Program wieloletni dotyczący udziału Polski w programie CIP przedłuŝony do końca 2014 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program wieloletni dotyczący udziału Polski w programie CIP przedłuŝony do końca 2014 roku"

Transkrypt

1 Program wieloletni dotyczący udziału Polski w programie CIP przedłuŝony do końca 2014 roku Rada Ministrów w dniu 7 stycznia na wniosek Ministra Gospodarki przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji, w latach , zwanego Programem CIP. Uchwała wydłuŝa okres realizacji programu wieloletniego do końca 2014 roku. Dzięki uchwale Rady Ministrów polscy przedsiębiorcy mogą nadal korzystać z usług sieci Enterprise Europe Network oraz instrumentów finansowych oferowanych przez Program CIP powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński. Uchwała umoŝliwia bowiem kontynuowanie współfinansowania polskich ośrodków sieci Enterprise Europe Network oraz krajowego punktu kontaktowego dla instrumentów finansowych. W Polsce zlokalizowanych jest 30 ośrodków sieci Enterprise Europe Network zgrupowanych w 4 konsorcjach. Sieć Enterprise Europe Network promując umiędzynarodowienie MŚP zapewnia pomoc przedsiębiorcom w znalezieniu partnerów do współpracy gospodarczej oraz transferu technologii, organizuje wyjazdy polskich firm na targi i misje współfinansowane przez Komisję Europejską mające na celu oŝywienie współpracy pomiędzy regionami i krajami, zapewnia usługi z zakresu transferu technologii, w tym audyty technologiczne oraz wymianę ofert technologicznych. Zapewnia takŝe polskim przedsiębiorcom dostęp do informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej za granicą, prawa Unii Europejskiej, transferu technologii czy dostępu do źródeł finansowania (szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej W latach z usług polskich ośrodków skorzystało ponad 100 tys. podmiotów, w misjach i wydarzeniach brokerskich wzięło udział ponad 3,3 tysięcy uczestników. Polskie ośrodki zamiesiły we wspólnych bazach ponad ofert współpracy biznesowej i technologicznej, przyczyniły się do zawarcia przez polskie firmy ok. 550 umów partnerskich. Odpowiedziały równieŝ na ponad 23 tys. zapytań dotyczących prawa UE, dostępu do finansowania, rynków zagranicznych. Zorganizowały seminaria i warsztaty dla ponad 42,5 tys. uczestników.

2 Lista polskich ośrodków Enterprise Europe Network: Lp. Nazwa konsorcjum/nazwa instytucji wchodzących w skład konsorcjum Ulica, numer I. Konsorcjum Central Poland - Business Support Network 1. Polska Agencja Rozwoju Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Fundacja Rozwoju Toruńska Agencja Rozwoju Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Stowarzyszenie Centrum Transferu Technologii CTT II Konsorcjum B2 Europe West Poland Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznański Park Naukowo-Technologiczny Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Dolnośląska Agencja Rozwoju Fundacja Kaliski Inkubator Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego - Szczecińskie Centrum Stowarzyszenie "Promocja " w Opolu Uniwersytet Zielonogórski, Centrum i Transferu Technologii Agencja Rozwoju w Koninie ul. Pańska 81/83 ul. Racjonalizacji 6/8 ul. Piotrkowska 86 ul. Włocławska 167 Al. Niepodległości 797 B ul. Grunwaldzka 529 ul. Smoluchowskiego 48 ul. RubieŜ 46 ul. Janosika 8 ul. Szczawieńska 2 Kod/Miasto Warszawa Warszawa Łódź Toruń Sopot Gdańsk Wrocław Poznań Szczecin Szczawno-Zdrój ul. Częstochowska Kalisz ul. Kolumba 86 ul. Damrota 4 ul. Syrkiewicza 6 ul. Zakładowa Szczecin Opole Nowy Kisielin Konin

3 III. Konsorcjum Business and Innovation Support for North - East Poland 1. Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Uniwersytet Warszawski Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Lubelskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Lubelska ul. świrki i Wigury 93 ul. Starobojarska 15 ul. Prawocheńskiego 4 Plac Gen. Józefa Bema 3 ul. Nadbystrzycka 36, pokój Warszawa Białystok Olsztyn Olsztyn Lublin Lubelska Fundacja Rozwoju Rynek Lublin IV. Konsorcjum Business Support Network South Poland 1. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. Politechnika Krakowska, Centrum Transferu Technologii Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie Górnośląska Agencja Rozwoju Górnośląska Agencja Promocji S.A. Staropolska Izba Przemysłowo- Handlowa 7. Rzeszowska Agencja Rozwoju Al. Solidarności 34 ul. Warszawska 24 ul. Floriańska 3 ul. Powstańców 17 ul. Astrów 10 ul. Sienkiewicza 53 ul. Szopena Kielce Kraków Kraków Katowice Katowice Kielce Rzeszów 8. SGPPL Dolina Lotnicza ul. Szopena Rzeszów 9. WyŜsza Szkoła Informatyki i Zarządzania ul. mjr H. Sucharskiego Rzeszów Dla programów szczegółowych CIP, a takŝe instrumentów finansowych oferowanych w ramach Programu CIP prowadzone były do końca 2013 roku krajowe punkty kontaktowe, których głównym zadaniem było zachęcanie przedsiębiorców do aktywnego uczestnictwa w programie. Pełniły one funkcję informacyjną, promocyjną i doradczo-konsultacyjną. W latach punkty te zorganizowały ok. 340 konferencji, seminariów, szkoleń, wizyt studyjnych, sesji match makingowych i warsztatów dotyczących programów szczegółowych programu CIP, w których wzięło udział ponad 13,6 tys. uczestników. Udzieliły potencjalnym

4 beneficjentom programu ok. 5,3 tys. informacji, konsultacji i porad oraz ok. 3 tys. informacji telefonicznych i mailowych. Przygotowały ok. 150 publikacji promocyjnych, które wydały w ok tys. egzemplarzy, zorganizowały prawie 290 stoisk informacyjno-promocyjnych podczas targów i konferencji, nawiązały ponad kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami branŝowymi w zakresie programów szczegółowych. Bardzo waŝną częścią programu CIP oraz jego budŝetu były instrumenty finansowe, którymi w imieniu Komisji zarządza Europejski Fundusz Inwestycyjny w Luksemburgu, a ich udostępnianiem zajmują się wybrani pośrednicy finansowi. Z instrumentów finansowych programu CIP skorzystało dotychczas sześć polskich instytucji trzy banki: BPH S.A., Pekao S.A., Paribas Bank Polska S.A., dwa fundusze poręczeniowe: POLFUND S.A. i Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o. o. oraz Europejski Fundusz Leasingowy S.A. Instytucje te zawarły siedem umów z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) o łącznej wartości akcji finansowej dla MŚP w wysokości ok. 3,9 mld PLN. Do końca III kwartału 2013 r. z ponad 5,6 tys. poręczeń EFI skorzystało ponad 5 tys. polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców, a wolumen udzielonych kredytów, leasingu, poręczeń objętych gwarancją lub regwarancją EFI wyniósł ponad 1,2 mld zł. Instrumenty finansowe programu CIP są nadal dostępne dla polskich przedsiębiorców. Część umów zawartych przez polskie instytucje wykracza poza końcową datę obowiązywania programu CIP: - BPH S.A. umowa aktywna do 28 lutego 2015 r. - Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o. umowa do 29 września 2014 r. - Pekao S.A. dwie umowy do 27 października 2013 r. oraz kolejna zawarta 7 listopada 2013 r. do połowy 2017 roku, - Fundusz Poręczeń Kredytowych POLFUND S.A. umowa do 26 czerwca 2014 r. Ponadto w marcu 2014 r. na polskim rynku pojawi się kolejny pośrednik finansowy - Alior Bank S.A., który uruchomi dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą kredyty obrotowe i inwestycyjne z gwarancją unijną. W zamian za udostępnienie unijnej gwarancji (która dla polskich przedsiębiorców nie stanowi pomocy publicznej), instytucje te musiały zobowiązać się do zapewnienia szerszego dostępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorców poprzez mniej wymagające kryteria akceptacji, finansowanie firm posiadających krótką historię działalności lub nie posiadających jej w ogóle, wydłuŝone terminy spłaty, ograniczenie wymagań dotyczących zabezpieczeń, itp. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne na stronie

5 W 2014 roku nadal będzie działał Krajowy Punkt Kontaktowy dla instrumentów finansowych Programu CIP działający przy Związku Banków Polskich. Do jego zadań będzie naleŝało kontynuowanie działań informacyjnych i konsultacyjnych na temat dostępnej w Polsce oferty finansowej programu CIP adresowanej do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, w tym do firm nowopowstających oraz kontynuacja obsługi pośredników finansowych programu CIP, a takŝe informowanie o unijnych instrumentach finansowych oferowanych w ramach nowych programów UE takich jak: COSME i Horyzont Informacje o danych teleadresowych punktu kontaktowego dostępne są na stronie internetowej Wicepremier Janusz Piechociński podkreśla, Ŝe wydłuŝenie okresu realizacji programu wieloletniego dotyczącego udziału Polski w Programie CIP ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, jak równieŝ zwiększa konkurencyjność polskich firm za granicą.

z dnia 3 lutego 2015 r.

z dnia 3 lutego 2015 r. RM-111-10-15 U C H WA Ł A N R 1 7 / 2 0 1 5 R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

info euro Marketing internetowy Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw Perspektywy polskiego eksportu na Wschód ISSN 1505-781X

info euro Marketing internetowy Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw Perspektywy polskiego eksportu na Wschód ISSN 1505-781X lipiec (153) 2014 ISSN 1505-781X euro info Marketing internetowy Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw www.een.org.pl Perspektywy polskiego eksportu na Wschód Zachodniopomorskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

euro info 10 trendów rozwoju pracowników w 2014 r. Wzrost adaptacyjności przedsiębiorstw dla małych i średnich przedsiębiorstw

euro info 10 trendów rozwoju pracowników w 2014 r. Wzrost adaptacyjności przedsiębiorstw dla małych i średnich przedsiębiorstw styczeń luty (148) 2014 ISSN 1505-781X euro info 10 trendów rozwoju pracowników w 2014 r. dla małych i średnich przedsiębiorstw www.een.org.pl Wzrost adaptacyjności przedsiębiorstw Projekt Firmy Rodzinne

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Dotacje na

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY ZWROTNE CIP I COSME

INSTRUMENTY ZWROTNE CIP I COSME INSTRUMENTY ZWROTNE CIP I COSME Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP Instrumenty Finansowe dla MŚP SPIS TREŚCI I. Czym jest CIP i KPK CIP? II. Sytuacja gospodarcza o dostęp

Bardziej szczegółowo

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP 2014 Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020 Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Niekomercyjne instytucje

Niekomercyjne instytucje Andrzej Stefanowski Uniwersytet Wrocławski Niekomercyjne instytucje wspomagające procesy innowacyjne na Dolnym Śląsku Procesy innowacyjne są złożone, obarczone ryzykiem i dotyczą różnych dziedzin ludzkiej

Bardziej szczegółowo

PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 2005 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Dominik Lada Projekt serii: Grupa Zadaniowa

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe programów ramowych UE

Instrumenty finansowe programów ramowych UE Instrumenty finansowe programów ramowych UE Michał Gorzelak Szef Obszaru Instrumentów Dłużnych Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich

Bardziej szczegółowo

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Instrumenty finansowe w programach UE Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

CPI FE, Warszawa, 20 września 2012r JOANNA DĄBROWSKA EKSPERT W KRAJOWYM PUNKCIE KONTAKTOWYM PROGRAMU RAMOWEGO CIP DLA POLSKIEGO RYNKU FINANSOWEGO

CPI FE, Warszawa, 20 września 2012r JOANNA DĄBROWSKA EKSPERT W KRAJOWYM PUNKCIE KONTAKTOWYM PROGRAMU RAMOWEGO CIP DLA POLSKIEGO RYNKU FINANSOWEGO PRZEDSIĘBIORCO! CZY POTRZEBUJESZ ZEWNĘTRZNEGO FINANSOWANIA? PROGRAM RAMOWY UE NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACJI 2007-2013 /CIP/ - ŹRÓDŁEM ATRAKCYJNEGO WSPARCIA BIZNESU CPI FE, Warszawa, 20 września

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w programach UE

Instrumenty finansowe w programach UE Instrumenty finansowe w programach UE Michał Gorzelak Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Lublin, 21 listopada 2014 r. Krajowy Punkt

Bardziej szczegółowo

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu 2011 Ośrodki innowacji w Polsce Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu park technologiczny inkubator technologiczny centrum transferu technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul.

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI INSTRUMENT MIKROFINANSOWY PROGRESS

EUROPEJSKI INSTRUMENT MIKROFINANSOWY PROGRESS EUROPEJSKI INSTRUMENT MIKROFINANSOWY PROGRESS Misja Krajowego Punktu Kontaktowego : Informowanie i zachęcanie potencjalnych Pośredników i Beneficjentów do udziału w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network. Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców

Enterprise Europe Network. Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców Enterprise Europe Network Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców Kim jesteśmy? ok. 600 organizacji, w tym izby handlowe, regionalne agencje rozwoju i ośrodki transferu technologii,

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prezentacja partnera koordynującego z województwa dolnośląskiego Dr inŝ. Jarosław Osiadacz Spotkanie partnerów sieci EU-Net Oderpartnership

Bardziej szczegółowo

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Instrumenty finansowe w programach UE Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w programach UE

Instrumenty finansowe w programach UE Instrumenty finansowe w programach UE Michał Gorzelak Szef Obszaru Instrumentów Dłużnych Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Warszawa,

Bardziej szczegółowo

OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Raport z badania OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wykonawca: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.) WAśNE INFORMACJE Informacja dotycząca naboru kandydatów na ekspertów do oceny projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w programach ramowych UE

Instrumenty finansowe w programach ramowych UE Instrumenty finansowe w programach ramowych UE Michał Gorzelak Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Warszawa, 14.10.2014 r. Krajowy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

2015-06-08. Instrumenty finansowe programów ramowych UE dla proinnowacyjnych MŚP

2015-06-08. Instrumenty finansowe programów ramowych UE dla proinnowacyjnych MŚP Instrumenty finansowe programów ramowych UE dla proinnowacyjnych MŚP Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU LBI-4101-14-00/2010 Nr ewid. 126/2011/P10123/LBI Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji

Bardziej szczegółowo

PO IG 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

PO IG 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym PO IG 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 1. Instytucja WdraŜająca PoniewaŜ Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym jest działaniem wdraŝanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie dotacje to co?

Jeśli nie dotacje to co? Jeśli nie dotacje to co? pożyczki i doradztwo kluczem do rozwoju firmy Poradnik dla przedsiębiorców WYDAWCA: Centrum Projektów Europejskich ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa www.cpe.gov.pl REDAKCJA:

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Jesteś przedsiębiorcą, chcesz rozwijać działalność gospodarczą, ale brakuje Ci środków? W takiej sytuacji ratunkiem dla Twojej

Bardziej szczegółowo