DATY KLASA I. Lp. DATA WYDARZENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DATY KLASA I. Lp. DATA WYDARZENIE"

Transkrypt

1 DATY KLASA I Lp. DATA WYDARZENIE 1 ok. 5 4 mln lat temu (ewolucja hominidów oddzieliła się od ewolucji małp) PREHISTORIA okres od powstania Ziemi aż do czasów historycznych Prahistoria najdłuższy okres dziejów ludzkości od pojawienia się na Ziemi pierwszych człowiekowatych (hominidów) do powstania pisma ok. 7 mln lat temu pojawiły się pierwsze hominidy ok. 2,5 mln lat temu rozpoczął się paleolit (starsza epoka kamienia) ok. 135 tys. lat temu w Afryce pojawił się homo sapiens (człowiek myślący) ok. 40 tys. lat temu homo sapiens dotarł do Europy Początek neolitu (młodszej epoki kamienia) rewolucja neolityczna (rozpoczęła się na obszarze tzw. Żyznego Półksiężyca) Początek cywilizacji starożytnej Mezopotamii 2 ok. IX tys. p.n.e. (11 tys. lat temu) 3 ok r. p.n.e. (poł. IV tys. p.n.e.) początek starożytności: wynalazek pisma, powstanie pierwszych państw r. p.n.e. Początek Egiptu (pocz. III tys. p.n.e.) zjednoczenie Górnego i Dolnego Egiptu przez Menesa (Narmera) r. p.n.e. Kodeks Hammurabiego (XVIII w. p.n.e.) 6 II poł. XIII w. p.n.e. Ukształtowanie się podstaw judaizmu rozpoczęła się historia narodu Izraela: w krainie Kanaan nad Morzem Śródziemnym osiedliły się koczownicze plemiona Izraelitów, z których część przybyła z Egiptu pod wodzą Mojżesza 7 X w. p.n.e. Panowanie Salomona w Izraelu VIII w. p.n.e. Koniec Wieków Ciemnych w historii Grecji (Grecy przejęli od Fenicjan alfabet i uzupełnili go o samogłoski) r. p.n.e. Pierwsze odnotowane igrzyska olimpijskie w Grecji r. p.n.e. Legendarna data założenia Rzymu 10 VII w. p.n.e. Przemiany ustrojowo-społeczne w Sparcie działalność prawodawcy spartańskiego Likurga (VIII w. p.n.e.) zmilitaryzowanie państwa po wojnach meseńskich VI w. p.n.e. Niewola babilońska narodu żydowskiego Persja stała się potęgą na Bliskim Wschodzie Ateńczycy obalili tyranię narodziny demokracji w Atenach po reformach Klejstenesa r. p.n.e p.n.e r. p.n.e. Koniec monarchii w Rzymie, początek republiki 13 V w. p.n.e. Rozwój demokracji w Atenach pod rządami Peryklesa ( Ateny peryklejskie ) okres klasyczny w historii Grecji V IV w. p.n.e r. p.n.e. Bitwa grecko-perska pod Maratonem (zwycięstwo Greków) r. p.n.e. Bitwa grecko-perska pod Termopilami (porażka Spartan) Bitwa grecko-perska pod Salaminą (wygrana Greków) 338 r. p.n.e. Bitwa pod Cheroneą (Grecja została podporządkowana Macedonii) r. p.n.e. Aleksander Macedoński rozsupłał węzeł gordyjski bitwa pod Issos (Aleksander Wielki pokonał Persów) 331 r. p.n.e. Bitwa pod Gaugamelą (Aleksander Wielki pokonał Persów) p.n.e. 30 p.n.e. Epoka hellenistyczna (aleksandryjska) od śmierci Aleksandra Macedońskiego do czasów podboju Egiptu przez Rzym 216 r. p.n.e. Bitwa pod Kannami (wódz kartagiński Hannibal pokonał Rzymian) dwukrotnie słabsza armia Hannibala okrążyła i pokonała wojska rzymskie 146 r. p.n.e. Koniec wojen punickich (Rzymianie zdobyli Kartaginę) Grecja stała się rzymską prowincją o nazwie Achaja r. p.n.e. Powstanie niewolników pod wodzą Spartakusa zakończyło się klęską niewolników

2 19 44 r. p.n.e. Zabójstwo Juliusza Cezara r. p.n.e. Koniec republiki, początek cesarstwa w Rzymie senat rzymski przyznał Oktawianowi tytuł augusta (panującego z woli bogów) Początek chrześcijaństwa narodziny i działalność Jezusa 21 I poł. I w. n.e. ok. 4 r. p.n.e. 33 r. 22 I III w. Rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa w wyniku działalności św. Pawła, św. Piotra, św. Jana Ewangelisty i innych apostołów, chrześcijaństwo znajdowało wyznawców poza Palestyną: w Egipcie, Azji Mniejszej, Syrii, Grecji, Italii, także w Rzymie 63 r. Rzymianie zajęli Palestynę (stała się prowincją zwaną Syrią) r. Początek prześladowań chrześcijan cesarz Neron oskarżył chrześcijan o podpalenie Rzymu r. Powstanie Żydów przeciwko rzymskiemu panowaniu zakończone zburzeniem Świątyni w Jerozolimie r. Ostatnia fala prześladowań chrześcijan za cesarza Dioklecjana nakaz zniszczenia świątyń chrześcijańskich i świętych ksiąg r. Edykt mediolański zaprowadzał wolność wyznania w cesarstwie rzymskim (zakaz prześladowania chrześcijan); podpisali go Konstantyn Wielki (cesarz zachodniej części Rzymu) i Licyniusz (cesarz wschodniej części Rzymu) r. Edykt tesaloński cesarz Teodozjusz Wielki uczynił chrześcijaństwo religią państwową r. Podział imperium rzymskiego przez cesarza Teodozjusza Wielkiego powstało cesarstwo zachodnie ze stolicą w Rzymie i cesarstwo wschodnie ze stolicą w Konstantynopolu Bizancjum (cesarstwo wschodniorzymskie) największy zasięg terytorialny i rozwój kulturalny Bizancjum pod rządami cesarza Justyniana Wielkiego w VI w.; w 1453 r. podbite przez Turków 455 r. Germańscy Wandalowie zniszczyli Rzym r. Upadek cesarstwa zachodniorzymskiego data cezura: koniec starożytności, początek średniowiecza 496 r. Król Chlodwig (twórca potęgi Franków) przyjął chrzest r. Ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny 31 VII VIII w. Podboje Arabów pod wodzą kalifów największy impet miały podboje Arabów za panowania tzw. kalifów patriarchalnych /prawowiernych (określenie dotyczące czterech pierwszych kalifów, panujących w latach ) 732 r. Bitwa pod Poitiers (Karol Młot, wódz Franków pokonał Arabów) r. Powstanie Państwa Kościelnego we Włoszech przetrwało do 1870 r. (do zjednoczenia Włoch) r. Koronacja Karola Wielkiego na cesarza (restauracja = odnowienie cesarstwa rzymskiego) r. Traktat w Verdun (podział imperium Karola Wielkiego) państwo podzielono między: Lotara, Karola Łysego i Ludwika Niemieckiego r. Koronacja Ottona I na cesarza (I Rzesza Niemiecka ) połączenie godności cesarza rzymskiego z tronem niemieckim POLSKA PIERWSZYCH PIASTÓW Panowanie Mieszka I r. Chrzest Mieszka I r. Bitwa pod Cedynią (zwycięstwo Mieszka I nad niemieckim margrabią Hodonem) Panowanie Bolesława Chrobrego r. Koronacja Bolesława Chrobrego (Gniezno) r. Śmierć biskupa praskiego Wojciecha podczas misji chrystianizacyjnej w Prusach r. Zjazd w Gnieźnie cesarz niemiecki Otton III przybył do Bolesława Chrobrego pierwsza idea zjednoczenia Europy

3 1018 r. Pokój w Budziszynie po wojnach polsko-niemieckich przyłączenie przez Bolesława Chrobrego Grodów Czerwieńskich do Polski Panowanie Mieszka II (z wyłączeniem lat ) Panowanie Bezpryma (brata Mieszka II) książę Bezprym odesłał polskie insygnia koronacyjne do Niemiec w 1031 r Panowanie Kazimierza Odnowiciela władca przebywał na wygnaniu 1038 r. najazd księcia czeskiego Brzetysława I na Polskę (złupił Gniezno i wywiózł relikwie św. Wojciecha oraz przyłączył do Czech Małopolskę i Śląsk) 1039 r. Powrót Kazimierza Odnowiciela do Polski (Kraków główną siedzibą książęcą) r. Rozłam chrześcijaństwa na kościół prawosławny i katolicki (wielka schizma wschodnia) 1054 r. Cesarz niemiecki Henryk III zadecydował, że Śląsk ma zostać przy Polsce, w zamian czescy władcy mieli przez 50 lat otrzymywać wysokie odszkodowanie w złocie (trybut) Panowanie Bolesława Szczodrego (Śmiałego) 1076 r. koronacja Bolesława Śmiałego 1079 r. konflikt króla Bolesława z biskupem krakowskim Stanisławem 1077 r. Ukorzenie się cesarza Henryka IV przed papieżem Grzegorzem VII w Canossie Panowanie Władysława Hermana 1095 r. Synod w Clermont papież Urban II wezwał wiernych do odzyskania Ziemi Świętej zdobytej przez Turków r. Pierwsza wyprawa krzyżowa (krucjata) Zbigniew (pierworodny syn Władysława Hermana) księciem Wielkopolski, Mazowsza i Kujaw Panowanie Bolesława Krzywoustego r. Testament (ustawa sukcesyjna) Bolesława Krzywoustego r. Konkordat w Wormacji (Niemcy) ugoda pomiędzy władzą świecką (cesarstwem) a duchowną (papiestwem) ROZBICIE DZIELNICOWE W POLSCE 1215 r. Król angielski Jan bez Ziemi ogłosił Wielką Kartę Swobód (jeden z najsłynniejszych w historii przywilejów: król zobowiązał się nie nakładać nowych podatków bez zgody rady królewskiej i przestrzegać praworządności) 1264 r. W Anglii zwołano pierwszy w historii parlament (w 1302 r. we Francji zwołano Stany Generalne) r. Sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez Konrada Mazowieckiego 1241 r. Bitwa pod Legnicą (śmierć księcia Henryka II Pobożnego) klęska sprzymierzonych wojsk chrześcijańskich z Tatarami r. Koronacja Przemysła II na króla Polski (Gniezno) pierwsza próba zjednoczenia Polski (od ostatniej koronacji Bolesława Szczodrego minęło 219 lat) 1300 r. Koronacja władcy czeskiego Wacława II na króla Polski (Gniezno) Panowanie Władysława Łokietka Wojna z Krzyżakami w 1308 r. Krzyżacy zajęli Pomorze Gdańskie r. Koronacja Władysława Łokietka (Kraków) symbol odrodzenia Polski po okresie rozbicia dzielnicowego Proces przed sądem papieskim w Inowrocławiu nakaz zwrotu Polsce Pomorza Gdańskiego i wypłaty odszkodowania przez Krzyżaków (niewykonany) r. Wojna polsko-krzyżacka bitwa pod Płowcami (zwycięstwo polskie nad Krzyżakami pod wodzą Władysława Łokietka; niekorzystny dla Polski rozejm utrata ziemi dobrzyńskiej i Kujaw) PANOWANIE KAZIMIERZA WIELKIEGO (koniec dynastii Piastów)

4 r. Proces przed sądem papieskim w Warszawie nakaz zwrotu Polsce Kujaw i ziemi dobrzyńskiej, uznanie praw Polski do Pomorza Gdańskiego (niewykonany) r. Wieczysty pokój z Krzyżakami w Kaliszu (za Kazimierza Wielkiego) Polska odzyskała Kujawy i ziemię dobrzyńską, Krzyżacy zatrzymali Pomorze jako wieczystą jałmużnę króla Polski przez następne 60 lat pomiędzy Polską a Krzyżakami nie było wojen 1348 r. Pokój polsko-czeski w Namysłowie Kazimierz Wielki uznał przyłączenie Śląska do Czech w zamian za zrzeczenie się roszczeń do korony polskiej przez króla czeskiego Kampanie wojenne Kazimierza Wielkiego na wschodzie do Polski przyłączono Ruś z Haliczem, Lwowem i Kamieńcem Podolskim r. Założenie Akademii Krakowskiej przez Kazimierza Wielkiego zjazd monarchów europejskich w Krakowie i uczta u Wierzynka r. Przywilej dla szlachty w Koszycach Ludwik Węgierski w zamian za wyrażenie przez szlachtę zgody na koronację jego córki Jadwigi na króla Polski, zmniejszył podatek płacony przez szlachtę z 12 do 2 groszy z łanu chłopskiego i zobowiązał się, że nie będzie pobierał nadzwyczajnych podatków; był to pierwszy w Polsce przywilej generalny, czyli dotyczący całej szlachty 1384 r. Koronacja Jadwigi na króla Polski (Kraków) r. Unia polsko litewska w Krewie 1386 r. Chrzest i koronacja Władysława Jagiełły (Kraków) POLSKA JAGIELLONÓW r. Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim bitwa pod Grunwaldem r. I pokój polsko-krzyżacki w Toruniu Polska odzyskała jedynie ziemię dobrzyńską, a Litwa czasowo Żmudź Krzyżacy musieli zapłacić Polsce wysokie odszkodowanie wojenne Pomorze Gdańskie pozostało w rękach Krzyżaków państwo krzyżackie nie wróciło już do dawnej świetności 1440 r. Król Polski Władysław III Warneńczyk został królem Węgier unia polsko węgierska 1444 r. bitwa pod Warną (śmierć króla Władysława III w walce z Turkami) r. Wynalezienie ruchomej czcionki przez Jana Gutenberga data cezura: koniec średniowiecza, początek nowożytności r. Upadek Konstantynopola (zdobyty przez Turków) data cezura: koniec średniowiecza, początek nowożytności Panowanie Kazimierza Jagiellończyka Wojna trzynastoletnia z Krzyżakami 1454 r. Związek Pruski (powstały w 1440 r. jako konfederacja szlachty i miast pruskich skierowana przeciw Krzyżakom) zwrócił się do króla Kazimierza Jagiellończyka o przyłączenie Prus do Polski (inkorporacja Prus) r. II pokój polsko-krzyżacki w Toruniu Polska odzyskała Pomorze Gdańskie (po 158 latach), ziemię chełmińską i michałowską; przyłączono też do Polski Żuławy z Malborkiem, Elbląg i Warmię (całość tych ziem otrzymała nazwę Prus Królewskich) Prusy Krzyżackie (reszta państwa zakonnego) ze stolicą w Królewcu zostały lennem Polski; po II pokoju toruńskim Polska stała się najsilniejszym państwem w Europie Środkowej

5 Na ocenę celującą: 100 dat (łącznie z datami na szarym tle) Na ocenę bardzo dobrą: 75 dat (z wyłączeniem dat na szarym tle) Na ocenę dobrą: 50 dat (30 dat zapisanych czerwoną czcionką i 20 dat pogrubioną czarną czcionką) Na ocenę dostateczną: 30 dat zapisanych czerwoną czcionką Na ocenę dopuszczającą: 20 wybranych dat zapisanych czerwoną czcionką

Inne czasy, epoki w historii Polski

Inne czasy, epoki w historii Polski Epoki historyczne PREHISTORIA (lub inaczej prahistoria, ok. 2 mln lat temu ok. 3500 p.n.e.) od powiedzmy pojawienia się człowieka do wynalezienia pisma. Dzieli się na kilka podepok : paleolit, neolit,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii Klasa I Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (obejmuje wymagania na ocenę śródroczną)

Wymagania edukacyjne z historii Klasa I Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (obejmuje wymagania na ocenę śródroczną) Klasa I Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (obejmuje wymagania na ocenę śródroczną) Celujący (obejmuje wymagania na ocenę bardzo dobrą) - samodzielnie formułuje opinie i wnioski - rozwiązuje problemy

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie uczniów z programem nauczania, wymaganiami edukacyjnymi, z wso,wymaganiami egzaminacyjnymi i bhp.

Zapoznanie uczniów z programem nauczania, wymaganiami edukacyjnymi, z wso,wymaganiami egzaminacyjnymi i bhp. Temat 1. Zapoznanie uczniów z programem nauczania, wymaganiami edukacyjnymi, z wso,wymaganiami egzaminacyjnymi i bhp. Wprowadzenie do metodologii historii. 1.Przedmiot historii; historia zajmuje się badaniem

Bardziej szczegółowo

HISTORIA STAROŻYTNY EGIPT. Osiągnięcia cywilizacyjne. VADEMECUM GIMNAZJALISTY HISTORIA strona z 26

HISTORIA STAROŻYTNY EGIPT. Osiągnięcia cywilizacyjne. VADEMECUM GIMNAZJALISTY HISTORIA strona z 26 HISTORIA Spis treści 1 starożytny Egipt 2 starożytna Mezopotamia 3 Indie 3 starożytne Chiny 4 starożytny Izrael 4 starożytna Persja 4 starożytna Grecja 7 Rzym 9 Arabia 10 Bizancjum 10 Początki średniowiecza

Bardziej szczegółowo

Starożytność: Strona 1

Starożytność: Strona 1 Starożytność: 1. W czasach paleolitu (prehistoria) ludzie prowadzili koczowniczy tryb życia: wędrowali, polowali na zwierzęta, zbierali jedzenie, itp. 2. Po ociepleniu klimatu, w neolicie, człowiek osiadł

Bardziej szczegółowo

Odniesienia do podstawy programowej. Uczeń: Materiał nauczania

Odniesienia do podstawy programowej. Uczeń: Materiał nauczania Temat Zrozumieć przeszłość Materiał nauczania CZĘŚĆ I: STAROŻYTNOŚĆ I ŚREDNIOWIECZE WSTĘP historia jako nauka chronologia w historii; kalendarze propozycje periodyzacji dziejów współczesne metody datowania

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny z historii, zakres rozszerzony klasa 2g. Lekcja organizacyjna

Plan dydaktyczny z historii, zakres rozszerzony klasa 2g. Lekcja organizacyjna Temat 1.Organizacja zajęć 2. Historia jako nauka Plan dydaktyczny z historii, zakres rozszerzony klasa 2g Materiał nauczania CZĘŚĆ I: STAROŻYTNOŚĆ I ŚREDNIOWIECZE historia jako nauka chronologia w historii;

Bardziej szczegółowo

Zaznacz poprawną odpowiedź. 1. Chrzest Polski a) 988 b) 966 c) 843. 2. Koronacja Stefana Batorego. a) 1576 b) 1520 c) 1496. 3.

Zaznacz poprawną odpowiedź. 1. Chrzest Polski a) 988 b) 966 c) 843. 2. Koronacja Stefana Batorego. a) 1576 b) 1520 c) 1496. 3. Zaznacz poprawną odpowiedź. 1. Chrzest Polski a) 988 b) 966 c) 843 2. Koronacja Stefana Batorego a) 1576 b) 1520 c) 1496 3. Hołd Pruski a) 1506 b) 1434 c) 1525 4. Potop szwedzki a) 1700 1721 b) 1555 1560

Bardziej szczegółowo

Copyright ehista 2011

Copyright ehista 2011 Copyright ehista 2011 Temat 1: Historia jako nauka. Pojęcia: Źródło pisane (opisowe); Źródło aktowe (normatywne); Źródło epistolarne (listowe); Źródło ikonograficzne; Źródło statystyczne (np. wykres);

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z HISTORII W GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z HISTORII W GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z HISTORII W GIMNAZJUM KLASA I OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA OCENA CELUJĄCA - zna rodzaje źródeł historycznych;

Bardziej szczegółowo

HISTORIA - Pytania sprawdzające

HISTORIA - Pytania sprawdzające Imię i nazwisko ucznia:... Klasa:... Data:... Kod testu: his_a20452691381797 HISTORIA - Pytania sprawdzające Każde z pytań zawiera cztery odpowiedzi (A, B, C, D). Tylko jedna z nich jest prawidłowa. Proszę

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie przed egzaminem KLASA II

Powtórzenie przed egzaminem KLASA II 1 Powtórzenie przed egzaminem KLASA II 1. Polska Piastów Państwo polskie założone przez plemiona Słowian (ludy indoeuropejskie). Plemiona zlokalizowane na ziemiach polskich to : władca Mieszko I Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

L I G A M I Ę D Z Y P R Z E D M I O T O W A H I S T O R I A - G I M N A Z J U M

L I G A M I Ę D Z Y P R Z E D M I O T O W A H I S T O R I A - G I M N A Z J U M Mapa do zadania 1. Źródło: D. Przybytek, S. Mierzwa, Atlas Historia dla szkoły podstawowej, Wydawnictwo Europa 2004 r., s. 8. Zadanie 1. (1 p.) Określ, do którego okresu w dziejach Polski odnosi się zamieszczona

Bardziej szczegółowo

- H i s t o r i a L i t e r a t u r a K u l t u r a - P R Z Y S T A Ń. S z k o t o w o 2 0 1 4

- H i s t o r i a L i t e r a t u r a K u l t u r a - P R Z Y S T A Ń. S z k o t o w o 2 0 1 4 - H i s t o r i a L i t e r a t u r a K u l t u r a - Nr 5 P R Z Y S T A Ń Z e s p ó ł S z k ó ł w S z k o t o w i e S z k o ł a P o d s t a w o w a i G i m n a z j u m i m. k s. J a n a T w a r d o w

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy II gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy II gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości Temat lekcji 1. Wyprawy krzyżowe Zagadnienia, materiał nauczania przyczyny, przebieg i skutki wypraw krzyżowych powstanie zakonów rycerskich krucjaty na terenie Europy udział książąt piastowskich w krucjatach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV - VI Z HISTORII Celem nauczania historii w szkole podstawowej jest zapoznanie uczniów z najważniejszymi wydarzeniami z przeszłości, rozwijanie poczucia więzi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA - NA WSZYSTKIECH POZIOMACH NAUCZANIA WEDŁUG EPOK I. STAROśYTNOŚĆ Zapamiętać daty i związane z nimi fakty

WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA - NA WSZYSTKIECH POZIOMACH NAUCZANIA WEDŁUG EPOK I. STAROśYTNOŚĆ Zapamiętać daty i związane z nimi fakty WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA - NA WSZYSTKIECH POZIOMACH NAUCZANIA WEDŁUG EPOK I. STAROśYTNOŚĆ Zapamiętać daty i związane z nimi fakty K dop P dst R db 776 p.n.e. pierwsze igrzyska olimpijskie 753 p.n.e.

Bardziej szczegółowo

Stosunki polsko-niemieckie we współczesnych polskich podręcznikach historii (analiza treści i sposobu prezentacji)

Stosunki polsko-niemieckie we współczesnych polskich podręcznikach historii (analiza treści i sposobu prezentacji) Mariusz Pawelec Stosunki polsko-niemieckie we współczesnych polskich podręcznikach historii (analiza treści i sposobu prezentacji) Materiał opracowany na zlecenie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe Uczeń:

Cele szczegółowe Uczeń: Roczny plan dydaktyczny przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy Vas, Vbi, Vc i Vd 2014/2015 Temat (rozumiany jako lekcja) Treści podstawy program owej Cele ogólne Uczeń: Cele szczegółowe Uczeń: Kształcone

Bardziej szczegółowo

Wymagania z historii na ocenę dopuszczająca dla klas pierwszych i drugich

Wymagania z historii na ocenę dopuszczająca dla klas pierwszych i drugich I Wymagania z historii na ocenę dopuszczająca dla klas pierwszych i drugich Klasa Dział Wymagania konieczne do otrzymania oceny pozytywnej Początki człowieka i cywilizacje staroŝytnego Bliskiego oblicza

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA DEMOKRACJA W NOWOŻYTNEJ EUROPIE

PIERWSZA DEMOKRACJA W NOWOŻYTNEJ EUROPIE PIERWSZA DEMOKRACJA W NOWOŻYTNEJ EUROPIE MILION WOLNYCH OBYWATELI ŻYŁO W POLSCE W 16OO ROKU Iwo Cyprian Pogonowski Hippocrene Books, Inc. New York, 2010 PIERWSZA DEMOKRACJA W NOWOŻYTNEJ EUROPIE MILION

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO PRZEWODNIKA DLA NAUCZYCIELI

WSTĘP DO PRZEWODNIKA DLA NAUCZYCIELI WSTĘP DO PRZEWODNIKA DLA NAUCZYCIELI 2 WSTĘP DO PRZEWODNIKA DLA NAUCZYCIELI Do rąk nauczycieli oddajemy materiały edukacyjne, poruszające trudny temat wzajemnych stosunków polsko-niemieckich przez ponad

Bardziej szczegółowo

ROMAN GRODECKI STANISŁAW ZACHOROWSKI JAN DĄBROWSKI DZIEJE POLSKI ŚREDNIOWIECZNEJ UNIVERSITAS

ROMAN GRODECKI STANISŁAW ZACHOROWSKI JAN DĄBROWSKI DZIEJE POLSKI ŚREDNIOWIECZNEJ UNIVERSITAS ROMAN GRODECKI STANISŁAW ZACHOROWSKI JAN DĄBROWSKI DZIEJE POLSKI ŚREDNIOWIECZNEJ UNIVERSITAS DZIEJE POLSKI ŚREDNIOWIECZNEJ DZIEJE POLSKI ŚREDNIOWIECZNEJ tom 1 do roku 1333 tom 2 od roku 1333 do 1506 ROMAN

Bardziej szczegółowo

Piotr Podemski Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy VI.

Piotr Podemski Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy VI. 1 Piotr Podemski Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy VI. Poziom podstawowy (ocena dopuszczająca i dostateczna): Uczeń potrafi: poprawnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania i kryteria ocen z przedmiotu historia i społeczeństwo w klasie VI szkoły podstawowej

Wymagania i kryteria ocen z przedmiotu historia i społeczeństwo w klasie VI szkoły podstawowej Wymagania i kryteria ocen z przedmiotu historia i społeczeństwo w klasie VI szkoły podstawowej Ocenę dopuszczającą wymagania nieco poniżej wymagań podstawowych, tj.: 1. Uczeń zna i rozumie różnice między

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA TOMASZ MAĆKOWSKI ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO HISTORII W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA TOMASZ MAĆKOWSKI ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO HISTORII W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA TOMASZ MAĆKOWSKI ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO HISTORII W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska

Bardziej szczegółowo

Program nauczania historii i społeczeństwa w klasach 4 6 szkoły podstawowej. Historia wokół nas

Program nauczania historii i społeczeństwa w klasach 4 6 szkoły podstawowej. Historia wokół nas Program nauczania historii i społeczeństwa w klasach 4 6 szkoły podstawowej Historia wokół nas Autorzy programu nauczania: Radosław Lolo, Anna Pieńkowska, Rafał Towalski Informacje o autorach programu

Bardziej szczegółowo

WAŻNE POJĘCIA HISTORYCZNE. Awers strona główna monety, medalu itp. Rewers strona odwrotna monety, medalu itp., zawierająca treści uzupełniające.

WAŻNE POJĘCIA HISTORYCZNE. Awers strona główna monety, medalu itp. Rewers strona odwrotna monety, medalu itp., zawierająca treści uzupełniające. WAŻNE POJĘCIA HISTORYCZNE Cywilizacja poziom rozwoju dużej grupy ludzi, czyli wybitne osiągnięcia ludzi w dziedzinie kultury duchowej (np. religii), materialnej (np. wynalazki) oraz organizacji społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 HISTORIA POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 HISTORIA POZIOM ROZSZERZONY Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 HISTORIA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA DLA OSÓB NIEWIDOMYCH (A6) GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0

Bardziej szczegółowo

- zna postać Jana Husa,

- zna postać Jana Husa, Temat Lekcji Główne zagadnienia 1. Kryzys wieków XIV i XV 1.Niewola awiniońska 2. Wielkie herezje Osłabienie cesarstwa 3.Wojna stuletnia 4. Czarna śmierć 2. Królestwo Polskie za Kazimierza Wielkiego 1.

Bardziej szczegółowo