INTROX. 16-kanałowy Rejestrator Cyfrowy IN-316. Instrukcja Obsługi. Wyłączny importer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTROX. 16-kanałowy Rejestrator Cyfrowy IN-316. Instrukcja Obsługi. Wyłączny importer"

Transkrypt

1 Wyłączny importer ul. Płomyka 0-90 Warszawa tel kanałowy Rejestrator Cyfrowy IN- Instrukcja Obsługi INTROX Wersja.0

2 UWAGA RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM! NIE OTWIERAĆ UWAGA: NIE OTWIERAĆ OBUDOWY URZĄDZENIA! WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW WYMAGAJĄCYCH REGULACJI. WSZELKIE NAPRAWY MOGĄ BYĆ WYKONYWANE TYLKO W AUTORYZOWANYM SERWISIE Ten symbol ostrzega użytkownika urządzenia, że wewnątrz obudowy występują niebezpieczne napięcia, które przy niewłaściwym użytkowaniu mogą stworzyć niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Ten symbol ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na ważne czynności związane z obsługą i konserwacją sprzętu. UWAGA: Urządzenie nie może być narażone na kontakt z wodą i jakąkolwiek inną cieczą. Nie wkładaj żadnych elementów w otwory wentylacyjne. UWAGA! Urządzenie jest pod napięciem zawsze, gdy kabel elektryczny jest podłączony do sieci. Aby wyłączyć zasilanie urządzenia, musisz odłączyć kabel zasilający.

3 Przeczytaj instrukcję zanim podłączysz rejestrator Niniejsza instrukcja opisuje elementy składowe systemu, sposoby konfiguracji i obsługi rejestratora wraz z dołączonymi do niego urządzeniami. Przed rozpoczęciem instalacji należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji, by podczas instalacji uwzględnić wszystkie możliwości, wymagania i ograniczenia systemowe. Wszelkie naprawy elementów rejestratora należy zlecić przeszkolonemu personelowi serwisowemu. Zalecenia bezpieczeństwa. Instalacja Zamontuj urządzenie na płaskiej powierzchni. Nie instaluj rejestratora w zamkniętych obudowach uniemożliwiających swobodną wymianę ciepła z otoczeniem. Tył obudowy powinien być oddalony od ściany co najmniej cm. Rejestrator należy montować w dobrze wentylowanych miejscach. Nie instaluj urządzenia w pobliżu silnych źródeł pola magnetycznego. Instalowanie rejestratora w pobliżu odbiorników RTV może powodować zakłócenia. Nie umieszczaj rejestratora w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ciepła (np. w pobliżu grzejników). Nie instaluj rejestratora w pomieszczeniach nie ogrzewanych. Nie instaluj w miejscach narażonych na wibracje, wilgoć lub zapylenie. Zwróć uwagę na ustawienie przełącznika napięcia sieci z tyłu obudowy. Podłącz zasilacz do gniazda z bolcem uziemiającym.

4 . Użytkowanie Naprawy należy zlecać autoryzowanemu serwisowi. Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj instrukcję obsługi. Nie otwieraj obudowy urządzenia. Chroń przewód zasilający przed uszkodzeniami mechanicznymi, nie dotykaj urządzenia ani przewodów mokrymi rękoma. W przypadku uszkodzenia przewodu sieciowego lub obudowy zasilacza, wymień je na nowe. Nie czyść obudowy za pomocą benzenu, alkoholu ani innych rozpuszczalników. Nie dotykaj żadnych części wewnątrz obudowy rejestratora. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów w otworach wentylacyjnych obudowy. Nie rozkręcaj urządzenia i nie dokonuj żadnych przeróbek w urządzeniu. Nie stawiaj na rejestratorze żadnych ciężkich przedmiotów. Chroń urządzenie przed wstrząsami (szczególnie podczas pracy). W przypadku zaobserwowania dymu lub ognia, natychmiast odłącz urządzenie od zasilania sieciowego i skontaktuj się z serwisem.

5 Spis Treści I. Wstęp. Zawartość opakowania. Cechy rejestratora. Przedni panel i tylni panel II. Instalacja. Przedni panel. Tylni panel. Struktura Menu III. MENU Programowania. Struktura Menu. USTAWIENIA SYSTEMOWE (SYSTEM SETUP). PARAMETRY OBRAZU (DISPLAY SETUP). PARAMETRY NAGRYWANIA (RECORDING SETUP). PARAMETRY ALARMOWE (ALARM SETUP). DETEKCJA RUCHU (MOTION SETUP) 7. TYGODNIOWY TERMINAŻ NAGRYWANIA (WEEKLY SETUP) 8. PARAMETRY SIECI (NETWORK SETUP) 9. ARCHIWIZACJA (ARCHIVING) 0. OBSUGA DYSKÓW (HDD INFORMATION). WYSZUKIWANIE NAGRAŃ (SEARCH LIST). TRYB WYŚWIETLANIA DISPLAY Mode. TRYB NAGRYWANIA (RECORDING Mode). TRYB ODTWARZANIA (PLAYBACK Mode IV. Procedura Upgrade'u oprogramowania Dodatek. Specyfikacja. Gniazda przyłączeniowe

6 I. Wstęp. Zawartość opakowania Po rozpakowaniu rejestratora IN-, sprawdź zawartość pudełka. Opakowanie zawiera: Rejestrator -kanałowy IN- Zasilacz (V/A) Instrukcję obsługi Pilot Płytę instalacyjną CD Przejściówki BNC do wyjściowych sygnałów wizyjnych (Opcja) Rejestrator Instrukcja Zasilacz Uchwyty montażowe CD Instrukcja obsługi Pilot Przejściówki BNC (opcja)

7 . Cechy rejestratora Rejestrator umożliwia rejestrację obrazów z kamer. W trakcie rejestracji można odtwarzać zarejestrowane obrazy, oglądać obrazy z kamer w trybie na żywo oraz łączyć się z rejestratorem przez sieć komputerową. Dodatkowo rejestrator posiada: wejść wizyjnych (sygnał kompozytowy) / wyjść (pętlowe) - Tryby pracy Kolor (NTSC lub PAL) oraz cz/b (CCIR i EIA-70) Rozdzielczość nagrywania / wyświetlania - Rozdzielczość: NTSC (70x0), PAL (70x88) wyświetlanie w czasie rzeczywistym -Tryby wyświetlania: Pełny ekran, QUAD, 8/9/0/ obrazów, Sekwencja Kompresja: M-JPEG - Obraz standardowy, wysoka jakość; KB / klatkę Różne tryby wyszukiwania (Data/Czas, Zdarzenie, Ręcznie, Terminarz) Prędkość rejestracji do 0 kl./sek. NTSC; 0 kl./sek. PAL - Nagrywanie normalne: kanałów multipleksowanych z rozdzielczością 70x0 (NTSC), 70x88 (PAL). - Alarm, Detekcja ruchu: kanał w przypadku alarmu/ruchu na jednym wejściu; kanałów multipleksowanych w pozostałych przypadkach. Nagrywanie ciągłe w trybie Nadpisywania Jednoczesne nagrywanie, podgląd, praca sieciowa Archiwizacja za pomocą nośników podłączanych do portu USB - Port USB. Przyjazny interfejs graficzny Tryby nagrywania Ręczne / Terminarz oraz alarm / ruch (Czas i Zdarzenia) wejść alarmowych, wyjścia przekaźnikowe Praca sieciowa -Możliwość pracy z dynamicznym przydziałem IP (DHCP, Floating IP) -Dostęp przez Ethernet do wyświetlania na żywo i odtwarzania - Zdalna konfiguracja urządzenia -Obsługa klienta DDNS Nagrywanie i odtwarzanie dźwięku - kanał audio

8 . Cechy rejestratora Pilot Kamery Mikrofon Wyjścia Video () pętlowe Wejścia alarmowe Wyjścia alarmowe Zasilacz( V/ A) 7 Ohm Terminatory Pan / Tilt / Zoom Pamięć USB Monitor główny i pomocniczy (spot) Głośniki Ethernet

9 II. INSTALACJA Panel przedni. ESC Klawisz ESC używany jest do powrotu o jedną pozycję menu wyżej z jednoczesnym zapisem ustawionego parametru.. MENU Klawisz MENU służy do wejścia do menu systemowego.. ENTER ENTER służy do zapisania lub wybrania parametru. W trybie odtwarzania służy do wybrania jednego z wyświetlanych plików po wykonaniu operacji przeszukiwania wg zadanych kryteriów.. Search Wejście do trybu wyszukiwania nagranego materiału. REC/ STOP / Aby zacząć nagrywanie naciśnij REC ( ). Naciśnięcie REC w trakcie nagrywania zatrzymuje nagrywanie.. Przyciski wyboru kamery Przyciski - do wyboru kamery, z której obraz chcemy oglądać na ekranie.

10 7. Przyciski wyboru trybu wyświetlania Rejestrator może wyświetlać obrazy z kamer w jednym z -ciu trybów: sekwencyjnym, QUAD, 9-kam, -kam i pełnoekranowym. Tryb pełnoekranowy Naciśnij klawisz z wybranym numerem kamery ( do ). Tryb sekwencji: Naciśnięcie tego klawisza po wcześniejszym wybraniu trybu powoduje, że obrazy na ekranie będą zmieniane sekwencyjnie. Przykładowo, dla trybu QUAD, na ekranie zaczną pojawiać się kolejne czwórki obrazów (-, -8, 9-, - i od początku). Dla trybu pełnoekranowego na ekranie będą pojawiały się obrazy z kolenych kamer. QUAD: Po naciśnięciu klawisza QUAD, na ekranie pojawi się obraz z czterech kamer (kamery -). Po kolejnym naciśnięciu pojawi się następna czwórka (-8) itd. 9 kamer: Po pierwszym naciśnięciu klawisza, na ekranie pojawią się obrazy z kamer -9, po kolejnym obrazy 8-; po następnym znowu -9 itd. kamer: Pierwsze naciśnięcie wyświetli kamer, kolejne podział +7; następne REW ( ) Przewijanie wstecz z podglądem. Prędkość przewijania od x do x. 9. Odtwarzanie ( ) i 0. STOP ( ) Po naciśnięciu ( ), na monitorze pojawią się listy wyszukiwania. Po wybraniu żądanego pliku z listy, klawiszem tym uruchamiamy odtwarzanie. Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij STOP. Podczas przewijania z podglądem (REW lub FF), naciśnięcie ( ) powoduje przełączenie w tryb normalnego odtwarzania.. PAUZA Naciśnięcie klawisza PAUZA zatrzymuje odtwarzanie (stopklatka). W trybie FF naciskając PAUZĘ przechodzimy do następnej klatki, w trybie REW do poprzedniej.. FF ( ) Przewijanie w przód z podglądem. Prędkość przewijania od x do x.

11 . Klawisze kierunku Klawisze służą do nawigacji w menu. Wskaźniki LED POWER Archiving NETWORK REC ) LED POWER Wskaźnik zasilania sieciowego. ) LED NETWORK Świecenie zielonej kontrolki Network oznacza transmisję danych przez sieć. ) LED Archiving Kontrolka zaświeca się w trakcie archiwizacji danych przez port USB. ) LED REC Czerwona kontrolka świeci się w trakcie nagrywania. ) LED EXT Zielona kontrolka zaświeca się po pobudzeniu wejścia alarmowego i po detekcji ruchu.

12 Panel tylni wejść wizyjnych: wejścia BNC composite video Rejestrator automatycznie wykrywa format obrazu z kamer (NTSC lub PAL). Do rejestratora NIE MOŻNA podłączać kamer o różnych sygnałach, można dołączyć TYLKO PAL lub TYLKO NTSC. W innych przypadkach rejestrator nie będzie działał poprawnie.. Wyjścia moniotorów Wyjście MONITOR służy do podłączenia monitora głównego, na którym można oglądać obrazy na żywo i przeglądać nagrania. Wyjście SPOT służy do podłączenia monitora pomocniczego, na którym można wyświetlać sekwencyjnie obrazy z kamer na żywo.. Wejście audio (IN) i Wyjście audio (OUT) Do wejścia można podłączyć mikrofon (bezpośrednio lub przez wzmacniacz), do wyjścia wzmacniacz lub głośnik z wbudowanym wzmacniaczem (wyjście rejestratora nie ma końcówki mocy).. Wyjścia sygnałów wizyjnych: za pomocą warkoczy, z gniazd D-SUB można wyprowadzić sygnały wizyjne z kamer. W przypadku wykorzystania wyjścia, ustaw właściwy terminator w pozycji OFF. Terminatory wyjść nie wykorzystanych muszą pozostać w pozycji 7 Ohm (ON).. Terminatory 7 Ohm Jeżeli nie korzystasz z wizyjnych wyjść przelotowych kamer, przełączniki muszą pozostać w pozycji ON. Ustaw OFF tylko dla tych kamer, których sygnał wizyjny będzie przesłany do innych urządzeń.

13 . Wejścia alarmowe i wyjścia przekaźnikowe: ( wejść i przekaźniki NO/NC) Aby podłączyć przewód do terminala, naciśnij i przytrzymaj właściwy przycisk, wsuń przewód w otwór i puść przycisk. Lekko pociągnij przewód by sprawdzić jego zamocowanie. Aby odłączyć przewód, naciśnij przycisk i wyciągnij przewód. Wejść alarmowych:,,,,,,g(masa) Do wejść możesz podłączyć czujki, przyciski itp. (pomiędzy odpowiednie wejście i GND). Minimalny wymagany czas pobudzenia wejścia to ½ sekundy. G (masa) = COM (wspólny) Wyjścia przekaźnikowe: rejestrator posiada wyjścia przekaźnikowe z wyprowadzonymi stykami NO i NC. 7. Port Ethernet: RJ Podłącz kabel sieciowy Kat z wtyczką RJ-. Oprogramowanie Remote PC viewer pozwala na zdalny podgląd, sterowanie i przeglądanie nagrań. 8. Port szeregowy RSC Port służy do podłączania urządzeń z interfejsem RS. 9. Port USB Port do archiwizacji danych, wymiany firmware'u i zapisywania logów. 0. Zasilanie (zasilacz w komplecie) DC V/ A

14 Pilot < Przyciski pilota > < Opis funkcji przycisków > Nr Opis Nazwa Nagrywanie Start/Stop Blokada klawiszy Start archiwizacji Wybór kamery REC LOCK USB,,,,0, +0 ) Sekwencja ) QUAD ) 9 obrazów ) / 8/ 0 obrazów Video Picture Display mode Wybór obrazu głównego w trybach 8/0 kamer Przejście w górę menu Wejście do menu Function ESC MENU 0 9 ) Góra ( ) ) Dół ( ) ) Lewo ( ) ) Prawo ( ) ) ENTER Kierunki (wprowadzanie hasła) oraz ENTER 0 Zatrzymanie odtwarzania STOP Start odtwarzania Search/ PLAY PAUZA/ klatka wstecz. PAUZA/ klatka w przód. Odtwarzanie poklatkowe / pauza. Przewijanie z podglądem FF, REW

15 Struktura Menu MAIN MENU SYSTEM SETUP DISPLAY SETUP SYSTEM SETUP LANGUAGE ADJUST CHANNEL DISPLAY SETUP RECORDING SETUP ALARM SETUP MOTION SETUP WEEKLY SCHEDULE NETWORK SETUP ARCHIVING HDD INFORMATION VIDEO FORMAT PASSWORD ADMIN LOCK TIME FORMAT DATE FORMAT DATE/TIME SET DEFAULT REV STATUS RECORDING SETUP 7 8 BRIGHTNESS CONTRAST PTZ TYPE SEQ DWELL TIME SPOT DWELL TIME/DATE OSD CAM NUMBER OSD VIDEO LOSS OSD POP-UP DISPLAY POSITION QUALITY MOTION SETUP ALARM SETUP FRAME RATE DURATION SENSOR TYPE ALARM INPUT TRIGGER OUT BUZZER ALERT FRAME RATE AUDIO STOP KEY CAMERA NUM RECORD NETWORK SETUP SENSITIVITY FRAME RATE DURATION CAM NUM AREA SETTING TRIGGER OUT BUZZER ALERT CONNECT WEEKLY SCHEDULE WEEK START DURATION SUN MON TUE WED THU FRI SAT HOLIDAY NONE NONE IP ADD SUB NET GATE WAY DNS PORT NTP TIME TIME ZONE DDNS STATUS ARCHIVING ARCHIVING TYPE ARCHIVING TIME ARCHIVE INFO NAME: / TOTAL: ARCHIVE LOG HDD INFORMATION HARD DISK TOTAL FREE FORMAT HDD OVERWRITE

16 III. Menu główne. Czynności wstępne W trakcie pierwszego uruchomienia rejestratora należy ustawić szereg parametrów, tj. Godzinę, datę, hasło, ustalić tryby wyświetlania i nagrywania, parametry sieci itp. Aby wejść do menu, naciśnij klawisz MENU na panelu przednim. Jeżeli załączono funkcję ADMIN LOCK (YES, ustawienie fabryczne), pojawi się poniższy ekran: PASSWORD LOGIN PASSWORD **** Za pomocą klawiszy kamer,,, wprowadź hasło (fabrycznie: ) i naciśnij klawisz ENTER button. Pojawi się ekran menu głównego (MAIN MENU). ENTER EXIT UWAGA: Aby wejść do menu, naciśnij klawisz MENU. Aby wyjść z menu, użyj klawisza ESC. Do Poruszania się w menu służą klawisze i. Klawiszem wyboru jest ENTER, zwiększanie i zmniejszanie wybranego parametru klawisze i. Naciśnięcie ESC spowoduje powrót do poprzedniego menu i zapis parametru. ENTER. klawisze (LEWO), (PRAWO), (GÓRA), (DÓŁ) i < Menu główne > < MAIN MENU > MAIN MENU SYSTEM SETUP DISPLAY SETUP RECORDING SETUP ALARM SETUP MOTION SETUP WEEKLY SCHEDULE NETWORK SETUP ARCHIVING HDD INFORMATION ENTER EXIT

17 . Ustawienia systemowe < SYSTEM SETUP > W menu głównym ustaw podświetlenie na napisie SYSTEM SETUP, naciśnij ENTER. Na ekranie pojawi się menu Ustawienia systemowe: 7 SYSTEM SETUP LANGUAGE VIDEO FORMAT PASSWORD ADMIN LOCK TIME FORMAT DATE FORMAT DATE/TIME SET : ENG/CHN : NTSC : **** : YES : HOURS : MM-DD-YY : 0: 0: 00 0:0: 8 9 DEFAULT REV STATUS : YES / NO : VERSION : : ENTER EXIT ) LANG : (Wybór języka) English (angielski), Chinese (chiński), Japanese (japoński). ) VIDEO FORMAT: NTSC/ PAL Format jest wykrywany automatycznie po włączeniu zasilania. Wykryty format jest wyświetlony w polu Video format. Nie możesz zmienić tej wartości. ) PASSWORD (HASŁO): Ustaw podświetlenie w pozycji PASSWORD menu SYSTEM za pomocą klawiszy DÓŁ lub GÓRA. Naciśnij ENTER by zmienić hasło. Hasło składa się z czterech cyfr, każda z zakresu do. UWAGA: Fabrycznie hasło ustawione jest na.

18 SYSTEM SETUP PASSWORD **** OLD Wprowadź stare hasło. (fabrycznie ) SYSTEM SETUP PASSWORD SYSTEM SETUP **** NEW Wprowadź nowe hasło. Hasło może być dowolną -znakową kombinacją klawiszy,,,. PASSWORD **** AGN Ponownie wprowadź nowe hasło (potwierdzenie). ) ADMIN LOCK: YES/ NO (menu chronione hasłem TAK / NIE) Ustaw podświetlenie w pozycji ADMIN LOCK klawiszami DÓŁ lub GÓRA. Zmiana parametru klawiszem LEWO lub PRAWO. YES aby wejść do menu, trzeba wprowadzić hasło. NO nie trzeba wprowadzać. ) TIME FORMAT: / HOURS (format wyświetlania godzin) Zmiana formatu klawiszem LEWO lub PRAWO. ) DATE FORMAT: MM-DD-YY/ DD-MM-YY/ MM-DD-YY (format daty) Zmiana formatu klawiszem LEWO lub PRAWO (MM miesiąc, DD dzień, YY-rok). 7) DATE/ TIME SET: (ustawienie daty / godziny) Za pomocą klawiszy DÓŁ i GÓRA ustaw podświetlenie w pozycji DATE/TIME SET. Następnie, by przejść do ustawiania, naciśnij ENTER. UWAGI:. Jeśli ustawisz datę wcześniejszą niż data zapisanych na dysku nagrań, możesz mieć kłopoty z wyszukiwaniem nagrań.. Datę i godzinę należy ustawić przed wykonaniem pierwszego nagrania.

19 SYSTEM SETUP DATE/TIME SET 00:0: 0:0: SYSTEM SETUP DATE/TIME SET 00:0: 0:0: SYSTEM SETUP DATE/TIME SET 00:0: 0:0: Rok zmieniaj klawiszami DÓŁ / GÓRA. Naciśnij LEWO lub PRAWO. Ustaw Miesiąc klawiszami DÓŁ / GÓRA. Naciśnij LEWO lub PRAWO. Ustaw Dzień klawiszami DÓŁ / GÓRA. Naciśnij LEWO lub PRAWO. SYSTEM SETUP DATE/TIME SET 00:0: 0:0: Ustaw czas klawiszami DÓŁ / GÓRA. Naciśnij ENTER by zatwierdzić ustawienia. Po wprowadzeniu daty i godziny wróć do poprz. Menu naciśnij klawisz ESC lub ENTER. 8) DEFAULT: Powrót do nastaw fabrycznych. 9)REVISION STATUS Wyświetla numer wersji programu rejestratora. W przypadku upgrade'ów, wyświetlane będą wersje upgrade'u.

20 . Parametry obrazu < DISPLAY SETUP > DISPLAY SETUP 7 8 ADJUST CHANNEL BRIGHTNESS CONTRAST PTZ TYPE SEQ DWELL TIME SPOT DWELL TIME/ DATE OSD CAM NUMBER OSD VIDEO LOSS OSD POP-UP DISPLAY POSITION CH, CH,, CH -99 % -99 % NONE, -0 SEC -0 SEC ON/ OFF ON/ OFF ON/ OFF ON/ OFF ENTER EXIT W menu głównym ustaw podświetlenie na napisie DISPLAY SETUP, naciśnij ENTER. Na ekranie pojawi się menu Display Setup (patrz wyżej). ) ADJUST CHANNEL: CH, CH, CH, CH... (regulacja obrazów z kamer) Dla poszczególnych podłączonych kamer możesz ustawić poziomy jasności, kontrastu oraz parametry protokołu sterowania telemetrią (PTZ). Ustaw podświetlenie w żądanej pozycji i reguluj parametry klawiszami LEWO / PRAWO. BRIGHTNESS: (jasność) do 99 % Minimalna wartość (bardzo ciemny), max 99 (b. jasny). CONTRAST: (kontrast) do 99 % PTZ TYPE (protokół telemetrii) Ponieważ na rynku spotykane są różne protokoły sterowania telemetrią, rejestrator wyposażono w możliwość wyboru protokołu sterującego. Wybierz żądany protokół zgodnie z parametrami posiadanych kamer lub głowic.

21 ) SEQ DWELL TIME: NONE/ do 0 sekund (czas wyświetlania obrazu w trybie sekwencji). Zmiana czasu klawiszami LEWO / PRAWO. ) SPOT DWELL: do 0 sekund (jak wyżej, dla monitora Spot). ) TIME/DATE OSD: ON/ OFF (wyświetlanie godziny i daty na ekranie) Ustawienie dotyczy wyłącznie wyświetlania na ekranie. Czas i data są zawsze zapisywane na dysku, niezależnie od innych nastaw. OFF = czas i data nie będą wyświetlane na monitorze, ON = wyświetlane. ) CAM NUMBER OSD: ON/ OFF (wyświetlanie numeru kamery) OFF = numer kamery nie będzie wyświetlany na ekranie. ) VIDEO LOSS OSD: ON/ OFF (komunikat o zaniku sygnału z kamery) OFF = w przypadku braku sygnału z kamery, na ekranie wyświetlane będzie czarne tło; ON = niebieskie tło z białym napisem VIDEO LOSS. 7) POP-UP DISPLAY: ON/ OFF (przywołanie obrazu w przypadku alarmu) ON = w przypadku pobudzenia wejścia alarmowego lub detekcji ruchu, na ekranie zostanie wyświetlony pełnoekranowy obraz właściwej kamery. W razie jednoczesnego wystąpienia kilku zdarzeń, obrazy będą wyświetlane naprzemiennie ( sekundy, zmiana itd.). Łączny czas takiego wyświetlania obrazów po pobudzeniu wejścia lub wykryciu ruchu to 0 sekund. OFF = brak wyświetlania pełnoekranowego. 8) POSITION: (pozycja) W zależności od monitora, mogą występować przesunięcia pinowe i pozome obrazu. Menu POSITION służy do korygowania pozycji obrazu na ekranie monitora VERTICAL - korekta pionowa; HORIZONTAL - pozioma. POSITION VERTICAL HORIZONTAL DEFAULT : : 0 : NO

22 . Parametry nagrywania < RECORDING SETUP > RECORDING SETUP QUALITY FRAME RATE AUDIO STOP KEY CAMERA NUM RECORD : HIGH : 0/ IPS : OFF : DISABLE : CH0- : ENABLE ENTER EXIT W menu głównym podświetl napis RECORDING SETUP, naciśnij ENTER. Na ekranie pojawi się menu Recording Setup (patrz wyżej). ) QUALITY: LOW, STANDARD, STANDARD PLUS, HIGH (jakość zapisu) Do wyboru tryby kompresji. LOW = niska jakość, mniejsze zapełnienie dysku,..., HIGH = jakość najwyższa, szybsze zapełnianie dysku. Wybór parametru klawiszami LEWO / PRAWO. ) FRAME RATE: 0, 0,, 0,,, 0. IPS.(NTSC) (prędkość zapisu [kl./sek.]) Można wybrać jedną spośród dostępnych szybkości rejestracji: od 0. do 0 kl./sek dla formatu NTSC, od 0. do 0 kl./sek. dla formatu PAL. UWAGA: niektórych parametrów nagrywania (jakość, prędkość, audio, data/ godzina nie będziesz mógł zmieniać w trakcie nagrywania. Aby móc regulować wszystkie parametry nagrywania, wyłącz nagrywanie. ) AUDIO: ON/ OFF (nagrywanie dźwięku Zał / Wył) Zmiana parametru klawiszem LEWO lub PRAWO. ) STOP KEY: DISABLE/ ENABLE (funkcja STOP Aktywna / Nieaktywna) W trybie nagrywania ręcznego, nagrywanie jest inicjowane i zatrzymywane klawiszem REC/ STOP. Ustawienie parametru ENABLE chroni przed zatrzymaniem nagrywania. ) CAMERA NUM: CH0- RECORD: ENABLE/ DISABLE (wybór nagrywanych kamer) W przypadku, gdy nie ma potrzeby rejestrowania obrazów z wszystkich kamer, możesz wybrać kamery, które nie będą nagrywane. Dla kamer, które nie będą nagrywane ustaw parametr DISABLE.

23 . Parametry alarmów < ALARM SETUP > ALARM SETUP FRAME RATE DURATION SENSOR TYPE ALARM INPUT TRIGGER OUT BUZZER ALERT : 0/ IPS : MIN : NONE/ N.O/ N.C : 0 to : DISABLE, to : DISABLE ENTER EXIT W menu głównym podświetl napis ALARM SETUP, naciśnij ENTER. Na ekranie pojawi się menu Alarm Setup (patrz wyżej). ) FRAME RATE: 0, 0,, 0,,, 0. IPS.(NTSC) (prędkość nagrywania) Można wybrać jedną spośród dostępnych szybkości rejestracji w trybie alarmowym: od 0. do 0 kl./sek dla formatu NTSC, od 0. do 0 kl./sek. dla formatu PAL. Wybierz żądaną prędkość klawiszami LEWO / PRAWO. ) DURATION: (czas trwania) Definiujemy czas trwania alarmu (po zadziałaniu wejścia lub po detekcji ruchu). Do wyboru: 0 sec, 0 sec,,,,,,,7,8,9,0,0,0,0,0,0 minut. Wybierz klawiszami LEWO / PRAWO. ) SENSOR TYPE: NONE/ N.O/ N.C (rodzaj wejścia) Na wejściach alarmowych można stosować urządzenia ze stykami alarmowymi NO lub NC. Wybierz żądany typ klawiszami LEWO / PRAWO (NONE = wejście nie używane). ) ALARM INPUT (Relay TRIGGER Out): (powiązanie wyjść z wejściami alarmowymi) Zadziałaniu dowolnego wejścia alarmowego może towarzyszyć zadziałanie wybranego wyjścia przekaźnikowego. Wyboru dokonujemy klawiszami LEWO / PRAWO (Trigger Output = wyzwala wyjście, = itd., DISABLE = pobudzenie wejścia nie będzie sygnalizowane na żadnym wyjściu) ) BUZZER ALERT: DISABLE/ ENABLE (Buzzer) ENABLE = w przypadku wystąpienia alarmu na sekundy załączany będzie wewnętrzny buzzer rejestratora. DISABLE = buzzer nie sygnalizuje alarmu.

24 . Detekcja ruchu < MOTION SETUP > MOTION SETUP SENSITIVITY FRAME RATE DURATION CAM NUM AREA SETTING TRIGGER OUT BUZZER ALERT : Normal : 0/ IPS : MIN : CH CH : DISABLE, ALL, SETUP : DISABLE, to : DISABLE ENTER EXIT Rejestrator ma wbudowaną funkcję detekcji ruchu w polu widzenia kamer. Parametry detekcji: (Zał/Wył), obszar detekcji, przyporządkowanie wyjścia alarmowego ustawiamy dla każdej kamery osobno. Obraz z kamery, na której został wykryty ruch może być automatycznie wywołany w trybie pełnoekranowym (patrz menu Display Setup, funkcja PopUpDisplay). Wejście do menu detekcji - w menu głównym podświetl napis MOTION SETUP, naciśnij ENTER. Na ekranie pojawi się menu Motion Setup (patrz wyżej). ) SENSITIVITY: (czułość) wartości (very low bardzo niska, low - niska, normal, high - wysoka, very high bardzo wysoka) wybór klawiszami LEWO / PRAWO. ) FRAME RATE: (szybkość nagrywania) 0, 0,, 0,,, 0. kl./sek. dla sygnałów NTSC. 0,,, 0,,, 0. kl./sek. dla formatu PAL. Wybór klawiszami LEWO / PRAWO. ) DURATION: (czas trwania) Czas trwania nagrywania w trybie alarmowym po detekcji ruchu. Dostępne wartości: 0 sek., 0sek.,,,,,,,7,8,9,0,0,0,0,0,0 min. (wybór LEWO / PRAWO).

25 ) CAM NUM: CH CH (numer kamery) AREA SETTING : DISABLE/ ALL/ SETUP (obszar: wyłącz/całość/ustaw) Obszar definiujemy dla każdej kamery osobno. Wybór opcji: klawisze LEWO / PRAWO. DISABLE detekcja ruchu dla danej kamery wyłączona. ALL analizowane jest całe pole widzenia kamery. SETUP definiowanie obszaru analizowanego obrazu. Pole widzenia podzielone jest na prostokąty (x0). Aby przejść do definiowania obszarów aktywnych, wybierz opcję SETUP (klawisze LEWO / PRAWO). Naciśnij ENTER. Do nawigacji używaj klawiszy LEWO, PRAWO, GÓRA, DÓŁ. Wybór obszaru klawiszem ENTER. Nieaktywne obszary wyróżniane są migającą ramką, klawiszem ENTER przełączamy stan wybranego obszaru (załączamy lub wyłączamy detekcję). Po zdefiniowaniu wszystkich żądanych obszarów naciśnij klawisz ESC. < Przykładowy ekran definicji obszarów > TRIGGER OUT: DISABLE/ to (wyzwalanie wyjścia alarmowego) DISABLE detekcja ruchu nie będzie sygnalizowana na wyjściach alarmowych. Trigger output detekcja sygnalizowana na wyjściu, itd. ) BUZZER ALERT: DISABLE/ ENABLE (Buzzer) ENABLE = w przypadku detekcji ruchu, na sekundy załączany będzie wewnętrzny buzzer rejestratora. DISABLE = buzzer nie sygnalizuje detekcji ruchu.

26 7. Tygodniowy terminarz nagrywania < WEEKLY SCHEDULE > WEEKLY SCHEDULE WEEK START DURATION SUN OFF MON OFF TUE OFF WED OFF THU OFF FRI OFF SAT OFF HOLIDAY NONE NONE OFF ENTER EXIT Wejście do programowania terminarza - w menu głównym podświetl napis WEEKLY SCHEDULE, naciśnij ENTER. Na ekranie pojawi się menu terminarza (patrz wyżej). Oznaczenia dni tygodnia: SUN nd, MON pn, TUE wt, WED śr, THU czw FRI pt, SAT sb. HOLIDAY - święta WEEKLY SCHEDULE WEEK START DURATION SUN OFF MON OFF WEEK NONE NONE OFF ENTER EXIT Przejście do innego dnia klawiszami DÓŁ / GÓRA. Powrót do menu głównego ESC. Wejście do programowania START, DURATION (czas trwania) i OFF/ ON (Wył/Zał) - klawiszami LEWO / PRAWO. Ustawianie czasu, wybór opcji OFF/ON klawiszami DÓŁ / GÓRA.

27 Przykładowo, aby przejść do kolejnego pola - klawiszami LEWO / PRAWO: WEEKLY SCHEDULE WEEKLY SCHEDULE START DURATION START DURATION SUN OFF SUN OFF WEEKLY SCHEDULE WEEKLY SCHEDULE START DURATION START DURATION SUN OFF SUN OFF WEEKLY SCHEDULE START DURATION SUN OFF Gdy podświetlona jest godzina START lub czas trwania, możesz je ustawiać za pomocą klawiszy GÓRA / DÓŁ. Gdy podświetlona jest opcja OFF, klawiszem GÓRA / DÓŁ przełączysz na ON. START oznacza czas rozpoczęcia nagrywania. Może być ustawiany w zakresie 00:00 do :9. DURATION oznacza czas trwania nagrywania od chwili STARTU. ŚWIĘTO wskazuje, który dzień jest dniem wolnym. Można ustawić SUN, SAT.

28 8. Parametry sieci < NETWORK SETUP > 7 NETWORK SETUP CONNECT IP ADD SUB NET GATE WAY DNS PORT NTP TIME TIME ZONE DDNS STATUS : STATIC/ DHCP : : : : : 000 : OFF/ON : GMT + 09:00 : NONE/OK/ERR ENTER EXIT Wejście do programowania terminarza - w menu głównym podświetl napis NETWORK SETUP, naciśnij ENTER. Na ekranie pojawi się menu Network Setup (patrz wyżej). ) CONNECT: STATIC or DHCP (przydzielanie adresu IP) STATIC statyczny adres IP; DHCP adres przedzielany dynamicznie. Wybór opcji klawiszami LEWO / PRAWO. ) IP ADDRESS, ) SUB NET MASK, ) GATE WAY: W przypadku statycznego IP, podaj adres IP, maskę podsieci (SUB NET), oraz bramę (GATEWAY). Klawisze LEWO / PRAWO służą do przemieszczania między pozycjami, GÓRA / DÓŁ do ustawiania żądanej wartości. W przypadku DHCP, parametry są pobierane automatycznie z serwera. ) DNS: DNS : Adres serwera domen.

29 ) PORT : numer portu TCP/IP, przez który rejestrator łączy się z programem Net-Viewer. (Np. 80 TCP www-httpp; UDP NTP) Fabrycznie ustawiony jest port nr 000, rejestrator będzie wówczas wykorzystywał porty od 000 do 00. Pamiętaj, by udostępnić te porty w konfiguracji firewalla. W przypadku routerów należy również ustawić odpowiednie przekierowania portów. 7) NTP TIME: OFF/ON (synchronizacja czasu ze zdalnego serwera) Czas systemowy może być synchronizowany przez internet (NTP) UWAGA: Funkcja nie działa w przypadku złego ustawienia adresu serwera DNS. 8) TIME ZONE : GMT + 09:00 (strefa czasowa, w Polsce: GMT + 0:00) 9) DDNS STATUS: (stan usługi Dynamic DNS tylko odczyt) Nie zaleca się stosowania usługi DDNS dla routerów i stałego IP. NONE DDNS nie używany. ERR - błąd odświeżenia adresu IP przez DDNS OK - praca normalna < Jak używać usługi DDNS >. Utwórz konto (User ID), hasło (password) i nazwę domeny w dowolnym serwisie internetowym DDNS (Np. Połącz się z rejestratorem za pomocą programu PC Net-Viewer.. Wprowadź User ID, password, nazwę serwisu i wybierz opcję DDNS enable.. Sprawdź w rejestratorze stan opcji 8. DDNS STATUS menu NETWORK SETUP.

30 9. Archiwizacja < ARCHIVING > 8 ARCHIVING ARCHIVING TYPE ARCHIVING TIME ARCHIVE INFO NAME: TOTAL: FREE: ARCHIVE LOG : SINGLE/ MOTION : to 0 SEC : NONE ENTER EXIT ) ARCHIVE TYPE: SINGLE or MOTION (typ archiwum klatki / zakres) Wybierz typ archiwizacji (TYPE) i czas trwania nagrania (TIME) klawiszami LEWO / PRAWO. Następnie umieść nośnik danych w porcie USB i naciśnij klawisz ARCHIVE w pilocie SINGLE oznacza, że nagrane zostaną pojedyncze klatki. MOTION nagranie ciągłe o podanej w polu ARCHIVE TIME długości. UWAGA: Archiwizację na USB można wykonać tylko w trybach wyświetlania na żywo i odtwarzania. ) ARCHIVE TIME: do 0 seconds i 0 minut czas nagrania w trybie MOTION. ) ARCHIVE INFO: (informacje o archiwum) Włóż nośnik danych do portu USB. Wejdź do menu. Informacje o nośniku pojawią się w polach Archive Info: NAME (producent nośnika), TOTAL (pojemność), FREE (wolna pamięć).

31 ) ARCHIVE LOG: NONE / ENTER (archiwizacja logu obsługi: brak / zapisz) Zapis zdarzeń systemowych rejestratora (zaniki i powroty zasilania, godziny nagrań, czasy wystąpienia alarmów i detekcji ruchu itp.) można zgrać na nośnik USB. Zapis zdarzeń można następnie przeględać na komputerze, np. za pomocą programu Word Pad. Aby nagrać plik z zapisem zdarzeń, klawiszami LEWO / PRAWO wybierz opcję ENTER i naciśnij klawisz ENTER. UWAGI: Nie zostawiaj nośnika w porcie USB (szczególnie przed wyłączeniem zasilania). Nie wyjmuj nośnika w trakcie nagrywania danych (gdy świeci się kontrolka Archive ). ) Odtwarzanie zarchiwizowanych obrazów Do odtwarzania obrazów zarchiwizowanych na nośniku USB potrzebny jest komputer i program NetViewer. Aby odtworzyć obrazy z archiwum, umieść nośnik w porcie USB komputera i uruchom program Netviewer. UWAGA: Szczegóły dotyczące obsługi programu NetViewer znajdziesz w dokumentacji programu. < Odtwarzanie archiwum za pomocą programu Netviewer > A) Zainstaluj na komputerze program NetViewer uruchom Setup.exe z płyty NetViewer S/W. Po zakończeniu instalacji, na pulpicie pojawi się ikona programu: B) Uruchom program NetViewer. Pojawi się okno główne programu (patrz nast. strona). C) Podłącz nośnik danych do portu USB komputera. D) Używając ikony searching programu NetViewer odszukaj zapisane dane. E) Aby odtworzyć wybrany plik, dwukrotnie kliknij lewym przyciskiem myszy na nazwie pliku. UWAGA: Nośnik USB najczęściej jest wyświetlany jako Dysk wymienny.

32 7 8 < Program NetViewer >. Wyszukiwanie: Klawisz używany do wyszukiwania zapisanych na nośniku USB archiwów. Po wyświetleniu listy plików, kliknij dwukrotnie na żądanej nazwie by wyświetlić zawartość.. Suwak czasu Aby szybko przemieścić się wstecz lub w przód, przesuń suwak w żądaną pozycję.. Przejście do początku archiwum. Poprzednia klatka. Przycisk odtwarzania. Przycisk stop/pauza 7. Następna klatka 8. Przejście na koniec archiwum

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI VIDEO REKORDER -KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Opis podstawowy 2. Wygląd 2.1.Panel przedni 2.2.Panel tylny 3. Instalacja 3.2.Podłączenie kamer i monitorów 3.3.Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 1 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy Gemini Technology UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

PDR-KBD. Pulpit Sterujący SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI. Informacje o tej instrukcji

PDR-KBD. Pulpit Sterujący SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI. Informacje o tej instrukcji SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI PDR-KBD Pulpit Sterujący Informacje o tej instrukcji Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji pulpitu zapoznaj się wnikliwie z niniejszą instrukcją. Zachowaj ją w bezpiecznym

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator wideo VODVR04. Instrukcja użytkownika. ( v1.2 )

Cyfrowy rejestrator wideo VODVR04. Instrukcja użytkownika. ( v1.2 ) Cyfrowy rejestrator wideo VODVR04 Instrukcja użytkownika ( v1.2 ) Spis treści Panel przedni------------------------------------------------------- 3 Panel tylny ----------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Multiplekser 4 kanałowy z rejestracją cyfrową MPEG4 YK-9809. Instrukcja V1.0

Multiplekser 4 kanałowy z rejestracją cyfrową MPEG4 YK-9809. Instrukcja V1.0 Multiplekser 4 kanałowy z rejestracją cyfrową MPEG4 YK-9809 Instrukcja V1.0 1 ZAWARTOŚĆ 1.WŁAŚCIWOŚCI...4 2.OPIS PŁYT CZOŁOWEJ I TYLNEJ...6 2.1Widok płyty czołowej...6 3.USTAWIENIA...9 3.1Tryb obserwacji

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator obrazu DVR411(U) Instrukcja użytkownika

Cyfrowy rejestrator obrazu DVR411(U) Instrukcja użytkownika Cyfrowy rejestrator obrazu DVR411(U) Instrukcja użytkownika wersja instrukcji 1.4 Tłumaczył: Paweł Czapski Współpraca: Dariusz Piekut, Maciej Kowalewski Vidicon Warszawa, styczeń 2004 1 1. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 22 czerwiec 2017

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 22 czerwiec 2017 Zarządzanie Flotą > Rejestratory Mobilne > Model : EVM400 Producent : Everfocus Profesjonalny cyfrowy rejestrator mobilny EVM400 umożliwia nagrywanie obrazu z 4 kamer przemysłowych oraz dźwięku z 4 źródeł

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera IP

Instrukcja obsługi. Kamera IP Instrukcja obsługi Kamera IP APTI-1C3- APTI-1C4- APTI-1D2- APTI-1V2- APTI-1K6- APTI-2K6- APTI-2KP6- APTI-2C4- APTI-2CP6- APTI-2D2- APTI-2DP2- APTI-1D2- APTI-2CP4- UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi TCC-1280 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy BCS-NVR0402 Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy Kanały wideo: 4 Switch PoE: Nie BCS-NVR0402: 4 kanały wideo. Rejestrator może obsługiwać nagrywanie w czasie rzeczywistym D1(25 kl/s) na 4 kanał. Prędkość

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 18 czerwiec 2016

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 18 czerwiec 2016 Zarządzanie Flotą > Rejestratory Mobilne > Model : EMV1200 Producent : Everfocus Cyfrowy rejestrator mobilny EMV1200 umożliwia nagrywanie obrazu z 12 kamer przemysłowych oraz dźwięku z 12 źródeł audio

Bardziej szczegółowo

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją, prosimy o

Bardziej szczegółowo

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485 SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH 1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR- 1082D/M, AHDR-1162D/M) 1 Odbiornik IR 2 Dioda sygnalizująca podłączone zasilanie

Bardziej szczegółowo

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE)

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) Szybki przewodnik instalacji Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań, e-mail: sales@fen.pl;

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR PRZENOŚNY + MINIKAMERA BEZPRZEWODOWA

REJESTRATOR PRZENOŚNY + MINIKAMERA BEZPRZEWODOWA REJESTRATOR PRZENOŚNY + MINIKAMERA BEZPRZEWODOWA REC8 PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA 1 Przewodnik użytkownika SPIS TREŚCI 1. OPIS URZĄDZENIA 2. WŁAŚCIWOŚCI 3. SKŁADNIKI ZESTAWU 4. PODŁACZANIE 5. BUDOWA 6. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Opis urządzenia 1. Reset 2. Góra 3. Tryb 4. Ok Potwierdź 5. Menu 6. Dół 7. Zasilanie 8. Wejście na kartę TF 9. Przycisk zabezpieczający (SOS) 10. Port USB

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji dekodera strumienia IP H.264 na sygnał: Video (BNC), VGA, YPbPr, HDMI typ. IN-IP-5904, IN-IP-5904-MP

Instrukcja konfiguracji dekodera strumienia IP H.264 na sygnał: Video (BNC), VGA, YPbPr, HDMI typ. IN-IP-5904, IN-IP-5904-MP Instrukcja konfiguracji dekodera strumienia IP H.264 na sygnał: Video (BNC), VGA, YPbPr, HDMI typ. IN-IP-5904, IN-IP-5904-MP Aktualizacja 14.01.2012r WŁAŚCIWOŚCI: Dekoder IP z możliwością dekodowania obrazu

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Video Serwer ACD-2100 Ver. 070206 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA ACD-2100 Zasilacz sieciowy (Opcjonalnie) CD produktu Blok złączy i wkręty Karta gwarancyjna 1.2 OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2012.09.07 Strona 1 / 9 1. Komunikacja 2. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 21 lipiec 2017

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 21 lipiec 2017 Zarządzanie Flotą > Rejestratory Mobilne > Model : EVM400W Producent : Everfocus Profesjonalny cyfrowy rejestrator mobilny EVM400W umożliwia nagrywanie obrazu z 4 kamer przemysłowych oraz dźwięku z 4 źródeł

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi RXCamView

instrukcja obsługi RXCamView instrukcja obsługi RXCamView INFORMACJE WSTĘPNE 1. RXCamView- informacje wstępne RXCamView jest aplikacją na urządzenia mobilne dla systemów Android i IOS. Umożliwia podgląd wideo z rejestratorów AHD marki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Aktualizacja 16.01.2012r Strona 1 Sterowanie dekoderami przez program TV WALL Kam 1 (FullHD) KAM 1 KAM 2 Strumień

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 U-DRIVE DUAL Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 Instrukcja obsługi PL Ogólne Kamera główna Gniazdo kamery tylnej Gniazdo USB/ ładowarki Gniazdo microsd Obiektyw kamery głównej Mikrofon

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet]

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet] F&F Filipowski sp.j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice POLAND tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl www.fif.com.pl Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta.

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta. Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n9500 łączą w sobie szereg patentów w dziedzinach kodowania dźwięku i obrazu, systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa W razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z sieciowego

Bardziej szczegółowo

strona: 2/15 wydrukowano:

strona: 2/15 wydrukowano: Producent systemów zabezpieczeń Rejestrator 16-kanałowy, DVR, Dahua, BCS, 1604LE-A kod produktu: dvr1604le-a kategoria: exquality > ARCHIWUM Producent: Dahua Technology Kod QR: Opis ogólny ex-1604le-a

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR04025ME :Ilość kanałów video : do 4, Obsługiwana rozdzielczość kamer : 5Mpix, 3Mpix, 1080P, 1.3Mpix, 720P, D1, Bitrate :

Bardziej szczegółowo

DVR KEYB v1.4. Interfejs PS-2 do rejestratorów DVR

DVR KEYB v1.4. Interfejs PS-2 do rejestratorów DVR DVR KEYB v14 Interfejs PS-2 do rejestratorów DVR DVR-KEYB jest prostym urządzeniem, umożliwiającym podłączenie dowolnej klawiatury komputerowej (PS-2) do cyfrowych rejestratorów wideo Konstrukcja oparta

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Zestaw do monitoringu CABLETECH URZ0127, URZ0128 Instrukcja obsługi

Zestaw do monitoringu CABLETECH URZ0127, URZ0128 Instrukcja obsługi Zestaw do monitoringu CABLETECH URZ0127, URZ0128 Instrukcja obsługi Jednostka sterująca - właściwości : - cztery kanały wejściowe BNC - jeden kanał wyjściowy BNC - tryb video NTSC/PAL - detekcja ruchu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) 1 Instrukcja obsługi Opis produktu 1) Góra 2) Menu 3) Dół 4) Wejście USB 5) Kamera 6) Głośnik 7) OK 8) Mode 9) Power 10) Wyświetlacz 11) Slot na kartę 12) Diody

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB DVR-USB/41

Instrukcja obsługi. Karta video USB DVR-USB/41 Instrukcja obsługi Karta video USB DVR-USB/41 UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowy rejestrator obrazu

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowy rejestrator obrazu INSTRUKCJA OBSŁUGI SWANN SW-R-DVR4NETPLUS Cyfrowy rejestrator obrazu O FIRMIE: Swann Communications istnieje od 1988 roku i od kilku lat jest globalnym liderem w sprzedaży rozwiązań monitorujących dom

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B

Instrukcja obsługi. Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B Instrukcja obsługi Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR32082M-RH : Ilość kanałów video : do 32, Bitrate : wej./wyj. 192/192 Mbits, Ilość dysków: 8 szt (max. 32TB), RAID 0, RAID

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP Konfiguracja połączenia z kamerą. Domyślny adres IP kamery jest ustawiony na 192.168.0.120. Porty komunikacyjne kamery to: 80 standardowy port www 30001 video, dane i komunikacja

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR0401X5ME: Rejestrator sieciowy IP - 4 kanały, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, Nagrywanie max. do 4 kamer IP@5Mpx,

Bardziej szczegółowo

Fortis Weblo serwer strony www dekodera Fortis Sky Sat Royal

Fortis Weblo serwer strony www dekodera Fortis Sky Sat Royal Fortis Weblo serwer strony www dekodera Fortis Sky Sat Royal Opis programu Plugin FortisWeblo_en_V111_14_14012012 po instalacji w dekoderze, pozwala na podgląd przez stronę www następujących parametrów:

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7") Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826

Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7) Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826 Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7") Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826 Strona 1 z 5 1. Charakterystyka wyświetlanie cyfrowych obrazów (JPEG) wejście na kartę pamięci SD/MMC/MS złącze USB (na nośnik

Bardziej szczegółowo

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika wersja 1.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla programu w wersji 3.0.9 1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 Opis systemu...

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SPIS TREŚCI 1. Podłączenie urządzenia. 2. Konfiguracja połączenia z Internetem. 3. Konfiguracja VoIP HaloNet.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi Portiernia Magazyn Instrukcja instalacji i obsługi Pokój dziecka Automat bramy Wejście Podgląd w nocy Rozmowa REJESTRATOR CZTEROKANAŁOWY Z FUNKCJĄ WIDEODOMOFONU LCD 8" Biuro SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 KRÓTKIE

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D OSTRZEŻENIA 1. Proszę nie otwierać obudowy urządzenia ani nie dokonywać naprawy na własną rękę. W razie problemu skontaktuj się ze

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi CARCAM-1080 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Informacje o produkcie Rejestrator DVS-3104E Cena : Chwilowy brak ceny Producent : Dahua Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 03-07-2017 Rejestrator DVS-3104E Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8 Podręcznik użytkowania Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...3 Komplet...3 Dane techniczne...3 Panel sterujący...4 Panel tylny...5 Obsługa sterownika...6 Zmiana trybu

Bardziej szczegółowo

Chroń swoje sny INTROX IN-3104 IN-3108 IN-3116

Chroń swoje sny INTROX IN-3104 IN-3108 IN-3116 Chroń swoje sny INTROX IN-3104 IN-3108 IN-3116 Podręcznik Użytkownika SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE... 2 1.1. Elementy składowe...3 1.2. Przewodnik instalacji...4 1.3. Nazwy elementów...6 1.4. Dane

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0

Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0 Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0 Instrukcja u ytkowania DA-70254 Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Przegląd produktu... 3 1.2 Zarządzanie sieciowe... 3 1.3 Części składowe i właściwości...

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

TVR 40 instrukcja szybkiego uruchamiania

TVR 40 instrukcja szybkiego uruchamiania GE Security TVR 40 instrukcja szybkiego uruchamiania Spis treści Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Pierwsza konfiguracja rejestratora TVR 40 1 Podłączanie urządzeń 1 Podłączanie zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Rysunek 1: Złącza na panelu tylnym 1. Zapętl do 16 kamer analogowych (zależy od modelu rejestratora DVR). 2. Podłącz do urządzenia RS-232. 3. Cztery złącza

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 32 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 (BNC) + 1 x VGA + 2 x HDMI + 1 x SPOT liczba

Bardziej szczegółowo

Chroń swoje sny INTROX IIN-3104

Chroń swoje sny INTROX IIN-3104 Chroń swoje sny INTROX IIN-3104 Podręcznik Użytkownika SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE...2 1.1. Elementy składowe...3 1.2. Przewodnik instalacji...4 1.3. Nazwy elementów...6 1.4. Dane techniczne...9

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji 4-CH Video Server SED-2310Q Ver. 061031 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA ACD-2100 Zasilacz sieciowy (Opcjonalnie) CD produktu Blok złączy i wkręty Karta gwarancyjna 1.2 OPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 60

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 60 Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 60 Spis treści Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Konfiguracja rejestratora TVR 60 1 Podłączanie urządzeń 2 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Ukryta kamera sieciowa. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Ukryta kamera sieciowa. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Ukryta kamera sieciowa Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD6412FWD-10, DS-2CD6412FWD-20, DS-2CD6412FWD-30 UD.6L0201B1295A01EU 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ Oprogramowanie zarządzające CMS Lite Informacje zawarte w tej instrukcji uważane są za aktualne w czasie publikacji. Informacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego

Bardziej szczegółowo

H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132

H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132 PL H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132 Przed podłączeniem i uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie...4 1.1 informacje

Bardziej szczegółowo

CMS Mobile dla telefonów Blackberry instrukcja obsługi

CMS Mobile dla telefonów Blackberry instrukcja obsługi CMS Mobile dla telefonów Blackberry instrukcja obsługi Instrukcja obsługi wersja 1.0 (Marzec 2012) Instrukcja dla programu w wersji 2.2.7 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 3 1.1 Opis systemu 4 2. Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Megapixel IP Camera ACM-5601 Megapixel Day&Night IP Camera ACM-5611 Ver. 080109 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 Zawartość pudełka ACM-5601/5611 Zasilacz sieciowy (opcjonalnie) Płyta CD Złącza

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

PX 151. DMX-RS232 Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 151. DMX-RS232 Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 5 DMX-RS Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis ogólny.. Warunki bezpieczeństwa. Opis elementów odtwarzacza.. 4.. Płyta czołowa... 4.. Płyta tylna... 4.. Bok lewy. 4.4. Bok prawy... 4 4. Kontrolki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210) Opis produktu Opis baterii: Wskaźnik naładowania baterii: naładowana nieco słaba bateria słaba bateria Ładowanie baterii : 1. Podłącz rejestrator do ładowarki

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGII KAMERY UKRYTEJ W GUZIKU + ODBIORNIK DVR LCD

INSTRUKCJA OBSŁUGII KAMERY UKRYTEJ W GUZIKU + ODBIORNIK DVR LCD Instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp. są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo