enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl"

Transkrypt

1 enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią.

2 Spis treści Spis treści Moduł Handel Opis ogólny Towary i usługi Kontrahenci, urzędy i banki Sprzedaż Zakup Magazyn Relacje pomiędzy dokumentami Generowanie zamówień do dostawcy Elementy zarządzania łańcuchem dostaw Umowy i faktury cykliczne Kaucje Deklaracja Intrastat Definiowanie dokumentów i ich relacji Cechy Urządzenia zewnętrzne Raporty i wydruki Ewidencja VAT, Ewidencja Dokumentów Różnice między wersją srebrną a złotą modułu Handel Uruchamianie programu Okno główne programu Operatorzy i uprawnienia Słownik używanych terminów Nawigacja po systemie Dostępne klawisze Menu główne modułu Wprowadzanie kontrahentów Karta kontrahenta Warunki płatności - zakładka karty kontrahenta Rabat i cena zakładka karty kontrahenta Cennik indywidualny - zakładka karty kontrahenta Przeceny indywidualne zakładka karty kontrahenta Wprowadzanie towarów Karta towaru (opakowania, usługi, produktu, receptury) Ogólne - zakładka karty towaru Dodatkowe zakładka karty towaru Jednostki i opakowania zakładka karty towaru Kody zakładka karty towaru Zamówienia i zamienniki - zakładka karty towaru Kompletacja zakładka karty produktu Kompletacja zakładka karty receptury Różnice na zakładce Kompletacja między kartą produktu i receptury Kartoteka produktu Kartoteka receptury Dokumenty Metody tworzenia nowych dokumentów Dodanie dokumentu z ręki Przycisk dodawania na liście dokumentów Wybór rodzaju nowego dokumentu z menu Tworzenie dokumentu w relacji do innego dokumentu/dokumentów Samoczynne tworzenie dokumentów Menu Relacje Przyłączanie dokumentu nadrzędnego do podrzędnego Kopiowanie dokumentu Funkcja Utwórz dokument w menu Czynności Tworzenie zamówienia do dostawcy za pomocą Generatora zamówień Import z pliku XML Import z pliku formatu CSV Okno pośrednie relacji między dokumentami Wybór magazynu Wybór pozycji (do zaznaczenia) Wybór pozycji (pozycje zaznaczone) Wpływ dokumentów na stan magazynu Stan dokumentu Przesunięcie dokumentu do bufora (zmiana stanu) Automatyczne korekty dokumentów magazynowych Zakup

3 Faktury zakupu generujące PZ Wystawianie dokumentu PZ i generowanie faktur zakupowych Faktury zakupu z UE (transakcje WNT) Transakcje zakupu spoza UE (import) Faktury zakupu z odwrotnym obciążeniem Sprzedaż Faktury sprzedaży generujące WZ Wystawianie dokumentu WZ i generowanie faktur sprzedaży Sprzedaż fiskalizowana Sprzedaż zaliczkowa Sprzedaż zaliczkowa fiskalizowana Faktury sprzedaży do UE (transakcje WDT) Cena w walucie obcej Stawki VAT Płatność w walucie obcej Zakładka UE okna dokumentu Faktury sprzedaży poza UE (eksport) Faktury sprzedaży z odwrotnym obciążeniem Sprzedaż ze stawką Vat wg danego kraju odbiorcy (MOSS) Rabaty okresowe Zamówienia Rodzaje zamówień Działanie zamówień algorytmicznych Rezerwacje ilościowe Priorytety zamówień algorytmicznych Okres ważności rezerwacji Konfiguracja Edycja parametrów na zamówieniu Rozchód zarezerwowanych towarów Informacja o końcowej realizacji zamówienia Powiązanie zleceń z zamówieniami odbiorców Fakturowanie na podstawie umów Włączenie funkcjonalności Dodanie umowy Częstotliwość fakturowania Data wystawienia faktury Pozycje umowy Pozycja umowy usługi cyklicznej Pozycja umowy dostawy Kalendarz Przeliczniki Ceny Urządzenia Aneksy Funkcje dodatkowe Z menu Czynności Z menu Relacje Fakturowanie Parametry relacji do fakturowania Wydruki faktur do umów Korygowanie faktur, zwrot towaru Korekta faktury sprzedaży Korekta sprzedaży fiskalizowanej Korekta faktury zaliczkowej sprzedaży lub zakupu Korekty faktur archiwalnych Korekty faktur nabycia wewnątrzwspólnotowego Korekty faktur z płatnością w walucie obcej Korekty rabatowe Automatyczne korekty kosztów (dokument KWPZ itp.) Automatyczne korekty dokumentów magazynowych Limity kredytowe, kontrola należności Działanie kontroli należności Limit w karcie kontrahenta Konfiguracja Włączenie kontroli należności Sposób obliczania zadłużenia Definicja dokumentu i uprawnienia Wybrane funkcje dostępne przy wystawianiu/dla wystawionych dokumentów Rozliczenie zarejestrowanej wpłaty w trakcie wystawiania faktury Podział płatności ze względu na termin Podział zapłaty do dokumentu wpłata gotówką i kartą Zmień zatwierdzony dokument Edycja w trybie koszyka Edycja daty dostawy na zatwierdzonym dokumencie Limity wartości dokumentu Konfiguracja

4 Blokada zatwierdzania dokumentu Wydruk uproszczony Zamienniki towaru Zmiana pozycji zatwierdzonego dokumentu Wykorzystanie czytników kodów kreskowych Użycie wagowych i cenowych kodów kreskowych GTIN-13 Kolektory danych Czynność Zapisz ceny i rabaty indywidualne RKZ/KWS (Rozliczenie kosztów zakupu/koszt własny sprzedaży) RKZ/KWS Generator zamówień Kompletacja Kompletacja wg karty produktu Kompletacja wg karty recepturowej Dekompletacja Ustalanie wartości produktu Ceny wyliczane na podstawie rozchodu Ceny ewidencyjne Ustawienia indywidualne dla towaru Wartość przyjęcia wielu produktów na recepturze Magazyn dla kompletacji Edycja listy składników i produktów Obsługa kompletacji przy brakach magazynowych Kaucje (opakowania zwrotne) Włączanie obsługi kaucji Karta towaru typu opakowanie Schematy opakowań Dokumenty służące do obsługi kaucji Automatyczne tworzenie dokumentów kaucji podczas wystawiania dokumentów sprzedaży/zakupu Automatyczne rozliczanie ilościowe dokumentów przyjęcia/zwrotu i wydania/zwrotu Fakturowanie nierozliczonych kaucji Bilans obrotu w karcie towaru i karcie kontrahenta Inwentaryzacja Informacje ogólne Dokument inwentaryzacji Sposób wyliczenia ceny godziwej Inwentaryzacja z dokładnością do zasobów Drukowanie arkuszy inwentaryzacyjnych Metody prowadzenia inwentaryzacji Inwentaryzacja wg zamkniętego okresu magazynowego Inwentaryzacja początkowa/bilans otwarcia magazynu (wg zamkniętego okresu) Inwentaryzacja bieżąca (wg zamkniętego okresu) Inwentaryzacja wg daty dokumentu Inwentaryzacji Deprecjacja/aprecjacja wartości/ilości zasobu magazynowego Okresy magazynowe Zastosowanie zamknięcia okresu magazynowego Deklaracje Intrastat Usługi a deklaracja Intrastat dla przywozu Korekty a deklaracja Intrastat Algorytm generowania deklaracji Funkcje narzędziowe / Kontrola stanu bazy Urwane rezerwacje a stan magazynowy Wprowadzenie mechanizm rezerwacji Kiedy rezerwacja jest niepoprawna? Jaki rozpoznać niepoprawną rezerwację? Automatyczne usuwanie przez system błędnych rezerwacji Inne metody naprawy rezerwacji Zmiana jednostki na karcie towarowej / zmiana jednostki zasobów magazynowych Weryfikacja stanu dokumentów / obrotów w magazynie Weryfikacja poprawności dokumentu w kontekście obrotów i zasobów Przykłady typowych komunikatów wyświetlanych w logu Zmiana ewidencji księgowej dokumentu Usunięcie dokumentów z ewidencji księgowej Wprowadzenie dokumentów do nowej ewidencji księgowej Konfiguracja modułu Handel Konfiguracja (Opcje) Podstawowe zmiany w konfiguracji Dodanie operatora i przypisanie mu uprawnień Przykłady ról:

5 Uzupełnienie danych w ewidencji Firmowy rachunek bankowy Definiowanie jednostek Dodawanie jednostek Definiowanie przeliczników Dodawanie magazynów i nadawanie uprawnień do nich Ustalanie metody obrotu towarowego w magazynie Blokowanie/usuwanie zbędnych definicji dokumentów Ustalenie podstawowych parametrów wydruku Określenie nazwy dokumentu Określenie nazw dat oraz ich obecności Sprzedaż/zakup w walutach Definiowanie nowej ceny towaru Dodawanie nowej ceny do karty towarowej Konfiguracja standardowa Dokumenty systemowe Standardowy obieg dokumentów Obieg dokumentów w transakcjach wewnątrzwspólnotowych Transakcje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) Transakcje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) Korekty dokumentów wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) Proces wystawiania korekt do dokumentów WNT Schemat powiązań dat między dokumentami modułu Handel i Ewidencja dokumentów Parametry standardowej konfiguracji Ogólne Definicje cen Definicje standardowych dokumentów Kompletacja Korekty Magazynowe Opakowania Przesunięcia magazynowe Sprzedaż UE dokumenty związane z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi Umowy Zakupy Zamówienia i oferty Pozostałe parametry standardowej konfiguracji Deklaracja Intrastat Sposoby zapisywania ustawień drukarki fiskalnej Formularze Jednostki Kolektory danych Limit kredytowy Magazyny Płatności Sprawdzarka cen Towary Urządzenie Ustawienia operatora Cechy Zaawansowane zmiany konfiguracji Definiowanie dokumentów Rozszerzona konfiguracja definicji dokumentów handlowych Parametry definicji dokumentu Ogólne zakładka formularza definicji dokumentu Numeracja zakładka formularza definicji dokumentu Wydruki zakładka formularza definicji dokumentu Wprowadzanie zakładka formularza definicji dokumentu Formularz zakładka formularza definicji dokumentu Pozostałe zakładka formularza definicji dokumentu Relacje zakładka formularza definicji dokumentu Parametry relacji pomiędzy dokumentami Ogólne zakładka formularza szczegółów relacji Wywołanie zakładka formularza definicji relacji Zachowanie zakładka formularza definicji relacji Definiowanie cen Systematyka cen w programie enova Dodawanie nowej definicji ceny Dodawanie definicji ceny indywidualnej lub grupowej Dodawanie definicji rabatu indywidualnego lub grupowego Przeceny okresowe Tworzenie przecen okresowych Łączenie przecen okresowych z innymi rabatami Filtry na liście towarów przeceny okresowej Definiowanie cech Czym jest cecha Definiowanie cech

6 Formularz definicji cechy Wydruki list Oferty do odbiorcy Oferty od dostawcy Zamówienia od odbiorcy Zamówienia do dostawcy Faktury sprzedaży Faktury zakupu Faktury wewnętrzne Magazyn Dokumenty razem Przyjęcia magazynowe Wydania magazynowe Przesunięcia międzymagazynowe Przyjęcia opakowań Wydania opakowań Opakowania razem Inwentaryzacje Kompletacje Wewnętrzne Sprzedaż wg towarów Towary i usługi Stany magazynowe Obroty wg towarów Obroty wg kontrahentów Obroty wg dokumentów Okresy magazynowe Cennik kontrahenta Wydruki dokumentów Zapytanie ofertowe od odbiorcy Oferta do odbiorcy Zamówienie od odbiorcy Zapytanie ofertowe do dostawcy Oferta od dostawcy Zamówienie do dostawcy Faktura zakupu Faktura sprzedaży Faktura wewnętrzna Wydanie magazynowe Przyjęcie magazynowe Przesunięcie międzymagazynowe Dokument wewnętrzny Inwentaryzacja Kompletacja Przyjęcie opakowań Wydanie opakowań Zwrot wydania opakowań Zwrot przyjęcia opakowań Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych Zbiory danych systemu enova365 Technologia Zbiory danych Wykaz głównych modułów systemu Wykaz tabel składających się na poszczególne moduły Business Core CRM Deklaracje Ewidencja VAT Handel Zarządzanie zasobami ludzkimi Import Kadry Kalendarze Kasa i wyciągi bankowe Księgowość Magazyny Płace Środki trwałe Towary Waluty Windykacja

7 Moduł Handel System enova należy do nowej generacji programów służących zarządzaniu przedsiębiorstwem. Przy jego tworzeniu zastosowano nowoczesną technologię Microsoft.NET. Funkcjonalnie system obejmuje dziedziny: Handel, Produkcję, Ewidencję Środków Pieniężnych, Księgowość, Księgę Inwentarzową, CRM, Windykację, Kadry Płace, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Opis ogólny Moduł Handel zapewnia obsługę firmy w zakresie wystawiania dokumentów sprzedaży, zakupu, obsługi wielu magazynów. Podstawowe funkcje modułu to: tworzenie kart towarowych i usługowych, definiowanie cen i tworzenie cenników, przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach, wystawianie dokumentów handlowych i magazynowych. Moduł jest zintegrowany z Ewidencją Środków Pieniężnych, uzupełniającą funkcjonalność Faktur w zakresie rozliczeń z kontrahentami oraz z Ewidencją Dokumentów i rejestrem VAT. Towary i usługi Lista Towary i usługi jest zbiorem towarów i usług. Karta towaru, oprócz danych podstawowych, jak kod, nazwa, stawka VAT, jednostka miary itp. zawiera również listę kodów kreskowych, listę alternatywnych jednostek miary z przelicznikami na jednostkę podstawową, listę zamienników oraz listę stron www z opisem towaru. Z poziomu karty towaru można wyświetlić listę pozycji dokumentów handlowych dotyczących tego towaru. System umożliwia definiowanie wielu rodzajów cen sprzedaży i ustalanie metod ich wyliczania w oparciu o inny rodzaj ceny. Standardowo zdefiniowane w systemie ceny są z sobą powiązane podstawowymi parametrami określanymi indywidualnie dla każdego towaru: marża detaliczna, narzut hurtowy. Zdefiniowany rodzaj ceny może być przypisany do kontrahenta, co skutkuje wybraniem odpowiedniej ceny początkowej podczas wystawiania dokumentu sprzedaży. Dla danego towaru można określać ceny indywidualne dla określonych kontrahentów. Kontrahenci, urzędy i banki Karta kontrahenta zawiera podstawowe dane teleadresowe, warunki handlowe (forma i termin płatności, rabat ogólny, limit kredytowy) oraz szereg innych informacji, w szczególności listę rachunków bankowych oraz osób kontaktowych. Z poziomu karty kontrahenta użytkownik może przeglądać listę dokumentów dla tego kontrahenta, ewidencję rozliczeń oraz indywidualny cennik. Sprzedaż Standardowo użytkownik może wystawiać następujące dokumenty: faktury, paragony, faktury do paragonu, faktury korygujące (ilościowe i wartościowe), faktury proforma oraz zaliczkowe, zamówienia, oferty. Istnieje możliwość dodawania własnych definicji dokumentów. Dokumenty mogą być wystawiane w różnych walutach, przy wykorzystaniu definiowalnych tabel kursowych. System umożliwia pobieranie on-line tabeli kursów średnich NBP. Dostępny jest podział płatności dokumentu ze zróżnicowaniem form i terminów, a nawet płatników. Sposób numeracji dokumentów jest definiowany przez użytkownika i może być inny dla każdego typu dokumentu. System może kontrolować limit kredytowy kontrahenta i umożliwia blokowanie sprzedaży w przypadku jego przekroczenia. Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży można od razu rejestrować zapłatę. Zakup Standardowo użytkownik może wystawiać następujące dokumenty: faktury zakupu, faktury korygujące (ilościowe i wartościowe), faktury zaliczkowe, zamówienia, oferty. Rejestrując nabycie wewnątrzwspólnotowe można wystawić dokument wewnętrzny naliczający VAT należny. Magazyn System obsługuje wiele magazynów. Użytkownik standardowo może wystawiać następujące dokumenty: WZ, PZ, MM, korekty tych dokumentów, PW, RW. Dokumenty magazynowe mogą być wystawiane ręcznie, a następnie przekształcane do faktur, mogą też powstawać automatycznie podczas wystawiania dokumentów handlowych. System prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową magazynu według wybranej metody rozliczania (standardowo: FIFO). Magazyn można inwentaryzować. Wynikiem inwentaryzacji są dokumenty rejestrujące rozchód niedoborów i przyjęcie nadwyżek. Relacje pomiędzy dokumentami Dokumenty mogą być wystawiane według standardowych, zdefiniowanych w systemie sekwencji, można również dodawać własne relacje. Standardowo dostępne jest generowanie zamówień z ofert, faktur z zamówień, dokumentów magazynowych z handlowych. Generowanie zamówień do dostawcy Użytkownik może przygotować zamówienie do dostawcy na podstawie danych dostępnych w systemie, takich jak stan towaru, ilość minimalna, ilości zamówione, ilość sprzedana w wybranym okresie itp. Elementy zarządzania łańcuchem dostaw Zamówienia od odbiorcy mogą być ściśle powiązane z zamówieniami do dostawcy. Przy takim powiązaniu zamówienie od odbiorcy może być zrealizowane tylko przez sprzedaż towaru przyjętego na podstawie powiązanego zamówienia do dostawcy. Umowy i faktury cykliczne System umożliwia zarejestrowanie umowy na stałą dostawę lub wykonywanie usługi z okresowym fakturowaniem. Na podstawie takiej umowy można wystawiać dokumenty sprzedaży zgodnie z ustalonym harmonogramem. Kaucje System umożliwia wystawianie dokumentów kaucji, najczęściej stosowanych do ewidencjonowania obrotu opakowaniami zwrotnymi. Do każdego towaru można przypisać schemat wyliczania ilości opakowań w zależności od ilości towaru. Dokument kaucji jest wtedy wystawiany automatycznie podczas tworzenia dokumentu sprzedaży/zakupu. Dokumenty wydania i przyjęcia opakowań rozliczają się automatycznie ilościowo z odpowiednimi dokumentami zwrotu. Deklaracja Intrastat Na podstawie wystawionych w systemie dokumentów transakcji wewnątrzwspólnotowych można wygenerować deklarację Intrastat, a następnie zapisać ją w postaci pliku zgodnego ze specyfikacją systemu zgłoszeń elektronicznych. Definiowanie dokumentów i ich relacji Użytkownik może definiować własne dokumenty handlowe i magazynowe w oparciu o standardowe definicje systemowe. Sposób działania dokumentów może być w znacznym stopniu modyfikowany w drodze zmiany licznych parametrów ustawianych indywidualnie dla każdego typu dokumentu. Cechy System pozwala na rozszerzanie zakresu przechowywanych informacji o towarach, kontrahentach, dokumentach itp. poprzez rozbudowany mechanizm definiowania cech. Cechy mogą również być użyte do grupowania towarów i kontrahentów. Można tworzyć wielopoziomowe, niezależne od siebie podziały. Urządzenia zewnętrzne System współpracuje z drukarkami fiskalnymi, czytnikami kodów kreskowych, kolektorami danych (Denso), sprawdzarkami cen oraz drukarkami etykiet z kodami kreskowymi. 7/159

8 Raporty i wydruki Moduł Handel oferuje szereg raportów oraz zestawień analitycznych. Kilka przykładowych: sprzedaż wg kontrahentów, sprzedaży wg towarów i usług, rozliczenie dokumentów sprzedaży, dokumenty wg terminów płatności, struktura wiekowa należności. Dokumenty mogą być drukowane w trybie graficznym lub tekstowym (na drukarkach igłowych). Ewidencja VAT, Ewidencja Dokumentów Wystawiane dokumenty trafiają automatycznie do rejestru VAT i do Ewidencji Dokumentów, które są źródłem danych dla księgowości i zostały opisane szczegółowo w osobnym rozdziale. 8/159

9 Różnice między wersją srebrną a złotą modułu Handel Wersja złota wyposażona jest w stosunku do wersji srebrnej w dodatkowe mechanizmy i funkcje: Definiowanie nowych dokumentów Definiowanie nowych relacji między dokumentami Obsługa wielu magazynów Wybór metody obrotu towarowego w magazynie Powiązanie towarów z magazynami poprzez filtry Fakturowanie umów Opiekun kontrahenta Generowanie korekt rabatowych z wyliczeniem wartości Zmiana parametrów zasobów (deprecjacja, zmiana ilości bez zmiany wartości) Pełna obsługa partii towaru Mechanizm cech pól definiowanych przez użytkownika Podręcznik opisuje przede wszystkim wersję złotą i platynową systemu. Przed zakupem należy skonsultować z integratorem lub producentem aby ustalić, czy pożądana funkcjonalność występuje w systemie i zamawianej wersji. 9/159

10 Uruchamianie programu Użytkownik uzyskuje dostęp do aplikacji poprzez przeglądarkę internetową. Do poprawnego działania aplikacji wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki Internet Explorer lub Chrome. W przypadku usługi enova365.pl każdy klient posiada indywidualną bazę danych, do której uzyskuje dostęp poprzez wspisanie w przeglądarce adresu w postaci: https://nazwa_firmy.enova365.pl (gdzie nazwa_firmy jest indywidualną nazwą przydzieloną Klientowi). W przypadku instalacji enova365 na serwerze Klienta adres dostępu do aplikacji jest uzależniony od sposobu zainstalowania i skonfigurowania aplikacji. Instalację i konfigurację serwera enova365 należy powierzyć Autoryzowanemu Partnerowi Soneta. Okno główne programu Po lewej stronie umieszczono okno Pasek nawigacji. Użytkownik może przełączać jego zawartość pomiędzy następującymi listami: Lista kartotek, Ostatnio używane, Ulubione lub Cechy. Lista kartotek odwzorowuje strukturę funkcjonalną programu, czyli pełny układ opcji menu. Po wybraniu elementu odpowiednia lista wyświetlana jest w głównej (prawej) części ekranu Ostatnio używane zawiera listę opcji ostatnio wybranych przez użytkownika. Ulubione zawiera listę skrótów do list i podmenu zdefiniowaną samodzielnie przez użytkownika. Można tam umieszczać skróty po przez zaznaczenie gwiazdki znajdującej się przy nazwie opcji w głównym oknie programu. Cechy zawiera wszystkie cechy grupujące zdefiniowane na danej liście, np cechy grupujące kartoteki towarowe wg producentów sprzętu sportowego. Okno główne programu Operatorzy i uprawnienia Po wpisaniu adresu domeny w przeglądarkę internetową, należy się zalogować podając w polu użytkownik: Administrator oraz hasło ustalone i nadane przez Partnera. W systemie enova365 zawsze jest operator Administrator, a kody i uprawnienia innych użytkowników są nadawane przez osobę pełniącą rolę administratora. Program posiada rozbudowany mechanizm kontroli uprawnień użytkowników i rejestracji ich działań. Uprawnienia określane są poprzez przypisanie użytkownikowi odpowiednich ról. Każdy użytkownik może mieć przypisanych jednocześnie wiele ról, określających jego uprawnienia w różnych obszarach działania programu. System pozwala określić uprawnienia użytkownika zarówno do poszczególnych formularzy jak i do poszczególnych zbiorów danych (tabel). Oznacza to, że użytkownik np. który nie posiada uprawnień do danego magazynu, lub wzorca dokumentu nie będzie go widział, w żadnym z formularzy, gdzie taki obiekt może występować, nawet jeśli posiada dostęp do wszystkich formularzy w systemie. Wszelkie uprawnienia mogą być zastosowane indywidualnie dla danego użytkownika jako: pełny dostęp do danych wraz z możliwością modyfikacji, pełny dostęp do danych bez możliwości modyfikacji, brak dostępu do danych. Domyślnym użytkownikiem każdej nowo tworzonej bazy danych jest Administrator, posiadający do niej pełne uprawnienia. W pierwszym okresie pracy z programem zamiast zakładać własnego operatora możemy korzystać z konta Administratora. 10/159

11 Słownik używanych terminów Menu główne Po zalogowaniu do programu pojawia się główny ekran programu: Główne menu programu Ekran główny podzielony jest na dwie części. Węższa, lewa część zawiera menu boczne programu. Natomiast prawa, znacznie szersza część, zawiera główny obszar roboczy, służący do wyświetlania folderów i list. Bezpośrednio po uruchomieniu programu w części roboczej wyświetlane jest menu główne, zawierające skróty do tych samych funkcji, które znajdują się w menu bocznym. Po wybraniu jakiejkolwiek funkcji z menu (głównego lub bocznego) w głównym obszarze roboczym pojawi się stosowna lista (np. lista towarów, lista faktur itp.). Menu boczne Menu boczne programu służy do szybkiego przełączanie się pomiędzy poszczególnymi funkcjami programu. Zawiera ono skróty do poszczególnych list. Zawartość tego menu zależna jest od: Menu boczne programu wybranego modułu praw operatora w zależności od uprawnień nadanych użytkownikowi przez administratora, może on posiadać dostęp tylko do wybranych funkcji w każdym module. Użytkownik może przełączać zawartość pomiędzy następującymi listami: Lista kartotek, Ulubione, Ostatnio użyte i Cechy. Lista kartotek - odwzorowuje strukturę funkcjonalną programu, czyli pełny układ opcji menu. Po wybraniu elementu odpowiednia lista wyświetlana jest w głównej (prawej) części ekranu. Ulubione - zawiera listę opcji zdefiniowaną samodzielnie przez użytkownika. Przy każdej liście lub konkretnym obiekcie znajduje się gwiazdka po kliknięciu której lista lub obiekt zostają dodane do tego menu. Ostatnio użyte - zawiera listę opcji ostatnio wybranych przez użytkownika. Cechy - zawiera zdefiniowane w systemie cechy grupujące np dodane do kartotek towarowych. Górny pasek narzędziowy Górny pasek narzędziowy 11/159

12 W prawym górnym rogu głównego okna znajduje się pasek narzędziowy. Zawiera on cztery przyciski: Ustawienia skrót do menu konfiguracji programu Wizytówka otwiera okno z informacjami o programie Operator otwiera okno z informacjami o zalogowanym operatorze. W tym miejscu można wykonać wylogowanie z programu, zmianę hasła dostępu operatora oraz włączyć tzw. tryb diagnostyczny - który umożliwia m.in. wyświetlenie logów komunikacyjnych. Wyloguj wyloguje operatora z systemu oraz przechodzi do strony logowania. Zakładki Lista otwartych zakładek Program umożliwia otwieranie wielu zakładek z oknami roboczymi. Dzięki temu użytkownik może równocześnie otworzyć w programie kilka list i łatwo się pomiędzy nimi przełączać. W celu otworzenia nowej zakładki, należy kliknąć plus z prawej strony obok tytułów otwartych zakładek. Natomiast w celu zamknięcia otwartej zakładki należy kliknąć krzyżyk obok tytułu tej zakładki. W programie musi być otwarta co najmniej jedna zakładka zamknięcie ostatniej zakładki powoduje wyświetlenie menu głównego programu. Listy Wygląd standardowej listy Dane w programie wyświetlane są w postaci list. Otwarcie wybranej listy następuje po kliknięciu wybranej funkcji w menu programu (w menu główny, bocznym, na liście ulubione itp.). Na liście można wyróżnić cztery części: Panel filtrowania służący do ograniczania listy zwracanych wierszy (np. zawężania listy dokumentów do dokumentów z określonego okresu) Górny pasek narzędziowy listy służy do wykonywania czynności na liście. Boczny pasek narzędziowy listy służy do dodawania, usuwania i edytowania zapisów listy Lista zestaw wierszy i kolumn zawierający zapisy listy Edycja poszczególnego dokumentu odbywa się poprzez kliknięcie w pole oznaczone po prawej stronie strzałką w prawo Filtrowanie listy Panel filtrowania listy służy do zawężania wyników na liście. Zawiera zestaw pól umożliwiających wprowadzenie warunków filtrowania. Ilość oraz rodzaj pól w panelu filtrowania zależny jest od rodzaju listy będzie inny dla listy dokumentów, a inny dla listy towarów. Po otwarciu listy panel filtrowania wyświetlany jest w postaci uproszczonej zawiera najważniejsze, najczęściej używane pola filtrujące: Panel filtrowania listy widok uproszczony Kliknięcie strzałki z lewej strony napisu Filtrowanie listy powoduje rozwinięcie panelu filtrującego do postaci pełnej. Pełny panel zawiera zwykle znacznie więcej pól filtrujących i umożliwia bardziej precyzyjne wyszukanie zapisów: Panel filtrowania listy - widok pełny Górny pasek narzędziowy listy Górny pasek narzędziowy listy służy do wykonywania określonych czynności na liście. W odróżnieniu od górnego paska programu, pasek listy zawiera funkcje zależne od tego, na jakiej liście się znajduje. Górny pasek narzędziowy listy Przycisk Czynności otwiera okno z listą czynności dostępnych dla danej listy. Przykładowo na liście towarów mogą to być czynności związane z przeceną towarów, a na liście dokumentów handlowych czynności związane z przekształcaniem dokumentów. Przycisk Raporty zawiera zestaw dostępnych raportów dotyczących listy, lub formularza na którym się aktualnie znajdujemy. Przycisk Lista zawiera menu funkcji narzędziowych dla listy możliwość odświeżenia zawartości listy oraz funkcję służącą do projektowania wyglądu listy. 12/159

13 Odświeżanie listy następuje automatycznie po każdej czynności takiej jak dodanie, skasowanie, czy zmiana zapisu na liście oraz po zmianie wartości w polach filtrujących. Przycisk Zamknij zamyka aktualną zakładkę. Boczny pasek narzędziowy listy Boczny pasek narzędziowy służy do wywoływania czynności związanych z edycją zapisów. Pasek boczny Wyszukaj przycisk służący do wyszukiwania danych po ciągu znaków tzw. Lokator. Po naciśnięciu tego przycisku można również dodać na danej liście dodatkowy wiersz wyszukiwania, za pomocą którego możemy wyszukać dane w konkretnej kolumnie. Dodaj wraz z menu wyboru służy do kreowania nowego zapisu inicjując pożądany formularz. Otwórz otwiera formularz aktualnie podświetlonego zapisu. W zależności od stanu tego zapisu, formularz może być otwarty w trybie tylko do podglądu lub do edycji. Usuń służy do usunięcia aktualnie podświetlonego zapisu. Możliwość skasowania zapisu jest zależna od jego stanu. Nie można np. usuwać dokumentów zatwierdzonych. Formularze Formularze służą do edycji oraz podglądu szczegółowych danych zapisu. Zakładki Formularz składa się z zakładek, grupujących szczegóły zapisu. Najważniejsze dane zebrane są zawsze na pierwszej zakładce. Dodając nowy zapis, w większości przypadków zazwyczaj wystarczające jest uzupełnienie danych na pierwszej zakładce. Na pozostałych zakładkach można uzupełnić dane dodatkowe, niewymagane na większości dokumentów. Zakładka formularza faktury Górny pasek narzędziowy formularza Podobnie jak w przypadku list, formularz posiada górny pasek narzędziowy, działający kontekstowo w odniesieniu do zapisu na otwartym formularzu. Górny pasek narzędziowy formularza Pasek zawiera przyciski: Zatwierdź przycisk dostępny jest tylko na zapisach, które podlegają zatwierdzaniu (np. faktura). W odróżnieniu od przycisku Zapisz, Zatwierdź oprócz zapisania bieżącego dokumentu dokonuje równocześnie ustawienia jego stanu na zatwierdzony, może również wykonać dodatkowe operacje np. przyjęcie gotówki do kasy oraz wydruk dokumentu. Zapisz dokonuje zapisu wprowadzonych na formularzu zmian. Czynności otwiera okno z listą możliwych opcji i funkcjonalności w danym miejscu. Raporty wraz z przyciskiem rozwijanym, ukazuje listę dostępnych raportów dotyczących danego formularz lub listy Formularz - zawiera menu funkcji narzędziowych dla formularza np. możliwość projektowania wyglądu formularza. Zamknij - zamyka aktualnie otwarty formularz bez zapisywania zmian. Pola wyboru Podczas edycji danych często mamy do czynienia z wpisywaniem wartości w polach, dla których istnieje możliwość wyboru wartości z listy pomocniczej, bądź skorzystania z innego mechanizmu podpowiedzi (np. możliwość wyboru daty z kalendarza). W przypadku krótkich list podpowiedzi (gdy wartość pola musimy wybrać jako jedną z kilku dostępnych wartości), obok pola wyświetlana jest ikona strzałki, umożliwiająca rozwinięcie listy podpowiedzi i wybrania wartości z tej listy. Listę podpowiedzi można również otworzyć przez klawisz F4. Oczywiście w takich polach wartość może zostać również wpisana z klawiatury (a nie wybrana z listy). Wybór wartości pola z listy podpowiedzi W przypadku długich list podpowiedzi (np. wybór towaru z cennika podczas dodawania faktury gdzie towarów w cenniku może być kilkadziesiąt tysięcy) mamy możliwość skorzystania z dwóch rodzajów podpowiedzi. Pierwszy sposób skorzystania z listy podpowiedzi polega na wpisaniu początku nazwy lub kodu towaru. W tym przypadku zostanie rozwinięta krótka lista podpowiedzi spełniających wpisany warunek (towarów, których kod lub nazwa rozpoczyna się od wpisanego ciągu znaków). 13/159

14 Wybór towaru z listy wersja uproszczona Jeżeli na polu wyboru wciśniemy klawisz F4 lub klikniemy w ikonę listy obok wprowadzanego pola, wówczas wyświetlona zostaje pełna lista podpowiedzi. Pola daty okresu Wstawienie daty z kalendarza W przypadku pól służących do wprowadzania dat bądź okresów, można skorzystać z kalendarza otwieranego przez kliknięcie ikony obok pola. W przypadku wprowadzania daty należy kliknąć wybrany dzień na kalendarzu, natomiast w przypadku wprowadzania okresu należy zaznaczyć początkową i końcową datę przytrzymując wciśnięty klawisz Shift. Listy na formularzach Edycja danych na liście Na niektórych formularzach położone są listy elementów podrzędnych. Przykładowo na dokumencie faktury znajduje się lista pozycji (na zakładce Ogólne) oraz lista płatności (na zakładce Płatności). W przypadku tego typu list zazwyczaj istnieje możliwość edycji bezpośrednio na liście (tzw. edit in place) i klikając myszką w polu na liście mamy możliwość zmiany jego wartości (analogicznie jak w arkuszu kalkulacyjnym). Dodanie nowej pozycji odbywa się poprzez kliknięcie w pustym wierszu poniżej listy. Oprócz tego listy na formularzach posiadają boczny pasek narzędziowy analogicznie jak listy główne. Pasek ten zawiera przyciski Dodaj i Otwórz pozwalające na edycję pozycji poprzez otwarcie nowego formularza. Przycisk Usuń służący do kasowania pozycji z listy. Wydruki Na wszystkich listach i formularzach, w górnym pasku narzędziowym, znajduje się przycisk drukowania wraz z listą rozwijaną zawierającą dostępne wydruki. Po wybraniu wydruku może pojawić się dodatkowe okno z pytaniem o parametry wydruku. Przykładowo przed wydrukowaniem faktury należy określić ilość kopii wydruku. Okno parametrów uruchomienia wydruków Po potwierdzeniu okna parametrów a w przypadku wydruków nie posiadających parametrów, bezpośrednio po wybraniu drukowania rozpoczyna się proces przygotowania wydruku. Drukowanie w enova365 odbywa się poprzez utworzenie pliku PDF. Po wygenerowaniu takiego pliku jest on wyświetlany w programie, a następnie może zostać wysłany na drukarkę lub zapisany na dysku. 14/159

15 Przykładowy wydruk faktury 15/159

16 Nawigacja po systemie System enova obsługiwany jest w sposób mieszany (przy pomocy klawiatury i myszki) lub za pomocą myszki. Praca w enova za pomocą myszki podlega ogólnym regułom nawigacji typowym dla aplikacji Microsoft Windows. Przeszukiwanie list, filtrowanie Wyszukiwanie (Lokator) Na listach istnieje możliwość szybkiego wyszukiwania po polach kluczowych za pomocą tzw. lokatora. Kluczowymi polami, umożliwiającymi szybkie wyszukiwanie, są np. kod lub nazwa towaru, kod, nazwa lub numer NIP kontrahenta, czy numer dokumentu. Użycie lokatora do wyszukiwania towarów W celu uruchomienia wyszukiwania za pomocą lokatora wystarczy ustawić kursor na liście i rozpocząć wpisywanie poszukiwanego tekstu. Z prawej strony na górze listy pojawi się okienko lokatora i program będzie automatycznie zawężał listę wyświetlanych wierszy do tych, które rozpoczynają się od wpisanego tekstu. Jeżeli wyszukiwany tekst poprzedzony zostanie znakiem * (gwiazdka), wówczas wyszukiwane będą wiersze zawierające wpisany ciąg znaków (a nie tylko te, które się od niego zaczynają). W celu zakończenia działania lokatora, wystarczy wcisnąć klawisz Esc. Filtrowanie listy Panel filtrowania listy służy do zawężania wyników na liście. Zawiera zestaw pól umożliwiających wprowadzenie warunków filtrowania. Ilość oraz rodzaj pól w panelu filtrowania zależny jest od rodzaju listy będzie inny dla listy dokumentów, a inny dla listy towarów. Po otwarciu listy panel filtrowania wyświetlany jest w postaci uproszczonej zawiera najważniejsze, najczęściej używane pola filtrujące: Panel filtrowania listy widok uproszczony Kliknięcie strzałki z lewej strony napisu Filtrowanie listy powoduje rozwinięcie panelu filtrującego do postaci pełnej. Pełny panel zawiera zwykle znacznie więcej pól filtrujących i umożliwia bardziej precyzyjne wyszukanie zapisów: Panel filtrowania listy widok pełny Sortowanie list Każda lista jest sortowana zgodnie ze standardem producenta (np. lista faktur sortowana jest wg kolumny Data). O sortowaniu świadczy mały trójkącik w nagłówku kolumny. Lista sortowana wg dnia wystawienia dokumentu Zmianę sortowania uzyskujemy poprzez klikniecie w nagłówek innej kolumny. Wykonanie ponowne tej czynności na tym samym nagłówku spowoduje sortowanie w odwróconym porządku (np. do Z do A). Konfiguracja list 16/159

17 Okno definiowania wyglądu formularza. Za pomocą funkcji w górnym pasku narzędziowym listy i formularza można uruchomić funkcję projektowania wyglądu list i formularzy. Funkcja ta pozwala na dostosowanie zawartości okien do indywidualnych potrzeb użytkownika. W przypadku list funkcja projektowania wyglądu pozwala na modyfikację liczby kolumn wyświetlanych na liście, sposobu sortowania i grupowania zapisów, a także liczby pól wyświetlanych w górnym panelu filtrującym. W przypadku formularzy możliwa jest zarówno modyfikacja zawartości poszczególnych zakładek (liczby wyświetlanych na zakładkach pól, sposobu ich ułożenia, grupowania itp.), jak również dodawanie nowych zakładek. Sposób wyświetlania list i formularzy opisany jest za pomocą plików XML o odpowiedniej strukturze. Ewentualną modyfikację wyglądu okien należy zlecić Autoryzowanemu Partnerowi. Filtrowanie wg cechy grupującej System pozwala na listach na filtrowanie wg cech grupujących. Cechy grupujące zdefiniowane w programie wyświetlane są z lewej strony listy (jako czwarta zakładka w panelu zawierającym Menu, Ulubione i Ostatnio używane). Filtrowanie kartotek towarowych wg cech grupujących Cechy wykorzystywanie do filtrowania muszą być zdefiniowane w wersji okienkowej. Również w wersji okienkowej muszą one być dodane do kartoteki towarowej. 17/159

18 Dostępne klawisze Lista klawiszy użytych w programie enova365 wresja html F2 - Wejście do edycji danych na liście F4 - Otwarcie lookup'a, listy typu ComboBox, np. kalendarzyk, kalkulator, itp F5 - Odświeżanie danych (listy, formularza), dane ponownie wczytywane są z bazy danych Alt+F4 - Zamknięcie aktualnego okna Enter - Na formularzu przechodzi do następnej kontrolki w ramach strony; na liście otwiera formularz dla zapisu lub akcja standardowa Shift+Enter - Na formularzu przechodzi do poprzedniej kontrolki w ramach strony Ctrl+Enter - Na liście aktualizacja aktualnego zapisu; na formularzu zapisuje i zamyka aktualny formularz lub w ogóle akceptuje dane znajdujące się w oknie Tab - Przechodzi do następnej kontrolki (bez względu na stronę) Shift+Tab - Przechodzi do poprzedniej kontrolki (bez względu na stronę) Escape - Rezygnuje z aktualnej akcji; na formularzu w trakcie modyfikacji danych w kontrolce przywraca poprzednią wartość, jeżeli nie ma zmian danych to zamyka okno ewentualnie ostrzegając o zmianach; zamyka/rezygnuje okna dialogowe Ins - Na liście dodaje nowy zapis do listy Alt+Ins - Na liście w trybie edycji dodaje nowy zapis Backspace - W oknie głównym cofa się o jedną pozycję w "menu" w górę; na kontrolkach edycyjnych kasuje znak przed kursorem Ctrl+Del - Na liście kasuje zaznaczony zapis danych lub na listach historycznych zaznaczoną aktualizację zapisu Ctrl+A - Na liście zaznacza wszystkie zapisy; na formularzu zaznacza cały tekst w kontrolce Ctrl+C - Kopiuje zaznaczone dane do schowka Ctrl+V - Wkleja dane znajdujące się w schowku do aktualnej kontrolki Ctrl+X - Przenosi zaznaczone dane do schowka Ctrl+Z - Wycofuje zmiany w kontrolce Funkcjonalność modułu Handel 18/159

19 Menu główne modułu Rozpoczynamy pracę z modułem enova Handel. Po otwarciu programu i wyborze bazy danych przy pomocy klawiszy strzałek i klawisza <Enter> lub myszki wybieramy pozycję Handel. Główne menu modułu Handel Po wybraniu tej pozycji menu otworzy się główne menu handlu, w którym znajdują się następujące pozycje: Towary i usługi lista towarów, usług i produktów (kart towarowych), którymi się w firmie handluje. Sprzedaż dokumenty sprzedaży, cenniki, oferty od odbiorców, zapytania ofertowe odbiorców oraz ceny i rabaty. Zakup dokumenty zakupu: faktury zakupu, zamówienia do dostawców, oferty od dostawców, zapytania ofertowe do dostawców oraz dokumenty wewnętrzne. Magazyn dokumenty magazynowe, analiza obrotów i stanów magazynowych. Dokumenty razem wszystkie dokumenty magazynowe Dokumenty wg kategorii: Przyjęcia magazynowe, Wydania magazynowe, Przyjęcia opakowań, Wydania opakowań, Inwentaryzacja, Kompletacja, Wewnętrzne Stany magazynowe Zasoby Rozchód zasobów Schematy opakowań Okresy magazynowe Dokumenty razem i pozostałe wszystkie dokumenty wystawiane w module Handel prezentowane na wspólnej liście Deklaracje listy deklaracji wywozowych i przywozowych INTRASTAT Zestawienia zawiera obroty wg towarów, kontrahentów, opiekunów, dokumentów, informacje o sprzedaży wg towarów, zamówienia wg towarów oraz oferty wg towarów. 19/159

20 Wprowadzanie kontrahentów Wprowadzanie kontrahentów odbywa się z poziomu listy kontrahentów, którą otwieramy z głównego menu programu wybierając kolejne pozycje Kontrahenci i urzędy Kontrahenci. Wyboru dokonujemy przy pomocy myszki lub za pomocą klawiatury klawiszami strzałek akceptując klawiszem <Enter>. Po otwarciu listy ekran będzie wyglądał w następujący sposób: Lista kontrahentów Nie należy modyfikować ani usuwać karty!incydentalny. Dodawanie nowego kontrahenta rozpoczynamy naciskając klawisz lub przy pomocy myszy, wybierając z belki narzędziowej w górnej części okna funkcję Nowy (Kontrahent). Otwarte zostanie okno formularza, w którym rozpoczynamy wprowadzanie danych. Wprowadzanie danych rozpoczynamy od pola Kod, w którym wprowadzamy skrócony kod identyfikujący kontrahenta. Najczęściej jest to zasadniczy człon nazwy firmy bez jakichkolwiek znaków dodatkowych i spacji. Możemy również skorzystać z funkcji automatycznej numeracji kodu. Wtedy pozostawiamy zaproponowany przez program znak pytajnika, a kod zostanie nadany automatycznie podczas zapisywania formularza. Kod kontrahenta musi być unikalny w całym programie. Nie jest możliwe wprowadzenie nowemu kontrahentowi kodu, jeżeli taki sam kod jest przypisany do innego kontrahenta. Przechodząc do kolejnych pól klawiszem <Enter> uzupełniamy odpowiednie informacje wprowadzając odpowiednio numer NIP, nazwę, status podmiotu oraz adres. Karta kontrahenta 20/159

21 Numer NIP kontrahenta może się powtarzać. W takim przypadku program poinformuje o takiej sytuacji wyświetlając odpowiedni komunikat w linii statusu zaraz po wprowadzeniu numeru oraz wyświetlając okno ostrzegające podczas zapisywania danych lub zablokuje możliwość dodania kontrahenta o takim samym NIP (w zależności od ustawienia parametru Weryfikacja powtórzenia NIP w konfiguracji). Kontrahentom z UE należy wpisać nr EU VAT/NIP bez spacji pomiędzy częścią literową i cyfrową, a także parametr Rodzaj(VAT) ustawić na unijny. Po uzupełnieniu danych podstawowych można uzupełnić również dane dodatkowe znajdujące się na pozostałych zakładkach formularza. Przejście na następne zakładki umożliwia kombinacja klawiszy <Ctrl+2>, <Ctrl+3> lub <Ctrl+ PgDn>. Po wprowadzeniu wszystkich danych formularz akceptujemy klawiszami <Ctrl+Enter> lub klikając myszą na przycisk Zapisz i Zamknij. Po zapisaniu danych na ekranie pojawi się ponownie lista kontrahentów, na której będzie znajdować się nowo dodany kontrahent. Można rozpocząć dodawanie kolejnego kontrahenta. Będąc na liście kontrahentów można poprawić wcześniej wprowadzone dane. W tym celu należy ustawić aktualną linię na zapisie, który chcemy zmodyfikować, a następnie klawiszem <Enter> lub za pomocą myszy klikając na funkcję Otwórz otworzyć formularz z danymi wcześniej wprowadzonego kontrahenta. 21/159

22 Karta kontrahenta Poniżej opisano niektóre zagadnienia związane z zapisem danych na karcie kontrahenta. Warunki płatności - zakładka karty kontrahenta Zakładka Warunki płatności w karcie kontrahenta Sekcja Warunki płatności: Definicja płatności domyślna forma płatności na dokumentach wystawianych dla kontrahenta Termin (dni) domyślny termin płatności na dokumentach dla kontrahenta Waluta domyślna waluta płatności w dokumentach ustawienie działa wspólnie z parametrami definicji dokumentów i relacji określającymi sposób ustalania waluty w dokumentach Domyślny płatnik kontrahent, który będzie podmiotem płatności w dokumentach, jeśli pole nie jest wypełnione płatnikiem będzie sam kontrahent. Sekcja Warunki handlowe: Limit kredytu kwota kredytu kupieckiego. Jest sprawdzany podczas wystawiania dokumentów pod warunkiem aktywacji takiej kontroli w konfiguracji (Patrz: Opcje Handel Limit kredytowy) Dopuszczalna kwota zadłużenia przeterminowanego. Działanie jw. Umożliwia blokowania transakcji w przypadku przekroczenia dozwolone kwoty. Funkcja musi być włączona w konfiguracji (Patrz: Opcje Handel Limit kredytowy) - parametr Podczas zatwierdzania dokumentów kontroluj wartość należności przeterminowanych. zwłoka (dni) ilość dni po terminie płatności, w czasie których nie następuje blokada sprzedaży Blokada sprzedaży blokada rejestracji dokumentów handlowych związanych ze sprzedażą lub wydaniami towarów, włącznie z zamówieniami. Kontrahent nadal jest widoczny na listach. Schemat przedstawia zasadę blokowania (w konfiguracji można określić kwotę, która nie podlega weryfikacji terminowej parametr: Zawsze dopuszczaj sprzedaż ). Podane na rysunku wartości są przykładowe. Schemat działania mechanizmów kontroli należności przeterminowanych Rabat i cena zakładka karty kontrahenta Rabat i cena - na tej zakładce określa się rabaty i ceny przypisane kontrahentowi. Pierwszy rabat przenoszony jest zawsze na dokument handlowy. Rabat wszystkich towarów i Cenę wszystkich towarów można wykorzystać podczas definiowania algorytmu wyliczania ceny, który można określić na formularzu definicji ceny, zakładka Grupy. Drugi rabat i Cena wszystkich towarów będą dostępne pod warunkiem odpowiedniego ustawienia definicji ceny (zakładka Grupy). Cennik indywidualny - zakładka karty kontrahenta Cennik indywidualny w tym miejscu można definiować indywidualne ceny, jednostki, nazwy i kody towaru dla kontrahenta. Aby indywidualna nazwa, czy kod były drukowane należy wybrać odpowiednie ustawienie na formularzu definicji dokumentu handlowego, zakładka Wydruki, parametr Nazwa towaru... Cena indywidualna będzie działać pod warunkiem odpowiedniego ustawienia definicji ceny, zakładka Grupy, parametr Rodzaj ceny. 22/159

23 Przeceny indywidualne zakładka karty kontrahenta Przeceny indywidualne służy do przeglądania i edycji indywidualnych Przecen okresowych. W tym miejscu można dodawać i usuwać nowe indywidualne przeceny okresowe. 23/159

24 Wprowadzanie towarów Listę towarów (kart towarowych) otwieramy wchodząc przy wykorzystaniu opcji Towary i usługi menu głównego modułu Handel. Lista towarów i usług Po otwarciu listy na ekranie zobaczymy podstawowe informacje o kartach towarów, takie jak kod, nazwa, kod kreskowy, również trzy standardowe ceny towaru: Cena podstawowa Cena hurtowa Cena detaliczna Znajduje się tam również informacja o stanie towarów w wybranym magazynie. Rozpoczęcie wprowadzania nowego towaru wykonujemy za pomocą klawisza lub klikając na przycisk znajdujący się nad listą w belce narzędziowej Nowy (Towar). Otworzy się następujący formularz: Formularz karty towaru Wprowadzanie nowej karty towaru rozpoczynamy od wprowadzenia kodu towaru. W przypadku, gdy nie ma ustalonego systemu kodowania towarów można skorzystać z automatycznego kodowania programu, pozostawiając pytajnik w polu kod. Klawiszem <Enter> przechodzimy do następnego pola Typ, w którym możemy wybrać sposób traktowania towaru przez program. Kolejne naciśnięcie klawisza <Enter> przeniesie kursor do następnego pola Nazwa, określającego nazwę towaru. Kolejne pole, to Kod kreskowy. Kod możemy nadać automatycznie wybierając w menu okna Czynności funkcję Nowy EAN, która nada numer z odpowiednią sumą kontrolną. Kolejne pole Numer katalogowy dodatkowe oznaczenie towaru. W polu Jednostka wybieramy jednostkę, według której program będzie raportował stany i obroty magazynowe. Przechodzimy do pola Stawka VAT pozwalającego określić stawkę naliczanego dla towaru podatku VAT. SWW/PKWiU jest wymagane w przypadku, gdy obrót towarem jest zwolniony z podatku. Po wprowadzeniu tych informacji możemy przejść do przypisania cen towaru. Przed wprowadzeniem pierwszej ceny kursor przechodzi przez pola Narzut (hurtowy) oraz Marża (detaliczna), w których możemy określić procenty tych wskaźników, wykorzystywanych podczas przeliczania cen. Kolejne naciśnięcie klawisza <Enter> przeniesie kursor do listy cen towarów, do linii Cena Podstawowa w kolumnie Netto. Wprowadzona tutaj cena jest podstawą wyliczeń kolejnych cen towaru. Wprowadzenie tej ceny spowoduje przeliczenie wszystkich pozostałych cen. Cena hurtowa zostanie wyliczana przez dodanie do podstawowej ceny netto procentowego narzutu hurtowego. Natomiast Cena detaliczna wyliczana jest automatycznie z ceny hurtowej poprzez dodanie marży detalicznej. Ceny w kolumnie brutto wykorzystywane są na dokumentach liczonych od wartości brutto np.: paragonu. Powstają na podstawie cen z kolumny netto poprzez dodanie kwoty podatku VAT. Po wprowadzeniu tych wszystkich informacji można zamknąć formularz przy pomocy przycisku znajdującego się w belce narzędziowej lub kombinacją klawiszy <Ctrl+Enter>. Analogicznie postępujemy przy wprowadzaniu kolejnych kart towaru. 24/159

25 Karta towaru (opakowania, usługi, produktu, receptury) Podstawowe miejsca dostępu do karty towarowej to lista Towary i usługi (Handel Towary i usługi) i lista Stany magazynowe (Handel Magazyn Stany magazynowe). Z obu tych list można także dodać nowe karty towarowe. Karta towaru podzielona została na zakładki opisane poniżej. Ogólne - zakładka karty towaru Sekcja Ogólne: Zakładka Ogólne karty towaru Kod 40. znakowe pole alfanumeryczne. Zapis w tym polu nie może powtarzać się dla jakiejkolwiek innej karty. Istnieje także mechanizm automatycznego nadawania kodów dla towarów. Autonumeracja wykonywana jest zawsze, jeżeli wpisany kod kończy się znakiem "?". Jeżeli przed znakiem "?" znajduje się napis, to jest on traktowany jako prefiks do autonumeracji (AX? --> AX0012). Autonumeracja może być dokonywana albo podczas zapisu (ustawienie domyślne) albo od razu po wpisaniu kodu. Zachowanie to można zmienić przy pomocy flagi 'Kod nadawany dopiero podczas zapisu' na zakładce Handel/Towary w konfiguracji. Drugie ustawienie może jednak skutkować nadaniem dwóm jednocześnie dodawanym towarom tego samego kodu, dlatego zalecamy pozostawić domyślne ustawienie. Typ określa rodzaj karty (usługa, towar, produkt, receptura, opakowanie). Usługa nie podlega obrotowi magazynowemu. Karta produktu i receptury posiada dodatkową zakładkę Kompletacja, na której ustala się procedurę kompletacyjną (skład produktu), Nazwa 80 znakowe pole alfanumeryczne. Nazwa nie musi być unikalna. Kod kreskowy pole alfanumeryczne. Opakowanie włączenie parametru, definiuje wprowadzony towar, jako opakowanie Numer katalogowy dodatkowe pole alfanumeryczne. Podczas wprowadzania pozycji dokumentu poprzez wpisanie ciągu znaków w Towar listy pozycji system wyszukuje towary, bez konieczności wywoływania listy pomocniczej towarów wg następujących parametrów: Kod, Nazwa, Kod kreskowy, Nr katalogowy i Numer CN (nr scalonej nomenklatury towarowej). Jednostka podstawowa jednostka karty, wg której rejestrowane są obroty w magazynie. Jednostka wybierana jest z listy zdefiniowanych w systemie jednostek. Jeżeli towar podlegał obrotowi, w przypadku konieczności zmiany jednostki, zaleca się wyprowadzenie towaru z magazynów, zablokowanie starej karty, założenie nowej z nową jednostka podstawową i wprowadzenie odpowiednich ilości do magazynów (w tej sytuacji problem mogą stanowić korekty ilościowe zakupu z powodu całkowitego rozchodowania towaru) lub użycie funkcji narzędziowej Ustaw jednostkę (patrz: Zmiana jednostki na karcie towarowej), VAT sprzedaży stawka wg której liczony jest VAT na dokumentach sprzedaży (istnieją wyjątki np. faktura FD - sprzedaży do krajów UE), VAT kaucji stawka wg której liczony jest VAT w dokumentach wydania/przyjęcia opakowań. Parametr historyczny zależny od daty dokumentu, na którym jest stosowana kaucja i widoczny na kartotece towarowej jako parametr tylko do odczytu. Domyślnie stawką VAT kaucji jest NP. Przyjęcie kaucji za opakowania zwrotne nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Obowiązek podatkowy w VAT powstaje dopiero, jeżeli kontrahent nie zwróci opakowań w ustalonym w umowie terminie. VAT zakupu stawka wg której liczony jest VAT na dokumentach zakupu (istnieją wyjątki np. faktura FIUE zakupu w kraju UE), SWW/PKWiU pole wymagane przy innej stawce VAT niż 23% Sekcja Ceny: Narzut w standardowej konfiguracji wartość procentowa, o którą powiększana jest Cena hurtowa w stosunku do podstawowej (liczone od stu ) Marża w standardowej konfiguracji wartość procentowa, o którą powiększana jest Cena detaliczna w stosunku do hurtowej (liczone w stu ) Ostatnia zakupu/n parametr niepodlegający edycji, przedstawia ostatnią cenę zakupu netto Tabela cen Tabela przedstawia standardowo zdefiniowane w systemie ceny, powiązane z kartą towaru: Podstawowa wartość ceny nadawana z ręki. W standardowej konfiguracji systemu stanowi podstawę wyliczenia ceny Hurtowej w oparciu o wartość narzutu i Detalicznej w oparciu o wartość marży, Hurtowa wyliczana automatycznie w oparciu o wartość narzutu po wprowadzeniu wartości ceny Podstawowej, liczona od stu, czyli jako narzut. Wykorzystywana na dokumentach sprzedaży typu FV, Detaliczna wyliczana automatycznie w oparciu o wartość marży na bazie wartości ceny Hurtowej, liczona w stu, czyli jako marża. Wykorzystywana na dokumentach sprzedaży typu PAR. Istnieje możliwość zdefiniowania dowolnej liczby cen związanych z kartą towarową. 25/159

26 Kolumny tabeli cen: Definicja nazwa ceny pobrana z definicji ceny. Priorytet parametr pobrany z definicji ceny. Korygowana włączony (zaznaczony) parametr pozwala wprowadzić na kartę cenę z ręki lub ustawić inną niż podstawowa jednostkę. Włączenie parametru spowoduje brak automatycznego wyliczenia ceny w przypadku zmiany ceny Podstawowej. Netto wartość ceny netto. Brutto wartość ceny brutto. Jednostka parametr związany z ceną, podpowiada jednostkę na dokumencie. Jeśli włączymy parametr Korygowana i zmienimy jednostkę (przy zastosowaniu odpowiedniego przelicznika) przy cenie Hurtowej np. z szt. na para, to na dokumencie FV domyślną jednostką sprzedaży będzie para. Połącz parametr standardowo włączony. Powoduje, że cena netto od brutto różni się VAT-em sprzedaży. Przy wyłączonym parametrze możemy dowolnie ustanowić cenę netto i brutto. W takiej sytuacji VAT będzie liczony od ceny wykorzystanej na dokumencie (np. na PAR od ceny detalicznej brutto). Standardowa ilość ilość podpowiadana na dokumencie. Pole w standardzie wypełnione wartością 1. Narzut % - wartość wyliczona w oparciu o procent narzutu dodawany do ostatniej ceny zakupu. Tylko do odczytu. Marża kwotowa wartość wyliczona w stosunku do ostatniej ceny zakupu. Tylko do odczytu. Marża wartość wyliczona w stosunku do ostatniej ceny zakupu. Tylko do odczytu. Dodatkowe zakładka karty towaru Sekcja Dodatkowe: Zakładka Dodatkowe karty towaru Do wyprzedaży transakcje przychodu są zablokowane, można jedynie rozchodować towar do wyczerpania zapasów. Blokada towar z włączonym parametrem nie podlega wyświetlaniu na listach w standardowych ustawieniach, w przyszłości nie będzie mógł być wykorzystywany na dokumentach. Precyzja ceny ceny zaokrąglane do wskazanej liczby cyfr po przecinku Aktualizacja cen przychodem jeden z parametrów decydujący czy ceny na karcie mają być zmieniane wraz ze zmianą cen zakupu. Dopuszczalne wartości: Zawsze zawsze następuje lub jest proponowana zmiana, Nigdy zmiany cen zakupu nie wpływają na zmiany cen na karcie towaru, Tylko wzwyż oznacza, że zmiana ma miejsce, jeśli ostatnia cena zakupu jest większa od poprzedniej. Usługa podnosząca wartość magazynową towarów parametr jest przenoszony na pozycję dokumentu. Skutkuje powiększeniem wartości magazynowej pozostałych pozycji dokumentu proporcjonalnie do ich wartości, łącznie o wartość tak oznaczonej pozycji. Stosowany głównie w nabyciu wewnątrzwspólnotowym. VAT liczony od marży parametr dla biur turystycznych. Nie zaleca się włączania bez konsultacji. Kartoteka pozycji, od której na dokumencie liczony jest VAT od marży powinna posiadać ustawienia parametru typ na wartość Towar i włączony parametr VAT liczony od marży. Stawka NP ustawiana jest automatycznie dla pozycji na dokumencie, natomiast kartoteka tej pozycji/towaru powinna posiadać właściwą stawkę VAT sprzedaży. Wyliczenie VAT marża następuje na poziomie księgowości dla dokumentu Wprowadzonego, poprzez uruchomienie z menu Czynności funkcji Naliczanie/VAT od marży. Def powstania obowiązku VAT (sprzedaż) wybór algorytmu ustalania daty powstania obowiązku podatkowego wynikającego ze sprzedaży tego towaru, parametr przenoszony na pozycję dokumentu, istotny dla deklaracji VAT. Podatnik nabywca (odwrotne obciążenie) oznaczenie towarów, dla których podatnikiem podatku VAT jest nabywca (a nie standardowo sprzedawca), np. w przypadku handlu złomem. Sekcja Intrastat: Kod CN kod ośmioznakowy, niezbędny na towarach wykorzystywanych w obrocie z krajami UE, wykorzystywany w deklaracji Intrastat. Jednostka uzupełniająca dla niektórych rodzajów towarów (objętych pewnymi kodami CN) w deklaracji Intrastat wymagane jest podanie ilości w określonej jednostce uzupełniającej. Dla takich towarów należy wypełnić to pole. Jeśli jest inna niż podstawowa należy wprowadzić przelicznik miedzy jednostkami. Definicja jednostki musi mieć włączony odpowiedni parametr by mogła być wykorzystywana na deklaracji Intrastat. Nazwa przenoszona na deklarację Intrastat - nazwa wymagana na deklaracji Intrastat. Jeśli jest zgodna z nazwą ogólną, to pole nie musi być wypełniane. Kraj pochodzenia domyślny kraj pochodzenia przenoszony na pozycję dokumentu przychodu uwzględnianego w deklaracji Intrastat. Sekcja Opis na dokumencie: Dozwolona edycja - włączony parametr umożliwia edycję nazwy i opisu na pozycji dokumentu Pole opis pole do wprowadzenia dowolnej treści opisującej towar. Parametr powyżej pozwala na edycję tego opisu. Odpowiedni parametr na definicji dokumentu decyduje o tym czy opis jest drukowany na dokumencie (patrz: Ogólne zakładka formularza definicji dokumentu ). 26/159

27 Jednostki i opakowania zakładka karty towaru Sekcja Jednostki: Podstawowa jednostka towaru parametr tożsamy z parametrem z zakładki Ogólne. Jednostka, w której prowadzone są stany magazynowe. Masa netto jednostki towarowej parametr standardowo wykorzystywany w deklaracji Intrastat. Na jego podstawie obliczana jest masa netto dla pozycji deklaracji. Alternatywna jednostka towaru druga jednostka, która może być wykorzystywana do określania ilości na dokumentach magazynowych/handlowych (poza jednostką podstawową. Wymaga to konfiguracji wyglądu okna). Jednostka alternatywna musi mieć przeliczenie do jednostki podstawowej ogólne (Handel Jednostki) lub indywidualne (patrz rys. powyżej) na karcie towarowej oraz definicja dokumentu wymaga włączenia parametru Używaj alternatywnej jednostki ilości. Niezbędne jest zarejestrowanie przelicznika (jak na rys.). Uwaga: Na pozycji dokumentu dodajemy pole Ilość alternatywna (patrz rozdział: Konfiguracja list będących pozycjami formularza). Jednostka reszty towaru parametr pomocniczy, który wraz z jednostką alternatywną może być wykorzystany na wydrukach dokumentów handlowo-magazynowych. Przykład: sprzedajemy 15 butelek płynu pakowanych po 6 szt. w paczce. Na formularzu zapisujemy 15 szt., na wydruku możemy uzyskać zapis 2 paczki i 3 szt. (jednostka reszty). Wydruki takie realizowane są na zamówienie. Sekcja Indywidualne przeliczniki jednostek towaru: Sekcja zawiera tabelę, w której rejestrujemy indywidualny (tylko dla danego towaru) przelicznik. Zapis aktywujemy poprzez kliknięcie myszą w pierwsze pole w pierwszej kolumnie tabeli (Nagłówek Bazowa). Z rozwiniętej listy wybieramy jednostkę, która będzie przeliczana na jednostkę wybraną analogicznie w drugiej kolumnie (Nagłówek Wyliczana). Współczynnik rejestrujemy w postaci ułamka zwykłego z wykorzystaniem znaku / (ukośnik). Wzór obrazuje przeliczenie. Na kartotece towarowej przelicznik rejestrujemy w jedną stronę, a system dokonuje obustronnych przeliczeń miedzy dwiema jednostkami. Fragment karty z tabelą przeliczników jednostek Sekcja Schematy opakowań Sekcja zawiera listę schematów opakowań przypisanych do towaru. Można je wybierać z listy zdefiniowanych wcześniej schematów. Jeden ze schematów przypisanych do towaru może być oznaczony jako domyślny dla przychodu, podobnie jeden z nich może być oznaczony jako domyślny dla rozchodu. Schematy oznaczone jako domyślne są wyświetlane nad listą: Schemat przyjęć opakowań domyślny schemat, który będzie zastosowany do automatycznego wyliczania ilości opakowań podczas przyjmowania towaru. Z poziomu tego pola dostępny jest podgląd schematu. 27/159

28 Schemat wydań opakowań domyślny schemat, który będzie zastosowany do automatycznego wyliczania ilości opakowań podczas wydawania towaru. Z poziomu tego pola dostępny jest podgląd schematu. Schematy opakowań są definiowane z poziomu listy Schematy opakowań, w folderze Magazyn. Sposób budowania schematu opakowań został szczegółowo omówiony w rozdziale Schematy opakowań. Schemat opakowań można przypisać do towaru wskazując go na liście otwieranej po rozwinięciu pola Schemat opakowań lub wybierając opcję Nowy (schemat opakowań towaru) i edytując dane w oknie, które zostanie wyświetlone. Okno schematu opakowania Kody zakładka karty towaru Zakładka zawiera listy własnych oraz obcych kodów towaru. Każdy kod obcy może być powiązany z listą kontrahentów, którzy się nim posługują. Wszystkie kody mogą być wykorzystywane do wyszukiwania towarów na ich liście lub podczas dodawania pozycji dokumentu, jeśli lokator listy towarów zostanie odpowiednio skonfigurowany. Dla każdego kodu można wybrać jeden z 3 jego rodzajów: EAN13 Prefiks EAN 13 (prefiks kodu wagowego) Inny Zakładka Kody karty towaru Jeśli wybrano rodzaj kodu EAN13, system będzie kontrolował jego poprawność i wyświetli ostrzeżenie w przypadku, gdy wpisany kod jest niepoprawny. Aby przypisać kontrahenta do danego kodu obcego należy zaznaczyć kod na liście, a następnie dodać kontrahenta do na sąsiedniej liście wpisując jego kod/nazwę w wierszu lub wybierając go z listy rozwijanej. Kody obce stosowane przez kontrahenta można również edytować z poziomu cennika indywidualnego. Zamówienia i zamienniki - zakładka karty towaru Zakładka Zamówienia karty towaru Sekcja Aktualny stan zamówień prezentuje informacje na temat aktualnych stanów zamówień na towar z wyszczególnieniem zamówień dostawców i odbiorców. 28/159

