Inne czasy, epoki w historii Polski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inne czasy, epoki w historii Polski"

Transkrypt

1 Epoki historyczne PREHISTORIA (lub inaczej prahistoria, ok. 2 mln lat temu ok p.n.e.) od powiedzmy pojawienia się człowieka do wynalezienia pisma. Dzieli się na kilka podepok : paleolit, neolit, epoka miedzi, epoka brązu, epoka żelaza STAROŻYTNOŚĆ (epoka starożytna, ok p.n.e. do 476 r.) od wynalezienia pisma do upadku cesarstwa zachodniorzymskiego) ŚREDNIOWIECZE (476 r. do 1492 r.) od upadku cesarstwa zachodniorzymskiego do odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. Podaje się też jako datę końcową ok wynalazek druku, 1453 upadek Konstantynopola. NOWOŻYTNOŚĆ (od 1492 r. do 1914 lub 1918 r.) WSPÓŁCZESNOŚĆ (inaczej czasy współczesne, najnowsze, 1914 lub 1918 nadal trwa) Epoki w sztuce i literaturze SZTUKA STAROŻYTNA (ANTYK) SZTUKA ŚREDNIOWIECZNA (ROMAŃSKA, GOTYCKA) RENESANS wiek XV i XVI BAROK od końca XVI wieku do początków XVIII wieku OŚWIECENIE XVIII wiek ROMANTYZM pierwsza połowa XIX wieku POZYTYWIZM -druga połowa XIX wieku Dynastie panujące w Polsce Piastowie ( ) rodzima dynastia Przemyślidzi ( ) dynastia pochodząca z Czech Andegawenowie ( ) dynastia pochodząca z Węgier Jagiellonowie ( ) dynastia pochodząca z Litwy Wazowie ( ) dynastia pochodząca ze Szwecji Sasi (Wettynowie, czasy saskie ) dynastia pochodząca z Saksonii Inne czasy, epoki w historii Polski czasy zygmuntowskie ( ) panowanie Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta złoty wiek ( ) panowanie Zygmunta Starego, Zygmunta Augusta i Stefana Batorego. srebrny wiek ( ) panowanie Zygmunta III Wazy, Władysława IV, Jana Kazimierza, Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Jana III Sobieskiego. czasy saskie ( ) panowanie Augusta II Mocnego i Augusta III czasy stanisławowskie ( ) panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego Bliski Wschód

2 3500 p.n.e. Sumerowie wynaleźli pismo klinowe, pierwsze na świecie pismo obrazkowe 1200 p.n.e. Fenicjanie stworzyli pierwsze na świecie pismo alfabetyczne Grecja 776 p.n.e. pierwsze igrzyska w Olimpii (pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie 1896 r. Ateny) 490 p.n.e. Bitwa pod Maratonem (Grecja zaatakowana przez Persów, słynny bieg maratoński) 480 p.n.e. bitwa pod Termopilami (grecko-perska w wąwozie termopilskim, słynnych 300 Spartan króla Leonidasa) 429 p.n.e. śmierć Peryklesa (był filarem ateńskiej demokracji) 431 p.n.e. 404 p.n.e. Wojna Peloponeska między Spartą a Atenami (pisał o niej wspaniały historyk grecki Tukidydes) 333 p.n.e. początek wyprawy Aleksandra Macedońskiego przeciwko Persom Rzym 753 p.n.e. założenie miasta Rzym p.n.e. I Wojna Punicka (Rzym vs Kartagina) p.n.e. II Wojna Punicka (Rzym vs Kartagina, Hannibal przekroczył Alpy, 216 p.n.e. bitwa pod Kannami, 202 p.n.e. bitwa pod Zamą) p.n.e. III Wojna Punicka (Rzym vs Kartagina) p.n.e. powstanie Spartakusa 49 p.n.e. Juliusz Cezar przekroczył Rubikon i wkroczył z wojskami do Italii rozpoczynając wojnę domową 44 p.n.e. Juliusz Cezar został zamordowany (słynne słowa I ty Brutusie przeciwko mnie? ) 31 p.n.e. - bitwa morska pod Akcjum (flota Kleopatry i Marka Antoniusza pokonana przez flotę Oktawiana Augusta) 313 r. edykt mediolański (tolerancja dla chrześcijaństwa w imperium rzymskim) 380 r. chrześcijaństwo religią państwową w imperium rzymskim (wyznawanie innych staje się nielegalne) 395 r. podział w imperium rzymskiego na dwie części: cesarstwo zachodniorzymskie (stolica Rzym) i cesarstwo wschodniorzymskie (zwane bizantyjskim lub bizantyńskim stolica Konstantynopol, inaczej Bizancjum, dziś Istambuł) 476 r. upadek cesarstwa zachodniorzymskiego, koniec starożytności Europa i świat 529 r. św. Benedykt zakłada na Monte Cassino (Italia, Włochy) pierwszy klasztor benedyktynów 622 r. hidżra (ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny). Początek nowej ery muzułmańskiej 732 r. Karol Młot pokonał Arabów pod Poitiers 800 r. Karol Wielki, król Franków koronowany na cesarza (używa tytułu cesarza rzymskiego) 843 r. traktat w Verdun podział państwa Franków (Karola Wielkiego) na trzy części. Dały początek Niemcom, Francji i Włochom. 962 r. koronacja Ottona I na cesarza odnowionego cesarstwa rzymskiego (tak naprawdę niemieckiego)

3 1054 r. wielka schizma wschodnia (podział chrześcijaństwa na katolicyzm i prawosławie) 1095 r. synod w Clermont, wezwanie do wyprawy krzyżowej czyli krucjaty r. pierwsza krucjata (zdobycie Jerozolimy, powstanie w ziemi świętej państewek chrześcijańskich, m.in. Królestwo Jerozolimskie) 1122 r. ugoda cesarstwa z papiestwem w Wormacji 1204 r. złupienie Konstantynopola przez krzyżowców IV krucjaty 1291 r. upadek Akki (koniec wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej) 1450 r. wynalazek druku: Jan Gutenberg 1453 r. upadek Konstantynopola, stolicy cesarstwa bizantyjskiego. Zdobyte przez Turków staje się ich stolicą (zmieniają nazwę Konstantynopola na Stambuł/Istambuł) r. Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę (koniec średniowiecza) 1497 r. Vasco da Gama opłynął Afrykę i dotarł do właściwych Indii 1517 r. wystąpienie Marcina Lutra początek reformacji (powstanie wyznań protestanckich: Luteranizm, kalwinizm, anglikanizm, itd.) Ferdynand Magellan opłynął ziemię dookoła trwa sobór trydencki 1588 Anglia Elżbiety I pokonuje hiszpańską Niezwyciężoną Armadę (flotę) 1598 edykt nantejski rewolucja angielska (Oliver Cromwell) chwalebna (inaczej sławetna) rewolucja wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych (Jerzy Waszyngton) 1776, 4 lipca Deklaracja Niepodległości (USA) 4 lipca to ich największe święto, jak u nas 11 listopada 1787 konstytucja stanów Zjednoczonych (pierwsza na świecie), (druga na świecie a pierwsza w Europie będzie polska z 3 maja 1791) rewolucja francuska (lub do 1794) 1789, 14 lipca zdobycie Bastylii (14 lipca to ich największe święto, jak u nas 11 listopada), początek rewolucji francuskiej 1789 Deklaracja praw człowieka i obywatela (rewolucyjna Francja) 1792 Ludwik XVI ścięty na gilotynie, Francja republiką terror jakobinów Maksymiliana Robespierre a ( rewolucja zaczęła zjadać własne dzieci ) rządy Napoleona Bonaparte we Francji ( jako konsul, jako cesarz Francuzów), liczne wojny utworzenie Księstwa Warszawskiego 1812 wyprawa Napoleona na Moskwę 1813 bitwa narodów pod Lipskiem dni Napoleona i bitwa pod Waterloo KONGRES WIEDEŃSKI 1782 maszyna parowa James a Watt a 1825 lokomotywa Stephensona 1848 wiosna ludów wojna secesyjna (w Stanach Zjednoczonych, Abraham Lincoln) zjednoczenie Włoch (Camillo Cavour) 1871 zjednoczenie Niemiec (Otto von Bismarck) 1896 r. pierwsze igrzyska nowożytne w Atenach rewolucja w Rosji i Kongresówce 1914 zamach w Sarajewie, zabójstwo arcyksięcia Franciszka Ferdynanda i jego żony (był następcą na tron austro-węgierski, z dynastii Habsburgów). Bezpośrednia przyczyna wybuchu I

4 wojny światowej I wojna światowa rewolucja bolszewicka w Rosji (obalenie caratu, Włodzimierz Lenin, komuniści bolszewicy) 1917 USA przystąpiły do wojny po stronie Ententy a przeciwko państwom centralnym 1918, 11 listopada Koniec I wojny światowej. Odzyskanie niepodległości przez Polskę traktat wersalski. Pokój zawarty po I wojnie światowej. Polska Państwo pierwszych Piastów. Wieki X-XII do 1138 roku ok panowanie Mieszka I. 966 chrzest Polski. Ślub Mieszka I i czeskiej księżniczki Dobrawy. 972 bitwa pod Cedynią panowanie Bolesława Chrobrego. 997 Misja do pogańskich Prusów i męczeńska śmierć św. Wojciecha. 999 papież kanonizował (ogłosił świętym) Wojciecha zjazd gnieźnieński (czyli zjazd w Gnieźnie). Cesarz niemiecki Otton III przybył z pielgrzymką do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie i został wspaniale ugoszczony przez Bolesława Chrobrego. Wymieniono dary m.in. Bolesław otrzymał kopię włóczni św. Maurycego co symbolizowało zgodę cesarza na koronację królewską dla Bolesława. Utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie oraz trzech biskupstw (Kraków, Wrocław, Kołobrzeg) koronacja Bolesława Chrobrego, pierwszego króla Polski śmierć Bolesława Chrobrego panowanie Mieszka II Lamberta koronacja królewska Mieszka II najazd księcia czeskiego Brzetysława I (zniszczone i splądrowane grody Gniezno i Poznań) panowanie Kazimierza I Odnowiciela Kazimierz Odnowiciel przeniósł stolicę Polski z Gniezna do Krakowa (Gniezno i Poznań zniszczone przez Brzetysława) panowanie Bolesława II Szczodrego (Śmiałego) zamordowanie biskupa Stanisława, bunt przeciwko Bolesławowi Śmiałemu, wygnanie króla na Węgry panowanie Władysława I Hermana panowanie Bolesława III Krzywoustego (od 1106 nad całym krajem po pozbyciu się brata Zbigniewa) powstanie kroniki Galla Anonima na dworze księcia Bolesława Krzywoustego śmierć Bolesława Krzywoustego. Początek dwuwiekowego rozbicia dzielnicowego Polski w wyniku postanowień testamentu (statutu) Krzywoustego. Rozbicie dzielnicowe. Wieki XII-XIV

5 od 1138 rządzą synowie Bolesława Krzywoustego a następnie ich synowie, itd. następuje rozdrobnienie dzielnicowe 1211 książę Henryk Brodaty dokonał lokacji na prawie magdeburskim Złotoryi. Była to pierwsza na ziemiach polskich lokacja na prawie niemieckim. ok powstała kronika Wincentego Kadłubka początek rokowań Konrada Mazowieckiego z Krzyżakami w sprawie ich osiedlenia na pograniczu mazowiecko-pruskim Konrad mazowiecki nadał Krzyżakom ziemię chełmińską bulla papieża potwierdzająca nadania i przywileje dla Krzyżaków, którzy osiedlają się nad Wisłą najazd Mongołów na Małopolskę i Śląsk, bitwa pod Legnicą. W bitwie zginął Henryk Pobożny papież kanonizował biskupa krakowskiego Stanisława ze Szczepanowa, zamordowanego w 1079 roku na rozkaz króla Bolesława Szczodrego (Śmiałego) król Czech Wacław II zajął Małopolskę z Krakowem i ziemię sandomierską. Wacław II wprowadził na zajętych ziemiach urząd starosty koronacja królewska Przemysła II koronacja, w Gnieźnie, króla czeskiego Wacława II na króla Polski śmierć Wacława II i koronacja jego syna Wacława III. Wybuch powstania przeciwko niemu Zabójstwo Wacława III w Ołomuńcu. Zakończyło się chwilowe panowanie dynastii Przemyślidów w Polsce (Wacława II i Wacława III) panowanie Władysława Łokietka Zajęcie przez Krzyżaków Pomorza Gdańskiego koronacja Władysława Łokietka po raz pierwszy w Krakowie (i odtąd zawsze tutaj oprócz koronacji Stanisława Augusta Poniatowskiego jego odbyła się w Warszawie). Ponowne zjednoczenie Polski i koniec rozbicia dzielnicowego Bitwa pod Płowcami Śmierć Władysława Łokietka. Wieki XIV-XVI do roku 1572 (koniec rządów Piastów oraz czasy Andegawenów i Jagiellonów) Panowanie Kazimierza Wielkiego (Podbój Rusi Halickiej, statuty Kazimierza Wielkiego dla Wielkopolski i Małopolski, zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną ) 1343 Pokój kaliski z Krzyżakami Założenie Akademii Krakowskiej (Uniwersytet Jagielloński) Uczta u Wierzynka. Zjazd monarchów w Krakowie z udziałem cesarza i króla Czech, króla Polski, króla Węgier, króla Cypru, króla Danii, księcia mazowieckiego, książąt śląskich i margrabiego brandenburskiego Śmierć Kazimierza Wielkiego (ostatniego z Piastów na polskim tronie) Panowanie Ludwika Węgierskiego (dynastia Andegawenów) Przywilej w Koszycach Jadwiga Andegaweńska na tronie polskim Unia polsko-litewska w Krewie.

6 Panowanie Władysława Jagiełły Chrzest, koronacja, ślub Władysława Jagiełły z Jadwigą Wielka wojna z Zakonem krzyżackim. 1410, 15 lipca Bitwa pod Grunwaldem Bezskuteczne oblężenie Malborka przez wojska Władysława Jagiełły I pokój toruński sobór w Konstancji, wystąpienie Pawła Włodkowica Panowanie Władysława III Jagiellończyka (inaczej Władysława Warneńczyka) Władysław III (Jagiellończyk lub Warneńczyk) królem Węgier (unia personalna Polski i Węgier) W bitwie pod Warną z Turkami zginął król Władysław III Warneńczyk Bezkrólewie Panowanie Kazimierza Jagiellończyka. XV w. Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego oraz inne dzieła tworzy Jan Długosz Wojna trzynastoletnia (zapoczątkowana inkorporacją, czyli włączeniem Prus do Korony, czyli Polski) 1454 Przywilej cerekwicko-nieszawski II pokój toruński (koniec wojny trzynastoletniej). Prusy Królewskie włączone do Polski Panowanie Jana Olbrachta pierwszy sejm walny (odbył się w Piotrkowie) Panowanie Aleksandra Jagiellończyka Przyjęcie przez sejm konstytucji Nihil novi (nic nowego w domyśle bez zgody szlachty) Panowanie Zygmunta Starego Wystąpienie Marcina Lutra w Niemczech Hołd pruski, traktat krakowski. Albrecht Hohenzollern na rynku krakowskim złożył hołd Zygmuntowi Staremu Panowanie Zygmunta II Augusta Zawarcie unii lubelskiej pomiędzy Polską i Litwą. Unia lubelska jest unią realną powstaje wspólne państwo, które nazywamy: Rzeczpospolita Obojga Narodów (I Rzeczpospolita , II Rzeczpospolita , III Rzeczpospolita 1989 trwa) 1572 Śmierć Zygmunta Augusta. Koniec dynastii Jagiellonów na tronie Polski. 1572, 23/24 sierpnia noc św. Bartłomieja we Francji. Królowie elekcyjni. XVI-XIX w uchwalenie konfederacji warszawskiej. Zapewnienie swobody wyznania dysydenckiej szlachcie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów pierwsza wolna elekcja w Polsce (pacta conventa, artykuły henrykowskie) Panowanie Henryka Walezego Panowanie Anny Jagiellonki Panowanie Stefana Batorego

7 1573 królem Polski wybrany został Henryk Walezy ucieczka Henryka Walezego z Polski do Francji. Zostaje zdetronizowany 1575 królową wybrana została Anna Jagiellonka ożenek i koronacja księcia siedmiogrodzkiego Stefana Batorego i Anny Jagiellonki śmierć króla Stefana Batorego (Anna Jagiellonka abdykuje) Panowanie Zygmunta III Wazy 1595 założenie Akademii Zamojskiej przenosiny dworu królewskiego z Krakowa do Warszawy unia brzeska (część prawosławnych uznała zwierzchność papieża powstał tzw. kościół grekokatolicki [inaczej unicki - wyznawcy to unici lub grekokatolicy]) bitwa pod Kircholmem (Polacy vs Szwedzi) polska husaria Jana Karola Chodkiewicza zmiotła kilka razy liczniejsza armię szwedzką rokosz Zebrzydowskiego 1610 bitwa pod Kłuszynem (Polacy vs Moskale czyli Rosjanie) polska husaria Stanisława Żółkiewskiego odniosła świetne zwycięstwo, co pozwoliło niebawem zająć Moskwę bitwa pod Cecorą (Polacy vs Turcy) przegrana dla Polski, zginął hetman Stanisław Żółkiewski Panowanie Władysława IV Wazy Panowanie Jana Kazimierza Wazy powstanie Chmielnickiego (Bohdana) na Ukrainie ugoda w Perejasławiu 1652 pierwszy sejm zerwany za pomocą liberum veto przez posła z Upity Władysława Sicińskiego. Początki rządów oligarchii magnackiej w Polsce traktaty welawsko-bydgoskie Jan Kazimierz przyznaje całkowitą niezależność Prusom Książęcym ugoda (unia) hadziacka II wojna północna, czyli tzw. Potop szwedzki. Obrona Jasnej Góry (Częstochowy), pokój zawarto w Oliwie 1668 Jan Kazimierz abdykował Michał Korybut Wiśniowiecki 1672 pokój w Buczaczu (Polska traci na rzecz Turcji część Ukrainy i Podole) Panowanie Jana III Sobieskiego 1673 bitwa pod Chocimiem (Turków pokonuje Jan Sobieski) 1683 bitwa z Turkami pod Wiedniem. Osiecz wiedeńska wspaniałe zwycięstwo Jana III Sobieskiego i jego husarii nad armią turecką Panowanie Augusta II Sasa (Wettyna) zwanego Mocnym. Polska w unii personalnej z Saksonią pokój w Karłowicach (Polska odzyskuje od Turcji część Ukrainy i Podole zabrane pokojem z Buczacza) Panowanie Augusta III Sasa (Wettyna).

8 Panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego konfederacja barska I rozbiór Polski powstaje Komisja Edukacji Narodowej (KEN) pierwsze na świecie ministerstwo edukacji Sejm Czteroletni (Wielki). 1791, 3 maja uchwalenie pierwszej polskiej konstytucji (Konstytucja 3 maja) wojna z Rosją w obronie konstytucji. Ustanowiono Order Virtuti Militari (łac. męstwu wojennemu) zawiązanie konfederacji targowickiej II rozbiór Polski insurekcja (czyli inaczej powstanie) kościuszkowska III rozbiór Polski. Polska pod zaborami 1797 utworzenie Legionów Polskich we Włoszech powstanie Księstwa Warszawskiego kongres wiedeński (w sprawie polski postanowiono: powstaje Królestwo Polskie (zwane Kongresowym) w związku z Rosją, Wielkie Księstwo Poznańskie oraz Rzeczpospolita Krakowska) 1830, 29 listopada na 30 listopada Noc Listopadowa, początek powstania listopadowego (trwa w l ) początek rzezi galicyjskiej (rabacja galicyjska). 1846, 21 lutego początek powstania krakowskiego. 1863, 22 stycznia początek powstania styczniowego (trwa w l ) rewolucja w Rosji i Kongresówce I wojna światowa. 1918, 11 listopada Koniec I wojny światowej. Odzyskanie niepodległości przez Polskę traktat wersalski. Pokój zawarty po I wojnie światowej. Lata (II Rzeczpospolita, XX-lecie międzywojenne) 1918 Powstanie wielkopolskie przyłączenie Wielkopolski do Polski 1919,1920,1921 I, II i III powstanie śląskie 1920 Gdańsk stał się Wolnym Miastem według postanowień traktatu wersalskiego gen. Józef Haller w Pucku dokonał zaślubin Polski z morzem Wojna polsko-bolszewicka. 1920, 15 sierpnia Bitwa warszawska, zwana cudem nad Wisłą. 1921, 17 marca Sejm ustawodawczy uchwalił konstytucję marcową Traktat ryski. Podpisany w Rydze traktat pokojowy kończył wojnę polsko-bolszewicką, ustalił przebieg wschodniej granicy Polski.

997 misja św. Wojciecha 1000 zjazd gnieźnieński 1025 koronacja na króla. najazd niemiecki i ruski wygnany z kraju

997 misja św. Wojciecha 1000 zjazd gnieźnieński 1025 koronacja na króla. najazd niemiecki i ruski wygnany z kraju książę Mieszko I X wiek powstaje Polska (jakie plemiona?) 966 chrzest Polski 972 - Cedynia król Bolesław Chrobry 997 misja św. Wojciecha 1000 zjazd gnieźnieński 1025 koronacja na króla król Mieszko II

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Imię i nazwisko Szkoła Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Drogi Uczniu,

Bardziej szczegółowo

Powtórka przed egzaminem mapy

Powtórka przed egzaminem mapy Powtórka przed egzaminem mapy 1. Starożytność. a) Najstarsze starożytne cywilizacje. A Egipt, B Palestyna, Izrael, Jerozolima, C Mezopotamia, D Grecja b) Starożytna Grecja. A góra Olimp, B Ateny, C- Olimpia

Bardziej szczegółowo

Wiek XVII w Polsce. Wojny ze Szwecją.

Wiek XVII w Polsce. Wojny ze Szwecją. XVII wiek Wiek XVII w Polsce Wojny ze Szwecją. Przyczyny: - Władcy Szwecji chcieli zdobyć ziemie mogące być zapleczem rolniczym kraju - Walka o dominację na Morzu Bałtyckim - Dążenie Zygmunta III Wazy

Bardziej szczegółowo

Bolesław Chrobry (992-1025) 1000 - Zjazd Gnieźnieński 1025 - koronacja Chrobrego na króla Polski i jego śmierć.

Bolesław Chrobry (992-1025) 1000 - Zjazd Gnieźnieński 1025 - koronacja Chrobrego na króla Polski i jego śmierć. Dynastia Piastów: Mieszko I (966-992) 966 - Chrzest Polski. Bolesław Chrobry (992-1025) 1000 - Zjazd Gnieźnieński 1025 - koronacja Chrobrego na króla Polski i jego śmierć. Bolesław Krzywousty (1102-1138)

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia powtórzeniowe z historii i społeczeństwa - rozdział 1 i 2

Zagadnienia powtórzeniowe z historii i społeczeństwa - rozdział 1 i 2 Zagadnienia powtórzeniowe z historii i społeczeństwa - rozdział 1 i 2 Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca I. Tak jak Grecy i Rzymianie

Bardziej szczegółowo

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50.

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50. TEMATY ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA SŁUCHACZY Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Semestr III klasa IIB 2015/16 1. Proszę wymienić cechy charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Era dłuższy okres czasu zapoczątkowany jakimś ważnym wydarzeniem (np. narodzinami Chrystusa) tak ważnym, że od tego momentu zaczynamy liczyć czas.

Era dłuższy okres czasu zapoczątkowany jakimś ważnym wydarzeniem (np. narodzinami Chrystusa) tak ważnym, że od tego momentu zaczynamy liczyć czas. Podstawowe zagadnienia z chronologii. Podstawowe pojęcia: Chronologia nauka o mierzeniu czasu, kolejności następowania po sobie wydarzeń, zjawisk, a także oznaczenie wydarzenia, zjawiska wg przyjętego

Bardziej szczegółowo

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii TEST POWTÓRZENIOWY KLASA III od starożytności do XVI wieku. 1.Określ czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe a) proces przeobrażania się gatunków to rewolucja b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła

Bardziej szczegółowo

DATY KLASA I. Lp. DATA WYDARZENIE

DATY KLASA I. Lp. DATA WYDARZENIE DATY KLASA I Lp. DATA WYDARZENIE 1 ok. 5 4 mln lat temu (ewolucja hominidów oddzieliła się od ewolucji małp) PREHISTORIA okres od powstania Ziemi aż do czasów historycznych Prahistoria najdłuższy okres

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia Michał Krzywicki Drogi Maturzysto, Oddajemy Ci do rąk profesjonalny Kalendarz Maturzysty z historii stworzony przez naszego eksperta.

Bardziej szczegółowo

CHRONOLOGIA WŁADCÓW POLSKI

CHRONOLOGIA WŁADCÓW POLSKI CHRONOLOGIA WŁADCÓW POLSKI Władca Lata Dynastia Koronowany/ Ważne wydarzenia historyczne za jego panowania panowania nie Mieszko I ok. 960-992 Piastów nie 966 r. chrzest Polski. 972 r. wygrana bitwa pod

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM POZIOM WYMAGAŃ KONIECZNY ocena dopuszczająca zna pojęcia: źródło historyczne, era, epoka, potrafi na podstawie daty rocznej określić wiek

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Interpretacje historii Mazowsza... 22 Specyfika historyczna Mazowsza... 22 Kwestia zacofania Mazowsza w literaturze historycznej...

Rozdział II. Interpretacje historii Mazowsza... 22 Specyfika historyczna Mazowsza... 22 Kwestia zacofania Mazowsza w literaturze historycznej... Spis treści Wstęp..................................................... 11 Rozdział I. Wprowadzenie................................... 15 Uwagi metodologiczne..................................... 15 O stanie

Bardziej szczegółowo

Początki rządów Jagiellonów

Początki rządów Jagiellonów Początki rządów Jagiellonów 1. Andegawenowie na polskim tronie Łokietek i Kazimierz Wielki dogadywali się w sprawie sukcesji z Węgrami (Kazimierz Wielki w 1339 r. w Wyszehradzie) 1370 r. umiera Kazimierz

Bardziej szczegółowo

POSTACIE HISTORYCZNE

POSTACIE HISTORYCZNE POSTACIE HISTORYCZNE STAROŻYTNOŚĆ STAROŻYTNOŚĆ HAMMURABI KRÓL BABILONU, SPISAŁ PIERWSZY ZNANY KODEKS PRAWA RAMZES II- FARAON, WIELKI BUDOWICZY ŚWIĄTYŃ I PAŁACÓW, ABRAHAM, MOJŻESZ, DAWID- POSTACIE BIBLIJNE

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi Uczniu, przeczytaj uwaŝnie polecenia.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ:

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ: ODPOWIEDZI DO ZADAŃ: Zadanie 1. (0 1) Oceń, które z poniższych zdań odnoszących się do skutków przemian w życiu człowieka jest prawdziwe. Zaznacz P przy zdaniu prawdziwym. 2. W wyniku przemian, które opisano

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM Rozdział I. Początki cywilizacji Dzięki treściom zawartym w pierwszej części programu uczniowie poznają najdawniejsze dzieje człowieka oraz historię

Bardziej szczegółowo

SPIS MAP. typ mapy: statyczna/ dynamiczna/ animacja 1. 2. 3. 4.

SPIS MAP. typ mapy: statyczna/ dynamiczna/ animacja 1. 2. 3. 4. Postępowanie nr BZP.243.20.2014.KP Załącznik nr 2a do SIWZ SPIS MAP Zaprojektowanie i wykonanie 218 autorskich map historycznych na potrzeby przygotowywanych przez Zamawiającego e-podręczników z przedmiotów:

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap rejonowy

K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap rejonowy pieczątka WKK Kod ucznia - - Dzień Miesiąc Rok DATA URODZENIA UCZNIA K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap rejonowy Drogi Uczniu, Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V. ZAGADNIENIE Początki Polski. WYMAGANIA PODSTAWOWE. UCZEŃ: opowiada legendę o początkach państwa polskiego odczytuje z mapy zamieszczonej w podręczniku nazwy najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Badanie wyników nauczania w pierwszej klasie gimnazjum Część humanistyczna HISTORIA

Badanie wyników nauczania w pierwszej klasie gimnazjum Część humanistyczna HISTORIA Badanie wyników nauczania w pierwszej klasie gimnazjum Część humanistyczna HISTORIA Dział I: Starożytność 1. Wskaż, które z państw nie należało do państw hellenistycznych. a) Egipt b) Indie c) Mezopotamia

Bardziej szczegółowo

Klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE ODRODZENIE I HUMANIZM W EUROPIE WIEK XVI Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE ODRODZENIE I HUMANIZM W EUROPIE WIEK XVI Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE ODRODZENIE I HUMANIZM W EUROPIE WIEK XVI Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Wskazuje najważniejsze przyczyny wielkich odkryć geograficznych.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii

Wymagania na poszczególne oceny z historii Wymagania na poszczególne oceny z historii Klasa V Dział 1. Polska pierwszych Piastów - zna daty chrztu Polski i zjazdu gnieźnieńskiego - wyjaśnia znaczenie terminów: plemię, gród, drużyna, książę - rozumie

Bardziej szczegółowo

Historia i rzeczywistość

Historia i rzeczywistość Historia i rzeczywistość LITWA Powierzchnia 65.200 km2 Ludność ok. 3.400.000 Stolica Wilno Najdłuższa rzeka - Niemen LITWA - HISTORIA 1009 pierwsza wzmianka 1253 koronacja I króla Litwy Mendoga I Chrzest

Bardziej szczegółowo

HISTORIA CZĘŚĆ I I Ę ( 1335 1740 )

HISTORIA CZĘŚĆ I I Ę ( 1335 1740 ) HISTORIA ŚLĄSKA CZĘŚĆ I I Ę ( 1335 1740 ) HISTORIA ŚLĄSKA Wśród krajów korony św. Wacława ( 1335 1526 ) ŚLĄSK POD RZĄDAMI Ą PIASTÓW ŚLĄSKICH (1138 1335) Kazimierz Wielki (1333-1370) 1370) Utrata Śląska

Bardziej szczegółowo

KONKURS HISTORYCZNY dla uczniów gimnazjów etap szkolny rok szkolny 2014/2015

KONKURS HISTORYCZNY dla uczniów gimnazjów etap szkolny rok szkolny 2014/2015 KONKURS HISTORYCZNY dla uczniów gimnazjów etap szkolny rok szkolny 2014/2015 Drogi Olimpijczyku! Uczestniczysz w etapie szkolnym Konkursu Historycznego. Do rozwiązania masz test składający się z 18 zadań.

Bardziej szczegółowo

Niedostateczną (1). Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań koniecznych.

Niedostateczną (1). Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań koniecznych. Jacek Matula Nauczyciel historii w Gimnazjum w Borui Kościelnej KRYTERIA OCENIANIA KOŃCOWOROCZNE Z HISTORII KLASA II, ROK SZKOLNY 2011/2012. Niedostateczną (1). Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian z historii dla II klasy liceum.

Sprawdzian z historii dla II klasy liceum. Sprawdzian z historii dla II klasy liceum. 1. Do kaŝdego z władców dobierz jego małŝonkę: 1) Zygmunt August -... 2) Zygmunt Stary -... 3) Władysław Waza -.. 4) Jan Kazimierz -... 5) Jan Sobieski -... Barbara

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Wiadomości Wymagania wobec uczniów Poziomy ocen I. Polska pierwszych Piastów 2 3 4 5 6 - wymienia narzędzia rolnicze używane przez Słowian - podaje autorów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK do Ogólnopolskiej Odznaki Krajoznawczej PTTK Szlakiem Rezydencji Królów i Książąt

ZAŁĄCZNIK do Ogólnopolskiej Odznaki Krajoznawczej PTTK Szlakiem Rezydencji Królów i Książąt ZAŁĄCZNIK do Ogólnopolskiej Odznaki Krajoznawczej PTTK Szlakiem Rezydencji Królów i Książąt Wielkopolska LP Miejscowość Gmina Powiat Pobyt monarchy (ów) 1. Giecz Dominowo średzki 2. Gniezno Gniezno gnieźnieński

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA wersja A kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA wersja A kod ucznia... Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA wersja A kod ucznia... Punkty:../ 20 Zadanie 1. (1 pkt) Podaj nazwę miasta-państwa. Nazwa miasta-państwa...

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie V. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie V. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie V Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: uczeń posiada wiedzę na ocenę bardzo dobrą, ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem; wskazuje

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie przed egzaminem KLASA II

Powtórzenie przed egzaminem KLASA II 1 Powtórzenie przed egzaminem KLASA II 1. Polska Piastów Państwo polskie założone przez plemiona Słowian (ludy indoeuropejskie). Plemiona zlokalizowane na ziemiach polskich to : władca Mieszko I Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA HISTORIA KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA HISTORIA KLASA V KRYTERIA OCENIANIA HISTORIA KLASA V Przewiduje się przeprowadzenie w półroczu przynajmniej : - dwóch sprawdzianów, - dwóch kartkówek, Ponadto ocenie podlegają: -pisemne prace domowe, -aktywność na zajęciach,

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014. Zadania egzaminacyjne Historia - wersja B kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014. Zadania egzaminacyjne Historia - wersja B kod ucznia... Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 Zadania egzaminacyjne Historia - wersja B kod ucznia... Zadanie 1. (1 pkt) Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Wpisz P, jeśli

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL Układ graficzny CKE 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-H1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H1U KWIECIEŃ 2015 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. (1 p.) Oceń, które z podanych niżej zdań jest fałszywe. Zaznacz F przy zdaniu fałszywym.

Zadanie 1. (1 p.) Oceń, które z podanych niżej zdań jest fałszywe. Zaznacz F przy zdaniu fałszywym. Zadanie 1. (1 p.) Oceń, które z podanych niżej zdań jest fałszywe. Zaznacz F przy zdaniu fałszywym. 1. Osiadły tryb życia pierwszych ludzi opierał się na budowie osad i wiosek oraz na uprawie roślin. 2.

Bardziej szczegółowo

Lekcja powtórzeniowa Polska w XIII i XIV wieku

Lekcja powtórzeniowa Polska w XIII i XIV wieku Lekcja powtórzeniowa Polska w XIII i XIV wieku Lekcje: 1. Rozbicie dzielnicowe w Polsce 2. Gospodarka i społeczeostwo Polski w okresie rozbicia dzielnicowego 3. Odbudowa Królestwa Polskiego przez Władysława

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas V na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas V na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo rok szkolny 2015/2016 Klasa V a, b, c, d Nauczyciel prowadzący: mgr Ewa Rewilak Wymagania edukacyjne dla uczniów klas V na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo aby uzyskać ocenę wyższą

Bardziej szczegółowo

Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego

Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego Eliminacje Rejonowe Witamy Cię w drugim etapie Konkursu Historycznego. Informacje dla Ucznia: 1. Przed Tobą test składający się

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM POZIOM WYMAGAŃ KONIECZNY ocena dopuszczająca zna pojęcia: źródło historyczne, era, epoka, potrafi na podstawie daty rocznej określić wiek wydarzenia,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA wg PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z HISTORII KL.I III GIMNAZJUM

WYMAGANIA wg PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z HISTORII KL.I III GIMNAZJUM WYMAGANIA wg PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z HISTORII KL.I III GIMNAZJUM Treści nauczania 1. Najdawniejsze dzieje człowieka. Uczeń: 1.1. porównuje koczowniczy tryb życia z osiadłym i opisuje skutki przyjęcia przez

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8 Od autorów....................................... 8 I. Wprowadzenie do historii 1. Dzieje historia historiografia...................... 12 Czym jest historia?............................... 12 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA II GIMNAZJUM. Poziom rozszerzający ocena dobra

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA II GIMNAZJUM. Poziom rozszerzający ocena dobra WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA II GIMNAZJUM TEMAT LEKCJI Poziom konieczny ocena dopuszczająca Poziom podstawowy ocena dostateczna Poziom rozszerzający ocena dobra Poziom dopełniający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA II GIMNAZJUM. Poziom rozszerzający ocena dobra

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA II GIMNAZJUM. Poziom rozszerzający ocena dobra WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA II GIMNAZJUM TEMAT LEKCJI Poziom konieczny ocena dopuszczająca Poziom podstawowy ocena dostateczna Poziom rozszerzający ocena dobra Poziom dopełniający

Bardziej szczegółowo

Poziom K konieczny Poziom P podstawowy Poziom R rozszerzający Poziom D dopełniający Poziom W - wykraczający

Poziom K konieczny Poziom P podstawowy Poziom R rozszerzający Poziom D dopełniający Poziom W - wykraczający Wymagania programowe dla klasy z historii i społeczeństwa dla klasy V szkoły podstawowej według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy

Bardziej szczegółowo

Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum, część 1.

Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum, część 1. Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum, część 1. Przygotowano na podstawie publikacji: J. Choińska-Mika, W. Lengauer, M. Tymowski, K. Zielińska, Historia 1. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi Uczniu, przeczytaj uwaŝnie polecenia.

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Koszalinie Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Szkoła Podstawowa Nr 17 w Koszalinie Szkoła Podstawowa Nr

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY - PROPOZYCJA KLASA II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY - PROPOZYCJA KLASA II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY - PROPOZYCJA KLASA II GIMNAZJUM Poniższy zestaw wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny uwzględnia planowane osiągnięcia ucznia w zakresie wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

KLASA VI- Wymagania edukacyjne z przedmiotu historia i społeczeństwo.

KLASA VI- Wymagania edukacyjne z przedmiotu historia i społeczeństwo. KLASA VI- Wymagania edukacyjne z przedmiotu historia i społeczeństwo. OCENA Dopuszczająca UCZEŃ ROZUMIE POJĘCIA I ZJAWISKA: granice (naturalne i sztuczne), ustrój państwa, republika demokratyczna, konstytucja,

Bardziej szczegółowo

Ciąg dalszy wymagań edukacyjnych z Historii

Ciąg dalszy wymagań edukacyjnych z Historii Ciąg dalszy wymagań edukacyjnych z Historii EPOKA NOWOŻYTNA 49. Humanizm i renesans Źródła kultury renesansu. Nowa koncepcja świata i człowieka. Humanizm. Studia nad antykiem. Literatura i sztuka. Wielcy

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM

WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM Załącznik nr 13 ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANY NA KONKURS HISTORYCZNY z ELEMENTAMI WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Etap rejonowy

Bardziej szczegółowo

JAGIELLONOWIE NOTATKI Z LEKCJI

JAGIELLONOWIE NOTATKI Z LEKCJI JAGIELLONOWIE NOTATKI Z LEKCJI 1. UNIA POLSKI Z LITWĄ. WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO NA TRONIE POLSKIM 1. 1339 r. zjazd w Wyszehradzie umowa sukcesyjna K. Wielkiego. Po bezpotomnej śmierci ostatniego Piasta rządy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Klasa I Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczennica, która: zna pojęcia: źródło historyczne, era, epoka, potrafi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z HISTORII w klasie II gimnazjum str. 1 Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp HISTORIA POLSKI

Spis treści: Wstęp HISTORIA POLSKI Historia. Repetytorium dla licealistów i studentów. Wydanie 2. Marek Chmaj, Wojciech Sokół, Janusz Wrona Prezentowane opracowanie zostało pomyślane jako materiał pomocniczy dla kandydatów na wyższe studia

Bardziej szczegółowo

HISTORIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II GIM Paulina Kotkowska

HISTORIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II GIM Paulina Kotkowska HISTORIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II GIM Paulina Kotkowska ZAKRES TEMATYCZNY PODSTAWOWE (P) Wielkie odkrycia - definiuje pojęcia: karawela, geograficzne sekstans, astrolabium, busola -wie kim byli Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii i społeczeństwa w klasie V SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii i społeczeństwa w klasie V SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii i społeczeństwa w klasie V SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. Ocena dopuszczająca - poziom wymagań konieczny. Uczeń

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Eliminacje szkolne Witamy Cię w eliminacjach szkolnych Wojewódzkiego Konkursu Historycznego. Gratulujemy i życzymy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY- HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V opowiada legendę o początkach państwa polskiego (2) odczytuje z mapy zamieszczonej

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY- HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V opowiada legendę o początkach państwa polskiego (2) odczytuje z mapy zamieszczonej WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY- HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V opowiada legendę o początkach państwa polskiego (2) odczytuje z mapy zamieszczonej w podręczniku nazwy najważniejszych plemion słowiańskich

Bardziej szczegółowo

Wojny w starożytnej Grecji

Wojny w starożytnej Grecji Temat Wojny w starożytnej Grecji Imperium Aleksandra Wielkiego Ekspansja Rzymu w czasach republiki Juliusz Cezar i Imperium Rzymskie Od drużyny książęcej do rycerstwa Zagadnienia obowiązujące w świecie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 1. Pierwszy król Polski, który pochodził z dynastii Piastów to:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III Ważnym elementem procesu dydaktycznego jest ocena, która pozwala określić zakres wiedzy i umiejętności opanowany przez ucznia.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA ETAP SZKOLNY

MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA ETAP SZKOLNY KOD UCZNIA MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA ETAP SZKOLNY INSTRUKCJA DLA UCZNIA 1. Sprawdź czy test zawiera 7 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi. 2. Na tej stronie wpisz swój

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE MONETY HABSBURGÓW MARIA TERESA I PÓŹNIEJSZE KATALOG

ŚLĄSKIE MONETY HABSBURGÓW MARIA TERESA I PÓŹNIEJSZE KATALOG ŚLĄSKIE MONETY HABSBURGÓW MARIA TERESA I PÓŹNIEJSZE KATALOG Piotr Kalinowski KALETY 2006 Słowo wstępu Katalog, który macie Państwo przed sobą powstał na podstawie wydanego w 1988 dzieła Ivo Halački Mince

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA. III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Chronologia historyczna.

PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA. III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Chronologia historyczna. PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje

Bardziej szczegółowo

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Historia i społeczeństwo KLASA V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR

Bardziej szczegółowo

mgr Mirosław Grzegórzek Wymagania edukacyjne z historii dla klasy V według programu Wczoraj i dziś na podstawie opracowania D.

mgr Mirosław Grzegórzek Wymagania edukacyjne z historii dla klasy V według programu Wczoraj i dziś na podstawie opracowania D. mgr Mirosław Grzegórzek Wymagania edukacyjne z historii dla klasy V według programu Wczoraj i dziś na podstawie opracowania D. Judka W pierwszym semestrze do oceny śródrocznej brane są pod uwagę działy:

Bardziej szczegółowo

Poziom rozszerzający R. (ocena dobra) K+P+R. - wymienia narzędzia rolnicze używane przez Słowian. - podaje lata panowania Mieszka I

Poziom rozszerzający R. (ocena dobra) K+P+R. - wymienia narzędzia rolnicze używane przez Słowian. - podaje lata panowania Mieszka I WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH Z PODRĘCZNIKA "WCZORAJ I DZIŚ" WYD. NOWA ERA KLASA V Poziom konieczny K Poziom podstawowy P Poziom rozszerzający R Poziom

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Historia WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Numer zadania Osiągnięcia gimnazjalistów z zakresu historii województwo

Bardziej szczegółowo

Drogi Uczestniku XVI edycji MIĘDZYSZKOLNEJ LIGI PRZEDMIOTOWEJ!

Drogi Uczestniku XVI edycji MIĘDZYSZKOLNEJ LIGI PRZEDMIOTOWEJ! Drogi Uczestniku XVI edycji MIĘDZYSZKOLNEJ LIGI PRZEDMIOTOWEJ! Zapraszamy Cię do przygody z historią epoki nowożytnej. Przed Tobą zadania o różnej skali trudności. Uważnie czytaj polecenia. Czytelnie zapisuj

Bardziej szczegółowo

Ocenianie w klasie V Historia i społeczeństwo Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K.I. Gałczyńskiego w Białymstoku nauczyciel: Jerzy Sulżyk

Ocenianie w klasie V Historia i społeczeństwo Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K.I. Gałczyńskiego w Białymstoku nauczyciel: Jerzy Sulżyk Ocenianie w klasie V Historia i społeczeństwo Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K.I. Gałczyńskiego w Białymstoku nauczyciel: Jerzy Sulżyk W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi

Bardziej szczegółowo

1. W jakim stylu została zbudowana koszalińska katedra? a) romańskim b) gotyckim c) renesansowym d) barokowy

1. W jakim stylu została zbudowana koszalińska katedra? a) romańskim b) gotyckim c) renesansowym d) barokowy Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi Uczniu, Test składa się z 33

Bardziej szczegółowo

Celem wielkich wypraw morskich w XV i XVI wieku było pragnienie:

Celem wielkich wypraw morskich w XV i XVI wieku było pragnienie: Zadanie 1. (0-1 pkt) Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. Humanizm to prąd umysłowy, który: A) interesował się głównie sztuką B) koncentrował się na człowieku C) stawiał na pierwszym miejscu naukę D)

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ Scenariusz lekcji do filmu edukacyjnego Noc w galerii PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ. CZĘŚĆ I: WPROWADZENIE 2 Czas pracy: 45 minut. Materiały

Bardziej szczegółowo

Anita Plumińska-Mieloch Bliżej historii. Gimnazjum. Klasa 2A, 2B, 2C 2014/2015

Anita Plumińska-Mieloch Bliżej historii. Gimnazjum. Klasa 2A, 2B, 2C 2014/2015 Anita Plumińska-Mieloch Bliżej historii. Gimnazjum. Klasa 2A, 2B, 2C 2014/2015 Nr PLAN WYNIKOWY Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. O czym będziemy uczyli

Bardziej szczegółowo

Bliżej historii. Gimnazjum Rozkład materiału dla klas 1 3

Bliżej historii. Gimnazjum Rozkład materiału dla klas 1 3 Bliżej historii. Gimnazjum Rozkład materiału dla klas 1 3 Temat lekcji KLASA 1 1. Dlaczego uczymy się historii? 2. Prehistoria początki ludzkości 3. Rewolucja neolityczna, czyli początki rolnictwa 4. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Panowanie ostatnich Jagiellonów

Panowanie ostatnich Jagiellonów Panowanie ostatnich Jagiellonów 1. Wojny na wschodzie Wielkie Księstwo Moskiewskie za panowania Iwana III Srogiego w 1492 r. atakuje litewską Wiaźmę i tereny nad Oką 1500 r. Księstwo wchodzi w granice

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA I

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA I MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA I Zasady oceniania: za rozwiązanie zadań z Arkusza I można uzyskać maksymalnie 100 punktów, model odpowiedzi uwzględnia jej zakres merytoryczny, ale nie jest

Bardziej szczegółowo

HISTORIA Wymagania edukacyjne

HISTORIA Wymagania edukacyjne HISTORIA Wymagania edukacyjne Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala związki poprzedzania,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ARKUSZE GH-H1-142, GH-H2-142, GH-H4-142, GH-H5-142, GH-H6-142, GH-HU1-142

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii w klasie V

Wymagania edukacyjne z historii w klasie V Wymagania edukacyjne z historii w klasie V Wymagania edukacyjne opisują postępy w zakresie wiedzy i umiejętności, których nauczyciel oczekuje od ucznia. Ocena osiągnięć uczniów uwzględnia w jakim zakresie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1 Spis treści Wstęp... XI DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R.... 1 Rozdział I. Monarchia patrymonialna... 3 Część I. Powstanie państwa polskiego... 3 Część II. Ustrój polityczny... 5 Część III. Sądownictwo...

Bardziej szczegółowo

-WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY- ETAP SZKOLNY

-WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY- ETAP SZKOLNY -WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY- ETAP SZKOLNY Drogi uczniu! Prosimy uważnie przeczytać polecenia i odpowiedzieć na pytania (odpowiedzi tylko i wyłącznie zaznaczamy w karcie odpowiedzi, znajdującej się

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI Numer zadania Wymagania ogólne (z podstawy programowej) 1. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA

SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA Monety kolekcjonerskie SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA Bolesław Chrobry SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA Wyjątkowa seria złotych i srebrnych monet kolekcjonerskich o nominałach 500 zł i 50 zł SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA

Bardziej szczegółowo

Zadania egzaminacyjne HISTORIA

Zadania egzaminacyjne HISTORIA Wersja B Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013 Zadania egzaminacyjne HISTORIA kod ucznia... Zadanie 1. (1 pkt) Ogółem: / 30 : 1,5 = /20 Poniżej przedstawiony został ciężkozbrojny

Bardziej szczegółowo

- W wyniku rady wyroczni część mieszkańców Tery opuściła wyspę - PRAWDA

- W wyniku rady wyroczni część mieszkańców Tery opuściła wyspę - PRAWDA Odpowiedzi do egzaminu gimnazjalnego 2014 HISTORIA I WOS 1. W wyniku przemian, które opisano w tekście doszło do powstania osiadłych wspólnot rolników - PRAWDA 2. Oceń, czy poniższe zdania dotyczące tekstu

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 5. Rozdział V. Nowa epoka, nowy świat. 1. Oblicz, ile lat minęło od

Sprawdzian nr 5. Rozdział V. Nowa epoka, nowy świat. 1. Oblicz, ile lat minęło od Rozdział V. Nowa epoka, nowy świat GRUPA A 8 1. Oblicz, ile lat minęło od wynalezienia nowej metody druku przez Jana Gutenberga do opublikowania w 1543 roku dzieła Mikołaja Kopernika O obrotach sfer niebieskich.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY V Ocena celująca: Uczeo spełnia wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Otrzymuje uczeo, którego wiedza historyczna wykracza w znacznym stopniu

Bardziej szczegółowo

- zapoznanie z systemem oceniania - zapoznanie się uczniów z podręcznikiem. - pojęcie średniowiecza - rola Kościoła.

- zapoznanie z systemem oceniania - zapoznanie się uczniów z podręcznikiem. - pojęcie średniowiecza - rola Kościoła. Polska średniowieczna Wprowadzenie Dział Nrumeracj a według podstawy programo wej Temat Lekcji Treści Wymagania Uczeń: 1. Nasza lekcja historii. Czego będziemy się uczyć w klasie V? - zapoznanie z systemem

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen. z historii dla kl. V

Kryteria ocen. z historii dla kl. V Kryteria ocen z historii dla kl. V Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Podstawa programowa Legendarne początki legendy polskie Uczeń wie, co to jest legenda.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału wraz z planem wynikowym. Historia i społeczeństwo. Historia wokół nas. Klasa 6

Rozkład materiału wraz z planem wynikowym. Historia i społeczeństwo. Historia wokół nas. Klasa 6 Rozkład u wraz z planem wynikowym. Historia i społeczeństwo. Historia wokół nas. Klasa 6 Temat lekcji. Powrót do kultury starożytności. Czym było odrodzenie. 2. Piękno włoskich miast. 3. Człowiekiem jestem.

Bardziej szczegółowo

Wojna domowa i król Piast

Wojna domowa i król Piast Wojna domowa i król Piast 1. Rzeczypospolita po potopie Szlachta traciła w czasach wojen i majątki i wpływy; wpływy na rzecz magnaterii Szlachta stawała się klientami magnatów Zmalała rola króla; ma on

Bardziej szczegółowo

Zakres treści i kryteria oceniania.

Zakres treści i kryteria oceniania. HISTORIA 2 Zakres treści i kryteria oceniania. Na zajęciach historii uczniowie XII Liceum Ogólnokształcącego korzystają z podręcznika: - Ryszard Kulesza i Krzysztof Kowalewski. Zrozumieć przeszłość. Starożytność

Bardziej szczegółowo