PL B1. MEBLOMAX JERCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA, Mianowice, PL BUP 25/12. JACEK JERCZYŃSKI, Kępno, PL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL 218202 B1. MEBLOMAX JERCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA, Mianowice, PL 03.12.2012 BUP 25/12. JACEK JERCZYŃSKI, Kępno, PL 31.10."

Transkrypt

1 PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: (51) Int.Cl. B27D 5/00 ( ) B27M 3/08 ( ) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: (54) Sposób wytwarzania formatek płyty komórkowej (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 25/12 (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 10/14 (73) Uprawniony z patentu: MEBLOMAX JERCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA, Mianowice, PL (72) Twórca(y) wynalazku: JACEK JERCZYŃSKI, Kępno, PL (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Jolanta Justyńska

2 2 PL B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania formatek płyty komórkowej stosowanych w stolarstwie meblowym jako elementy do montażu mebli, zwłaszcza w meblarstwie pokojowym lub biurowym. Aktualny stan techniki Znany jest z patentu Pat sposób wytwarzania nośnika o postaci płyty, która co najmniej na jednej stronie jest wyposażona w warstwę przeciwślizgową. Cechą sposobu jest to, że na tym nośniku umieszcza się warstwę adhezyjną, na którą nanosi się warstwę przeciwślizgową, która jest utwardzalna drogą napromieniania, na tę warstwę przeciwślizgową nakłada się folię, warstwę przeciwślizgową po nałożeniu folii napromieniowuje się w celu utwardzenia i następnie usuwa się folię. Znaną z wzoru użytkowego Ru ściankę stanowi prostokątna płyta, na której przedniej stronie znajduje się arkusz folii z tworzyw sztucznych. Folia ta ma na swej powierzchni wytłoczenie w kształcie obrysu figury geometrycznej. Brzegi arkusza folii są zagięte i przylegają do powierzchni bocznych płyty, a dookoła płyty do jej powierzchni bocznych i do folii przyklejona jest taśma obrzeżowa. Znana ze zgłoszenia wynalazku P meblowa konstrukcja nośna jest zaopatrzona w stabilizujący podkład pokryty materiałem wykończeniowym i otoczony mocująco-maskującymi profilami, z których co najmniej dwa to profile główne zespolone ze stabilizującym podkładem i posiadają mocująco-maskujące wgłębienia przeznaczone do osadzania w nich brzegów podkładu stabilizującego jak i materiału wykończeniowego, przy czym główne profile za pomocą połączenia rozłącznego są zespolone z końcami dwóch pozostałych profili pomocniczych mających postać zbliżoną do obrotowych rurek. Wynalazek znajduje główne zastosowanie w przemyśle meblarskim do składania mebli i ścianek działowych. Znana z wzoru użytkowego W płyta meblowa wzmocniona zawiera płytę oklejoną okleiną meblową laminowaną i wzmocniona jest listwą meblową. Okleiną meblowa laminowana od górnej powierzchni płyty, przez promień górny płyty i promień dolny listwy meblowej dochodzi do krawędzi listwy meblowej. Listwa meblowa ustalona jest na płycie elementem ustalającym i połączona z nią złączem nierozłącznym. Spód płyty oklejony jest okleiną przeciwprężną. Znana ze zgłoszenia wzoru użytkowego W płyta meblowa charakteryzuje się tym, że powierzchnia górna płyty przechodzi w powierzchnię boczną promieniem górnym a okleiną meblowa laminowana jednolicie przechodzi od powierzchni górnej przez promień górny, powierzchnię boczną i dochodzi do okleiny przeciwprężnej. Kąt zawarty pomiędzy powierzchnią dolną i powierzchnią boczną jest kątem rozwartym. Mimo bogatego materiału w zakresie płyt meblowych nie znaleziono w stanie techniki procesów wytwarzania płyt komórkowych ani też samych płyt komórkowych. Jest to na tyle ważny i aktualny problem, gdyż nowoczesne wzornictwo w przemyśle meblarskim wymusza od producentów mebli poszukiwania nowych, nowatorskich technologii w celu zapewnienia klientowi jak najszerszego wyboru mebli w jak najkorzystniejszej cenie, stąd istotne znaczenie dla ostatecznego kształtu mebla ma technologia powstawania pojedynczego elementu to znaczy formatki z których to formatek produkowany jest finalny mebel. W odniesieniu do znanych rozwiązań formatek płyty komórkowej konstrukcja formatki zbudowana jest z konstrukcji na bazie listew stelaża z pociętej płyty surowej, płyt zewnętrznych o grubości około 8 mm oraz obrzeża o grubości około 3 mm. W celu zapewnienia trwałości mebla, parametry formatki są stałe tworząc ciężką, mało elastyczną konstrukcję. Meblarstwo pokojowe stawia producentom nowe wyzwania celem zapewnienia mebli w dużym wyborze dostępnych kolorów, możliwości szybkiego reagowania na nowe wymogi rynku, możliwości wyprodukowania płyty w niewielkiej ilości oraz w krótkim czasie w zależności od zamówienia odbiorcy oraz możliwości produkcji płyt o różnych grubościach w zależności od potrzeb aktualnego wzornictwa, stąd istnieje potrzeba opracowania technologii wytwarzania formatek płyty komórkowej opartej o powtarzalne procedury montażu. Istota wynalazku Istota wynalazku polega na tym, że sposób wytwarzania formatek płyty komórkowej stosowanych w stolarstwie meblowym jako elementy do montażu mebli, zwłaszcza w meblarstwie pokojowym lub biurowym, składających się z konstrukcji na bazie listew stelaża z pociętej płyty surowej, płyt zewnętrznych oraz obrzeża polega na tym, że najpierw rozkrawa się płytę laminowaną na pile panelowej według wymiaru formatek brutto, następnie rozkrawa się z grubości pocięte formatki o grubości 8-16 mm

