LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA"

Transkrypt

1 Nasielsk, 5 kwietnia 2013 r. Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2014 w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA LITERATURA 1. Miasto synonim cywilizacji i postępu czy obszar zepsucia i degradacji? Rozważ problem na przykładzie wybranych utworów literackich. 2. Zjawy, wiedźmy, wizje Na wybranych przykładach literackich omów, jaką funkcję pełnią w literaturze różnych epok. 3. Scharakteryzuj elementy fantastyczne w literaturze romantycznej. Analizując wybrane przykłady, przedstaw sposoby ich wykorzystywania i pełnione funkcje. 4. Jak rodzą się zbrodniarze? Na podstawie wybranych lektur wykaż, że literatura jest źródłem wiedzy o wpływie różnych czynników na degenerację jednostki. 5. Folklor jako inspiracja pisarzy. Omów zagadnienie na podstawie literatury młodopolskiej. 6. Koniec i początek biblijna i literacka wizja stworzenia i zagłady świata. Rozważ problem na podstawie wybranych przykładów. 7. Młodzi w walce o niepodległość. Przedstaw zagadnienie na podstawie literatury współczesnej. 8. Motyw miłości niespełnionej. Omów na podstawie literatury romantycznej. 9. Wędrówką jest życie człowieka. Omów realizację motywu homo viator w literaturze różnych epok. 10. Stary człowiek w literaturze. Na podstawie przykładów pochodzących z różnych epok, omów jak postrzegano starość. 11. Literackie dialogi człowieka z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie literatury staropolskiej. 12. Różne ujęcia kobiety zbuntowanej literaturze. Rozważ problem, zwracając uwagę na przyczyny buntu.

2 13. Ukaż rolę obyczajów i tradycji odwołując się do wybranych utworów romantycznych i młodopolskich. 14. Samotność człowieka wśród ludzi i jej przyczyny. Omów problem na podstawie wybranych utworów literackich. 15. Dydaktyzm literatury średniowiecznej i oświeceniowej. Analizując wybrane przykłady, zwróć uwagę na sposoby realizacji tej funkcji. 16. Poeta i pisarz jako bohater literacki. Zanalizuj zagadnienie na podstawie wybranych przykładów. 17. Inspiracje biblijne w literaturze współczesnej. Omów na wybranych 18. Doświadczenie holocaustu - pisarskie świadectwo z obu stron muru. Przedstaw problem na podstawie wybranych utworów. 19. Warszawa jako bohater literatury pozytywistycznej. Przedstaw zagadnienie na wybranych 20. Dwór szlachecki w literaturze renesansowej i romantycznej. Omów na podstawie wybranych przykładów. 21. Obraz wsi polskiej w literaturze. Scharakteryzuj zagadnienie na podstawie przykładów pochodzących z jednej epoki literackiej. 22. Satyryczny obraz społeczeństwa polskiego w wybranych utworach oświeceniowych. Przeanalizuj sposoby tworzenia takiego obrazu. 23. Różnorodne obrazy przyrody w literaturze polskiej. Omów na podstawie wybranej epoki, zwróć uwagę na sposób ich kreowania i pełnione funkcje. 24. Sztuka przemawiania. Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych tekstów literackich renesansu, baroku i oświecenia. 25. Wielkie monologi w literaturze. Analizując wybrane przykłady, przedstaw ich wpływ na charakterystykę postaci. 26. Różne obrazy domu rodzinnego w literaturze. Na podstawie literatury jednej epoki omów sposoby ich przedstawienia, zwróć uwagę na wpływ domu rodzinnego na kształtowanie osobowości bohaterów. 27. Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Omów na przykładzie wybranych utworów pochodzących z jednej epoki. 28. Motyw poezji tyrtejskiej. Zanalizuj teksty pochodzące z wybranej epoki literackiej. 29. Dokumentaryzm w literaturze współczesnej. Przedstaw różne formy na podstawie analizy wybranych przykładów.

3 30. Systemy totalitarne w literaturze współczesnej. Analizując wybrane przykłady przedstaw mechanizmy i skutki ich działania. 31. Motyw rozłąki w literaturze. Omów temat na podstawie literatury średniowiecznej i oświeceniowej. 32. Obraz powstania listopadowego. Analizując wybrane utwory, zwróć uwagę na sposób jego przedstawienia. 33. Obraz powstania styczniowego w literaturze pozytywistycznej i młodopolskiej. Zanalizuj zagadnienie na podstawie wybranych przykładów. 34. Przedstaw motyw szatana w literaturze romantycznej i młodopolskiej. 35. Omów różne sposoby wykorzystania motywu anioła na wybranych przykładach pochodzących z jednej epoki. 36. Motyw exegi monumentum. Omów zagadnienie na podstawie literatury staropolskiej i romantycznej. 37. Człowiek jako istota błądząca. Przedstawiając zagadnienie, wykorzystaj postaci z trzech różnych epok literackich. 38. Podróże bohaterów literackich. Zanalizuj zagadnienie na podstawie wybranej epoki literackiej. 39. Harcerskie wartości na tle współczesnego świata. Zbadaj zagadnienie na wybranych JĘZYK 1. Język jako instrument walki o klienta. Zanalizuj język reklamy w oparciu o zgromadzony materiał. 2. Porównaj styl i środki językowe (konwencję) listów z dwóch różnych epok. 3. Stylizacja biblijna i jej funkcje w literaturze różnych epok. Omów na wybranych 4. Omów zjawisko dialektyzacji i jego funkcję w utworze literackim, odwołując się do wybranych dzieł młodopolskich.. 5. Na podstawie zebranego przez siebie materiału językowego scharakteryzuj różne odmiany środowiskowe współczesnej polszczyzny. 6. Język Twoich rówieśników scharakteryzuj na podstawie analizy zgromadzonego materiału językowego. 7. Analizując zgromadzony materiał językowy, scharakteryzuj zapożyczenia we współczesnym języku polskim. Oceń ich celowość.

4 8. Rola języka narodowego w kształtowaniu świadomości narodowej. Rozważ w oparciu o konkretne przykłady. 9. Na podstawie wybranych utworów staropolskich zanalizuj polskie archaizmy. 10. Różne sposoby osiągania komizmu językowego. Omów na kilku przykładach, wyjaśnij funkcje takiego zabiegu w literaturze. 11. Różne sposoby wykorzystania języka dziecięcego w literaturze. Omów na wybranych 12. Na wybranych przykładach literackich omów funkcje zdrobnień i zgrubień. 13. Jak reklama wykorzystuje związki frazeologiczne? Omów na wybranych 14. Na wybranych przykładach scharakteryzuj językowe środki wyrażania emocji w literaturze różnych epok. 15. Język prasy. Omów różne odmiany stylu publicystycznego scharakteryzuj ich funkcje. 16. Świat zaklęty w języku dokonaj analizy językowej i kulturowej frazeologizmów i przysłów polskich. 17. Kolokwializmy w literaturze. Omów zjawisko na wybranych 18. Stylizacje modlitewne w literaturze różnych epok. Omów ich funkcje na wybranych 19. Pojęcie normy i błędu językowego. Dokonaj analizy na podstawie współczesnej polszczyzny. 20. Jak wygłosić dobrą mowę? Omów zjawisko na podstawie wybranych tekstów literackich renesans, barok, oświecenie. 21. Język postaci literackiej jako element charakterystyki środowiskowej. Na wybranych przykładach omów mechanizmy językowe budujące tę zależność. 22. Środki językowe w tekstach polskich kabaretów. Omów sposoby ich użycia oraz ich funkcje na wybranych 23. Omów wpływ innych języków na polszczyznę. Odwołaj się do różnych okresów rozwoju języka. 24. Na podstawie wypowiedzi prasowych i telewizyjnych scharakteryzuj język przedstawicieli świata polityki (dwóch, trzech). 25. Żart językowy i jego funkcje w różnych gatunkach literackich. Przedstaw zjawisko na podstawie wybranych przykładów. 26. Scharakteryzuj język wybranego twórcy. Odwołaj się do jego różnych utworów. 27. Rola i sposoby tworzenia neologizmów w twórczości Norwida, Tuwima i Leśmiana. Omów na wybranych

5 28. Omów cechy języka wybranych bohaterów literackich dramatu XX w. 29. Na wybranych przykładach scharakteryzuj język publicystów renesansowych i oświeceniowych. 30. Omów funkcje i sposoby wykorzystania języka potocznego w wybranych dziełach literackich. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Symbolika stroju. Omów zagadnienie analizując wybrane dzieła literackie oraz inne teksty kultury (malarskie, rzeźbiarskie, filmowe i teatralne). 2. Chłop jako źródło inspiracji dla artystów. Omów sposoby kreowania tego bohatera w literaturze, sztuce malarskiej i filmowej. 3. Cierpienie matki w literaturze i sztuce. Przedstaw temat na podstawie dzieł pochodzących z dwóch różnych epok. 4. Motywy antyczne w literaturze i sztuce renesansowej. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady. 5. Barokowe ideały piękna w literaturze i malarstwie. Scharakteryzuj zagadnienie na podstawie wybranych utworów. 6. Tekst literacki a jego filmowa adaptacja. Omów zagadnienie na podstawie dwóch wybranych dzieł. 7. Polskie obrzędy ludowe jako inspiracja dla pisarzy i innych artystów. Omów zagadnienie na wybranych 8. Tatry w literaturze i malarstwie młodopolskim. Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych przykładów. 9. Powstanie listopadowe w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie na podstawie wybranych dzieł. 10. Miasto jako bohater literatury i malarstwa pozytywistycznego. Omów zagadnienie na podstawie wybranych dzieł. 11. Holokaust jako temat literacki i filmowy. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane przykłady. 12. Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie młodopolskim. Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów. 13. Wizja Sądu Ostatecznego literaturze i sztuce młodopolskiej i współczesnej. 14. Różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce. Przedstaw zagadnienie, interpretując wybrane dzieła.

6 15. Obrazy zbrodni i zbrodniarza w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł. Tematy opracowały: Agnieszka Wyrwich-Kosela Małgorzata Łaciak

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA 1.Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania w wybranych utworach 2.Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens. Omów problem,

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA:

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: 1. Omów sposób funkcjonowania motywu wędrówki w literaturze, odwołując się do 2. Odwołując się do wybranych

Bardziej szczegółowo

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 I. LITERATURA 1. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Przedstaw temat w oparciu o wybrane przykłady.

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZK. 2014/15

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZK. 2014/15 LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZK. 2014/15 LITERATURA 1. Przedstaw sposoby istnienia tradycji biblijnej w literaturze późniejszych epok, analizując wybrane utwory 2.

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 LITERATURA 1. Różne sposoby i funkcje ukazywania świata wewnętrznego bohatera w wybranych powieściach

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach Literatura 1.Motyw wiosny i jego funkcje. Omów temat

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy LITERATURA 1. "Żyć życiem innym niż większość". Twoje rozważania o wybranych bohaterach literackich idących

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Matura 2015

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Matura 2015 Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Matura 2015 Nauczyciel języka polskiego: mgr Eliza Szymańska mgr Marzena Golan Łęczna, dnia 7 kwietnia 2014 r. str. 1

Bardziej szczegółowo

Uwagi LITERATURA. ... data i podpis dyrektora. Nr tematu

Uwagi LITERATURA. ... data i podpis dyrektora. Nr tematu Lista tematów z języka polskiego na część wewnętrzną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie Nr tematu LITERATURA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA

WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA 1. Kreacje bohaterów heroicznych i ich funkcje w wybranych dziełach literackich różnych epok. Wskaż na podstawie wybranych utworów najistotniejsze

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku w roku szkolnym 2014/2015 I. Literatura 1. Przedstaw na wybranych przykładach literackie krainy szczęścia

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 LITERATURA

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 LITERATURA TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 LITERATURA 1. Człowiek wobec ojczyzny w literaturze różnych epok. Omów na 2. Oblicza zła w literaturze XIX

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IMIENIA STANISŁAWA STASZICA W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 LITERATURA 1. Przedstaw

Bardziej szczegółowo

Lista tematów maturalnych na egzamin ustny z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012.

Lista tematów maturalnych na egzamin ustny z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012. Lista tematów maturalnych na egzamin ustny z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012. I LITERATURA 1. Miłośd i jej różne oblicza. Omów na przykładach dwóch 2. Groteska jako metoda kreowania rzeczywistości.

Bardziej szczegółowo

23. Walka o władzę jako problem poruszany w literaturze polskiej i obcej. Omów na wybranych przykładach. 24. Różne postawy człowieka wobec

23. Walka o władzę jako problem poruszany w literaturze polskiej i obcej. Omów na wybranych przykładach. 24. Różne postawy człowieka wobec Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego do sesji wiosennej 2014 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu I. Literatura 1. Niepogodzeni ze światem. Przedstaw

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2014 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2014 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2014 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU LITERATURA 1. Rola i znaczenie snów w życiu bohaterów literackich, mitologicznych lub biblijnych.

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW PREZENTACJI MATURALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

LISTA TEMATÓW PREZENTACJI MATURALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 LISTA TEMATÓW PREZENTACJI MATURALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 LITERATURA 1. Od Juliusza Verne'a do Stanisława Lema analizując wybrane utwory, przedstaw ewolucję powieści science-fiction. 2. Polemiki,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 LITERATURA 1. Porównaj obrazy domu i rodziny w literaturze, analizując 2. Literackie portrety matek. Analizując celowo

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Nr Literatura 1. Literackie wizje polskiego dworu. Omów temat w oparciu o wybrane utwory. 2. Polska, ale jaka? Przedstaw

Bardziej szczegółowo

Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki

Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki Uwagi OKE 1. Inspiracje antyczne w kulturze. Scharakteryzuj je, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, rzeźbiarskie, architektoniczne).

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. XVI LO im. Armii Krajowej w Tarnowie

LISTA TEMATÓW DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. XVI LO im. Armii Krajowej w Tarnowie LISTA TEMATÓW DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 XVI LO im. Armii Krajowej w Tarnowie LITERATURA 1. Romantyczne i pozytywistyczne kryteria oceny wartości

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO zatwierdzonych na ustny egzamin maturalny

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO zatwierdzonych na ustny egzamin maturalny LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO zatwierdzonych na ustny egzamin maturalny w sesji roku szkolnego 2014/2015 w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych Nr 38, Niepublicznym Uzupełniającym Technikum

Bardziej szczegółowo

Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w Konińskim Centrum Edukacyjnym w Koninie w roku szkolnym 2011/2012.

Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w Konińskim Centrum Edukacyjnym w Koninie w roku szkolnym 2011/2012. Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w Konińskim Centrum Edukacyjnym w Koninie w roku szkolnym 2011/2012. I. Literatura 1. Literackie portrety matek. Porównaj na podstawie

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA WEWNĘTRZNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2016 ROKU W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH LITERATURA

TEMATY NA WEWNĘTRZNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2016 ROKU W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH LITERATURA ZS Silesia 1 TEMATY NA WEWNĘTRZNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2016 ROKU W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH LITERATURA 1. Analizując celowo dobrane teksty literackie, określ

Bardziej szczegółowo

ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO - TECHNIKUM NR 1 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Bardziej szczegółowo

1/5. LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO matura w roku szkolnym 2014/ 2015 LITERATURA

1/5. LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO matura w roku szkolnym 2014/ 2015 LITERATURA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO matura w roku szkolnym 2014/ 2015 LITERATURA 1. Motyw wędrówki w literaturze. Omów sposoby jego przedstawiania i funkcjonowania w wybranych

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ MATURA 2014

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ MATURA 2014 TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ MATURA 2014 LITERATURA 1. Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Przedstaw sposoby kreowania portretów

Bardziej szczegółowo

21. Motyw snu i sposób jego ujęcia w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach. 22. Funkcja fantastyki literackiej. Omów zagadnienie na

21. Motyw snu i sposób jego ujęcia w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach. 22. Funkcja fantastyki literackiej. Omów zagadnienie na V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego W Dąbrowie Górniczej Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 Numer Literatura

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM I. LITERATURA 1. Pożegnanie i rozłąka jako temat literacki. Omów na podstawie analizowanych tekstów. 2. Mistrzowie

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015 Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015 przygotowana przez Komisję Przedmiotów Humanistycznych w ZSZiO w Sułkowicach I. Literatura 1. Przeżyłem, więc jestem.

Bardziej szczegółowo

MATURA 2014 - egzamin ustny z języka polskiego Liceum Ogólnokształcące Nr XIII we Wrocławiu

MATURA 2014 - egzamin ustny z języka polskiego Liceum Ogólnokształcące Nr XIII we Wrocławiu MATURA 2014 - egzamin ustny z języka polskiego Liceum Ogólnokształcące Nr XIII we Wrocławiu I. LITERATURA 1. Arkadia, Eden, Raj, Wyspy Szczęśliwe... Porównaj obrazy miejsc szczęśliwych zawarte w utworach

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW DO MATURY USTNEJ 2014

PROPOZYCJE TEMATÓW DO MATURY USTNEJ 2014 I Literatura: PROPOZYCJE TEMATÓW DO MATURY USTNEJ 2014 1. Mitologizacja i demitologizacja Polski i Polaków. Omów 2. Zdrajcy, szubrawcy, kreatury i kanalie. Na wybranych przykładach przedstaw sposoby kreowania

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 TECHNIKUM ZAWODOWE

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 TECHNIKUM ZAWODOWE Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 TECHNIKUM ZAWODOWE 1 Ustny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2014/2015 I. Literatura Numer Temat tematu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TEMATÓW DO WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

WYKAZ TEMATÓW DO WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 WYKAZ TEMATÓW DO WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 LITERATURA 1. Humanizm renesansowy w twórczości J. Kochanowskiego i w poezji współczesnej. Omów temat w oparciu o wybrane

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO CHEMICZNYCH W TRZEBINI

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO CHEMICZNYCH W TRZEBINI LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO CHEMICZNYCH W TRZEBINI TEMATY LITERATURA 1. Motyw biesiady i jego funkcja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNA LISTA TEMATÓW DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO Rok szkolny 2014/2015 Literatura SZKOLNA LISTA TEMATÓW DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO Rok szkolny 2014/2015 1. Motywy baśniowe w tekstach literackich. Zanalizuj 2. Fascynacja nowoczesnością w literaturze

Bardziej szczegółowo

PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROŁYCH W OLSZTYNIE TWOJA SZKOŁA

PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROŁYCH W OLSZTYNIE TWOJA SZKOŁA PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROŁYCH W OLSZTYNIE TWOJA SZKOŁA Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2012 I LITERATURA 1. Różne sposoby wykorzystywania motywów

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego na Wydział Zaoczny w roku szkolnym 2013/2014.

Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego na Wydział Zaoczny w roku szkolnym 2013/2014. Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego na Wydział Zaoczny w roku szkolnym 2013/2014. I. Literatura. 1. Gatunki biblijne i nawiązania do nich w literaturze późniejszych epok. Przywołaj i

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO w ZSE i L w roku szk. 2014/2015

TEMATY NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO w ZSE i L w roku szk. 2014/2015 TEMATY NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO w ZSE i L w roku szk. 2014/2015 I. LITERATURA 1. Zaprezentuj różne koncepcje państwa, odwołując się do wybranych utworów 2. Różne sposoby funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na egzamin maturalny ustny z języka polskiego

Lista tematów na egzamin maturalny ustny z języka polskiego Lista tematów na egzamin maturalny ustny z języka polskiego Planowana liczba zdających w roku szkolnym 2014/2015-20 Literatura 1. Biblia jako źródło ponadczasowych motywów, symboli i postaw. Omów temat,

Bardziej szczegółowo

Włocławek, 01.04.2014r.

Włocławek, 01.04.2014r. Włocławek, 01.04.2014r. Tematy prezentacji na ustną maturę z języka polskiego obowiązujące w Zespole Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku w roku szkolnym 2014/15 Lista tematów dla uczniów

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 W ŁODZI LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI 2012

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 W ŁODZI LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI 2012 LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI 2012 I. TEMATY Z LITERATURY 1. Władza i moralna sytuacja człowieka uwikłanego w jej mechanizmy jako temat stale obecny w literaturze.

Bardziej szczegółowo

TEMATY PREZENTACJI MATURALNYCH 2013 LITERATURA

TEMATY PREZENTACJI MATURALNYCH 2013 LITERATURA TEMATY PREZENTACJI MATURALNYCH 2013 LITERATURA 1. Bóg w literaturze. Zaprezentuj temat w oparciu o wybrane teksty. 2. Anioły w literaturze. Przedstaw temat na wybranych 3. Motyw piekła w literaturze. Omów

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2010/2011:

Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2010/2011: Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2010/2011: 1. Porównaj wybrane kreacje bohaterów współczesnego kina z wybranymi kreacjami bohaterów literatury XIX i XX wieku. 2. Awangarda w sztuce. Omów

Bardziej szczegółowo

Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura

Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura 1.1 Analizując utwory polskie i/ lub obce scharakteryzuj różne odmiany awangardowego dramatu XX wieku. 1.2 Ballada romantyczna jako źródło inspiracji

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego Literatura 1. Przedstaw motyw Arkadii w literaturze antycznej i współczesnej, analizując wybrane utwory. 2. Zanalizuj twórczość futurystów

Bardziej szczegółowo

MATURA 2013 sesja wiosenna TEMATY DO EGZAMINU WEWNĘTRZNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO W GLIWICACH

MATURA 2013 sesja wiosenna TEMATY DO EGZAMINU WEWNĘTRZNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO W GLIWICACH MATURA 2013 sesja wiosenna TEMATY DO EGZAMINU WEWNĘTRZNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO W GLIWICACH LITERATURA 1. Analizując wybrane przykłady, omów główne

Bardziej szczegółowo

I. L I T E R A T U R A

I. L I T E R A T U R A Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w Zespole Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Rybniku w roku szkolnym 2014/2015 I. L I T E R A T U R A 1. Obecność motywów mitologicznych

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prezentacji z języka polskiego w Zespole Szkół Nr 2 w Wyszkowie na rok szkolny 2014/2015

Propozycje tematów prezentacji z języka polskiego w Zespole Szkół Nr 2 w Wyszkowie na rok szkolny 2014/2015 Propozycje tematów prezentacji z języka polskiego w Zespole Szkół Nr 2 w Wyszkowie na rok szkolny 2014/2015 LITERATURA 1. Pieniądz i jego rola w życiu bohatera literackiego. Przedstaw problem n wybranych

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych ul. Leśna 5; 58-560 Jelenia Góra TEMATY MATURALNE NA ROK SZKOLNY 2013/2014

Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych ul. Leśna 5; 58-560 Jelenia Góra TEMATY MATURALNE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 I. LITERATURA 1. Kim jest ten dziwny nieznajomy? Na podstawie wybranych dzieł literatury polskiej przedstaw sposoby tworzenia wizerunku Boga. 2. Autobiografia jako tworzywo literackie. Rozwiń temat na

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 I. I.1. Obraz społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem szlachty polskiej w literaturze różnych

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2012/2013

TEMATY NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2012/2013 TEMATY NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2012/2013 Literatura: 1. Omów różnorodne ujęcia motywu świata teatru w utworach Odwołaj się do wybranych dzieł. 2. Od

Bardziej szczegółowo

MATURA USTNA Z JĘZYKA POLSKIEGO 2012/2013

MATURA USTNA Z JĘZYKA POLSKIEGO 2012/2013 MATURA USTNA Z JĘZYKA POLSKIEGO 2012/2013 LITERATURA 1) Kulinaria w literaturze. Omów funkcję tego motywu w wybranych utworach literackich. 2) Pan i sługa w literaturze. Przedstaw różne sposoby ujęcia

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w Zespole Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Rybniku w roku szkolnym 2011/2012

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w Zespole Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Rybniku w roku szkolnym 2011/2012 Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w Zespole Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Rybniku w roku szkolnym 2011/2012 I. L I T E R A T U R A 1. Obecność motywów mitologicznych

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MAJ 2014

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MAJ 2014 1 LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MAJ 2014 Nr tematu LITERATURA Temat 1. Wierność ideałom a kariera. Rozważ, jak literatura polska i obca podejmuje ten temat.

Bardziej szczegółowo

Korespondencja sztuk

Korespondencja sztuk 1 Korespondencja sztuk 1. Motyw rodziny w literaturze, sztuce, filmie. Przedstaw na wybranych 2. Balladę, powieść poetycką, poemat dygresyjny uważa się za typowe gatunki romantyzmu. Wyjaśnij, dlaczego.

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015 LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015 Literatura 1. Kochankowie wszechczasów w literaturze różnych epok. Omów sposób ich przedstawienia, odwołując się do wybranych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2011. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2011. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2011. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1 Rola karykatury w literaturze i sztuce. Rozważ problem na wybranych tekstach kultury.

Bardziej szczegółowo

LITERATURA: LISTA TEMATÓW MATURALNYCH w ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 im. M. REJA w SZCZECINIE NA ROK SZKOLNY 2014 / 2015

LITERATURA: LISTA TEMATÓW MATURALNYCH w ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 im. M. REJA w SZCZECINIE NA ROK SZKOLNY 2014 / 2015 LISTA TEMATÓW MATURALNYCH w ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 im. M. REJA w SZCZECINIE NA ROK SZKOLNY 2014 / 2015 LITERATURA: 1. Duchy, zjawy, upiory w literaturze romantycznej. Omów funkcje tego motywu w wybranych utworach.

Bardziej szczegółowo

1. Zanalizuj dylematy człowieka poszukującego swego miejsca w świecie wyrażone w literaturze XIX i XX w. Odwołaj się do wybranych przykładów.

1. Zanalizuj dylematy człowieka poszukującego swego miejsca w świecie wyrażone w literaturze XIX i XX w. Odwołaj się do wybranych przykładów. LITERATURA 1. Zanalizuj dylematy człowieka poszukującego swego miejsca w świecie wyrażone w literaturze XIX i XX w. Odwołaj się do wybranych przykładów. 2. Przedstaw różne sposoby kreacji romantycznego

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA SESJĘ WIOSENNĄ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA SESJĘ WIOSENNĄ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA SESJĘ WIOSENNĄ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU L I T E R A T U R A 1.

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2016

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2016 LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2016 I. LITERATURA 1. Omów i porównaj funkcję paraboli na przykładzie dobranych celowo dzieł literackich. 2. Mity narodowe

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 LITERATURA

TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 LITERATURA TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 LITERATURA 1.Tęsknota do ładu świata i wiara w możliwość ocalenia człowieka w twórczości Czesława Miłosza. Zaprezentuj temat w oparciu o wybrane utwory

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na egzamin ustny z języka polskiego

Lista tematów na egzamin ustny z języka polskiego 0 2 0 7 0 1-5 2 - - - identyfikator szkoły pieczęć szkoły miejscowość: Kamienna Góra, data: 28.03.2013 r. Lista tematów na egzamin ustny z języka polskiego - EGZAMIN MATURALNY W 2014 R. - LITERATURA 1.

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO obowiązująca w roku szkolnym 2012/2013 w II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO obowiązująca w roku szkolnym 2012/2013 w II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO obowiązująca w roku szkolnym 2012/2013 w II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu Nr tematu LITERATURA 1a Od herosa do pantoflarza różnorodne portrety

Bardziej szczegółowo

literackich XX wieku. 22. Twórczość J. Kochanowskiego w tradycji literackiej późniejszych epok. Rozwiń temat na wybranych przykładach. 23.

literackich XX wieku. 22. Twórczość J. Kochanowskiego w tradycji literackiej późniejszych epok. Rozwiń temat na wybranych przykładach. 23. Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 dla uczniów/słuchaczy: Technikum Fryzjerskiego, Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Fryzjerskiego dla Dorosłych,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W POMORSKICH SZKOŁACH RZEMIOSŁ

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W POMORSKICH SZKOŁACH RZEMIOSŁ SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W POMORSKICH SZKOŁACH RZEMIOSŁ I LITERATURA 1. Kultura średniowiecza źródłem inspiracji dla współczesnej literatury

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW MATURALNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO. matura do 2014 roku

SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW MATURALNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO. matura do 2014 roku 1 SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW MATURALNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO matura do 2014 roku 2 I. LITERATURA 1. Przedstaw sposoby funkcjonowania motywów biblijnych w twórczości dwóch wybranych autorów. Dokonaj analizy

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w roku szkolnym 2011/2012

Szkolna lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w roku szkolnym 2011/2012 Szkolna lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w roku szkolnym 2011/2012 Literatura 1. Echa powstań narodowych w literaturze polskiej. Przedstaw zagadnienie na 2. Mechanizmy i skutki

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 w I Liceum Ogólnokształcącym w Bystrzycy Kłodzkiej 139 tematów.

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 w I Liceum Ogólnokształcącym w Bystrzycy Kłodzkiej 139 tematów. Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 w I Liceum Ogólnokształcącym w Bystrzycy Kłodzkiej 139 tematów. LITERATURA: 1. Motyw domu rodzinnego w literaturze.

Bardziej szczegółowo

MATURA 2015 Lista tematów na egzamin ustny z języka polskiego. Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie

MATURA 2015 Lista tematów na egzamin ustny z języka polskiego. Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie MATURA 2015 Lista tematów na egzamin ustny z języka polskiego Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie I LITERATURA 1. Przedstaw obrazy i określ funkcję wiosny w literaturze. Omów, analizując celowo dobrane

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego 2014/2015 LITERATURA

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego 2014/2015 LITERATURA . Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego 2014/2015 LITERATURA 1. Literackie portrety dzieci w twórczości polskich pozytywistów. Scharakteryzuj kreacje bohaterów, odwołując

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015- W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU

LISTA TEMATÓW NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015- W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU LISTA TEMATÓW NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015- W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU LITERATURA 1. Symbolika żywiołów. Interpretując wybrane teksty poetyckie,

Bardziej szczegółowo

1. Portret spiskowca w literaturze. Odwołując się do wybranych utworów przedstaw sposób kreacji postaci.

1. Portret spiskowca w literaturze. Odwołując się do wybranych utworów przedstaw sposób kreacji postaci. Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim I. Literatura 1. Portret spiskowca

Bardziej szczegółowo

16. Zaprezentuj i porównaj różne wizerunki Boga oraz określ ich funkcje w wybranych utworach literackich z różnych epok. 17. Rozmowy z Bogiem w

16. Zaprezentuj i porównaj różne wizerunki Boga oraz określ ich funkcje w wybranych utworach literackich z różnych epok. 17. Rozmowy z Bogiem w Tematy ustnej części egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2011/ 2012 w CXXII Liceum Ogólnokształcącym im. Ignacego Domeyki w Warszawie Literatura 1. Reinterpretacje wybranych mitów greckich

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 LITERATURA

ZAGADNIENIA NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 LITERATURA ZAGADNIENIA NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 LITERATURA 1. Różne obrazy szkoły w literaturze. Scharakteryzuj je oraz omów ich funkcje na wybranych przykładach literackich. 2.

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego 2015

Propozycje tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego 2015 Propozycje tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego 2015 LITERATURA 1. Satyra, parodia, groteska jako metody demaskowania rzeczywistości Rozważ temat na 2. Funkcje groteski w kreowaniu

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egza minu ma turalnego z języ ka polskiego (stary egza min) w Zespole Szkół ZD Z w Kielcach

Lista tematów do części ustnej egza minu ma turalnego z języ ka polskiego (stary egza min) w Zespole Szkół ZD Z w Kielcach Lista tematów do części ustnej egza minu ma turalnego z języ ka polskiego (stary egza min) w Zespole Szkół ZD Z w Kielcach w roku szkolnym 2014/2015 i kolejnych I. Literatura 1. Polska sztuka kabaretowa

Bardziej szczegółowo

Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego z języka polskiego - rok szkolny 2013/2014.

Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego z języka polskiego - rok szkolny 2013/2014. Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego z języka polskiego - rok szkolny 2013/2014. druk EM_4 Nr LITERATURA 1. Sposoby kreowania świata w wierszach poetów współczesnych. Rozwiń temat, analizując

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TEMATÓW NA CZĘŚĆ WEWNĘTRZNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

WYKAZ TEMATÓW NA CZĘŚĆ WEWNĘTRZNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO WYKAZ TEMATÓW NA CZĘŚĆ WEWNĘTRZNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim W ROKU SZKOLNYM 2014/15 I LITERATURA 1. Wpływ cywilizacji technicznej na

Bardziej szczegółowo

Tematy maturalne Ustny egzamin maturalny z języka polskiego w 2014r. Literatura

Tematy maturalne Ustny egzamin maturalny z języka polskiego w 2014r. Literatura Tematy maturalne Ustny egzamin maturalny z języka polskiego w 2014r. Literatura 1. Czyny przeciw naturze, rodzą przeciwny naturze niepokój. Władza- odwieczne pragnienie ludzi, którego realizacja niesie

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2011/2012

Lista tematów na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2011/2012 Lista tematów na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2011/2012 Literatura 1. Scharakteryzuj Polaków portret własny ukazany w wybranych utworach literackich. 2. Manifesty

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO KOMISJA HUMANISTYCZNA 2014/2015 TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH W GDAŃSKU Matura 2015 I. LITERATURA 1. Literatura w służbie ideologii. Co sądzisz

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W GRUDZIĄDZU. Wykaz tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w roku szkolnym 2014/2015 I.

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W GRUDZIĄDZU. Wykaz tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w roku szkolnym 2014/2015 I. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W GRUDZIĄDZU Wykaz tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w roku szkolnym 2014/2015 I. LITERATURA 1. Biografia jako klucz do odczytania twórczości artysty. Przedstaw

Bardziej szczegółowo

Tematy na egzamin ustny z języka polskiego matura 2015 w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie

Tematy na egzamin ustny z języka polskiego matura 2015 w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie LITERATURA Tematy na egzamin ustny z języka polskiego matura 2015 w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie 1. Motyw rycerza i jego rycerskiej walki. Omów zagadnienie na wybranych tekstach z 2. Polacy o Żydach,

Bardziej szczegółowo

Strona nr 1 z 6. pieczęć szkoły 2 4 7 8 0 1 - A 9 3 1 J 2 2 L. identyfikator szkoły/identyfikatory szkół w zespole

Strona nr 1 z 6. pieczęć szkoły 2 4 7 8 0 1 - A 9 3 1 J 2 2 L. identyfikator szkoły/identyfikatory szkół w zespole pieczęć szkoły Strona nr 1 z 6 2 4 7 8 0 1 - A 9 3 1 J 2 2 L identyfikator szkoły/identyfikatory szkół w zespole LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO Planowana liczba zdających w roku

Bardziej szczegółowo

TEMATY DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

TEMATY DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Pogorzela, 31.03.2014 r. TEMATY DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. LITERATURA 1. Dialog z barokiem w literaturze późniejszych epok. Omów zagadnienie, analizując

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na ustną część egzaminu maturalnego na rok szkolny 2012/2013

Lista tematów na ustną część egzaminu maturalnego na rok szkolny 2012/2013 Lista tematów na ustną część egzaminu maturalnego na rok szkolny 2012/2013 Literatura 1. Samotność bohatera romantycznego i człowieka współczesnego. Scharakteryzuj i porównaj je, odwołując się do wybranych

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2010/ 2011 Tematy prezentacji z języka polskiego.

Egzamin maturalny 2010/ 2011 Tematy prezentacji z języka polskiego. Egzamin maturalny 2010/ 2011 Tematy prezentacji z języka polskiego. I. LITERATURA 1. Zinterpretuj sposób kreacji wizerunku ukochanej kobiety w literaturze polskiej i obcej (na wybranych przykładach z dwóch

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH w Gorzowie Wlkp. Lista tematów do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego obowiązująca w roku szkolnym 2013/2014

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH w Gorzowie Wlkp. Lista tematów do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego obowiązująca w roku szkolnym 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH w Gorzowie Wlkp. Lista tematów do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego obowiązująca w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1. Literackie wizje szczęścia ukształtowane

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w roku szkolnym 2013/2014

Szkolna lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w roku szkolnym 2013/2014 Szkolna lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w roku szkolnym 2013/2014 Literatura 1. Echa powstań narodowych w literaturze polskiej. Przedstaw zagadnienie na 2. Mechanizmy i skutki

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W I LO IM. GEN. J.

TEMATY NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W I LO IM. GEN. J. TEMATY NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W I LO IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO W KUTNIE I LITERATURA 1. Biblia jako źródło wzorców osobowych.

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w sesji wiosennej 2012/2013 r. LITERATURA

Szkolny zestaw tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w sesji wiosennej 2012/2013 r. LITERATURA Szkolny zestaw tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w sesji wiosennej 2012/2013 r. LITERATURA 1. Porównaj opisy scen batalistycznych w wybranych utworach literackich różnych epok. Określ

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Turku MATURA 2015. Propozycje tematów na egzamin wewnętrzny w klasach technikum LITERATURA

Zespół Szkół Technicznych w Turku MATURA 2015. Propozycje tematów na egzamin wewnętrzny w klasach technikum LITERATURA Zespół Szkół Technicznych w Turku MATURA 2015 Propozycje tematów na egzamin wewnętrzny w klasach technikum LITERATURA 1. Bohater wierny swoim ideałom. Omów sposoby kreowania takich bohaterów, analizując

Bardziej szczegółowo

Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014

Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 LITERATURA 1. Młodzi wobec tradycji. Na wybranych przykładach literackich przedstaw postawy wobec tego elementu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I LITERTURA

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I LITERTURA SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I LITERTURA 1. Poezja najdoskonalszym sposobem mówienia o miłości. Omów zagadnienie, odwołując się do

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Tematy oznaczone gwiazdką zostały zaproponowane przez konkretnych uczniów i tylko dla nich są przeznaczone.

UWAGA: Tematy oznaczone gwiazdką zostały zaproponowane przez konkretnych uczniów i tylko dla nich są przeznaczone. UWAGA: Tematy oznaczone gwiazdką zostały zaproponowane przez konkretnych uczniów i tylko dla nich są przeznaczone. LITERATURA 1. Odwołując się do wybranych dzieł literackich, pokaż różnorodność funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Tematy maturalne na ustny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015

Tematy maturalne na ustny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 I. Literatura Tematy maturalne na ustny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 1. Funkcje rekwizytów w literaturze (jabłko, pierścień). Omów na wybranych 2. Różne formy buntu ukazane w literaturze.

Bardziej szczegółowo