Lista tematów z języka polskiego na egzamin wewnętrzny. rok szkolny 2012/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista tematów z języka polskiego na egzamin wewnętrzny. rok szkolny 2012/2013"

Transkrypt

1 Lista tematów z języka polskiego na egzamin wewnętrzny rok szkolny 2012/2013 Literatura 1. Kobiety irytujące i intrygujące w literaturze polskiej. Oceń postawy i zachowania wybranych bohaterek. 2. Poezja dworska polskiego baroku. Scharakteryzuj na wybranych 3. Dobro i zło - omów motywy na podstawie mitologii i Biblii. 4. Bóg w literaturze średniowiecza, odrodzenia i baroku. Omów na przykładach 5. Omów na przykładzie wybranych utworów literackich postawy bohaterów, których miłość prowokuje do czynów szalonych, przerażających, zaskakujących, a czasem haniebnych. 6. Od kobiety w starożytności po kobietę współczesną. Przedstaw na podstawie utworów literackich, jak zmieniała się rola kobiety w społeczeństwie. 7. Wpływ filozofii na poezję Młodej Polski. Omów temat na wybranych 8. Symbolika i baśniowość w poezji Bolesława Leśmiana. Omów problem, odwołując się do 9. Motyw rycerza w literaturze. Scharakteryzuj sposób kreowania takiego bohatera w utworach z różnych epok. 10. Motyw konfliktu pokoleń w literaturze polskiej. Omów problem na wybranych 11. Człowiek zbuntowany przeciw Bogu. Przedstaw problem na wybranych przykładach dzieł literatury dawnej i współczesnej. 12. Różne kreacje narratora i ukształtowania narracji w epice. Zanalizuj temat na podstawie 13. Samotność jako ponadczasowy temat literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z literatury pięknej. 14. Miłość - siła budująca czy niszcząca? Przeanalizuj zagadnienie na wybranych przykładach literackich. 15. Historia jako temat literatury wojny i okupacji. Omów na wybranych 16. Motyw przyjaźni w literaturze. Na wybranych przykładach omów rolę przyjaciela jako duchowej podpory bohatera.

2 17. Obraz wsi polskiej w literaturze. Przedstaw na wybranych 18. Omów dramat pokolenia Kolumbów zawarty w literaturze, odwołując się do analizy wybranych tekstów. 19. Wierność ideałom młodości czy kariera i nadzieja na sukces życiowy? Jakich wyborów moralnych dokonują bohaterowie literaccy różnych epok? Przedstaw na wybranych 20. Wpływ domu i rodziny na kształtowanie postawy moralnej bohatera literackiego. Omów na wybranych 21. Twórczość Jana Kochanowskiego w tradycji literackiej późniejszych epok. Rozważ problem na wybranych 22. Metamorfoza bohatera literackiego i jej znaczenie. Omów problem na wybranych 23. Człowiek wobec przemocy - literatura obozowa jako świadectwo różnych postaw moralnych. 24. Śmiech jako broń - uzasadnij to określenie, odwołując się do literatury XVIII, XIX i XX wieku. 25. Bohaterowie literaccy różnych epok w poszukiwaniu szczęścia. Omów problem na wybranych 26. Biesiady, wesela, bale. Przedstaw rolę motywu w wybranych utworach literatury polskiej. 27. Przedstaw kreacje bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństw II wojny światowej i próbują odbudować świat wartości. 28. Obraz sarmackiego świata w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do 29. Różnice w spojrzeniach na polski dwór szlachecki. Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych utworów literatury polskiej. 30. Folklor jako inspiracja twórców literatury. Omów zagadnienie na wybranych 31. Analizując wybrane utwory, przedstaw, jak literatura pokazuje małżeństwo. 32. Święty i świętość w literaturze polskiej i powszechnej. Omów temat na przykładach z 33. Motyw wędrówki w literaturze. Przedstaw na wybranych

3 34. Symbol i jego funkcje w literaturze XIX i XX wieku. Omów problem na wybranych 35. Motyw wędrówki w literaturze. Omów różne jego wersje w wybranych utworach. 36. Wątki biblijne w polskiej tradycji literackiej. Omów problem na wybranych 37. Biografia jako tworzywo literackie. Omów problem na przykładzie analizy utworów wybranych pisarzy. 38. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach. 39. Na wybranych przykładach przedstaw i omów związki między baśniami, legendami i innymi przekazami ludowymi a literaturą fantastyczną. 40. Różnorodne postawy pisarzy wobec Holocaustu. Rozwiń temat, opierając się na wybranych przykładach literackich. Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki 41. Anioł czy femme fatale? Przenalizuj obraz kobiety na wybranych przykładach literackich i innych dziedzin sztuki. 42. Obrazy wsi jako przestrzeni życiowej. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł literackich, malarskich i filmowych. 43. Problemy filmowej adaptacji. Porównaj film z jego literackim pierwowzorem; oceń adaptację..44. Obraz wojny. Porównaj sposób jej przedstawienia w literaturze, malarstwie i filmie. 45. Cierpienie i jego sens. Zanalizuj zagadnienie na wybranych dziełach. 46. Obrazy miasta jako przestrzeni życiowej. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł literackich, malarskich i filmowych. 47. Dokonaj analizy porównawczej charakterystycznych cech baroku w utworach literackich i sztuce tego okresu. 48. Apokaliptyczne wizje i obrazy zagłady w dziełach literackich i filmowych (analiza wybranych dzieł). 49. Człowiek wobec śmierci. Wykaż różnorodność ujęcia motywu śmierci w literaturze i malarstwie. 50. Motyw tańca w literaturze i sztuce różnych epok. Porównaj i przeanalizuj na wybranych

4 Język 51. Metody budowania nastroju w literaturze i przedstawieniu teatralnym. Przeanalizuj wybrane dzieła. 52. Inspiracje biblijne w kulturze. Scharakteryzuj je, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, rzeźbiarskie, architektoniczne). 53. Wizerunek rodzica w literaturze, malarstwie i rzeźbie. Przedstaw na wybranych 54. Impresjonizm w poezji i malarstwie. Przenalizuj na wybranych 55. Motyw powstania styczniowego w literaturze i malarstwie. Przeanalizuj na wybranych przykładach literackich, malarskich, filmowych. 56. Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacja dzieł literatury polskiej. Porównaj na wybranych przykłady. 57. Szkoła dawniej i dziś. Przedstaw różne ujęcia tego motywu w literaturze, malarstwie i filmie. 58. Obraz dworku szlacheckiego jako przestrzeń spotkania człowieka z tradycją. Zanalizuj problem, odwołując się do wybranych przykładów z literatury i sztuki. 59. Porównaj wizerunki śmierci przedstawianej w literaturze i sztuce. 60. Historie mityczne inspiracją dla literatury i sztuki. Przeanalizuj na wybranych przykładach literackich, rzeźbiarskich i malarskich. 61. Ideał kobiecej urody w literaturze i malarstwie różnych epok. Przeanalizuj temat na wybranych teksty kultury Literackie i filmowe wizje przyszłości. Omów temat na wybranych 63. Strój jako element kultury epoki. Omów temat, odwołując się do wybranych dzieł z różnych dziedzin sztuki. 64. Portret damy. Zanalizuj temat, odwołując się do wybranych dzieł literackich i malarskich. 65. Omów pochodzenie nazw miejscowych twojego regionu. 66. Zapożyczenia we współczesnym języku polskim. Przeanalizuj zgromadzony przez ciebie materiał językowy oraz oceń celowość zapożyczeń. 67. Oceń poprawność językową wybranych tekstów prasowych. Scharakteryzuj kryteria, którymi się posłużyłeś.

5 68. Scharakteryzuj język reklamy. 69. Scharakteryzuj język i styl wybranej epoki literackiej. 70. Komizm słowny i sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych epok i autorów. 71. Język prasy. Omów różne odmiany stylu publicystycznego (na konkretnych przykładach). 72. Omów zasady sztuki przemawiania, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 I. LITERATURA 1. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Przedstaw temat w oparciu o wybrane przykłady.

Bardziej szczegółowo

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA 1.Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania w wybranych utworach 2.Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens. Omów problem,

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA:

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: 1. Omów sposób funkcjonowania motywu wędrówki w literaturze, odwołując się do 2. Odwołując się do wybranych

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZK. 2014/15

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZK. 2014/15 LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZK. 2014/15 LITERATURA 1. Przedstaw sposoby istnienia tradycji biblijnej w literaturze późniejszych epok, analizując wybrane utwory 2.

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Nr Literatura 1. Literackie wizje polskiego dworu. Omów temat w oparciu o wybrane utwory. 2. Polska, ale jaka? Przedstaw

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Matura 2015

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Matura 2015 Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Matura 2015 Nauczyciel języka polskiego: mgr Eliza Szymańska mgr Marzena Golan Łęczna, dnia 7 kwietnia 2014 r. str. 1

Bardziej szczegółowo

Uwagi LITERATURA. ... data i podpis dyrektora. Nr tematu

Uwagi LITERATURA. ... data i podpis dyrektora. Nr tematu Lista tematów z języka polskiego na część wewnętrzną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie Nr tematu LITERATURA

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA

WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA 1. Kreacje bohaterów heroicznych i ich funkcje w wybranych dziełach literackich różnych epok. Wskaż na podstawie wybranych utworów najistotniejsze

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy LITERATURA 1. "Żyć życiem innym niż większość". Twoje rozważania o wybranych bohaterach literackich idących

Bardziej szczegółowo

21. Motyw snu i sposób jego ujęcia w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach. 22. Funkcja fantastyki literackiej. Omów zagadnienie na

21. Motyw snu i sposób jego ujęcia w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach. 22. Funkcja fantastyki literackiej. Omów zagadnienie na V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego W Dąbrowie Górniczej Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 Numer Literatura

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA WEWNĘTRZNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2016 ROKU W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH LITERATURA

TEMATY NA WEWNĘTRZNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2016 ROKU W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH LITERATURA ZS Silesia 1 TEMATY NA WEWNĘTRZNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2016 ROKU W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH LITERATURA 1. Analizując celowo dobrane teksty literackie, określ

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 TECHNIKUM ZAWODOWE

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 TECHNIKUM ZAWODOWE Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 TECHNIKUM ZAWODOWE 1 Ustny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2014/2015 I. Literatura Numer Temat tematu

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW DO MATURY USTNEJ 2014

PROPOZYCJE TEMATÓW DO MATURY USTNEJ 2014 I Literatura: PROPOZYCJE TEMATÓW DO MATURY USTNEJ 2014 1. Mitologizacja i demitologizacja Polski i Polaków. Omów 2. Zdrajcy, szubrawcy, kreatury i kanalie. Na wybranych przykładach przedstaw sposoby kreowania

Bardziej szczegółowo

Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki

Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki Uwagi OKE 1. Inspiracje antyczne w kulturze. Scharakteryzuj je, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, rzeźbiarskie, architektoniczne).

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach Literatura 1.Motyw wiosny i jego funkcje. Omów temat

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO CHEMICZNYCH W TRZEBINI

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO CHEMICZNYCH W TRZEBINI LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO CHEMICZNYCH W TRZEBINI TEMATY LITERATURA 1. Motyw biesiady i jego funkcja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 LITERATURA 1. Porównaj obrazy domu i rodziny w literaturze, analizując 2. Literackie portrety matek. Analizując celowo

Bardziej szczegółowo

Lista tematów maturalnych na egzamin ustny z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012.

Lista tematów maturalnych na egzamin ustny z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012. Lista tematów maturalnych na egzamin ustny z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012. I LITERATURA 1. Miłośd i jej różne oblicza. Omów na przykładach dwóch 2. Groteska jako metoda kreowania rzeczywistości.

Bardziej szczegółowo

Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura

Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura 1.1 Analizując utwory polskie i/ lub obce scharakteryzuj różne odmiany awangardowego dramatu XX wieku. 1.2 Ballada romantyczna jako źródło inspiracji

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 LITERATURA 1. Różne sposoby i funkcje ukazywania świata wewnętrznego bohatera w wybranych powieściach

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IMIENIA STANISŁAWA STASZICA W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 LITERATURA 1. Przedstaw

Bardziej szczegółowo

Włocławek, 01.04.2014r.

Włocławek, 01.04.2014r. Włocławek, 01.04.2014r. Tematy prezentacji na ustną maturę z języka polskiego obowiązujące w Zespole Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku w roku szkolnym 2014/15 Lista tematów dla uczniów

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego na Wydział Zaoczny w roku szkolnym 2013/2014.

Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego na Wydział Zaoczny w roku szkolnym 2013/2014. Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego na Wydział Zaoczny w roku szkolnym 2013/2014. I. Literatura. 1. Gatunki biblijne i nawiązania do nich w literaturze późniejszych epok. Przywołaj i

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNA LISTA TEMATÓW DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO Rok szkolny 2014/2015 Literatura SZKOLNA LISTA TEMATÓW DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO Rok szkolny 2014/2015 1. Motywy baśniowe w tekstach literackich. Zanalizuj 2. Fascynacja nowoczesnością w literaturze

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku w roku szkolnym 2014/2015 I. Literatura 1. Przedstaw na wybranych przykładach literackie krainy szczęścia

Bardziej szczegółowo

Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w Konińskim Centrum Edukacyjnym w Koninie w roku szkolnym 2011/2012.

Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w Konińskim Centrum Edukacyjnym w Koninie w roku szkolnym 2011/2012. Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w Konińskim Centrum Edukacyjnym w Koninie w roku szkolnym 2011/2012. I. Literatura 1. Literackie portrety matek. Porównaj na podstawie

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ MATURA 2014

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ MATURA 2014 TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ MATURA 2014 LITERATURA 1. Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Przedstaw sposoby kreowania portretów

Bardziej szczegółowo

23. Walka o władzę jako problem poruszany w literaturze polskiej i obcej. Omów na wybranych przykładach. 24. Różne postawy człowieka wobec

23. Walka o władzę jako problem poruszany w literaturze polskiej i obcej. Omów na wybranych przykładach. 24. Różne postawy człowieka wobec Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego do sesji wiosennej 2014 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu I. Literatura 1. Niepogodzeni ze światem. Przedstaw

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2014 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2014 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2014 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU LITERATURA 1. Rola i znaczenie snów w życiu bohaterów literackich, mitologicznych lub biblijnych.

Bardziej szczegółowo

I. L I T E R A T U R A

I. L I T E R A T U R A Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w Zespole Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Rybniku w roku szkolnym 2014/2015 I. L I T E R A T U R A 1. Obecność motywów mitologicznych

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 LITERATURA

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 LITERATURA TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 LITERATURA 1. Człowiek wobec ojczyzny w literaturze różnych epok. Omów na 2. Oblicza zła w literaturze XIX

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w Zespole Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Rybniku w roku szkolnym 2011/2012

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w Zespole Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Rybniku w roku szkolnym 2011/2012 Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w Zespole Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Rybniku w roku szkolnym 2011/2012 I. L I T E R A T U R A 1. Obecność motywów mitologicznych

Bardziej szczegółowo

PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROŁYCH W OLSZTYNIE TWOJA SZKOŁA

PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROŁYCH W OLSZTYNIE TWOJA SZKOŁA PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROŁYCH W OLSZTYNIE TWOJA SZKOŁA Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2012 I LITERATURA 1. Różne sposoby wykorzystywania motywów

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. XVI LO im. Armii Krajowej w Tarnowie

LISTA TEMATÓW DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. XVI LO im. Armii Krajowej w Tarnowie LISTA TEMATÓW DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 XVI LO im. Armii Krajowej w Tarnowie LITERATURA 1. Romantyczne i pozytywistyczne kryteria oceny wartości

Bardziej szczegółowo

1/5. LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO matura w roku szkolnym 2014/ 2015 LITERATURA

1/5. LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO matura w roku szkolnym 2014/ 2015 LITERATURA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO matura w roku szkolnym 2014/ 2015 LITERATURA 1. Motyw wędrówki w literaturze. Omów sposoby jego przedstawiania i funkcjonowania w wybranych

Bardziej szczegółowo

Korespondencja sztuk

Korespondencja sztuk 1 Korespondencja sztuk 1. Motyw rodziny w literaturze, sztuce, filmie. Przedstaw na wybranych 2. Balladę, powieść poetycką, poemat dygresyjny uważa się za typowe gatunki romantyzmu. Wyjaśnij, dlaczego.

Bardziej szczegółowo

MATURA 2013 sesja wiosenna TEMATY DO EGZAMINU WEWNĘTRZNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO W GLIWICACH

MATURA 2013 sesja wiosenna TEMATY DO EGZAMINU WEWNĘTRZNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO W GLIWICACH MATURA 2013 sesja wiosenna TEMATY DO EGZAMINU WEWNĘTRZNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO W GLIWICACH LITERATURA 1. Analizując wybrane przykłady, omów główne

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015 LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015 Literatura 1. Kochankowie wszechczasów w literaturze różnych epok. Omów sposób ich przedstawienia, odwołując się do wybranych

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MAJ 2014

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MAJ 2014 1 LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MAJ 2014 Nr tematu LITERATURA Temat 1. Wierność ideałom a kariera. Rozważ, jak literatura polska i obca podejmuje ten temat.

Bardziej szczegółowo

MATURA 2015 Lista tematów na egzamin ustny z języka polskiego. Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie

MATURA 2015 Lista tematów na egzamin ustny z języka polskiego. Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie MATURA 2015 Lista tematów na egzamin ustny z języka polskiego Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie I LITERATURA 1. Przedstaw obrazy i określ funkcję wiosny w literaturze. Omów, analizując celowo dobrane

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO w ZSE i L w roku szk. 2014/2015

TEMATY NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO w ZSE i L w roku szk. 2014/2015 TEMATY NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO w ZSE i L w roku szk. 2014/2015 I. LITERATURA 1. Zaprezentuj różne koncepcje państwa, odwołując się do wybranych utworów 2. Różne sposoby funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prezentacji z języka polskiego w Zespole Szkół Nr 2 w Wyszkowie na rok szkolny 2014/2015

Propozycje tematów prezentacji z języka polskiego w Zespole Szkół Nr 2 w Wyszkowie na rok szkolny 2014/2015 Propozycje tematów prezentacji z języka polskiego w Zespole Szkół Nr 2 w Wyszkowie na rok szkolny 2014/2015 LITERATURA 1. Pieniądz i jego rola w życiu bohatera literackiego. Przedstaw problem n wybranych

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 I. I.1. Obraz społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem szlachty polskiej w literaturze różnych

Bardziej szczegółowo

ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO - TECHNIKUM NR 1 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych ul. Leśna 5; 58-560 Jelenia Góra TEMATY MATURALNE NA ROK SZKOLNY 2013/2014

Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych ul. Leśna 5; 58-560 Jelenia Góra TEMATY MATURALNE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 I. LITERATURA 1. Kim jest ten dziwny nieznajomy? Na podstawie wybranych dzieł literatury polskiej przedstaw sposoby tworzenia wizerunku Boga. 2. Autobiografia jako tworzywo literackie. Rozwiń temat na

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015 Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015 przygotowana przez Komisję Przedmiotów Humanistycznych w ZSZiO w Sułkowicach I. Literatura 1. Przeżyłem, więc jestem.

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO obowiązująca w roku szkolnym 2012/2013 w II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO obowiązująca w roku szkolnym 2012/2013 w II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO obowiązująca w roku szkolnym 2012/2013 w II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu Nr tematu LITERATURA 1a Od herosa do pantoflarza różnorodne portrety

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na egzamin maturalny ustny z języka polskiego

Lista tematów na egzamin maturalny ustny z języka polskiego Lista tematów na egzamin maturalny ustny z języka polskiego Planowana liczba zdających w roku szkolnym 2014/2015-20 Literatura 1. Biblia jako źródło ponadczasowych motywów, symboli i postaw. Omów temat,

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO zatwierdzonych na ustny egzamin maturalny

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO zatwierdzonych na ustny egzamin maturalny LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO zatwierdzonych na ustny egzamin maturalny w sesji roku szkolnego 2014/2015 w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych Nr 38, Niepublicznym Uzupełniającym Technikum

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Tematy oznaczone gwiazdką zostały zaproponowane przez konkretnych uczniów i tylko dla nich są przeznaczone.

UWAGA: Tematy oznaczone gwiazdką zostały zaproponowane przez konkretnych uczniów i tylko dla nich są przeznaczone. UWAGA: Tematy oznaczone gwiazdką zostały zaproponowane przez konkretnych uczniów i tylko dla nich są przeznaczone. LITERATURA 1. Odwołując się do wybranych dzieł literackich, pokaż różnorodność funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM I. LITERATURA 1. Pożegnanie i rozłąka jako temat literacki. Omów na podstawie analizowanych tekstów. 2. Mistrzowie

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW PREZENTACJI MATURALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

LISTA TEMATÓW PREZENTACJI MATURALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 LISTA TEMATÓW PREZENTACJI MATURALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 LITERATURA 1. Od Juliusza Verne'a do Stanisława Lema analizując wybrane utwory, przedstaw ewolucję powieści science-fiction. 2. Polemiki,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W GRUDZIĄDZU. Wykaz tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w roku szkolnym 2014/2015 I.

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W GRUDZIĄDZU. Wykaz tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w roku szkolnym 2014/2015 I. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W GRUDZIĄDZU Wykaz tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w roku szkolnym 2014/2015 I. LITERATURA 1. Biografia jako klucz do odczytania twórczości artysty. Przedstaw

Bardziej szczegółowo

ZESTAW TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ZESTAW TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESTAW TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 LITERATURA 1. Władza zaszczyt czy obowiązek? Omów temat, odwołując się do stosownych przykładów 2. Matki, żony, femme

Bardziej szczegółowo

16. Zaprezentuj i porównaj różne wizerunki Boga oraz określ ich funkcje w wybranych utworach literackich z różnych epok. 17. Rozmowy z Bogiem w

16. Zaprezentuj i porównaj różne wizerunki Boga oraz określ ich funkcje w wybranych utworach literackich z różnych epok. 17. Rozmowy z Bogiem w Tematy ustnej części egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2011/ 2012 w CXXII Liceum Ogólnokształcącym im. Ignacego Domeyki w Warszawie Literatura 1. Reinterpretacje wybranych mitów greckich

Bardziej szczegółowo

LITERATURA: LISTA TEMATÓW MATURALNYCH w ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 im. M. REJA w SZCZECINIE NA ROK SZKOLNY 2014 / 2015

LITERATURA: LISTA TEMATÓW MATURALNYCH w ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 im. M. REJA w SZCZECINIE NA ROK SZKOLNY 2014 / 2015 LISTA TEMATÓW MATURALNYCH w ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 im. M. REJA w SZCZECINIE NA ROK SZKOLNY 2014 / 2015 LITERATURA: 1. Duchy, zjawy, upiory w literaturze romantycznej. Omów funkcje tego motywu w wybranych utworach.

Bardziej szczegółowo

TEMATY PREZENTACJI MATURALNYCH 2013 LITERATURA

TEMATY PREZENTACJI MATURALNYCH 2013 LITERATURA TEMATY PREZENTACJI MATURALNYCH 2013 LITERATURA 1. Bóg w literaturze. Zaprezentuj temat w oparciu o wybrane teksty. 2. Anioły w literaturze. Przedstaw temat na wybranych 3. Motyw piekła w literaturze. Omów

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w roku szkolnym 2011/2012

Szkolna lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w roku szkolnym 2011/2012 Szkolna lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w roku szkolnym 2011/2012 Literatura 1. Echa powstań narodowych w literaturze polskiej. Przedstaw zagadnienie na 2. Mechanizmy i skutki

Bardziej szczegółowo

MATURA 2014 - egzamin ustny z języka polskiego Liceum Ogólnokształcące Nr XIII we Wrocławiu

MATURA 2014 - egzamin ustny z języka polskiego Liceum Ogólnokształcące Nr XIII we Wrocławiu MATURA 2014 - egzamin ustny z języka polskiego Liceum Ogólnokształcące Nr XIII we Wrocławiu I. LITERATURA 1. Arkadia, Eden, Raj, Wyspy Szczęśliwe... Porównaj obrazy miejsc szczęśliwych zawarte w utworach

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W POMORSKICH SZKOŁACH RZEMIOSŁ

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W POMORSKICH SZKOŁACH RZEMIOSŁ SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W POMORSKICH SZKOŁACH RZEMIOSŁ I LITERATURA 1. Kultura średniowiecza źródłem inspiracji dla współczesnej literatury

Bardziej szczegółowo

MATURA USTNA Z JĘZYKA POLSKIEGO 2012/2013

MATURA USTNA Z JĘZYKA POLSKIEGO 2012/2013 MATURA USTNA Z JĘZYKA POLSKIEGO 2012/2013 LITERATURA 1) Kulinaria w literaturze. Omów funkcję tego motywu w wybranych utworach literackich. 2) Pan i sługa w literaturze. Przedstaw różne sposoby ujęcia

Bardziej szczegółowo

24. Motyw tułacza i pielgrzyma w literaturze XIX wieku. Omów sposoby przedstawienia oraz jego znaczenie w wybranych utworach literackich. 25.

24. Motyw tułacza i pielgrzyma w literaturze XIX wieku. Omów sposoby przedstawienia oraz jego znaczenie w wybranych utworach literackich. 25. I. Literatura 1. Rozsądek i uczciwość jako odwieczne wartości pomocne w dążeniu do szczęścia. Omów zagadnienie na wybranych 2. Sposoby ujęcia motywu rodzica i dziecka w literaturze. Omów na wybranych 3.

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 w I Liceum Ogólnokształcącym w Bystrzycy Kłodzkiej 139 tematów.

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 w I Liceum Ogólnokształcącym w Bystrzycy Kłodzkiej 139 tematów. Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 w I Liceum Ogólnokształcącym w Bystrzycy Kłodzkiej 139 tematów. LITERATURA: 1. Motyw domu rodzinnego w literaturze.

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO KOMISJA HUMANISTYCZNA 2014/2015 TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH W GDAŃSKU Matura 2015 I. LITERATURA 1. Literatura w służbie ideologii. Co sądzisz

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Turku MATURA 2015. Propozycje tematów na egzamin wewnętrzny w klasach technikum LITERATURA

Zespół Szkół Technicznych w Turku MATURA 2015. Propozycje tematów na egzamin wewnętrzny w klasach technikum LITERATURA Zespół Szkół Technicznych w Turku MATURA 2015 Propozycje tematów na egzamin wewnętrzny w klasach technikum LITERATURA 1. Bohater wierny swoim ideałom. Omów sposoby kreowania takich bohaterów, analizując

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA MATURĘ USTNĄ Z J.POLSKIEGO W ROKU 2007 (PRZYGOTOWANA PRZEZ ZESPÓŁ POLONISTOW)

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA MATURĘ USTNĄ Z J.POLSKIEGO W ROKU 2007 (PRZYGOTOWANA PRZEZ ZESPÓŁ POLONISTOW) SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA MATURĘ USTNĄ Z J.POLSKIEGO W ROKU 2007 (PRZYGOTOWANA PRZEZ ZESPÓŁ POLONISTOW) LITERATURA 1. Człowiek doskonały. Przedstaw różne propozycje realizacji tego motywu, analizując wybrane

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 LITERATURA

ZAGADNIENIA NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 LITERATURA ZAGADNIENIA NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 LITERATURA 1. Różne obrazy szkoły w literaturze. Scharakteryzuj je oraz omów ich funkcje na wybranych przykładach literackich. 2.

Bardziej szczegółowo

Tematy maturalne Ustny egzamin maturalny z języka polskiego w 2014r. Literatura

Tematy maturalne Ustny egzamin maturalny z języka polskiego w 2014r. Literatura Tematy maturalne Ustny egzamin maturalny z języka polskiego w 2014r. Literatura 1. Czyny przeciw naturze, rodzą przeciwny naturze niepokój. Władza- odwieczne pragnienie ludzi, którego realizacja niesie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 W ŁODZI LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI 2012

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 W ŁODZI LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI 2012 LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI 2012 I. TEMATY Z LITERATURY 1. Władza i moralna sytuacja człowieka uwikłanego w jej mechanizmy jako temat stale obecny w literaturze.

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2010/2011:

Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2010/2011: Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2010/2011: 1. Porównaj wybrane kreacje bohaterów współczesnego kina z wybranymi kreacjami bohaterów literatury XIX i XX wieku. 2. Awangarda w sztuce. Omów

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015- W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU

LISTA TEMATÓW NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015- W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU LISTA TEMATÓW NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015- W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU LITERATURA 1. Symbolika żywiołów. Interpretując wybrane teksty poetyckie,

Bardziej szczegółowo

Strona nr 1 z 6. pieczęć szkoły 2 4 7 8 0 1 - A 9 3 1 J 2 2 L. identyfikator szkoły/identyfikatory szkół w zespole

Strona nr 1 z 6. pieczęć szkoły 2 4 7 8 0 1 - A 9 3 1 J 2 2 L. identyfikator szkoły/identyfikatory szkół w zespole pieczęć szkoły Strona nr 1 z 6 2 4 7 8 0 1 - A 9 3 1 J 2 2 L identyfikator szkoły/identyfikatory szkół w zespole LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO Planowana liczba zdających w roku

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w Zespole Szkół nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu. Rok szkolny 2011 / 2012

Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w Zespole Szkół nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu. Rok szkolny 2011 / 2012 Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w Zespole Szkół nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu I. LITERATURA. Rok szkolny 2011 / 2012 1. Odwołując się do wybranych przykładów, wyjaśnij

Bardziej szczegółowo

literackich XX wieku. 22. Twórczość J. Kochanowskiego w tradycji literackiej późniejszych epok. Rozwiń temat na wybranych przykładach. 23.

literackich XX wieku. 22. Twórczość J. Kochanowskiego w tradycji literackiej późniejszych epok. Rozwiń temat na wybranych przykładach. 23. Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 dla uczniów/słuchaczy: Technikum Fryzjerskiego, Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Fryzjerskiego dla Dorosłych,

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego Literatura 1. Przedstaw motyw Arkadii w literaturze antycznej i współczesnej, analizując wybrane utwory. 2. Zanalizuj twórczość futurystów

Bardziej szczegółowo

Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego z języka polskiego - rok szkolny 2013/2014.

Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego z języka polskiego - rok szkolny 2013/2014. Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego z języka polskiego - rok szkolny 2013/2014. druk EM_4 Nr LITERATURA 1. Sposoby kreowania świata w wierszach poetów współczesnych. Rozwiń temat, analizując

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na egzamin ustny z języka polskiego

Lista tematów na egzamin ustny z języka polskiego 0 2 0 7 0 1-5 2 - - - identyfikator szkoły pieczęć szkoły miejscowość: Kamienna Góra, data: 28.03.2013 r. Lista tematów na egzamin ustny z języka polskiego - EGZAMIN MATURALNY W 2014 R. - LITERATURA 1.

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2011/2012

Lista tematów na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2011/2012 Lista tematów na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2011/2012 Literatura 1. Scharakteryzuj Polaków portret własny ukazany w wybranych utworach literackich. 2. Manifesty

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW PREZENTACJI MATURA 2015

SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW PREZENTACJI MATURA 2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW PREZENTACJI Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 OPRACOWAŁ ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWY NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO JĘZYK POLSKI SZKOLNY ZESTAW

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN MATURALNY Z JEZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN MATURALNY Z JEZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Powiatowy Zespół Szkół Liceum Ogólnokształcące im. J. M. Ossolińskiego Ul. Wilcza 10 56-120 Brzeg Dolny LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN MATURALNY Z JEZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Planowana liczba

Bardziej szczegółowo

Tematy na egzamin ustny z języka polskiego matura 2015 w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie

Tematy na egzamin ustny z języka polskiego matura 2015 w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie LITERATURA Tematy na egzamin ustny z języka polskiego matura 2015 w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie 1. Motyw rycerza i jego rycerskiej walki. Omów zagadnienie na wybranych tekstach z 2. Polacy o Żydach,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW MATURALNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO. matura do 2014 roku

SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW MATURALNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO. matura do 2014 roku 1 SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW MATURALNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO matura do 2014 roku 2 I. LITERATURA 1. Przedstaw sposoby funkcjonowania motywów biblijnych w twórczości dwóch wybranych autorów. Dokonaj analizy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2011. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2011. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2011. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1 Rola karykatury w literaturze i sztuce. Rozważ problem na wybranych tekstach kultury.

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egza minu ma turalnego z języ ka polskiego (stary egza min) w Zespole Szkół ZD Z w Kielcach

Lista tematów do części ustnej egza minu ma turalnego z języ ka polskiego (stary egza min) w Zespole Szkół ZD Z w Kielcach Lista tematów do części ustnej egza minu ma turalnego z języ ka polskiego (stary egza min) w Zespole Szkół ZD Z w Kielcach w roku szkolnym 2014/2015 i kolejnych I. Literatura 1. Polska sztuka kabaretowa

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA SESJĘ WIOSENNĄ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA SESJĘ WIOSENNĄ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA SESJĘ WIOSENNĄ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU L I T E R A T U R A 1.

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2010/ 2011 Tematy prezentacji z języka polskiego.

Egzamin maturalny 2010/ 2011 Tematy prezentacji z języka polskiego. Egzamin maturalny 2010/ 2011 Tematy prezentacji z języka polskiego. I. LITERATURA 1. Zinterpretuj sposób kreacji wizerunku ukochanej kobiety w literaturze polskiej i obcej (na wybranych przykładach z dwóch

Bardziej szczegółowo

1. Portret spiskowca w literaturze. Odwołując się do wybranych utworów przedstaw sposób kreacji postaci.

1. Portret spiskowca w literaturze. Odwołując się do wybranych utworów przedstaw sposób kreacji postaci. Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim I. Literatura 1. Portret spiskowca

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TEMATÓW DO WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

WYKAZ TEMATÓW DO WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 WYKAZ TEMATÓW DO WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 LITERATURA 1. Humanizm renesansowy w twórczości J. Kochanowskiego i w poezji współczesnej. Omów temat w oparciu o wybrane

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 LITERATURA

TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 LITERATURA TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 LITERATURA 1.Tęsknota do ładu świata i wiara w możliwość ocalenia człowieka w twórczości Czesława Miłosza. Zaprezentuj temat w oparciu o wybrane utwory

Bardziej szczegółowo

I LO im. Józefa Ignacego Kraszewskiego

I LO im. Józefa Ignacego Kraszewskiego Lista tematów z języka polskiego na egzamin maturalny wewnętrzny w I Liceum Ogólnokształcącym im.j.i.kraszewskiego w roku szkolnym 2013/2014 LITERATURA 1. Wizerunki młodzieży w literaturze XIX i XX wieku.

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Narodowej w roku 2013/2014

Szkolna lista tematów na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Narodowej w roku 2013/2014 Szkolna lista tematów na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Narodowej w roku 2013/2014 Literatura 1. Życie jako teatr. Omów temat, przedstawiając

Bardziej szczegółowo

TEMATY DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

TEMATY DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Pogorzela, 31.03.2014 r. TEMATY DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. LITERATURA 1. Dialog z barokiem w literaturze późniejszych epok. Omów zagadnienie, analizując

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU TEMATY PREZENTACJI DO WEWNĘTRZNEGO EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI, MATURA

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU TEMATY PREZENTACJI DO WEWNĘTRZNEGO EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI, MATURA ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU TEMATY PREZENTACJI DO WEWNĘTRZNEGO EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI, MATURA 2015 LITERATURA NR TEMAT TEMATU 1. Tragizm postaw bohaterów antycznych, romantycznych i współczesnych.

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2012/2013

TEMATY NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2012/2013 TEMATY NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2012/2013 Literatura: 1. Omów różnorodne ujęcia motywu świata teatru w utworach Odwołaj się do wybranych dzieł. 2. Od

Bardziej szczegółowo

Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014

Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 LITERATURA 1. Młodzi wobec tradycji. Na wybranych przykładach literackich przedstaw postawy wobec tego elementu

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego 2015

Propozycje tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego 2015 Propozycje tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego 2015 LITERATURA 1. Satyra, parodia, groteska jako metody demaskowania rzeczywistości Rozważ temat na 2. Funkcje groteski w kreowaniu

Bardziej szczegółowo

Tematy do matury wewnętrznej z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 LITERATURA

Tematy do matury wewnętrznej z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 LITERATURA Tematy do matury wewnętrznej z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 LITERATURA 1. Mityzacja rzeczywistości w polskiej prozie XX Przedstaw problem na przykładzie wybranych utworów (np. B. Schulza,

Bardziej szczegółowo

Tematy maturalne na ustny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015

Tematy maturalne na ustny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 I. Literatura Tematy maturalne na ustny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 1. Funkcje rekwizytów w literaturze (jabłko, pierścień). Omów na wybranych 2. Różne formy buntu ukazane w literaturze.

Bardziej szczegółowo