Obciążenia, warunki środowiskowe. Modele, pomiary. Tomasz Marcinkowski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obciążenia, warunki środowiskowe. Modele, pomiary. Tomasz Marcinkowski"

Transkrypt

1 Obciążenia, warunki środowiskowe. Modele, pomiary. Tomasz Marcinkowski

2 1. Obciążenia środowiskowe (wiatr, falowanie morskie, prądy morskie, poziomy zwierciadła wody, oddziaływanie lodu) 2. Poziomy obciążeń ekstremalne (analizy wytrzymałościowe, warunki brzegowe) średnie (analizy ekonomiczne, zmęczeniowe) progowe (warunki dopuszczalne, eksploatacyjne) 3. Źródła danych (operacyjne, mezoskalowe modele numeryczne meteorologiczne, falowy, hydrodynamiczny) 4. Weryfikacja danych i stosowanych założeń empirycznych (pomiary: stacje brzegowe, maszty meteo, boje falowe, urządzenia akustyczne) 5. Wnioski 6. Zakres rozpoznania warunków gruntowych 7. Badania laboratoryjne oraz wstępne wyniki

3 OBSZARY OBLICZENIOWE OBCIĄŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH 3

4 OBSZARY OBLICZENIOWE OBCIĄŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH U max = m/s U śr = 7.99 m/s DANE Z ROKU 2012 U max = m/s U śr = 7.98 m/s U max = m/s U śr = 7.98 m/s U max = m/s U śr = 7.98 m/s U max = m/s U śr = 7.97 m/s 4

5 MEZOSKALOWE MODELE NUMERYCZNE ATMOSFERY I MÓRZ COAMPS, HIRLAM, UMPL, REMO Prędkość i kierunek wiatru Pozycja FINO2: O E, O N Pomiar na wys.32m Pozycja P9: O E,55.50 O N Wartości z wys.10m PROJEKT FINO sponsorowany przez FEDERAL MINISTRY for ECONOMIC AFFAIRS and ENERGY 5

6 MEZOSKALOWE MODELE NUMERYCZNE ATMOSFERY I MÓRZ Rozkład profilu prędkości 1. Rozkład logarytmiczny U 2 = U 1 ln h 2 z 0 ln h 1 z 0 2. Rozkład potęgowy U 2 = U 1 z 2 z 1 α 3. Rozkład wg Frøya (DNV 2011) U T, z = U 10 ( ln z h ln T T 10 ) PROJEKT FINO sponsorowany przez FEDERAL MINISTRY for ECONOMIC AFFAIRS and ENERGY 6

7 MEZOSKALOWE MODELE NUMERYCZNE ATMOSFERY I MÓRZ Przykładowe wyniki analiz Średnie wartości prędkości wiatru na poziomie 100 m Róża wiatrów z okresu 49-letniego Okna pogodowe dla różnych prędkości progowych ZESTAWIENIA OKRESÓW PONIŻEJ PROGÓW W POLU P-9 Czas trwania serii Prędkości graniczne 48 godzin < 6m/s < 5m/s < 4m/s Liczba zdarzeń w roku średnim Procentowy czas trwania wszystkich zdarzeń spełniających warunki graniczne 16% 7% 2% Najdłużej trwające zdarzenie w danej klasie prędkości 334 h 185 h 152 h 7

8 Kierunek [st.] Tp [s] Hs [m] MEZOSKALOWY MODEL FALOWANIA WAM Wysokość fali znacznej Hs - POMIAR Hs - MODEL Parametry falowania uzyskano z rekonstrukcji pól wiatrowych występujących nad morzem Bałtyckim Okres fali Tp - POMIAR Tp - MODEL W wyniku tych obliczeń otrzymano dla każdej kolejnej godziny reprezentatywne parametry fali, tj. wysokości fali znacznej oraz okresy i kąty podchodzenia fali Kierunek propagacji falowania Kier.fal. - POMIAR Kier.fal. - MODEL Data Na rysunku pokazano przykładowe porównanie miesięcznego zapisu falowania pochodzącego z modelu teoretycznego WAM4.5 oraz rejestracji parametrów falowych, pomierzonych na głębokości ok. 18 m. 8

9 MEZOSKALOWY MODEL FALOWANIA WAM Zjawiska ekstremalne PROJEKT FINO sponsorowany przez FEDERAL MINISTRY for ECONOMIC AFFAIRS and ENERGY 9

10 MEZOSKALOWY MODEL FALOWANIA WAM Zastosowanie analizy statystycznej i probabilistycznej Wykres wysokości fali znacznej charakteryzującej sztorm o określonym okresie powtarzalności wraz z graficznym przedstawieniem dokładności aproksymacji. OBSZAR POLA P-9 Średnia wysokość fali w wieloleciu 1.15 m Sztorm projektowy: Rozkład wartości ekstremalnych (GEV) H S,50 = 8.82 m Metoda POT H S,50 = 9.01 m 10

11 MEZOSKALOWY MODEL FALOWANIA WAM Wyniki analiz 3 < V w 6 Diagram rozproszenia dla Pola 9 - Wartości procentowe dla wszystkich prędkości wiatru 12 < V w < V w 24 11

12 WERYFIKACJA ŹRÓDEŁ DANYCH POMIARAMI Profile prędkości prądu morskiego 13

13 WNIOSKI Przydatność mezoskalowych modeli numerycznych do określania warunków środowiskowych Przestrzenny i długookresowy zakres modeli numerycznych Konieczność weryfikacji wyników modelowania dostępnymi technikami pomiarowymi Pomiary in situ koniecznym narzędziem potwierdzającym wiarygodność stosowanych założeń i formuł empirycznych 14

14 ZAKRES ROZPOZNANIA WARUNKÓW GRUNTOWYCH 15

15 Studia i prace przygotowawcze ANALIZA WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH I GŁĘBOKOŚCIOWYCH Przegląd literatury odnośnie badań geotechnicznych offshore a także geologii południowego Bałtyku Opracowanie zbioru laboratoryjnych procedur badawczych Wyznaczenie siatki punktów poboru prób rdzeniowych do badań laboratoryjnych Pobór prób rdzeniowych za pomocą wibrosondy z pokładu pływającego laboratorium Instytutu Morskiego w Gdańsku - statku IMOR 5 6 9

16 Badania Laboratoryjne Możliwości techniczne ANALIZA WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH I GŁĘBOKOŚCIOWYCH A C A C Zestaw pneumatycznych, w pełni skomputeryzowanych edometrów B B D D Zestaw półautomatycznych penetrometrów 3-stanowiskowy zestaw do badań trójosiowych Zestaw pneumatycznych aparatów bezpośredniego ścinania

17 Badania wytrzymałościowe Badania klasyfikacyjne Podstawowe cechy fizyczne ANALIZA WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH Badania laboratoryjne Badania podstawowe, parametrów wytrzymałościowych oraz ściśliwości Przyjęty zakres badań laboratoryjnych: I GŁĘBOKOŚCIOWYCH Gęstość właściwa szkieletu gruntowego Gęstość objętościowa (grunty spoiste) Wilgotność naturalna Granice Atterberga (granica płynności i plastyczności) Analiza sitowa (grunty niespoiste) Spójność i kąt tarcia wewnętrznego Moduł ściśliwości (edometryczny) 17

18 ANALIZA WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH I GŁĘBOKOŚCIOWYCH Analiza wyników badań i tworzenie raportu Raport Przykładowe badanie ściśliwości w edometrze (M) 18

19 ANALIZA WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH I GŁĘBOKOŚCIOWYCH Analiza wyników badań i tworzenie raportu Raport Naprężenie niszczące Prosta aproksymująca Przykładowe badanie w aparacie bezpośredniego ścinania (φ, c)

20 ANALIZA WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH I GŁĘBOKOŚCIOWYCH Analiza wyników badań i tworzenie raportu Raport Przykładowe badanie w aparacie trójosiowego ściskania (φ, c)

21 WSTĘPNE WNIOSKI Z BADAŃ LABORATORYJNYCH POLE 9 Dotychczas przebadano większość prób z pola 9, pobranych ze znacznych głębokości (do ok. 70m) Większość przebadanych gruntów to grunty spoiste w stanie od miękko do twardoplastycznego z dużą zawartością piasku, żwiru i kamieni Moduły edometryczne przebadanych gruntów wskazują na stosunkowo małą ich ściśliwość Parametry wytrzymałościowe φ i c odbiegają od wartości uzyskiwanych dla prób pobieranych z lądu 21

22 Dziękuję za uwagę!

Instytut Morski w Gdańsku Zakład Hydrotechniki Morskiej 80-307 Gdańsk, ul. Abrahama 1, tel.(58) 552 19 74, fax.(58) 552 46 13

Instytut Morski w Gdańsku Zakład Hydrotechniki Morskiej 80-307 Gdańsk, ul. Abrahama 1, tel.(58) 552 19 74, fax.(58) 552 46 13 W G D A Ń S K U Instytut Morski w Gdańsku Zakład Hydrotechniki Morskiej 80-307 Gdańsk, ul. Abrahama 1, tel.(58) 552 19 74, fax.(58) 552 46 13 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia usuwania do morza urobku

Bardziej szczegółowo

VIII konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska na Terenach Górniczych 21 23 czerwca 2010 Szczyrk

VIII konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska na Terenach Górniczych 21 23 czerwca 2010 Szczyrk PRZEGLĄD Nr 10 GÓRNICZY 1 założono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 10 (1055) październik 2010 Tom 66(CVI) Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Katarzyna Sowińska dr Małgorzata Stolarska dr hab. Piotr Jacek Gurwin mgr Grzegorz Łukasiewicz mgr inż. Natalia Raróg mgr Justyna Korol

mgr inż. Katarzyna Sowińska dr Małgorzata Stolarska dr hab. Piotr Jacek Gurwin mgr Grzegorz Łukasiewicz mgr inż. Natalia Raróg mgr Justyna Korol SYNTEZA: Opracowanie projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki Praca została wykonana na zlecenie Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Raport z magnetometrycznych pomiarów morskich w rejonie Głębi Gdańskiej

Raport z magnetometrycznych pomiarów morskich w rejonie Głębi Gdańskiej Raport z magnetometrycznych pomiarów morskich w rejonie Głębi Gdańskiej Raport 467/12 Data: 2012-05-15 Wersja: 1.01 Opracowali: Sprawdził: Zatwierdził: Agnieszka Brzezińska, Dorota Cichowska, Łukasz Gajewski,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami infrastrukturalnymi w budownictwie kolejowym

Zarządzanie projektami infrastrukturalnymi w budownictwie kolejowym Zarządzanie projektami infrastrukturalnymi w budownictwie kolejowym PODTORZA KOLEJOWE - GEOTECHNIKA Regulacje prawne Metody oceny parametrów gruntu Wzmacnianie podłoża gruntowego Projektowanie geotechniczne

Bardziej szczegółowo

Andrzej Zbrowski 1), Tomasz Wolszakiewicz 2) 1. Wprowadzenie

Andrzej Zbrowski 1), Tomasz Wolszakiewicz 2) 1. Wprowadzenie 66 A. Zbrowski, T. Wolszakiewicz Aparatura badawczo-testowa do wykrywania i śledzenia procesów pękania w materiałach wysokoenergetycznych Research and test apparatus for detection and monitoring the crack

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie danych doświadczalnych

Opracowywanie danych doświadczalnych Opracowywanie danych doświadczalnych Michał K. Urbański, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej, murba@if.pw.edu.pl październik 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2 1.1. Treść skryptu i rozkład materiału......

Bardziej szczegółowo

Katowice, styczeń 2010 r.

Katowice, styczeń 2010 r. Projekt: KLIMAT Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego) Tytuł Zadania

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Nazwa projektu: Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK)

WSTĘP. Nazwa projektu: Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) 3 WSTĘP Nazwa projektu: Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) Cel projektu ISOK ma na celu optymalizację gromadzenia informacji o zagrożeniach. Będzie profesjonalnym

Bardziej szczegółowo

Działalność jednostek naukowych realizujących działania na rzecz polityki morskiej w 2013 r.

Działalność jednostek naukowych realizujących działania na rzecz polityki morskiej w 2013 r. Załącznik nr 2 Działalność jednostek naukowych realizujących działania na rzecz polityki morskiej w 2013 r. Według obowiązujących ustaw przywoływane w raporcie jednostki naukowe realizujące działania na

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWO HANDLOWY WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH

ZAKŁAD PROJEKTOWO HANDLOWY WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH ZAKŁAD PROJEKTOWO HANDLOWY GEOLOG 75-361 KOSZALIN ul. Dmowskiego 27 tel./fax (0-94) 345-20-02 tel. kom. 0600-021-257 NIP: 669-040-49-70 WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH na część działki 306/4

Bardziej szczegółowo

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim GGS-PROJEKT Pracowania geologii i ochrony środowiska ul. Narutowicza 3, 41-503 Chorzów www.ggsprojekt.pl ggsprojekt@ggsprojekt.pl NIP: 498 022 62 63 tel.: 794 966 609 698 957 789 Opinia określająca warunki

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego do weryfikacji modelu MES stojaka

Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego do weryfikacji modelu MES stojaka Mgr inż. Krzysztof MAZUREK Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Dr hab.inż. Stanisław SZWEDA Politechnika Śląska Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego

Bardziej szczegółowo

II Sympozjum Morskiej Geomorfologii Poziom Morza, linia brzegowa

II Sympozjum Morskiej Geomorfologii Poziom Morza, linia brzegowa II Sympozjum Morskiej Geomorfologii Poziom Morza, linia brzegowa INSTYTUT MORSKI W GDAŃSKU Gdańsk 2014 Zakład Oceanografii Operacyjnej, Instytut Morski w Gdańsku Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich ENVIA

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH PROCESU MAGAZYNOWANIA GAZU NA POJEMNOŚĆ KAWERNY W ZŁOŻU SOLI KAMIENNEJ

WPŁYW PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH PROCESU MAGAZYNOWANIA GAZU NA POJEMNOŚĆ KAWERNY W ZŁOŻU SOLI KAMIENNEJ AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ WIERTNICTWA NAFTY I GAZU KATEDRA INŻYNIERII GAZOWNICZEJ ROZPRAWA DOKTORSKA WPŁYW PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH PROCESU MAGAZYNOWANIA GAZU NA POJEMNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego Eryk Bunsch Robert Sitnik Digitalizacja w muzeach 02/2014 Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2014 ISBN

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Automatycznych Systemów Pomiarowych dla Lotnisk

Podręcznik Automatycznych Systemów Pomiarowych dla Lotnisk Doc 9837 AN/454 Załącznik do wytycznych Nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 sierpnia 2014 r. Podręcznik Automatycznych Systemów Pomiarowych dla Lotnisk Drugie wydanie 2011 Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte ISSN 0860-889X KWARTALNIK

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte ISSN 0860-889X KWARTALNIK AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte ISSN 0860-889X KWARTALNIK ROK LIII Nr 2 (189) GDYNIA 2012 RADA NAUKOWA prof. Leif Bjørnø (Dania); dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski, prof. AMW; prof.

Bardziej szczegółowo

G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. ISO 9001 tel./fax: 0-22-851-10-42 www.geovia.pl

G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. ISO 9001 tel./fax: 0-22-851-10-42 www.geovia.pl G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. ISO 9001 tel./fax: 0-22-851-10-42 www.geovia.pl NIP: 526-015-16-26 00-724 W a r s z a w a, u l. C h e ł m s k a 2 1 REGON: 008427790 DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INśYNIERSKA

Bardziej szczegółowo

Badania stanu zanieczyszczeń powietrza w Raciborzu prowadzone przez IPIŚ PAN

Badania stanu zanieczyszczeń powietrza w Raciborzu prowadzone przez IPIŚ PAN Badania stanu zanieczyszczeń powietrza w Raciborzu prowadzone przez IPIŚ PAN KRZYSZTOF KLEJNOWSKI, WIOLETTA ROGULA-KOZŁOWSKA, ANDRZEJ KRASA, JADWIGA BŁASZCZYK, PATRYCJA ROGULA-KOPIEC, BARBARA METHEWS,

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów Sprawozdanie merytoryczne z wykonanych badań przemysłowych (stosowanych) i prac rozwojowych w ramach projektu rozwojowego Nr R10 0048 06 pt.: Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego

Bardziej szczegółowo

Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ

Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ HOBAS System Polska Sp. z o.o. ania. ul. Koksownicza 11 PL 41-300 Dąbrowa Górnicza www.hobas.com.pl office@hobas.com.pl Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ ...każdy ptak lubi słuchać swojego śpiewu... 4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ Współczesne maszyny i urządzenia to złożone układy dynamiczne zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i konstrukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie fundamentów 311[04].Z2.01

Wykonywanie fundamentów 311[04].Z2.01 [ MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Barbara Horsztyńska Wykonywanie fundamentów 311[04].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

przykładowe realizacje w Polsce

przykładowe realizacje w Polsce Systemy monitorowania mostów przykładowe realizacje w Polsce Rafał Sieńko Politechnika Krakowska System monitoringu projektowany jest indywidualnie dla każdego obiektu. W procesie tym uwzględniane są uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA DOKTORSKA. Zastosowanie analitycznych i numerycznych metod wspomagania projektowania do lamp z falą bieżącą. Politechnika Wrocławska

ROZPRAWA DOKTORSKA. Zastosowanie analitycznych i numerycznych metod wspomagania projektowania do lamp z falą bieżącą. Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki ROZPRAWA DOKTORSKA Waldemar Tadeusz Wiejak Zastosowanie analitycznych i numerycznych metod wspomagania projektowania do lamp z falą

Bardziej szczegółowo

STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO W AGLOMERACJI GDAŃSKIEJ I TCZEWIE W ROKU 2012 I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ARMAAG

STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO W AGLOMERACJI GDAŃSKIEJ I TCZEWIE W ROKU 2012 I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ARMAAG STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO W AGLOMERACJI GDAŃSKIEJ I TCZEWIE W ROKU 2012 I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ARMAAG Raport przygotował zespół: Michalina Bielawska Monika Kacprzak

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE METODY NUMERYCZNEJ MES ORAZ POMIARÓW STRUMIENIA CIEPŁA DO OBLICZANIA STRAT CIEPŁA W MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ

WYKORZYSTANIE METODY NUMERYCZNEJ MES ORAZ POMIARÓW STRUMIENIA CIEPŁA DO OBLICZANIA STRAT CIEPŁA W MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ Łukasz Falba 1), Zbigniew Pietrzyk 1), Adam Smyk 1,2), Adam Twarowski 1,2) 1) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ciepłownictwa SPEC S.A. 2) Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej WYKORZYSTANIE METODY

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna. określająca warunki gruntowo wodne. terenu projektowanej przebudowy. ul. Przyjaźni we Wrocławiu

Dokumentacja geotechniczna. określająca warunki gruntowo wodne. terenu projektowanej przebudowy. ul. Przyjaźni we Wrocławiu 50-424 Wrocław, ul. Krakowska 29c tel. (71) 79 89 142, fax. (71) 79 89 142 e-mail biuro@geoskop.com.pl Zleceniodawca: Grontmij Polska Sp. z o. o. ul. Ziębicka 36 60 164 Poznań Dokumentacja geotechniczna

Bardziej szczegółowo