Powtórzenie do matury! Humanizm. renesansowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powtórzenie do matury! Humanizm. renesansowy"

Transkrypt

1 Powtórzenie do matury! Humanizm renesansowy

2 Ramy czasowe Włochy: od XIV do XVI w. Europa północna: od końca XV do końca XVI w. Polska: od XVI do lat trzydziestych XVII w.

3 Ramy czasowe Europa: 1450 wynalezienie druku (J. Gutenberg) 1453 upadek wschodniego cesarstwa rzymskiego 1492 odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba 1517 początek reformacji (wystąpienie Marcina Lutra)

4 Ramy czasowe 1534 założenie zakonu jezuitów sobór trydencki; początek kontrreformacji Polska: 1543 Mikołaj Rej Krótka rozprawa 1584 śmierć Jana Kochanowskiego

5 Znaczenie nazwy Termin renesans - zapożyczenie z franc. renaissance, jest równoznaczny z terminem odrodzenie Tłumaczenie z łac. renovare odradzać, odnawiać. Stosuje się je wymiennie na określenie epoki w dziejach kultury.

6 Rozumienie znaczenia słowa renesans odrodzenie się człowieka w duchu godności chrześcijańskiej; odnowienie ludzkiego życia poprzez naukę i kulturę; przywrócenie wzorów antycznych; rozwój sztuki poprzez udoskonalenie dziedzictwa mistrzów starożytnego Rzymu.

7 Złoty wiek kultury polskiej Panowanie Zygmunta Augusta i Stefana Batorego 1525 hołd pruski 1569 unia lubelska 1573 pierwsza wolna elekcja, konfederacja warszawska swoboda wyznania

8 Pojęcia związane z epoką Humanizm Prąd filozoficzny kierujący uwagę myśli ludzkiej na osobę i sprawy człowieka: jego godność, poczucie wolności, wszechstronny rozwój oraz harmonijne współżycie w społeczeństwie, podkreśla siłę ludzkiego rozumu i możliwości zdobycia szerokiej i gruntownej wiedzy o świecie.

9 Pojęcia związane z epoką Naczelne hasło humanizmu zaczerpnięte zostało z utworu komediopisarza antycznego, Terencjusza: Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce. (łac. homo sum et nil humani a me alienum esse puto.)

10 Pojęcia związane z epoką Antropocentryzm Pogląd stawiający człowieka w centrum zainteresowania; oznacza taki tok myślenia, w którym przyjmuje się ludzki punkt widzenia w odbieraniu i analizowaniu wszelkich zjawisk

11 Pojęcia związane z epoką Utopia Termin zaczerpnięty z tytułu utworu Tomasza Morusa pt. Utopia z 1516 r., w którym opisał idealny ustrój na wyspie Utopia życie w zgodzie z naturą, w równości między ludźmi, w pełnej harmonii i spokoju, bez pieniędzy i wyzysku materialnego;

12 Pojęcia związane z epoką utopia to też pewna ideologia zakładająca radykalizm w realizacji zamierzeń programowych, ale opierająca się bardziej na fantazji o idealnym ustroju niż realiach; dziś utopijny znaczy wyidealizowany, nierealny, niemożliwy, istniejący w wyobraźni

13 Pojęcia związane z epoką Predestynacja Nieodwracalność losu; pogląd o przeznaczeniu człowieka, odgórnie nadanym przez Boga. Koncepcja religijna, według której losy człowieka (jego zbawienie lub potępienie) są z góry określone przez wolę Boga. (pośmiertne losy człowieka są ustalone jeszcze za jego życia)

14 Pojęcia związane z epoką Irenizm Z j. greckiego eirene pokój, postawa hołdująca zgodzie i pokojowi między ludźmi; otwartość i życzliwość na tle społecznym i wyznaniowym

15 Pojęcia związane z epoką Makiawelizm Nazwa pochodzi od nazwiska włoskiego pisarza renesansu Nicollo Machiavelliego. Postawa wyrażająca się cynizmem, brakiem skrupułów w dążeniu do realizacji swoich celów, dopuszczająca zdradę, podstęp, a nawet zbrodnię. Racją stanu można uzasadnić każdą niegodziwość. (Książę 1513)

16 Pojęcia związane z epoką Neoplatonizm kierunek filozoficzny, w świetle którego tworzyli i działali humaniści renesansowi. Sprzeciwiał się on arystotelizmowi, będącemu synonimem znienawidzonej scholastyki średniowiecznej. Najwybitniejszym neoplatonikiem był Marsilio Ficino z Florencji, który głosił doskonałość człowieka jako Bożego stworzenia.

17 Pojęcia związane z epoką drugim znanym przedstawicielem neoplatonizmu był Giovanni Pico della Mirandola, który widział w człowieku wielką moc wyboru dobra i zła oraz możliwość zadecydowania o swej miłości do Boga.

18 Pojęcia związane z epoką Reformacja ruch religijny, kulturalny i społeczny, zapoczątkowany ogłoszeniem w Wittenberdze przez M. Lutra (1517) 95 tez dotyczących konieczności zreformowania bogacącego się i odchodzącego od zasad wiary Kościoła katolickiego.

19 Sztuka renesansu Leonardo da Vinci

20 Sztuka renesansu

21 Sztuka renesansu

22 Sztuka renesansu Michelangelo Buonarroti

23 Sztuka renesansu

24 Sztuka renesansu

25 Sztuka renesansu Rafael Santi

26 Sztuka renesansu

27 Literatura europejska Francesco Petrarca włoski mistrz liryki, autor znakomitych sonetów i pieśni miłosnych. Sonety do Laury - pozornie są to erotyki, a więc wiersze miłosne, skierowane na wzór twórczości prowansalskiej (trubadurów) do ukochanej kobiety. W rzeczywistości jednak Laura, choć prawdopodobnie istniała naprawdę, jest tu tylko pretekstem do opisu własnych uczuć poety.

28 Literatura europejska Czytelnik nic się o niej nie dowiaduje, nie jest to kobieta z krwi i kości, a autor nie dopuszcza jej do głosu. Już w pierwszym sonecie miłość do Laury nazywa poeta "błędem młodości". Taką wizję miłości potwierdza symbolika całości utworu. Petrarca przedstawia miłość jako doświadczenie egzystencjalne, metafizyczne, a nie tylko uczucie.

29 Literatura europejska Odczuwa się ją na wielu poziomach: uczuciowym, intelektualnym, egzystencjalnym, religijnym. Po śmierci Laury podmiot wierszy uświadamia sobie, że miłość jest jego nieświadomą drogą do Boga.

30 Literatura europejska Petrarkizm - tendencja literacka, polegająca na naśladowaniu twórczości renesansowego poety włoskiego Francesco Petrarki jako wzorca poezji miłosnej.

31 Literatura europejska Giovanni Boccaccio - pisarz włoski, znany ze swego dzieła Dekameron. Twórca nowożytnej nowelistyki. Nowele stanowią opis obyczajów w epoce włoskiego renesansu, dając wyraz z jednej strony bujnemu życiu pełnemu miłości, erotycznych przygód i ludzkiej zmysłowości,

32 Literatura europejska z drugiej zaś strony wyrażając podziw dla inteligencji, sprawności umysłu ludzkiego, bystrości i sprytu. Głównym motywem opowiadań jest miłość miłość małżeńska i cudzołożna, zmysłowa i platoniczna, tragiczna i idylliczna. 100 nowel, m.in. Sokół, Niewierna żona, Mąż spowiednikiem, Zemsta uczonego.

33 Literatura europejska Erazm z Rotterdamu - holenderski filolog, filozof, pedagog, jeden z czołowych humanistów renesansu (książę humanistów), propagator kultury antycznej, pisarz, myśliciel chrześcijański, katolicki duchowny (oskarżony o herezję). Głosił, że człowiek z natury jest dobry, zło zaś pochodzi z niewiedzy.