29 Sekcja Generowanie zamówień: Dostawca kontrahent, na którego wystawiane będą automatycznie generowane zamówienia przy wyborze wartości Karty towaru dla parametru Dostawca według na formularzu Generatora zamówień. Zaokrąglenie i jednostka zamawianych towarów w parametrze podajemy ilość i jednostkę. Zamówienia tworzone generatorem będą w tej jednostce i w wielokrotności podanej ilości. Przykład: jeśli wpiszemy 20 szt., a system wyliczy, że należy zamówić 35, to zaokrągli zamówienie do 40 szt. Jeśli parametr pozostaje pusty to generowane są zamówienia na odpowiednie ilości w jednostce podstawowej. Ustawienia indywidualne dla magazynów wyświetla informacje na temat magazynu, na jakim znajduje się towar, ostatniej ceny Netto, po jakiej towar był zakupiony Stan minimalny parametr dla generatora zamówień, odrębny dla każdego magazynu Stan maksymalny parametr dla generatora zamówień, odrębny dla każdego magazynu Sekcja Ustawienia indywidualne dla magazynów prezentuje ostatnie ceny przyjęcia do poszczególnych magazynów oraz umożliwia określenie minimalnego i maksymalnego stanu towaru dla każdego magazynu. Mogą one być wykorzystywane podczas generowania zamówień do dostawców. Sekcja Dostawcy zawiera listę dostawców towaru oraz czasy dostaw od nich. Jeden z dostawców może być oznaczony jako domyślny. Parametry te mogą być wykorzystane podczas generowania zamówień do dostawców. Zakładka Zamienniki karty towaru Sekcja Zamienniki umożliwia określenie towarów będących zamiennikami towaru podstawowego. Towary mające pełnić role zamiennika należy wybrać z ogólnodostępnej listy towarów. Zamiennik ma następujące parametry: Współczynnik - dla każdego zamiennika można określić współczynnik przeliczeniowy, czyli wskazać, jaka ilość zamiennika będzie pobierana. Dwustronny oznacza, że towar A jest zamiennikiem dla towaru B, a towar B staje się równocześnie zamiennikiem dla towaru A. Jeżeli podczas dodawania pozycji na formularzu dokumentu rozchodowego (np. faktura sprzedaży, kompletacja) zostanie wybrany towar, którego brak w magazynie, a będzie on miał zdefiniowane zamienniki, to w momencie określania ilości towaru automatycznie pojawi się okno z dostępnymi zamiennikami, za pomocą którego będzie można wybrać odpowiednie zamienniki (czytaj: Zamienniki towaru). Można również otworzyć formularz z listą zamienników do danego towaru na liście Cennika (Towary i usługi), w tym celu należy dla zaznaczonego towaru wybrać z menu Czynności polecenie Zamiennik towaru lub użyć klawisza. Na formularzu z zamiennikami dostępne są między innymi pola: Ilość potrzebna - ilość z pozycji dokumentu lub jeśli lista jest otwierana bez kontekstu pozycji, np. z poziomu Cennika, to będzie wyświetlana ilość 1. Ilość dostępna - obliczona bez uwzględniania ilości pobranej przez pozycję dokumentu, czyli ilość wyliczona standardowo Ilość z zamiennikami - ilość dostępna + suma z kolumny Ilość zastępowana. Ilość zastępowana ilość faktycznie wykorzystanego zamiennika. Ilość pobierana - zmienia się w stosunku do ilości zastępowanej w zależności od współczynnika. Przykładowo, jeśli dla towaru A jest ustawiony zamiennik B z ustawionym współczynnikiem 2:1, wówczas w przypadku wprowadzenia 10 szt. towaru A ilość pobierana towaru B wyniesie 5 szt. Lista zamienników towaru uwzględnia także relacje zamienników do ich zamienników, czyli jeśli towar A ma zamiennik B, a towar B ma zamiennik C, to na liście zamienników towaru A będą widoczne towary B i C. Kompletacja zakładka karty produktu Występuje tylko dla kart o typie Produkt. Wygląd sekcji Składniki kompletu na karcie produktowej różni się od tego na karcie recepturowej. Zakładka Kompletacja karty produktowej Na zakładce definiujemy parametry, według których przebiega kompletacja dokonywana dokumentem KPL. Proces kompletacji wymaga posiadania składników. W składzie produktu można uwzględnić usługę lub recepturę. Receptura zapisana na karcie produktu jest traktowana jak usługa tzn. jej wartość zostanie uwzględniona w wartości produktu. Składniki wydane dokumentem KPLW będą pochodzić z karty produktu, a nie karty receptury. Wartość usługi lub receptury dla danego produktu określamy w kolumnie Wartość tabeli składników na zakładce Kompletacja karty produktu. Sekcja Towar jako produkt: Produkowana ilość podajemy ilość i jednostkę. Ilość może być różna od 1, może również zawierać miejsca po przecinku. Uwaga parametr nie weryfikuje, czy dla danej jednostki są dopuszczone miejsca po przecinku. Operator musi zweryfikować poprawność wartości, a także to, czy użyto w tym polu jednostki podstawowej. Tylko pełne komplety ustawienie NIE oznacza możliwość produkcji dowolnej ilości (przy pokryciu magazynowym w surowcach). Ustawienie TAK oznacza produkcję tylko wielokrotności poprzedniego parametru. 29/159

30 Magazyn produktów gotowych magazyn, do którego trafia wyprodukowana ilość. Pole nie musi być uzupełniane, jeśli jest to magazyn główny (w systemie enova) firmy. Sekcja Składniki kompletu: Karta przechowuje w tabeli jedną listę składników kompletacji. Można ją na bieżąco modyfikować przed procesem kompletacji. Kolumny tabeli: Towar surowiec w procesie kompletacji, można wprowadzić usługę lub recepturę. Ilość ilość surowca w dowolnej jednostce potrzebna do wyprodukowania ilości produktu określonej w polu Produkowana ilość. (Należy pamiętać o przelicznikach jednostek, jeżeli w tym polu nie użyje się standardowej jednostki składnika). Magazyn magazyn, z którego pobierane są surowce. Jeśli nie jest wypełniony, to surowce pobrane będą z magazynu głównego (w systemie enova) firmy. Wartość Pole pozwala określić wartość usługi lub receptury dla ilości produktu określonej w polu Produkowana ilość. Kompletacja zakładka karty receptury Występuje tylko dla kart o typie Receptura. Wygląd sekcji Składniki i produkty receptury na karcie recepturowej różni się od tego na karcie produktowej. Zakładka Kompletacja karty receptury Na zakładce definiujemy parametry, według których przebiega proces dekompletacji rejestrowany dokumentem KPL. Proces kompletacji wymaga posiadania składników do produkcji. Receptura musi zawierać przynajmniej jeden składnik towarowy i jeden produkt. Na karcie receptury produktem może być towar (nie koniecznie produkt). W składzie procedury można uwzględnić usługę lub recepturę. Receptura zapisana na karcie receptury jest traktowana jak usługa tzn. jej wartość zostanie uwzględniona w wartości produktu. Pobierając na dokument kompletacji KPL recepturę (zamiast produktu), dokonujemy kompletacji wg receptury karty recepturowej, a produktami są produkty z karty recepturowej. Wartość usługi lub receptury dla danej karty recepturowej określamy w kolumnie Wartość tabeli składników i produktów. Sekcja Składniki i produkty receptury: Karta przechowuje w tabeli procedurę kompletacji i dekompletacji. Można ją na bieżąco modyfikować przed procesem kompletacji. Kolumny tabeli: Typ pole wyboru: składnik/produkt. Wybór składnika oznacza, że receptura pobrana na dokument kompletacji KPL spowoduje wydanie tego składnika z magazynu dokumentem KPLW. Jeśli składnikiem jest usługa lub receptura, to będzie ona zapisana na dokumencie KPLW jako usługa powiększająca wartość produktu. Wybór produktu oznacza, że receptura pobrana na dokument kompletacji KPL spowoduje zarejestrowanie tego produktu/towaru na dokumencie KPLP i przyjęcie go na stan magazynu. Towar wskazuje, która konkretna karta będzie traktowana jako składnik lub usługa w procesie kompletacji lub dekompletacji. Można stosować karty usługowe lub recepturowe jako składniki. Nie należy stosować karty usługowej lub recepturowej jako produktu, gdyż wartość dokumentu magazynowego przyjęcia KPLP będzie powiększona o wartość usługi. Zastosowanie usługi lub receptury jako produktu doprowadzi do niezgodności wartości magazynu z wartością dokumentów przyjęć. Ilość dla składnika: ilość pobierana z magazynu w trakcie kompletacji dla ilości produktów zarejestrowanych na karcie tej receptury. Ilość może być podana w dowolnej jednostce (Należy pamiętać o przelicznikach jednostek, jeżeli w tym polu nie użyje się standardowej jednostki składnika). Dla produktu: ilość wprowadzana do magazynu w trakcie kompletacji, gdy na dokumencie kompletacji KPL określimy ilość receptury =1. Ilość może być podana w dowolnej jednostce (Należy pamiętać o przelicznikach jednostek, jeżeli w tym polu nie użyje się standardowej jednostki składnika). Wartość Pole aktywne dla usług, receptur oraz produktów (nie aktywne dla 1-go produktu). Pole pozwala określić wartość usługi lub receptury dla ilości produktów określonych w danej recepturze. Wartość będzie rozrzucona na poszczególne produkty wg proporcji między nimi. Wartość proporcji miedzy produktami (wyrażona w PLN) określamy w tym samym polu, jeśli są przynajmniej dwa produkty na recepturze. Domyślną wartością jest 1 PLN, ale może ona być edytowana. Jeśli proporcja wynosi 1:1, to znaczy, że każdy z produktów zostanie wprowadzony do magazynu w tej samej wartości (o ile posłużono się jednostką podstawową do produktów); proporcja 2:1 oznacza że produkt A będzie miał 2x większą wartość od produktu B. Ustawienie w konfiguracji systemu wykonywania kompletacji wg cen ewidencyjnych jest nadrzędne i w takiej sytuacji proporcje z karty recepturowej są pomijane. Proporcja parametr warunkowy TAK/NIE. Standardowe ustawienie TAK oznacza, że obowiązuje proporcja wartości między produktami. Ustawienie NIE oznacza, że dany produkt nie podlega proporcji. Tzn., że proces kompletacji wprowadzi do magazynu ten produkt w cenie/wartości określonej w polu Wartość, a dla reszty produktów (podlegających proporcji) przydzielona zostanie proporcjonalnie reszta kosztu własnego produkcji (system nie dopuszcza wartości ujemnych). Magazyn magazyn, z którego pobierane są składniki lub magazyn, do którego wprowadzane są produkty. Jeśli nie jest wypełniony, to operacja dokonywana jest w magazynie głównym (w systemie enova) firmy. Różnice na zakładce Kompletacja między kartą produktu i receptury Zakładka Kompletacja występuje tylko dla kartotek typu Produkt i Receptura. Ze względu na zupełnie różny sposób działania tych kartotek zostaną wyjaśnione różnice pomiędzy nimi. Kartoteka produktu 30/159

31 Kartoteka produktu jest bardzo podobna do zwykłej kartoteki towarowej. Produkt posiada stan magazynowy, może być przyjmowany i wydawany dokumentami innymi niż kompletacja. Produkt można zarówno wyprodukować w procesie kompletacji, jak i kupić u zewnętrznego dostawcy, produkt można sprzedać, przesunąć do innego magazynu itp. Zasadniczą różnicą pomiędzy kartoteką produktu i towaru jest to, że produkt posiada zakładkę Kompletacja, na której określamy składniki, z jakich może zostać złożony. Karty typu Produkt mogą być użyte w dokumencie kompletacji. Dla produktu można określić tylko jedną listę składników. Jeżeli dany produkt (komplet) może być składany wg różnych przepisów, wówczas możemy posłużyć się: Kartoteką recepturową jeżeli jest to powtarzalny przepis, wg którego będziemy kompletować dany produkt wielokrotnie Edycją listy składników podczas kompletacji jeżeli jest to jednorazowe odejście od standardowej listy składników, np. dla składanego zestawu komputerowego została zastosowana inna karta graficzna (o edycji składników będzie w dalszych rozdziałach) Kartoteka receptury W odróżnieniu od kartoteki produktowej receptura jest bytem nieco wirtualnym. Nie posiada ona stanu magazynowego, nie może zostać kupiona czy sprzedana. Natomiast podobnie jak produkt posiada zakładkę Kompletacja. Przy czym dla receptury na zakładce Kompletacja określa się zarówno składniki jak i produkty. Jest to więc przepis jak z określonej listy składników stworzyć określoną listę produktów. Możemy mieć więc kilka przypadków: Wiele składników i wiele produktów w takim przypadku w wyniku poskładania z wielu elementów składowych powstaje nam kilka różnych produktów, może to być np. odzwierciedlenie przypadku powstania produktu głównego i produktów ubocznych czy produktu głównego i odpadów. Jeden składnik i wiele produktów jest to typowy przypadek dekompletacji przykładowo w wyniku poddania procesowi demontażu z silnika (składnik) powstaje rotor i stojan (produkty) Wiele składników i jeden produkt jest to przypadek bardzo podobny do kartoteki produktowej. Z tym, że dla produktu możemy podać tylko jedną listę składników (jeden przepis ). Natomiast w przypadku kart typu receptura możemy stworzyć wiele receptur, posiadających różne listy składników i ten sam produkt (alternatywne receptury dla jednego produktu). Oczywiście można również zdefiniować recepturę posiadającą jeden składnik i jeden produkt. W przypadku kartoteki recepturowej, jako produkty mogą być wybrane dowolne kartoteki towarowe ( produkt wybrany na recepturze nie musi być kartoteką typu produkt może być kartoteką typu towar) Z drugiej strony składnikami mogą być zarówno towary jak i produkty czyli coś, co powstaje jako produkt w wyniku jednej kompletacji, może być składnikiem dla innej receptury. 31/159

32 Dokumenty Metody tworzenia nowych dokumentów Podstawową funkcją systemu jest rejestracja dokumentów. W zależności od okoliczności i potrzeb można je tworzyć różnymi metodami. Zasadniczo operator może utworzyć dokument ręcznie i kolejno wypełnić jego pola oraz dodać pozycje, albo wybrać metodę, która inicjuje dokument wraz z pozycjami i zazwyczaj tworzy relacje do innego dokumentu. Dodanie dokumentu z ręki Przycisk dodawania na liście dokumentów Po prawej stronie listy dokumentów znajduje się przycisk dodawania nowego dokumentu, domyślnego dla danej listy (powinien być to najczęściej generowany dokument na liście). Jego kliknięcie otwiera pusty formularz do wypełnienia. Operator kolejno wypełnia pola i dodaje pozycje dokumentu, kończąc operację jego zatwierdzeniem. Przykładem takiego ręcznego dodania dokumentu jest utworzenie dokumentu zamówienia odbiorcy (ZO). Dokument ZO, dodany tą metodą, powstaje bez relacji do innych dokumentów. Podobnie można utworzyć fakturę FV, jednakże ona automatycznie utworzy dokument WZ pozostający z nią w relacji. Przycisk dodawania dokumentu Wybór rodzaju nowego dokumentu z menu Pod przyciskiem dodawania nowego dokumentu na listach, na których można dodać więcej typów dokumentów niż jeden, znajduje się dwie małe strzałki skierowana w dół. Jej kliknięcie rozwija menu dostępnych dokumentów. Wybór dokumentu z menu inicjuje jego formularz. Reszta czynności jest typowa dla ręcznego uzupełniania formularza. Menu dodawanych dokumentów na liście faktur sprzedaży Tworzenie dokumentu w relacji do innego dokumentu/dokumentów Samoczynne tworzenie dokumentów Z samoczynnym powstawaniem dokumentów mamy do czynienia, gdy relacja między dokumentami zdefiniowana jest w taki sposób, że dokument podrzędny powstaje automatycznie wraz z nadrzędnym. (Czytaj rozdział: Parametry relacji między dokumentami). Przykładem takiego działania jest powiązanie dokumentu handlowego faktury FV z dokumentem magazynowym WZ. WZ powstaje automatycznie wraz z FV (gdy dodawane są pozycje towarowe do dokumentu), wraz z nim jest zatwierdzany i synchronicznie przesuwany do bufora. Menu Relacje Metoda wymaga skonfigurowania w Opcjach relacji między dokumentami (Czytaj rozdział: Parametry relacji między dokumentami). W takiej sytuacji na liście dokumentów, po zaznaczeniu dokumentu (lub kilku), w menu Czynności odnajdziemy zestaw propozycji dotyczących utworzenia nowego dokumentu. Na rysunku zostanie zaprezentowany przykład inicjacji zbiorczej faktury FV do kilku dokumentów zamówienia od odbiorcy ZO. Zaznaczamy na liście właściwe dokumenty ZO np. za pomocą myszki i klawisza i w menu Czynności wybieramy nazwę relacji (w przykładzie ta nazwa to Faktura), a po rozwinięciu menu wybieramy oczekiwany wariant (np. zbiorczy nowy) utworzenia dokumentu podrzędnego. Ta opcja docelowo inicjuje dokument, który teoretycznie (zależy od szczegółów definicji relacji, dostępności towarów) powinien zawierać pozycje wszystkich zaznaczonych dokumentów nadrzędnych ZO. 32/159

33 Tworzenie zbiorczego dokumentu faktury FV z wielu zamówień ZO Przyłączanie dokumentu nadrzędnego do podrzędnego Metoda wychodzi poza samą inicjację dokumentu, ponieważ dodanie samego dokumentu docelowego albo jest ręczne (opisy powyżej), albo np. w relacji z jednego dokumentu nadrzędnego. Zasadniczo metoda służy do utworzenia relacji między dokumentami i ściągnięcia pozycji dokumentu nadrzędnego na podrzędny. W tym celu z otwartego formularza dokumentu docelowego (ale z uzupełnionym polem Kontrahent), z menu Czynności, wybieramy funkcję przyłączenia istniejącego dokumentu (jak na rysunku poniżej). Przyłączanie dokumentu zamówienia ZO do faktury FV Po powyższej operacji pojawi się okno wyboru dokumentów nadrzędnych, które chcemy połączyć relacją z dokumentem docelowym, i których pozycje zostaną skopiowane na dokument faktury. Dokumenty zaznaczamy np. za pomocą myszki i klawisza <Ctrl> i zamykamy okno przyciskiem OK, przechodząc znowu do formularza dokumentu podrzędnego faktury FV. Wybór dokumentów nadrzędnych ZO na oknie pośrednim Kopiowanie dokumentu Metoda tworzy dokument doraźnie w oparciu o inny zaznaczony na liście dokument. Nie bazuje na ściśle określonej w konfiguracji relacji, lecz na formularzu z parametrami, który operator wypełnia przed zainicjowaniem formularza dokumentu docelowego. Funkcja dostępna jest w menu Czynności pod nazwą Kopiuj dokument. Zasadniczo jej celem jest stworzenie dokumentu z pozycjami, jak na dokumencie kopiowanym, ale bez relacji między dokumentami. 33/159

34 Funkcja Kopiuj dokument Przykład: Cała zakupiona dostawa ma trafić do innego magazynu, dlatego operator używa funkcji kopiowania dokumentu ZK do dokumentu przesunięcia MM. Poniżej okno z ustawieniami dla takiej operacji. Formularz parametrów kopiowania dokumentu Funkcja Utwórz dokument w menu Czynności Funkcja dostępna jest z list: Towary i usługi oraz Stany magazynowe. Działa dla zaznaczonych pozycji na liście, tzn. utworzony dokument będzie zawierał pozycje zaznaczone uprzednio na liście. Funkcja Utwórz dokument Zanim utworzony zostanie dokument, operator musi wypełnić prosty formularz z parametrami, w którym przede wszystkim musi zdefiniować, w którym magazynie powstanie dokument i jaki to będzie dokument. Okno pośrednie dla funkcji Utwórz dokument Tworzenie zamówienia do dostawcy za pomocą Generatora zamówień Czytaj rozdział Generator zamówień. Import z pliku XML Jeżeli operator otrzyma dokument w formacie XML, o wewnętrznej strukturze enova, to może go zaimportować klikając na ikonke Ustawień w górnym pasku menu Importuj zapisy Z pliku XML. Dokument w formacie XML musi mieć określony symbol dokumentu, występujący w bazie, do której jest importowany (i jako taki zostanie zaimportowany). Należy go szukać na liście, na której występują takie dokumenty. 34/159

35 Funkcja importu dokumentu w formacie XML Dokument w formacie XML może być przykładowo uzyskany z innej bazy enova poprzez funkcję w menu Czynności Narzędziowe Eksport dokumentów Do pliku. Import z pliku formatu CSV Jeżeli operator otrzyma dokument w formacie CSV z właściwymi nagłówkami kolumn do importu, to może go zaimportować klikając na ikonke Ustawień Importuj zapisy Dokumenty handlowe i raporty kasowe (TXT) w górnym pasku menu Okno pośrednie relacji między dokumentami Relację można określić jako łącznik między dokumentami. Przykładem tego łącznika może być relacja między dokumentem faktury FV (nadrzędnym) a wydaniem magazynowym WZ (podrzędnym). Jest to przykład relacji, w której przy standardowej konfiguracji nie występuje okno pośrednie. Dokument WZ powstaje automatycznie wraz z FV. Relacja jest zdefiniowana w konfiguracji dokumentu nadrzędnego (w podanym przykładzie FV). Jej formularz jest rozbudowany i szczegółowo określa wiele zależności między łączonymi dokumentami (Czytaj rozdział: Parametry relacji między dokumentami). Relacja może być zdefiniowana w taki sposób, że zanim powstanie dokument podrzędny, operator musi dokonać wyboru pozycji i uzupełnić pola na oknie pośrednim między dokumentami. Poniżej przedstawiono rodzaje okien pośrednich: Wybór magazynu Okno pośrednie z wyborem magazynu dla dokumentu podrzędnego (docelowego) Wybór magazynu następuje poprzez zaznaczenie kursorem odpowiedniego wiersza. Dokument docelowy powstanie we wskazanym magazynie. Okno zamykane jest przyciskiem OK albo klawiszami <Ctrl+Enter>. Po tej czynności system otwiera formularz dokumentu docelowego. Wybór pozycji (do zaznaczenia) Okno pośrednie do zaznaczania pozycji Na oknie wyboru pozycji operator określa ilości towarów, jakie mają być zapisane na dokumencie podrzędnym (tworzonym), zapisując je w kolumnie Ilość. Kolejne kolumny tego formularza dostarczają informacji o dostępności danego towaru. Szybką metodą zaznaczenia wszystkich pozycji jest użycie klawisza Zaznacz wszystkie znajdującego się pod tabelą pozycji. Do wyboru również jest magazyn, do którego dokument docelowy ma być przypisany. Domyślnie pole jest wypełnione zgodnie z magazynem, z którego pochodzi dokument nadrzędny (gdy podrzędny tworzony z wielu dokumentów, pole wypełnione jest zgodnie z magazynem pierwszego dokumentu). W konfiguracji, w której jako dokument podrzędny powstaje przesunięcie międzymagazynowe MM, tylko okno wyboru pozycji umożliwia wskazanie magazynu docelowego dla przesunięcia międzymagazynowego (jak na rysunku parametr Magazyn docelowy przesunięcia). Wybór pozycji (pozycje zaznaczone) Formularz z zaznaczonymi pozycjami jest identyczny z formularzem z pozycjami do zaznaczenia. Różni go wypełnienie kolumny ilość. Jeśli operator nie dokonuje żadnych zmian, zamyka okno przyciskiem OK., albo klawiszami <Ctrl+Enter>. Po tej czynności system otwiera formularz dokumentu docelowego. Wpływ dokumentów na stan magazynu Poniżej opisano standardowe zachowanie i oddziaływanie na stan magazynu dokumentów i korekt do nich. Jednocześnie zwracamy uwagę, że jest to standard, co nie oznacza, że ich działanie nie może być zdefiniowane inaczej. Dokumenty wydań (sprzedaż/rozchód magazynowy) wpływają na stan magazynu już w momencie powstawania (czyli: moment powstawania, stan bufor i zatwierdzony). 35/159

36 Dokumenty przyjęć (zakup/przychód magazynowy) wpływają na stan magazynu w momencie zatwierdzania (stan zatwierdzony). Korekty, tak do wydań, jak i do przyjęć, wpływają na stan magazynu w chwili zatwierdzania (stan zatwierdzony). Dokument korekty odzwierciedla końcowy stan transakcji. Czyli na korektach sprzedaży/wydań magazynowych w polu ilość wpisujemy ostatecznie sprzedaną lub wydaną ilość, na korektach zakupu/przyjęć w polu ilość wpisujemy ostatecznie zakupioną lub przyjętą ilość. Stan dokumentu Stan dokumentu widoczny jest po otwarciu formularza dokumentu w jego prawym górnym rogu. Pole to może być także dodane do listy dokumentów, co zaprezentuje stan dokumentu bez otwierania formularza. Dodanie pola dokonujemy za pomocą Projektowania listy (górne menu Lista Projektuj listę) Pole Stan może przyjmować cztery wartości: Bufor dokument podlega edycji, ograniczenia w poszczególnych polach mogą wynikać z dodatkowych ustawień i zakazów, czy sposobu funkcjonowania systemu. Edycja przede wszystkim dotyczy kontrahenta, płatności i pozycji dokumentu, w tym ilości i cen. Przesunięcie dokumentu do bufora możliwe jest ze stanu Zatwierdzony i Anulowany. Zatwierdzony dokument nie podlega edycji w szczególności w zakresie danych kontrahenta, edycji pozycji dokumentu i płatności. Mogą być edytowane niektóre pola np. cechy zgodnie z ich definicją lub zmian można dokonywać funkcjami specjalnymi udostępnionymi prawami (menu Czynności np. zmiana kontrahenta). Dokument przy odpowiednich uprawnieniach może być przesunięty do stanu bufor, o ile nie koliduje to z wyliczeniami obrotów i zasobów (np. mając uprawnienia nie można cofnąć do bufora dokumentu, który był korygowany. Anulowany możliwość anulowania zależy od parametru na definicji dokumentu. Dokument nie podlega edycji. Skutki anulowania są różne w zależności od typu dokumentu. W standardowych ustawienia dla dokumentu zamówienia odbiorcy ZO anulowanie oznacza przejście w stan anulowany i skasowanie zasobów zamówionych, dokument traci możliwość przekształcenia do faktury. Dla dokumentu faktury FV anulowanie oznacza poza zmianą stanu skasowanie płatności, a także anulowanie dokumentu podrzędnego WZ (ponieważ są zsynchronizowane), co pociąga skasowanie obrotów, a więc powrót towaru do magazynu. Zablokowany Dokument nie podlega edycji. Stan uzyskiwany jest po zmianie stanu dokumentu w Ewidencji dokumentów na inny niż bufor. Dokument w takim stanie nie podlega funkcji przesunięcia do bufora. Dokumenty, które nie trafiają do Ewidencji dokumentów, mogą przyjmować tylko trzy pierwsze stany. Przesunięcie dokumentu do bufora (zmiana stanu) Producent zdecydowanie odradza przesunięcia dokumentów do bufora. Zalecamy odbieranie uprawnień do takiej funkcjonalności, jednocześnie informujemy, że rola Sprzedaż-fakturzysta nie posiada uprawnień do przesuwania dokumentów do bufora. Jeśli operacje przesunięć dokumentów do bufora ze stanu zatwierdzonego są wykonywane, to po ponownym zatwierdzeniu, dokument rozchodu powinien być przez operatora weryfikowany pod kątem obrotów (zakładka Marża dokumentu) ilościowo i wartościowo. Jeśli takie operacje muszą być wykonane, powinny być wykonywane z poziomu listy, z zapisem do bazy przesunięcia do bufora. Zdecydowanie odradza się przesuwanie dokumentu do bufora z poziomu otwartego formularza dokumentu, jak również przydzielanie uprawnień do tej funkcji. Ta forma przesunięcia do bufora nie jest rejestrowana w bazie. W systemie występują dwie metody przesuwania dokumentów do bufora: Z poziomu listy dokumentów Z poziomu formularza danego dokumentu Producent nie uważa za niezbędne posiadanie dostępu do takiej funkcji przez operatorów, ale jeśli jest to konieczne, sugerujemy korzystanie z przesunięcia z poziomu listy dokumentów. Jest to bezpieczniejsze np. ze względu na współużytkowanie dokumentów. W takiej sytuacji informacja o przesunięciu do bufora z poziomu listy jest natychmiast zapisywana do bazy danych. Przesunięcia z poziomu listy w początkowej fazie (przed potwierdzeniem) są dokonywane tylko na poziomie interfejsu użytkownika. Automatyczne korekty dokumentów magazynowych System umożliwia automatyczne wygenerowanie korekt do dokumentów magazynowych po zmianie ceny na podrzędnym dokumencie handlowym. W odwróconym obiegu dokumentów po wprowadzeniu dokumentu PZ2 i następnie dokumentu ZK2 z innymi cenami niż na PZ2, system wygeneruje korektę do PZ2 uwzględniając ceny wprowadzone na fakturze ZK2. Za automatyczne korekty dokumentów magazynowych odpowiada parametr w definicji relacji handlowo-magazynowej w odwróconym obiegu. Parametr dotyczący automatycznej korekty dokumentów magazynowych 36/159

37 Zakup Dotyczy tylko modułu Handel W systemie enova są dwa obiegi dokumentów zakupowych. Standardowy obieg dokumentów handlowych umożliwia wystawienie dokumentu handlowego (faktury zakupu - ZK), który w tle automatycznie generuje dokument magazynowy (PZ) przyjmujący towar do magazynu. Domyślnie na dokument magazynowy z dokumentu handlowego nie są przenoszą usługi. Korekty dokumentów magazynowych generowane są automatycznie poprzez korekty dokumentów handlowych. Odwrócony obieg dokumentów, który umożliwienia wprowadzania najpierw dokumentów magazynowych (przyjęcie magazynowe - PZ2) przyjmujących towar do magazynu, a w kolejnym kroku, wygenerowanie w relacji z dokumentów magazynowych odpowiednich dokumentów handlowych (faktur zakupowych - ZK2). Do momentu wygenerowania dokumentu handlowego do dokumentu magazynowego istnieje możliwość skorygowania dokumentów magazynowych. Po wygenerowaniu dokumentu handlowego korekty dokumentów magazynowych można wykonać już tylko poprzez korygowanie dokumentów handlowych. W celu włączenia odwróconego obiegu dokumentów zakupowych trzeba przejść do konfiguracji programu (kombinacja klawiszy <Ctrl+F9> lub menu Narzędzia Opcje ), następnie do zakładki Handel Definicje dokumentów Zakupy. Faktury zakupu generujące PZ Dotyczy tylko modułu Handel Jednym ze sposobów rejestrowania zakupu jest wystawienie faktury zakupu (ZK), do której automatycznie powstanie dokument magazynowy (PZ) przyjmujący towar do magazynu. Faktury wprowadzane są na liście faktur zakupowych, którą znajdziemy w menu Handel Zakupy Faktury zakupu. Następnie za pomocą klawisza Insert lub myszką klikając przycisk Nowy (ZK Zakup) otwieramy formularz nowej faktury zakupowej. Przechodząc k awiszem Enter przez kolejne pola wypełniamy je danymi. Formularz faktury zakupu Naciśnięcie na liście faktur klawisza <Enter> spowoduje otwarcie formularza zawierającego zaznaczony na liście dokument faktury. Edycję dokumentu rozpoczyna się w polu Data wystawienia, w którym domyślnie podpowiada się data bieżąca. Następnie przy pomocy klawisza <Enter> przechodzimy do kolejnego pola Kontrahent, gdzie wprowadzamy kod, nazwę lub NIP kontrahenta, od którego towar kupujemy. Możliwy jest również wybór z listy podpowiedzi wszystkich kontrahentów zarejestrowanych w systemie, którą to listę otwieramy za pomocą klawisza. Na liście podpowiedzi również możemy używać szybkiego wyszukiwania danych (tzw. lokatora) wpisując nazwę, kod lub NIP kontrahenta. Wpisywanie kolejnych znaków spowoduje przesuwanie kursora na kolejne zapisy najbardziej odpowiadające wprowadzonemu ciągowi znaków. Do kolejnych pól na formularzu zakupu przechodzimy przy użyciu klawisza <Enter>, gdzie możemy wprowadzać kolejno datę otrzymania oraz numer obcy będący oryginalnym numerem faktury od dostawcy. 37/159

38 Jeżeli dla danego kontrahenta został już wprowadzony dokument o takim samym numerze obcym, program w linii statusu wyświetli stosowne ostrzeżenie. Zostanie również wyświetlone okienko ostrzeżenia podczas zapisywania faktury. Kolejne dwukrotne naciśnięcie klawisza <Enter> powoduje przeniesienie kursora na listę pozycji, na której możemy wprowadzić pierwszą pozycję faktury. Wprowadzanie pozycji faktury rozpoczynamy od wybrania towaru. Jeżeli do towaru, który jest przyjmowany, nie została jeszcze utworzona karta towarowa, to kombinacja klawiszy <Shift+F4>, naciśnięta, gdy kursor jest w kolumnie Towar pozwala otworzyć pusty formularz towaru. Wprowadzamy dane do formularza (patrz rozdział: Wprowadzanie towarów) i po zaakceptowaniu klawiszami <Ctrl+Enter> towar zostaje umieszczony jako pierwsza pozycja faktury. Jeżeli karta towaru została wcześniej wprowadzona do bazy danych, to w polu kolumny Towar wprowadzamy nazwę, kod, numer katalogowy lub kod kreskowy towaru, który przyjmujemy. Można się również posłużyć listą podpowiedzi, którą otwieramy przy pomocy klawisza. Lista zawiera wszystkie karty towarowe wprowadzone do programu. Wybór towaru z listy podpowiedzi Na liście tej funkcjonuje tzw. lokator, którego działanie polega na szybkim wyszukiwaniu towaru w trakcie wpisywania nazwy, kodu, numeru katalogowego lub kodu kreskowego. Wpisywanie kolejnych znaków powoduje ustawienie kursora na towarach najlepiej odpowiadających wprowadzonemu ciągowi znaków. Wybrany towar akceptujemy klawiszem <Enter> lub klikając za pomocą myszy przycisk OK. Po wybraniu towaru będąc na liście pozycji naciskamy klawisz <Enter> przenoszący nas do kolumny Ilość, gdzie wpisujemy ilość wprowadzanego towaru do magazynu. Podczas wprowadzania ilości nie jest konieczne wprowadzanie nazwy jednostki, gdyż w takim przypadku inicjowana jest ona z karty towaru. Kolejne naciśnięcie klawisza <Enter> przenosi kursor do kolumny Cena. W kolumnie tej wprowadzamy cenę zakupu netto, po jakiej towar będzie przyjmowany do magazynu. Nie jest konieczne wpisywanie waluty PLN ceny, ponieważ program użyje w takim przypadku standardowej waluty. Po wprowadzeniu towaru, ilości, oraz ceny przy pomocy klawisza możemy przejść do dodawania kolejnych pozycji faktury zakupu. Wprowadzamy je analogicznie jak w przypadku pierwszej pozycji. Po wprowadzeniu pozycji, a przed zatwierdzeniem formularza, można w każdej chwili poprawić wpisane uprzednio dane. W tym celu należy wskazać pozycję dokumentu i zmodyfikować błędne dane. Po wprowadzeniu wszystkich pozycji na fakturę formularz zatwierdzamy za pomocą klawiszy <Ctrl+Enter> lub klikając myszą na belce narzędziowej przycisk. Wówczas wyświetlone zostanie okno zatwierdzania dokumentu handlowego. Okno zatwierdzania faktury zakupu Klawiszami <Ctrl+Enter> potwierdzamy również to okno. Powoduje to zakończenie wprowadzania dokumentu zakupu oraz wprowadzenie towarów do magazynu. Będąc na liście faktur zakupu możemy nacisnąć klawisz, który wyświetli formularz odpowiedniego dokumentu przyjęcia magazynowego PZ. Wystawianie dokumentu PZ i generowanie faktur zakupowych Dotyczy tylko modułu Handel Możliwe jest skorzystanie ze standardowych definicji w tzw. odwróconym obiegu dokumentów, czyli tworzenia najpierw dokumentu magazynowego, a dopiero później z tego dokumentu generowania w relacji dokumentu handlowego. Ten model pracy możliwy jest po włączeniu w konfiguracji (Narzędzia Opcje Handel Definicje dokumentów Zakupy) tzw. odwróconego obiegu dokumentów zakupowych. 38/159

39 Lista dokumentów magazynowych Wprowadzanie dokumentów przychodowych za pomocą dokumentów magazynowych PZ2 (w odwróconym obiegu dokumentów, dla rozróżnienia symbol dokumentu przyjęcia magazynowego to PZ2) rozpoczynamy od wejścia na listę dokumentów magazynowych. Z menu wybieramy kolejno pozycje Handel Magazyn Dokumenty wg kategorii Przyjęcia magazynowe. Następnie klawiszem dodawania Insert lub klikając myszką w przycisk Nowy (PZ Przyjęcie zewnętrzne) otwieramy okno pustego dokumentu. Formularz przyjęcia zewnętrznego PZ2 Naciśnięcie na liście klawisza <Enter> spowoduje otwarcie formularza zawierającego zaznaczony na liście dokument magazynowy. Wprowadzanie danych rozpoczyna się w polu Data wystawienia, w którym wprowadzamy datę wystawienia dokumentu PZ2. Następnie przy pomocy klawisza <Enter> przechodzimy do kolejnego pola Kontrahent, gdzie wprowadzamy kontrahenta, od którego towar przyjmujemy. Do wyszukania kontrahenta można użyć kodu lub nazwy, bądź NIP-u kontrahenta, możliwy jest również wybór z listy podpowiedzi wszystkich kontrahentów zarejestrowanych w systemie, którą to listę otwieramy za pomocą klawisza lub na pustym polu naciskając klawisz <Enter>, listę można wywołać również klikając myszą w strzałkę przy polu Kontrahent. Na liście podpowiedzi również możemy używać szybkiego wyszukiwania danych (tzw. lokator) wpisując nazwę, kod lub NIP kontrahenta. Wpisywanie kolejnych znaków spowoduje przesuwanie kursora na kolejne zapisy najbardziej spełniające kryteria wyszukiwania. Kolejne dwukrotne naciśnięcie klawisza <Enter> powoduje przeniesienie kursora na listę pozycji, na której możemy wprowadzić pierwszą pozycję dokumentu. Wprowadzanie pozycji rozpoczynamy od wybrania towaru. Jeżeli do towaru, który przyjmujesz nie została jeszcze utworzona karta towarowa,to z tej listy możemy wprowadzić nowy towar. Wprowadzamy dane do formularza (patrz rozdział: Wprowadzanie towarów) i po zaakceptowaniu towar zostanie podświetlony i gotowy do wprowadzenia na dokument. Jeżeli karta towaru została wcześniej wprowadzona do bazy danych, to w polu kolumny Towar wpisujemy nazwę, kod, numer katalogowy oraz Kod kreskowy towaru, który przyjmujemy. Można się również posłużyć listą podpowiedzi, która pojawia się w momencie wpisywania ciągu znaków lub na pustym polu naciskając klawisz <Enter>, listę można wywołać również klikając myszą w strzałkę przy polu. Lista zawiera wszystkie karty towarowe wprowadzone do programu. 39/159

40 Wybór towaru z listy podpowiedzi przy użyciu lokatora Na liście tej funkcjonuje tzw. lokator, którego działanie polega na szybkim wyszukiwaniu towaru w trakcie wpisywania nazwy, kodu, numeru katalogowego lub kodu kreskowego. Wpisywanie kolejnych znaków powoduje ustawienia kursora na towarach najlepiej spełniających kryteria wyszukiwania. Wybrany towar akceptujemy klawiszem <Enter> lub za pomocą myszy przyciskiem OK. Po wybraniu towaru będąc na liście pozycji, naciskamy klawisz <Enter> przenoszący nas do kolumny Ilość, gdzie wpisujemy ilość wprowadzanego do magazynu towaru. Podczas wprowadzania ilości nie jest konieczne wprowadzanie nazwy jednostki, gdyż w takim przypadku inicjowana jest ona z karty towaru. Kolejne naciśnięcie klawisza <Enter> przenosi kursor do kolumny Cena. W kolumnie tej wprowadzamy cenę zakupu netto, po jakiej towar będzie przyjmowany na stan magazynowy. Nie jest konieczne wpisywanie waluty PLN ceny, ponieważ program użyje w takim przypadku standardowej waluty. Po wprowadzeniu towaru, ilości oraz ceny przy pomocy klawisza lub <Enter>, będąc na ostatniej kolumnie, możemy przejść do dodawania kolejnych pozycji. Wprowadzamy je analogicznie jak w przypadku pierwszej pozycji. Po wprowadzeniu pozycji, a przed zatwierdzeniem dokumentu, można w każdej chwili poprawić wpisane uprzednio dane. W tym celu należy wskazać pozycję dokumentu i zmodyfikować błędne dane. Po wprowadzeniu wszystkich pozycji zatwierdzamy dokument za pomocą klawiszy <Ctrl+Enter> lub klikając myszą na belce narzędziowej przycisk. Powoduje to zakończenie wprowadzania dokumentu oraz wprowadzenie towarów do magazynu. Z tak wprowadzonego dokumentu przyjęcia magazynowego możemy wygenerować fakturę zakupu. Na liście dokumentów magazynowych zaznaczamy interesujący nas PZ2 i naciskamy klawisz lub w menu wybieramy kolejno Relacje Handlowy nowy (ZK2 Zakup 2). Spowoduje to wyświetlenie formularza faktury zakupu, który będzie automatycznie wypełniony danymi pochodzącymi z zaznaczonego wcześniej dokumentu PZ2. W polu numer obcy wystarczy umieścić tylko numer faktury dostawcy i zatwierdzić cały dokument klawiszami <Ctrl+Enter>. Na fakturze zakupu nie należy wprowadzać zmian względem dokumentu magazynowego. Jeśli zachodzi potrzeba modyfikacji danych z dokumentu magazynowego należy wygenerować korektę do dokumentu magazynowego KPZ2, następnie w Relacji z korekty wygenerować fakturę. Po wygenerowaniu dokumentu handlowego do dokumentu magazynowego nie można już zrobić osobnej korekty dokumentu magazynowego, wówczas korekta będzie możliwa wyłącznie poprzez korygowanie dokumentu handlowego, który automatycznie wygeneruje korektę dokumentu magazynowego. Innym rozwiązaniem jest skorzystanie z funkcji Zmień pozycje zatwierdzonego dokumentu. Istnieje możliwość modyfikacji pozycji zatwierdzonego dokumentu magazynowego PZ2 (odwrócony obieg dokumentów) za pomocą Czynności Zmień pozycje zatwierdzonego dokumentu, dostępnej z poziomu listy dokumentów (nie działa z poziomu otwartego formularza). Dzięki tej funkcji można zmienić ilość, cenę oraz wartość pozycji dokumentu, pod warunkiem, że: dokument jest zatwierdzony na liście zaznaczony jest nie więcej niż jeden dokument przychodowy typ partii ustawiony w definicji dokumentu to Magazynowy dokument nie został przekształcony do dokumentu handlowego dokument nie jest korygowany w ewidencji dokumentów ma stan Bufor Podobna funkcjonalność dostępna jest również dla dokumentów Zamówień. Opisano ją bardziej szczegółowo w rozdziale Zmiana pozycji zatwierdzonego dokumentu. Faktury zakupu z UE (transakcje WNT) 40/159

41 Do rejestracji zakupu z UE (nabycia wewnątrzwspólnotowego) przeznaczony jest dokument FIUE. Wprowadzenie dokumentu przebiega jak wprowadzenie krajowej faktury zakupu. W rozdziale zostaną omówione funkcje typowe dla dokumentu unijnego. Cena w walucie obcej Pierwszą różnicą może być konieczność wprowadzenia ceny w walucie obcej. Możliwości wprowadzenia takiej ceny są następujące: Wprowadzamy cenę z ręki dopisując po kwocie symbol waluty zarejestrowany w systemie Wybieramy cenę z listy podpowiedzi (klawisz F6), o ile została taka zdefiniowana w walucie obcej Jeśli podpowiadana jest właściwa cena w PLN, zaznaczamy cały zapis w kolumnie ceny i nadpisujemy go jednostką pożądanej waluty. Efektem, po naciśnięciu <Enter>, będzie przeliczenie ceny w PLN na tę walutę. Płatność w walucie obcej Po wprowadzeniu pozycji dokumentu klawiszem <Tab> możemy przejść do pola Wartość dokumentu. Pole to wyraża kwotę płatności w zdefiniowanej dla dokumentu walucie. Jeżeli chcemy zmienić walutę płatności i dokonać przeliczenia, należy w tym polu nadpisać wartość oraz domyślną walutę symbolem nowej pożądanej waluty. Po naciśnięciu <Enter> nastąpi przeliczenie na nową walutę, która stanie się walutą płatności. Zakładka UE dokumentu W celu zatwierdzenia dokumentu niezbędne jest wypełnienie danych na zakładce UE. Niezbędnymi danymi są: warunki dostawy (tylko dla pełnej wersji Intrastat), rodzaj transakcji, rodzaj transportu (tylko dla pełnej wersji Intrastat). Pozostałe dane są uzupełniane automatycznie, o ile poprawnie wypełnione są: karta kontrahenta, karta towaru lub pozycje dokumentu. Podpowiedziane dane podlegają edycji. Ponadto na dokumencie FIUE znajdują się 3 pola: Koszt fakturowy rejestruje w PLN wartość usługi wg kursu dokumentu, która podnosi koszt towarów i podnosi wartość fakturową. Wartość z pola kosztu fakturowego jest kopiowana do pól: koszt statystyczny i magazynowy. Wartość kosztu podlega także ręcznej edycji. Wartość fakturowa wykorzystywana jest w deklaracji Intrastat i na dokumencie DWNnz. Koszt statystyczny jest kopiowany z kosztu fakturowego, podlega ręcznej edycji. Wartość statystyczna jest wykorzystywana do pełnej wersji Intrastat. Koszt magazynowy - jest kopiowany z kosztu fakturowego, podlega ręcznej edycji. Umożliwia rejestrację także dodatkowych kosztów krajowych związanych z transakcją. Wartość magazynowa kopiowana jest do dokumentu PZN. Powyższe dane zapisane na FIUE są przenoszone do dokumentu FN powstałego w wyniku przekształcenia (przekształcenia można dokonać z menu Relacje). Pełny obieg dokumentów dla transakcji WNT został opisany w rozdziale: Obieg dokumentów w transakcjach wewnątrzwspólnotowych. Transakcje zakupu spoza UE (import) W celu realizacji zapisu takiej transakcji należy uzupełnić konfigurację systemu o odpowiednie definicje dokumentów. Obieg dokumentów dla takich transakcji jest podobny do wykorzystywanego w nabyciu wewnątrzwspólnotowym. Dodatkowo można wykorzystać dokument SAD zdefiniowany w Ewidencji dokumentów. Faktury zakupu z odwrotnym obciążeniem Do zarejestrowania zakupu towarów w procedurze odwrotnego obciążenia (np. wyrobów stalowych) należy użyć dedykowanego dokumentu ZKOO. W pozycji tego dokumentu zastanie zawsze ustalona stawka VAT (kreska), właściwa dla tej procedury, niezależnie od stawki VAT dla zakupu w kartotece towaru. W pozycji dokumentu może wystąpić tylko towar, w którego karcie zaznaczono parametr Nabywca podatnik (odwrotne obciążenie). Parametr ten jest kopiowany do pozycji dokumentu. W karcie towaru należy wpisać stawki VAT obowiązujące w obrocie tym towarem, (stawkę podstawową, a nie kreskę). Będą one mieć zastosowanie w innych dokumentach. Parametr Nabywca podatnik karty towaru Faktura zakupu w procedurze odwrotnego obciążenia Wystawienie dokumentu ZKOO skutkuje automatycznym utworzeniem dokumentu magazynowego (PZ) oraz dokumentów wewnętrznych DWNnz (VAT należny) i DWNnc (VAT naliczony). 41/159

42 Sprzedaż Rejestracja dokumentów sprzedaży odbywa się na listach Handel Sprzedaż Faktury sprzedaży oraz Handel Dokumenty razem i pozostałe Wszystkie dokumenty. Faktury sprzedaży generujące WZ Standardowo wystawianie dokumentów sprzedaży powoduje automatyczne generowanie dokumentów WZ rejestrujących wydanie towaru z magazynu. Po wystawieniu faktury można przejść do dokumentu magazynowego WZ. Faktury wprowadzane są na liście faktur sprzedaży, którą znajdziemy w menu Handel Sprzedaż Faktury sprzedaży. Lista faktur sprzedaży Wystawianie nowej faktury rozpoczynamy na liście faktur sprzedaży. Listę tę wyświetlamy wybierając w menu głównym programu kolejno pozycje Handel Sprzedaż Faktury sprzedaży. Po wybraniu tych pozycji na ekranie zostanie wyświetlona lista dokumentów. Praca z fakturami sprzedaży przypomina pracę z fakturami zakupu lub dokumentami przyjęć magazynowych. Wystawianie nowej faktury sprzedaży rozpoczynamy od naciśnięcia klawisza <Insert> lub przy pomocy myszy, klikając na przycisk Nowy (FV Faktura sprzedaży). Zostanie otwarte nowe puste okno formularza gotowe do wystawiania dokumentu. Otwarcie formularza umieszcza kursor na dacie wystawienia. Po potwierdzeniu daty klawiszem <Enter> przechodzimy do kolejnego pola Kontrahent. Dotyczy tylko modułu Handel Wyświetlone pole Magazyn aktywne jest w przypadku pracy z wieloma magazynami oraz gdy operator ma prawa do więcej niż jednego magazynu. Szybkie wprowadzenie danego kontrahenta możliwe jest dzięki wpisaniu kodu, nazwy lub numeru NIP. Możemy również posłużyć się klawiszem, który wyświetli listę podpowiedzi wszystkich kontrahentów. 42/159

43 Lista wyboru kontrahenta Na liście kontrahentów funkcjonuje lokator, dzięki któremu możemy szybko wyszukać interesującego nas kontrahenta według jednego z pól kod, nazwa, NIP. Podobnie jak w przypadku wprowadzania towaru lokator zaznacza kontrahenta na liście najlepiej spełniającego zadane warunki. Po wybraniu zapisu na liście podpowiedzi klawisz <Enter> przeniesie jego dane do formularza faktury. Często się zdarza, że wystawiamy fakturę dla nowego kontrahenta. W takim przypadku będąc w polu kontrahent formularza faktury naciskamy klawisz <Shift+F4>, które podobnie jak w przypadku towaru otwierają nowy pusty formularz. Wprowadzone dane nowego kontrahenta zatwierdzamy klawiszami <Ctrl+Enter>. Kolejne naciskanie klawisza <Enter> na formularzu dokumentu przenosi kursor na pozycję faktury do kolumny towar. Towary podobnie jak w przypadku faktury zakupu wybieramy poprzez wpisanie kodu, nazwy, numeru katalogowego lub kodu kreskowego albo przy użyciu listy podpowiedzi wywoływanej klawiszem. Po wybraniu towaru naciskamy ponownie klawisz <Enter> przenoszący kursor do pola Ilość. W przypadku wprowadzania samej liczby program użyje jednostki wprowadzonej na karcie danego towaru. Dotyczy tylko modułu Handel Jeżeli sprzedawany towar nie znajduje się w magazynie, liczba wprowadzona w polu ilość nie zostanie zatwierdzona, kursor nie zostanie przeniesiony do kolejnego pola, a w linii statusu (na dole okna) zostanie wyświetlony stosowny komunikat na czerwonym tle o sprzedaży poniżej stanu. W konfiguracji programu możliwe jest takie ustawienie, żeby program zezwalał na sprzedaż poniżej stanu wyświetlając tylko odpowiednie ostrzeżenie. Za pomocą kolejnych naciśnięć klawisza <Enter> wprowadzany jest rabat pozycji oraz cena sprzedaży towaru, która jest automatycznie pobierana z karty towaru. Cena może być również wybrana z listy za pomocą klawisza. Formularz wyboru ceny towaru Dotyczy tylko modułu Handel Jeżeli cena sprzedaży towaru jest niższa niż cena zakupu (tzw. sprzedaż z ujemną marzą), to w linii statusu zostanie wyświetlony stosowny komunikat. Podczas zatwierdzania dokumentu zostanie również wyświetlone okno informujące o zaistniałej sytuacji. Klawisz pozwala wprowadzić kolejne pozycje faktury. Po wprowadzeniu wszystkich pozycji zatwierdzenie formularza następuje za pomocą klawiszy <Ctrl+Enter>. Spowoduje to wyświetlenie formularza zatwierdzania dokumentu handlowego. Po wprowadzeniu pozycji, a przed zatwierdzeniem formularza można w każdej chwili poprawić wpisane uprzednio dane. W tym celu należy wskazać pozycję dokumentu i zmodyfikować błędne dane. W oknie zatwierdzania (gdy faktura nie ma formy płatności odroczonej) możemy wybrać formę wpłaty oraz wpisujemy kwotę wpłacaną do kasy. Dozwolona jest wpłata do kasy za pomocą: Gotówki Karty płatniczej Czeku Przechodząc klawiszem <Enter> do kolejnych pól możemy również wprowadzić osobę odbierającą fakturę. 43/159

44 Formularz zatwierdzania faktury sprzedaży <Ctrl+Enter> zatwierdza dokument sprzedaży i otwiera okno wydruku faktury. Kolejne naciśnięcie klawisza <Enter> wydrukuje dokument w formacie graficznym. System umożliwia również wydrukowanie niektórych dokumentów handlowych lub magazynowych (np. faktury sprzedaży) na drukarce tekstowej (igłowej). Wydruk wykonywany w ten sposób jest znacznie szybszy i realizowany jest w jednej kopii, umożliwiając wykorzystanie papieru składanki. Wystawiona w ten sposób faktura pojawi się na liście faktur (Następne dotyczy tylko modułu Handel). Jednocześnie z wystawieniem faktury został wygenerowany dokument WZ ściągający towary z magazynu. Przejście do dokumentu WZ z listy faktur sprzedaży możliwe jest za pomocą klawisza. Wydruk faktury w formacie graficznym Wystawianie dokumentu WZ i generowanie faktur sprzedaży Podobnie jak w przypadku dokumentów przyjęć (zakupów) również przy sprzedaży możliwe jest skorzystanie ze standardowych definicji w tzw. odwróconym obiegu dokumentów, czyli tworzenia najpierw dokumentu magazynowego, a dopiero później z tego dokumentu generowania w relacji dokumentu handlowego. Wprowadzanie dokumentów rozchodowych za pomocą dokumentów magazynowych WZ2 (w odwróconym obiegu dokumentów, dla rozróżnienia symbol dokumentu wydania magazynowego to WZ2) rozpoczynamy od wejścia na listę dokumentów magazynowych. Z menu wybieramy kolejno pozycje Handel Magazyn Dokumenty wg kategorii Wydania magazynowe. Następnie klawiszem dodającym lub klikając myszką na mały trójkącik rozwijający listę znajdujący się obok przycisku Nowy (WZ2 Wydanie magazynowe 2) otwieramy listę dostępnych typów dokumentów magazynowych. Z listy tej wybieramy (klawiszami strzałek lub klikając myszą) WZ2 wydanie magazynowe 2. Po wybraniu typu dokumentu dodawanego do listy nastąpi otwarcie pustego formularza dokumentu WZ2 przygotowanego do wprowadzania danych. Naciśnięcie na liście klawisza <Enter> spowoduje otwarcie formularza zawierającego zaznaczony na liście dokument magazynowy. Wprowadzanie danych rozpoczyna się w polu data wystawienia, w którym wprowadzamy datę wystawienia dokumentu WZ2. Następnie przy pomocy klawisza <Enter> przechodzimy do kolejnego pola Kontrahent, gdzie wprowadzamy kontrahenta od którego towar przyjmujemy. Do wyszukania kontrahenta można użyć kodu lub nazwy, bądź NIP-u kontrahenta, możliwy jest również wybór z listy podpowiedzi wszystkich kontrahentów zarejestrowanych w systemie, którą to listę otwieramy za pomocą klawisza lub na pustym polu naciskając klawisz <Enter>, listę można wywołać również klikając myszą w strzałkę przy polu Kontrahent. Na liście podpowiedzi również możemy używać szybkiego wyszukiwania danych (tzw. lokator) wpisując nazwę, kod lub NIP kontrahenta. Wpisywanie kolejnych znaków spowoduje przesuwanie kursora na kolejne zapisy najbardziej spełniające kryteria wyszukiwania. 44/159

45 Kolejne dwukrotne naciśnięcie klawisza <Enter> powoduje przeniesienie kursora na listę pozycji, na której możemy wprowadzić pierwszą pozycję dokumentu. Wprowadzanie pozycji rozpoczynamy od wybrania towaru. W polu kolumny Towar wpisujemy nazwę, kod, numer katalogowy lub Kod kreskowy towaru, który wydajemy. Można się również posłużyć listą podpowiedzi, którą otwieramy przy pomocy klawisza lub na pustym polu naciskając klawisz <Enter>, listę można wywołać również klikając myszą w strzałkę przy polu. Lista zawiera wszystkie karty towarowe wprowadzone do programu. Na liście tej funkcjonuje tzw. lokator, którego działanie polega na szybkim wyszukiwaniu towaru w trakcie wpisywania nazwy, kodu, numeru katalogowego lub kodu kreskowego. Wpisywanie kolejnych znaków powoduje ustawienia kursora na towarach najlepiej spełniających kryteria wyszukiwania. Wybrany towar akceptujemy klawiszem <Enter> lub za pomocą myszy przyciskiem OK. Po wybraniu towaru będąc na liście pozycji naciskamy klawisz <Enter> przenoszący nas do kolumny Ilość, gdzie wpisujemy ilość wydawanego towaru do magazynu. Kolejne naciśnięcie klawisza <Enter> przenosi kursor do kolumny Cena. W kolumnie tej wprowadzamy cenę netto wydania. Po wprowadzeniu towaru, ilości oraz ceny, przy pomocy klawisza lub <Enter> będąc na ostatniej kolumnie możemy przejść do dodawania kolejnych pozycji. Wprowadzamy je analogicznie jak w przypadku pierwszej pozycji. Po wprowadzeniu pozycji, a przed zatwierdzeniem formularza można w każdej chwili poprawić wpisane uprzednio dane. W tym celu należy wskazać pozycję dokumentu i zmodyfikować błędne dane. Po wprowadzeniu wszystkich pozycji formularz zatwierdzamy za pomocą klawiszy <Ctrl+Enter> lub klikając myszą na belce narzędziowej przycisk. Powoduje to zakończenie wprowadzania dokumentu oraz wydanie towarów z magazynu. Z tak wystawionego dokumentu wydania magazynowego możemy wygenerować fakturę sprzedaży. Na liście dokumentów magazynowych zaznaczamy interesujący nas WZ2 i naciskamy klawisz lub w menu wybieramy kolejno Relacje Handlowy nowy (FV2 Faktura sprzedaży 2). (UWAGA: jeśli lista dokumentów jest pusta, to po dodaniu dokumentu, menu Relacje pojawia się dopiero po wyjściu i ponownym wejściu na listę). Spowoduje to wyświetlenie formularza faktury sprzedaży, który będzie automatycznie wypełniony danymi pochodzącymi z zaznaczonego wcześniej dokumentu WZ2. Wystarczy zatwierdzić cały dokument klawiszami <Ctrl+Enter>. Na fakturze sprzedaży nie należy wprowadzać zmian względem dokumentu magazynowego. Jeśli zachodzi potrzeba modyfikacji danych z dokumentu magazynowego należy wygenerować korektę do dokumentu magazynowego KWZ2, następnie w Relacji z korekty wygenerować fakturę. Po wygenerowaniu dokumentu handlowego do dokumentu magazynowego nie można już zrobić osobnej korekty dokumentu magazynowego, wówczas korekta będzie możliwa wyłącznie poprzez korygowanie dokumentu handlowego, który automatycznie wygeneruje korektę dokumentu magazynowego. Sprzedaż fiskalizowana W standardowej konfiguracji dokumentami rejestrującymi sprzedaż podlegającymi fiskalizacji są: Paragon PAR Faktura fiskalizowana FF Faktura zaliczkowa fiskalizowana FFZAL (opis w kolejnym punkcie) Wystawianie tych dokumentów jest podobne do wystawiania faktur. Podczas zatwierdzania formularza na drukarce fiskalnej drukowany jest paragon albo faktura. W przypadku faktur fiskalizowanych można wybrać jeden z następujących sposobów drukowania dokumentów: Na drukarce fiskalnej drukowany jest paragon, na zwykłej drukarce faktura. Na drukarce fiskalnej drukowana jest faktura (dotyczy drukarek, które umożliwiają wykonywanie wydruku faktur). System enova obsługuje drukarki fiskalne zgodnie z protokołami ELZAB i POSNET oraz ich wariantami wprowadzonymi przez różnych producentów drukarek. Fiskalizacja następuje poprzez zatwierdzenie formularza klawiszem Zatwierdź i zamknij lub klawiszami <Ctrl+Enter>. Dokument nie jest fiskalizowany, jeśli jest zatwierdzany z listy dokumentów. Sprzedaż zaliczkowa Sprzedaż zaliczkowa jest obsługiwana przez dokumenty: faktura zaliczkowa FZAL i faktura zaliczkowa fiskalizowana FFZAL. Cechą charakterystyczną tych dokumentów jest edytowalne pole wartości i standardowo podpowiadana forma płatności Gotówka. Po naniesieniu na formularz wszystkich pozycji klawiszem TAB dostajemy się do pola Wartość i wpisujemy w nie zaliczkowaną przez klienta kwotę (nie należy pomniejszać wartości pozycji). Faktura zaliczkowa nie generuje dokumentu magazynowego. Aby zakończyć transakcję należy fakturę zaliczkową przekształcić (menu Relacje) do faktury końcowej np. FV, która stworzy dokument magazynowy. (Uwaga: jeśli lista dokumentów jest pusta, to po dodaniu dokumentu, menu Relacje pojawia się dopiero po wyjściu i ponownym wejściu na listę). W transakcji można zastosować kilka dokumentów zaliczkowych. Kolejny dokument zaliczkowy dodajemy w menu Relacje do ostatniego dokumentu zaliczkowego w danej transakcji. W tej sytuacji przekształcenie do dokumentu końcowego np. FV następuję z ostatniej faktury zaliczkowej tej transakcji. Faktury zaliczkowe (FZAL) mogą być wystawiane ręcznie, a także w relacji z innego dokumentu, np. z zamówień od odbiorcy (ZO). Na formularzu faktury zaliczkowej należy dodać odpowiednią pozycję, a następnie w polu Wartość, w prawym dolnym rogu dokumentu, podać kwotę, jaką wpłacił kontrahent. 45/159

46 Formularz faktury zaliczkowej z wprowadzoną kwotą zaliczki Jeśli fakturę zaliczkową wystawia się po otrzymaniu wpłaty na rachunek bankowy i ma się ona z tą wpłatą rozliczyć, to w trakcie edycji dokumentu należy wybrać Czynność - Wybierz zaliczki, a następnie wybrać odpowiednią wpłatę poprzez jej zaznaczenie i kliknięcie przycisku Dodaj. Okno wyboru rozliczanych wpłat Transakcję zaliczkową można zakończyć dokumentem faktury (FV) lub przekształcić FZAL do wielu faktur (FV), FZAL może być również przekształcona do kolejnych faktur zaliczkowych. W celu przekształcenia zaznaczonej na liście dokumentów faktury zaliczkowej do kolejnego dokumentu należy skorzystać z menu Relacje. 46/159

47 Menu Relacje na liście dokumentów Podczas przekształcania faktury zaliczkowej pojawi się okno pośrednie, na którym można wybrać, które z zaliczek będą rozliczane. Okno wyboru rozliczanych faktur zaliczkowych Na dokumentach wygenerowanych z FZAL (FV lub kolejna FZAL) można edytować pozycje - zmienić ilość, cenę, rabat, towar (także na towar w innej stawce VAT); można także dodawać lub usuwać pozycje dokumentu. Formularz faktury końcowej 47/159

48 Wydruk faktury końcowej wygenerowanej z FZAL Sprzedaż zaliczkowa fiskalizowana (Należy też zapoznać się z treścią rozdziału Sprzedaż zaliczkowa ). Do obsługi tego typu sprzedaży przeznaczony jest dokument Faktura zaliczkowa fiskalizowana FFZAL. Zatwierdzenie tego dokumentu powoduje wydruk faktury i paragonu fiskalnego. Paragon nie zawiera sprzedawanych pozycji, lecz kwoty zaliczki w poszczególnych stawkach VAT. Fiskalizacja następuje poprzez zatwierdzenie formularza klawiszem Zatwierdź i zamknij lub klawiszami <Ctrl+Enter>. Dokument nie jest fiskalizowany, jeśli jest zatwierdzany z listy dokumentów. Po utworzeniu dokumentu końcowego np. FF z faktury zaliczkowej możliwe jest edytowanie w nim pozycji, a więc zmiana ilości, rabatu, ceny. Faktury sprzedaży do UE (transakcje WDT) Dokumentem dedykowanym do rejestrowania takich transakcji jest faktura dostawy FD. Wystawianie dokumentu przebiega jak wystawianie krajowej faktury sprzedaży. W rozdziale zostaną omówione funkcje typowe dla dokumentu unijnego. Cena w walucie obcej Pierwszą różnicą może być konieczność wprowadzenia ceny w walucie obcej. Możliwości wprowadzenia takiej ceny są następujące: Wprowadzamy cenę z ręki dopisując po kwocie symbol waluty zarejestrowany w systemie Wybieramy cenę z listy podpowiedzi (klawisz F6), o ile została taka zdefiniowana w walucie obcej Jeśli podpowiadana jest właściwa cena w PLN, zaznaczamy cały zapis w kolumnie ceny i nadpisujemy go jednostką pożądanej waluty. Efektem, po naciśnięciu <Enter>, będzie przeliczenie ceny w PLN na tę walutę. Stawki VAT Jeśli w dokumencie wybrano kontrahenta unijnego (parametr karty kontrahenta przenoszony na dokument: Rodzaj VAT dla sprzedaży: Unijny), stawki VAT w pozycjach dokumentu zostaną ustalone według następujących reguł: 0% dla towarów 0% dla usług, które podnoszą koszt towarów, np. transport (parametr karty towaru przenoszony na pozycje dokumentu: Usługa podnosi koszt towarów: TAK) NP dla pozostałych usług Płatność w walucie obcej Po wprowadzeniu pozycji dokumentu klawiszem <Tab> możemy przejść do pola Wartość dokumentu. Pole to wyraża kwotę płatności w zdefiniowanej dla dokumentu walucie. Jeżeli chcemy zmienić walutę płatności i dokonać przeliczenia, należy w tym polu nadpisać wartość oraz domyślną walutę symbolem nowej pożądanej waluty. Po naciśnięciu <Enter> nastąpi przeliczenie na nową walutę, która stanie się walutą płatności. Domyślne ustalanie waluty pozycji i waluty płatności zależy od parametrów definicji dokumentu i podlega konfiguracji. Zakładka UE okna dokumentu Przed zatwierdzeniem dokumentu niezbędne jest wypełnienie danych na zakładce UE. Mają one zastosowanie podczas generowania deklaracji Intrastat. Wymaganymi danymi są: warunki dostawy (tylko dla pełnej wersji Intrastat), rodzaj transakcji, rodzaj transportu (tylko dla pełnej wersji Intrastat). Konieczne jest również wypełnienie pola Kod CN w pozycji dokumentu, które jest inicjowane na podstawie danych z karty towaru. Pozostałe dane są uzupełniane automatycznie, o ile poprawnie wypełnione są: karta kontrahenta, karta towaru lub pozycje dokumentu. Pełny obieg dokumentów dla transakcji WNT został opisany w rozdziale: Obieg dokumentów w transakcjach wewnątrzwspólnotowych. Faktury sprzedaży poza UE (eksport) W celu zarejestrowania takiej transakcji można użyć jednej ze standardowych faktur sprzedaży (FV). W przypadku dla kontrahenta eksportowego w pozycjach zostaną ustalone stawki wat wg reguł opisanych dla faktury dostawy. Jeśli zachodzi taka potrzeba, do rejestrowania eksportu można zdefiniować specjalny dokument w oparciu do definicję FV lub FD. Faktury sprzedaży z odwrotnym obciążeniem 48/159

