicznych, biologicznych, radioaktywnych i nuklearnych - Zespół CBRN powołany uchwałą Komitetu ds. Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012 z dnia 9 marca 2011 r. Opracowana została Koncepcja wzmocnienia systemu Obrony Powietrznej RP w czasie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, opracowana przez Zespół do spraw wzmocnienia systemu Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej w czasie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, powołany uchwałą Komitetu ds. Bezpieczeństwa UEFA EURO 2012 w dniu 13 maja 2011 r. Ministerstwo Obrony Narodowej zapewni bezpieczeństwo w obszarze zagrożeń ze strony statków powietrznych (motolotni, paralotni, samolotów bezpilotowych, dronów), które w czasie Turnieju mogłyby naruszyć przestrzeń powietrzną nad stadionami, strefami publicznego oglądania meczów, mimo wprowadzonych zakazów ruchu w przestrzeni powietrznej. Zespół ekspercki do spraw oceny bezpieczeństwa organizacyjnego i infrastruktury stadionów UEFA EURO 2012, powołany przez Komitet ds. Bezpieczeństwa uchwałą z dnia 9 marca 2011 r., stworzył jednolitą platformę dla instytucji zaangażowanych w odbiory i organizację imprez na stadionach, w ramach której przeprowadzone zostały warsztaty na stadionach arenach UEFA EURO Zespół dokonał weryfikacji spełnienia głównych wymogów i rekomendacji w zakresie bezpieczeństwa na stadionach w oparciu o dane inwestora, wskazał główne ryzyka i analizy na dzień przeprowadzenia warsztatów, a także przeprowadził analizy obiektów pod kątem przygotowania do odbiorów i organizacji pierwszych imprez. Realizacja prac zapewniła możliwość niezależnej oceny i opinii poziomu bezpieczeństwa przez zespół, na różnych płaszczyznach. 49

52 W okresie sprawozdawczym przeprowadzonych zostało siedem posiedzeń Komitetu ds. Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO Sześć posiedzeń Komitetu odbyło się w 2011 r. w dniach 9 marca, 13 maja, 28 lipca, 7 października, 22 listopada, 15 grudnia oraz jedno posiedzenie Komitetu w 2012 r. w dniu 6 lutego 2012 r. Przyjęte zostało Zarządzenie Nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie Komitetu ds. Koordynacji Organizacji Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO Komitet ds. Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 powołany Zarządzeniem Nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2010 r. zakończył prace. Do zadań Komitet ds. Koordynacji Organizacji Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 należeć będzie koordynacja działań organów, służb, inspekcji i straży administracji rządowej, w tym ich współdziałania z organami i służbami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami. Do dnia 29 lutego 2012 r. Komitet opracuje koncepcję Zintegrowanego Planu Organizacji i Zarządzania działaniami organów, inspekcji, służb i straży. Przewodniczącym Komitetu jest Minister Sportu i Turystyki, jego zastępcami są Minister Spraw Wewnętrznych oraz Minister Administracji i Cyfryzacji. Ponadto Komitet tworzą Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Minister Zdrowia oraz wyznaczeni sekretarze stanu z ministerstw: Obrony Narodowej, Sprawiedliwości, Spraw Zagranicznych oraz przedstawiciel Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także Wojewodowie Dolnośląski, Małopolski, Mazowiecki, Pomorski, Wielkopolski, Podkarpacki i Lubelski. Zadania planowane w I półroczu 2012 r.: 30 marca 2012 r. - Zatwierdzone plany zabezpieczenia stadionów, stref kibica, przestrzeni miejskiej; 30 marca 2012 r. - Zatwierdzony krajowy plan operacyjny zarządzania w czasie Turnieju; 15 maja 2012 r. - Uruchomione centra dowodzenia procesami turniejowymi określone w krajowym planie operacyjnym; 1 czerwca 2012 r. - Uruchomione na czas Turnieju rozwiązania organizacyjne w przestrzeni publicznej podnoszące poziom bezpieczeństwa oraz jakość obsługi kibiców i gości Turnieju. Ryzyko: kluczową kwestią do realizacji w 2012 r. są procedury sprawdzenia stanu gotowości na UEFA EURO 2012 oraz organizacja zarządzania podczas Turnieju (ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa). Istotnymi wyzwaniami w 2012 r. są: Szczegółowa analiza, przygotowanie strategii mityzacji ryzyka i przygotowanie planów z uwzględnieniem możliwości wystąpienia protestów społecznych podczas Turnieju, w tym strajków oraz marszów protestacyjnych również o charakterze nielegalnym. 50

53 Wdrożenie rozwiązań, skutkujących zapewnieniem łączności między służbami i podmiotami uczestniczącymi w zabezpieczeniu Turnieju Finałowego UEFA EURO Możliwie najszybsze podjęcie decyzji dotyczącej ewentualnego przywrócenia kontroli na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej. Wykorzystanie instrumentu tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej wpływa na proces opracowania planów operacyjnych Turnieju, w tym przygotowania odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i kadrowych. Kluczowym jest możliwie najszybsze podjęcie decyzji dotyczącej przywrócenia lub nie przywracania kontroli granicznej na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej. Rozważenie nowelizacji ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich oraz rozporządzenia Rady Ministrów w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu grożącemu statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej z nimi infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego. Nowelizacja ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu postępowania i sposobu współdziałania organów w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu grożącemu statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej z nimi infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego. Dla zapewnienia bezpieczeństwa prawnego dowódcom i żołnierzom w ramach MARITIME RENEGADE, konieczne jest ustawowe określenie zasad użycia siły. Opieka Medyczna i ratownictwo Najważniejsze zadania zrealizowane w 2011 r.: 10 posiedzeń Krajowego Komitetu Medycznego UEFA EURO 2012 w Polsce ( r.; r.; r.; r.; r.; r.; r.; r.; r.; r.); 6 posiedzeń Miejskich Komitetów Medycznych z udziałem Koordynatora Krajowego ( r.; r.; r.; r.; r.; r.); 4 posiedzenia Zespołu roboczego Komitetu Medycznego ds. zabezpieczenia medycznego i ratowniczego stadionów ( r.; r.; r.; r.); 4 posiedzenia Zespołu roboczego Komitetu Medycznego ds. zabezpieczenia medycznego i ratowniczego portów lotniczych ( r.; r.; r.; r.); 51

54 2 oficjalne wizytacje delegacji Komitetu Medycznego UEFA w miastach gospodarzach w Polsce (w sierpniu i grudniu 2011 r.); Warsztaty z udziałem ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczące szpitalnych planów zarządzania kryzysowego z udziałem przedstawicieli szpitali referencyjnych (październik 2011 r.). 8 stycznia 2011 r września 2011 r. Zidentyfikowane potencjalne szpitale referencyjne dla centrów pobytowych; Luty - wrzesień 2011 r. - Gotowe do wdrożenia/zatwierdzone przez Komitet Medyczny plany zabezpieczenia medycznego i ratowniczego stadionów w Poznaniu, Gdańsku, Warszawie i we Wrocławiu; o 14 lutego 2011 r. Gotowe do wdrożenia/zatwierdzone przez KM plany zabezpieczenia medycznego i ratowniczego Stadionu w Poznaniu; o 19 maja 2011 r. Gotowe do wdrożenia/ zatwierdzone przez KM plany zabezpieczenia medycznego i ratowniczego Stadionu w Gdańsku; o 21 lipca 2011 r. - Gotowe do wdrożenia/zatwierdzone przez KM plany zabezpieczenia medycznego i ratowniczego Stadionu Narodowego; o 7 września 2011 r. - Gotowe do wdrożenia/zatwierdzone przez KM plany zabezpieczenia medycznego i ratowniczego Stadionu we Wrocławiu. 15 lipca 2011 r. - Uzgodnienie koncepcji bezpieczeństwa sanitarnoepidemiologicznego pomiędzy Głównymi Inspektorami Sanitarnymi Polski i Ukrainy; I połowa 2011 r. - Zakończenie prac nad koncepcją podstawowej opieki zdrowotnej w miastach gospodarzach; I połowa 2011 r. - Przygotowanie lotnisk w miastach gospodarzach i wybranych zapasowych portów lotniczych do wdrożenia Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych WHO; 14 października 2011 r. - Wyznaczono placówki w zakresie podstawowej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w miastach gospodarzach. Gdańsk Poznań Warszawa Wrocław Szpitale referencyjne (stadion, strefa kibica, drużyny i sędziowie, UEFA-family*) Podstawowa i ambulatoryjna specjalistyczna opieka zdrowotna Tabela 11 - Opieka medyczna w liczbach (bez prywatnych placówek wybranych przez UEFA) Zadania planowane w 2012 r.: Wyznaczenie portów wejścia zgodnie z Międzynarodowymi Przepisami Zdrowotnymi (IHR) WHO przez Głównego Inspektora Sanitarnego (Zadanie zrealizowane w dniu 4 stycznia 2012 r. pismem GIS o wyznaczeniu portów w Warszawie i Krakowie); 52

55 31 marca 2012 r. - Zatwierdzony plan funkcjonowania podstawowej i ambulatoryjnej specjalistycznej opieki medycznej na czas Turnieju; 31 marca 2012 r. - Zweryfikowany status wdrożenia szpitalnych planów zarządzania kryzysowego w szpitalach referencyjnych; 30 kwietnia 2012 r. - Gotowe do wdrożenia/zatwierdzone przez Komitet Medyczny plany zabezpieczenia medycznego i ratowniczego lotnisk i stref kibica; 31 maja 2012 r. - Gotowe plany operacyjne w zakresie zabezpieczenia medycznego przestrzeni miejskiej w trakcie Turnieju dla każdego miasta gospodarza; Organizacja 8 posiedzeń Krajowego Komitetu Medycznego UEFA EURO 2012 w Polsce, udział w 10 posiedzeniach Miejskich Komitetów Medycznych w miastach gospodarzach, 4 posiedzeniach Zespołu roboczego Komitetu Medycznego ds. zabezpieczenia medycznego i ratowniczego stadionów, 4 posiedzeniach Zespołu roboczego Komitetu Medycznego ds. zabezpieczenia medycznego i ratowniczego lotnisk, 3 posiedzeniach Zespołu roboczego Komitetu Medycznego ds. zabezpieczenia medycznego i ratowniczego stref kibica. Ryzyko: Brak istotnych ryzyk wpływających na gotowość strony publicznej do Turnieju Sprawna organizacja transportu istotny element sukcesu Turnieju Rysunek 12 - Przybliżone czasy podróży pomiędzy miastami gospodarzami i Krakowem podczas UEFA EURO

56 Procesy transportu lotniczego Port Lotniczy: operacje nocne Port Lotniczy: koordynacja ruchu lotniczego Wrocław Gdańsk Poznań Warszawa Tabela 12 - Ocena ryzyka ekspertów PL.2012 (z uwzględnieniem analizy ryzyka UEFA) dla organizacji ruchu lotniczego styczeń 2012 r. Biorąc pod uwagę uwarunkowania lokalizacyjne krajów gospodarzy Mistrzostw oraz skład drużyn finałowych Turnieju, transport lotniczy będzie kluczowy w całym procesie logistyki. W szczególności dotyczy to kibiców z krajów znacznie oddalonych od Polski Irlandii, Hiszpanii, Włoch, Grecji, ale również części kibiców rosyjskich i chorwackich; Rysunek 13 - Główne porty lotnicze UEFA EURO 2012 Infrastruktura lotnicza, kluczowa dla przyjęcia zwiększonego ruchu lotniczego do poziomu operacji/godz. będzie w pełni gotowa na Mistrzostwa; Gdańsk Poznań Warszawa Wrocław Przepustowość Przylotowa Odlotowa Liczba operacji Tabela 13 - Przepustowość lotnisk 54

57 Lotniska wspomagające stanowią odpowiednie zabezpieczenie przyjęcia i obsługi spodziewanej w kraju liczby samolotów i pasażerów. Ze względu na prognozowany duży ruch General Aviation do Warszawy, do obsługi tego ruchu wyznaczono jako alternatywne lotnisko w Modlinie. Inwestycje w tym porcie lotniczym przebiegają bez zagrożeń; 15 listopada 2011 r. Powołanie Koordynatora Slotów Portowych przez ULC (ACL). Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego podjął decyzję o powołaniu w Porcie Lotniczym Chopina w Warszawie, Porcie Lotniczym Poznań Ławica, Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy oraz Porcie Lotniczym Wrocław Strachowice na koordynatora rozkładów lotów Airport Coordination Limited (ACL). Koordynator będzie prowadził koordynację w porcie w Warszawie począwszy od dnia 25 marca 2012 r., natomiast w pozostałych portach w okresie związanym z Turniejem UEFA EURO 2012, tj. od dnia 1 czerwca do dnia 8 lipca 2012 r. Ryzyka: Istotnym ryzykiem są istniejące ograniczenia liczby operacji nocnych w Poznaniu i w Warszawie, wynikające z obowiązujących decyzji środowiskowych (proces realizowany przez MTBiGM). Ograniczenia środowiskowe wynikają z aktów prawnych, za które odpowiedzialny jest Minister Środowiska tj. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.). W ramach przygotowań do organizacji Turnieju, strona polska udzieliła UEFA szereg gwarancji dotyczących kwestii infrastrukturalnych, organizacyjnych, jak również formalno-prawnych z nim związanych, m.in. gwarancji nr 18, w której zobowiązała się do niewprowadzania w okresie rozpoczynającym się na tydzień przed meczem inauguracyjnym finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 i upływającym trzy dni po meczu finałowym tego Turnieju żadnych ograniczeń lotów nocnych w portach lotniczych miast gospodarzy Euro Należy podkreślić, że dopiero w chwili obecnej istnieją wystarczająco pełne dane umożliwiające podjęcie decyzji odnośnie stosownej ingerencji legislacyjnej (ustawy), która umożliwi uzasadnione i bardzo wąsko ograniczone czasowo i miejscowe zniesienie ograniczeń środowiskowych dotyczących lotów zarówno nocnych, jak i dziennych. Uzgodniono treść zmiany specustawy o organizacji piłkarskich Mistrzostw UEFA EURO 2012, która będzie procedowana przez Sejm w najbliższym czasie tak, aby mogła obowiązywać od dnia 1 czerwca do dnia 4 lipca 2012 r. Projektowana regulacja nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Projektowana regulacja nie jest sprzeczna z prawem Unii Europejskiej. Procesy transportu lądowego Miejska koncepcja obsługi transportowej Wrocław Gdańsk Poznań Warszawa 55

58 Krajowa koncepcja obsługi transportowej Tabela 14 - Ocena ryzyka ekspertów PL.2012 dla procesów transportu lądowego styczeń 2012 r. Podczas trwania Mistrzostw spodziewany jest istotny wzrost ruchu zarówno pomiędzy miastami gospodarzami, jak i w dojazdach do nich z różnych kierunków, w tym międzynarodowych. Dotyczy to zarówno transportu drogowego i kolejowego. Aby zapewnić przyjeżdżającym gościom jak najbardziej komfortowe warunki podróżowania planowane jest wdrożenie specjalnych rozwiązań, do których należą między innymi: Wyznaczenie rekomendowanych dróg dla kibiców, na których, w miejscach tzw. wąskich gardeł planowane są tymczasowe rozwiązania organizacji ruchu mające na celu zachowanie maksymalnej płynności ruchu; Zmiana organizacji ruchu preferująca ruch kibiców na ciągach rekomendowanych oraz przenosząca ruch samochodów ciężarowych na drogi alternatywne w miejscach lokalnych ograniczeń przepustowości; Specjalne oznakowanie turniejowe (tablice informacyjne oznaczone logo Turnieju prowadzące m.in. do parkingów Park&Ride, stadionu, strefy kibica, lotniska, dworca i innych ważnych miejsc z punktu widzenia kibica); Wdrożenie specjalnego rozkładu jazdy pociągów, który obowiązywać będzie podczas Turnieju (dodatkowe połączenia, wydłużone składy pociągów); Specjalne rozwiązania organizacji ruchu w miastach gospodarzach (czasowe wyłączenia z ruchu kołowego, wyznaczenie tras dla transportu publicznego itp.). 56

59 W ramach prac prowadzonych na zlecenie miast gospodarzy aktualizowana jest przygotowana uprzednio Koncepcja Obsługi Transportowej Turnieju na ich terenie. Powyższa mapa przedstawia podstawowe rozwiązania przyjęte na terenie Gdańska, które obejmują następujące elementy: Obsługę transportową bezpośredniej okolicy stadionu zapewnioną za pomocą komunikacji kolejowej do budowanego przystanku kolejowego przy PGE Arena, autobusowej oraz tramwajowej; Obsługę transportową Strefy Kibica zapewnioną za pomocą komunikacji kolejowej, autobusowej oraz tramwajowej znacznie wzmocnionej taborem w stosunku do codziennych rozwiązań; Obsługę transportową parkingów Park+Ride obejmujących 3,5 tys. miejsc postojowych dla samochodów w lokalizacjach podstawowych oraz 1,1 tys. w lokalizacjach zapasowych, przygotowano również 270 miejsc dla autokarów w pobliżu PGE Arena (przystanek PGE Arena otrzymał nazwę Stadion Expo); Dedykowane linie autobusowe obsługiwać będą połączenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy ze stadionem PGE Arena oraz centrum miasta (via parking P+R w pobliżu w. Karczemki oraz parking P+R na Armii Krajowej); Kluczowe skrzyżowania na trasach dojazdu do stadionu zabezpieczone będą przez Policję; Przygotowano koncepcję oznakowania turniejowego wykorzystując katalog znaków przygotowany przez UEFA, opierający się na prostych, czytelnych piktogramach. Oznakowanie zostanie rozmieszczone na trasach dojazdowych (w tym na drogach S6 i DK7), centrum miasta oraz okolicy stadionu. Przygotowane zostaną tablice w kolorze białym dla poruszających się pojazdami oraz fioletowe dla pieszych. Dodatkowe tablice rozmieszczone przed Turniejem będą dodatkowo promować wykorzystanie komunikacji publicznej przez gości znajdujących się na terenie Gdańska; Informacje na temat przyjętych rozwiązań komunikacyjnych zostały umieszczone w portalu Polish Guide, a także na portalach miejskich ZdiZ, Straż Miejska, GZNK itd. i zostaną one rozbudowane oraz zaktualizowane przed Turniejem; Wyznaczono szpitale referencyjne. Planowane są wyłączenia kluczowych ciągów komunikacyjnych w osi Port Lotniczy Stadion zamknięcie trasy planowane jest po porannym szczycie, okolice stadionowe wraz z połączeniem z centrum zostaną zamknięte na 4 godziny przed meczem. Podobne rozwiązania przygotowywane są również w pozostałych miastach gospodarzach. Ze względu na bardzo dużą liczbę podmiotów zaangażowanych w realizację obsługi transportowej kibiców (m.in. GDDKiA, koncesjonariusze odcinków autostradowych, zarządcy dróg miejskich, przewoźnicy miejscy, PKP PLK, PKP S.A., operatorzy kolejowi, Policja) kluczowym staje się osiągnięcie pełnej integracji prowadzonych przez nich działań, jak i działań prowadzonych przez pozostałych interesariuszy działających w poszczególnych miejscach Turnieju (Stadion, Strefa Kibica, Lotnisko, Przestrzeń publiczna, Dworzec) oraz 57

60 odpowiedzialnych za realizację pozostałych usług (Bezpieczeństwo, Opieka medyczna, Transport lotniczy, Polish Guide, Wolontariat Miast-Gospodarzy, Ambasady Kibiców, Polish Pass, Telekomunikacja). Zadania zrealizowane w 2011 r. i w styczniu 2012 r.: We współpracy z MTBiGM, GDDKiA, PKP, PKP-PLK oraz miastami gospodarzami Euro 2012 opracowano krajową koncepcję transportową, przygotowano plany zarządzania ruchem dla podstawowych wariantów ruchu kibiców oraz zidentyfikowano niezbędne decyzje dotyczące oznakowania dróg podczas Turnieju; Plan organizacji transportu krajowego zakłada osiągnięcie podczas Turnieju czasów przejazdu środkami transportu lądowego pomiędzy miastami gospodarzami Euro 2012 na poziomie 4-5 godzin. Istotna różnica w tym względzie występuje jedynie na trasie Wrocław Warszawa, gdzie czas przejazdu wynosi ok. 5,5 godziny; W dniu 31 stycznia 2012 r. opracowano szacunki dotyczące potoków podróżnych (podział na środki transportu, podział na główne szlaki komunikacyjne drogowe i kolejowe). Zadania zaplanowane na I połowę 2012 r.: Mając na uwadze konieczność utrzymania płynności normalnego ruchu i minimalizacji utrudnień wywołanych obciążeniem sieci transportowej dla podróżujących bez związku z Turniejem mieszkańców Polski oraz transportu towarowego w dniach meczowych, wskazane będzie: o Wprowadzenie systemu informacji o utrudnieniach i zalecanych objazdach oraz preferowanych datach podróży niekolidujących z przejazdami kibiców element ten jest niezwykle ważny z punktu widzenia funkcjonowania kraju w trakcie Turnieju tak, aby pojawienie się dodatkowej liczby podróżujących jak najmniej wpływało zarówno na poziom mobilności mieszkańców Polski, jak i funkcjonowanie transportu towarowego termin realizacji 15 maja 2012 r.; o Wskazanie w lokalnych ograniczeniach przepustowości objazdów dla ruchu pojazdów ciężarowych pozwoli to na przesunięcie ruchu obejmującego dobrze znających sieć drogową oraz specyfikę ruchu kierowców będących mieszkańcami Polski oraz kierowców zawodowych na alternatywne ciągi komunikacyjne, co zapewni płynność poruszania się zarówno na ciągach dedykowanych kibicom, jak i wolnym od nich - termin realizacji 15 maja 2012 r.; o Ograniczenie do minimum wyłączania obszarów i dróg z ruchu ogólnodostępnego pozwoli to na ograniczenie do minimum wpływu wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na terenie miast gospodarzy na ich codzienne funkcjonowanie, w szczególności w zakresie powrotu z pracy mieszkańców dzielnic położonych w pobliżu miejsc turniejowych - termin realizacji 7 czerwca 2012 r.; 58

61 o Podział oferty komunikacji publicznej na stałą i dodatkową dedykowaną do przewozów kibiców - pozwoli to ograniczenie do minimum wpływu przewozów grup kibiców (brak znajomości miasta, dążenie do podróżowania grupami, nagłe wzrosty popytu na nietypowych na co dzień trasach) transportem publicznym na terenie miast gospodarzy na codzienną obsługę korzystających z niego mieszkańców - termin realizacji 31 maja 2012 r.; o Rozmieszczenie dodatkowego oznakowania turniejowego celem tego działania jest poprawa jakości podróżowania pomiędzy poszczególnymi miejscami Turnieju oraz dojazdu do nich na terenie miast gospodarzy, jak i wjazdu do nich z dróg krajowych. Prowadzone są również przygotowania do umieszczenia tablic informacyjnych przez GDDKiA dla kluczowych miejsc sieci dróg krajowych tak, aby zachęcić podróżnych do korzystania z dedykowanych obsłudze kibiców korytarzy transportowych - termin realizacji 31 maja 2012 r.; Decyzje i czynności niezbędne do podjęcia lub wykonania w obszarze transportu lądowego: o Decyzja w sprawie ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych (MTBiGM ostateczna decyzja wraz ze sposobem wdrożenia - zmiana stosownego rozporządzenia vs tymczasowa organizacja ruchu) oczekiwany skutek podniesienie przepustowości szlaków dedykowanych obsłudze kibiców poprzez ograniczenie ruchu pojazdów o masie ponad 12 ton; Podmiot odpowiedzialny: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - decyzja o wdrożeniu rozwiązań tymczasowej organizacji ruchu. W styczniu 2012 r. Spółka PL.2012 przekazała do GDDKiA szacowane potoki podróżnych związanych z Mistrzostwami, trwa analiza przekazanych szacunków, w II połowie lutego 2012 r. GDDKiA rozpoczęła proces kontroli sieci dróg krajowych pod kątem weryfikacji korytarzy rekomendowanych oraz lokalnych ograniczeń przepustowości, w celu podjęcia decyzji na temat konieczności wprowadzania ograniczeń i specjalnych rozwiązań). Termin: marzec 2012 r. o Wejście w życie Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oczekiwany skutek - umożliwienie oddania do ruchu inwestycji w zakresie tzw. przejezdności; Podmiot odpowiedzialny: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej; Termin: kwiecień 2012 r. o Decyzja w sprawie uruchomienia dodatkowych połączeń kolejowych Spółka PL.2012 przekazała w dniu 10 lutego 2012 r. szacunkowe dane dotyczące potoków podróżnych związanych z Mistrzostwami oczekiwany skutek zapewnienie oferty przewozowej dla przemieszczających się kibiców oraz zintegrowanie planów Służby nej i Straży Granicznej na czas Turnieju. 59

62 Podmiot odpowiedzialny: przewoźnicy kolejowi - PKP Intercity, Przewozy Regionalne; Termin: marzec 2012 r. Szczególnie istotne znaczenie dla sprawnej organizacji transportu będzie miała realizacja powiązanych projektów organizacyjnych tj. Wolontariat (praca wolontariuszy w kluczowych punktach komunikacyjnych w miastach), Polish Guide (spójna informacja o dostępnych środkach i organizacji transportu w kraju i w miastach), Polish Pass (dostępność dla kibiców atrakcyjnej oferty usług komunikacji publicznej) i Akademia Euro (serwis obsługi klienta świadczony przez personel przedsiębiorstw komunikacyjnych). Kluczowe kamienie milowe w 2012 r.: 31 marca 2012 r. - Gotowy plan rozmieszczenia specjalnego oznakowania w miastach gospodarzach; 23 kwietnia 2012 r. - Opracowany specjalny rozkład jazdy pociągów na czas Turnieju; 7 maja 2012 r. - Gotowy plan dotyczący taboru na czas Turnieju; 15 maja 2012 r. - Podjęte decyzje administracyjne dotyczące czasowych zmian organizacji ruchu; 31 maja 2012 r. - Montaż oznakowania w miastach gospodarzach; 7 czerwca 2012 r. - Wdrożona ostateczna wersja planu obsługi transportowej krajowej oraz miast gospodarzy i wdrożone plany tymczasowej organizacji ruchu Obsługa gości i kibiców kluczowy element wpływający na wizerunek kraju programu: działania instytucji strony publicznej, zmierzające do zapewnienia gotowości do Turnieju procesów związanych z najwyższą jakością obsługi gości i kibiców Mistrzostw. Poziom ryzyka - Niskie ryzyko - program realizowany zgodnie z harmonogramem, wdrożone kluczowe projekty. Wolontariat miast gospodarzy Projekt realizowany wspólnie przez PL.2012 i miasta gospodarzy zaangażuje 3000 wolontariuszy w inicjowanie i wspieranie pozytywnych zmian społecznych w przestrzeni miast gospodarzy Euro 2012 podczas Turnieju. Wolontariusze będą pomagać kibicom, turystom, dziennikarzom oraz mieszkańcom w czterech miastach gospodarzach. Rekrutacja wolontariuszy rozpoczęła się w dniu 19 października 2011 r. na stronie i zakończyła się w dniu 22 stycznia 2012 r. Rozmowy rekrutacyjne z wybranymi kandydatami rozpoczną się w lutym 2012 r. Szkolenia wolontariuszy odbędą się w maju i na początku czerwca 2012 r. Na stronie internetowej programu na bieżąco ukazują się aktualności dotyczące wolontariatu, miast gospodarzy oraz działań bezpośrednio związanych z organizacją Turnieju. Odniesienia do portalu oraz uzupełnienie informacji 60

63 dotyczących tematyki wolontariatu, ukazują się również na portalu społecznościowym Facebook (www.facebook.com/wolontariat.miast.gospodarzy). Zadania zrealizowane w 2011 r. i na początku 2012 r.: 30 maja 2011 r. działania promocyjne związane z promocją strony 10 lipca 2011 r. - Wolontariat w czasie Dnia Otwartego na Stadionie Narodowym w Warszawie; Marzec - październik 2011 r. - wdrożenie i rozwój strony internetowej 19 października 2011 r. - rozpoczęcie internetowej rekrutacji wolontariuszy; Grudzień 2011 r. - ogłoszenie przetargu na produkcję strojów dla wolontariuszy; 22 stycznia 2012 r. - zakończenie procesu przyjmowania zgłoszeń on-line wolontariuszy (zgłosiło się 6822 osób, kandydaci z 1300 polskich miejscowości, 169 osób z niepełno sprawnościami, 194 zgłoszenia od osób w wieku 50 +, najstarszy kandydat ma 78 lat); 31 stycznia 2012 r. podpisanie umowy z wykonawcami strojów dla wolontariuszy; 1 lutego 31 marca 2012 r. - Rozpoczęcie zaproszenia kandydatów na rozmowy rekrutacyjne w miastach gospodarzach. Zadania planowane w I półroczu 2012 r.: 15 lutego 2012 r. 15 kwietnia 2012 r. rozmowy rekrutacyjne z kandydatami w miastach gospodarzach; 15 kwietnia 2012 r. zakończenie rozmów rekrutacyjnych; 30 kwietnia 2012 r. - lista imienna wolontariuszy wybranych do pracy, stroje wolontariuszy są dostarczone do miast gospodarzy; 15 maja 2012 r. 7 czerwca 2012 r. szkolenia dla wolontariuszy w miastach gospodarzach; 7 czerwca 2012 r. - zakończenie szkoleń i osiągnięcie pełnej gotowości 3000 wolontariuszy. Akademia Euro - Szkolenia dla 2,5 tysiąca osób, które zawodowo mają kontakt z turystami, m.in.: pracownicy kolei oraz transportu miejskiego, obsługa lotnisk, pracownicy gastronomii, ratownicy medyczni, pracownicy handlu oraz punktów turystycznych. Wszyscy uczestnicy przechodzą cykl szkoleń: jęz. angielski, obsługa klienta, różnice międzykulturowe w kontekście obsługi klienta, atrakcje danego regionu pod kątem organizacji imprez masowych. Na zakończenie uczestnicy/uczestniczki otrzymają podręcznik Wszyscy jesteśmy gospodarzami MANUAL. Organizacja masowych imprez sportowych na 61

64 przykładzie UEFA EURO Zawierać on będzie podsumowanie modułów 62

65 szkoleniowych, podstawowe informacje praktyczne, wskazówki na temat organizacji sportowych imprez masowych, na przykładzie organizacji UEFA EURO 2012 we wszystkich województwach goszczących Turniej, słowniczek i popularne zwroty w językach obcych. Podręcznik ten otrzyma łącznie osób zaangażowanych w obsługę Mistrzostw (w tym uczestników i uczestniczek Akademii). Projekt realizowany przez PL.2012, finansowany ze środków unijnych (85%) oraz dotacji celowych urzędów marszałkowskich (15%). Łączny budżet ponad 10 mln zł. Trwa faza realizacyjna we współpracy z regionami: dolnośląskim, mazowieckim, pomorskim i wielkopolskim. Zadania zrealizowane w 2011 r.: 8 lutego 2011 r. Podpisanie umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Warszawie; 1 marca 2011 r. Rozpoczęto proces realizacji projektu zgodnie z Planami Działań 4 regionów; 7 marca 2011 r. Podpisanie umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu z Województwem Dolnośląskim; 6 kwietnia 2011 r. - Podpisanie umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w woj. Dolnośląskim; Maj 2011 r. Przeprowadzono rekrutację 4 koordynatorów regionalnych i otwarto 4 biura regionalne; 15 czerwca 2011 r. - Podpisanie umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w woj. Wielkopolskim; 15 czerwca 2011 r. Rozpoczęcie rekrutacji uczestników i uczestniczek do projektu; Czerwiec/lipiec 2011 r. Podpisanie umowy z wykonawcami kursów językowych (28.06) oraz szkoleń (12.07) w ramach Akademii Euro; Lipiec 2011 r. - Podpisanie umowy o dofinansowanie z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych w woj. mazowieckim (20.07) i Urzędem Marszałkowskim w pomorskim (21.07); 7 lipca 2011 r. - Posiedzenie Komitetu Sterującego AE z udziałem Członków Rady Nadzorczej; Sierpień 2011 r. - Uruchomienie pierwszych kursów językowych i szkoleń z umiejętności miękkich; 31 sierpnia 2011 r. Wybór realizatorów projektów Akademii Euro w 4 regionach; Wrzesień 2011 r. Podpisanie umowy na napisanie podręcznika Akademii Euro: Wszyscy jesteśmy gospodarzami - MANUAL. Organizacja imprez masowych UEFA EURO 2012 w Polsce ; Wrzesień/październik 2011 r. 4 konferencje rekrutacyjne z udziałem mediów; Grudzień 2011 r. 2 konferencje rekrutacyjne z udziałem mediów; Do grudnia 2011 r. - Pierwsi uczestnicy i uczestniczki zakończyli pełen cykl 63

66 szkoleń Akademii Euro. Z zakładanych 40% osób (850), które miały zostać 64

67 rekrutowane w 2011 r. udało się namówić do udziału w projekcie 222% (2 064), a osób podpisało z PL.2012 umowy udziału w projekcie. Łącznie w zajęciach Akademii wzięło udział uczestników i uczestniczek na poszczególnych zajęciach. Wydano dyplomów cząstkowych ukończenia poszczególnych zajęć. W 2011 r. złożono 15 wniosków o płatność. Zadania planowane w I półroczu 2012 r.: 31 maja 2012 r. podręcznik Akademii Euro (praktyczny przewodnik przeznaczony dla obsługi organizacyjnej Turnieju po stronie publicznej) przekazany w nakładzie 40 tys. egzemplarzy do wykorzystania przez partnerów: wolontariusze, policja, straż miejska, przewoźnicy, ratownicy medyczni i pozostali; 31 maja 2012 r. - zakończenie szkoleń 2500 osób związanych z obsługą kibiców w miastach gospodarzach Euro Ambasady Kibiców sieć stacjonarnych i mobilnych punktów informacyjnych organizowanych przez kibiców dla kibiców jako społeczny element bezpieczeństwa. Realizowany we współpracy PL.2012, miast gospodarzy, Europejskiej Federacji Kibiców (FSE) i UEFA. Finansowanie: miasta gospodarze (25%) i UEFA (75%). Zadania zrealizowane w 2011 r. i na początku 2012 r.: 1-3 lipca 2011 r. Kongres FSE w Kopenhadze; 15 lipca 2011 r. Rekrutacja ekspertów do stacjonarnych Ambasad Kibiców zakończona; 6 września 2011 r. - Szkolenie ekspertów stacjonarnych Ambasad Kibiców przy okazji meczu Polska-Niemcy w Gdańsku; 6 września 2011 r. - Testowa Ambasada Kibiców podczas meczu Polska- Niemcy zorganizowana; 26 października 2011 r. - Zakończona rekrutacja wolontariuszy do stacjonarnych Ambasad Kibiców; 11 listopada 2011 r. - Testowa Ambasada Kibiców podczas meczu Polska- Włochy zorganizowana; 30 stycznia 2012 r. Podpisanie porozumienia regulującego podział zadań oraz zasady finansowania projektu między PL.2012, miastami gospodarzami oraz FSE; 15 lutego 2012 r. Przeprowadzenie cyklu warsztatów w miastach gospodarzach z udziałem kibiców zagranicznych. Zadania planowane w I półroczu 2012 r.: 2 maja 2012 r. - Otwarcie centralnego Biura Koordynacyjnego Ambasad 65

68 Kibiców; 66

69 5 czerwca 2012 r. - Uruchomienie stacjonarnych i mobilnych Ambasad Kibiców. Polish Guide i Polish Pass zintegrowane innowacyjne serwisy informacyjno - usługowe, po raz pierwszy wdrożone w historii dużych imprez sportowych: Polish Guide platforma informacji kibica zapewniająca dostęp poprzez portal internetowy oraz aplikację mobilną do najważniejszych, praktycznych informacji o Polsce i organizacji Turnieju, ułatwiająca turystom efektywne zaplanowanie podróży do Polski oraz bezpieczny i atrakcyjny pobyt w trakcie tych Mistrzostw. Projekt realizowany przez PL.2012 we współpracy z miastami gospodarzami oraz Polską Organizacją Turystyczną; Zadania zrealizowane w 2011 r.: 13 maja 2011 r. Ogłoszono konkurs na opracowanie logotypu spójnego w projekcie PIK i Polish Pass; 18 maja 2011 r. zaprezentowanie na spotkaniu G5 Koncepcji Platformy Informacji Kibica; 31 październik 2011 r. - Ustalone zasady współpracy z partnerami projektu; 3 grudnia 2011 r. - uruchomiono stronę w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej; 21 grudnia 2011 r. dodano kolejne 4 wersje językowe: rosyjską, hiszpańską, niemiecką i francuską. Zadania planowane w I półroczu 2012 r.: Kwiecień 2012 r. uruchomiona dodatkowa funkcjonalność serwisu - spersonalizowany przewodnik po Polsce (tzw. My Trip); 8 maja 2012 r. uruchomienie aplikacji mobilnej Polish Guide. Polish Pass - wieloelementowy zintegrowany produkt turystyczny, w skład którego wchodzą: zakwaterowanie na terenie kraju, transport miejski w Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i Trójmieście (wspólny bilet), kolejowy transport kolejowy na terenie kraju (Intercity i Przewozy Regionalne), krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze oraz ubezpieczenia zdrowotne. Projekt koordynowany jest przez PL.2012 we współpracy z miastami gospodarzami, przewoźnikami, krajowym ubezpieczycielem oraz serwisami rezerwacyjnymi. Zadania zrealizowane w 2011 r.: Marzec 2011 r. Uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy Polish Pass; 6 kwietnia 2011 r. Podpisane porozumienie z portalami rezerwacyjnymi; Czerwiec - wrzesień 2011 r. - Kontraktowanie bazy noclegowej; 67

Przygotowania do UEFA EURO 2012. 18 stycznia 2012 r.

Przygotowania do UEFA EURO 2012. 18 stycznia 2012 r. Przygotowania do UEFA EURO 2012 18 stycznia 2012 r. 8 CZERWCA 2012 r. GODZ. 18:00 MECZ OTWARCIA UEFA EURO 2012 TM STADION NARODOWY W WARSZAWIE do meczu otwarcia Polska- Grecja pozostało 142 dni MISTRZOSTWA

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego

Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego Główne obszary działań w zakresie EURO 2012 Organizacja przez Polskę turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 spowoduje

Bardziej szczegółowo

Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012]

Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012] Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012] Tytuł prezentacji Tytuł prezentacji Tytuł Tytuł prezentacji Miejscowość, DD MM RRRR Miejscowość, DD DD MM RRRR Na jakiej podstawie powstała

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 ORAZ Z WYKONANYCH DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO FINAŁOWEGO TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SLD DS. MONITOROWANIA TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ UEFA EURO 2012 WARSZAWA, 2 LIPCA 2012

ZESPÓŁ SLD DS. MONITOROWANIA TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ UEFA EURO 2012 WARSZAWA, 2 LIPCA 2012 ZESPÓŁ SLD DS. MONITOROWANIA TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ UEFA EURO 2012 WARSZAWA, 2 LIPCA 2012 CEL: MONITORING STANU PRZYGOTOWAŃ I REALIZACJI PROJEKTU EURO 2012 SKŁAD ZESPOŁU: TOMASZ GARBOWSKI

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 ORAZ Z WYKONANYCH DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO FINAŁOWEGO TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

Przygotowania Polskich Portów Lotniczych do UEFA EURO 2012 TM. Tytuł prezentacji Tomasz SZYMCZAK Krajowy Koordynator ds. lotnisk

Przygotowania Polskich Portów Lotniczych do UEFA EURO 2012 TM. Tytuł prezentacji Tomasz SZYMCZAK Krajowy Koordynator ds. lotnisk Przygotowania Polskich Portów Lotniczych do UEFA EURO 2012 TM Tytuł prezentacji Tytuł prezentacji Tomasz SZYMCZAK Krajowy Koordynator ds. lotnisk Miejscowość, Miejscowość, DD DD MM MM RRRR RRRR Podmiotowy

Bardziej szczegółowo

EURO 2012 IMPULS DLA POLSKIEJ GOSPODARKI I BIZNESU JOANNA MUCHA MINISTER SPORTU I TURYSTYKI SKALA WYZWAŃ 219 PROJEKY INFRASTRUKTURALNE

EURO 2012 IMPULS DLA POLSKIEJ GOSPODARKI I BIZNESU JOANNA MUCHA MINISTER SPORTU I TURYSTYKI SKALA WYZWAŃ 219 PROJEKY INFRASTRUKTURALNE GOTOWOŚĆ 2012 EURO 2012 IMPULS DLA POLSKIEJ GOSPODARKI I BIZNESU JOANNA MUCHA MINISTER SPORTU I TURYSTYKI 1 SKALA WYZWAŃ EURO 2012 INFRASTRUKTURA 219 PROJEKY INFRASTRUKTURALNE ORGANIZACJA 252 PROJEKTY

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 15 lutego 2011 r. Pan Paweł Adamowicz Prezydent Miasta Gdańska LGD-4101-035-01/2010 P/10/072 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie kolei do obsługi głównych potoków przewozów krajowych podczas EURO 2012

Przygotowanie kolei do obsługi głównych potoków przewozów krajowych podczas EURO 2012 MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Przygotowanie kolei do obsługi głównych potoków przewozów krajowych podczas EURO 2012 Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Kołobrzeg DANIA Gniewino

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie działań służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych po turnieju EURO 2012

Podsumowanie działań służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych po turnieju EURO 2012 Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/10021,podsumowanie-dzialan-sluzb-podleglych-ministerstwu-spraw-wewnetrznychpo-turniej.html Wygenerowano: Czwartek, 4 lutego 2016, 04:42 Strona znajduje się w

Bardziej szczegółowo

Organizacja zabezpieczenia podoperacji GDAŃSK UEFA EURO 2012. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Organizacja zabezpieczenia podoperacji GDAŃSK UEFA EURO 2012. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Organizacja zabezpieczenia podoperacji GDAŃSK UEFA EURO 2012 Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku EURO 2012 Final SF 1 SF 2 Grupa A Warszawa - Wrocław Grupa B Lwów - Charków Grupa C Gdańsk - Poznań Grupa

Bardziej szczegółowo

UEFA EURO 2012 200 dni do startu

UEFA EURO 2012 200 dni do startu UEFA EURO 2012 200 dni do startu Warszawa, 25.11.2011 r. Tytuł Tytuł prezentacji Marcin Herra Prezes Zarządu Miejscowość, Miejscowość, DD DD DD MM MM RRRR RRRR UEFA EURO 2012 skala imprezy 155 mln osób

Bardziej szczegółowo

Informacja o poszczególnych inwestycjach

Informacja o poszczególnych inwestycjach UZASADNIENIE Przedmiotowy projekt uchwały jest realizacją przepisu art. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Eksperci UEFA ocenili postępy prac oraz podsumowali poziom ryzyka związany z budową stadionów w Polsce

Eksperci UEFA ocenili postępy prac oraz podsumowali poziom ryzyka związany z budową stadionów w Polsce 3 i 4 kwietnia 2008 w Warszawie odbyło się spotkanie Stadia Review III Eksperci UEFA ocenili postępy prac oraz podsumowali poziom ryzyka związany z budową stadionów w Polsce Miasto Chorzów Poziom ryzyka

Bardziej szczegółowo

Transport w słuŝbie Euro 2012.

Transport w słuŝbie Euro 2012. Transport w słuŝbie Euro 2012. A co potem? Adrian Furgalski Zespół Doradców Gospodarczych TOR 25 listopada 2011 r. Kibice i turyści przyjadą do Polski na Euro, przede wszystkim wykorzystując transport

Bardziej szczegółowo

BANK NA POZYCJI ROZGRYWAJĄCEGO SILNA BAZA KAPITAŁOWA POZWALAJACA NA WSPARCIE DYNAMICZNEGO ROZWOJU KRAJU. Andrzej Kopyrski

BANK NA POZYCJI ROZGRYWAJĄCEGO SILNA BAZA KAPITAŁOWA POZWALAJACA NA WSPARCIE DYNAMICZNEGO ROZWOJU KRAJU. Andrzej Kopyrski BANK NA POZYCJI ROZGRYWAJĄCEGO SILNA BAZA KAPITAŁOWA POZWALAJACA NA WSPARCIE DYNAMICZNEGO ROZWOJU KRAJU Andrzej Kopyrski Warszawa, 4 czerwca 2012 Co nas wyróżnia podejście strategiczne Silne wsparcie rozwoju

Bardziej szczegółowo

CO SIĘ DZIEJE W PROJEKCIE PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO UEFA EURO 2012? NEWSLETTER PROJEKTU PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO UEFA EURO 2012 LIPIEC 2011

CO SIĘ DZIEJE W PROJEKCIE PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO UEFA EURO 2012? NEWSLETTER PROJEKTU PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO UEFA EURO 2012 LIPIEC 2011 CO SIĘ DZIEJE W PROJEKCIE PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO UEFA EURO 2012? NEWSLETTER PROJEKTU PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO UEFA EURO 2012 LIPIEC 2011 Na niecały rok przed Euro 2012 Polska dysponuje dwoma z czterech budowanych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 ORAZ Z WYKONANYCH DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO FINAŁOWEGO TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 ORAZ Z WYKONANYCH DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO FINAŁOWEGO TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

- Województwo Śląskie to aglomeracja ściśle współpracujących ze sobą miast synergia i doświadczenie przy dużych projektach

- Województwo Śląskie to aglomeracja ściśle współpracujących ze sobą miast synergia i doświadczenie przy dużych projektach Ważne informacje o przygotowaniach EURO w Województwie Śląskim Mocne strony naszej kandydatury - Województwo Śląskie to aglomeracja ściśle współpracujących ze sobą miast synergia i doświadczenie przy dużych

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W PORTACH LOTNICZYCH TEN-T

INWESTYCJE W PORTACH LOTNICZYCH TEN-T INWESTYCJE W PORTACH LOTNICZYCH TEN-T Osiem portów znajdujących się w Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) realizuje inwestycje polegające na rozbudowie infrastruktury lotniskowej, finansowane

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r.

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r. Zarząd Planowania Strategicznego P5 Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 213 DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Regulaminu funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 26 stycznia 2012 r. LWR-4101-25-01/2011 P/11/074 Pan Rafał Dutkiewicz Prezydent Wrocławia Tekst jednolity po uwzględnieniu zmian wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PRZEBIEG EURO 2012 W OPINII KIBICÓW ZAGRANICZNYCH I POLAKÓW 29 PAŹDZIERNIKA 2012

ORGANIZACJA I PRZEBIEG EURO 2012 W OPINII KIBICÓW ZAGRANICZNYCH I POLAKÓW 29 PAŹDZIERNIKA 2012 ORGANIZACJA I PRZEBIEG EURO 2012 W OPINII KIBICÓW ZAGRANICZNYCH I POLAKÓW 29 PAŹDZIERNIKA 2012 MINĘŁO 120 DNI OD ZAKOŃCZENIA EURO 2012 EURO 2012 TRZECIA CO DO WIELKOŚCI IMPREZA SPORTOWA NA ŚWIECIE 652

Bardziej szczegółowo

Przygotowania Polski do UEFA EURO 2012 TM po losowaniu grup turniejowych

Przygotowania Polski do UEFA EURO 2012 TM po losowaniu grup turniejowych Przygotowania Polski do UEFA EURO 2012 TM po losowaniu grup turniejowych Po losowaniu grup turniejowych w Kijowie znamy już finalny scenariusz Turnieju w Polsce. Ilu kibiców i turystów zagranicznych możemy

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE TRANSPORTU SZYNOWEGO W OBSŁUDZE OBIEKTÓW GENERUJĄCYCH DUŻY RUCH NA PRZYKŁADZIE STADIONU PGE ARENA GDAŃSK

ZNACZENIE TRANSPORTU SZYNOWEGO W OBSŁUDZE OBIEKTÓW GENERUJĄCYCH DUŻY RUCH NA PRZYKŁADZIE STADIONU PGE ARENA GDAŃSK ZNACZENIE TRANSPORTU SZYNOWEGO W OBSŁUDZE OBIEKTÓW GENERUJĄCYCH DUŻY RUCH NA PRZYKŁADZIE STADIONU PGE ARENA GDAŃSK Estera Górecka Politechnika Gdańska, Koło Naukowe Inżynierii Drogowej i Kolejowej KoDiK

Bardziej szczegółowo

EURO 2012 - wyzwania i perspektywy. Port Lotniczy y Warszawa im. F. Chopina. Konferencja Airports 2008 Warszawa, 17-18

EURO 2012 - wyzwania i perspektywy. Port Lotniczy y Warszawa im. F. Chopina. Konferencja Airports 2008 Warszawa, 17-18 EURO 2012 - wyzwania i perspektywy Michał Marzec Naczelny Dyrektor P.P. Porty Lotnicze Dyrektor PL Warszawa im. F. Chopina Konferencja Airports 2008 Warszawa, 17-18 18 września 2008 Spis treści: 1. Stan

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

OFERTA CEV MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN POLSKA 2017

OFERTA CEV MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN POLSKA 2017 OFERTA CEV MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN POLSKA 2017 24 sierpnia 2017 r. Polska po raz kolejny zostanie siatkarską stolicą Europy! Po niebywałym sukcesie FIVB Mistrzostw Świata 2014, które

Bardziej szczegółowo

INEA Stadion INEA Stadion w Poznaniu to pierwsza polska oddana do użytku arena Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, która mieści prawie 42 tys. widzów. Służy klubowi piłkarskiemu Lech Poznań,

Bardziej szczegółowo

UEFA ogłosiła listę centrów pobytowych

UEFA ogłosiła listę centrów pobytowych UEFA ogłosiła listę centrów pobytowych Dwadzieścia jeden ośrodków w Polsce i siedemnaście ukraińskich znajduje się na rekomendowanej przez UEFA liście centrów pobytowych przeznaczonych dla drużyn zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Grupa robocza Infrastruktura transportu

Grupa robocza Infrastruktura transportu Projekty związane z organizacją Mistrzostw Europy w piłce noŝnej EURO 2012 współfinansowane ze środków unijnych Grupa robocza Infrastruktura transportu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 maja

Bardziej szczegółowo

SPOKOJNIE I BEZPIECZNIE PODCZAS MISTRZOSTW EUROPY UEFA EURO U21 POLSKA ATMOSFERA WSPANIAŁA

SPOKOJNIE I BEZPIECZNIE PODCZAS MISTRZOSTW EUROPY UEFA EURO U21 POLSKA ATMOSFERA WSPANIAŁA POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145240,spokojnie-i-bezpiecznie-podczas-mistrzostw-europy-uefa-euro-u21-polska-20 17-Atmo.html Wygenerowano: Sobota, 8 lipca 2017, 10:46 SPOKOJNIE

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 ORAZ Z WYKONANYCH DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO FINAŁOWEGO TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o.o. w latach 2013 2017

Strategia rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o.o. w latach 2013 2017 Strategia rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o.o. w latach 2013 2017 Kraków, 27.02.2014 Plan prezentacji 1. Przychody spółki, koszty spółki i wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Budowa Nowego Stadionu Miejskiego w Szczecinie. Model realizacji Przedsięwzięcia.

Budowa Nowego Stadionu Miejskiego w Szczecinie. Model realizacji Przedsięwzięcia. Budowa Nowego Stadionu Miejskiego w Szczecinie. Model realizacji Przedsięwzięcia. Tomasz Sawicki, Investment Support Szczecin, 30 marca 2010 r. www.inves.pl Plan prezentacji 1. Wyniki przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

GDAŃSK PO 1 LIPCA 2012

GDAŃSK PO 1 LIPCA 2012 GDAŃSK PO 1 LIPCA 2012 DOBRE WZORCE I DOŚWIADCZENIA ORGANIZACYJNE Schemat organizacyjny Urząd Miejski w Gdańsku Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 STADION Biuro Prezydenta ds. Sportu i Euro 2012 Gdańskie

Bardziej szczegółowo

DROGI NA EURO ul. Perkuna 25, Poznań

DROGI NA EURO ul. Perkuna 25, Poznań DROGI NA EURO 2012 Największe święto piłkarskie Euro 2012 zbliża się do Polski wielkimi krokami. Czasu jest już coraz mniej, a wiele projektów mających na celu usprawnienie ruchu drogowego wciąż trwa.

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Inwestycje lotnicze INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH

Regionalne Programy Operacyjne Inwestycje lotnicze INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH Lp. Województwo Wyszczególnienie Zaprogramowane wykorzystanie wkładu EFRR w RPO (w EUR) 1 1. Dolnośląskie - brak - 2. Kujawsko-Pomorskie Projekt

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej Kalendarium zdarzeń 2009-10-03 1) w 2006 r. w Ministerstwie Sportu przyjęto koncepcję realizacji Narodowego Centrum Sportu, polegającą na budowie

Bardziej szczegółowo

15 CZERWCA 2012 OCENA PRZYGOTOWAŃ I ORGANIZACJI PIERWSZYCH DNI EURO 2012 W POLSCE BADANIA KIBICÓW ZAGRANICZNYCH W MIASTACH GOSPODARZACH

15 CZERWCA 2012 OCENA PRZYGOTOWAŃ I ORGANIZACJI PIERWSZYCH DNI EURO 2012 W POLSCE BADANIA KIBICÓW ZAGRANICZNYCH W MIASTACH GOSPODARZACH 15 CZERWCA 2012 OCENA PRZYGOTOWAŃ I ORGANIZACJI PIERWSZYCH DNI W POLSCE BADANIA KIBICÓW ZAGRANICZNYCH W MIASTACH GOSPODARZACH JAKIE SĄ OCZEKIWANIA KIBICÓW WOBEC OFEROWANYCH USŁUG Sprawny transport Poczucie

Bardziej szczegółowo

Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami

Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami Raport fot. Scanrail - fotolia.com Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami UEFA EURO 2012 mgr inż. Maciej Kaczorek, Biuro Strategii, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach przygotowania do UEFA EURO 2012. Warszawa, 01.03.2012 r.

Działania w ramach przygotowania do UEFA EURO 2012. Warszawa, 01.03.2012 r. Działania w ramach przygotowania do UEFA EURO 2012 Warszawa, 01.03.2012 r. Już tylko cztery miesiące pozostało do rozpoczęcia trzeciej co do wielkości imprezy sportowej na świecie. Główną areną imprezy

Bardziej szczegółowo

Środki UE przeznaczone na transport w ramach POIiŚ

Środki UE przeznaczone na transport w ramach POIiŚ Współfinansowanie inwestycji infrastrukturalnych z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Jarosław Pasek, Dyrektor Departamentu Funduszy UE Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Projekt działań wykorzystujących wpływ turnieju UEFA EURO 2012 na zmiany wizerunkowe Polski

Projekt działań wykorzystujących wpływ turnieju UEFA EURO 2012 na zmiany wizerunkowe Polski Projekt działań wykorzystujących wpływ turnieju UEFA EURO 2012 na zmiany wizerunkowe Polski Marcin Herra Prezes Zarządu PL.2012 Warszawa, 10.12.2009r. 1 912 dni 2 Rok 2007 EUFORIA ZOBOWIĄZANIA OBIETNICE

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Europy w Piłce NoŜnej. UEFA EURO 2012 Stan przygotowania miasta Poznania Wyzwania i problemy stojące. przed Poznaniem

Mistrzostwa Europy w Piłce NoŜnej. UEFA EURO 2012 Stan przygotowania miasta Poznania Wyzwania i problemy stojące. przed Poznaniem Mistrzostwa Europy w Piłce NoŜnej UEFA EURO 2012 Stan przygotowania miasta Poznania Wyzwania i problemy stojące przed Poznaniem Stadion Miejski - modernizacja Zakończenie modernizacji do czerwca 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Raport: BEZPIECZEŃSTWO NA STADIONACH EKSTRAKLASY W 2013 r.

Raport: BEZPIECZEŃSTWO NA STADIONACH EKSTRAKLASY W 2013 r. Raport: BEZPIECZEŃSTWO NA STADIONACH EKSTRAKLASY W 2013 r. SPIS TREŚCI 2 EXECUTIVE SUMMARY W STOSUNKU DO ZESZŁEGO SEZONU (PORÓWNANO OKRESY DO 21. KOLEJKI WŁĄCZNIE) 3 FENOMEN FUTBOLU OD DAWNA PRZYCIĄGA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 3 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

USTAWA z dnia 3 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 3 kwietnia 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2009 r. Nr 68, poz. 575. o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej

Bardziej szczegółowo

Projekty współpracy z kibicami realizowane w Polsce

Projekty współpracy z kibicami realizowane w Polsce Projekty współpracy z kibicami realizowane w Polsce Konferencja Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych Projekty współpracy z kibicami jako instrument dialogu ze środowiskiem kibiców przed i po UEFA EURO

Bardziej szczegółowo

Regietów, 20 stycznia 2010

Regietów, 20 stycznia 2010 OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2030 2030 Regietów, 20 stycznia 2010 PLAN PREZENTACJI Część I: Rola Strategii Rozwoju Transportu w planowaniu systemu transportowego

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana ustawa jest aktem normatywnym, który ma stworzyć warunki umożliwiające organizację finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012 (UEFA Euro 2012).

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2012 BS/78/2012 KTO WYGRA EURO 2012 PRZEWIDYWANIA POLAKÓW

Warszawa, czerwiec 2012 BS/78/2012 KTO WYGRA EURO 2012 PRZEWIDYWANIA POLAKÓW Warszawa, czerwiec 2012 BS/78/2012 KTO WYGRA EURO 2012 PRZEWIDYWANIA POLAKÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

2) instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowe (patrz ZAŁĄCZNIK);

2) instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowe (patrz ZAŁĄCZNIK); Dokumenty wymagane do przedłożenia wraz z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu)

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

Okrągły Stół 112 - Kraków 18-11-2011

Okrągły Stół 112 - Kraków 18-11-2011 Organizacja Systemu Powiadamiania Ratunkowego w ramach przygotowań do Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 Okrągły Stół 112 - Kraków 18-11-2011 1 Agenda 1. Miasto-Gospodarz - Warszawa 2. System Powiadamiania

Bardziej szczegółowo

POLSKA CZECHY / 17.11.2015 / STADION Wrocław OFERTA PAKIETÓW BIZNESOWYCH

POLSKA CZECHY / 17.11.2015 / STADION Wrocław OFERTA PAKIETÓW BIZNESOWYCH / 17.11.2015 / STADION Wrocław WPROWADZENIE POLSKA CZECHY 11 października 2015 r. Polska pokonała Irlandię 2:1 i wywalczyła awans do Mistrzostw Europy 2016. Na fali sukcesu naszej Reprezentacji zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Realizacja przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego projektu pt. Działania Antyterrorystyczne podczas

Realizacja przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego projektu pt. Działania Antyterrorystyczne podczas VIII. WYDARZENIA 263 Agnieszka Zabielska Michał Wizor Realizacja przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego projektu pt. Działania Antyterrorystyczne podczas Międzynarodowych Imprez Sportowych. Rola Narodowych

Bardziej szczegółowo

Program budowy linii dużych prędkości

Program budowy linii dużych prędkości Program budowy linii dużych prędkości zachodnia część województwa łódzkiego Jan Raczyński Dyrektor Centrum Kolei Dużych Prędkości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warta, 12.11.2010 Program budowy linii

Bardziej szczegółowo

Kampania TOALETA2012.pl edycja 2010

Kampania TOALETA2012.pl edycja 2010 Kampania TOALETA2012.pl edycja 2010 Idea kampanii Toaleta2012.pl Toaleta2012.pl to kampania edukacyjna prowadzona przez firmę CWS-boco Polska od 2008 r. Jej celem jest zwrócenie uwagi na problem liczby

Bardziej szczegółowo

Krzysztof POGŁÓD Agnieszka DOMASIEWICZ ARUP. Mieczysław REKSNIS. Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawa

Krzysztof POGŁÓD Agnieszka DOMASIEWICZ ARUP. Mieczysław REKSNIS. Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawa Krzysztof POGŁÓD Agnieszka DOMASIEWICZ ARUP Mieczysław REKSNIS Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawa Opracowanie koncepcji transportowej w celu zarządzanie podróżami podczas imprezy masowej

Bardziej szczegółowo

Założenia i cele utworzenia Forum Inwestycyjnego. Warszawa, styczeń 2013 r.

Założenia i cele utworzenia Forum Inwestycyjnego. Warszawa, styczeń 2013 r. Założenia i cele utworzenia Forum Inwestycyjnego Warszawa, styczeń 2013 r. Przesłanki do utworzenia Forum Inwestycyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe współpracują z ponad 14 tysiącami kontrahentów, głównymi

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce Zbigniew Ciemny Dyrektor PKP PLK S.A. Centrum Kolei Dużych Prędkości Warszawa 15.06.2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008

Bardziej szczegółowo

Tytuł Tytuł prezentacji. Tytuł prezentacji. Tytuł prezentacji. Wolontariat 2012 tworzenie przyjaznej. przestrzeni publicznej

Tytuł Tytuł prezentacji. Tytuł prezentacji. Tytuł prezentacji. Wolontariat 2012 tworzenie przyjaznej. przestrzeni publicznej Wolontariat 2012 tworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej Współpraca Miast Gospodarzy UEFA Euro 2012 TM i Spółki PL.2012 Warszawa, 22 czerwca 2010 Tytuł prezentacji Tytuł prezentacji Tytuł Tytuł prezentacji

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji,

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, W KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA PROJEKTOWE 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kompleksowe wsparcie realizacji projektu Czy w Twojej organizacji realizowane są

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Organizacji Imprez Polskiego Związku Zapaśniczego

Regulamin Komisji Organizacji Imprez Polskiego Związku Zapaśniczego Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03 e-mail: pzz@zapasy.org.pl, www.zapasy.org.pl Regulamin Komisji Organizacji Imprez Polskiego Związku Zapaśniczego (zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Prawne i finansowe uwarunkowania funkcjonowania systemu administracji drogowej. 14 listopad 2011 r.

Prawne i finansowe uwarunkowania funkcjonowania systemu administracji drogowej. 14 listopad 2011 r. Prawne i finansowe uwarunkowania funkcjonowania systemu administracji drogowej 14 listopad 2011 r. Polska jedno z kluczowych wewnętrznych węzłów transportowych UE i brama UE na Europę Wschodnią 26% dróg

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W GDAŃSKU

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W GDAŃSKU WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W GDAŃSKU WYBRANE INFORMACJE NA TEMAT PLANOWANYCH DZIAŁAŃ ORGANÓW PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM PODCZAS MISTRZOSTW EUROPY UEFA EURO

Bardziej szczegółowo

Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji

Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji Centrum Unijnych Projektów Transportowych Legionowo, 16 lutego 2012 r. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Warszawa 17 marca 2010 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

Warszawa 17 marca 2010 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa 17 marca 2010 r. LWA-410-41-01/2009 P/09/073 Pan Michał Marzec Naczelny Dyrektor Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

PL.2012 upraszcza przygotowania do Euro 2012 dzięki zastosowaniu rozwiązania CA Clarity PPM

PL.2012 upraszcza przygotowania do Euro 2012 dzięki zastosowaniu rozwiązania CA Clarity PPM Customer success story PL.2012 upraszcza przygotowania do Euro 2012 dzięki zastosowaniu rozwiązania CA Clarity PPM Profil klienta Branża: Zarządzanie Organizacja: PL.2012 Liczba pracowników: 60 Budżet:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko) 2. DANE PODMIOTU REPREZENTUJĄCEGO ORGANIZATORA (wypełnia pomiot występujący

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Informacje opracowano na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 127,

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa 62 381 8 390 4 265 4 125 29 OBRONA NARODOWA I a. środki z budżetu państwa 62 381 8 390 4 265 4 125

Wartość kosztorysowa 62 381 8 390 4 265 4 125 29 OBRONA NARODOWA I a. środki z budżetu państwa 62 381 8 390 4 265 4 125 WYKAZ INWESTYCJI WIELOLETNICH W 2002 R. Załącznik nr 7 Przyrost zdolności 41 Wartość kosztorysowa 12 087 775 9 453 349 1 790 069 3 567 030 1 767 705 inwestycji wieloletnich jednostek a. środki z budżetu