3 PL B1 3 na dwie części na maszynie tartacznej z dodatkowo zainstalowanym stołem podciśnieniowym. Następnie kalibruje się rozcięte płyciny do grubości 4-7 mm, na szlifierce szerokotaśmowej zmodernizowanej w ten sposób, że posiadającej zamontowane dwa stalowe wały zamiast stalowego i gumowego. Równolegle odbywa się cięcie płyty surowej na listwy stelaża o grubości od 32 do 100 mm i wymiarach formatek według potrzeb technologicznych oraz zszywanie stelaża formatek płyt komórkowych. W następnej kolejności następuje wmontowywanie wypełnienia w postaci papierowego plastra miodu poprzez wszywanie go w stelaż formatki. W tak zmontowanych stelażach następuje nawiercanie otworów w celu odpowietrzenia, po czym następuje zaklejenie skalibrowanych płycin na stelażu wypełnionym papierową komórką w prasie wielopałkowej, formatyzowanie zaklejonej formatki w wymiarze netto na formatyzerkoczopiarce oraz okleinowanie wąskich płaszczyzn na okleiniarce obrzeżem PCV, abs lub papierem. Gotowy element podlega obróbce na maszynie sterowanej numerycznie CNC według dokumentacji technicznej to znaczy następuje frezowanie wręgu na tylnej ścianie oraz nawiercanie otworów montażowych. Zalety wynalazku Główną zaletą sposobu według wynalazku jest możliwość wyprodukowania formatek o dowolnej grubości w przedziale od 32 mm do 100 mm. Pozwala to sprostać każdemu zamówieniu potencjalnego odbiorcy i realizację aktualnego wzornictwa opartego na grubych formatkach. Dodatkowo sposób wytwarzania formatek płyty komórkowej według wynalazku umożliwia wyprodukowanie płyty w każdym dostępnym laminacie lub fornirze na rynku. Dodatkową zaletą technologii według wynalazku jest możliwość wyprodukowania płyty bez tzw. minimum produkcyjnego. Oznacza to, że sposobem według wynalazku można wyprodukować zarówno 1000 metrów kwadratowych formatek jak i jeden metr kwadratowy lub każdą dowolną ilość bez zbierania zamówień do wielkości opłacalnej ilości. Dzięki temu można wyprodukować formatki z powierzonego materiału w bardzo krótkim terminie realizacji, co umożliwia dużą elastyczność produkcji. Schemat technologiczny według wynalazku Wytwarzanie formatek płyty komórkowej laminowanej, zwłaszcza do mebli pokojowych i biurowych odbywa się w ciągu montażowym z zastosowaniem specjalizowanych stanowisk obróbczych.