49 Do zarejestrowania sprzedaży towarów w procedurze odwrotnego obciążenia (np. wyrobów stalowych) można użyć standardowego dokumentu FV. W pozycji tego dokumentu zastanie automatycznie zostanie ustalona stawka VAT (kreska), właściwa dla tej procedury, jeśli spełnione są następujące warunki: kontrahent jest podatnikiem VAT, w karcie towaru zaznaczono parametr Podatnik nabywca (odwrotne obciążenie). Wartość tego parametru zostanie skopiowana do pozycji dokumentu. W karcie towaru należy wpisać stawki VAT obowiązujące w obrocie tym towarem, (stawkę podstawową, a nie kreskę). Będą one mieć zastosowanie w innych dokumentach lub na FV w przypadku, gdy kontrahent nie jest podatnikiem VAT. Parametr Nabywca podatnik karty towaru Parametr Podatnik VAT karty kontrahenta Faktura sprzedaży z pozycjami objętymi odwrotnym obciążeniem Jeśli na fakturze FV wystąpią wyłącznie pozycje objęte odwrotnym obciążeniem, wydruk takiego dokumentu będzie miał specjalny wygląd. 49/159

50 Wydruk faktury sprzedaży z odwrotnym obciążeniem Sprzedaż ze stawką Vat wg danego kraju odbiorcy (MOSS) W przypadku sprzedaży określonych rodzajów usług osobom fizycznym oraz innym podmiotom niebędącym podatnikami VAT z krajów UE należy zastosować stawkę VAT obowiązującą w kraju nabywcy. Podmiot dokonujący takich transakcji jest zobowiązany do prowadzenia ich ewidencji z dokładnością do rodzaju usługi i do składania odpowiednich deklaracji kwartalnych, w których wartości transakcji i kwota naliczonego podatku przeliczone są na euro po kursie EBC z ostatniego dnia rozliczanego okresu. W celu skonfigurowania systemu pod sprzedaż w stawce Vat wg danego kraju odbiorcy, należy: W definicji stawek Vat w Ewidencji VAT dodać odpowiednie nowe stawki z uwzględnieniem kraju, w którym dana stawka obowiązuje. Na definicji dokumentu na zakładce Pozostałe ustawić parametr Inicjalizacja stawki VAT na: Sprzedaż dla kraju/0%/np/-. Kontrahent musi mieć ustawiony parametr Podatnik VAT na: Nie, oraz ustawiony odpowiednio kraj. Na formularzu dokumentu obok stawki VAT pojawi się symbol kraju z którego ta stawka pochodzi. Tabela VAT dokumentu będzie mieć alternatywne wartości wyliczone w walucie nagłówka. W ewidencji dokumentów będzie dostępny rejestr transakcji, w których zastosowano stawki VAT z innych krajów UE. Z danych w tym rejestrze będzie można wygenerować kwartalną deklarację z wartościami przeliczonymi na euro po kursie EBC z ostatniego dnia okresu, którego deklaracja dotyczy. 50/159

51 Rabaty okresowe Funkcjonalność Rabaty okresowe umożliwia tworzenie okresowych obniżek cen sprzedaży wyrażonych w procentach. Funkcja dostępna jest z w folderze Handel/Sprzedaż/Ceny i Rabaty/Rabaty okresowe. Definiując nowe rabaty okresowe, użytkownik ma możliwość określenia: czasu obowiązywania rabatów, podmiotu lub podmiotów których rabat dotyczy (czyli kontrahenta/wybranej grupy kontrahentów/wszystkich kontrahentów), przedmiotu rabatu okresowego (czyli kartotek towarowych). W celu dodania nowego rabatu okresowego należy nacisnąć przycisk Nowy (Rabat okresowy). W otwartym formularzu należy wpisać nazwę dla nowego rabatu okresowego, wybrać podmiot/podmioty objęte rabatem, a następnie na liście towarów i usług w polu Rabat wpisać procent rabatu jakiego udzielamy w zadanym okresie czasu. Po uzupełnieniu wybranych pól formularz należy zatwierdzić. Przykład zatwierdzonej definicji nowego rabatu okresowego przedstawia rysunek poniżej. Dodatkowym i koniecznym warunkiem uwzględnienia rabatu okresowego w wyliczaniu ceny pozycji na dokumencie jest wybranie rodzaju rabatu "Okresowy każdego towaru" w definicji ceny. W tym celu należy wybrać menu Narzędzia/Opcje/Handel/Definicje cen. Klikamy na wybraną cenę, która ma uwzględniać rabaty okresowe i w zakładce Rabaty wybieramy w jednym z pól wartość Okresowy każdego towaru. Należy przy tym pamiętać o kolejności uwzględniania rodzajów rabatów w wyliczaniu ceny. Jeżeli chcemy aby rabat okresowy był uwzględniany przed np. rabatami indywidualnymi należy go umieści na pierwszym miejscu listy rabatów. Przykład takich ustawień przedstawia rysunek poniżej. Zamówienia Rodzaje zamówień Zamówienia sprzedaży mogą działać jednym z trzech następujących sposobów, zależnie od ustawień konfiguracyjnych: Rezerwują towar poprzez pobranie zasobów i zmniejszenie stanu magazynu Nie rezerwują towaru Rezerwują towar ilościowo (algorytmicznie), bez pobierania zasobów W pierwszym przypadku zamówienie działa jak dokument rozchodowy, tworzący obrót. W drugim przypadku zamówienie tworzy jedynie informację o zamówionej ilości, nie ma jednak żadnego skutku dla stanu towaru ani dla dostępnej do rozchodu ilości towaru. Trzeci rodzaj zamówień zastał omówiony szczegółowo rozdziale poniżej. Działanie zamówień algorytmicznych Zamówienia algorytmiczne mają następujące cechy: Rezerwują ilościowo zamówiony towar zmniejszając ilość dostępną. Rezerwacje są czasowe, w zamówieniu można określić zakres dat, w których obowiązują. Mają priorytety decydujące o możliwości ich realizacji (kolejności) w przypadku, gdy ilość towaru jest niewystarczająca do zrealizowania wszystkich zamówień Rezerwacje ilościowe W przypadku korzystania z zamówień algorytmicznych aktualny stan dostępnego do sprzedaży towaru jest wyliczany specjalnym algorytmem, uwzględniającym zamówione ilości. Zamówienia rezerwują towar ilościowo, nie powodują pobrania zasobów towaru z magazynu, tak jak ma to miejsce na dokumencie WZ. System blokuje możliwość wydania zarezerwowanego ilościowo towaru innym dokumentem rozchodowym niż utworzony z rezerwującego zamówienia. Warunkiem takiego blokowania jest włączenie odpowiedniego parametru na definicji dokumentu rozchodowego (parametr Weryfikuj ilość dostępną opis w rozdziale Konfiguracja). Zamówienia algorytmiczne mogą być wystawiane na ilość większą od dostępnej. O możliwości ich realizacji, a dokładniej o wyliczeniu ilości dostępnej dla konkretnego zamówienia, decyduje rzeczywista kolejność wystawiania zamówień oraz ich priorytety i daty obowiązywania rezerwacji. Na zatwierdzonym zamówieniu algorytmicznym można edytować rezerwowaną ilość niezależnie od ilości występującej w pozycji zamówienia. Zamówienia tego typu dają możliwość wprowadzania na dokument dowolnej ilości towaru, nawet jeśli nie jest on dostępny. Jeśli jakiegoś towaru nie było podczas tworzenia zamówienia, a został on przyjęty później, to będzie on również podlegał blokowaniu według podanych wcześniej zasad. Nie można łączyć działania zamówień algorytmicznych z zamówieniami tworzącymi obroty (pierwsze ustawienie w konfiguracji zamówień). Wyłączenie w definicji dowolnego dokumentu rozchodowego parametru Weryfikuj ilość dostępną spowoduje, że za pomocą tego dokumentu będzie można wydać rezerwowany za pomocą zamówień algorytmicznych towar. Wynika to ze sposobu działania całego mechanizmu. Priorytety zamówień algorytmicznych Priorytety zamówień algorytmicznych decydują o kolejności realizacji zamówień w przypadku, gdy dostępna ilość towaru jest niewystarczająca do zrealizowania wszystkich zamówień. Priorytety są uwzględniane przy wyliczaniu ilości dostępnej dla zamówienia. Operator może na formularzu zamówienia ustawić odpowiedni dla danego zamówienia priorytet. Okres ważności rezerwacji W zamówieniu można ustawić okres, w którym rezerwuje ono towar. Jeśli bieżąca data zawiera się w tym okresie, zamówione ilości są uwzględniane w wyliczeniu ilości dostępnej pomniejszając tę ilość. Stosowanie okresu ważności rezerwacji daje następujące korzyści: Eliminuje konieczność anulowania niezrealizowanych zamówień w celu zwolnienia rezerwacji. Pozwala na rezerwowanie towaru na potrzeby zamówienia w przyszłości, bez blokowania bieżących zasobów. Konfiguracja Zamówienia algorytmiczne można włączyć przez wybranie odpowiedniego parametru konfiguracji lub przez ręczne ustawienie odpowiednich parametrów definicji dokumentu. Pierwszy sposób polega na zaznaczeniu odpowiedniego typu zamówień w konfiguracji na zakładce Handel Definicje dokumentów Zamówienia - oferty. Należy wybrać opcję Zamówienia rezerwują towar ilościowo, bez pobierania zasobów. Wybranie jednego z typów zamówień powoduje odpowiednie zmiany ustawień parametrów w standardowej definicji dokumentu zamówienia (ZO). W przypadku zamówień algorytmicznych jest to włączenie parametru Rezerwacja ilościowa. W definicjach dokumentów rozchodowych następuje automatycznie włączenie parametru Weryfikuj ilość dostępną. 51/159

52 Zakładka Zamówienia - oferty okna konfiguracji W konfiguracji zamówień dostępna jest lista definicji ich priorytetów. Zastosowanie priorytetów omówiono w dalszej części rozdziału. W standardowej konfiguracji zdefiniowano trzy priorytety z określeniem jednego domyślnego, który podpowiadany jest na tworzonych zamówieniach algorytmicznych: Niski Standardowy (domyślny) Wysoki Kolejne priorytety można dodawać, można także zmienić priorytet domyślny. Zamówienia algorytmiczne można również włączyć samodzielnie, ustawiając odpowiednie parametry w definicji dokumentu. Należy wówczas pamiętać o konieczności ręcznego włączenia parametru Weryfikuj ilość dostępną w definicjach dokumentów rozchodowych. Z wyjątkiem jednego parametru - Weryfikuj ilość dostępną, który należy ustawić na definicji dokumentów rozchodowych, wszystkie pozostałe parametry ustawia się na definicji dokumentu zamówienia, na zakładce Pozostałe. Poniżej przedstawiono schemat tych ustawień (szczegółowy opis parametrów znajduje się w rozdziale Konfiguracja modułu Handel Zaawansowane zmiany konfiguracji Parametry definicji dokumentu Pozostałe zakładka formularza definicji dokumentu). Ustawienia parametrów definicji dokumentu dla zamówienia algorytmicznego (zakładka Pozostałe): Sekcja Magazyn: Kierunek: Rozchód Typ partii: Zamówiony zasób Moment operacji: Podczas zatwierdzania Zmiana marży: Dozwolona Rezerwacja ilościowa TAK. Parametr ten zostaje automatycznie włączony po wybraniu typu zamówień algorytmicznych w konfiguracji zamówień i działa w połączeniu z parametrem Typ partii, ustawionym jak wyżej. Powoduje rezerwowanie odpowiedniej ilości towarów na potrzeby realizacji zamówienia algorytmicznego. Rezerwacja od parametr dotyczy wyłącznie zamówień algorytmicznych. Domyślne ustawienie daty, od której ważne będą rezerwacje ilościowe tworzone przez zamówienie. Według tego parametru ustawiana jest odpowiednia data na wystawianym zamówieniu. Dostępne opcje: Bez terminu Data wystawienia (+ n dni) Termin dostawy (+ n dni) Rezerwacja do domyślne ustawienie daty, do której ważne będą rezerwacje tworzone przez wystawiane zamówienie. Dostępne opcje jak w przypadku pola Rezerwacja od. Ustawienie parametrów definicji dokumentów rozchodowych (zakładka Pozostałe): Parametry definicji dokumentu związane z zamówieniami algorytmicznymi Sekcja Magazyn: Weryfikuj ilość dostępną TAK. Parametr ten zostaje automatycznie włączony po wybraniu typu zamówień algorytmicznych w konfiguracji zamówień i tylko z tym typem zamówień może być używany. Parametr decyduje o tym, czy można wykonać rozchód danym typem dokumentu mimo rezerwacji na zamówieniu algorytmicznym. Edycja parametrów na zamówieniu 52/159

53 Na formularzu zamówienia algorytmicznego oraz jego pozycji znajduje się kilka dodatkowych pól typowych dla tego typu dokumentu. Zakładka Ogólne formularza dokumentu w sekcji Dostawa zawiera pola dające możliwość określania zakresu dat, w których zamówienie będzie rezerwować towar, a także pole z ustawieniem priorytetu realizacji decydujące o kolejności realizacji zamówień. Rezerwacja od data oraz godzina (domyślna wartość ustalana wg konfiguracji) Rezerwacja do (domyślna wartość ustalana wg konfiguracji) Priorytet wybór ze słownika, decyduje o kolejności realizacji w przypadku niewystarczających zasobów Pola formularza zamówienia algorytmicznego Podobne ustawienia dostępne są także na formularzu pozycji. W przypadku, gdy na poszczególnych pozycjach zostaną zapisane różniące się zakresy dat rezerwacji, czy też pozycje będą miały ustawione różne priorytety, na zakładce Ogólne formularza zamówienia zostanie wyświetlona odpowiednia informacja. W takiej sytuacji, przy użyciu polecenia Zmień, możliwa będzie globalna zmiana ustawień dla wszystkich pozycji. Zmienione ustawienia ogólne przeniosą się na pozycje dokumentu. Dzięki temu będzie można szybko ustawić jednakowy priorytet oraz takie same daty rezerwacji dla wszystkich pozycji. Pola formularza zamówienia algorytmicznego przy różnych ustawieniach dla pozycji Zamówienia algorytmiczne dają możliwość edytowania rezerwowanej ilości zamówionego towaru przy pozostawieniu informacji o ilości towaru, jaka była zamówiona. Edycji dokonuje się na formularzu pozycji (zakładka Ogólne, pole Ilość rezerwowana). Pola formularza pozycji zamówienia algorytmicznego Edycja dat rezerwacji, priorytetów oraz ilości rezerwowanej możliwa jest na dokumencie w buforze, a także na dokumencie zatwierdzonym. Jej dostępność zależy od praw operatora: Narzędzia Opcje Systemowe Rola Handel Dokument handlowy Simple Zmiana priorytetu rezerwacji jeśli operator ma to prawo, może edytować priorytet zarówno na zamówieniu w buforze, jak i na zatwierdzonym, jeśli go nie ma, nie może w ogóle zmienić priorytetu, który ustawił się domyślnie, również na niezatwierdzonym dokumencie. Narzędzia Opcje Systemowe Rola Handel Dokument handlowy Simple Zmiana ilości rezerwowanej i okresu ważności rezerwacji - jeśli operator ma to prawo, może edytować daty i ilość rezerwowaną na zatwierdzonym dokumencie, jeśli go nie ma, może to rozbić tylko na dokumencie w buforze. W sekcji Pozycje, w wierszu danej pozycji znaleźć można między innymi kolumnę Pozostało ilość przedstawiającą ilość, jaka pozostała jeszcze do realizacji z danego zamówienia oraz kolumnę Stan pokrycia pozycji informującą, czy dane zamówienie można zrealizować (kolumna wypełniana jest po użyciu polecenia Sprawdź pokrycie dostępnego na liście zamówień). Przy pomocy organizatora listy można dodać kolumnę Ilość dostępna, w której prezentowana będzie ilość dostępna na potrzeby realizacji tego zamówienia. 53/159

54 Stan pokrycia pozycji na zamówieniach Rozchód zarezerwowanych towarów Towar blokowany przez zamówienie algorytmiczne dostępny jest wyłącznie na potrzeby realizacji danego zamówienia, nie ma natomiast możliwości pobrania go na inne dokumenty rozchodowe. Poniżej przykład: W magazynie znajduje się 10 szt. danego towaru, całe 10 szt. jest zarezerwowane przez zamówienie algorytmiczne. Podczas wystawiania dokumentu rozchodowego z ręki, nie w relacji z zamówienia, system nie pozwoli pobrać tego towaru. Zamówienie będzie natomiast można zrealizować generując dokument rozchodowy poprzez relacje. W wyliczeniu Ilości dostępnej dla danego zamówienia uwzględniany jest stan magazynu pomniejszony o wszystkie rezerwacje zamówień z wyższym priorytetem i rezerwacje wcześniejszych zamówień z tym samym priorytetem. W celu sprawdzenia możliwości realizacji zamówienia można użyć polecenia Sprawdź pokrycie dostępnego na liście zamówień (worker StanPokryciaPozycji). Ilość niezrealizowana (dla której sprawdzane jest pokrycie) w przypadku, gdy do zamówienia wygenerowane zostały dokumenty w rożnych relacjach (przykładowo ZO->FPRO, ZO->FV), wyliczana jest z pominięciem relacji, które nie posiadają w łańcuchu dokumentu magazynowego (od wersji 8.3). Poniżej przykład: W magazynie jest 10 szt. towaru. Wystawiono zamówienie algorytmiczne na 10 szt. tego towaru, z zamówienia wygenerowano fakturę proforma (FPRO) na pełną ilość. Po wykonaniu polecenia Sprawdź pokrycie dla zamówienia Stan pokrycia wskazuje na Pełne, (relacja ZO->FPRO nie kończy się dokumentem magazynowym, czyli nie realizuje zamówienia), ilość niezrealizowana wynosi 10 szt. Kolejny przykład obrazuje zachowanie systemu w przypadku zamówień algorytmicznych z różnymi priorytetami: W magazynie jest 10 szt. towaru. Wystawiono kolejno trzy zamówienia algorytmiczne dla różnych kontrahentów, każde na 10 szt. tego towaru. Przy standardowych priorytetach można przekształcić do faktury tylko jedno, najstarsze zamówienie. Jeśli jednak operator z odpowiednimi uprawnieniami dokona zmiany priorytetu na zamówieniu najnowszym, ustawiając priorytet na Wysoki, wówczas będzie można przekształcić zamiast najstarszego, to właśnie, najnowsze zamówienie. Jeśli na zamówieniu najstarszym priorytet zostanie zmieniony na Niski, będzie wówczas można przekształcić drugie, nowsze zamówienie (mające priorytet Standardowy). Informacja o końcowej realizacji zamówienia Jeśli realizacja zamówienia polega na wystawieniu z niego dokumentu sprzedaży, to wystarczającą informacją o jego realizacji jest zawartość kolumny Podrzędne. W przypadku, gdy dokumentem sprzedaży jest faktura, a ściślej, dokument utworzony w relacji o nazwie Faktura, w kolumnie będziemy mieć jedną z następujących informacji: Puste pole nie wystawiono dokumentu sprzedaży Faktura: Część wystawiono fakturę na część ilości lub wartości Faktura: Całość wystawiono fakturę na wszystkie pozycje w pełnej ilości (wartości) 54/159

55 Realizacja zamówienia może się jednak odbywać w wielu etapach, którym odpowiadają kolejne dokumenty w sekwencji, np. faktura proforma, faktura zaliczkowa i na końcu faktura sprzedaży lub WZ. W takim przypadku informacja o utworzeniu dokumentu podrzędnego (np. faktury zaliczkowej) jest niewystarczająca do określenia stanu końcowej realizacji, gdyż interesuje nas to, czy wystawiono ostatni dokument w tej sekwencji. Wtedy można skorzystać z pola Podrzędne.Faktura.Koncowy.Rozliczanie, gdzie Faktura jest nazwą interesującej nas relacji, w której wystawiane są dokumenty podrzędne z zamówienia. Kolumnę z tym polem można dodać standardowo, korzystając z organizatora listy. Będzie w niej wyświetlona informacja podobna do tej z kolumny Podrzędne, ale dotycząca dokumentu końcowego w łańcuchu. Dokument końcowy to taki, który oznaczono odpowiednio w jego definicji (Okno definicji dokumentu, zakładka Relacje, parametr Dokument końcowy. Nie musi to więc być ostatni dokument w łańcuchu, np. w sekwencji ZO->FZAL->FV->WZ za dokument końcowy, czyli realizujący zamówienie, możemy uznać FV. Standardowo jako końcowe oznaczone są następujące dokumenty: FV, FF, FD, PAR, ZK, WZ2, PZ2. W przykładzie jak na powyższym rysunku widać wyświetlenie informacji o realizacji końcowej fakturą w następujących przypadkach: ZO->FZAL na wszystkie pozycje w pełnej ilości ZO bez żadnego dokumentu podrzędnego ZO->FZAL na całość -> FV na całość Informacja o realizacji jest również dostępna dla każdej pozycji zamówienia jako ilość/wartość zrealizowana/pozostająca do realizacji. Podobnie jak w przypadku całego zamówienia, standardowo wyświetlane są informacje dotyczące najbliższej relacji, czyli pierwszego dokumentu wygenerowanego z zamówienia. Analogicznie jak w przypadku nagłówka można przy pomocy organizatora listy dodać odpowiednie kolumny na liście pozycji zamówień, pokazujące stan realizacji dokumentem końcowym. W przykładzie jak wyżej pokazano ilość pozostałą do realizacji w następującym scenariuszu: ZO->FZAL na całość->fv na część ilości. Kolumna Pozostało ilość zawiera informację dotyczącą FZAL, którą wystawiono na pełną ilość, w kolumnie wyświetlane są więc zera. Kolumna Pozostało do realizacji zawiera informację o ilości pozostałej do realizacji fakturą końcową, którą wystawiono na część ilości, pozostała ilość jest więc niezerowa. Opisana funkcjonalność może być wykorzystana nie tylko w obsłudze zamówień, ale też każdego innego dokumentu, z którego wystawiane są kolejne w łańcuchu relacji. Powiązanie zleceń z zamówieniami odbiorców Zamówienie od odbiorcy można powiązać ze zleceniem produkcyjnym standardową relacją kopiowania. Pozwoli obsłużyć typowy proces, w którym rejestrujemy zamówienie od odbiorcy, a następnie tworzymy z niego zlecenie produkcyjne. Ze względu na powiązanie ZP z technologią konieczne będzie utworzenie osobnego ZP dla każdej pozycji ZO. 55/159

56 Lista zamówień z informacją o realizacji produkcji Jeśli w definicji dokumentu podrzędnego włączono obsługę technologii, dla każdej pozycji dokumentu nadrzędnego powstanie osobny dokument podrzędny. Podstawowym zastosowaniem tego mechanizmu jest generowanie osobnych zleceń produkcyjnych na każdy produkt z zamówienia zawierającego wiele produktów, z których każdy ma własną technologię. Fakturowanie na podstawie umów Włączenie funkcjonalności Fakturowanie na podstawie umów umożliwia przede wszystkim rejestrowanie w systemie umów na wielokrotne lub ciągłe świadczenie usług/dostaw, które można rozliczać fakturami cyklicznie, bądź umów realizowanych jednorazowo rozliczanych jedną fakturą. Umowy w systemie enova powstały w oparciu o standardowe obiekty definicje dokumentów, które rozszerzone zostały o nowe parametry. Aby korzystać z tej funkcjonalności należy ją włączyć w konfiguracji (Opcje Handel Definicje dokumentów Umowy). Opcje włączające fakturowanie na podstawie umów Włączenie tej opcji aktywuje definicje dokumentów: UC umowy usługi cyklicznej (przykład: wywóz śmieci), UD umowy dostawy (przykład: dostawa wody. Rozliczenia w oparciu o odczyt licznika), ZJ - Zlecenia jednorazowego oraz AC - aneksu do umowy usługi cyklicznej i AD aneksu umowy dostawy. Powoduje także pojawienie się w systemie w module Handel dodatkowej listy Umowy i Urządzenia, podzielonej następnie na odrębne listy Umów i Urządzeń. Ponadto uaktywnia się dodatkowa zakładka na kartotece kontrahenta o nazwie - Umowy. Lista na kontrahencie zawiera wszystkie umowy zarejestrowane na danego kontrahenta. Dodanie umowy Umowę dodajemy tak jak pozostałe dokumenty w module Handel z listy Umów, wypełniając kolejne pola i pozycje usługowe dokumentu. Umowę w stosunku do innych dokumentów charakteryzują w nagłówku trzy daty: zawarcia, rozpoczęcia i zakończenia oraz okres zawieszenia. Umowa tzw. wielokrotna ma tę właściwość, że można do niej wystawić wiele faktur, o ile nie została zakończona lub zawieszona. Określana jest także na umowie częstotliwość i moment fakturowania. Po uruchomieniu z poziomu umowy w funkcji Symulacja można zobaczyć moment fakturowania oraz sposób zachowania programu, jeśli cykl wystąpi w dzień wolny. Dodatkowo program przeprowadzi symulację częstości występowania cykli fakturowania w oparciu o wcześniej wprowadzone przez operatora informacje. 56/159

57 Okno Umowy cyklicznej Okno Symulacja dla umów Filtr Rozliczenie na liście umów Rozróżnienie umów rozliczonych od nierozliczonych odbywa się na podstawie porównania bieżącej daty z okresem rozliczonym. Jeśli bieżąca data zawiera się w rozliczonym (zafakturowanym) okresie to umowa traktowana jest jak rozliczona. Częstotliwość fakturowania Częstotliwość fakturowania wyrażona jest poprzez okres. W przypadku fakturowania dostaw okres nie jest elementem istotnym, a ważny staję się zapis realizacji dostawy. Data wystawienia faktury Data wystawienia zasadniczo związana jest z cyklem fakturowania, jego początkiem lub końcem. Ustawienie w cyklu fakturowania wartość Miesięczna na Dzień miesiąca zmienia wybór konfiguracji z dnia na konkretną datę. Należy ją traktować, jako datę pierwszej faktury, a dzień, jako dzień wystawiania kolejnych faktur. Jeśli dniem dla pierwszej faktury będzie 26, to kolejne będą naliczane z datą 26 każdego miesiąca. Na umowie tzw. wielokrotnej wybór konkretnej daty fakturowania oznacza w praktyce wybór dnia miesiąca, w którym będą wystawiane kolejne faktury. Datę wystawienia można wybrać na formularzu warunków generowania faktur uruchamianym z menu Relacji. 57/159

58 Okno parametrów relacji do wystawiania faktury Pozycje umowy Pozycje umowy różnią się w zależności od wybranego dokumentu (UC, UD), czyli sposobu rozliczania umowy. Elementem różnicującym sposób wyliczenia pozycji na fakturze do umowy jest obiekt Urządzenie. Wypełnienie tego pola na pozycji umowy powoduje aktywację algorytmu liczącego w oparciu o zapis rzeczywistego zużycia dostarczanego towaru. Odpowiedni formularz dla stałych dostaw zawiera umowa dostawy UD. Umowa cyklicznej usługi UC bazuje na zapisach na pozycji umowy związanych z określeniem częstotliwości wykonywania usługi. Umowa usługi cyklicznej nie zawiera pola Urządzenie i nie należy go tam dodawać, gdyż jego wypełnienie przełączy algorytm rozliczeniowy. Pozycja umowy usługi cyklicznej Pozycje umowy zawierają parametry określające, w jaki sposób ma następować wyliczenie realizacji usług na fakturze. Właściwości te określa się uzupełniając na zakładce Umowa w sekcji Definicja cyklu definiując Rodzaj wzorca i dzień występowania. Jeśli nie wybierze się konkretnego dnia realizacji, a moment rozliczenia nie będzie pokrywał się z okresem naliczania pozycji, to przy zwiększonej precyzji jednostki, pozycja wyliczona zostanie proporcjonalnie do czasu wykonywania w niepełnym okresie i zapisana w postaci ułamka. Jeśli okres fakturowania wyznaczono miesięczny, a pozycja ma ustawiony własny okres np. dwutygodniowy oraz zarazem ustalony został konkretny dzień realizacji w tygodniu, to system na potrzeby faktury policzy pierwsze wystąpienie dnia tygodnia w zadanym okresie na pozycji i przemnoży to przez ilość wystąpień okresów w zadanym przedziale określonym przez częstotliwość fakturowania. Rozpoczęcie wyliczania następuje poprzez odszukanie pierwszego dnia wyznaczonego na pozycji umowy w zadanym na pozycji okresie licząc od daty rozpoczęcia. Gdy okres na pozycji jest dwutygodniowy i częstotliwość fakturowania jest miesięczna, wtedy pierwszy miesiąc np. z pięcioma szukanymi dniami tygodnia policzony zostaje jako trzy wystąpienia (pierwsze, trzecie i piąte wystąpienie), następny miesiąc może być z czterema szukanymi dniami tygodnia wtedy policzone zostaną dwa wystąpienia, ale będzie to wystąpienie drugie i czwarte (a nie pierwsze i trzecie), bo algorytm pamięta od którego dnia tygodnia w okresie zaczął liczyć. Pozycja umowy dostawy Pozycja umowy dostawy dostosowana jest do wprowadzania zapisów związanych ze zużytym przez klienta towarem np. wodą. Warunkiem jest wprowadzenie numeru urządzenia, określenie stanu początkowego, któremu odpowiada data rozpoczęcia oraz daty i stanu realizacji, co wyznaczy okres do zafakturowania. Dla umów dostawy, na pozycji dokumentu, niezbędne jest wypełnienie pola Urządzenie. Brak wpisu będzie powodował naliczanie faktur jak dla umów cyklicznego wykonywania usługi. Informacje te można też wskazywać na formularzu pozycji w sekcji Umowa. Wprowadzenie wartości stanu początkowego wymaga tymczasowo podania daty realizacji. Zapis ten może być zaktualizowany na pozycji zatwierdzonej umowy po otwarciu formularza pozycji (przycisk Otwórz). Pozycje obu typów umów posiadają zakładkę Kalendarz, która zawiera elementy rozliczeniowe danej pozycji. Kalendarz Pozycje zostały wyposażone w kalendarze, na których można sprawdzić okresy planowania, rozliczenia i zawieszenia świadczenia danej usługi. Uwaga: okres rozliczony jest wyświetlany także w okresie zawieszenia, ale usługa w tym czasie nie jest naliczana. Przeliczniki W sytuacjach, gdy pozycja fakturowana ma być wyrażona w innej jednostce niż pozycja umowy (np. na umowie kontener na śmieci, a fakturze pojemność), należy skorzystać z przelicznika jednostek. Przykład: Kartoteka usługowa o nazwie wywóz pojemnika na śmieci o pojemności 75 litrów posiada jednostkę szt. I tak rejestrowany jest na umowie. Kartoteka tego pojemnika posiada przeliczenie 1szt = 75l oraz jednostkę domyślną dla dokumentu sprzedaży: litr (ustawiana w tabeli cen na kartotece). W trakcie wystawiania faktury system sprawdzi ilość pojemników i krotność wywozu oraz na fakturze przeliczy wynik na litry. Ceny Do obsługi cen na umowach wykorzystano standardowe mechanizmy. Jeśli na umowie nie ma włączonej funkcji Cena z umowy to cena jest pobierana np. z kartoteki lub może być ceną indywidualną kontrahenta. Jeżeli z kolei opcja ta zostanie włączona możliwe staje się wprowadzenie indywidualnej ceny przez operatora. Jeśli użytkownik musi rejestrować zmienność cen w czasie, to należy skorzystać z mechanizmu przecen okresowych. Pomimo nieadekwatnej nazwy, rejestrują one ceny w określonych przedziałach czasu, w tym w otwartych. Ponieważ cena może być zmienna w czasie, na umowie nie podlega edycji. Cena widoczna na umowie może nie mieć znaczenia dla wyliczenia wartości pozycji na fakturze. Zmiany cen na umowach są również realizowane przez aneksy. 58/159

59 Parametr "Ceny z umowy" na formularz umowy cyklicznej Urządzenia Urządzenia mają tylko jedno standardowe pole Numer, ale ich formularz jest definiowany. Dodatkowe pola definiowane są za pomocą cech, a sam ich układ określany jest w konfiguracji Opcje Handel Urządzenia użytkowane. Aneksy Do każdej umowy tzw. wielokrotnej może być zawarty aneks. W przypadku, gdy na aneksie opcja Cena z umowy jest odznaczona, dokumentem tym można dokonać zmian ilości lub rodzaju usługi. Jeśli z kolei opcja ta zostanie zaznaczona, na aneksie jest możliwość zmian dotychczasowych cen. Nowo dodane pozycje lub zmienione będą naliczane zgodnie z zapisami na aneksie, czyli od daty rozpoczęcia zarejestrowanej na tym dokumencie aneks dziedziczy okres z umowy. Funkcje dodatkowe Aneks do umowy cyklicznej Z menu Czynności W menu Czynności znajdują się funkcje dedykowane umowom. Umożliwiają one zbiorcze (dla zaznaczonych dokumentów) wprowadzanie okresów zawieszenia umów, naliczanie planu zużycia towarów i jego kasowanie, a także zakończenie umów. Z menu Relacje W menu Relacje wprowadzono funkcję Generowanie faktur oraz Pokazanie dotychczasowych faktur. Funkcje druga jak sama nazwa mówi pozwala na wyświetlenie dotychczasowo wystawionych faktur, natomiast pierwsza posiada kilka wariantów do wyboru, takich jak: generowanie nowej faktury do wybranej umowy, powoduje powstanie nowego dokumentu docelowego generowanie nowych dla wszystkich, powoduje fakturowanie wszystkich wskazanych dalej umów i powstanie nowych pojedynczych dokumentów docelowych generowanie zbiorczo nowych, powoduje powstanie nowego docelowego dokumentu zbiorczego generowanie zbiorczo nowych dla wszystkich, powoduje fakturowanie wszystkich wskazanych dalej umów i powstanie nowych zbiorczych dokumentów docelowych Fakturowanie Umowy połączono relacją ze standardową fakturą FV. Generowanie faktur odbywa się z menu Relacji dla zaznaczonych umów. Oznacza to konieczność skasowania wartości filtra Okres nad listą umów i wybrania odpowiedniej definicji w filtrze Definicja, by wyselekcjonować wszystkie żądane umowy. Pomocny może być też filtr statusu umowy. 59/159

60 Parametry relacji do fakturowania Przed wystawieniem faktur do umów, operator do swojej dyspozycji posiada opcje, które wpłyną na wyliczenie późniejszego dokumentu końcowego. Okno wyboru parametrów przed wystawieniem faktury W polu Zakres fakturowania, jak sama nazwa mówi, można wybrać odpowiedni okres do fakturowania. Na liście Okres rozliczenia są do wyboru następujące opcje: Bieżący przy wystawianiu faktury program wybiera bieżący okres rozliczenia (jaki jest zaznaczony w oknie Data w bież. Okresie) Poprzedni przy wystawianiu faktury program wybiera poprzedni okres rozliczenia (poprzedni od daty, jaką wybraliśmy w oknie Data w bież. Okresie) Bieżący i poprzednie niefakturowane przy wyborze tej opcji program będzie szukał od początku okresu rozliczeniowego tych okresów, które nie są zafakturowane wliczając w to okres bieżący Poprzednie niefakturowane program prześledzi wszystkie okresy od samego początku umowy i wystawi tyle faktur, ile jest nierozliczonych wstecz okresów, nie biorąc jednak pod uwagę okresu bieżącego Pierwszy niefakturowany program przeszukuje wszystkie okresy i wystawi fakturę dla pierwszego niefakturowanego okresu Wydruki faktur do umów Wydruki do faktur generowanych z umów zostały zmodyfikowane i dodatkowo dla każdej pozycji drukowany jest okres rozliczenia i odbiorca usługi. Korygowanie faktur, zwrot towaru Korekta faktury sprzedaży Wystawianie faktur korygujących sprzedaży odbywa się w tym samym miejscu programu, gdzie wystawiamy faktury sprzedaży. Listę otwieramy z pozycji menu Handel Sprzedaż Faktury sprzedaży. Następnie na liście wyszukujemy fakturę, która będzie korygowana (szybkie wyszukanie dokumentu umożliwia lokator, wybierający fakturę przez proste wpisanie numeru faktury do korekty). Następnie w menu Relacje wybieramy funkcję Korekta nowy dokument lub naciskamy klawisze <Alt + F7>. Wybranie funkcji Relacje Korekta lub naciśnięcie klawiszy <Alt + F7> na fakturze, która już została wcześniej skorygowana, pozwala otworzyć odpowiednią fakturę korygującą lub wprowadzić kolejną korektę Jeśli lista dokumentów jest pusta, to po dodaniu dokumentu, menu Relacje pojawia się dopiero po wyjściu i ponownym wejściu na listę Opcje menu do wystawiania korekty faktury sprzedaży Bezpośrednio po wykonaniu tych czynności na ekranie pojawi się formularz faktury korygującej zainicjowany odpowiednimi danymi z faktury korygowanej. Korekta może być wystawiona do ilości, ceny, wartości lub stawki VAT. Kolumny Org.Ilość, Org.Cena oraz Org.Wartość wyświetlają dane z faktury przed korektą. 60/159

61 Dokonamy korekty faktury sprzedaży, polegającej na zwrocie jednej sztuki towaru BUT_NAR_45. W kolumnie Ilość wprowadzamy ilość pozycji po korekcie, którą ostatecznie klient zakupił (nie wpisujemy ilości, którą klient zwraca). Jeżeli poprzednio były sprzedane trzy sztuki, a chcemy zaewidencjonować zwrot jednej sztuki, to w kolumnie Ilość wprowadzamy liczbę dwa. W podsumowaniu faktury korygującej podane są wartości przed korektą, wartość korekty oraz po korekcie. Akceptacja korekty następuje jak w przypadku faktury klawiszami <Ctrl+Enter> lub myszą Zatwierdź i zamknij. Po zatwierdzeniu program automatycznie proponuje wydruk faktury korygowanej. Korekta sprzedaży fiskalizowanej Opis dotyczy tylko dokumentów paragon PAR i faktura fiskalizowana FF. Korektę faktury FF wystawia się identycznie jak korektę faktury FV. Natomiast do dokonania korekty paragonu niezbędne jest wystawienie faktury do paragonu FVP (system nie weryfikuje dat wystawienia dokumentów FVP). Po wystawieniu takiego dokumentu, przystępujemy do jego korekty zgodnie z zasadami korygowania faktur. Korekta faktury zaliczkowej sprzedaży lub zakupu Korektę faktury zaliczkowej należy przeprowadzić poprzez edycję wartości dokumentu. Ponieważ faktura zaliczkowa może mieć wartość niezgodną z wartością pozycji, jej korekta dokonywana jest poprzez bezpośrednią edycję wartości dokumentu, co odpowiada korekcie kwoty zaliczkowanej. Korekty faktur archiwalnych W celu dokonania korekt do dokumentów z okresu, gdy firma nie pracowała z systemem enova, należy aktywować definicje dokumentów archiwalnych. Czynność wykonujemy na formularzu Opcje (Opcje Handel Definicje dokumentów Korekty) poprzez zaznaczenie parametru: Możliwość korekt dokumentów archiwalnych. Po tej operacji wprowadzamy do systemu dokument archiwalny, który będziemy korygować. Dla faktur sprzedaży jest to dokument o symbolu FVARCH, dla faktur zakupu ZKARCH. Oba dokumenty stanowią podstawę korekty, natomiast nie wpływają na stan magazynu, ani na stan rozrachunków z klientami. Nie są również rejestrowane w Ewidencji Dokumentów. 61/159

62 Dokumenty FVARCH i ZKARCH powinny być wystawiane z datą ich oryginałów, a przynajmniej nie po dacie, od której firma rozpoczęła pracę na systemie enova. W przeciwnym wypadku będą wpływały na wyniki raportów sprzedaży. Dokumenty korekt do dokumentów archiwalnych mają symbole KFVARCH i KZKARCH. Dokumenty te są rejestrowane w Ewidencji Dokumentów i wyliczają płatność wynikającą z korekty. Podobnie jak w przypadku korekt typowych dokumentów sprzedaży/zakupu (FV/ZK) na korektach archiwalnych w polu ilość należy wpisać ilość pozycji po korekcie, którą ostatecznie klient/(lub nasza firma) zakupił (nie wpisujemy ilości, którą klient/(lub my) zwraca). Korekty dokumentów archiwalnych nie wpływają na RKZ/KWS (Rozliczenie kosztów zakupu/koszt własny sprzedaży) Poprawki do wartości kosztu własnego sprzedaży z tytułu korekt archiwalnych należy wyliczyć samodzielnie. Korekty dokumentów archiwalnych nie wpływają na stan magazynu. Zmiany w stanie magazynu z tytułu korekt sprzedaży lub zakupu należy wprowadzić dokumentami magazynowymi. Producent zaleca by takie dokumenty miały odrębną numerację (bazowały na nowych definicjach dokumentów). Korekty faktur nabycia wewnątrzwspólnotowego Korygując transakcję nabycia wewnątrzwspólnotowego należy osobno skorygować fakturę FIUE oraz osobno dokumenty VAT naliczony i VAT należny. Wystawiając korektę KFIUE należy ustawić datę kursu waluty zgodną z datą na dokumencie FIUE. Powyżej opisany sposób korygowania transakcji nabycia wewnątrzwspólnotowego wynika z niezależności wartości dokumentów FIUE i PZN. Dokument FIUE nie musi odzwierciedlać wartości, według których towary są wprowadzane do magazynu, gdyż mogą być one powiększone o koszty dodatkowe. Stąd konieczność niezależnej korekty. Korekty faktur z płatnością w walucie obcej Wystawiając korektę do faktury płatnej w walucie obcej należy ustawić datę kursu zgodną z datą na dokumencie korygowanym (pierwszym dla danej transakcji przy wielu korektach). Korekty rabatowe Korekta rabatowa jest dokumentem, za pomocą którego rejestrujemy udzielenie kontrahentowi kwotowego rabatu (bonusu) za wybrany okres sprzedaży. Nie koryguje ona poszczególnych dokumentów sprzedaży, ma charakter faktury o ujemnej wartości, z pozycją typu usługa, o wartości odpowiadającej kwocie bonusu. Może być wystawiona ręcznie lub utworzona za pomocą czynności Generuj korekty rabatowe, dostępnej z poziomu listy kontrahentów. Wykonanie czynności powoduje utworzenie dokumentów dla zaznaczonych na liście kontrahentów. Ich wartość jest wyliczana zgodnie z ustawieniami w oknie parametrów. Wyliczenie kwoty rabatu polega na analizie pozycji dokumentów sprzedaży wystawionych w wybranym okresie, filtrowanych dodatkowo według wybranych kryteriów. Kwota rabatu jest sumą kwot cząstkowych wyliczonych dla pozycji dokumentów. Jest wyliczana osobno dla każdej stawki VAT występującej w analizowanych dokumentach. Czynność Generuj korekty rabatowe Parametry generowania korekt rabatowych W oknie pośrednim dostępne są następujące parametry: Okres okres sprzedaży, za który ma być naliczony rabat kwotowy. W wyliczeniu uwzględnione będą pozycje dokumentów sprzedaży wystawionych w tym okresie. Domyślna wartość parametru to poprzedni miesiąc. Towary lista wybranych towarów i usług, których sprzedaż będzie uwzględniona w wyliczeniu, brak wyboru oznacza uwzględnienie wszystkich. Definicje dokumentów lista definicji dokumentów sprzedaży, które mają być uwzględnione w wyliczeniu. Brak wyboru oznacza uwzględnienie wszystkich dokumentów sprzedaży. Pola nie należy pozostawiać bez wyboru w przypadku stosowania faktur zaliczkowych, gdyż ze względu na algorytm wyliczenia rabatu w oparciu o wartość pozycji transakcje zaliczkowe z fakturami końcowymi byłyby w takim przypadku uwzględnione podwójnie. Magazyny lista magazynów, do których będzie zawężona lista dokumentów uwzględnianych w wyliczeniu. 62/159

63 Metoda liczenia standardowo cząstkowa kwota rabatu jest wyliczana jako procent wartości pozycji dokumentu, można jednak zamiast tego zastosować własny algorytm zawarty w cesze algorytmicznej zdefiniowanej dla pozycji dokumentu. Poniżej przedstawiono przykład algorytmu, który powoduje wyliczenie bonusu jako 2% wartości pozycji, ale tylko wtedy, gdy pierwotny rabat w pozycji dokumentu jest niższy niż 10%. Przykład cechy do wyliczenia kwoty rabatu Rabat procent rabatu stosowany, jeśli wyliczenie odbywa się jako % wartości netto pozycji. Definicja korekty definicja generowanego dokumentu. Standardowo jest to KFVR. Usługa karta towarowa, która będzie użyta w pozycji generowanej korekty rabatowej. Magazyn magazyn przypisywany do generowanych dokumentów. Opis opis przenoszony do generowanych dokumentów Wygenerowane korekty rabatowe zostają zapisane jako niezatwierdzone i są widoczne na liście faktur sprzedaży. Formularz korekty rabatowej Wygenerowana korekta rabatowa jest związana relacjami z dokumentami sprzedaży, które zostały uwzględnione w wyliczeniu rabatu. Jest to jednak wyłącznie powiązanie nagłówków dokumentów, o charakterze informacyjnym. 63/159

64 Automatyczne korekty kosztów (dokument KWPZ itp.) Dokument KWPZ jest tworzony i zatwierdzany przez system automatycznie. Nie należy dokonywać zmian na definicjach dokumentów KWPZ, KMMW, KMMP, KKPLW i KKPLP. Celem dokumentu jest korekta kosztu własnego sprzedaży (wartości rozchodu w cenach zakupu) wynikającego ze zmiany cen zakupu. Podlega on księgowaniu i tworzony jest dla każdego dokumentu rozchodowego osobno. Jego odmianami są dokumenty KMMW i KMMP (związane z przesunięciami międzymagazynowymi) oraz KKPLW i KKPLP (dla dokumentów kompletacji). Przykłady działania: Przykład 1: Kupujemy jedną sztukę towaru za 10PLN, następnie sprzedajemy ją. Koszt transakcji (koszt własny sprzedaży) wynosi 10PLN. Po pewnym czasie otrzymujemy od dostawcy korektę zakupu obniżającą cenę o 1PLN. Po zatwierdzeniu dokumentu korekty zakupu system dla transakcji sprzedaży generuje dokument KWPZ, który koryguje koszt własny transakcji o 1PLN, podnosząc o tę wartość marżę transakcji sprzedaży. Przykład 2: Dokonujemy dwóch zakupów w kolejnych partiach tego samego towaru. Pierwszy zakup jest za 10PLN, drugi za 12PLN. Następnie sprzedajemy towar z pierwszej dostawy, czyli z kosztem 10PLN. Otrzymujemy korektę zakupu, która polega na zwrocie towaru z pierwszej zakupionej partii. Jest ona możliwa, jeśli drugi zakup został zarejestrowany przed sprzedażą, a partia towaru z drugiego zakupu wciąż jest w magazynie. W tej sytuacji za pomocą dokumentu KWPZ transakcja wydania zostanie przekierowana na drugą dostawę i naliczona zostanie różnica kosztów dla tych dwóch dostaw, w tym przypadku koszt własny wzrośnie o 2PLN. Automatyczne korekty dokumentów magazynowych System umożliwia automatyczne wygenerowanie korekt do dokumentów magazynowych po zmianie ceny na podrzędnym dokumencie handlowym. W odwróconym obiegu dokumentów po wprowadzeniu dokumentu PZ2 i następnie dokumentu ZK2 z innymi cenami niż na PZ2, system wygeneruje korektę do PZ2 uwzględniając ceny wprowadzone na fakturze ZK2. Za automatyczne korekty dokumentów magazynowych odpowiada parametr w definicji relacji handlowo-magazynowej w odwróconym obiegu. Limity kredytowe, kontrola należności Parametr dotyczący automatycznej korekty dokumentów magazynowych Działanie kontroli należności System umożliwia elastyczną obsługę limitów kredytowych przyznawanych kontrahentom (klientom) oraz przeterminowanych należności. Kontroli podlegają następujące zdarzenia, które mogą mieć miejsce podczas wystawiania dokumentu rozchodowego: Przekroczenie dopuszczalnego limitu kredytowego przyznanego kontrahentowi Przekroczenie dopuszczalnej kwoty zadłużenia przeterminowanego powyżej określonej ilości dni Jeśli wystąpi jedno z powyższych zdarzeń, system może zareagować w jeden z następujących sposobów: Brak dodatkowej reakcji (zignorowanie zdarzenia) Wyświetlenie ostrzeżenia Zablokowanie zatwierdzenia dokumentu Działanie systemu w tym zakresie zależne jest od ustawień konfiguracyjnych. Może ono być różne w zależności od rodzaju wystawianego dokumentu, albo w zależności od uprawnień zalogowanego operatora. Na przykład podczas wystawiania zamówienia wyświetlane jest tylko ostrzeżenie o przekroczeniu limitu, a przy wystawianiu faktury następuje blokada zatwierdzania w przypadku operatora A, a tylko wyświetlenie ostrzeżenia w przypadku operatora B. W oknie wystawianego dokumentu wyświetlane są informacje o kwocie, o którą został przekroczony limit oraz o kwocie, o którą zostało przekroczone dozwolone zadłużenie przeterminowane. Jeśli limit lub dozwolona kwota zastały przekroczone, wyświetlana jest informacja o tym fakcie. Kontrola limitu może dotyczyć kontrahenta głównego występującego w dokumencie albo jego płatnika, zależnie od ustawień konfiguracji. 64/159

65 Kontrola należności podczas wystawiania dokumentu Limit w karcie kontrahenta W karcie kontrahenta można określić kwotę limitu kredytowego oraz dozwoloną kwotę należności przeterminowanych o określoną liczbę dni. Parametry te szczegółowo opisano w rozdziale Warunki płatności - zakładka karty kontrahenta. Kwoty limitu kredytowego i dopuszczalnej kwoty po terminie w karcie kontrahenta Konfiguracja Konfiguracja obsługi limitów kredytowych i należności przeterminowanych polega na ustawieniu następujących parametrów: Parametry konfiguracji ogólnej włączające kontrolę należności Parametry konfiguracji ogólnej określające sposób obliczania kwoty zadłużenia Dozwolona kwota przeterminowana w konfiguracji ogólnej Parametr konfiguracji ogólnej decydujący o tym, czy obliczanie zadłużenia ma być wykonywane dla kontrahenta głównego, czy płatnika Parametry definicji dokumentów decydujące o ich zachowaniu po przekroczeniu limitu/kwoty zadłużenia przeterminowanego Uprawnienia Włączenie kontroli należności Włączenie kontroli należności (limitu i zadłużenia przeterminowanego) następuje po zaznaczeniu parametrów dostępnych na zakładce Handel Limit kredytowy okna konfiguracji: Podczas zatwierdzania dokumentów handlowych kontroluj przekroczenie limitu kredytowego Podczas zatwierdzania dokumentów handlowych kontroluj wartość należności przeterminowanych Włączenie co najmniej jednego z tych parametrów powoduje zmiany ustawień odpowiednich parametrów w definicjach dokumentów rozchodowych, mających płatności. Zostały one omówione w dalszej części rozdziału. Sposób obliczania zadłużenia Na zakładce Handel Limit kredytowy okna konfiguracji dostępna jest sekcja Obliczanie zadłużenia, w której można ustawić parametry wpływające na sposób obliczania zadłużenia. W szczególności możliwe jest określenie, jakie elementy mają być uwzględniane w jego obliczaniu. Jeśli dostępne parametry są niewystarczające, w polu Własny algorytm obliczania zadłużenia można wpisać dowolny kod wykonujący te obliczenia. Wzorzec takiego kodu pojawi się po zaznaczeniu parametru. Ponadto w konfiguracji ogólnej można określić dopuszczalną kwotę przeterminowanych należności, która będzie mieć zastosowanie niezależnie od ustawień szczegółowych w kartach kontrahentów. Kontrola należności przeterminowanych będzie wtedy działać po przekroczeniu większej z tych kwot (ogólnej i szczegółowej w karcie kontrahenta). Parametr Obliczanie zadłużenia dla pozwala określić, czy ma ono być wykonywane dla kontrahenta głównego, czy jego płatnika. 65/159

66 Zakładka Limit kredytowy okna konfiguracji Definicja dokumentu i uprawnienia W definicji dokumentu na zakładce Pozostałe dostępne są następujące parametry: Kontrola limitu kredytowego oraz Zatwierdzanie dokumentu po przekroczeniu limitu. Ustawienie pierwszego parametru na TAK powoduje, że podczas wystawiania dokumentu limit oraz kwota przeterminowanych należności będą kontrolowane. Zachowanie systemu podczas zatwierdzania dokumentu będzie wtedy zależne od ustawienia drugiego parametru według reguł: Dozwolone po zmianie wartości dokumentu, która spowoduje przekroczenie limitu lub dozwolonej kwoty przeterminowanej zostanie wyświetlona odpowiednia informacja, jednak dokument będzie mógł być zatwierdzony. Zabronione ostrzeżenie jw., przy czym dokument nie będzie mógł być zatwierdzony Według prawa operatora ostrzeżenie jw., przy czym dokument będzie mógł być zatwierdzony, jeśli operator posiada prawo Handel \Dokument handlowy \Simple \Sprzedaż poniżej limitu Parametry definicji dokumentu dotyczące kontroli limitu Prawo Handel\Dokument handlowy\simple\sprzedaż poniżej limitu 66/159

67 Wybrane funkcje dostępne przy wystawianiu/dla wystawionych dokumentów Rozliczenie zarejestrowanej wpłaty w trakcie wystawiania faktury W celu pomniejszenia płatności do dokumentu w skutek rozliczenia zarejestrowanej w ewidencji Środków Pieniężnych wpłaty należy, po dodaniu wszystkich pozycji i określeniu ich wartości, przejść na zakładkę Płatności i wybrać rozliczaną wpłatę (przycisk: Wybierz zaliczki). Wybrana zaliczka, po potwierdzeniu, zostanie umieszczona na dokumencie poniżej tabelki z płatnością. Wartość zaliczki jest edytowalna i nie może przekroczyć płatności do dokumentu. Warunkiem rozliczenia zaliczki jest ustawienie Sposobu zapłaty płatności na płatność nieodroczoną, czyli Gotówka lub Karta. Jeśli zaliczka jest mniejsza niż płatność i chcemy by reszta była płacona np. przelewem należy płatność podzielić (wpisać w płatności kwotę równą wartości zaliczki i nacisnąć Enter. Pojawi się drugi wiersz płatności na równowartość różnicy). Pierwsza część płatności powinna mieć ustawienie Gotówka, a druga np. Przelew. Rozliczona kwota na wydruku będzie miała opis: Rozliczono zaliczkę ( + numer dokumentu wpłaty). Podział płatności ze względu na termin Na formularzu dokumentu jest dostępna czynność Podziel płatność. Czynność ta pozwala na podział płatności dokumentu z uwzględnieniem dwóch opcji: podział na netto i Vat - umozliwia podział i automatyczne wyliczenie płatności na netto i Vat. Czynność szczególnie przydatna przy płatności w walucie, gdzie kwota netto powinna być w walucie, a kwota Vat w PLN podział na raty - umożliwia podział płatności na raty miesięczne z uwzględnieniem dowolnej ilości rat lub wysokości raty. Uzupełnienie pola ilość rat powoduje automatyczne przeliczenie wysokości raty, a uzupełnienie wysokości raty powoduje automatyczne wyliczenie ilości rat Czynność Podziel płatność Okno z parametrami czynności Podziel płatność Faktura z wieloma płatnościami Podział zapłaty do dokumentu wpłata gotówką i kartą Przyjęcie zapłaty z kwotą podzieloną na rożne formy płatności (np. część gotówką, część kartą) wymaga włączenia widoku zaawansowanego okna zatwierdzania dokumentu. Służy do tego odpowiedni parametr umieszczony w tym oknie. 67/159

68 Okno zatwierdzania z możliwością wyboru różnych sposobów zapłaty W celu podziału zapłaty do dokumentu handlowego na wpłatę gotówkową i zapłatę kartą należy w oknie Zatwierdzanie dokumentu handlowego rozpisać wpłaty na odpowiednie kolumny w sekcji Zapłaty przyjmowane. Pola Kwota do zapłaty inicjowane są według płatności dokumentu, które są nieodroczone. Zatwierdzenie dokumentu powoduje dodanie wpłaty kasowej, która nie jest usuwana wraz z wykasowaniem takiego dokumentu (po uprzednim przeniesieniu do bufora). Tak powstałą wpłatę dodatkową kasujemy w module Ewidencji Środków Pieniężnych. Zmień zatwierdzony dokument Na liście dokumentów oraz na samym formularzu dokumentu w menu Czynności dostępne jest polecenie Zmień zatwierdzony dokument, dzięki której istnieje możliwość zmiany lub aktualizacji następujących danych: Kontrahenta Odbiorcę/dostawcę Numer obcy Opis Sposób zapłaty Termin zapłaty Czynność jest dostępna pod warunkiem, że dokument będzie zatwierdzony, nie będzie rozliczonej żadnej płatności do dokumentu, nie będzie to dokument z płatnością gotówkową, dokument w Ewidencji dokumentów będzie w buforze. Zmiana nie uruchamia żadnych mechanizmów przeliczających, które wywoływane są w przypadku zmiany na dokumencie znajdującym się w buforze. Użycie tej czynności spowoduje zmiany także na dokumencie w ewidencji dokumentów oraz płatnościach związanych z danym dokumentem pod warunkiem, że podmiotem płatności będzie ten sam kontrahent. Zmiana kontrahenta na tego samego, ale po modyfikacji danych na karcie kontrahenta spowoduje aktualizację danych na dokumencie. Pozostawienie danego pola bez wyboru spowoduje, że odpowiadające mu dane nie zostaną zmienione. Okno parametrów czynności Zmień zatwierdzony dokument Domyślnie prawo do czynności zmiany zatwierdzonego dokumentu jest zablokowane dla wszystkich ról z wyjątkiem Administratora. Uwaga. Zmiana danych na jednym dokumencie nie powoduje zmian na dokumentach powiązanych relacją. Przykładowo zmiana kontrahenta na fakturze nie spowoduje zmian na powiązanym relacją dokumencie magazynowym, podobnie nie zmieni się także w takiej sytuacji kontrahent na dokumencie zamówienia, jeśli z niego tworzona była faktura. Edycja w trybie koszyka Umożliwiono tworzenie dokumentów w trybie "koszyka", czyli poprzez dodawanie zaznaczonych pozycji z poziomu listy towarów i stanów magazynowych. Służy do tego zestaw czynności dostępny na tych listach. O tym, czy dany dokument może być tworzony w trybie koszyka, decyduje odpowiedni parametr jego definicji. Edycja daty dostawy na zatwierdzonym dokumencie System umożliwia edycję daty dostawy na zatwierdzonych dokumentach, dopóki w ewidencji (księgowej) mają one stan Bufor. Funkcjonalność taka jest dostępna po zmianie standardowej wartości parametru definicji dokumentu Wprowadzanie\Edycja daty dostawy na wartość Na zatwierdzonym. 68/159

69 Parametr definicji dokumentu Edycja daty dostawy Ma to zastosowanie np. w sytuacji, gdy wystawiamy fakturę sprzedaży, wysyłamy towar, ale nie wiemy dokładnie, którego dnia zostanie dostarczony. Po otrzymaniu informacji od odbiorcy lub spedytora o dokonaniu dostawy można uzupełnić jej datę na dokumencie. W chwili jego wystawiania data dostawy może być inicjowana jako pusta (nieokreślona). Datę można edytować na zakładce Dodatkowe lub na zakładce Ogólne, jeśli w definicji dokumentu wybrano jako nagłówek jeden z tych, które zawierają tę datę (Prosty Data Dostawy, Prosty Trzy Daty, Dostawa). Edycja daty dostawy na zatwierdzonej fakturze Zmiana daty dostawy na zatwierdzonej fakturze skutkuje zmianą daty operacji w ewidencji księgowej, a tym samym daty ujęcia dokumentu w rejestrze VAT. Limity wartości dokumentu W definicji dokumentu można określać limity wartości dokumentu danego typu. Ma to następujące zastosowanie: Uzależnienie rodzaju wydruku od tego, czy wartość dokumentu przekracza limit. Pozwala to na drukowanie faktur uproszczonych. Blokada zatwierdzania dokumentu po przekroczeniu limitu wartości. Powyższe funkcje systemu można uzyskać włączając odpowiednie parametry konfiguracyjne Konfiguracja W definicji dokumentu pojawiły się nowe opcje: Lista limitów wartości w różnych walutach Zatwierdzanie po przekroczeniu limitu wartości Rodzaj wydruku W oknie definicji w czynnościachdostępny jest przycisk otwierający listę limitów wartości: 69/159

70 Określanie limitu wartości w definicji dokumentu W oknie limitów można określić osobne wartości w każdej z walut zdefiniowanych w systemie oraz wybrać odpowiednią opcję parametru Zatwierdzanie po przekroczeniu limitu wartości spośród dwóch dostępnych: Dozwolone/Zabronione. Standardowo w definicji faktur FV i FF wprowadzono wartości 100 euro i 450 PLN, odpowiadające kwotom, do których faktura może mieć formę uproszczoną. Dotyczą one wartości brutto dokumentu. Na zakładce Wydruki okna definicji dostępny jest parametr Rodzaj wydruku: Dostępne są następujące opcje: Pełny Uproszczony Uproszczony, gdy wartość poniżej limitu Wybór rodzaju wydruku w definicji dokumentu Parametr standardowo ma zastosowanie w wydrukach faktur sprzedaży (Sprzedaż.aspx i pokrewne). Zawartość wydruku zmienia się w zależności od tego, czy ma on być pełny czy uproszczony. Wydruk uproszczony zawiera tylko te informacje, które są wymagane dyrektywą UE dotyczącą faktur. Na podstawie ustawień w konfiguracji i wartości dokumentu wyliczana jest właściwość dokumentu Wydruk.JestUproszczony, która decyduje o zawartości wydruku. Blokada zatwierdzania dokumentu Jeśli w definicji dokumentu ustalono limity wartości i włączono blokadę zatwierdzania po ich przekroczeniu, podczas zatwierdzania dokumentu jego kwota brutto zostanie porównana z limitem w definicji, przy czym w pierwszej kolejności zostanie uwzględniony limit w walucie dokumentu. Jeśli w definicji dokumentu nie określono limitu w tej walucie, ale określono limit w innej, wartość dokumentu zostanie z nim porównana przy zastosowaniu przeliczenia po kursach bieżących. Zatwierdzenie dokumentu o wartości brutto przekraczającej limit nie będzie możliwe. 70/159

71 Blokada zatwierdzania dokumentu po przekroczeniu limitu wartości Wydruk uproszczony Uproszczony wydruk faktury nie zawiera danych nabywcy z wyjątkiem numeru NIP, nie ma też ilości i wartości pozycji, a w podsumowaniu przedstawia jedynie wartości brutto i kwoty VAT w poszczególnych stawkach. Uproszczony wydruk faktury Zamienniki towaru W celu korzystania z funkcjonalności zastępowania towaru zamiennikiem należy na kartotece towaru, na zakładce Zamówienia i zamienniki uzupełnić listę zamienników (czytaj: zamienniki). Jeżeli podczas dodawania pozycji na formularzu dokumentu rozchodowego (np. faktura sprzedaży) zostanie wybrany towar, którego brak w magazynie lub ilość nie pokrywa zapotrzebowania, a będzie on miał zdefiniowane zamienniki, to w momencie określania ilości towaru automatycznie pojawi się okno z dostępnymi zamiennikami. Za pomocą formularza zamienników będzie można wybrać odpowiednie z zaprezentowanych. Na formularzu z zamiennikami dostępne są między innymi pola: Okno podpowiedzi zamienników Ilość potrzebna - ilość z pozycji dokumentu lub jeśli lista jest otwierana bez kontekstu pozycji, np. z poziomu Cennika, to będzie wyświetlana ilość 1. Ilość dostępna - obliczona bez uwzględniania ilości pobranej przez pozycję dokumentu, czyli ilość wyliczona standardowo Ilość z zamiennikami - ilość dostępna + suma z kolumny Ilość zastępowana Ilość zastępowana ilość faktycznie wykorzystanego zamiennika. Ilość pobierana - zmienia się w stosunku do ilości zastępowanej w zależności od współczynnika. Przykładowo, jeśli dla towaru A jest ustawiony zamiennik B z ustawionym współczynnikiem 2:1, wówczas w przypadku wprowadzenia 10 szt. towaru A ilość pobierana towaru B wyniesie 5 szt. Na dole okna znajdują się dwa przełączniki: 71/159

72 Uzupełnij do ilości potrzebnej parametr przełączany naprzemiennie z parametrem Zamień wszystko. Po wybraniu zamienników ustalona zostaje ilość w bieżącej pozycji dokumentu, a następnie dodawane są pozycje z zamiennikami, do uzupełnienia ilości potrzebnej. Przykładowo ilość potrzebna towaru A to 5 szt., stan dostępny to 2 szt., zamiennik B = 3 szt. Po zaakceptowaniu okna zamienników dokument będzie miał dwie pozycje: towar A - 2 szt., towar B - 3 szt. Zamień wszystko - parametr przełączany naprzemiennie z parametrem Uzupełnij do ilości potrzebnej. Na liście zamienników ilość pobierana ustalana jest w taki sposób, jakby ilość dostępna dla towaru zamienianego wynosiła 0. Przykładowo, ilość potrzebna towaru A to 5 szt., stan dostępny to 2 szt., zamiennik B = 5 szt. Po zaakceptowaniu okna zamienników dokument będzie miał jedną pozycję: towar B - 5 szt. Lista zamienników towaru uwzględnia także relacje zamienników do ich zamienników, czyli jeśli towar A ma zamiennik B, a towar B ma zamiennik C, to na liście zamienników towaru A będą widoczne towary B i C. Zmiana pozycji zatwierdzonego dokumentu Zmiana pozycji zatwierdzonego dokumentu dotyczy wybranych dokumentów (możliwość wykonania podlega ograniczeniom): magazynowych przyjęć zewnętrznych i wewnętrznych, które zostały wystawione bezpośrednio (nie powstały w relacji z fakturą zakupu), nie dodano do nich w relacji faktury, nie były korygowane i nie są zaksięgowane magazynowych wydań zewnętrznych, które zostały wystawione bezpośrednio (nie powstały w relacji z fakturą sprzedaży), nie dodano do nich w relacji faktury, nie były korygowane i nie są zaksięgowane zamówień do dostawców i odbiorców, ale tylko w zakresie ilości (dla zamówień częściowo zrealizowanych ilość można pomniejszyć do ilości zrealizowanej Wybór czynności Zmień pozycje Funkcja Zmień pozycje zatwierdzonego dokumentu dostępna jest z menu Czynności na różnych listach i jest aktywna, gdy kursorem zaznaczony jest jeden dokument, którego pozycje zamierzamy zmieniać. Zmianie podlega ilość, cena lub wartość (nie dotyczy zamówień tylko ilość). Wywołanie funkcji udostępnia okno z wszystkimi pozycjami wskazanego dokumentu. Pomimo jej dostępności zmiany mogą nie zostać zapisane ze względu na weryfikację poprawności zapisów związanych z zasobami i obrotami w magazynie. Zmiana jest możliwa, jeśli dokument ma w ewidencji księgowej stan Bufor. W przypadku wykonania czynności dla dokumentu przyjęcia (PZ/PW) sprawdzany jest dodatkowo stan wszystkich wydań (np. WZ) w ewidencji, które rozchodują zasoby utworzone przez dokument przyjęcia. One również muszą mieć stan Bufor. Zmiana pozycji zatwierdzonego dokumentu przychodu spowoduje odpowiednie zmiany ilości i wartości zasobów magazynowych oraz wartości obrotów, czyli kosztu własnego i marży na dokumentach rozchodowych. Zmiana pozycji zatwierdzonego dokumentu przyjęcia nie powoduje wygenerowania korekt kosztów (dokumentów KWPZ), jak w przypadku wystawienia korekty przyjęcia. Wartości w cenach zakupu w odpowiednich dokumentach rozchodu są zaktualizowane, dlatego muszą one mieć stan Bufor w ewidencji księgowej. Wykorzystanie czytników kodów kreskowych Obsługa kodów kreskowych w systemie przy użyciu czytników może odbywać się na trzy sposoby: Z użyciem czytnika klawiaturowego (PS2, USB z emulacją klawiatury) pełniącego wyłącznie rolę klawiatury. Z użyciem programowalnego klawiaturowego czytnika kodów kreskowych (PS2, USB z emulacją klawiatury). W czytniku takim można zaprogramować prefiks i sufiks, czyli znaki dodawane przez czytnik przed zeskanowanym kodem i po nim. Z użyciem kolektorów danych, czyli urządzeń posiadających pamięć zeskanowanych kodów, komunikujących się okresowo z systemem. Standardowo czytnik kodów kreskowych podłączony do komputera emuluje klawiaturę. Można więc wykorzystywać go do skanowania kodów, gdy użytkownik ustawi kursor w polu, w którym należy wpisać kod. Zeskanowany kod zostanie wpisany w edytowane pole tak samo, jak gdyby został wprowadzony z klawiatury. Takie wykorzystanie czytnika wymaga jedynie podłączenia go do komputera. W przypadku czytnika programowalnego można skorzystać z dodatkowej funkcjonalności oferowanej przez system, m.in. podczas wystawiania dokumentów. W tym celu należy w czytniku zaprogramować prefiks i sufiks oraz włączyć obsługę kodów kreskowych w konfiguracji systemu (Narzędzia Opcje Systemowe Skaner kodów). Jako prefix zalecamy zaprogramowanie w czytniku znaku tyldy (~), ponieważ jest to bardzo rzadko używany znak na klawiaturze, a to właśnie po nim system będzie rozpoznawał, że ma do czynienia z ciągiem znaków kodu kreskowego i dzięki temu uruchomione zostaną odpowiednie procedury. Jako sufiks należy zaprogramować Enter. Programowanie czytnika odbywa się poza systemem enova, szczegóły powinny być dostępne w dokumentacji urządzenia. Polega ono na skanowaniu odpowiednich kodów programujących. W tej sprawie należy się kontaktować się z dystrybutorem sprzętu. Na przykład zaprogramowanie tyldy jako prefiksu będzie najczęściej wymagało wykonania następujących czynności: Odszukanie w dokumentacji czytnika kodu znaku tyldy (1126). Zeskanowanie kodu programującego Scan Prefix. Zeskanowanie kolejno czterech kodów (w standardzie Code39) odpowiadających cyfrom 1, 1, 2, 6. Znaki zaprogramowane w czytniku należy ponadto wskazać w konfiguracji systemu poprzez kliknięcie przycisku Wprowadź prefiks oraz Wprowadź sufiks i naciśnięciu odpowiednich klawiszy). Enter i tylda są tam wartościami domyślnymi. Jeśli w czytniku zaprogramowano prefiks i sufiks zgodnie z ustawieniami w konfiguracji, skanowanie kodu kreskowego będzie mieć skutek następujący: Jeśli operator wystawia dokument, niezależnie od tego, w którym miejscu formularza ustawiony jest kursor, po zeskanowaniu kodu kreskowego przypisanego do towaru zostanie dodana pozycja dokumentu albo zostanie zwiększona ilość w istniejącej, po zeskanowaniu kodu kontrahenta zostanie on wybrany na dokument. Jeśli użytkownik nie wystawia dokumentu (formularz dokumentu nie jest otwarty), zeskanowanie kodu spowoduje odszukanie odpowiedniego zapisu i wyświetlenie okna z tym zapisem. Może to być towar, kontrahent albo inny obiekt, do którego przypisano odczytany kod kreskowy. 72/159

73 Konfiguracja obsługi czytnika kodów kreskowych Użycie wagowych i cenowych kodów kreskowych GTIN-13 Kody wagowe/ilościowe GTIN (GS1) służą do zapisu kodu towaru wraz z ilością albo ceną. W skanowanym kodzie kreskowym zawarta jest informacja o towarze (w pierwszych 6 lub 7 znakach) oraz o cenie albo ilości (np. na wydrukowanej etykiecie z wagi elektronicznej), dzięki czemu po zeskanowaniu kodu kreskowego podczas wystawiania dokumentu tworzona jest pozycja z odpowiednim towarem oraz odczytaną jego ilością albo ceną. W celu uruchomienia obsługi kodów GTIN w systemie należy włączyć parametr Stosowanie kodów GTIN 13 w konfiguracji (Narzędzia Opcje Handel Towary) oraz wprowadzić na karcie towarowej pierwsze 6 (lub 7) znaków kodu w odpowiednim polu (zakładka Jednostki i kody karty towarowej). Przy stosowaniu 7 pierwszych znaków nie może być włączona weryfikacja pierwszej sumy kontrolnej. Kolektory danych Kolektory danych to autonomiczne urządzenia przechowujące we własnej pamięci listę odczytanych kodów i pozwalające na edycję np. ilości lub innych parametrów odczytu. Lista odczytanych kodów wraz z parametrami jest następnie transferowana do systemu (w postaci pliku) i na jej podstawie tworzone są pozycje dokumentu. Obecnie system obsługuje kolektory Denso dystrybuowane przez firmę SKK. Współpraca opiera się na wymianie plików w formacie xml, można więc wykorzystać również inne kolektory, o ile dostarczą one plików wymiany w tym samym formacie. W chwili obecnej z poziomu otwartego formularza dokumentu można zaimportować dane z kolektora, co spowoduje utworzenie pozycji dokumentu albo wyeksportować pozycje do kolektora, co pozwoli np. zrealizować dokument magazynowy utworzony w systemie na kolektorze. Aby uzyskać dostęp do tej funkcjonalności należy włączyć obsługę kolektorów w konfiguracji oraz określić lokalizację plików wymiany (Narzędzia Opcje Handel Kolektory danych). Po włączeniu obsługi kolektorów na formularzu dokumentu handlowego pojawią się dodatkowe przyciski: Czynność dot. obsługi kolektorów na formularzu dokumentu Czynność Zapisz ceny i rabaty indywidualne Czynność Zapisz ceny i rabaty indywidualne jest dostępna z poziomu otwartego formularza dokumentu z wprowadzonym kontrahentem. Dokument nie może być dokumentem wewnętrznym. Czynność działa dla zaznaczonych pozycji dokumentu i przenosi cenę, cenę po rabacie i rabat (zależy od wyboru na formularzu tej czynności) do ustawień indywidualnych kontrahenta. Okno czynności "Zapisz ceny i rabaty indywidualne" 73/159

74 RKZ/KWS (Rozliczenie kosztów zakupu/koszt własny sprzedaży) RKZ/KWS Raport RKZ znajduje się na liście Faktur sprzedaży (Handel Sprzedaż Faktury sprzedaży). Raport podaje koszt zakupu towarów zarejestrowanych na fakturach sprzedaży. Liczony jest za zadany okres dla wszystkich zatwierdzonych dokumentów z danego okresu. Raport RKZ uwzględnia korekty wartości zakupu dla towarów sprzedanych. Różnicę wyliczają dokumenty KWPZ, których wartość jest rejestrowana i uwzględniana w wyniku RKZ. Korekty dokumentów archiwalnych nie wpływają na RKZ/KWS (Rozliczenie kosztów zakupu/koszt własny sprzedaży) Poprawki do wartości kosztu własnego sprzedaży z tytułu korekt archiwalnych należy wyliczyć samodzielnie. 74/159

75 Generator zamówień Na listach: Towary i usługi i Zamówienia od odbiorców dostępny jest mechanizm umożliwiający utworzenie zamówienia do dostawcy na brakujący towar, z uwzględnieniem różnych parametrów takich jak obroty danego towaru, stan maksymalny lub minimalny, czy zamówienia od odbiorców. Na wspomnianych listach w menu Czynności dostępna jest opcja Generuj zamówienia, uruchomienie generatora wywołuje okno z parametrami decydującymi o sposobie wygenerowania zamówienia do dostawcy na brakujące towary. Parametry zostały opisane poniżej: Okno generatora zamówień Uzupełnij ilość: Do stanu minimalnego - powoduje wyliczenie ilości do zamówienia w taki sposób, żeby uzupełnić stan magazynu do stanu minimalnego określonego w kartotece towaru w zakładce Zamówienia i zamienniki Do stanu maksymalnego - powoduje wyliczenie ilości do zamówienia w taki sposób, żeby uzupełnić stan magazynu do stanu maksymalnego określonego w kartotece towaru w zakładce Zamówienia i zamienniki Wg obrotów w okresie sprawdzany jest obrót w danym okresie. Okres, który jest sprawdzany, należy podać w polu W okresie. Jeśli w definicji dokumentu jest włączony parametr Uwzględniaj w generatorze zamówień (zakładka Wprowadzanie), to takie dokumenty są wówczas analizowane, ilość do zamówienia jest wyliczana na podstawie obrotu z uwzględnieniem Mnożnika Dla surowców do produkcji opcja związana z modułem Produkcja - ilość do zamówienia zostaje wyliczona na podstawie ilości surowców potrzebnych do zrealizowania zleceń produkcyjnych Dla zamówień generuje zamówienia do dostawcy na podstawie zarejestrowanych zamówień od odbiorców Do zera ilość do zamówienia jest wyliczana w taki sposób, aby pokryć ewentualny stan ujemny magazynu z uwzględnieniem rezerwacji. Przykładowo, jeśli w magazynie dostępny jest towar w ilości 100 szt., zamówienia od odbiorców (ZO) są na ilość 150 sztuk, zostanie wygenerowane zamówienie do dostawcy (ZD) na 50 sztuk. Jeśli wystąpią stany ujemne towarów, to zostaną wygenerowane zamówienia wyrównujące ilość towaru do zera W okresie: Okres, który jest analizowany przy generowaniu zamówień, jeżeli parametr Uzupełnij ilość został ustawiony na wartość Wg obrotów w okresie Mnożnik: Parametr określający w procentach, jaka część obrotu towaru w danym okresie ma zostać zamówiona, działa łącznie z opcją Wg obrotów w okresie Odrzuconych skrajnych: Ilość skrajnych wielkości obrotu z dołu i z góry, które nie będą brane pod uwagę przy wyliczaniu wielkości zamówienia. Eliminuje odchylenia statystyczne wynikające z pojedynczych nietypowo dużych, bądź nietypowo małych transakcji, dotyczy opcji Wg obrotów w okresie Uwzględnij obroty: informacja dla generatora zamówień o tym, jaki rodzaj obrotów ma być brany pod uwagę. Mogą to być tylko obroty zewnętrzne, tylko wewnętrzne albo wszystkie - Stan magazynu: zaznaczenie tego parametru powoduje odjęcie od wyliczonych ilości aktualnego stanu magazynu + Zamówienia odbiorcy: zaznaczenie tego parametru powoduje uwzględnienie przy generowaniu zamówienia do dostawcy ilości towaru zamówionego przez odbiorców na dokumentach ZO, czyli zwiększenie zamawianej ilości - Zamówienia dostawcy: zaznaczenie parametru powoduje pomniejszenie generowanego zamówienia do dostawcy o zamówienia do dostawcy wygenerowane wcześniej Produkty > Składniki zamówienie będzie wygenerowane nie na zaznaczone towary, lecz na ich składniki według listy z karty towaru, opcja ma zastosowanie dla produktów, dla których zdefiniowano listę składników Dostawca według: Karty towaru - jeżeli w kartotece towaru w zakładce: Zamówienia i zamienniki zostanie określony Dostawca, to wygenerowane zamówienie będzie wystawione na tego dostawcę Ostatnie zamówienie - zamówienie zostanie wygenerowane na tego samego kontrahenta. na którego zostało wystawione ostanie zamówienie Ostatni zakup - zamówienie zostanie wygenerowane dla tego samego kontrahenta, u którego ostatnio towar został zakupiony Najtańsza oferta zaakceptowana - zamówienie zostanie wygenerowane dla tego kontrahenta, którego ostania najniższa oferta została zaakceptowana Wybiorę później - wybór dostawcy następuje przy zatwierdzaniu zamówienia Dostawca z karty parametr ma zastosowanie w przypadku wybrania opcji Dostawca wg karty towaru. W karcie towaru mamy listę dostawców z przypisanymi czasami dostawy, z których jeden jest domyślny. Dostępne opcje: Domyślny Najkrótszy czas dostawy Uwzględnione definicje zamówień od odbiorcy: po ustawieniu parametru Uzupełnij ilość na wartość Dla zamówień można wybrać definicje zamówień od odbiorców, które będą uwzględniane w obliczeniu ilości do zamówienia. Dokument zamówienia - jeśli zdefiniowanych zostało więcej dokumentów zamówień do dostawcy, można wybrać jedną z definicji, według której zostanie wygenerowane zamówienie. Data zamówienia: określa, z jaką datą ma zostać wygenerowane zamówienie do dostawcy. 75/159

76 Kompletacja Wystawienie nowego dokumentu Kompletacji rozpoczynamy na liście dokumentów magazynowych. Listę odnajdujemy wybierając w menu głównym programu kolejno pozycje Handel Magazyn Dokumenty razem (albo Handel Magazyn Dokumenty wg kategorii Kompletacje). Kompletacja może być realizowana dwiema metodami: wg procedury z karty produktu wg procedury z karty recepturowej Funkcjonalność kompletacji w umożliwia uproszczoną rejestrację procesów produkcyjnych, polegających na przekształceniu: Wielu składników w jeden produkt końcowy (kompletacja z kilku elementów składamy w jeden produkt/komplet) Jednego składnika w kilka produktów (dekompletacja jeden element wyjściowy rozkładamy na kilka produktów końcowych) Wielu składników do wielu produktów (taki proces najcelniej byłoby określić mianem przepakowanie z kilku elementów wejściowych otrzymujemy kilka produktów końcowych. Taki scenariusz może również odpowiadać powstawaniu odpadów czy produktów ubocznych w wyniku zadziałania kompletacji obok właściwego produktu powstają dodatkowe produkty uboczne). Wykonanie kompletacji polega na utworzeniu dokumentu KPL, na którym wskazujemy kartotekę: Produktu, który chcemy wykonać, Receptury, dla której chcemy wykonać kompletację. Kompletacja wg karty produktu Karta towarowa o typie Produkt ma zakładkę kompletacja, na której definiuje się skład produktu (Zakładka Kompletacja karty produktu). Jeżeli na dokument kompletacji KPL wprowadzony zostanie produkt, to proces kompletacji będzie przebiegał wg procedury z karty produktu. KPL nie wpływa bezpośrednio na stan magazynu, ale tworzy automatycznie dokumenty podrzędne wydania składników KPLW (Kompletacja wydanie) i przyjęcia produktów KPLP (Kompletacja przyjęcie). Dokumenty te mogą być modyfikowane (funkcja ta jest obecnie standardowo zablokowana) przed zatwierdzeniem kompletacji (wywołanie dokumentu w menu Relacje z poziomu dokumentu KPL) lub można je zmodyfikować po przesunięciu do bufora (np. wybrać partie składników) Modyfikacje dokumentów KPLW (Kompletacja wydanie) i KPLP (Kompletacja przyjęcie), po ich automatycznym utworzeniu, może doprowadzić do różnic ich wartości nawet przy standardowych ustawieniach systemu, które definiują wartość produktów wprowadzonych jako sumę wartości zakupowej składników. Kompletacja wymaga posiadania towarów służących do jej przeprowadzenia w magazynie. Wystawienie dokumentu KPL do bufora powoduje rezerwację niezbędnych towarów do realizacji kompletacji. Kompletacja wg karty recepturowej Karta towarowa o typie Receptura posiada zakładkę kompletacja, na której definiuje się skład receptury (Zakładka Kompletacja karty recepturowej) w postaci składników i produktów. Jeżeli na dokument kompletacji KPL wprowadzona zostanie receptura, to proces kompletacji będzie przebiegał wg procedury z karty recepturowej. Wtedy KPL określa wielokrotność wykorzystania receptury, a więc pobierane z magazynu lub wprowadzane do niego ilości są iloczynem zapisów na recepturze i ilości podanej dla receptury na dokumencie KPL. KPL potwierdza wykonanie czynności, nie wpływając bezpośrednio na stan magazynu. Tworzy automatycznie dokumenty podrzędne wydania składników KPLW (Kompletacja wydanie) i przyjęcia produktów KPLP (Kompletacja przyjęcie). Dokumenty te mogą być modyfikowane (funkcja ta jest obecnie standardowo zablokowana) przed zatwierdzeniem kompletacji (wywołanie dokumentu w menu Relacje z poziomu dokumentu KPL) lub można je zmodyfikować po przesunięciu do bufora (np. wybrać partie składników). Modyfikacje dokumentów KPLW (Kompletacja wydanie) i KPLP (Kompletacja przyjęcie), po ich automatycznej generacji, może doprowadzić do różnic ich wartości nawet przy standardowych ustawieniach systemu, które definiują wartość produktów wprowadzonych jako wartość zakupową składników produkcji. Kompletacja wymaga posiadania towarów służących do jej przeprowadzenia w magazynie. Wprowadzenie dokumentu KPL do bufora powoduje rezerwację niezbędnych towarów do realizacji produkcji. Dekompletacja Dekompletację opisano w punktach Kompletacja wg karty recepturowej oraz Zakładka kompletacja karty recepturowej. Dekompletacja jest procesem kompletacji realizowanym za pomocą dokumentu KPL w oparciu o kartę recepturową. Receptura dla dekompletacji powinna zawierać surowiec określony jako składnik i towary/produkty powstające z niego określone jako produkty. Szczegóły określające ilości i wartości poszczególnych produktów, relacje wartości między nimi definiowane są na karcie recepturowej lub w konfiguracji systemu. Ustalanie wartości produktu Wartość produktu (cena przyjęcia) może zostać ustalona na podstawie kosztów składników, lub jako stała cena ewidencyjna. Sposób ustalania ceny produktu zależny jest od ustalenia parametru Cena ewidencyjna produktów w Opcjach programu, w gałęzi Handel Definicje dokumentów Kompletacja. 76/159

77 Ceny wyliczane na podstawie rozchodu Jeżeli parametr Cena ewidencyjna produktu jest nieokreślony, wówczas koszt wytworzenia produktu będzie liczony na podstawie składników (suma kosztów składników liczonych w cenach zakupu będzie równa wartości przyjmowanych produktów). Przy czym szczególną rolę w wyliczeniu tego kosztu odgrywają usługi. Koszt wszystkich składników będących towarami liczony jest na podstawie rzeczywistych kosztów zakupu (oczywiście z uwzględnieniem partii magazynowej użytej na KPLW), natomiast usługi, które nie posiadają ceny zakupu, wliczane są do kosztu wytworzenia kompletu na podstawie ceny podanej w parametrze Cena kosztu usługi w opcjach programu. Ceny ewidencyjne Jeżeli w parametrze Cena ewidencyjna produktu jest wybrana definicja ceny, wówczas produkty na dokumentach KPLP będą przyjmowane nie w cenie wynikającej z kosztu poszczególnych składników, ale w cenie cennikowej produktu, zgodnie ze wskazaną definicją ceny (np. w cenie Hurtowa). W takim wypadku wartości dokumentów KPLW i KPLP nie muszą być sobie równe. Ustawienia indywidualne dla towaru Oprócz globalnej możliwości wskazania sposobu wyliczania cen przyjęcia produktu (wg cen ewidencyjnych lub wg kosztów składników), dla każdego produktu/receptury można ustalić ten parametr indywidualnie. Za zmianę sposobu wyliczania kosztów przyjęcia produktu odpowiadają dwa parametry na kartotece towarowej, na zakładce Kompletacja: Indywidualne ustawienia wartości produktu - jeżeli pole jest zaznaczone, wówczas dla danej kartoteki produktowej/receptury będą zastosowane inne ustawienia niż określono w konfiguracji programu. Cena ewidencyjna w tym polu określamy indywidualną cenę ewidencyjną dla danej kartoteki produktu/receptury. Znaczenie tego pola jest identyczne, jak pola w ogólnej konfiguracji programu jeżeli jest puste, to dla danego produktu/receptury będzie miała zastosowanie cena wyliczona na podstawie kosztu składników. Jeżeli pole zostało wypełnione zostanie zastosowana wskazana cena ewidencyjna. W przypadku receptur zastosowanie ceny ewidencyjnej dotyczy wszystkich produktów ujętych na recepturze. Z drugiej strony ten sam produkt na różnych recepturach może zostać przyjęty wg różnych cen ewidencyjnych. Wartość przyjęcia wielu produktów na recepturze Jeżeli w recepturze znajduje się kilka różnych produktów i cena produktu wyliczana jest na podstawie kosztów wytworzenia (kosztów składników), wówczas pojawia się problem jak podzielić sumę wartości składników pomiędzy kilka różnych produktów. W tym celu wykorzystuje się na liście produktów receptury kolumnę Wartość oraz Proporcja wartości. Określenie proporcji dla składników i produktów kompletacji Jeżeli pole Proporcja wartości jest zaznaczone, wówczas oznacza to, że liczba wpisana w polu Wartość jest współczynnikiem do proporcjonalnego podziału wartości. Przykładowo, jeśli na liście będą dwa produkty, każdy z wpisanym Wartość = 1 i zaznaczonym polem Proporcja wartości, wówczas przy wykonaniu kompletacji wartość składników zostanie podzielona równo na oba produkty. Jeżeli pole proporcja wartości nie zostanie zaznaczone, wówczas kwota wpisana w polu Wartość jest przyjmowana jako cena przyjęcia produktu. W takim wypadku należy pamiętać, że co najmniej jeden produkt powinien mieć zaznaczone pole Proporcja wartości w przeciwnym wypadku może się okazać, że suma wpisanych wartości dla produktów nie jest równa sumie kosztów składników. Przykładowo na załączonym obrazku (trzy produkty bez zaznaczonego pola Proporcja wartości i czwarty produkt z zaznaczonym polem) należy wpisane wartości zinterpretować tak: 77/159

78 W wyniku zdekompletowania zestawu powstają cztery produkty, przy czym trzy pierwsze produkty (kije, narty, wiązania) zostaną wprowadzone na dokument KPLP w cenach podanych na recepturze, a wartość czwartego (buty) zostanie wyliczona jako różnica pomiędzy wartością całego zestawu a sumą wartości pozostałych produktów. Powyższe uwagi (proporcjonalne rozbijanie cen na produkty) nie ma oczywiście zastosowania w przypadku cen ewidencyjnych (bo tam cena produktu jest ściśle określona ceną ewidencyjną). Magazyn dla kompletacji Dokument kompletacji jest zawsze wykonywany na określonym magazynie. Powstaje pytanie, czy może on np. pobrać składniki z jednego magazynu (a więc utworzyć KPLW na magazynie składników), a przyjąć gotowy komplet (produkt) na innym magazynie (KPLP na magazynie produktów gotowych). Na zakładce Kompletacja, na liście składników/produktów można wskazać magazyn dla każdej pozycji (dla każdego składnika bądź produktu). Jeżeli pole magazyn jest niewypełnione, wówczas dokumenty KPLP i KPLW zostaną utworzone na tym samym magazynie, co dokument główny KPL. Jeżeli dla któregoś ze składników określimy inny magazyn, wówczas zawsze KPLW dla tego składnika będzie wykonywany ze wskazanego magazynu. Podobnie wygląda rzecz dla produktów. Ponieważ dla każdej pozycji na liście składników/produktów można wskazać inny magazyn oznacza to, że podczas wykonania jednej kompletacji (dla jednego dokumentu KPL) może powstać wiele dokumentów KPLW i KPLP (po jednym dla każdego magazynu wskazanego na liście składników/produktów). Edycja listy składników i produktów Często w trakcie kompletacji pojawia się konieczność jednorazowej zmiany listy składników. Wyobraźmy sobie przypadek, gdy składany jest zestaw komputerowy, składający się z tych samych podzespołów, ale dla jednego Klienta montowane jest w nim 2GB RAM, a dla innego 4GB w tym wypadku lista składników jest taka sama, ale zmienia się ilość jednego z użytych podzespołów. Inna różnica może dotyczyć np. wielkości dysku wówczas jeden ze składników będzie wskazywał na inną kartotekę towarową, lub w ogóle zestaw może mieć zainstalowaną dodatkową kartę a więc wydłuży się lista składników. Oczywiście w takim przypadku możliwe jest utworzenie wielu receptur, na których będą różne listy składników, a ten sam produkt Zestaw komputerowy. Jeśli jednak taka kompletacja tworzona jest za każdym razem ze specyficzną list składników, wówczas wygodniej posłużyć się możliwością edycji listy składników podczas kompletacji. Aby edycja podczas kompletacji była możliwa, konieczne jest włączenie parametru Sposób edycji składników/produktów Pozwól na edycję składników produktów w opcjach programu, w gałęzi Handel Definicje dokumentów Kompletacja. Jeżeli parametr edycji kompletacji jest włączony, przy wystawianiu dokumentu kompletacji możliwa jest edycja listy składników i/lub produktów. W tym celu należy otworzyć formularz pozycji na dokumencie KPL i na zakładce Kompletacja Rozchód lub Kompletacja Przychód odpowiednio zmodyfikować listę składników/produktów. Nie należy wykonywać takiej edycji poprzez bezpośrednią zmianę dokumentów KPLW i KPLP, ponieważ nie nastąpi wówczas poprawne przeliczenie ich wartości. Obsługa kompletacji przy brakach magazynowych W przypadku braków magazynowych dla składników niezbędnych w procesie kompletacji istnieje możliwość dokonania zmian w składzie substratów (czytaj: Edycja listy składników i produktów) W sytuacji braków lub częściowych braków dodany na pozycji dokumentu kompletacji produkt lub receptura nie uzyska w polu ilości liczby wpisanej przez operatora. Ilość zostanie wyzerowana, a na dole formularza pojawi się informacja o stanie ujemnym. W tej sytuacji należy otworzyć pozycję dokumentu kompletacji i dokonać ręcznej modyfikacji ilości na zakładkach Kompletacja Rozchód lub Kompletacja Przychód, jeśli pozycja dotyczy receptury albo na zakładce Kompletacja Rozchód, gdy pozycja dotyczy karty produktowej. Uwaga: Po takiej edycji, po zamknięciu formularza pozycji, wpisana ilości na pozycji dokumentu kompletacji będzie odnosiła się do wyedytowanych uprzednio ilości. Należy poprawnie wpisać ilość za pierwszym razem, ponieważ powtórna edycja ilości dokonuje przeliczeń ilości uprzednio zapisanych na zakładkach pozycji. Proponowane rozwiązanie to wprowadzenie ilości składników potrzebnych do wykonania kompletacji dla całej ilości składanych produktów oraz wpisanie docelowej ilości produktów na zakładce Kompletacja Przychód. W tej sytuacji należy na pozycji receptury wpisać ilość: jeden. Jej zmiana na wyższą liczbę analogicznie zwielokrotni ilości składników i produktów. Jeśli użytą kartoteką dla pozycji dokumentu kompletacji jest kartoteka produktowa, należy postąpić tak samo dla składników (zakładka Kompletacja Przychód nie występuje) i po powrocie na pozycję dokumentu KPL wpisać ilość produktu odpowiadającą planowanemu zużyciu. I w tym przypadku podniesienie liczby spowoduje przeliczenie ilości składników. Przykład: Po wprowadzeniu na pozycję dokumentu KPL receptury i wpisaniu ilości np. 5 z powodu braków w magazynie ilość została wyzerowana. Otwieramy pozycję dokumentu i na zakładce Kompletacja Rozchód wprowadzamy ilości umożliwiające wykonanie kompletacji (możemy również dokonać zmiany składników i nowym określić ilość), natomiast na zakładce Kompletacja Przychód wprowadzamy ilość jaką chcemy otrzymać. W tej sytuacji pomijamy początkową ilość 5 i w polu ilość pozycji receptury wprowadzamy ilość 1. Zatwierdzenie dokumentu KPL wygeneruje dokumenty KPLW i KPLP dla ilości składników i produktów wprowadzonych ręcznie. 78/159

79 Kaucje (opakowania zwrotne) System wspiera obrót opakowaniami zwrotnymi. Umożliwia tworzenie schematów naliczania opakowań dla wydań i przyjęć towaru umożliwia wystawianie dokumentów pozwalających rozliczać opakowania (kaucje). Włączanie obsługi kaucji Zarządzanie obrotem opakowaniami jest dostępne po uprzednim włączeniu opcji Naliczanie opakowań i kaucji w konfiguracji systemu na zakładce Handel Towary. Włączenie obsługi kaucji Włączenie naliczania opakowań i kaucji spowoduje aktywowanie odpowiednich dokumentów pozwalających na obrót opakowaniami oraz uruchomienie ich automatycznego tworzenia, jeśli zdefiniowano schematy opakowań i przypisano je do towarów. Karta towaru typu opakowanie Wprowadzenie opakowania do cennika nie różni się niczym od wprowadzenia innego towaru. Aby system rozróżniał towar jako opakowanie, należy zaznaczyć opcję Opakowanie w karcie towaru, w sekcji Ogólne. Karta towaru określenie towaru jako opakowanie Schematy opakowań Po wprowadzeniu towarów będącymi opakowaniami można zdefiniować schematy, według których opakowania będą naliczane. W folderze Magazyn dostępna jest lista Schematy opakowań, z poziomu której można definiować schematy. Na zakładce Ogólne okna schematu należy wprowadzić towary, które będą tworzyć dany schemat opakowań. Formularz edycji schematu opakowania zakładka ogólne Na liście elementów (opakowań) widoczne są kolumny: Ilość towaru ilość towaru wypełniająca całkowicie opakowanie Ilość minimalna ilość mniejsza od ilości wypełniającej opakowanie, przy której zostanie ono wydane razem z towarem Przykładowo: opakowanie S-Skrzynka będzie naliczane w ilości 1 szt. dla każdych 6 jednostek towaru, jeśli pozostała ilość towaru wyniesie co najmniej 4, zostanie naliczona jeszcze jedna skrzynka Na zakładce Towary należy dodać te towary, dla których ma funkcjonować dany schemat opakowań. W tym miejscu należy również określić, czy schematy opakowań mają być domyślne dla przychodu i/lub rozchodu towaru. Jeden schemat opakowań można wykorzystać dla wielu towarów. Widok na poniższym rysunku. Formularz schematu opakowania zakładka towary 79/159

80 Zdefiniowany schemat opakowań przypisany do towaru jest widoczny na karcie towaru w zakładce Opakowania. Widok na poniższym rysunku: Karta towaru widok schematów opakowań Z poziomu zakładki Opakowania karty towaru można dołączyć istniejący schemat opakowań, który jest wykorzystany dla innych towarów. Dokumenty służące do obsługi kaucji Do ewidencji obrotu opakowaniami służą następujące dokumenty PO, ZPO, WO, ZWO, których definicje są dostępne na zakładce Handel Definicje dokumentów Opakowania w oknie konfiguracji oraz dokumenty MMPO, MMWO, których definicje są dostępne na liście właściwej dla przesunięć magazynowych. Do fakturowania nierozliczonych kaucji służą dokumenty FVO i ZKO. Automatyczne tworzenie dokumentów kaucji podczas wystawiania dokumentów sprzedaży/zakupu Obrót towarami kaucjonowanymi następuje automatycznie podczas wystawiania dokumentów FV, FF, PAR, ZK, WZ2, PZ2 oraz ich korekt ilościowych. Powstają wtedy związane dokumenty kaucji, których pozycje są widoczne na zakładce Opakowania okna wystawianego dokumentu. Dzieje się tak wtedy, gdy w definicji dokumentu określono dokumenty w relacji kaucji. Widok na poniższym rysunku: Definicja dokumentu - relacja kaucji Przy tworzeniu dokumentów handlowych lub magazynowych, dla których została zdefiniowana relacja kaucji, będą automatycznie generowane dokumenty wydania/przyjęcia opakowań. System według zdefiniowanego schematu opakowań będzie automatycznie wyliczał ilość opakowań na podstawie ilości towaru z przypisanymi schematami opakowań. Wyliczone ilości opakowań widoczne są na dodatkowej zakładce Opakowania formularza wystawianego dokumentu. Wyliczone ilości są dostępne do edycji. 80/159

81 Dokument sprzedaży z aktywną zakładką Opakowania Widok naliczonych opakowań podczas wystawiania dokumentu sprzedaży Podczas zatwierdzania dokumentu można przyjąć zapłatę wynikającą z łącznej kwoty naliczonych kaucji. Widok na poniższym rysunku: Związany dokument WO utworzony podczas wystawiania FV jest widoczny na liście Wydań opakowań. 81/159

82 Dokument WO utworzony podczas wystawiania dokumentu FV Automatyczne rozliczanie ilościowe dokumentów przyjęcia/zwrotu i wydania/zwrotu Zwrot wydanych (przyjętych) opakować można zarejestrować na 2 sposoby. Pierwszy z nich to wystawienie dokumentu ZWO do wskazanego WO (w relacji). Wystawianie ZWO w relacji do WO W tym przypadku ZWO będzie się zachowywać podobnie do korekty, czyli nie będzie można przyjąć zwrotu większej ilości niż wydana dokumentem WO. Kolejne ZWO w relacji uwzględniają ilość już ilość z poprzednich ZWO: 82/159

83 Wybór pozycji w oknie pośrednim podczas wystawiania ZWO w relacji do WO Widok formularza ZWO z wybranymi pozycjami do zwrotu Drugi sposób zarejestrowania zwrotu opakowań to wystawienie odpowiedniego dokumentu (ZWO/ZPO) z ręki i dodanie pozycji ze zwracanymi ilościami. Pozycje dokumentu zwrotu zostaną przy tym automatycznie rozliczone ilościowo z pozycjami dokumentu wydania (przyjęcia), jeśli w konfiguracji włączono parametr Handel\Towary\Automatyczne rozliczanie przyjęć i wydań opakowań. Operator rejestrujący zwrot opakowań nie musi więc odszukiwać dokumentów wydania/przyjęcia, rejestruje jedynie dokument zwrotu, a jego powiązanie i rozliczenie ilościowe następuje automatycznie. Zachowana jest przy tym kontrola ilości w dokumencie zwrotu według następującej reguły: ilość zwracana danego opakowania nie może być większa do łącznej nierozliczonej ilości tego opakowania dla kontrahenta. Automatycznie rozliczone dokumenty WO widać w menu relacje: Komunikat informujący o przekroczeniu ilości opakowania do zwrotu 83/159

84 Rozliczone dokumenty WO Fakturowanie nierozliczonych kaucji Kaucje, które nie zostały rozliczone w terminie, mogą być zafakturowane. Na liście dokumentów WO/PO można odfiltrować dokumenty nierozliczone w terminie. Z tych dokumentów w relacji można utworzyć faktury za nierozliczone kaucje. Tworzone są odpowiednie dokumenty FVO i ZKO widoczne na listach faktur sprzedaży i zakupu: Fakturowanie nierozliczonych kaucji Formularz FVO 84/159

85 Bilans obrotu w karcie towaru i karcie kontrahenta W karcie kontrahenta oraz karcie towaru dostępne są zestawienia pokazujące podsumowanie ilościowe i wartościowe nierozliczonych wydań i przyjęć opakowań z wyszczególnieniem ilości i wartości po terminie rozliczenia. Kartoteka kontrahenta bilans opakowań W karcie kontrahenta dostępna jest lista obrotów opakowaniami. Wyświetlane są na niej pozycje dokumentów, czyli szczegółowe informacje od dacie przychodu lub rozchodu, jego ilości i wartości oraz numeru dokumentu. Widok listy obrotu opakowaniami z kontrahentem W karcie towaru będącego opakowaniem na zakładce Magazyn widoczne są dwie dodatkowe listy zawierające informacje dotyczące obrotu opakowaniem: Bilans obrotów zawiera informacje o saldzie ilościowym i wartościowym operacji przyjęcia i wydania opakowań (osobno dla przyjęć, osobno dla wydań). Bilans dla kontrahentów zawiera podsumowanie ilościowe i wartościowe nierozliczonych opakowań dla poszczególnych kontrahentów, z wyszczególnieniem ilości i wartości po terminie rozliczenia. 85/159

86 Bilans obrotu opakowaniem Bilans dla kontrahentów z poziomu karty towaru 86/159

87 Inwentaryzacja W systemie enova inwentaryzację można przeprowadzić według dwóch metod, zależnych od konfiguracji (patrz: Definicje dokumentów Magazynowe): W oparciu o stan magazynu z dnia zamknięcia ostatniego okresu magazynowego W oparciu o datę dokumentu inwentaryzacji (METODA ZALECANA) Zalecamy wybór metody inwentaryzacji na etapie konfiguracji, przed dokonaniem pierwszej inwentaryzacji. Zmiana konfiguracji inwentaryzacji po zarejestrowaniu w systemie dokumentów inwentaryzacji może wpłynąć na zmianę danych prezentowanych przez te dokumenty (Jeśli dokumenty INW nie będą przesuwane do bufora, taka sytuacja nie wpłynie np. na zmianę stanu magazynu). Informacje ogólne Inwentaryzacja w systemie jest rejestrowana za pomocą dokumentu Inwentaryzacja (INW) i stanowi porównanie spisu z natury ze stanem towarów zapisanym w systemie. Porównanie to może generować różnice ujemne i dodatnie, które w chwili zatwierdzania dokumentu inwentaryzacji przenoszone są odpowiednio na dokumenty Inwentaryzacja Strata (INWST) i Inwentaryzacja Nadwyżka (INWND). Po zatwierdzeniu inwentaryzacji wartość poinwentaryzacyjną magazynu sprawdzamy na liście Stan magazynu poprzez jej podsumowanie lub za pomocą raportu. Wartość dokumentu inwentaryzacji (lub suma wartości wielu dokumentów inwentaryzacji) nie stanowi wartości magazynu po inwentaryzacji. Wartość sprawdzamy na liście Stan magazynu. Inwentaryzacja w systemie enova jest inwentaryzacją ilościową. Wartość poinwentaryzacyjna wynika z wybranego typu obrotu towarowego w magazynie (zazwyczaj FIFO, co w tym przypadku oznacza, że strata zdejmuje ze stanu najstarsze dostawy) Inwentaryzacja może blokować inwentaryzowany towar. W tym celu należy na definicji dokumentu INW, na zakładce Pozostałe, w sekcji Magazyn włączyć parametr Blokada operacji na inwentaryzowanych towarach. Jeśli dany towar znajdował się będzie na formularzu niezatwierdzonej inwentaryzacji, to nie będzie możliwe wykorzystanie go na innym dokumencie przychodowym lub rozchodowym w magazynie, którego dotyczy inwentaryzacja. Dokument inwentaryzacji Wprowadzenie nowego dokumentu inwentaryzacji rozpoczynamy na liście dokumentów magazynowych. Listę tę wyświetlamy wybierając w menu głównym programu kolejno pozycje Handel Magazyn Dokumenty razem (albo Handel Magazyn Dokumenty wg kategorii Inwentaryzacja). Dokument Inwentaryzacji możemy też zainicjować z listy towarów i usług (Handel Towary i usługi) lub stanu magazynowego (Handel Magazyn Stany magazynowe) dla zaznaczonych towarów (np. dla grupy towarowej) z menu Czynności/Utwórz dokument. Tworzenie dokumentu inwentaryzacji z poziomu listy Towary i usługi 87/159

88 Formularz dokumentu INW Dokument Inwentaryzacji INW dodawany tradycyjnie wymaga wprowadzania pozycji z listy. Jeśli chcemy wypełnić formularz automatycznie towarami, możemy posłużyć się importem pozycji z arkusza MS Excel (całej listy towarowej, grupy lub inaczej wybranych towarów). Towar może wystąpić wielokrotnie w danej inwentaryzacji, ale nie może wystąpić jednocześnie w dwóch niezatwierdzonych dokumentach inwentaryzacji. Wielokrotne umieszczenie tego samego towaru w inwentaryzacji ma zastosowanie np. w przypadku, gdy jest on umieszczony w różnych miejscach magazynu i dla każdego z tych miejsc chcemy osobno zliczyć ilość. Dwie pozycje z tym samym towarem w dokumencie inwentaryzacji W kolumnie Ilość łączna wyświetlana jest suma z kolumny Ilość dla wszystkich pozycji z tym samym towarem. Dotyczy to inwentaryzacji prowadzonej z dokładnością do towarów, nie zasobów (patrz kolejny rozdział). W przypadku jak na powyższym rysunku ilość łączna wynosi 5 szt. (3 + 2). W kolumnie Stan zamknięcia wyświetlany jest łączny stan danego towaru, będzie on taki sam dla wszystkich pozycji z tym samym towarem (w przykładzie 8 szt.). W kolumnie Różnica ilości wyświetlana jest różnica pomiędzy stanem zamknięcia a ilością łączną. Jest ona taka sama dla każdej pozycji zawierającej dany sam towar i jest podstawą do skorygowania ilości w magazynie. W przykładzie jw. ilość towaru AG003 zostanie zmniejszona o 3 szt. Dokument inwentaryzacji nie wpływa bezpośrednio na stan magazynu, ale generuje dokumenty INWST (Inwentaryzacja strata) i INWND (Inwentaryzacja nadwyżka ), które wprowadzają lub wyprowadzają towar z magazynu. Dokumenty te powstają podczas zatwierdzania INW. Jeśli ilość towaru wprowadzona na dokument INW jest mniejsza od stanu zamknięcia, to system w chwili zatwierdzania INW wygeneruje dokument INWST (Inwentaryzacja strata), który zarejestruje różnicę w ilości i wyprowadzi towar z magazynu w cenie zakupu poszczególnych partii, zgodnie z przyjętą metodą rozliczania magazynu. Cena pozycji na dokumencie INWST i jego wartość mają znaczenie pomocnicze, wyprowadzenie towaru z magazynu nastąpi zgodnie z zapisami na zakładce marża dokumentu INWST. Jeśli ilość towaru wprowadzona na dokument INW jest większa od stanu zamknięcia, to system w chwili zatwierdzania INW wygeneruje dokument INWND (Inwentaryzacja nadwyżka), który zarejestruje różnicę w ilości i wprowadzi towar do magazynu w tzw. cenie godziwej. Nie musi to być cena zarejestrowana na dokumencie INW. Ceną, która standardowo podpowiada się na dokumencie INW jest ostatnia cena zakupu, niemniej jednak w przypadku nadwyżek towaru nie musi to być cena, wg której towar jest wprowadzany do magazynu. Cena wprowadzenia umownie nazywana jest ceną godziwą. Sposób wyliczenia ceny godziwej Cena na dokumencie INW (domyślnie ostatnia zakupu) jest edytowalna. Można tę cenę wprowadzić z ręki, ale tylko w przypadku braku dostaw (lub stanu zerowego) danego towaru stanie się ona ceną dostawy na dokumencie INWND. W innych przypadkach cenę godziwą wyliczy system. Jeśli nadwyżka nie przekracza ilości z ostatniego rozchodu, do magazynu wprowadzony zostanie towar po cenie zakupu ostatniej rozchodowanej partii. Jeśli nadwyżka przekracza ilość z ostatniego rozchodu, do magazynu wprowadzony zostanie towar po średniej cenie zakupu ilości z ostatniej rozchodowanej partii i odpowiedniej części z partii z poprzedniego wydania. Jeśli towar nie był rozchodowany, nadwyżka zostanie wprowadzona po ostatniej cenie przyjęcia. Dokumenty INWST (Inwentaryzacja strata) i INWND (Inwentaryzacja nadwyżka ) rejestrowane są przez system z datą dokumentu inwentaryzacji INW. Jeśli chcemy zmienić ich daty, należy odszukać je na liście Handel Magazyn Dokumenty razem (albo Handel Magazyn Dokumenty wg kategorii Wewnętrzne), przesunąć do bufora, zmienić daty i ponownie zatwierdzić. Taka operacja nie jest zalecana. 88/159

89 Inwentaryzacja z dokładnością do zasobów Standardowo inwentaryzacja jest prowadzona z dokładnością do towaru, czyli wszystkie dostawy danego towaru są inwentaryzowane łącznie. Ilość z poszczególnych dostaw jest sumowana i stanowi stan zamknięcia, z którym porównywana jest zliczona ilość. Inwentaryzacja może jednak być prowadzona z dokładnością do zasobów (dostaw). Każda dostawa danego towaru może być osobną pozycją inwentaryzacji. W celu przeprowadzenia inwentaryzacji w taki sposób należy dodać pozycję z danym towarem, a następnie dla tej pozycji wykonać czynność Dostawa towaru. Po otwarciu okna z zasobami towaru można wybrać te, które mają być inwentaryzowane. Spowoduje to zastąpienie jednej pozycji inwentaryzacji wieloma, przy czym każda będzie dotyczyć jednej dostawy. Wskazanie zasobów towaru w inwentaryzacji Pozycje inwentaryzacji z dokładnością do zasobów Przy wskazaniu zasobów zmienia się znaczenie kolumn Ilość łączna, Stan zamknięcia, Różnica ilości. Dotyczą one jednego zasobu, są więc różne dla poszczególnych pozycji. Każdy zasób jest inwentaryzowany osobno, dla każdej pozycji inwentaryzacji zastanie wygenerowana pozycja INWND albo INWST, jeśli wystąpią rozbieżności. W przypadku niedoboru rozchód nastąpi wyłącznie ze wskazanego zasobu. W przypadku nadwyżki towar zostanie przyjęty po takiej cenie, jak inwentaryzowany zasób (ale powstanie nowy zasób). Zostaną przy tym skopiowane wszystkie cechy przypisane do pierwotnego dokumentu, którym zasób został przyjęty. W przykładzie jw. zostanie utworzony nowy zasób o ilości 3 szt., drugi zostanie pomniejszony o 1 szt., a trzeci pomniejszony o 2 szt. Łączna ilość towaru w wyniku inwentaryzacji nie zmieni się. Drukowanie arkuszy inwentaryzacyjnych System pozwala na wydrukowanie dwóch typów arkuszy inwentaryzacyjnych z następujących miejsc: Z poziomu wydruków na liście Towary i usługi Z poziomu wydruków formularza dokumentu Inwentaryzacja INW. Pierwszy powstaje dla zaznaczonych towarów poprzez uruchomienie wydruku jak na rysunku: Wydruk arkusza spisowego z poziomu listy Towary i usługi Arkusz może być drukowany dla określonego magazynu, dla wszystkich lub tylko zaznaczonych towarów, z uwzględnieniem filtrów znajdujących się nad pozycjami cennika albo indywidualnie zdefiniowanych filtrów. Drugi rodzaj wydruku powstaje dla towarów wprowadzonych na dokument Inwentaryzacji INW poprzez uruchomienie wydruku jak na rysunku: 89/159

90 Metody prowadzenia inwentaryzacji Wydruk arkusza spisowego z poziomu formularza dokumentu Inwentaryzacji Inwentaryzacja wg zamkniętego okresu magazynowego Inwentaryzacja wyliczana na podstawie ostatnio zamkniętego okresu magazynowego inwentaryzacja wykonywana jest w odniesieniu do stanu magazynu z dnia zamknięcia ostatniego okresu magazynowego. Data dokumentu nie jest istotna w procesie inwentaryzacji, niemniej powinna być późniejsza niż data zamknięcia okresu magazynowego, by dokumenty INWST (inwentaryzacja strata) i INWND (inwentaryzacja nadwyżka) mogły być zarejestrowane w systemie. Przy braku zamkniętego okresu magazynowego dokument INW wygeneruje INWND, wprowadzając cały zarejestrowany na INW towar do magazynu. Przy braku zamkniętego okresu stanem odniesienia dla inwentaryzacji są stany zerowe. Inwentaryzacja początkowa/bilans otwarcia magazynu (wg zamkniętego okresu) Inwentaryzację początkową wykonujemy przy braku zamkniętego Okresu magazynowego (po założeniu bazy danych i rozpoczęciu pracy, nie ma w systemie zamkniętych okresów magazynowych). Inwentaryzacja ta odnosi się do stanów zerowych (nawet jeśli istnieją dokumenty magazynowe wpływające na stan magazynu wprowadzające towar) i stanowi fakt rejestracji czynności inwentaryzacyjnych w określonej dacie, dla określonego magazynu i towarów. Dokument Inwentaryzacji początkowej generuje wyłącznie dokument INWND (Inwentaryzacja nadwyżka ), który wprowadza towar do magazynu. Jeśli w systemie nie ma zamkniętego Okresu magazynowego, to dokumenty Inwentaryzacji możemy wprowadzać wielokrotnie, dla dowolnych towarów (np. grup towarowych) i w dowolnych cenach. W tej sytuacji każda z zarejestrowanych Inwentaryzacji za pośrednictwem dokumentu INWND wprowadzi każdą z zarejestrowanych partii towaru w odpowiednich cenach (w cenach zapisanych na dokumentach INW) powiększając stan początkowy magazynu. Inwentaryzacja bieżąca (wg zamkniętego okresu) Do dokonania kolejnych Inwentaryzacji niezbędne jest zamknięcie okresu magazynowego. Operacji dokonujemy funkcją o tej nazwie na liście Handel Magazyn Okresy magazynowe. Jeśli konfiguracja dopuszcza istnienie ujemnych stanów magazynowych, to konieczne jest ich uzupełnienie przed zamknięciem okresu magazynowego. Producent bezwzględnie zaleca uzupełnienie stanów dokumentami z datami poprzedzającymi daty dokumentów powodujących stany ujemne. Okres magazynowy należy zamykać dopiero po wprowadzeniu wszystkich dokumentów magazynowych, których data poprzedza datę zamknięcia okresu. Zamknięcie okresu magazynowego nie musi być dokonywane w dniu spisu z natury, lecz może być dokonane później z datą wsteczną. Jeśli są w systemie zamknięte okresy magazynowe, to bez względu na datę dokumentu inwentaryzacji odnosi się on (porównuje swoje zapisy) do stanu na koniec dnia zamknięcia ostatniego okresu. Dokumenty INWST i INWND generują się z datą dokumentu inwentaryzacji INW. Nie wolno przesuwać dat dokumentów INWST i INWND w obręb dat zamkniętego okresu magazynowego. Sugerujemy pozostawienie daty dokumentów lub przesunięcia na pierwszy dzień nowego, otwartego okresu magazynowego. Dokument Inwentaryzacja weryfikuje tylko te towary, które zostały na nim zarejestrowane. Nie powoduje zmian w stanie magazynu, gdy stan wpisany na dokument inwentaryzacji jest zgodny ze stanem magazynu lub gdy towar nie został na nim zarejestrowany. Dokumentów Inwentaryzacji odnoszących się do ostatniego zamkniętego okresu magazynowego może być wiele w ramach jednego magazynu. Niemniej nie mogą one zawierać tych samych towarów. Spis z natury danego towaru musi być zapisany na jednym dokumencie Inwentaryzacji w ramach danego magazynu. Towar na danym dokumencie INW może być zapisany wielokrotnie. Inwentaryzacja wg daty dokumentu Inwentaryzacji Inwentaryzacja wg daty nie wymaga zamknięcia okresu magazynowego, a co za tym idzie, system nie dokonuje czynności weryfikacyjnych w bazie danych typowych dla funkcji zamykania okresu. Należą do nich: sprawdzenie czy w zamykanym okresie magazynowym znajdują się dokumenty w buforze oraz czy istnieją ujemne stany magazynowe. W związku z powyższym wymienione czynności należy wykonać we własnym zakresie. Przed rozpoczęciem inwentaryzacji operator powinien zweryfikować i uzupełnić stany ujemne w magazynach oraz sprawdzić, czy w okresie przedinwentaryzacyjnym występują dokumenty w buforze. Należy je zatwierdzić (także zamówienia). Inwentaryzacja wyliczana na podstawie stanu magazynu na koniec dnia inwentaryzacji dla tego ustawienia istotny jest stan z dnia dokumentu INW. Inwentaryzację rozpoczynamy od inicjacji dokumentu INW i ustawienia na nim daty. Dokument dla wprowadzanych pozycji wyświetli stan odniesienia na koniec danego dnia (daty inwentaryzacji). 90/159

91 Dokonywanie kolejnych Inwentaryzacji w tym samym magazynie wg tej metody nie wymaga zamykania okresów magazynowych. Zalecane jest zamknięcie okresu magazynowego po wykonaniu tego typu inwentaryzacji. Mają tu zastosowanie informacje ogólne dotyczące inwentaryzacji zawarte w poprzednich działach (z wyjątkiem specyfiki obsługi i liczenia stanu związanych z metodą wg zamkniętego okresu). Jeśli Inwentaryzacja początkowa ma wprowadzić całość towaru na stan magazynu, musimy dobrać datę dokumentu w ten sposób, by nie istniały w bazie dokumenty magazynowe z datami wcześniejszymi. 91/159

92 Deprecjacja/aprecjacja wartości/ilości zasobu magazynowego Do dokonania zmiany ilościowej lub wartościowej zasobów, niewynikającej z faktury korygującej zakupu, służy dokument magazynowy ZPZ zmiana parametrów zasobu. Przy jego pomocy można wykonać następujące operacje: Zmiana wartości zasobu towaru z zachowaniem jego ilości (np. deprecjacja) Zmiana ilości zasobu z zachowaniem jego wartości Deprecjacja wykonywana jest zazwyczaj w przypadku, gdy nastąpiła utrata wartości towaru. Przykładem zastosowania może być towar w branży odzieżowej, który z powodu sezonowości przestał być modny lub towar z branży technicznej, który stracił na wartości, gdyż pojawiły się nowsze modele. Zmiana ilości bez zmiany wartości wykonywana jest w przypadku, gdy pełnowartościowy towar zmienił swoją ilość wskutek warunków fizycznych, np. zboże zmieniło wagę wskutek zmiany wilgotności. Dokument jest dostępny w folderze Magazyn\Dokumenty wg kategorii\wewnętrzne. Jest wystawiany z ręki. Każda pozycja dokumentu dotyczy tylko jednej partii towaru, działa on zawsze z wyborem partii. Dodawanie pozycji dokumentu Edycja pozycji dokumentu Edycja dokumentu jest podobna do edycji korekty. Zmienić można cenę/wartość końcową albo końcową ilość. Nie można jednocześnie zmienić ilości i wartości. Wartość dokumentu jest równa różnicy pomiędzy wartością zasobów przed zmianą i po zmianie. ZPZ w buforze rezerwuje zasoby, jak dokument rozchodu, zmniejszając tym samym przejściowo stan towaru. Są one zwalniane po jego zatwierdzeniu. Zmieniony zasób towaru jest nadal powiązany z dokumentem przyjęcia. Wykonane operacje są widoczne na liście obrotów: ZPZ na liście obrotów towaru Po wykonaniu opisywanej operacji nie ma już możliwości wystawienia korekty (korekty zakupu) do dokumentu, którym przyjmowany był zasób. Dokument ZPZ podlega księgowaniu. Zatwierdzony ZPZ może być przeniesiony do bufora, ale tylko dopóki nie nastąpił rozchód żadnego ze zmienionych przy jego pomocy zasobów. 92/159

93 Okresy magazynowe Lista okresów magazynowych znajduje się w folderze: Handel Magazyn Okresy magazynowe. Zamknięcie okresu dokonywane jest funkcją Zamknięcie okresu z menu Czynności. Zamknięcie może być dokonane także pod datą wsteczną, ale spoza zamkniętego okresu. W trakcie zamykania okresu magazynowego wymagane jest, by nie były wystawiane dokumenty magazynowe (mogą powstawać w modułach Handel, Produkcja, CRM). W związku z tym zalecane jest, aby operatorzy ww. modułów byli wylogowani. Zmykanie okresu magazynowego może być w dużych bazach czynnością długotrwałą. Początkowo system nie posiada żadnego zamkniętego okresu. Czynność taką musi wykonać operator. Posiadając odpowiednie uprawnienia można otworzyć zamknięty okres magazynowy. Zastosowanie zamknięcia okresu magazynowego Zamknięcie okresu przygotowuje system do inwentaryzacji wg zamkniętego okresu magazynowego (#Inwentaryzacja). System w momencie zamykania okresu weryfikuje: czy w zamykanym okresie magazynowym znajdują się dokumenty rezerwacji w buforze czy istnieją ujemne stany magazynowe Okres nie zostanie zamknięty, dopóki operator nie uzupełni stanów ujemnych lub nie zatwierdzi dokumentów powiązanych z dokumentami rezerwującymi w zamykanym okresie (w tym zamówień). Zamknięcie okresu uniemożliwia wprowadzanie dokumentów magazynowych w zamkniętym okresie. Ten element jest istotny dla inwentaryzacji końcoworocznej. Jeśli firma nie prowadzi zapisów magazynowych w dniu można zamknąć okres na a inwentaryzację zapisać na Jeśli rejestrowany jest ruch magazynowy w dniu 31.12, a zarazem inwentaryzacja ma być na dzień to należy zmienić metodę inwentaryzacyjną na Wg daty dokumentu. Zalecane jest podanie daty na dokumencie inwentaryzacji na dzień następny po zamkniętym okresie w przypadku wykonywania inwentaryzacji wg zamkniętego okresu magazynowego. W zamkniętym okresie system nie dopuszcza do wprowadzania dokumentów magazynowych. Możliwe jest wystawianie korekt w bieżącym, otwartym okresie do dokumentów z okresu zamkniętego. 93/159

94 Deklaracje Intrastat W konfiguracji systemu (Opcje Handel Deklaracje Intrastat ) przed rozpoczęciem wystawiania dokumentów należy określić typ deklaracji Intrastat: Pełna, Uproszczona albo Nie sporządzać. W konfiguracji można ustawić domyślne dane dla Zgłaszającego oraz osobno dla wypełniającego deklarację. Deklaracje Intrastat generowane są na listach (Handel Deklaracje Intrastat Przywóz oraz Handel Deklaracje Intrastat Wywóz), wymagane jest zarejestrowanie Urzędu Celnego (Lista Kontrahenci i Urzędy) Do Intrastatu trafiają (standardowo) informacje tylko o towarach (nie o usługach) z dokumentów FN (Intrastat dla przywozu) i FD (Intrastat dla wywozu) Formularz deklaracji Intrastat posiada zakładki: Ogólne Zobowiązany i zgłaszający Pozycje w ograniczonym zakresie, przed zatwierdzeniem dokumentu pozycje podlegają edycji (można edytować opis towaru, masę netto, ilość w jednostce uzupełniającej) Dokumenty Deklaracja Intrastat W celu wypełnienia formularza deklaracji danymi niezbędne jest użycie przycisku Przelicz znajdującego się na pasku narzędziowym. Usługi a deklaracja Intrastat dla przywozu Jeśli dokument FN ma pozycję usługową z włączonym parametrem Usługa podnosi koszt towarów, to jej wartość w PLN jest przepisywana w pola kosztów dodatkowych na zakładce UE dokumentu i proporcjonalnie podnosi wartość fakturową i statystyczną towarów. Korekty a deklaracja Intrastat Korekty dokumentów są uwzględniane w deklaracji według następującej reguły: Jeśli w pozycji korekty wybrano rodzaj transakcji: 21 Zwrot towaru, to taka korekta zostanie uwzględniona w deklaracji przeciwnej, czyli np. w przypadku korekty dokumentu sprzedaży zostanie uwzględniona w przywozie. Korekty z innym kodem rodzaju transakcji są uwzględniane w deklaracji odpowiadającej dokumentowi korygowanemu. Algorytm generowania deklaracji Zbierane są informacje do Intrastat z dokumentów, których definicje posiadają ustawienie odpowiedniego parametru Intrastat: Przywóz albo Wywóz. Zapisy z wielu dokumentów są agregowane. W przypadku deklaracji pełnej do agregacji wykorzystywany jest: kod kraju wysyłki/przeznaczenia, kod warunków dostawy, kod rodzaju transakcji, kod CN, kod rodzaju transportu, kod kraju pochodzenia (tylko dla przywozu). W przypadku deklaracji uproszczonej do agregacji wykorzystywany jest: kod kraju wysyłki/przeznaczenia, kod rodzaju transakcji, kod CN, kod kraju pochodzenia (tylko dla przywozu Do pełnej deklaracji Intrastat pobierana jest wartość fakturowa i statystyczna pozycji, do uproszczonej tylko fakturowa. System umożliwia utworzenie zapisu deklaracji w formie pliku xml zgodnego ze specyfikacją Urzędu Celnego (system nie tworzy wydruku deklaracji) W wersji enova365 multi funkcjonalność obecnie nie występuje. 94/159

95 Funkcje narzędziowe / Kontrola stanu bazy W rozdziale opisane zostały narzędzia weryfikacji i naprawy oraz nietypowe sytuacje, które mogą wymagać interwencji operatora. Urwane rezerwacje a stan magazynowy Wprowadzenie mechanizm rezerwacji Transakcyjność zapisów do bazy danych wymaga by doraźnie był tworzony dokument, który przed zatwierdzeniem lub wprowadzeniem faktury/wz do bufora zarezerwuje towar dla tej transakcji, by przy zamykaniu dokumentu nie okazało się, że nie ma pokrycia magazynowego dla tej transakcji. Oznacza to, że w bazie występuje dokument rezerwacji REZ, podczas gdy WZ nie jest jeszcze w niej zarejestrowany. Jest to sytuacja prawidłowa i obrazuje ją następujący stan zapisu na liście Handel Dokumenty razem i pozostałe Wewnętrzne (Lista Wewnętrzne przechowuje wyłącznie dokumenty rezerwacji tworzone automatycznie przez system). Poprawny zapis rezerwacji w trakcie tworzenia dokumentu WZ Rezerwacja pomniejsza stan ilościowy i wartościowy magazynu. Poprawny zapis rezerwacji po wystawieniu WZ do bufora Oba powyższe rysunki przedstawiają poprawne zapisy. Zwracamy uwagę na różnice w prezentacji danych. Przed zapisem dokumentu rozchodowego do bufora nie ma jeszcze informacji, z jakim dokumentem rezerwacja REZ jest powiązana (Kolumna Dokument rezerwujący jest pusta), natomiast jest informacja kto dokument tworzy (Kolumna Poprawiający). Po wprowadzeniu dokumentu rozchodowego do bufora występuje informacja w kolumnie Dokument rezerwujący, a usunięta zostaje informacja o poprawiającym, ponieważ przestał on modyfikować dokument. Po zatwierdzeniu dokumentu rozchodowego i ewentualnie odświeżeniu widoku listy, rezerwacja powinna zniknąć z listy Handel Pozostałe Wewnętrzne. Kiedy rezerwacja jest niepoprawna? W sytuacjach wylogowania operatora przez operatora, utraty łączności z bazą danych, podczas gdy był wystawiany dokument rozchodowy (niezapisany nawet do bufora) może dojść do oderwania się rezerwacji od dokumentu rezerwującego. Taka sytuacja jest niepoprawna. Pozostawiony dokument rezerwacji wpływa na stan i wartość magazynu. Urwany dokument rezerwacji należy niezwłocznie usunąć z bazy danych. Jaki rozpoznać niepoprawną rezerwację? 95/159

96 Niepoprawny zapis rezerwacji Uwaga rysunki pierwszy i trzeci z tego rozdziału są identyczne. Jak w takim razie rozpoznać niepoprawną rezerwację? Jeśli mamy pewność, że w danej chwili nikt nie wystawia dokumentu rozchodowego albo gdy data dokumentu REZ jest miniona (najprawdopodobniej nikt nie wystawia dokumentu rozchodowego przez 2 lub więcej dni bez zapisania go do bufora), to rezerwacja jest niepoprawna. Automatyczne usuwanie przez system błędnych rezerwacji Enova posiada możliwość automatycznego usuwania błędnych rezerwacji. Co pewien czas operator Handlu, w przypadku istnienia błędnych rezerwacji, zobaczy poniżej przedstawione okno: Okno naprawy rezerwacji Po pojawieniu się powyższego okna należy wybrać pierwszą lub drugą opcję. Zalecana jest pierwsza. Jeśli nie można usunąć błędnych rezerwacji, aby uniknąć ciągłego pojawiania się okna Naprawa rezerwacji, dokument rezerwacji należy zatwierdzić, a zasoby, które dokument zdjął z magazynu uzupełnić dokumentem przychodowym. Inne metody naprawy rezerwacji Jeśli na liście dokument rezerwacji REZ posiada wypełnione dwa pola w kolumnach Dokument rezerwujący i Poprawiający możemy spróbować zatwierdzić dokument rezerwujący (np. FV czy RW). Taka operacja powoduje próbę naprawy dokumentu rezerwacji i jego skasowanie. Jeśli dokument rezerwujący (FV, RW, inne) musi być przechowywany w buforze, jego ponowne wprowadzenie do bufora, doprowadzi do powstania poprawnej rezerwacji REZ. Zmiana jednostki na karcie towarowej / zmiana jednostki zasobów magazynowych Zmiana jednostki, jeśli towar nie podlegał obrotowi (nie został zarejestrowany na żadnym dokumencie) nie stanowi problemu. W polu Jednostka na zakładce Ogólne karty towarowej wybieramy nową jednostkę z listy. Po zarejestrowaniu towaru, jako pozycji dokumentu i jego zatwierdzeniu pole Jednostka staje się nieaktywne. W tej sytuacji zmiana jednostki może nastąpić poprzez użycie funkcji z menu Czynności Narzędziowe Ustaw jednostkę dostępnej na liście towarów (Cennik, Stan magazynowy) i na karcie towaru. Formularz zmiany jednostki Na formularzu ustawiania jednostki wybieramy nową jednostkę i określamy wartość parametru Przelicz ilości. Ustawienie TAK powoduje, że zmiana jednostki pociąga za sobą jednoczesne przeliczenie ilości na nową jednostkę (np. 1kg na 100dkg). Do poprawnego działania tej funkcji konieczne jest zdefiniowane przeliczników ze starej na nową jednostkę (patrz: Zakładka Jednostki na karcie towarowej). Wyłączenie tego ustawienia (Przelicz ilości ustawienie NIE) powoduje przestawienie jednostek w ilościach bez zmiany liczby (np. 1kg na 1dkg). 96/159

97 Weryfikacja stanu dokumentów / obrotów w magazynie Narzędzia weryfikacji wykorzystywane są do sprawdzenia stanu bazy w zakresie modułu Handel, w szczególności poprawności zapisu dokumentów magazynowych, a co za tym idzie poprawności obrotów i stanu magazynowego. Do niepoprawnych zapisów może dojść w skutek nietypowych operacji dokonywanych przez operatora, dokonywania antydatowania dokumentów, kasowania dokumentów zatwierdzonych po uprzednim przesunięciu ich do bufora. Są to sytuacje niezwykle sporadyczne, a system posiada mechanizmy zabezpieczeń i weryfikacji danych pozwalające skutecznie eliminować takie zdarzenia. Mechanizm może być również wykorzystywany do nadania nowego porządku powiązań dokumentów przyjęć z rozchodowymi, szczególnie w sytuacjach, gdy baza pracowała z ustawieniem umożliwiającym pracę na stanach ujemnych lub wprowadzano dokumenty niezgodnie z chronologią. Przykład: rozpoczynając pracę firma nie mogła określić stanu początkowego magazynu. Zaakceptowano pracę na stanach ujemnych, stan taki trwał ponad miesiąc. W tym czasie rejestrowano dokumenty przyjęć, a wskutek zaakceptowanej konfiguracji system łączył dokumenty wydań z przyjęciami z następnego miesiąca. Po wprowadzeniu inwentaryzacji z ponadmiesięcznym opóźnieniem, ale z datą wcześniejszą od momentu rozpoczęcia pracy z bazą danych, mechanizm weryfikacji pozwala nadać nowy porządek powiązań i przełączyć dokumenty wydań z późniejszych dostaw na wydania z wcześniejszego przyjęcia z inwentaryzacji. Nie zaleca się wykonywania powyższych operacji bez konsultacji z firmą wdrażającą system. Formularz naliczania obrotów Formularz naliczania obrotów jest dostępny na listach: Towary i usługi, Stan magazynu oraz na listach dokumentów w menu Czynności Narzędziowe Naliczanie obrotów towarów W zaprezentowanych na rysunku ustawieniach formularza, po potwierdzeniu klawiszem OK., następuje jedynie sprawdzenie poprawności zapisów. W trakcie tej czynności na dole ekranu może pojawić się okno z informacją o pozycjach do weryfikacji. Brak okna oznacza, że nie ma pozycji, ani dokumentów, które należy sprawdzić. Informację z loga warto przenieść do arkusza Excel i posortować wg dokumentów. Log z informacją o pozycjach dokumentów do weryfikacji Sprawdzenie dokumentów oraz ponowne naliczanie obrotów odbywa się wyłącznie dla zaznaczonych towarów lub dokumentów albo dla aktualnie otwartej kartoteki lub dokumentu, z którego uruchamiana jest funkcja. Sprawdzenie dokumentów oraz ponowne naliczanie obrotów dotyczy wyłącznie dokumentów znajdujących się w otwartym okresie magazynowym (patrz: Okresy magazynowe) oraz dokumentów o stanie Bufor w Ewidencji Dokumentów. Parametry formularza naliczania obrotów: Przelicz obroty towarów w zależności od ustawienia tego parametru uruchamia się funkcje sprawdzające albo naprawcze. Wartości parametru: Sprawdzić poprawność sprawdza poprawność naliczonych dla dokumentu rozchodu obrotów lub zasobów dla dokumentu przyjęcia. Podstawowe ustawienie dla weryfikacji. Sprawdzić obroty sprawdza poprawność naliczonych kolejnych obrotów, w sytuacjach, gdy występowały korekty. Weryfikuje czy obrót stornowany posiada obrót stornujący (i odwrotnie). Funkcja dotyczy także storna zasobu, czyli weryfikuje poprawność naliczania zasobów i korekt do nich z tytułu korekt przyjęć. Sprawdza także dla obrotów zgodność magazynu na dokumencie przyjęcia z magazynem dokumentu rozchodu. Poprawić obroty w przypadkach braku obrotu stornującego dla obrotu stornowanego lub na odwrót, mechanizm próbuje uzupełnić brakujące obroty, tak dla dokumentów rozchodu (obroty), jak i przyjęć (zasoby). Jest funkcją naprawczą w stosunku do funkcji weryfikującej Sprawdzić obroty. Poprawić tylko błędne próbuje odtworzyć obroty dla dokumentu rozchodu, który nie posiada obrotów. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy istnieją zasoby do pokrycia brakującego obrotu w odpowiedniej dacie przyjęcia. W przypadku braków zasobów, na takim dokumencie rozchodowych nie zostaną naliczone obroty, ale zostaną dla niego utworzone zasoby ujemne (z dokumentem powiązany zostanie zasób ujemny widoczny na liście Stan magazynowy oraz na zakładce Zasoby karty towarowej). Przyjęcie towaru w odpowiedniej dacie (zazwyczaj poprzedzającej rozchód) spowoduje pokrycie naliczonego w tej sposób stanu ujemnego, czyli zlikwidowanie zasobu ujemnego i zastąpienie go obrotem. Przeliczyć tylko niepoprawione próbuje naliczyć poprawny obrót dla dokumentu rozchodu, z którym powiązany jest błędny obrót, którego niepoprawność polega na tym, że do wydania użyto towaru z innego magazynu (stan został pomniejszony w niewłaściwym magazynie). Ponownie przeliczyć funkcja dostępna z poziomu listy towarów lub kartoteki towaru (niedostępna z listy dokumentów lub bezpośrednio z dokumentu), powoduje kasowanie obrotów i zasobów oraz ponowne chronologiczne ich naliczenie. Działa dla zaznaczonych towarów w otwartym okresie, pod warunkiem, że mają status Bufor w ewidencji dokumentów. Wszystkie magazyny parametr warunkowy TAK/NIE. Przy ustawieniu TAK sprawdzane albo naprawiane są obroty we wszystkich magazynach. Ustawienie TAK jest niezalecane, ze względu na znaczące spowolnienie działania funkcji w wielu magazynach. Sprawdzenie dwóch magazynów osobno może być szybsze niż łączne ich sprawdzenie. Sprawdź rozchód zero dla ustawień sprawdzających wartość TAK tego parametru powoduje raportowanie w logu dokumentów z marżą zerową, na których naliczona została marża (wartość pozycji niezgodna z wartością kosztu własnego). Przywracaj wartość dla ustawień naliczających obroty, w przypadku ustawienia TAK, system przy odtwarzaniu obrotów, mając możliwość wyboru z różnych partii, dla dokumentów z marżą zerową będzie próbował dobrać wartość kosztową towarów w taki sposób, by zgodziła się z wartością pozycji dla danego towaru na poprawianym dokumencie. Przy braku takiej możliwości naliczy marżę, a przy braku towaru utworzy zasób (stan) ujemny. 97/159

98 Weryfikacja poprawności dokumentu w kontekście obrotów i zasobów Dla dokumentów niekorygowanych: Dokument rozchodu posiada poprawne obroty, jeśli ilość towaru dla danej pozycji na zakładce Ogólne dokumentu równa jest ilości (lub sumie, gdy towar pobierany z wielu partii) rozchodowanej obrotami widocznymi na zakładce Marża dokumentu. W przypadku stanu ujemnego dokument jest poprawny, jeśli ilość pozycji z zakładki Ogólne równa się sumie ilości na obrotach z zakładki Marża i zasobu ujemnego z zakładki Zasoby. Dokument przyjęcia jest poprawny w zakresie zasobów, jeśli ilość towaru dla danej pozycji na zakładce Ogólne dokumentu równa jest ilości rozchodów z zakładki Marża dla tej pozycji oraz pozostających zasobów w magazynie widocznych na zakładce Zasoby tego dokumentu. Przykłady typowych komunikatów wyświetlanych w logu Komunikat Pozycja dokumentu PZ/000001/09 BIKINI - Bikini - Strój kąpielowy damski wymaga przeliczenia. Ilość i wartość partii towaru niezgodna z pozycją dokumentu. Pozycja dokumentu RW/000001/09 BIKINI - Bikini - Strój kąpielowy damski wymaga przeliczenia. Istnieją partie towaru na zerowej pozycji. Poprawiono pozycję dokumentu: PZ/000001/09 BIKINI - Bikini - Strój kąpielowy damski Ilość i wartość partii towaru niezgodna z pozycją dokumentu. Poprawiono pozycję dokumentu: RW/000001/09 BIKINI - Bikini - Strój kąpielowy damski Istnieją partie towaru na zerowej pozycji. Pominięto pozycję na dokumencie przyjęcia PZ/000002/09, który jest korygowany. Znaczenie komunikatu W procesie sprawdzania prawdopodobnie znaleziono dokument oraz towar na tym dokumencie, którego zasoby nie są zgodne z ilością przyjętą i ilością rozchodowaną z tego przyjęcia. W procesie sprawdzania prawdopodobnie znaleziono dokument oraz towar na tym dokumencie, którego obroty z zakładki Marża nie są zgodne z ilością zapisaną na pozycjach tego dokumentu. W procesie naprawy poprawiono dokument oraz towar na tym dokumencie, którego zasoby nie były zgodne z ilością przyjętą i ilością rozchodowaną z tego przyjęcia. W procesie naprawy poprawiono dokument oraz towar na tym dokumencie, którego obroty z zakładki Marża nie były zgodne z ilością zapisaną na pozycjach tego dokumentu. Naliczono odpowiednie obroty lub wyliczono stan ujemny dla danego dokumentu w przypadku braku pokrycia towarowego. Tylko informacja oznacza, że ze względu na złożoność zapisów obrotów i zasobów dla dokumentów przyjęć, które są korygowane, weryfikacja lub poprawa nie miała miejsca. Zmiana ewidencji księgowej dokumentu Operacja wymaga zmian w konfiguracji. Związku z tym, w całym czasie wykonywania operacji, do bazy powinien być zalogowany tylko operator wykonujący zmiany ewidencji księgowej dokumentów. Większość dokumentów Handlowych ma przypisaną ewidencję księgową, do której trafia. Czynnikiem determinującym jest wybór ewidencji na definicji dokumentu rysunek poniżej. 98/159

99 Fragment formularza definicji dokumentu FV ze wskazanym polem określającym ewidencję księgową dla dokumentu Przypisanie dokumentu do ewidencji powinno nastąpić przed rozpoczęciem pracy przez firmę. Zmiany ewidencji w trakcie działania powodują, że tylko nowe dokumenty trafiają do nowej ewidencji. Pozostaje problem starych dokumentów, które chcielibyśmy przesunąć do nowej ewidencji. Operację wykonujemy w dwóch etapach: Usunięcie dokumentów z ewidencji księgowej Wprowadzenie dokumentów do nowej ewidencji księgowej Usunięcie dokumentów z ewidencji księgowej Warunkiem powodzenia operacji jest posiadanie przez dokumenty statusu Bufor w Ewidencji Dokumentów. Następnym krokiem jest usunięcie definicji ewidencji z definicji dokumentu (definicje dokumentów znajdują się w Opcje Handel Definicje dokumentów). Innymi słowy należy pozostawić pusty parametr Definicja ewidencji księgowej przedstawiony na rysunku poniżej i zatwierdzić zmiany. Puste pole parametru Definicja ewidencji Po dokonaniu tej operacji należy zaznaczyć w module Handel dokumenty, które chcemy usunąć z ewidencji i wykonać dla nich funkcję z menu Czynności Narzędziowe Naprawa stanu dokumentu. Dokumenty zostaną usunięte z ewidencji np. SPT dla dokumentów FV, o czym poinformuje stosowny komunikat. Wywołanie czynności Naprawa stanu dokumentu dla zaznaczonych 2 dokumentów Wprowadzenie dokumentów do nowej ewidencji księgowej Postępujemy podobnie jak przy usunięciu dokumentów z ewidencji. Pierwszą czynnością jest wprowadzenie właściwego symbolu ewidencji na definicję dokumentu (np. SPT). Wprowadzenie ewidencji SPT na definicję dokumentu FV Dla zaznaczonych dokumentów powtarzamy czynność Naprawa stanu dokumentu (patrz: drugi rysunek powyżej). Dokumenty zostaną wprowadzone do ewidencji np. SPT dla dokumentów FV, o czym poinformuje stosowny komunikat. 99/159

100 Konfiguracja modułu Handel Standardowa konfiguracja modułu Handel pozwala na rozpoczęcie pracy natychmiast po instalacji, założeniu bazy danych i wgraniu pliku licencyjnego. Zakładana baza jest wstępnie skonfigurowana przez producenta systemu enova. Standardowa konfiguracja i możliwości jej redefiniowania opisane są poniżej. Jeśli w treści zaznaczono, że inne zachowanie systemu wymaga zmian w konfiguracji, informacji należy szukać w rozdziale Zmiany konfiguracji. 100/159

101 Konfiguracja (Opcje) Formularz konfiguracyjny systemu odnajdujemy po zalogowaniu do bazy danych w menu Ustawienia/Opcje. Rozpoczęcie pracy z systemem zgodnie z ustawieniami standardowymi (Konfiguracja standardowa, nazywana też w treści rozdziału konfiguracją podstawową), zaproponowanymi przez producenta, nie wymaga ingerencji w konfigurację. Ustawienia - Opcje (Konfiguracja systemu) 101/159

102 Podstawowe zmiany w konfiguracji Opisane w tym rozdziale zmiany pozwalają rozpocząć pracę z systemem enova zgodnie z podstawowymi potrzebami firmy. Należy zapoznać się z opisem standardowej konfiguracji systemu. Jeśli wraz z opisanymi w tym rozdziale zmianami okaże się ona niewystarczająca, należy zapoznać się z informacjami zawartymi w rozdziale Zmiany konfiguracji w celu dostosowania systemu do potrzeb firmy. Zaprezentowane w tym rozdziale zmiany dokonywane są na formularzu Opcje. Należą do nich: Dodanie operatora i przypisanie mu uprawnień Uzupełnienie danych w ewidencji Firmowy rachunek bankowy Definiowanie jednostek Dodanie magazynów i nadawanie uprawnień do nich Ustalanie metody pracy magazynu Sprzedaż/zakup w walutach Dodanie operatora i przypisanie mu uprawnień Operatora dodajemy na formularzu Opcje Systemowe Operatorzy. Lista operatorów Formularz nowego operatora otwieramy poprzez wciśnięcie klawisza Insert lub naciśnięcie przycisku Nowy (Operator). Formularz operatora Do zdefiniowania nowego operatora potrzebne jest wypełnienie dwóch pól z zakładki Ogólne: kod i nazwa. Oba pola są alfanumeryczne. Pole kod jest polem obowiązkowym. Zaleca się używanie krótkich kodów, gdyż mogą one być wykorzystywane w ciągach numerycznych dokumentów. Przykład: Kod: JK Nazwa: Jan Kowalski Samo nadanie nazwy i kodu nie wystarczy, by operator mógł się zalogować do systemu. Musi mieć jeszcze przydzielone uprawnienia do modułów oraz w zakresie modułów nadane prawa do określonych danych. W celu przypisania modułu i zestawu funkcji, które może operator wykonywać, musimy nadać mu Rolę. Role określamy na w oknie Uprawnienie na zakładce Role poprzez zaznaczenie odpowiednich pozycji. Przykłady ról: Sprzedaż ADM: funkcja administratora modułu Handel (zalecana wyłącznie dla osób posiadających wiedzę o konfiguracji i funkcjonalności systemu), przydziela moduł Handel i Ewidencję Środków Pieniężnych oraz możliwość wykonywania wszystkich funkcji włącznie z konfiguracją systemu w zakresie modułu Handel i EŚP. Przydzielenie roli Sprzedaż ADM nie wymaga dodatkowego włączania roli Kasjer do obsługi Ewidencji Środków Pieniężnych. Sprzedaż Dyrektor: rola zalecana osobom zarządzającym działami handlowymi, przydziela moduł Handel i Ewidencję Środków Pieniężnych oraz możliwość wykonywania wszystkich funkcji (bez konfiguracji). Przydzielenie roli Sprzedaż Dyrektor nie wymaga dodatkowego włączania roli Kasjer do obsługi Ewidencji Środków Pieniężnych. Rola uprawnia do przesuwania dokumentów do bufora z poziomu listy dokumentów oraz używania zestawu funkcji specjalnych (np. kasowanie bazy danych). Sprzedaż fakturzysta: rola przydziela moduł Handel i Ewidencję Środków Pieniężnych oraz możliwość wykonywania funkcji z wykluczeniem przesunięcia dokumentów do bufora, zestawu funkcji specjalnych (np. kasowanie bazy danych) i konfiguracji systemu. Przydzielenie roli Sprzedaż fakturzysta nie wymaga dodatkowego włączania roli Kasjer do obsługi Ewidencji Środków Pieniężnych. Kasjer: rola przydziela moduł Ewidencji Środków Pieniężnych oraz możliwość wykonywania funkcji z wykluczeniem przesunięcia dokumentów do bufora i konfiguracji systemu. 102/159

103 Przykład przypisania ról Nowemu operatorowi należy nadać uprawnienia. W tym celu na zakładce Prawa danych zaznaczamy magazyny i ewidencje (środków pieniężnych), do których ma mieć dostęp operator. (Wydziały i Definicje Funduszy Pożyczkowych należą do modułu Kadry Płace i nie są istotne z punktu widzenia pracownika działu handlowego). Przykład ustalenia praw obiektowych Po dokonaniu właściwych wyborów zamykamy formularz przyciskiem OK lub klawiszami <Ctrl+Enter> i to samo robimy z całym formularzem Opcji. Operator nie uzyskuje automatycznie praw do nowo zakładanych magazynów i ewidencji środków pieniężnych. W sytuacji założenia np. nowego magazynu każdorazowo należy zmodyfikować jego prawa danych. W prawym górnym rogu umieszczono klawisz wywołujący formularz hasła operatora. System rejestruje operacje dokonywane przez operatorów. Istnieje możliwość weryfikacji kto i kiedy dokonał pewnych czynności, w związku z tym zalecane jest wprowadzenie hasła dla operatora. Po zalogowaniu w menu Narzędzia operator posiada możliwość zmiany swojego hasła. Uzupełnienie danych w ewidencji Firmowy rachunek bankowy Przed uzupełnieniem danych w ewidencji Firmowy rachunek bankowy należy założyć kartę banku, w którym posiadamy rachunek. W tym celu na liście Kontrahenci i urzędy/banki otwieramy nowy formularz i wypełniamy dwa niezbędne pola: Kod i Nazwa. Pozostałe pola nie są niezbędne. 103/159

104 Zwracamy uwagę na odpowiednie nadanie kodu, wartość ta wchodzi w skład numeracji ewidencji bankowych i zapisanie kodu w postaci skrótu nazwy banku pozwoli w łatwiejszy sposób rozpoznawać ewidencję niż przy zastosowaniu kodu cyfrowego. Dalszym etapem uzupełniania danych jest wypełnienie formularza ewidencji Firmowy rachunek bankowy. W tym celu wchodzimy na listę Opcje Ewidencja ŚP Ewidencje i otwieramy formularz Firmowy rachunek bankowy. Na formularzu wypełniamy środkową sekcję Rachunek bankowy, a w niej pole Bank i Rachunek. Pole Bank wypełniamy wybierając uprzednio zarejestrowaną kartę banku, pole Rachunek uzupełniamy wpisując numer rachunku. Formularz definicji ewidencji bankowej Po dokonaniu właściwych wyborów zamykamy formularz przyciskiem OK lub klawiszami <Ctrl+Enter> i to samo robimy z całym formularzem Opcji. Prawidłowe wypełnienie formularza umożliwia rejestrowanie wyciągów bankowych, a na nich wpłat i wypłat oraz wydruk numeru konta na dokumentach np. fakturach. Definiowanie jednostek Dodawanie jednostek Dodawanie nowych jednostek odbywa się na liście Opcje Handel Jednostki. Formularz definicji jednostki Sekcja Ogólne. Parametry: Nazwa jest zarazem symbolem jednostki, stąd zalecenie by stosować minimalną ilość znaków. Np. p zamiast pacz dla oznaczenia paczki. Operatorzy wybierając jednostkę będą mogli użyć jednego znaku zamiast czterech. Sugerujemy stosowanie małych liter i brak znaku. (kropki). Typ rodzaj jednostki. Wybór z listy. Opis jest odpowiednikiem nazwy w ogólnym znaczeniu Precyzja ilość miejsc po przecinku dla danej jednostki Blokada wartość TAK nie dopuszcza do wykorzystywania jednostki na kartach towarowych Jednostka uzupełniająca deklaracji Intrastat parametr określa, czy dana jednostka może być wykorzystana na kartach towarowych, jako jednostka tego towaru na deklaracji Intrastat. Definiowanie przeliczników Sekcja Przeliczniki 104/159

105 Formularz definicji jednostki z tabelą przeliczników Sekcja zawiera tabelę, w której rejestrujemy przeliczniki ogólne (dla wszystkich towarów, którym nie zarejestrowano przelicznika indywidualnego na karcie towaru). Zapis aktywujemy poprzez kliknięcie myszą w pierwsze pole w pierwszej kolumnie tabeli (Nagłówek Bazowa). Z rozwiniętej listy wybieramy jednostkę, która jest podstawą przeliczenia na definiowaną jednostkę. Współczynnik rejestrujemy w postaci ułamka zwykłego z wykorzystaniem znaku / (ukośnik). Wzór obrazuje przeliczenie. Zaleca się zapisanie przeliczników w dwóch kierunkach. Przelicznik w przeciwnym kierunku rejestrujemy na definicji jednostki, którą na innym formularzu definicji wybraliśmy jako bazową. Uwaga system nie weryfikuje poprawności współczynników dla przeciwnych kierunków przeliczenia. Tej weryfikacji musi dokonać operator systemu. Dodawanie magazynów i nadawanie uprawnień do nich Nowy magazyn definiujemy w konfiguracji systemu: Opcje/Handel/Magazyny. Otwieramy nowy formularz magazynu. Wypełniamy pola Symbol i Nazwa. Reszta pól z zakładki Ogólne wypełnia się automatycznie. Pole Symbol może wchodzić w skład numerów dokumentów, więc wskazane jest, by nie był to długi ciąg znaków. Formularz definicji magazynu Samo wypełnienie pól symbol i nazwa nie jest wystarczające by operatorzy mogli obsługiwać dany magazyn. Niezbędne jest nadanie praw operatorom. W tym celu przechodzimy na zakładkę Prawa danych formularza i nadajemy uprawnienia operatorowi do magazynu. 105/159

106 Przykład nadania uprawnień operatorowi Administrator do magazynu Firma Po dokonaniu właściwych wyborów zamykamy formularz przyciskiem OK lub klawiszami <Ctrl+Enter> i to samo robimy z całym formularzem Opcji. Ustalanie metody obrotu towarowego w magazynie Ustalenie metody obrotu towarowego w magazynie wymaga dokonania właściwego wyboru w polu Algorytm obrotów na formularzu definicji magazynu w konfiguracji Opcje/Handel/Magazyny. Parametr może przybrać wartość: FIFO kolejka: metoda pierwsze przyszło, pierwsze wyszło LIFO stos: metoda ostatnie przyszło, pierwsze wyszło Od najdroższych: w pierwszej kolejności wydawany będzie towar najdroższy, Od najtańszych: w pierwszej kolejności wydawany będzie towar najtańszy, Wg cechy (kilka opcji): - po wybraniu któregoś z tych algorytmów, w polu Nazwa cechy należy wskazać cechę, wg której będzie ustalana kolejność pobieranych zasobów. Przykładowo, może to być cecha do pozycji data ważności towaru i wówczas można użyć algorytmu wg cechy pozycji malejąco. W algorytmie uwzględniane są wartości cech dokumentu przyjęcia albo pozycji dokumentu przyjęcia, które tworzą zasoby magazynowe. Inaczej mówiąc, zasoby są ustawiane do pobrania w kolejności wartości cech dokumentów, którymi zostały utworzone. Wg dostawy: to ustawienie wymusza wybór partii dla dokumentów rozchodowych podczas zatwierdzania dokumentu. Nie liczyć stanów: wyłącza liczenie stanów magazynowych. Wybranie tego algorytmu powinno się odbyć przed zarejestrowaniem pierwszych operacji magazynowych. Po wystąpieniu obrotów ustawienie Nie liczyć stanów nie będzie dostępne w konfiguracji. Formularz definicji magazynu wartości parametru algorytm obrotów Po dokonaniu właściwych wyborów zamykamy formularz przyciskiem OK lub klawiszami <Ctrl+Enter> i to samo robimy z całym formularzem Opcji. Blokowanie/usuwanie zbędnych definicji dokumentów Z poziomu listy faktur sprzedaży można wystawić wiele różnych rodzajów dokumentów sprzedaży. W firmie korzystającej z systemu nie wszystkie muszą być wykorzystywane, a tym samym ich wielość może przeszkadzać. Proponujemy zablokowanie niepotrzebnych definicji, co spowoduje, że nie będą się one pojawiać na liście dostępnych dokumentów. W przypadku, gdy lista podpowiedzi zostanie ograniczona do jednego typu dokumentu, wciśnięcie klawisza Insert wywoła natychmiast właśnie ten formularz. Blokowanie następuje poprzez ustawienie parametru Blokada na wartość TAK. Zmiany tej dokonujemy na definicji odpowiedniego dokumentu, na zakładce Ogólne. Definicje odszukujemy w konfiguracji Opcje/Handel/Definicje dokumentów. Ustalenie podstawowych parametrów wydruku 106/159

107 Określenie nazwy dokumentu Dokumenty mają zaproponowane nazwy, które pojawiają się na wydrukach. Jeżeli użytkownik chciałby dokonać zmiany tej nazwy, należy na definicji odpowiedniego dokumentu, na zakładce Ogólne wpisać odpowiednie określenie w pole Tytuł na wydruku. Definicje odszukujemy w konfiguracji Opcje/Handel/Definicje dokumentów. Określenie nazw dat oraz ich obecności W definicjach dokumentów zaproponowano nazwy poszczególnych dat. Można je zmienić edytując odpowiednie pola definicji dokumentu na zakładce Wprowadzanie. Na zakładce Wydruki można z kolei określić, które z dat mają wystąpić na wydruku danego dokumentu. Sprzedaż/zakup w walutach W nowych bazach danych, standardowe, dostępne dokumenty tj. FV-faktura sprzedaży, FZAL-faktura sprzedaży zaliczkowej, FD-faktura dostawy wewnątrzwspólnotowej, FIUE-faktura zakupu wewnątrzwspólnotowego, ZK-faktura zakupu, ZZAL- faktura zakupu zaliczkowego, mają płatność w walucie zależnej od ustawień kontrahenta. Dla dokumentów nieposiadających takich ustawień, jeśli chcemy umożliwić tworzenie płatności w innej walucie, należy dokonać zmiany wartości parametru Edycja wartości dokumentu na definicji danego dokumentu z Zakaz zmiany na Pozwalaj na edycję. W tym celu aktywujemy pełne definicje dokumentów poprzez ustawienie wartości TAK dla parametru Rozszerzona konfiguracja definicji, znajdującego się w Opcje Handel Ogólne. Potem odszukujemy właściwą definicję w podlistach listy Opcje/Handel Definicje dokumentów i zmieniamy wartość parametru Edycja wartości dokumentu na czwartej zakładce Pozostałe definicji, w sekcji Księgowość i płatności. Powyżej opisana zmiana pozwoli na edycję pola Wartość formularza dokumentu np. sprzedaży; poprzez zaznaczenie całej jego wartości wraz z walutą i wpisanie na jej miejsce waluty, w której ma być dokonana płatność. System przeliczy płatność wg kursu z daty na zakładce Dodatkowe formularza dokumentu. Warunkiem jest uprzednie zdefiniowanie w systemie odpowiedniej waluty oraz nadanie jej kursu w tabeli kursowej Opcje Ewidencja ŚP. Definiowanie nowej ceny towaru Dodanie nowej ceny wiąże się z wypełnieniem formularza definicji nowej ceny. W tym celu otwieramy formularz na liście Opcje Handel Definicje cen (patrz: Definiowanie cen). Definiowanie omówimy na przykładzie ceny o nazwie Hurtowa 1, która będzie ceną występującą na karcie towarowej. Cena podobnie jak Hurtowa będzie zależna od ceny podstawowej i powiększona o określony procent. Przykład: Otwieramy formularz, nadajemy nazwę Hurtowa 1. Ustawiamy wartość pola Cena dodawana do towaru na TAK. Nadajemy Priorytet (znaczenie priorytetu patrz: Dodawanie nowej definicji ceny) niższy niż posiada cena Podstawowa, a więc np. 3 (ponieważ cena Hurtowa 1 ma być wyliczana w oparciu o Podstawową). W Algorytmie wyliczenia ceny wybieramy Na podstawie ceny bazowej netto. W następnym polu wybieramy cenę bazową: Podstawowa. Pozostaje dodanie i ustalenie wartości współczynnika. Uwzględnij współczynnik jako: +, rodzaj: Procent; procent: 10%. Ustawienie oznacza, że cena Hurtowa 1 dla każdego towaru będzie większa od ceny Podstawowej tego towaru o 10%. Cena została zdefiniowana, pozostaje jej zamieszczenie na wybranych kartach towarowych. Dodawanie nowej ceny do karty towarowej Zdefiniowanie ceny np. Hurtowa 1 (przykład powyżej) nie powoduje automatycznego dodania ceny na karcie towarowej. Dodanie nowej ceny do listy na karcie towarowej następuje po wykonaniu funkcji z menu czynności na liście cennika, dla zaznaczonych kart towarowych (menu Czynności Przeceny Przelicz wszystkie ceny). 107/159

108 Konfiguracja standardowa Dokumenty systemowe Standardowe ustawienia systemu pozwalają na rejestrowanie dokumentów handlowych: FV - faktura sprzedaży FV2 - faktura sprzedaży powstająca w tzw. odwróconym obiegu dokumentów w relacji z WZ2 FF faktura fiskalizowana PAR paragon FVP faktura do paragonu FD faktura dostawy (stosowana w obrocie wewnątrzwspólnotowym), RACH rachunek (definicja jest zablokowana, korzystanie z tego dokumentu wymaga zdjęcia blokady) FZAL faktura zaliczkowa FPRO faktura pro forma KFVR korekta rabatowa ZK faktura zakupu ZZAL faktura zakupu zaliczkowego ZKOO zakup z odwrotnym obciążeniem FIUE faktura importowa UE (stosowana w obrocie wewnątrzwspólnotowym) FN faktura nabycia (stosowana w obrocie wewnątrzwspólnotowym), KDWN korekta dokumentów (jeden dokument dla DWNnz i DWNnc) (wymaga odblokowania definicji oraz relacji). Odpowiednie korekty faktur ZK2 - faktura zakupu powstająca w tzw. odwróconym obiegu dokumentów w relacji z PZ2 magazynowych: PZ przyjęcie zewnętrzne magazynowe PZ2 - przyjęcie zewnętrzne magazynowe dostępne w tzw. odwróconym obiegu dokumentów (wymaga włączenia w konfiguracji) PZN przyjęcie zewnętrzne dla nabycia (stosowane w obrocie wewnątrzwspólnotowym) ZPZ dokument magazynowy zmieniający ilość albo wartość zasobów, gdy zmiany nie wynikają z korekty zakupu, lecz z wewnętrznych decyzji w firmie WZ - wydanie zewnętrzne magazynowe WZD wydanie zewnętrzne dla dostawy (stosowane w obrocie wewnątrzwspólnotowym) WZ2 wydanie zewnętrzne magazynowe dostępne w tzw. odwróconym obiegu dokumentów (wymaga włączenia w konfiguracji) PW przyjęcie wewnętrzne RW rozchód wewnętrzny ST strata ND nadwyżka MM przesunięcie międzymagazynowe MMW wydanie przesunięcia MMP przyjęcie przesunięcia INW inwentaryzacja INWST inwentaryzacja strata INWND inwentaryzacja nadwyżka KPL kompletacja KPLW kompletacja wydanie KPLP kompletacja przyjęcie BO Bilans Otwarcia magazynu (wymaga odblokowania definicji), Oraz odpowiednie korekty dokumentów magazynowych w tym automatycznie powstający KWPZ (dokument koryguje wartość zakupu towarów wydanych w przypadku korekty wartościowej zakupu) obrotu opakowaniami: WO wydanie opakowań ZWO zwrot wydania opakowań PO przyjęcie opakowań ZPO zwrot przyjęcia opakowań MMWO wydanie opakowań MM MMPO przyjęcie opakowań MM ZKO faktura zakupu opakowań FVO faktura sprzedaży opakowań wewnętrznych (dokumenty związane z obrotem wewnątrzwspólnotowym): DWNnz dokument wewnętrzny VAT należny DWNnc dokument wewnętrzny VAT naliczony ofert i zamówień: ZO zamówienie od odbiorcy ZD zamówienie od dostawcy OO oferta dla odbiorcy OD oferta od dostawcy ZOO zapytanie ofertowe od odbiorcy ZOD zapytanie ofertowe do dostawcy umów: UC umowa usługi cyklicznej AC aneks umowy usługi cyklicznej UD umowa dostawy AD aneks umowy dostawy ZJ zlecenie jednorazowe 108/159

109 Powyższe zestawienie dokumentów może być rozszerzone o nowe, definiowane przez użytkownika dokumenty i relacje między nimi. Możliwe jest też zmienianie zaproponowanych ustawień i relacji do innych dokumentów na definicjach dokumentów dostarczonych przez producenta (Patrz Zmiany konfiguracji, podrozdział Definicje dokumentów). System umożliwia definiowanie nowych dokumentów i tworzenie relacji między nimi. Standardowy obieg dokumentów Powyższe zestawienie dokumentów uwidacznia, że system jest wyposażony w odrębne listy dokumentów magazynowych i handlowych. W tej sytuacji dokumenty np. FV i WZ nie muszą być tożsame, choć standardowe ustawienia powielają zapisy z FV na WZ. Producent zaproponował następujący obieg dla dokumentów handlowych (FV, FF, PAR i ZK) i magazynowych (PZ i WZ): Dokumenty PZ i WZ powstają automatycznie na listach dokumentów magazynowych w chwili dodawania do dokumentów handlowych pierwszej pozycji towaru z magazynu (nie dotyczy usług). Z dokumentów handlowych na magazynowe nie są przenoszone usługi. Korekty dokumentów magazynowych następują automatycznie poprzez korekty dokumentów handlowych. Np. korekta faktury sprzedaży (KFV) generuje automatycznie korektę wydania magazynowego KWZ. Istnieje możliwość włączenia tzw. odwróconego obiegu dokumentów, czyli umożliwienia tworzenia najpierw dokumentów magazynowych (PZ2, WZ2), a dopiero później, w relacji z dokumentów magazynowych, generowania dokumentów handlowych (ZK2, FV2). Do momentu wygenerowania dokumentu handlowego do dokumentu magazynowego istnieje możliwość skorygowania dokumentów magazynowych. Po wygenerowaniu dokumentu handlowego korekty dokumentów magazynowych mogą już powstawać tylko przez korygowanie dokumentów handlowych. Jeśli użytkownik korzysta z faktur zaliczkowych (FZAL), to obieg dokumentów umożliwia przekształcenie FZAL do kolejnej FZAL lub do końcowego dokumentu FV, ewentualnie do wielu FV. Faktury zaliczkowe mogą powstać także w relacji np. z zamówień od odbiorcy (ZO). Faktury zaliczkowe powodują zobowiązania podatkowe VAT nie wpływając na obrót magazynowy. Dopiero wystawienie końcowej faktury FV do faktur zaliczkowych powoduje powstanie dokumentu magazynowego i obrót towarowy. Kolejna grupa dokumentów to oferty (w tym zapytanie ofertowe) i zamówienia. Kolejność ich przekształcania jest następująca: oferty przekształcamy do zamówień (z możliwością pominięcia ofert i bezpośredniej rejestracji zamówień), a te do faktur sprzedaży FV lub faktur zaliczkowych FZAL (możliwe przekształcenie do wydań magazynowych, ale wymaga zmian w konfiguracji). W przypadku zapytania klienta o ofertę, szczególnie przy braku odpowiedniej kartoteki towarowej, możemy zarejestrować zapytanie ofertowe odbiorcy (ZOO), który to dokument ma charakter opisowy i nie wymaga określania cen i wartości pozycji. Zapytanie posiada relacje do dokumentu oferta do odbiorcy. System automatycznie tworzy na odrębnych listach dokumenty WZ i PZ odpowiednio z dokumentów FV, FF, PAR i ZK. Dokumenty magazynowe są zatwierdzane wraz z zatwierdzeniem dokumentów handlowych (FV i ZK). Istnieje możliwość zmiany tych relacji. Obieg dokumentów w transakcjach wewnątrzwspólnotowych Transakcje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) Faktura FIUE jest dodawana do listy handlowych dokumentów zakupowych. Jej celem jest, między innymi, rejestracja zobowiązania w transakcji z podmiotem unijnym. Z FIUE powstaje dokument przyjęcia magazynowego PZN (jego wartość powstaje z uwzględnieniem kosztu magazynowego, o ile wartość pola jest uzupełniona na FIUE patrz niżej), tworzący zasoby towarów. FIUE nie jest uwzględniany na deklaracji Intrastat. Faktura FN powstaje z przekształcenia FIUE (menu Relacje). Dokument FIUE i FN uwzględnia dodatkowe koszty nabycia na zakładce UE. Znajdują się tam 3 pola: Koszt fakturowy rejestruje w PLN wartość usługi wg kursu dokumentu, która podnosi koszt towarów i podnosi wartość fakturową. Wartość z pola kosztu fakturowego jest kopiowana do pól: koszt statystyczny i magazynowy. Wartość kosztu podlega także ręcznej edycji. Wartość fakturowa wykorzystywana jest: w deklaracji Intrastat i na dokumencie DWNnz. Koszt statystyczny jest kopiowany z kosztu fakturowego, podlega ręcznej edycji. Wartość statystyczna jest wykorzystywana do pełnej wersji Intrastat. Koszt magazynowy - jest kopiowany z kosztu fakturowego, podlega ręcznej edycji. Umożliwia rejestrację także dodatkowych kosztów krajowych związanych z transakcją. Wartość magazynowa kopiowana jest do dokumentu PZN. Zakładka UE na dokumencie FN W wyniku utworzenia dokumentu FN z FIUE (menu Relacje ), tworzy się również dokument DWNnz i w relacji do niego DWNnc. Do dokumentu DWNnz kopiowana jest wartość fakturowa pozycji. DWNnz nalicza VAT należny. Z faktury DWNnz uzyskujemy dokument DWNnc wyliczający VAT naliczony, równy VAT-owi należnemu. 109/159

110 Schemat relacji pomiędzy dokumentami wewnątrzwspólnotowego zakupu Transakcje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) Faktura dostawy FD należy do grupy faktur sprzedaży. Rejestruje wszelkie niezbędne informacje o transakcji z kontrahentem unijnym oraz automatycznie generuje dokument magazynowy WZD. Jeżeli dostawa towaru nie spełni warunków, które pozwalają ją zakwalifikować jako dostawę wewnątrzwspólnotową i zastosować zerowe stawki VAT, należy w oparciu o FD wystawić korektę (menu Relacje). Stawki VAT wszystkich pozycji można zmienić jednocześnie zmieniając rodzaj VAT na zakładce Kontrahent na Krajowy. Korekty dokumentów wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) W systemie standardowo zdefiniowane są korekty do dokumentów unijnych. Korygowane są FIUE, PZN, DWNnz i DWNnc. Zarówno korekta do dokumentu FIUE jak również PZN jest domyślnie włączona i podłączona w relacjach. Jeśli chodzi z kolei o korektę do dokumentów DWNnz i DWNnc, to definicja takiego dokumentu w systemie jest utworzona, jednakże standardowo jest zablokowana. Aby można było korzystać z korekty KDWN, należy jej definicję odblokować. Proces wystawiania korekt do dokumentów WNT Proces wystawiania korekt do dokumentów unijnych zaczynamy od dokumentu FIUE. Wraz z powstaniem dokumentu KFIUE (korekty do FIUE) powstaje korekta dokumentu magazynowego KPZN. Po utworzeniu korekty do dokumentu FIUE należy jeszcze skorygować dokumenty wewnętrzne DWNnz i DWNnc. Korektę wystawiamy w relacji ręcznie. Definicja korekty dla obu faktur jest taka sama i ma symbol KDWN. Schemat powiązań dat między dokumentami modułu Handel i Ewidencja dokumentów Schemat obrazuje mechanizm przenoszenia dat z dokumentów handlowych do dokumentów w ewidencji. Poprawne zdefiniowanie dat na dokumentach handlowych gwarantuje umieszczenie ich w odpowiednich okresach rozrachunkowych w ewidencji dokumentów, co przyśpiesza proces księgowania. Schemat powiązań dat między dokumentami handlowymi i ewidencji Parametry standardowej konfiguracji Ustawienia parametrów konfiguracji standardowej odszukujemy na formularzu Opcje/Handel na kolejnych zakładkach: Ogólne, Definicje cen, Definicje dokumentów, Deklaracja Intrastat, Drukarka fiskalna (standardowe ustawienie określa brak drukarki fiskalnej), Jednostki, Magazyny oraz Cechy (tylko najbardziej typowe dla modułu Handel. Resztę, np. cechy do kart kontrahentów, definiujemy w Opcje Systemowe Cechy). 110/159

111 Konfiguracja modułu Handel Ogólne Zakładka Ogólne konfiguracji zawiera następujące parametry i ustawienia: sekcja Ogólne Mały podatnik parametr jest wyłączony. Jego włączenie powoduje nadruk na fakturach symbolu MP, Dodatkowe listy danych (Obroty, Pozycje, Zasoby) włącza dodatkowe listy analityczne: Zasoby, Rozchód zasobów, Pozycje dokumentów. sekcja Dokumenty Przypisanie definicji dokumentów do magazynu po włączeniu tego parametru konieczne będzie przypisanie poszczególnym definicjom dokumentów konkretnych magazynów, na których te dokumenty będą operować. Rozszerzona konfiguracja definicji dokumentów handlowych. Umożliwia dodawanie nowych typów dokumentów handlowych oraz szczegółowe definiowanie ich działania na dodatkowych zakładach: Pozostałe i Relacje. Aktywne prawa dostępu definicji dokumentu parametr włącza działanie mechanizmu uprawnień do danych definicji dokumentów. Po włączeniu tego parametru trzeba nadać poszczególnym operatorom uprawnienia do dokumentów. Po określeniu ilości towaru na pozycji dokumentu, dla dokumentów o kierunku magazynowym rozchód, następuje natychmiastowy zapis dokumentów do bazy ustawienie TAK powoduje zmianę ustawienia parametru 'Moment operacji' na definicji dokumentu na wartość 'Na bieżąco...'. Zmiana ta jest wykonywana tylko dla dokumentów o kierunku magazynowym Rozchód (z parametrem Marża zerowa : NIE), typie partii: Magazynowy lub Zamówiony, które mają moment magazynowy 'Za pomocą rezerwacji' i nie są dokumentami korekty. Parametr powoduje, że dokumenty np. FV i WZ, po umieszczeniu na nich pozycji z towarem i określeniu ilości, są zapisywane natychmiast do bazy danych w stanie bufor. Dzieje się tak po dodaniu każdej pozycji. Oznacza to, że wycofanie się z zapisu dokumentu wymaga jego skasowania ze stanu bufor (zwracamy uwagę na możliwość powstania luk w numeracji). Zaletą rozwiązania jest przypisanie obrotów bezpośrednio do dokumentu magazynowego (w tym wypadku WZ) z pominięciem dokumentu rezerwacji REZ. Wprowadzenie towaru na dokument w polu edycji tylko po wpisaniu pełnego ciągu znaków włączenie tego parametru spowoduje, że przy wprowadzaniu towaru na pozycje na formularzu dokumentu nie będą się pokazywały podpowiedzi, niezbędne będzie wprowadzenie pełnego ciągu znaków. Wprowadzenie kontrahenta na dokument w polu edycji tylko po wpisaniu pełnego ciągu znaków włączenie tego parametru spowoduje, że przy wprowadzaniu kontrahenta na formularzu dokumentu nie będą się pokazywały podpowiedzi, niezbędne będzie wprowadzenie pełnego ciągu znaków. sekcja Wyliczanie wartości pozycji na dokumencie Sposób zaokrąglania podczas wyliczania wartości z uwzględnieniem rabatu ustawienie szczególnie ważne dla cen o małych wartościach. Jeżeli używane są drukarki fiskalne zalecany jest Rabat jednostki parametr służy do wyboru sposobu uwzględniania rabatu w wyliczeniu wartości pozycji, dostępne są opcje: Wartość rabatu rabat jest obliczany na podstawie wartości pozycji i jest od niej odejmowany, następnie wyliczana jest cena po rabacie jako wartość / ilość. W takim przypadku może nie być spełnione równanie cena x ilość = wartość. Takie ustawienie ma zastosowanie w przypadku niskich cen jednostkowych. Rabat jednostki obliczana jest jednostkowa kwota rabatu na podstawie ceny początkowej, następnie jest ona odejmowana od tej ceny. Wartość pozycji jest obliczana jako cena po rabacie x ilość. Cena po rabacie obliczana jest cena po rabacie jako cena początkowa x 100-rabat%. Wartość pozycji jest obliczana jako cena po rabacie x ilość. Poniżej przedstawiono przykład wyliczenia wartości pozycji i ceny po rabacie dla tej samej ceny początkowej i rabatu procentowego przy rożnym ustawieniu parametru jw.: sposób zaokrąglania wartość rabatu cena po rabacie rabat jednostki cena podstawowa rabat ceny (kwotowy) rabat % cena z rabatem ilość wartość bez rabatu wartość % % % sekcja Obsługa firm wielooddziałowych Obsługa firm wielooddziałowych parametr umożliwia drukowanie faktur dla oddziałów. Jego włączenie powoduje dodanie nowej gałęzi - Oddziały firmy, w zakładce Firma konfiguracji, służącej do wprowadzania danych oddziału. W konfiguracji modułu Handel, w sekcji Magazyny, należy do danego Magazynu, na zakładce Ogólne, przypisać odpowiedni oddział. Faktura, która powstaje w magazynie z oddziałem Centrala, ma drukowany jeden adres. Na fakturach oddziałów drukowana jest najpierw nazwa i adres centrali, następnie oddziału. Sekcja Opiekun kontrahenta Funkcjonalność Opiekun kontrahenta. Zaznaczenie tego parametru na tak powoduje włączenie funkcjonalności Opiekun kontrahenta pozwalającej na przypisanie kontrahentom opiekunów. Sekcja Business Integrity 111/159

112 Business Integrity - mechanizm osadzony w bazie danych (MS SQL Server), ma na celu utrzymanie integralności zapisów magazynowych, parametr domyślnie jest włączony dodatkowy weryfikator zasobów, obrotów oraz płatności działający na poziome serwera MS SQL. Definicje cen Podstawowa konfiguracja systemu rejestruje 6 cen: Dostawy towaru cena rejestrowana z każdą partią przychodu towaru, wykorzystywana do wyliczenia marży transakcji i kosztu własnego sprzedaży, Kontrahenta wyliczana w oparciu o rabat procentowy zapisany na karcie kontrahenta w stosunku do ceny przypisanej do definicji danego dokumentu (Tzn. jeśli dokument FV korzysta z ceny hurtowej, to cena hurtowa na tym dokumencie po wprowadzeniu kontrahenta będzie pomniejszona o jego rabat procentowy). Ostatnia zakupu cena związana jest z ostatnią ceną dostawy i uwidoczniona na karcie towarowej na zakładce Ogólne. Zmienia się (o ile jest różna) wraz z każdą nową partią dostawy. W standardowej konfiguracji cena ta nie jest powiązana z cenami zarejestrowanymi na karcie towarowej: Podstawową, Hurtową i Detaliczną. W standardowej konfiguracji ceny Podstawowa, Hurtowa i Detaliczna nie są zależne od ostatniej ceny zakupu. Powiązanie ww. cen wymaga zmian przynajmniej na formularzu definicji ceny Podstawowej. Pozostałe 3 ceny są przypisane kartom cennikowym/towarowym. Tzn. ich wartości są wyliczane lub nadawane na kartach towarowych. Są to: Podstawowa wartość ceny nadawana z ręki. W standardowej konfiguracji systemu stanowi podstawę wyliczenia ceny Hurtowej w oparciu o wartość narzutu i Detalicznej w oparciu o wartość marży, Hurtowa wyliczana automatycznie w oparciu o wartość narzutu po wprowadzeniu wartości ceny Podstawowej, liczona od stu, czyli jako narzut, Detaliczna wyliczana automatycznie w oparciu o wartość marży na bazie wartości ceny Hurtowej, liczona w stu, czyli jako marża. Parametry cen Podstawowej, Hurtowej i Detalicznej, zdefiniowanych przez producenta, mogą być zmieniane. Definicje standardowych dokumentów Definicje dokumentów zostały podzielone na grupy. Lokując kursor na nazwie wybranej grupy uzyskujemy dostęp do wybranych informacji dotyczących funkcjonowania danej grupy dokumentów, jak i do najbardziej podstawowych parametrów konfiguracyjnych tej grupy. Dostęp do dalszych ustawień konfiguracyjnych definicji danego dokumentu z grupy wymaga otworzenia jego formularza (poprzez kliknięcie w strzałkę obok nazwy danego dokumentu). Standardowe ustawienia udostępniają dwie pierwsze zakładki definicji dokumentu. Dotarcie do pozostałych trzech wymaga zmian konfiguracyjnych (włączenia parametru Rozszerzona konfiguracja definicji dokumentów: TAK.) Producent odradza ingerowanie w definicje dokumentów w szczególności w rozszerzone definicje. Zadania takie należy zlecić autoryzowanym partnerom z sieci integratorskiej producenta. Definicje dokumentów zostały podzielone na następujące grupy: Kompletacja Korekty Magazynowe Opakowania Przesunięcia magazynowe Sprzedaż UE Umowy Zakupy Zamówienia i oferty Kompletacja Sekcja: Definiowanie kompletacji W tej grupie zarejestrowano 3 dokumenty: KPL (Kompletacja) dokument posiada odrębną listę i jest dodawany z poziomu tej listy oraz z listy wszystkich dokumentów magazynowych. Rejestruje proces kompletacji, czego efektem jest automatyczne wygenerowanie dwóch dokumentów wpływających na stan magazynu KPLW i KPLP KPLW (Kompletacja wydanie) dokument pochodny z KPL, powstaje automatycznie, rejestruje i wyprowadza z magazynu towary użyte do procesu kompletacji w cenie zakupionych partii dostaw. Towary wydawane są zgodnie z procedurą kompletacyjną zarejestrowaną na karcie produktu KPLP (Kompletacja przyjęcie) dokument pochodny z KPL, powstaje automatycznie, rejestruje i wprowadza do magazynu produkty powstałe z procesu kompletacji. Wartość netto tego dokumentu powinna być równa wartości netto dokumentu KPLW. Sekcja: Cena ewidencyjna produktów Cena ewidencyjna produktów - Parametr nie posiada nadanej wartości. Oznacza to, że wartość netto dokumentu KPLW jest równa wartości netto dokumentu KPLW, czyli wartość produktu jest równa sumie wartości zakupowej towarów wykorzystanych przy kompletacji tego produktu. Wybór ceny powoduje wprowadzanie do magazynu produktów w określonej w parametrze cenie. Cena kosztu usługi umożliwia wybranie stałej ceny z Cennika podwyższającej koszt produktu, dodawanej każdorazowo do dokumentu kompletacji. Sposób edycji składników/ produktów umożliwia edycję składników kompletacji w samym dokumencie. Po wybraniu opcji "Pozwól na edycję składników i produktów" pojawi się możliwość edycji składników karty produktowej oraz składników i produktów karty recepturowej podczas edycji dokumentu kompletacji. W celu dokonania edycji należy otworzyć pozycję dokumentu kompletacji (KPL), następnie przejść na zakładkę Kompletacja Rozchód w przypadku karty produktowej, ewentualnie Kompletacja Rozchód lub Przychód w przypadku karty recepturowej. Sekcja: Korekty - dokumenty powstające automatycznie w wyniku korekt wartościowych przychodu składników kompletacji: KKPL (Korekta kompletacji) - korekta wartościowa do dokumentu KPL KKPLW (Korekta wydania kompletacji) - dokument korygujący wartość wydania kompletacji KKPLP (korekta przyjęcia kompletacji) - dokument korygujący wartość przyjęcia kompletacji Sekcja korekty zwiera też dwa parametry: Korekta ceny przychodu składników przenoszona na produkty parametr jest domyślnie włączony korekta wartości zakupu zostanie przeniesiona na wartość magazynową produktu. Po korekcie ceny na dokumencie przychodowym (PZ) składników kompletacji następuje odpowiednia korekta dokumentów KPL tak, że zmienia się cena produktów w magazynie. Zostaną wygenerowane dokumenty KKPL, KKPLP i KKPLW oraz odpowiednie dokumenty KWPZ, jeżeli produkt został już rozchodowany parametr włącza korekty kosztów Dokumenty KPL pozostają bez zmian po korekcie wartości przychodu - Korekta wartości zakupu składników nie wpływa na ceny magazynowe produktów. Po korekcie ceny na dokumencie przychodowym (PZ) składników dokumenty KPL nie zostaną zmodyfikowane. Składniki pozostają rozchodowane w cenie z przed korekty. Zostanie wygenerowany dokument KWPZ powiązany z dokumentem KPLW, który będzie zawierał odpowiednią różnicę (marżę) wynikającą z korekty ceny składników w magazynie parametr wyłącza korekty kosztów 112/159

113 Korekty Zgodnie z opisanym powyżej obiegiem dokumentów, korekty dokumentów handlowych tworzą automatycznie korekty dokumentów magazynowych. Ten zespół definicji obejmuje dwie podgrupy dokumentów: aktywne (podstawowe definicje dokumentów korygujących) i zablokowane (definicje dokumentów archiwalnych). Sekcja: Dokumenty korygujące Definicje aktywne: KS (Korekta sprzedaży) definicja dokumentu wykorzystywanego do korekt FV, FVP, FF i PAR. Utworzenie korekty dokumentu handlowego powoduje automatyczne wygenerowanie korekty dokumentu magazynowego KWZ (o ile korygowane są pozycje magazynowe, a nie usługi), KWZ (Korekta wydania zewnętrznego) dokument korygujący WZ, powstający automatycznie z dokumentu korekty sprzedaży, KZ (Korekta zakupu) - definicja dokumentu wykorzystywanego do korekt dokumentów handlowych zakupu ZK. Utworzenie korekty dokumentu handlowego powoduje automatyczne wygenerowanie korekty dokumentu magazynowego KPZ i KWPZ dla korygowanych pozycji, jeśli były sprzedawane przed rejestracją korekty (o ile korygowane są pozycje magazynowe, a nie usługi), KPZ (Korekta przyjęcia zewnętrznego) dokument magazynowy powstały automatycznie na bazie korekty zakupu (dokumentu handlowego), rejestrujący zmiany dotyczące pozycji magazynowych, KWPZ (Korekta wydania dla przyjęcia zewnętrznego) dokument w grupie dokumentów magazynowych, niewpływający na stan magazynu, podlegający księgowaniu. Rejestruje zmianę kosztu własnego rozchodu i marży dla towarów wydanych w przypadku korekt zakupu (zmiana ceny, rabatu, wartości). Powstaje automatycznie w momencie zatwierdzenia korekt zakupu/przyjęcia do magazynu z datą otrzymania na dokumencie korekty. KFZAL (Korekta faktury zaliczkowej sprzedaży) definicja dokumentu dotycząca tylko korekt faktur zaliczkowych sprzedaży. Nie wpływa na stan magazynu, odnosi się tylko do płatności z faktury zaliczkowej. KPZ przejmuje wszystkie zasoby z PZ, także te, które nie były korygowane. Oznacza to, że po wystawieniu korekty do PZ wszystkie zasoby utworzone przez ten dokument będą widoczne jako utworzone przez KPZ. Parametry: Sekcja: Korekty faktur archiwalnych Definicje zablokowane (ich wykorzystywanie wymaga usunięcia blokady). Służą do rejestracji zdarzeń handlowych z okresu, w którym użytkownik nie wykorzystywał systemu enova. ZKARCH (Zakup archiwalny) dokument wykorzystywany do rejestracji zakupu archiwalnego w celu dokonania bieżącej korekty. ZKARCH nie wpływa na stan magazynu, płatności i nie jest dostępny w Ewidencji Dokumentów. FVARCH (Archiwalna faktura sprzedaży) - dokument wykorzystywany do rejestracji sprzedaży archiwalnej w celu dokonania bieżącej korekty. FVARCH nie wpływa na stan magazynu, płatności i nie jest dostępna w Ewidencji Dokumentów. Aktywacja korekt archiwalnych Parametr warunkowy TAK/NIE. Domyślna konfiguracja nie udostępnia dokumentów archiwalnych, ograniczając korekty tylko do okresu, w którym firma pracowała na systemie enova. Aktywacja wymaga zmiany parametru. Korekta ZKARCH lub FVARCH zapisując zmiany w stosunku do pozycji dokumentu archiwalnego rejestruje zobowiązanie lub należność. Nie jest dostępna w Ewidencji Dokumentów (to wymaga rekonfiguracji). Ponadto nie tworzy dokumentu magazynowego. Zmiany w stanie magazynu należy dokonać za pomocą dokumentów magazynowych. Magazynowe Grupa dokumentów magazynowych podzielona została na 2 sekcje: Dokumenty magazynowe Inwentaryzacja Sekcja: Dokumenty magazynowe PZ (Przyjęcie zewnętrzne magazynowe) powstaje automatycznie z dokumentu handlowego ZK WZ (Wydanie zewnętrzne magazynowe) - powstaje automatycznie z dokumentów handlowych: FV, FF, PAR PW (Przyjęcie wewnętrzne) dokument liczy wartość pozycji wg ostatniej ceny zakupu/dostawy, RW (Rozchód wewnętrzny) dokument liczy wartość pozycji wg ceny dostawy partii towaru (ceny zakupu), ST (Strata) dokument liczy wartość pozycji wg ceny dostawy partii towaru (ceny zakupu), ND (Nadwyżka) dokument liczy wartość pozycji wg ostatniej ceny zakupu/dostawy, Sekcja: Inwentaryzacja INW (Inwentaryzacja) spis towaru z natury. INW tworzy automatycznie dokumenty INWST i INWND, o ile istnieją rozbieżności w stanie towaru i spisie z natury. INWST (Inwentaryzacja strata) dokument wyprowadza towary z magazynu w ilości różnicy między stanem wg dokumentów a spisem z natury w cenie zakupu INWND (Inwentaryzacja nadwyżka) - dokument wprowadza towary do magazynu w ilości różnicy między spisem z natury a stanem wg dokumentów w tzw. cenie godziwej (w cenie zakupu z ostatnich wydawanych partii albo w cenie przyjęcia, jeśli nie było rozchodów albo w cenie wprowadzonej na dokumencie INW, o ile nie było przyjęć danego towaru lub stan jest zerowy) Parametry: Sekcja inwentaryzacja zwiera też dwa parametry określające metody inwentaryzacyjne dostępne w systemie: Inwentaryzacja wyliczana na podstawie ostatnio zamkniętego okresu magazynowego Inwentaryzacja robiona jest w odniesieniu do stanu magazynu z dnia zamknięcia ostatniego okresu magazynowego. Data dokumentu nie jest istotna w procesie inwentaryzacji, niemniej powinna być późniejsza niż data zamknięcia okresu magazynowego, by dokumenty INWST (inwentaryzacja strata) i INWND (inwentaryzacja nadwyżka) mogły być zarejestrowane w systemie. Przy braku zamkniętego okresu magazynowego dokument INW wygeneruje INWND, wprowadzając cały zarejestrowany na INW towar do magazynu. Przy braku zamkniętego okresu stanem odniesienia dla inwentaryzacji są stany zerowe. Inwentaryzacja wyliczana na podstawie stanu magazynu na koniec dnia inwentaryzacji dla tego ustawienia istotny jest stan z dnia dokumentu INW. Inwentaryzację rozpoczynamy od inicjacji dokumentu INW i ustawienia na nim daty. Dokument dla wprowadzanych pozycji wyświetli stan odniesienia na koniec danego dnia. Zalecane jest zamknięcie okresu magazynowego po wykonaniu tego typu inwentaryzacji. W inwentaryzacji wg pierwszego typu (Inwentaryzacja wyliczana na podstawie ostatnio zamkniętego okresu magazynowego) - problem może stanowić inwentaryzacja na dzień Zamknięcie okresu z tą datą oznacza, że dokumenty INW, INWST, INWND będą mogły powstać i dokonać zmian stanu magazynu dopiero z datą Inwentaryzacja dokonywana jest przez operatora ilościowo. Wartość dokumentów wynika z przyjętej metody obrotu w magazynie. Opakowania Zakładka formularza podzielona jest na dwie sekcje, dokumenty wydania i przyjęcia, oraz dokumenty sprzedaży i zakupu. Sekcja Dokumenty wydania i przyjęcia zawiera grupę dokumentów pozwalającą na rejestrowanie wydań i przyjęć opakowań oraz ich przesunięć pomiędzy magazynami: 113/159

114 WO (Wydanie opakowań) powstaje automatycznie podczas wystawiania dokumentu sprzedaży na towary ze zdefiniowanym schematem opakowań, może też być wystawiany ręcznie, ZWO (Zwrot wydania opakowań) - można go stworzyć w relacji do dokumentu WO (w tym również z poziomu dokumentu źródłowego dla WO, np. FV), może też być wystawiany ręcznie. PO (Przyjęcie opakowań) - powstaje automatycznie podczas wystawiania dokumentu zakupu na towary ze zdefiniowanym schematem opakowań, może też być wystawiany ręcznie, ZPO (Zwrot przyjęcia opakowań) - można go stworzyć w relacji do dokumentu PO (w tym również z poziomu dokumentu źródłowego dla PO, np. ZK), może też być wystawiany ręcznie. W systemie nie zdefiniowano korekt do dokumentów WO, PO. Skorygowanie powyższych dokumentów możliwe jest poprzez wystawienie dokumentu przeciwnego, czyli dokumentu zwrotu. Dokumenty przeciwne automatycznie rozliczają się ilościowo. MMWO (Wydanie opakowań MM) rejestruje wydanie opakowań do towarów przesuwanych pomiędzy magazynami dokumentem MM, powstaje automatycznie podczas tworzenia dokumentu MM na towary ze zdefiniowanym schematem opakowań (w relacji do MMW), nie jest wystawiany ręcznie. MMPO (Przyjęcie opakowań MM) rejestruje przyjęcie opakowań do towarów przesuwanych pomiędzy magazynami dokumentem MM, powstaje automatycznie podczas tworzenia dokumentu MM na towary ze zdefiniowanym schematem opakowań (w relacji do MMP), nie jest wystawiany ręcznie. Przesunięcia międzymagazynowe towarów ze zdefiniowanymi schematami opakowań rejestruje się za pomocą dokumentów MM, przy czym powstają automatycznie dokumenty MMWO (w relacji do MMW) i MMPO (w relacji do MMP). Sekcja Dokumenty sprzedaży i zakupu zawiera dokumenty służące do rejestrowania zakupu i sprzedaży nierozliczonych opakowań (niezwróconych w terminie) FVO (Faktura sprzedaży opakowań) dokument służy do fakturowania wydanych i niezwróconych w terminie opakowań, jest wystawiany ręcznie w relacji do WO, jest prezentowany na liście faktur sprzedaży ZKO (Zakup opakowań) służy do rejestrowania zakupu opakowań niezwróconych w terminie, jest wystawiany ręcznie w relacji do PO, jest prezentowany na liście faktur zakupu Do dokumentów FVO i ZKO standardowo nie ma zdefiniowanych korekt. Standardowo dokumenty WO, PO, ZWO, ZPO, FVO, ZKO mają ustawione liczenie VAT metodą od brutto. Przy takim ustawieniu wartość brutto WO i wystawionej z WO faktury FVO będzie taka sama. Przesunięcia magazynowe Formularz podzielono na 3 sekcje: Przesunięcia międzymagazynowe, Korekty i Ustawienia. Sekcja Przesunięcia międzymagazynowe dokumenty: MM (Przesunięcie międzymagazynowe) - dokument posiada odrębną listę i jest dodawany z poziomu tej listy oraz z listy wszystkich dokumentów magazynowych. Rejestruje proces przesunięcia towaru między magazynami, czego efektem jest automatyczne wygenerowanie dwóch dokumentów wpływających na stan magazynu MMW i MMP. MMW (Wydanie przesunięcia) dokument pochodny z MM, powstaje automatycznie, rejestruje i wyprowadza z magazynu pierwotnego towary w cenie zakupionych partii dostaw. MMP (Przyjęcie przesunięcia) dokument pochodny z MM, powstaje automatycznie, rejestruje i wprowadza do magazynu docelowego towary w cenie zakupionych partii dostaw. Wartość netto tego dokumentu powinna być równa wartości netto dokumentu KPLW. Sekcja Korekty dokumenty (są to dokumenty powstające automatycznie w wyniku korekt wartościowych przychodu przesuwanych towarów): KMM (korekta przesunięcia międzymagazynowego) korekta wartościowa do dokumentu MM. Dokument nie podlega ewidencji księgowej. KMMW dokument korygujący wartość wydania przesunięcia międzymagazynowego KMMP dokument korygujący wartość przyjęcia przesunięcia międzymagazynowego Sekcja Ustawienia: Dokumenty MM są korygowane po zmianie wartości przychodu parametr włączony w standardowej konfiguracji. Powoduje automatyczną generację dokumentów KMM, KMMW i KMMP w skutek korekt wartościowych dokumentów przyjęć, jeżeli partie towaru z tych przyjęć podlegały przesunięciu międzymagazynowemu. Dokumenty MM pozostają bez zmian po zmianie wartości przychodu włączenie parametru powoduje brak korekt wartości przyjęcia. Dokumentem korygującym wydanie staje się KWPZ. Sprzedaż Zakładka formularza konfiguracyjnego Sprzedaż gromadzi definicje dokumentów dotyczących sprzedaży oraz definicję dokumentu wydania magazynowego WZ. Sekcja Dokumenty sprzedaży: FV (Faktura sprzedaży) dokument sprzedaży tworzący automatycznie WZ, jego ceną domyślną jest cena Hurtowa, wartość VAT liczona od netto. Podczas wystawiania dokumentu naliczane są kaucje (tworzony jest dokument WO), jeśli sprzedawany towar ma zdefiniowany schemat opakowań. FF (Faktura fiskalizowana) - dokument sprzedaży tworzący automatycznie WZ, jego ceną domyślną jest cena Detaliczna, wartość VAT liczona od brutto. Zatwierdzenie powoduje wydrukowanie paragonu na drukarce fiskalnej. Podczas wystawiania dokumentu naliczane są kaucje jak na FV. PAR (Paragon) dokument sprzedaży tworzący automatycznie WZ, nie wymaga kontrahenta, domyślną jest cena detaliczna brutto, VAT liczony od brutto, zatwierdzenie drukuje paragon z drukarki fiskalnej. Do dokumentu możemy wystawić fakturę FVP. Korekty możliwe tylko poprzez korektę FVP. Podczas wystawiania dokumentu naliczane są kaucje jak na FV. FVP (Faktura do paragonu) dokument jest kopią paragonu, wymaga wprowadzenia kontrahenta, posiada możliwość edycji daty wystawienia RACH (Rachunek) - definicja jest zablokowana, korzystanie z tego dokumentów wymaga zdjęcia blokady. Pozycje liczone w cenach brutto, nie liczy VAT, FZAL (Faktura zaliczkowa) dokument rejestrujący dane przyszłej transakcji, jego wartość może być pomniejszona do wartości zaliczki, VAT płacony tylko od wartości zaliczki. Nie tworzy WZ, posiada możliwość przekształcenia do FV, której wartość będzie stanowiła różnicę między wartością transakcji a wartością zaliczki. Dokument nie jest fiskalizowany. FPRO (Faktura pro forma) dokument pomocniczy dotyczący przyszłej transakcji. Nie jest dostępny w module Ewidencji Dokumentów, nie generuje płatności i nie wpływa na stan magazynu. Sekcja Dokumenty magazynowe: WZ (Wydanie zewnętrzne) - powstaje automatycznie z odpowiednich ww. dokumentów handlowych. W stosunku do nich jest dokumentem podrzędnym, co oznacza, że do niego kopiowane są pozycje (towarowe) dokumentów handlowych. Ceną dla pozycji jest cena z dokumentu handlowego (nadrzędnego). System umożliwia bezpośrednie wystawienie dokumentu WZ. Aby to udostępnić, należy dokonać odpowiedniej rekonfiguracji systemu włączając tzw. odwrócony obieg dokumentów (WZ2>FV2) w sekcji Konfiguracja sprzedaży. Sekcja Konfiguracja sprzedaży: Włączony obieg dokumentów sprzedaży, zaczynający się wydaniem magazynowym WZ2 z możliwością korekty KWZ2, a kończący późniejszym wystawieniem faktury FV2 - Włącza tzw. odwrócony obieg dokumentów sprzedaży (WZ2FV2). Umożliwia bezpośrednie wystawienie dokumentu magazynowego (WZ2) oraz jego skorygowanie za pomocą korekty (KWZ2), a następnie wygenerowanie faktury (FV2) jako dokumentu podrzędnego. UE dokumenty związane z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi Dokumenty podzielone zostały na dwie grupy - związane z nabyciem i dostawą wewnątrzwspólnotową. 114/159

115 Opisu obiegu dokumentów w transakcjach WNT i WDT należy szukać w rozdziale Standardowy obieg dokumentów > Obieg dokumentów w transakcjach wewnątrzwspólnotowych) Nabycie wewnątrzwspólnotowe: FIUE (Faktura importowa) odpowiednik dokumentu od kontrahenta, tworzy wobec niego zobowiązanie. Pozycje mają stawkę VAT 0% (dla towarów) lub np. (dla usług). Automatycznie generuje dokument magazynowy. Trafia do ewidencji księgowej ZFIUE, KFIUE (Korekta do FIUE) - rejestruje zobowiązanie/należność z tytułu korekty. Automatycznie generuje korektę dokumentu magazynowego. Trafia do ewidencji księgowej ZFIUE, FN (Faktura nabycia) dokument powstaje z FIUE, umownie wprowadza towar w polską strefę gospodarczą, nie podlega księgowaniu. Dokument posiada możliwość rejestracji kosztów dodatkowych transakcji (na zakładce UE) tworząc wartość statystyczną, fakturową i magazynową. Liczy VAT w stawce 0%, jest podstawą do generowania deklaracji INTRASTAT, automatycznie generuje dokument DWNnz, co jest jego główną funkcją. PZN (Przyjęcie magazynowe dla nabycia) wprowadza towar do magazynu w wartości magazynowej powstałej z wartości pozycji dokumentu FIUE powiększonych o koszty dodatkowe rozrzucone proporcjonalnie do wartości pozycji. Powstaje automatycznie z FIUE. KPZN (Korekta do PZN) jest generowana automatycznie z dokumentem KFIUE. DWNnz (Dokument wewnętrzny nabycia VAT należny) nalicza VAT należny z transakcji wewnątrzwspólnotowej w oparciu o wartość statystyczną. Powstaje z FN. DWNnc (Dokument wewnętrzny nabycia VAT naliczony) - nalicza VAT naliczony z transakcji wewnątrzwspólnotowej w oparciu o wartość statystyczną. Powstaje z DWNnz. Dostawa wewnątrzwspólnotowa: FD (Faktura dostawy) faktura sprzedaży do krajów UE, rejestruje towary z 0% stawką VAT. Jest podstawą do generowania deklaracji INTRASTAT, automatycznie tworzy WZD. WZD (Wydanie zewnętrzne dla dostawy) wyprowadza towary z magazynu w transakcjach wewnątrzwspólnotowych. Powstaje automatycznie z FD (jest dokumentem podrzędnym), Umowy Sekcja Definiowanie umów: UC Umowa usługi cyklicznej na podstawie tego dokumentu realizowane jest fakturowanie umów cyklicznych (np. opłaty czynszowe, opłaty za dostęp do Internetu i inne usługi) AC Aneks usługi cyklicznej do każdej umowy może być zawarty aneks, którego celem jest zmiana ilości lub rodzaju usługi.. UD Umowa dostawy na podstawie tego dokumentu realizowane jest fakturowanie umów dostaw (np. dostawy wody na podstawie wskazań licznika) AD Aneks dostawy do każdej umowy może być zawarty aneks, którego celem jest zmiana ilości, rodzaju usługi, czy urządzenia. ZJ Zlecenie jednorazowe służy do zarejestrowania umowy jednorazowej. Sekcja Ogólne: Fakturowanie umów cyklicznych parametr włącza mechanizm rejestrowania umów cyklicznych i wystawiania na ich podstawie faktur Fakturowanie umów dostaw parametr włącza mechanizm rejestrowania umów dostaw i wystawiania faktur na ich podstawie. Zakupy Na zakładce umieszczono 2 parametry decydujące o obiegu dokumentów i zgromadzono definicje 4 dokumentów: Sekcja Definicja standardowych dokumentów: ZK (Zakup) rejestruje zakup z płatnością w PLN i automatycznie tworzy PZ (dokument nadrzędny w stosunku do PZ). Podczas wystawiania dokumentu naliczane są kaucje (powstaje dokument PO), jeśli występujący na nim towar ma zdefiniowany schemat opakowań. ZKOO rejestruje zakup w procedurze odwrotnego obciążenia. Dokument nie liczy VAT, w jego pozycjach ustawiana jest stawka VAT (kreska). ZZAL (Zakupowa faktura zaliczkowa) rejestruje własną zaliczkę do transakcji zakupu. PZ (Przyjęcie zewnętrzne) wprowadza towar do magazynu, jest automatycznie tworzony przez ZK (dok. podrzędny w stosunku do ZK). System umożliwia bezpośrednie wystawienie dokumentu PZ. Aby to umożliwić, należy dokonać odpowiedniej rekonfiguracji systemu włączając tzw. odwrócony obieg dokumentów (PZ2ZK2) w sekcji Kierunek tworzenia dokumentów. Sekcja Kierunek tworzenia dokumentów: Włączony obieg dokumentów zakupu zaczynający się przyjęciem magazynowym PZ2 z możliwością korekty KPZ2, a kończący późniejszym wystawieniem faktury ZK2 - Włącza tzw. odwrócony obieg dokumentów zakupu (PZ2ZK2). Umożliwia bezpośrednie wystawienie dokumentu magazynowego (PZ2) oraz jego skorygowanie za pomocą korekty (KPZ2), a następnie wygenerowanie faktury (ZK2) jako dokumentu podrzędnego. Zamówienia i oferty W tej części formularza zgromadzono definicje sześciu dokumentów w trzech grupach: Zamówienia: ZD (Zamówienie do dostawcy) rejestracja wpływa na stan zamówień na liście stanu magazynu jako suma ZD i ZO ZO (Zamówienie od odbiorcy) rejestracja wpływa na stan zamówień na liście stanu magazynu jako suma ZD i ZO Oferty: OO (Oferta dla odbiorcy) dokument jest rejestracją propozycji dla odbiorcy, nie wpływa na listę stan magazynu, ani na stan zamówień, ani na zasoby w magazynie OD (Oferta od dostawcy) dokument jest rejestracją propozycji od dostawcy, nie wpływa na listę stan magazynu, ani na stan zamówień, ani na zasoby w magazynie Zapytania: ZOO (Zapytanie ofertowe od odbiorcy) dokument jest rejestracją zapytanie od odbiorcy, nie ma cen ani wartości, może nie mieć pozycji, a jedynie opis, nie wpływa na listę stan magazynu, ani na stan zamówień, ani na zasoby w magazynie ZOD (Zapytanie ofertowe do dostawcy) dokument jest rejestracją zapytanie do dostawcy, nie ma cen ani wartości, może nie mieć pozycji, a jedynie opis, nie wpływa na listę stan magazynu, ani na stan zamówień, ani na zasoby w magazynie 115/159

116 Zakładka Zamówienia oferty Zachowanie (relacje) powyższych dokumentów zostało opisane w rozdziale Obieg dokumentów. O sposobie działania (rezerwowania towaru) decyduje wybór parametru w sekcji Konfiguracja zamówień od odbiorców (parametry dotyczą standardowych definicji zamówień, nie ofert/zapytań): Zamówienia rezerwują towar poprzez pobranie zasobów i pomniejszenie stanu magazynu tzw. zamówienia z obrotami, działają podobnie jak dokument WZ, tworzą obrót w magazynie i w ten sposób rezerwują towar. Standardowo nie można wprowadzić pozycji bez pokrycia magazynowego (możliwe po zmianie na definicji magazynu parametru Rezerwacje poniżej stanu. Nie mylić z dopuszczanymi Stanami ujemnymi) Zamówienia nie rezerwują towaru powoduje uwzględnienie zamówienia w kolumnie Stan zamówień na liście stanu magazynu, zamówienia nie rezerwują towaru i nie wpływają na stan magazynu Zamówienia rezerwują towar ilościowo, bez pobierania zasobów tzw. zamówienia algorytmiczne, w tym przypadku aktualny stan dostępnego do sprzedaży towaru jest wyliczany specjalnym algorytmem. System blokuje wydanie w ten sposób zarezerwowanego towaru innym dokumentem rozchodowym, pod warunkiem włączenia odpowiedniego parametru na definicji tego dokumentu rozchodowego (parametr Weryfikuj ilość dostępną patrz: Pozostałe Parametry formularza definicji dokumentu, Zakładka formularza definicji dokumentu). Nie ma tu faktycznej rezerwacji pobierającej towar z magazynu (obrotu), tak jak ma to miejsce na dokumencie WZ i analogicznie przy pierwszym typie zamówień (zamówienia z obrotami, z rezerwacją). W tym przypadku można edytować zamówione pozycje podbierając zamówiony towar z rezerwacji (pozostaje informacja jaka ilość towaru została zamówiona, ale można edytować ilość faktycznie rezerwowanych towarów) Parametr dodatkowy: Zamówienia ze wskazaniem do zasobów dzięki temu ustawieniu możliwe jest dokonanie rezerwacji do zasobów magazynowych lub zamówionych u dostawcy. Zamówienie ze wskazaniem do dostawy oczekuje na dostawę i pobiera z niej towar w trakcie przekształcania do dokumentu sprzedaży. Priorytety zamówień algorytmicznych: Lista priorytetów uwzględnianych w wyliczaniu ilości dostępnej przy zastosowaniu zamówień rezerwujących towar ilościowo. Ilość dostępna dla danego zamówienia to stan magazynu pomniejszony o wszystkie rezerwacje zamówień o wyższym priorytecie oraz rezerwacje wcześniejszych zamówień o tym samym priorytecie. Pozostałe parametry standardowej konfiguracji Deklaracja Intrastat Parametry deklaracji Intrastat należy ustawić przed rozpoczęciem pracy z systemem. Jest to spowodowane weryfikacją dokumentów do deklaracji Intrastat w chwili ich tworzenia. Dysponujemy trzema ustawieniami dla deklaracji przywozowych i wywozowych: Nie sporządzać Uproszczona Pełna ustawienie domyślne Sposoby zapisywania ustawień drukarki fiskalnej Sposób działania: Po włączeniu parametru "Zapis ustawień drukarek fiskalnych w bazie danych" pojawi się lista drukarek fiskalnych. Jedną z drukarek trzeba oznaczyć jako domyślną. Drukarkę z listy można przypisać do operatora. Z poziomu ustawień danej drukarki można zobaczyć na dodatkowej zakładce, do których operatorów jest przypisana. Przed wydrukowaniem paragonu fiskalnego system sprawdza, czy do operatora jest przypisana drukarka. Jeśli tak, pobiera ustawienia z drukarki przypisanej do operatora. Jeśli nie, z drukarki domyślnej. Uwaga! Polecenie "Test drukarki" działa tylko dla domyślnej drukarki operatora. Formularze Towar zakładka enovanet. Pozwala na zdefiniowanie, które pola karty towaru i w jakim układzie mają być wyświetlane w enovanet CRM Zamówienia na zakładce Dodatkowe karty towaru. Towar zakładka użytkownika. Pozwala na zdefiniowanie wyglądu pierwszej zakładki okna karty towaru. Jednostki 116/159

117 W standardowej konfiguracji system umożliwia korzystanie z jednej ze zdefiniowanych jednostek, można jednak dodać dowolną ilość swoich własnych jednostek wraz z przelicznikami. Dodatkowo można ustalać indywidualne przeliczniki na poszczególnych kartach towarowych. Poniżej lista standardowo zdefiniowanych jednostek: szt. (sztuka) precyzja 0 (nie posiada miejsc po przecinku), podstawowa jednostka ilości, para (para) - precyzja 0 (nie posiada miejsc po przecinku), podstawowa jednostka ilości, t (tona) precyzja 3 (3 miejsca po przecinku), jednostka masy, posiada przeliczniki do innych jednostek wagowych, kg (kilogram) - precyzja 3 (3 miejsca po przecinku), posiada przeliczniki do innych jednostek wagowych, dkg (dekagram) - precyzja 1 (1 miejsce po przecinku), posiada przeliczniki do innych jednostek wagowych, gr (Gram) - precyzja 0 (nie posiada miejsc po przecinku), posiada przeliczniki do innych jednostek wagowych, dzien (dzień) - precyzja 0 (nie posiada miejsc po przecinku), jednostka czasu, godz (godzina) precyzja 0 (nie posiada miejsc po przecinku), jednostka czasu, kpl (komplet) - precyzja 0 (nie posiada miejsc po przecinku), l (litr) - precyzja 0 (nie posiada miejsc po przecinku), posiada przeliczniki do innych jednostek objętości, m (metr) - precyzja 0 (nie posiada miejsc po przecinku), jednostka długości, m2 (metr kwadratowy) - precyzja 0 (nie posiada miejsc po przecinku), jednostka powierzchni, m3 (metr sześcienny) - precyzja 0 (nie posiada miejsc po przecinku), posiada przeliczniki do innych jednostek objętości, mies (miesiąc) - precyzja 0 (nie posiada miejsc po przecinku), jednostka czasu, opak (opakowanie) - precyzja 0 (nie posiada miejsc po przecinku). Kolektory danych Sekcja Kolektory danych: Zakładka Kolektory danych okna konfiguracji Włącz obsługę kolektorów danych ustawienie SKK powoduje włączenie obsługi kolektorów (Denso) dystrybuowanych przez Firmę SKK. Sekcja Import: Katalog, w którym znajdują się dane z kolektora należy wskazać katalog dla danych odczytanych z kolektora. Katalog - archiwum danych z kolektora do tego katalogu będą przenoszone pliki po imporcie. Powinien być różny od pozostałych zdefiniowanych katalogów. Sekcja Eksport: Katalog, w którym znajdują się dane dla kolektora należy wskazać katalog danych dla kolektora. Limit kredytowy Zakładka zawiera zestaw parametrów ogólnych służących do konfigurowania kontroli limitów kredytowych i należności przeterminowanych. Poza ustawieniami ogólnymi system pozwala na ustawienie parametrów szczegółowych w definicjach dokumentów. Zakładka Limit kredytowy okna konfiguracji Parametry: Sekcja Kontrola limitu i należności przeterminowanych: 117/159

118 Podczas zatwierdzania dokumentów handlowych kontroluj przekroczenie limitu kredytowego ustawienie na TAK powoduje ustawienie odpowiednich parametrów definicji dokumentów sprzedaży tworzących płatności. Tym samym zostaje włączona kontrola limitu podczas ich wystawiania. Podczas zatwierdzania dokumentów handlowych kontroluj wartość należności przeterminowanych ustawienie na TAK powoduje, że podczas wystawiania dokumentów działać będzie kontrola należności przeterminowanych według ustawienia dozwolonej kwoty w karcie kontrahenta lub w konfiguracji ogólnej Zawsze dopuszczaj - parametr określa kwotę należności przeterminowanych, która jest zawsze dozwolona, niezależnie od ustawień szczegółowych w kartach kontrahentów (dozwolona jest zawsze większa z tych kwot) Sekcja Obliczanie zadłużenia: Ustawienie parametrów tej sekcji decyduje o tym, co będzie uwzględniane w obliczaniu kwoty należności do porównania z limitem. Jeśli zestaw tych parametrów okaże się niewystarczający, w polu Własny algorytm obliczania zadłużenia można wpisać kod wyliczający tę wartość. Wzorzec takiego kodu jest generowany po włączeniu parametru. Magazyny System enova po założeniu bazy danych oferuje dostęp do jednego magazynu o nazwie Firma. Ustawienia parametrów pracy tego magazynu są następujące: Parametry: Definicja magazynu Algorytm obrotów: domyślnie FIFO pierwsze przyszło, pierwsze wyszło. Szczegółowy opis parametru w sekcji Konfiguracja modułu enova Handel / Ustalanie metody obrotu towarowego w magazynie. Połącz rozchody tylko z wcześniejszymi przychodami - domyślnie włączony. Stany ujemne: domyślnie Zabraniaj brak zezwolenia na sprzedaż poniżej stanu. Towar musi być w magazynie by mógł być sprzedany. Nie zaleca się zmiany tego parametru. Modyfikacja dopuszczalna jest jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Zastosowanie tego rozwiązania wiąże się z istotnymi konsekwencjami. Najważniejsza to konieczność wprowadzenia dostawy rozchodowanego na minus towaru z datą powstania rozchodu lub wcześniejszą. Kolejne, to niemożność wystawienia korekty do FV, która wygenerowała stany ujemne oraz niemożność zamknięcia okresu magazynowego. Utrzymywanie na stałe ujemnych stanów magazynowych jest niezgodne z konfiguracją i producent oprogramowania nie ponosi odpowiedzialności za błędy, które mogą powstać w konsekwencji takiego postępowania. Marża ujemna: domyślnie Ostrzegaj jeśli towar jest sprzedawany poniżej ceny zakupu - system umożliwia sprzedaż wyświetlając uprzednio ostrzegawczy komunikat. Rezerwacje poniżej stanu: domyślnie Zabraniaj w przypadku korzystania z zamówień z obrotami dzięki zmianie tego parametru będzie można wprowadzić na dokument zamówienia pozycję bez pokrycia magazynowego (Nie mylić z dopuszczanymi stanami ujemnymi). Oddział firmy po włączeniu obsługi firm wielooddziałowych w konfiguracji modułu Handel (zakładka Ogólne) i uzupełnieniu listy oddziałów (Narzędzia, Opcje, Firma, Oddziały firmy) można wskazać, do którego oddziału będzie przypisany dany magazyn. Filtr towaru: w celu przypisania danych towarów (grupy towarowej) do magazynu można wpisać wyrażenie filtrujące Uwzględnij w generatorze zamówień: domyślnie włączony. Parametr decyduje, czy podczas użycia Generatora zamówień dany magazyn będzie brany pod uwagę. Okres dostępności magazynu: domyślnie Wszystko. Można wybrać zakres dat tworzący okres, w którym nie będzie można wykonywać operacji w tym magazynie. Płatności Formularz zawiera ustawienia określające domyślną tabelę kursową oraz ewidencję bankową i kasową. Pozwala aktywować funkcje związane z limitami kredytowymi. Parametry: Sekcja Płatności: Zakładka Płatności w sekcji Handel okna konfiguracji 118/159

119 Domyślna tabela kursowa w standardzie tabela średnich kursów NBP Sekcja Domyślne ewidencje : Kasa gotówkowa główna, domyślna ewidencja dla wpłat/wypłat gotówkowych dla firmy Rachunek bankowy główna, domyślna ewidencja bankowa dla wpłat/wypłat odroczonych dla firmy Zmiany wymagają uprzedniego zarejestrowania innych ewidencji. Sekcja Zatwierdzanie dokumentów: Włącz funkcjonalność zatwierdzania dokumentów w wielu kasach - włącza mechanizm rozliczeń umożliwiający rejestrowanie zapłaty w wielu walutach i do różnych ewidencji. System rozdziela poszczególne płatności wg waluty, ewidencji oraz sposobu zapłaty. Przykładowo, jeśli będą dwie płatności do tej samej ewidencji i z tym samym sposobem zapłaty, to zostaną one zsumowane. Sprawdzarka cen Sekcja pozwalająca na konfigurację sprawdzarki cen współpracującej z enova. Obecnie dostosowano system do współpracy wyłączne ze sprawdzarkami Elzab LL/LW/LF. Towary Zakładka Towary w sekcji Handel okna konfiguracji Sekcja Kody towarów nadawane automatycznie: Kod nadawany podczas zapisu transakcyjność zapisów w bazach typu SQL powoduje, że dane wprowadzane są do bazy dopiero przy zatwierdzaniu (lub zapisywaniu) formularza i wtedy nadawany jest kod dla danego obiektu. Kod niedostępny do edycji włączenie parametru powoduje zablokowanie możliwości edycji kodu na karcie towarowej. W przypadku tworzenia nowych kart towarowych kod zostaje nadany automatycznie (autonumerowanie). Kod kreskowy na podstawie kodu towaru po włączeniu parametru dodawany będzie nowy zapis o typie Alfanumeryczny, do pomocniczej tabeli z kodami kreskowymi, dzięki czemu możliwe będzie wyszukiwanie towaru po takim kodzie. Ilość znaków kodu towaru parametr o wartości 5 pozwoli zarejestrować kart towarowych w oparciu o automatyczną numerację. Producent umożliwił zmianę momentu nadawania kodu dla towarów, ale odradza zmianę tego parametru. Zmiana spowoduje nadawanie kodu w chwili wywołania formularza, ale może powodować problemy z jego zatwierdzeniem. Parametr o wartości 5, jako ilość znaków kodu towaru, może być niewystarczający przy wyższej ilości towarów w magazynie niż , jeśli użytkownik, ze względu na swoją specyfikę pracy, rejestruje nowe karty towarowe dla poszczególnych partii dostaw. Sekcja Domyślne wartości nadawane nowo dodawanym towarom: Typ kartoteki - domyślnie podpowiadany typ kartoteki przy zakładaniu nowej karty towarowej Jednostka miary domyślnie podpowiadana jednostka przy zakładaniu nowej karty towarowej Standardowy narzut i marża ceny towaru parametry mają wartość 0% przy zakładaniu bazy danych. Mają charakter pomocniczy przy ustalaniu cen Hurtowej i Detalicznej. W oparciu o wartość narzutu wyliczana jest automatycznie cena Hurtowa (liczona od stu, czyli jako narzut), a w oparciu o wartość marży wyliczana jest automatycznie cena Detaliczna (liczona w stu, czyli jako marża). Pomocniczy charakter parametrów oznacza, że są one propozycją i podlegają edycji na kartach towarowych, co umożliwia indywidualizację wartości parametru dla każdego towaru. Stawka VAT sprzedaży - domyślnie podpowiadana wartość przy zakładaniu nowej karty towarowej Stawka VAT zakupu - domyślnie podpowiadana wartość przy zakładaniu nowej karty towarowej Sekcja Weryfikacja powtórzeń: nazwy parametr umożliwia włączenie/wyłączenie ostrzeżenia przy dodawaniu nowego towaru, gdy wprowadzana nazwa już istnieje kodu EAN - do wyboru możliwe są trzy wartości, w zależności od wyboru, przy próbie wpisania kodu EAN identycznego jak na innej kartotece system zachowa się w następujący sposób: Brak - nie jest wyświetlany żaden komunikat Ostrzeżenie - jest wyświetlane "żółte" ostrzeżenie, można zaakceptować taki kod Zakaz - jest wyświetlany komunikat o błędzie i nie można zapisać kartoteki towaru numeru katalogowego - parametr umożliwia włączenie/wyłączenie ostrzeżenia przy dodawaniu nowego towaru, gdy wprowadzany numer katalogowy już istnieje Sekcja Zakres kodów EAN: 119/159

120 Początek zakresu numerów EAN początkowa wartość graniczna zakresu kodów dla generatora kodów EAN. Uwaga. Ze względu na brak możliwości wprowadzenia ograniczenia ilości wprowadzanych w konfiguracji znaków należy zwracać szczególną uwagę na poprawność wprowadzanego zakresu. Nie należy kasować zawartości pól zakresu w konfiguracji, gdyż są one niezbędne do wygenerowania kodu. Koniec zakresu numerów EAN końcowa wartość graniczna zakresu kodów dla generatora kodów EAN. Sekcja Kody wagowe GTIN-13 (GS1): Stosowanie kodów GTIN-13 parametr włącza obsługę kodów GS1 (GTIN-13), kody te służą do jednoczesnego wyboru towaru z odczytem ilości/ceny za pomocą czytnika kodów kreskowych. Na kartotekach towarowych, na zakładce 'Jednostki i kody' wprowadzono pole dla pierwszych 6 lub 7 znaków kodu GTIN-13 (dla 7 nie może być włączona weryfikacja pierwszej sumy kontrolnej) Sprawdzanie pierwszej sumy kontrolnej GTIN-13 na 7 znaku - parametr włącza weryfikację pierwszej sumy kontrolnej na siódmym znaku kodu GTIN-13. Sekcja Opakowania kaucjonowane: Obsługa opakowań i kaucji parametr włączający obsługę opakowań kaucjonowanych Automatyczne rozliczanie wydań i przyjęć opakowań parametr umożliwia włączenie mechanizmu, który automatycznie tworzy relacje pomiędzy dokumentami wydań i przyjęć opakowań podczas ręcznego wystawiania takich dokumentów Stawka VAT kaucji domyślna stawka VAT dla opakowań kaucjonowanych Domyślny okres rozliczeń opakowań w dniach - domyślny okres po którym wydania opakowań będą fakturowane Urządzenie Na tej zakładce można definiować listę urządzeń służących do odczytu wskazań, wykorzystywanych w umowach dostaw. Sekcja Ogólne: W tej sekcji określa się symbol oraz nazwę Urządzenia, można również zablokować urządzenie za pomocą parametru Blokada Ustawienia operatora Zakładka ustawienia operatora zawiera zestaw parametrów dla danego operatora: Zakładka Ustawienia operatora sekcji Handel okna konfiguracji Domyślny magazyn wskazany w tym polu magazyn będzie standardowym magazynem wyświetlanym na listach Maksymalny procent rabatu udzielany przez operatora, zero oznacza brak ograniczenia określa, jaki maksymalny rabat może zastosować operator. Ograniczenie nie działa dla rabatów indywidualnych kontrahentów. W przypadku wybrania kontrahenta, który ma zdefiniowany rabat wyższy od wskazanego, będzie miał zastosowanie rabat indywidualny kontrahenta Domyślny okres dla list domyślne ustawienie filtrowania okresów na listach dokumentów i obrotów w module Handel dla danego operatora. Ręczna zmiana okresu w filtrze na liście zostanie zapamiętana w danej sesji, będzie miała priorytet nad ustawieniem operatora z konfiguracji Indywidualne zapamiętywanie filtrów na listach dokumentów w module Handel włączenie parametru powoduje niezależne zapamiętywanie ustawień filtrów na listach w module Handel dla danego Operatora. Zapamiętywanie działa w obrębie danej sesji, do momentu zamknięcia programu Indywidualne ustawienia filtrów pamiętane są po zamknięciu programu parametr umożliwiający trwałe zapisywanie indywidualnych ustawień filtrów na listach w module Handel dla danego operatora. Cechy Cechy mechanizm obejmujący cały system w wersji wyższej niż srebrna - definiowalne przez użytkownika/integratora pola, w których użytkownik zapisuje dodatkowe informacje. Dane te mogą być wykorzystane nie tylko do opisu właściwości obiektów, do których są przyłączone, ale do sortowania danych i raportowania wg nich. Na tej zakładce wymienione są nazwy obiektów (są zarazem listami cech do tych obiektów), dla których najczęściej definiowane są cechy w module Handel. Znalazły się tu listy cech do: Towarów Dokumentów Pozycji dokumentów Magazynów Definicji dokumentów Definiowanie cech w pełnym zakresie dostępne jest o oknie konfiguracji na zakładce Systemowe\Definicje cech. W standardowej konfiguracji nie zdefiniowano żadnych cech. Korzystanie z cech wymaga posiadania przynajmniej licencji złotej i ich zdefiniowania w konfiguracji. 120/159

121 Zaawansowane zmiany konfiguracji System jest wstępnie skonfigurowany i zaproponowane przez producenta ustawienia mogą być wystarczające do rozpoczęcia pracy. Przed dokonaniem zmian w konfiguracji zalecamy zweryfikowanie, czy zmiany są konieczne. Zmiany w konfiguracji zaawansowanej należy powierzyć autoryzowanym partnerom z sieci integratorskiej producenta. Błędna konfiguracja powoduje błędną pracę systemu. Użytkownik może dokonywać zmian w konfiguracji w zakresie określonym w rozdziale Podstawowe zmiany w konfiguracji. W poniższym rozdziale opisano zmiany, których można dokonać w systemie, by dopasować go do specyfiki pracy firmy. Ponieważ nie sposób opisać wszystkie przypadki, przedstawione zostaną podstawowe zmiany i przykłady do nich. Definiowanie dokumentów System wyposażony został w mechanizmy definiowania dokumentów oraz relacji między nimi. Pozwalają one na ukształtowanie systemu pod potrzeby użytkownika, zamiast zmuszać go do dopasowania się do ram systemu. Producent odradza ingerowanie w definicje dokumentów i tworzenie nowych definicji przez osoby niedysponujące odpowiednią wiedzą. Zadania takie należy zlecić autoryzowanym partnerom z sieci integratorskiej producenta. Producent zaleca, aby nowe definicje tworzone były w bazach testowych. Po upewnieniu się o poprawności ich działania, można wprowadzić nowe definicje do bazy z danymi rzeczywistymi. Nie należy modyfikować standardowych definicji nie mając pewności co do wpływu zmian na działanie dokumentów i systemu. Rozszerzona konfiguracja definicji dokumentów handlowych Domyślne ustawienia nie udostępniają wszystkich zakładek formularza definicji dokumentu. Włączenie parametru Narzędzia Opcje Handel Ogólne Rozszerzona konfiguracja definicji dokumentów handlowych (dla zaawansowanych użytkowników) udostępnia pozostałe zakładki. Włączenie tego parametru udostępnia ponadto definiowanie nowych dokumentów. Definicje dokumentów opisane zostały szczegółowo w sekcji Parametry formularza definicji dokumentu (Zmiany konfiguracji / Definiowanie dokumentów). Parametry definicji dokumentu W celu zdefiniowania nowego dokumentu należy określić wszystkie wartości parametrów/pól formularza definicji tego dokumentu. Dodawanie nowej definicji wykonywane jest poprzez kopiowanie wzorca, większość z nich będzie więc już miała poprawne wartości. W celu uzyskania żądanej definicji i poprawnego zachowania nowego dokumentu w systemie należy zmodyfikować niektóre z nich. Poniżej opisano parametry definicji dokumentu i ich wpływ na zachowanie dokumentu. Ogólne zakładka formularza definicji dokumentu Parametry: Zakładka Ogólne definicji dokumentu Sekcja Ogólne: Standardowa definicja systemowa, występująca standardowo w każdej bazie danych, niemożliwa do usunięcia (może zostać zablokowana). Definicja bazowa dotyczy definicji utworzonych na podstawie innych, pole puste w większości definicji standardowych Kategoria listy nazwa listy/folderu, na której dokumenty są wyświetlane Symbol odpowiednik kodu, określenie, wg którego system odszukuje typ dokumentów. Symbol musi być unikalny, jest wykorzystywany w numeracji dokumentu. Nazwa nazwa dokumentu. Musi być unikalna. Duplikat wartości parametr jest włączany dla dokumentów, które powstały w oparciu o dokument z tej samej listy i dublują jego wartość (np. FVP jest duplikatem PAR). Na listach dokumentów występuje standardowo filtr Duplikaty, którego wyłączenie eliminuje z listy takie dokumenty (Np. podsumowanie listy faktur z pominięciem duplikatów daje poprawne wartości przychodu). 121/159

122 Zablokowana ustawienie TAK uniemożliwia wystawianie dokumentu. Zalecane jest blokowanie definicji dokumentów, które nie są wykorzystywane. Sekcja Cena/Wartość: Domyślna cena rodzaj ceny pobieranej na dokument w przypadku jego bezpośredniego wystawienia. Jeśli dokument jest podrzędny (generowany z innego), to cena standardowo jest kopiowana z dokumentu nadrzędnego. Przykład: dodawany WZ domyślnie podpowiada cenę Hurtową, ale jeśli powstaje automatycznie z FV (dokument nadrzędny) i cena na FV została ręcznie zmodyfikowana, to na WZ (dokument podrzędny) pojawi się cena po modyfikacji. Wymuszaj precyzję ceny wskazaną na definicji - parametr odpowiedzialny za precyzję ceny, powiązany z parametrem Precyzja ceny, w którym wskazuje się wartość precyzji. Powoduje, że mimo zdefiniowanej precyzji na karcie towaru na danym dokumencie i tak będzie stosowana precyzja z definicji dokumentu. Szczególnie ważne dla paragonów, ponieważ przy większych precyzjach ustawionych na karcie towarowej nie zawsze uda się wydrukować paragon na drukarce fiskalnej. Precyzja ceny - parametr powiązany z parametrem Wymuszaj precyzję ceny wskazaną na definicji. Służy do wskazania precyzji rozumianej jako ilość miejsc dziesiętnych. Domyślna wartość precyzji wynosi 2. Parametry precyzji ceny dokumentu są przenoszone na dokument korygujący, aby zapewnić jednakowe działanie cen na dokumentach korygowanych i korygujących. Zerowa marża Ustawienie: NIE powoduje wyliczanie marży dla dokumentu i zastosowanie dowolnej ceny (typowe dla FV); ustawienie: TAK rejestruje operacje w cenach dostawy danej partii towarowej (typowe dla RW). W takich sytuacjach należy pozostawić pole parametru Domyślna cena puste, Pozycje dokumentu mają zerową cenę i wartość ustawienie na TAK powoduje, że w pozycjach dokumentu cena i wartość będą zerowe i będą podlegać edycji. Ustawienie taki ma zastosowanie np. w zapytaniach ofertowych. VAT liczony od określenie sposobu liczenia VAT (np. od netto dla FV, od brutto dla PAR). Parametr wpływa na sposób prezentowania cen na formularzach i wydrukach. Możliwe ustawienia: Od netto Od brutto Zależy od kontrahenta przy tym ustawieniu sposób liczenia VAT-u w dokumencie będzie zależny od analogicznego ustawienia w karcie kontrahenta, powiązanego z jego statusem Drukowany na drukarce fiskalnej ustawienie TAK wymaga do zatwierdzenia dokumentu podłączenia do systemu drukarki fiskalnej. Możliwy jest zapis do bufora przy braku drukarki. Parametr jest włączony np. na definicji paragonu PAR. Zmiana na NIE umożliwiłaby zatwierdzenie PAR bez drukarki fiskalnej, jednak dokument nie miałby oznaczenia fiskalizacji na zakładce Dodatkowe. Rodzaj wydruku pole wyboru, którego ustawienie decyduje, czy dokument będzie drukowany przez drukarkę fiskalną w formie paragonu, czy faktury. Warunkiem jego aktywności jest ustawienie na TAK parametru Drukowany na drukarce fiskalnej. Sekcja Produkcja: Obsługa technologii włączenie powoduje pojawienie się zakładki Technologia w oknie dokumentu oraz zastosowanie mechanizmów powiązania pozycji dokumentu z technologią. Standardowo włączone w zleceniu produkcyjnym (ZP). Do korzystania z tej funkcjonalności wymagana jest licencja na moduł Produkcja. Przycisk Limity wartości otwiera okno definiowania limitów wartości dokumentu w różnych walutach. Limity mogą służyć do blokowania zatwierdzania dokumentów o wartości przekraczających limit lub do sterowania rodzajem wydruku w przypadku dokumentów sprzedaży (pełny/uproszczony). Zastosowanie limitów wartości opisano szerzej w odrębnym rozdziale. Określanie limitów wartości dokumentu Numeracja zakładka formularza definicji dokumentu Zakładka Numeracja definicji dokumentu składa się z dwóch paneli po prawej i lewej stronie oraz przycisków umieszczonych po środku (patrz: rysunek poniżej). Okienko po prawej zawiera listę składników numeru, okienko po lewej udostępnia parametry, które można wykorzystać w numeracji. Ustawienie numeracji domyślnej dla dokumentów sprzedaży składa się z: symbolu/serii/ numeru/roku. Symbol pochodzi z definicji dokumentu Numer nadawany automatycznie lub ręcznie w chwili zapisywania dokumentu, domyślnie sześciocyfrowy, dopełniony zerami z lewej strony, Rok zapis dwucyfrowy Seria pojawia się w numeracji tylko w przypadku wypełnienia pola o tej nazwie na formularzu dokumentu. Istnieje możliwość dokonania zmian w sposobie numeracji dokumentów. Parametry (z prawego okna): Definicja.Symbol, Seria, numer (*:6), Data.Year:2, które zalecamy pozostawić w numeracji, mogą ulec modyfikacjom i można zmienić ich kolejność. Zmiany położenia elementu w ciągu numeracyjnym: Na rysunku w prawym oknie zaznaczony jest element Definicja.Symbol. Używając klawisza Przenieś w dół możemy umieścić ten element na kolejnych pozycjach. Podobnie można postąpić z innymi elementami. Zmiana wartości (ilości cyfr) parametru: Parametry numer (*:6) i Data.Year:2 posiadają odpowiednio zapisy/wartości w numeracji sześcio- i dwucyfrowe. Klikając dwukrotnie w dany element, np. numer, uzyskujemy dostęp do formularza umożliwiającego zmianę ilości cyfr parametru. Po wybraniu właściwej liczby, zatwierdzamy OK. 122/159

123 Numeracja zakładka formularza definicji dokumentu Dodanie parametru do numeracji: Dodawanie elementu odbywa się poprzez jego zaznaczenie/kliknięcie w lewym oknie i użycie klawisza Dodaj, który zapisuje element w prawym oknie. Parametr należy umieścić na właściwej pozycji. Numeracja miesięczna. Przykład 1: zaznaczając pole Month i przenosząc je do prawego okna, automatycznie uzyskujemy numer miesiąca w numeracji i jednocześnie numeracja liczona jest w trybie miesięcznym (nr 1 dokumentu występuje co miesiąc). Przykład 2: Przenosząc symbol magazynu do prawego okna, uzupełniamy numerację o ten parametr. Nie można usuwać roku z wzoru numeracji. Parametry w dolnej części formularza: Inicjuj serię z kodu operatora ustawienie TAK powoduje umieszczenie w numeracji symbolu operatora Podstawowy symbol numeracji jest przepisany z zakładki Ogólne i nie należy go zmieniać. Drugi (alternatywny) symbol numeracji wpisujemy pożądany przez nas symbol, który ma być używany w numeracji zamiast podstawowego. Pole wykorzystywane jest np. do uwspólnienia numeracji dla nowo definiowanych dokumentów z dokumentami standardowymi. Np. Definiując fakturę eksportową o symbolu FE możemy nadać jej w numeracji symbol FV. Nie można wprowadzać zmian w polu parametru: Podstawowy symbol numeracji. Zmiana symbolu w numeracji: W celu wykorzystania alternatywnego symbolu musimy z prawego okna usunąć parametr Definicja.symbol a wprowadzić Definicja/DrugiSymbol (patrz: rysunek). Przykład zastosowania: Użytkownik oczekuje wspólnej numeracji dla faktur sprzedaży w przypadku stosowania dwóch obiegów dokumentów: Z faktury FV powstaje dokument magazynowy WZ Z dokumentu magazynowego WZ 2 powstaje faktura FV 2 W tym celu na definicji dokumentu FV 2 na zakładce Numeracja usuwamy z prawego okna parametr Definicja.Symbol i wprowadzić na pierwszej pozycji Definicja.DrugiSymbol. W polu Drugi (alternatywny) symbol numeracji wpisujemy FV i zatwierdzamy zmiany poprzez zamknięcie formularza przyciskiem OK (lewy górny róg) i potem formularza Opcji klawiszem Zapisz i zamknij. Parametr określający alternatywny symbol Dla definicji dokumentów korekt zalecany jest Symbol korekty. Powoduje on, że symbol dokumentów korekty składa się z litery K i następującego po niej symbolu dokumentu korygowanego. 123/159

124 Przykład: dla dokumentu FD korekta będzie miała symbol KFD. Można zachować Symbol pochodzący bezpośrednio z definicji korekty, ale w tym przypadku dokument korekty może nie zawierać symbolu dokumentu korygowanego. Przykład: Jeśli definicja korekty będzie miała własny symbol w numeracji np. KZAK i będzie wykorzystana do korygowania dokumentów FD, to dokumenty korekt będą miały symbol KZAK, a nie KFD. Nie można zdefiniować numeracji bez parametru/właściwości Symbol albo DrugiSymbol, albo SymbolKorekty. Konsekwencją takiej definicji może być brak ciągłości numeracji dokumentów handlowych. Wydruki zakładka formularza definicji dokumentu Zakładka Wydruki okna definicji dokumentu Sekcja Drukowanie: (Pierwszy parametr) Ustawienie: TAK zatwierdzenie dokumentu powoduje wydrukowanie pierwszego wydruku z listy (typowe dla FV). ustawienie: NIE rezygnacja z automatycznego wydruku (typowe dla ZK) Pokazuj okno parametrów wydruku dla wydruku domyślnego parametr decyduje, czy ma zostać wyświetlone okno parametrów wydruku w przypadku korzystania z wydruku domyślnego (pierwszego na liście raportów). Standardowo przy zatwierdzaniu dokumentu podpowiada się drukowanie domyślnego wydruku i po jego zaakceptowaniu od razu następuje wydruk, po włączeniu tego parametru przed wydrukiem pokaże się jeszcze okno z parametrami wydruku (oryginał, ilość kopii, duplikat). Ilość kopii dokumentu (drukowana podczas zatwierdzenia) pole do wprowadzenia domyślnej ilości drukowanych kopii, standardowo 1. Drukuj zawsze oryginał (nie duplikat) standardowo oryginał drukowany jest tylko przy zatwierdzaniu dokumentu, kolejne wywołanie drukowania jest już z domyślnym ustawieniem Duplikat, po włączeniu tego parametru za każdym wywołaniem drukowania formularz parametrów wydruku będzie miał domyślnie ustawione drukowanie Oryginału, Sekcja Zawartość wydruku: Tytuł na wydruku (nazwa dokumentu) umieszczany w nagłówku na wydruku - nazwa dokumentu, która pojawi się na wydruku Drugi tytuł dla dokumentów w języku obcym umieszczany na wydrukach dwujęzycznych, np. Dokument sprzedaży English Oznaczenie Oryginał/Kopia parametr decyduje o tym czy na fakturach będą drukowane odpowiednie oznaczenia. Dotyczy dokumentów wystawionych od , w przypadku wcześniejszych faktur wydruk zawsze zawiera oznaczenie Oryginał/Kopia. Rodzaj wydruku ma zastosowanie w wydrukach faktur sprzedaży, które mogą mieć formę standardową lub uproszczoną. Dostępne są następujące opcje: Pełny Uproszczony Uproszczony, gdy wartość poniżej limitu Nazwa procedury na fakturze (drukowana pod tytułem) pole umożliwiające wskazanie nazwy procedury, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi formalnymi, np. procedura marży dla biur podróży). Nazwę można wybrać z listy rozwijanej albo wpisać ręcznie. Może ona też być tworzona przy pomocy cechy wskazanej poniżej. Daty 3 parametry pozwalają włączyć drukowanie odpowiednich dat, przy czym ich nazwy są określone na zakładce Wprowadzanie Opis wydruku tekst każdorazowo zamieszczany na dokumencie w dolnej części. Podlega modyfikacjom w trakcie wystawiania dokumentu. Nazwa towaru wybór określa, które dane z karty towaru zostaną umieszczone na wydruku i czy podlegają edycji (jeden z parametrów, drugi znajduje się na karcie towaru) Ceny przed rabatem i rabat procentowy standardowo system nie pokazuje na wydruku informacji o rabacie i cenie przed rabatem, po włączeniu parametru takie informacje będą drukowane. Numery dokumentów nadrzędnych umożliwia drukowanie numerów powiązanych relacją dokumentów nadrzędnych, np. numeru zamówienia na wydruku faktury powstałej z takiego zamówienia. Numery dokumentów podrzędnych - umożliwia drukowanie numerów powiązanych relacją dokumentów podrzędnych, np. numeru dokumentu magazynowego (WZ) na wydruku faktury, z której powstał taki WZ. Numery poprzednich korekt po włączeniu na wydruku korekty będą drukowane numery poprzednich korekt do dokumentu nadrzędnego, jeśli takie były wystawione. Informacje z KRS włączenie parametru spowoduje drukowanie na dokumentach danych zawartych w polu KRS konfiguracji (zakładka Firma, Urzędy i KRS), Zawsze drukuj kod SWIFT włączenie parametru spowoduje stałe włączenie drukowania kodu SWIFT. W przypadku wyłączonego parametru kod SWIFT drukuje się, jeśli spełniony jest jeden z warunków: Płatność dokumentu wyrażona jest w walucie obcej Wskazana jest ewidencja bankowa w walucie obcej Kontrahent nie jest krajowy Drukuj rachunek w PLN dla kontrahenta krajowego, jeśli ewidencja i płatność jest w walucie obcej po włączeniu, jeśli ewidencja bankowa i płatność jest w walucie obcej do dokumentu na kontrahenta krajowego, system drukuje dodatkowo drugi rachunek prowadzony w PLN, Lista pozycji przed korektą zawiera tylko pozycje korygowane (zmienione) - ogranicza drukowanie pozycji przed korektą wyłącznie do pozycji korygowanych, Lista pozycji po korekcie zawiera tylko pozycje korygowane (zmienione) - ogranicza drukowanie pozycji po korekcie wyłącznie do pozycji korygowanych. 124/159

125 Wprowadzanie zakładka formularza definicji dokumentu Sekcja Ogólne i jej parametry: Zakładka Wprowadzenie definicji dokumentu Producent zdecydowanie odradza umieszczania nowo tworzonych dokumentów w kategorii Wewnętrzny. Kategoria listy odpowiedni wybór determinuje, na których listach będzie występował dokument i jak będzie traktowany przez system. Możliwość zatwierdzania i ponownego przenoszenia dokumentu do bufora Zakaz przenoszenia do bufora dokumentów zatwierdzonych. Uwaga: Nie dotyczy przeniesienia do bufora wraz z dokumentem nadrzędnym. Dokument nie może być w buforze. Dozwolone anulowanie parametr decyduje o możliwości anulowania dokumentu. Ustawienie TAK umożliwia anulowanie dokumentu (nadanie mu statusu Anulowany i pozostawienie na liście dokumentów), którego warunkiem jest brak rozliczenia i księgowania danego dokumentu. Anulowanie powoduje wycofanie zobowiązania/należności z Ewidencji Środków Pieniężnych, wycofanie z Ewidencji Dokumentów oraz utratę wpływu dokumentu na stan magazynu. Dozwolone usuwanie parametr decyduje o możliwości usunięcia zapisanego dokumentu. Blokada wyboru magazynu - blokuje możliwość zmiany magazynu na formularzu dokumentu Sekcja Daty: Nazwa daty głównej, Nazwa daty operacji, Nazwa daty dostawy pola tekstowe, wpisana treść jest prezentowana na formularzu i wydruku dokumentu. Wyżej wymienione daty mogą mieć wpływ na rejestrację dokumentów w Ewidencji Dokumentów oraz na moment powstawania dokumentów podrzędnych. Blokada edycji daty głównej - blokuje możliwość zmiany głównej daty dokumentu Edycja daty dostawy - parametr decyduje dostępności edycji daty dostawy. Możliwe opcje: Brak data dostawy nie podlega edycji i nie jest wyświetlana na formularzu Standardowa edycja jest dostępna na dokumencie w buforze Na zatwierdzonym edycja jest dostępna również na zatwierdzonym dokumencie handlowym, jeśli dokument w ewidencji księgowej ma status Bufor Inicjowanie daty dostawy parametr decyduje o inicjowaniu daty dostawy podczas wystawiania dokumentu. Dostępne opcje: Brak inicjowanie pustą wartością Standardowa inicjowanie datą bieżącą Blokada edycji daty operacji - blokuje możliwość zmiany daty operacji Blokada edycji daty otrzymania - blokuje możliwość zmiany daty otrzymania Sekcja Kontrahent i jej parametry: Wprowadzanie kontrahenta parametr decyduje o tym, czy kontrahent jest wprowadzany na dokument i w jakim momencie. W przypadku wyboru Niewymagany, odpowiednie pole oraz zakładka nie pojawiają się na formularzu dokumentu. Dozwolony incydentalny ustawienie TAK dopuszcza użycie karty kontrahenta!incydentalny (standardowa karta systemu wykorzystywana np. na paragonach, której nie należy modyfikować). Filtr kontrahenta wyrażenie filtrujące ograniczające listę kontrahentów na pomocniczej liście wywoływanej z poziomu formularza dokumentu. Działanie wyrażenia można sprawdzić naciskając przycisk Sprawdź. Wprowadzanie kontrahenta wykluczonego filtrem decyduje o zachowaniu systemu podczas próby wybrania kontrahenta spoza zakresu filtra wg opisu powyżej, np. podczas tworzenia dokumentu z poziomu listy kontrahentów za pomocą czynności Utwórz dokument. Dostępne opcje: Pozwalaj, Ostrzegaj, Zabraniaj. Rodzaj lokalizacji dla miejsca dostawy pozwala wybrać rodzaj lokalizacji, który będzie wykorzystany w automatycznym wyborze miejsca dostawy na dokumencie. Jeśli w karcie kontrahenta określono domyślną lokalizację, do której przypisano odpowiedni rodzaj, to zostanie ona wybrana jako miejsce dostawy po wskazaniu kontrahenta. Słownik rodzajów lokalizacji dostępny jest na zakładce Ogólne Rodzaje lokalizacji okna konfiguracji. Sekcja Pozycje zawiera następujące parametry: Dodawanie i edycja pozycji parametr określa reguły dotyczące dodawania oraz edycji pozycji dokumentu (w pewnym zakresie). Możliwe ustawienia: 125/159

126 Dodawanie i edycja pozycje dokumentu mogą być dodawane i edytowane bez ograniczeń Zakaz dodawania dodawanie nowych pozycji nie jest możliwe, można jednak edytować i usuwać istniejące pozycje ustawienie jest stosowane w definicjach dokumentów generowanych w relacji do innych dokumentów Zakaz dodawania i kasowania można jedynie edytować istniejące pozycje (w zakresie, na który pozwalają inne parametry) Zakaz edycji pozycji dodawanie, usuwanie i edycja pozycji są niedostępne Dodawanie tylko usług można dodawać pozycje, ale tylko takie, które dotyczą usług, pozostałe pozycje nie mogą być edytowane i usuwane Edycja cen, dodawanie tylko usług jw., przy czym w pozostałych pozycjach można edytować ceny Dodawanie tylko opakowań można dodawać pozycje, ale tylko takie, które dotyczą opakowań, pozostałe pozycje nie mogą być edytowane i usuwane Filtr towaru wyrażenie filtrujące ograniczające listę towarów na pomocniczej liście wywoływanej z poziomu dokumentu. Pokaż towary wykluczone filtrem, jeśli maja niezerowy stan ustawienie parametru na TAK spowoduje wyświetlanie na pomocniczej liście wywołanej z poziomu formularza również towarów wykluczonych filtrem, których stan jest różny od zera. Filtr stanu towaru odpowiednie ustawienie filtra ogranicza listę towarów na pomocniczej liście wywoływanej z poziomu formularza dokumentu. Filtr stanu towaru ogranicza pomocniczą listę wywoływaną z poziomu formularza dokumentu do stanu towarów i usług: dowolnego, dodatniego, dodatniego i usług, zerowego, niezerowego, ujemnego Filtr typu towaru - ogranicza listę towarów na pomocniczej liście wywoływanej z poziomu formularza dokumentu. Dostępne opcje: Razem Towary Usługi Produkty Receptury Produkty i usługi Nie usługi będą wyświetlane wszystkie towary poza usługami Towary UE będą wyświetlane wszystkie towary z kodem CN Towary nie UE - nie będą wyświetlane towary z kodem CN Opakowania będą wyświetlane tylko opakowania Nie opakowania wszystkie poza opakowaniami Filtr wg dostawcy: Nie towary nie będą filtrowane. Z kartoteki towary są ograniczone do tych, do których przypisano dostawcę Z dokumentu towary są określone wg dostawców pobieranych z dokumentów. Ustawienie przydatne m.in. na dokumentach sprzedaży ze składów konsygnacyjnych w połączeniu ze wskazaniem dostawy. Waluta pozycji ustawienie decyduje o tym, jak będzie ustalana waluta w pozycji dokumentu. W przypadku, gdy waluta cennika i pozycji dokumentu są niezgodne, nastąpi odpowiednie przeliczenie ceny po kursie bieżącym. Dostępne są opcje: Z karty kontrahenta Z definicji dokumentu Z cennika Wybór partii i zasobu dotyczy dokumentów rozchodu - parametr decyduje o możliwościach wskazywania partii towaru lub zasobu podczas wystawiania dokumentu. Działa wspólnie z sąsiednim parametrem, który decyduje o tym, czy ustawienie dotyczy partii, czy zasobu. Możliwe ustawienia: Dozwolony podczas wystawiania dokumentu (edycji pozycji) można wskazać zasób/partię, które mają być pobrane Zabroniony wskazywanie partii/zasobu jest niedostępne Według karty towaru o możliwości wyboru partii/zasobu decyduje analogiczne ustawienie z karty towaru, a nie z definicji dokumentu Wymuszony przy dodawaniu pozycji działanie zgodnie z nazwą Wymuszony przy zatwierdzaniu jw. Automatyczny podczas dodawania pozycji system automatycznie wybiera dla nich partie/zasoby Kopiowana lub dozwolona ilość towaru określa jaka ilość towaru może być wprowadzona na dokument przez operatora lub ustalona podczas generowania dokumentu w relacji. UWAGA: w przypadku relacji działa tylko w relacjach Kopiowania, czyli nie dotyczy relacji handlowo-magazynowej i korekty. Możliwe ustawienia i ich znaczenie: Dowolna towar wprowadzany lub kopiowany w dowolnej ilości, bez względu na stan w magazynie. Przy wyłączonych stanach ujemnych w definicji magazynów może mieć zastosowanie wyłącznie w dokumentach, które nie tworzą obrotu. Do ilości stanu ilość towaru wprowadzanego lub kopiowanego nie może przekroczyć ilości stanu magazynowego. Przykład: Na zamówieniu (ZO) jest 10 szt. towaru, którego stan wynosi 8 szt. Przekształcenie zamówienia do faktury (FV) przeniesie 8 szt. Dowolna lub brakująca działanie jak Dowolna, z jednym wyjątkiem: w przypadku generowania dokumentu przychodowego z innego dokumentu na dokumencie wynikowym będą ilości brakujące, czyli wynikające z różnicy pomiędzy ilością na dokumencie źródłowym i stanem magazynowym. Przykład: Na zamówieniu od odbiorcy (ZO) jest 10 szt. towaru, którego stan wynosi 8 szt. Przekształcenie ZO do zamówienia do dostawcy (ZD) przeniesie 2 szt. (tyle brakuje do realizacji ZO). Kopiowanie cech z dostawy dotyczy dokumentów rozchodu, zaznaczenie powoduje przenoszenie cech z pozycji dokumentu przychodu, który utworzył zasób, na pozycję dokumentu rozchodu, który ten zasób pobiera. Parametr działa tylko wtedy, gdy na pozycji dokumentu rozchodu nastąpi wskazanie zasobu, czyli gdy pobiera ona tylko jeden zasób. Sekcja Umowy dotyczy Umowy Usługi Cyklicznej UC i Umowy Dostawy UD Cykl fakturowania określa cykl fakturowania umowy: jednorazowy dzienny tygodniowy miesięczny roczny Rodzaj umowy parametr określający czy jest to Umowa Usługi Cyklicznej czy Umowa Dostawy. Sposób obsługi dni wolnych. Sekcja Inne: Wymagane cechy pole z możliwością dodania (lub usunięcia wcześniej dodanej) cechy wymaganej dla danej definicji dokumentu z rozróżnieniem na cechy do dokumentu i pozycji dokumentu. Jeśli cecha nie została zdefiniowana jako wymagana, to dzięki tej opcji można wymusić jej uzupełnienie na formularzu dokumentu. Cechy muszą być wcześniej zdefiniowane w konfiguracji (Narzędzia, Opcje, Handel, Cechy). Przycisk Dodaj/Usuń cechy dokumentów (pozycji dokumentów) otwiera okno z konfiguracyjne. Dodanie cechy wymagalnej odbywa się przez przeniesienie wybranej cechy z okna Dostępne cechy do okna Wyświetlane cechy (pola). Usunięcie cechy wymaganej polega na przeniesieniu danej cechy w przeciwną stronę, czyli z okna Wyświetlane cechy (pola) do okna Dostępne cechy. Nie sprawdzaj wymagalności wprowadzania cech 126/159

127 Okno wyboru cech wyświetlanych na formularzu Formularz zakładka formularza definicji dokumentu Parametry: Sekcja Dodawanie: Zakładka Formularz okna definicji dokumentu Dodawanie dokumentu parametr określa sposób pojawiania się dokumentu w systemie Dodawany oznacza możliwość dodania dokumentu na odpowiedniej liście przez operatora za pomocą przycisku lub klawisza. Dodawany domyślnie oznacza jw. oraz to, że wśród wielu dokumentów dodawanych na liście będzie się znajdował na pierwszym miejscu. Jego nazwa jest też widoczna na przycisku dodawania dokumentu. Uwaga: jeśli na danej liście występuje więcej dokumentów, o tak ustawionym parametrze, to system zaproponuje je w kolejności alfabetycznej. Niedodawany dokument powstaje tylko z przekształcenia z innego dokumentu. Przykład: Korekta do faktury lub Faktura do paragonu. Klawisz dodawania skrót klawiaturowy, którym można wywołać dokument. Wypełnienie pola nie jest wymagane. Uwaga w pole należy wpisać dużą literę. Nie wolno powielać skrótów dla całego systemu. Przykład: Jeśli zastosujemy literę F dla dokumentu FF to na liście sprzedaży utracimy możliwość filtrowania funkcją <Ctrl+Shift+F>. Sekcja Szybka transakcja: Używaj mechanizmu szybkiego wprowadzania pozycji dokumentu parametr przełącza okno dokumentu w specjalny tryb uproszczonej edycji Domyślna podlista towaru włącza wyświetlanie dodatkowej listy związanej z podświetlonym aktualnie towarem oraz określa jej wygląd. Dostępne opcje: Brak Magazyny Zasoby Zamienniki Sekcja Wygląd formularza: Blokada edycji dokumentu na formularzu włączenie uniemożliwia edytowanie dokumentu przez operatora. Zalecane włączenie np. dla dokumentu MMW/MMP (Przesunięcie międzymagazynowe wydanie/przyjęcie) Wygląd pierwszego nagłówka określa dostępne pola w górnej części zakładki Ogólne formularza dokumentu. Dostępne wartości (zdefiniowane standardowo nagłówki) przedstawia rysunek poniżej. Wybranie wartości Definiowalny1 lub Definiowalny2 daje możliwość samodzielnego zdefiniowania nagłówka i podsumowania dokumentu, zostaje aktywowany sąsiedni klawisz D, a jego naciśnięcie otwiera okno definiowania nagłówka, w którym można wybrać pola, jakie mają występować w nagłówku dokumentu, określić ich rozmieszczenie i rozmiar. 127/159

128 Wartości parametru Wygląd nagłówka Przykłady wyglądu nagłówka przy ustawieniu Prosty i Zaawansowany: Okno definiowania nagłówka Wygląd nagłówka przy wartości parametru Prosty Wygląd nagłówka przy wartości parametru Zaawansowany Wygląd drugiego nagłówka określa dostępne pola w środkowej części zakładki Ogólne formularza dokumentu. Ustawienia i znaczenie parametru takie jak dla nagłówka pierwszego. Poniżej przykład wyglądu formularza dokumentu przy ustawieniu: Nagłówek = Prosty, Nagłówek drugi = Kurs Wygląd formularza dokumentu przy ustawieniu: Nagłówek = Prosty, Nagłówek drugi = Kurs Wygląd podsumowania - określa dostępne pola w dolnej części zakładki Ogólne formularza dokumentu, pod tabelą pozycji. Dostępne opcje przedstawia rysunek poniżej. 128/159

129 Wartości parametru Wygląd podsumowania Poniżej pokazano przykład wyglądu podsumowania dokumentu na zakładce Ogólne przy ustawieniu wartości parametru na Płatność Wartość. Sekcja Edycja pozycji dokumentu: Wygląd podsumowania przy ustawieniu Płatność Wartość Po zmianie wartości pozycji wartość pozycji na dokumencie jest polem edytowalnym. W zależności od ustawienia parametru osiągamy różny efekt zmian. Ustawienia: Zakaz zmiany nie pozwala na edycję wartości Przelicz rabat wylicza nowy rabat, aby przy zachowanej cenie przed rabatem uzyskać wprowadzoną wartość pozycji. Przelicz ilość - wylicza nową ilość, aby przy zachowanej cenie i rabacie uzyskać wprowadzoną wartość pozycji (np. sprzedaż paliwa). Przelicz cenę - wylicza nową cenę, aby przy zachowanej ilości i rabacie uzyskać wprowadzoną wartość pozycji. Blokada zmiany ceny pozycji ustawienie TAK nie pozwala na edycję ceny na dokumencie. Niemniej należy pamiętać, że cena końcowa może ulec zmianie np. poprzez edycję rabatu lub wartości pozycji. Pozwalaj na zerową wartość pozycji ustawienie TAK pozwala na wprowadzenie na dokument pozycji z ceną zero (np. gratisy na dokumencie magazynowym) Pozwalaj na niezgodność wartości ustawienie TAK pozwala zachować ręcznie wyedytowaną wartość pozycji (może się okazać, że ilość razy cena nie równa się wartości). Ustawienie NIE powoduje, że system po ręcznym wprowadzeniu wartości wylicza i ewentualnie zaokrągla cenę, po czym mnoży ją razy ilość i wylicza ponownie wartość (wartość wprowadzona od wyliczonej może się różnić w skutek zaokrągleń, ale ilość razy cena = wartość) Używaj alternatywnej jednostki ilości funkcja w przygotowaniu. Jej celem, w przypadku ustawienia parametru TAK na dokumencie podrzędnym, będzie zapisanie na tym dokumencie pozycji w jednostce alternatywnej, gdy dokument nadrzędny zapisał pozycję w jednostce podstawowej. Sekcja Zatwierdzanie dokumentu: Pozwalaj na zatwierdzanie dokumentu bez pozycji ustawienie na TAK ma zastosowanie np. w zapytaniach ofertowych, które mogą nie mieć pozycji, a jedynie opis. Aktualizacja ceny sprzedaży towaru parametr decyduje o tym, czy w skutek zatwierdzania dokumentu nastąpi przeliczenie cen na karcie towaru. Standardowo parametr jest włączony (ustawienie Zaproponuj na zatwierdzenie ) dla dokumentów ZK (faktura zakupu) i PZ (przyjęcie zewnętrzne). Możliwe ustawienia: Brak zatwierdzenie dokumentu nie powoduje zmian cen. Zawsze automatycznie nastąpi automatyczna i natychmiastowa zmiana odpowiednio zdefiniowanych cen na karcie towaru, bez powiadomienia operatora. Zaproponuj na zatwierdzenie zatwierdzenie dokumentu wywoła dodatkowe okno, które umożliwi operatorowi wskazanie towarów, dla których ma nastąpić zmiana cen. Zamknięcie okna bez zmiany jego parametrów nie powoduje zmian cen. Potwierdzaj na zatwierdzenie zatwierdzenie dokumentu wywoła dodatkowe okno, które wykaże zmienione ceny na kartach. Możliwa jest jeszcze rezygnacja ze zmian. Zatwierdzenie okna bez zmiany jego parametrów powoduje zmiany cen. Okno zatwierdzania, zakładka Przecena, gdy parametr ma wartość Zaproponuj na zatwierdzenie 129/159

130 Uzyskanie zmian cen na karcie towarowej wskutek zarejestrowania i zatwierdzenia w systemie dokumentu zakupu/przyjęcia ze zmienionymi cenami przyjęcia wymaga odpowiedniego skonfigurowania trzech elementów: definicji dokumentu Pozostałe zakładka formularza definicji dokumentu Parametry: Sekcja VAT i fiskalizacja Zakładka Pozostałe okna definicji dokumentu Sposób liczenia VAT parametr decyduje o sposobie liczenia VAT przez dokument, wynik jest zapisywany do tabeli VAT na zakładce Dodatkowe dokumentu. Zasadniczo wyliczenie VAT przewidziane jest na potrzeby ewidencji księgowej (ale decydują o tym też inne parametry). Ustawienia: Nie liczyć VAT nie jest liczony (choć widoczny może być np. w podsumowaniu dokumentu. Przykład: WZ wydanie zewnętrzne). Jednocześnie takie ustawienie dezaktywuje parametr Inicjacja stawki VAT. Liczyć liczy VAT od sumy wartości w danej stawce, zazwyczaj wg stawki z karty towarowej. Przykład: FV faktura sprzedaży. Korygowany jak wyżej z możliwością ręcznej korekty VAT. Chodzi o korygowanie groszowych różnic wynikających z innej wartości podatku VAT naliczonego np. na fakturze zakupu. Ustawienie Korygowany zastosowano na dokumencie ZK (faktura zakupu). Z dokumentów nadrzędnych VAT nie jest liczony przez dokument, lecz przeniesiony z dokumentu nadrzędnego. Przykład: VAT na FVP (faktura do paragonu) przenoszony jest z PAR (paragonu). Liczyć proporcjonalnie VAT liczony jest od wartości zapłaty. Przykład: FZAL (zaliczkowa faktura sprzedaży) Korygowany proporcjonalnie - VAT liczony jest od wartości zapłaty, lecz z możliwością ręcznej korekty. Chodzi o korygowanie groszowych różnic wynikających z innej wartości podatku VAT naliczonego np. na fakturze zaliczkowej zakupu. Ustawienie Korygowany proporcjonalnie zastosowano na dokumencie ZZAL (faktura zaliczkowa zakupu). Definicja dokumentu korygowanego i korygującego musi mieć to samo ustawienie parametru Sposób liczenia VAT. Parametr Sposób liczenia VAT ma wpływ na sposób liczenia VAT i płatności dla dokumentu podrzędnego (patrz Relacje). Wartość podrzędnego zostanie policzona jako wartość różnicy między tabelą VAT dokumentu podrzędnego, wynikającą z jego pozycji i tabelą VAT nadrzędnego, gdy zastosuje się następujące ustawienia powyższego parametru: Korygowany, Liczyć proporcjonalnie, Korygowany proporcjonalnie. Edycja stawki VAT na pozycji Ustawienie TAK pozwala na pozycji dokumentu zmienić domyślną stawkę VAT na inną zarejestrowaną w systemie. Ustawienie NIE nie dopuszcza zmian, dokument pobiera stawkę z karty towarowej. Inicjalizacja stawki VAT parametr określa skąd pobierana jest stawka VAT dla pozycji dokumentu i jakie wartości może przybierać standardowo. Ustawienia: Sprzedaży stawka pobrana z karty towarowej z pola Stawka VAT sprzedaży Zakupu stawka pobrana z karty towarowej z pola Stawka VAT zakupu 0% - narzuca stawkę 0% Sprzedaży / 0% / NP / - dla kontrahentów krajowych stawka zostanie pobrana z karty towarowej z pola Stawka VAT sprzedaży, dla zagranicznych 0% w przypadku towarów, NP w przypadku usług, w przypadku towarów objętych odwrotnym obciążeniem i kontrahenta będącego podatnikiem VAT zostanie pobrana stawka (kreska) Zakupu / 0% / NP / - dla kontrahentów krajowych stawka zostanie pobrana z karty towarowej z pola Stawka VAT zakupu, dla zagranicznych 0% w przypadku towarów, NP w przypadku usług, - (kreska) w przypadku towarów objętych odwrotnym obciążeniem --- (kreska) stawka w pozycji będzie ustawiona jako brak (symbol kreski), niezależnie od stawki w karcie towaru, do zastosowania w dokumentach dotyczących transakcji bez naliczania podatku VAT oraz objętych odwrotnym obciążeniem Wg daty: parametr decyduje, według jakiej daty ma być pobierana stawka VAT. Możliwe ustawienia: wystawienia dzisiejszej operacji okresu rozliczeniowego 130/159

131 Definicja dokumentu korygowanego i korygującego musi mieć to samo ustawienie parametru Inicjacja stawki VAT. Sekcja Księgowość: Źródło definicji ewidencji parametr decydujący o tym, skąd jest pobierana definicja ewidencji księgowej, do której trafi dokument. Źródłem definicji ewidencji może być między innymi cecha. Jeśli zostanie wybrany ten wariant, należy pamiętać o poniższych warunkach: Wymagania co do cechy: cecha jest cechą dokumentu handlowego cecha musi być referencyjna referencja musi być skierowana na tabelę DefDokumentów oczekuje się cechy algorytmicznej, która w swojej implementacji zwróci żądaną definicję ewidencji cecha musi być wcześniej zdefiniowana, tzn. nie można w jednej sesji konfiguracyjnej dodać cechę i użyć jej na definicji dokumentu. Zalecenia co do stosowania cech do określenia definicji ewidencji: Wszystkie możliwe definicje ewidencji, które cecha może zwrócić dla danego dokumentu, powinny być tego samego typu. Ze względu na to, że moduł Ewidencji dokumentów sięga do definicji dokumentu po typ definicji ewidencji zalecamy stosowanie opcji 'Z cechy dokumentu lub z definicji' i wybranie na definicji takiej definicji ewidencji, której typ jest zgodny z typem definicji ewidencji zwracanej przez cechę. To powinno zapewnić prawidłową identyfikację typu ewidencji w module ewidencji dokumentów. Definicja ewidencji księgowej parametr określa, do której szczegółowej ewidencji w module Ewidencji Dokumentów trafi dany dokument. Do wyboru pozostają standardowe ewidencje lub nowo zdefiniowane. Brak wypełnienia oznacza, że dokument nie pojawi się w Ewidencji Dokumentów. Zbiorcze księgowanie włączenie parametru TAK, powinno się odbyć przy pustym polu parametru Definicja ewidencji księgowej. Takie ustawienie spowoduje zebranie wszystkich dokumentów powstałych z tej definicji do dokumentu zbiorczego, który trafi do Ewidencji Dokumentów. Parametr zastosowano dla paragonów (PAR), dla których zbiorczy dokument jest odpowiednikiem raportu dobowego z drukarki fiskalnej. Parametr Definicja ewidencji księgowej powinien być poprawnie określony zanim zostaną wystawione w systemie dokumenty w oparciu o daną definicję dokumentu. Jeśli parametr zostanie zmieniony później to będzie to miało zastosowanie tylko dla nowo wystawianych dokumentów. Jeśli będziemy chcieli zmienić ewidencję starych dokumentów, konieczne będzie wykonanie czynności opisanych w rozdziale Zmiana ewidencji księgowej dokumentu. Sekcja Płatności: Domyślna waluta płatności określenie z jaką domyślnie walutą płatności ma się inicjować dokument. Źródło waluty płatności parametr decydujący o tym, skąd ma być pobierana waluta płatności. Dostępne opcje: Z kartoteki kontrahenta Z definicji dokumentu Definicja dokumentu korygowanego i korygującego musi mieć tę samą walutę płatności. Oznacza to, że dokumenty korygowane, które posiadają na swojej definicji dokumentu różne waluty, nie mogą być korygowane w oparciu o tę samą definicję dokumentu korekty. Definicja dokumentu korygowanego i korygującego musi mieć ten sam kierunek płatności lub zaliczki. Kierunek płatności parametr decyduje o tym, czy z danym dokumentem powiązana jest płatność. Wartości parametru: Brak z dokumentem nie jest powiązana płatność. Na dokumencie nie występuje zakładka Płatności. Przychód płatności do dokumentu zasadniczo traktowane są jako należność (korekty mogą być już i należnością, i zobowiązaniem). Występuje zakładka Płatności na dokumencie, ceny podlegają mechanizmom rabatowania. Rozchód - płatności do dokumentu zasadniczo traktowane są jako zobowiązania (korekty mogą być już i należnością, i zobowiązaniem). Występuje zakładka Płatności na dokumencie. Sposób zapłaty jeśli parametr jest pusty, sposób zapłaty pobierany jest z kartoteki kontrahenta. Wypełnienie sposobu z domyślnego słownika narzuca sposób zapłaty (zastosowano GOTÓWKA na fakturze zaliczkowej FZAL). Zapłata przy zatwierdzaniu pozwala zdecydować, czy podczas zatwierdzania dokumentu będzie wyświetlane okno rejestrowania zapłaty. Dostępne opcje: Nigdy Zawsze Gdy nieodroczona Kierunek zaliczki parametr decyduje o tym czy z danym dokumentem powiązana jest zaliczka. Zaliczki są przepinane na dokument docelowy/podrzędny o ile występuje do niego płatność. Wartości parametru: Brak z dokumentem nie jest powiązana płatność. Na dokumencie nie występuje zakładka Płatności. Przychód płatności do dokumentu zasadniczo traktowane są jako należność (korekty mogą być już i należnością, i zobowiązaniem). Występuje zakładka Płatności na dokumencie, ceny podlegają mechanizmom rabatowania. Rozchód - płatności do dokumentu zasadniczo traktowane są jako zobowiązania (korekty mogą być już i należnością, i zobowiązaniem). Występuje zakładka Płatności na dokumencie. Tylko plan spłat parametr powiązany z kierunkiem zapłaty, wymaga również pustego pola w parametrze Definicja ewidencji księgowej. Ustawienie TAK oznacza, że nie jest generowana płatność do dokumentu (nie ma jej w Ewidencji Środków Pieniężnych), a płatność na zakładce Płatności dokumentu jest tylko planem zapłaty, który może być drukowany na dokumencie. Nie wpływa na ostatnią cenę zakupu/sprzedaży włączenie parametru powoduje, że podczas jego zatwierdzania nie będzie aktualizowana ostatnia cena zakupu/sprzedaży. Edycja wartości dokumentu parametr decyduje o tym czy wartość dokumentu może być zmieniana. Ustawienia: Zakaz zmiany oznacza, że dokument ma wartość, która nie podlega edycji i jest w walucie ustawionej w polu parametru Waluta płatności Pozwalaj na edycję umożliwia przeliczenie i zmianę waluty płatności na dokumencie (wykorzystane na dokumencie FIUE) Pozwalaj na mniejszą kwotę pozwala na zmniejszenie kwoty zapłaty. VAT liczony tylko od kwoty zapłaty (zastosowano na definicji dokumentu FZAL faktura zaliczkowa) Data kursu parametr decyduje o tym, według której daty ma być pobierany kurs z tabeli. Możliwe opcje: Data data wystawienia Data operacji (zakupu/sprzedaży) Data otrzymania (dotyczy zakupu) Data operacji albo data, jeśli wcześniejsza Data dostawy albo data, jeśli wcześniejsza Kurs wg daty parametr decyduje w jaki sposób ma być pobierany kurs waluty na dokument. obowiązywania ogłoszenia Dopuszczaj płatności w różnych walutach ustawienie na TAK powoduje, że podczas edycji dokumentu z wieloma płatnościami można w nich będzie ustawić różne waluty. Termin płatności liczony od: daty wystawienia termin płatności jest liczony od daty wystawienia dokumentu widniejącej na zakładce Ogólne formularza dokumentu. 131/159

132 daty operacji termin płatności jest liczony od daty operacji widocznej na zakładce Dodatkowe formularza dokumentu daty otrzymania - termin płatności jest liczony od daty otrzymania (dotyczy dokumentów zakupu) Kontrola limitu kredytowego i należności po terminie włączenie parametru powoduje, że podczas wystawiania dokumentu będzie kontrolowane przekroczenie przez kontrahenta limitu kredytowego i dozwolonej kwoty przeterminowanych należności. Zatwierdzanie dokumentu po przekroczeniu limitu działa wspólnie z poprzednim parametrem, jest aktywny po jego włączeniu. Decyduje o możliwości zatwierdzenia dokumentu po przekroczeniu limitu kredytu lub należności po terminie. Możliwe ustawienia: Dozwolone po przekroczeniu limitu zostanie wyświetlone ostrzeżenie, ale dokument będzie można zatwierdzić. Zabronione po przekroczeniu limitu zatwierdzenie dokumentu nie będzie możliwe Wg prawa operatora zatwierdzenie dokumentu będzie dostępne dla operatora z odpowiednim uprawnieniem, niedostępne dla operatora bez tego uprawnienia Sekcja UE Intrastat: Uwzględnij na deklaracji Intrastat ustawienia decydują o pobieraniu przez deklarację Intrastat danych z danego typu dokumentu. Ustawienia: Nie uwzględniaj Przywóz w podrzędnym ustawienie pozwala zachować ustawienie Przywóz w dokumencie podrzędnym (zastosowano na FIUE) Wywóz w podrzędnym ustawienie pozwala zachować ustawienie Wywóz w dokumencie podrzędnym Przywóz dane z dokumentu uwzględnione w Intrastacie przywozowym Wywóz dane z dokumentu uwzględnione w Intrastacie wywozowym Rodzaj transakcji wartość wybrana ze słownika będzie przenoszony domyślnie na dokument z możliwością zmiany. Warunki dostawy wartość wybrana ze słownika będzie przenoszony domyślnie na dokument z możliwością zmiany. Rodzaj transportu wartość wybrana ze słownika będzie przenoszony domyślnie na dokument z możliwością zmiany. Sekcja Magazyn: Kierunek określa, czy dokument dotyczy rozchodu czy przychodu. Nadanie wartości innej niż Brak nie oznacza jeszcze, że dokument będzie powodował ruch towarów w magazynie. O tym, czy dokument będzie wpływał na stan magazynu decyduje jeszcze parametr Typ partii. Na dokumentach wpływających na stan magazynu i ich korektach kierunek musi być taki sam. Typ partii parametr decyduje o sposobie wpływania na stan magazynu. Ustawienia: Brak nie ma wpływu na magazyn Magazynowy wpływa na stan magazynu, powoduje zmiany w zasobach, co skutkuje zmianą danych na na listach informujących o stanie magazynu Zarezerwowany Nie używać! Ustawienie wykorzystywane na dokumentach tymczasowych tworzonych i kasowanych przez system automatycznie, dedykowane rezerwacjom współpracującym z magazynowymi dokumentami rozchodu towarów. Zamówiony - rezerwuje zasoby dla transakcji docelowej. Powoduje zdjęcie towaru ze stanu magazynu oraz wykazanie na listach w stanie zamówień. Po przekształceniu do dokumentu docelowego rezerwacja jest zwalniana (przestaje być wykazywana na listach zamówień, o ile przekształcenie było w 100%), a partia jest wiązana z dokumentem docelowym. Jest stosowane w definicji zamówienia z obrotami (uwaga to nie jest standardowe ustawienie). Zamówiony zasób nie rezerwuje zasobów, nie pomniejsza stanu magazynu. Powoduje wykazanie na listach w stanie zamówień. Po przekształceniu do dokumentu docelowego towar przestaje być wykazywany na listach zamówień (o ile przekształcenie było w 100%). Przykładem może być standardowe zamówienie odbiorcy ZO. Uwaga. Może pomniejszać ilość dostępną, jeśli w definicji zamówienia włączono parametr Rezerwacja ilościowa. Moment operacji parametr decyduje o tym, w którym momencie dokument będzie oddziaływał na stan zamówień lub stan magazynu zgodnie z ustawieniem parametru Typ partii. Ustawienia: Podczas zatwierdzania dokument wpłynie na stan zamówień lub stan magazynu po zatwierdzeniu (np. PZ przyjęcie zewnętrzne zwiększy stan towarów po zatwierdzeniu). Zapis do bufora dokument wpłynie na stan zamówień lub stan magazynu już wtedy, gdy jest zapisany w stanie w buforze (np. dokumenty tymczasowe tworzone przez system automatycznie). Za pomocą rezerwacji ustawienie dotyczy dokumentów rozchodu i powoduje, że dokument, który nie został jeszcze w ogóle zapisany (został zainicjowany przez operatora i jest edytowany) lub jest zapisany jako niezatwierdzony, rezerwuje zasoby za pomocą tymczasowych dokumentów systemowych REZ. Po zatwierdzeniu dokumentu rozchodu tymczasowe dokumenty REZ są usuwane, a w ich miejsce powstaje standardowy rozchód zarezerwowanych przez nie zasobów (obrót). Ustawienie Za pomocą rezerwacji współdziała z parametrem Typ partii przy ustawieniach Zamówiony albo Magazynowy. W jednym i drugim przypadku do pozycji dokumentu zatwierdzonego powstają obroty (towar jest zdejmowany ze stanu magazynowego). Ustawienie Zamówiony można zastosować na zamówieniu odbiorcy ZO. Właściwość powstałego na ZO obrotu polega na tym, że dokument powstały w relacji do zamówienia np. WZ 2, posiadający ustawienie Magazynowy dla parametru Typ partii przejmie obroty z dokumentu ZO i przeniesie na WZ 2. Na bieżąco... - ustawienie sprawia, że dokumenty np. FV i WZ, po umieszczeniu na nich pozycji z towarem i określeniu ilości, są zapisywane natychmiast do bazy danych w stanie bufor. Dzieje się tak po dodaniu każdej pozycji. Oznacza to, że wycofanie się z zapisu dokumentu wymaga jego skasowania ze stanu bufor (zwracamy uwagę na możliwość powstania luk w numeracji). Zaletą rozwiązania jest przypisanie obrotów bezpośrednio do dokumentu magazynowego (w tym wypadku WZ) z pominięciem dokumentu rezerwacji REZ. Dla dokumentów zamówień ZO takie ustawienie powoduje tryb pracy z obiektami, którymi są subzasoby do zasobów. Subzasób połączony z zasobem magazynowym lub zamówionym (poprzez wskazanie partii - F8) zastępuje obrót, czyli jest alternatywą dla zamówień z rezerwacją towarów obrotami magazynowymi. Zaletą tego rozwiązania jest blokowanie konkretnych partii magazynowych, a także blokowanie konkretnych partii z przyszłych dostaw zarejestrowanych na razie w formie dokumentów zamówień do dostawców ZD, bez pomniejszania stanu magazynowego. A więc nie występuje konieczność korzystania z księgowego stanu magazynowego, ponieważ w takiej sytuacji stan księgowy i stan magazynowy będą jednakowe. Uwaga: Ustawienia nie należy używać dla dokumentów z kierunkiem magazynowym Przychód. Zmiana marży parametr decyduje o możliwości edycji cen wpływających ma marżę dokumentu rozchodowego Dozwolona ceny na dokumencie podlegają edycji, dokument wylicza marżę poprzez odjęcie od swojej wartości netto kosztu zakupu towarów Zerowa ceny na dokumencie nie są edytowane, wartość dokumentu jest liczona w cenach zakupu. Zabroniona nieoprogramowane Niezmienna kwota nieoprogramowane Weryfikuj ilość dostępną po włączeniu zamówień algorytmicznych parametr jest automatycznie włączany na dokumentach rozchodowych. Parametr ten decyduje o tym, czy można zrobić rozchód danym typem dokumentu mimo rezerwacji na zamówieniu algorytmicznym (używać tylko z zamówieniami algorytmicznymi). Pozwól na nieuprawniony magazyn umożliwia wygenerowanie dokumentu MM operatorowi bez praw do magazynu docelowego, wówczas dokument MMP zapisywany jest do bufora, nie jest zatwierdzany wraz z MM oraz MMW. Sprawdzaj minimalną marżę towaru parametr warunkowy TAK/NIE, włączany na dokumentach magazynowych rozchodowych. Ustawienie TAK powoduje, że dokument weryfikuje minimalną marżę. Wartość minimalna marży jest definiowana na każdej karcie towarowej na zakładce Marża. Rezerwacja ilościowa włączane automatycznie po włączeniu zamówień algorytmicznych (używać tylko dla zamówień algorytmicznych). Powoduje rezerwowanie odpowiedniej ilości towarów na potrzeby realizacji zamówienia. Rezerwacja od parametr dotyczy wyłącznie zamówień algorytmicznych. Domyślne ustawienie daty, od której ważne będą rezerwacje ilościowe, tworzone przez zamówienie algorytmiczne. Według tego parametru ustawiana jest odpowiednia data na wystawianym zamówieniu. Dostępne opcje: Bez terminu Data wystawienia (+ n dni) Termin dostawy (+ n dni) Rezerwacja do domyślne ustawienie daty, do której ważne będą rezerwacje tworzone przez wystawiane zamówienie. Dostępne opcje: jw. Blokada operacji na inwentaryzowanych towarach włączenie parametru na definicji inwentaryzacji (INW) spowoduje zablokowanie możliwości wykonywania operacji przychodu/rozchodu inwentaryzowanych towarów. Jeśli dany towar znajdował się będzie w pozycji niezatwierdzonej inwentaryzacji, to nie będzie możliwe wykorzystanie go na innym dokumencie przychodowym lub rozchodowym w magazynie, którego dotyczy inwentaryzacja. Wskazanie do zamówień dostawcy włączane automatycznie po wybraniu opcji Zamówienia ze wskazaniem do zasobów w konfiguracji zamówień (Narzędzia, Opcje, Handel, Definicje dokumentów, Zamówienia oferty). Jego włączenie powoduje możliwość wskazania 132/159

133 Uwzględnij w generatorze zamówień włączony parametr powoduje, że pozycje dokumentu są uwzględniane w kalkulacji ilości do zamówienia podczas generowania zamówień do dostawców przy pomocy czynności Generuj zamówienia, dostępnej na liście Towary i usługi oraz Stany magazynowe. Standardowo parametr jest zaznaczony w definicjach ZO i ZD. Relacje zakładka formularza definicji dokumentu Istotne pojęcia: Zakładka Relacje definicji dokumentu Relacja powiązanie między dokumentami, z których jeden jest nadrzędnym (źródłowym), a drugi podrzędnym, czyli zależnym, tworzonym z nadrzędnego. Dokument nadrzędny (zwany też źródłowym) jest dokumentem, na podstawie którego powstaje dokument podrzędny, określone dane z niego są przenoszone na dokument podrzędny Dokument podrzędny (zwany też docelowym lub zależnym) jest dokumentem, który powstaje na postawie dokumentu nadrzędnego, określone dane z nadrzędnego są przenoszone na dokument podrzędny. Definicja relacji zestaw parametrów określających sposób tworzenia dokumentu podrzędnego z nadrzędnego. Żadne zmiany wprowadzanie bezpośrednio na dokumencie podrzędnym nie są przenoszone na dokument nadrzędny. Parametry: Sekcja Relacja dokumentu korygującego: Dokument korygujący pole słownikowe, decyduje o tym, czy do dokumentu będzie można wystawiać korektę i jaki typ dokumentu będzie tworzony jako korekta. Wprowadzenie symbolu dokumentu korygującego z dostępnej listy jest jednym z warunków umożliwiających wystawienie korekty do dokumentu źródłowego. Sekcja Dokument końcowy: Dokument końcowy parametr określający, czy dokument jest traktowany jako zamykający daną sekwencję dokumentów tworzonych w łańcuchu relacji. Ma to zastosowanie w wyświetlaniu informacji o realizacji końcowej zamówień i innych dokumentów, co opisano w rozdziale Informacja o końcowej realizacji zamówienia. Sekcja Wszystkie relacje: Zawiera listę wszystkich pozostałych relacji. Z jej poziomu można dodawać i usuwać relacje oraz edytować ich parametry. Dostępne są następujące rodzaje relacji: Kopiowania najbardziej ogólny typ relacji na dokument podrzędny są kopiowane dane nagłówkowe oraz pozycje z dokumentu nadrzędnego. Następuje przy tym rozliczenie ilościowe lub wartościowe pomiędzy pozycjami. Rozliczenie oznacza, że generowanie kolejnego dokumentu w relacji będzie powodowało kopiowanie na dokument podrzędny ilości/wartości niezrealizowanej. Do danego typu dokumentu można zdefiniować wiele relacji kopiowania odzwierciedlających niezależne ścieżki tworzenia różnych dokumentów. Przykład: ZO->FV, ZO->ZD. Kaucji pozycje dokumentu podrzędnego zawierają wyłącznie opakowania (kaucje) i są tworzone na podstawie schematów opakowań związanych z towarami występującymi w dokumencie nadrzędnym. Handlowo-magazynowa jeden z dokumentów ma charakter handlowy (faktura), a drugi powoduje wykonanie operacji magazynowych rozchodu albo przychodu (np. WZ/PZ). Działanie tej relacji obejmuje synchronizację korekt, czyli utworzenie korekty do dokumentu handlowego powoduje powstanie korekty do magazynowego. Przesunięcie dotyczy dokumentu przesunięcia międzymagazynowego. W tej relacji z dokumentu nadrzędnego (np. MM) tworzone są dwa podrzędne dokumenty: jeden rozchodowy (Np. MMW), a drugi przychodowy (np. MMP). Cykliczna podobna do relacji kopiowania, nie powoduje jednak jednorazowego rozliczenia dokumentu nadrzędnego, tworzy rozliczenia w ramach zdefiniowanych okresów fakturowania. Pozwala więc na wielokrotne wystawienie dokumentu podrzędnego na te same pozycje w niezmienionych ilościach (w kolejnych okresach). Ma zastosowanie w fakturowaniu umów na stałe lub cykliczne usługi. Zaliczkowa umożliwia wartościowe rozliczenie faktury zaliczkowej fakturą końcową, czyli pomniejszenie wartości faktury końcowej o wartość faktury zaliczkowej (lub jej część). Działa wspólnie z relacją kopiowania, czyli aby wystawiać faktury końcowe rozliczające zaliczkowe, należy zdefiniować obie relacje. Inwentaryzacja - dotyczy dokumentu inwentaryzacji. W tej relacji z dokumentu nadrzędnego (np. INW) tworzone są dwa podrzędne dokumenty: jeden rozchodowy (np. INWST), a drugi przychodowy (np. INWND). Na dokumentach podrzędnych występują tylko te pozycje nadrzędnego, w których występuje różnica ilości. Kompletacja w tej relacji powstają dwa dokumenty podrzędne: rozchodowy i przychodowy. Pozycje dokumentu nadrzędnego zawierają produkty lub receptury. Podrzędny dokument rozchodowy zawiera składniki wynikające z receptury, a dokument przychodowy zawiera produkty. Produkcyjna surowce relacja dotyczy surowców w technologii, ma zastosowanie w module Produkcja Produkcyjna produkty relacja dotyczy produktów w technologii, ma zastosowanie w module Produkcja 133/159

134 Przekształcenie w relacji kopiowania dokumentu nadrzędnego w jeden z dokumentów podrzędnych ogranicza możliwości wystawienia pozostałych w ramach tej konkretnej relacji. Jeśli z jednego dokumentu miałby powstawać dwa niezależne dokumenty różnych typów, należy zdefiniować dwie odrębne relacje. Nie można tworzyć pętli relacji, czyli dla dokumentów pozostających w relacji nie wolno dodać nowej relacji z dokumentu podrzędnego do nadrzędnego. Takie sytuacje daję się zastąpić stworzeniem nowych definicji dokumentów tego samego typu, ale o przeciwnej relacji. Przykład: nie należy tworzyć relacji z WZ do FV. Należy np. stworzyć dokumenty WZ2 i FV2 oraz zdefiniować relację od WZ2 do FV2. Parametry relacji pomiędzy dokumentami Formularz szczegółów relacji określa sposób tworzenia dokumentu podrzędnego bądź łączenia go z nadrzędnym oraz sposób przenoszenia danych. Definiowana relacja (szczegóły jej działania) dotyczy wszystkich podrzędnych dokumentów zapisanych w tej relacji. Wygenerowanie jednego z nich powoduje ograniczenie możliwości generowania pozostałych. Jeśli z jednego dokumentu miałby powstawać dwa niezależne dokumenty różnych typów, należy zdefiniować dwie odrębne relacje. Ogólne zakładka formularza szczegółów relacji Parametry: Sekcja Ogólne: Zakładka Ogólne okna relacji między dokumentami Definicja dokumentu nadrzędnego pole wypełnione automatycznie. System podaje w nim symbol i nazwę dokumentu nadrzędnego. Uwaga nie można zmieniać wartości tego pola, podpowiedzianej przez system. Definicja dokumentu podrzędnego pole wypełnione automatycznie. System podaje w nim symbol i nazwę dokumentu podrzędnego, który będzie generowany na podstawie definiowanej relacji. Jeśli pole zostało wypełnione nieprawidłowo, to można zmienić wybrany dokument podrzędny. Nie należy zmieniać wartości tego pola, jeśli w oparciu o te ustawienia były generowane już dokumenty. Definicja dokumentu podrzędnego 2 pole słownikowe z możliwością wybrania dokumentu, który będzie powstawał w tej relacji na takich zasadach jak dokument Definicja dokumentu podrzędnego. Nie należy zmieniać wartości tego pola, jeśli w oparciu o te ustawienia były generowane już dokumenty. Definicja dokumentu podrzędnego 3 jw. Definicja dokumentu podrzędnego 4 jw. Blokada blokada danej relacji. Parametr warunkowy TAK/NIE. Ustawienie TAK uniemożliwi generowanie dokumentów wg tej relacji. W jednej definicji relacji można wybrać maksymalnie 4 dokumenty podrzędne. (dostęp do pól na formularzu Szczegóły relacji). Przekształcenie nadrzędnego w jeden z nich uniemożliwia wystawienie pozostałych. Sekcja Z dokumentu nadrzędnego: Nazwa określenie drugiego/podrzędnego dokumentu w relacji, widziane z poziomu dokumentu nadrzędnego lub z listy dokumentów w menu Relacje. Pole tekstowe. Kliknięcie określenia Nazwy będzie generować nowy dokument podrzędny lub jako link wywoływać istniejący. Jeśli w danym typie relacji występuje połączenie do więcej niż jednego dokumentu, to pod określoną przez nas nazwą znajdziemy grupę tych dokumentów. Klawisz wywołania pole słownikowe dostarczające zestaw skrótów klawiaturowych do wyboru w celu zainicjowania bądź wyświetlenia dokumentu pozostającego w relacji. Wywołanie z dokumentu nadrzędnego następuje z menu Relacje z poziomu dokumentu lub z poziomu listy. Sekcja Z dokumentu podrzędnego: Nazwa określenie nadrzędnego dokumentu w relacji, widziane z poziomu dokumentu podrzędnego lub z listy dokumentów w menu Relacje. Pole tekstowe. Kliknięcie określenia Nazwy będzie działać (zazwyczaj) jako link wywołujący istniejący dokument nadrzędny. Klawisz wywołania pole słownikowe dostarczające zestaw skrótów klawiaturowych do wyboru w celu zainicjowania bądź wyświetlenia dokumentu pozostającego w relacji. Wywołanie z dokumentu podrzędnego następuje z menu Relacje z poziomu dokumentu lub z poziomu listy. Wywołanie zakładka formularza definicji relacji 134/159

135 Zakładka Wywołanie okna relacji między dokumentami Parametry: Sekcja Wywołanie. Sekcja ta zawiera parametry decydujące o tym, w jakich warunkach dochodzi do powstania dokumentu podrzędnego (zwanego też docelowym lub zależnym). Warunki powstania: Ręcznie dla dokumentu w buforze Ustawienie TAK umożliwia wygenerowanie dokumentu podrzędnego decyzją operatora z menu Relacje, z poziomu dokumentu nadrzędnego lub listy dokumentów, gdy nadrzędny znajduje się przynajmniej w buforze. Automatycznie nowy parametr sąsiedni w stosunku do poprzedniego i powiązany z nim, który przy ustawieniu TAK anuluje ręczne generowanie dokumentu podrzędnego przez operatora i powoduje jego automatyczną generację już na poziomie bufora dokumentu nadrzędnego bez ingerencji operatora. Ręcznie dla zatwierdzonego dokumentu Ustawienie TAK umożliwia wygenerowanie dokumentu podrzędnego decyzją operatora z menu Relacje, z poziomu dokumentu nadrzędnego lub listy dokumentów, gdy nadrzędny jest zatwierdzony. Podczas zatwierdzania nowy parametr sąsiedni w stosunku do poprzedniego (Ręcznie dla zatwierdzonego dokumentu) i powiązany z nim, który przy ustawieniu TAK anuluje ręczne generowanie dokumentu podrzędnego przez operatora i powoduje jego automatyczną generację w chwili zatwierdzania dokumentu nadrzędnego bez ingerencji operatora. Ręcznie nowy dokument umożliwia ręczne wygenerowanie dokumentu, także w sytuacji, gdy dokument podrzędny powstaje automatycznie. Przykład: W standardowej konfiguracji WZ powstaje automatycznie z faktury FV, ale ustawienie tego parametru na wartość TAK umożliwia ręczne dodanie nowego WZ np. z innego magazynu w trakcie wystawiania FV. Ręcznie dołączany istniejący dokument ustawienie TAK tego parametru umożliwia z poziomu dokumentu nadrzędnego, z menu Relacji przyłączenie istniejącego dokumentu podrzędnego, o ile znajduje się w buforze. Pozycje z dokumentu podrzędnego przyłączanego do nadrzędnego nie zostaną skopiowane na ten drugi, ponieważ nie jest to zgodne z kierunkiem relacji. Podrzędny z wielu nadrzędnych (n->1) ustawienie TAK umożliwia wygenerowanie zbiorczego dokumentu z kilku podrzędnych. Jest to możliwe także dla dokumentów z wielu magazynów, o ile na liście dokumentów zostanie skasowany filtr magazynu by było możliwe zaznaczenie dokumentów z wielu magazynów. W celu generacji dokumentu podrzędnego z menu Relacje należy wybrać Nowy zbiorczy. Wiele podrzędnych z nadrzędnego (1->n) - ustawienie TAK tego parametru umożliwia generowanie wielu dokumentów częściowych z jednego nadrzędnego. Sekcja Okno relacji: Wszystkie cztery parametry tej sekcji są szczegółowo opisane na formularzu. Przykład 1 zaznaczony parametr Brak okna zastosowano przy automatycznym generowaniu WZ z faktury FV. Przykład 2 - zaznaczony parametr Wybór pozycji zastosowano przy generowaniu faktury FV z dokumentu zamówienia odbiorcy ZO. Zachowanie zakładka formularza definicji relacji 135/159

136 Sekcja Pozycje: Zakładka Zachowanie formularza relacji między dokumentami Sposób przenoszenia ilości pozycji parametr decyduje czy i jakie dane dotyczące pozycji dokumentu (towaru) przenoszone są na dokument podrzędny z nadrzędnego. Wartości parametru: Ilość i wartość ilość i wartość pozycji dokumentu (także cena) są kopiowane do dokumentu podrzędnego. Ponadto ceny zapisane na dokumencie podrzędnym zachowują swoją wartość nawet po zmianie kontrahenta bezpośrednio na dokumencie podrzędnym. Tylko ilość dla pozycji przenoszona jest informacja o ilości, natomiast dokument podrzędny pobiera cenę z bazy danych i wylicza nową wartość pozycji. W tej sytuacji wartość dokumentu podrzędnego może być różna od wartości nadrzędnego. Przykład: Przekształcanie Zamówienia odbiorcy ZO do Zamówienia do dostawcy ZD (wymaga specjalnej konfiguracji). Tylko inicjuje przenoszona jest pozycja bez ilości i wartości. Ilość pobrana na dokument podrzędny pochodzi z karty towaru z tabeli cen na pierwszej zakładce (zazwyczaj 1). Nie przenosi pozycji pozycje nie są przenoszone, dokument podrzędny uzyskuje tylko nagłówek i jest połączony relacją z dokumentem nadrzędnym. Wartość dokumentu podrzędnego jest zerowa. Przykład: firmy z branży budowlanej wydają towar poprzez dokumenty WZ, ale fakturowana jest tylko usługa (bez wymieniania materiałów instalacyjnych) Ilość i cena ilość i cena pozycji dokumentu są kopiowane do dokumentu podrzędnego. Przenoszona jest ilość, cena, rabat, cena po rabacie. Wartość pozycji wyliczana jest na dokumencie podrzędnym. Kopiowanie pozycji dokumentów z towarami parametr decyduje o tym, które towary są kopiowane na dokument podrzędny. Wartości cechy na rysunku. Ze względu na ich oczywistość nie są opisane. Przykład: Nie usługi kopiuje tylko towary i produkty. Nazwa towaru na wydruku pozwala określić, według jakich reguł ma być tworzona nazwa towaru na dokumencie podrzędnym. Dostępne opcje: Z nadrzędnego nazwa zostanie skopiowana z dokumentu nadrzędnego Z definicji podrzędnego nazwa zostanie utworzona według reguł zapisanych w definicji tworzonego dokumentu Zamieniaj produkty na składniki: (Dokument podrzędny nie rozlicza nadrzędnego) funkcjonalność przydatna w relacjach między zamówieniem od odbiorcy i zamówieniem do dostawcy. Zaznaczenie parametru powoduje rozbicie produktów zamówionych (na dokumencie ZO) przez odbiorcę na składniki (na dokumencie ZD). Generuje się wtedy dokument ZD ze składnikami wchodzącymi w skład produktu. Sposób przenoszenia wartości pozycji parametr określa, która z wartości pozycji dokumentu (standardowa, statystyczna, fakturowa czy magazynowa) trafi na dokument podrzędny. Standardowo na dokument podrzędny przenoszona jest wartość pozycji (zazwyczaj zgodna z iloczynem ceny i ilości, o ile nie ma zaokrągleń ceny). W tym ustawieniu ceny kopiowane są w walucie dokumentu nadrzędnego. Przykład: z faktury FV wartość pozycji przenoszona jest na WZ np. jeśli na FV wartość pozycji towaru wynosi 10 PLN (2 szt. x 5 PLN) to na WZ zapis będzie taki sam. Wartości statystycznej przenoszona jest Wartość statystyczna podniesiona o Koszt statystyczny w części proporcjonalnej do wartości danej pozycji w stosunku do wartości wszystkich towarów dokumentu. W tym ustawieniu ceny na dokumencie podrzędnym są podane w PLN. Wartość statystyczna wyliczana jest na potrzeby Intrastat. Koszt statystyczny jest kopiowany z Kosztu fakturowego lub może być zapisany z ręki. Wartości fakturowej przenoszona jest Wartość fakturowa podniesiona o Koszt fakturowy w części proporcjonalnej do wartości danej pozycji w stosunku do wartości wszystkich towarów dokumentu. W tym ustawieniu ceny na dokumencie podrzędnym są podane w PLN. Koszt fakturowy może być zapisany z ręki np. na dokumencie FN lub wypełniony wartością usługi wyrażoną w PLN, która ma włączony parametr Usługa podnosi koszt towarów. Wartości magazynowej przenoszona jest Wartość magazynowa podniesiona o Koszt magazynowy w części proporcjonalnej do wartości danej pozycji w stosunku do wartości wszystkich towarów dokumentu. W tym ustawieniu ceny na dokumencie podrzędnym są podane w PLN. Koszt magazynowy jest kopiowany z Kosztu fakturowego lub może być zapisany z ręki. Sposób wyliczenia ilości pozycji - ustawienia pozwalają skonfigurować sposób, w jaki będzie wyliczona ilość pozycji przenoszona do dokumentu podrzędnego. Dostępne ustawienia to: Z nadrzędnego - standardowe zachowanie. Przenosi ilość i wartość z dokumentu nadrzędnego 136/159

137 Z nadrzędnego magazynowa - przenosi ilość magazynową i wartość z dokumentu nadrzędnego. Ilość na dokumencie podrzędnym zawsze będzie wyrażona w jednostce magazynowej Tylko korekty dodatnie - do dokumentu podrzędnego przenoszona jest korekta ilości pod warunkiem, że korekta była dodatnia. Dotyczy tylko dokumentów korekt (nadwyżka) Tylko korekty ujemne - do dokumentu podrzędnego przenoszona jest ujemna korekta ilości pod warunkiem, że korekta była ujemna. Dotyczy tylko dokumentów korekt (zwrot). Sposób łączenia pozycji na dokumencie podrzędnym parametr decyduje czy i jak są łączone różne pozycje z dokumentu nadrzędnego na dokumencie podrzędnym. W jaki sposób pozycje są agregowane. Wartości parametru: Bez łączenia standardowe zachowanie. Dla każdej pozycji dokumentu nadrzędnego generowana jest jedna pozycja dokumentu podrzędnego. Tylko towar wszystkie pozycje, które mają ten sam towar agregowane są do jednej pozycji dokumentu podrzędnego. Według ceny wszystkie pozycje, które mają ten sam towar oraz cenę netto po rabacie agregowane są do jednej pozycji dokumentu podrzędnego. Według cechy pozycji wszystkie pozycje, które mają ten sam towar oraz tę samą wartość cechy pozycji agregowane są do jednej pozycji dokumentu podrzędnego. Wtedy należy wypełnić również pole Cecha łącząca pozycje określająca cechę, która ma być sprawdzana. Waluta pozycji określa sposób przenoszenia waluty pozycji Z nadrzędnego waluta pozycji jest przenoszona z dokumentu nadrzędnego Z karty kontrahenta waluta pozycji jest taka sama jak waluta kontrahenta ustalona na jego karcie Z definicji podrzędnego waluta pozycji jest taka sama jak na definicji dokumentu podrzędnego. Źródło stawki VAT: Pozycja dokumentu nadrzędnego stawka VAT jest przenoszona z pozycji dokumentu nadrzędnego Kartoteka towaru stawka VAT jest przenoszona z kartoteki towarowej. Sekcja Nagłówek: Synchronizacja stanu dokumentu Ustawienie TAK/NIE. NIE brak synchronizacji stanów dokumentów, oznacza, że podrzędny nie jest zatwierdzany wraz z nadrzędnym. TAK możliwe synchroniczne zachowanie dokumentów w tym samym stanie np. oba uzyskują stan zatwierdzony jednocześnie. Warianty dla ustawienia TAK: gdy dokument podrzędny powstaje automatycznie uzyskuje stan zgodny z nadrzędnym, czyli w chwili zatwierdzania nadrzędnego zatwierdzany jest też podrzędny. W przypadku przesunięcia nadrzędnego do bufora, podrzędny również uzyskuje stan bufor. gdy dokument podrzędny powstaje ręcznie, stan zgodny z nadrzędnym, dokument podrzędny uzyskuje w przypadku przenoszenia nadrzędnego do bufora. Ponadto parametr z ustawieniem NIE powoduje, że anulowanie nadrzędnego nie anuluje dokumentu podrzędnego, przy ustawieniu TAK oba są anulowane (wystarczy anulowanie nadrzędnego). Stan dokumentu podrzędnego może być zmieniony niezależnie od nadrzędnego, więc nawet przy włączonej synchronizacji dokumenty nie zawsze muszą mieć taki sam stan. Sposób przenoszenia kontrahenta parametr określa czy i ewentualnie Kto jest przenoszony na dokument podrzędny. Dostępne opcje przedstawione są na rysunku poniżej. Dane kontrahenta zawsze z kartoteki parametr determinuje źródło pochodzenia danych kontrahenta na dokumencie podrzędnym. Przy włączonym parametrze dane kontrahenta są brane na dokument podrzędny z kartoteki. Jeśli parametr nie jest włączony dane kontrahenta są czerpane z dokumentu nadrzędnego. Sposób liczenia VAT wg dokumentu podrzędnego - parametr decyduje czy metoda liczenia VAT na dokumencie podrzędnym ma być analogiczna jak na nadrzędnym czy też inna. Jeśli metoda liczenia VAT na podrzędnym jest inna niż na nadrzędnym to należy włączyć domyślnie odznaczony parametr. Waluta płatności Z nadrzędnego waluta płatności jest przenoszona z dokumentu nadrzędnego Z karty kontrahenta waluta płatności jest taka sama jak określona na karcie kontrahenta w zakładce Warunki płatności. Z definicji podrzędnego waluta płatności jest przenoszona z definicji dokumentu podrzędnego. Ta opcja jest ustawiana automatycznie, gdy w dla pozycji wybrano przenoszenie wartości magazynowej lub statystycznej. Przenoszenie opisu parametr określa, czy opis z dokumentu nadrzędnego ma być kopiowany do dokumentu podrzędnego. Dostępne ustawienia: Nie kopiować opis z dokumentu nadrzędnego nie jest przenoszony na dokument podrzędny Kopiować ostatni na dokument podrzędny kopiowany jest opis z ostatniego dokumentu nadrzędnego Kopiować wszystkie na dokument podrzędny kopiowane są opisy z wszystkich dokumentów nadrzędnych. Należy zaznaczyć, że kopiowane są wraz z opisem wyłącznie numery dokumentów na których opis występuje. Pomijane są numery dokumentów bez opisu. Rozłącz, gdy podrzędny nie rozlicza nadrzędnego parametr ma zastosowanie, gdy np. kilka ZO przekształcanych jest do FV, a brakuje towaru na magazynie do zrealizowania wszystkich zamówień. Wówczas, przy włączonym parametrze, dla całkowicie niezrealizowanych zamówień relacje z fakturą zostają skasowane Sekcja Przenoszenie dat: Główna data - parametr określa w jaki sposób ma być przenoszona główna data dokumentu. Dostępne opcje przedstawione są na zrzucie powyżej. Data operacji określa jak ma być przenoszona data operacji. Data dostawy określa jak ma być przenoszona data dostawy. Data otrzymania parametr określający sposób przenoszenia daty otrzymania dokumentu. Dostępne opcje przedstawione są na rysunku powyżej. Data kursu waluty określa przenoszenie daty kursu waluty dokumentu. Parametry decydujące o datach w relacji między dokumentami nadrzędnym i podrzędnym: Data dokumentu podrzędnego musi być późniejsza niż nadrzędnego. Dokument podrzędny może mieć dowolną datę, również wcześniejszą niż nadrzędny. Sekcja Przenoszenie cech: 137/159

138 Decyduje, czy cechy mają być przenoszone między dokumentami pozostającymi w relacji. Możliwe jest przenoszenie cech przypisanych do dokumentu lub/i przypisanych do pozycji dokumentu. Sekcja Inne: Nie tworzyć korekty dokumentu magazynowego parametr warunkowy TAK/NIE. Jeśli do dokumentu handlowego powstaje dokument magazynowy, po czym z handlowego powstaje drugi dokument handlowy, który może być korygowany, to ta korekta generuje korektę dokumentu magazynowego. Przykład: Paragon generuje WZ, Paragon można przekształcić do Faktury do paragonu, a korekta tej faktury generuje korektę WZ. Ustawienie TAK powoduje, że nie jest generowana korekta magazynowa z korekty dokumentu handlowego. Parametr może być wykorzystany do tworzenia korekt faktur wewnętrznych w obiegu dokumentów unijnych. Definiowanie cen System enova wyposażony został w mechanizm definiowania cen. Poza standardowymi cenami (trzema na karcie towarowej: Podstawowa, Hurtowa, Detaliczna oraz cenami: Ostatniej zakupu i Kontrahenta (liczona poprzez odjęcie rabatu z karty kontrahenta od ceny przypisanej danemu dokumentowi)) możemy zdefiniować ceny indywidualne dla wszystkich kontrahentów, dla grupy kontrahentów, dla grupy towarowej, a także ceny grupowe (rodzaje cen) dla grupy kontrahentów, dla grupy towarowej oraz w grupie kontrahentów i towarowej razem. Podobnie możemy postąpić z rabatami. Mogą być one: indywidualne dla wszystkich kontrahentów, dla grupy kontrahentów, dla grupie towarowej, a także rabaty grupowe w grupie kontrahentów, w grupie towarowej oraz w grupie kontrahentów i towarowej razem. Cała logika dotycząca ustalania ceny i naliczania rabatów w pozycjach dokumentów zawarta jest w definicji ceny. Ceny i rabaty definiujemy lub modyfikujemy na liście konfiguracji Opcje/Handel/Definicje cen. Nie należy zmieniać nazw cen zdefiniowanych przez producenta. Zmiana może spowodować zaprzestanie działania niektórych raportów oraz konieczność redefiniowania widoków list. Systematyka cen w programie enova W standardowej konfiguracji systemu cena powiązana jest z dokumentem. Typ ceny przypisany do danego dokumentu można odczytać na zakładce Ogólne definicji danego dokumentu. Jeśli pole jest puste lub nieaktywne, zazwyczaj dokument ma włączoną marżę zerową, co oznacza, że jest liczony w cenach rzeczywistych zakupu dla danej partii towaru. Modyfikacje konfiguracji w celu uzyskania cen grupowych lub indywidualnych, aby były aktywne w systemie, muszą być powiązane z cenami przypiętymi do dokumentu. Przykład: Aby móc zdefiniować ceny indywidualne dla kontrahentów musimy włączyć taką funkcję na zakładce Grupy definicji ceny. Aby ceny zaistniały praktycznie w systemie, taka cena musi być przypięta do dokumentu. Jeśli więc zaktywujemy ceny indywidualne dla kontrahentów na definicji Ceny hurtowej, to będą one dostępne tylko na dokumentach do których przypięta jest cena hurtowa (np. faktura sprzedaży FV), ale już nie na paragonie PAR, bo do paragonu przypięta jest cena detaliczna (Oczywiście można aktywować ceny indywidualne dla ceny detalicznej lub przypiąć te same definicje cen do definicji dokumentów FV i PAR). Dodawanie nowej definicji ceny Aby zdefiniować nową cenę otwieramy i odpowiednio wypełniamy nowy formularz definicji ceny. Wywołanie formularza następuje z poziomu listy konfiguracyjnej Opcje/Handel/Definicje cen. Zakładka Ogólne okna definicji ceny Zakładka Ogólne zawiera dwie sekcje: Ogólne i Kreator algorytmu wyliczenia ceny, a w nich następujące pola: Sekcja Ogólne: Nazwa nazwa ceny. Pole alfanumeryczne. Algorytm wyliczenia Pole warunkowe TAK/NIE. Typowe ustawienie NIE. Ustawienie TAK, stosuje się dla cen nietypowych, których nie można zbudować w oparciu o standardowe parametry formularza. W takich przypadkach należy zwrócić się do integratora lub producenta, który na zamówienie (odpłatnie) zdefiniuje specjalną cenę. Cena dodawana do towaru - Pole warunkowe TAK/NIE. Ustawienie TAK, pozwala zamieścić cenę na karcie towarowej na zakładce Ogólne wśród trzech standardowych cen: podstawowej, hurtowej i detalicznej. Cena na karcie pojawi się pod nazwą nadaną na definicji ceny. Zdefiniowanie ceny dodawanej do towaru nie powoduje automatycznego wyświetlenia ceny na karcie towarowej. Wymagane jest jeszcze uruchomienie na liście cennika, dla zaznaczonych kart towarowych, funkcji przeliczenia cen (menu Czynności/Przeceny/Przelicz wszystkie ceny). Cena aktualizowana przychodem wartości parametru TAK/NIE. Ustawienie TAK powoduje aktualizację ceny poprzez jej zrównanie (automatyczne lub ręczne) z ostatnią ceną zakupu, bez względu na jej algorytm. Jeśli inne ceny są od zmienianej ceny zależne, to również ulegną przeliczeniu, nawet przy braku ustawienia TAK parametru na definicjach tych cen. Priorytet Pole numeryczne. Oznacza kolejność wyliczania ceny przez system. Im mniejsza cyfra tym wyższy priorytet, czyli cena wyliczana wcześniej. 138/159

139 Przykład: Cena hurtowa ma priorytet 2, ponieważ musi być przez system wyliczona przed ceną detaliczną, która ma priorytet 3 i jest wyliczana automatycznie w oparciu o cenę hurtową. Przedstawiona powyżej zasada priorytetów (mniejsza wartość liczbowa => wyższy priorytet) jest uniwersalna dla całego systemu enova. Sekcja Kreator algorytmu wyliczenia ceny. Ten obszar definicji ceny zmienia się (udostępnia następne pola do sparametryzowania) wraz ze zmianą wartości pierwszego parametru/pola: Algorytm wyliczenia ceny Pole wyboru. Podpowiadane ustawienie: ceny wprowadzane ręcznie. Dostępne wartości pola dla ceny dodawanej do karty towarowej (patrz: cena dodawana do towaru): Ceny wprowadzane ręcznie na karcie towarowej wartość ceny nadajemy ręcznie Na podstawie ceny bazowej netto definiowana przez nas cena będzie wyliczana w oparciu o wartość netto innej, zdefiniowanej ceny, która powinna mieć wyższy priorytet. Taki wybór udostępnia kolejne parametry, których uzupełnienie dopełni definicję. Na podstawie ceny bazowej brutto definiowana przez nas cena będzie wyliczana w oparciu o wartość brutto innej, zdefiniowanej ceny, która powinna mieć wyższy priorytet. Taki wybór udostępnia kolejne parametry, których uzupełnienie dopełni definicję. Wyrażenie jako cena netto aktywuje pole Wyrażenie na dole formularza, w które możemy wpisać prostą formułę wyliczenia wartości netto ceny (raczej dla specjalistów) Wyrażenie jako cena brutto aktywuje pole Wyrażenie na dole formularza, w które możemy wpisać prostą formułę wyliczenia wartości brutto ceny (raczej dla specjalistów) Kod metody aktywuje czwartą zakładkę Algorytm definicji, w którą możemy wpisać zaawansowaną formułę wyliczenia wartości ceny (bez wątpienia dla specjalistów, rozwiązania realizowane na zamówienie) Cecha towaru jako cena netto cena oparta o wartość kwotową cechy dodanej do karty towarowej. Jeśli wartość ma być stała, korzystniejszym rozwiązaniem będzie wybór: Ceny wprowadzane ręcznie lub Na podstawie ceny bazowej netto. To ustawienie jest interesujące, jeśli wartość cechy jest wyliczana (bez wątpienia dla specjalistów, rozwiązania realizowane na zamówienie). Taki wybór udostępnia kolejne parametry, których uzupełnienie dopełni definicję. Cecha towaru jako cena brutto jak wyżej. Na podstawie ostatniej ceny zakupu w ten sposób zrównujemy wartość definiowanej ceny z ostatnią ceną zakupu. Uwaga nie dzieje się to automatycznie. Taki wybór udostępnia kolejne parametry, których uzupełnienie dopełni definicję. Na podstawie ostatniej ceny sprzedaży w ten sposób zrównujemy wartość definiowanej ceny z ostatnią ceną sprzedaży. Uwaga nie dzieje się to automatycznie. Taki wybór udostępnia kolejne parametry, których uzupełnienie dopełni definicję. Zdefiniowanie ceny w oparciu o ostatnią zakupu lub sprzedaży nie powoduje automatycznego przeliczenia ceny na karcie towarowej. Zmiana następuje po wykonaniu funkcji z menu czynności na liście cennika, dla zaznaczonych kart towarowych (menu Czynności/Przeceny/Przelicz wszystkie ceny). W powyższym opisie wartości pierwszego parametru Algorytm wyliczenia ceny pojawiły się informacje o udostępnieniu nowych parametrów zależnych od pierwszego wyboru. Teraz zostaną one opisane. Oparcie wyliczenia ceny o inną cenę aktywuje parametr Podstawa wyliczeń, który podpowiada ceny o wyższym priorytecie. Wybrana cena staję się podstawą wyliczenia. Do sprecyzowania pozostają parametry współczynnika. Wartości dla współczynnika w polu Uwzględnij współczynnik jako: Brak wartość definiowanej ceny będzie równa wartości ceny wziętej za podstawę wyliczeń. + - wartość współczynnika będzie dodana do ceny wziętej za podstawę wyliczeń jako narzut (liczone od 100). Przykład: cena hurtowa. - - wartość współczynnika będzie odjęta od ceny wziętej za podstawę wyliczeń jako narzut ujemny (liczone od 100). + wstecz - wartość współczynnika będzie dodana do ceny wziętej za podstawę wyliczeń jako marża (liczona w 100). Przykład: cena detaliczna. - wstecz - wartość współczynnika będzie odjęta od ceny wziętej za podstawę wyliczeń jako marża (liczona w 100). Odpowiednie wypełnienie zakładki Ogólne definicji ceny jest wystarczające do zdefiniowania np. nowej ceny na karcie towarowej. Przykład podano w rozdziale: Podstawowe zmiany w konfiguracji / Definiowanie nowej ceny towaru. Przy wyborze wartości pola Uwzględnij współczynnik jako innym niż Brak, pojawiają się kolejne parametry: Rodzaj współczynnika Oraz pole o zmiennej nazwie, zależnej od wybranego typu współczynnika, w którym nadajemy/przypisujemy wartość współczynnikowi. Oba parametry zostaną opisane wspólnie. Dostępne wybory pola Rodzaj współczynnika i odpowiadające im wartości współczynnika: Liczba podnosi wartość ceny będącej podstawą wyliczenia o stałą liczbę, niezależną od zmian ceny podstawy dla wszystkich kart towarowych. Procent - podnosi wartość ceny będącej podstawą wyliczenia o stały procent ceny podstawy wyliczenia dla wszystkich kart towarowych. Współczynnik odpowiednik procentu, ale zapisany ułamkiem zwykłym. Dla wszystkich kart towarowych Cecha towaru liczba - podnosi wartość ceny będącej podstawą wyliczenia o stałą liczbę zapisaną na karcie towarowej. Oznacza to, że liczba może być inna dla każdej karty towarowej. W tym celu należy zdefiniować odpowiednią cechę przypisaną do karty towarowej (patrz: Definiowanie cech) i w polu Liczbowa cecha towaru za pomocą przycisku Przeglądaj umieścić właściwą cechę. W tej chwili pozostaje wyświetlić cechę na kartach towarowych i nadać jej wartości. Cecha towaru liczba z walutą jak wyżej, ale cecha jest wyrażona w walucie obcej. Cecha towaru ułamek - podnosi wartość ceny będącej podstawą wyliczenia o ułamek zwykły zapisany na karcie towarowej. Oznacza to, że ułamek może być inny dla każdej karty towarowej. W tym celu należy zdefiniować odpowiednią cechę przypisaną do karty towarowej (patrz: Definiowanie cech) i w polu Ułamkowa cecha towaru za pomocą przycisku Przeglądaj umieścić właściwą cechę. W tej chwili pozostaje wyświetlić cechę na kartach towarowych i nadać jej wartości. Cecha towaru procent - podnosi wartość ceny będącej podstawą wyliczenia o procent zapisany na karcie towarowej. Oznacza to, że procent może być inny dla każdej karty towarowej. W tym celu należy zdefiniować odpowiednią cechę przypisaną do karty towarowej (patrz: Definiowanie cech) i w polu Procentowa cecha towaru za pomocą przycisku Przeglądaj umieścić właściwą cechę. W tej chwili pozostaje wyświetlić cechę na kartach towarowych i nadać jej wartości. Właściwość towaru taki wybór pod przyciskiem Przeglądaj udostępnia właściwości karty towarowej, a do nich należą np. narzut (pole standardowo wykorzystane do wyliczenia ceny hurtowej) oraz marża (pole standardowo wykorzystane do wyliczenia ceny detalicznej). Zakładka Grupy opis w rozdziale Dodawanie definicji ceny indywidualnej lub grupowej 139/159

140 Zakładka Pozostałe zawiera 3 sekcje: Sekcja Waluta Zakładka Pozostałe okna definicji ceny Waluta określa, w jakiej walucie jest zapisywana cena na karcie towaru lub dokumencie. Wybór następuje spośród zarejestrowanych w systemie walut (Opcje/Ewidencja środków pieniężnych/waluty) Sekcja: Dodatkowe parametry Oblicz cenę i rabat dla ustawienie decyduje o tym dla którego z dwóch kontrahentów występujących w dokumencie rozchodu będzie wyliczona cena i rabat. Możliwe ustawienia: Kontrahenta głównego: algorytm wyliczania ceny i rabatów dla pozycji dokumentu będzie zastosowany dla kontrahenta głównego. Odbiorcy/Dostawcy - algorytm wyliczania ceny w dokumencie będzie zastosowany z uwzględnieniem danych związanych z odbiorcą/dostawcą, co oznacza, że będą np. pobrane ceny indywidualne oraz rabaty zdefiniowane dla odbiorcy, a nie kontrahenta głównego. Uwaga: parametr działa wspólnie z ustawieniem karty kontrahenta Ceny odbiorcy, gdy ten kontrahent jest tylko odbiorcą na dokumencie. Nalicza rabat dla ceny indywidualnej ustawienie na TAK spowoduje, że w przypadku, gdy algorytm wyliczenia ceny pobierze cenę indywidualną, będą od niej dodatkowo naliczane rabaty w sposób określony w definicji ceny Uwzględnij przeceny okresowe ustawienie na TAK powoduje, że algorytm pobierania ceny będzie uwzględniał ceny zawarte w przecenach okresowych Naliczaj rabat dla ceny z przeceny okresowej ustawienia na TAK spowoduje, że w przypadku, gdy algorytm wyliczenia ceny pobierze cenę z przeceny okresowej, będą od niej dodatkowo naliczane rabaty w sposób określony w definicji ceny Sekcja Zaokrąglenie Parametry określają warunki zamiany standardowo wyliczonej ceny na ceny zaokrąglane np. do 99 gr Zakładka Algorytm przedstawia algorytm wyliczanej ceny. W przypadku wybrania Algorytmu wyliczenia ceny jako Kod metody, staje się obszarem aktywnym, w który wprowadzamy kod programistyczny do wyliczenia ceny (funkcjonalność na zamówienie). Dodawanie definicji ceny indywidualnej lub grupowej W przypadku aktywowania w systemie cen indywidualnych lub grupowych, sugerujemy wykorzystanie i modyfikację istniejących cen, czyli odpowiednie zmiany na zakładce Grupy wybranego formularza definicji ceny. Uzasadnienie przedstawiono w rozdziale enova. Ustalanie priorytetów cen jest zgodne z ich kolejnością na zakładce Grupy. Wyższy priorytet ma wcześniej umieszczona na liście cena. Zakładka Cenniki posiada trzy Ceny indywidualne, natomiast zakladka Rabaty, pięć rabatów możliwych do zdefiniowania 140/159

141 Zakładka "Cenniki" definicji ceny Sekcja: Cena indywidualna. Występują w niej 3 parametry: Rodzaj ceny, Grupa towarowa i Grupa danych. Drugi i trzeci są aktywne w zależności od wyboru wartości pierwszego parametru. Parametry zostaną opisane wspólnie. Parametr Rodzaj ceny przybiera następujące wartości: Brak pozostawia działanie ceny zgodnie z parametrami z zakładki Ogólne. Indywidualny każdego towaru nie aktywuje parametrów Grupa towarowa i Grupa danych. Ustawienie włącza na karcie kontrahenta i na karcie towarowej nową zakładkę. Na karcie kontrahenta jest to Cennik indywidualny, na karcie towarowej jest to zakładka Cennik z podlistą Kontrahenta. Zapisy na tych zakładkach są wglądem w te same dane, a więc wypełnienie danych na jednej liście powoduje ich uwidocznienie na drugiej. Nadane dla poszczególnych towarów wartości są wprowadzane na dokumenty sprzedaży, o ile definicja ceny, na której zostały zdefiniowane jest przypięta do danego dokumentu sprzedaży (Brak uzupełnienia ceny dla danego towaru spowoduje pobranie na dokument wartości ceny zgodnej z definicją ceny z zakładki Ogólne). Grupowy każdego towaru Wybór aktywuje pole Grupa danych, w które wprowadzamy nazwę cechy grupującej. Może to być cecha dzieląca kontrahentów na kategorie (np. nazwa cechy Klasa, przypięta do tabeli kontrahenci; wartości cechy A i B, co oznacza, że mamy kontrahentów podzielonych na dwie grupy i są oni przypisani do klasy A albo B - patrz: Definiowanie cech). Po zatwierdzeniu konfiguracji z tak ustawionymi parametrami ceny, w systemie na liście Handel/Faktury/Grupy cenowe i rabatowe pojawi się zapis, którego otwarcie udostępni formularz, w którym nadamy wartości cenom dla poszczególnych towarów w danej Klasie kontrahentów. (Brak uzupełnienia ceny dla towaru spowoduje pobranie na dokument wartości ceny zgodnej z definicją ceny z zakładki Ogólne) Indywidualny grupy towarowej - Wybór aktywuje pole Grupa towarowa, w które wprowadzamy nazwę cechy grupującej. Ustawienie włącza na karcie kontrahenta nową zakładkę Handel/Ceny grupowe. Na liście cennika grupowego wyświetlone są grupy towarowe (zdefiniowane za pomocą cech np. nazwa cechy Grupa, przypiętej do tabeli Towary; wartości cechy Tekstylia i Galanteria, co oznacza, że mamy towary podzielone na dwie grupy i są one przypisane do grupy Tekstylia albo Galanteria (patrz: Definiowanie cech)). Obok nazwy grupy towarowej wprowadzamy nazwę ceny. Wybór cen następuje z listy zdefiniowanych w systemie cen. Nadanie cen w poszczególnych grupach towarowych spowoduje ich wprowadzenie na dokumenty sprzedaży wraz z wyborem kontrahenta, o ile definicja ceny jest przypięta do danego dokumentu sprzedaży (Brak uzupełnienia ceny w grupie towarowej spowoduje pobranie na dokument wartości ceny zgodnej z definicją ceny z zakładki Ogólne). Grupowy grupy towarowej - Wybór aktywuje pole Grupa danych, w które wprowadzamy nazwę cechy grupującej. Może to być cecha dzieląca kontrahentów na kategorie (np. nazwa cechy Klasa, przypiętej do tabeli kontrahenci; wartości cechy A i B, co oznacza, że mamy kontrahentów podzielonych na dwie grupy i są oni przypisani do klasy A albo B. Powyższy wybór aktywuje także pole Grupa towarowa, w które wprowadzamy nazwę cechy grupującej (np. nazwa cechy Grupa, przypiętej do tabeli Towary; wartości cechy Tekstylia i Galanteria, co oznacza, że mamy towary podzielone na dwie grupy i są one przypisane do grupy Tekstylia albo Galanteria (patrz: Definiowanie cech)). Po zatwierdzeniu konfiguracji z tak ustawionymi parametrami ceny, w systemie na liście Handel/Faktury/Grupy cenowe i rabatowe pojawi się zapis, którego otwarcie udostępni formularz, w którym przyporządkujemy zdefiniowane w systemie ceny krzyżówce grup kontrahentów i grup towarowych. Przykład: Oznacza to, że kontrahent z Klasy A może mieć w grupie towarowej Tekstylia cenę Detaliczną, a w grupie Galanteria cenę Hurtową. Ceny będą uwzględniane tylko na tych dokumentach, do których jest przypięta dana definicja ceny (Brak uzupełnienia ceny w grupie towarowej spowoduje pobranie na dokument wartości ceny zgodnej z definicją ceny z zakładki Ogólne). Grupowy wszystkich towarów - Wybór aktywuje pole Grupa danych, w które wprowadzamy nazwę cechy grupującej. Może to być cecha dzieląca kontrahentów na kategorie (np. nazwa cechy Klasa, przypiętej do tabeli kontrahenci; wartości cechy A i B, co oznacza, że mamy kontrahentów podzielonych na dwie grupy i są oni przypisani do klasy A albo B (patrz: Definiowanie cech)). Po zatwierdzeniu konfiguracji z tak ustawionymi parametrami ceny, w systemie na liście Handel/Faktury/Grupy cenowe i rabatowe pojawi się zapis, którego otwarcie udostępni formularz, w którym obok nazwy grupy kontrahenta wprowadzamy nazwę ceny. Wybór cen następuje z listy zdefiniowanych w systemie cen. Nadanie cen w poszczególnych grupach kontrahentów spowoduje ich wprowadzenie na dokumenty sprzedaży wraz z wyborem kontrahenta, o ile definicja ceny jest przypięta do danego dokumentu sprzedaży (Brak uzupełnienia ceny w klasie kontrahenta spowoduje pobranie na dokument wartości ceny zgodnej z definicją ceny z zakładki Ogólne). Indywidualny wszystkich towarów ustawienie aktywuje zakładkę Handel/Rabat i cena na karcie kontrahenta, na której w odpowiednim polu możemy wprowadzić jeden z typów cen przypiętych do karty towarowej. Cena ta będzie domyślną ceną kontrahenta (Brak uzupełnienia ceny na karcie kontrahenta spowoduje pobranie na dokument wartości ceny zgodnej z definicją ceny z zakładki Ogólne). Dodawanie definicji rabatu indywidualnego lub grupowego W przypadkach aktywacji w systemie rabatu indywidualnego lub grupowego, sugerujemy wykorzystanie i modyfikację istniejących cen, czyli odpowiednie zmiany na zakładce Cenniki i zakładce Rabaty wybranego formularza definicji ceny. Uzasadnienie znajdziecie Państwo w rozdziale Systematyka cen. Zakładka Cenniki zawiera trzy Ceny indywidualne (omówiona powyżej patrz: Dodawanie definicji ceny indywidualnej i grupowej), a także 5x Rabat, opisane poniżej. Zakładka Rabaty zawiera pięć Rabatów możliwych do zdefiniowania Priorytetowanie rabatów jest zgodne z ich kolejnością na zakładce Grupy. Wyższy priorytet ma wcześniej umieszczony na liście rabat. Pierwszy rabat. Występują w niej 4 parametry: Rodzaj rabatu, Sposób wyliczania, Grupa towarowa i Grupa danych. Trzeci i czwarty są aktywne w zależności od wyboru wartości pierwszego parametru. Parametry zostaną omówione wspólnie. Zanim opisane zostaną typy rabatów, przedstawiony zostanie Sposób wyliczania, który jest uniwersalny dla wszystkich typów rabatów. 141/159

142 Parametr Sposób wyliczania przybiera następujące wartości: Przepisz do pozycji dokumentu zdefiniowany rabat będzie umieszczany na pozycji dokumentu i tylko on będzie pomniejszał wartość pozycji. Maksymalny rabat pozycji dokumentu z rabatu dla towaru, grupy lub zapisanego na karcie kontrahenta na zakładce Handel/Rabat i cena wybrany zostanie najwyższy. Minimalny rabat pozycji dokumentu z rabatu dla towaru, grupy, lub zapisanego na karcie kontrahenta na zakładce Handel/Rabat i cena wybrany zostanie najniższy. Sumuj rabaty pozycji dokumentu - rabaty dla towaru albo grupy zostaną zsumowane z rabatem zapisanym na karcie kontrahenta na zakładce Handel/Rabat i cena wybrany. Parametr Rodzaj rabatu sekcji Pierwszy rabat przybiera następujące wartości: Brak Pozostawia działanie rabatu zapisanego na karcie kontrahenta na zakładce Handel/Rabat i cena. Indywidualny każdego towaru Nie aktywuje parametrów Grupa towarowa i Grupa danych. Ustawienie włącza na karcie kontrahenta i na karcie towarowej nową zakładkę. Na karcie kontrahenta jest to Rabaty indywidualne, na karcie towarowej jest to zakładka Cennik z podlistą Rabaty kontrahentów. Zapisy na tych zakładkach są wglądem w te same dane, a więc wypełnienie danych na jednej liście powoduje ich uwidocznienie na drugiej. Nadane poszczególnym towarom rabaty są wprowadzane na dokumenty sprzedaży, o ile definicja ceny, na której zostały zdefiniowane jest przypięta do danego dokumentu sprzedaży (Brak uzupełnienia rabatu w grupie towarowej spowoduje pobranie na dokumencie wartości rabatu zgodnego z zapisem na karcie kontrahenta na zakładce Handel/Rabat i cena). Grupowy każdego towaru Wybór aktywuje pole Grupa danych, w które wprowadzamy nazwę cechy grupującej. Może to być cecha dzieląca kontrahentów na kategorie (np. nazwa cechy Klasa, przypiętej do tabeli kontrahenci; wartości cechy A i B, co oznacza, że mamy kontrahentów podzielonych na dwie grupy: A albo B (patrz: Definiowanie cech)). Po zatwierdzeniu konfiguracji z tak ustawionymi parametrami rabatu, w systemie na liście Handel/Sprzedaż/Ceny i rabaty/grupy cenowe i rabatowe pojawi się zapis, którego otwarcie udostępni formularz, w którym nadamy wartości procentowe rabatu dla poszczególnych towarów w danej Klasie kontrahentów (Brak uzupełnienia rabatu dla towaru spowoduje pobranie na dokumencie wartości rabatu zgodnego z zapisem na karcie kontrahenta na zakładce Handel/Rabat i cena ). Indywidualny grupy towarowej - Wybór aktywuje pole Grupa towarowa, w które wprowadzamy nazwę cechy grupującej. Ustawienie włącza na karcie kontrahenta nową zakładkę Handel/Rabaty grupowe. Na liście rabatu grupowego wyświetlone są grupy towarowe (zdefiniowane za pomocą cech np. nazwa cechy Grupa, przypiętej do tabeli Towary; wartości cechy Tekstylia i Galanteria, co oznacza, że mamy towary podzielone na dwie grupy i są one przypisane do grupy Tekstylia albo Galanteria - patrz: Definiowanie cech). Obok nazwy grupy towarowej wprowadzamy procentową wartość rabatu. Nadanie rabatu w poszczególnych grupach towarowych spowoduje ich wprowadzenie na dokumenty sprzedaży wraz z wyborem kontrahenta, o ile definicja ceny, na której zdefiniowano rabat, jest przypięta do danego dokumentu sprzedaży (Brak uzupełnienia ceny w grupie towarowej spowoduje pobranie dla pozycji dokumentu rabatu zgodnego z zapisem na karcie kontrahenta na zakładce Handel/Rabat i cena ). Grupowy grupy towarowej - Wybór aktywuje pole Grupa danych, w które wprowadzamy nazwę cechy grupującej. Może to być cecha dzieląca kontrahentów na kategorie (np. nazwa cechy Klasa, przypiętej do tabeli kontrahenci; wartości cechy A i B, co oznacza, że mamy kontrahentów podzielonych na dwie grupy: A albo B. Powyższy wybór aktywuje także pole Grupa towarowa, w które wprowadzamy nazwę cechy grupującej (np. nazwa cechy Grupa, przypiętej do tabeli Towary; wartości cechy Tekstylia i Galanteria, co oznacza, że mamy towary podzielone na dwie grupy i są one przypisane do grupy Tekstylia albo Galanteria - patrz: Definiowanie cech). Po zatwierdzeniu konfiguracji z tak ustawionymi parametrami rabatu, w systemie na liście Handel/Sprzedaż/Faktury sprzedaży/ceny i rabaty/grupy cenowe i rabatowe pojawi się zapis, którego otwarcie udostępni formularz, w którym przyporządkujemy zdefiniowane w systemie rabaty krzyżówce grup kontrahentów i grup towarowych. Przykład: Oznacza to, że kontrahent z Klasy A może mieć w grupie towarowej Tekstylia rabat np. 7%,,a w grupie Galanteria rabat 9%. Rabaty będą uwzględniane tylko na tych dokumentach, do których jest przypięta dana definicja ceny, obejmująca definicję rabatu (Brak uzupełnienia rabatu w grupie towarowej spowoduje pobranie dla pozycji na dokumencie rabatu zgodnego z zapisem na karcie kontrahenta na zakładce Handel/Rabat i cena). Grupowy wszystkich towarów - Wybór aktywuje pole Grupa danych, w które wprowadzamy nazwę cechy grupującej. Może to być cecha dzieląca kontrahentów na kategorie (np. nazwa cechy Klasa, przypiętej do tabeli kontrahenci; wartości cechy A i B, co oznacza, że mamy kontrahentów podzielonych na dwie grupy i są oni przypisani do klasy A albo B - patrz: Definiowanie cech). Po zatwierdzeniu konfiguracji z tak ustawionymi parametrami rabatu, w systemie na liście Handel/Sprzedaż/Faktury sprzedaży/ceny i rabaty/grupy cenowe i rabatowe pojawi się zapis, którego otwarcie udostępni formularz, w którym obok nazwy grupy kontrahenta wprowadzamy procentową wartość rabatu. Nadanie rabatu w poszczególnych klasach kontrahentów spowoduje ich wprowadzenie na dokumenty sprzedaży, o ile definicja ceny, definiująca również rabat, jest przypięta do danego dokumentu sprzedaży (Brak uzupełnienia rabatu w klasie kontrahenta spowoduje pobranie dla pozycji na dokumencie rabatu zgodnego z zapisem na karcie kontrahenta na zakładce Handel/Rabat i cena ). Indywidualny wszystkich towarów ustawienie aktywuje zakładkę Handel/Rabat i cena na karcie kontrahenta, na której w odpowiednim polu możemy wprowadzić rabat. Rabat ten będzie domyślnym rabatem kontrahenta. Uwaga: po wprowadzeniu takiego rabatu zaleca się wyzerować rabaty z zakładki Handel/Rabat i cena. Rabat indywidualny wszystkich towarów zdefiniowany na definicji ceny i widoczny na zakładce Rabat i cena nie pomniejsza ceny indywidualnej każdego towaru. Uwaga: rabat określony na zakładce Handel/Rabat i cena na karcie kontrahenta pomniejsza cenę indywidualną każdego towaru (Stąd zalecenie jego wyzerowania w przypadku definiowania cen indywidualnych). Drugi rabat i kolejne: Parametryzacja i działanie drugiego rabatu jest identyczne jak rabatu pierwszego. Definiując je jednocześnie należy zwrócić uwagę by wzajemnie się nie wykluczały. Zdefiniowanie rabatu pierwszego i drugiego w sposób wzajemnie wykluczający się może prowadzić do nieprawidłowej pracy systemu. Przeceny okresowe Tworzenie przecen okresowych System enova umożliwia tworzenie indywidualnych rabatów oraz cenników przypisanych do odpowiedniego kontrahenta. Dodatkowo w systemie możliwe jest również stworzenie przecen okresowych na dany asortyment (menu Handel /Sprzedaż/Faktury sprzedaży/ceny i rabaty/grupy Cenowe i Rabatowe/Przeceny okresowe) Tworząc nową przecenę okresową należy nadać jej charakterystyczną nazwę, ustawić, w jakim okresie przecena ma obowiązywać oraz wybrać typ cen, do których ma się odnosić. Przy wyborze typu cen będziemy mieli do dyspozycji również nowo utworzone przez operatora definicje cen. Jeśli chcemy, aby wprowadzone ceny lub rabaty promocyjne łączyły się z rabatami indywidualnymi kontrahentów, musimy zaznaczyć na formularzu przeceny opcję Przecenione towary podlegają rabatowaniu. Dodatkowo zaznaczając na liście towarowej w kolumnie Towar Rabatowany odpowiedni asortyment magazynowy, mamy możliwość wyboru tych towarów, dla których chcemy łączyć rabaty z przeceną. Jeśli dany asortyment, który ma wprowadzoną przecenę okresową nie jest zaznaczony, wtedy na dokumencie końcowym będzie pojawiał się w cenie podanej w przecenach okresowych, jednakże system nie będzie uwzględniał do niego rabatu indywidualnego kontrahenta. Za pomocą parametru Zastosuj przecenę okresową: możemy zdecydować o tym, czy cena określona w przecenia ma zostać pobrana zawsze, czy tylko w przypadku, gdy jest niższa od tej, która byłaby pobrana bez uwzględnienia przeceny (czyli od ceny z karty towaru lub indywidualnej). 142/159

143 Aby przecena okresowa była stosowana, należy przed zapisem zaznaczyć opcję Formularz przeceny okresowej Łączenie przecen okresowych z innymi rabatami Jeśli chcemy, aby przeceny okresowe łączyły się z rabatami indywidualnymi, należy włączyć opcje Uwzględnij przeceny okresowe oraz Naliczaj rabat dla ceny z przeceny okresowej w definicji cen (menu Narzędzia/Opcje/ Handel/Definicje ceny). Przy włączaniu w/w opcji musimy zwrócić uwagę, na jakich dokumentach chcemy używać łącznie przecen okresowych i rabatów indywidualnych. Wynika to z tego, że każdy typ dokumentów ma przypisaną odpowiednią definicję cen np. faktury korzystają z definicji ceny Hurtowej, itp. Łączenie rabatów indywidualnych i przecen okresowych Zaznaczenie powyższych opcji w oknie przeceny okresowej powoduje łączenie rabatów dla poszczególnych towarów na dokumentach końcowych. Jeśli ceny promocyjne zostają wprowadzone w walucie obcej to system na kartotece przecen okresowych nie policzy marży. Mankament ten jest spowodowany problemem z wyborem przez system kursu, według którego ma przeliczyć ceny. Filtry na liście towarów przeceny okresowej Przy przeszukiwania listy towarowej pomocne stają się filtry Procent, Dostawca, Typ i Tylko wyjątki. Dzięki nim możemy na przykład wyfiltrować towary według konkretnego dostawcy, typu towar, usługa, etc. czy nawet według konkretnego procentu rabatowanego. Jeśli chodzi o parametr Tylko wyjątki, zaznaczenie go powoduje wyświetlenie na liście towarowej tylko tego asortymentu, na którym zostały wprowadzone ceny specjalne. Definiowanie cech Czym jest cecha 143/159

144 Cechy to bogaty mechanizm pozwalający na zapisywanie dodatkowych danych przez użytkownika (nowe pola przyłączane do różnych obiektów w systemie np. do kart towarowych, kontrahentów, dokumentów), które nie zostały uwzględnione w standardzie zaproponowanym przez producenta systemu. Poza zapisem nowych danych, system umożliwia ich łatwe wyszukiwanie, filtrowanie i grupowanie, a także pozwala w oparciu o cechy tworzyć nowe analizy. Cechy mogą przechowywać stałe wartości, ale mogą również zapisywać wartości wyliczane automatycznie. Typy cech: Liczba całkowita Warunek Tekst Kwota Liczba rzeczywista Data Czas Okres dat Ułamek Kwota z walutą Procent Liczba z walutą Miesiąc w roku Referencja Wielowartościowa Hierarchiczna Wielohierarchiczna Czas z dokładnością do sekundy Cechy posiadają określone właściwości: Historyczność można sprawdzić wartość cechy w przeszłości Wymagalność operator musi nadać wartość cechy na tworzonym obiekcie Wartości zamknięte wartość cechy wybierana z zamkniętej listy Wartości otwarte wartości cechy dopisywane na bieżąco przez operatorów Wyliczalność cecha posiada wartość wyliczoną na podstawie danych (zaawansowane rozwiązania realizowane przez specjalistów) Grupująca tworzy drzewka grup na listach danych Zmienność po zatwierdzeniu opcjonalnie wartość cechy może być zmieniona po zatwierdzeniu obiektu np. faktury. Przykład: przydatne przy określaniu lokalizacji towaru w magazynie. Definiowanie cech Cechy definiujemy w konfiguracji Opcje/Systemowe/Definicje cech poprzez wypełnienie nowej definicji cechy przypiętej do odpowiedniej tabeli systemu. W celu zdefiniowania cechy najpierw musimy wybrać tabelę. Typowe tabele (obiekty), do których przypinamy cechy umieszczono też na listach konfiguracyjnych danego modułu np. Opcje/Handel/Cechy. Przykład: Umieszczając kursor na liście Towar w grupie Cechy (Opcje/Handel/Cechy) i dodając nową definicję cechy, przypniemy ją właśnie do karty towarowej (może to być np. cecha Grupa. Wprowadzając do systemu nową kartę towarową, na zakładce Cechy tej karty, wpisujemy (wybieramy z listy) wartość cechy np. Tekstylia) Nie wolno zmieniać nazw zdefiniowanych i przypisanych do obiektu cech. Formularz definicji cechy Po wybraniu odpowiedniej tabeli (patrz: Definiowanie cech) wywołujemy nowy formularz definicji cechy. Składa się on z czterech zakładek (ilość zależna od typu cechy): Ogólne Zaawansowane Słownik Warunki Zakładka Ogólne definiuje cechę w bardzo podstawowym, ale często wystarczającym zakresie. Pola do zdefiniowania to: Nazwa pole alfanumeryczne, o ograniczonej liczbie znaków. Nie można używać znaków specjalnych, w tym kropek. Pod tą nazwą cecha będzie widoczna na obiektach, do których jest przypięta. Typ wartości: Liczba całkowita Tekst długie pole alfanumeryczne, do którego można tworzyć słowniki. Użytkownik korzystając ze słowników unika pomyłek tzw. literówek. Szczególnie ważne, gdy cecha służy do celów analitycznych. Kwota Liczba rzeczywista Data Czas kres dat Ułamek Kwota z walutą Procent Liczba z walutą Miesiąc w roku Przykład: Wybór typu: Data, cechy przypiętej do tabeli Pozycja dokumentu oznacza, że na formularzu pozycji pojawi się pole przyjmujące dane w formacie daty. Wykorzystanie np. do określenia terminu ważności produktów spożywczych. Historia danych w czasie Historyczność danych, właściwość warunkowa TAK/NIE. Oznacza możliwość sprawdzenia wartości cechy w przeszłości. Wartość cechy jest wymagana - właściwość warunkowa TAK/NIE. Oznacza konieczność nadania wartości cechy przed zapisaniem obiektu do systemu. Zakładka Zaawansowane posiada 3 sekcje: Algorytm, Zasady edycji i Informacje dodatkowe. Sekcja Algorytm 4 opcje do wyboru. Typowe jest ustawienie pierwsze (Cecha przechowywana w bazie danych). Pozostałe ustawienia pozostają w gestii specjalistów. Sekcja Zasady edycji. Dostępne wartości: Edycja dozwolona wraz z zapisem głównym oznacza, że po zatwierdzeniu obiektu wartość cechy pozostaje niezmieniona. 144/159

145 Cecha nie do edycji tylko dla specjalistów (na zamówienie) Edycja ograniczona prawami dostępu - oznacza, że po zatwierdzeniu obiektu wartość cechy może podlegać zmianom przez osoby uprawnione (wykorzystywane np. przy określaniu lokalizacji towaru w magazynie). Sekcja Informacje dodatkowe: Kategoria umieszczenie cechy w określonej kategorii pozwala na grupowanie wielu cechy przypiętych do tej samej tabeli na obiektach (np. kartach towarowych) w systemie Opis Zakładka Słownik występuje dla niektórych cech. Posiada pola: Słownik dostępny pole warunkowe TAK/NIE. Ustawienie TAK powoduje tworzenie słownika podpowiedzi/dostępnych wartości. Nazwa słownika aktywuje się automatycznie. Użytkownik korzystając ze słowników unika pomyłek tzw. literówek. Szczególnie ważne, gdy cecha służy do celów analitycznych. Cecha grupująca - pole warunkowe TAK/NIE. Ustawienie TAK powoduje wykorzystanie cechy w grupowaniach w postaci drzewka na listach danych (przykład opisano patrz: Grupowanie wg cechy grupującej). Włączenie tego parametru powoduje aktywację dwóch następnych: Słownik podpowiedzi tworzony przez użytkownika z poziomu interfejsu Słownik wartości dozwolonych tworzony w konfiguracji. Udostępnia tylko tam zapisane wartości. Nie zezwala dopisywać użytkownikowi nowych wartości. Sekcja Lista wartości zawiera słownik podpowiadanych wartości. Przy ustawieniu parametru Słownik wartości dozwolonych, staje się tabelą jedynych dopuszczalnych do zarejestrowania na obiekcie wartości. Zakładka Warunki: Wartość cechy jest wymagana - właściwość warunkowa TAK/NIE. Oznacza konieczność nadania wartości cechy przed zapisaniem obiektu do systemu. Po zdefiniowaniu cechy pozostaje jeszcze wykonanie czynności Pokaż cechy w Widoku poszczególnych obiektów, do których jest przypisana. Wydruki list Poniżej przedstawiono zestawienie wydruków dostępnych z poziomu list modułu Handel z podziałem na poszczególne listy. Oferty do odbiorcy Dokumenty ofert Dokumenty z pozycjami Dokumenty wg dni Dokumenty wg serii Dokumenty wg towarów Podsumowanie dokumentów Podejrzane dokumenty Brakujące numery Dokument Dokument (txt) Dokument z rabatem Dokument z rabatem (txt) Zapotrzebowanie i koszt kompletacji wg dok. Zrzut formularza Oferty od dostawcy Dokumenty ofert Dokumenty z pozycjami Dokumenty wg dni Dokumenty wg serii Dokumenty wg towarów Podsumowanie dokumentów Podejrzane dokumenty Podejrzane numery Dokument Dokument (txt) Zrzut formularza Zamówienia od odbiorcy Dokumenty zamówień Zamówione towary Dokumenty z pozycjami Dokumenty wg dni Dokumenty wg serii Dokumenty wg towarów Podsumowanie dokumentów Podejrzane dokumenty Brakujące numery Dokument Dokument (txt) Dokument z rabatem Dokument z rabatem (txt) Zapotrzebowanie i koszt kompletacji wg dok. Zrzut formularza Zamówienia do dostawcy Dokumenty zamówień Zamówione towary Dokumenty z pozycjami Dokumenty wg dni Dokumenty wg serii 145/159

146 Dokumenty wg towarów Podsumowanie dokumentów Podejrzane dokumenty Brakujące numery Dokument Dokument (txt) Zrzut formularza Faktury sprzedaży Dokumenty sprzedaży Rozliczenie płatności Raport sprzedaży wg kontrahentów Raport sprzedaży wg kontrahentów (cechy) Raport sprzedaży wg towarów i usług Raport sprzedaży wg kontrahentów i towarów Raport sprzedaży wg kontrahentów i towarów (cechy) Raport sprzedaży wg towarów i kontrahentów Raport porównawczy wg cech kontrahentów Raport porównawczy wg cech towarów Raport sprzedaży wg lokalizacji (cechy) Raport porównawczy wg kontrahentów Raport sprzedaży wg odbiorców i lokalizacji Raport porównawczy wg towarów Raport sprzedaży wg doku netów i magazynów Raport sprzedaży wg definicji dokumentów sprzedaży Raport sprzedaży wg kontrahentów i towarów plus-minus Dokumenty wg dni Dokumenty wg serii Dokumenty wg towarów Rozliczenie kosztów zakupu RKZ Raport marży szczegóły Raport marży wg kontrahentów Podsumowanie marży Raport marży wg towarów Raport kosztu i marży (SQL) Dokumenty z pozycjami Podsumowanie dokumentów Podejrzane dokumenty Brakujące numery Dokument sprzedaży Dokument sprzedaży z kodami kreskowymi Dokument sprzedaży PLN Dokument sprzedaży (txt) Dokument sprzedaży PLN (txt) Zwrot podatku dla podróżnych (Tax Free) Dokument sprzedaży English Dowody wpłaty (pionowo) Dowody wpłaty (poziomo) Faktury zakupu Dokumenty zakupu Rozliczenie dokumentów zakupu Raport marży zakupu szczegóły Raport marży zakupu wg kontrahentów Raport zakupów wg kontrahentów Raport zakupów wg kontrahentów (cechy) Raport zakupów wg kontrahentów i towarów Raport zakupów wg kontrahentów i towarów (cechy) Dokumenty wg dni Dokumenty wg serii Dokumenty wg towarów Raport kosztu i marży (SQL) Dokumenty z pozycjami Podsumowanie dokumentów Podejrzane dokumenty Brakujące numery Dokument zakupu Dokument zakupu (txt) Dokumenty i zestawienie VAT zakupu Zestawienie VAT zakupu wg stawek Zestawienie VAT zakupu wg typów Zrzut formularza Faktury wewnętrzne Dokumenty z pozycjami Dokumenty wg dni Dokumenty wg serii 146/159

147 Dokumenty wg towarów Podsumowanie dokumentów Podejrzane dokumenty Brakujące numery Dokument wewnętrzny Faktura Faktura (txt) Dokument wewnętrzny (txt) Zrzut formularza Magazyn Dokumenty razem Wszystkie dokumenty Towary niezinwentaryzowane Dokumenty magazynowe Liczba dokumentów dla operatora Dokumenty z pozycjami Dokumenty wg dni Dokumenty wg serii Dokumenty wg towarów Podsumowanie dokumentów Podejrzane dokumenty Brakujące numery Dokument magazynowy Dokument magazynowy (txt) Dokument wewnętrzny Przyjęcie magazynowe Dokument magazynowy z kodami kreskowymi Przyjęcie magazynowe (txt) Dokument wewnętrzny (txt) Dokument magazynowy ilościowy Dokument magazynowy ilościowy (txt) Specyfikacja Transportowa Specyfikacja Transportowa tekst Dokument z rozliczeniem przychodu Dokument z ceną sprzedaży Przyjęcia magazynowe Przyjęcia magazynowe Przyjęcia zewnętrzne niezafakturowane Raport przyjęć wg kontrahentów Raport przyjęć wg kontrahentów (cechy) Raport przyjęć wg kontrahentów i towarów Raport przyjęć wg kontrahentów i towarów (cechy) Dokumenty wg dni Dokumenty wg serii Dokumenty wg towarów Dokumenty z pozycjami Podsumowanie dokumentów Podejrzane dokumenty Brakujące numery Dokument magazynowy Dokument magazynowy (txt) Dokument magazynowy z kodami kreskowymi Dokument magazynowy ilościowy Dokument magazynowy ilościowy (txt) Specyfikacja Transportowa Specyfikacja Transportowa - Tekst Dokument z ceną sprzedaży Zrzut formularza Wydania magazynowe Wydania magazynowe Dokumenty wg dni Dokumenty wg serii Dokumenty wg towarów Raport wydań wg odbiorców Raport wydań wg odbiorców i towarów Raport wydań wg kontrahentów Raport wydań wg kontrahentów (cechy) Raport wydań wg kontrahentów i towarów Raport wydań wg kontrahentów i towarów (cechy) Wydania zewnętrzne niezafakturowane Specyfikacja transportowa zbiorcza Dokumenty z pozycjami Podsumowanie dokumentów Podejrzane dokumenty Brakujące numery 147/159

148 Dokument magazynowy Dokument magazynowy (txt) Dokument magazynowy z kodami kreskowymi Dokument magazynowy ilościowy Dokument magazynowy ilościowy (txt) Specyfikacja Transportowa Specyfikacja Transportowa - Tekst Dokument z rozliczeniem przychodu Dokument z ceną sprzedaży Zrzut formularza Przesunięcia międzymagazynowe Przesunięcia magazynowe Dokumenty z pozycjami Weryfikacja MM Podejrzane dokumenty Brakujące numery Dokumenty wg dni Dokumenty wg serii Dokumenty wg towarów Podsumowanie dokumentów Dokument magazynowy Dokument magazynowy (txt) Dokument magazynowy z kodami kreskowymi Dokument magazynowy ilościowy Dokument magazynowy ilościowy (txt) Specyfikacja Transportowa Specyfikacja Transportowa - Tekst Dokument z rozliczeniem przychodu Dokument z ceną sprzedaży Zrzut formularz Przyjęcia opakowań Dokumenty z pozycjami Dokumenty wg dni Dokumenty wg serii Dokumenty wg towarów Podsumowanie dokumentów Podejrzane dokumenty Brakujące numery Dokumenty wg dni Zrzut formularza Wydania opakowań Dokumenty z pozycjami Dokumenty wg dni Dokumenty wg serii Dokumenty wg towarów Podsumowanie dokumentów Podejrzane dokumenty Brakujące numery Dokumenty wg dni Zrzut formularza Opakowania razem Przesunięcia magazynowe Dokumenty z pozycjami Weryfikacja MM Podejrzane dokumenty Brakujące numery Dokumenty wg dni Inwentaryzacje Towary niezinwentaryzowane Inwentaryzacje Dokumenty z pozycjami Dokumenty wg dni Dokumenty wg serii Dokumenty wg towarów Podsumowanie dokumentów Podejrzane dokumenty Brakujące numery Inwentaryzacja (zagregowana) Inwentaryzacja Zmiany inwentaryzacji Arkusz inwentaryzacyjny 148/159

149 Brak pokrycia strat inwentaryzacyjnych Zrzut formularza Kompletacje Dokumenty kompletacji Dokumenty z pozycjami Dokumenty wg dni Dokumenty wg serii Dokumenty wg towarów Podsumowanie dokumentów Podejrzane dokumenty Brakujące numery Dokument magazynowy Dokument magazynowy (txt) Dokument magazynowy z kodami kreskowymi Dokument magazynowy ilościowy Dokument magazynowy ilościowy (txt) Specyfikacja Transportowa Specyfikacja Transportowa Tekst Dokument z ceną sprzedaży Zapotrzebowanie i koszt kompletacji. Wewnętrzne Dokumenty wewnętrzne Dokumenty z pozycjami Dokumenty wg dni Dokumenty wg serii Dokumenty wg towarów Podsumowanie dokumentów Podejrzane dokumenty Brakujące numery Dokument magazynowy Dokument magazynowy (txt) Dokument magazynowy z kodami kreskowymi Dokument magazynowy ilościowy Dokument magazynowy ilościowy (txt) Specyfikacja Transportowa Specyfikacja Transportowa (txt) Dokument z rozliczeniem przychodu Dokument z ceną sprzedaży Zrzut formularza Sprzedaż wg towarów Sprzedaż-zakup wg towarów Sprzedaż-zakup wg towarów szczegóły Zrzut formularza Towary i usługi Cennik Cennik (txt) Towary z błędem PTU Podkładka inwentaryzacyjna Spis z natury arkusz inw Raport rotacji Stany minimalne Źródłowe dokumenty zasobów magazynowych Zrzut formularza Stany magazynowe Stany magazynowe Stany magazynowe (txt) Stany magazynowe szczegóły Stany magazynowe ujemne Stany magazynowe - ilościowo Stany magazynowe - wartościowo Stany wszystkich magazynów Stany magazynowe wg magazynów Podsumowanie stanów Wiekowanie Towarów (90, 180, 365, >365) Wiekowanie Towarów w magazynach (90, 180, 365, >365) Wiekowanie Towarów (7, 15, 30, >30) Wiekowanie Towarów w magazynach (7, 15, 30, >30) Spis z natury Spis z natury szczegóły Raport rotacji Źródłowe dokumenty zasobów magazynowych 149/159

150 Zrzut formularza Obroty wg towarów Obroty wg towarów Marża wg towarów Marża wg towarów szczegóły Obroty towarów wg dokumentów Obroty wg kontrahentów szczegóły Raport rotacji Zrzut formularza Obroty wg kontrahentów Obroty wg kontrahentów Obory kontrahentów wg dokumentów Zrzut formularza Obroty wg dokumentów Obroty wg dokumentów Obroty wg dokumentów zmiana stanu Obroty w magazynach wg dokumentów Obroty definicji dokumentów wg dokumentów Obroty wg pozycji Dokumenty nierozliczone stany ujemne Obroty wg rozchodów szczegóły Obroty wg dni Obroty wg ewidencji księgowej Podsumowanie obrotów Dokumenty wg usług Dokumenty wg dni Dokumenty wg serii Dokumenty wg towarów Dokumenty z pozycjami Podejrzane dokumenty Brakujące numery Podsumowanie obrotów wg definicji dok. rozchod. Dokumenty z pozycjami Podejrzane dokumenty Brakujące numery Zrzut formularza Okresy magazynowe Zrzut formularza Cennik kontrahenta Cennik kontrahenta Indywidualny cennik kontrahenta Cennik kontrahenta tekst Ceny indywidualne Cennik grupowy Zrzut formularza Wydruki dokumentów Poniżej przedstawiono zestawienie wydruków dokumentów występujących w module Handel. Zapytanie ofertowe od odbiorcy Dokument ZOO Oferta do odbiorcy Dokument OO Dokument OO (txt) Dokument OO z rabatem Dokument OO z rabatem (txt) Zrzut formularza Zamówienie od odbiorcy Dokument ZO Dokument ZO (txt) Dokument ZO z rabatem Dokument ZO z rabatem (txt) Zapotrzebowanie i koszt kompletacji wg dok. Zrzut formularza Zapytanie ofertowe do dostawcy Dokument ZOD 150/159

151 Oferta od dostawcy Dokument OD Dokument OD (txt) Dokument OD z rabatem Dokument OD z rabatem (txt) Zrzut formularza Zamówienie do dostawcy Dokument ZD Dokument ZD (txt) Zrzut formularza Faktura zakupu Dokument zakupu Dokument zakupu (txt) Dokumenty i zestawienie VAT zakupu Zestawienie VAT zakupu wg stawek Zestawienie VAT zakupu wg typów Zrzut formularza Faktura sprzedaży Dokument sprzedaży Dokument sprzedaży z kodami kresowymi Dokument sprzedaży PLN Dokument sprzedaży (txt) Dokument sprzedaży PLN (txt) Zwrot podatku dla podróżnych (Tax Free) Dokument sprzedaży English Dowody wpłaty (pionowo) Dowody wpłaty (poziomo) Zrzut formularza Faktura wewnętrzna Dokument wewnętrzny Wydanie magazynowe Dokument magazynowy Dokument magazynowy (txt) Dokument magazynowy z kodami kreskowymi Dokument magazynowy ilościowy Dokument magazynowy ilościowy (txt) Specyfikacja Transportowa Specyfikacja Transportowa (txt) Dokument z rozliczeniem przychodu Dokument z ceną sprzedaży Przyjęcie magazynowe Dokument magazynowy Dokument magazynowy (txt) Dokument magazynowy z kodami kreskowymi Dokument magazynowy ilościowy Dokument magazynowy ilościowy (txt) Specyfikacja Transportowa Specyfikacja Transportowa - Tekst Dokument z rozliczeniem przychodu Dokument z ceną sprzedaży Przesunięcie międzymagazynowe Dokument magazynowy Dokument magazynowy (txt) Dokument magazynowy z kodami kreskowymi Dokument magazynowy ilościowy Dokument magazynowy ilościowy (txt) Specyfikacja Transportowa Specyfikacja Transportowa - Tekst Dokument z rozliczeniem przychodu Dokument z ceną sprzedaży Zrzut formularza Dokument wewnętrzny Dokument z rozliczeniem przychodu Dokument magazynowy Dokument magazynowy ilościowy Dokument z ceną sprzedaży 151/159

152 Inwentaryzacja Inwentaryzacja (zagregowana) Inwentaryzacja Zmiany inwentaryzacji Arkusz inwentaryzacyjny Brak pokrycia strat inwentaryzacyjnych Zrzut formularza Kompletacja Dokument magazynowy Dokument magazynowy (txt) Dokument magazynowy z kodami kreskowymi Dokument magazynowy ilościowy Dokument magazynowy ilościowy (txt) Specyfikacja Transportowa Specyfikacja Transportowa - Tekst Dokument z ceną sprzedaży Zapotrzebowanie i koszt kompletacji Zrzut formularza Przyjęcie opakowań Dokument magazynowy kaucji Zrzut formularza Wydanie opakowań Dokument magazynowy kaucji Zrzut formularza Zwrot wydania opakowań Dokument magazynowy kaucji Zrzut formularza Zwrot przyjęcia opakowań Dokument magazynowy kaucji Zrzut formularza 152/159

153 Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych System archiwizacji bazy danych jest maksymalnie uproszczony. Użytkownik ma do dyspozycji bardziej zaawansowane narzędzia służące do tego celu, będące częścią Windows lub SQL Server. Może także stosować któryś z wyspecjalizowanych, komercyjnych pakietów. Niezależnie od użytego systemu, jego istnienie i istnienie jego opisu jest obowiązkiem nakładanym na każdą firmę przez Ustawę o rachunkowości (Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami Art ). Procedura archiwizacji bazy danych SQL Server korzysta z narzędzi wchodzących w skład pakietu SQL Server. Z tego względu: baza zapisywana jest w formacie kopii zapasowej pakietu SQL Server i nie jest pakowana. Zalecane jest nadane kopiom danych baz SQL rozszerzenia.bac. kopia wykonywana jest na komputerze, na którym znajduje się serwer SQL. Aby przenieść lub skopiować kopię bezpieczeństwa na lokalny dysk, użytkownik musi posiadać dostęp (uprawnienia) do katalogu serwera, na którym zostanie ona umieszczona (standardowo C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\BACKUP). Procedurę archiwizacji wykonujemy z głównego menu wybierając Czynności/Archiwizuj bazę danych Po wpisaniu ścieżki gdzie zostanie zapisany plik z archiwum pojawia się komunikat Archiwizuj bazę danych Procedura odtwarzania bazy danych z archiwum wykonujemy z głównego menu wybierając Czynności/Odtwarzaj bazę danych z kopii W kolejnym oknie wybieramy ściężkę z której wskazujemy plik archiwum Odtwarzanie bazy danych Po wpisaniu ścieżki i poprawnym odtworzeniu archiwum pojawia się komunikat Odtwarzanie bazy danych 153/159

154 Zbiory danych systemu enova365 Technologia System enova365 został napisany z wykorzystaniem narzędzi programistycznych Microsoft.NET oraz Microsoft Visual Studio.NET. Projekt został oparty o architekturę trójwarstwową składającą się z warstwy interfejsu użytkownika, logiki biznesowej i bazy danych. System enova365 może współpracować z relacyjną baza danych Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2008R2, 2012, 2014 lub bazą MySQL Baza danych MSSQL lub MSDE jest to nowoczesna baza danych oparta o technologię SQL. Jej użycie zapewnia wysoką stabilność i bezpieczeństwo systemu oraz szybkość działania. Siłą takiego rozwiązania jest wydajność. Konstrukcja baz relacyjnych pozwala na przechowywanie i operowanie na ogromnych ilościach danych. Właściwości bazy SQL, takie jak prędkość komunikacji szczególnie korzystnie uwidaczniają się w rozwiązaniach sieciowych. Baza danych MSSQL jest bazą danych, w której wszystkie informacje, wzajemne zależności miedzy nimi oraz algorytmy wykonywanych na tych zbiorach działań i obliczeń przechowywane są w postaci zintegrowanych tabel. Zapewnienie ochrony systemu enova oraz informacji przechowywanych w bazie danych przed nieupoważnionym dostępem lub zniszczeniem, następuje poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań programowych i organizacyjnych związanych z systemem operacyjnym komputera, na których zainstalowany jest system enova, czy tez zlokalizowana jest baza danych. Dodatkowo już na poziomie samego systemu istnieje funkcjonalność pozwalająca na zindywidualizowane dla każdego użytkownika zdefiniowanie i przypisanie praw dostępu do określonych informacji z bazy danych czy też określonych funkcji systemu. Zbiory danych Wykaz głównych modułów systemu Lp. Nazwa modułu Opis 1 Business Podstawowe tabele systemowe. Definicje cech, konfiguracja 2 Core Podstawowe tabele logiki biznesowej. Definicje i ewidencje dokumentów, definicje stawek VAT i akcyzy 3 CRM Moduł zarządzania kontrahentami, bankami i urzędami 4 Deklaracje Deklaracje podatkowe i ZUS 5 Ewidencja VAT Ewidencja VAT i akcyzy 6 Handel Moduł handlowy, definicje i obiekty handlowe 7 HR Zarządzanie zasobami ludzkimi (element Kadr i Płac) 8 Import Informacje dodatkowe dla ewidencji SAD 9 Kadry Informacje kadrowe o pracownikach (dana ewidencyjne i o zatrudnieniu) 10 Kalendarze Informacje o planowanym i wykonanym czasie pracy pracowników, absencje. 11 Kasa Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych. Zarządzanie zobowiązaniami i należnościami, przelewami, raporty kasowe/wyciągi bankowe. 12 Księga Moduł księgowy. Okresy obrachunkowe, plan kont, schematy, dziennik, zestawienia, opis analityczny. 13 Magazyny Moduł gospodarki magazynowe. Definicje magazynów, obroty, zasoby. 14 Płace Zarządzania wynagrodzeniami pracowników. Listy płac, wypłaty i ich elementy, zaliczki, zaniechania podatkowe. 15 Środki trwałe Ewidencja środków trwałych oraz wyposażenia. Środki trwałe, wyposażenie, operacje na środkach trwałych (otrzymanie, amortyzacja, przeszacowania, zmiana wartości i likwidacja), terminarz inwentarza 16 Towary Definicje cen, jednostki, przeliczniki i kompletacja. 17 Waluty Waluty, tabele kursowe, kursy. 18 Windykacja Windykacja należności. Wykaz tabel składających się na poszczególne moduły Poniższe zestawienia przedstawiają tabele systemu składające się na poszczególne moduły. W tabelach tych przechowywane są informacje biznesowe, wzajemne zależności miedzy nimi oraz algorytmy wykonywanych na tych zbiorach działań i obliczeń. Business Lp. Nazwa zbioru Opis 1 FeatureDefs Definicje cech, zawierające informacje o zachowaniu cech rozszerzających dowolne obiekty systemu. 2 CfgNodes Węzły konfiguracji. Nazwa i relacja do węzła nadrzędnego. 3 CfgAttributes Wartości konfiguracji. Nazwa, wartość i relacja do węzła. 4 Operators Operatorzy, którzy mogą pracować na programie. 5 OperatorRoles Role (zbiory praw) przypisane poszczególnym operatorom. 6 Rights Prawa do poszczególnych danych przypisane operatorom i obiektom systemu. 7 Dictionary Słownik podpowiedzi tekstowych pojawiających się przy wielu polach danych na formularzach. 8 SystemInfos Różne informacje o bazie danych (numer wersji bazy, unikalny identyfikator, itd.). 9 ChangeInfos Lista operacji tworzenia i edycji danych z określeniem dnia, godziny i operatora. Core Lp. Nazwa zbioru Opis 1 Adresy Informacje o adresach kontrahentów, pracowników, banków i urzędów. Miejscowość, ulica, nr domu lokalu itp. 2 DaneKontrahentow Kopia danych kontrahenta związanego z dokumentem w systemie. Nazwa, NIP i dane adresowe. 3 DefDokumentow Podstawowa tabela z definicjami dokumentów w systemie. Informacje o algorytmie numeracji dokumentów. 4 DokEwidencja Podstawowa tabela ewidencji dokumentów. Numer, numer dodatkowy, data zaewidencjonowania, dane o dokumencie źródłowym (numer, data, kontrahent). 5 CentraKosztow Słownik z centrami kosztów w systemie. Nazwa, kod. 6 PodzielKosztow Podzielnik kosztów związany ze źródłem. Nazwa. 7 HistPodzielnikow Zapisy historyczne podzielnika kosztów. Okres ważności, podzielnik. 8 ElemPodzielnikow Elementy podzielników kosztów. Zapis historyczny podzielnika, wartość. 154/159

155 9 DefStawekVat Definicje stawek VAT. Kod, stawka (status, procent, źródłowa), opis. 10 DefStawekAkcyzy Definicje stawek akcyzy. Kod, stawka (symbol, grupa, pozycja, procent), opis. 11 PozEwidZbiorczej Pozycje ewidencji zbiorczej. Relacja pomiędzy dokumentem stanowiącym pozycję ewidencji zbiorczej, a tą ewidencją. CRM Lp. Nazwa zbioru Opis 1 Banki Lista banków. Nazwa, kod, numer kierunkowy. 2 ZUSY Lista oddziałów ZUS. 3 UrzedySkarbowe Lista urzędów skarbowych. Nazwa, kod. 4 UrzedyCelne Lista urzędów celnych. Nazwa, kod. 5 Kontrahenci Lista kontrahentów. Nazwa, kod, warunki płatności. Deklaracje Lp. Nazwa zbioru Opis 1 Deklaracje Deklaracje ZUS, PIT, VAT i AKC. Data, typ i numer deklaracji. Wszystkie Ewidencja VAT Lp. Nazwa zbioru Opis 1 DefinicjePOVAT Definicje powstania obowiązku VAT oraz akcyzy. Kod, powstanie obowiązku (zasada, memoriałowe, kasowe, warunek, ilość dni warunku), opis. 2 NagEwidencjiVATT Nagłówki ewidencji VAT oraz akcyzy. Dane dokumentu (podmiot, numer, data, numer korygowanego dokumentu), netto, podatek, brutto, powstanie obowiązku VAT akcyzy. 3 EleEwidencjiVATT Elementy ewidencji VAT oraz akcyzy. Stawka VAT oraz akcyzy, netto, podatek, brutto, parametry zakupu. 4 NagRozliczenVATT Nagłówki rozliczeń VAT oraz akcyzy. Dane dokumentu (podmiot, numer, data, numer korygowanego dokumentu), netto, podatek, brutto, data rozliczenia. 5 EleRozliczenVATT Elementy rozliczeń VAT oraz akcyzy.stawka VAT oraz akcyzy, netto, podatek, brutto, parametry zakupu, data rozliczenia. Handel LP. Nazwa zbioru Opis 1 DefDokHandlowych Definicje dokumentów handlowo-magazynowych opisujące zachowache tych dokumnetów w systemie. 2 DokHandlowe Nagłówki dokumentów handlowo-magazynowych. 3 SumyVAT Sumy pozycji na dokumentach handlowo-magazynowych policzone wg stawek VAT. 4 PozycjeDokHan Pozycje dokumentów handlowo-magazynowych. 5 DefRelHandlowych Definicje relacji, powiązań pomiędzy dokumentami handlowo-magazynowych, opisujące właściwości powiązania. 6 RelacjeHandlowe Relacje, powiązania pomiędzy nagłówkami dokumentów handlowo-magazynowych. 7 PozRelHandlowej Relacje, powiązania pomiędzy pozycjami dokumentów handlowo-magazynowych. Zarządzanie zasobami ludzkimi Lp. Nazwa zbioru Opis 1 DefElemOcenPrac Definicje kryteriów oceny pracownika. Kategoria, nazwa, limit 2 WzoryOcenPrac Wzory ocen pracownika. Nazwa. 3 ElemWzorowOcPrac Elementy wzorów ocen pracownika. Relacja do definicji elementu oceny. 4 OcenyPracownikow Oceny pracowników. Pracownik, termin, data. 5 ElementyOcenPrac Elementy ocen pracowników. Ocena, data, definicja, wartość. 6 DefStanowisk Definicje stanowisk. Nazwa, zaszeregowanie. 7 Rekrutacje Rekrutacje na wybrane stanowisko. Pracownik, wydział, definicja stanowiska, data zgłoszenia i wycofania. 8 EtapyRekrutacji Etapy rekrutacji. Nazwa, data, termin, opis. 9 Wyszukania Algorytm wyszukania. Nazwa. 10 PozycjeWyszukan Pozycja algorytmu wyszukania pracownika. Wyszukanie, definicja elementu oceny, parametry oczekiwane Import Lp. Nazwa zbioru Opis 1 KwotySadow Kwoty sadów. Wartość faktury, koszty transportu zagranicznego, koszty ubezpieczeń, koszt opakowań wyrażone w walucie oraz PLN oraz cło, akcyza, VAT, opłata manipulacyjna, proforma. Kadry Lp. Nazwa zbioru Opis 1 DefPodstawStazu Definicje podstaw stażu pracy. Nazwa. 2 Wydzialy Lista wydziałów. nazwa, kod, wydział nadrzędny, ewidencje ŚP dla płatności wypłat. 3 GrupyZaszer Grupy zaszeregowania. Nazwa, stawka, zakres, wymiar etatu. 4 TytulyUbezpiecz4 Tytuły ubezpieczeń ZUS. Kod, nazwa, informacje dodatkowe dla algorytmów podatkowych i ZUS. 5 KursySzkolenia Kursy i szkolenia wykonywane przez pracowników. Pracownik, nazwa, data, termin, ocena, rozliczenie. 6 PodstawyStazow Informacja o wliczaniu informacji o historii zatrudnienia do wybranej podstawy stażu pracy. Zatrudnienie, definicja. 7 HistZatrudnien Historie zatrudnień pracowników w innych zakładach pracy. Pracownik, dane zakładu pracy, okres zatrudnienia, staż pracy. 8 InneDochody Inne dochody pracownika (z innych źródeł). Pracownik, miesiąc, kwota. 155/159

156 9 ZbiegiUbezpiecz Zbiegi tytułów ubezpieczeń pracowników. Pracownik, okres, społeczne, zdrowotne. 10 Pracownicy Lista pracowników. Kod, 11 Rodzina Lista członków rodziny pracowników. Nazwisko, imię, informacje dla deklaracji ZUS. 12 ProgiPodatkowe Indywidualne progi podatkowe pracownika. Zapis historyczny pracownika, próg, procent zaliczki podatku. 13 PracHistorie Historia danych kadrowych pracownika. Podstawowe informacje ewidencyjne i o zatrudnieniu. Pracownik, okres ważności, nazwisko, imię, PESEL, NIP, okres zatrudnienia, podleganie ubezpieczeniom 14 PracHistorie2 Drugorzędne informacje ewidencyjne pracownika. Zapis historyczny pracownika, dokument, kontakt, informacje o służbie wojskowej, KartyRCP Karty RCP pracownika. Pracownik, numer karty, okres ważności. 16 Umowy Umowy zawarte z pracownikiem. Pracownik, wydział, warunki umowy (kwota, okres, warunki ubezpieczenia). 17 Dodatki Dodatki do wynagrodzenia dla pracowników. Pracownik, członek rodziny (opcjonalny), nazwa. 18 DodHistorie Historia dodatku. Dodatek, okres ważności, podstawy naliczania. 19 ProgiAkordow Progi akordów. Akord (definicja akordu), próg, wartość. 20 DefinicjeAkordow Definicje akordów. Nazwa, opis algorytmu naliczania. 21 Akordy Akordy. Pracownik, definicja, okres. 22 AkordHistorie Historia akordu. Akord, okres ważności, opis algorytmu naliczania. 23 SwiadczeniaSoc Świadczenia socjalne pracowników. Pracownik, nazwa, data przyznania, rozliczenie. 24 NagrodyKary Nagrody i kary. Pracownik, nazwa, data przyznania, rozliczenie. 25 BadaniaLekarskie Badania lekarskie. Pracownik, nazwa, termin, data. 26 Schorzenia Schorzenia pracowników. Pracownik, nazwa, okres, typ, przyczyna, rodzaj, opis. 27 SzkoleniaBHP Szkolenia BHP pracowników. Pracownik, nazwa, termin, data. 28 DefFundPozycz Definicje funduszy pożyczkowych. Nazwa, symbol, definicja wpisowego, składki i wycofania wkładu. 29 FundPozyczkowe Przynależności pracowników do funduszy pożyczkowych. Pracownik, definicja funduszu, okres, wpisowe, wycofanie wkładu. 30 Pozyczki Pożyczki udzielone pracownikom w ramach funduszy pożyczkowych. Fundusz, data udzielenia, kwota. 31 HistoriePozyczek Historia warunków spłaty pożyczki. Pożyczka, okres ważności, informacje o oprocentowaniu, definicja elementu. 32 PracownicyIdx Tabela pomocnicza do optymalizacji wyświetlania list pracowników w zależności od wydziałów. 33 UmowyIdx Tabela pomocnicza do optymalizacji wyświetlania listy umów zleceń w zależności od wydziałów. Kalendarze Lp. Nazwa zbioru Opis 1 CzytnikiRCP Czytniki RCP. Nazwa, opis algorytmu importu zapisów z pliku. 2 DefinicjeLimitow Definicje limitów nieobecności. Nazwa, opis algorytmu wyliczania. 3 LimNieobecnosci Limity nieobecności pracownika. Pracownik, definicja, okres, limit. 4 DefinicjeStref Definicje stref dnia w kalendarzu. Nazwa, opis sposobu wliczania do czasu pracy. 5 StrefyDni Strefa dnia w kalendarzu. Dzień, definicja, czas pracy. 6 DefinicjeDni Definicja dnia. Nazwa, typ dnia, domyślny czas pracy. 7 StrefyKalandarza Strefa dnia w kalendarzu wzorcowym. Dzień kalendarza, definicja strefy, czas pracy. 8 DniKalendarza Dni kalendarza. Kalendarz, typ dnia, definicja dnia, data, czas pracy. 9 Kalendarze Kalendarze. Nazwa, algorytmy wyliczania czasu pracy, opcjonalna relacja do pracownika (dla kalendarzy wyjątków). 10 StrefyPracy Strefa rzeczywistego dnia pracy pracownika. Dzień pracy, definicja, czas pracy 11 WejsciaWyjscia Wejścia/wyjścia z pracy w obrębie dnia. Dzień pracy, typ we/wy, godzina. 12 DniPracy Rzeczywiste dni pracy pracowników. Pracownik, data, czas pracy. 13 ZestawieniaPracy Zestawienia rzeczywistego czasu pracy pracowników za okres. Pracownik, okres, ilość dni i czas pracy w okresie. 14 StrefyZestawien Strefy zestawień czasu pracy. Zbiorcze informacje o czasie pracy za okres. Zestawienie, definicja strefy, ilość dni pracy, czas pracy. 15 DefNieobecnosci Definicje nieobecności. Nazwa, algorytm naliczania i informacje o uwzględnianiu na zestawieniach i raportach. 16 Nieobecnosci Nieobecności pracowników. Pracownik, definicja, okres, nieobecność korygowana, informacje dla nieobecności ZUS i urlopów. 17 DniAkordow Lista wykonań akordów w poszczególnych dniach. Akord, data, ilość, czas pracy. 18 ZestawAkordow Zbiorcza informacja o wykonaniu akordu za okres. Akord, okres, ilość, czas pracy. Kasa i wyciągi bankowe Lp. Nazwa zbioru Opis 1 RachBankPodmiot Rachunki bankowe podmiotów. Podmiot, bank, numer rachunku. 2 FormyPlatnosci Definicje płatności. Ewidencja ŚP, sposób zapłaty, termin. 3 Przelewy Przelewy. Podmiot, ewidencja ŚP, dane dla przelewu. 4 PozycjePrzelewow Pozycje przelewów. Przelew, płatność (zobowiązanie), kwota. 5 Platnosci Płatności. Ewidencja ŚP, podmiot, dokument źródłowy, termin, kwota, opis. 6 EwidencjeSP Ewidencje ŚP (rachunki bankowe, kasy gotówkowe). Nazwa, kod, waluta, informacje o koncie (bank, numer). 7 RaportyESP Raporty EŚP/Wyciągi bankowe. Ewidencja ŚP, okres, saldo początkowe, saldo końcowe. 8 DokumentyKasowe Dokumenty kasowe (KP, KW). Podmiot, data i numer dokumentu. 9 Zaplaty Zapłaty. Dokument kasowy, raport kasowy, ewidencja ŚP, podmiot. Kwota, numer dokumentu, data dokumentu, opis. 10 RozliczeniaMW Rozliczenia magazynu walutowego. Tabela nie używana. 11 RozliczeniaSP Rozliczenia ŚP. Relacja z informacjami o rozliczeniach pomiędzy płatnościami i zapłatami. Dokument, zapłata, data, kwota płatności, kwota zapłaty. 12 DokRozliczeniowe Dokumenty rozliczeniowe (potwierdzenia salda, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe,...). Podmiot, data i numer dokumentu, opis. 13 PozDokRozlicz Pozycje dokumentów rozliczeniowych. Dokument, rozliczenie ŚP, data i termin zapłaty, procent odsetek, kwoty. 14 RozrachunkiIdx Tabela umożliwiająca szybkie, wspólne, przeglądanie płatności i zapłat. Dokument, data, numer, kwota, data rozliczenia. Księgowość 156/159

157 Lp. Nazwa zbioru Opis 1 OkresyObrach Okresy obrachunkowe. Symbol, okres, data zamknięcia, opis. 2 Dziennik Dziennik księgowy. Okres obrachunkowy, ewidencja, bufor, numer, data, opis, winien, ma. 3 ZapisyKsiegowe Zapisy księgowe. Dekret (pozycja w dzienniku), bufor, data, data podatkowa, numer, element księgowalny, konto, strona, kwota operacji, kwota zapisu, kurs, opis, parametry rozliczenia zapisu. 4 RozliczeniaKS Rozliczenia księgowe. Rozliczenie źródłowe, parametry różnicy kursowej, parametry rozliczenia po stronie winien oraz ma. 5 Konta Konta księgowe. Okres obrachunkowy, konto nadrzędne, symbol, nazwa, parametry konta, walutowość, bilans otwarcia. 6 PowiazaniaKont Powiązania kont księgowych. Konto, konto słownikowe, element słownika. 7 DefSlownikow Definicje słowników kont. Nazwa. 8 ElemDefSlownikow Elementy definicji słowników. Definicja oraz parametry do określenia segmentu konta i nazwy. 9 ObrotyKsiegowe Obroty księgowe. Konto, okres obrachunkowy, data, obroty w dniu, narastająco oraz salda. 10 SchematyKsiegowe Schematy księgowe. Nazwa, okres obrachunkowy, typ i definicja ewidencji, parametry schematu. 11 PozSchemKsiegT Pozycje schematu księgowego. Schemat, parametry pozycji. 12 OpisAnalityczny Opis analityczny. Ewidencja, źródło, symbol, wymiar, kwota, data, opis. 13 ZestawieniaKS Zestawienia księgowe. Symbol, nazwa, definicja numeracji. 14 KolumnyZestKS Kolumny zestawienia księgowego. Nazwa, definicja zakresu kolumny, wyrażenie. 15 PozycjeZestKS Pozycje zestawienia księgowego. Zestawienie, pozycja nadrzędna, symbol, opis, wyrażenie, sposób sumowania Magazyny Lp. Nazwa zbioru Opis 1 OkresyMag Okresy magazynowe będące okresami czasu, w których przechowywana jest pełna informacja o stanie magazynowym. 2 Magazyny Magazyny, na które może być przyjmowany lub rozchodowany towar. 3 Obroty Obroty towaru w magazynie łączące przychodowe partie towaru z rozchodami. 4 Zasoby Zasoby towaru w magazynie, partie towaru które aktualnie dostępne są na magazynie. Płace Lp. Nazwa zbioru Opis 1 DefListPlac Definicje list płac. Nazwa, symbol, algorytm numeracji, seria, wydział. 2 DefElementow Definicje elementów wynagrodzenia. Informacje o wyliczaniu podatków i składek, algorytm naliczania wartości i uwzględniania elementu w algorytmach rozliczania nieobecności. 3 ProgiStazuPracy Progi stażu pracy dla definicji elementów opartych o staż pracy. Definicja elementu, próg, wartość. 4 ListyPlac Listy płac. Data, numer, wydział, informacje o sposobie naliczania. 5 Wyplaty Wypłaty pracowników. Lista płac, pracownik, numer kolejny, data wartość. 6 WypElementy Elementy wypłaty. Wypłata, pracownik, źródło, definicja, wartość, podatki, składki. 7 WypSkladniki Składniki elementu wypłaty. Element, nieobecność, podstawy naliczenia wartości, wartość. 8 ZaniechPodatkowe Zaniechania podatkowe pracowników. Pracownik, kwota, data udzielenia. 9 PozycjePIT Pozycje PIT. Nazwa, informacja sposobie wliczania do deklaracji. 10 KodyRSA Kody RSA. Nazwa, informacja o sposobie wykazywania na deklaracji RSA. 11 Zaliczki Zaliczki udzielone pracownikom. Pracownik, data udzielenia, kwota, kwota spłacona. Środki trwałe Lp. Nazwa zbioru Opis 1 KRST Klasyfikacja Rodzajowa Środków trwałych. Symbol, stawki amortyzacji, opis, symbole w innych klasyfikacjach. 2 MiejscaUzytk Miejsca użytkowania środków. Nazwa, opis. 3 TytulyDokST Tytułu dokumentów środków trwałych. Tytuł. 4 ZestawyST Zestawy środków trwałych. Nazwa, opis. 5 SrodkiTrwale Środki trwałe. Numer, nazwa, opis, dane pozyskania oraz zbycia, stan środka, bilans otwarcia. 6 SrodkiTrwaleHist Środki trwałe - dane historyczne. KRŚT, miejsce użytkowania, centrum kosztów, osoba odpowiedzialna, parametry amortyzacji, wycena, ilość. 7 DokumentyST Dokumenty środków trwałych. Numer, data, data operacji, tytuł, numer dokumentu dodatkowego. 8 ObrotyST Obroty środków trwałych. Kierunek, dokument, data, środek trwały, wartość bilansowa oraz podatkowa. 9 ParametryOdpisow Parametry odpisów amortyzacyjnych. Parametry bilansowe i podatkowe oraz metody dodatkowe odpisów. 10 EwidWyposazenia Ewidencja wyposażenia. Numer, nazwa, opis, dane pozyskania oraz zbycia. 11 EwidWyposazeniaH Ewidencja wyposażenia - dane historyczne. Ilość, wartość, miejsce użytkowania, centrum kosztów, osoba odpowiedzialna, wycena. 12 TerminarzInw Terminarz inwentarza. Inwentarz, nazwa terminu, data planowana, data realizacji, opis. Towary Lp. Nazwa zbioru Opis 1 Jednostki Lista jednostek miary. 2 Przeliczniki Przeliczniki pomiędzy jednostkami miar. 3 PrzelTow Przeliczniki pomiędzy jednostkami miar dla poszczególnych towarów. 4 Towary Towary, karty towarowe, które mogą wchodzić jako pozycje na dokumentach handlowo-magazynowych. 5 ElemKompletow Elementy kompletacji opisujące składniki (części) z jakich składa się produkt. 6 DefinicjeCen Definicja ceny opisująca sposób wyliczania danej ceny w systemie. 7 Ceny Cena towaru zawierająca informacje o kwocie ceny netto i brutto dla odpowiedniej jednostki. Waluty 157/159

158 LP. Nazwa zbioru Opis 1 Waluty Waluty zdefiniowane w systemie. Nazwa, symbol, informacja o kursie do EUR. 2 TabeleKursowe Tabele kursowe. Nazwa. 3 KursyWalut Historia zmian kursów walut. Tabela, waluta, data, kurs, krotność. Windykacja LP. Nazwa zbioru Opis 1 StanyWindykacji Stany windykacji płatności i zapłat. Nazwa, numer, termin. 2 Windykacje Historia windykacji płatności. Stan, płatność, data i termin. 158/159

159 last-page Pomoc techniczna , Pomoc Handel , Pomoc Księgowość , Pomoc Kadry Płace , Pomoc CRM , Pomoc Workflow , Soneta Sp.z o.o. ul. Wadowicka 8A, Kraków, tel./fax ,

enova365 Słownik używanych terminów

enova365 Słownik używanych terminów enova365 Słownik używanych terminów Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Słownik używanych terminów Nawigacja po

Bardziej szczegółowo

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Handel Opis ogólny Towary i usługi Kontrahenci, urzędy

Bardziej szczegółowo

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Handel Opis ogólny Towary i usługi Kontrahenci, urzędy

Bardziej szczegółowo

enova365 Korekty i zwroty

enova365 Korekty i zwroty enova365 Korekty i zwroty Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl Spis treści Korygowanie faktur, zwrot towaru Korekta faktury sprzedaży Korekta sprzedaży fiskalizowanej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Funkcjonalność Menu modułu Operacje wzorcowe

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Konfiguracja Definicja dokumentu Relacje

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią.

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl Spis treści Spis treści Moduł Handel Opis ogólny Towary i usługi Kontrahenci, urzędy i banki Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android Ekran główny: Dokumenty lista zatwierdzonych dokumentów Kontrahenci lista klientów Towary lista asortymentowa Rozrachunki lista należności i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji

Charakterystyka aplikacji OPT!MA Oferta Comarch (1) Oferta Comarch (2) Charakterystyka aplikacji CDN OPT!MA pracuje w środowisku Microsoft Windows. Praca w wersji jednostanowiskowej lub wielostanowiskowej Modułowa budowa Konfigurowalność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Moduł Handel System enova należy do nowej generacji programów służących zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu Zarządzanie produkcją Kanban transportowy: W definicji kanbana transportowego uzupełniono akcję pobrania

Bardziej szczegółowo

Moduł Handel. Program do handlu. Ergonomia systemu enova. Ergonomia modułu Handel. Wydajność. Powiązania systemowe. Faktury w module Handel.

Moduł Handel. Program do handlu. Ergonomia systemu enova. Ergonomia modułu Handel. Wydajność. Powiązania systemowe. Faktury w module Handel. Moduł Handel Program do handlu Koncepcja funkcjonalności zawarta pod pojęciem Handel została w systemie enova oparta o wykorzysta Ergonomia systemu enova Istotną kwestią we wszystkich systemach jest szybkość

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja Mobilny handlowiec by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Główne menu... 5 4. Tworzenie zamówienia... 6 4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL... 14 5. Lista zamówień... 16

Bardziej szczegółowo

enova365 Serwis Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Serwis Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Serwis Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Serwis Uruchamianie programu Okno główne programu Operatorzy

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

enova365 Handel Start podręcznik Użytkownika

enova365 Handel Start podręcznik Użytkownika Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax 12-261-36-41 http://www..pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. 12-261-36-44 e-mail: handel365@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 Sprzedaż SPB 1 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 REJESTRACJA ZAKUPÓW/ PZ Przychód

Bardziej szczegółowo

Trasówka by CTI. Instrukcja

Trasówka by CTI. Instrukcja Trasówka by CTI Instrukcja Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Pierwsze uruchomienie, ustawienia... 4 3. Logowanie... 5 4. Okno główne programu... 6 5. Kontrahenci... 7 5.1. Tworzenie kontrahenta... 8 5.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS.

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS. INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS Uruchomienie programu V-Term Lyoness jest interfejsem bazującym na stronie internetowej, który można uruchomić bezpośrednio w przeglądarce internetowej, bez potrzeby

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

PC-Market. Oprogramowanie dla sklepów

PC-Market. Oprogramowanie dla sklepów PC-Market Oprogramowanie dla sklepów Dodatek do instrukcji użytkownika PC-Market - szybki start PCM 7.2.113.205 2010 Insoft sp. z o.o. 31-227 Kraków ul.jasna 3a tel.(012) 415-23-72 e-mail:market@insoft.com.pl

Bardziej szczegółowo

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż 8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

SZCZEGÓŁOWE UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW Sp. z o.o. ul. J. Lea 210 B, 30-133 Kraków tel. (12) 638 66 55 fax (12) 636 97 36 www.aktyn.pl SZCZEGÓŁOWE UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW Każdemu z użytkowników można przydzielić szczegółowe uprawnienia: r dostępu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią.

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Moduł Produkcja Moduł Produkcja umożliwia definiowanie technologii, tworzenie zleceń

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka podatkowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

HOTEL ONLINE - Szybki start

HOTEL ONLINE - Szybki start HOTEL ONLINE - Szybki start Jeżeli nie wiesz co oznacza dana ikona wystarczy zatrzymać nad nią wskaźnik myszy - pojawi się podpowiedź z opisem danej funkcji. 1 Informacja o wolnych pokojach. W celu szybkiego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA STANOWISKOWA

INSTRUKCJA STANOWISKOWA INSTRUKCJA STANOWISKOWA SIMPLE.ERP Tworzenie faktur wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Spis treści 1 Dodanie dokumentu faktury wewnętrznej - faktura pierwotna nie została ona wprowadzona do systemu

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

PERSPEKT - właściwe perspektywy dla każdej inicjatywy

PERSPEKT - właściwe perspektywy dla każdej inicjatywy Instrukcja do opakowań zwrotnych współpracujący ze Sferą GT wersja 1.12g Zestawienie to napisane jest pod założenia następującego obiegu dokumentów: W hurtowni wystawiany jest na magazynie głównym dokument

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 Podstawowa zmiana to wprowadzenie możliwości pracy na wielu magazynach. Można zdefiniować dowolną ilość filii przedsiębiorstwa, gdzie każda z nich dysponuje własnym

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją... 3 2. Instalacja programu... 4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

ŚCIĄGAWKA. Jak najprościej zarejestrować ciąg zdarzeń: od zamówienia odbiorcy, poprzez zaopatrzenie, produkcję do sprzedaży w systemie Clear-Pro?

ŚCIĄGAWKA. Jak najprościej zarejestrować ciąg zdarzeń: od zamówienia odbiorcy, poprzez zaopatrzenie, produkcję do sprzedaży w systemie Clear-Pro? ŚCIĄGAWKA Jak najprościej zarejestrować ciąg zdarzeń: od zamówienia odbiorcy, poprzez zaopatrzenie, produkcję do sprzedaży w systemie Clear-Pro? Spis treści 1. IKONY SZYBKIEGO WYBORU 2 2. REJESTRACJA CIĄGU

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY... 1 Sprzedaż SPA 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...6 WYSTAWIANIE

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych

Moduł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych Moduł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych Wersja 3.85.324 22.07.2015 r. Aby w systemie Streamsoft Prestiż dodać fakturę zaliczkową, w pierwszej kolejności należy wystawić zamówienie od odbiorcy.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.29

Zmiany w programie VinCent 1.29 Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo