Matematyka z ekonomią w klasie VI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Matematyka z ekonomią w klasie VI"

Transkrypt

1 INNOWACJA PEDAGOGICZNA Matematyka z ekonomią w klasie VI Szkoła Podstawowa w Zawadce Osieckiej

2 WSTĘP Innowacja została opracowana na podstawie programu Błękitna Matematyka (DKW /99) poprzez rozszerzenie zakresu wiedzy zawartej w podstawie programowej kształcenia ogólnego matematyki na II etapie edukacyjnym dotyczącej związków między matematyką i ekonomią. Głównymi założeniami innowacji są: integracja ekonomii z matematyką, oraz przygotowanie ucznia do wykorzystywania matematyki i ekonomii w dalszej nauce. Innowacja obejmuje uczniów obecnych klas VI, którzy od września 2012 roku rozpoczynają naukę w naszej szkole. Chciałbym, aby dzięki tej innowacji uczniowie zauważyli, że matematyka nie jest taka straszna, a wręcz przeciwnie, może być ciekawa i bardzo przydatna w życiu. Formy realizacji: Dodatkowa godzina zajęć w tygodniu przeznaczona zostanie na wprowadzenie i rozszerzenie zagadnień nie ujętych w podstawie programowej, ale bardzo ważnych w dalszej edukacji, doskonalenie umiejętności wykorzystania wiedzy matematycznej i ekonomicznej w sytuacjach praktycznych, w życiu codziennym oraz do rozwiązywania problemów. W ramach innowacji będziemy rozwiązywać zadania, które pokażą uczniom jak wykorzystać wiedzę z danego działu omawianego na lekcjach. Dodatkowo na zajęciach oprócz rozwiązywania zadań przygotowujących do różnego rodzaju konkursów, będziemy stosować programy komputerowe przeznaczone do nauki matematyki, także takie, które dają możliwość rozwiązywania problemów matematycznych powiązanych z ekonomią.

3 Cele ogólne innowacji: I 1. Wprowadzenie elementów myślenia ekonomicznego w nauczaniu klasy VI. 2. Przygotowanie uczniów do dobrego zarządzania własnymi środkami finansowymi. 3. Nabywanie przez uczniów umiejętności dostosowania wydatków do dochodów. 4. Poznawanie podstawowych pojęć ekonomicznych np. usługa, asortyment, cena, czek, oszczędność, inwestycja. 5. Zapoznanie z tajemnicami, jakie kryją w sobie pieniądze: banknoty i monety. 6. Zapoznanie z ciekawostkami dotyczącymi inwestowania, lokowania, oszczędzania. II Realizacja obowiązującego w danej klasie materiału nauczania oraz poszerzonego o dodatkowe zagadnienia ekonomiczne : 1. Działania na liczbach naturalnych w kontekście historycznym (umiejętność zbierania najprostszych danych o otaczającym ucznia świecie) -5 h 2. Podróż dookoła świata rodzaje walut, kursy walut organizowanie wycieczek (najkorzystniejsza oferta, planowanie trasy wycieczki) -5 h 3. Lokujemy pieniądze 10 godzin gromadzimy oszczędności funkcjonowanie giełdy ekonomiczne operowanie własnymi dochodami nieprzewidziane wydatki. 4. Inwestycje w domu, w szkole -10 h 5. Funkcjonowanie rynku lokalnego- 6 godzin - obliczenia procentowe z uwzględnieniem operacji bankowych