4 4 PL B1 Pierwszym elementem procesu wytwarzania formatek płyty komórkowej jest rozkrawanie płyty laminowanej, dostępnej w wymiarach od 8 do 16 mm, według wymiaru formatek brutto. Czynność ta odbywa się na pile panelowej. Drugim elementem procesu jest rozcinanie przyciętych wcześniej formatek z grubości na dwie części o grubości około 4-7 mm. Czynność ta odbywa się maszynie tartacznej z dodatkowo zainstalowanym stołem podciśnieniowym, który dzięki wyspecjalizowanemu blatowi zapewnia dużą precyzję cięcia. Trzecim elementem procesu jest kalibrowanie rozciętych płycin do grubości, najczęściej od 4 do 7 mm. Czynność ta odbywa się na szlifierce szerokotaśmowej zmo-

5 PL B1 5 dernizowanej w ten sposób, że posiadającej zamontowane dwa stalowe wały zamiast jednego stalowego i jednego gumowego, dzięki czemu otrzymano wysoką dokładność kalibrowania. Równolegle, na kolejnych stanowiskach obróbczych, odbywa się cięcie płyty surowej na listwy stelaża o grubości od 32 do 100 mm i wymiarach formatek według potrzeb technologicznych. Na kolejnym, piątym stanowisku obróbczym odbywa się zszywanie stelaża formatek płyt komórkowych. Na kolejnym, szóstym stanowisku następuje wmontowanie wypełnienia w postaci papierowego plastra miodu poprzez wszywanie go w stelaż formatki. Na kolejnym stanowisku następuje nawiercanie otworów w stelażu w celu odpowietrzenia podczas sklejania. Czynność ta zabezpiecza płytę przed ewentualnym odkształceniem w trakcie sklejania. Na tym etapie łączą się procesy przygotowywania płycin z przygotowanymi stelażami. Na kolejnym, ósmym stanowisku obróbczym następuje zaklejenie skalibrowanych płycin na stelażu wypełnionym papierową komórką w prasie wielopałkowej. Dziewiątym elementem procesu jest formatyzowanie zaklejonej formatki w wymiarze netto. Czynność ta odbywa się na formatyzerkoczopiarce. Dziesiątym elementem procesu jest okleinowanie wąskich płaszczyzn obrzeżem PCV, abs lub papierem. Czynność ta odbywa się na okleiniarce. Na jedenastym stanowisku formatka płyty komórkowej podlega obróbce na maszynie zwanej potocznie CNC według dokumentacji technicznej to znaczy następuje frezowanie wręgu na tylnej ścianie oraz nawiercanie otworów montażowych. Na zakończenie procesu następuje pakowanie i wysyłka do klienta. Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób wytwarzania formatek płyty komórkowej stosowanych w stolarstwie meblowym jako elementy do montażu mebli, zwłaszcza w meblarstwie pokojowym lub biurowym, składających się z konstrukcji na bazie listew stelaża z pociętej płyty surowej, płyt zewnętrznych oraz obrzeża, znamienny tym, że najpierw rozkrawa się płytę laminowaną na pile panelowej według wymiaru formatek brutto, następnie rozkrawa się z grubości pocięte formatki o grubości 8-16 mm na dwie części na maszynie tartacznej z dodatkowo zainstalowanym stołem podciśnieniowym, następnie kalibruje się rozcięte płyciny do grubości 4-7 mm, na szlifierce szerokotaśmowej zmodernizowanej w ten sposób, że posiadającej zamontowane dwa stalowe wały zamiast stalowego i gumowego, równolegle odbywa się cięcie płyty surowej na listwy stelaża o grubości od 32 do 100 mm i wymiarach formatek według potrzeb technologicznych oraz zszywanie stelaża formatek płyt komórkowych, po czym następuje wmontowywanie wypełnienia w postaci papierowego plastra miodu poprzez wszywanie go w stelaż formatki, po czym następuje nawiercanie otworów w stelażu w celu odpowietrzenia, po czym następuje zaklejenie skalibrowanych płycin na stelażu wypełnionym papierową komórką w prasie wielopałkowej, formatyzowanie zaklejonej formatki w wymiarze netto na formatyzerkoczopiarce, okleinowanie wąskich płaszczyzn na okleiniarce obrzeżem PCV, abs lub papierem. 2. Sposób wytwarzania według zastrz. 1, znamienny tym, że gotowy element podlega obróbce na maszynie sterowanej numerycznie - CNC według dokumentacji technicznej tzn. następuje frezowanie wręgu na tylnej ścianie oraz nawiercanie otworów montażowych.

6 6 PL B1 Departament Wydawnictw UPRP Cena 2,46 zł (w tym 23% VAT)

31.03-3.04.2009, Poznań

31.03-3.04.2009, Poznań Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego Po raz trzeci na targach! Zapraszamy do pawilonu 3A Międzynarodowe Targi Komponentów do Produkcji Mebli 31.03-3.04.2009, Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

28-31 18-21 FSC. INSPIRACJE: mówią o niej - superdrewno WIZYTA W FABRYCE DREWNO NA SKŁADACH PAGED HANDEL. OPINIE: sklejki, blaty, płyty

28-31 18-21 FSC. INSPIRACJE: mówią o niej - superdrewno WIZYTA W FABRYCE DREWNO NA SKŁADACH PAGED HANDEL. OPINIE: sklejki, blaty, płyty 28-31 WIZYTA W FABRYCE DREWNO NA SKŁADACH PAGED HANDEL 18-21 / NEWS/ nr 1/ 2012 PAGED NEWS nr 1/2012 / Kup SKLE JKĘ prz ez inter net / OPINIE: sklejki, blaty, płyty Tarcica konstrukcyjna ze znakiem CE

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1723053 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308.0 (51) Int. Cl. B65D90/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

4 (160) 2014/4 ISSN 1643-7799 Nakład 12 000 egz.

4 (160) 2014/4 ISSN 1643-7799 Nakład 12 000 egz. 4 (160) 2014/4 ISSN 1643-7799 Nakład 12 000 egz. www.polglos.pl WSPÓŁPRACA GPKM Z GRUPĄ GARANT RYNEK MEBLOWY NA UKRAINIE KOOPERACJA DLA PRZYSZŁOŚCI SIŁA E-HANDLU PRAWO DO OCHRONY WZORÓW AWANGARDOWE OKŁADZINY

Bardziej szczegółowo

Produkty dla wytwórców stolarki okiennej i drzwiowej. Listwy wykończeniowe. Obróbka profili aluminiowych

Produkty dla wytwórców stolarki okiennej i drzwiowej. Listwy wykończeniowe. Obróbka profili aluminiowych Produkty dla wytwórców stolarki okiennej i drzwiowej Listwy wykończeniowe Obróbka profili aluminiowych Nadrzędnym celem naszej firmy jest dostarczenie wyrobów spełniających stwierdzone i przewidywane wymagania

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189595 (13) B1 PL 189595 B1 B42D 15/00 G03C 5/08 G03G 21/04

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189595 (13) B1 PL 189595 B1 B42D 15/00 G03C 5/08 G03G 21/04 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 322352 (22) Data zgłoszenia: 29.09.1997 (19) PL (11) 189595 (13) B1 (51) IntCl7 B41M3/14 B42D

Bardziej szczegółowo

Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia niemedycznego dla nowego obiektu Ars Medical Sp. z o.o. w Pile OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia niemedycznego dla nowego obiektu Ars Medical Sp. z o.o. w Pile OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia niemedycznego dla nowego obiektu Ars Medical Sp. z o.o. w Pile OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawcy mogą zaproponować oferty równoważne.

Bardziej szczegółowo

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego CENTRUM P OMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5, 00-27 Warszawa tel. 22 628-07-2, fax: 22 626 9 32 e-mail: sekretariat@cps.srodmiescie.warszawa.pl www.cps.srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Dokładne połączenia ważne jak nowe materiały izolacyjne

Dokładne połączenia ważne jak nowe materiały izolacyjne 16 Temat z bliska: Technologie połączeń Nie brakuje usprawnień w zakresie precyzyjnego łączenia elementów. Nowoczesne technologie łączenia pozwalają uzyskać stabilne, trwałe i praktycznie niewidoczne łączenia.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Sufity. Ściany

Spis treści. Sufity. Ściany Spis treści Sufity Charakterystyka ogólna 2 Warunki stosowania 2 Tyczenie i mocowanie płyt g-k do rusztu. 3 Rodzaje typowych konstrukcji rusztów sufitów 5 Ruszt sufitowy jednopoziomowy pojedynczy 5 Ruszt

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić! AVIP

CENNIK. Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić! AVIP CENNIK 2014 Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić! AVIP 05-092 Łomianki, ul. 11 Listopada 100 biuro czynne: pon.-pt. 9-18 tel./fax 22 629 91 50 e-mail: avip@avip.com.pl; cennik - www.avip.com.pl SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PL 215872 B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL 11.05.2009 BUP 10/09

PL 215872 B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL 11.05.2009 BUP 10/09 PL 215872 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215872 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383660 (51) Int.Cl. E04C 1/00 (2006.01) E04B 2/42 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Rozbudowany i elastyczny system sterowania polepsza efektywność suszenia drewna

Rozbudowany i elastyczny system sterowania polepsza efektywność suszenia drewna 17 Temat z bliska: Drema & Furnica Frez WhisperCut PLUS, który pozwala zmniejszyć poziom zapylenia, klocki dociskowe do pił taśmowych wykonane z nienagrzewającego się materiału, system szybkiej zmiany

Bardziej szczegółowo

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego CENTRUM P OMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5, 00-27 Warszawa tel. 22 628-07-2, fax: 22 626 9 32 e-mail: sekretariat@cps.srodmiescie.warszawa.pl www.cps.srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

PORADNIK TECHNICZNY SYSTEMY OGRZEWANIA I CHŁODZENIA PŁASZCZYZNOWEGO POLSKA 03/2015

PORADNIK TECHNICZNY SYSTEMY OGRZEWANIA I CHŁODZENIA PŁASZCZYZNOWEGO POLSKA 03/2015 SYSTEMY OGRZEWANIA I CHŁODZENIA PŁASZCZYZNOWEGO POLSKA 03/2015 SPIS TREŚCI I. Wstęp IS 1. Idea systemu...4 III.Specjalne zastosowania systemów płaszczyznowych ZS 2. Zalety systemu...4 1. Chłodzenie płaszczyznowe...

Bardziej szczegółowo

Meble biurowe, siedziska, krzesła i fotele obrotowe

Meble biurowe, siedziska, krzesła i fotele obrotowe Załącznik nr 8.1 do siwz CZĘŚĆ I SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Meble biurowe, siedziska, krzesła i fotele obrotowe Opis techniczny mebli biurowych oraz siedzisk Meble biurowe muszą spełniać odpowiednio

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1568410 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3

Bardziej szczegółowo

ZOOM LEKKIE ROZWIĄZANIA. Płyty komórkowe EUROLIGHT 38 mm i 50 mm

ZOOM LEKKIE ROZWIĄZANIA. Płyty komórkowe EUROLIGHT 38 mm i 50 mm ZOOM LEKKIE ROZWIĄZANIA Płyty komórkowe EUROLIGHT 38 mm i 50 mm 2012 2016 www.egger.com/zoom 02 EGGER EUROLIGHT STWORZONE BY ROZWIĄZAĆ PAŃSTWA CODZIENNE PROBLEMY EUROLIGHT odpowiada na wszystkie potrzeby

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Poznań, dnia 21 lutego 2014 r. Postępowanie nr AD/ZP/176/2013 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia ogólne. oraz rekomendowane. standardy dotyczące. i opakowań. agadnienia ogólne raz rekomendowane tandardy dotyczące.

Zagadnienia ogólne. oraz rekomendowane. standardy dotyczące. i opakowań. agadnienia ogólne raz rekomendowane tandardy dotyczące. agadnienia ogólne raz rekomendowane tandardy dotyczące Zagadnienia ogólne ektury falistej oraz rekomendowane opakowań standardy dotyczące tektury falistej tektury falistej i opakowań z tektury falistej

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konstrukcyjne, występujące

Zagadnienia konstrukcyjne, występujące Podłoża konstrukcyjne obiektów niestabilnych, o niskiej sztywności na przykładzie Hors cadre nr 38 i 44 Aleksandra Kobzdeja 1 Agata Warszewska konserwator-restaurator malarstwa i rzeźby polichromowanej,

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne maszyny i technologie dzięki unijnemu dofinansowaniu

Nowoczesne maszyny i technologie dzięki unijnemu dofinansowaniu 17 Temat z bliska: Drewniana stolarka budowlana Możliwości, jakie stwarza dzisiaj technika, wykorzystywane są w pełni w automatycznych liniach umożliwiających obróbkę elementów okiennych w jednym ciągu

Bardziej szczegółowo

Polskie Aluminiowe Systemy Meblowe

Polskie Aluminiowe Systemy Meblowe 14 lat na rynku 1 (169) 2015/1 ISSN 1643-7799 Nakład 12 000 egz. Polskie Aluminiowe Systemy Meblowe www.alwood.pl WARTO SPRZEDAWAĆ MEBLE ONLINE FINALIŚCI TOP DESIGN AWARD 2015 BEZSPOINOWE OKLEINOWANIE

Bardziej szczegółowo

interzum 2011: Kolonia Gospodarzem Świata.

interzum 2011: Kolonia Gospodarzem Świata. meblarskapolskaa pl portal branży meblarskiej NR 1/2011 rok (1) III kwartał 2011 r. lipiec - sierpień - wrzesień ISSN 2083-6031 Biuletyn portalu meblarskapolska.pl GAZETA BEZPŁATNA XV jubileuszowa edycja

Bardziej szczegółowo

* SPRAWDŹ, CO SIĘ ZA TYM KRYJE. HOMANIT: niezawodny partner w zakresie wysokogatunkowych płyt cienkich.

* SPRAWDŹ, CO SIĘ ZA TYM KRYJE. HOMANIT: niezawodny partner w zakresie wysokogatunkowych płyt cienkich. * * SPRAWDŹ, CO SIĘ ZA TYM KRYJE HOMANIT: niezawodny partner w zakresie wysokogatunkowych płyt cienkich. SOLIDNE Y O WSZECHSTRONNYM ZASTOSOWANIU DOBRZE WIEDZIEĆ Płyty surowe bez dodatkowych informacji

Bardziej szczegółowo

Prefabrykacja jakość, trwałość, różnorodność

Prefabrykacja jakość, trwałość, różnorodność Prefabrykacja jakość, trwałość, różnorodność Wstęp 1 Prefabrykacja jakość, trwałość, różnorodność - Zeszyt 1 - skierowany do: inwestorów, projektantów, wykonawców, inżynierów, studentów budownictwa, uczniów

Bardziej szczegółowo

Aquaroc. System zabudowy w technologii cementowo-włóknowej Pomieszczenia mokre i o podwyższonej wilgotności

Aquaroc. System zabudowy w technologii cementowo-włóknowej Pomieszczenia mokre i o podwyższonej wilgotności Aquaroc System zabudowy w technologii cementowo-włóknowej Pomieszczenia mokre i o podwyższonej wilgotności Płyta cementowo-włóknowa Aquaroc Aquaroc to płyta opracowana przez Saint-Gobain przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

12011 (31) budowlany. Balkon na poddaszu. Rzadki goêç w ogrodzie. Bezpieczny dom

12011 (31) budowlany. Balkon na poddaszu. Rzadki goêç w ogrodzie. Bezpieczny dom wnę trza budowa instalacje ogrody M A G A Z Y N B E Z P Ł A T N Y produktów i nowoêci budowlany 12011 (31) DWUMIESI CZNIK ISSN 1730-1904 Balkon na poddaszu Rzadki goêç w ogrodzie Bezpieczny dom PRZEGLÑDY

Bardziej szczegółowo

HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261

HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261 miesięcznik HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261 edycja 2015 poleca Iniekcja Krystaliczna 28 lat doświadczenia Trwałe osuszanie budynków poprzez wytworzenie blokady przeciwwilgociowej Iniekcja Krystaliczna, opracowana

Bardziej szczegółowo