INTROX. 16-kanałowy Rejestrator Cyfrowy IN-316. Instrukcja Obsługi. Wyłączny importer

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTROX. 16-kanałowy Rejestrator Cyfrowy IN-316. Instrukcja Obsługi. Wyłączny importer"

Transkrypt

1 Wyłączny importer ul. Płomyka 0-90 Warszawa tel kanałowy Rejestrator Cyfrowy IN- Instrukcja Obsługi INTROX Wersja.0

2 UWAGA RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM! NIE OTWIERAĆ UWAGA: NIE OTWIERAĆ OBUDOWY URZĄDZENIA! WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW WYMAGAJĄCYCH REGULACJI. WSZELKIE NAPRAWY MOGĄ BYĆ WYKONYWANE TYLKO W AUTORYZOWANYM SERWISIE Ten symbol ostrzega użytkownika urządzenia, że wewnątrz obudowy występują niebezpieczne napięcia, które przy niewłaściwym użytkowaniu mogą stworzyć niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Ten symbol ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na ważne czynności związane z obsługą i konserwacją sprzętu. UWAGA: Urządzenie nie może być narażone na kontakt z wodą i jakąkolwiek inną cieczą. Nie wkładaj żadnych elementów w otwory wentylacyjne. UWAGA! Urządzenie jest pod napięciem zawsze, gdy kabel elektryczny jest podłączony do sieci. Aby wyłączyć zasilanie urządzenia, musisz odłączyć kabel zasilający.

3 Przeczytaj instrukcję zanim podłączysz rejestrator Niniejsza instrukcja opisuje elementy składowe systemu, sposoby konfiguracji i obsługi rejestratora wraz z dołączonymi do niego urządzeniami. Przed rozpoczęciem instalacji należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji, by podczas instalacji uwzględnić wszystkie możliwości, wymagania i ograniczenia systemowe. Wszelkie naprawy elementów rejestratora należy zlecić przeszkolonemu personelowi serwisowemu. Zalecenia bezpieczeństwa. Instalacja Zamontuj urządzenie na płaskiej powierzchni. Nie instaluj rejestratora w zamkniętych obudowach uniemożliwiających swobodną wymianę ciepła z otoczeniem. Tył obudowy powinien być oddalony od ściany co najmniej cm. Rejestrator należy montować w dobrze wentylowanych miejscach. Nie instaluj urządzenia w pobliżu silnych źródeł pola magnetycznego. Instalowanie rejestratora w pobliżu odbiorników RTV może powodować zakłócenia. Nie umieszczaj rejestratora w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ciepła (np. w pobliżu grzejników). Nie instaluj rejestratora w pomieszczeniach nie ogrzewanych. Nie instaluj w miejscach narażonych na wibracje, wilgoć lub zapylenie. Zwróć uwagę na ustawienie przełącznika napięcia sieci z tyłu obudowy. Podłącz zasilacz do gniazda z bolcem uziemiającym.

4 . Użytkowanie Naprawy należy zlecać autoryzowanemu serwisowi. Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj instrukcję obsługi. Nie otwieraj obudowy urządzenia. Chroń przewód zasilający przed uszkodzeniami mechanicznymi, nie dotykaj urządzenia ani przewodów mokrymi rękoma. W przypadku uszkodzenia przewodu sieciowego lub obudowy zasilacza, wymień je na nowe. Nie czyść obudowy za pomocą benzenu, alkoholu ani innych rozpuszczalników. Nie dotykaj żadnych części wewnątrz obudowy rejestratora. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów w otworach wentylacyjnych obudowy. Nie rozkręcaj urządzenia i nie dokonuj żadnych przeróbek w urządzeniu. Nie stawiaj na rejestratorze żadnych ciężkich przedmiotów. Chroń urządzenie przed wstrząsami (szczególnie podczas pracy). W przypadku zaobserwowania dymu lub ognia, natychmiast odłącz urządzenie od zasilania sieciowego i skontaktuj się z serwisem.

5 Spis Treści I. Wstęp. Zawartość opakowania. Cechy rejestratora. Przedni panel i tylni panel II. Instalacja. Przedni panel. Tylni panel. Struktura Menu III. MENU Programowania. Struktura Menu. USTAWIENIA SYSTEMOWE (SYSTEM SETUP). PARAMETRY OBRAZU (DISPLAY SETUP). PARAMETRY NAGRYWANIA (RECORDING SETUP). PARAMETRY ALARMOWE (ALARM SETUP). DETEKCJA RUCHU (MOTION SETUP) 7. TYGODNIOWY TERMINAŻ NAGRYWANIA (WEEKLY SETUP) 8. PARAMETRY SIECI (NETWORK SETUP) 9. ARCHIWIZACJA (ARCHIVING) 0. OBSUGA DYSKÓW (HDD INFORMATION). WYSZUKIWANIE NAGRAŃ (SEARCH LIST). TRYB WYŚWIETLANIA DISPLAY Mode. TRYB NAGRYWANIA (RECORDING Mode). TRYB ODTWARZANIA (PLAYBACK Mode IV. Procedura Upgrade'u oprogramowania Dodatek. Specyfikacja. Gniazda przyłączeniowe

6 I. Wstęp. Zawartość opakowania Po rozpakowaniu rejestratora IN-, sprawdź zawartość pudełka. Opakowanie zawiera: Rejestrator -kanałowy IN- Zasilacz (V/A) Instrukcję obsługi Pilot Płytę instalacyjną CD Przejściówki BNC do wyjściowych sygnałów wizyjnych (Opcja) Rejestrator Instrukcja Zasilacz Uchwyty montażowe CD Instrukcja obsługi Pilot Przejściówki BNC (opcja)

7 . Cechy rejestratora Rejestrator umożliwia rejestrację obrazów z kamer. W trakcie rejestracji można odtwarzać zarejestrowane obrazy, oglądać obrazy z kamer w trybie na żywo oraz łączyć się z rejestratorem przez sieć komputerową. Dodatkowo rejestrator posiada: wejść wizyjnych (sygnał kompozytowy) / wyjść (pętlowe) - Tryby pracy Kolor (NTSC lub PAL) oraz cz/b (CCIR i EIA-70) Rozdzielczość nagrywania / wyświetlania - Rozdzielczość: NTSC (70x0), PAL (70x88) wyświetlanie w czasie rzeczywistym -Tryby wyświetlania: Pełny ekran, QUAD, 8/9/0/ obrazów, Sekwencja Kompresja: M-JPEG - Obraz standardowy, wysoka jakość; KB / klatkę Różne tryby wyszukiwania (Data/Czas, Zdarzenie, Ręcznie, Terminarz) Prędkość rejestracji do 0 kl./sek. NTSC; 0 kl./sek. PAL - Nagrywanie normalne: kanałów multipleksowanych z rozdzielczością 70x0 (NTSC), 70x88 (PAL). - Alarm, Detekcja ruchu: kanał w przypadku alarmu/ruchu na jednym wejściu; kanałów multipleksowanych w pozostałych przypadkach. Nagrywanie ciągłe w trybie Nadpisywania Jednoczesne nagrywanie, podgląd, praca sieciowa Archiwizacja za pomocą nośników podłączanych do portu USB - Port USB. Przyjazny interfejs graficzny Tryby nagrywania Ręczne / Terminarz oraz alarm / ruch (Czas i Zdarzenia) wejść alarmowych, wyjścia przekaźnikowe Praca sieciowa -Możliwość pracy z dynamicznym przydziałem IP (DHCP, Floating IP) -Dostęp przez Ethernet do wyświetlania na żywo i odtwarzania - Zdalna konfiguracja urządzenia -Obsługa klienta DDNS Nagrywanie i odtwarzanie dźwięku - kanał audio

8 . Cechy rejestratora Pilot Kamery Mikrofon Wyjścia Video () pętlowe Wejścia alarmowe Wyjścia alarmowe Zasilacz( V/ A) 7 Ohm Terminatory Pan / Tilt / Zoom Pamięć USB Monitor główny i pomocniczy (spot) Głośniki Ethernet

9 II. INSTALACJA Panel przedni. ESC Klawisz ESC używany jest do powrotu o jedną pozycję menu wyżej z jednoczesnym zapisem ustawionego parametru.. MENU Klawisz MENU służy do wejścia do menu systemowego.. ENTER ENTER służy do zapisania lub wybrania parametru. W trybie odtwarzania służy do wybrania jednego z wyświetlanych plików po wykonaniu operacji przeszukiwania wg zadanych kryteriów.. Search Wejście do trybu wyszukiwania nagranego materiału. REC/ STOP / Aby zacząć nagrywanie naciśnij REC ( ). Naciśnięcie REC w trakcie nagrywania zatrzymuje nagrywanie.. Przyciski wyboru kamery Przyciski - do wyboru kamery, z której obraz chcemy oglądać na ekranie.

10 7. Przyciski wyboru trybu wyświetlania Rejestrator może wyświetlać obrazy z kamer w jednym z -ciu trybów: sekwencyjnym, QUAD, 9-kam, -kam i pełnoekranowym. Tryb pełnoekranowy Naciśnij klawisz z wybranym numerem kamery ( do ). Tryb sekwencji: Naciśnięcie tego klawisza po wcześniejszym wybraniu trybu powoduje, że obrazy na ekranie będą zmieniane sekwencyjnie. Przykładowo, dla trybu QUAD, na ekranie zaczną pojawiać się kolejne czwórki obrazów (-, -8, 9-, - i od początku). Dla trybu pełnoekranowego na ekranie będą pojawiały się obrazy z kolenych kamer. QUAD: Po naciśnięciu klawisza QUAD, na ekranie pojawi się obraz z czterech kamer (kamery -). Po kolejnym naciśnięciu pojawi się następna czwórka (-8) itd. 9 kamer: Po pierwszym naciśnięciu klawisza, na ekranie pojawią się obrazy z kamer -9, po kolejnym obrazy 8-; po następnym znowu -9 itd. kamer: Pierwsze naciśnięcie wyświetli kamer, kolejne podział +7; następne REW ( ) Przewijanie wstecz z podglądem. Prędkość przewijania od x do x. 9. Odtwarzanie ( ) i 0. STOP ( ) Po naciśnięciu ( ), na monitorze pojawią się listy wyszukiwania. Po wybraniu żądanego pliku z listy, klawiszem tym uruchamiamy odtwarzanie. Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij STOP. Podczas przewijania z podglądem (REW lub FF), naciśnięcie ( ) powoduje przełączenie w tryb normalnego odtwarzania.. PAUZA Naciśnięcie klawisza PAUZA zatrzymuje odtwarzanie (stopklatka). W trybie FF naciskając PAUZĘ przechodzimy do następnej klatki, w trybie REW do poprzedniej.. FF ( ) Przewijanie w przód z podglądem. Prędkość przewijania od x do x.

11 . Klawisze kierunku Klawisze służą do nawigacji w menu. Wskaźniki LED POWER Archiving NETWORK REC ) LED POWER Wskaźnik zasilania sieciowego. ) LED NETWORK Świecenie zielonej kontrolki Network oznacza transmisję danych przez sieć. ) LED Archiving Kontrolka zaświeca się w trakcie archiwizacji danych przez port USB. ) LED REC Czerwona kontrolka świeci się w trakcie nagrywania. ) LED EXT Zielona kontrolka zaświeca się po pobudzeniu wejścia alarmowego i po detekcji ruchu.

12 Panel tylni wejść wizyjnych: wejścia BNC composite video Rejestrator automatycznie wykrywa format obrazu z kamer (NTSC lub PAL). Do rejestratora NIE MOŻNA podłączać kamer o różnych sygnałach, można dołączyć TYLKO PAL lub TYLKO NTSC. W innych przypadkach rejestrator nie będzie działał poprawnie.. Wyjścia moniotorów Wyjście MONITOR służy do podłączenia monitora głównego, na którym można oglądać obrazy na żywo i przeglądać nagrania. Wyjście SPOT służy do podłączenia monitora pomocniczego, na którym można wyświetlać sekwencyjnie obrazy z kamer na żywo.. Wejście audio (IN) i Wyjście audio (OUT) Do wejścia można podłączyć mikrofon (bezpośrednio lub przez wzmacniacz), do wyjścia wzmacniacz lub głośnik z wbudowanym wzmacniaczem (wyjście rejestratora nie ma końcówki mocy).. Wyjścia sygnałów wizyjnych: za pomocą warkoczy, z gniazd D-SUB można wyprowadzić sygnały wizyjne z kamer. W przypadku wykorzystania wyjścia, ustaw właściwy terminator w pozycji OFF. Terminatory wyjść nie wykorzystanych muszą pozostać w pozycji 7 Ohm (ON).. Terminatory 7 Ohm Jeżeli nie korzystasz z wizyjnych wyjść przelotowych kamer, przełączniki muszą pozostać w pozycji ON. Ustaw OFF tylko dla tych kamer, których sygnał wizyjny będzie przesłany do innych urządzeń.

13 . Wejścia alarmowe i wyjścia przekaźnikowe: ( wejść i przekaźniki NO/NC) Aby podłączyć przewód do terminala, naciśnij i przytrzymaj właściwy przycisk, wsuń przewód w otwór i puść przycisk. Lekko pociągnij przewód by sprawdzić jego zamocowanie. Aby odłączyć przewód, naciśnij przycisk i wyciągnij przewód. Wejść alarmowych:,,,,,,g(masa) Do wejść możesz podłączyć czujki, przyciski itp. (pomiędzy odpowiednie wejście i GND). Minimalny wymagany czas pobudzenia wejścia to ½ sekundy. G (masa) = COM (wspólny) Wyjścia przekaźnikowe: rejestrator posiada wyjścia przekaźnikowe z wyprowadzonymi stykami NO i NC. 7. Port Ethernet: RJ Podłącz kabel sieciowy Kat z wtyczką RJ-. Oprogramowanie Remote PC viewer pozwala na zdalny podgląd, sterowanie i przeglądanie nagrań. 8. Port szeregowy RSC Port służy do podłączania urządzeń z interfejsem RS. 9. Port USB Port do archiwizacji danych, wymiany firmware'u i zapisywania logów. 0. Zasilanie (zasilacz w komplecie) DC V/ A

14 Pilot < Przyciski pilota > < Opis funkcji przycisków > Nr Opis Nazwa Nagrywanie Start/Stop Blokada klawiszy Start archiwizacji Wybór kamery REC LOCK USB,,,,0, +0 ) Sekwencja ) QUAD ) 9 obrazów ) / 8/ 0 obrazów Video Picture Display mode Wybór obrazu głównego w trybach 8/0 kamer Przejście w górę menu Wejście do menu Function ESC MENU 0 9 ) Góra ( ) ) Dół ( ) ) Lewo ( ) ) Prawo ( ) ) ENTER Kierunki (wprowadzanie hasła) oraz ENTER 0 Zatrzymanie odtwarzania STOP Start odtwarzania Search/ PLAY PAUZA/ klatka wstecz. PAUZA/ klatka w przód. Odtwarzanie poklatkowe / pauza. Przewijanie z podglądem FF, REW

15 Struktura Menu MAIN MENU SYSTEM SETUP DISPLAY SETUP SYSTEM SETUP LANGUAGE ADJUST CHANNEL DISPLAY SETUP RECORDING SETUP ALARM SETUP MOTION SETUP WEEKLY SCHEDULE NETWORK SETUP ARCHIVING HDD INFORMATION VIDEO FORMAT PASSWORD ADMIN LOCK TIME FORMAT DATE FORMAT DATE/TIME SET DEFAULT REV STATUS RECORDING SETUP 7 8 BRIGHTNESS CONTRAST PTZ TYPE SEQ DWELL TIME SPOT DWELL TIME/DATE OSD CAM NUMBER OSD VIDEO LOSS OSD POP-UP DISPLAY POSITION QUALITY MOTION SETUP ALARM SETUP FRAME RATE DURATION SENSOR TYPE ALARM INPUT TRIGGER OUT BUZZER ALERT FRAME RATE AUDIO STOP KEY CAMERA NUM RECORD NETWORK SETUP SENSITIVITY FRAME RATE DURATION CAM NUM AREA SETTING TRIGGER OUT BUZZER ALERT CONNECT WEEKLY SCHEDULE WEEK START DURATION SUN MON TUE WED THU FRI SAT HOLIDAY NONE NONE IP ADD SUB NET GATE WAY DNS PORT NTP TIME TIME ZONE DDNS STATUS ARCHIVING ARCHIVING TYPE ARCHIVING TIME ARCHIVE INFO NAME: / TOTAL: ARCHIVE LOG HDD INFORMATION HARD DISK TOTAL FREE FORMAT HDD OVERWRITE

16 III. Menu główne. Czynności wstępne W trakcie pierwszego uruchomienia rejestratora należy ustawić szereg parametrów, tj. Godzinę, datę, hasło, ustalić tryby wyświetlania i nagrywania, parametry sieci itp. Aby wejść do menu, naciśnij klawisz MENU na panelu przednim. Jeżeli załączono funkcję ADMIN LOCK (YES, ustawienie fabryczne), pojawi się poniższy ekran: PASSWORD LOGIN PASSWORD **** Za pomocą klawiszy kamer,,, wprowadź hasło (fabrycznie: ) i naciśnij klawisz ENTER button. Pojawi się ekran menu głównego (MAIN MENU). ENTER EXIT UWAGA: Aby wejść do menu, naciśnij klawisz MENU. Aby wyjść z menu, użyj klawisza ESC. Do Poruszania się w menu służą klawisze i. Klawiszem wyboru jest ENTER, zwiększanie i zmniejszanie wybranego parametru klawisze i. Naciśnięcie ESC spowoduje powrót do poprzedniego menu i zapis parametru. ENTER. klawisze (LEWO), (PRAWO), (GÓRA), (DÓŁ) i < Menu główne > < MAIN MENU > MAIN MENU SYSTEM SETUP DISPLAY SETUP RECORDING SETUP ALARM SETUP MOTION SETUP WEEKLY SCHEDULE NETWORK SETUP ARCHIVING HDD INFORMATION ENTER EXIT

17 . Ustawienia systemowe < SYSTEM SETUP > W menu głównym ustaw podświetlenie na napisie SYSTEM SETUP, naciśnij ENTER. Na ekranie pojawi się menu Ustawienia systemowe: 7 SYSTEM SETUP LANGUAGE VIDEO FORMAT PASSWORD ADMIN LOCK TIME FORMAT DATE FORMAT DATE/TIME SET : ENG/CHN : NTSC : **** : YES : HOURS : MM-DD-YY : 0: 0: 00 0:0: 8 9 DEFAULT REV STATUS : YES / NO : VERSION : : ENTER EXIT ) LANG : (Wybór języka) English (angielski), Chinese (chiński), Japanese (japoński). ) VIDEO FORMAT: NTSC/ PAL Format jest wykrywany automatycznie po włączeniu zasilania. Wykryty format jest wyświetlony w polu Video format. Nie możesz zmienić tej wartości. ) PASSWORD (HASŁO): Ustaw podświetlenie w pozycji PASSWORD menu SYSTEM za pomocą klawiszy DÓŁ lub GÓRA. Naciśnij ENTER by zmienić hasło. Hasło składa się z czterech cyfr, każda z zakresu do. UWAGA: Fabrycznie hasło ustawione jest na.

18 SYSTEM SETUP PASSWORD **** OLD Wprowadź stare hasło. (fabrycznie ) SYSTEM SETUP PASSWORD SYSTEM SETUP **** NEW Wprowadź nowe hasło. Hasło może być dowolną -znakową kombinacją klawiszy,,,. PASSWORD **** AGN Ponownie wprowadź nowe hasło (potwierdzenie). ) ADMIN LOCK: YES/ NO (menu chronione hasłem TAK / NIE) Ustaw podświetlenie w pozycji ADMIN LOCK klawiszami DÓŁ lub GÓRA. Zmiana parametru klawiszem LEWO lub PRAWO. YES aby wejść do menu, trzeba wprowadzić hasło. NO nie trzeba wprowadzać. ) TIME FORMAT: / HOURS (format wyświetlania godzin) Zmiana formatu klawiszem LEWO lub PRAWO. ) DATE FORMAT: MM-DD-YY/ DD-MM-YY/ MM-DD-YY (format daty) Zmiana formatu klawiszem LEWO lub PRAWO (MM miesiąc, DD dzień, YY-rok). 7) DATE/ TIME SET: (ustawienie daty / godziny) Za pomocą klawiszy DÓŁ i GÓRA ustaw podświetlenie w pozycji DATE/TIME SET. Następnie, by przejść do ustawiania, naciśnij ENTER. UWAGI:. Jeśli ustawisz datę wcześniejszą niż data zapisanych na dysku nagrań, możesz mieć kłopoty z wyszukiwaniem nagrań.. Datę i godzinę należy ustawić przed wykonaniem pierwszego nagrania.

19 SYSTEM SETUP DATE/TIME SET 00:0: 0:0: SYSTEM SETUP DATE/TIME SET 00:0: 0:0: SYSTEM SETUP DATE/TIME SET 00:0: 0:0: Rok zmieniaj klawiszami DÓŁ / GÓRA. Naciśnij LEWO lub PRAWO. Ustaw Miesiąc klawiszami DÓŁ / GÓRA. Naciśnij LEWO lub PRAWO. Ustaw Dzień klawiszami DÓŁ / GÓRA. Naciśnij LEWO lub PRAWO. SYSTEM SETUP DATE/TIME SET 00:0: 0:0: Ustaw czas klawiszami DÓŁ / GÓRA. Naciśnij ENTER by zatwierdzić ustawienia. Po wprowadzeniu daty i godziny wróć do poprz. Menu naciśnij klawisz ESC lub ENTER. 8) DEFAULT: Powrót do nastaw fabrycznych. 9)REVISION STATUS Wyświetla numer wersji programu rejestratora. W przypadku upgrade'ów, wyświetlane będą wersje upgrade'u.

20 . Parametry obrazu < DISPLAY SETUP > DISPLAY SETUP 7 8 ADJUST CHANNEL BRIGHTNESS CONTRAST PTZ TYPE SEQ DWELL TIME SPOT DWELL TIME/ DATE OSD CAM NUMBER OSD VIDEO LOSS OSD POP-UP DISPLAY POSITION CH, CH,, CH -99 % -99 % NONE, -0 SEC -0 SEC ON/ OFF ON/ OFF ON/ OFF ON/ OFF ENTER EXIT W menu głównym ustaw podświetlenie na napisie DISPLAY SETUP, naciśnij ENTER. Na ekranie pojawi się menu Display Setup (patrz wyżej). ) ADJUST CHANNEL: CH, CH, CH, CH... (regulacja obrazów z kamer) Dla poszczególnych podłączonych kamer możesz ustawić poziomy jasności, kontrastu oraz parametry protokołu sterowania telemetrią (PTZ). Ustaw podświetlenie w żądanej pozycji i reguluj parametry klawiszami LEWO / PRAWO. BRIGHTNESS: (jasność) do 99 % Minimalna wartość (bardzo ciemny), max 99 (b. jasny). CONTRAST: (kontrast) do 99 % PTZ TYPE (protokół telemetrii) Ponieważ na rynku spotykane są różne protokoły sterowania telemetrią, rejestrator wyposażono w możliwość wyboru protokołu sterującego. Wybierz żądany protokół zgodnie z parametrami posiadanych kamer lub głowic.

21 ) SEQ DWELL TIME: NONE/ do 0 sekund (czas wyświetlania obrazu w trybie sekwencji). Zmiana czasu klawiszami LEWO / PRAWO. ) SPOT DWELL: do 0 sekund (jak wyżej, dla monitora Spot). ) TIME/DATE OSD: ON/ OFF (wyświetlanie godziny i daty na ekranie) Ustawienie dotyczy wyłącznie wyświetlania na ekranie. Czas i data są zawsze zapisywane na dysku, niezależnie od innych nastaw. OFF = czas i data nie będą wyświetlane na monitorze, ON = wyświetlane. ) CAM NUMBER OSD: ON/ OFF (wyświetlanie numeru kamery) OFF = numer kamery nie będzie wyświetlany na ekranie. ) VIDEO LOSS OSD: ON/ OFF (komunikat o zaniku sygnału z kamery) OFF = w przypadku braku sygnału z kamery, na ekranie wyświetlane będzie czarne tło; ON = niebieskie tło z białym napisem VIDEO LOSS. 7) POP-UP DISPLAY: ON/ OFF (przywołanie obrazu w przypadku alarmu) ON = w przypadku pobudzenia wejścia alarmowego lub detekcji ruchu, na ekranie zostanie wyświetlony pełnoekranowy obraz właściwej kamery. W razie jednoczesnego wystąpienia kilku zdarzeń, obrazy będą wyświetlane naprzemiennie ( sekundy, zmiana itd.). Łączny czas takiego wyświetlania obrazów po pobudzeniu wejścia lub wykryciu ruchu to 0 sekund. OFF = brak wyświetlania pełnoekranowego. 8) POSITION: (pozycja) W zależności od monitora, mogą występować przesunięcia pinowe i pozome obrazu. Menu POSITION służy do korygowania pozycji obrazu na ekranie monitora VERTICAL - korekta pionowa; HORIZONTAL - pozioma. POSITION VERTICAL HORIZONTAL DEFAULT : : 0 : NO

22 . Parametry nagrywania < RECORDING SETUP > RECORDING SETUP QUALITY FRAME RATE AUDIO STOP KEY CAMERA NUM RECORD : HIGH : 0/ IPS : OFF : DISABLE : CH0- : ENABLE ENTER EXIT W menu głównym podświetl napis RECORDING SETUP, naciśnij ENTER. Na ekranie pojawi się menu Recording Setup (patrz wyżej). ) QUALITY: LOW, STANDARD, STANDARD PLUS, HIGH (jakość zapisu) Do wyboru tryby kompresji. LOW = niska jakość, mniejsze zapełnienie dysku,..., HIGH = jakość najwyższa, szybsze zapełnianie dysku. Wybór parametru klawiszami LEWO / PRAWO. ) FRAME RATE: 0, 0,, 0,,, 0. IPS.(NTSC) (prędkość zapisu [kl./sek.]) Można wybrać jedną spośród dostępnych szybkości rejestracji: od 0. do 0 kl./sek dla formatu NTSC, od 0. do 0 kl./sek. dla formatu PAL. UWAGA: niektórych parametrów nagrywania (jakość, prędkość, audio, data/ godzina nie będziesz mógł zmieniać w trakcie nagrywania. Aby móc regulować wszystkie parametry nagrywania, wyłącz nagrywanie. ) AUDIO: ON/ OFF (nagrywanie dźwięku Zał / Wył) Zmiana parametru klawiszem LEWO lub PRAWO. ) STOP KEY: DISABLE/ ENABLE (funkcja STOP Aktywna / Nieaktywna) W trybie nagrywania ręcznego, nagrywanie jest inicjowane i zatrzymywane klawiszem REC/ STOP. Ustawienie parametru ENABLE chroni przed zatrzymaniem nagrywania. ) CAMERA NUM: CH0- RECORD: ENABLE/ DISABLE (wybór nagrywanych kamer) W przypadku, gdy nie ma potrzeby rejestrowania obrazów z wszystkich kamer, możesz wybrać kamery, które nie będą nagrywane. Dla kamer, które nie będą nagrywane ustaw parametr DISABLE.

23 . Parametry alarmów < ALARM SETUP > ALARM SETUP FRAME RATE DURATION SENSOR TYPE ALARM INPUT TRIGGER OUT BUZZER ALERT : 0/ IPS : MIN : NONE/ N.O/ N.C : 0 to : DISABLE, to : DISABLE ENTER EXIT W menu głównym podświetl napis ALARM SETUP, naciśnij ENTER. Na ekranie pojawi się menu Alarm Setup (patrz wyżej). ) FRAME RATE: 0, 0,, 0,,, 0. IPS.(NTSC) (prędkość nagrywania) Można wybrać jedną spośród dostępnych szybkości rejestracji w trybie alarmowym: od 0. do 0 kl./sek dla formatu NTSC, od 0. do 0 kl./sek. dla formatu PAL. Wybierz żądaną prędkość klawiszami LEWO / PRAWO. ) DURATION: (czas trwania) Definiujemy czas trwania alarmu (po zadziałaniu wejścia lub po detekcji ruchu). Do wyboru: 0 sec, 0 sec,,,,,,,7,8,9,0,0,0,0,0,0 minut. Wybierz klawiszami LEWO / PRAWO. ) SENSOR TYPE: NONE/ N.O/ N.C (rodzaj wejścia) Na wejściach alarmowych można stosować urządzenia ze stykami alarmowymi NO lub NC. Wybierz żądany typ klawiszami LEWO / PRAWO (NONE = wejście nie używane). ) ALARM INPUT (Relay TRIGGER Out): (powiązanie wyjść z wejściami alarmowymi) Zadziałaniu dowolnego wejścia alarmowego może towarzyszyć zadziałanie wybranego wyjścia przekaźnikowego. Wyboru dokonujemy klawiszami LEWO / PRAWO (Trigger Output = wyzwala wyjście, = itd., DISABLE = pobudzenie wejścia nie będzie sygnalizowane na żadnym wyjściu) ) BUZZER ALERT: DISABLE/ ENABLE (Buzzer) ENABLE = w przypadku wystąpienia alarmu na sekundy załączany będzie wewnętrzny buzzer rejestratora. DISABLE = buzzer nie sygnalizuje alarmu.

24 . Detekcja ruchu < MOTION SETUP > MOTION SETUP SENSITIVITY FRAME RATE DURATION CAM NUM AREA SETTING TRIGGER OUT BUZZER ALERT : Normal : 0/ IPS : MIN : CH CH : DISABLE, ALL, SETUP : DISABLE, to : DISABLE ENTER EXIT Rejestrator ma wbudowaną funkcję detekcji ruchu w polu widzenia kamer. Parametry detekcji: (Zał/Wył), obszar detekcji, przyporządkowanie wyjścia alarmowego ustawiamy dla każdej kamery osobno. Obraz z kamery, na której został wykryty ruch może być automatycznie wywołany w trybie pełnoekranowym (patrz menu Display Setup, funkcja PopUpDisplay). Wejście do menu detekcji - w menu głównym podświetl napis MOTION SETUP, naciśnij ENTER. Na ekranie pojawi się menu Motion Setup (patrz wyżej). ) SENSITIVITY: (czułość) wartości (very low bardzo niska, low - niska, normal, high - wysoka, very high bardzo wysoka) wybór klawiszami LEWO / PRAWO. ) FRAME RATE: (szybkość nagrywania) 0, 0,, 0,,, 0. kl./sek. dla sygnałów NTSC. 0,,, 0,,, 0. kl./sek. dla formatu PAL. Wybór klawiszami LEWO / PRAWO. ) DURATION: (czas trwania) Czas trwania nagrywania w trybie alarmowym po detekcji ruchu. Dostępne wartości: 0 sek., 0sek.,,,,,,,7,8,9,0,0,0,0,0,0 min. (wybór LEWO / PRAWO).

25 ) CAM NUM: CH CH (numer kamery) AREA SETTING : DISABLE/ ALL/ SETUP (obszar: wyłącz/całość/ustaw) Obszar definiujemy dla każdej kamery osobno. Wybór opcji: klawisze LEWO / PRAWO. DISABLE detekcja ruchu dla danej kamery wyłączona. ALL analizowane jest całe pole widzenia kamery. SETUP definiowanie obszaru analizowanego obrazu. Pole widzenia podzielone jest na prostokąty (x0). Aby przejść do definiowania obszarów aktywnych, wybierz opcję SETUP (klawisze LEWO / PRAWO). Naciśnij ENTER. Do nawigacji używaj klawiszy LEWO, PRAWO, GÓRA, DÓŁ. Wybór obszaru klawiszem ENTER. Nieaktywne obszary wyróżniane są migającą ramką, klawiszem ENTER przełączamy stan wybranego obszaru (załączamy lub wyłączamy detekcję). Po zdefiniowaniu wszystkich żądanych obszarów naciśnij klawisz ESC. < Przykładowy ekran definicji obszarów > TRIGGER OUT: DISABLE/ to (wyzwalanie wyjścia alarmowego) DISABLE detekcja ruchu nie będzie sygnalizowana na wyjściach alarmowych. Trigger output detekcja sygnalizowana na wyjściu, itd. ) BUZZER ALERT: DISABLE/ ENABLE (Buzzer) ENABLE = w przypadku detekcji ruchu, na sekundy załączany będzie wewnętrzny buzzer rejestratora. DISABLE = buzzer nie sygnalizuje detekcji ruchu.

26 7. Tygodniowy terminarz nagrywania < WEEKLY SCHEDULE > WEEKLY SCHEDULE WEEK START DURATION SUN OFF MON OFF TUE OFF WED OFF THU OFF FRI OFF SAT OFF HOLIDAY NONE NONE OFF ENTER EXIT Wejście do programowania terminarza - w menu głównym podświetl napis WEEKLY SCHEDULE, naciśnij ENTER. Na ekranie pojawi się menu terminarza (patrz wyżej). Oznaczenia dni tygodnia: SUN nd, MON pn, TUE wt, WED śr, THU czw FRI pt, SAT sb. HOLIDAY - święta WEEKLY SCHEDULE WEEK START DURATION SUN OFF MON OFF WEEK NONE NONE OFF ENTER EXIT Przejście do innego dnia klawiszami DÓŁ / GÓRA. Powrót do menu głównego ESC. Wejście do programowania START, DURATION (czas trwania) i OFF/ ON (Wył/Zał) - klawiszami LEWO / PRAWO. Ustawianie czasu, wybór opcji OFF/ON klawiszami DÓŁ / GÓRA.

27 Przykładowo, aby przejść do kolejnego pola - klawiszami LEWO / PRAWO: WEEKLY SCHEDULE WEEKLY SCHEDULE START DURATION START DURATION SUN OFF SUN OFF WEEKLY SCHEDULE WEEKLY SCHEDULE START DURATION START DURATION SUN OFF SUN OFF WEEKLY SCHEDULE START DURATION SUN OFF Gdy podświetlona jest godzina START lub czas trwania, możesz je ustawiać za pomocą klawiszy GÓRA / DÓŁ. Gdy podświetlona jest opcja OFF, klawiszem GÓRA / DÓŁ przełączysz na ON. START oznacza czas rozpoczęcia nagrywania. Może być ustawiany w zakresie 00:00 do :9. DURATION oznacza czas trwania nagrywania od chwili STARTU. ŚWIĘTO wskazuje, który dzień jest dniem wolnym. Można ustawić SUN, SAT.

28 8. Parametry sieci < NETWORK SETUP > 7 NETWORK SETUP CONNECT IP ADD SUB NET GATE WAY DNS PORT NTP TIME TIME ZONE DDNS STATUS : STATIC/ DHCP : : : : : 000 : OFF/ON : GMT + 09:00 : NONE/OK/ERR ENTER EXIT Wejście do programowania terminarza - w menu głównym podświetl napis NETWORK SETUP, naciśnij ENTER. Na ekranie pojawi się menu Network Setup (patrz wyżej). ) CONNECT: STATIC or DHCP (przydzielanie adresu IP) STATIC statyczny adres IP; DHCP adres przedzielany dynamicznie. Wybór opcji klawiszami LEWO / PRAWO. ) IP ADDRESS, ) SUB NET MASK, ) GATE WAY: W przypadku statycznego IP, podaj adres IP, maskę podsieci (SUB NET), oraz bramę (GATEWAY). Klawisze LEWO / PRAWO służą do przemieszczania między pozycjami, GÓRA / DÓŁ do ustawiania żądanej wartości. W przypadku DHCP, parametry są pobierane automatycznie z serwera. ) DNS: DNS : Adres serwera domen.

29 ) PORT : numer portu TCP/IP, przez który rejestrator łączy się z programem Net-Viewer. (Np. 80 TCP www-httpp; UDP NTP) Fabrycznie ustawiony jest port nr 000, rejestrator będzie wówczas wykorzystywał porty od 000 do 00. Pamiętaj, by udostępnić te porty w konfiguracji firewalla. W przypadku routerów należy również ustawić odpowiednie przekierowania portów. 7) NTP TIME: OFF/ON (synchronizacja czasu ze zdalnego serwera) Czas systemowy może być synchronizowany przez internet (NTP) UWAGA: Funkcja nie działa w przypadku złego ustawienia adresu serwera DNS. 8) TIME ZONE : GMT + 09:00 (strefa czasowa, w Polsce: GMT + 0:00) 9) DDNS STATUS: (stan usługi Dynamic DNS tylko odczyt) Nie zaleca się stosowania usługi DDNS dla routerów i stałego IP. NONE DDNS nie używany. ERR - błąd odświeżenia adresu IP przez DDNS OK - praca normalna < Jak używać usługi DDNS >. Utwórz konto (User ID), hasło (password) i nazwę domeny w dowolnym serwisie internetowym DDNS (Np. Połącz się z rejestratorem za pomocą programu PC Net-Viewer.. Wprowadź User ID, password, nazwę serwisu i wybierz opcję DDNS enable.. Sprawdź w rejestratorze stan opcji 8. DDNS STATUS menu NETWORK SETUP.

30 9. Archiwizacja < ARCHIVING > 8 ARCHIVING ARCHIVING TYPE ARCHIVING TIME ARCHIVE INFO NAME: TOTAL: FREE: ARCHIVE LOG : SINGLE/ MOTION : to 0 SEC : NONE ENTER EXIT ) ARCHIVE TYPE: SINGLE or MOTION (typ archiwum klatki / zakres) Wybierz typ archiwizacji (TYPE) i czas trwania nagrania (TIME) klawiszami LEWO / PRAWO. Następnie umieść nośnik danych w porcie USB i naciśnij klawisz ARCHIVE w pilocie SINGLE oznacza, że nagrane zostaną pojedyncze klatki. MOTION nagranie ciągłe o podanej w polu ARCHIVE TIME długości. UWAGA: Archiwizację na USB można wykonać tylko w trybach wyświetlania na żywo i odtwarzania. ) ARCHIVE TIME: do 0 seconds i 0 minut czas nagrania w trybie MOTION. ) ARCHIVE INFO: (informacje o archiwum) Włóż nośnik danych do portu USB. Wejdź do menu. Informacje o nośniku pojawią się w polach Archive Info: NAME (producent nośnika), TOTAL (pojemność), FREE (wolna pamięć).

31 ) ARCHIVE LOG: NONE / ENTER (archiwizacja logu obsługi: brak / zapisz) Zapis zdarzeń systemowych rejestratora (zaniki i powroty zasilania, godziny nagrań, czasy wystąpienia alarmów i detekcji ruchu itp.) można zgrać na nośnik USB. Zapis zdarzeń można następnie przeględać na komputerze, np. za pomocą programu Word Pad. Aby nagrać plik z zapisem zdarzeń, klawiszami LEWO / PRAWO wybierz opcję ENTER i naciśnij klawisz ENTER. UWAGI: Nie zostawiaj nośnika w porcie USB (szczególnie przed wyłączeniem zasilania). Nie wyjmuj nośnika w trakcie nagrywania danych (gdy świeci się kontrolka Archive ). ) Odtwarzanie zarchiwizowanych obrazów Do odtwarzania obrazów zarchiwizowanych na nośniku USB potrzebny jest komputer i program NetViewer. Aby odtworzyć obrazy z archiwum, umieść nośnik w porcie USB komputera i uruchom program Netviewer. UWAGA: Szczegóły dotyczące obsługi programu NetViewer znajdziesz w dokumentacji programu. < Odtwarzanie archiwum za pomocą programu Netviewer > A) Zainstaluj na komputerze program NetViewer uruchom Setup.exe z płyty NetViewer S/W. Po zakończeniu instalacji, na pulpicie pojawi się ikona programu: B) Uruchom program NetViewer. Pojawi się okno główne programu (patrz nast. strona). C) Podłącz nośnik danych do portu USB komputera. D) Używając ikony searching programu NetViewer odszukaj zapisane dane. E) Aby odtworzyć wybrany plik, dwukrotnie kliknij lewym przyciskiem myszy na nazwie pliku. UWAGA: Nośnik USB najczęściej jest wyświetlany jako Dysk wymienny.

32 7 8 < Program NetViewer >. Wyszukiwanie: Klawisz używany do wyszukiwania zapisanych na nośniku USB archiwów. Po wyświetleniu listy plików, kliknij dwukrotnie na żądanej nazwie by wyświetlić zawartość.. Suwak czasu Aby szybko przemieścić się wstecz lub w przód, przesuń suwak w żądaną pozycję.. Przejście do początku archiwum. Poprzednia klatka. Przycisk odtwarzania. Przycisk stop/pauza 7. Następna klatka 8. Przejście na koniec archiwum

IN-204H, IN-208H, IN-216H

IN-204H, IN-208H, IN-216H (kompresja JPEG2000+H.264) AUDIO/SEQ NETWORK Instrukcja obsługi Ver1.0 IN-204H, IN-208H, IN-216H 16-kanałowy rejestrator cyfrowy z obsługą sieci, audio, archiwizacją USB Instalacja i bezpieczeństwo WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR. SIMTEC 916T i 908T i 904T. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN)

CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR. SIMTEC 916T i 908T i 904T. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN) CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR SIMTEC 916T i 908T i 904T INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN) Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

KPD-1601 KPD-801 KPD-401

KPD-1601 KPD-801 KPD-401 REJESTRATOR CYFROWY modele: KPD-1601 KPD-801 KPD-401 Instrukcja obsługi i instalacji 1 Wszystkie niżej wymienione wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia należy przeczytać przed włączeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz użytkowania Autonomicznego rejestratora cyfrowego VODVR08T i VODVR16T

Instrukcja instalacji oraz użytkowania Autonomicznego rejestratora cyfrowego VODVR08T i VODVR16T Instrukcja instalacji oraz użytkowania Autonomicznego rejestratora cyfrowego VODVR08T i VODVR16T [8 / 16 kanałowy] Dystrybucja: Volta Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa www.volta.com.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy HD-SDI

Rejestrator Cyfrowy HD-SDI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA (M_Ver. 1.2_HD(20100914)) Kompresja Video H.264 Rejestrator Cyfrowy HD-SDI O instrukcji Przed zainstalowaniem i użyciem produktu, prosimy uważnie przeczytać poniższą instrukcję.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy AVC 777W. NSS Sp. z o.o. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Rejestrator cyfrowy AVC 777W. NSS Sp. z o.o. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Rejestrator cyfrowy AVC 777W INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA UWAGA! Niniejsze tłumaczenie instrukcji jest własnością firmy Powielanie jej w całości oraz fragmentów bez zgody właściciela jest zabronione. Data tłumaczenia:

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy 4-kanałowy

Rejestrator cyfrowy 4-kanałowy Rejestrator cyfrowy 4-kanałowy AVC 773W INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA UWAGA! Niniejsze tłumaczenie instrukcji jest własnością firmy Powielanie jej w całości oraz fragmentów bez zgody właściciela jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Właściwości i organizacja 1. Właściwości Standard video Audio Wyświetlanie obrazu (multiplekser) Operacje ukrytej kamery

Bardziej szczegółowo

RC-9000H RC-9200H/DVD RC-16100H RC-16200H/DVD

RC-9000H RC-9200H/DVD RC-16100H RC-16200H/DVD 1 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (S_Ver. 1.0_090530_N ) Kompresja Video H.264 Cyfrowy Rejestrator Video RC-9000H RC-9200H/DVD RC-16100H RC-16200H/DVD O instrukcji Przed instalacją oraz użyciem produktu prosimy

Bardziej szczegółowo

REJESTRATORY CYFROWE MPEG-4 AVC715, AVC 717. Instrukcja użytkownika ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ

REJESTRATORY CYFROWE MPEG-4 AVC715, AVC 717. Instrukcja użytkownika ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ 207Z REJESTRATORY CYFROWE MPEG-4 AVC715, AVC 717 Instrukcja użytkownika ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Proszę zapoznać się z niniejsza

Bardziej szczegółowo

Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760. i AVC-761. Instrukcja użytkownika

Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760. i AVC-761. Instrukcja użytkownika Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760 i AVC-761 Instrukcja użytkownika Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika RC-9000 / RC-16000 9/16 channel MPEG-4 Triplex DVR V. 1.0 1 Spis treści 1. Zawartość zestawu...4 2. Obsługa pilota zdalnego sterowania...5 3. Specyfikacja...6 4. Możliwości...8 5.

Bardziej szczegółowo

kanałowe MPEG4 AVC-760, CPD-560 ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI

kanałowe MPEG4 AVC-760, CPD-560 ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Rejestratory 4-kana4 kanałowe MPEG4 AVC-760, CPD-560 Instrukcja użytkownikau ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Proszę zapoznać się z niniejsza

Bardziej szczegółowo

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi rejestratora cyfrowego DVR

Instrukcja instalacji i obsługi rejestratora cyfrowego DVR Instrukcja instalacji i obsługi rejestratora cyfrowego DVR Autonomiczny cyfrowy rejestrator wideo H.264 Pentaplex Model: VEDVR 2304B / VEDVR 2308B Wersja: 1.0 Kwiecień 2011 ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 / 8 / 16 KANAŁOWY WERSJA V1.0 Dziękujemy za zakup Cyfrowego Rejestratora Wideo. Przed rozpoczęciem korzystania z Cyfrowego Rejestratora Wideo prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Chroń swoje sny INTROX IN-3104 IN-3108 IN-3116

Chroń swoje sny INTROX IN-3104 IN-3108 IN-3116 Chroń swoje sny INTROX IN-3104 IN-3108 IN-3116 Podręcznik Użytkownika SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE... 2 1.1. Elementy składowe...3 1.2. Przewodnik instalacji...4 1.3. Nazwy elementów...6 1.4. Dane

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Rejestrator Obrazu Seria HQ 400, 800 i 1600. Instrukcja użytkownikau

Cyfrowy Rejestrator Obrazu Seria HQ 400, 800 i 1600. Instrukcja użytkownikau Cyfrowy Rejestrator Obrazu Seria HQ 400, 800 i 1600 Instrukcja użytkownikau Data tłumaczenia 07.01.2006 wersja 1.1 Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem urządzenia i zachować ją

Bardziej szczegółowo

Chroń swoje sny INTROX IIN-3104

Chroń swoje sny INTROX IIN-3104 Chroń swoje sny INTROX IIN-3104 Podręcznik Użytkownika SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE...2 1.1. Elementy składowe...3 1.2. Przewodnik instalacji...4 1.3. Nazwy elementów...6 1.4. Dane techniczne...9

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi Rejestrator cyfrowy wizji 8 kanałów VEDVR2308 ul. Jutrzenki 94, 02-230 i Warszawa, www.volta.com.pl Zanim przystąpisz do użytkowania urządzenia, przeczytaj całą instrukcję oraz zwróć uwagę na ostrzeżenia

Bardziej szczegółowo

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotycząca FCC (Klasa A) To urządzenie spełnia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnoszą się następujące dwa warunki ; (1) urządzenie nie powoduje żadnych szkodliwych zakłóceń,

Bardziej szczegółowo

RC-4300D RC-4300WD 1

RC-4300D RC-4300WD 1 RC-4300D RC-4300WD 1 WSTĘP. UWAGI BEZPIECZEŃSTWA. WYJAŚNIENIA SYMBOLI Symbol ten oznacza ważną informację dla użytkownika dotyczącą działania lub serwisowania urządzenia zawartą w literaturze dotyczącą

Bardziej szczegółowo

4 CH MPEG- 4 DVR. Instrukcja obsługi Rejestratorów cyfrowych CPD 501,560,561. Proszę dokładnie przeczytać instrukcję przed instalacją sprzętu.

4 CH MPEG- 4 DVR. Instrukcja obsługi Rejestratorów cyfrowych CPD 501,560,561. Proszę dokładnie przeczytać instrukcję przed instalacją sprzętu. 4 CH MPEG- 4 DVR Instrukcja obsługi Rejestratorów cyfrowych CPD 501,560,561 Proszę dokładnie przeczytać instrukcję przed instalacją sprzętu. Ważne dla bezpieczeństwa! UWAGA! Ryzyko porażenia prądem UWAGA:

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video SLIM - 0842H SLIM - 0411H O instrukcji Przed instalacją oraz użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią poniższej instrukcji. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Multiplekser 4 kanałowy z rejestracją cyfrową MPEG4 YK-9809. Instrukcja V1.0

Multiplekser 4 kanałowy z rejestracją cyfrową MPEG4 YK-9809. Instrukcja V1.0 Multiplekser 4 kanałowy z rejestracją cyfrową MPEG4 YK-9809 Instrukcja V1.0 1 ZAWARTOŚĆ 1.WŁAŚCIWOŚCI...4 2.OPIS PŁYT CZOŁOWEJ I TYLNEJ...6 2.1Widok płyty czołowej...6 3.USTAWIENIA...9 3.1Tryb obserwacji

Bardziej szczegółowo

YK-9817 U S E R M A N U A L

YK-9817 U S E R M A N U A L YK-9817 USER MANUAL Spis treści 1. OSTRZEŻENIA... 2 2. WŁAŚCIOWOŚCI... 3 3. LISTA WYPOSAŻENIA... 4 4. OPIS ELEMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH... 5 4.1 PRZYCISKI I WSKAŹNIKI NA PŁYCIE CZOŁOWEJ...5 4.2 PŁYTA TYLNA...6

Bardziej szczegółowo