34 Literatura europejska Najsławniejsza jego rozprawa Pochwała głupoty jest polemiczną satyrą na ówczesne społeczeństwo.

35 Literatura europejska Niccolo Machiavelli - prawnik, filozof, pisarz społeczny i polityczny, historyk i dyplomata florencki, jedna z postaci włoskiego odrodzenia. Jest autorem traktatu o sprawowaniu władzy pt. Książę. Władca powinien być przede wszystkim skuteczny. Od jego nazwiska powstał termin makiawelizm.

36 Literatura polska Mikołaj Rej - polski poeta i prozaik epoki renesansu. Był także politykiem oraz teologiem ewangelickim. Uznawany za "ojca literatury polskiej." Krótka rozprawa między trzema osobami: Panem, Wójtem i Plebanem obraz życia trzech stanów w społeczeństwie feudalnym.

37 Literatura polska Żywot człowieka poczciwego wzorzec szlachcica-ziemianina, patrioty i idealnego gospodarza, który pędzi skromny, zacny, cichy żywot w rodzinnym gronie i we własnym gospodarstwie.

38 Literatura polska Jan Kochanowski - poeta polski epoki renesansu, sekretarz królewski. Był przedstawicielem filozofii stoicyzmu, epikureizmu, renesansowego neoplatonizmu i głębokiej wiary w Boga, łącząc tradycję antyku i chrześcijaństwa.

39 Literatura polska Odprawa posłów greckich dramat renesansowy o cechach tragedii greckiej, nawiązuje do aktualnej sytuacji politycznej Rzeczpospolitej. Wydany po raz pierwszy 12 stycznia 1578 roku.

40 Literatura polska Fraszka (wł. frasca - gałązka, drobiazg, bagatela, błahostka) krótki utwór liryczny, zazwyczaj rymowany lub wierszowany o różnorodnej tematyce, często humorystycznej lub ironicznej (satyrycznej). Posiada puentę. Fraszka wywodzi się ze starożytności, twórcą był Symonides z Keos.

41 Literatura polska J. Kochanowski wprowadził fraszkę do literatury polskiej,napisał ok. 485 fraszek. Oprócz tematyki żartobliwej, np. O doktorze Hiszpanie, pisywał także fraszki refleksyjne (O żywocie ludzkim), pochwalne, biesiadne, miłosne (Do Kasi). Bardzo znane są: Na dom w Czarnolesie, Na lipę, Raki.

42 Literatura polska Pieśni zbiór 49 pieśni o charakterze refleksyjno-filozoficznym, obyczajowym, patriotycznym. Pieśni miały w założeniu nawiązywać do twórczości Horacego w podobieństwie wątków i tematów. Najpopularniejsze pieśni: Nie porzucaj nadzieje, Wieczna sromota i nienagrodzona szkoda, Serce roście, patrząc na te czasy, Czego chcesz od nas, Panie (hymn).

43 Literatura polska Pieśń świętojańska o Sobótce to pierwsza polska sielanka. Tekst składa się z pieśni dwunastu panien, opiewających rozkosze wiejskiego życia: spokojną, zgodną z rytmem natury pracę, zabawę i miłość.

44 Literatura polska Treny - cykl utworów poświęcony zmarłej w młodym wieku córce Urszulce. Zostały wydane w 1580 w Krakowie. Mimo iż konstrukcja dzieła ma charakter renesansowy, Kochanowski pisząc Treny, złamał zasadę poetyki renesansu, według której bohaterami trenów mogli być tylko zasłużeni i znani ludzie (persona gravis).

45 Literatura polska Głównym bohaterem jego Trenów było zmarłe dziecko niewsławione czynami bohaterskimi; poza Urszulką w utworze występuje sam Jan Kochanowski oraz jego przewodnik po świecie filozofii Cyceron.

46 Literatura polska Po tren, jako gatunek literacki, sięgnął Jan Kochanowski do epoki antyku. Miał on wówczas ścisły układ wewnętrzny: pochwała zmarłego, rozpamiętywanie poniesionej straty, demonstrowanie żalu, pocieszenie (tzw. konsolacja), napomnienie, moralne wnioski.

47 Literatura polska Poeta napisał w sumie 19 trenów, numerowanych liczbami rzymskimi. Poprzedził je dedykacją: "Urszuli Kochanowskiej, wdzięcznej, ucieszonej, niepospolitej dziecinie...", zakończył zaś utworem Epitafium Hannie Kochanowskiej.

48 Literatura polska Są najbardziej osobistym dziełem poety. Stanowią przede wszystkim pomnik wystawiony zmarłemu dziecku, lecz są także wyrazem bolesnego doświadczenia przez los, zrujnowania ideałów człowieka renesansowego, kryzysu światopoglądowego i prób jego przezwyciężenia.

49 Literatura polska Kochanowski ukazuje Urszulkę jako erudytę i ma do siebie pretensje, że nie potrafił jej ochronić. Zakończone są konsolacją Trenem XIX (Sen); wtedy też poeta odnajduje spokój, równowagę duchową.

50 Literatura polska Piotr Skarga - polski jezuita, teolog, pisarz i kaznodzieja, czołowy polski przedstawiciel kontrreformacji, kaznodzieja nadworny Zygmunta III Wazy, rektor Kolegium Jezuitów w Wilnie, pierwszy rektor Uniwersytetu Wileńskiego.

51 Literatura polska Kazania sejmowe 8 kazań o charakterze dydaktyczno-politycznym. Miały być wygłoszone na rozpoczęcie obrad sejmu i służyć reformie państwa: O miłości ku ojczyźnie i o pierwszej chorobie Rzeczypospolitej, która jest z nieżyczliwości ku ojczyźnie.

52 Literatura polska Andrzej Frycz Modrzewski - polski twórca i pisarz polityczny okresu renesansu. Najbardziej znane jego dzieło to rozważania O poprawie Rzeczypospolitej. Są zbiorem osobistych refleksji i rozważań na temat państwa: od zagadnień związanych z jego funkcjonowaniem, poprzez sprawy moralno-obyczajowe, a na sprawach kościelnych, prawnych i edukacyjnych kończąc.

53 Warto wiedzieć!!! 1543 Mikołaj Kopernik wydaje dzieło O obrotach sfer niebieskich Najważniejsze zabytki sztuki renesansowej w Polsce: dziedziniec zamku królewskiego na Wawelu, kolegiata w Zamościu, kamienice przy głównym rynku w Krakowie, Sukiennice, ratusz w Gdańsku, Zamek w Niepołomicach.

54 Sztandary renesansu Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce Terencjusz. Człowiek jest kowalem swojego losu Giovanni Pico della Mirandola. Człowiek jest miarą wszechrzeczy Protagoras. Do źródeł! (Ad fontes!) - maksyma starożytna.

WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE

WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE Przed wielkimi odkryciami geograficznymi znano tylko Europę, część Azji oraz północną Afrykę. W starożytności najlepszymi żeglarzami byli Fenicjanie oraz Grecy. W średniowieczu

Bardziej szczegółowo

Język polski z cyklu ostatni dzwonek czyli szybka powtórka w pytaniach i odpowiedziach

Język polski z cyklu ostatni dzwonek czyli szybka powtórka w pytaniach i odpowiedziach maximus.pl edukacja w internecie Język polski z cyklu ostatni dzwonek czyli szybka powtórka w pytaniach i odpowiedziach Autor: Aleksandra Behrendt Jeśli to znasz - zdasz Spis treści: Część I. Frazeologia.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do sprawdzianu przyrostu kompetencji w klasie I

Zagadnienia do sprawdzianu przyrostu kompetencji w klasie I Zagadnienia do sprawdzianu przyrostu kompetencji w klasie I Zagadnienie Zakres podstawowy Fundamenty kultury europejskiej 1 Uczeń: określa, dlaczego wynalezienie pisma miało przełomowe znaczenie wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

Recepcja Biblii w literaturze staropolskiej przegląd problematyki

Recepcja Biblii w literaturze staropolskiej przegląd problematyki 1 Recepcja Biblii w literaturze staropolskiej przegląd problematyki Zagadnienie obecności Biblii w literaturze staropolskiej jest wyjątkowo bogate, a jednocześnie niezwykle skomplikowane i wielopłaszczyznowe.

Bardziej szczegółowo

O kilku włoskich pisarzach 1

O kilku włoskich pisarzach 1 O kilku włoskich pisarzach 1 1 Francesco Petrarca Francesco Petrarca (ur. 20 lipca 1304 w Arezzo, zm. 19 lipca 1374 w Arqua) jeden z pierwszych RENESANSOWYCH poetów pochodzący z Italii. Pisał zarówno po

Bardziej szczegółowo

Filozofia wloska w epoce OdrodzeniaiOswiecenia

Filozofia wloska w epoce OdrodzeniaiOswiecenia Filozofia wloska w epoce OdrodzeniaiOswiecenia Zbigniew Drozdowicz Filozofia wloska w epoce OdrodzeniaiOswiecenia Poznań 2012 Komitet Naukowy serii wydawniczej Monografie Wydziału Nauk Społecznych UAM

Bardziej szczegółowo

Podstawy Budowania. Wydawnictwo Prawo i Budownictwo. Trwałość, Użyteczność, Piękno konstrukcji budowlanych. www.biurokonstruktor.com.

Podstawy Budowania. Wydawnictwo Prawo i Budownictwo. Trwałość, Użyteczność, Piękno konstrukcji budowlanych. www.biurokonstruktor.com. Podstawy Budowania Trwałość, Użyteczność, Piękno konstrukcji budowlanych Krzysztof Michalik PODSTAWY BUDOWANIA TRWAŁOŚĆ, UŻYTECZNOŚĆ, PIĘKNO KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRAWO I BUDOWNICTWO 2015 Redaktor merytoryczny:

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA antyk. ZAGADNIENIA - średniowiecze:

ZAGADNIENIA antyk. ZAGADNIENIA - średniowiecze: ZAGADNIENIA antyk 1. Pojęcia 2. Motywy horacjańskie 3. Budowa i zasady dramatu antycznego 4. Filozofie antyczne 5. Sofokles Król Edyp 6. Mity: O Dedalu i Ikarze, O Syzyfie, O Prometeuszu, O Niobe (uniwersalny

Bardziej szczegółowo

HISTORIA MYŚLI PEDAGOGICZNEJ

HISTORIA MYŚLI PEDAGOGICZNEJ HISTORIA MYŚLI PEDAGOGICZNEJ - wykład - mgr Przemysław Ziółkowski Katedra Pedagogiki i Nauk o Rodzinie WSG Literatura do przedmiotu: Bartnicka K., Szybiak I., Zarys historii wychowania, Warszawa 2001r.

Bardziej szczegółowo

POWSTANIE I ROZWÓJ SYSTEMU SZKOLNEGO

POWSTANIE I ROZWÓJ SYSTEMU SZKOLNEGO POWSTANIE I ROZWÓJ SYSTEMU SZKOLNEGO Szkoła jest jedną z najstarszych instytucji społecznych tworzonych w celu przygotowania młodego pokolenia do życia dorosłego. "Jako miejsce, w którym przebiega kształcenie

Bardziej szczegółowo

Wszystkie prawa zastrzeżone. Zakaz publikowania bez zgody Wydawcy zarówno całości, jak i fragmentów bez względu na technikę reprodukcji.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Zakaz publikowania bez zgody Wydawcy zarówno całości, jak i fragmentów bez względu na technikę reprodukcji. Projekt okładki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Barbara Gers Redaktor prowadzący: Stanisław Grzybek ISBN 83-7141-698-9 Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2005 Wydawnictwo REA s.j. 01-217 Warszawa, ul. Kolejowa

Bardziej szczegółowo

CZASY NOWOŻYTNE 1517-1914

CZASY NOWOŻYTNE 1517-1914 CZASY NOWOŻYTNE 1517-1914 Wielkie odkrycia geograficzne z końca XV wieku przyniosły Kościołowi nowe tereny działalności misyjnej. Renesans dał mu znakomite dzieła sztuki sakralnej. Chrześcijanie jednak

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2014 2 Opracowanie zadań i dodatkowego materiału dla nauczycieli:

Bardziej szczegółowo

Marek Jannasz Paweł Pokora Teresa Chylińska-Kur, KurkaStudio Kaja Mikoszewska www.cel-matura.pl

Marek Jannasz Paweł Pokora Teresa Chylińska-Kur, KurkaStudio Kaja Mikoszewska www.cel-matura.pl Izabela Galicka Redaktor serii: Marek Jannasz Redakcja i korekta: Paweł Pokora Projekt okładki: Teresa Chylińska-Kur, KurkaStudio Projekt makiety i opracowanie graficzne: Kaja Mikoszewska Copyright by

Bardziej szczegółowo

Biblia w uczniowskich lekturach

Biblia w uczniowskich lekturach 8 Jak uczyć nauczyciel mistrz i przewodnik Biblia w uczniowskich lekturach Teresa Zawisza-Chlebowska, autorka licznych publikacji Przez lata Biblia była nieobecna w polskiej szkole powojennej. Oczywiście

Bardziej szczegółowo

- 1 - Czesław Miłosz Historia Literatury Polskiej do roku 1939 Książka zalecana przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego i wpisana do zestawu książek pomocniczych do nauki języka polskiego

Bardziej szczegółowo

Temat szósty: renesans. 1. Warunki rozwoju stylu renesansowego

Temat szósty: renesans. 1. Warunki rozwoju stylu renesansowego Temat szósty: renesans 1. Warunki rozwoju stylu renesansowego Znaczenie tradycji Styl renesansowy znacznie różni się od stylu gotyckiego. W gotyku dzieła mówią o Bogu, podkreślając wartości duchowe, w

Bardziej szczegółowo

HISTORIA TEATRU I DRAMATU WŁOSKIEGO

HISTORIA TEATRU I DRAMATU WŁOSKIEGO HISTORIA TEATRU I DRAMATU WŁOSKIEGO Jadwiga Miszalska Monika Surma-Gawłowska HISTORIA TEATRU I DRAMATU WŁOSKIEGO tom I OD XIII DO XVIII WIEKU Kraków Copyright by Monika Gurgul, Jadwiga Miszalska, Monika

Bardziej szczegółowo

HISTORIA TEATRU I DRAMATU WŁOSKIEGO

HISTORIA TEATRU I DRAMATU WŁOSKIEGO HISTORIA TEATRU I DRAMATU WŁOSKIEGO Jadwiga Miszalska Monika Surma-Gawłowska HISTORIA TEATRU I DRAMATU WŁOSKIEGO tom I OD XIII DO XVIII WIEKU Kraków Copyright by Monika Gurgul, Jadwiga Miszalska, Monika

Bardziej szczegółowo

Pokój. ...Bojowanie byt nasz podniebny, czyli Sonet IV M. Sępa- Szarzyńskiego jeszcze raz odczytany.

Pokój. ...Bojowanie byt nasz podniebny, czyli Sonet IV M. Sępa- Szarzyńskiego jeszcze raz odczytany. ...Bojowanie byt nasz podniebny, czyli Sonet IV M. Sępa- Szarzyńskiego jeszcze raz odczytany. Aby prawidłowo odczytać ten niezwykły utwór sprzed czterech wieków, jakim jest Sonet IV M. Sępa-Szarzyńskiego,

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Świat starożytny.............. 11 Rozdział II. Człowiek wobec języka............ 39

Spis treści Rozdział I. Świat starożytny.............. 11 Rozdział II. Człowiek wobec języka............ 39 Spis treści Przedmowa.................... 9 Rozdział I. Świat starożytny.............. 11 Źródła kultury europejskiej............ 11 Człowiek twórcą kultury........... 11 Dwa źródła naszej kultury...........

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny Wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo i Edukacja Międzynarodowe Studia Humanistyczne Nr 1/2009

Społeczeństwo i Edukacja Międzynarodowe Studia Humanistyczne Nr 1/2009 Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove Київський національний університет культури і мистецтв Społeczeństwo i Edukacja Międzynarodowe Studia Humanistyczne

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału w klasie IV OSSP do podręcznika Lustra świata (cz. 1 i cz. 2)

Rozkład materiału w klasie IV OSSP do podręcznika Lustra świata (cz. 1 i cz. 2) Rozkład materiału w klasie IV OSSP do podręcznika Lustra świata (cz. 1 i cz. 2) Materiał z cyklu Lustra świata na IV etapie nauczania obejmuje 600 godz. języka polskiego, w tym 360 godz. do zakresu podstawowego

Bardziej szczegółowo

Panowanie dzikich facetów. O związkach między dzikością, władzą a przemocą w układach między płciami.

Panowanie dzikich facetów. O związkach między dzikością, władzą a przemocą w układach między płciami. Spis treści Angelika Ebrecht Panowanie dzikich facetów. O związkach między dzikością, władzą a przemocą w układach między płciami. Dzikość jako przestrzeń pozaspołeczna i dzikość jako nieujarzmiona popędowość

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. 2. Romantyzm...

Spis treœci. 2. Romantyzm... Jêzyk polski Spis treœci 1. Na progu drugiej klasy.................................. 1. 1.1. Test sprawdzający wiedzę.... 1. 1.1. Powtórka z epok. 50 zadań testowych 1.2. Test badający rozumienie czytanego

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie. Norbert Kur. Juliusz Słowacki. śycie i twórczość

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie. Norbert Kur. Juliusz Słowacki. śycie i twórczość Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie Norbert Kur Juliusz Słowacki śycie i twórczość Mosina 2005 Praca wykonana podczas zajęć przedmiotu: przetwarzanie informacji w II klasie liceum profilowanego

Bardziej szczegółowo

księgi uznane przez Żydów ale w odmiennym układzie oraz 27 ksiąg Nowego Testamentu

księgi uznane przez Żydów ale w odmiennym układzie oraz 27 ksiąg Nowego Testamentu Nazwa Biblia: Nazwa Biblia pochodzi od gr. słowa biblios łodyga paiprusa. Papirus to rodzaj trzciny rosnącej na Nilem, był jednym z pierwszych materiałów piśmiennictwa. Później nazwa ta oznaczała zwój

Bardziej szczegółowo

KATEDRA MIKROEKONOMII. Monika Olszewska. Rozprawa doktorska BUDOWLANEJ

KATEDRA MIKROEKONOMII. Monika Olszewska. Rozprawa doktorska BUDOWLANEJ KATEDRA MIKROEKONOMII Monika Olszewska Rozprawa doktorska WARTOŚCI MENADŻERÓW JAKO DETERMINANTA DZIAŁAŃ POZAEKONOMICZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH BRANŻY BUDOWLANEJ Promotor: Prof. dr hab. Małgorzata Kokocińska,

Bardziej szczegółowo

Studia Redemptorystowskie. nr 9/2011/1

Studia Redemptorystowskie. nr 9/2011/1 Studia Redemptorystowskie nr 9/2011/1 Studia Redemptorystowskie Pismo naukowe Warszawskiej Prowincji Redemptorystów nr 9/2011/1 Kraków 2011 Kolegium redakcyjne: O. dr Marek Kotyński CSsR O. dr Mirosław

Bardziej szczegółowo