Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 60

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 60"

Transkrypt

1 Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 60 Spis treści Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Konfiguracja rejestratora TVR 60 1 Podłączanie urządzeń 2 Włączanie i wyłączanie rejestratora TVR 60 3 Obsługa rejestratora TVR 60 3 Ustawienia DDNS 5 Tryb podglądu na żywo 5 Szybka archiwizacja 6 Odtwarzanie wyeksportowanych plików rejestratora 6 Tryb PTZ 6 Logowanie się 7 Przegląd menu głównego 7 Konfiguracja kamer IP 8 Konfiguracja alarmów 8 Podłączanie pulpitu 9 Wyświetlanie listy zdarzeń alarmowycht 9 Informacje kontaktowe 9 Zawartość opakowania Rejestrator TruVision DVR 60 (model TVR 60) jest dostarczany z następującymi elementami: Pilot zdalnego sterowania (na podczerwień) Dwie baterie AAA do pilota Przewód zasilający (spełniający normy obowiązujące w Stanach Zjednoczonych, Europie i Wielkiej Brytanii) Mysz USB DVR Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 60 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 60 (na płycie CD) Warunki instalacji Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi, ale należy przestrzegać następujących ważnych wymagań: Umieść rejestrator TVR 60 w bezpiecznym miejscu. Upewnij się, że rejestrator TVR 60 znajduje się w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie wystawiać rejestratora na działanie deszczu ani wilgoci. Konfiguracja rejestratora TVR 60 Rejestrator TVR 60 dysponuje kreatorem szybkiej konfiguracji, dzięki któremu możesz łatwo skonfigurować podstawowe ustawienia po raz pierwszy używanego rejestratora. Wszystkie kamery są konfigurowane jednocześnie. Ustawienia można później dostosować. W domyślnej konfiguracji po włączeniu rejestratora zostanie uruchomiony Kreatora konfiguracji. Kreator instalacji pomoże skonfigurować najważniejsze ustawienia rejestratora. Jeśli nie chcesz w tym momencie użyć Kreatora konfiguracji, kliknij przycisk Cancel (Anuluj). Aby zachować możliwość późniejszego uruchomienia Kreatora konfiguracji, pozostaw zaznaczenie pola wyboru Start Wizard when DVR starts? (Uruchomić kreator razem z rejestratorem?). Wszystkie zmiany wprowadzone na ekranie konfiguracji są zapisywane podczas zamykania danego ekranu i powrotu do głównego ekranu konfiguracji ez Setup. Zalecany sposób konfiguracji rejestratora TVR 60: 1. Podłącz do tylnego panelu rejestratora TVR 60 wszystkie wymagane urządzenia. Patrz Rysunek 1 na stronie Wprowadź podstawowe ustawienia rejestratora TVR 60 za pomocą Kreatora konfiguracji. 3. Zainstaluj i skonfiguruj kamery analogowe i/lub kamery IP. 4. Skonfiguruj system do pracy z alarmami ruchu oraz innymi typami alarmów. 5. Skonfiguruj ustawienia nagrywania, sieci, dysku twardego (HDD) oraz użytkownika. Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR PL

2 6. Zainstaluj i skonfiguruj pulpit. Aby szybko uruchomić rejestrator TVR 60 przy użyciu Kreatora instalacji: 1. Włącz urządzenie przy użyciu przełącznika zasilania na tylnym panelu. Po wyświetleniu ekranu rozruchowego, rejestrator TVR 60 wyświetli na ekranie obrazy wideo. 2. Wybierz preferowany język dla systemu. 3. Na ekranie ez Setup kliknij przycisk Next (Dalej). Na ekranie User Permission (Uprawnienia użytkownika) wprowadź domyślny identyfikator użytkownika i hasło. Identyfikator użytkownika: admin Hasło: Kliknij przycisk Next (Dalej), a następnie przycisk Enter, aby wyświetlić ekran HDD Management (Zarządzanie dyskiem twardym). Wprowadź ustawienia dysku twardego. Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia i powrócić do ekranu konfiguracji ez Setup. 5. Kliknij przycisk Next (Dalej), a następnie przycisk Enter, aby wyświetlić ekran Record Settings (Ustawienia nagrywania). Wprowadź ustawienia nagrywania, np. harmonogramy nagrywania. Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia i powrócić do ekranu konfiguracji ez Setup. 6. Kliknij przycisk Next (Dalej), a następnie przycisk Enter, aby wyświetlić ekran Network Settings (Ustawienia sieci). Wprowadzić ustawienia sieci, takie jak adres IP, maska podsieci i brama domyślna. Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia i powrócić do ekranu konfiguracji ez Setup. 7. Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych zmian, kliknij przycisk Finish (Zakończ), aby zamknąć Kreatora konfiguracji. Rejestrator TVR 60 jest gotowy do użytku. Podłączanie urządzeń Rysunek 1 niżej niżej przedstawia sposób podłączania różnych urządzeń peryferyjnych do rejestratora TVR 60. Rozdzielczość monitora powinna wynosić przynajmniej Dostosuj odpowiednio monitor do tej rozdzielczości. W przypadku zapętlonego wideo sprawdź, czy opcja Termination (Terminacja) w części Cameras (Kamery) > Adjust Video (Ustawienia wideo) jest włączona. Rysunek 1: Schemat podłączeń do panelu tylnego rejestratora TVR Do 16 kamer analogowych. 2. Wejście dźwięku (dostępne dla każdej kamery). 3. Dwa monitory CCTV (B i C). 4. Wyjście dźwięku, podłączane do głośników. 5. Monitor VGA (domyślny monitor główny). 6. Do wykorzystania w przyszłości. 7. Urządzenie esata. 8. Sieć. 9. Urządzenie USB, na przykład mysz. Podłączane przez USB nagrywarki CD/DVD i dyski twarde nie są obsługiwane. 10. Przełącznik RS-485 do zakończenia linii kamer kopułowych. Wartość domyślna to Off (Wyłączone). 11. Sterowanie PTZ. 12. Pulpit. 13. Do 16 przewodów wejścia alarmu. 14. Do czterech przekaźników wyjścia alarmu NO/NC 15. Kabel zasilający. 16. Pętla wyjściowa dla maks. 16 kamer analogowych (patrz poz. 1). PL - 2 Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 60

3 Rysunek 2: Panel przedni Włączanie i wyłączanie rejestratora TVR 60 Rejestrator TVR 60 można włączać i wyłączać za pomocą włącznika zasilania na panelu tylnym. Po włączeniu rejestrator TVR 60 automatycznie wyświetli obraz na żywo z podłączonych kamer. Rejestrator rozpocznie również automatycznie nagrywanie. Obsługa rejestratora TVR 60 Opcje sterowania Rejestratorem TVR 60 można sterować na kilka sposobów: Sterowanie za pomocą panelu przedniego Sterowanie za pomocą pilota na podczerwień Sterowanie za pomocą myszy Sterowanie za pomocą przeglądarki internetowej Sterowanie za pomocą panelu przedniego Przyciski na panelu przednim służą do sterowania większością funkcji. Aby sprawdzić lokalizację elementów sterujących, patrz Rysunek 2 wyżej. Tabela 1: Opisy elementów sterujących na panelu przednim Numer Nazwa Opis 1. Porty USB Port uniwersalnej magistrali szeregowej (USB) służący do podłączania dodatkowych urządzeń, takich jak mysz czy dysk twardy USB. 2. Eject (Wysuń płytę) 3. Archive (Archiwum) Wysuwa płytę CD lub DVD. Naciśnij jeden raz, aby przejść do trybu szybkiego archiwum. Naciśnij dwukrotnie, aby rozpocząć archiwizację. 4. Przyciski ekranu Display (Ekran): Przełączanie między różnymi opcjami konfiguracji ekranu: obraz na pełnym ekranie, poczwórny Numer Nazwa Opis 5. Odbiornik podczerwieni 6. Przyciski numeryczne obraz, 1+5, 1+7, 9 i 16 obrazów. Sequence (Sekwencja): Uruchomienie lub zatrzymanie sekwencji w trybie podglądu na żywo. A: Wybór monitora A w trybie podglądu na żywo B: Wybór monitora B w trybie podglądu na żywo Analog (Analogowe): Wyświetlenie kamer analogowych IP: Wyświetlenie kamer IP Odbiornik sygnałów wysyłanych przez pilot Przełączanie między różnymi kamerami w trybie podglądu na żywo, sterowania PTZ oraz w trybach odtwarzania. 7. Diody LED stanu HDD: Zielona oznacza, że rejestrator pracuje prawidłowo. Czerwona oznacza awarię. Network (Sieć): Zielona oznacza, że sieć pracuje prawidłowo. Czerwona oznacza awarię. Internal (Wewnętrzna): Zielona oznacza, że zegar Watchdog pracuje prawidłowo. Czerwona oznacza, że zegar Watchdog zgłosił błąd. Alarm: Zielona oznacza brak alarmu zewnętrznego. Czerwona oznacza alarm zewnętrzny. 8. Przycisk Alarm Naciśnij, aby ręcznie potwierdzić alarm, 9. Pasek diod alarmu Migająca na czerwono informuje o alarmie. 10. Manipulator Użyj go, aby wybrać opcje w menu i sterować odtwarzaniem. Naciśnięcie manipulatora odpowiada naciśnięciu przycisku Enter. Gdy pokrętło jest aktywne, diody LED są zapalone. Tryb podglądu na żywo: Przejście do trybu PTZ. Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR PL

4 Numer Nazwa Opis Tryb menu: Przestaw manipulator w lewo/w prawo i do góry/do dołu, aby ustawić kursor na ekranie menu. Naciśnięcie manipulatora odpowiada naciśnięciu przycisku Enter. Tryb PTZ: Przestaw manipulator w lewo/w prawo i do góry/do dołu, aby ustawić kursor na ekranie menu. Naciśnięcie manipulatora odpowiada naciśnięciu przycisku Enter. Tryb odtwarzania: Obróć manipulator, aby sterować ruchami kamery PTZ. - Przesunięcie w lewo: zmniejszenie szybkości. - Przesunięcie w prawo: zwiększenie szybkości. - Przesunięcie do góry: przejście do przodu o 30 sekund. - Przesunięcie w dół: Przejście do tyłu o 30 sekund. 11. Przyciski PTZ Zoom (Powiększenie): Naciśnij + i, aby zwiększyć lub zmniejszyć zoom cyfrowy. Preset (Zaprogramowane): Naciśnij, aby wywołać ustawienie zaprogramowane. Tour (Trasa): Naciśnij, aby wywołać predefiniowane trasy w cieniu. 12. Przyciski odtwarzania 13. Przycisk Menu i Search (Szukaj) : przejście do najstarszego dostępnego wideo i rozpoczęcie odtwarzania. : wstrzymywanie odtwarzania. : natychmiastowe odtworzenie tylko wybranego pliku. Domyślny czas wynosi 1 minutę. Live (Na żywo): Przejście do trybu na żywo Replay (Powtórka): Ponowne odtworzenie od początku aktualnie odtwarzanego pliku. Menu: Przejście do głównego menu. Wyszukaj: wejście do menu wyszukiwania zaawansowanego. Sterowanie za pomocą pilota na podczerwień Przyciski na pilocie są zbliżone do przycisków na panelu przednim rejestratora TVR 60. Za ich pomocą można wykonać dowolną funkcję na rejestratorze. Aby włożyć baterie do pilota na podczerwień: 1. Zdejmij pokrywę baterii. 2. Włóż baterie (AAA). Sprawdź, czy biegun dodatni i ujemny jest prawidłowo umieszczony. 3. Załóż pokrywę baterii. Aby podłączyć pilota do rejestratora TVR 60: 1. Na przednim panelu rejestratora lub na pilocie na podczerwień naciśnij przycisk Menu lub kliknij prawym przyciskiem myszy i kliknij przycisk Menu. Zostanie wyświetlone menu główne. 2. Kliknij ikonę Display (Ekran). 3. Kliknij kartę Monitor. Zostanie otwarty ekran Monitor. 4. Sprawdź i zapamiętaj adres urządzenia DVR. Wartość domyślna wynosi 255. Adres urządzenia jest dostępny dla wszystkich pilotów na podczerwień. 5. Naciśnij i zwolnij przycisk na pilocie przycisk Device (Urządzenie). 6. Wprowadź adres urządzenia. Musi on być ten sam, co w urządzeniu TVR Naciśnij na pilocie lub panelu przednim przycisk ENTER. Mysz USB Dołączona do rejestratora TVR 60 mysz USB służy do obsługi wszystkich funkcji rejestratora, w tym także tych, których nie można obsłużyć przy użyciu panelu przedniego. Za pomocą myszy USB można przechodzić między menu i wprowadzać zmiany w ustawieniach w interfejsie użytkownika. Mysz należy połączyć z rejestratorem TVR 60, podłączając złącze USB myszy do portu USB na przednim panelu. Powinien pojawić się kursor, a mysz jest natychmiast gotowa do użytku. Przesuń kursor do polecenia, opcji lub przycisku na ekranie. Aby potwierdzić wybór, kliknij lewym przyciskiem myszy. Aby uzyskać opis przycisków myszy, patrz Tabela 2 niżej. Tabela 2: Przyciski myszy Numer Opis Lewy przycisk Jedno kliknięcie: Wybranie elementu menu, takiego jak przycisk czy pole wprowadzania. Podobne w działaniu do naciśnięcia klawisza ENTER na pilocie/panelu przednim. Dwa kliknięcia: W trybie podglądu na żywo/odtwarzania powoduje przełączenie między trybem jednego obrazu i wielu obrazów. Kliknięcie i przeciągnięcie: Kliknij lewy przycisk myszy, przytrzymaj go i przeciągnij mysz, aby sterować obróceniem/nachyleniem kamery oraz zmienić pozycję obszaru zoomu cyfrowego i wyświetlania ekranowego. Służy także do konfigurowania obszarów alarmów. PL - 4 Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 60

5 Numer Prawy przycisk Kółko Opis Jedno kliknięcie: Wyświetlenie menu podręcznego Przewijanie w górę: W trybie podglądu przewijanie w górę spowoduje wyświetlenie poprzedniego ekranu. W trybie menu przewijanie w górę spowoduje przejście do poprzedniego elementu. Przewijanie w dół: W trybie podglądu przewijanie w dół spowoduje wyświetlenie następnego ekranu. W trybie menu przewijanie w dół spowoduje przejście do następnego elementu Sterowanie za pomocą przeglądarki internetowej Przeglądarka internetowa rejestratora TVR 60 umożliwia wyświetlanie, nagrywanie i odtwarzanie obrazów wideo, a także zarządzanie wszystkimi aspektami rejestratora z dowolnego komputera z dostępem do Internetu. Proste w obsłudze elementy sterujące przeglądarki zapewniają dostęp do wszystkich funkcji rejestratora TVR 60. Aby uzyskać dostęp do rejestratora TVR 60, należy otworzyć przeglądarkę internetową i jako adres internetowy wpisać adres IP przypisany do rejestratora TVR 60. Na ekranie logowania należy wprowadzić domyślny identyfikator użytkownika i hasło. Identyfikator użytkownika: admin Hasło: 1234 Przeglądarka internetowa używa następujących portów: Adres IP: Maska podsieci: Adres bramy: Port wideo: 8000 Port HTTP: 80 Rys. 3: Interfejs internetowy Ustawienia DDNS Funkcja DDNS umożliwia zdefiniowanie nazwy domeny dla urządzenia i wywoływanie urządzenia w przeglądarce przy użyciu tej domeny. Aby zdefiniować działanie usługi DDNS, należy użyć ekranu DDNS. Aby zdefiniować ustawienia usługi DDNS: 1. Wybierz w głównym menu polecenie Network (Sieć). Zostanie wyświetlony ekran Network Settings (Ustawienia sieci). 2. Kliknij kartę Advanced (Zaawansowane). 3. Obok pola DDNS kliknij przycisk Setup (Konfiguracja). Pojawi się ekran DDNS. 4. Aby włączyć tę funkcję, zaznacz pole wyboru DDNS. 5. W polu DDNS Type (Typ usługi DDNS) wybierz odpowiednią wartość. Można wybrać jedną z następujących opcji: PeanutHull: wprowadź nazwę użytkownika i hasło uzyskane z witryny PeanutHull. DynDNS: wprowadź adres serwera usługi DynDNS (np. members.dyndns.org). W polu DVR Domain Name (Nazwa domeny rejestratora) podaj nazwę domeny uzyskaną z witryny DynDNS. Następnie wprowadź nazwę użytkownika i hasło zarejestrowane w sieci DynDNS. 6. Uzupełnij pola Server Address (Adres serwera) i DVR Domain Name (Nazwa domeny rejestratora). 7. Uzupełnij pola User Name (Nazwa użytkownika) i Password (Hasło). 8. Aby potwierdzić hasło, wprowadź je ponownie. 9. Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk OK. Tryb podglądu na żywo Tryb podglądu na żywo to standardowy tryb pracy urządzenia, w którym użytkownik widzi bieżący obraz z kamer. Po włączeniu rejestrator TVR 60 automatycznie przechodzi do trybu podglądu na żywo. Na ekranie zostanie wyświetlona bieżąca data i godzina oraz nazwa kamery, zgodnie z informacjami w Rysunek 4 na stronie 6 Aby zmienić informacje wyświetlane na ekranie, patrz Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 60. Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR PL

6 Rysunek 4: Przykład trybu podglądu na żywo Po zakończeniu pobierania pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie. Odtwarzanie wyeksportowanych plików rejestratora Zarchiwizowane filmy wideo można odtworzyć na komputerze przy użyciu standardowego odtwarzacza do plików. Można je pobrać z rejestratora TVR 60 w trakcie archiwizacji plików na urządzenie na kopie zapasowe. Wyświetlanie pełnoekranowe Naciśnij przycisk numeru na panelu przednim, aby przełączyć się na ekran dla odpowiedniej kamery. Na przykład naciśnij przycisk 10, aby wyświetlić widok z kamery numer 10. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz z wyświetlonego menu polecenie Camera (Kamera). Wybierz wymaganą kamerę. Tryb PTZ Tryb PTZ pozwala na sterowanie PTZ kamerą przy użyciu interfejsu użytkownika rejestratora TVR 60. Kamerami PTZ można sterować, używając przycisków na panelu przednim i pilota na podczerwień, a także wyświetlanych na ekranie ikon sterowania trybem PTZ dostępnych za pomocą myszy. Aby wejść do trybu sterowania PTZ, należy mieć odpowiednie uprawnienia. Tryb PTZ można wywołać przy użyciu przedniego panelu, pilota i myszy. Wyświetlanie z podziałem Segment jest zdefiniowany jako dowolna komórka w obrębie wyświetlania z podziałem. Obraz z jednej kamery może być jednocześnie wyświetlany tylko w jednym segmencie. Rejestrator TVR 60 dysponuje pięcioma formatami wyświetlania z podziałem i wyświetlaniem na pełnym ekranie. W menu Display (Ekran) możesz skonfigurować wyświetlany domyślnie widok z podziałem. Panel przedni Mysz Pilot Naciśnięcie manipulatora odpowiada naciśnięciu przycisku Enter. Zostanie wyświetlony panel sterowania PTZ. Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz wybranej kamery. Pojawi się menu podręczne z panelem sterowania. Aby przejść do trybu PTZ, kliknij ikonę PTZ. Zostanie wyświetlony panel sterowania PTZ. Kliknij przycisk OK. Zostanie wyświetlony panel sterowania PTZ. Szybka archiwizacja Szybka archiwizacja pozwala na szybkie zarchiwizowanie zapisanych plików przy użyciu przycisku Archive (Archiwizuj) na przednim panelu. Nagrywarka TVR 60 następnie pobiera wszystkie nagrane na urządzeniu pliki tak, aby wypełnić dostępną pamięć na nośniku. Ta opcja nie jest dostępna przy użyciu myszy. Jeśli ekran działał w formacie widoku z podziałem, zostanie włączony format pełnoekranowy. Panel sterowania PTZ Po wejściu do trybu PTZ pojawi się interfejs do sterowania, taki jak pokazano w Rysunek 5 niżej. Rysunek 5: Panel sterowania PTZ Aby zarchiwizować nagrane wideo przy użyciu funkcji Szybka archiwizacja: 1. Włóż pamięć do rejestratora TVR 60. Jeśli używasz pamięci USB, włóż urządzenie do portu USB na przednim panelu. Jeśli używasz płyty (DVD), włóż płytę do napędu DVD. Jeśli rejestrator TVR 60 wykrył oba nośniki, urządzenie USB ma priorytet nad płytą DVD. 2. Naciśnij na przednim panelu lub na pilocie przycisk Archive (Archiwizacja). Urządzenie zacznie pobierać pliki. 1. Przycisk kierunkowy/przyciski skanowania automatycznego: Sterowanie ruchami i kierunkami PTZ. Środkowy przycisk służy do uruchomienia panoramowania automatycznego przez kamerę PTZ. PL - 6 Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 60

7 2. Dostosowanie przysłony. 3. Dostosowanie ostrości. 4. Dostosowanie powiększenia. 5. Ustawienie kamery PTZ w pozycji centralnej. Funkcja ta nie jest obsługiwana przez wszystkie kamery PTZ. 6. Natychmiastowe powiększenie. Funkcja ta nie jest obsługiwana przez wszystkie kamery kopułowe PTZ. 7. Regulacja szybkości ruchu kamery kopułowej PTZ. Logowanie się Aby ograniczyć dostęp do rejestratora TVR 60, należy użyć hasła. Tylko autoryzowani użytkownicy mogą zmieniać ustawienia menu lub wykonywać określone czynności. W domyślnej konfiguracji rejestrator ma skonfigurowane trzy konta użytkowników: administratora, menedżera i operatora. Każde z tych kont oferuje inny poziom dostępu i zakres funkcji. Administrator konto administratora zapewnia dostęp do rozszerzonego menu ze wszystkimi ustawieniami. Administrator ma prawo dodawać, usuwać i konfigurować parametry wielu funkcji systemu. Odpowiednia nazwa użytkownika to admin. Nie można jej zmienić. W systemie może być skonfigurowany tylko jeden administrator. Hasło domyślne administratora to Menedżer konto menedżera zawiera ograniczone dostęp do ustawień wideo (funkcje niedostępne nie są widoczne). Domyślna nazwa użytkownika to manager. Hasło domyślne administratora to Operator konto operatora zawiera ograniczony dostęp do menu bez możliwości programowania (niedostępne funkcje nie są widoczne). Domyślna nazwa użytkownika to operator. Hasło domyślne administratora to Przestroga: Z powodów bezpieczeństwa należy możliwie szybko zmienić domyślne hasło administratora. Nowe hasło zapisz w bezpiecznym miejscu, aby go nie zapomnieć. Przegląd menu głównego Rejestrator TVR 60 udostępnia menu złożone z ikon umożliwiające konfigurację parametrów urządzenia. Rys. niżej przedstawia ekran menu głównego rejestratora TVR 60. Każde polecenie wyświetla ekran, który umożliwia zmodyfikowanie grupy ustawień rejestratora TVR 60. Większość ekranów jest dostępna tylko dla administratorów systemu. Do menu głównego można przejść tylko w trybie podglądu na żywo. Wybrane aktualnie polecenie jest wyróżnione na zielono. Rysunek 6: Menu główne Tabela 3: Opis menu głównego Ikony poleceń Opis menu głównego Display (Ekran) Cameras (Kamery) Record (Nagraj) Network (Sieć) Alarms (Alarmy) PTZ User (Użytkownik) Systems (Systemy) Help (Pomoc) Konfiguracja ustawień ekranu, w tym czasu przełączania, harmonogramu i formatów wyświetlania Konfiguracja ustawień kamery, w tym wykrywania ruchu, regulacji obrazu wideo, tytułu kamery i skopiowanie ustawień do innych kamer. Konfiguracja ustawień nagrywania, w tym harmonogramów nagrywania oraz jakości i trybu nagrywania. Konfiguracja standardowych ustawień sieci, w tym adresu IP, powiadomień , usługi DDNS i zaawansowanych ustawień sieci. Konfiguracja ustawień alarmu, w tym wejścia alarmu, wyjścia przekaźnikowego, utraty wideo, alarmu zdalnego i sekund prealarmu oraz post-alarmu. Konfiguracja ustawień PTZ. Konfiguracja użytkowników, haseł i uprawnień dostępu Konfiguracja ustawień systemu, w tym daty i godziny systemowej, wyjścia audio, nazwy urządzenia, ustawień portu RS-485 i 232, aktualizacja oprogramowania wewnętrznego, ustawienia dysku twardego, rejestru rozruchu oraz wyłączania. Zapewnia informacje o poszczególnych paskach narzędzi, menu i klawiszach interfejsu. Aby dowiedzieć się więcej, patrz Instrukcja obsługi rejestratora DVR 60. Aby otworzyć menu główne: W trybie podglądu na żywo naciśnij przycisk Menu na przednim panelu. Aby zamknąć menu główne: Aby wyjść z bieżącego menu, naciśnij na panelu przednim przycisk Menu. Naciskaj przycisk Menu tak Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR PL

8 długo, aż zostanie wyświetlony ekran trybu podglądu na żywo. Konfiguracja kamer IP Menu Camera Management (Zarządzanie kamerami) umożliwia konfigurację kamer IP. Listę wszystkich kamer IP firmy Interlogix znajdujących się w tej samej sieci można znaleźć za pomocą menu konfiguracji kamer IP. Uwaga: Domyślny adres IP dla kamer IP firmy Interlogix to Możliwe jest wykrycie i wyświetlanie kilku kamer IP, które mają właśnie taki adres IP. Każda kamera musi mieć unikatowy adres IP, aby działała prawidłowo. Adres IP można zmienić za pomocą menu konfiguracji kamer IP lub przeglądarki internetowej. Aby skonfigurować kamery IP: 1. Kliknij ikonę Cameras (Kamery) znajdującą się w menu głównym. Na ekranie Camera Management (Zarządzanie kamerami) kliknij element Setup (Konfiguracja). 2. Wybierz żądaną kamerę IP z listy. 3. Wprowadź parametry kamery, takie jak adres IP i hasło kamery IP. Hasło domyślne kamery IP to Aby zapisać ustawienia i wrócić do menu Camera Management (Zarządzanie kamerami), kliknij przycisk OK. Wyświetlenie nowej kamery IP na ekranie Camera Management (Zarządzanie kamerami) może zająć od 10 do 20 sekund. W przypadku prawidłowo zainstalowanej kamery IP w obszarze Status (Stan) jest wyświetlany znacznik wyboru. Konfiguracja alarmów Aby skonfigurować alarmy zewnętrzne: 1. Podłącz alarmy przewodowe tak, jak to pokazano w Rysunek 1 na stronie Kliknij ikonę Alarm (Alarm) znajdującą się w menu głównym. Za pomocą menu Alarm Management (Zarządzanie alarmami) wybierz kanał do skonfigurowania i kliknij przycisk Set (Ustaw). 3. Na karcie Alarm Input (Wejście alarmu) wprowadź odpowiednią wartość i kliknij przycisk Set (Ustaw). Pojawi się ekran Alarm Settings (Ustawienia alarmu). 4. W polu Input Type (Typ wejścia) wybierz typ wejścia alarmu. 5. Aby otworzyć ekran Rules (Reguły), zaznacz pole Rules (Reguły) i kliknij przycisk Set (Ustaw). Na karcie Associated Cameras (Kamery powiązane) wybierz kamery, z których obraz ma być rejestrowany w przypadku wykrycia alarmu. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj). 6. Aby skonfigurować harmonogram wykrywania ruchu, kliknij kartę Schedule (Harmonogram). 7. Aby skonfigurować rodzaj odpowiedzi na alarm, wybierz kartę Notifications (Powiadamianie). 8. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), a następnie przycisk OK, aby zapisać zmiany. 9. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, skopiuj te ustawienia dla innej kamery. 10. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), a następnie przycisk OK, aby powrócić do menu Alarm Management (Zarządzanie alarmami). Aby skonfigurować alarmy wykrywania ruchu: 1. Kliknij ikonę Cameras (Kamery) znajdującą się w menu głównym. Na ekranie Camera Management (Zarządzanie kamerami) wybierz kamerę do konfiguracji wykrywania ruchu, następnie kliknij element Setup (Konfiguracja) i kartę Advanced (Zaawansowane), aby wyświetlić menu Advanced Camera Settings (Zaawansowane ustawienia kamery). 2. Aby włączyć wykrywanie ruchu, zaznacz pole wyboru Motion Detection (Wykrywanie ruchu). 3. Kliknij polecenie Area Setup (Konfiguracja obszaru) (obok pola Motion Detection (Detekcja Ruchu)), a następnie przeciągnij wskaźnik myszy po ekranie, aby określić obszar wykrywania ruchu. 4. W celu skonfigurowania czułości wykrywania ruchu, kliknij prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu konfiguracji, a następnie wybierz polecenie Sensitivity (Czułość). Wyższa wartość oznacza wyższą czułość i na odwrót. Kliknij polecenie Exit (Wyjdź) znajdujące się w menu konfiguracji, aby powrócić do ekranu Camera Settings (Ustawienia kamery). 5. Kliknij polecenie Rules (Reguły), aby otworzyć ekran Rules (Reguły). Na karcie Associated Cameras (Kamery powiązane) wybierz kamery, z których obraz ma być rejestrowany w przypadku wykrycia ruchu. Aby zapisać ustawienia, kliknij przycisk Apply (Zastosuj). 6. Aby skonfigurować harmonogram wykrywania ruchu, kliknij kartę Schedule (Harmonogram). 7. Aby skonfigurować rodzaj odpowiedzi na alarm, wybierz kartę Notifications (Powiadamianie). PL - 8 Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 60

9 8. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, skopiuj te ustawienia dla innej kamery. 9. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), a następnie przycisk OK, aby powrócić do menu Camera Management (Zarządzanie kamerami). Podłączanie pulpitu Pulpit KTD-405 nie steruje kamerami kopułowymi bezpośrednio, lecz za pośrednictwem rejestratora TVR 60. Podłącz magistralę RS-485 puszki I/O pulpitu KTD- 405 do zacisku śrubowego Keypb A/B rejestratora TVR 60. Patrz Rysunek 7 niżej. Ustaw adres urządzenia TVR 60 za pomocą menu Display (Pulpit) i wprowadź wartość 1 jako adres urządzenia. Ustaw pulpit na strefę Kliknij przycisk Search (Szukaj). Zostanie wyświetlona lista plików na bazie wprowadzonych kryteriów. Informacje kontaktowe Informacje kontaktowe są dostępne na naszej stronie internetowej: lub Rysunek 7: Podłączanie pulpitu KTD-405 Wyświetlanie listy zdarzeń alarmowych Aby wyświetlić listę zdarzeń alarmowych: 1. W trybie podglądu na żywo naciśnij na przednim panelu rejestratora lub na pilocie na podczerwień naciśnij przycisk Search (Szukaj) lub kliknij prawym przyciskiem myszy i kliknij przycisk Advanced Search (Wyszukiwanie zaawansowane). Zostanie wyświetlony ekran Advanced Search (Wyszukiwanie zaawansowane). 2. W polu Video Type (Typ wideo) wybierz jedną z następujących opcji: Ruch Alarm Ruch lub alarm Ruch i alarm Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR PL

10 PL - 10 Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 60

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 60

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 60 GE Security Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 60 Spis treści Informacje kontaktowe 1 Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Konfiguracja rejestratora TVR 60 1 Podłączanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Rysunek 1: Złącza na panelu tylnym 1. Zapętl do 16 kamer analogowych (zależy od modelu rejestratora DVR). 2. Podłącz do urządzenia RS-232. 3. Cztery złącza

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz cztery wejścia audio do złączy RCA. 2. Można podłączyć głośniki w celu odtwarzania dźwięku. 3.

Bardziej szczegółowo

TVR 40 instrukcja szybkiego uruchamiania

TVR 40 instrukcja szybkiego uruchamiania GE Security TVR 40 instrukcja szybkiego uruchamiania Spis treści Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Pierwsza konfiguracja rejestratora TVR 40 1 Podłączanie urządzeń 1 Podłączanie zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz do urządzenia RS-232. 2. Podłącz maksymalnie cztery wejścia alarmu. 3. Podłącz jedno wyjście alarmowe. 4.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10 P/N 1072767B-PL REV 1.0 ISS 17OCT14 Copyright 2014 United Technologies Corporation. Interlogix jest częścią UTC Building & INdustrial Systems oddziału

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 70

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 70 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 70 Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Jedno wyjście audio: podłącz głośniki w celu odtwarzania dźwięku. 2. Jedno wejście audio: podłącz mikrofon

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 10

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 10 GE Security Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 10 Spis treści Informacje kontaktowe 1 Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Konfiguracja rejestratora TVR 10 1 Podłączanie

Bardziej szczegółowo

2 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 45HD

2 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 45HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 45HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz cztery wejścia audio do złączy RCA. 2. Podłącz do głośników w celu odtwarzania dźwięku. 3. Wejście liniowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik po obsłudze rejestratora TruVision DVR 20

Skrócony przewodnik po obsłudze rejestratora TruVision DVR 20 Skrócony przewodnik po obsłudze rejestratora TruVision DVR 20 Spis treści Informacje kontaktowe 1 Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Podłączanie urządzeń 1 Włączanie rejestratora TVR 20 1 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21 (S/P)

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21 (S/P) Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 21 (S/P) Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz do jednego z monitorów telewizji przemysłowej (złącza typu BNC): 2. Podłącz jedno wejście audio

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje na temat wszystkich funkcji przycisków można znaleźć w instrukcji obsługi.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich funkcji przycisków można znaleźć w instrukcji obsługi. Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 22 (S/P) Rysunek 1: złącza na panelu tylnym Przykład: TVN 22S 1. Podłącz jedno wejście audio do złączy RCA. 2. Podłącz do telewizora HD. Połączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision Instrukcja obsługi rejestratora TruVision Podgląd na żywo Na ekranie przeglądarki wraz z widokiem podglądu na żywo są wyświetlane takie dane, jak data, godzina i nazwa kamery oraz informacja, czy aktualnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator wideo Instrukcja obsługi

Cyfrowy rejestrator wideo Instrukcja obsługi Cyfrowy rejestrator wideo Instrukcja obsługi Do systemów analogowych i AHD Polski 1. Instalacja twardego dysku 4/8/16-kanałowy cyfrowy rejestrator wideo Punkt 1: Punkt 2: Punkt 3: Poluzuj wkręty i zdejmij

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Sieciowy rejestrator wizyjny Krótka instrukcja obsługi

Sieciowy rejestrator wizyjny Krótka instrukcja obsługi Sieciowy rejestrator wizyjny Krótka instrukcja obsługi i Spis treści 1 Sprawdź zapakowane urządzenie NVR... 1 2 Instalacja dysku twardego... 2 3 Przykładowe połączenie... 3 4 Lokalne działanie... 5 4.1

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS 1. Instalacja oprogramowania: Oprogramowanie VMS składa się z dwóch częśći - VMS serwer oraz VMS klient.. Przy instalacji mozna wybrać, którą funkcję chcesz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy Gemini Technology UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485 SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH 1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR- 1082D/M, AHDR-1162D/M) 1 Odbiornik IR 2 Dioda sygnalizująca podłączone zasilanie

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

DVSR xu - Szybki Start

DVSR xu - Szybki Start GE Security DVSR xu - Szybki Start Spis treści Zawartość opakowania 1 Środowisko instalacji 1 Przygotowanie DVSR xu do pierwszego uruchomienia 1 Podłączanie urządzeń 1 Podłączanie zewnętrznych kabli sygnałowych

Bardziej szczegółowo

Archive Player Divar Series. Instrukcja obsługi

Archive Player Divar Series. Instrukcja obsługi Archive Player Divar Series pl Instrukcja obsługi Archive Player Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Obsługa 5 2.1 Uruchamianie programu 5 2.2 Opis okna głównego 6 2.3 Przycisk Otwórz 6 2.4 Widoki

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

VSS podgląd obrazów z rejestratora na żywo poprzez sieć komputerową, jak skonfigurować krótka instrukcja.

VSS podgląd obrazów z rejestratora na żywo poprzez sieć komputerową, jak skonfigurować krótka instrukcja. VSS podgląd obrazów z rejestratora na żywo poprzez sieć komputerową, jak skonfigurować krótka instrukcja. 1. Należy się zalogować do programu. Domyślnie użytkownik admin, hasło 123456. 2. Po zalogowaniu

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Kamera megapikselowa IP TruVision skrócona instrukcja obsługi

Kamera megapikselowa IP TruVision skrócona instrukcja obsługi Kamera megapikselowa IP TruVision skrócona instrukcja obsługi P/N 1070143-PL REV 2.0 ISS 04NOV10 Copyright 2010 UTC Fire & Security. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe i patenty Informacje kontaktowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2012.09.07 Strona 1 / 9 1. Komunikacja 2. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym 2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 17 kwietnia 2017 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

Rejestrator VIDIUS III (PSE-HD1648F)

Rejestrator VIDIUS III (PSE-HD1648F) Rejestrator VIDIUS III (PSE-HD1648F) Instrukcja uŝytkownika wersja 1.0 Panel przedni rejestratora Obsługę rejestratora moŝna przeprowadzać za pomocą klawiszy panelu przedniego rejestratora oraz myszki

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi

JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi Polski Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla oprogramowania (dla ipada) dla Live Streaming Camera GV-LS2/GV-LS1 produkcji JVC KENWOOD. Modele kompatybilne

Bardziej szczegółowo

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją, prosimy o

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi RXCamView

instrukcja obsługi RXCamView instrukcja obsługi RXCamView INFORMACJE WSTĘPNE 1. RXCamView- informacje wstępne RXCamView jest aplikacją na urządzenia mobilne dla systemów Android i IOS. Umożliwia podgląd wideo z rejestratorów AHD marki

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

Dell Display Manager podręcznik użytkownika

Dell Display Manager podręcznik użytkownika Dell Display Manager podręcznik użytkownika Przegląd Korzystanie z okna dialogowego szybkich ustawień Ustawianie podstawowych funkcji wyświetlania Przypisywanie trybów ustawień wstępnych do aplikacji Stosowanie

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Bullet Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD4212F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4212FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4224F-(I)(Z)(H)(S),

Bardziej szczegółowo

Instrukcja operatora. rejestratora cyfrowego. serii i7-nxxxvh, i7-hxxxvh v.2.2.1

Instrukcja operatora. rejestratora cyfrowego. serii i7-nxxxvh, i7-hxxxvh v.2.2.1 Instrukcja operatora rejestratora cyfrowego serii i7-nxxxvh, i7-hxxxvh v.2.2.1 www.internec.pl 1 Obsługa rejestratora Informacje podstawowe Urządzenie zostało wyposażone w graficzne menu użytkownika. Menu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP Konfiguracja połączenia z kamerą. Domyślny adres IP kamery jest ustawiony na 192.168.0.120. Porty komunikacyjne kamery to: 80 standardowy port www 30001 video, dane i komunikacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 15HD

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 15HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 15HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz maks. 16 kamer analogowych do złączy BNC (zależy od modelu rejestratora). 2. Podłącz jeden monitor CCTV (złącze

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi

Krótka instrukcja obsługi Seria Mini 1U DVR Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.1 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże użytkownikowi w krótkim czasie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ Oprogramowanie zarządzające CMS Lite Informacje zawarte w tej instrukcji uważane są za aktualne w czasie publikacji. Informacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego

Bardziej szczegółowo

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny)

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny) Przyciski menu audio Przycisk Włącz audio i Odłóż słuchawkę. MONITOR SMILE VDS BASIC comodín (przycisk uniwersalny) Przy odbieraniu połączenia (użytkownik ma 30 sekund, zanim urządzenie powróci w stan

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE)

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) Szybki przewodnik instalacji Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań, e-mail: sales@fen.pl;

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 NSA310 + 500 GB HDD 1-wnękowy serwer mediów Domyślne dane logowania Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 4.22 Wydanie 2, 1/2012 Gdzie znaleźć certyfikaty zgodności:

Bardziej szczegółowo

XVR CMS Software. Strona 1

XVR CMS Software. Strona 1 XVR CMS Software Program zarządzający typu: klient - serwer: podglądem obrazów z wielu rejestratorów jednocześnie, organizacją rejestracji obrazów z kamer na pamięciach masowych zainstalowanych poza rejestratorami

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Kamery IP

Instrukcja obsługi Kamery IP Instrukcja obsługi Kamery IP NIP-20 1 Kamera nowej generacji P2P IP NIP-20 Technologia nowej generacji. Łatwa instalacja, wysokiej jakości soczewka Glass Lens umożliwiająca nadzór wideo ze smartfona, tabletu

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

strona: 2/15 wydrukowano:

strona: 2/15 wydrukowano: Producent systemów zabezpieczeń Rejestrator 16-kanałowy, DVR, Dahua, BCS, 1604LE-A kod produktu: dvr1604le-a kategoria: exquality > ARCHIWUM Producent: Dahua Technology Kod QR: Opis ogólny ex-1604le-a

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi Polski To jest instrukcja obsługi oprogramowania (na telefony iphone) urządzenia Live Streaming Camera GV LS2/GV LS1 wyprodukowanego przez firmę

Bardziej szczegółowo

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 1.1.0 Witamy Dziękujemy za zakup naszego sieciowego rejestratora wizyjnego (NVR)! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże

Bardziej szczegółowo

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 1.1.0 Witamy Dziękujemy za zakup naszego sieciowego rejestratora wizyjnego (NVR)! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1 Instrukcja obsługi Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

TREND 250 H.264 DVR Central Management System

TREND 250 H.264 DVR Central Management System TREND 250 H.264 DVR Central Management System Spis treści Spis treści... 1 1. Wprowadzenie... 2 2. Instalacja pakietu CMS/NVMS...3 3. Zarządzanie urządzeniami... 9 4. Podgląd obrazu z wielu rejestratorów...15

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile

instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile UWAGI I OSTRZEŻENIA Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne dla NMS Serwer UWAGA! POWIELANIE

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716

INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716 INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716 1. Dostęp przez stronę www. Podpiąć zasilacz wchodzący w skład zestawu - DC 12V DC Podpiąć szeregowo lub za pośrednictwem switcha rejestartor do komputera PC (karta

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW

URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW Instrukcja szybkiej instalacji DN-70310 1. Prezentacja produktu Dziękujemy za wybranie urządzenia do bezprzewodowego strumieniowania multimediów

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 32 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 (BNC) + 1 x VGA + 2 x HDMI + 1 x SPOT liczba

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi vcms

Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi vcms Instrukcja obsługi vcms Wersja 1.0.1.1 Spis treści Rozdział 1 Wstęp... 1 1.1 Wstęp... 1 1.2 Wymaganie PC... 1 1.3 Ustawienia fabryczne... 1 Rozdział 2 Rozpoczęcie pracy... 2 2.1 Logowanie... 2 2.2 Panel

Bardziej szczegółowo

Karta rejestracji wideo VTV Instrukcja instalacji Edycja 2004-05

Karta rejestracji wideo VTV Instrukcja instalacji Edycja 2004-05 Karta rejestracji wideo VTV Instrukcja instalacji Edycja 2004-05 Spis treści Wprowadzenie ----------------------------------------------------- 1.1 Wymagania sprzętowe -----------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika wersja 1.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla programu w wersji 3.0.9 1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 Opis systemu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-AHD P-X18 PTZ-AHD P-X18

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-AHD P-X18 PTZ-AHD P-X18 INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-AHD120-1080P-X18 PTZ-AHD60-1080P-X18 1 Spis treści 1. Informacje ogólne: str.3 1.1 O produkcie str.3 1.2 Opis złączy str.3 2. Podłączanie: str.3 3. Menu OSD str.4 3.1 Główne menu

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.2 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Ukryta kamera sieciowa. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Ukryta kamera sieciowa. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Ukryta kamera sieciowa Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD6412FWD-10, DS-2CD6412FWD-20, DS-2CD6412FWD-30 UD.6L0201B1295A01EU 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision 44HD

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision 44HD Instrukcja obsługi rejestratora TruVision 44HD P/N 1072968-PL REV B ISS 07SEP15 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Zgodność z przepisami FCC Kanada Zgodność z przepisami ACMA Certyfikaty Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IE LC-750

Instrukcja obsługi IE LC-750 Instrukcja obsługi IE LC-750 SPIS TREŚCI 1. Komponenty... 3 2. Logowanie... 5 3. Opis Menu... 6 3.1 Strona główna... 7 3.2 Powtórka... 7 3.3 Log... 8 3.4 Parametry... 9 3.4.1 Sieć... 9 3.4.2 Parametry

Bardziej szczegółowo