POMOC DLA BEZDOMNYCH ZIMA 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POMOC DLA BEZDOMNYCH ZIMA 2012/2013"

Transkrypt

1 POMOC DLA BEZDOMNYCH 1

2 POMOC DLA BEZDOMNYCH WSTĘP MIEJSCA UDZIELANIA POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM PODSTAWOWE INFORMACJE MIEJSCACH UDZIELANIA POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM JADŁODAJNIE MIEJSCA SCHRONIENIA NOWE FORMY POMOCY DLA OSÓB BEZDOMNYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM DOBRE PRAKTYKI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM WYKAZ JADŁODAJNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM WYKAZ SCHRONISK/NOCLEGOWNI/MIESZKAŃ CHRONIONYCH/TRENINGOWYCH/ OGRZEWALNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

3 Szanowni Państwo, Dom Rodzinne fotografie na kominku, choinka skrząca się złotymi gwiazdkami, ciepło chroniące zziębnięte dłonie, latem ochłoda, cień, wygodne łóżko z pachnąca pościelą, kawa, smaczny obiad, ściany w kolorze słodyczy z dzieciństwa i dach kryjący to wszystko - przed deszczem, wichurą, nocą 1 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, jako jednostka organizacyjna samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, realizując zadania w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej, od lat monitoruje i analizuje zakres świadczonych usług społecznych w regionie, w tym dla osób bezdomnych. Szczegółowe informacje na temat miejsc, gdzie osoby bezdomne mogą otrzymać m. in. posiłek oraz schronienie zostały zebrane za pośrednictwem powiatowych centrów pomocy rodzinie, miejskich ośrodków pomocy rodzinie oraz schronisk, noclegowni, mieszkań chronionych/treningowych. Warto zwrócić uwagę, że obok zapewnienia osobom bezdomnym schronienia i posiłku, wiele jednostek prowadzi także różnorodne formy aktywizacji tychże osób. Mając na uwadze specyfikę zjawiska bezdomności oraz problemy pojawiające się głównie w okresie zimowym, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu przygotowuje corocznie w ramach projektu informacyjnego: plakaty, informatory oraz ulotki o miejscach, w których osoby bezdomne mogą uzyskać pomoc. Mam nadzieję, że niniejszy Informator ułatwi Państwu poszukiwanie informacji o dostępnych formach pomocy adresowanych do osób bezdomnych w województwie kujawsko-pomorskim. 1) Browarczyk. Ł, Dębski. M, Maj. A: Forum O Bezdomności bez lęku. Rok III. Gdańsk, 2011: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności 1

4 2 POMOC DLA BEZDOMNYCH

5 WSTĘP Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, za osobę bezdomną uważa się: osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych i nigdzie niezameldowaną na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych. 2 Czym jest bezdomność? Europejska Federacja Narodowych Organizacji Pracujących na rzecz Ludzi Bezdomnych FEANTSA opracowała typologię bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego - ETHOS. Punktem wyjścia jest tu założenie, że istnieją trzy domeny konstytuujące dom : domena fizyczna schronienie (przestrzeń), domena społeczna prywatność, domena prawna tytuł prawny do zajmowania. Brak jednej z nich oznacza bezdomność. Wykluczenie z jednej lub więcej domen wyznacza cztery podstawowe kategorie, które należy rozumieć jako bezdomność lub wykluczenie mieszkaniowe. Są to: brak dachu nad głową (mieszkanie w miejscach publicznych, niezabezpieczonych mieszkaniach, przebywanie w noclegowni z koniecznością spędzenia kilku godzin w ciągu dnia w miejscach publicznych), brak mieszkania (schroniska dla bezdomnych, również specjalistyczne zakwaterowanie wspierane), niezabezpieczone mieszkanie (osoby z konieczności zamieszkujące czasowo u rodziny lub przyjaciół, osoby posiadające nakaz eksmisji oraz osoby zagrożone przemocą domową), nieodpowiednie mieszkanie (wszelkiego rodzaju konstrukcje tymczasowe, nielegalne zajmowanie budynków, mieszkania substandardowe - nie nadające się do zamieszkania oraz mieszkania przeludnione). Warto zaznaczyć, że najczęściej, myśląc o bezdomności, zwracamy uwagę tylko na dwie pierwsze kategorie 3. 2 ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, art. 6 pkt strona internetowa: 3

6 POMOC DLA BEZDOMNYCH Bezdomność to wielowymiarowy problem społeczny, ze względu na skalę zjawiska, jego przyczyny oraz skutki społeczno-ekonomiczne o zasięgu ogólnokrajowym, ale mogącym mieć również swoje lokalne uwarunkowania. Nasilenie się tego zjawiska ma nie tylko genezę ekonomiczną. Bezdomność jest często efektem rozpadu więzi rodzinnych, alkoholizmu bądź innego uzależnienia uniemożliwiającego funkcjonowanie w rodzinie bądź społeczeństwie. Dużym problemem jest również dziedziczenie biedy przez dzieci z rodzin patologicznych, trwały rozpad więzi rodzinnych, bądź brak opieki nad osobami starszymi ze strony najbliższych. Bezdomność jako stan, niewątpliwie należy do zgoła odmiennych społecznych porządków. To zarówno inna sytuacja życiowa, jak i inny świat znaczeń, przeżyć i problemów, który składa się w sumie na doświadczenie braku domu. Pozostaje w sprzeczności z tym, co w naszym kręgu kulturowym uchodzi za pożądane. Chociażby z tego powodu na różnych etapach projektowania i udzielania pomocy (także tej pozasystemowej, nieformalnej, dobroczynnej) kluczową role odgrywać będzie czynnik ludzki. U podstaw skutecznej interwencji leżą bowiem nie tylko formalne rozwiązania, ale i osobiste nastawienie, wzajemna percepcja pomocobiorcy i pracownika instytucji pomocowej, ich wiedza, doświadczenie 4. Dlatego pomoc społeczna jako zorganizowany system świadczeń i instytucji służy rozwiązywaniu problemów społecznych między innymi takich jak zjawisko bezdomności. Ma za zadanie wspierać takich ludzi w osiąganiu przez nich zadawalającego poziomu życia, stanu zdrowia, osobistych i społecznych stosunków 5. 4 Browarczyk. Ł, Dębski. M, Maj. A: Forum O Bezdomności bez lęku. Rok III. Gdańsk, 2011: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności 5 ibidem 4

7 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu od wielu lat monitoruje stan infrastruktury pomocy dla osób bezdomnych w województwie kujawsko - pomorskim. Jak wynika z danych gromadzonych przez Ośrodek w roku 2011 szacunkowa liczba osób bezdomnych w naszym województwie wzrosła. szacunkowa liczba osób bezdomnych szacunkowa liczba osób bezdomnych w tym liczba kobiet Na dzień 31 grudnia 2011 r. w województwie kujawsko - pomorskim przebywało osób bezdomnych, w tym 381 kobiet. Największa liczba osób bezdomnych przebywała w powiatach grodzkich, tj. łącznie ponad osób (dane szacunkowe), co stanowi 60% wszystkich osób bezdomnych w naszym województwie. W przypadku Torunia, według danych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, wzrosła szacunkowa liczba bezdomnych z ponad 180 w 2010 roku - do ponad 450 w roku Natomiast w Bydgoszczy zmalała o 45 osób. W powiatach ziemskich największa liczba osób bezdomnych koncentruje się w powiecie inowrocławskim 243 osoby w tym 20 kobiet, najmniejsza liczba osób bezdomnych, przypada na powiaty radziejowski 8 osób, golubsko-dobrzyński i grudziądzki po 16 osób. 5

8 POMOC DLA BEZDOMNYCH Szacunkowa liczba osób bezdomnych w województwie kujawsko pomorskim w podziale na powiaty 6

9 MIEJSCA UDZIELANIA POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM (dane z ankiet opracowanych przez ROPS w Toruniu) Obecnie w województwie kujawsko-pomorskim funkcjonuje 30 placówek oferujących miejsca schronienia dla osób bezdomnych dysponujących 1182 miejscami w tym: 22 schroniska i noclegownie ( 1117 miejsc), 5 mieszkań chronionych/treningowych (28 miejsc), 3 ogrzewalnie (37 miejsc). W razie konieczności, schroniska, noclegownie i mieszkania chronione mogą zwiększyć liczbę miejsc schronienia o 238. JADŁODAJNIE W województwie kujawsko pomorskim w 2012 roku funkcjonuje 35 jadłodajni (w tym bary, stołówki), w których osoby potrzebujące mogą otrzymać ciepły posiłek. SCHRONISKA/ NOCLEGOWNIE W naszym regionie funkcjonuje 16 schronisk i 6 noclegowni oferujących pomoc osobom bezdomnym. Poza schronieniem potrzebujący otrzymują również różnego rodzaju wsparcie m.in. w formie poradnictwa psychologicznego, prawnego, etc. MIESZKANIA CHRONIONE/ TRENINGOWE W województwie funkcjonują 4 mieszkania chronione dla osób bezdomnych w Brodnicy (16 miejsc), Nowem (4 miejsca), Chełmży (2 miejsca) oraz Paryżu (powiat żniński 1 miejsce). Ponadto funkcjonuje 1 mieszkanie treningowe w Inowrocławiu, które dysponuje maksymalnie 5 miejscami. OGRZEWALNIE W tym roku na terenie województwa kujawsko pomorskiego powstały 2 Ogrzewalnie we Włocławku (10/12 miejsc) i Inowrocławiu (12/15 miejsc). Natomiast na koniec 2012 roku planowane jest uruchomienie ogrzewalni w Nowem (8/10 miejsc). Ogrzewalnie mają głównie charakter nocny. Co ważne przyjmują osoby pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających. 7

10 POMOC DLA BEZDOMNYCH PODSTAWOWE INFORMACJE O MIEJSCACH UDZIELANIA POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM JADŁODAJNIE Spośród 35 jadłodajni i barów, w których osoby potrzebujące mogą otrzymać posiłek, w 7 niżej wymienionych posiłek może otrzymać każda osoba potrzebująca. Są to: Kuchnia dla Ubogich im. Św. Brata Alberta w Bydgoszczy ul. Koronowska 14, Stołówka Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy ul. Floriana 18, Bydgoskie Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy ul. Ossolińskich 2, Jadłodajnia Grudziądzkiego Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty w Grudziądzu, Al. 23 Stycznia 16, Toruńskie Centrum Caritas w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 1, Centrum Pielęgnacji Caritas w Toruniu ul. K. Wyszyńskiego 7/9, Kuchnia Caritas Diecezji Włocławskiej we Włocławku ul. Gdańska 10, Jadłodajnia im. Św. Rafała Chylińskiego w Radziejowie, ul. Franciszkańska 3. Na terenie 5 powiatów ziemskich województwa kujawsko-pomorskiego nie ma jadłodajni. Są to następujące powiaty: aleksandrowski, bydgoski, grudziądzki, sępoleński, włocławski. 8

11 MIEJSCA SCHRONIENIA Największa liczba miejsc przeznaczona jest dla mężczyzn (810). Dla kobiet przygotowano 269 miejsc, z czego w czterech placówkach wymienione miejsca umożliwiają również pobyt matek z dziećmi (łącznie 213 miejsc). Dla rodzin udostępniono 21 miejsc. Istnieje również 7 placówek, które przyjmują osoby potrzebujące bez względu na płeć, dysponują one 82 miejscami. Łączna liczba miejsc w tych placówkach w roku 2012 wynosi 1182 (19 miejsc więcej aniżeli w roku poprzednim) Liczba miejsc noclegowych Najbardziej rozbudowana infrastruktura pomocowa dla osób bezdomnych jest w miastach grodzkich. Podobnie, jak w latach ubiegłych, największą liczbę miejsc dla osób bezdomnych oferuje Bydgoszcz (336 miejsc), w dalszej kolejności Włocławek (187 miejsc), Grudziądz (178 miejsc) i Toruń (163 miejsca). Wśród powiatów ziemskich, podobnie jak w latach ubiegłych co do liczby miejsc oferowanych dla osób bezdomnych przoduje powiat nakielski - 90 miejsc. 9

12 POMOC DLA BEZDOMNYCH Dodatkowe miejsca W nagłych przypadkach (interwencyjnie) - powiat toruński ziemski dysponuje po 1 miejscu w niżej wymienionych domach pomocy społecznej: Dom Pomocy Społecznej w Browinie, Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta w Dobrzejewicach, Dom Pomocy Społecznej w Pigży, Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce. Na terenie 10 powiatów ziemskich województwa kujawsko pomorskiego nie funkcjonują schroniska i noclegownie. Są to następujące powiaty: - aleksandrowski; - bydgoski; - chełmiński; - grudziądzki; - lipnowski; - radziejowski; - sępoleński; - wąbrzeski; - tucholski; - włocławski. Funkcjonowanie placówek Większość miejsc służących schronieniem dla osób bezdomnych działa całorocznie, natomiast 3 służą noclegiem tylko w sezonie zimowym. Są to: Punkt Noclegowy w Kowalewie Pomorskim ul. Brodnicka 1, Noclegownia dla Bezdomnych przy Parafii Św. Stanisława Kostki w Rypinie ul. Ks. Podlesia 4; 10

13 Ogrzewalnia dla mężczyzn w Inowrocławiu, ul. Jacewska 118. Większość placówek i miejsc działa przez całą dobę, natomiast 4 mają charakter nocny. Są to: Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn w Grudziądzu ul. Parkowa 22/24 (w razie złych warunków atmosferycznych zapewniony jest pobyt całodobowy), Punkt Noclegowy w Kowalewie Pomorskim ul. Brodnicka 1, Noclegownia dla Bezdomnych przy Parafii Św. Stanisława Kostki w Rypinie ul. Ks. Podlesia 4; Ogrzewalnia dla mężczyzn w Inowrocławiu, ul. Jacewska 118; Finansowanie pobytu Kwestia ponoszenia kosztów przez osoby bezdomne za korzystanie ze schroniska/ noclegowni jest rozwiązywana w różny sposób. W szesnastu schroniskach/noclegowniach wymagana jest częściowa opłata za pobyt w ośrodku. Stawka za korzystanie ze schroniska/noclegowni jest zróżnicowana, waha się między 20% a 70% dochodu osoby bezdomnej (jeśli taki posiada), lub jest stała i wynosi od 5 do 20 zł za dobę. Jeżeli osoba bezdomna nie posiada żadnego dochodu, koszy utrzymania pokrywa odpowiedni ośrodek pomocy społecznej. W 12 schroniskach/noclegowniach osoby bezdomne mogą korzystać ze schronienia nieodpłatnie. Są to następujące placówki: Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn w Grudziądzu ul. Parkowa 22/24, Ośrodek PCK w Toruniu ul. Szczecińska 13, 11

14 POMOC DLA BEZDOMNYCH Noclegownia dla Bezdomnych Kobiet przy Toruńskim Centrum Caritas w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 1A, Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn Caritas Diecezji Włocławskiej we Włocławku, ul. Karnkowskiego 7, Schronisko w Brodnicy ul. Gajdy 3, Noclegownia w Brodnicy ul. Gajdy 3, Punkt Noclegowy w Kowalewie Pomorskim ul. Brodnicka 1, Ogrzewalnia dla mężczyzn w Inowrocławiu, ul. Jacewska 118, Noclegowania dla Bezdomnych przy Parafii Św. Stanisława Kostki w Rypinie ul. Ks. A. Podlesia 4, Schronisko w Chełmży ul. Polna 20, Noclegownia w Chełmży ul. Polna 20, Mieszkanie chronione w Żninie, Paryż 26 Czas pobytu W większości placówek nie ma określonego maksymalnego czasu pobytu, natomiast w 3 niżej wymienionych okres ten wynosi od 3 miesięcy do 2 lat. Są to: Toruński Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR w Toruniu ul. Dybowska 1 - maksymalny czas pobytu wynosi dwa lata, S chro nisko dla B e zd o mnych M ę żc z y z n im. Św. B r at a Alb e r t a w In ow ro cł aw iu ul. Jacewska maksymalny czas pobytu wynosi 3 miesiące, ale w praktyce jest on przedłużony, Schronisko dla Bezdomnych w Świeciu ul. Ogrodowa 9b - maksymalny czas pobytu wynosi 3 miesiące. 12

15 Kryteria przyjmowania osób bezdomnych Z analizy zebranych informacji wynika, iż infrastruktura pomocowa dla osób bezdomnych w województwie kujawsko pomorskim otwarta jest na osoby niepełnosprawne. 21 ośrodków służących pomocą osobom bezdomnym przyjmuje osoby niepełnosprawne, zastrzegają jednak, że muszą być to osoby zdolne do samoobsługi, nie potrzebujące stałej opieki drugiej osoby. Są to: Centrum Pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Fordońska 422, Bydgoszcz Centrum Pomocy dla Bezdomnych Kobiet i Matek z Dziećmi ul. Polanka 9, Bydgoszcz Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Parkowa 22/24, Grudziądz Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Parkowa 22/24, Grudziądz Centrum Pomocy Osobom Nietrzeźwym, Bezdomnym Kobietom i Osobom w Stanie Kryzysu ul. Waryńskiego 36, Grudziądz Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn ul. M. Skłodowskiej-Curie 82-84, Toruń Ośrodek PCK ul. Szczecińska 13, Toruń Toruński Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR ul. Dybowska 1, Toruń Noclegownia dla Bezdomnych Kobiet przy Toruńskim Centrum Caritas ul. Szosa Bydgoska 1a, Toruń Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn Caritas Diecezji Włocławskiej ul. Karnkowskiego 7, Włocławek 13

16 POMOC DLA BEZDOMNYCH Schronisko ul. Gajdy 3, Brodnica Noclegownia ul. Gajdy 3, Brodnica Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn Ul. Jacewska 118, Inowrocław Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn ul. Łąkowa 1b, Mogilno Schronisko prowadzone przez Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu Judym Kołaczkowo, ul. Powstańców Wielkopolskich 35 Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych ul. Łąkowa 5, Mrocza Noclegownia dla Bezdomnych przy Parafii św. St. Kostki ul. Ks. A. Podlesia 4, Rypin Schronisko dla Bezdomnych ul. Ogrodowa 9b, Świecie Schronisko ul. Polna 20, Chełmża Noclegownia ul. Polna 20, Chełmża Mieszkanie chronione ul. Polna 20, Chełmża Większość schronisk/noclegowni nie przyjmuje osób po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających, w 4 natomiast takie osoby mogą skorzystać z noclegu w sytuacji, gdy warunki atmosferyczne zagrażają życiu lub zdrowiu. Są to następujące schroniska i noclegownie: 14

17 Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu ul. M. Skłodowskiej- Curie 82-84, Toruński Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR w Toruniu ul. Dybowska 1, Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta w Inowrocławiu ul. Jacewska 118, Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn w Mogilnie ul. Łąkowa 1B Ponadto osoby bezdomne po spożyciu alkoholu mogą schronić się w ogrzewalni. W niżej 8 wymienionych placówkach przyjmowani są wszyscy potrzebujący bez względu na obszar, z którego pochodzą: Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Grudziądzu ul. Parkowa 22/24, Ośrodek PCK w Toruniu ul. Szczecińska 13, Noclegownia dla Bezdomnych Kobiet przy Toruńskim Centrum Caritas w Toruniu ul. Szosa Bydgoska 1A, Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn Caritas Diecezji Włocławskiej we Włocławku ul. Karnkowskiego 7, Schronisko w Brodnicy ul. Gajdy 3, Noclegownia w Brodnicy ul. Gajdy 3, Schronisko dla Bezdomnych Kobiet w Inowrocławiu ul. Toruńska 26 (w przypadku wolnych miejsc również osoby z terenu kraju), Schronisko prowadzone przez Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Judym w Kołaczkowie ul. Powstańców Wielkopolskich 35 (z całego kraju). Placówki, które przyjmują wszystkich potrzebujących w razie nagłej potrzeby: Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu ul. M. Skłodowskiej- Curie (osoby z terenu gminy przez cały rok), Noclegownia dla Bezdomnych w Rypinie ul. Ks. Podlesia 4 ( na czas określony), Schronisko dla Bezdomnych w Świeciu ul. Ogrodowa 9b. 15

18 POMOC DLA BEZDOMNYCH Miejsca, gdzie w pierwszej kolejności przyjmowane są osoby z terenu własnej gminy/miasta. Są to: Ce ntr um Po m o c y dla B e zd o mnych Ko b i e t i M ate k z D z i e ćmi w B yd g os zc z y ul. Polanka 9, Centrum Pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn w Bydgoszczy ul. Fordońska 422, Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn w Grudziądzu ul. Parkowa 22/24 (osoby z terenu miasta), Centrum Pomocy Osobom Nietrzeźwym, Bezdomnym Kobietom i Osobom w Stanie Kryzysu w Grudziądzu ul. Waryńskiego 36, Punkt Noclegowy w Kowalewie Pomorskim ul. Brodnicka 1, Ogrzewalnia dla mężczyzn w Inowrocławiu, ul. Jacewska 118, Ośrodek Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmży ul. Polna 20, Opieka medyczna Podobnie jak w roku ubiegłym tylko 6 schronisk/noclegowni posiada zaplecze medyczne tj. lekarz, pielęgniarka, która dodatkowo przeprowadza podstawowe szkolenia z zakresu higieny osobistej. W pozostałych placówkach pomoc lekarską zapewniają przychodnie rejonowe, szpitale, pogotowia ratunkowe, lekarze rodzinni oraz pielęgniarki środowiskowe. Większość schronisk/noclegowni zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla osób przebywających aktualnie na terenie placówki. Zaplecze medyczne dostępne dla osób bezdomnych spoza schroniska/noclegowni zapewnia: M i ejsk i e S chro nisko dla B e zd o mnych M ę żc z y z n w To r uniu ul. M. Sk ł o d owsk i ej - Curie 82-84, Noclegownia dla Bezdomnych Kobiet przy Toruńskim Centrum Caritas w Toruniu ul. Szosa Bydgoska 1A. W 10 schroniskach/noclegowniach w naszym województwie osoby bezdomne poddawane są podstawowym badaniom lekarskim. W większości osoby bezdomne badane są przed przyjęciem do placówki, a także w trakcie pobytu. 16 W większości schronisk/noclegowni nie są prowadzone badania specjalistyczne. Tylko Schronisko dla Bezdomnych w Świeciu przeprowadza badania specjalistyczne z zakresu wykrycia gruźlicy.

19 Oferta pomocowa Infrastruktura pomocowa posiada szeroki zakres świadczonej pomocy dla osób bezdomnych. Oprócz schronienia, ciepłego posiłku, który jest priorytetowym zadaniem każdej placówki, służą one również formami pomocy takimi jak: poradnictwo prawne, pomoc finansowa, poradnictwo zawodowe, poradnictwo specjalistyczne. W naszym województwie 12 placówek prowadzi programy aktywizacji dla osób bezdomnych: współpraca z KIS, CIS, programy reintegracyjne, indywidualne programy wychodzenia z bezdomności, realizacja programów oparta na współpracy z innymi instytucjami: najczęściej ośrodki pomocy społecznej, powiatowe urzędy pracy, służba zdrowia, straż miejska, policja, prokuratura, fundacje, prywatni przedsiębiorcy. W ramach aktywizacji osób bezdomnych prowadzone są m. in. szkolenia zawodowe, doradztwo zawodowe, staże, zajęcia z terapeutą, psychologiem, rozmowy motywujące, współpraca w zakresie pracy socjalnej oraz udzielania świadczeń osobom uczestniczącym w programie, zajęcia interpersonalne, prace społecznie-użyteczne, realizacja kontraktów socjalnych. Prowadzone są również projekty finansowane ze środków EFS: w Centrum Pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn w Bydgoszczy Krok do przodu, w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn Caritas Diecezji Włocławskiej Moja szansa II oraz Nasza Szansa, Instytucje, z którymi współpracują schroniska/noclegownie: ośrodki pomocy społecznej, powiatowe urzędy pracy, urzędy miast, ośrodki terapii uzależnień i współuzależnień, policja, straż miejska. 17

20 POMOC DLA BEZDOMNYCH Główne problemy w procesie usamodzielniania się osób bezdomnych Wśród głównych barier w procesie usamodzielnienia wymienia się: bariery instytucjonalne przekonanie, co do braku skuteczności wspierania osób bezdomnych w mieszkaniach, niechęć sektora publicznego do mieszkań wspieranych, bariery systemowe - brak polityki mieszkaniowej, wysokie koszty utrzymania, bariery indywidualne uzależnienia, sytuacja zdrowotna, niepełnosprawność, zadłużenia osób bezdomnych 6, Jako najczęstsze problemy w procesie usamodzielniania wskazano: brak lokali socjalnych, treningowych, trudna sytuacja na rynku pracy, brak kwalifikacji zawodowych, brak zatrudnienia, wiek poprodukcyjny, uzależnienia, brak wsparcia ze strony rodziny, choroby i zaburzenia psychiczne, nieodpowiedzialna postawa życiowa (brak motywacji oraz poczucia odpowiedzialności za własne działania), problemy mentalne z przystosowaniem do życia w społeczeństwie. 6 strona internetowa: 18

21 Nowe formy pomocy dla osób bezdomnych w Województwie Kujawsko Pomorskim Aktualnie obserwujemy dynamiczny rozwój trendów w pracy socjalnej, w celu zwiększenia skuteczności działań na rzecz przezwyciężania problemu bezdomności, które są realizowane w placówkach, miejscach niemieszkalnych i innych miejscach, w których swoją aktywność prowadzą osoby bezdomne. Wyjście poza dotychczasową przestrzeń pracy socjalnej niesie ze sobą dodatkowe korzyści możliwość odnalezienia i objęcia choćby minimalnym wsparciem tych osób, które dotychczas przebywały poza systemem pomocy. 7 Taką nowa formą w naszym województwie są Ogrzewalnie. Adresowane są one przede wszystkim do osób bezdomnych, które z różnych powodów (np. zakazu spożywania alkoholu) nie chcą przebywać w schronisku lub noclegowni. Jako pierwsze w regionie ogrzewalnie uruchomiły takie miasta, jak Włocławek i Inowrocław. Na koniec 2012 roku planowane jest uruchomienie ogrzewalni w Nowem. Tego typu placówki dysponują średnio od 8 do 15 miejscami. Bezdomni będą mogli przychodzić do ogrzewalni - wieczorami i zostawać na noc (godziny otwarcia: ). W okresie największych mrozów ogrzewalnie będą czynne całodobowo. Co ważne - będą tu mogli przebywać nawet wtedy, gdy są pod wpływem alkoholu, co w większości schronisk jest zabronione. Ogrzewalnie przyjmują również osoby niepełnosprawne zdolne do samoobsługi. Pomieszczenia są wyposażone w ławki, krzesła, kran z ciepłą, bieżącą wodą i toaletą. Dodatkowo osoby bezdomne otrzymują ciepły napój i suchy prowiant. Zatrudnieni opiekunowie w razie potrzeby będą świadczyli pomoc przedmedyczną. Ogrzewalnie mają być niedrogie w utrzymaniu. Na przykład w Nowem dzięki zastosowaniu energooszczędnej technologii. Dodatkowo ogrzewalnia w Nowem posiada węzeł sanitarny, pełniący funkcję łaźni, która będzie czynna przez cały rok (parę dni w tygodniu przez kilka godzin). Placówki te pozostają w ścisłej współpracy z policją oraz strażą miejską. Ponadto miasta dystrybuują plakaty przede wszystkim na dworcach, które informują o działalności ogrzewalni. 7 Browarczyk. Ł, Dębski. M, Maj. A: Forum O Bezdomności bez lęku. Rok III. Gdańsk, 2011: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności 19

22 POMOC DLA BEZDOMNYCH Jest skromnie - lecz najważniejsze, że osoby bezdomne, mogą znaleźć tam schronienie w okresie największych mrozów. Ogrzewalnie w Województwie Kujawsko - Pomorskim: Ogrzewalnia przy Caritas Diecezji Włocławskiej we Włocławku ul. Gdańska 2/4 (wejście od ul. Wyszyńskiego): w okresie jesienno-zimowym jest czynna od godziny do 7 rano, maksymalna liczba miejsc: 10/12, osoba bezdomna nie ponosi kosztów w związku z korzystaniem z ogrzewalni. Ogrzewalnia przy Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta w Inowrocławiu ul. Jacewska 118: działa sezonowo od października do kwietnia, czynna od do 7.00 (w okresie mrozów czynna całodobowo), liczba miejsc 12/15, przyjmowane są osoby niepełnosprawne zdolne do samoobsługi, osoba bezdomna nie musi spełniać żadnych formalności, obiekt monitorowany, dystrybucja plakatów na terenie miasta informujących o ogrzewalni. 3. Ogrzewalnia w Nowem ul. Tylna 8 działa w okresie zimowym, czynna od godzin wieczornych do rana, przyjmowane są osoby niepełnosprawne zdolne do samoobsługi, nie trzeba spełniać żadnych formalności (ewentualne podpisanie oświadczenia), posiada węzeł sanitarny. 8 strona internetowa: 20

23 Dobre praktyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim Projekt Housing first - Gmina Nowe W ramach konkursu ogłoszonego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL) Gmina Nowe utworzyła formalne partnerstwo lokalne pod nazwą Nasze powroty, którego członkami są Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowem i Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko Gminny w Nowem. Dzięki współpracy został opracowany projekt pod nazwą Z ulicy do domu obejmujący między innymi utworzenie i przetestowanie modelu housing first. Model housing first opiera się w pierwszej kolejności na przyznaniu lokalu mieszkalnego osobie bezdomnej, w zamian za współpracę oraz chęci usamodzielniania się podczas pobytu w przyznanym lokalu. W ramach projektu, kilka osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością pod okiem instruktora zawodu odbyło trening zawodowy, podczas którego zaadoptowano pustostan na mieszkanie, wykorzystane następnie w powyższej metodzie. Osoba bezdomna nie musi spełniać żadnych warunków, aby móc zamieszkać w tego typu lokalu, więc nawet silnie uzależnione osoby nie są wykluczone z uzyskania pomocy w tejże formie. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do stylu i trybu życia bezdomnego jest uzależnione wyłącznie od jego chęci i potrzeb. Niewątpliwie utworzenie mieszkania i dalsze utrzymywanie go do momentu osiągnięcia samodzielności przez osobę bezdomną jest dużo mniej kosztownym rozwiązaniem niż umieszczanie osób bezdomnych w schroniskach czy noclegowniach. Mieszkańca nie obowiązuje regulamin jak w przypadku mieszkań wspieranych, nie musi on trwać w abstynencji, a prowadzony przez niego tryb życia nie skutkuje usunięciem z mieszkania. Taka osoba - może stracić swoje mieszkanie wyłącznie z powodów niepłacenia czynszu, zakłócania porządku sąsiadom lub naruszania innych standardowych zasad współżycia społecznego. Teoria zakłada, że sam fakt posiadania przez osobę dotychczas bezdomną mieszkania na tyle zmotywuje ją do zmian, że podejmie ona starania, które aktywizują ją społecznie oraz zawodowo. Co ważne przez cały czas pobytu - mieszkaniec będzie 21

24 POMOC DLA BEZDOMNYCH mógł liczyć na wsparcie pracownika socjalnego, asystenta pracy socjalnej, a w kolejnych etapach specjalistów, tj. psychologa, prawnika i terapeuty uzależnień. Housing first powinno odpowiadać standardom mieszkań socjalnych, a zawarta umowa na czas określony powinna umożliwiać jej kontynuację. Punkt Pomocy Osobom Nietrzeźwym przy Centrum Pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn, ul. Fordońska 422, Bydgoszcz W kwietniu 2010 roku w Bydgoszczy uruchomiono Punkt Pomocy Osobom Nietrzeźwym (w miejsce zlikwidowanej Izby Wytrzeźwień). Punkt świadczy usługi osobom uzależnionym i nietrzeźwym, w szczególności osobom bezdomnym. Prowadzenie tej placówki, na mocy rozstrzygniętego konkursu (ogłoszonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), powierzono Kujawsko Pomorskiemu Zarządowi Wojewódzkiemu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. Punkt usytuowany jest przy istniejącym już Centrum Pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Fordońskiej 422. Punkt Pomocy Osobom Nietrzeźwym: czynny jest całodobowo we wszystkie dni tygodnia, umieszczony jest w odrębnym budynku, składającym się z: 6 pokoi dla osób nietrzeźwych (łącznie 18 łóżek), posiada 2 odrębne łazienki, posiada ambulatorium medyczne (świadczące pomoc medyczną zarówno dla pod opiecznych punktu jak również Centrum Pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn), posiada gabinet lekarski, pomieszczenia depozytowe, poczekalnie-przebieralnie. Podstawą przyjęcia do placówki osoby nietrzeźwej lub pod wpływem innej substancji odurzającej jest doprowadzenie takiej osoby do placówki przez Policję lub Straż 22

25 Miejską. Doprowadzone osoby nietrzeźwe po przebadaniu przez lekarza oraz udzieleniu pomocy ambulatoryjnej podlegają kwalifikowaniu do pobytu w placówce. Poza stosowaną opieką medyczną, osobom pozostającym w punkcie zabezpiecza się także ich depozyt finansowy i rzeczowy. Celem placówki jest zapewnienie całodobowego nadzoru nad osobami w stanie nietrzeźwym, często ratującego utratę zdrowia lub życia. Nietrzeźwym udzielane są jednocześnie świadczenia sanitarno-higieniczne, dezynfekcja, zapewnienie odzieży zastępczej. Niezwykle ważnymi realizowanymi celami pozostają także informowanie nietrzeźwych o: możliwościach skorzystania ze świadczeń oferowanych przez pomoc społeczną, możliwościach skorzystania ze świadczeń oferowanych przez funkcjonującą przy placówce grupę AA oraz grupę wsparcia, o szkodliwości nadużywania alkoholu, motywacji do podjęcia leczenia odwykowego, współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, współpracy z placówkami lecznictwa odwykowego, a także z innymi organizacjami. Do realizacji zadania oraz bezpośredniego sprawowania nadzoru zaangażowany jest zespół składający się z: kierownika placówki, pracownika administracyjno-księgowego, 12 lekarzy, 5 depozytariuszy, 5 opiekunów osób nietrzeźwych oraz terapeuty. DOBRE PRAKTYKI SPOZA REGIONU Statek dalekomorski budowany przez warszawskich bezdomnych Śp. Ojciec Bogusław Paleczny ( ) kamilianin - kapłan Zakonu Posługujących Chorym, był człowiekiem niepospolitym. Bezdomni - twierdził - by próbować wyjść z zaklętego kręgu swoich nieszczęść, muszą sami odzyskać wiarę w siebie. Powinni mieć marzenia tak wielkie jak wszyscy, dążyć do ich realizacji. Uważał, że budowa i rejs i 23

26 POMOC DLA BEZDOMNYCH powrót będzie dla wielu, niekoniecznie uczestników tej eskapady, powodem do uzasadnionej dumy i zapłodni ich wyobraźnię, pobudzi chęć do działania, przywróci wiarę we własne możliwości. 9 Schronisko Św. Łazarz dla Osób Bezdomnych prowadzone przez Kamiliańską Misję Pomocy Społecznej w dzielnicy Ursus w Warszawie to tu zrodziła się idea budowy jachtu, którym podopieczni wraz z opiekunami wybiorą się w podróż dookoła świata. Pomysł zrodził się kilka lat temu w głowie kamilianina ojca Bogusława Palecznego. Był on zagorzałym opiekunem osób bezdomnych z Dworca Centralnego w Warszawie, od wielu lat działał z myślą o wsparciu i pomocy właśnie tej grupie wykluczonych społecznie. Powołał Misję Pomocy Społecznej oraz założył wspomniane schronisko, a po kilku latach zaangażował się w dzieło budowy jachtu. Swoim pomysłem zaraził konstruktorów, podopiecznych oraz sponsorów i darczyńców. Statek budowany jest przez 25 osób, wszystkie prace wykonywane są samodzielnie przez podopiecznych schroniska. Pensjonariusze budują jacht własnymi rękami, ucząc się przy okazji zawodu stoczniowca i przywracając wiarę w sens życia. Bezdomni i pracownicy schroniska wyrobili patenty żeglarskie, żeby móc pływać jachtem i zrealizować swój plan rejsu dookoła świata. Mniejsze znaczenie ma jednak kwestia przyszłych planów, najistotniejsze jest to, że stworzona została możliwość na spełnienie marzeń osób bezdomnych, przekonanie ich, że mogą jeszcze w swoim życiu coś wielkiego osiągnąć, zrobić coś, co zazwyczaj nie udaje się przeciętnym ludziom. Najważniejszy jest ten wieloletni codzienny trud budowy jachtu, który jest skuteczną formą reintegracji zarówno społecznej, jak i zawodowej. Pieniądze na ten cel pozyskiwane są od właścicieli zasobnych firm, szczodrych sponsorów i darczyńców. Budowa jachtu jest możliwa właśnie dzięki materiałom oraz środkom pochodzącym z różnych darów i datków. Można śledzić losy tego przedsięwzięcia na stronie internetowej bezdomni.org/dlaczego-bezdomni-buduja-jacht-pelnomorski-w-warszawie/ 24

27 Terapia filmem we Wrocławiu Wszystko zaczęło się pięć lat temu, gdy grupa bezdomnych mężczyzn mieszkańców Schroniska im. Brata Alberta postanowiła kręcić filmy, w których sami są aktorami, scenarzystami, reżyserami i operatorami. Ich filmy mają oficjalne kinowe premiery dla bezdomnych filmowców ważniejsze od ceremonii wręczenia Oskarów. W trakcie tych spotkań nieraz obecne są dawno niewidziane rodziny bezdomnych mężczyzn i czasami zdarzają się cuda. 11 Cinema Albert Production - zjawisko wyjątkowe w skali nie tylko polskiej, ale i światowej. Ta oryginalna inicjatywa to pomysł kierownika wrocławskiego schroniska dla bezdomnych mężczyzn. Jej wyjątkowość i unikatowość polega przede wszystkim na pomysłowym i nowatorskim sposobie podchodzenia do zjawiska bezdomności, jak również fakcie, że grupę tworzą tylko osoby bezdomne. Istotne znaczenie ma również sama geneza tego przedsięwzięcia. Wszystko rozpoczęło się we Wrocławskim Kole Towarzystwa Pomocy Im. Św. Brata Alberta, a konkretnie w głowie dyrektora placówki Dariusza Dobrowolskiego, który od 2006 roku nieustannie tworzy opowieści będące ilustracją życia wrocławskich bezdomnych. Początek wiąże się z inicjatywą bezdomnych pensjonariuszy i kierownika schroniska związaną z utworzeniem Klubu Interesującego Filmu, w ramach którego odbywały się projekcje filmowe i dyskusje. Właśnie te rozmowy i emocje, jakie wywoływały historie filmowe stały się inspiracją do dalszego rozwoju. Z roku na rok zainteresowanie filmem rozkwitało i powstawały pomysły by zająć się czymś więcej. Okazało się, że wśród podopiecznych schroniska wiele osób obdarzonych jest artystycznymi zdolnościami: rzeźbią, malują, rysują, fotografują, piszą wiersze. Na tej bazie zaczęła rozwijać się idea zaangażowania w obszar sztuki filmowej. W ramach dodatkowej aktywności organizowano wystawy prac podopiecznych, początkowo w siedzibie schroniska, następnie zainteresowały się pracami galerie. Z czasem nieruchome zdjęcia przestały wystarczać, pojawiła się kamera, bezdomni bardzo chętnie kręcili różne filmiki, a jeszcze z większym entuzjazmem oglądali siebie na ekranie. Miało to o tyle symboliczny wymiar związany z kruchością życia osób bezdomnych, że dzięki zachowanym nagraniom podopieczni schroniska mogli zobaczyć swoich

28 POMOC DLA BEZDOMNYCH przyjaciół, którzy już odeszli. W ten sposób pod koniec 2005 roku powstał Zespół Filmowy Cinema Albert Production, który rok później wyprodukował już dwa filmy. Wyprodukowane obrazy zaczęły cieszyć się popularnością, miały swoje projekcje na festiwalu filmowym w Gdyni. Są to inscenizowane dokumenty, prawdziwe historie dotyczące życia codziennego osób bezdomnych. Tematyka filmów dotyczy istotnych kwestii związanych z bezdomnością, takich jak alkoholizm i inne uzależnienia, choroba, depresja, strata, bezrobocie, wykluczenie społeczne. Przy produkcji, na każdym etapie zaangażowani są podopieczni schroniska są aktorami, scenografami, charakteryzatorami, kostiumografami, pomocnikami na planie, ale co najważniejsze współautorami scenariuszy i zawartych w nich dialogów. Idea ta zyskuje naśladowców, podobna forma terapii filmem jest wdrażana w innych krajach: na Białorusi, Ukrainie i w Niemczech. Najistotniejsze są przede wszystkim korzyści i efekty, jakie wywołuje ta forma aktywności w samych bezdomnych, uczucia które w nich porusza oraz ich wkład na rzecz kina zaangażowanego społecznie. Grupie Cinema Albert Production przyświeca głównie cel dotarcia do jak najszerszej rzeszy odbiorców w celu zauważenia problemów, z jakimi borykają się na co dzień osoby bezdomne oraz przełamania w ten sposób społecznie funkcjonujących stereotypów i mechanizmów wykluczenia. Filmoterapia bywa bardzo skutecznym sposobem wyjścia z bezdomności, gdyż pomaga osobie spojrzeć na własne życie z perspektywy, z dystansu. Wyprodukowane przez Cinema Albert Production filmy oddziałują również na innych bezdomnych, inspirują ich i motywują do zmiany swojej sytuacji życiowej. Więcej informacji o losach i kolejnych osiągnięciach tego zespołu filmowego na stronie internetowej Studenckie spotkania z bezdomnością na Podlasiu Od blisko dziesięciu lat podlascy studenci we współpracy z Wojewódzką Komendą Policji realizują projekt Studenckie spotkania z bezdomnością: nadzieja - TAK, obojętność NIE. Zakłada on udział studentów w zimowych patrolach, które odbywają się w asyście policjantów i strażników miejskich w miejscach przebywania osób bez

29 domnych. Przed rozpoczęciem akcji grupa studenckich wolontariuszy (corocznie zgłasza się średnio osób zainteresowanych udzielaniem takiej formy pomocy) przechodzi profesjonalne szkolenie prowadzone przez podlaskich policjantów. Następnie ruszają wspólnie wizytować miejsca schronienia by w rozmowie z osobami bezdomnymi przekonywać ich do skorzystania z oferowanych form pomocy i wsparcia, zwłaszcza z oferty schronisk i noclegowni. Średnio w ciągu zimowego sezonu studenci odwiedzają ponad 200 osób bezdomnych koczujących w miejscach nieodpowiednich do schronienia w okresie dużych mrozów. W trakcie tych spotkań przekazują informacje na temat zasad i form korzystania z usług lokalnych instytucji oraz placówek pomocowych. W niektórych przypadkach studenci Uniwersytetu Medycznego udzielają również niezbędnej pomocy przedmedycznej, w razie konieczności opatrują rany. Rok rocznie akcja ta, będąca inicjatywą podlaskiej policji, przynosi bardzo wymierne efekty, być może nawet ratuje ludzkie życie, gdyż: średnio ok. 90 % spośród bezdomnych odwiedzonych przez studentów korzysta z różnych form proponowanej pomocy, tj.: systematycznie odwiedza punkty wydawania odzieży i ciepłych posiłków, korzysta z łaźni, składa do ops wnioski o pomoc w formie zasiłku; ok. 5-10% osób bezdomnych postanawia zmienić swój dotychczasowy los i zamieszkać w schronisku

30 POMOC DLA BEZDOMNYCH WYKAZ JADŁODAJNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Lp. Miejscowość/Nazwa jadłodajni Adres Numer telefonu Bydgoszcz 1 Caritas Diecezji Bydgoskiej Centrum Pomocy Betlejem ul. Drukarska 6, Bydgoszcz Polski Komitet Pomocy Społecznej - Stołówka ul. Fordońska 422, Bydgoszcz Kuchnia dla Ubogich im. Św. Brata Alberta ul. Koronowska 14, Bydgoszcz Stołówka Polskiego Czerwonego Krzyża ul. Floriana 18, Bydgoszcz Bydgoskie Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo ul. Ossolińskich 2, Bydgoszcz Grudziądz 6 Jadłodajnia Grudziądzkiego Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty Biuro: ul. Klasztorna 6, Grudziądz Miejsce wyd. posiłków: Al. 23 stycznia 16, Grudziądz Toruń 7 Toruńskie Centrum Caritas ul. Szosa Bydgoska 1, Toruń Centrum Pielęgnacji Caritas ul. K. Wyszyńskiego 7/9, Toruń Włocławek 9 Miejska Jadłodajnia u Św. Antoniego ul. Św. Antoniego 11/13, Włocławek Kuchnia Caritas Diecezji Włocławskiej ul. Gdańska 10, Włocławek

31 Zakres świadczonej pomocy Uwagi posiłek jednodaniowy - zupa z wkładką i pieczywem lub posiłek typu drugiego dania; wydawany od do (pn-pt.) posiłek jednodaniowy - zupa z wkładką i pieczywem lub posiłek typu drugiego dania; wydawany od do (pn-pt.) posiłek jednodaniowy-zupa z wkładką i pieczywem, lub posiłek typu drugiego dania; wydawany od do (pn-pt.) posiłki wydawane bez posiłek jednodaniowy - zupa i pieczywo; wydawane od do (pn-pt.) posiłki wydawane bez posiłek jednodaniowy - zupa z wkładką i pieczywem lub posiłek typu drugiego dania; wydawany od do (pn-pt.) posiłek jednodaniowy - zupa i pieczywo; wydawane od do (pn-pt.) posiłki wydawane bez posiłek jednodaniowy - zupa z wkładką i pieczywem lub posiłek typu drugiego dania, wydawane od do (pn-pt.) kanapki wydawane od do w soboty gorący posiłek wydawany od do od pon. do pt., z wyłączeniem dni wolnych od pracy posiłki wydawane bez posiłki wydawane bez działalność całoroczna jadłodajnia działa od października do kwietnia; pomoc w formie śniadań wydawanych codziennie posiłki wydawane bez obiad dwudaniowy wydawany (na miejscu i na wynos) od do gorący posiłek dwudaniowy wydawany dla osób przebywających w schronisku od 9.00 do

32 POMOC DLA BEZDOMNYCH Lp. Miejscowość/Nazwa jadłodajni Adres Numer telefonu Brak jadłodajni. Powiat Aleksandrowski 11 Jadłodajnia Brodnickiego Centrum Caritas Brak jadłodajni. 12 PHPU Mabore 13 Restauracja Juka ul. Gajdy 3, Brodnica ul. Dworcowa 23, Chełmno ul. Kilińskiego 19, Golub-Dobrzyń Powiat Bydgoski Powiat Chełmiński Powiat Golubsko-Dobrzyński Zakład Usług Gastronomicznych Adam Arbart ul. Kościuszki 6, Kowalewo Pomorskie Powiat Grudziądzki Brak jadłodajni. Powiat Inowrocławski 15 Punkt Wydawania Posiłków przy MGOPS ul. Kościuszki 30, Kruszwica 16 Jadłodajnia przy Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta ul. Jacewska 118, Inowrocław Powiat Lipnowski 17 Jadłodajnia przy MOPS ul. Włocławska 16a, Lipno Powiat Mogileński 18 Jadłodajnia ul. Rynek 10, Mogilno

33 Zakres świadczonej pomocy Uwagi Powiat Brodnicki posiłek wydawany od do (obiad) ciepły posiłek (zupa z wkładką) wydawany od do w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia zupa z wkładką i pieczywo wydawane od do obiad dwudaniowy wydawany od do zupa i drugie danie w termosie wydawane od do zupa wydawana od zupa z wkładką wydawana od do gorący posiłek, w weekend - suchy prowiant wydawany od do

34 POMOC DLA BEZDOMNYCH Lp. Miejscowość/Nazwa jadłodajni Adres Numer telefonu Powiat Nakielski 19 Jadłodajnia przy MGOPS ul. Ks. Skargi 2, Nakło nad Notecią Stołówka przy MGOPS ul. Łąkowa 5, Mrocza Stołówka Św. Faustyny ul. Kcyńska 34, Szubin Powiat Radziejowski 22 Jadłodajnia im. Św. Rafała Chylińskiego ul. Franciszkańska 3, Radziejów Powiat Rypiński 23 Punkt wydawania posiłków Bar przy Rynku ul. E. Orzeszkowej, Rypin Powiat Sępoleński Brak jadłodajni. Powiat Świecki 24 Jadłodajnia ul. Pod Murami 1, Nowe 25 Bar Kajtek ul. Mały Rynek 4, Świecie Jadłodajnia Caritas przy Parafii Św. Józefa ul. Ks. St. Krausego 2, Świecie Powiat Toruński 27 Restauracja Mistral ul. Łazienna 1, Chełmża Powiat Tucholski 28 Jadłodajnia przy OPS ul. Świecka 45, Tuchola Powiat Wąbrzeski 29 Jadłodajnia przy Klubie Pomocy Rodzinie Mgowo, Płużnica 32

35 Zakres świadczonej pomocy Uwagi zupa lub drugie danie wydawane od do zupa lub drugie danie wydawane od do zupa lub drugie danie; prowiant suchy wydawany w pt., na weekend, od do posiłki wydawane bez ciepły posiłek z wkładką i pieczywem gorący posiłek wydawany od 7.30 do jedno gorące danie 7 dni w tygodniu wydawane od do gorący posiłek wydawany od do gorący posiłek wydawany od do pełen obiad wydawany od do jednodaniowy obiad z napojem w godz. od do gorący posiłek - obiad wydawany od do

36 POMOC DLA BEZDOMNYCH Lp. Miejscowość/Nazwa jadłodajni Adres Numer telefonu 30 Jadłodajnia przy Klubie Pomocy Rodzinie Orłowo, Płużnica 31 Jadłodajnia przy Klubie Pomocy Rodzinie Goryń, Płużnica 32 Ochronka im. E. Bojanowskiego ul. Wolności 16, Wąbrzeźno Brak jadłodajni. Powiat Włocławski Powiat Żniński 33 Jadłodajnia PCK ul. Aliantów 10, Żnin Punkt Wydawania Posiłków przy MGOPS ul. Strzelecka 8, Janowiec Wielkopolski Punkt Gastronomiczny ul. Szubińska 1, Łabiszyn

37 Zakres świadczonej pomocy Uwagi gorący posiłek - obiad wydawany od do gorący posiłek - obiad wydawany od do gorący posiłek wydawany od do ciepły posiłek wydawany od pon. do pt. od do Soboty, niedziele i świętasuchy prowiant ciepły posiłek wydawany od pon. do pt. od do MOPS w Łabiszynie w razie konieczności w okresie zimowym zapewnia wymagającym tego osobom 1 gorący posiłek 35

38 POMOC DLA BEZDOMNYCH WYKAZ SCHRONISK/NOCLEGOWNI/ MIESZKAŃ CHRONIONYCH/TRENINGOWYCH/OGRZEWALNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM Lp. Rodzaj placówki Adres Numer telefonu Jednostka prowadząca Jak działa placówka Jaki charakter ma placówka 1 2 Centrum Pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn prowadzone przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Centrum Pomocy dla Bezdomnych Kobiet i Matek z Dziećmi prowadzone przez Polski Komitet Pomocy Społecznej ul. Fordońska 422, Bydgoszcz ul. Polanka 9, Bydgoszcz Bydgoszcz całorocznie całodobowy Kujawsko - Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej całorocznie całodobowy Grudziądz 3 Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Parkowa 22/24, Grudziądz Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta całorocznie całodobowy 4 Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Parkowa 22/24, Grudziądz Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta całorocznie nocny 5 Centrum Pomocy Osobom Nietrzeźwym, Bezdomnym Kobietom i Osobom w Stanie Kryzysu ul. Waryńskiego 36, Grudziądz PKPS całorocznie całodobowy Toruń 6 Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn ul. M. Skłodowskiej-Curie 82-84, Toruń Gmina Miasta Toruń całorocznie całodobowy 7 Ośrodek PCK ul. Szczecińska 13, Toruń Kujawsko -Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża całorocznie całodobowy 8 Toruński Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR ul. Dybowska 1, Toruń Stowarzyszenie MONAR - MARKOT całorocznie całodobowy 9 Noclegownia dla Bezdomnych Kobiet przy Toruńskim Centrum Caritas ul. Szosa Bydgoska 1a, Toruń Toruńskie Centrum Caritas całorocznie całodobowy Włocławek 10 Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn Caritas Diecezji Włocławskiej ul. Karnkowskiego 7, Włocławek Caritas Diecezji Włocławskiej całorocznie całodobowy 11 Ogrzewalnia ul. Gdańska 2/ Włocławek Powiat Aleksandrowski BRAK - osoby bezdomne kierowane są do schronisk we Włocławku i Toruniu 36

39 Jakie musi spełnić formalności osoba bezdomna Czy osoby bezdomne ponoszą koszty utrzymania Liczba miejsc w placówce Ogółem Dla kogo Dodatkowe miejsca Aktywizacja osób prośba o przyjęcie z MOPS, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia 55% faktycznego dochodu netto 176 dla mężczyzn 50 projekt systemowy Krok do przodu skierowanie z MOPS, zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający pobyt, ostatnie zameldowanie w Bydgoszczy 30% od dochodu wyliczonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 160 dla kobiet, dla matek z dziećmi 30 współpraca z KIS, MOPS w zakresie pracy socjalnej oraz udzielania świadczeń osobom uczestniczącym w programach skierowanie z OPS 70% dochodu 120 dla mężczyzn brak dla mieszkańców Grudziądza dokument tożsamości nie ponoszą kosztów utrzymania jeśli dochód przekracza kryterium dochodowe wskazane w ustawie o pomocy społecznej art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 Projekty dofinansowane przez Urząd Wojewódzki Wojewó-dztwa Pomorskiego i Kujawsko - Pomorskeigokontrakty socjalne 40 dla mężczyzn 20 nie prowadzą 18 dla samotnych matek z dziećmi, osób nietrzeźwych 5 indywidualne programy wychodzenia z bezdomności oparte na współpracy z PUP i MPGN ostatnie stałe zameldowanie -Gmina Miasta Toruń; okres jesienno -zimowy bez formalności skierowanie z MOPR w Toruniu lub skierowanie z innej gminy Brak formalności dla osób z miasta i gminy Toruń, skierowanie dla osób z innych gmin w przypadku przekrocze-nia kryterium dochodowe-go określonego w ustawie o pomocy społecznej nie ponoszą kosztów utrzymania 66 dla mężczyzn dla mężczyzn, 15 dla matek z dziećmi, 15 dla rodzin 30 i więcej wg potrzeb tak 33-6 programy reintegra-cyjne; prace społecznie użyteczne 20 nie prowadzą indywidualne programy wychodzenia z bezdomności program Dom, który mamy Skierowanie z MOPS, GOPS nie ponoszą kosztów utrzymania 14 dla kobiet brak program aktywizacji osób bezdomnych skierowanie nie ponoszą kosztów utrzymania dla kobiet, 144 dla mężczyzn 6 dla rodzin do 30 indywidualne programy wychodzenia z bezdomność; programy Moja szansa II oraz Nasza szansa brak

40 POMOC DLA BEZDOMNYCH Lp. Rodzaj placówki Adres Numer telefonu Jednostka prowadząca Jak działa placówka Jaki charakter ma placówka Powiat Brodnicki Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych i Zagrożonych 12 Schronisko 13 Noclegownia 14 Mieszkanie chronione ul. Gajdy 3, Brodnica Brodnickie Centrum Caritas całorocznie całodobowy BRAK- osoby bezdomne kierowane są do schronisk w Bydgoszczy oraz Grudziądzu BRAK- osoby bezdomne kierowane są do schronisk w Grudziądzu, Świeciu, Toruniu, Przyłękach, Kołaczkowie 15 Punkt Noclegowy BRAK- bezdomni kierowani są do schroniska w Grudziądzu ul. Brodnicka 1, Kowalewo Pomorskie MGOPS w Kowalewie Pomorskim Powiat Bydgoski Powiat Chełmiński Powiat Golubsko-Dobrzyński sezonowo od 1 listopada do 31 marca Powiat Grudziądzki Powiat Inowrocławski nocny 16 Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn 17 Mieszkanie treningowe 18 Ogrzewalnia dla mężczyzn 19 Schronisko dla Bezdomnych Kobiet prowadzone przez TKOPD ul. Jacewska 118, Inowrocław ul. Toruńska 26, Inowrocław BRAK- osoby bezdomne kierowane są do schroniska we Włocławku, Turowie, Marwałdzie Koło inowrocławskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocła-wiu całorocznie sezonowo od X do IV całorocznie Powiat Lipnowski Powiat Mogileński całodobowy nocny od 19 do 7; w okresie zimy całodobowo całodobowy 20 Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn ul. Łąkowa 1b, Mogilno MGOPS w Mogilnie całorocznie całodobowy Powiat Nakielski 21 Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych ul. Łąkowa 5, Mrocza MOPS w Mroczy całorocznie całodobowy 22 Schronisko prowadzone przez Kujawsko Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Judym Kołaczkowo ul. Powstańców Wielkopolskich 35, Szubin Kujawsko - Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Judym całorocznie całodobowy Powiat Radziejowski BRAK - osoby bezdomne kierowane są do schroniska we Włocławku 38

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko pomorskiego

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko pomorskiego Rejestr placówek zapewniających na terenie województwa kujawsko pomorskiego L p. Nazwa i adres placówki Dane teleadresowe placówki Kategoria placówki Do kogo jest kierowana usługa Liczba miejsc Forma pomocy

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko pomorskiego

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko pomorskiego L p. Rejestr placówek zapewniających na terenie województwa kujawsko pomorskiego Nazwa i adres placówki Dane teleadresowe placówki Kategoria placówki Do kogo jest kierowana usługa Liczba miejsc Forma pomocy

Bardziej szczegółowo

SCHRONISKA I NOCLEGOWNIE - woj. kujawsko-pomorskie

SCHRONISKA I NOCLEGOWNIE - woj. kujawsko-pomorskie SCHRONISKA I NOCLEGOWNIE - woj. kujawsko-pomorskie Kolumna 3: S - schronisko H - hostel - dom dla bezdomnych N - noclegownia O - ogrzewalnia Objaśnienia: Kolumna 4: K - kobiety K+Dz - kobiety z dziećmi

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1935 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 23 czerwca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1935 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 23 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1935 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla bezdomnych

Pomoc dla bezdomnych Pomoc dla bezdomnych W województwie kujawsko pomorskim funkcjonuje 29 schronisk i noclegowni oraz miejsc wydzielonych przeznaczonych na nocleg. Łącznie w tychże schroniskach i noclegowniach jest 958 miejsc.

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko pomorskiego

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko pomorskiego Lp. Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko pomorskiego Nazwa i adres placówki Dane teleadresowe placówki Kategoria placówki Do kogo jest kierowana usługa Liczba

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu 2008 rok Opracowanie: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Dział Analiz i Programowania TUCHOLSKI (15) ŚWIECKI (84) GRUDZIĄDZ GRUDZIĄDZKI (10)

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. O miejscach udzielania pomocy osobom bezdomnym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Zima 2004 2005

INFORMATOR. O miejscach udzielania pomocy osobom bezdomnym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Zima 2004 2005 INFORMATOR O miejscach udzielania pomocy osobom bezdomnym na terenie województwa kujawskopomorskiego Zima 2004 2005 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu październik 2004 r. Opracowanie: Regionalny

Bardziej szczegółowo

Kujawsko-Pomorskiego w zakresie wykluczenia społecznego. ecznego

Kujawsko-Pomorskiego w zakresie wykluczenia społecznego. ecznego Konferencja zamykająca projekt Stokrotkowy Dom reintegracja prowadzona w CISTOR w Toruniu. Działanie anie Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie wykluczenia społecznego ecznego Dorota Wróblewska

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA OSÓB BEZDOMNYCH

POMOC DLA OSÓB BEZDOMNYCH POMOC DLA OSÓB BEZDOMNYCH Projekt finansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Opracowanie: Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu Spis treści Statystyki w zakresie liczby

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Dział Analiz i Programowania

Opracowanie: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Dział Analiz i Programowania Opracowanie: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Dział Analiz i Programowania Co wiem o bezdomności? Chyba jednak niewiele. Że jest samotnością, pustką, poczuciem bezradności i zagrożenia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE POMOC DLA BEZDOMNYCH. Zima 2013/2014. Opracowanie: Regionalny O rodek Polityki Spo ecznej w Toruniu

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE POMOC DLA BEZDOMNYCH. Zima 2013/2014. Opracowanie: Regionalny O rodek Polityki Spo ecznej w Toruniu WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE POMOC DLA BEZDOMNYCH Zima 2013/2014 Opracowanie: Regionalny O rodek Polityki Spo ecznej w Toruniu WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE SCHRONISKO NOCLEGOWNIA OGRZEWALNIA JADŁODAJNIA

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wykaz jadłodajni w województwie Kujawsko-Pomorskim... 24 Wykaz schronisk/noclegowni/ogrzewalni w województwie Kujawsko-Pomorskim...

Spis treści: Wykaz jadłodajni w województwie Kujawsko-Pomorskim... 24 Wykaz schronisk/noclegowni/ogrzewalni w województwie Kujawsko-Pomorskim... Spis treści: Statystyki w zakresie liczebności populacji osób bezdomnych... 5 System rozwiązywania i łagodzenia skutków bezdomności... 8 Działania profilaktyczne... 8 Ośrodki wsparcia dla osób bezdomnych...

Bardziej szczegółowo

Wykaz mieszkań chronionych w województwie kujawsko-pomorskim. Numer telefonu. ul. Kapuściska 9 85-807 Bydgoszcz

Wykaz mieszkań chronionych w województwie kujawsko-pomorskim. Numer telefonu. ul. Kapuściska 9 85-807 Bydgoszcz Bydgoszcz ul. Kapuściska 9 85-807 Bydgoszcz 52 330-12-60 MOPS w psychicznymi oraz placówki opiekuńczo - wychowawcze Grudziądz ul. Dywizjonu 303 86-300 Grudziądz 56 463-79-50 MOPR w Toruń ul. Klonowica

Bardziej szczegółowo

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM 19 czerwca 2017 r. AGENDA ZASOBY I POTENCJAŁY DEMOGRAFIA DZIECI I MŁODZIEŻ OSOBY BEZROBOTNE I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE OSOBY STARSZE WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

Wykaz warsztatów terapii zajęciowej w województwie kujawsko-pomorskim. Numer telefonu 52 371-67-21

Wykaz warsztatów terapii zajęciowej w województwie kujawsko-pomorskim. Numer telefonu 52 371-67-21 1 Caritas Diecezji Bydgoskiej ul. Cienista 2 85-817 Bydgoszcz 52 371-67-21 Tęcza AL. Planu 6 Letniego 37 85-806 Bydgoszcz 52 345-02-80 wtz@caritas.pl 2 Liga Kobiet Polskich Kujawsko- Pomorski Oddział Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie jesienno-zimowym, przebywającymi na terenie miasta Częstochowy.

Procedura postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie jesienno-zimowym, przebywającymi na terenie miasta Częstochowy. Procedura postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie jesienno-zimowym, przebywającymi na terenie miasta Częstochowy. TELEFONY INTERWENCYJNE I ALARMOWE 0 800 100 022 - bezpłatna infolinia

Bardziej szczegółowo

POMOC OSOBOM BEZDOMNYM W OKRESIE JESIENNO - ZIMOWYM 2013/2014

POMOC OSOBOM BEZDOMNYM W OKRESIE JESIENNO - ZIMOWYM 2013/2014 POMOC OSOBOM BEZDOMNYM W OKRESIE JESIENNO - ZIMOWYM 2013/2014 Gdzie szukać pomocy? OSOBY BEZDOMNE GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Plan pomocy osobom bezdomnym w okresie jesienno zimowym (1 października 2013-31 marca

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie jesienno-zimowym, przebywającymi na terenie miasta Częstochowy.

Procedura postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie jesienno-zimowym, przebywającymi na terenie miasta Częstochowy. Procedura postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie jesienno-zimowym, przebywającymi na terenie miasta Częstochowy. TELEFONY INTERWENCYJNE I ALARMOWE 0 800 100 022 - bezpłatna infolinia

Bardziej szczegółowo

Zakres świadczeń SOR/IP/NPL

Zakres świadczeń SOR/IP/NPL Miejsce udzielania świadczeń- Powiat Miejsce udzielania świadczeń- Miejscowość Miejsce udzielania świadczeń- Adres Zakres świadczeń SOR/IP/ Nazwa świadczeniodawcy Telefon do rejestracji SZPITAL UNIWERSYTECKI

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ STAN PRZYGOTOWAŃ DO SEZONU ZIMOWEGO 2014/2015

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ STAN PRZYGOTOWAŃ DO SEZONU ZIMOWEGO 2014/2015 WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ STAN PRZYGOTOWAŃ DO SEZONU ZIMOWEGO 2014/2015 2 Bezdomność w świetle prawa osoba bezdomna osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw

Bardziej szczegółowo

Wykaz uniwersytetów trzeciego wieku w województwie kujawsko-pomorskim. LP. Adres Numer telefonu

Wykaz uniwersytetów trzeciego wieku w województwie kujawsko-pomorskim. LP. Adres Numer telefonu 1 Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ul. J.K. Chodkiewicza 30 85-064 Bydgoszcz 52 341-91-00 2 Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

Projekt Rodzina w centrum Lista partnerów z opisem działań

Projekt Rodzina w centrum Lista partnerów z opisem działań Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Projekt Rodzina w centrum Lista partnerów z opisem działań Partner Jednostka Opis 01. 02. 03. 04. Społecznej w Bydgoszczy Toruń e Włocławku Grudziądzu W ramach

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych na terenie województwa łódzkiego Edycja 2015

Wyniki Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych na terenie województwa łódzkiego Edycja 2015 Wyniki Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych na terenie województwa łódzkiego Edycja 2015 Bezdomność należy do jednego z problemów występujących w naszym społeczeństwie. Definicja osoby bezdomnej

Bardziej szczegółowo

BEZDOMNI Gdzie szukać pomocy w Olsztynie i województwie warmińsko mazurskim

BEZDOMNI Gdzie szukać pomocy w Olsztynie i województwie warmińsko mazurskim BEZDOMNI Gdzie szukać pomocy w Olsztynie i województwie warmińsko mazurskim Stan na dzień 21 listopada 2014 r. GDZIE SZUKAĆ POMOCY W OLSZTYNIE 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

POMÓŻ BEZDOMNYM PRZETRWAĆ ZIMĘ

POMÓŻ BEZDOMNYM PRZETRWAĆ ZIMĘ POMÓŻ BEZDOMNYM PRZETRWAĆ ZIMĘ Pomóż bezdomnym przetrwać zimę Zima każdego roku stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych, których również w naszym mieście nie brakuje. Spadek temperatury

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie.. w roku 2012. Tablice sprawozdania jednorazowego w SAC 1 DPS-IV-32-IR/2013

Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie.. w roku 2012. Tablice sprawozdania jednorazowego w SAC 1 DPS-IV-32-IR/2013 Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie. w roku 2012 Tablice sprawozdania jednorazowego w SAC 1 DPS-IV-32-IR/2013 UWAGI: 1. Informacje z tabel dotyczą okresu sprawozdawczego:

Bardziej szczegółowo

Wykaz domów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Adres e-mail. 52 372-91-51 dps@sloneczko.bydgoszcz.pl

Wykaz domów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Adres e-mail. 52 372-91-51 dps@sloneczko.bydgoszcz.pl e-mail 1 2 Bydgoszcz 3 4 Grudziądz Słoneczko w Bydgoszczy ul. Gałczyńskiego 2 85-322 Bydgoszcz "Promień Życia" w Bydgoszczy ul. Łomżyńska 54 85-836 Bydgoszcz "Jesień Życia" w Bydgoszczy ul. Mińska 15a

Bardziej szczegółowo

Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020

Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020 Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020 Joanna Zielińska Koordynator Zespołu Pomocy Osobom Bezdomnym i Grupom Wybranym Miejski

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wychodzenia z Bezdomności dla Gminy Jaworze

Gminny Program Wychodzenia z Bezdomności dla Gminy Jaworze Jaworze 2010r. Gminny Program Wychodzenia z Bezdomności dla Gminy Jaworze Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Zdrojowa 85 43-384 Jaworze tel: (33) 817 38 26; 502 788 275 gops@jaworze.pl I. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ ZIMA 2012/2013

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ ZIMA 2012/2013 WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ ZIMA 2012/2013 POMOC OSOBOM BEZDOMNYM I POTRZEBUJĄCYM POMOCY Zima 2012/2013 Pomoc osobom bezdomnym w województwie lubuskim realizują w ramach zadań własnych 83 ośrodki pomocy

Bardziej szczegółowo

Cel nr 3: Wsparcie działań profilaktycznych oraz integracji i aktywizacji społecznozawodowej

Cel nr 3: Wsparcie działań profilaktycznych oraz integracji i aktywizacji społecznozawodowej Załącznik Nr 2 Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności, Edycja 2012 Cele regionalne wskazane przez Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich I. Województwo świętokrzyskie: Cel

Bardziej szczegółowo

powiat nakielski, powiat sepoleński, powiat żniński województwo kujawskopomorskie

powiat nakielski, powiat sepoleński, powiat żniński województwo kujawskopomorskie Lista projektów realizowanych w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem spolecznym (konkurs 1/POKL/7.2.1/2009) Lp. Beneficjent Siedziba Beneficjenta Tytuł

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencyjno-Terapeutyczny dla Osób Bezdomnych. Symbol: OI-T. Adres: ul. Żniwna 4, Kielce 1 / 8

Ośrodek Interwencyjno-Terapeutyczny dla Osób Bezdomnych. Symbol: OI-T. Adres: ul. Żniwna 4, Kielce 1 / 8 Symbol: OI-T Adres: ul. Żniwna 4, 25-419 Kielce 1 / 8 Pokoje: 33 pomieszczenia Telefony: +48 41 311 11 17 +48 41 367 63 25 E-mail: oit@mopr.kielce.pl k.adamski@mopr.kielce.pl Godziny pracy: Ośrodek jest

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 235 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o ch w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności i ch

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na przykładzie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Wsparcie osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na przykładzie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Wsparcie osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na przykładzie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Definicja: Wg. Ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004 r. osoba bezdomna

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 21 czerwca 2012 r. Poz. 1356 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 21 czerwca 2012 r. Poz. 1356 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 czerwca 2012 r. Poz. 1356 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe organizacji pozarządowej Miasto Bydgoszcz. ul. M.Skłodowskiej- Curie 56a 85-088 Bydgoszcz tel.: 505 045 164

Dane teleadresowe organizacji pozarządowej Miasto Bydgoszcz. ul. M.Skłodowskiej- Curie 56a 85-088 Bydgoszcz tel.: 505 045 164 Wykaz organizacji pozarządowych świadczących usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim stan - lipiec 2015r. Lp. Pełna nazwa organizacji pozarządowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Białystok, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 1675 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 4 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Białystok, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 1675 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 4 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 1675 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek zapewniających a noclegowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie.w roku 2014. Tablice sprawozdania jednorazowego w CAS 1 DPS-IV-52-IR/2015

Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie.w roku 2014. Tablice sprawozdania jednorazowego w CAS 1 DPS-IV-52-IR/2015 Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie.w roku 204 Tablice sprawozdania jednorazowego w CAS DPS-IV-52-IR/205 UWAGI:. Informacje z tabel dotyczą okresu sprawozdawczego:

Bardziej szczegółowo

Polityka miasta w zakresie ograniczania bezdomności Stan przygotowań noclegowni do zimy

Polityka miasta w zakresie ograniczania bezdomności Stan przygotowań noclegowni do zimy Polityka miasta w zakresie ograniczania bezdomności Stan przygotowań noclegowni do zimy Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie PAŹDZIERNIK 2015 Wstęp Problem bezdomności można pojmować dziś jako zjawisko masowe,

Bardziej szczegółowo

Całkowity koszt zadania. Wysokość wnioskowanej dotacji

Całkowity koszt zadania. Wysokość wnioskowanej dotacji Wyniki otwartego konkursu ofert nr 3/2017 "Rozwiązywanie problemów alkoholowych w wojewodztwie kujawsko-pomorskim" na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 197 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 1986. z dnia 26 czerwca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 1986. z dnia 26 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 1986 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów

Bardziej szczegółowo

VIII WOJEWÓDZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Toruń, 29.06.2007 r. Łukasz Jaworski

VIII WOJEWÓDZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Toruń, 29.06.2007 r. Łukasz Jaworski VIII WOJEWÓDZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Toruń, 29.06.2007 r. Łukasz Jaworski Trzeci rok działania sieci w Polsce Rozszerzona sieć liczy 49 ośrodków obejmujących swoim zasięgiem cały kraj Sieć

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4. Podstawowa i specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o pracujących

Bardziej szczegółowo

SCHRONISKA I NOCLEGOWNIE - woj. podlaskie aktualizacja - 30.10.2015 r. Strona 1

SCHRONISKA I NOCLEGOWNIE - woj. podlaskie aktualizacja - 30.10.2015 r. Strona 1 Objaśnienia: Kolumna 3: S - schronisko H - hostel - dom dla bezdomnych N - noclegownia O - ogrzewalnia Kolumna 4: K - kobiety K+Dz - kobiety z dziećmi M - mężczyźni K+M - kobiety i mężczyźni K+M+Dz - kobiety,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 1985 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 1985 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 1985 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO 9 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób bezdomnych w m.st. Warszawie. m.st. Warszawa Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Ul. Niecała 2, Warszawa

Wsparcie osób bezdomnych w m.st. Warszawie. m.st. Warszawa Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Ul. Niecała 2, Warszawa Wsparcie osób bezdomnych w m.st. Warszawie m.st. Warszawa Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Osoba bezdomna w Warszawie Liczba osób bezdomnych według badania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Baza danych województwo kujawsko pomorskie

Baza danych województwo kujawsko pomorskie Baza danych województwo kujawsko pomorskie 1. Aleksandrów Kujawski NZOZ Przychodnia A-MED. Poradnia Terapii Uzależnień Ul. Słowackiego 20a, 85-770 Aleksandrów Kujawski 54 282 56 56 Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI DLA RADLINA NA LATA

PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI DLA RADLINA NA LATA PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI DLA RADLINA NA LATA 2016-2020 Radlin, grudzień 2015 r. 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP - PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU. 3 I. DIAGNOZA ŚRODOWISKA I PROBLEMU BEZDOMNOŚCI.. 4 II. ADRESACI

Bardziej szczegółowo

Rejestr jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Rejestr jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Rejestr jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Cześć I jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej. Lp. Nazwa jednostki współpracującej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /2008 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ. z dnia..2008 roku

UCHWAŁA NR /2008 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ. z dnia..2008 roku UCHWAŁA NR /2008 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ z dnia..2008 roku w sprawie uchwalenia programu pod nazwą "Program rozwiązywania problemów bezdomności Gminy Środa Wielkopolska na lata 2009-2020"

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU. Miasta Ogółem 3 465 647

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU. Miasta Ogółem 3 465 647 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / / 06 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25.05.2006 r. WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU Podstawa prawna - art.

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZONYCH USŁUG

STANDARD ŚWIADCZONYCH USŁUG Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia. Załącznik nr 1 Standard podstawowych usług świadczonych w noclegowniach, kwalifikacje osób świadczących usługi w noclegowniach

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (luty 2016)

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (luty 2016) Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (luty 2016) Lp. Nazwa 1. zapewnienie opieki w placówce wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin problemowych Placówka jest otwarta

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (listopad 2016)

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (listopad 2016) Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (listopad 2016) Lp. Nazwa 1. zapewnienie opieki w placówce wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin problemowych Placówka jest

Bardziej szczegółowo

Adresaci pomocy: K- Kobiety M- Mężczyźni Dz- Dzieci. podmiot prowadzący. Caritas. Archidiecezji M 83. Białostockiej. Caritas Archidiecezji M 40

Adresaci pomocy: K- Kobiety M- Mężczyźni Dz- Dzieci. podmiot prowadzący. Caritas. Archidiecezji M 83. Białostockiej. Caritas Archidiecezji M 40 Lista placówek, w których można znaleźć nocelg ostatnia aktualizacja: 10.10.2012r. 1 2 4 5 7 8 9 10 Lp. Nazwa placówki Adres 1 2 3 Dom dla Bezdomnych pod wezwaniem Św. Brata Alberta Noclegownia dla mężczyzn

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu 1 Krajowy Fundusz Szkoleniowy Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy? Jakie są jego główne cele? 2 Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) został utworzony ze środków Funduszu

Bardziej szczegółowo

POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R.

POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R. 2016 POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zwrócił

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 259 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla osób bezdomnych i najuboższych

Pomoc dla osób bezdomnych i najuboższych Pomoc dla osób bezdomnych i najuboższych Wykaz placówek świadczących pomoc osobom potrzebującym (min. jadłodajnie, noclegownie, schroniska ) w ramach umów wieloletnich podpisanych przez Miasto z organizacjami

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu 1 Krajowy Fundusz Szkoleniowy Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy? Jakie są jego główne cele? 2 Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) został utworzony ze środków Funduszu

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM (wybrane zagadnienia) Toruń,15 grudnia 2010 r. TŁO SYTUACJI W REGIONIE EUROPA KRAJ REGION PROGRAMY RYNKU PRACY STRUKTURA POPYTU TENDENCJE ZMIAN

Bardziej szczegółowo

Bilans potrzeb na rok 2005

Bilans potrzeb na rok 2005 Bilans potrzeb na rok 2005 w zakresie środowiskowej i instytucjonalnej pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego Toruń, luty 2005 rok Potrzeby pomocy społecznej w województwie kujawsko pomorskim

Bardziej szczegółowo

V. Województwo lubuskie: Cel nr 1: Usamodzielnianie osób bezdomnych poprzez podjęcie profesjonalnych działań aktywizacyjnych, społeczno-zawodowych i

V. Województwo lubuskie: Cel nr 1: Usamodzielnianie osób bezdomnych poprzez podjęcie profesjonalnych działań aktywizacyjnych, społeczno-zawodowych i Załącznik Nr 2 Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności, Edycja 2013 Cele regionalne wskazane przez Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich I. Województwo świętokrzyskie: Cel

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 2061 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 16 czerwca 2015 r.

Białystok, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 2061 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 16 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 2061 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miasta Siedlce z dnia... sierpnia 2016 r. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI Siedlce, sierpień 2016 r. Bezdomność jest zjawiskiem od wielu lat obecnym na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR S RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE. z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR S RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR S.0007.109.2015 RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu wychodzenia z bezdomności dla Radlina na lata 2016-2020" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2011 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

Świadczenia niepieniężne

Świadczenia niepieniężne Świadczenia niepieniężne ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE POMOC SPOŁECZNA PRZEWIDUJE NASTĘPUJĄCE ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE: Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży Ośrodek Pomocy Społecznej udziela schronienia,

Bardziej szczegółowo

www.stat.gov.pl/bydgosz

www.stat.gov.pl/bydgosz Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235) i przepis wykonawczy do niej, tj. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

w województwie kujawsko pomorskim

w województwie kujawsko pomorskim Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Pomoc społeczna w województwie kujawsko pomorskim w latach 2005 2007 Wybrane elementy Toruń, 2008 r. W przypadku korzystania z danych zawartych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO Powiat radziejowski na tle podziału administracyjnego województwa kujawsko-pomorskiego 2 Powiat radziejowski aleksandrowski wąbrzeski chełmiński rypiński radziejowski

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne 1. DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tabulogramy opracowane w latach 1999 2005 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe w województwie dolnośląskim stan na dzień 24 czerwca 2015 r.

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe w województwie dolnośląskim stan na dzień 24 czerwca 2015 r. Kategoria placówki Adresat usługi Liczba miejsc Pomoc rzeczowa Posiłek raz dziennie Posiłek kilka razy dziennie Pomoc w zdobyciu mieszkania itp.. Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe w województwie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4/2016 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach z dnia 12 lutego 2016r.

Zarządzenie nr 4/2016 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach z dnia 12 lutego 2016r. Zarządzenie nr 4/2016 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Schroniska z miejscami noclegowymi dla bezdomnych mężczyzn. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU TORUŃ, PAŹDZIERNIK 2005 ROK SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Sytuacja na wojewódzkim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Chcesz wspólnie z sąsiadami lub znajomymi zrobić coś na rzecz otoczenia?

Chcesz wspólnie z sąsiadami lub znajomymi zrobić coś na rzecz otoczenia? Granty na lokalne inicjatywy oddolne II edycja Ośrodek TŁOK w ramach projektu INICJUCJ Z FIO przyznaje granty do 5 tys. zł dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1926/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 1926/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 grudnia 2015 r. Zarządzenie Nr 1926/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 grudnia 2015 r. w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/369/2013 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności.

UCHWAŁA NR XXXV/369/2013 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności. UCHWAŁA NR XXXV/369/2013 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie podlaskim stan na dzień 20 października 2017 r.

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie podlaskim stan na dzień 20 października 2017 r. Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie podlaskim stan na dzień 20 października 2017 r. Objaśnienia: Kolumna 3: S - N - O - Ogrzewalnia Kolumna 4: K - kobiety M - mężczyźni

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R.

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy e-mail: SekretariatUSBDG@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/urzedy/bydgosz tel. 0 52 366 93 90; fax 052 366 93 56 Bydgoszcz, 31 maja 2006 r. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU SPIS TREŚCI: I. Bezrobotni niepełnosprawni... 1 II. Niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) Tabela 1. Wartości podstawowych parametrów statystycznych wyników w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2013 na realizację zadań z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2013 na realizację zadań z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2013 na realizację zadań z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej Wykaz ofert konkursowych rozpatrzonych pozytywnie przez Komisję Konkursową Nazwa organizacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU ZNAJDŹ SWOJE MIEJSCE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU ZNAJDŹ SWOJE MIEJSCE Śrem, 5 maja 2007 roku SPRAWOZDA Z REALIZACJI PROGRAMU ZNAJDŹ SWOJE MIEJSCE Środowiskowy program reintegracji społecznej i zawodowej osób bezdomnych Znajdź swoje miejsce realizowany był w miesiącu kwietniu

Bardziej szczegółowo

placówki miejsc pomoc od poniedziałku do liczba zakontraktowanych osoby bezdomne i najuboższe 11.30-14 najuboższe 15 najuboższe 11.30-13.

placówki miejsc pomoc od poniedziałku do liczba zakontraktowanych osoby bezdomne i najuboższe 11.30-14 najuboższe 15 najuboższe 11.30-13. Wykaz placówek dla osób bezdomnych dofinansowywanych przez m.st. Warszawa L.p. Podmiot prowadzący Dla kogo Rodzaj Oferta Godziny przyjęć do Liczba Adres placówki Telefon przeznaczona jest placówki pomocy

Bardziej szczegółowo

1. Najważniejsze cechy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2010... str. 1

1. Najważniejsze cechy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2010... str. 1 Spis treści: 1. Najważniejsze cechy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2010... str. 1 2. Rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2011 roku... str. 3 2.1. Środki Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

Lista projektów ocenionych w ramach kryteriów dopuszczających.

Lista projektów ocenionych w ramach kryteriów dopuszczających. Lista projektów ocenionych w ramach kryteriów dopuszczających. Konkurs nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-067/16 w ramach Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w zakresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 318 /2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 marca 2017 roku

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 318 /2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 marca 2017 roku UCHWAŁA NR XXXVIII/ 318 /2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2012 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

OBSZARY WSPÓŁPRACY NA RZECZ OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE NA PRZYKŁADZIE CISTOR I MOPR W TORUNIU

OBSZARY WSPÓŁPRACY NA RZECZ OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE NA PRZYKŁADZIE CISTOR I MOPR W TORUNIU OBSZARY WSPÓŁPRACY NA RZECZ OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE NA PRZYKŁADZIE CISTOR I MOPR W TORUNIU Czym jest wykluczenie społeczne? Wykluczenie społeczne jest pojęciem przeciwstawnym do społecznego uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych.

Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych. Lp. Nr wniosku Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu 1 0012/16 Gmina Bartniczka 2 Gmina Barcin 0010/17 Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów. Konkurs

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PROBLEMU SPOŁECZNEGO

CHARAKTERYSTYKA PROBLEMU SPOŁECZNEGO CHARAKTERYSTYKA PROBLEMU SPOŁECZNEGO RENE HABACHI O Bogu i ubóstwie nie można mówić inaczej niż z lękiem Stanowiska wobec bezdomności Reakcje na bezdomność W krajach wysoko rozwiniętych siła i różnorodność

Bardziej szczegółowo

Poradnia Terapii Uzależnień pl. Kolegiacki 12a, Poznań tel czynna w godz. od do 19.00

Poradnia Terapii Uzależnień pl. Kolegiacki 12a, Poznań tel czynna w godz. od do 19.00 Pomoc bezdomnym // // Treść ulotki WSPARCIE DLA OSOB UZALEŻNIONYCH Poradnia Leczenia Uzależnień ul. Litewska 8, Poznań tel. 61 848 41 85 czynna w godz. od. 8.00 do 20.00 Poradnia Terapii Uzależnień pl.

Bardziej szczegółowo

Przyznana kwota dotacji. Lp. Wnioskodawca Powiat Tytuł projektu. Gmina Aleksandrów Kujawski

Przyznana kwota dotacji. Lp. Wnioskodawca Powiat Tytuł projektu. Gmina Aleksandrów Kujawski Lista projektów wybranych do otrzymania dotacji w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Lp. Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Koszt całkowity zadania. Wysokość wnioskowanej dotacji

Koszt całkowity zadania. Wysokość wnioskowanej dotacji Wyniki otwartego konkursu ofert nr 3/2014 pn. "Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim" na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo