USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013"

Transkrypt

1 USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013

2 I LITERATURA 1. Analizując wybrane przykłady, omów funkcjonowanie motywu snu w literaturze różnych epok. 2. Macierzyństwo w literaturze polskiej. Scharakteryzuj funkcjonowanie tego motywu w utworach różnych epok. 3. Perswazja i apel jako literackie sposoby kształtowania moralnych i politycznych postaw Polaków. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory z literatury różnych epok. 4. Modlitwa jako motyw w literaturze. Przedstaw różne jego ujęcia na podstawie analizy wybranych przykładów. 5. Motyw ojca w literaturze. Omów temat, analizując wybrane przykłady z literatury różnych epok. 6. Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Przedstaw sposoby kreowania portretów naszych rodaków oraz ich funkcje, analizując wybrane utwory. 7. Krajobraz jako motyw literacki przedstaw jego funkcjonowanie w twórczości pisarzy różnych epok. 8. Od afirmacji do kontestacji. Przedstaw literackie sposoby prezentacji różnych postaw wobec Boga i świata na podstawie analizy wybranych utworów. 9. Funkcjonowanie motywu arkadii w literaturze. Omów na podstawie analizy wybranych utworów. 10. Motyw wędrówki. Przedstaw różne ujęcia tego motywu w wybranych utworach literackich i określ jego funkcje. 11. Przedstaw funkcje komizmu, analizując wybrane utwory literackie różnych epok. 12. Horacjański motyw exegi monumentum w poezji późniejszych epok. Omów jego funkcjonowanie, odwołując się do wybranych przykładów. 13. My i wy. Zanalizuj przyczyny i konsekwencje konfliktu pokoleń ukazane w wybranych utworach różnych epok. 14. Różne literackie ujęcia rewolucji oraz ich funkcje. Omów zagadnienie analizując wybrane utwory. 15. Różne sposoby kreowania obrazu rodziny i ich funkcje utworach literackich. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory. 16. Różne oblicza samotności. Scharakteryzuj bohaterów, którzy żyją poza zbiorowością i określ przyczyny ich wyobcowania. 17. Obrazy miast jako przestrzeni życiowej w literaturze. Przedstaw motyw na podstawie analizy wybranych utworów. 18. Przedstaw różne oblicza sarmatyzmu, analizując wybrane przykłady z literatury.

3 19. Utopie i antyutopie w literaturze sposoby kreowania oraz ich funkcje. Omów na wybranych przykładach. 20. Portrety kochanków w literaturze różnych epok. Zaprezentuj temat, analizując wybrane utwory literackie. 21. Mity polskiego romantyzmu. Ich kontynuacje, akceptacje i polemiki z nimi w dziełach twórców następnych epok. Omów temat na postawie analizy wybranych utworów. 22. Porównaj różne ujęcia motywu wesela w literaturze i jego funkcje, analizując wybrane utwory. 23. Motyw cierpienia w literaturze. Omów jego funkcję, analizując wybrane utwory. 24. Portret kobiety w literaturze. Scharakteryzuj różne wizerunki kobiet na podstawie analizy wybranych utworów. 25. Człowiek uwikłany w historię. Przedstaw różne ujęcia tego problemu w literaturze. 26. Literackie reinterpretacje mitów antycznych. Scharakteryzuj sposoby i cele tego literackiego zjawiska. 27. Przenikanie świata realnego i fantastycznego w utworach literackich. Omów na wybranych przykładach. 28. Dokonaj analizy monologów wybranych bohaterów literackich, będących w konflikcie ze sobą i światem. 29. Topos władcy idealnego w literaturze. Omów temat na podstawie analizy wybranych utworów. 30. Romantyczne i pozytywistyczne kryteria oceny człowieka. Na podstawie analizy wybranych utworów omów podobieństwa i różnice między nimi. 31. Od Rolanda do bohatera współczesnego. Wykaż funkcjonowanie motywu etosu rycerskiego w wybranych utworach literackich epok późniejszych. 32. Dokument i parabola jako sposoby ukazania rzeczywistości XX wieku. Omów zagadnienie, analizując utwory literatury polskiej i obcej. 33. Przedstaw koncepcje roli poety w życiu społeczeństwa i narodu, analizując wybrane utwory z różnych epok. 34. Ludowość i ludomania. Omów różne sposoby nawiązania do folkloru i życia ludu w twórczości literackiej, analizując wybrane utwory. 35. Motyw tańca. Analizując wybrane utwory, określ funkcję tego motywu w literaturze różnych epok. 36. Analizując wybrane utwory, omów przyczyny i skutki konfliktów rodzinnych w życiu bohaterów literackich. 37. Walka dobra ze złem jako temat utworów literackich różnych epok. Zanalizuj sposoby przedstawienia tego motywu w twórczości wybranych poetów i pisarzy różnych epok.

4 38. Porównaj ziemiańskie modele życia w literaturze polskiej na podstawie analizy wybranych utworów. 39. Nawiązania do twórczości Jana Kochanowskiego i ich funkcje w literaturze późniejszych epok. Analiza wybranych utworów. 40. Metamorfoza bohatera i jej sens. Scharakteryzuj wybrane postacie literackie z różnych epok, uwzględniając kontekst filozoficzny i historyczny. 41. Człowiek i władza jako temat literatury. Przedstaw sposoby ujęcia tego problemu na podstawie analizy wybranych dzieł literackich. 42. Różne sposoby prezentacji doświadczeń II wojny światowej w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach literackich. 43. Mit raju utraconego w literaturze polskiej. Przedstaw funkcjonowanie tego motywu w utworach wybranych epok. 44. Przedstaw literackie obrazy przyrody i omów ich funkcje na podstawie analizy wybranych utworów A. Mickiewicza. 45. Człowiek w sytuacji granicznej. Omów temat, analizując postawy bohaterów literatury wojennej. 46. Obrazy wsi w literaturze polskiej. Przedstaw sposoby ich kreowania i różne funkcje w wybranych utworach. 47. Poezja twórców młodego i starszego pokolenia wobec doświadczeń II wojny światowej. Analizując wybrane wiersze, porównaj postawy obu generacji. 48. Dziedzictwo filozofii franciszkańskiej w literaturze polskiej. Zanalizuj różne sposoby funkcjonowania motywów franciszkańskich w wybranych dziełach literackich. 49. Dialog twórców literatury z filozofami. Omów temat na podstawie analizy wybranych dzieł literackich. 50. Dziedzictwo kultury sarmackiej w literaturze późniejszych epok. Omów temat, analizując wybrane utwory. 51. Motto jako klucz do interpretacji dzieła. Dokonaj analizy funkcji motta w wybranych utworach. 52. Różne sposoby funkcjonowania motywu winy i kary w literaturze. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady. 53. Obraz polskiego domu. Omów sposoby prezentowania motywu oraz jego funkcje w wybranych utworach. 54. Wpływ miłości na wybory moralne człowieka jako temat w literaturze. Przedstaw różne jego ujęcia, analizując wybrane przykłady. 55. Na podstawie analizy wybranych utworów omów funkcję ironii w literaturze. 56. Dialog człowieka z Bogiem. Przedstaw różne ujęcia i funkcję motywu na podstawie analizy wybranych utworów.

5 57. Biografia jako klucz interpretacyjny. Na podstawie analizy utworów omów związki biografii z twórczością wybranego pisarza. 58. Polskie mity narodowe i polemika z nimi. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów literackich z różnych epok. 59. Góry jako źródło inspiracji artystycznej. Omów temat na podstawie analizy wybranych przykładów z różnych epok literackich. 60. Wizerunek Polaka w literaturze. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów literackich z różnych epok. 61. Rola kostiumu historycznego w literaturze. Omów na podstawie analizy wybranych przykładów. 62. Świat wartości więźniów łagrów i lagrów oraz jego odzwierciedlenie literaturze. Przedstaw temat, analizując wybrane dzieła. 63. Wygnanie i wykorzenienie jako źródło cierpień. Omów temat na podstawie analizy wybranych utworów. 64. Biblijny topos człowieka wędrowca i jego kontynuacje w literaturze późniejszych epok. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady. 65. Różnorodne ujęcia i funkcje motywu pracy. Omów na podstawie analizy wybranych utworów z różnych epok. 66. Omów funkcję motywu świata - teatru na podstawie analizy wybranych utworów z różnych epok. 67. Motyw vanitas w literaturze. Omów sposoby i funkcje jego prezentacji w wybranych utworach literackich. 68. Idealiści i marzyciele w literaturze różnych epok. Scharakteryzuj sposoby kreowania takich bohaterów na wybranych przykładach. 69. Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Omów funkcje i sposoby kreowania portretów Polaków w wybranych utworach. 70. Dziecko jako motyw literacki. Omów różne ujęcia tego motywu na podstawie analizy wybranych dzieł. 71. Małe ojczyzny w twórczości wielkich pisarzy. Scharakteryzuj je, analizując wybrane przykłady. 72. Motyw rozstania bohaterów literackich. Omów jego funkcję, analizując wybrane dzieła literatury polskiej i światowej. 73. Powstanie styczniowe w literaturze. Dokonaj analizy i interpretacji sposobów przedstawiania tego wydarzenia na podstawie wybranych utworów. 74. Topika baśniowa w literaturze romantycznej i współczesnych powieściach typu fantasy. Omów na wybranych przykładach. 75. Utwory- manifesty programowe. Dokonaj analizy wybranych i określ funkcję manifestu literackiego w utworach różnych epok. 76. Motywy sarmackie w polskiej literaturze science fiction. Analizując wybrane utwory przedstaw sposób ich ujęcia i funkcję. 77. Sonet i jego mistrzowie. Analizując wybrane utwory przedstaw tematykę i ewolucję tego gatunku literackiego.

6 78. Analizując Kwiatki św. Franciszka i utwory literatury z różnych epok, wyrastające z tradycji franciszkańskiej, przedstaw zawartą w nich koncepcję ludzkiego istnienia. 79. Przedstaw sposoby funkcjonowania motywu małych ojczyzn w literaturze na podstawie analizy wybranych utworów literackich. 80. Omów sposób i cel występowania toposu arkadyjskiego w literaturze różnych epok na podstawie analizy wybranych utworów. 81. Literackie apele, przesłania, testamenty. Scharakteryzuj te sposoby dialogu pisarza z czytelnikiem na podstawie analizy wybranych utworów. 82. Motyw powrotu w literaturze. Omów różne jego funkcje na podstawie analizy wybranych utworów z różnych epok.

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 I. LITERATURA 1. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Przedstaw temat w oparciu o wybrane przykłady.

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Matura 2015

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Matura 2015 Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Matura 2015 Nauczyciel języka polskiego: mgr Eliza Szymańska mgr Marzena Golan Łęczna, dnia 7 kwietnia 2014 r. str. 1

Bardziej szczegółowo

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA 1.Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania w wybranych utworach 2.Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens. Omów problem,

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA:

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: 1. Omów sposób funkcjonowania motywu wędrówki w literaturze, odwołując się do 2. Odwołując się do wybranych

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku w roku szkolnym 2014/2015 I. Literatura 1. Przedstaw na wybranych przykładach literackie krainy szczęścia

Bardziej szczegółowo

Uwagi LITERATURA. ... data i podpis dyrektora. Nr tematu

Uwagi LITERATURA. ... data i podpis dyrektora. Nr tematu Lista tematów z języka polskiego na część wewnętrzną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie Nr tematu LITERATURA

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO CHEMICZNYCH W TRZEBINI

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO CHEMICZNYCH W TRZEBINI LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO CHEMICZNYCH W TRZEBINI TEMATY LITERATURA 1. Motyw biesiady i jego funkcja

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 TECHNIKUM ZAWODOWE

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 TECHNIKUM ZAWODOWE Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 TECHNIKUM ZAWODOWE 1 Ustny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2014/2015 I. Literatura Numer Temat tematu

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy LITERATURA 1. "Żyć życiem innym niż większość". Twoje rozważania o wybranych bohaterach literackich idących

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW DO MATURY USTNEJ 2014

PROPOZYCJE TEMATÓW DO MATURY USTNEJ 2014 I Literatura: PROPOZYCJE TEMATÓW DO MATURY USTNEJ 2014 1. Mitologizacja i demitologizacja Polski i Polaków. Omów 2. Zdrajcy, szubrawcy, kreatury i kanalie. Na wybranych przykładach przedstaw sposoby kreowania

Bardziej szczegółowo

ZESTAW TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ZESTAW TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESTAW TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 LITERATURA 1. Władza zaszczyt czy obowiązek? Omów temat, odwołując się do stosownych przykładów 2. Matki, żony, femme

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZK. 2014/15

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZK. 2014/15 LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZK. 2014/15 LITERATURA 1. Przedstaw sposoby istnienia tradycji biblijnej w literaturze późniejszych epok, analizując wybrane utwory 2.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA

WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA 1. Kreacje bohaterów heroicznych i ich funkcje w wybranych dziełach literackich różnych epok. Wskaż na podstawie wybranych utworów najistotniejsze

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 LITERATURA 1. Porównaj obrazy domu i rodziny w literaturze, analizując 2. Literackie portrety matek. Analizując celowo

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach Literatura 1.Motyw wiosny i jego funkcje. Omów temat

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego na Wydział Zaoczny w roku szkolnym 2013/2014.

Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego na Wydział Zaoczny w roku szkolnym 2013/2014. Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego na Wydział Zaoczny w roku szkolnym 2013/2014. I. Literatura. 1. Gatunki biblijne i nawiązania do nich w literaturze późniejszych epok. Przywołaj i

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Bardziej szczegółowo

21. Motyw snu i sposób jego ujęcia w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach. 22. Funkcja fantastyki literackiej. Omów zagadnienie na

21. Motyw snu i sposób jego ujęcia w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach. 22. Funkcja fantastyki literackiej. Omów zagadnienie na V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego W Dąbrowie Górniczej Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 Numer Literatura

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA WEWNĘTRZNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2016 ROKU W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH LITERATURA

TEMATY NA WEWNĘTRZNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2016 ROKU W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH LITERATURA ZS Silesia 1 TEMATY NA WEWNĘTRZNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2016 ROKU W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH LITERATURA 1. Analizując celowo dobrane teksty literackie, określ

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO obowiązująca w roku szkolnym 2012/2013 w II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO obowiązująca w roku szkolnym 2012/2013 w II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO obowiązująca w roku szkolnym 2012/2013 w II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu Nr tematu LITERATURA 1a Od herosa do pantoflarza różnorodne portrety

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. XVI LO im. Armii Krajowej w Tarnowie

LISTA TEMATÓW DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. XVI LO im. Armii Krajowej w Tarnowie LISTA TEMATÓW DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 XVI LO im. Armii Krajowej w Tarnowie LITERATURA 1. Romantyczne i pozytywistyczne kryteria oceny wartości

Bardziej szczegółowo

MATURA 2015 Lista tematów na egzamin ustny z języka polskiego. Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie

MATURA 2015 Lista tematów na egzamin ustny z języka polskiego. Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie MATURA 2015 Lista tematów na egzamin ustny z języka polskiego Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie I LITERATURA 1. Przedstaw obrazy i określ funkcję wiosny w literaturze. Omów, analizując celowo dobrane

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W GRUDZIĄDZU. Wykaz tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w roku szkolnym 2014/2015 I.

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W GRUDZIĄDZU. Wykaz tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w roku szkolnym 2014/2015 I. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W GRUDZIĄDZU Wykaz tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w roku szkolnym 2014/2015 I. LITERATURA 1. Biografia jako klucz do odczytania twórczości artysty. Przedstaw

Bardziej szczegółowo

Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura

Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura 1.1 Analizując utwory polskie i/ lub obce scharakteryzuj różne odmiany awangardowego dramatu XX wieku. 1.2 Ballada romantyczna jako źródło inspiracji

Bardziej szczegółowo

24. Motyw tułacza i pielgrzyma w literaturze XIX wieku. Omów sposoby przedstawienia oraz jego znaczenie w wybranych utworach literackich. 25.

24. Motyw tułacza i pielgrzyma w literaturze XIX wieku. Omów sposoby przedstawienia oraz jego znaczenie w wybranych utworach literackich. 25. I. Literatura 1. Rozsądek i uczciwość jako odwieczne wartości pomocne w dążeniu do szczęścia. Omów zagadnienie na wybranych 2. Sposoby ujęcia motywu rodzica i dziecka w literaturze. Omów na wybranych 3.

Bardziej szczegółowo

23. Walka o władzę jako problem poruszany w literaturze polskiej i obcej. Omów na wybranych przykładach. 24. Różne postawy człowieka wobec

23. Walka o władzę jako problem poruszany w literaturze polskiej i obcej. Omów na wybranych przykładach. 24. Różne postawy człowieka wobec Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego do sesji wiosennej 2014 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu I. Literatura 1. Niepogodzeni ze światem. Przedstaw

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Nr Literatura 1. Literackie wizje polskiego dworu. Omów temat w oparciu o wybrane utwory. 2. Polska, ale jaka? Przedstaw

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 LITERATURA 1. Różne sposoby i funkcje ukazywania świata wewnętrznego bohatera w wybranych powieściach

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO w ZSE i L w roku szk. 2014/2015

TEMATY NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO w ZSE i L w roku szk. 2014/2015 TEMATY NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO w ZSE i L w roku szk. 2014/2015 I. LITERATURA 1. Zaprezentuj różne koncepcje państwa, odwołując się do wybranych utworów 2. Różne sposoby funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 LITERATURA

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 LITERATURA TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 LITERATURA 1. Człowiek wobec ojczyzny w literaturze różnych epok. Omów na 2. Oblicza zła w literaturze XIX

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO zatwierdzonych na ustny egzamin maturalny

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO zatwierdzonych na ustny egzamin maturalny LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO zatwierdzonych na ustny egzamin maturalny w sesji roku szkolnego 2014/2015 w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych Nr 38, Niepublicznym Uzupełniającym Technikum

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Tematy oznaczone gwiazdką zostały zaproponowane przez konkretnych uczniów i tylko dla nich są przeznaczone.

UWAGA: Tematy oznaczone gwiazdką zostały zaproponowane przez konkretnych uczniów i tylko dla nich są przeznaczone. UWAGA: Tematy oznaczone gwiazdką zostały zaproponowane przez konkretnych uczniów i tylko dla nich są przeznaczone. LITERATURA 1. Odwołując się do wybranych dzieł literackich, pokaż różnorodność funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ MATURA 2014

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ MATURA 2014 TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ MATURA 2014 LITERATURA 1. Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Przedstaw sposoby kreowania portretów

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W I LO IM. GEN. J.

TEMATY NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W I LO IM. GEN. J. TEMATY NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W I LO IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO W KUTNIE I LITERATURA 1. Biblia jako źródło wzorców osobowych.

Bardziej szczegółowo

1/5. LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO matura w roku szkolnym 2014/ 2015 LITERATURA

1/5. LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO matura w roku szkolnym 2014/ 2015 LITERATURA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO matura w roku szkolnym 2014/ 2015 LITERATURA 1. Motyw wędrówki w literaturze. Omów sposoby jego przedstawiania i funkcjonowania w wybranych

Bardziej szczegółowo

MATURA 2013 sesja wiosenna TEMATY DO EGZAMINU WEWNĘTRZNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO W GLIWICACH

MATURA 2013 sesja wiosenna TEMATY DO EGZAMINU WEWNĘTRZNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO W GLIWICACH MATURA 2013 sesja wiosenna TEMATY DO EGZAMINU WEWNĘTRZNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO W GLIWICACH LITERATURA 1. Analizując wybrane przykłady, omów główne

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014.

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014. Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014. LITERATURA 1. Dylematy człowieka wobec Boga i własnej egzystencji. Odwołaj się do utworów literackich wybranych epok.

Bardziej szczegółowo

PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROŁYCH W OLSZTYNIE TWOJA SZKOŁA

PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROŁYCH W OLSZTYNIE TWOJA SZKOŁA PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROŁYCH W OLSZTYNIE TWOJA SZKOŁA Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2012 I LITERATURA 1. Różne sposoby wykorzystywania motywów

Bardziej szczegółowo

Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki

Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki Uwagi OKE 1. Inspiracje antyczne w kulturze. Scharakteryzuj je, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, rzeźbiarskie, architektoniczne).

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNA LISTA TEMATÓW DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO Rok szkolny 2014/2015 Literatura SZKOLNA LISTA TEMATÓW DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO Rok szkolny 2014/2015 1. Motywy baśniowe w tekstach literackich. Zanalizuj 2. Fascynacja nowoczesnością w literaturze

Bardziej szczegółowo

16. Zaprezentuj i porównaj różne wizerunki Boga oraz określ ich funkcje w wybranych utworach literackich z różnych epok. 17. Rozmowy z Bogiem w

16. Zaprezentuj i porównaj różne wizerunki Boga oraz określ ich funkcje w wybranych utworach literackich z różnych epok. 17. Rozmowy z Bogiem w Tematy ustnej części egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2011/ 2012 w CXXII Liceum Ogólnokształcącym im. Ignacego Domeyki w Warszawie Literatura 1. Reinterpretacje wybranych mitów greckich

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w Zespole Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Rybniku w roku szkolnym 2011/2012

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w Zespole Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Rybniku w roku szkolnym 2011/2012 Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w Zespole Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Rybniku w roku szkolnym 2011/2012 I. L I T E R A T U R A 1. Obecność motywów mitologicznych

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2014 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2014 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2014 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU LITERATURA 1. Rola i znaczenie snów w życiu bohaterów literackich, mitologicznych lub biblijnych.

Bardziej szczegółowo

I. L I T E R A T U R A

I. L I T E R A T U R A Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w Zespole Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Rybniku w roku szkolnym 2014/2015 I. L I T E R A T U R A 1. Obecność motywów mitologicznych

Bardziej szczegółowo

Włocławek, 01.04.2014r.

Włocławek, 01.04.2014r. Włocławek, 01.04.2014r. Tematy prezentacji na ustną maturę z języka polskiego obowiązujące w Zespole Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku w roku szkolnym 2014/15 Lista tematów dla uczniów

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2011. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2011. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2011. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1 Rola karykatury w literaturze i sztuce. Rozważ problem na wybranych tekstach kultury.

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 I. I.1. Obraz społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem szlachty polskiej w literaturze różnych

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY- MATURA 2014

ZAGADNIENIA Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY- MATURA 2014 ZAGADNIENIA Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY- MATURA 2014 1.LITERATURA 1. Scharakteryzuj motyw Apokalipsy, analizując wybrane dzieła 2. Przedstaw topos oblężonej twierdzy, analizując wybrane przykłady

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prezentacji z języka polskiego w Zespole Szkół Nr 2 w Wyszkowie na rok szkolny 2014/2015

Propozycje tematów prezentacji z języka polskiego w Zespole Szkół Nr 2 w Wyszkowie na rok szkolny 2014/2015 Propozycje tematów prezentacji z języka polskiego w Zespole Szkół Nr 2 w Wyszkowie na rok szkolny 2014/2015 LITERATURA 1. Pieniądz i jego rola w życiu bohatera literackiego. Przedstaw problem n wybranych

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MAJ 2014

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MAJ 2014 1 LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MAJ 2014 Nr tematu LITERATURA Temat 1. Wierność ideałom a kariera. Rozważ, jak literatura polska i obca podejmuje ten temat.

Bardziej szczegółowo

TEMATY DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

TEMATY DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Pogorzela, 31.03.2014 r. TEMATY DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. LITERATURA 1. Dialog z barokiem w literaturze późniejszych epok. Omów zagadnienie, analizując

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na egzamin maturalny ustny z języka polskiego

Lista tematów na egzamin maturalny ustny z języka polskiego Lista tematów na egzamin maturalny ustny z języka polskiego Planowana liczba zdających w roku szkolnym 2014/2015-20 Literatura 1. Biblia jako źródło ponadczasowych motywów, symboli i postaw. Omów temat,

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w roku szkolnym 2011/2012

Szkolna lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w roku szkolnym 2011/2012 Szkolna lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w roku szkolnym 2011/2012 Literatura 1. Echa powstań narodowych w literaturze polskiej. Przedstaw zagadnienie na 2. Mechanizmy i skutki

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA SESJĘ WIOSENNĄ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA SESJĘ WIOSENNĄ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA SESJĘ WIOSENNĄ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU L I T E R A T U R A 1.

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IMIENIA STANISŁAWA STASZICA W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 LITERATURA 1. Przedstaw

Bardziej szczegółowo

Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego z języka polskiego - rok szkolny 2013/2014.

Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego z języka polskiego - rok szkolny 2013/2014. Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego z języka polskiego - rok szkolny 2013/2014. druk EM_4 Nr LITERATURA 1. Sposoby kreowania świata w wierszach poetów współczesnych. Rozwiń temat, analizując

Bardziej szczegółowo

Tematy części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2015 Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie

Tematy części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2015 Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie Tematy części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2015 Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie 1. LITERATURA 1. Scharakteryzuj przejawy tradycji homeryckiej w polskiej literaturze, analizując

Bardziej szczegółowo

Lista tematów maturalnych na egzamin ustny z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012.

Lista tematów maturalnych na egzamin ustny z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012. Lista tematów maturalnych na egzamin ustny z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012. I LITERATURA 1. Miłośd i jej różne oblicza. Omów na przykładach dwóch 2. Groteska jako metoda kreowania rzeczywistości.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Turku MATURA 2015. Propozycje tematów na egzamin wewnętrzny w klasach technikum LITERATURA

Zespół Szkół Technicznych w Turku MATURA 2015. Propozycje tematów na egzamin wewnętrzny w klasach technikum LITERATURA Zespół Szkół Technicznych w Turku MATURA 2015 Propozycje tematów na egzamin wewnętrzny w klasach technikum LITERATURA 1. Bohater wierny swoim ideałom. Omów sposoby kreowania takich bohaterów, analizując

Bardziej szczegółowo

LITERATURA: LISTA TEMATÓW MATURALNYCH w ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 im. M. REJA w SZCZECINIE NA ROK SZKOLNY 2014 / 2015

LITERATURA: LISTA TEMATÓW MATURALNYCH w ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 im. M. REJA w SZCZECINIE NA ROK SZKOLNY 2014 / 2015 LISTA TEMATÓW MATURALNYCH w ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 im. M. REJA w SZCZECINIE NA ROK SZKOLNY 2014 / 2015 LITERATURA: 1. Duchy, zjawy, upiory w literaturze romantycznej. Omów funkcje tego motywu w wybranych utworach.

Bardziej szczegółowo

literackich XX wieku. 22. Twórczość J. Kochanowskiego w tradycji literackiej późniejszych epok. Rozwiń temat na wybranych przykładach. 23.

literackich XX wieku. 22. Twórczość J. Kochanowskiego w tradycji literackiej późniejszych epok. Rozwiń temat na wybranych przykładach. 23. Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 dla uczniów/słuchaczy: Technikum Fryzjerskiego, Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Fryzjerskiego dla Dorosłych,

Bardziej szczegółowo

Tematy maturalne na ustny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015

Tematy maturalne na ustny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 I. Literatura Tematy maturalne na ustny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 1. Funkcje rekwizytów w literaturze (jabłko, pierścień). Omów na wybranych 2. Różne formy buntu ukazane w literaturze.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 W ŁODZI LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI 2012

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 W ŁODZI LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI 2012 LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI 2012 I. TEMATY Z LITERATURY 1. Władza i moralna sytuacja człowieka uwikłanego w jej mechanizmy jako temat stale obecny w literaturze.

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM I. LITERATURA 1. Pożegnanie i rozłąka jako temat literacki. Omów na podstawie analizowanych tekstów. 2. Mistrzowie

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w roku szkolnym 2013\2014 (CKU)

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w roku szkolnym 2013\2014 (CKU) Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w roku szkolnym 2013\2014 (CKU) 1. LITERATURA 1. Groteska jako metoda kreowania rzeczywistości.

Bardziej szczegółowo

Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w Konińskim Centrum Edukacyjnym w Koninie w roku szkolnym 2011/2012.

Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w Konińskim Centrum Edukacyjnym w Koninie w roku szkolnym 2011/2012. Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w Konińskim Centrum Edukacyjnym w Koninie w roku szkolnym 2011/2012. I. Literatura 1. Literackie portrety matek. Porównaj na podstawie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W POMORSKICH SZKOŁACH RZEMIOSŁ

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W POMORSKICH SZKOŁACH RZEMIOSŁ SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W POMORSKICH SZKOŁACH RZEMIOSŁ I LITERATURA 1. Kultura średniowiecza źródłem inspiracji dla współczesnej literatury

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 LITERATURA

Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 LITERATURA Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 LITERATURA 1. Zdrada ojczyzny, ideałów, bliskiej osoby... Zaprezentuj różne obrazy zdrady i zdrajców w literaturze.

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Narodowej w roku 2013/2014

Szkolna lista tematów na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Narodowej w roku 2013/2014 Szkolna lista tematów na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Narodowej w roku 2013/2014 Literatura 1. Życie jako teatr. Omów temat, przedstawiając

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2010/ 2011 Tematy prezentacji z języka polskiego.

Egzamin maturalny 2010/ 2011 Tematy prezentacji z języka polskiego. Egzamin maturalny 2010/ 2011 Tematy prezentacji z języka polskiego. I. LITERATURA 1. Zinterpretuj sposób kreacji wizerunku ukochanej kobiety w literaturze polskiej i obcej (na wybranych przykładach z dwóch

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW PREZENTACJI MATURALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

LISTA TEMATÓW PREZENTACJI MATURALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 LISTA TEMATÓW PREZENTACJI MATURALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 LITERATURA 1. Od Juliusza Verne'a do Stanisława Lema analizując wybrane utwory, przedstaw ewolucję powieści science-fiction. 2. Polemiki,

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego Literatura 1. Przedstaw motyw Arkadii w literaturze antycznej i współczesnej, analizując wybrane utwory. 2. Zanalizuj twórczość futurystów

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w Zespole Szkół nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu. Rok szkolny 2011 / 2012

Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w Zespole Szkół nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu. Rok szkolny 2011 / 2012 Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w Zespole Szkół nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu I. LITERATURA. Rok szkolny 2011 / 2012 1. Odwołując się do wybranych przykładów, wyjaśnij

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na egzamin ustny z języka polskiego

Lista tematów na egzamin ustny z języka polskiego 0 2 0 7 0 1-5 2 - - - identyfikator szkoły pieczęć szkoły miejscowość: Kamienna Góra, data: 28.03.2013 r. Lista tematów na egzamin ustny z języka polskiego - EGZAMIN MATURALNY W 2014 R. - LITERATURA 1.

Bardziej szczegółowo

MATURA USTNA Z JĘZYKA POLSKIEGO 2012/2013

MATURA USTNA Z JĘZYKA POLSKIEGO 2012/2013 MATURA USTNA Z JĘZYKA POLSKIEGO 2012/2013 LITERATURA 1) Kulinaria w literaturze. Omów funkcję tego motywu w wybranych utworach literackich. 2) Pan i sługa w literaturze. Przedstaw różne sposoby ujęcia

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY LITERATURA 1. Zacieranie granic dobra i zła. W kontekście wyborów moralnych głównego bohatera omów problem na wybranych

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do egzaminu wewnętrznego z języka polskiego MATURA 2015 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności w Myśleniach

Lista tematów do egzaminu wewnętrznego z języka polskiego MATURA 2015 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności w Myśleniach Lista tematów do egzaminu wewnętrznego z języka polskiego MATURA 2015 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności w Myśleniach LITERATURA Nr Nazwa tematu 1. Zaprezentuj sposoby wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Z JĘZYKA POLSKIEGO MAJ 2014 LITERATURA. na podstawie analizy wybranych utworów trzech znanych poetów powojennych.

Z JĘZYKA POLSKIEGO MAJ 2014 LITERATURA. na podstawie analizy wybranych utworów trzech znanych poetów powojennych. LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MAJ 2014 LITERATURA 1. Społecznicy w literaturze - ich siła i słabość. Przedstaw problem, analizując wybrane przykłady. 2. Różne odmiany współczesnego

Bardziej szczegółowo

Strona nr 1 z 6. pieczęć szkoły 2 4 7 8 0 1 - A 9 3 1 J 2 2 L. identyfikator szkoły/identyfikatory szkół w zespole

Strona nr 1 z 6. pieczęć szkoły 2 4 7 8 0 1 - A 9 3 1 J 2 2 L. identyfikator szkoły/identyfikatory szkół w zespole pieczęć szkoły Strona nr 1 z 6 2 4 7 8 0 1 - A 9 3 1 J 2 2 L identyfikator szkoły/identyfikatory szkół w zespole LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO Planowana liczba zdających w roku

Bardziej szczegółowo

Tematy do matury wewnętrznej z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 LITERATURA

Tematy do matury wewnętrznej z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 LITERATURA Tematy do matury wewnętrznej z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 LITERATURA 1. Mityzacja rzeczywistości w polskiej prozie XX Przedstaw problem na przykładzie wybranych utworów (np. B. Schulza,

Bardziej szczegółowo

Tematy maturalne Ustny egzamin maturalny z języka polskiego w 2014r. Literatura

Tematy maturalne Ustny egzamin maturalny z języka polskiego w 2014r. Literatura Tematy maturalne Ustny egzamin maturalny z języka polskiego w 2014r. Literatura 1. Czyny przeciw naturze, rodzą przeciwny naturze niepokój. Władza- odwieczne pragnienie ludzi, którego realizacja niesie

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 LITERATURA

TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 LITERATURA TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 LITERATURA 1.Tęsknota do ładu świata i wiara w możliwość ocalenia człowieka w twórczości Czesława Miłosza. Zaprezentuj temat w oparciu o wybrane utwory

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO KOMISJA HUMANISTYCZNA 2014/2015 TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH W GDAŃSKU Matura 2015 I. LITERATURA 1. Literatura w służbie ideologii. Co sądzisz

Bardziej szczegółowo

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starogardzie Gdańskim

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starogardzie Gdańskim I. Literatura I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starogardzie Gdańskim Szkolna lista tematów na część ustną EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO w roku szkolnym 2013/2014 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN MATURALNY Z JEZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN MATURALNY Z JEZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Powiatowy Zespół Szkół Liceum Ogólnokształcące im. J. M. Ossolińskiego Ul. Wilcza 10 56-120 Brzeg Dolny LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN MATURALNY Z JEZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Planowana liczba

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I LITERTURA

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I LITERTURA SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I LITERTURA 1. Poezja najdoskonalszym sposobem mówienia o miłości. Omów zagadnienie, odwołując się do

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów maturalnych M A T U R A 2 0 15 I Literatura

Propozycje tematów maturalnych M A T U R A 2 0 15 I Literatura Propozycje tematów maturalnych M A T U R A 2 0 15 I Literatura 1. Omów różne realizacje motywu Ikara, analizując wybrane utwory literackie. 2. Echa powstań narodowych w utworach pozytywizmu polskiego.

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO EGZAMINU WEWNĘTRZNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO w roku szkolnym 2013/2014

LISTA TEMATÓW DO EGZAMINU WEWNĘTRZNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO w roku szkolnym 2013/2014 1 LISTA TEMATÓW DO EGZAMINU WEWNĘTRZNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO w roku szkolnym 2013/2014 LITERATURA 1) Przedstaw obrazy przyrody i ich funkcje w twórczości Adama Mickiewicza na wybranych 2) Omów sposoby niedosłownego"

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA PRÓBNĄ MATURĘ USTNĄ Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK 2013 I.

TEMATY NA PRÓBNĄ MATURĘ USTNĄ Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK 2013 I. TEMATY NA PRÓBNĄ MATURĘ USTNĄ Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK 2013 I. LITERATURA 1. Różne koncepcje szczęścia w literaturze i filozofii. Rozwiń temat na przykładzie wybranych tekstów. 2.Topos theatrum mundi

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015- W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU

LISTA TEMATÓW NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015- W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU LISTA TEMATÓW NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015- W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU LITERATURA 1. Symbolika żywiołów. Interpretując wybrane teksty poetyckie,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych ul. Leśna 5; 58-560 Jelenia Góra TEMATY MATURALNE NA ROK SZKOLNY 2013/2014

Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych ul. Leśna 5; 58-560 Jelenia Góra TEMATY MATURALNE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 I. LITERATURA 1. Kim jest ten dziwny nieznajomy? Na podstawie wybranych dzieł literatury polskiej przedstaw sposoby tworzenia wizerunku Boga. 2. Autobiografia jako tworzywo literackie. Rozwiń temat na

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2011/2012

Lista tematów na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2011/2012 Lista tematów na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2011/2012 Literatura 1. Scharakteryzuj Polaków portret własny ukazany w wybranych utworach literackich. 2. Manifesty

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w roku szkolnym 2013/2014

Szkolna lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w roku szkolnym 2013/2014 Szkolna lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w roku szkolnym 2013/2014 Literatura 1. Echa powstań narodowych w literaturze polskiej. Przedstaw zagadnienie na 2. Mechanizmy i skutki

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 w I Liceum Ogólnokształcącym w Bystrzycy Kłodzkiej 139 tematów.

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 w I Liceum Ogólnokształcącym w Bystrzycy Kłodzkiej 139 tematów. Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 w I Liceum Ogólnokształcącym w Bystrzycy Kłodzkiej 139 tematów. LITERATURA: 1. Motyw domu rodzinnego w literaturze.

Bardziej szczegółowo

LITERATURA. Sen, widzenie, spotkanie z sobowtórem różne sposoby prezentowania bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładów.

LITERATURA. Sen, widzenie, spotkanie z sobowtórem różne sposoby prezentowania bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładów. Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie LITERATURA L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2012/2013

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2012/2013 LITERATURA EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2012/2013 1. Życie i mit. Omów problem kształtowania się legendy wokół życia i twórczości pisarza współczesnego, analizując celowo wybrane dzieła.

Bardziej szczegółowo

Matura z języka polskiego - część ustna 2014/15 Literatura

Matura z języka polskiego - część ustna 2014/15 Literatura Matura z języka polskiego - część ustna 2014/15 Literatura 1. Literackie obrazy społeczeństwa polskiego w wybranych utworach Przeanalizuj sposoby ich tworzenia oraz wymowę, odwołując się do wybranych utworów

Bardziej szczegółowo

Tematy do ustnego egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2013/2014

Tematy do ustnego egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2013/2014 Tematy do ustnego egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2013/2014 Literatura 1. Mimetyzm i oniryzm jako konwencje literackie. Omów zagadnienie na podstawie celowo dobranych przykładów. 2. Przedstaw na przykładach

Bardziej szczegółowo

dot. uczniów IV klasy technikum Lista tematów z języka polskiego do części ustnej egzaminu maturalnego w maju 2015 roku.

dot. uczniów IV klasy technikum Lista tematów z języka polskiego do części ustnej egzaminu maturalnego w maju 2015 roku. dot. uczniów IV klasy technikum Lista tematów z języka polskiego do części ustnej egzaminu maturalnego w maju 2015 roku. LITERATURA 1. Małe formy poetyckie (epigramat, fraszka, bajka) w literaturze dawnej.

Bardziej szczegółowo