Bardziej szczegółowo

Program budowy linii dużych prędkości w Polsce

Program budowy linii dużych prędkości w Polsce Program budowy linii dużych prędkości w Polsce Poznań, 11.06.2010 r. Budowa nowych linii kolejowych o wysokich parametrach technicznych (prędkość maksymalna powyżej 300 km/h) jest dominującą tendencją

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2010 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2010 r. Załącznik nr 1 Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2010 r. UWAGI METODOLOGICZNE W 2010 roku istotnym zmianom uległ układ prezentowanych danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach członków

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 ORAZ Z WYKONANYCH DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO FINAŁOWEGO TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

bezpieczeństwa ruchu drogowego

bezpieczeństwa ruchu drogowego Gdańsk, 22-23 kwietnia 2010 Perspektywy integracji bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce według koncepcji ZEUS Joanna Żukowska Lech Michalski Politechnika Gdańska PROJEKT ZEUS - Zintegrowany System Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wszechstronna analiza możliwości przekształcenia lotniska sportowego w Gliwicach w lotnisko biznesowe

Wszechstronna analiza możliwości przekształcenia lotniska sportowego w Gliwicach w lotnisko biznesowe Wszechstronna analiza możliwości przekształcenia lotniska sportowego w Gliwicach w lotnisko biznesowe Anna Włodarczak Miasto Gliwice Konferencja końcowa projektu, Wrocław, 4 października 2011 www.viaregiaplus.eu

Bardziej szczegółowo

F-49/WSO(4) Strzegom, dnia WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

F-49/WSO(4) Strzegom, dnia WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ F-49/WSO(4) Strzegom, dnia Burmistrz Strzegomia Urząd Miejski Rynek 38 58-150 Strzegom WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ Proszę o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie opisanej

Bardziej szczegółowo

wspiera bezpieczeństwo energetyczne Zadania związane z zabezpieczeniem miejskiej infrastruktury Róża Różalska

wspiera bezpieczeństwo energetyczne Zadania związane z zabezpieczeniem miejskiej infrastruktury Róża Różalska PSE-Centrum wspiera bezpieczeństwo energetyczne EURO 2012 Róża Różalska PSE Centrum SA Grupa Kapitałowa PSE Operator Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia

Bardziej szczegółowo

Jakub Borowski Wpływ przygotowań i organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 na polską gospodarkę - informacja o seminarium

Jakub Borowski Wpływ przygotowań i organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 na polską gospodarkę - informacja o seminarium Jakub Borowski Wpływ przygotowań i organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 na polską gospodarkę - informacja o seminarium International Journal of Management and Economics 30, 210-213

Bardziej szczegółowo

Polish Guide - jeszcze bardziej przydatny dla obcokrajowców w trakcie EURO 2012 w Polsce

Polish Guide - jeszcze bardziej przydatny dla obcokrajowców w trakcie EURO 2012 w Polsce 20120601 15:43 Zlecone: Czujcie się jak u siebie! Aplikacje mobilne dla zagranicznych kibiców Dwie aplikacje mobilne i inne przydatne nowoczesne narzędzia ułatwią obcokrajowcom pobyt w Polsce w czasie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia DZS/9/2016 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. OPIS PROJEKTU 1. Celem projektu pn.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Gorlice dzięki realizacji inwestycji w

Bardziej szczegółowo

Obsługa komunikacyjna Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 TM

Obsługa komunikacyjna Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 TM Obsługa komunikacyjna Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 TM Terminy rozgrywek Podstawowa zasada organizacji ruchu drogowego Trasa dojazdu z/do lotniska Oznakowanie ruchu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ BURMISTRZ BRZESKA WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY Nazwa (imię i nazwisko) DANE PODMIOTU REPREZENTUJĄCEGO ORGANIZATORA (wypełnia pomiot

Bardziej szczegółowo

Znaczenie organizacji UEFA EURO 2012 dla polskiego sportu. II Konferencja Krajowej Izby Sportu Warszawa, 7 grudnia 2011 r.

Znaczenie organizacji UEFA EURO 2012 dla polskiego sportu. II Konferencja Krajowej Izby Sportu Warszawa, 7 grudnia 2011 r. Znaczenie organizacji UEFA EURO 2012 dla polskiego sportu II Konferencja Krajowej Izby Sportu Warszawa, 7 grudnia 2011 r. STADIONY Oferta państw, które zgłosiły chęć organizacji Mistrzostw Europy w 2012

Bardziej szczegółowo

VI, VII, VIII POIiŚ. Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 27 stycznia 2010

VI, VII, VIII POIiŚ. Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 27 stycznia 2010 Stan realizacji projektów w ramach priorytetów VI, VII, VIII POIiŚ Centrum Unijnych Projektów Transportowych 27 stycznia 2010 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Projekty

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca zarządzania ryzykiem w Mieście Poznaniu na 2016 r.

Informacja dotycząca zarządzania ryzykiem w Mieście Poznaniu na 2016 r. Urząd Miasta Poznania Wydział Organizacyjny Poznań, dnia 01.02.2016 r. Informacja dotycząca zarządzania ryzykiem w Mieście Poznaniu na 2016 r. I. Zarządzanie ryzykiem w Mieście Poznaniu jako jeden z elementów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ Tczew, dnia.. Prezydent Miasta Tczewa Pl. Piłsudskiego 1 83-110 Tczew WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko) b) Adres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Woodstockowych Mistrzostw w Piłce Nożnej

REGULAMIN Woodstockowych Mistrzostw w Piłce Nożnej REGULAMIN Woodstockowych Mistrzostw w Piłce Nożnej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Mistrzostw Woodstocku w Piłce Nożnej j (dalej Turniej ) jest Carlsberg Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

OCENA SATYSFAKCJI I POZIOMU OBSŁUGI KIBICÓW W CZASIE TURNIEJU W MIASTACH GOSPODARZACH UEFA EURO WARSZAWA

OCENA SATYSFAKCJI I POZIOMU OBSŁUGI KIBICÓW W CZASIE TURNIEJU W MIASTACH GOSPODARZACH UEFA EURO WARSZAWA OCENA SATYSFAKCJI I POZIOMU OBSŁUGI KIBICÓW W CZASIE TURNIEJU W MIASTACH GOSPODARZACH UEFA EURO 2012 - WARSZAWA Urząd m.st. Warszawy Warszawa, 20 czerwca 2012 r. Informacja o badaniu Cel badania: Ocena

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane usługi identyfikacji na przykładzie projektu Centralnego Systemu Identyfikacji Uczestników Meczów Piłki Nożnej PWPW S.

Zaawansowane usługi identyfikacji na przykładzie projektu Centralnego Systemu Identyfikacji Uczestników Meczów Piłki Nożnej PWPW S. Zaawansowane usługi identyfikacji na przykładzie projektu Centralnego Systemu Identyfikacji Uczestników Meczów Piłki Nożnej PWPW S.A jako Partner Technologiczny Ekstraklasa S.A. Zagadnienia Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E MINISTERSTWO FINANSÓW Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską S P R A W O Z D A N I E za okres od dnia 26 stycznia do dnia 31 marca 2009 r. z działalności Pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

Mecz Polska Anglia od kuchni, czyli jak zarządzać strefami VIP i Business dzień po dniu. Mikołaj Knop. Współwłaściciel agencji ELEMENT events

Mecz Polska Anglia od kuchni, czyli jak zarządzać strefami VIP i Business dzień po dniu. Mikołaj Knop. Współwłaściciel agencji ELEMENT events Mecz Polska Anglia od kuchni, czyli jak zarządzać strefami VIP i Business dzień po dniu Mikołaj Knop Współwłaściciel agencji ELEMENT events Agenda Event i jego ELEMENTY Sportfive Strefa Hospitality i jej

Bardziej szczegółowo

POLSKA SZWAJCARIA / 18.11.2014 / Wrocław OFERTA PAKIETÓW BIZNESOWYCH

POLSKA SZWAJCARIA / 18.11.2014 / Wrocław OFERTA PAKIETÓW BIZNESOWYCH / 18.11.2014 / Wrocław WPROWADZENIE Stadion Wrocław jest areną sportową najwyższej klasy, na której odbywały się mecze w ramach Mistrzostw Europy UEFA EURO 2012 TM. To właśnie na tym obiekcie Piłkarska

Bardziej szczegółowo

Pan Prof. Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa ul. Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków

Pan Prof. Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa ul. Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55 Kraków, dnia grudnia 2008 r. P/08/175 LKR 41024-1/08 Pan Prof.

Bardziej szczegółowo

Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd Zamówień Publicznych na swej stronie internetowej.

Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd Zamówień Publicznych na swej stronie internetowej. Nowe obowiązki dla zamawiających będących centralnymi organami rządowymi, wynikające z rozporządz Rozporządzenie weszło w życie 4 marca br. Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI GŁÓWNY SZTAB POLICJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI GŁÓWNY SZTAB POLICJI 1 ZATWIERDZAM L. dz.gs-o-422/14/ap KOMENDA GŁÓWNA POLICJI GŁÓWNY SZTAB POLICJI RAPORT Bezpieczeństwo imprez masowych w 2013 roku Warszawa, styczeń 2014 roku 2 SPIS TREŚCI WSTĘP str. 1 1. IMPREZY MASOWE

Bardziej szczegółowo