4 - inwestycje, planowanie remontów ekonomika obliczeń przy działaniach na ułamkach zwykłych obliczenia procentowe, operacje bankowe, promocje inwestowanie w domu, w szkole; planujemy remont; Uczniowie objęci innowacją podczas jej realizacji będą gromadzić materiały, dane statystyczne, prowadzić ankiety, prezentować ekonomiczne rozwiązania. Badanie i ocenianie opłacalności pewnych przedsięwzięć oraz poznawanie mechanizmów rządzących gospodarką ma na celu pomóc uczniom wykorzystać dane podczas prezentacji na forum klasy i szkoły. W trakcie realizacji innowacji będę organizować konkursy wiedzy ekonomicznej i matematycznej. Metody pracy: a) oparte na obserwacji i pomiarze obserwacja zmian zachodzących na rynku walutowym obserwacja zmian zachodzących na giełdzie rejestrowanie danych założonych zadań organizowanie zajęć na poczcie, banku i innych instytucjach finansowych obserwacja pracy obiektów handlowych oglądanie reklam sklepowych i bankowych b) oparte na posługiwaniu się słowem spotkania z osobami zajmującymi się ekonomią rozmowy oraz wymiana doświadczeń na temat wyznaczonych zadań organizacja konkursu wiedzy ekonomicznej c) oparte na działalności praktycznej prezentacja wykonanych zadań w formie plakatów zastosowanie praktyczne poznanych umiejętności podstaw ekonomicznych w formie testu udział w konkursie wiedzy ekonomicznej udział w konkursie plastycznym o tematyce ekonomicznej analizowanie reklam; ofert handlowych, bankowych, biur podróży. Procedury osiągania celów:

5 Opisane w innowacji cele są możliwe do zrealizowania przy zaangażowaniu obu stron: nauczyciela i ucznia. Postawa nauczyciela, jego stosunek do ucznia oraz stosowanie przez niego metody nauczania mają olbrzymie znaczenie dla celów nauczania. Wyposażanie uczniów w odpowiedni zasób wiadomości, umiejętności i nawyków oraz umożliwienie twórczego myślenia należy oprzeć na podstawowej formie organizacyjnej, jaką jest lekcja. To na niej należy stosować różne sposoby wspierania uzdolnionych matematycznie uczniów np. poprzez: - dawanie uczniom zdolnym dodatkowych zadań do rozwiązania na lekcji i w domu; - dostarczanie trudniejszych problemów do rozwiązania i zastosowania dużej samodzielności w pracy; - przygotowywania przez uzdolnionych uczniów dodatkowych informacji na dany temat; - polecenie przygotowania pewnych fragmentów lekcji i przeprowadzenie ich zamiast nauczyciela; - opiekowanie się uzdolnionego ucznia uczniem, który ma trudności w uczeniu się matematyki; Do realizacji tej innowacji należy dobrać takie metody, które wyzwalają aktywność uczniów: Do najczęściej stosowanych należą: - burza mózgów ; - pogadanka problemowa; - dyskusja; - nauczanie przez rozwiązywanie zadań; - praca indywidualna ze zbiorem zadań i lekturą dodatkową, - warsztaty Przewidywane osiągnięcia uczniów. stosuje zdobytą wiedzę i umiejętności w sytuacjach życiowych potrafi interpretować zebrane dane potrafi wykorzystać informację do rozwiązania problemu potrafi zastosować wiadomości matematyczne w innych dziedzinach nauki dostrzega związki matematyki z innymi przedmiotami wyjaśnia pojęcia związane z ekonomią typu: usługa, asortyment, cena,

6 czek, oszczędność, inwestycja, dochód, premia, emerytura, konsument, popyt, podaż, detal, hurt, rabat, rynek, giełda towarowa, gwarancja, reklamacja, import, eksport, bank, konto bankowe, kredyt, odsetki, saldo, przelew współpracuje w grupie niezależnie od jej składu rozwiązuje problemy w sposób twórczy oszczędnie gospodaruje własnymi środkami pieniężnymi obserwuje i omawia zmiany zachodzące na rynku walut oraz wyjaśnia ich przyczyny planuje własne wydatki. Ponadto niezaprzeczalnym osiągnięciem będzie nabycie tych umiejętności, które sprzyjają rozwojowi osobowości. Przewiduje się również, że uczniowie rozwijający swoje uzdolnienia i zainteresowania matematyczne, przyczynią się do kształtowania pozytywnego wizerunku szkoły, do której uczęszczają. Osiągnięcia tych uczniów w konkursach dostarczą satysfakcji nie tylko im samym, ale również nauczycielom i rodzicom. Będą również zachętą do pracy dla innych. Ewaluacja: Ewaluacja innowacji odbywać się będzie na bieżąco na podstawie analizy postępów w nauce, a także raz w roku na podstawie ankiety skierowanej do uczniów i rodziców.

7 Bibliografia 1.Błękitna Matematyka wyd. Kleks 2. Wilczyńska K., Fryska M., Matematyka Mierz zamiary na siły: Część 1 Pieniądze, Część 2 Dochody i wydatki, Część 3 Rynek i bank, WSiP, Warszawa Rygał G., Ciekawe zadania. Ciekawe pomysły, Wyd. NOWIK, Opole Lewicka H., Jędrasik E., Sprawdziany 4. Matematyka wokół nas, WSiP, Warszawa Kozłowska Brzoza A., Gry i zabawy matematyczne dla uczniów szkoły podstawowej, Wyd. NOWIK, Opole AUTOR : Jacek Zalewski

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY

PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA LICEÓW, TECHNIKÓW I ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH (IV ETAP EDUKACYJNY) PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY 1 S t r o n a WWW.PRZEDSIEBIORCZESZKOLY.PL

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Konspekt projektu K-79 Temat: Taniec w świątyni pieniądza Cel główny projektu Zdobycie i pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych Cele projektu Wiedza Zdobycie i poszerzenie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015.

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. a) Szczegółowe cele kształcenia i wychowania. W podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym Krok w przedsiębiorczość rok szkolny 2013/2015

Bardziej szczegółowo

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY TOMASZ STRACHANOWSKI Program zweryfikowany przez Autora po zajęciach

Bardziej szczegółowo

Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia

Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia W związku z prowadzoną w Kuratorium Oświaty w Opolu analizą

Bardziej szczegółowo

Innowacja w Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie 2013/2016

Innowacja w Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie 2013/2016 PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ Z MATEMATYKI I INFORMATYKI Gimnazjum nr 38 im Marii Skłodowskiej - Curie 00-052 Warszawa ul. Świętokrzyska 18 a Tel 22 826 97 92 Dyr. mgr Małgorzata Król 1. Nazwa innowacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. C.K. NORWIDA W LUBLINIE Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości I. Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania 1. Wspieranie uczniów poprzez diagnozowanie ich

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Obowiązuje od 1 września 2013r. I Informacje ogólne Przedmiotowy system oceniania obowiązuje od: 1 września 2013 r. Program

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne z przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości 1. Temat: Organizacja pracy na lekcjach podstaw przedsiębiorczości Dział I. Człowiek istota przedsiębiorcza Ścieżki edukacyjne: -------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych Projekt w ramach programu Leonrado PARTNERSTO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych 1. Prosimy wyjaśnić, jakie jest miejsce przedmiotu przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces

Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces Człowiek najlepsza inwestycja Publikacja podsumowująca realizację projektu pn. Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces Publikacja finansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Dukli Dukla Podkarpacki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek II część produktu finalnego Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Maria Zając W poradniku wykorzystano tekst opracowania:

Bardziej szczegółowo

Research. Symulacyjna gra decyzyjna. Książka dla nauczyciela

Research. Symulacyjna gra decyzyjna. Książka dla nauczyciela Venture Capital Research Symulacyjna gra decyzyjna Książka dla nauczyciela 2013 Opracowanie: Maria Baczyńska Redaktor prowadzący: Sebastian Przybyszewski Skład: Sebastian Przybyszewski Redakcja językowa:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Nr programu nauczania DKOS-4015-177/02; podręcznik pod red. M. Belki Ekonomia Stosowana Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości I. Cele Przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo