Informacja o poszczególnych inwestycjach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o poszczególnych inwestycjach"

Transkrypt

1 UZASADNIENIE Przedmiotowy projekt uchwały jest realizacją przepisu art. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. Nr 173, poz. 1219) i ma na celu usprawnienie realizacji inwestycji stadionowych w ramach przygotowań do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 r. W projekcie programu wieloletniego ujęte zostały inwestycje stadionowe realizowane w czterech miastach gospodarzach rozgrywek tj. Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu oraz miastach alternatywnych Chorzowie i Krakowie. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 października 2007 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012 (Dz. U. Nr 192, poz. 1385) inwestycje: Budowa Narodowego Centrum Sportu - Stadion Narodowy, budowa stadionu Arena Bałtycka w Gdańsku, rozbudowa Stadionu Miejskiego w Poznaniu, budowa stadionu przy ul. Drzymały we Wrocławiu, rozbudowa Stadionu "WISŁA" w Krakowie oraz przebudowa Stadionu Śląskiego w Chorzowie znajdują się również w wykazie przedsięwzięć Euro Realizacja wyżej wymienionych inwestycji została zawarta w ofercie przyjętej przez Unię Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) oraz objęta została zobowiązaniami i gwarancjami Rady Ministrów lub jednostek samorządu terytorialnego. Program wieloletni zakłada finansowanie budowy Narodowego Centrum Sportu Stadion Narodowy w Warszawie z budżetu państwa oraz dofinansowanie z budżetu państwa realizacji inwestycji stadionowych w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Chorzowie i Krakowie w następującej wysokości: Warszawa pełen koszt inwestycji mln zł, Gdańsk kwota dofinansowania 144 mln zł, Wrocław kwota dofinansowania 110 mln zł, Poznań kwota dofinansowania 110 mln zł (minus dotychczas otrzymane dofinansowanie 21,5 mln zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej), Kraków kwota dofinansowania 110 mln zł (minus dotychczas otrzymane dofinansowanie 29,6 mln zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej), Chorzów kwota dofinansowania 110 mln zł. Podstawą proponowanej wysokości dofinansowania (ok EURO na 1 krzesełko) jest wyznaczona przez Unię Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) minimalna liczba miejsc, niezbędna dla rozegrania określonej kategorii meczów planowanych w ofercie 1

2 zgłoszeniowej dla danego miasta/stadionu. I tak w Gdańsku zostaną rozegrane mecze grupowe i ćwierćfinał (min. liczba miejsc netto), natomiast w Poznaniu, we Wrocławiu oraz w miastach alternatywnych, tj. Krakowie i Chorzowie - mecze grupowe (min. liczba miejsc netto). Z uwagi na fakt, iż Unia Europejskich Związków Piłkarskich określiła Kraków i Chorzów jako miasta alternatywne, stanowiące integralną część projektu EURO 2012, inwestycje stadionowe w tych miastach zostały potraktowane na takich samych zasadach dofinansowania jak miast gospodarzy, tj. Gdańska, Poznania i Wrocławia. Informacja o poszczególnych inwestycjach Warszawa Budowa Narodowego Centrum Sportu - Stadion Narodowy w 100% finansowana jest ze środków budżetu państwa. Nowoczesny obiekt, zaprojektowany zgodnie z normami i wymogami UEFA, przewidywany jest na 55 tys. miejsc. Stadion zostanie wybudowany w niecce obecnego Stadionu X-lecia. Inwestycja jest prowadzona przez inwestora zastępczego spółkę celową powołaną przez ministra właściwego ds. kultury fizycznej i sportu Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. w Warszawie. W Warszawie odbędą się: mecz otwarcia, półfinał, ćwierćfinały oraz mecze grupowe. Ze względu na skomplikowane warunki geologiczne obiekt stanie na ponad dwóch tysiącach żelbetonowych pali. Murawa boiska zostanie położona 8 metrów nad obecnym poziomem boiska. Widownia i powierzchnie pod trybunami będą dostępne z dwóch odkrytych galerii. Stadion Narodowy to obiekt wielofunkcyjny, który będzie posiadał osiem kondygnacji o zróżnicowanej wysokości. Najwyższy punkt, na poziomie trybun osiągnie 41 m nad poziomem obecnie istniejącej murawy Stadionu Dziesięciolecia, natomiast najwyższy punkt konstrukcji stalowej dachu znajdzie się na 70 m od dzisiejszej murawy. Pod płytą boiska, na poziomie -4, powstanie parking na około 600 miejsc. Na poziomie -3 zaprojektowano kaplicę ekumeniczną oraz parking na ok. 700 miejsc. Na poziomie -2 znajdą się dwa wjazdy/wejścia umożliwiające bezpośredni wjazd samochodów ciężarowych na płytę boiska, szatnie dla zawodników, pomieszczenia do rozgrzewki oraz boksy dla trenerów i sędziów połączone oddzielnym wejściem przeznaczonym dla drużyn piłkarskich i dla VIP-ów. Na tym poziomie zaplanowano centrum dla mediów i 192-miejscowy parking dla VIP-ów. 2

3 We wschodniej części stadionu, na poziomie -1, powstaną: Muzeum Sportu, sportowa kawiarnia, sklep kibica i fan klub. Znajdą się również restauracje, pomieszczenia dla mediów oraz parking na 170 miejsc. Poziom 0 to główna promenada, na której zaprojektowano powierzchnie użytkowe dostępne dla klientów podczas licznych imprez sportowych i rozrywkowych, w tym klub biznesowy i restauracje. Na tym poziomie zaprojektowano miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz bramki do kontroli biletów. Na poziomie 1 powstaną pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne oraz około 70 dziesięcioosobowych lóż VIP z widokiem na boisko. Na tym poziomie będą zlokalizowane pomieszczenia dla ochrony i policji. Na poziomie 2 zostanie umiejscowiony fitness klub i powierzchnie konferencyjne z widokiem na pobliski park. Znajdą się tu również loże VIP-owskie ( miejsc), kawiarnie, biura oraz centrum konferencyjne. Poziom 3 zawierać będzie powierzchnie do wykorzystania komercyjnego: restauracje, sale konferencyjne, promenada. Poziom 4 to najwyższa część trybun z restauracją na wysokości 20 m o powierzchni 1,3 tys. m 2 z widokiem na Wisłę i Stare Miasto. Parkingi wewnętrzne pomieszczą 1,7 tys. samochodów. Dla osób niepełnosprawnych przewidziano sto miejsc na poziomie 0. Gdańsk Stadion piłkarski na 40 tys. miejsc siedzących (netto). Zaprojektowany zgodnie z wymogami UEFA. Planuje się na nim rozegranie meczów grupowych i ćwierćfinału. Trybuny obiektu całkowicie zadaszone, boisko z podgrzewaną i zraszaną trawą. Inwestycja prowadzona przez inwestora zastępczego Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Spółka z o.o. Środki budżetu państwa zostaną wykorzystane głównie na budowę infrastruktury zewnętrznej stadionu, a w szczególności na: roboty ziemne, melioracyjne, palowanie, budowę dojazdów i dojść do stadionu. Wrocław Stadion miejski we Wrocławiu będzie nowoczesnym, V kondygnacyjnym obiektem naziemnym z trybunami przykrytymi dachem. Na stadionie planuje się rozgrywanie meczów grupowych. Zaprojektowany zgodnie z wymogami UEFA pod względem konstrukcyjno- 3

4 przestrzennym oraz zapewniający odpowiednie strefy funkcjonalne: powierzchnie dla zawodników, kibiców, powierzchnie dla mediów, dziennikarzy, konferencyjne, medyczne itp. Środki budżetu państwa zostaną przeznaczone na sfinansowanie budowy stadionu oraz otaczającej go infrastruktury technicznej. Inwestycja jest prowadzona przez inwestora zastępczego Wrocław 2012 Sp. z o.o. Poznań Celem zadania jest rozbudowa Stadionu Miejskiego w Poznaniu zastąpienie trybun ziemnych żelbetonowymi konstrukcjami wraz z zapleczem, zadaszenie trybun, wykonanie podgrzewanej murawy. Rozbudowa była w latach poprzednich częściowo sfinansowana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Koszt ogólny inwestycji wynosi tys. zł, w tym kwota tys. zł została wydatkowana na realizację zadania w okresie do 2007 r. W związku z realizacją inwestycji pozostałe koszty, w kwocie tys. zł, będą pokryte ze środków budżetu państwa ( tys. zł) oraz ze środków z budżetu jednostki samorządu terytorialnego ( tys. zł). Kraków Miasto Kraków zostało uznane jako miasto alternatywne na obiekcie stadionowym w Krakowie planowane jest rozgrywanie meczy grupowych. Rozbudowa miejskiego stadionu piłkarskiego Wisła Kraków obejmuje budowę trybuny wschodniej i zachodniej, dokończenia budowy trybuny północnej, budowę parkingów podziemnych oraz realizację pozostałych elementów infrastruktury. Chorzów Miasto Chorzów zostało uznane jako miasto alternatywne na Stadionie Śląskim planowane jest rozgrywanie meczy grupowych. Głównym elementem przedsięwzięcia inwestycyjnego jest wykonanie zadaszenia widowni oraz zagospodarowanie terenu wokół stadionu wraz z dostosowaniem istniejącego obiektu do wymogów UEFA dla organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO Środki budżetu państwa zostaną przeznaczone na wykonanie zadaszenia widowni o nowoczesnej, lekkiej konstrukcji z przejrzystym pokryciem oraz przygotowanie niezbędnej infrastruktury technicznej i komunikacyjnej w obrębie stadionu. 4

5 W przedmiotowej uchwale proponuje się uchylenie uchwały Nr 196/2006 Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Budowa Narodowego Centrum Sportu. Wskazywała ona, jako źródła finansowania budowy Narodowego Centrum Sportu, środki z budżetu m.st. Warszawy, środki budżetu państwa oraz środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Finansowanie inwestycji środkami z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej było uzależnione od wprowadzenia stosownych zmian w ustawie o grach i zakładach wzajemnych. Proponowane wówczas zmiany, które umożliwiłyby pozyskanie dodatkowych środków, nie zostały ostatecznie wprowadzone. Finansowanie zadania budowa Narodowego Centrum Sportu - Stadion Narodowy z Funduszu oznaczałoby całkowitą rezygnację z zadań obecnie realizowanych m. in. budowy obiektów sportowych ogólnie dostępnych (boiska sportowe, hale wielofunkcyjne, baseny) oraz obiektów sportowych o szczególnym znaczeniu dla sportu, jak również rozbudowy bazy szkoleniowej sportu kwalifikowanego. Inwestycja Narodowe Centrum Sportu zostaje zatem podzielona na dwa etapy inwestycyjne i dwa rodzaje finansowania. Do programu wieloletniego pod nazwą Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro 2012 proponuje się wprowadzenie zadania Budowa Narodowego Centrum Sportu - Stadion Narodowy i finansowanie tej inwestycji w 100% z budżetu państwa. Pozostałe obiekty kompleksu Narodowe Centrum Sportu, mające powstać do 2015 r., są wyłączone z programu wieloletniego i realizowane będą jako zadania inwestycyjne Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (po wprowadzeniu zmian do ustawy o grach i zakładach wzajemnych, które pozwolą na pozyskanie dodatkowych środków finansowych na rzecz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej). 5

6 Przygotowanie przedmiotowego dokumentu wynika z przepisów art. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. Nr 173, poz. 1219) oraz zostało ujęte w harmonogramie prac przewidzianych w Programie prac legislacyjnych Rady Ministrów w okresie styczeńczerwiec 2008 r. pkt 91, w części Inne dokumenty rządowe. Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414), omawiany projekt uchwały został zamieszczony na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Żaden z podmiotów prowadzących działalność lobbingową nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem. 6

7 Ocena skutków regulacji: 1. Podmioty, na które oddziałuje uchwała. Ustanowienie Programu wieloletniego oddziałuje na podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych inwestycji stadionowych, realizowanych w ramach przygotowań do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO Zakres konsultacji społecznych. Projekt został przekazany do opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Miastom Gospodarzom UEFA EURO W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych Program wieloletni został rozszerzony o realizację dwóch inwestycji stadionowych w Krakowie i Chorzowie. W dniu 28 maja 2008 roku Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniowała projekt. Projekt uchwały opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. 3. Wpływ regulacji na dochody i wydatki sektora finansów publicznych, w tym na dochody i wydatki budżetu państwa oraz budżety jednostek samorządu terytorialnego. Zakres regulacji niniejszego projektu określa wysokość dofinansowania z budżetu państwa inwestycji stadionowych, objętych programem wieloletnim Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro Planuje się, iż łączny koszt realizacji inwestycji stadionowych wyniesie ,0 tys. zł, w tym ,0 tys. zł. ze środków z budżetu państwa. Natomiast ze środków jednostek samorządu terytorialnego będzie to kwota ,0 tys. zł. 4. Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw. Przyznanie Polsce współorganizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 stanowi ogromną szansę dla rozwoju gospodarki. Realizacja inwestycji określonych w przedmiotowym Programie wieloletnim pozwoli na wypełnienie zobowiązań Polski wobec UEFA, a tym samym sprawne przeprowadzenie mistrzostw. Przewiduje się, że wejście w życie Programu pozytywnie wpłynie na konkurencyjność polskiej gospodarki oraz wzmocni polskich przedsiębiorców. Spodziewany jest także napływ najnowszych technologii związanych z realizacją inwestycji. 5. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny. Realizacja Programu istotnie poprawi sytuację regionów i ich rozwój. 7

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 ORAZ Z WYKONANYCH DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO FINAŁOWEGO TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 ORAZ Z WYKONANYCH DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO FINAŁOWEGO TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r.

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. I. WSTĘ P...3 II. STA N REAL I Z A C J I PRZ E D S I Ę W Z

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E a) wprowadzenie Potrzeba przyjęcia ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen i Systemie Informacji Wizowej wynika z członkostwa Polski w Unii

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INWESTYCJE DROGOWE W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH

WYBRANE INWESTYCJE DROGOWE W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH LWA-4101-12-00/2011 Nr ewid. 2012/P11170/LWA Informacja o wynikach kontroli WYBRANE INWESTYCJE DROGOWE W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i

Bardziej szczegółowo

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 maja 2015 r.

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 maja 2015 r. RM-110-34-15 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

Program Wieloletni Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego SP V.9

Program Wieloletni Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego SP V.9 Program Wieloletni Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego SP V.9 Prace na rzecz wdrażania krajowych rozwiązań podsystemu bezpieczeństwa informacyjnego dla systemów specjalnego

Bardziej szczegółowo

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA Ochrona zabytków polega przede wszystkim na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań, których celem jest zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO KGP-4101-01-00/2012 Nr ewid. 1/2013/P/12/051/KGP Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania

Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania Studia BAS Nr 3(39) 2014, s. 181 212 www.bas.sejm.gov.pl Barbara Sajnaj* Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania Investment financing the case of Poznań: The aim of this article is to in-

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz. Warszawa, 9 marca 2011 r. Szanowni Państwo,

Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz. Warszawa, 9 marca 2011 r. Szanowni Państwo, Warszawa, 9 marca 2011 r. Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce pierwszy raport dotyczący rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze infrastruktury sportowej w Polsce. Od wejścia

Bardziej szczegółowo

Przebudowa budynku dawnego Gimnazjum nr 1 przy ul. Żeromskiego we Włocławku na Zakład Opieki Pielęgnacyjnej.

Przebudowa budynku dawnego Gimnazjum nr 1 przy ul. Żeromskiego we Włocławku na Zakład Opieki Pielęgnacyjnej. PLANY ROZWOJOWE GMINY MIASTO WŁOCŁAWEK I. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Aplikacja

Bardziej szczegółowo

1. Wnioskodawca: Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie

1. Wnioskodawca: Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie Uzasadnienie Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warmińsko- -mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej przewiduje: - wyłączenie z granic strefy gruntów o łącznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2014 z dnia 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju PROJEKT Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 Departament Dróg i Autostrad 4 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Jak fundusze europejskie wspierają inwestycje zagraniczne. www.mrr.gov.pl

Jak fundusze europejskie wspierają inwestycje zagraniczne. www.mrr.gov.pl Jak fundusze europejskie wspierają inwestycje zagraniczne Wydawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, www.funduszestrukturalne.gov.pl ISBN: 978-83-60916-44-5 Wstęp Polska

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 I. Wprowadzenie. We współczesnym świecie na określenie aktywności fizycznej jednostek i grup oraz jej organizowanie w różnych formach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Projekt z dnia 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

z dnia 7 marca 2008 r.

z dnia 7 marca 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp... 4 2. Diagnoza - stan obecny i proponowane

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Brak mieszkań dla najuboższych jest powszechnie postrzegany jako ogromny problem społeczny. Nie jest to przy tym wyłącznie problem samych osób biednych, ale również właścicieli

Bardziej szczegółowo

RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W SPORCIE, REKREACJI I TURYSTYCE AKTUALIZACJA. kancelaria doradztwa gospodarczego

RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W SPORCIE, REKREACJI I TURYSTYCE AKTUALIZACJA. kancelaria doradztwa gospodarczego RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W SPORCIE, REKREACJI I TURYSTYCE AKTUALIZACJA kancelaria doradztwa gospodarczego Warszawa 2012 Warszawa, 10 kwietnia 2012 r. Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce

Bardziej szczegółowo

Regulacje zawarte w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej warunkują możliwość uzyskania uprawnień audytora efektywności

Regulacje zawarte w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej warunkują możliwość uzyskania uprawnień audytora efektywności UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej stanowi realizację zapowiedzi zmian legislacyjnych wskazanych w exposé Premiera Donalda Tuska w dniu 18 listopada 2011 r., w którym

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo