Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko"

Transkrypt

1 Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Imię i nazwisko Szkoła Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Drogi Uczniu, test składa się z 30 zadań, na rozwiązanie których masz 60 minut. W zadaniach zamkniętych wybierz i podkreśl jedną właściwą odpowiedź. W zadaniach otwartych (25-30)wpisz odpowiedzi w wyznaczone miejsca. Podpisz test i oddaj komisji. Koszalin, kwiecień 2013 Powodzenia!

2 1. Które z wymienionych osiągnięć kultury i techniki starożytnej pozostawili nam w spadku Rzymianie? a) Balsamowanie ciał, amfiteatr, cyrk. b) Igrzyska olimpijskie, pismo obrazkowe, demokracja. c) Piramidy, teatr, poezja. d) Zasady prawa, drogi, wodociągi. 2. Bitwa pod Cedynią miała miejsce: a) przed przyjęciem przez Polskę chrztu, b) za panowania Bolesława Chrobrego, c) za panowania Mieszka II, d) za panowania pierwszego historycznego władcy Polski. 3. Podczas rozbicia dzielnicowego ziemie polskie próbowali zjednoczyć: a) Bolesław Krzywousty i Konrad Mazowiecki, b) Henryk Pobożny i Przemysł II, c) Kazimierz Odnowiciel i Bolesław Śmiały, d) Władysław Herman i Zbigniew. 4. Kto był autorem Roczników, czyli kronik sławnego Królestwa Polskiego"? a) Gall Anonim. b) Jan Długosz. c) Janko z Czarnkowa. d) Wincenty Kadłubek. 5. Które z wymienionych wydarzeń miało miejsce za panowania Władysława Jagiełły? a) Bitwa pod Grunwaldem. b) Bitwa pod Legnicą. c) Sprowadzenie Krzyżaków do Polski. d) Założenie Akademii Krakowskiej. 6. Spośród wymienionych poniżej postaci wybierz ostatniego władcę Polski z dynastii Jagiellonów. a) Kazimierz Jagiellończyk. b) Władysław II. c) Władysław III Warneńczyk. d) Zygmunt II August. 7. Jakie ziemie odzyskała Polska w wyniku wojny trzynastoletniej? a) Pomorze Gdańskie. b) Pomorze Zachodnie. c) Żmudź. d) Ziemię dobrzyńską. 8. Jaką część społeczeństwa Rzeczpospolitej w XVI wieku stanowiła szlachta? a) Około 10% b) Około 20% c) Około 50 % d) Około 60% 2

3 9. Które z podanych wydarzeń jest właściwie zestawione z postacią? a) Chrzest Polski - Jan III Sobieski. b) Hołd pruski - Zygmunt II August. c) Obrona Warszawy w 1939 roku - Stefan Starzyński. d) Powstanie listopadowe - Romuald Traugutt. 10. Najważniejszym szlakiem transportowym Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku była rzeka: a) Odra, b) San, c) Warta, d) Wisła. 11. Z jakiego kraju pochodził August II Mocny z dynastii Wettinów? a) Francji. b) Rosji. c) Saksonii. d) Siedmiogrodu. 12. Gdzie uchwalono pierwszą konstytucję w Europie? a) We Francji. b) W Anglii. c) W Polsce. d) W Szwecji. 13. Kto był ostatnim królem państwa polskiego? a) Jan Kazimierz Waza. b) Jan III Sobieski. c) Michał Korybut Wiśniowiecki. d) Stanisław August Poniatowski. 14. W jakiej epoce stworzono pierwszą encyklopedię na świecie? a) W baroku. b) W odrodzeniu. c) W oświeceniu. d) W romantyzmie. 15. Które z wymienionych wydarzeń miało miejsce w 1772 r: a) I rozbiór Polski. b) Powstanie kościuszkowskie. c) Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. d) Wybuch rewolucji burżuazyjnej we Francji. 16. James Watt: a) był premierem rządu Stanów Zjednoczonych w XVIII wieku. b) walczył o niepodległość Stanów Zjednoczonych. c) wynalazł maszynę parową. d) wynalazł piorunochron. 3

4 17. Komu Polacy zawdzięczali utworzenie Księstwa Warszawskiego? a) Katarzynie II. b) Mikołajowi II. c) Napoleonowi I. d) Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu. 18. Od jakiego państwa było uzależnione Królestwo Polskie, które powstało po kongresie wiedeńskim w 1815 roku? a) Austrii. b) Francji. c) Prus. d) Rosji. 19. Wielka Emigracja była skutkiem powstania: a) kościuszkowskiego, b) listopadowego, c) styczniowego, d) warszawskiego. 20. Które powstanie narodowe Polaków zakończyło się zwycięstwem? a) Powstanie kościuszkowskie. b) Powstanie listopadowe. c) Powstanie styczniowe. d) Powstanie wielkopolskie. 21. Kto został pierwszym prezydentem II Rzeczpospolitej? a) Gabriel Narutowicz. b) Józef Piłsudski. c) Maciej Rataj. d) Władysław Grabski. 22. Co było ważnym osiągnięciem gospodarczym II Rzeczypospolitej? a) Budowa autostrady Warszawa Kielce. b) Budowa linii metra w Warszawie. c) Budowa portu dalekomorskiego w Gdyni. d) Budowa portu w Gdańsku. 23. Największa bitwa wojny obronnej Polski w 1939 roku rozegrała się: a) nad Bzurą, b) na Westerplatte, c) pod Kockiem. d) pod Warszawą. 24. W którym roku wybuchło powstanie warszawskie? a) 1942 b) 1943 c) 1944 d)

5 Na pytania od 25 do 30 proszę udzielić pisemnej odpowiedzi. 25. Jakiego materiału używano do wykonania przedstawionych na ilustracji narzędzi? Pytania nr 26, 27 i 28 dotyczą poniższej ilustracji 26. Jak nazywają się budowle przedstawione wyżej? 27. W jakim okresie dziejowym powstały ukazane budowle? 28. Napisz, na terytorium jakiego państwa zostały zbudowane? 5

6 29. Korzystając z poniższej mapy wypisz nazwy dwóch największych państw plemiennych na ziemiach polskich Poniżej przedstawiono dwie budowle. Napisz, w jakim stylu je wzniesiono. A.... B.. 6

7 Klucz odpowiedzi 1. d) 2. d) 3. b) 4. b) 5. a) 6. d) 7. a) 8. a) 9. c) 10. d) 11. c) 12. c) 13. d) 14. c) 15. a) 16. c) 17. c) 18. d) 19. b) 20. d) 21. a) 22. c) 23. a) 24. c) 25. Krzemienia 26. Piramidy (egipskie piramidy, piramidy w Egipcie) 27. Starożytność 28. Egipt 29. Polanie, Wiślanie 30. A - styl romański, B styl gotycki (gotyk) 7

Edyta Kamińska Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy IV.

Edyta Kamińska Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy IV. 1 Edyta Kamińska Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy IV. Poziom podstawowy (ocena dopuszczająca i dostateczna): Uczeń potrafi: poprawnie

Bardziej szczegółowo

Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego

Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego Eliminacje Rejonowe Witamy Cię w drugim etapie Konkursu Historycznego. Informacje dla Ucznia: 1. Przed Tobą test składający się

Bardziej szczegółowo

Piotr Podemski Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy VI.

Piotr Podemski Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy VI. 1 Piotr Podemski Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy VI. Poziom podstawowy (ocena dopuszczająca i dostateczna): Uczeń potrafi: poprawnie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII Zadania powtórzeniowe z historii dla uczniów klas 6: Dział W obronie upadającej Rzeczpospolitej. 1. Uzupełnij zdania,

Bardziej szczegółowo

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi.

W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Szanowni Państwo! Poniżej przedstawiamy wykaz konkretnych wymagań, który może być pomocnym narzędziem w ocenianiu wiadomości i umiejętności uczniów klasy VI korzystających z serii Wczoraj i dziś. Tabelaryczny

Bardziej szczegółowo

Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI

Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI Rozkład zaj ç w klasach IV VI szkoły podatawowej 25 Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI KLASA IV ROZDZIAŁ I JA I MOJE OTOCZENIE Temat 1. Kim jestem? (PP) istota i znaczenie narodzin dziecka dla

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA. III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Chronologia historyczna.

PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA. III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Chronologia historyczna. PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje

Bardziej szczegółowo

Drogi Uczniu, witaj w II etapie konkursu historycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Drogi Uczniu, witaj w II etapie konkursu historycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania. kod ucznia KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP II (Rejonowy) Drogi Uczniu, witaj w II etapie konkursu historycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY 19 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY 19 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. PESEL PESEL

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. PESEL PESEL Układ graficzny CKE 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA KOD UCZNIA PESEL PESEL miejsce

Bardziej szczegółowo

Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości

Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ Scenariusz lekcji do filmu edukacyjnego Noc w galerii PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ. CZĘŚĆ I: WPROWADZENIE 2 Czas pracy: 45 minut. Materiały

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ:

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ: ODPOWIEDZI DO ZADAŃ: Zadanie 1. (0 1) Oceń, które z poniższych zdań odnoszących się do skutków przemian w życiu człowieka jest prawdziwe. Zaznacz P przy zdaniu prawdziwym. 2. W wyniku przemian, które opisano

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA III etap edukacyjny I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala związki poprzedzania,

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Materiały do Informatora opracowano w ramach projektu Pilotaż nowych

Bardziej szczegółowo

ROMAN GRODECKI STANISŁAW ZACHOROWSKI JAN DĄBROWSKI DZIEJE POLSKI ŚREDNIOWIECZNEJ UNIVERSITAS

ROMAN GRODECKI STANISŁAW ZACHOROWSKI JAN DĄBROWSKI DZIEJE POLSKI ŚREDNIOWIECZNEJ UNIVERSITAS ROMAN GRODECKI STANISŁAW ZACHOROWSKI JAN DĄBROWSKI DZIEJE POLSKI ŚREDNIOWIECZNEJ UNIVERSITAS DZIEJE POLSKI ŚREDNIOWIECZNEJ DZIEJE POLSKI ŚREDNIOWIECZNEJ tom 1 do roku 1333 tom 2 od roku 1333 do 1506 ROMAN

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą Dokument Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą stanowi podstawę do tworzenia lokalnych programów nauczania języka polskiego, historii, kultury, geografii Polski oraz wiedzy o

Bardziej szczegółowo

Warszawa. www.warsawtour.pl www.um.warszawa.pl. Warszawa

Warszawa. www.warsawtour.pl www.um.warszawa.pl. Warszawa www.um.warszawa.pl WARSZAWSKA INFORMACJA TURYSTYCZNA Tel. 22 194 31, 22 474 11 42 e-mail: info@warsawtour.pl Aktualne dane o wszystkich punktach Warszawskiej Informacji Turystycznej są dostępne na stronie.

Bardziej szczegółowo

WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE

WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE Przed wielkimi odkryciami geograficznymi znano tylko Europę, część Azji oraz północną Afrykę. W starożytności najlepszymi żeglarzami byli Fenicjanie oraz Grecy. W średniowieczu

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC LICENCJACKICH ZATWIERDZONYCH PRZEZ RADĘ INSTYTUTU HISTORII W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

TEMATY PRAC LICENCJACKICH ZATWIERDZONYCH PRZEZ RADĘ INSTYTUTU HISTORII W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 TEMATY PRAC LICENCJACKICH ZATWIERDZONYCH PRZEZ RADĘ INSTYTUTU HISTORII W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 1. Amor, potestas et religio - Bachanalia 186 r. przed Chr. 2. Antagonizmy dzielnicowe w czasach rządów

Bardziej szczegółowo

ALMANACH POLSKI. 1934? v. -w. \NY POD R EDA K C.iA r ST. ARNOLDA. ... m W A R S Z, A W A - 19 3 5 POLSKIEGO INSTYTUTU WSPÓŁPRACY^ ZAGRANICĄ

ALMANACH POLSKI. 1934? v. -w. \NY POD R EDA K C.iA r ST. ARNOLDA. ... m W A R S Z, A W A - 19 3 5 POLSKIEGO INSTYTUTU WSPÓŁPRACY^ ZAGRANICĄ ALMANACH POLSKI 1934? v. -w \NY POD R EDA K C.iA r Dr. ST. ARNOLDA... m ik W 5* W A R S Z, A W A - 19 3 5 W Y D A W N I C T W O. POLSKIEGO INSTYTUTU WSPÓŁPRACY^ ZAGRANICĄ ( k a t * fyn.d Akc > Vv VaC

Bardziej szczegółowo

- 1 - Czesław Miłosz Historia Literatury Polskiej do roku 1939 Książka zalecana przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego i wpisana do zestawu książek pomocniczych do nauki języka polskiego

Bardziej szczegółowo

Zadania kształtujące umiejętności zapisane w wymaganiach ogólnych podstawy programowej z Języka polskiego

Zadania kształtujące umiejętności zapisane w wymaganiach ogólnych podstawy programowej z Języka polskiego Zadania kształtujące umiejętności zapisane w wymaganiach ogólnych podstawy programowej z Języka polskiego OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 1 Zadania kształtujące umiejętności zapisane 94JĘZYK POLSKI Mali i

Bardziej szczegółowo

Zarys historii emigracji. Oprac.: Dr Anna Mazurkiewicz Gdynia, 17 X 2011r. ZARYS HISTORII EMIGRACJI Z ZIEM POLSKICH

Zarys historii emigracji. Oprac.: Dr Anna Mazurkiewicz Gdynia, 17 X 2011r. ZARYS HISTORII EMIGRACJI Z ZIEM POLSKICH ZAŁĄCZNIK NR 8 Zarys historii emigracji. Oprac.: Dr Anna Mazurkiewicz Gdynia, 17 X 2011r. ZARYS HISTORII EMIGRACJI Z ZIEM POLSKICH Wstęp 1. Terminologia zakres pojęciowy 2. Cechy charakterystyczne polskich

Bardziej szczegółowo

Kierunek Polska. przewodnik

Kierunek Polska. przewodnik Kierunek Polska przewodnik Tomasz Ławecki Kazimierz Kunicki Liliana Olchowik-Adamowska Kierunek Polska przewodnik I II III Miejsce w środku Europy 8 Kronika Polski, czyli spacerkiem przez wieki 20 Sławni

Bardziej szczegółowo

Warszawa. miasto ludzi wolnych

Warszawa. miasto ludzi wolnych Warszawa miasto ludzi wolnych Spis treści Historyczne obiekty i miejsca zaznaczone na mapie 2...Wstęp POCZĄTKI WARSZAWY 3...Narodziny miasta 4...Demokracja szlachecka ZŁOTA WOLNOŚĆ 5...Konfederacja warszawska

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! HISTORIA USTROJU i PRAWA POLSKI. w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.Beck

Na egzamin! HISTORIA USTROJU i PRAWA POLSKI. w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.Beck Na egzamin! HISTORIA USTROJU i PRAWA POLSKI w pigułce szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck HISTORIA USTROJU i PRAWA POLSKI w pigułce Inne w tej serii: Prawo cywilne w pigułce Postępowanie cywilne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny Wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty

Bardziej szczegółowo